Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi"

Transcript

1 Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το access point, μπορεί να σας το έχουμε προ-ρυθμίσει, κατ αίτησή σας. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθήστε τα βήματα Αν όχι, πρέπει να ακολουθήσετε μόνο τις οδηγίες του βήματος 0. Το access point μπορεί να είναι: α. Το ασύρματο δίκτυο της εταιρίας σας β. Κάποιο ξεχωριστό access point, όπως το Turbo-X AP150, που θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα, το οποίο, συνδεόμενο στο τοπικό σας δίκτυο θα δημιουργήσει ένα νέο υποδίκτυο. γ. Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα access point ανεξάρτητο από το τοπικό σας δίκτυο και να δημιουργήσετε ένα υποδίκτυο με password, κλειδιά, κλπ, αποκλειστικά για τα καταγραφικά. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμισή του θα μπορεί να γίνει μόνο τοπικά Για να αποφύγετε να αλλάζετε κλειδιά, passwords, κλπ στο δικό σας δίκτυο, συνιστάται η δεύτερη ή η τρίτη μέθοδος. Αν, ωστόσο, χρησιμοποιήσετε την πρώτη, παραλείψτε τα βήματα 1-4.

2 0. Η μονάδα WiFi έχει προκαθορισμένη IP: , χωρίς authentication ή encryption. Επομένως, ακολουθήστε το βήμα 3, ρυθμίζοντας την IP του access point μέσα στο ίδιο υπο-δίκτυο (πχ ). Ακολουθήστε τα βήματα 5 και 6 επίσης, για να βεβαιωθείτε ότι το access point δεν έχει authentication ή encryption. Έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2, ρυθμίζοντας την IP του PC μέσα στο ίδιο υπο-δίκτυο (πχ ). Ανοίξτε το πρόγραμμα Digi Device Discovery από το Opton (εντολή Find Logger in LAN ). Ο Στυλίτης-10 θα εμφανιστεί στη λίστα των συσκευών. Κάντε του διπλό click για να μπείτε στο web interface της μονάδας. Πληκτρολογήστε τα προκαθορισμένα user name (root) και password (dbps) για να κάνετε login. Επιλέξτε Network από το πάνω αριστερό μέρος και ανοίξτε την ενότητα IP Settings. Ορίστε μία IP μέσα στο υπο-δίκτυο του access point (πχ , αν η IP του access point θα είναι ), με την κατάλληλη μάσκα υποδικτύου (Subnet mask). Έπειτα, αποκαταστήστε την IP του access point (στο παράδειγμά μας, ορίστε την , ακολουθώντας το βήμα 3). Τέλος, ρυθμίστε την IP του υπολογιστή σας στο ίδιο υπο-δίκτυο (βήματα 1 και 2), πχ Αν επιθυμείτε να ορίσετε μία μέθοδο authentication (και στο access point και στη μονάδα WiFi), ακολουθήστε τα βήματα Σε κάθε περίπτωση, τώρα θα μπορείτε να χειριστείτε το καταγραφικό σαν να ήταν Stylitis-10+Ethernet.

3 1. Συνδέστε το access point απευθείας στον υπολογιστή σας, με καλώδιο Ethernet. Ανοίξτε τις Συνδέσεις Δικτύου (Network Connections) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Κάντε διπλό click (ή απλό click και μετά επιλέξτε Ιδιότητες-για Windows 7) στην τοπική σύνδεση (Local Connection). Κάντε διπλό click στη γραμμή Πρωτόκολλο internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4) ή Πρωτόκολλο internet (TCP/IP) για Windows XP.

4 2. Στις ιδιότητες, αλλάξτε την IP διεύθυνση του υπολογιστή, μέσα στο ίδιο υποδίκτυο με την προκαθορισμένη IP του access point σας, μαζί με την κατάλληλη μάσκα υποδικτύου. Οι υπόλοιπες παράμετροι δεν παίζουν ρόλο. Αν για παράδειγμα, το access point έχει προκαθορισμένη IP: , με μάσκα υποδικτύου , τότε βάλτε στον υπολογιστή, πχ, την IP:

5 3. Ανοίξτε με ένα browser το interface του access point σας, δίνοντας την προκαθορισμένη IP του (στο παράδειγμά μας ). Από εκεί, αλλάξτε την IP του access point και βάλτε του μία IP μέσα στο τοπικό σας δίκτυο. Για παράδειγμα, αν οι υπολογιστές του τοπικού δικτύου σας παίρνουν διευθύνσεις IP xxx, βάλτε του IP: , και την κατάλληλη μάσκα υποδικτύου. Παραπάνω, βλέπετε ένα παράδειγμα web interface του access point Turbo-X AP150, με την αλλαγή της IP, κάνοντας click στην ενότητα LAN Settings. Μετά την αλλαγή, πατήστε Apply. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α. Αν χρησιμοποιείτε ένα access point που τρέχει ανεξάρτητα από το LAN σας, οι διευθύνσεις IP του υποδικτύου δεν έχουν σημασία, αλλά η μονάδα WiFi πρέπει να είναι στο ίδιο. Μπορείτε επίσης να αφήσετε την προκαθορισμένη IP του access point. β. Κάνοντας login με τον browser, στο AP150, σας ζητά αρχικά ένα password, το οποίο είναι admin. Έπειτα σας ζητά και ένα security key 8 χαρακτήρων, ανεξάρτητα αν το δίκτυό σας ή το access point είναι κλειδωμένο ή όχι. Μην πατήσετε ΟΚ (μην πληκτρολογήσετε τίποτα) γιατί θα αναγκαστείτε να βάλετε ένα συγκεκριμένο κλειδί, το οποίο θα πρέπει μετά να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε. Κάντε click στο Advanced Settings, για να μπείτε κατευθείαν στις ρυθμίσεις.

6 4. (Αν χρησιμοποιείτε ένα access point που τρέχει ανεξάρτητα από το LAN σας, παραλείψτε αυτό το βήμα) Επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στην IP που είχε (μέσα στο τοπικό σας δίκτυο) ή ρυθμίστε τον να παίρνει αυτόματα IP από τον DHCP server και συνδέστε το access point και τον υπολογιστή στο τοπικό σας δίκτυο. Τώρα, θα μπορείτε να ρυθμίζετε το access point μέσα από το τοπικό σας δίκτυο, δίνοντας στον browser τη νέα IP του (πχ στο παράδειγμά μας) 5. Για να ταιριάξει η μονάδα WiFi του Στυλίτη-10 με το access point (που μπορεί να είναι το ασύρματο δίκτυό σας), πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο authentication, ενώ πρέπει να έχουν ρυθμισμένες και τις εξής παραμέτρους: Το όνομα SSID πρέπει να είναι Connect και το access point πρέπει να τρέχει σε B mode ή σε mixed mode (b/g, b/g/n). Ρυθμίστε τις παραμέτρους αυτές, από το web interface του access point σας, πληκτρολογώντας στον browser την IP διεύθυνσή του (Αν το access point τρέχει μέσα στο LAN σας, η IP θα είναι μέσα στο LAN). Αυτές οι παράμετροι, στην περίπτωση του AP150 φαίνονται στην ενότητα Wireless Settings, στην υποενότητα Wireless Basic Settings

7 Η μονάδα WiFi, προκαθορισμένα δεν έχει authentication (Open). Επομένως, βεβαιωθείτε ότι αρχικά το access point δεν έχει authentication. Στην περίπτωση του AP150, αυτό ρυθμίζεται στην ενότητα Wireless Settings, στην υποενότητα Wireless Security. Προσέξτε ότι η σωστή επιλογή για το AP150 είναι Disable και όχι Open! 6. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις στο access point, μπορείτε να κάνετε τις ίδιες ρυθμίσεις στη μονάδα WiFi. Όταν τα δυο τους χρησιμοποιούν το ίδιο authentication, μόνο τότε μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. Δηλαδή, η περίπτωση αυτή είναι ισοδύναμη με το να ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα καλώδιο Ethernet (ή με το να ήταν συνδεδεμένα σε ενσύρματο LAN). Αυτό υποδεικνύεται από το κίτρινο λαμπάκι της μονάδας WiFi. Αν ανάβει μόνιμα, τότε είναι ταιριασμένο στο access point, ενώ αν αναβοσβήνει, δεν είναι ταιριασμένο. Προκαθορισμένα, θα είναι ταιριασμένα, χωρίς authentication. 7. Ανοίξτε το πρόγραμμα Digi Device Discovery από το Opton (εντολή Find Logger in LAN ). Αφού είναι ταιριασμένα, θα εμφανιστεί ο Στυλίτης-10. Αν δεν εμφανιστεί, ίσως χρειαστεί ένα επιπλέον reboot. Ανοίξτε το web interface της μονάδας WiFi με διπλό click στη συσκευή στο Digi Device Discovery. 8. Επιλέξτε Network πάνω αριστερά και ανοίξτε την ενότητα Wireless Security Settings. Επιλέξτε τη μέθοδο authentication που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε κάθε περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί για να συμπληρώσετε το αντίστοιχο κλειδί/passphrase, κλπ. Για παράδειγμα, στην πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη (WPA- PSK) ενεργοποιείται το αντίστοιχο πεδίο (passphrase) όπου θα πληκτρολογήσετε το pre-shared key.

8

9 9. Πλέον το WiFi δεν ταιριάζει με το access point (θα δείτε ότι αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπάκι). Για να ταιριάξει, πρέπει να χρησιμοποιεί και το access point το ίδιο authentication. Στην περίπτωση του WPA-PSK και του Turbo-X AP150, οι ρυθμίσεις φαίνονται παρακάτω (πληκτρολογήστε το κλειδί στο πεδίο Security Key) 10. Πλέον το WiFi ταιριάζει με το access point (θα δείτε ότι ανάβει σταθερά το κίτρινο λαμπάκι), οπότε θα μπορείτε να δείτε το καταγραφικό στο Digi Device Discovery. Αν δεν το βλέπετε, παρόλο που το κίτρινο λαμπάκι ανάβει σταθερά, κάντε ένα ακόμα reboot στο καταγραφικό. 11. Πλέον, μπορείτε να χειριστείτε το καταγραφικό σαν να ήταν Stylitis-10+Ethernet.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

(Για Windows & Mac OS)

(Για Windows & Mac OS) Οδηγίες Χρήσης (Για Windows & Mac OS) Ασύρματη HD IP Κάμερα Εσωτερικού Χώρου Turbo-X IPC-20HD Χρώμα: Μαύρο Έκδοση1.6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1 Επισκόπηση... 1 1.1 Κύρια Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL NPD5040-01 EL Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Σημειώσεις... 3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο... 3 Ενδείξεις "Προσοχή", "Σημαντικό" και "Σημείωση"... 3 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος... 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: IPCAM Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Κύρια χαρακτηριστικά... 3 1.2 Διαβάστε πριν τη χρήση... 3 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 1.4 Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικές προδιαγραφές 167 Ο διαιρέτης 168 Σύνδεση του Μόντεμ Sweex ADSL 2 169 Διάρθρωση του υπολογιστή για σύνδεση στο μόντεμ 169 Ρυθμίσεις πλοηγού Διαδικτύου για Windows 98SE, 2000

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

STYLITIS-POWER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

STYLITIS-POWER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ STYLITIS-POWER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0614 Copyright 2008-2014, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ Ηλεκτρονικές Εφαρμογές. Τέταρτη έκδοση στα Ελληνικά. Ιούνιος 2014. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Ασύρµατη (Wi-Fi) σύνδεση για Windows XP Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη WLAN στο Router! Αν όχι, πατήστε συνεχόµενα για 5 το διακόπτη WLAN στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες Χρήσιμες Πληροφορίες Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Help-desk) της ΤΠ/ΤΕΕ, λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9π.μ. - 4μ.μ. στα τηλέφωνα: 210-3671200 και 89625-31100 (ΕΠΑΚ). Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

DSL-N12E Ασύρματος δρομολογητής 11n

DSL-N12E Ασύρματος δρομολογητής 11n DSL-N12E Ασύρματος δρομολογητής 11n Εγχειρίδιο Χρήστη GK6767 Αναθεωρημένη Έκδοση Ιανουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Siemens

TeleCost Hotel για Siemens TeleCost Hotel για Siemens 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα