ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE. Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE. Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE. Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE. Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011 Εκδότης: German Lufthansa Corporation Customer Relations Όροι συµµετοχής: 1. Συµµετοχή 1.1. ικαίωµα συµµετοχής 1.2. Έναρξη συµµετοχής 1.3. Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (ΡΙΝ) 2. Μίλια 2.1. Γενικά 2.2. Υπόλοιπο λογαριασµού 2.3. Συλλογή µιλίων 2.4. Εξαργύρωση µιλίων 2.5. Λήξη µιλίων 2.6. Φόροι, πρόσθετα τέλη και τέλη εξυπηρέτησης 3. Παραβίαση των όρων συµµετοχής, λήξη της σύµβασης, τροποποιήσεις του προγράµµατος 3.1. Καταγγελία, δέσµευση λογαριασµού, αποκλεισµός συµµετοχής 3.2. Ισχύς µιλίων σε περίπτωση καταγγελίας 3.3. Τερµατισµός του προγράµµατος 4. ιάφορα 4.1. Αστική ευθύνη 4.2. Προστασία δεδοµένων 4.3. Απώλεια, κλοπή 4.4. Αλλαγές στο πρόγραµµα ή στους Όρους Συµµετοχής 4.5. Εφαρµοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία 4.6. Ρήτρα διαιρετότητας Όροι συµµετοχής Το πρόγραµµα τακτικών επιβατών Miles & More επιβραβεύει την εµπιστοσύνη σας ως πελάτη. Η Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ( Lufthansa ) εκµεταλλεύεται και διοργανώνει το πρόγραµµα αυτό. Η Lufthansa επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επιλέγει συνεργαζόµενες εταιρείες σε συγκεκριµένες χώρες (π.χ. Adria Airways, Air

2 Dolomiti, Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair και SWISS) ως συνδιοργανωτές του προγράµµατος. Επίσης, το Miles & More προσφέρει την ευκαιρία συλλογής και εξαργύρωσης µιλίων µε διάφορους παρόχους υπηρεσιών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία). Στη συνέχεια παρουσιάζουµε συνοπτικά τους γενικούς όρους συλλογής και εξαργύρωσης µιλίων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του Miles & More. Τέλος, ειδικοί κανόνες µπορεί να προκύψουν από άλλα έγγραφα του προγράµµατος (π.χ. γενικοί όροι για την πιστωτική κάρτα Miles & More) καθώς και από τα µέσα επικοινωνίας του Miles & More (π.χ. ενηµερωτικό δελτίο, κατάλογος επιβραβεύσεων, αντίγραφο κίνησης λογαριασµού). 1. Συµµετοχή ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής έχουν αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των δύο ετών µε τόπο κατοικίας σε χώρα που διατίθεται το Miles & More. Τόπος κατοικίας θεωρείται ο πραγµατικός γεωγραφικός τόπος όπου το µέλος διαβιώνει (π.χ. κύριος τόπος κατοικίας) και τον οποίον οφείλει, εν ανάγκη, να αποδείξει Έναρξη συµµετοχής Η συµµετοχή ξεκινάει µε την εγγραφή και το άνοιγµα προσωπικού λογαριασµού µιλίων από την Lufthansa ή συνδιοργανωτή του προγράµµατος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έναν µόνο λογαριασµό. Προς πιστοποίηση του λογαριασµού που ανοίχτηκε ο πελάτης λαµβάνει έναν προσωρινό αριθµό κάρτας Miles & More µε την οποία µπορεί να συλλέγει πόντους για διάστηµα έξι µηνών. Ο πελάτης οφείλει να συµπληρώσει ολοσχερώς την αίτηση ανοίγµατος λογαριασµού µιλίων. Λογαριασµοί µιλίων µε ελλιπή προσωπικά στοιχεία θεωρούνται «προσωρινοί λογαριασµοί» και κλείνονται εντός έξι µηνών από την πρώτη πίστωση µιλίων µε τον προσωρινό αριθµό κάρτας. Μόλις το νέο µέλος συλλέξει ένα συγκεκριµένο αριθµό µιλίων, όπως αυτός προσδιορίζεται στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More, εκδίδεται κάρτα Miles & More µε µόνιµο αριθµό η οποία αποστέλλεται στο νέο µέλος. Η κάρτα παραµένει στην ιδιοκτησία της Lufthansa και παραδίδεται στη Lufthansa ή έναν συνδιοργανωτή του προγράµµατος εφόσον ζητηθεί. εν υφίσταται αξίωση συµµετοχής στο πρόγραµµα Miles & More. Η Lufthansa ή συνδιοργανωτής του προγράµµατος µπορούν χωρίς αιτιολογία να αρνηθούν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα Miles & More Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (ΡΙΝ) Το µέλος λαµβάνει το ΡΙΝ για την ταυτοποίησή του, π.χ. κατά την εξαργύρωση επιβραβεύσεων και τον έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασµού online. Για την αποφυγή παράνοµης χρήσης οφείλει να εξασφαλίσει ότι αναρµόδιοι τρίτοι δεν θα

3 λάβουν γνώση του ΡΙΝ του. Σε περίπτωση υπόνοιας παράνοµης χρήσης του ΡΙΝ πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα το τµήµα εξυπηρέτησης Miles &More σε έναν από τους αριθµούς τηλεφώνου που είναι δηµοσιευµένοι στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More. Για ζηµίες που προκαλούνται στο διάστηµα έως την ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας λόγω πληµµελούς παράλειψης ή αργοπορηµένης ενηµέρωσης, η Lufthansa ευθύνεται µόνο σε περίπτωση πρόθεσης ή σοβαρής αµέλειας. Σε περίπτωση απλής αµέλειας η ευθύνη για τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία είναι απεριόριστη. Σε περίπτωση παραβίασης ουσιαστικών συµβατικών υποχρεώσεων από απλή αµέλεια η ευθύνη περιορίζεται στην υλική ή περιουσιακή ζηµία που οφείλεται σ αυτήν και ανέρχεται στο ποσό της προβλεπόµενης και συνηθισµένης ζηµίας. Αποκλείεται η περαιτέρω ευθύνη αποζηµίωσης, εκτός των αξιώσεων βάσει του Νόµου Περί Ευθύνης για Ελαττωµατικά Προϊόντα. Το αυτό ισχύει και για την ευθύνη του πράκτορα λαµβανοµένης υπόψη και ενδεχόµενης συνυπαιτιότητας του µέλους. 2. Μίλια 2.1. Γενικά Τα µίλια που πιστώνονται στο λογαριασµό µιλίων του µέλους αποτελούν τη βάση υπολογισµού του Miles &More. Τα µίλια µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ρητά στους Όρους Συµµετοχής ή σε άλλες ενηµερώσεις για τους πελάτες. Πόντοι µπόνους και µίλια από άλλα προγράµµατα δεν µπορούν να µετατραπούν σε µίλια Miles &More, εκτός εάν αυτό έχει συµφωνηθεί µεταξύ του Miles &More και του εκάστοτε διοργανωτή άλλου προγράµµατος. Τα µίλια και ο λογαριασµός µιλίων δεν µεταβιβάζονται και δεν µετατρέπονται σε µετρητά, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητά Υπόλοιπο λογαριασµού Το µέλος µπορεί να ενηµερωθεί για το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασµού µιλίων σε όλους τους εκτυπωτές αντιγράφων κίνησης λογαριασµού Miles &More ή από τον προσωπικό του online λογαριασµό µιλίων µε την εισαγωγή του αριθµού κάρτας Miles & More και του ΡΙΝ. Επιπλέον, το µέλος που χρησιµοποιεί σχετικά ενεργά το Miles & More λαµβάνει τακτικά πληροφορίες σχετικά µε το υπόλοιπο του λογαριασµού του, εκτός και αν έχει επιλέξει την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η αποστολή αντιγράφων κίνησης λογαριασµού µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το Miles &More τα διαθέτει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή. εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή αντικατάσταση αντιγράφων κίνησης λογαριασµού. Οι καταγγελίες λόγω αποκλίσεων πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή της ενηµέρωσης του λογαριασµού ή από την πρώτη εµφάνισή της στον προσωπικό, ηλεκτρονικό λογαριασµό µιλίων. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού το δηµοσιευµένο υπόλοιπο του λογαριασµού θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό Συλλογή µιλίων Η συλλογή µιλίων είναι δυνατή από την έναρξη της συµµετοχής στο πρόγραµµα. Ο αριθµός των µιλίων που πιστώνεται εξαρτάται από τους όρους του προγράµµατος που

4 ισχύουν κατά τη χρονική στιγµή της χρησιµοποίησης της υπηρεσίας. Για πτήση ή υπηρεσία παρεχόµενη από εταίρο που επιτρέπει τη συλλογή µιλίων και που το µέλος χρησιµοποιεί στο διάστηµα µεταξύ της υποβολής της αίτησης και του ανοίγµατος του λογαριασµού µπορούν να πιστωθούν µίλια σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου Το Miles &More επιτρέπει στα µέλη να συλλέγουν µίλια και σε ορισµένες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Το Miles &More δεν έχει άµεση επιρροή στις επιχειρήσεις αυτές. Συνεπώς, ούτε η Lufthansa ούτε ο εκάστοτε συνδιοργανωτής του προγράµµατος ευθύνονται για την απεριόριστη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών της συνεργαζόµενης επιχείρησης (π.χ. πτήσεις, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων) καθώς και τη νόµιµη εκτέλεση της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της εκάστοτε συνεργαζόµενης επιχείρησης Πτήσεις Στο λογαριασµό του µέλους πιστώνονται µίλια για κάθε πτήση που έχει όντως χρησιµοποιηθεί και που αποτελεί µέρος πληρωµένης, προγραµµατισµένης πτήσης που διενεργείται από τη Lufthansa, συνδιοργανωτή ή συνεργαζόµενη επιχείρηση µε την επιφύλαξη των παραγράφων και Ο αριθµός των µιλίων που πιστώνονται για απ ευθείας πτήσεις εξαρτάται από την απόσταση µεταξύ του τόπου αναχώρησης και προορισµού, που αναφέρονται στο εισιτήριο, τον ελάχιστο αριθµό µιλίων που δηµοσιεύονται ξεχωριστά ή τις σταθερές τιµές που δηµοσιεύονται στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More. Ο αριθµός των µιλίων πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή της θέσης κράτησης σύµφωνα µε την κατηγορία της θέσης που έχει αγοραστεί και αναφέρεται στο εισιτήριο. Σε διαφορετική περίπτωση πιστώνονται τα ελάχιστα µίλια ή οι σταθερές τιµές που έχουν δηµοσιευτεί. Η παράγραφος εφαρµόζεται και σε άλλες υπηρεσίες µεταφοράς (π.χ. ορισµένες πτήσεις charter) υπό τον όρο ότι επιτρέπουν τη συλλογή µιλίων. Στην περίπτωση αυτή πιστώνονται µίλια σύµφωνα µε τις ξεχωριστές πληροφορίες που έχουν δηµοσιευτεί Ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα οχήµατα Μίλια πιστώνονται στο λογαριασµό του µέλους για κάθε πληρωµένη διαµονή του µέλους σε συνεργαζόµενο ξενοδοχείο του Miles &More, εφόσον η τιµή του ξενοδοχείου που κρατήθηκε κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης διαµονής επέτρεπε τη συλλογή µιλίων µε την επιφύλαξη των παραγράφων και Το αυτό ισχύει και για κάθε ενοικίαση και πραγµατική χρησιµοποίηση οχήµατος συνεργαζόµενης µε το Miles &More εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από το µέλος, υπό τον όρο ότι η τιµή ενοικίασης του οχήµατος κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης ενοικίασης επέτρεπε τη συλλογή µιλίων. Ο αριθµός µιλίων που πιστώνεται ανακοινώνεται ξεχωριστά. ύο ή περισσότερες, συνεχόµενες διανυκτερεύσεις λογίζονται ως «µία διαµονή». Το αυτό ισχύει εάν το µέλος αναχωρήσει και καταλύσει εκ νέου εντός της ίδιας ηµέρας στο ίδιο ξενοδοχείο. Ως «ενοικίαση» λογίζεται η ενοικίαση οχήµατος για τουλάχιστον µία ηµέρα ή η ενοικίαση διαφόρων οχηµάτων για διαδοχικές ηµέρες από ένα ή διαφορετικά υποκαταστήµατα µιας συνεργαζόµενης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στον ίδιο τόπο.

5 Πιστωτική κάρτα Miles &More µε δυνατότητα συλλογής µιλίων Τα µέλη που χρησιµοποιούν την πιστωτική κάρτα Miles &More για αγορές κερδίζουν συγκεκριµένο αριθµό µιλίων που πιστώνεται στο λογαριασµό τους Miles &More. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της πιστωτικής κάρτας Miles &More Άλλες δυνατότητες συλλογής µιλίων Άλλοι τρόποι συλλογής µιλίων καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις δηµοσιεύονται ξεχωριστά στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More Εξαιρέσεις από την πίστωση µιλίων εν πιστώνονται µίλια για συγκεκριµένες θέσεις κράτησης, ειδικούς ναύλους, π.χ. κλαδικά εκπτωτικά τιµολόγια (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP κλπ), υπηρεσίες επιβράβευσης, δωρεάν πτήσεις ή υπηρεσίες για τις οποίες το µέλος απολαµβάνει προνόµια από άλλο πρόγραµµα ανταµοιβής. Ορισµένες άλλες υπηρεσίες µπορεί, ενδεχοµένως, να εξαιρεθούν από τη συλλογή µιλίων έπειτα από σχετική ανακοίνωση στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More ιαδικασία πίστωσης Η αυτόµατη πίστωση µιλίων σε λογαριασµό µέλους είναι δυνατή µόνον εάν το µέλος αναφέρει τον αριθµό πελάτη Miles & More ή τον αριθµό κάρτας και /ή επιδείξει την κάρτα Miles & More ή άλλη κάρτα συλλογής µιλίων όταν χρησιµοποιεί υπηρεσίες συλλογής µιλίων. Μίλια που δεν καταχωρίστηκαν αυτοµάτως µπορούν να πιστωθούν στο λογαριασµό του µέλους εντός έξι µηνών από τη χρησιµοποίηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το Miles & More χρειάζεται τα πλήρη αποδεικτικά (πρωτότυπη κάρτα επιβίβασης µαζί µε αντίγραφο του αποκόµµατος του επιβάτη, πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου ή ενοικίασης αυτοκινήτου). Μίλια δεν πιστώνονται για αχρησιµοποίητα, άκυρα ή παράνοµα αποκτηθέντα έγγραφα καθώς και για έγγραφα η αξία των οποίων έχει επιστραφεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου (εισιτήρια, αποκόµµατα εισιτηρίων κλπ.). Το αυτό ισχύει και όσον αφορά άλλες, µη χρησιµοποιηθείσες υπηρεσίες συλλογής µιλίων ή υπηρεσίες η αξία των οποίων έχει επιστραφεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου. Επιστολές και έγγραφα που αποστέλλονται στο τµήµα Miles & More σαρώνονται, αρχειοθετούνται ψηφιακά και στη συνέχεια καταστρέφονται. Αιτήµατα για την επιστροφή το πρωτοτύπου τέτοιων επιστολών και εγγράφων δεν γίνονται δεκτά Εξαργύρωση µιλίων Γενικά Το µέλος µπορεί να εξαργυρώνει τα µίλια του και να παραγγέλνει επιβραβεύσεις µόλις ο λογαριασµός του διαθέτει το υπόλοιπο που απαιτείται για τη συγκεκριµένη επιβράβευση, µε την επιφύλαξη της διαθεσιµότητας των επιβραβεύσεων σύµφωνα µε

6 την παράγραφο Οι προσφορές επιβραβεύσεων και ο εκάστοτε απαιτούµενος αριθµός µιλίων δηµοσιεύονται στα διάφορα µέσα επικοινωνίας του Miles & More Πτήσεις επιβράβευσης Κρατήσεις για πτήσεις επιβράβευσης µπορούν να ζητηθούν σε προγραµµατισµένες πτήσεις της Lufthansa ή συνεργαζόµενης εταιρείας του Miles & More, καθώς και σε επιλεγµένες ναυλωµένες πτήσεις. Εάν το αεροδρόµιο αναχώρησης και το αεροδρόµιο τελικού προορισµού είναι ταξινοµηµένα σε διαφορετικές ζώνες επιβράβευσης (open-jaw flight), τότε λαµβάνεται πάντοτε υπόψη η υψηλότερη ζώνη επιβράβευσης και βάσει αυτής πραγµατοποιείται η εξαργύρωση των µιλίων. Η κράτηση για την πτήση επιβράβευσης γίνεται κατά το χρόνο της παραγγελίας της. Οι προθεσµίες για την έκδοση του εισιτηρίου επιβράβευσης εξαρτώνται από τον εκάστοτε αεροµεταφορέα. Για τις προθεσµίες αυτές ενηµερώνεστε κατά την κράτηση των πτήσεων επιβράβευσης από το γραφείο Miles & More. Αλλαγή της κράτησης (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα και τους όρους που διέπουν την πτήση επιβράβευσης) γίνεται δωρεάν, πριν από την έκδοση του εισιτηρίου επιβράβευσης. Αφ ης στιγµής έχει εκδοθεί το εισιτήριο, η αλλαγή της κράτησης χρεώνεται µε ένα τέλος εξυπηρέτησης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους που ισχύουν για την εν λόγω πτήση επιβράβευσης. Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους, τη διαθεσιµότητα και ενδεχοµένως το ποσό του τέλους εξυπηρέτησης µπορείτε να πάρετε από το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. Οι λοιποί όροι του αρχικού εισιτηρίου επιβράβευσης παραµένουν αναλλοίωτοι και µετά την αλλαγή της κράτησης. Η πτήση που κρατήθηκε ως πτήση επιβράβευσης υπόκειται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς του αεροµεταφορέα, εκτός και αν υπόκειται σε διαφορετικούς κανονισµούς που εξειδικεύονται στους Όρους Συµµετοχής στο Miles & More Αναβάθµιση ως επιβράβευση Σε προγραµµατισµένες πτήσεις που διενεργούνται από τη Lufthansa, ένα συνδιοργανωτή ή κάποιους εταίρους µπορεί να ζητηθεί ως επιβράβευση η αναβάθµιση µεµονωµένης πτήσης στην αµέσως επόµενη θέση εξυπηρέτησης σε διαδροµή µεταξύ δύο σηµείων (τµήµα διαδροµής), υπό τον όρο ότι υπάρχει εισιτήριο που έχει εξοφληθεί (βλ. παράγραφο και ) Ορισµένα τιµολόγια, ορισµένες θέσεις κράτησης και οµαδικές κρατήσεις µπορεί να εξαιρούνται από την αναβάθµιση θέσης, µε την επιφύλαξη προηγούµενης σχετικής ανακοίνωσης στα µέσα επικοινωνία του Miles & More. Στην περίπτωση αναβάθµισης θέσης οι όροι του αρχικού εισιτηρίου διατηρούν την ισχύ τους. Παρακαλούµε ενηµερωθείτε από το γραφείο του Miles & More σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της πτήσης στην οποία έχει γίνει αναβάθµιση Άλλες επιβραβεύσεις Άλλες επιβραβεύσεις, οι προϋποθέσεις τους και περαιτέρω τρόποι εξαργύρωσης µιλίων δηµοσιεύονται ξεχωριστά στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More.

7 Παραγγελία επιβραβεύσεων Η παραγγελία των επιβραβεύσεων γίνεται από το Miles & More µε αναφορά του αριθµού πελάτη ή του αριθµού κάρτας Miles & More και του ΡΙΝ. Η παραγγελία γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη χρησιµοποίηση της επιβράβευσης. Οι προθεσµίες προαγοράς ενδεχοµένως να διαφέρουν ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες (π.χ. µεγαλύτεροι χρόνοι αποστολής) και µπορείτε να ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα εξυπηρέτησης του Miles & More. Η έκδοση etix επιβράβευσης µπορεί να γίνει όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό - έως και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση. Άλλες δυνατότητες παραγγελίας επιβραβεύσεων δηµοσιεύονται ξεχωριστά στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More Όροι επιβραβεύσεων Η διαθεσιµότητα των επιβραβεύσεων µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την ηµεροµηνία, την εποχή και τον προορισµό. Ορισµένες επιβραβεύσεις ενδεχοµένως να µην είναι πάντοτε διαθέσιµες. Οι επιβραβεύσεις ενδέχεται να µην συνδυάζονται µε ορισµένες υπηρεσίες που υπόκεινται σε µειωµένα τιµολόγια (σύµφωνα µε την παράγραφο ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των επιβραβεύσεων, καθώς και τυχόν ειδικών όρων µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Οι όροι αυτοί δηµοσιεύονται µαζί µε τις σχετικές προσφορές επιβράβευσης. Επίσης, το Miles & More προσφέρει στα µέλη του τη δυνατότητα συλλογής µιλίων σε επιµελώς επιλεγµένους εταίρους. Το Miles & More δεν έχει τον άµεσο έλεγχο των εταίρων αυτών και ως εκ τούτου ούτε η Lufthansa ούτε η εκάστοτε συνεργαζόµενη εταιρεία είναι υπεύθυνοι για την απεριόριστη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών της (π.χ. πτήσεις, ξενοδοχειακή διαµονή, ενοικίαση αυτοκινήτων) και για τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της σύµβασης. Ισχύ έχουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής του εκάστοτε εταίρου Έγγραφα επιβράβευσης Εάν η παραγγελθείσα επιβράβευση είναι διαθέσιµη το Miles & More εκδίδει τα σχετικά έγγραφα της επιβράβευσης (εισιτήρια επιβράβευσης και / ή πιστοποιητικά για άλλες επιβραβεύσεις). Η αποστολή εισιτηρίων επιβράβευσης και πιστοποιητικών αναβάθµισης λόγω επιβράβευσης σε έντυπη µορφή πραγµατοποιείται µόνον όταν δεν είναι δυνατή η συνηθισµένη ηλεκτρονική αποθήκευση µε τη µορφή etix ή ηλεκτρονικής αναβάθµισης (eupgrade) ή όπου η εκτύπωση εισιτηρίου από αυτόµατο µηχάνηµα δεν είναι δυνατή. Εάν, εντούτοις, επιθυµείτε την αποστολή του, τότε αυτή πραγµατοποιείται έναντι σχετικού τέλους εξυπηρέτησης στη διεύθυνση που έχει καταχωριστεί στο Miles & More. Εισιτήρια για συγκεκριµένα δροµολόγια εκδίδονται αποκλειστικά ως etix. Πληροφορίες σχετικά µε το τέλος εξυπηρέτησης δηµοσιεύονται σε διάφορα µέσα επικοινωνίας του Miles & More. Ερωτήσεις σχετικά µε το τέλος εξυπηρέτησης µπορούν να απευθυνθούν και στο τµήµα εξυπηρέτησης του Miles & More. Τα µέλη καλούνται, προς το συµφέρον τους, να ελέγχουν αµέσως εάν παρέλαβαν τα σωστά έγγραφα. Τα έγγραφα επιβράβευσης πτήσης ισχύουν για δώδεκα µήνες από την ηµέρα της έκδοσής τους. Η ισχύς άλλων εγγράφων επιβράβευσης (π.χ. εξαργυρώσεις για διοργανώσεις, ενοικιάσεις οχηµάτων, διαµονή σε ξενοδοχείο και πακέτα διακοπών) είναι αυτή που δηµοσιεύεται στα µέσα ενηµέρωσης του Miles & More. Τα έγγραφα επιβράβευσης

8 µπορούν να δοθούν ως δώρο αποκλειστικά σε άτοµα µε τα οποία το µέλος έχει προσωπική σχέση, π.χ. σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, όχι όµως να ανταλλαχθούν µε άλλες επιβραβεύσεις ή µε χρηµατικά ποσά. Ανάλογα µε το εκάστοτε είδος επιβράβευσης είναι δυνατή η επιστροφή µιας επιβράβευσης πτήσης έναντι τέλους εξυπηρέτησης. Οι όροι επιστροφής καθώς και το ύψος του τέλους εξυπηρέτησης δηµοσιεύονται στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More ή µπορεί κανείς να ενηµερωθεί σχετικά από τα τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. Κλεµµένα ή χαµένα έγγραφα επιβράβευσης µπορούν να αντικατασταθούν έναντι εύλογου τέλους εξυπηρέτησης, που µπορεί κανείς να πληροφορηθεί από το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε είδους επιβράβευσης. Σε διαφορετική περίπτωση πραγµατοποιείται επιστροφή των µιλίων έναντι εύλογου τέλους εξυπηρέτησης το οποίο µπορεί κανείς να πληροφορηθεί από τα τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. Τέλος εξυπηρέτησης δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που τα έγγραφα χαθούν κατά την ταχυδροµική τους αποστολή από το Miles & More στο µέλος και το µέλος δηλώσει την απώλεια άµεσα στο Miles & More, το αργότερο δε εντός είκοσι µίας ηµερών από την παραγγελία Παράνοµη χρήση Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση, ανταλλαγή, προσφορά σε πλειστηριασµό ή άλλο είδος εµπορικής συναλλαγής µε τρίτους των εγγράφων επιβράβευσης, στο µέτρο που η παραχώρηση δεν επιτρέπεται ρητά από την παράγραφο Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η διαµεσολάβηση για την αγοραπωλησία µιλίων ή επιβραβεύσεων, η µεταβίβαση µιλίων κατά παράβαση της παραγράφου 2.1, η παράνοµη αγορά µιλίων ή παράνοµη χρήση επιβραβεύσεων ή εγγράφων επιβραβεύσεων (όλες οι σχετικές περιπτώσεις λογίζονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω, ως «παράνοµη χρήση»). Τα voucher του Miles & More επέχουν θέση εγγράφων επιβράβευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο Στις περιπτώσεις παράνοµης χρήσης εκ µέρους του µέλους, η Lufthansa ή εξουσιοδοτηµένος τρίτος από τη Lufthansa έχει το δικαίωµα να παρακρατήσει ή να κατασχέσει τα έγγραφα επιβραβεύσεων, καθώς και να αρνηθεί την έκδοση επιβραβεύσεων ή την πίστωση µιλίων. Επιπλέον, αν η παράνοµη χρήση αφορά εισιτήριο επιβράβευσης (εµπορική συναλλαγή µε άτοµα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο ή πώληση του εισιτηρίου επιβράβευσης) η Lufthansa έχει το δικαίωµα, εφόσον η µεταφορά έχει ολοκληρωθεί, να υπολογίσει εκ των υστέρων την πραγµατική τιµή του εισιτηρίου και να τη χρεώσει στο µέλος που παραβιάζει την παράγραφο 2.4.8, καθώς και να διαγράψει τα χρησιµοποιηµένα µίλια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει το άρθρο 3. Παροµοίως, ανέπαφο παραµένει το δικαίωµα περαιτέρω αξιώσεων κατά το µέλους, συµπεριλαµβανοµένης και της αποζηµίωσης. Σε περίπτωση έκδοσης επιβραβεύσεων έναντι µιλίων που αποκτήθηκαν παράνοµα, η Lufthansa επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να απαιτήσει αποζηµίωση για την χρήση των µιλίων που αφορούσαν την επιβράβευση, εάν το υπόλοιπο του λογαριασµού των µιλίων, χωρίς τα µίλια που αποκτήθηκαν παράνοµα, δεν επαρκεί για την έκδοση της επιβράβευσης. Το ποσό αποζηµίωσης για κάθε µίλι υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας τιµής αγοράς µιλίου στη µέγιστη τιµή κλίµακας κατά το χρόνο του ζηµιογόνου γεγονότος. Η ισχύουσα τιµή κλίµακας είναι δηµοσιευµένη στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More. Επίσης, η Lufthansa διατηρεί το ίδιο δικαίωµα και όταν ο λογαριασµός µιλίων σε άλλες περιπτώσεις παράνοµης χρήσης ή αδόκιµης συµπεριφοράς του µέλους παρουσιάζει

9 αρνητικό υπόλοιπο. Το µέλος έχει το δικαίωµα να αποδείξει ότι δεν προκάλεσε ζηµία ή ή ότι η ζηµία ήταν µόνο µικρής αξίας Αποστολή εγγράφων επιβράβευσης µε ταχυδροµείο εξπρές Η παραγγελία εισιτηρίων επιβράβευσης και πιστοποιητικών αναβάθµισης θέσης µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από συνεννόηση µε το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More, να γίνει τέσσερις έως έξι εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση και να αποσταλούν µε ταχυδροµείο εξπρές έναντι σχετικού τέλους εξυπηρέτησης. Εκτός Γερµανίας µπορεί το χρονικό διάστηµα για την παραγγελία αποστολής µε ταχυδροµείο εξπρές να διαφέρει από τα προαναφερόµενα Λήξη µιλίων Σε περίπτωση που τα µίλια δεν εξαργυρωθούν µε επιβράβευση εντός 36 µηνών από την ηµέρα της συλλογής τους (ηµεροµηνία πτήσης, έναρξη διαµονής στο ξενοδοχείο, χρονική στιγµή ενοικίασης του οχήµατος) θα λήξουν την τελευταία ηµέρα της τριµηνίας αυτής (π.χ. τα µίλια που λήγουν τον Αύγουστο οποιουδήποτε έτους θα λήξουν στο τέλος Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους), µε την επιφύλαξη άλλων διευθετήσεων που έχουν δηµοσιευτεί στα µέσα ενηµέρωσης του Miles & More. Ειδική επισήµανση σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον αριθµό των µιλίων που λήγουν γίνεται έγκαιρα στο ενηµερωτικό δελτίο για το λογαριασµό Miles & More ή στον προσωπικό, ηλεκτρονικό λογαριασµό Φόροι, πρόσθετα τέλη και τέλη εξυπηρέτησης Όλα τα συµπληρωµατικά έξοδα του αεροπορικού εισιτηρίου όπως φόροι (π.χ. φόροι αεροδροµίου, τέλη ασφάλειας), πρόσθετα τέλη (π.χ. πρόσθετο τέλος ασφάλισης) και τέλη εξυπηρέτησης (π.χ. τέλος αλλαγής κράτησης) που συνδέονται µε την έκδοση ή χρησιµοποίηση µιας επιβράβευσης βαρύνουν το µέλος και χρεώνονται στην πιστωτική κάρτα του µέλους. Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των φόρων, των πρόσθετων τελών και τυχόν τελών εξυπηρέτησης θα πάρετε από το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. 3. Παραβίαση των όρων συµµετοχής, λήξη της σύµβασης, τροποποιήσεις του προγράµµατος 3.1. Καταγγελία, δέσµευση λογαριασµού, αποκλεισµός συµµετοχής Το µέλος µπορεί ανά πάσα στιγµή να καταγγείλει γραπτώς τη συµβατική σχέση χωρίς την υποχρέωση προειδοποίησης. Η καταγγελία εκ µέρους της Lufthansa ή ενός συνδιοργανωτή είναι δυνατή εντός προθεσµίας δύο εβδοµάδων, εφόσον η καταγγελία δεν γίνεται χωρίς προειδοποίηση για σοβαρό λόγο. Η Lufthansa ή συνδιοργανωτής της µπορούν για σοβαρή αιτία και χωρίς προειδοποίηση να καταγγείλουν ή να αποκλείσουν από τη µελλοντική συµµετοχή στο πρόγραµµα. Σοβαρή αιτία θεωρείται η εκ µέρους του µέλους σοβαρή παραβίαση των όρων συµµετοχής ή των όρων µεταφοράς της Lufthansa, ενός συνδιοργανωτή ή µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης ή άλλων κανόνων

10 που δηµοσιεύονται στα έγγραφα του προγράµµατος ή στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση παράνοµης χρήσης σύµφωνα µε την παράγραφο καθώς και σε περίπτωση δήλωσης µε ουσιώδεις ανακρίβειες, ενοχλητικής ή επιζήµιας συµπεριφοράς προς τους υπαλλήλους ή τους επιβάτες της Lufthansa, ενός συνδιοργανωτή ή µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης. Επίσης, το ίδιο ισχύει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις οδηγίες του εκάστοτε προσωπικού, ιδιαίτερα δε στις αίθουσες αναµονής και κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι περαιτέρω αξιώσεις (ιδιαίτερα αξιώσεις αποζηµίωσης) παραµένουν ανέπαφες. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν η Lufthansa ή ένας συνδιοργανωτής έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη χορήγηση της σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος Miles & More προβλεπόµενης ιδιότητας του συχνού επιβάτη (π.χ. κάρτες Frequent Traveller, Senator ή HON Circle) ή να ανακαλέσουν χωρίς προειδοποίηση την υφιστάµενη ιδιότητα µέλους µε µονοµερή δήλωση. Στις περιπτώσεις αυτές η Lufthansa έχει το δικαίωµα να δεσµεύσει το λογαριασµό του µέλους. Το δικαίωµα δέσµευσης ισχύει για το διάστηµα που απαιτείται για τη σωστή διερεύνηση της υπόθεσης όταν αντικειµενικά υφίστανται ενδείξεις σοβαρού λόγου. Το µέλος δεν έχει αξιώσεις που απορρέουν από µια τέτοια δέσµευση. Εάν η Lufthansa ή συνδιοργανωτής του προγράµµατος καταγγείλουν τη συµµετοχή του µέλους στο πρόγραµµα, απαγορεύεται η εκ νέου συµµετοχή του σε αυτό. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διατηρούν την ισχύ τους για την εκκαθάριση της σχέσης έπειτα από καταγγελία Ισχύς των µιλίων σε περίπτωση καταγγελίας Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας εκ µέρους του µέλους, της Lufthansa, ενός συνδιοργανωτή ή µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης τα µίλια διατηρούν την ισχύ τους για διάστηµα έξι µηνών από την κοινοποίηση της καταγγελίας, εφόσον δε λήξουν νωρίτερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5. Σε περίπτωση δικαιολογηµένης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση εκ µέρους της Lufthansa ή ενός συνδιοργανωτή τα µίλια λήγουν µε την κοινοποίηση της καταγγελίας στο µέλος Τερµατισµός του προγράµµατος Η Lufthansa διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ανά πάσα στιγµή το πρόγραµµα τακτικών επιβατών Miles & More ή να το αντικαταστήσει µε άλλο πρόγραµµα και να προβεί σε τακτική καταγγελία των συµβάσεων συµµετοχής. Οι καταγγελίες αυτές διέπονται από τους όρους των παραγράφων 3.1. και Λοιπά 4.1. Αστική ευθύνη Για ζηµίες που υφίσταται το µέλος εκ µέρους της Lufthansa, έναν συνδιοργανωτή, µια συνεργαζόµενη επιχείρηση ή τους εκάστοτε πράκτορες σε συνάρτηση µε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ισχύουν τα ακόλουθα, µε την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 1.3.:

11 Η αστική ευθύνη είναι απεριόριστη στην περίπτωση δόλου ή βαρειάς αµέλειας ή χορήγησης εγγύησης. Επίσης, η ευθύνη είναι απεριόριστη σε ό,τι αφορά κίνδυνο για τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία ακόµη και σε περίπτωση απλής αµέλειας. Σε περίπτωση παραβίασης βασικών συµβατικών υποχρεώσεων λόγω απλής αµέλειας, η ευθύνη περιορίζεται στη ζηµία της περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων που οφείλεται σ αυτήν και ανέρχεται στο ποσό κάλυψης της προβλεπόµενης και συνήθους ζηµίας. Βασική συµβατική υποχρέωση είναι η υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της σύµβασης και στην τήρηση της οποίας µπορεί να βασίζεται το µέλος. Κάθε περαιτέρω ευθύνη αποζηµίωσης αποκλείεται, εκτός από τις ευθύνες που απορρέουν από το Νόµο περί Ευθύνης για Ελαττωµατικά Προϊόντα Προστασία δεδοµένων Τα προσωπικά δεδοµένα που συνδέονται µε τη συµµετοχή στο πρόγραµµα τυγχάνουν επεξεργασίας και χρησιµοποιούνται για σκοπούς που εξυπηρετούν την εφαρµογή του προγράµµατος. Εάν ο τόπος µόνιµης κατοικίας του µέλους βρίσκεται στην έδρα ενός συνδιοργανωτή του προγράµµατος, τα προσωπικά δεδοµένα του µέλους διαβιβάζονται στην εν λόγω εταιρεία. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση πτήσης µε έναν από τους κατονοµαζόµενους αεροµεταφορείς. Τα στοιχεία του προγράµµατος διαβιβάζονται, εφόσον συµπεριλαµβάνονται πτήσεις του εν λόγω αεροµεταφορέα. Με τη συγκατάθεση του µέλους τα στοιχεία αυτά µπορούν να τύχουν επεξεργασίας και να χρησιµοποιηθούν από συνδιοργανωτή του προγράµµατος για τους λόγους που αναφέρονται στη δήλωση εµπιστευτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προστασία δεδοµένων περιλαµβάνονται στην ξεχωριστή δήλωση εµπιστευτικότητας του Miles & More που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Miles & More και µπορείτε να τη ζητήσετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τον επόπτη προστασίας δεδοµένων του Οµίλου της Lufthansa. Στη δήλωση εµπιστευτικότητας διευκρινίζονται όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δήλωση συγκατάθεσης και το δικαίωµα ένστασης του ενδιαφερόµενου Απώλεια, κλοπή Η απώλεια, κλοπή ή φθορά της κάρτας Miles & More πρέπει να δηλωθεί άµεσα στο Miles & More. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η έκδοση νέας κάρτας Αλλαγές στο πρόγραµµα ή στους Όρους Συµµετοχής Το Miles & More επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να προβαίνει ανά πάσα στιγµή σε αλλαγές ή προσθήκες στους Όρους Συµµετοχής, τις εξαργυρώσεις, τους πίνακες εξαργύρωσης ή άλλες διαδικασίες του Miles & More που περιγράφονται στα έγγραφα του προγράµµατος, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και το µέλος δεν περιέρχεται κακόπιστα σε µειονεκτική θέση. Αποκλείονται αξιώσεις αποζηµίωσης εκ µέρους των µελών έναντι της Lufthansa λόγω αλλαγών που απαιτούνται από το νόµο που ισχύει στις εκάστοτε χώρες. Αλλαγές ή προσθήκες στους Όρους Συµµετοχής κοινοποιούνται εγγράφως και θεωρούνται αποδεκτές, εφόσον το µέλος συνεχίζει να χρησιµοποιεί την κάρτα Miles & More ή εάν δεν προβάλλει γραπτή ένσταση εντός µηνός από την κοινοποίησή τους. Η συνέπεια αυτή τονίζεται ιδιαίτερα στο έγγραφο της κοινοποίησης. Εάν το µέλος προβάλλει ένσταση σχετικά µε την αλλαγή στο πρόγραµµα, η συµµετοχή

12 µπορεί να λήξει µε τακτική καταγγελία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1 των Όρων Συµµετοχής ίκαιο, δικαιοδοσία Εφαρµοστέο δίκαιο είναι αποκλειστικά το γερµανικό δίκαιο. Εφόσον ο τόπος γενικής δικαιοδοσίας του τόπου κατοικίας του µέλους δε βρίσκεται στη Γερµανία, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Φρανκφούρτης αµ Μάιν στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας. Επιπλέον, µπορεί να εγερθεί αγωγή κατά του µέλους ενώπιον του δικαστηρίου της γενικής δικαιοδοσίας του τόπου κατοικίας του ή σε όποιον άλλο τόπο υφίσταται νόµιµη αρµοδιότητα δικαστηρίου Ρήτρα διαιρετότητας Σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιµέρους διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί εν όλω ή εν µέρει άκυρη, δε θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Θα θεωρείται ότι η άκυρη διάταξη έχει αντικατασταθεί από διάταξη η οποία θα προσιδιάζει κατά το δυνατό και υπό νοµικά αποτελεσµατικούς όρους στον οικονοµικό σκοπό και την πρόθεση της ανίσχυρης διάταξης. Το αυτό ισχύει και για τυχόν ρυθµιστικά κενά.

Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More ( Miles & More ) επιβραβεύει την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη. To Miles & More προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές) Φρανκφούρτη, Ιανουάριος 2007 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Τµήµα Πελατειακών Σχέσεων FRA EI/R Γενικοί Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές)

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα