ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ν.3869/10» Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ν.3869/10» Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ν.3869/10» Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκφράζει την αντίθεσή της τόσο επί της αρχής όσο και σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία των μέτρων αυτών. Δεν αφορούν παρά έναν πολύ περιορισμένο αριθμό δανειοληπτών, καθώς αποκλείονται οι επιτηδευματίες, ενώ θα πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις σωρευτικά. Τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι αυθαίρετα, αφού δε λαμβάνουν υπόψη το εισοδηματικό προφίλ των δανειοληπτών και άδικα, καθώς αναμένεται να αφήσουν χιλιάδες νοικοκυριά, που δε θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, έξω από τις ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών δυσκολεύονται να κρατήσουν ενήμερο το στεγαστικό τους δάνειο, συχνά αναλαμβάνοντας χρέη από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, ενώ ο μέσος όρος δανεισμού υπερβαίνει το ποσό των ευρώ (ποσό που κρίνεται εύλογο αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες δανεισμού τα προηγούμενα έτη σε συνάρτηση με την άνοδο των αξιών ακινήτων). Παράλληλα, διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός μικροεπιχειρηματιών που αδυνατούν να καλύψουν τις στεγαστικές/προσωπικές δανειακές υποχρεώσεις και δεν μπορούν να ΕΚΠΟΙ ΖΩ: Μέλος της ΔΙ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΩΝ (CI), του ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΩΝ (BEUC), και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ ΑΣ ΟΜΟΣ ΠΟΝΔΙ ΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΩΝ ( Π. ΟΜ. Ε. Κ.) «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣ Η» ΑΘΗΝΑ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17, Τ.Κ ATHENS: 17 STOURNARI STR., Z. C Tel Fax ΘΕΣΣΑΛΟNΙ ΚΗ: ΑΡΙ ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7, Τ.Κ THESSALONIKI: 7, ARISTOTELOUS STR., Z.C Tel Fax ΠΑΤΡΑ: ΦΙ ΛΟΠΟΙ ΜΕΝΟΣ 51,Τ.Κ PATRAS: 51, FILOPIMENOS STR. Z.C Tel Fax URL:

2 υπαχθούν ούτε στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εξάλλου, η μείωση των δόσεων στο 30% των εισοδημάτων αποδεικνύει ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης στους δανειολήπτες: τα περισσότερα εισοδήματα, με ευθύνη των τελευταίων κυβερνήσεων, δεν ξεπερνούν τα ευρώ μηνιαίως, την ίδια στιγμή που ο δανειολήπτης θα καλείται να πληρώνει υπέρογκους φόρους και φυσικά τις δόσεις των καταναλωτικών προϊόντων που τίθενται εκτός ρύθμισης. Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος I. Προϋποθέσεις ένταξης 1. Να υπαχθούν και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, ακόμα και αν έχουν καταγγελθεί καθώς και τα υπόλοιπα δάνεια (δάνεια με εξασφάλιση επί άλλων ακινήτων, καταναλωτικά και ανοικτά δάνεια, πιστωτικές κάρτες) 2. Το όριο του δανειακού υπολοίπου να ανέβει στο ποσό των ευρώ 3. Να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση και οι επιτηδευματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι) 4. Το εισοδηματικό όριο να ανέβει στο ποσό των ευρώ ΙΙ. Όροι ρύθμισης 1. To προνομιακό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο ΕΚΤ + 0,75%) των ενυπόθηκων δανείων να ισχύει για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες 2. Τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών να μειωθούν στο νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο (σήμερα 6,5%) 3. Για τους ανέργους η άτοκη περίοδος χάριτος να επεκταθεί σε όλη την τετραετία χωρίς την υποχρέωση καταβολής τόκων, με εξάμηνη επανεξέταση σχετικά με την εργασιακή κατάσταση του αιτούντος

3 4. Επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών για όλα τα νοικοκυριά, όπως ισχύει, για 3 έτη. Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3869/2010 Αρκετές από τις τροποποιήσεις του Ν.3869/2010 βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση. Υπάρχουν ωστόσο, σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί (αλλά και προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες), σημαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες. Εξάλλου, αρκετές δυστυχώς διατάξεις είναι νομοτεχνικά πλημμελείς, με τον κίνδυνο, αν δεν βελτιωθούν, να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών προβλημάτων στην εφαρμογή του νόμου. 1) Το σχέδιο νόμου δεν επεκτείνει τελικά την εφαρμογή του νόμου σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα με την προσωπική τους εργασία και για βιοπορισμό. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη διάταξη εμπεριεχόταν σε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία μολονότι έλαβε την έγκριση της τρόικα, τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα είχε αναλάβει προεκλογική δέσμευση, ενώ εμπεριεχόταν και σε πρόταση νόμου που είχε καταθέσει πριν από λίγους μήνες. Υπενθυμίζουμε την εν λόγω διάταξη την εισαγωγή της οποίας θεωρούμε αναγκαία, καθώς θα ανακούφιζε αρκετούς βιοπαλαιστές εμπόρους που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής: «Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 (Α 130) προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής: «Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ιδίως φυσικά πρόσωπα που διενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις, αν είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεν απασχολούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος αυτού τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την κατάθεση της αίτησης πέραν του ενός εργαζόμενου σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι οφειλές από τις εμπορικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ». 2) Από την παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε το γεγονός ότι απουσιάζει και η καθιέρωση του δικαιώματος του πολίτη να έχει έναν προστατευμένο από κατασχέσεις τραπεζικό λογαριασμό μέχρι το ύψος των (έστω 1.500) ευρώ. Το εν λόγω δικαίωμα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών που είναι εξαιρετικής σημασίας για τη σύγχρονη καθημερινότητά

4 τους, καθώς διευκολύνει καθοριστικά τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή (διενέργεια συναλλαγών, πληρωμή λογαριασμών, εξοικονόμηση χρόνου, διαφύλαξη ενός ελάχιστου ποσού για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών). Τούτο δε μάλιστα ενόψει και του γεγονότος ότι πλέον, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όλο και περισσότερο υποχρεούνται οι πολίτες να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές του μέσω των τραπεζών ή πιστωτικών καρτών. 3) Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας του εξωδικαστικού συμβιβασμού ενδεχομένως θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των αιτήσεων που σωρεύονται στα ειρηνοδικεία, καθώς θα παύσει να λαμβάνει χώρα το φιλτράρισμα των υποθέσεων από τους φορείς που διαμεσολαβούν. Η αποτυχία της διαδικασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί με: (a) Πρόβλεψη επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού εφόσον συναινεί το 51% των ενυπόθηκων δανειστών (b) Παροχή κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα (πχ. φορολογικά) για την επίτευξη συμβιβασμού. 4) Με την παρ. 1 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι η αίτηση του οφειλέτη «πρέπει» να συνοδεύεται με τα «έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους. Η διάταξη αυτή, με τη γενικότητα μάλιστα που έχει, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας στην πράξη πολλές αιτήσεις να κρίνονται απαράδεκτες επειδή δεν προσκομίστηκαν σχετικά έγγραφα. Προτείνουμε να απαλειφθεί και να διατηρηθεί η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 που δεν συνεπάγεται κύρωση, στην οποία αντί μηνός, όπως προβλέπει, θα μπορούσαν πράγματι τα έγγραφα αυτά να προσκομίζονται με την υποβολή της αίτησης. 5) Προβλέπεται ελάχιστη καταβολή για τη προσωρινή μέχρι την εκδίκαση του δικαστηρίου ρύθμιση του 10% της μηνιαίας δόσης και τουλάχιστον 40 ευρώ. Στο κείμενο της διάταξης δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για τα 40 ευρώ είναι η ελάχιστη συνολική δόση, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται, ωστόσο, ότι είναι η δόση ανά προϊόν. Με δεδομένο ότι οι καταναλωτές έχουν οφειλές προς πολλές τράπεζες και μάλιστα από πολλά προϊόντα, η εν λόγω ρύθμιση θα οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά και αποκλεισμούς, που ενδεχομένως δεν θα αντιμετωπιστούν από την επίκληση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010. Εξάλλου, στους λογαριασμούς ανοικτής πίστωσης δεν προσδιορίζεται μηνιαία δόση. Σε κάθε

5 περίπτωση η όποια ελάχιστη καταβολή θα πρέπει να γίνεται για την αναστολή μόνο των διωκτικών μέτρων, και όχι ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία, και πάντως δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει το πραγματικό εισόδημα του οφειλέτη. 6) Η περίοδος ρύθμισης (δοκιμασίας) αυξάνεται ουσιαστικά από τέσσερα σε πέντε έτη. Τούτο δε ενώ διεθνώς επικρατεί η τάση για περαιτέρω μείωση (οι περισσότερες σύγχρονες νομοθεσίες προσανατολίζονται στα τρία έτη) και για ορισμένες κατηγορίες οφειλετών σε ακόμη λιγότερο. Ωστόσο, όλοι πλέον επισημαίνουν την ανάγκη για ταχύτερα αποτελέσματα απαλλαγής στην εν λόγω διαδικασία (βλ. την έκθεση του ΔΝΤ για την υπερχρέωση στις ευρωπαϊκές, ιδίως νότιες χώρες, από τον περασμένο Φεβρουάριο). 7) Το σχέδιο νόμου δεν καθιστά σαφές ότι η περίοδο ρύθμισης της οφειλής των τριών έως πέντε ετών αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης. Η προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 που γίνεται με το άρθρο 17 παρ. 3 του σχεδίου νόμου επιτείνει τη σύγχυση. Προτείνουμε να επισημανθεί. Εξάλλου, το σχέδιο προβλέπει στην παράγραφο αυτή ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τη διαφορά από τις προηγούμενες δόσεις μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της απόφασης. Τούτο ενδέχεται να οδηγήσει σε υπέρμετρες δόσεις το έτος αυτό καθώς ο οφειλέτης εκτός από αυτά που θα πρέπει να καταβάλει μέσα στο έτος αυτό με βάση την απόφαση θα πρέπει να καταβάλει και τις διαφορές από τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τα προηγούμενα θα πρέπει να καταβάλλει εντόκως, δίχως τούτο να δικαιολογείται και πάντως δίχως να διασφαλίζεται έστω ένα μετριοπαθές επιτόκιο. Με βάση τις ορθότερες αντίστοιχες ρυθμίσεις στα προαναφερθέντα σχέδια ή προτάσεις νόμων προτείνουμε μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 να προστεθεί το ακόλουθο: «Το κατά το προηγούμενο εδάφιο χρονικό διάστημα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες μετά την κατάθεση της αίτησης καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την απόφαση του δικαστηρίου, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει, εντόκως από την έκδοση της απόφασης, το υπολειπόμενο ποσόν μέχρι το ( ένα έτος απάνω από την περίοδο ρύθμισης ) έτος από την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της

6 απόφασης με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυό εκατοστιαίες μονάδες.» 8) Από το αρμόδιο Υπουργείο, πριν την κατάθεση του σχεδίου νόμου, είχε διατυμπανιστεί η σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη σύμφωνη γνώμη του 51% των πιστωτών. Δυστυχώς, η αδυναμία του να το πραγματοποιήσει ή να αναγνωρίσει το ατελέσφορο της αναγγελίας αυτής, οδηγεί σε μία επέμβαση επί των διατάξεων για τον δικαστικό συμβιβασμό που εντέλει κινδυνεύει να αχρηστεύσει και αυτόν. Έτσι μετονομάζει τον «δικαστικό συμβιβασμό» σε «προδικαστικό συμβιβασμό», ενώ η διαδικασία χάνει την ευελιξία της αφού δεν προβλέπεται η δυνατότητα του οφειλέτη να επανέλθει με τροποποιημένο σχέδιο ρύθμισης που θα αξιοποιεί τις παρατηρήσεις των πιστωτών. 9) Λόγω του μεγάλου πλήθους νομοτεχνικών πλημμελειών θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να τύχει εγκαίρως νομοτεχνικής επεξεργασίας το σχέδιο νόμου από την ΚΕΝΕ. Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε περαιτέρω προτάσεις βελτιώσεων. 10) Η κατάργηση της διαδικασίας με το άρθρο 14 των ασφαλιστικών μέτρων αποτελεί μια δικονομικά ακραία τροποποίηση που αφήνει έκθετο τον αιτούντα σε περίπτωση απόρριψης της προσωρινής διαταγής. Η διαδικασία της προσωρινής διαταγής δεν αποτελεί διαδικασία ουσίας, κατά την οποία εκτίθενται στην έκταση που είναι αναγκαίο οι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί της κάθε πλευράς, αλλά αποτελεί ένα δικονομικό μέσο στο οποίο προέχει ο χαρακτήρας της αμεσότητας και της οικονομίας, ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα προσφυγής του αιτούντα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 11) Η καταβολή ποσού μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας αποτελεί μια θετική τροποποίηση, θα πρέπει όμως να προβλέπεται η δυνατότητα εκτίμησης της αξίας από το δικαστή ακόμα και κάτω από την αντικειμενική, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων. 12) Άρθρο 11 παρ. 4. Η αύξηση του διαστήματος μέσα στο οποίο υποχρεούνται τα τραπεζικά ιδρύματα να προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση οφειλών από 5 σε 10 εργάσιμες ημέρες είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι σχεδόν 3 έτη μετά την έναρξη της εφαρμογής του νόμου το διάστημα των 5 εργασίμων ημερών κρίνεται περισσότερο από επαρκές.

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

πλειστηριασμοί: αφορούν όλους μας, μπορούμε να αντισταθούμε

πλειστηριασμοί: αφορούν όλους μας, μπορούμε να αντισταθούμε πλειστηριασμοί: αφορούν όλους μας, μπορούμε να αντισταθούμε δημοκρατία οικονομία κοινωνία αλληλεγγύη συμμετοχή κοινωνικός έλεγχος εργασία αντίσταση ισοτιμία συλλογικότητα αυτοοργάνωση δημοκρατία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Αυγούστου 2015 ΝOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμ βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων/πουσα Καθηγητής ; κ κ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 14 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα ινστιτούτα αισθητικής, τις μονάδες αδυνατίσματος και τις επιχειρήσεις γυμναστηρίων

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα ινστιτούτα αισθητικής, τις μονάδες αδυνατίσματος και τις επιχειρήσεις γυμναστηρίων Ενημέρωση του καταναλωτή για τα ινστιτούτα αισθητικής, τις μονάδες αδυνατίσματος και τις επιχειρήσεις γυμναστηρίων Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας προμηθευτών...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ Σημείωμα Σύνταξης Η ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις που προτείνουν τα συνδικάτα είναι: Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα