Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ

3 Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου Η έρευνα για τις τεχνολογίες οι οποίες είναι σχετικές με τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων καλύπτει όλα τα επίπεδα που ορίζονται από το πρότυπο του OSI (Open System Interconnection), απαιτώντας έρευνα σε υλικό, λογισμικό και αλγορίθμους σε μια σειρά από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές όπως στις τηλεπικοινωνίες, στην ηλεκτρονική σχεδίαση κυκλωμάτων, στην επεξεργασία σήματος.

4 Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου Ένα δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό από κόμβους οι οποίοι είναι πυκνά τοποθετημένοι εντός η πάρα πολύ κοντά στο φαινόμενο το οποίο καλούνται να παρατηρούν. Το σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο παρέχει η εγκατάσταση ενός τέτοιου δικτύου, είναι ότι δεν απαιτείται η εκ των προτέρων γνώση της τοπολογίας του. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη δικτύων αυτού του τύπου σε δύσβατες ή ακατάλληλες για τον άνθρωπο περιοχές. Οι κόμβοι είναι χαμηλού κόστους και χαμηλής- κατανάλωσης, πολυδιεργασιακοί οί, μικροί στο μέγεθος και έχουν την δυνατότητα να: Επικοινωνούν σε μικρές αποστάσεις Εκτελούν περιορισμένη τοπική επεξεργασία δεδομένων «Αισθάνονται» διαφόρων ειδών ερεθίσματα στην περιοχή εφαρμογής τους.

5 Διαφορές WSN με Ad Hoc Δίκτυα (1/2) Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα δίκτυα αισθητήρων και τα ad hoc δίκτυα εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία: Πλήθος Κόμβων: Ο αριθμός των κόμβων σε ένα δίκτυο αισθητήρων είναι συνήθως αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος από ότι είναι στα ad hoc δίκτυα. Πυκνότητα Ανάπτυξης: Οι κόμβοι στα δίκτυα αισθητήρων, εξαιτίας του χαμηλού τους κόστους, αναπτύσσονται στην περιοχή παρατήρησης με μεγαλύτερη πυκνότητα. Τοπολογία; Η τοπολογία των κόμβων στα δίκτυα αισθητήρων είναι συνήθως στατική ενώ στα ad hoc αλλάζει συχνά. Μεθοδολογία εκπομπής: Η μεθοδολογία εκπομπής των κόμβων στα δίκτυα αισθητήρων είναι συνήθως ένας προς πολλούς (mesh networking), ενώ στα ad hoc δίκτυα είναι συνήθως από σημείο σε σημείο (point-to to-point) Δυνατότητες Κόμβου: Οι κόμβοι στα δίκτυα αισθητήρων διακρίνονται για τους σημαντικούς περιορισμούς που έχουν από κατασκευής στους τομείς της ενέργειας, της υπολογιστικής ισχύος και της μνήμης.

6 Διαφορές WSN με Ad Hoc Δίκτυα (2/2) Τρόπος Χρησιμοποίησης: Οι κόμβοι στα δίκτυα αισθητήρων κυρίως χρησιμοποιούνται για την συλλογή δεδομένων σε μια περιοχή παρατήρησης, ενώ οι κόμβοι στα ad hoc δίκτυα μπορούν να εκτελέσουν διάφορες υπολογιστικές εργασίες, επιπλέον, συνήθως τα δίκτυα αισθητήρων αναπτύσσονται σε μια περιοχή και εκτελούν μία ή περισσότερες εργασίες, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, ενώ τα ad hoc δίκτυα έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφόρων κόμβων που εκτελούν διαφορετικές εφαρμογές και που συχνά δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. Απουσία Μοναδικού Χαρακτηριστικού: Σε αντίθεση με τους κόμβους ενός ad hoc δικτύου, οι κόμβοι ενός δικτύου αισθητήρων είναι δυνατόν να μην έχουν κάποιο διακριτικό (π.χ μια τύπου MAC ή IP διεύθυνση), που να τους χαρακτηρίζει μοναδικά. Κινητικότητα: Η κόμβοι στα δίκτυα αισθητήρων συνήθως αναπτύσσονται σε μια περιοχή παρατήρησης ενός φαινόμενου και δεν μετακινούνται από αυτήν σε αντίθεση με τους κόμβους στα ad hoc στα οποία παρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα. Αναπλήρωση Ενέργειας: Οι κόμβοι στα δίκτυα αισθητήρων δεν έχουν συνήθως την δυνατότητα αναπλήρωσης της ενεργείας που καταναλώνουν, σε αντίθεση με τους κόμβους στα ad hoc δίκτυα οι οποίοι συνήθως έχουν την δυνατότητα αναπλήρωσης της ενέργειας που καταναλώνουν.

7 Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου Η έννοια των δικτύων ασυρμάτων αισθητήρων αποτελείται από τρεις διακριτούς παράγοντες: 1. Υλικό 2. Τεχνικές Δικτύωσης 3. Εφαρμογές

8 Αρχιτεκτονική Κόμβων & Δικτύου: Υλικό Στη βασική αρχιτεκτονική ενός κόμβου περιλαμβάνονται τα παρακάτω βασικά υποσυστήματα: Υποσύστημα αισθητήρων, Υποσύστημα Επεξεργασίας Υποσύστημα Επικοινωνιών, και Υποσύστημα Τροφοδοσίας

9 Κόμβος Αισθητήρα : το Κυρίαρχο Συστατικό ενός Δικτύου Αισθητήρων (1/3). Κύριοι δείκτες της απόδοσης ενός κόμβου είναι: Η Κατανάλωση Ισχύος: Για να ανταποκριθούν στην απαίτηση για μεγάλο χρόνο ζωής οι κόμβοι πρέπει να καταναλώνουν πάρα πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας για κάθε τους λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής λήψης δεδομένων από την μονάδα εκπομπής. Η προσαρμοστικότητα: Εξαιτίας των ποικίλων εφαρμογών στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κόμβοι, απαιτείται η αρχιτεκτονική σχεδίασης τους να είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εύκολη η μεταβολή παραμέτρων όπως ο ρυθμός δειγματοληψίας, ο χρόνος απόκρισης, το είδος και η μέθοδος επεξεργασίας. Το μέγεθος και το κόστος: Το πραγματικό μέγεθος και κόστος του κάθε κόμβου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συνολική ευκολία και κόστος ανάπτυξης του δικτύου. Χαμηλό κόστος ισοδυναμεί με την ανάπτυξη περισσοτέρων κόμβων σε κάποιο πεδίο επιτήρησης που ισοδυναμεί με αύξηση της πιθανότητας εντοπισμού του επιθυμητού γεγονότος το οποίο λαμβάνει χώρα σε αυτό.

10 Κόμβος Αισθητήρα : το Κυρίαρχο Συστατικό ενός Δικτύου Αισθητήρων (2/3). Κύριοι δείκτες της απόδοσης ενός κόμβου είναι (συνέχεια): Η Ασφάλεια: Κάθε κόμβος πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί πολύπλοκους αλγορίθμους κρυπτασφάλισης και αυθεντικοποίησης. Εξαιτίας της ευκολίας υποκλοπής, αλλά και παρεμβολής του ασύρματου καναλιού μετάδοσης των πληροφοριών, ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν τα δεδομένα αναλλοίωτα είναι με την κρυπτογράφηση κάθε εκπομπής, αλλά και με την υιοθέτηση τεχνικών κατά την κατασκευή τους που να εξασφαλίζουν αντοχή στην φυσική παραβίαση των κόμβων (tamper resilience). Η Δυνατότητα Επικοινωνίας: Βασικό χαρακτηριστικό των κόμβων είναι η ικανότητα τους να επικοινωνούν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας τους είναι ο ρυθμός μετάδοσης, η διαμόρφωση, η κατανάλωση ενέργειας και η ακτίνα μετάδοσης.

11 Κόμβος Αισθητήρα : το Κυρίαρχο Συστατικό ενός Δικτύου Αισθητήρων (3/3). Κύριοι δείκτες της απόδοσης ενός κόμβου είναι (συνέχεια): Η Υπολογιστική Ισχύς: Κλειδί στην απόδοση ενός κόμβου είναι η υπολογιστική ισχύς του. Οι συνήθεις εργασίες τις οποίες θα απαιτηθεί να διαχειριστεί η MCU του κόμβου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι η επεξεργασία δεδομένων (καταγραφή, μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό, φιλτράρισμα, εντοπισμός κατωφλίου, κρυπτογράφηση αποκρυπτογράφηση, και συσχετισμός και φασματική ανάλυση), ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την διαχείριση χαμηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων. Ο Συγχρονισμός: Για την υποστήριξη χρονικά συσχετισμένων δεδομένων από διαφορετικούς κόμβους του δικτύου, απαιτείται αυτά να διατηρούν μια μέθοδο συντονισμού πάρα πολύ μεγάλης ακρίβειας. Στην βιβλιογραφία προτείνονται μια σειρά από μεθοδολογίες άμεσου ή έμμεσου συγχρονισμού. Πιθανές διαφορές στον χρονισμό των κόμβων κάνουν αναξιόπιστο τον συσχετισμό των δεδομένων προσβάλλοντας έτσι και την συνολική αξιοπιστία του δικτύου

12 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων. Τα κρίσιμα, για την λειτουργία ενός δικτύου αισθητήρων, χαρακτηριστικά του υποσυστήματος μετάδοσης δεδομένων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση των δικτύων αισθητήρων είναι: Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η Κωδικοποίηση Ο Εντοπισμός & η Διόρθωση Λαθών Η Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο Η Κεραία Η Κατανάλωση Ισχύος

13 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Η Κατανάλωση Ισχύος Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η Κωδικοποίηση Ο Εντοπισμός & η Διόρθωση Λαθών Η Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο Η Κεραία 11/19/2006 Παν. Θεσσαλίας 13

14 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Κατανάλωση Ισχύος 0,35 0,3 Στατική Δυναμική Ισχύς που Καταναλώνεται στα Ηλεκτρονικά του Πομποδέκτη Energy (Watts) 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Total Power RF Power MCU Power Ισχύς που Καταναλώνεται για RF Εκπομπή Number of Instructions Στο RF καταναλώνεται το 80% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στον κόμβο

15 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Η Κατανάλωση Ισχύος Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η Κωδικοποίηση Ο Εντοπισμός & η Διόρθωση Λαθών Η Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο Η Κεραία

16 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Ακτίνα Εκπομπής Το σήμα που φτάνει σε ένα δέκτη από ένα πομπό, στην πραγματικότητα αποτελεί το άθροισμα επιμέρους σημάτων, τα οποία έχουν προέλθει από το αρχικό σήμα, εξαιτίας μιας σειράς δύσκολων στον υπολογισμό φαινόμενων, τα οποία συνδέονται με την διάδοση του σήματος στον χώρο. Έτσι η ακτίνα εκπομπής ενός πομπού συσχετίζεται με την ενέργεια του σήματος Ρ που λαμβάνεται από έναν δέκτη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση r από τον πομπό δίνεται από με μια σχέση της μορφής P(r) = λ r α όπου είναι μια σταθερά και ο δείκτης εκφράζει το περιβάλλον μετάδοσης. Ο δείκτης παίρνει τιμές από 2 έως και 5, με το 2 να αντιστοιχεί σε επίπεδο ελεύθερο εμποδίων ιδανικό περιβάλλον και το 5 να αντιστοιχεί σε αστικό περιβάλλον. Επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν την ακτίνα εκπομπής είναι η ευαισθησία του δέκτη, το κέρδος και το είδος της κεραίας και ο μηχανισμός κωδικοποίησης του καναλιού.

17 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Η Κατανάλωση Ισχύος Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η Κωδικοποίηση Ο Εντοπισμός & η Διόρθωση Λαθών Η Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο Η Κεραία

18 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά - Τύπος Διαμόρφωσης Βασικό χαρακτηριστικό οποιασδήποτε RF συσκευής είναι ο μηχανισμός διαμόρφωσης. Οι περισσότεροι πομποί μεταδίδουν πληροφορία διαμορφώνοντας ένα φέρον RF σήμα. Οι κυριότερες τεχνικές διαμόρφωσης είναι η διαμόρφωση πλάτους, η διαμόρφωση συχνότητας, και η διαμόρφωση φάσης. Στα ασύρματα δίκτυα ωστόσο χρησιμοποιούνται τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης οι οποίες σε σχέση με τις τεχνικές αναλογικής διαμόρφωσης εμφανίζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 1. Μεγαλύτερη αντοχή στον θόρυβο. 2. Ευκολότερη πολυπλεξία της πληροφορίας. 3. Μπορούν να υποστηρίξουν ευκολότερα τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης λαθών, καθώς κωδικοποίησης και κρυπτογράφησης του σήματος. 4. Επιπλέον με την χρήση καταλλήλων ψηφιακών επεξεργαστών σήματος (Digital Signal Processors DSP) είναι δυνατόν να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου διατάξεις ψηφιακής διαμόρφωσης αποδιαμόρφωσης σε λογισμικό.

19 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά - Τύπος Διαμόρφωσης Στα δίκτυα ασυρμάτων αισθητήρων χρησιμοποιούνται τεχνικές διαμόρφωσης εύρους φάσματος (Spread Spectrum - SS) με κυριότερες τις τεχνικές -Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS, και - Direct Sequencing Spread Spectrum- DSSS. Oι τεχνικές διαμόρφωσης εύρους φάσματος προτιμώνται, διότι: 1. παράγουν ένα σήμα το οποίο είναι ισχυρότερο και ευκολότερο να ανιχνευθεί από δέκτες, οι οποίοι «γνωρίζουν» τις παραμέτρους με τις οποίες το σήμα εκπέμφθηκε από τον πομπό, ενώ ταυτόχρονα για οποιονδήποτε άλλο πομπό το σήμα μοιάζει με απλό θόρυβο. 2. επειδή η διαδικασία διαμόρφωσης εύρους φάσματος μειώνει την φασματική πυκνότητα της ισχύος του υπό διαμόρφωση σήματος, το καθιστά δύσκολο να παρεμβληθεί από άλλα σήματα, ακόμα και αν αυτά προέρχονται από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν μορφοποίηση εύρους φάσματος, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη στο ίδιο κανάλι πολλαπλών υπηρεσιών αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα του ασύρματου μέσου. 3. Τέλος επειδή οι τεχνικές εύρους φάσματος υλοποιούνται κυρίως με την χρήση ψηφιακών κυκλωμάτων, τα οποία ακολουθούν τον νόμο του Moore ως προς το μέγεθος, το κόστος και τις δυνατότητες τους, εκτιμάται ότι μελλοντικά θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση πομποδεκτών με μικρότερο κόστος και περισσότερες δυνατότητες συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής του κόμβου, το οποίο και αποτελεί ένα από τους δείκτες απόδοσης των κόμβων.

20 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Η Κατανάλωση Ισχύος Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η σχέση μεταξύ ρυθμού μετάδοσης - κατανάλωσης ενέργειας φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση : RF_Power _Tx = RF_Power _Elec + (Number _of _bits _Tx /BitRate) RF_Power _ ActiveState

21 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Η Κατανάλωση Ισχύος Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η Κωδικοποίηση Ο Εντοπισμός & η Διόρθωση Λαθών Η Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο Η Κεραία

22 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Κωδικοποίηση). Το πρόβλημα του Βit Error Rate: Σε όλα τα δίκτυα επικοινωνιών εμφανίζεται με βεβαιότητα η πιθανότητα μια αποστολή ενός αριθμού από δεδομένα να ληφθεί στον δέκτη αλλαγμένη, εξαιτίας λαθών κατά την διαδικασίας αποστολής - λήψης. Λύση: Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχουν αναπτυχθεί τεχνικές κωδικοποίησης, οι οποίες με την προσθήκη επιπλέον bit ελέγχου στα προς αποστολή bit παρέχουν στον δέκτη την δυνατότητα ή να εντοπίζει τα πακέτα στα οποία εμφανίζονται λάθη και να ζητά την εκπομπή τους ξανά με μια διαδικασία γνωστή ως αυτόματη αίτηση για επανάληψη (Automatic Repeat Request ARQ) ή να τα επιδιορθώνει στον δέκτη (Forward Error Correction - FEC).

23 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Κωδικοποίηση). Μέθοδος ARQ: Η χρησιμότητα της μεθόδου ARQ στα δίκτυα ασυρμάτων αισθητήρων είναι πολύ μικρή εξαιτίας του κόστους των επανεκπομπών, ιδιαίτερα δε αν τα προς αποστολή πακέτα έχουν μεγάλο μέγεθος

24 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Κωδικοποίηση). Μέθοδος FEC: Οι κυριότερες τεχνικές FEC που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι: Parity Check Hamming Code Cyclic Redundancy Check Convolutional Coding. H μέθοδος FEC φαίνεται ιδανική για χρήση στα δίκτυα ασυρμάτων αισθητήρων λόγω της δυνατότητας του κόμβου να εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση) με μικρότερο κόστος σε ενέργεια από ότι απαιτείται, γενικά, για την επανεκπομπή των ίδιων δεδομένων. Βέβαια, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πόση ενέργεια ξοδεύεται στην επεξεργασία, γιατί αν αυτή είναι μεγαλύτερη από ότι απαιτείται για την χωρίς κωδικοποίηση εκπομπή του σήματος, τότε η όλη διαδικασία είναι ενεργειακά μη συμφέρουσα. Για τον σκοπό αυτό τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ικανοποιεί ο FEC κώδικας είναι η χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα, οι περιορισμένες ανάγκες σε χρήση μνήμης και λοιπών μέσων αποθήκευσης, και η ταχεία εκτέλεση.

25 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο 1/3). Αρχές Σχεδίασης MAC Πρωτοκόλλων: Αποφυγή Συγκρούσεων Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ισχύος Επεκτασιμότητα και Προσαρμοστικότητα Βέλτιστη Χρησιμοποίηση του Καναλιού Εκπομπής Καθυστέρηση Δικαιοσύνη Ικανότητα Διεκπεραίωσης (Throughput) Κύριες Αιτίες Κατανάλωσης Ενέργειας στα MAC Πρωτοκόλλων: Στις Συγκρούσεις Πακέτων Στην Παραμονή επί Μακρών στην Κατάσταση Αναμονής Λήψης Δεδομένων (Idle) Στο Φαινόμενο Overhearing Στο Κόστος των Πακέτων Ελέγχου.

26 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο 2/3).

27 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο 3/3). 3). Πρωτόκολλα Ελεγχόμενης Πρόσβασης Time Division Multiple Access TDMA: Περισσότερο δημοφιλής μέθοδος, ωστόσο παρουσιάζει κάποια προβλήματα τα οποία περιορίζουν την χρήση της. Το κυριότερο από αυτά είναι η χρήση προκαθορισμένου αριθμού χρονοθυρίδων, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη την επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα του δικτύου, επιπλέον η χρήση χρονοθυρίδων δεν επιτρέπει την δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με άλλους κόμβους της ίδιας ή άλλης γειτονικής ομάδας αλλά μόνο διαμέσου του επικεφαλής κόμβου, γεγονός το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήματος και απαιτεί την a priori υιοθέτηση μιας ιεραρχικής τοπολογίας δικτύου Τα ΜΑC πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούν τις FDMA και CDMA τεχνικές δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στα δίκτυα αισθητήρων εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών τους. Τα μεν FDMA παρουσιάζουν χαμηλή εκμετάλλευση του διατιθέμενου καναλιού, τα δε CDMA απαιτούν αφενός την εκ των προτέρων ανάθεση συγκεκριμένου κωδικού σε κάθε κόμβο, αφετέρου δε την γνωστοποίηση του κωδικού αυτού σε όλους τους άλλους κόμβους, γεγονός που απαιτεί μηχανισμό συγχρονισμού των κόμβων μεταξύ τους ακριβείας, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα και μειώνει την προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα του δικτύου.

28 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο 3/3). 3). Κριτήριο Αξιολόγησης Κατηγορία Πρωτοκόλλου Προγραμματισμένης Πρόσβασης Ανταγωνιστικά Αποφυγή Συγκρούσεων + - Κατανάλωσης Ισχύος + - Επεκτασιμότητα και Προσαρμοστικότητα - + Χρησιμοποίηση του Καναλιού Εκπομπής - + Καθυστέρηση + - Δικαιοσύνη + - Ικανότητα Διεκπεραίωσης (Throughput) + +

29 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά. Η Κατανάλωση Ισχύος Η Ακτίνα Εκπομπής Ο Τύπος Διαμόρφωσης Ο Ρυθμός Μετάδοσης Η Κωδικοποίηση Ο Εντοπισμός & η Διόρθωση Λαθών Η Πρόσβαση στο Ασύρματο Μέσο Η Κεραία

30 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Κρίσιμα Χαρακτηριστικά (Κεραία) Μια ανεπαρκής κεραία μπορεί να μειώσει δραματικά τόσο την ακτίνα εκπομπής όσο και λήψης, κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο αυξάνοντας την ισχύ εκπομπής ή την ευαισθησία του δέκτη, δύο επιλογές όμως οι οποίες μειώνουν δραματικά το χρόνο ζωής του συσσωρευτή του κόμβου. Για αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή στον σχεδιασμό της κεραίας, στην θέση τοποθέτησης της στο κόμβο, αλλά και στο είδος της.

31 Τυπικοί Πομποδέκτες Σχεδόν Απεριόριστη Ποικιλία Διαθέσιμη Μερικά Παραδείγματα Οικογένεια RFM TR or 868 MHz 400 khz bandwidth Up to 115,2 kbps On/off keying or ASK Dynamically tuneable output power Maximum power about 1.4 mw Low power consumption Chipcon CC1000 Range 300 to 1000 MHz, programmable in 250 Hz steps FSK modulation Provides RSSI Chipcon CC 2400 Implements GHz, DSSS modem 250 kbps Higher power consumption than above transceivers Infineon TDA 525x family E.g., 5250: 868 MHz ASK or FSK modulation RSSI, highly efficient power amplifier Intelligent power down, self-polling mechanism Excellent blocking performance

32 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Επεξεργασίας Σε έναν κόμβο το υποσύστημα επεξεργασίας αποτελείται κυρίως από ένα μικροελεγκτή (MicroController Unit MCU) ο οποίος είναι υπεύθυνος για: 1) τον έλεγχο των αισθητήρων 2) την εκτέλεση των αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος επί των δεδομένων που έχουν καταγραφεί από αυτούς και 3) για την υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ του κόμβου και του υπόλοιπου δικτύου με την χρήση καταλλήλων τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή MCU: 1) το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης και οι ανάγκες σε επεξεργαστική ισχύ των εφαρμογών στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι κόμβοι 2) η κατανάλωση ενέργειας, 3) ο χρόνος αφύπνισης, 4) η ταχύτητα, 5) το κόστος ανάπτυξης του, και τέλος 6) η υποστήριξη περιφερειακών.

33 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Επεξεργασίας Κύριες Επιλογές: Μικροεπεξεργαστής γενικής χρήσης επεξεργαστής, βελτιστοποιημένος για εφαρμογές με embedded συστήματα, χαμηλής κατανάλωσης σε ενέργεια. DSPs βελτιστοποιημένος για εφαρμογές επεξεργασίας σήματος, γενικά όχι κατάλληλα για χρήση στα WSN. FPGAs καλή επιλογή για την φάση της σχεδίασης και των δοκιμών. ASICs μόνο για εφαρμογές που απαιτούν κορυφαία, καμία ευελιξία.

34 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Επεξεργασίας Κατάσταση λειτουργίας & Τυπικές Τιμές Λειτουργίας Μικροελεγκτής Μνήμη Παρατηρήσεις Ενεργή -Active Αναμονής (Ιdle ) - Sleep / Off ATMEL B RAM 8K Flash 60mW.036mW TinyOS ATmega103L AVR 128KB Flash 4KB EEPROM 4KB SRAM 5.5mA 1.6mA - <.1μΑ TinyOS ATMEGA 128 4K RAM 128K Flash 60mW.036mW TinyOS ATMEL Mega 128L 7.328Mhz 128KB Flash 4KB EEPROM 4KB SRAM 285mW 50mW TinyOS - IEEE Motorola HC908 4K RAM 32mW.001mW IEEE Intel StongArm MB FLASH 32 MB SDRAM (100 MHz) 400mW mW -

35 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Αισθητήρα. Oι βασικοί παράγοντες που πρέπει να εξετάζει κάποιος σε σχέση με τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αισθητήρων είναι: οι απαιτήσεις της εφαρμογής για την οποία θα αναπτυχθεί το δίκτυο ο ρυθμός δειγματοληψίας του αισθητήρα οι απαιτήσεις σε τάση τροφοδοσίας κατανάλωση ενέργειας ακτίνα κάλυψης.

36 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Αισθητήρα. Παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα εντοπισμού ενός αντικειμένου: Ποσότητα και μοτίβο τις εκπεμπόμενης ακτινοβολίας Μέγεθος του αντικειμένου Απόσταση αισθητήρα αντικειμένου Ταχύτητα του αντικειμένου Κατεύθυνση κίνησης και, Χαρακτηριστικά αντανάκλασης / απορρόφησης των ενεργειακών κυμάτων από το αντικείμενο και το περιβάλλον.

37 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Αισθητήρα. Δείκτες απόδοσης: Πιθανότητα εντοπισμού (Probability of Detection) (Pd) Ποσοστό Λαθεμένων Συναγερμών (False Alarm Rate) (FAR) Vulnerability to Defeat

38 Κόμβος Αισθητήρα : Υποσύστημα Αισθητήρα. Κατηγορίες Αισθητήρων Χωρικά Μεθοδολογικά Τρόπο εφαρμογής Εσωτερικού Χώρου Παθητικούς ή Ενεργητικούς Yπό του εδάφους Εξωτερικού Χώρου Διαφανείς ή αδιαφανείς Eπί περίφραξης Line of Sight (LOS) ή non LOS Freestanding Volume ή Line

39 Κατηγορία Φαινόμενου - Ανίχνευσης Ιδιότητα Είδος Αισθητήρα Φυσικό Κινητικό Επαφή Πίεση Θερμοκρασία Υγρασία Ροή Θέση Ταχύτητα Γωνιακή Ταχύτητα Επιτάχυνση Strain Δύναμη -Force Ροπή Στρέψεως Ολίσθηση Piezoresistive, capacitive Thermistor, thermo-mechanical, thermocouple Resistive, capacitive Pressure change, thermistor E-mag, GPS, contact sensor Doppler, Hall effect, optoelectronic Optical encoder Piezoresistive, piezoelectric, optical fiber Piezoresistive Piezoelectric, piezoresistive Piezoresistive, optoelectronic Dual torque Παρουσία Δόνηση Αφή/Επαφή Εγγύτητα Απόσταση Κίνηση Piezoresistive, piezoelectric, optical fiber, Sound, ultrasound Contact switch, capacitive Hall effect, capacitive, magnetic, seismic, acoustic, RF E-mag (sonar, radar, lidar), magnetic, tunneling E-mag, IR, acoustic, seismic (vibration) Βιοχημικό Βιοχημικοί Παράγοντες Biochemical transduction Αναγνώριση Βιομετρικά χαρακτηριστικάpersonal features Vision Personal ID Fingerprints, retinal scan, voice, heat plume, visionmotion analysis

40 Περίγραμμα Network scenarios Στόχοι Βελτιστοποίησης Αρχές Σχεδίασης Διεπαφή Υπηρεσιών (Service interface) Gateway concepts 11/19/2006 Παν. Θεσσαλίας 40

41 Τεχνικές Δικτύωσης : Ασύρματο Μέσο Μετάδοσης (1/2) Συχνότητα (MHz) Εύρος Ζώνης (MHz) Διαχωρισμός Καναλιών Τεχνική Διαμόρφωσης Ρυθμός Μετάδοσης (Bit rate) Δεν Καθορίζεται free free khz free free 100 khz SS free khz FHSS/DSSS >250 kbps khz FHSS/DSSS >250 kbps

42 Τεχνικές Δικτύωσης : Ασύρματο Μέσο Μετάδοσης (2/2)

43 Τεχνικές Δικτύωσης : Μοντέλο Δικτύου. Μοντέλο Επικοινωνίας Δικτύων Αισθητήρων Επικοινωνίες Διαχείρισης Επικοινωνίες Δεδομένων Συνεργατική Μεταφορά Δεδομένων Μη Συνεργατική Μεταφορά Δεδομένων

44 Τεχνικές Δικτύωσης : Μέθοδος Επικοινωνίας (1/4). Οι Μέθοδοι Επικοινωνίας στα δίκτυα Ασυρμάτων Αισθητήρων είναι: Κατ Ευθείαν (Direct). Με Πολλαπλές Επανεκπομπές (Multihop). Με Ομαδοποίηση (Clustering)

45 Τεχνικές Δικτύωσης : Μέθοδος Επικοινωνίας Κατ Ευθείαν (2/4). Κόμβος Επικεφαλής Κόμβος

46 Τεχνικές Δικτύωσης : Μέθοδος Επικοινωνίας Με Πολλαπλές Επανεκπομπές (3/4). Κόμβος Επικεφαλής Κόμβος

47 Τεχνικές Δικτύωσης : Μέθοδος Επικοινωνίας Με Ομαδοποίηση (4/4). event

48 Περίγραμμα Network scenarios Στόχοι Βελτιστοποίησης Αρχές Σχεδίασης Διεπαφή Υπηρεσιών (Service interface) Gateway concepts 11/19/2006 Παν. Θεσσαλίας 48

49 Βελτιστοποιήσεις Στόχοι της βελτιστοποίησης είναι : 1. Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) 2. Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα (Energy efficiency) 3. Επεκτασιμότητα (Scalability) 4.

50 Στόχος Βελτιστοποίησης: Quality of Service Στα WSN, η Quality of Service είναι σύνθετη και σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή στην οποία αναφέρεται: Event detection/reporting probability Event classification error, detection delay Probability of missing a periodic report Approximation accuracy (π.χ., όταν το WSN κατασκευάζει έναν temperature map) Tracking accuracy (π.χ., διαφορά μεταξύ αληθινής και υπολογισθείσας θέσης ενός αντικειμένου υπό παρακολούθηση) Σχετικός στόχος: ανθεκτικότητα (robustness) Το δίκτυο θα πρέπει να «αντέχει» στην απώλεια ορισμένων κόμβων του

51 Στόχος Βελτιστοποίησης : Energy efficiency Ενέργεια ανά σωστά ληφθέν bit Συνυπολογίζοντας όλα τα τυχόν overheads, σε ενδιάμεσους κόμβους, κλπ. Ενέργεια ανά αναφερόμενο (μοναδικό) γεγονός Εξάλλου, τελικά αυτό που μετράει είναι η πληροφορία, και όχι τα bits που την μεταφέρουν! Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση στα WSN Καθυστέρηση/Ενέργεια (Delay/energy) tradeoffs Χρόνος Ζωής του Δικτύου (Network lifetime) Χρόνος ως την αποτυχία (failure) του πρώτου κόμβου Χρόνος ημισείας Ζωής (πόσος χρόνος μέχρι τον θάνατο του 50% των κόμβων;) Χρόνος μέχρι τον διαμοιρασμό (partition) Χρόνος μέχρι την διακοπή κάλυψης Χρόνος μέχρι την απώλεια του πρώτου συμβάντος

52 Στόχος Βελτιστοποίησης : Scalability Το δίκτυο πρέπει να είναι επιχειρησιακό ανεξάρτητα του αριθμού των κόμβων Τυπικός αριθμός των κόμβων δύσκολος να υπολογιστεί WSNs: 10 έως 1000, ίσως και μεγαλύτερος (αν και ελάχιστοι άνθρωποι έχουν δει ένα τέτοιο δίκτυο ως τώρα ) Η απαίτηση για υποστήριξη μεγάλου αριθμού κόμβων έχει σοβαρές συνέπειες στην αρχιτεκτονική του δικτύου Μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστες λύσεις για μικρά δίκτυα! Πριν την επιλογή αρχιτεκτονικής πρέπει να σταθμίζονται επακριβώς οι απαιτήσεις της εφαρμογής.

53 Περίγραμμα Network scenarios Στόχοι Βελτιστοποίησης Αρχές Σχεδίασης Διεπαφή Υπηρεσιών (Service interface) Gateway concepts 11/19/2006 Παν. Θεσσαλίας 53

54 Κατανεμημένη Οργάνωση Οι συμμετέχοντες σε ένα WSN πρέπει να συνεργάζονται στην οργάνωση του δικτύου Π.χ., σε σχέση με την πρόσβαση στο μέσο, δρομολόγηση, Οι κεντρικοποιημένες προσεγγίσεις δεν «ταιριάζουν» στα WSN κρύβουν προβλήματα στην επεκτασιμότητα, ανθεκτικότητα, Πιθανά προβλήματα Πολλές φορές δεν είναι προφανές πότε επιτυγχάνεται βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα (κεντρικοποιημένη ή κατανεμημένη αρχιτεκτονική) Δυνατότητα Επιλογής: Περιορισμένη Κεντρικοποιημένη Αρχιτεκτονική Επιλογή κόμβων για τοπικό έλεγχο/συντονισμό Περιστροφή αυτού του κόμβου με χρονοπρογραμματισμό

55 In-network επεξεργασία Τα WSNs αναμένονται να παρέχουν πληροφορίες και όχι απαραίτητα τα πρωτότυπα bits Η δυνατότητα αυτή δίνει επιπλέον επιλογές Π.χ., χειρισμός ή επεξεργασία των δεδομένων στο δίκτυο Κυρίως παράδειγμα: aggregation Εφαρμογή aggregation functions σε ένα κλαδί του δικτύου Τυπικές Συναρτήσεις: minimum, maximum, average, sum, Μη επιθυμητές συναρτήσεις: median

56 In-network επεξεργασία : Παράδειγμα Aggregation Περιορισμός του αριθμού των bits/packets με την εφαρμογή μιας aggregation function στο δίκτυο

57 In-network επεξεργασία : signal processing Αναλόγως με την εφαρμογή, μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερο «εκλεπτυσμένη» επεξεργασία δεδομένων Π.χ. edge detection: τοπική ανταλλαγή raw δεδομένων με τους γειτονικούς κόμβους, υπολογίζονται οι ακραίες τιμές, οι οποίες είναι εκείνες που στην συνέχεια εκπέμπονται προς τον σταθμό βάσης Π.χ. εντοπισμός / εύρεση γωνίας (tracking/angle detection) του σήματος μιας πηγής: Θεωρείστε το δίκτυο ως ένα κατανεμημένο microphone array, το χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της γωνίας εκπομπής της πηγής, εκπέμπουμε την τιμή της γωνίας και όχι τα raw data Εκμετάλλευση χρονικής και χωρικής συσχέτισης Τα σήματα συνήθως διαφέρουν ελάχιστα στην μονάδα του χρόνου, επομένως δεν απαιτείται η μετάδοση των δεδομένων σε full rate συνεχώς Τα σήματα γειτονικών κόμβων είναι συχνά αρκετά όμοια, επομένως μπορούμε να μεταδίδουμε μόνο της διαφορές

58 Προσαρμοσμένη Πιστότητα (Adaptive fidelity) Προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων στην απαιτούμενη ακρίβεια / πιστότητα Π.χ., εντοπισμός γεγονότος Όταν δεν υπάρχει κάποιο event, αποστολή σε αραιά χρονικά διαστήματα ενός ΟΚ μηνύματος Όταν συμβεί ένα γεγονός, αυξάνεται ο ρυθμός ανταλλαγής μηνυμάτων Π.χ., θερμοκρασία Όταν η θερμοκρασία είναι εντός ενός συγκεκριμένου ορίου, στέλνουμε την θερμοκρασία σε αραιά διαμερίσματα Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο, αυξάνεται ο ρυθμός αποστολής των μηνυμάτων

59 Δεδομενο-κεντρική Δικτύωση (Data centric networking) Στατυπικάδίκτυα, οι συναλλαγές απευθύνονται στις identities συγκεκριμένων κόμβων Π.χ, node-centric ή address-centric υπόδειγμα δικτύωσης In a redundantly deployed sensor networks, specific source of an event, alarm, etc. might not be important Redundancy: e.g., several nodes can observe the same area Thus: focus networking transactions on the data directly instead of their senders and transmitters data-centric networking Principal design change

60 Implementation options for data-centric networking Overlay networks & distributed hash tables (DHT) Hash table: content-addressable memory Retrieve data from an unknown source, like in peer-to-peer networking with efficient implementation Some disparities remain Static key in DHT, dynamic changes in WSN DHTs typically ignore issues like hop count or distance between nodes when performing a lookup operation Publish/subscribe Different interaction paradigm Nodes can publish data, can subscribe to any particular kind of data Once data of a certain type has been published, it is delivered to all subscribes Subscription and publication are decoupled in time; subscriber and published are agnostic of each other (decoupled in identity) Databases

61 Further design principles Exploit location information Required anyways for many applications; can considerably increase performance Exploit activity patterns Exploit heterogeneity By construction: nodes of different types in the network By evolution: some nodes had to perform more tasks and have less energy left; some nodes received more solar energy than others; Cross-layer optimization of protocol stacks for WSN Goes against grain of standard networking; but promises big performance gains Also applicable to other networks like ad hoc; usually at least worthwhile to consider for most wireless networks

62 Περίγραμμα Network scenarios Στόχοι Βελτιστοποίησης Αρχές Σχεδίασης Διεπαφή Υπηρεσιών (Service interface) Gateway concepts 11/19/2006 Παν. Θεσσαλίας 62

63 Interfaces to protocol stacks The world s all-purpose network interface: sockets Good for transmitting data from one sender to one receiver Not well matched to WSN needs. Expressibility requirements Support for simple request/response interactions Support for asynchronous event notification Different ways for identifying addressee of data By location, by observed values, implicitly by some other form of group membership By some semantically meaningful form room 123 Easy accessibility of in-network processing functions Formulate complex events events defined only by several nodes Allow to specify accuracy & timeliness requirements Access node/network status information (e.g., battery level) Security, management functionality, No clear standard has emerged yet many competing, unclear proposals

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε θαη αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο ζε θηλεηά ad hoc δίθηπα κε βάζε ελεξγεηαθά θξηηήξηα ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε θαη αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο ζε θηλεηά ad hoc δίθηπα κε βάζε ελεξγεηαθά θξηηήξηα ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Μειέηε θαη αλάιπζε επίδνζεο πξσηνθόιισλ δξνκνιόγεζεο ζε θηλεηά ad

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; 1 Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Γενική Περιγραφή WiMAX Τι είναι τοwimax Νέα Τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Πρόσβασης Βασισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Απόστολος Σπένδας Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή εξγαζία Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Διεπζεξηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αναλογικού σήματος FM και αποκωδικοποίηση ψηφιακού σήματος RDS. Τσίρος Γεώργιος, Φυσικός. Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα Φυσικής 2014 1/37 Δομή παρουσίασης 1) Εισαγωγή 2) Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΣΩ GSM CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CHECK IN TANK PUMPING THROUGH GSM Επιβλέπων Καθηγητής: Κόγιας Παναγιώτης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κόγια Φωτεινή ΚΑΒΑΛΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies INTERNSHIP DAY @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012 INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies Τρίτη 15 Μαϊου 2012 INFITHEON Technologies Vision: Η ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΚΕΦ.1 Πρωτόκολλα TCP/IP... 15 1.1 Χαρακτηριστικά της σουίτας TCP/IP... 16 1.1.2. Λειτουργίες των TCP, IP και UDP πρωτοκόλλων... 19 1.1.3 Ανάλυση πρωτοκόλλων στο μοντέλο OSI...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες Χώρου - Χρόνου Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Classification and Comparison of Energy-Efficient Routing Algorithms in Wireless Networks

Classification and Comparison of Energy-Efficient Routing Algorithms in Wireless Networks University of Macedonia Master in Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Classification and Comparison of Energy-Efficient Routing Algorithms in Wireless Networks Zinovia I.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα