ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE. Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE. Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE. Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE. Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ MILES & MORE Όροι Συµµετοχής στο MILES & MORE Φρανκφούρτη 1 Ιανουαρίου 2011 Εκδότης: German Lufthansa Corporation Customer Relations Όροι συµµετοχής: 1. Συµµετοχή 1.1. ικαίωµα συµµετοχής 1.2. Έναρξη συµµετοχής 1.3. Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (ΡΙΝ) 2. Μίλια 2.1. Γενικά 2.2. Υπόλοιπο λογαριασµού 2.3. Συλλογή µιλίων 2.4. Εξαργύρωση µιλίων 2.5. Λήξη µιλίων 2.6. Φόροι, πρόσθετα τέλη και τέλη εξυπηρέτησης 3. Παραβίαση των όρων συµµετοχής, λήξη της σύµβασης, τροποποιήσεις του προγράµµατος 3.1. Καταγγελία, δέσµευση λογαριασµού, αποκλεισµός συµµετοχής 3.2. Ισχύς µιλίων σε περίπτωση καταγγελίας 3.3. Τερµατισµός του προγράµµατος 4. ιάφορα 4.1. Αστική ευθύνη 4.2. Προστασία δεδοµένων 4.3. Απώλεια, κλοπή 4.4. Αλλαγές στο πρόγραµµα ή στους Όρους Συµµετοχής 4.5. Εφαρµοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία 4.6. Ρήτρα διαιρετότητας Όροι συµµετοχής Το πρόγραµµα τακτικών επιβατών Miles & More επιβραβεύει την εµπιστοσύνη σας ως πελάτη. Η Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ( Lufthansa ) εκµεταλλεύεται και διοργανώνει το πρόγραµµα αυτό. Η Lufthansa επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επιλέγει συνεργαζόµενες εταιρείες σε συγκεκριµένες χώρες (π.χ. Adria Airways, Air

2 Dolomiti, Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Croatia Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair και SWISS) ως συνδιοργανωτές του προγράµµατος. Επίσης, το Miles & More προσφέρει την ευκαιρία συλλογής και εξαργύρωσης µιλίων µε διάφορους παρόχους υπηρεσιών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία). Στη συνέχεια παρουσιάζουµε συνοπτικά τους γενικούς όρους συλλογής και εξαργύρωσης µιλίων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του Miles & More. Τέλος, ειδικοί κανόνες µπορεί να προκύψουν από άλλα έγγραφα του προγράµµατος (π.χ. γενικοί όροι για την πιστωτική κάρτα Miles & More) καθώς και από τα µέσα επικοινωνίας του Miles & More (π.χ. ενηµερωτικό δελτίο, κατάλογος επιβραβεύσεων, αντίγραφο κίνησης λογαριασµού). 1. Συµµετοχή ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής έχουν αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των δύο ετών µε τόπο κατοικίας σε χώρα που διατίθεται το Miles & More. Τόπος κατοικίας θεωρείται ο πραγµατικός γεωγραφικός τόπος όπου το µέλος διαβιώνει (π.χ. κύριος τόπος κατοικίας) και τον οποίον οφείλει, εν ανάγκη, να αποδείξει Έναρξη συµµετοχής Η συµµετοχή ξεκινάει µε την εγγραφή και το άνοιγµα προσωπικού λογαριασµού µιλίων από την Lufthansa ή συνδιοργανωτή του προγράµµατος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται έναν µόνο λογαριασµό. Προς πιστοποίηση του λογαριασµού που ανοίχτηκε ο πελάτης λαµβάνει έναν προσωρινό αριθµό κάρτας Miles & More µε την οποία µπορεί να συλλέγει πόντους για διάστηµα έξι µηνών. Ο πελάτης οφείλει να συµπληρώσει ολοσχερώς την αίτηση ανοίγµατος λογαριασµού µιλίων. Λογαριασµοί µιλίων µε ελλιπή προσωπικά στοιχεία θεωρούνται «προσωρινοί λογαριασµοί» και κλείνονται εντός έξι µηνών από την πρώτη πίστωση µιλίων µε τον προσωρινό αριθµό κάρτας. Μόλις το νέο µέλος συλλέξει ένα συγκεκριµένο αριθµό µιλίων, όπως αυτός προσδιορίζεται στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More, εκδίδεται κάρτα Miles & More µε µόνιµο αριθµό η οποία αποστέλλεται στο νέο µέλος. Η κάρτα παραµένει στην ιδιοκτησία της Lufthansa και παραδίδεται στη Lufthansa ή έναν συνδιοργανωτή του προγράµµατος εφόσον ζητηθεί. εν υφίσταται αξίωση συµµετοχής στο πρόγραµµα Miles & More. Η Lufthansa ή συνδιοργανωτής του προγράµµατος µπορούν χωρίς αιτιολογία να αρνηθούν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα Miles & More Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (ΡΙΝ) Το µέλος λαµβάνει το ΡΙΝ για την ταυτοποίησή του, π.χ. κατά την εξαργύρωση επιβραβεύσεων και τον έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασµού online. Για την αποφυγή παράνοµης χρήσης οφείλει να εξασφαλίσει ότι αναρµόδιοι τρίτοι δεν θα

3 λάβουν γνώση του ΡΙΝ του. Σε περίπτωση υπόνοιας παράνοµης χρήσης του ΡΙΝ πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα το τµήµα εξυπηρέτησης Miles &More σε έναν από τους αριθµούς τηλεφώνου που είναι δηµοσιευµένοι στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More. Για ζηµίες που προκαλούνται στο διάστηµα έως την ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας λόγω πληµµελούς παράλειψης ή αργοπορηµένης ενηµέρωσης, η Lufthansa ευθύνεται µόνο σε περίπτωση πρόθεσης ή σοβαρής αµέλειας. Σε περίπτωση απλής αµέλειας η ευθύνη για τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία είναι απεριόριστη. Σε περίπτωση παραβίασης ουσιαστικών συµβατικών υποχρεώσεων από απλή αµέλεια η ευθύνη περιορίζεται στην υλική ή περιουσιακή ζηµία που οφείλεται σ αυτήν και ανέρχεται στο ποσό της προβλεπόµενης και συνηθισµένης ζηµίας. Αποκλείεται η περαιτέρω ευθύνη αποζηµίωσης, εκτός των αξιώσεων βάσει του Νόµου Περί Ευθύνης για Ελαττωµατικά Προϊόντα. Το αυτό ισχύει και για την ευθύνη του πράκτορα λαµβανοµένης υπόψη και ενδεχόµενης συνυπαιτιότητας του µέλους. 2. Μίλια 2.1. Γενικά Τα µίλια που πιστώνονται στο λογαριασµό µιλίων του µέλους αποτελούν τη βάση υπολογισµού του Miles &More. Τα µίλια µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ρητά στους Όρους Συµµετοχής ή σε άλλες ενηµερώσεις για τους πελάτες. Πόντοι µπόνους και µίλια από άλλα προγράµµατα δεν µπορούν να µετατραπούν σε µίλια Miles &More, εκτός εάν αυτό έχει συµφωνηθεί µεταξύ του Miles &More και του εκάστοτε διοργανωτή άλλου προγράµµατος. Τα µίλια και ο λογαριασµός µιλίων δεν µεταβιβάζονται και δεν µετατρέπονται σε µετρητά, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητά Υπόλοιπο λογαριασµού Το µέλος µπορεί να ενηµερωθεί για το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασµού µιλίων σε όλους τους εκτυπωτές αντιγράφων κίνησης λογαριασµού Miles &More ή από τον προσωπικό του online λογαριασµό µιλίων µε την εισαγωγή του αριθµού κάρτας Miles & More και του ΡΙΝ. Επιπλέον, το µέλος που χρησιµοποιεί σχετικά ενεργά το Miles & More λαµβάνει τακτικά πληροφορίες σχετικά µε το υπόλοιπο του λογαριασµού του, εκτός και αν έχει επιλέξει την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η αποστολή αντιγράφων κίνησης λογαριασµού µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το Miles &More τα διαθέτει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή. εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή αντικατάσταση αντιγράφων κίνησης λογαριασµού. Οι καταγγελίες λόγω αποκλίσεων πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή της ενηµέρωσης του λογαριασµού ή από την πρώτη εµφάνισή της στον προσωπικό, ηλεκτρονικό λογαριασµό µιλίων. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού το δηµοσιευµένο υπόλοιπο του λογαριασµού θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό Συλλογή µιλίων Η συλλογή µιλίων είναι δυνατή από την έναρξη της συµµετοχής στο πρόγραµµα. Ο αριθµός των µιλίων που πιστώνεται εξαρτάται από τους όρους του προγράµµατος που

4 ισχύουν κατά τη χρονική στιγµή της χρησιµοποίησης της υπηρεσίας. Για πτήση ή υπηρεσία παρεχόµενη από εταίρο που επιτρέπει τη συλλογή µιλίων και που το µέλος χρησιµοποιεί στο διάστηµα µεταξύ της υποβολής της αίτησης και του ανοίγµατος του λογαριασµού µπορούν να πιστωθούν µίλια σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου Το Miles &More επιτρέπει στα µέλη να συλλέγουν µίλια και σε ορισµένες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Το Miles &More δεν έχει άµεση επιρροή στις επιχειρήσεις αυτές. Συνεπώς, ούτε η Lufthansa ούτε ο εκάστοτε συνδιοργανωτής του προγράµµατος ευθύνονται για την απεριόριστη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών της συνεργαζόµενης επιχείρησης (π.χ. πτήσεις, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων) καθώς και τη νόµιµη εκτέλεση της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών της εκάστοτε συνεργαζόµενης επιχείρησης Πτήσεις Στο λογαριασµό του µέλους πιστώνονται µίλια για κάθε πτήση που έχει όντως χρησιµοποιηθεί και που αποτελεί µέρος πληρωµένης, προγραµµατισµένης πτήσης που διενεργείται από τη Lufthansa, συνδιοργανωτή ή συνεργαζόµενη επιχείρηση µε την επιφύλαξη των παραγράφων και Ο αριθµός των µιλίων που πιστώνονται για απ ευθείας πτήσεις εξαρτάται από την απόσταση µεταξύ του τόπου αναχώρησης και προορισµού, που αναφέρονται στο εισιτήριο, τον ελάχιστο αριθµό µιλίων που δηµοσιεύονται ξεχωριστά ή τις σταθερές τιµές που δηµοσιεύονται στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More. Ο αριθµός των µιλίων πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή της θέσης κράτησης σύµφωνα µε την κατηγορία της θέσης που έχει αγοραστεί και αναφέρεται στο εισιτήριο. Σε διαφορετική περίπτωση πιστώνονται τα ελάχιστα µίλια ή οι σταθερές τιµές που έχουν δηµοσιευτεί. Η παράγραφος εφαρµόζεται και σε άλλες υπηρεσίες µεταφοράς (π.χ. ορισµένες πτήσεις charter) υπό τον όρο ότι επιτρέπουν τη συλλογή µιλίων. Στην περίπτωση αυτή πιστώνονται µίλια σύµφωνα µε τις ξεχωριστές πληροφορίες που έχουν δηµοσιευτεί Ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα οχήµατα Μίλια πιστώνονται στο λογαριασµό του µέλους για κάθε πληρωµένη διαµονή του µέλους σε συνεργαζόµενο ξενοδοχείο του Miles &More, εφόσον η τιµή του ξενοδοχείου που κρατήθηκε κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης διαµονής επέτρεπε τη συλλογή µιλίων µε την επιφύλαξη των παραγράφων και Το αυτό ισχύει και για κάθε ενοικίαση και πραγµατική χρησιµοποίηση οχήµατος συνεργαζόµενης µε το Miles &More εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από το µέλος, υπό τον όρο ότι η τιµή ενοικίασης του οχήµατος κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης ενοικίασης επέτρεπε τη συλλογή µιλίων. Ο αριθµός µιλίων που πιστώνεται ανακοινώνεται ξεχωριστά. ύο ή περισσότερες, συνεχόµενες διανυκτερεύσεις λογίζονται ως «µία διαµονή». Το αυτό ισχύει εάν το µέλος αναχωρήσει και καταλύσει εκ νέου εντός της ίδιας ηµέρας στο ίδιο ξενοδοχείο. Ως «ενοικίαση» λογίζεται η ενοικίαση οχήµατος για τουλάχιστον µία ηµέρα ή η ενοικίαση διαφόρων οχηµάτων για διαδοχικές ηµέρες από ένα ή διαφορετικά υποκαταστήµατα µιας συνεργαζόµενης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στον ίδιο τόπο.

5 Πιστωτική κάρτα Miles &More µε δυνατότητα συλλογής µιλίων Τα µέλη που χρησιµοποιούν την πιστωτική κάρτα Miles &More για αγορές κερδίζουν συγκεκριµένο αριθµό µιλίων που πιστώνεται στο λογαριασµό τους Miles &More. Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της πιστωτικής κάρτας Miles &More Άλλες δυνατότητες συλλογής µιλίων Άλλοι τρόποι συλλογής µιλίων καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις δηµοσιεύονται ξεχωριστά στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More Εξαιρέσεις από την πίστωση µιλίων εν πιστώνονται µίλια για συγκεκριµένες θέσεις κράτησης, ειδικούς ναύλους, π.χ. κλαδικά εκπτωτικά τιµολόγια (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP κλπ), υπηρεσίες επιβράβευσης, δωρεάν πτήσεις ή υπηρεσίες για τις οποίες το µέλος απολαµβάνει προνόµια από άλλο πρόγραµµα ανταµοιβής. Ορισµένες άλλες υπηρεσίες µπορεί, ενδεχοµένως, να εξαιρεθούν από τη συλλογή µιλίων έπειτα από σχετική ανακοίνωση στα µέσα επικοινωνίας του Miles &More ιαδικασία πίστωσης Η αυτόµατη πίστωση µιλίων σε λογαριασµό µέλους είναι δυνατή µόνον εάν το µέλος αναφέρει τον αριθµό πελάτη Miles & More ή τον αριθµό κάρτας και /ή επιδείξει την κάρτα Miles & More ή άλλη κάρτα συλλογής µιλίων όταν χρησιµοποιεί υπηρεσίες συλλογής µιλίων. Μίλια που δεν καταχωρίστηκαν αυτοµάτως µπορούν να πιστωθούν στο λογαριασµό του µέλους εντός έξι µηνών από τη χρησιµοποίηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το Miles & More χρειάζεται τα πλήρη αποδεικτικά (πρωτότυπη κάρτα επιβίβασης µαζί µε αντίγραφο του αποκόµµατος του επιβάτη, πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου ή ενοικίασης αυτοκινήτου). Μίλια δεν πιστώνονται για αχρησιµοποίητα, άκυρα ή παράνοµα αποκτηθέντα έγγραφα καθώς και για έγγραφα η αξία των οποίων έχει επιστραφεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου (εισιτήρια, αποκόµµατα εισιτηρίων κλπ.). Το αυτό ισχύει και όσον αφορά άλλες, µη χρησιµοποιηθείσες υπηρεσίες συλλογής µιλίων ή υπηρεσίες η αξία των οποίων έχει επιστραφεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου. Επιστολές και έγγραφα που αποστέλλονται στο τµήµα Miles & More σαρώνονται, αρχειοθετούνται ψηφιακά και στη συνέχεια καταστρέφονται. Αιτήµατα για την επιστροφή το πρωτοτύπου τέτοιων επιστολών και εγγράφων δεν γίνονται δεκτά Εξαργύρωση µιλίων Γενικά Το µέλος µπορεί να εξαργυρώνει τα µίλια του και να παραγγέλνει επιβραβεύσεις µόλις ο λογαριασµός του διαθέτει το υπόλοιπο που απαιτείται για τη συγκεκριµένη επιβράβευση, µε την επιφύλαξη της διαθεσιµότητας των επιβραβεύσεων σύµφωνα µε

6 την παράγραφο Οι προσφορές επιβραβεύσεων και ο εκάστοτε απαιτούµενος αριθµός µιλίων δηµοσιεύονται στα διάφορα µέσα επικοινωνίας του Miles & More Πτήσεις επιβράβευσης Κρατήσεις για πτήσεις επιβράβευσης µπορούν να ζητηθούν σε προγραµµατισµένες πτήσεις της Lufthansa ή συνεργαζόµενης εταιρείας του Miles & More, καθώς και σε επιλεγµένες ναυλωµένες πτήσεις. Εάν το αεροδρόµιο αναχώρησης και το αεροδρόµιο τελικού προορισµού είναι ταξινοµηµένα σε διαφορετικές ζώνες επιβράβευσης (open-jaw flight), τότε λαµβάνεται πάντοτε υπόψη η υψηλότερη ζώνη επιβράβευσης και βάσει αυτής πραγµατοποιείται η εξαργύρωση των µιλίων. Η κράτηση για την πτήση επιβράβευσης γίνεται κατά το χρόνο της παραγγελίας της. Οι προθεσµίες για την έκδοση του εισιτηρίου επιβράβευσης εξαρτώνται από τον εκάστοτε αεροµεταφορέα. Για τις προθεσµίες αυτές ενηµερώνεστε κατά την κράτηση των πτήσεων επιβράβευσης από το γραφείο Miles & More. Αλλαγή της κράτησης (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα και τους όρους που διέπουν την πτήση επιβράβευσης) γίνεται δωρεάν, πριν από την έκδοση του εισιτηρίου επιβράβευσης. Αφ ης στιγµής έχει εκδοθεί το εισιτήριο, η αλλαγή της κράτησης χρεώνεται µε ένα τέλος εξυπηρέτησης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους που ισχύουν για την εν λόγω πτήση επιβράβευσης. Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους, τη διαθεσιµότητα και ενδεχοµένως το ποσό του τέλους εξυπηρέτησης µπορείτε να πάρετε από το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. Οι λοιποί όροι του αρχικού εισιτηρίου επιβράβευσης παραµένουν αναλλοίωτοι και µετά την αλλαγή της κράτησης. Η πτήση που κρατήθηκε ως πτήση επιβράβευσης υπόκειται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς του αεροµεταφορέα, εκτός και αν υπόκειται σε διαφορετικούς κανονισµούς που εξειδικεύονται στους Όρους Συµµετοχής στο Miles & More Αναβάθµιση ως επιβράβευση Σε προγραµµατισµένες πτήσεις που διενεργούνται από τη Lufthansa, ένα συνδιοργανωτή ή κάποιους εταίρους µπορεί να ζητηθεί ως επιβράβευση η αναβάθµιση µεµονωµένης πτήσης στην αµέσως επόµενη θέση εξυπηρέτησης σε διαδροµή µεταξύ δύο σηµείων (τµήµα διαδροµής), υπό τον όρο ότι υπάρχει εισιτήριο που έχει εξοφληθεί (βλ. παράγραφο και ) Ορισµένα τιµολόγια, ορισµένες θέσεις κράτησης και οµαδικές κρατήσεις µπορεί να εξαιρούνται από την αναβάθµιση θέσης, µε την επιφύλαξη προηγούµενης σχετικής ανακοίνωσης στα µέσα επικοινωνία του Miles & More. Στην περίπτωση αναβάθµισης θέσης οι όροι του αρχικού εισιτηρίου διατηρούν την ισχύ τους. Παρακαλούµε ενηµερωθείτε από το γραφείο του Miles & More σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της πτήσης στην οποία έχει γίνει αναβάθµιση Άλλες επιβραβεύσεις Άλλες επιβραβεύσεις, οι προϋποθέσεις τους και περαιτέρω τρόποι εξαργύρωσης µιλίων δηµοσιεύονται ξεχωριστά στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More.

7 Παραγγελία επιβραβεύσεων Η παραγγελία των επιβραβεύσεων γίνεται από το Miles & More µε αναφορά του αριθµού πελάτη ή του αριθµού κάρτας Miles & More και του ΡΙΝ. Η παραγγελία γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη χρησιµοποίηση της επιβράβευσης. Οι προθεσµίες προαγοράς ενδεχοµένως να διαφέρουν ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες (π.χ. µεγαλύτεροι χρόνοι αποστολής) και µπορείτε να ενηµερωθείτε σχετικά από το τµήµα εξυπηρέτησης του Miles & More. Η έκδοση etix επιβράβευσης µπορεί να γίνει όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό - έως και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση. Άλλες δυνατότητες παραγγελίας επιβραβεύσεων δηµοσιεύονται ξεχωριστά στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More Όροι επιβραβεύσεων Η διαθεσιµότητα των επιβραβεύσεων µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την ηµεροµηνία, την εποχή και τον προορισµό. Ορισµένες επιβραβεύσεις ενδεχοµένως να µην είναι πάντοτε διαθέσιµες. Οι επιβραβεύσεις ενδέχεται να µην συνδυάζονται µε ορισµένες υπηρεσίες που υπόκεινται σε µειωµένα τιµολόγια (σύµφωνα µε την παράγραφο ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των επιβραβεύσεων, καθώς και τυχόν ειδικών όρων µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Οι όροι αυτοί δηµοσιεύονται µαζί µε τις σχετικές προσφορές επιβράβευσης. Επίσης, το Miles & More προσφέρει στα µέλη του τη δυνατότητα συλλογής µιλίων σε επιµελώς επιλεγµένους εταίρους. Το Miles & More δεν έχει τον άµεσο έλεγχο των εταίρων αυτών και ως εκ τούτου ούτε η Lufthansa ούτε η εκάστοτε συνεργαζόµενη εταιρεία είναι υπεύθυνοι για την απεριόριστη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών της (π.χ. πτήσεις, ξενοδοχειακή διαµονή, ενοικίαση αυτοκινήτων) και για τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της σύµβασης. Ισχύ έχουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής του εκάστοτε εταίρου Έγγραφα επιβράβευσης Εάν η παραγγελθείσα επιβράβευση είναι διαθέσιµη το Miles & More εκδίδει τα σχετικά έγγραφα της επιβράβευσης (εισιτήρια επιβράβευσης και / ή πιστοποιητικά για άλλες επιβραβεύσεις). Η αποστολή εισιτηρίων επιβράβευσης και πιστοποιητικών αναβάθµισης λόγω επιβράβευσης σε έντυπη µορφή πραγµατοποιείται µόνον όταν δεν είναι δυνατή η συνηθισµένη ηλεκτρονική αποθήκευση µε τη µορφή etix ή ηλεκτρονικής αναβάθµισης (eupgrade) ή όπου η εκτύπωση εισιτηρίου από αυτόµατο µηχάνηµα δεν είναι δυνατή. Εάν, εντούτοις, επιθυµείτε την αποστολή του, τότε αυτή πραγµατοποιείται έναντι σχετικού τέλους εξυπηρέτησης στη διεύθυνση που έχει καταχωριστεί στο Miles & More. Εισιτήρια για συγκεκριµένα δροµολόγια εκδίδονται αποκλειστικά ως etix. Πληροφορίες σχετικά µε το τέλος εξυπηρέτησης δηµοσιεύονται σε διάφορα µέσα επικοινωνίας του Miles & More. Ερωτήσεις σχετικά µε το τέλος εξυπηρέτησης µπορούν να απευθυνθούν και στο τµήµα εξυπηρέτησης του Miles & More. Τα µέλη καλούνται, προς το συµφέρον τους, να ελέγχουν αµέσως εάν παρέλαβαν τα σωστά έγγραφα. Τα έγγραφα επιβράβευσης πτήσης ισχύουν για δώδεκα µήνες από την ηµέρα της έκδοσής τους. Η ισχύς άλλων εγγράφων επιβράβευσης (π.χ. εξαργυρώσεις για διοργανώσεις, ενοικιάσεις οχηµάτων, διαµονή σε ξενοδοχείο και πακέτα διακοπών) είναι αυτή που δηµοσιεύεται στα µέσα ενηµέρωσης του Miles & More. Τα έγγραφα επιβράβευσης

8 µπορούν να δοθούν ως δώρο αποκλειστικά σε άτοµα µε τα οποία το µέλος έχει προσωπική σχέση, π.χ. σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, όχι όµως να ανταλλαχθούν µε άλλες επιβραβεύσεις ή µε χρηµατικά ποσά. Ανάλογα µε το εκάστοτε είδος επιβράβευσης είναι δυνατή η επιστροφή µιας επιβράβευσης πτήσης έναντι τέλους εξυπηρέτησης. Οι όροι επιστροφής καθώς και το ύψος του τέλους εξυπηρέτησης δηµοσιεύονται στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More ή µπορεί κανείς να ενηµερωθεί σχετικά από τα τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. Κλεµµένα ή χαµένα έγγραφα επιβράβευσης µπορούν να αντικατασταθούν έναντι εύλογου τέλους εξυπηρέτησης, που µπορεί κανείς να πληροφορηθεί από το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε είδους επιβράβευσης. Σε διαφορετική περίπτωση πραγµατοποιείται επιστροφή των µιλίων έναντι εύλογου τέλους εξυπηρέτησης το οποίο µπορεί κανείς να πληροφορηθεί από τα τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. Τέλος εξυπηρέτησης δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που τα έγγραφα χαθούν κατά την ταχυδροµική τους αποστολή από το Miles & More στο µέλος και το µέλος δηλώσει την απώλεια άµεσα στο Miles & More, το αργότερο δε εντός είκοσι µίας ηµερών από την παραγγελία Παράνοµη χρήση Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση, ανταλλαγή, προσφορά σε πλειστηριασµό ή άλλο είδος εµπορικής συναλλαγής µε τρίτους των εγγράφων επιβράβευσης, στο µέτρο που η παραχώρηση δεν επιτρέπεται ρητά από την παράγραφο Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η διαµεσολάβηση για την αγοραπωλησία µιλίων ή επιβραβεύσεων, η µεταβίβαση µιλίων κατά παράβαση της παραγράφου 2.1, η παράνοµη αγορά µιλίων ή παράνοµη χρήση επιβραβεύσεων ή εγγράφων επιβραβεύσεων (όλες οι σχετικές περιπτώσεις λογίζονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω, ως «παράνοµη χρήση»). Τα voucher του Miles & More επέχουν θέση εγγράφων επιβράβευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο Στις περιπτώσεις παράνοµης χρήσης εκ µέρους του µέλους, η Lufthansa ή εξουσιοδοτηµένος τρίτος από τη Lufthansa έχει το δικαίωµα να παρακρατήσει ή να κατασχέσει τα έγγραφα επιβραβεύσεων, καθώς και να αρνηθεί την έκδοση επιβραβεύσεων ή την πίστωση µιλίων. Επιπλέον, αν η παράνοµη χρήση αφορά εισιτήριο επιβράβευσης (εµπορική συναλλαγή µε άτοµα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο ή πώληση του εισιτηρίου επιβράβευσης) η Lufthansa έχει το δικαίωµα, εφόσον η µεταφορά έχει ολοκληρωθεί, να υπολογίσει εκ των υστέρων την πραγµατική τιµή του εισιτηρίου και να τη χρεώσει στο µέλος που παραβιάζει την παράγραφο 2.4.8, καθώς και να διαγράψει τα χρησιµοποιηµένα µίλια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει το άρθρο 3. Παροµοίως, ανέπαφο παραµένει το δικαίωµα περαιτέρω αξιώσεων κατά το µέλους, συµπεριλαµβανοµένης και της αποζηµίωσης. Σε περίπτωση έκδοσης επιβραβεύσεων έναντι µιλίων που αποκτήθηκαν παράνοµα, η Lufthansa επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να απαιτήσει αποζηµίωση για την χρήση των µιλίων που αφορούσαν την επιβράβευση, εάν το υπόλοιπο του λογαριασµού των µιλίων, χωρίς τα µίλια που αποκτήθηκαν παράνοµα, δεν επαρκεί για την έκδοση της επιβράβευσης. Το ποσό αποζηµίωσης για κάθε µίλι υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας τιµής αγοράς µιλίου στη µέγιστη τιµή κλίµακας κατά το χρόνο του ζηµιογόνου γεγονότος. Η ισχύουσα τιµή κλίµακας είναι δηµοσιευµένη στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More. Επίσης, η Lufthansa διατηρεί το ίδιο δικαίωµα και όταν ο λογαριασµός µιλίων σε άλλες περιπτώσεις παράνοµης χρήσης ή αδόκιµης συµπεριφοράς του µέλους παρουσιάζει

9 αρνητικό υπόλοιπο. Το µέλος έχει το δικαίωµα να αποδείξει ότι δεν προκάλεσε ζηµία ή ή ότι η ζηµία ήταν µόνο µικρής αξίας Αποστολή εγγράφων επιβράβευσης µε ταχυδροµείο εξπρές Η παραγγελία εισιτηρίων επιβράβευσης και πιστοποιητικών αναβάθµισης θέσης µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από συνεννόηση µε το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More, να γίνει τέσσερις έως έξι εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση και να αποσταλούν µε ταχυδροµείο εξπρές έναντι σχετικού τέλους εξυπηρέτησης. Εκτός Γερµανίας µπορεί το χρονικό διάστηµα για την παραγγελία αποστολής µε ταχυδροµείο εξπρές να διαφέρει από τα προαναφερόµενα Λήξη µιλίων Σε περίπτωση που τα µίλια δεν εξαργυρωθούν µε επιβράβευση εντός 36 µηνών από την ηµέρα της συλλογής τους (ηµεροµηνία πτήσης, έναρξη διαµονής στο ξενοδοχείο, χρονική στιγµή ενοικίασης του οχήµατος) θα λήξουν την τελευταία ηµέρα της τριµηνίας αυτής (π.χ. τα µίλια που λήγουν τον Αύγουστο οποιουδήποτε έτους θα λήξουν στο τέλος Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους), µε την επιφύλαξη άλλων διευθετήσεων που έχουν δηµοσιευτεί στα µέσα ενηµέρωσης του Miles & More. Ειδική επισήµανση σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον αριθµό των µιλίων που λήγουν γίνεται έγκαιρα στο ενηµερωτικό δελτίο για το λογαριασµό Miles & More ή στον προσωπικό, ηλεκτρονικό λογαριασµό Φόροι, πρόσθετα τέλη και τέλη εξυπηρέτησης Όλα τα συµπληρωµατικά έξοδα του αεροπορικού εισιτηρίου όπως φόροι (π.χ. φόροι αεροδροµίου, τέλη ασφάλειας), πρόσθετα τέλη (π.χ. πρόσθετο τέλος ασφάλισης) και τέλη εξυπηρέτησης (π.χ. τέλος αλλαγής κράτησης) που συνδέονται µε την έκδοση ή χρησιµοποίηση µιας επιβράβευσης βαρύνουν το µέλος και χρεώνονται στην πιστωτική κάρτα του µέλους. Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των φόρων, των πρόσθετων τελών και τυχόν τελών εξυπηρέτησης θα πάρετε από το τµήµα εξυπηρέτησης Miles & More. 3. Παραβίαση των όρων συµµετοχής, λήξη της σύµβασης, τροποποιήσεις του προγράµµατος 3.1. Καταγγελία, δέσµευση λογαριασµού, αποκλεισµός συµµετοχής Το µέλος µπορεί ανά πάσα στιγµή να καταγγείλει γραπτώς τη συµβατική σχέση χωρίς την υποχρέωση προειδοποίησης. Η καταγγελία εκ µέρους της Lufthansa ή ενός συνδιοργανωτή είναι δυνατή εντός προθεσµίας δύο εβδοµάδων, εφόσον η καταγγελία δεν γίνεται χωρίς προειδοποίηση για σοβαρό λόγο. Η Lufthansa ή συνδιοργανωτής της µπορούν για σοβαρή αιτία και χωρίς προειδοποίηση να καταγγείλουν ή να αποκλείσουν από τη µελλοντική συµµετοχή στο πρόγραµµα. Σοβαρή αιτία θεωρείται η εκ µέρους του µέλους σοβαρή παραβίαση των όρων συµµετοχής ή των όρων µεταφοράς της Lufthansa, ενός συνδιοργανωτή ή µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης ή άλλων κανόνων

10 που δηµοσιεύονται στα έγγραφα του προγράµµατος ή στα µέσα επικοινωνίας του Miles & More. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση παράνοµης χρήσης σύµφωνα µε την παράγραφο καθώς και σε περίπτωση δήλωσης µε ουσιώδεις ανακρίβειες, ενοχλητικής ή επιζήµιας συµπεριφοράς προς τους υπαλλήλους ή τους επιβάτες της Lufthansa, ενός συνδιοργανωτή ή µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης. Επίσης, το ίδιο ισχύει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις οδηγίες του εκάστοτε προσωπικού, ιδιαίτερα δε στις αίθουσες αναµονής και κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι περαιτέρω αξιώσεις (ιδιαίτερα αξιώσεις αποζηµίωσης) παραµένουν ανέπαφες. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν η Lufthansa ή ένας συνδιοργανωτής έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη χορήγηση της σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος Miles & More προβλεπόµενης ιδιότητας του συχνού επιβάτη (π.χ. κάρτες Frequent Traveller, Senator ή HON Circle) ή να ανακαλέσουν χωρίς προειδοποίηση την υφιστάµενη ιδιότητα µέλους µε µονοµερή δήλωση. Στις περιπτώσεις αυτές η Lufthansa έχει το δικαίωµα να δεσµεύσει το λογαριασµό του µέλους. Το δικαίωµα δέσµευσης ισχύει για το διάστηµα που απαιτείται για τη σωστή διερεύνηση της υπόθεσης όταν αντικειµενικά υφίστανται ενδείξεις σοβαρού λόγου. Το µέλος δεν έχει αξιώσεις που απορρέουν από µια τέτοια δέσµευση. Εάν η Lufthansa ή συνδιοργανωτής του προγράµµατος καταγγείλουν τη συµµετοχή του µέλους στο πρόγραµµα, απαγορεύεται η εκ νέου συµµετοχή του σε αυτό. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής διατηρούν την ισχύ τους για την εκκαθάριση της σχέσης έπειτα από καταγγελία Ισχύς των µιλίων σε περίπτωση καταγγελίας Σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας εκ µέρους του µέλους, της Lufthansa, ενός συνδιοργανωτή ή µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης τα µίλια διατηρούν την ισχύ τους για διάστηµα έξι µηνών από την κοινοποίηση της καταγγελίας, εφόσον δε λήξουν νωρίτερα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5. Σε περίπτωση δικαιολογηµένης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση εκ µέρους της Lufthansa ή ενός συνδιοργανωτή τα µίλια λήγουν µε την κοινοποίηση της καταγγελίας στο µέλος Τερµατισµός του προγράµµατος Η Lufthansa διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ανά πάσα στιγµή το πρόγραµµα τακτικών επιβατών Miles & More ή να το αντικαταστήσει µε άλλο πρόγραµµα και να προβεί σε τακτική καταγγελία των συµβάσεων συµµετοχής. Οι καταγγελίες αυτές διέπονται από τους όρους των παραγράφων 3.1. και Λοιπά 4.1. Αστική ευθύνη Για ζηµίες που υφίσταται το µέλος εκ µέρους της Lufthansa, έναν συνδιοργανωτή, µια συνεργαζόµενη επιχείρηση ή τους εκάστοτε πράκτορες σε συνάρτηση µε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ισχύουν τα ακόλουθα, µε την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 1.3.:

11 Η αστική ευθύνη είναι απεριόριστη στην περίπτωση δόλου ή βαρειάς αµέλειας ή χορήγησης εγγύησης. Επίσης, η ευθύνη είναι απεριόριστη σε ό,τι αφορά κίνδυνο για τη ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία ακόµη και σε περίπτωση απλής αµέλειας. Σε περίπτωση παραβίασης βασικών συµβατικών υποχρεώσεων λόγω απλής αµέλειας, η ευθύνη περιορίζεται στη ζηµία της περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων που οφείλεται σ αυτήν και ανέρχεται στο ποσό κάλυψης της προβλεπόµενης και συνήθους ζηµίας. Βασική συµβατική υποχρέωση είναι η υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της σύµβασης και στην τήρηση της οποίας µπορεί να βασίζεται το µέλος. Κάθε περαιτέρω ευθύνη αποζηµίωσης αποκλείεται, εκτός από τις ευθύνες που απορρέουν από το Νόµο περί Ευθύνης για Ελαττωµατικά Προϊόντα Προστασία δεδοµένων Τα προσωπικά δεδοµένα που συνδέονται µε τη συµµετοχή στο πρόγραµµα τυγχάνουν επεξεργασίας και χρησιµοποιούνται για σκοπούς που εξυπηρετούν την εφαρµογή του προγράµµατος. Εάν ο τόπος µόνιµης κατοικίας του µέλους βρίσκεται στην έδρα ενός συνδιοργανωτή του προγράµµατος, τα προσωπικά δεδοµένα του µέλους διαβιβάζονται στην εν λόγω εταιρεία. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση πτήσης µε έναν από τους κατονοµαζόµενους αεροµεταφορείς. Τα στοιχεία του προγράµµατος διαβιβάζονται, εφόσον συµπεριλαµβάνονται πτήσεις του εν λόγω αεροµεταφορέα. Με τη συγκατάθεση του µέλους τα στοιχεία αυτά µπορούν να τύχουν επεξεργασίας και να χρησιµοποιηθούν από συνδιοργανωτή του προγράµµατος για τους λόγους που αναφέρονται στη δήλωση εµπιστευτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προστασία δεδοµένων περιλαµβάνονται στην ξεχωριστή δήλωση εµπιστευτικότητας του Miles & More που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Miles & More και µπορείτε να τη ζητήσετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τον επόπτη προστασίας δεδοµένων του Οµίλου της Lufthansa. Στη δήλωση εµπιστευτικότητας διευκρινίζονται όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δήλωση συγκατάθεσης και το δικαίωµα ένστασης του ενδιαφερόµενου Απώλεια, κλοπή Η απώλεια, κλοπή ή φθορά της κάρτας Miles & More πρέπει να δηλωθεί άµεσα στο Miles & More. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η έκδοση νέας κάρτας Αλλαγές στο πρόγραµµα ή στους Όρους Συµµετοχής Το Miles & More επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να προβαίνει ανά πάσα στιγµή σε αλλαγές ή προσθήκες στους Όρους Συµµετοχής, τις εξαργυρώσεις, τους πίνακες εξαργύρωσης ή άλλες διαδικασίες του Miles & More που περιγράφονται στα έγγραφα του προγράµµατος, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και το µέλος δεν περιέρχεται κακόπιστα σε µειονεκτική θέση. Αποκλείονται αξιώσεις αποζηµίωσης εκ µέρους των µελών έναντι της Lufthansa λόγω αλλαγών που απαιτούνται από το νόµο που ισχύει στις εκάστοτε χώρες. Αλλαγές ή προσθήκες στους Όρους Συµµετοχής κοινοποιούνται εγγράφως και θεωρούνται αποδεκτές, εφόσον το µέλος συνεχίζει να χρησιµοποιεί την κάρτα Miles & More ή εάν δεν προβάλλει γραπτή ένσταση εντός µηνός από την κοινοποίησή τους. Η συνέπεια αυτή τονίζεται ιδιαίτερα στο έγγραφο της κοινοποίησης. Εάν το µέλος προβάλλει ένσταση σχετικά µε την αλλαγή στο πρόγραµµα, η συµµετοχή

12 µπορεί να λήξει µε τακτική καταγγελία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1 των Όρων Συµµετοχής ίκαιο, δικαιοδοσία Εφαρµοστέο δίκαιο είναι αποκλειστικά το γερµανικό δίκαιο. Εφόσον ο τόπος γενικής δικαιοδοσίας του τόπου κατοικίας του µέλους δε βρίσκεται στη Γερµανία, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Φρανκφούρτης αµ Μάιν στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας. Επιπλέον, µπορεί να εγερθεί αγωγή κατά του µέλους ενώπιον του δικαστηρίου της γενικής δικαιοδοσίας του τόπου κατοικίας του ή σε όποιον άλλο τόπο υφίσταται νόµιµη αρµοδιότητα δικαστηρίου Ρήτρα διαιρετότητας Σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιµέρους διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί εν όλω ή εν µέρει άκυρη, δε θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Θα θεωρείται ότι η άκυρη διάταξη έχει αντικατασταθεί από διάταξη η οποία θα προσιδιάζει κατά το δυνατό και υπό νοµικά αποτελεσµατικούς όρους στον οικονοµικό σκοπό και την πρόθεση της ανίσχυρης διάταξης. Το αυτό ισχύει και για τυχόν ρυθµιστικά κενά.

Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More ( Miles & More ) επιβραβεύει την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη. To Miles & More προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS )

OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) OΡΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS KAI XΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AMERICAN EXPRESS (MEMBERSHIP REWARDS ) Α. OΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ BONUS Ι. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι KTM FlexKom

Γενικοί Όροι KTM FlexKom Γενικοί Όροι KTM FlexKom ανάµεσα FlexKom International Holding AG Burgstrasse 8 8280 Kreuzlingen Ελβετία / Καντόνι Thurgau («FlexKom») και.. («Επενδυτής») Εισαγωγική ρήτρα Η FlexKom τυπικά παρέχει σε εµπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS, κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με το φίλο/η σου με τον Εξάστερο και ζήσε από κοντά την εκτός έδρας αποστολή στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (5/4/2014)» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα