ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Το παρόν έντυπο απευθύνεται στις ΜΜΕ(όπως αυτές χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία) και στους επιχειρηµατίες ή δυνητικούς επιχειρηµατίες που θα ήθελαν να πληροφορηθούν συνοπτικά, τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τις ελληνικές τράπεζες και λοιπούς χρηµατοδοτικούς φορείς. Σε καµία περίπτωση, το παρόν δεν αποτελεί σύσταση η προτροπή για αγορά ή επιλογή συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η αξιολόγηση και απόφαση για επιλογή κάποιου συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά τον αναγνώστη ο οποίος θα πρέπει να αποτανθεί στους σχετικούς χρηµατοδοτικούς φορείς, προκειµένου να λάβει περαιτέρω πληροφόρηση και να αξιολογήσει ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία (απόφαση 96/280/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κανονισµός 70/2001) ο χαρακτηρισµός των επιχειρήσεων που ανήκουν στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πολύ µικρή, µικρή και µεσαία βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Χαρακτηρισµός Πολύ Μικρή Προσωπικό Από 1 έως 9 άτοµα Κύκλος Εργασιών Ισολογισµός Ανεξαρτησία Ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). Υπέρβαση αυτού του ανώτατου ορίου επιτρέπεται στις εξής δύο περιπτώσεις: 1. αν η κυριότητα της επιχείρησης ανήκει σε δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, σε εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή θεσµικούς επενδυτές, και υπό τον όρο ότι δεν ασκείται έλεγχος ούτε ατοµικά ούτε από κοινού, 2. αν το κεφάλαιο είναι διεσπαρµένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιος το κατέχει και αν η επιχείρηση δηλώνει ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). Μικρή Από 10 έως 49 άτοµα Έως 7 εκ. Έως 5 εκ. Ως άνω Μεσαία Από 50 έως 249 άτοµα Έως 40 εκ. Έως 27 εκ. Ως άνω

3 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Τα καταθετικά προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες για επιχειρήσεις, δε διακρίνονται για την ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία τους όπως συµβαίνει µε τα δανειακά προϊόντα. Συνήθως όλες οι τράπεζες προσφέρουν συγκεκριµένα καταθετικά προϊόντα δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις σπανίως διαθέτουν διαθέσιµα προς κατάθεση µε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα όπως π.χ. οι ιδιώτες, όπου οι δυνατότητες και τα προϊόντα είναι σαφώς πολλαπλάσια. Πιο συγκεκριµένα οι βασικές κατηγορίες καταθετικών προϊόντων είναι οι εξής: 1. Λογαριασµοί όψεως 2. Προθεσµιακές Καταθέσεις 3. Λοιπά καταθετικά προϊόντα (σύµφωνα επαναγοράς οµολόγων repos, τοποθετήσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια ιαχείρισης ιαθεσίµων, σύνθετα προϊόντα συνδεδεµένα µε παράγωγα [δείκτες, νοµίσµατα κλπ.]) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΌΨΕΩΣ Η συγκεκριµένη κατηγορία καταθετικών λογαριασµών απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και προσφέρει µεταξύ άλλων µία σειρά διευκολύνσεων και δυνατοτήτων όπως: υνατότητα υπερανάληψης Χορήγηση καρνέ επιταγών Εκτοκισµό µηνιαίο - τριµηνιαίο εξαµηνιαίο (ανάλογα την τράπεζα) υνατότητα πάγιων εντολών για πληρωµή λογαριασµών κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων κλπ. Έκδοση εταιρικών καρτών Πληρωµή µισθοδοσίας Κλιµακούµενο επιτόκιο βάσει υπολοίπου Η έλλειψη προβλεψιµότητας όσων αφορά το εκάστοτε υπόλοιπο που διατηρεί η επιχείρηση στο λογαριασµό όψεως της, δυσχεραίνει τις τράπεζες στην αξιοποίηση των καταθέσεων αυτών για δανειοδότηση, µε αποτέλεσµα να προσφέρει χαµηλότερα επιτόκια σε σχέση µε τα αντίστοιχα που αφορούν καταθέσεις ιδιωτών, οι οποίοι έχουν συγκριτικά µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα δέσµευσης. Επίσης το αυξηµένο κόστος διαχείρισης (παρακολούθηση επιταγών κλπ.) συµβάλλει στην προσφορά χαµηλών επιτοκίων στη συγκεκριµένη κατηγορία καταθέσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για χαµηλά ποσά οι καταθέσεις είναι άτοκες ενώ για µεγαλύτερα ποσά το επιτόκιο καταθέσεων αυξάνεται έως και 1% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Οι προθεσµιακές καταθέσεις, δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επιτύχει καλύτερο επιτόκιο, δεσµεύοντας τα διαθέσιµά της για χρονικό διάστηµα από 1 ηµέρα έως 12 µήνες. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης, το νόµισµα, η διάρκεια καθώς και το επιτόκιο προσδιορίζονται κατόπιν συµφωνίας της επιχείρησης µε την τράπεζα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δίνεται το δικαίωµα πρόωρης ανάληψης του ποσού, µε την καταβολή µίας αµοιβής ποινής (penalty fee).

4 ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα καταθετικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν εναλλακτικές µορφές καταθέσεων όπως τα ρέπος καθώς και προϊόντα που παρέχονται από τις Τράπεζες (τοποθέτηση κεφαλαίων σε προθεσµιακές καταθέσεις στη διατραπεζική αγορά, ή συµµετοχή σε σύνθετα προϊόντα που κάνουν χρήση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, µέσω των ιευθύνσεων ιαχείρισης ιαθεσίµων των τραπεζών) ή των θυγατρικών τους (τοποθέτηση καταθέσεων σε Αµοιβαία Κεφάλαια ιαχείρισης ιαθεσίµων κλπ.) ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Οι λύσεις που προσφέρονται στις ΜΜΕ στη συγκεκριµένη κατηγορία είναι πολλές και ποικίλλουν ανάλογα την τράπεζα, την πιστωτική της πολιτική, τη στρατηγική marketing, κλπ. ιαχωρίζονται σε: α) βραχυπρόθεσµα δάνεια που καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης (διάρκεια µέχρι ένα έτος) και σε β) µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια που καλύπτουν τις ανάγκες χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων σε πάγιο εξοπλισµό (επαγγελµατική στέγη, εξοπλισµό), σε εταιρικούς µετασχηµατισµούς (εξαγορά επιχειρήσεων, joint-venture), σε αναδιάρθρωση δανεισµού (µετατροπή βραχυπρόθεσµου σε µακροπρόθεσµο) κλπ. (διάρκεια από ένα έτος και άνω) Σηµειώνεται ότι οι τράπεζες παρέχουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα τα οποία έχουν διάρκεια πέραν του ενός έτους, ενώ διαθέτουν εξειδικευµένα προϊόντα για αγορά επαγγελµατικής στέγης και εξοπλισµού. Οι συµβάσεις που συνάπτονται για τα παραπάνω είδη δανείων διακρίνονται συνήθως σε δύο βασικές κατηγορίες: α) συµβάσεις πίστωσης ή ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασµού όπου προσδιορίζονται µεταξύ άλλων το σύνολο του ποσού που µπορεί να κάνει ανάληψη ο πελάτης (αν και συνήθως δεν υποχρεώνεται να το εκταµιεύσει εφάπαξ), το επιτόκιο και το νόµισµα εκτοκισµού, η περίοδος εκτοκισµού και η λήξη της πίστωσης, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα (π.χ. εξαµηνιαίως, ετησίως) κατά τα οποία ο δανειολήπτης είναι συνήθως υποχρεωµένος να ανακυκλώνει το ποσό του δανείου, δηλαδή να επιστρέφει το ποσό στην τράπεζα και να προβαίνει σε εκ νέου ανάληψη, προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αποπληρωµής του δανείου. Οι ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασµοί προσφέρουν ευελιξία στο δανειολήπτη, δίνοντας του τη δυνατότητα να έχει εγκεκριµένο ποσό, το οποίο µπορεί να το διαχειριστεί σύµφωνα µε τις ταµειακές του ανάγκες (πχ να το αναλάβει ολόκληρο το ποσό εφάπαξ ή να αναλαµβάνει και να καταθέτει ποσά (µειώνοντας έτσι το ποσό του δανείου) σύµφωνα µε τις ανάγκες του. β) συµβάσεις δανείου όπου αν και οι περισσότεροι όροι είναι κοινοί µε αυτούς που περιλαµβάνονται στις συµβάσεις αλληλόχρεων λογαριασµών (επιτόκιο, νόµισµα, περίοδος εκτοκισµού κλπ.), διακρίνονται από κάποιες ουσιαστικές διαφορές όπως ενδεικτικά: η µη ύπαρξη αντίστοιχης ευελιξίας στην εκταµίευση του ποσού (συνήθως το ποσό εκταµιεύεται στο σύνολο του µία φορά ή εντός συγκεκριµένου διαστήµατος από την υπογραφή της σύµβασης συνήθως ένας ή δύο µήνες), καθώς και στην αποπληρωµή του κεφαλαίου (χρεολύσια) όπου ο δανειολήπτης είναι υποχρεωµένος να αποπληρώσει το δάνειο βάσει συγκεκριµένου προγράµµατος αποπληρωµών (πχ. ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, µία συνολική δόση στη λήξη του δανείου κλπ.). Επίσης λόγω της δέσµευσης των κεφαλαίων για χρονικό διάστηµα άνω του έτους (συνήθως 3 έως 5 έτη), χωρίς συνήθως τη δυνατότητα ανακύκλωσης του δανείου, οι τράπεζες ορίζουν κάποιους συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες (covenants), οι

5 οποίοι προκύπτουν από τα περιοδικά οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η εξέλιξη των στοιχείων αυτών δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, τότε οι τράπεζες, έχουν το δικαίωµα να προβούν σε µία σειρά από ενέργειες όπως ενδεικτικά: η ειδοποίηση της επιχείρησης για διευθέτηση του προβλήµατος, η καταγγελία της σύµβασης και η απαίτηση του συνόλου του ποσού του δανείου κλπ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Το κόστος των δανείων διαφοροποιείται ανάλογα την τράπεζα, αλλά ακόµη ανάλογα και τα δανειακά προϊόντα της ίδιας της τράπεζας. Το µέγεθος της τράπεζας, η πολιτική διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, η στρατηγική επέκτασής της σε νέες αγορές είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορισµό του κόστος του δανεισµού, από την πλευρά των τραπεζών. Από την µεριά των δανειοληπτών σηµαντικό ρόλο στην τιµολόγηση των δανειακών προϊόντων έχουν ενδεικτικά: τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία και από τις φορολογικές και ασφαλιστικές της δηλώσεις, ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, η πιστοληπτική της ικανότητα και φερεγγυότητα, η ενδεχόµενη ύπαρξη δυσµενών στοιχείων στον Τειρεσία, ο αριθµός των τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζεται, το ύψος του υφιστάµενου δανεισµού, ο σκοπός του δανείου, οι εξασφαλίσεις, η τεκµηρίωση της δυνατότητας αποπληρωµής κ.ο.κ. Αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως οι παραπάνω και εφόσον έχει εγκριθεί το πιστοδοτικό αίτηµα από τις υπηρεσίες της τράπεζας, ο δανειολήπτης λαµβάνει εγγράφως την προσφορά της τράπεζας η οποία περιλαµβάνει τους βασικούς όρους του δανείου (ύψος, διάρκεια, επιτόκιο, έξοδα κλπ.). Ειδικότερα το κόστος του δανείου αναλύεται στα ακόλουθα στοιχεία: α) Έξοδα: στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα πάση φύσεως έξοδα, δαπάνες, προµήθειες κλπ. που ενδεχοµένως να χρεώσουν οι τράπεζες για το άνοιγµα του φακέλου, την έγκριση του δανείου, την ανανέωση του ορίου, τον εκτοκισµό, τον νοµικό και τεχνικό έλεγχο (σε περίπτωση εµπράγµατων ασφαλειών) κλπ. Τα έξοδα αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική της κάθε τράπεζας και διαφοροποιούνται τόσο ανά τράπεζα όσο και ανά πελάτη (πχ πελάτης που έχει µακροχρόνια σχέση µε µία τράπεζα ενδεχοµένως να απολάβει καλύτερης τιµολόγησης στο θέµα των εξόδων, από ότι ένας νέος πελάτης). β) Επιτόκιο Βάσης ή αναφοράς: πρόκειται για το κυµαινόµενο επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το τελικό επιτόκιο του δανείου που λαµβάνει ο πελάτης. Το επιτόκιο βάσης διακρίνεται σε τρεις κυρίως τύπους: το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων ή Πιστοδοτήσεων το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor ή Libor για δάνεια σε ευρώ και ξένα νοµίσµατα αντίστοιχα τα λοιπά επιτόκια που διαµορφώνονται από τις τράπεζες ανάλογα µε τη ρευστότητά τους και µε την κάθε περίπτωση του πελάτη όπως π.χ. προνοµιακό επιτόκιο χορηγήσεων για πελάτες που παρέχουν υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις, επιτόκιο διατραπεζικής για δάνεια κ.ο.κ. Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) αποτελεί ένα από τα επιτόκια βάσει των οποίων µία τράπεζα δανειοδοτεί, προσδιορίζεται δε από την τελευταία και ανακοινώνεται συνήθως µέσω του Τύπου. Το ΒΕΧ, ανάλογα µε την τράπεζα, µπορεί να µην είναι ένα και µοναδικό αλλά να διαφοροποιείται σε επιµέρους επιτόκια αν πρόκειται για δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, για αγορά επαγγελµατικής στέγης ή εξοπλισµού. ιαµορφώνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες (επιτόκια Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληθωρισµός, κλπ.) καθώς και την πολιτική της κάθε τράπεζα (επιθετική ή επιλεκτική). Το ΒΕΧ αναπροσαρµόζεται όταν αξιολογηθεί από την Τράπεζα ότι έχουν µεταβληθεί οι συνθήκες που το προσδιορίζουν (π.χ. παρεµβατικό επιτόκιο

6 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα, πληθωρισµός κλπ.) και ανακοινώνεται συνήθως µέσω του Τύπου. Το Εuribor (Euro Interbank Offer Rate) είναι το επιτόκιο αναφοράς του Ευρώ, το οποίο προσδιορίζεται από ένα πάνελ (οµάδα) τραπεζών κυρίως ευρωπαϊκών, σε καθηµερινή βάση στις 12:00 ώρα Ελλάδος και αφορά το επιτόκιο µε το οποίο η µία τράπεζα είναι διατεθειµένη να δανείσει µία άλλη τράπεζα. Το Euribor προκύπτει ως ο µέσος όρος από τις διάφορες τιµές που προσφέρουν οι συµµετέχουσες στο πάνελ τράπεζες και δεν είναι έχει µόνο µία τιµή αλλά δεκαπέντε, ανάλογα µε τη διάρκεια: 1 εβδοµάδα, 2 εβδοµάδες, 3 εβδοµάδες και από 1 έως 12 µήνες. Έτσι στην περίπτωση που η περίοδος εκτοκισµού ενός δανείου, δηλαδή το χρονικό διάστηµα βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι του δανείου, ορίζεται σε τρεις µήνες και ως επιτόκιο βάσης το Euribor, τότε ως τιµή του επιτοκίου βάσης για τον προσδιορισµό του επιτοκίου, θα ληφθεί το Euribor 3 µηνών. Σηµειώνεται ότι εκτός από τις παραπάνω χρονικές περιόδους (από 1 εβδοµάδα έως 12 µήνες), υπάρχει και το EONIA (Euro OverNight Interbank Average), δηλαδή το επιτόκιο βάσει του οποίου µία τράπεζα δανείζει στη διατραπεζική αγορά, µία άλλη τράπεζα για µία ηµέρα. γ) Περιθώριο (spread) της τράπεζας: αφορά στο κέρδος της τράπεζας από τη χορήγηση του δανείου και µπορεί να κυµανθεί από 2% έως 8%, ανάλογα µε τα κριτήρια που ορίζει η πολιτική της τράπεζα (φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα πελάτη, εξασφαλίσεις, κλάδος δραστηριότητας της εταιρείας κλπ.) δ) Εισφορά του νόµου 128/75: πρόκειται για µία εισφορά που εισπράττουν οι τράπεζες για κάθε χορήγηση δανείου, η οποία αποδίδεται στο ηµόσιο. Το ποσοστό της εισφοράς σήµερα ανέρχεται σε 0,6% επί του χρεωστικού υπολοίπου του δανείου για όλα τα δάνεια, πλην των στεγαστικών όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,12%. Εκτός του επιτοκίου, άλλοι σηµαντικοί όροι ενός δανείου είναι: α) ιάρκεια πίστωσης/δανείου: από τη στιγµή που ο δανειολήπτης εκταµιεύει το ποσό, είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης που έχει υπογράψει µε την τράπεζα, είτε να το ανακυκλώνει (επιστρέφει στην Τράπεζα και επανεκταµιεύει) σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα (6 µήνες, 1 έτος), είτε να το αποπληρώσει πλήρως µέχρι τη λήξη του. Αναφορικά στην πρώτη περίπτωση (ανακύκλωση), λόγω του ότι ενδέχεται αν µην προσδιορίζεται συγκεκριµένη λήξη της πίστωσης, οι Τράπεζες συνήθως ορίζουν ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (συνήθως ένα έτος) οπότε και επαναξιολογούν τη σχέση τους µε τον πελάτη και είτε ανανεώνουν το όριο είτε το κάνουν άµεσα απαιτητό, οπότε και ο δανειολήπτης είναι υποχρεωµένος να αποπληρώσει άµεσα το σύνολο του δανείου. β) όσεις: πρόκειται για το πρόγραµµα αποπληρωµής του δανείου, το οποίο είτε είναι συγκεκριµένο (π.χ. ισόποσες τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες δόσεις) είτε προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του πελάτη και µπορεί να περιλαµβάνει, από περίοδο χάριτος για τους πρώτους µήνες ή έτη, µέχρι τη µία και µοναδική χρεολυτική δόση (ολική αποπληρωµή) στη λήξη του δανείου. γ) Εκτοκισµός: αφορά τη χρονική διάρκεια βάσει της οποίας υπολογίζονται οι τόκοι επί του χρεωστικού υπολοίπου του δανείου. Συνήθως κυµαίνεται µεταξύ ενός µηνός, τριών ή έξι µηνών. δ) Είδη εξασφαλίσεων: ενδεικτικά αναφέρονται: 1. Προσωπική εγγύηση (ο δανειολήπτης εγγυάται προσωπικά για το ποσό του δανείου) 2. Εγγύηση τρίτου προσώπου (τρίτο πρόσωπο που έχει τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία εγγυάται για το ποσό του δανείου)

7 3. Σύσταση ενεχύρου (ενεχύραση) επί: α) αξιογράφων (π.χ. προσκόµιση στην Τράπεζα επιταγές πελατείας ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείου), β) χρεογράφων (π.χ. προσκόµιση στην Τράπεζα µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, κατοχής της ίδιας της εταιρείας ή των µετόχων/εταίρων της ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείου), γ) αποθεµάτων (π.χ. δέσµευση εµπορευµάτων ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείου δε συνηθίζεται πλέον) δ) καταθέσεων (π.χ. δέσµευση καταθέσεων της επιχείρησης ή των µετόχων/εταίρων της (cash collateral)) 4. Εκχώρηση λοιπών απαιτήσεων: τιµολόγια, φορτωτικές, συµβάσεις κλπ. (πχ εκχώρηση από µία µεταποιητική εταιρεία, µίας σύµβασης µε το ηµόσιο από την οποία προκύπτουν µελλοντικές πληρωµές του τελευταίου προς την εταιρεία, ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείου), 5. Εγγραφή προσηµείωσης (πχ εγγραφή προσηµείωσης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή των εταίρων/µετόχων) ΚΛΑ ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οι τράπεζες προκειµένου να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους κλάδους, έχουν σχεδιάσει και προσφέρουν εξειδικευµένα δανειακά προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικές χρηµατοδοτικές λύσεις για: α) ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, β) ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ, γ) φαρµακοποιούς, δ) εργολάβους οικοδοµών, ε) ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, στ) ιδιοκτήτες βρεφονηπιακών σταθµών και νηπιαγωγείων κλπ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Εγγυητικές Επιστολές: αποτελούν έγγραφα τα οποία συντάσσει η Τράπεζα και µε τα οποία εγγυάται προς αυτόν που απευθύνεται, ότι αν αυτός υπέρ του οποίου εγγυάται, δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο έγγραφο, η Τράπεζα θα αναλάβει να το πληρώσει µέχρι του ποσού που αναγράφει η Ε/Ε. Η έκδοση Ε/Ε διέπεται από του ίδιους κανόνες που ισχύουν και για τα δάνεια (έγκριση πιστωτικού ορίου, εξασφαλίσεις κλπ.) πλην του κόστους που αντί για τόκους εισπράττονται προµήθειες (συνήθως) ανα τρίµηνο ισχύος της εγγυητικής. Όσον αφορά τα είδη των Ε/Ε αυτά διακρίνονται σε 1) Συµµετοχής: χορηγούνται για να παράσχουν το δικαίωµα στον πελάτη να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς και εγγυώνται ουσιαστικά την υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν. Το ύψος τους ανέρχεται σε µικρό ποσοστό του προϋπολογισµού του έργου. (π.χ. µία εταιρεία ζητά από µία Τράπεζα την έκδοση Ε/Ε συµµετοχής προκειµένου να συµµετάσχει σε ένα δηµόσιο διαγωνισµό προµηθειών), 2) Καλής Εκτέλεσης: εγγυώνται την καλή εκτέλεση, από πλευράς του πελάτη, των όρων των συµβάσεων (έργου). Το ύψος τους ανέρχεται συνήθως σε ορισµένο ποσοστό του ύψους της Σύµβασης. (π.χ. µία εταιρεία εντάσσεται σε επιχορηγούµενο πρόγραµµα και ζητείται από τον εργοδότη η προσκόµιση Ε/Ε καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης του έργου).

8 3) Καλής Πληρωµής: εγγυώνται την πληρωµή υποχρεώσεων του πελάτη σε ορισµένο χρόνο. (π.χ. µία εταιρεία πρόκειται να προβεί στην αγορά α υλών και ζητείται από τον προµηθευτή, εγγυητική επιστολή καλής πληρωµής). 4) Λήψης Προκαταβολής: χορηγούνται για την λήψη προκαταβολής ενός ποσού από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση (έργου) και εγγυώνται την επιστροφή του ποσού αυτού εντόκως, σε περίπτωση µη εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης (ολικά ή µερικά). (παρόµοια µε την Ε/Ε καλής εκτέλεσης µε τη διαφορά που ο συγκεκριµένος τύπος Ε/Ε δίνεται στην περίπτωση προκαταβολής των χρηµάτων). 5) Ανάληψης εκάτων: παρέχουν το δικαίωµα είσπραξης των παρακρατηθέντων ποσών (δεκάτων) από εκτελεσθέντα και πιστοποιηθέντα έργα και εγγυώνται την πληρωµή των ποσών αυτών σε περίπτωση που στα έργα διαπιστωθούν τεχνικές ελλείψεις ή αδυναµίες. (αφορά κυρίως τεχνικές εταιρείες που υλοποιούν έργα δηµοσίου κλπ.). Ενέγγυες Πιστώσεις: είναι ένας δεσµευτικός τρόπος διακανονισµού εµπορευµάτων, στον οποίο η τράπεζα αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει τη συναλλαγή µε βάση τη συµφωνία µεταξύ των συναλλασσόµενων (εισαγωγέα εξαγωγέα). Είναι ουσιαστικά, η γραπτή ανάληψη µιας υποχρέωσης από την τράπεζα (εκδότρια τράπεζα) για λογαριασµό του πελάτη της (εντολέα/εισαγωγέα) να πληρώσει το δικαιούχο της πίστωσης (εξαγωγέα) σε ορισµένο χρόνο, εφόσον παρουσιαστούν σε αυτήν φορτωτικά έγγραφα που να συµφωνούν απόλυτα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της πίστωσης. Την ευθύνη για την πληρωµή της αξίας του εµπορεύµατος την αναλαµβάνει άµεσα η τράπεζα, υποκαθιστώντας έτσι τον αγοραστή του εµπορεύµατος και απαλλάσσοντας πλήρως τον εξαγωγέα από το πρόβληµα της φερεγγυότητας του LEASING Leasing (χρηµατοδοτική µίσθωση): Το leasing αποτελεί µία εναλλακτική µορφή χρηµατοδότησης του πάγιου εξοπλισµού των επιχειρήσεων, όπου µία εταιρεία µισθώσεων (θυγατρική τραπεζικού οµίλου) αγοράζει το πάγιο στοιχείο που υποδεικνύει η επιχείρηση και στη συνέχεια η εταιρεία leasing εκµισθώνει το πάγιο στοιχείο στην εταιρεία έναντι ενός περιοδικού (µηνιαίου-τριµηνιαίου) µισθώµατος. Επιπλέον µπορεί να συµφωνηθεί η εξαγορά του πάγιου στοιχείου από την επιχείρηση στη λήξη της µίσθωσης σε µία προσυµφωνηµένη (υπολειµµατική) αξία ή η ανανέωση της µίσθωσης µε νέο πάγιο στοιχείο. Το leasing διέπεται από ειδική νοµοθεσία που παρέχει φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, όπως η έκπτωση µέρος ή του συνόλου του µισθώµατος ως δαπάνη από το εισόδηµα, η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου (στο leasing ακινήτων) κλπ. Τα τελευταία χρόνια εκτός από το financial leasing (χρηµατοδοτική µίσθωση) αναπτύσσεται δυναµικά και το operating leasing (λειτουργικές µισθώσεις) κυρίως σε εταιρικά αυτοκίνητα όπου εκτός από τη χρηµατοδότηση της αγοράς, η εταιρεία operating leasing αναλαµβάνει και τη λειτουργία του αυτοκινήτου για διάστηµα 3-5 ετών ήτοι την ασφάλισή του, τα τέλη κυκλοφορίας, τα περιοδικά service, την αντικατάσταση µερών που φθείρονται όπως πχ ελαστικά αµορτισέρ κλπ. Κατά τα άλλα η λειτουργική µίσθωση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση (financial leasing) όπως η έκπτωση των µισθωµάτων ως δαπάνη, από τα έσοδα της επιχείρησης, η περιοδική καταβολή µισθώµατος, η δυνατότητα εξαγοράς του οχήµατος σε προσυµφωνηµένη τιµή κ.ο.κ. Ως προς τα προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν το leasing και περιέχονται στο ερωτηµατολόγιο, διευκρίζονται τα ακόλουθα: 1) Leasing ακινήτων: αναφέρεται στη χρηµατοδοτική µίσθωση ενός ακινήτου µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για επαγγελµατικές ανάγκες (όχι κατοικία). Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται είναι είτε κτίσµατα, είτε οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες µε το οικόπεδο. Το

9 leasing δεν επιτρέπεται σε µεµονωµένα οικόπεδα ενώ η διάρκεια της µίσθωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη. Το µίσθωµα σε Ευρώ είναι κυµαινόµενο ενώ ως τίµηµα εξαγοράς ορίζεται η αξία του οικοπέδου, όπως καθορίζεται µε τις αντικειµενικές αξίες που επικρατούν σήµερα. Σηµειώνεται ότι ο Φόρος µεταβίβασης πληρώνεται µόνο στην αρχή (απαλλάσσεται στο τέλος) και κεφαλαιοποιείται, ενώ τα µισθώµατα δεν επιβαρύνονται µε ΦΠΑ (εκτός βιοµηχανοστασίων). 2) Leasing επαγγελµατικού εξοπλισµού: Αφορά καινούργιο ή µεταχειρισµένο εξοπλισµό από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, όπως: µηχανήµατα κάθε είδους, ηλεκτρονικό εξοπλισµό, έπιπλα, κλιµατιστικά µηχανήµατα, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, εξοπλισµό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, µηχανήµατα έργου κλπ. Η αγορά εξοπλισµού µέσω leasing έχει το πλεονέκτηµα ότι τα µισθώµατα εκπίπτουν 100% από τα έσοδα ως δαπάνη, ενώ η εταιρεία δεν χρειάζεται να δεσµεύσει κεφάλαια διατηρώντας έτσι τη ρευστότητά της. 3) Sale & lease back ακινήτων: Το sale & lease back µπορεί να εφαρµοστεί σε ακίνητα για όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τους ελεύθερους επαγγελµατίες (φυσικά πρόσωπα). Στην προκειµένη περίπτωση µία επιχείρηση που διαθέτει ένα ακίνητο, της δίνεται η δυνατότητα, να το πουλήσει σε µία εταιρεία leasing και στη συνέχεια η τελευταία να το εκµισθώσει στην πρώτη για ένα προσυµφωνηµένο διάστηµα (10 έτη και άνω). Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία αποκτά σηµαντική ρευστότητα καθώς και φορολογικά οφέλη (έκπτωση 100% των µισθωµάτων). Πρόσφατα καταργήθηκε και ο φόρος µεταβίβασης που ήταν υποχρεωµένη να καταβάλλει η επιχείρηση για την πώληση του ακινήτου, µε αποτέλεσµα να γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό το συγκεκριµένο προϊόν. 4) Sale & lease back εξοπλισµού: Παρόµοιο µε το προηγούµενο προϊόν είναι και το sale & lease back εξοπλισµού µε το οποίο ο εξοπλισµός πωλείται στην εταιρεία leasing η οποία το εκµισθώνει στην επιχείρηση που το πούλησε. Το προϊόν αυτό απευθύνεται και σε ελεύθερους επαγγελµατίες ενώ έχει τα ίδια πλεονεκτήµατα µε το sale & lease back ακινήτων. 5) Vendor leasing: To vendor leasing είναι ένα είδος χρηµατοδοτικής µίσθωσης που στηρίζεται στη δηµιουργία µιας οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ των προµηθευτών που παρέχουν τον πάγιο κινητό εξοπλισµό και των επιχειρήσεων πελατών τους. Αποτέλεσµα του Vendor leasing είναι η πλήρης ή µερική υποκατάσταση της εταιρείας leasing από τον προµηθευτή (υπογραφή συµβάσεων και είσπραξη µισθωµάτων). Ακόµη, παρέχεται η δυνατότητα για την υπογραφή συµφώνου επαναγοράς ή παροχής εγγύησης από τον προµηθευτή. Ο εξοπλισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά το vendor leasing είναι αγαθά εκτεταµένης χρήσης και χαµηλής αξίας όπως: αυτοκίνητα, φορτηγά, υπολογιστές, ιατρικά - εκτυπωτικά - ανυψωτικά µηχανήµατα κ.α. (πχ Μία εταιρεία που προµηθεύει φωτοτυπικά µηχανήµατα, έρχεται σε συνεργασία µε µία εταιρεία leasing προκειµένου να σχεδιάσουν προγράµµατα vendor leasing µέσω των οποίων προσφέρεται η δυνατότητα σε φωτοτυπικά κέντρα να αγοράσουν τον εν λόγω εξοπλισµό µέσω των αντίστοιχων προγραµµάτων. Τα οφέλη για τα τρία µέρη είναι τα ακόλουθα: η προµηθεύτρια αποκτά άµεση ρευστότητα διότι εισπράττει µέρος ή το σύνολο της αξίας του εξοπλισµού από την εταιρεία leasing, ο πελάτης (φωτοτυπικό κέντρο) έχει πρόσβαση σε καλύτερη τιµολόγηση του leasing (λόγω της συµφωνίας της προµηθεύτριας µε την εταιρεία leasing), ενώ η εταιρεία leasing επιµερίζει τον κίνδυνο στην προµηθεύτρια εταιρεία και στον πελάτη της.) 6) Operating leasing: λειτουργική µίσθωση που αφορά κυρίως αυτοκίνητα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν όχηµα για την εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων, µόνο που στη συγκεκριµένη περίπτωση εκτός από την εκµίσθωση του οχήµατος, η εταιρεία operating leasing αναλαµβάνει και τη λειτουργία του για διάστηµα 3-5 ετών, ήτοι τη συντήρηση, την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας κλπ.

10 1.5. FACTORING Factoring (πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων): Το factoring είναι ένα σχετικά νέο τραπεζικό προϊόν, το οποίο σε αντίθεση µε το leasing που αφορά χρηµατοδότηση πάγιου εξοπλισµού, αποτελεί εναλλακτική λύση κάλυψης των αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης µέσω της εκχώρησης των απαιτήσεων µίας επιχείρησης από τους πελάτες της σε µία εταιρεία factoring. To factoring αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. την προεξόφληση (χρηµατοδότηση) απαιτήσεων 2. τη λογιστική παρακολούθηση 3. την είσπραξη των απαιτήσεων 4. την πιστωτική αξιολόγηση των πελατών και 5. την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από αδυναµία πληρωµή των απαιτήσεων Το factoring λειτουργεί ως εξής: η εταιρεία factoring αναλαµβάνει να «αγοράσει» τις απαιτήσεις της επιχείρησης (τιµολόγια) και να της αποδώσει µέρος ή το σύνολο της αξίας (το σύνηθες ποσό προεξόφλησης ανέρχεται σε 80-90% και το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά την εκκαθάριση της συναλλαγής), µειωµένο κατά το ποσό των προµηθειών και των προεξοφλητικών τόκων. Στη συνέχεια η εταιρεία factoring απευθύνεται στους πελάτες της επιχείρησης, προκειµένου να εισπράξει την αξία των τιµολογίων. Στην περίπτωση που η συµφωνία µεταξύ της επιχείρησης και της εταιρείας factoring αναφέρει για factoring µε αναγωγή του κινδύνου τότε στο ενδεχόµενο κατά το οποίο οι πελάτες της επιχείρησης δεν εξοφλήσουν τα τιµολόγια στην εταιρεία factoring, η τελευταία απευθύνεται πίσω στην επιχείρηση και ζητεί από αυτήν την πληρωµή της αξίας. Το factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής, δεν δίνει τέτοιο δικαίωµα, όπως αναφέρει και ο όρος, στην εταιρεία factoring, να απευθυνθεί δηλαδή στην επιχείρηση που εξέδωσε τα τιµολόγια και συνεπώς η εταιρεία factoring αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το κίνδυνο. Σηµειώνεται ότι το factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής έχει υψηλότερο κόστος από ότι µε το δικαίωµα αναγωγής, διότι ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία factoring είναι µεγαλύτερος, καθώς επίσης και διότι πληρώνει ασφάλιστρα σε τράπεζες ή άλλους οργανισµούς οι οποίοι θα την αποζηµιώσουν σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη της απαίτησης. Ως προς τα προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν το leasing και περιέχονται στο ερωτηµατολόγιο, διευκρίζονται τα ακόλουθα: 1) Εγχώριο factoring µε αναγωγή (πχ στην περίπτωση που οι πελάτες δεν πληρώσουν τα τιµολόγια, η εταιρεία factoring στρέφεται στην επιχείρηση που εξέδωσε τα τιµολόγια και ζητά την πληρωµή του µη εισπραχθέντος ποσού). 2) Εγχώριο factoring άνευ αναγωγής: όπως περίπτωση 1 µε τη διαφορά ότι η εταιρεία factoring δεν έχει το δικαίωµα να στραφεί στον εκδότη των τιµολογίων, ο οποίος έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις του στην εταιρεία factoring. 3) Εγχώριο factoring µε µερική αναγωγή: ενδιάµεση περίπτωση των 1 και 2, όπου συµφωνείται µεταξύ εταιρείας factoring και επιχείρησης, η δυνατότητα της πρώτης να προσφύγει στη δεύτερη για πληρωµή µέρους της συνολικής αξίας που έχει εκχωρηθεί, στην περίπτωση που οι πελάτες της επιχείρησης δεν προβούν στην πληρωµή των τιµολογίων. Το προϊόν αυτό έχει χαµηλότερη κοστολόγηση από το αντίστοιχο χωρίς δικαίωµα αναγωγής του κινδύνου, διότι ο τελευταίος επιµερίζεται και στα δύο µέρη (επιχείρηση και εταιρεία factoring). 4) Εξαγωγικό factoring άνευ αναγωγής: όπως περίπτωση 2 µε τη διαφορά ότι οι πελάτες της επιχείρησης είναι εταιρείες του εξωτερικού ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

11 Προϊόντα αντιστάθµισης επιτοκιακού ή συναλλαγµατικού κινδύνου: πρόκειται για προϊόντα που αποσκοπούν στη µείωση του κινδύνου που διατρέχουν οι επιχειρήσεις από την αύξηση των επιτοκίων ή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Ευρώ έναντι άλλων νοµισµάτων. Τα συγκεκριµένα προϊόντα σχεδιάζονται από τις ιευθύνσεις ιαχείρισης ιαθεσίµων (Treasury) των τραπεζών ανάλογα µε την περίσταση και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και µέχρι πρότινος απευθύνονταν µόνο σε µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας και εξατοµικευµένης προσέγγισης που απαιτούνταν. Σήµερα όµως οι τράπεζες έχουν τυποποιήσει ένα µέρος αυτών των προϊόντων και έχουν αρχίσει να προσφέρουν αντίστοιχα προϊόντα και σε ΜΜΕ, ανάλογα βέβαια το ύψος των δανείων (συνήθως άνω του 1 εκατ. ). Για τη δηµιουργία αυτών των προϊόντων, οι τράπεζες χρησιµοποιούν σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιώµατα προαίρεσης (options) πάνω σε επιτόκια, νοµίσµατα, δείκτες κλπ.) καθώς και αντίστοιχα απλές ή σύνθετες στρατηγικές, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για αντιστάθµιση των κινδύνων. Ως ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται τα εξής: α) Μία επιχείρηση επιλέγει να λάβει δάνειο σε Ιαπωνικό Γιεν, νόµισµα το οποίο έχει σχεδόν µηδενικά επιτόκια έναντι του Ευρώ, το επιτόκιο του οποίου ξεκινάει από το 2% και άνω, προκειµένου να µειώσει το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισµού της. Από την άλλη µεριά, επειδή η εταιρεία αναγκάζεται να µετατρέψει Ευρώ σε Γιεν για να πληρώσει τους τόκους και το κεφάλαιο στην τράπεζα, διατρέχει τον κίνδυνο να πληρώσει περισσότερα Ευρώ στην περίπτωση που το νόµισµα υποτιµηθεί έναντι του Γιεν. Σε µία τέτοια περίπτωση µπορεί να κάνει χρήση προϊόντων αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου προκειµένου να διασφαλίσει εκ των προτέρων την αξία που θα αποδώσει στην τράπεζα. β) Η ίδια περίπτωση µε την προηγούµενη µε τη διαφορά ότι η εταιρεία θα ήθελε αφενός να µετατρέψει το δάνειο σε Γιεν από κυµαινόµενο σε σταθερό επιτόκιο και αφετέρου οι πληρωµές να είναι σε ευρώ και όχι σε προκαθορισµένη αξία η οποία θα προκύπτει από τη προσυµφωνηθείσα σχέση µετατροπής Ευρώ-Γιεν. ιαχείριση ιαθεσίµων: η συγκεκριµένη κατηγορία δεν περιλαµβάνει τυποποιηµένα προϊόντα όπως οι υπόλοιπες διότι σχεδιάζονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Αφορούν κυρίως στη διαχείριση διαθεσίµων των επιχειρήσεων που προκύπτουν είτε σε περιοδική βάση είτε έκτακτα. Π.χ. η εταιρεία Χ η οποία προέβη στην πώληση πάγιου περιουσιακού της στοιχείου µεγάλης αξίας, έχει στο ταµείο της σηµαντικό ποσό διαθεσίµων, το οποίο στην παρούσα φάση δεν της είναι απαραίτητο. Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της, οι ανάγκες χρηµατοδότησης θα προκύψουν σε 2 µήνες. Ως εκ τούτου η εταιρεία Χ απευθύνεται σε µία τράπεζα η οποία διαχειρίζεται τα διαθέσιµα της επιχείρησης για το εν λόγω διάστηµα, σε προθεσµιακές καταθέσεις, συµφωνίες επαναφοράς οµολόγων (repos), σε αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων και γενικότερα σε τοποθετήσεις µε δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης, χαµηλού κινδύνου και ικανοποιητικής απόδοσης ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-BANKING Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών µέσω του Internet (ερώτηση υπολοίπου, µεταφορά ποσού, εµβάσµατα, αίτηση δανείου, πληρωµή λογαριασµών κοινής ωφέλειας κλπ.) σε όλους τους πελάτες τους (καταθέτες, δανειολήπτες). Επιπλέον ορισµένες τράπεζες προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες µέσω του Internet προς τις επιχειρήσεις όπως η δυνατότητα πρόσβασης στον εταιρικό λογαριασµό από πολλούς χρήστες-υπαλλήλους µε διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης καθώς και πρόσθετες δυνατότητας κεντροποιηµένης διαχείρισης των δανειακών ή καταθετικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως η συγκεντρωτική διαχείριση λογαριασµών, δανείων, πιστωτικών καρτών, πληρωµών/εµβασµάτων κλπ.

12 ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) Η εκκαθάριση συναλλαγών συνίσταται στην παροχή από την πλευρά της τράπεζας όλης της απαιτούµενης υποδοµής (λογισµικό και διαδικασίες εκκαθάρισης συναλλαγών) προκειµένου να καθίσταται δυνατή και ασφαλής η εκτέλεση πωλήσεων, από µία εταιρεία η οποία διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστηµα, µε τη χρήση πιστωτικών καρτών. Συγκεκριµένα ορισµένες από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκκαθάρισης συναλλαγών που παρέχονται από ορισµένες τράπεζες είναι: Σύνδεση και αποδοχή πληρωµής on-line µε χρήση πιστωτικών καρτών Εγγύηση ασφάλειας των συναλλαγών µε τη συνεργασία διεθνών οίκων και πιστοποίηση ασφαλούς περιβάλλοντος Αυτόµατος διακανονισµός και κλείσιµο ταµείου στο τέλος κάθε ηµέρας µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη υνατότητα εγκρίσεων για αγορές µέσα από την ιστοσελίδα (site) του πελάτη σε 24ώρη βάση, 365 µέρες το χρόνο Υποστήριξη των καρτών Visa και Mastercard 24ωρη υποστήριξη για τεχνικά θέµατα Εκτός της εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών ορισµένες ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει, συµµετέχουν ή είναι συµβεβληµένες µε επιχειρησιακούς κόµβους (e-marketplaces) εµπορικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων (b2b e-commerce). Οι κόµβοι αυτοί παρέχουν ασφαλή και αξιόπιστα περιβάλλοντα στα οποία οι εταιρείες συναλλάσσονται τόσο σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο πληροφοριών, επιτυγχάνοντας σηµαντικά οφέλη και προσδίδοντας αξία στην επιχειρηµατική δραστηριότητά τους. Επιπρόσθετα παρέχουν την δυνατότητα διενέργειας έρευνας αγοράς, τη διαχείριση καταλόγων, την παροχή κλαδικών και επιχειρηµατικών νέων κλπ. Τέλος ορισµένες τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα φιλοξενίας της ηλεκτρονικής σελίδας µίας επιχείρησης σε οργανωµένα ηλεκτρονικά πολύ-καταστήµατα όπου ένας πελάτης µπορεί να βρει συγκεντρωµένα, µία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τον αγοραστή, αυξάνει την επισκεψιµότητα προβολή της ιστοσελίδας καθώς και την πιθανότητα υλοποίησης της on-line αγοράς ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ Άλλη µία υπηρεσία που παρέχουν οι τράπεζες είναι η εκτέλεση πάγιων εντολών, δηλαδή η αυτόµατη πληρωµή, µέσω χρέωσης ενός καταθετικού λογαριασµού, περιοδικών δαπανών ή εξόδων που οφείλει να εξοφλήσει ο πελάτης και αφορούν λογαριασµούς: Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ( ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (ΦΠΑ) Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ.) Ασφαλιστικές Εταιρείες Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Λοιπές εταιρείες (συνδροµητική τηλεόραση, εταιρείες χρηµατοδότησης αγοράς αυτοκινήτων κλπ.) ΘΥΡΙ ΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

13 Πρόκειται για θυρίδες φύλαξης πολύτιµων αντικειµένων (έγγραφα, χρεόγραφα, κοσµήµατα κλπ.), τις οποίες οι τράπεζες εκµισθώνουν σε κάθε ενδιαφερόµενο και βρίσκονται συνήθως στα θησαυροφυλάκια κεντρικών τους καταστηµάτων. ιακρίνονται σε παραδοσιακές και ηλεκτρονικές/ροµποτικές, όπου στις πρώτες ο πελάτης έχει πρόσβαση στη θυρίδα του µε κλειδί ενώ είναι απαραίτητη η παρουσία φύλακα ενώ στις ηλεκτρονικές ή ροµποτικές η εξακρίβωση στοιχείων και η πρόσβαση στη θυρίδα γίνεται είτε µε κάρτες είτε µε βιοµετρικές µεθόδους όπως η αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώµατος, της κόρας οφθαλµών κλπ. Οι τράπεζες παρέχουν θυρίδες στους παραπάνω τύπους σε διαφορετικά µεγέθη έναντι ετήσιου µισθώµατος, µε δωρεάν ασφάλιση του περιεχόµενου κατά κινδύνων όπως κλοπή, πληµµύρα, πυρκαγιά, σεισµό κλπ. ενώ έναντι πρόσθετου τιµήµατος το ασφαλιζόµενο ποσό µπορεί να αυξηθεί ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ιαχείριση Πιστωτικών Καρτών: στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται προϊόντα όπως η έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών, η έκδοση co-branded καρτών (πιστωτικές κάρτες που εκδότης είναι µία µεγάλη εταιρεία), η προεξόφληση των απαιτήσεων από άτοκες δόσεις (πχ µία αλυσίδα γυµναστηρίων µε την οποία ένας πελάτης υπογράφει συµβόλαιο για 24 µήνες, µε τη συνδροµή πληρωτέα σε 24 άτοκες δόσεις, µπορεί να συνάψει σύµβαση προεξόφλησης των µελλοντικών ατόκων απαιτήσεων µε την τράπεζα και έτσι να χρηµατοδοτηθεί άµεσα) κλπ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ιαχείριση Μισθοδοσίας: πρόκειται για µία υπηρεσία που παρέχεται από τις τράπεζες και έχει να κάνει µε την καταβολή των µισθών του προσωπικού της επιχείρησης σε λογαριασµούς τους, τον υπολογισµό και τον έλεγχο της µισθοδοσίας (προκαταβολές, αναδροµικά, µηνιαία εκκαθαριστικά), την εκτύπωση µηνιαίων καταστάσεων και εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, την καταβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία, την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών κλπ. Εκτός των παραπάνω, ορισµένες τράπεζες (µέσω θυγατρικών ή συνεργαζόµενων εταιρειών) προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες όπως συµβουλές σε εργασιακά θέµατα (ενηµέρωση για την αλλαγή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, της ασφαλιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας, για τα οριζόµενα από την εργασιακή νοµοθεσία σχετικά µε ασθένειες, άδειες, ωράρια κλπ.) καθώς και επιπλέον τραπεζικά προϊόντα προς το προσωπικό όπως πιστωτικές κάρτες, δυνατότητα υπερανάληψης από το λογαριασµό µισθοδοσίας, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια µε ευνοϊκούς όρους κλπ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οι τράπεζες µέσω θυγατρικών εταιρειών τους παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο των ακινήτων (real estate), που καλύπτουν την εκτίµηση ακινήτων, τη διαµεσολάβηση σε αγοραπωλησίες, καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων (π.χ. µελέτες ανάπτυξης, αξιοποίησης, σκοπιµότητας και βιωσιµότητας ακινήτων, µελέτες µετεγκατάστασης, έρευνες αγοράς, εξεύρεση και/ή διάθεση εµπορικών ακινήτων, διαπραγµατεύσεις, έρευνες για πολεοδοµικά θέµατα κλπ.) ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχεδόν όλες οι τράπεζες, σε συνεργασία µε ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέρουν µία σειρά από ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά ή καταθετικά προϊόντα που αποσκοπούν στην κάλυψη έναντι µελλοντικών γεγονότων ή κινδύνων (συνταξιοδότηση, ανικανότητα για εργασία, απώλεια ζωής κλπ.). Ορισµένες τράπεζες εκτός των παραπάνω προϊόντων διαθέτουν ή συνεργάζονται µε εταιρείες µεσιτείας ασφαλειών, οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες πολλών ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών εταιρειών.

14 Επίσης ορισµένες τράπεζες παρέχουν προϊόντα ασφάλισης πιστώσεων, σε εταιρείες που παρέχουν εµπορεύµατα ή υπηρεσίες µε πίστωση, προκειµένου να προληφθεί η ύπαρξη επισφαλειών και να µειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος έναντι αφερεγγυότητας αγοραστών ή καθυστέρηση πληρωµής.

15 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΜΕ 2.1. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ή αλλιώς ΤΕΜΠΜΕ είναι µία νέα ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού ηµοσίου που το µετοχικό της κεφάλαιο ( ) συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταµείο Εγγυοδοσίας ιδρύθηκε µε στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά κεφαλαίων µέσω της εγγυοδοσίας, δηλαδή την κάλυψη µε εγγύηση, για ένα µέρος του δανείου που χορηγείται σε µία µικροµεσαία εταιρεία από τις τράπεζες. Το Ταµείο Εγγυοδοσίας δεν επιχορηγεί τις επενδύσεις ή επιδοτεί το δανειακό επιτόκιο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως συνέβαινε ή συµβαίνει µε τα εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα. Αντ αυτού, εγγυάται για ένα µέρος του δανείου και όχι για ολόκληρο το ποσό του δανείου που λαµβάνει µία µικροµεσαία επιχείρηση από τις τράπεζες, το οποίο και οφείλει η τελευταία να εξυπηρετήσει και να αποπληρώσει. Μέχρι σήµερα το ΤΕΜΠΜΕ έχει δηµιουργήσει πέντε διαφορετικά προγράµµατα/προϊόντα τα οποία αφορούν την παροχή εγγυήσεων σε τράπεζες για βραχυπρόθεσµα και µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια. Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης του, το ΤΕΜΠΜΕ θα δηµιουργήσει αντίστοιχα εγγυοδοτικά προϊόντα που θα καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα των τραπεζικών προϊόντων. Ειδικότερα το ΤΕΜΠΜΕ θα προσφέρει προϊόντα που θα αφορούν εγγυήσεις σε εταιρείες leasing για πράξεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σε εταιρείες factoring για πράξεις προεξόφλησης επιχειρηµατικών απαιτήσεων, σε τράπεζες για χορηγήσεις εγγυητικών επιστολών, σε τράπεζες για επιχειρηµατικά δάνεια στους ιδιοκτήτες, δυνητικούς ιδιοκτήτες και διοικούντες τη µικρή επιχείρηση, για την απόκτηση, µεταβίβαση, διατήρηση ή επέκταση συµµετοχών. Ειδικότερα τα τρέχοντα πέντε προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ είναι τα ακόλουθα: ΤΕΜΠΜΕ 1 04 : ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜΠΜΕ 2 04 : ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ 3 04 : ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ 4 04 : ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜΠΜΕ 5 04 : ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει κωδικοποιηµένα όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι προκειµένου να ενταχθούν στα εν λόγω προγράµµατα:

16 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νοµική Μορφή ιάρκεια Λειτουργίας Επιχείρησης ΤΕΜΠΜΕ 104 ΤΕΜΠΜΕ 204 ΤΕΜΠΜΕ 304 ΤΕΜΠΜΕ 404 ΤΕΜΠΜΕ 504 Υπό σύσταση επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (Ατοµική, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) Νέες επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (Ατοµική, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) Επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (Ατοµική, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) Επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (Ατοµική, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) Επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής (Ατοµική, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) είτε είναι υπό σύσταση είτε ήδη δραστηριοποιούνται Επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής µορφής (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) οι οποίες επιθυµούν να προβούν σε ενέργεια εξαγοράς, συγχώνευσης, µεταβίβασης στην Ελλάδα. Προσωπικό σε ετήσια βάση - Έως 30 άτοµα (κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας) Λιγότερο από 3 έτη Από 3 έτη και άνω Από 3 έτη και άνω Έως 30 άτοµα (επί ένα ή δύο διαδοχικά έτη πριν το έτος της αίτησης Έως 10 άτοµα (επί δύο διαδοχικά έτη πριν την αίτηση Από 11 έως 30 άτοµα (επί δύο διαδοχικά έτη πριν την αίτηση - Έως 6 άτοµα (είτε πρόκειται για υπό σύσταση είτε για λειτουργούσες επιχειρήσεις) - Λιγότερα από 15 άτοµα (επί δύο διαδοχικά έτη πριν το έτος της αίτησης Ετήσιος Κύκλος Εργασιών Έως 7 εκατ. Ευρώ (κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας) Έως 7 εκατ. Ευρώ (επί ένα ή δύο διαδοχικά έτη πριν το έτος της αίτησης Έως 5 εκατ. Ευρώ (επί δύο διαδοχικά έτη πριν την αίτηση Έως 7 εκατ. Ευρώ (επί δύο διαδοχικά έτη πριν την αίτηση Έως 3,5 εκατ. Ευρώ Έως 7 εκατ. Ευρώ (επί δύο διαδοχικά έτη πριν το έτος της αίτησης ή/ και ή ή ή ή ή ή Ετήσιος Ισολογισµός Έως 5 εκατ. Ευρώ (κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας) Έως 5 εκατ. Ευρώ (επί ένα ή δύο διαδοχικά έτη πριν το έτος της αίτησης Έως 4 εκατ. Ευρώ (επί δύο διαδοχικά έτη πριν την αίτηση Έως 5 εκατ. Ευρώ (επί δύο διαδοχικά έτη πριν την αίτηση Έως 3,5 εκατ. Ευρώ Έως 5 εκατ. Ευρώ (επί δύο διαδοχικά έτη πριν το έτος της αίτησης Κριτήριο ανεξαρτησίας Ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου της εταιρείας δεν ανήκει σε µία ή από κοινού επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 250 εργαζοµένων και ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατ. Ευρώ ή ετήσιο συνολικό ισολογισµό άνω των 27 εκατ. Ευρώ. Ως άνω Ως άνω Ως άνω Ως άνω Ως άνω Λοιπά Κριτήρια εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 1. εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων ήταν θετικά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη πριν την αίτηση εγγυοδοσίας. 1. εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων ήταν θετικά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη πριν την αίτηση εγγυοδοσίας. 1. εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων, για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 3 έτη, ήταν θετικά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη πριν την αίτηση εγγυοδοσίας. 1. εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων, της εξαγοράζουσας ήταν θετικά, τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη, πριν την αίτηση εγγυοδοσίας. 3. Έχουν κλείσει τέσσερις (4) τουλάχιστον ισολογισµούς πριν το έτος εγγυοδοσίας οι εξαγοράζουσες και τρεις (3) τουλάχιστον ισολογισµούς πριν το έτος εγγυοδοσίας οι

17 Από όλα τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ (1 04 έως 5 04 ) αποκλείονται: εξαγοραζόµενες. 1. Τα Ν.Π..., οι Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθµού, οι ηµοτικές και ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί. 2. Οι επιχειρήσεις του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing και Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕ ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ Ε κλπ.) 3. Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κλπ.) 4. Εταιρείες που ανήκουν στους τοµείς/κλάδους της Γεωργίας, Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Μεταφορών. 5. Επιχειρήσεις στις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης τους έχουν υποβληθεί κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας. 6. Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του Γ ΚΠΣ και έχουν λάβει τα τρία τελευταία έτη ή θα λάβουν εντός των τριών προσεχών ετών, συµπεριλαµβανοµένου στην τριετία και στις δύο περιπτώσεις του έτους της αίτησης για εγγυοδοσία, συνολική επιχορήγηση ύψους και όταν πρόκειται για συγχώνευση/εξαγορά συνολική επιχορήγηση ύψους εκάστης επιχείρησης (εξαγοράζουσας, εξαγοραζόµενης). 7. Ειδικά για το ΤΕΜΠΜΕ 5 04 αποκλείονται: Επιχειρήσεις οι οποίες µε βάση την Εθνική Νοµοθεσία απαγορεύεται να προβούν σε πράξεις εξαγορών, συγχωνεύσεων και µεταβιβάσεων κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους. Για τις περιπτώσεις 4 έως 7 ο έλεγχος θα γίνεται από το ΤΕΜΠΜΕ. Τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ 1 04 έως 4 04 αφορούν σε επενδύσεις: παγίων εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού (οικόπεδα, κτίρια, µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, αγορά S/W & H/W, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα κλπ.) άυλων παγίων (έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση κλπ.) Σκοπός των επενδύσεων µέσω των προγραµµάτων ΤΕΜΠΜΕ 1 04 έως 4 04 είναι: Η ίδρυση-εκκίνηση νέων επιχειρήσεων (µόνο µέσω των προγραµµάτων ΤΕΜΠΜΕ 1 04 και ΤΕΜΠΜΕ 4 04 ). Ο εκσυγχρονισµός, βελτίωση, επέκταση και συµπλήρωση αναγκών και απαιτήσεων υφιστάµενων επιχειρήσεων. Η προώθηση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού καθώς και η εισαγωγή καινοτοµιών στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή/και στη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων. Η βελτίωση του µάρκετινγκ και η δηµιουργία σύγχρονων δικτύων διακίνησης, εµπορίας, διανοµής. Η µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την επέκταση αυτών. Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 5 04 αφορά:

18 Στην απόκτηση µετοχών και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αναγκαίων για την οµαλή και απρόσκοπτη εκµετάλλευση και λειτουργία των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Την κάλυψη δαπανών των δικαιωµάτων διαδοχής ή άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από την εξαγορά, συγχώνευση ή µεταβίβαση. Τις επενδύσεις για πάγιες εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό (οικόπεδα, κτίρια, µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, αγορά S/W & H/W, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα κλπ.) ή άυλα πάγια (έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση κλπ.) που θα υλοποιηθούν το αργότερο εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία της εξαγοράς, συγχώνευσης ή µεταβίβασης. Σκοπός του προγράµµατος ΤΕΜΠΜΕ 5 04 είναι η ενθάρρυνση της µεγέθυνσης των ΜΜΕ και τη σύζευξη διαφορετικών εµπειριών και επιχειρηµατικής κουλτούρας µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τους Γενικούς Όρους που διέπουν τα πέντε προγράµµατα εγγυοδοσίας: 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΜΠΜΕ 104 Οι εγγυήσεις αφορούν δάνεια Μεσοµακροπρόθεσµα (µ/µ) δάνεια Βραχυπρόθεσµα δάνεια ιάρκεια ανείου 2 έως 10 έτη 180 έως 720 ηµέρες Παρατηρήσεις Σε όλες τις περιπτώσεις τα µ/µ δάνεια θα καλύπτουν µέχρι το 80% της δαπάνης των επενδύσεων. Το ΤΕΜΠΜΕ θα εγγυάται συνολικά δάνεια: Από έως Ποσοστό κάλυψης 55% - 60% Ετήσια Προµήθεια ΤΕΜΠΜΕ 0,83% - 1,14% (µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 1,10% - 1,74% (χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις) ΤΕΜΠΜΕ 204 Μεσοµακροπρόθεσµα (µ/µ) δάνεια Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2 έως 10 έτη 180 έως 720 ηµέρες Σε όλες τις περιπτώσεις τα µ/µ δάνεια θα καλύπτουν µέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Από έως % - 55% 0,75% - 1,05% (µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 1,00% - 1,60% (χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις) ΤΕΜΠΜΕ 304 ΤΕΜΠΜΕ 404 ΤΕΜΠΜΕ 504 Μεσοµακροπρόθεσµα (µ/µ) δάνεια Βραχυπρόθεσµα δάνεια Μεσοµακροπρόθεσµα (µ/µ) δάνεια Βραχυπρόθεσµα δάνεια Μεσοµακροπρόθεσµα (µ/µ) δάνεια Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2 έως 10 έτη 180 έως 720 ηµέρες 1,5 έως 5 έτη 180 έως 540 ηµέρες 2 έως 10 έτη 180 έως 540 ηµέρες Σε όλες τις περιπτώσεις τα µ/µ δάνεια θα καλύπτουν µέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Σε περιπτώσεις µ/µ δανείων αυτά θα καλύπτουν µέχρι το 80% της δαπάνης των επενδύσεων. Όταν πρόκειται για επενδύσεις, τα µ/µ δάνεια θα καλύπτουν µέχρι το 70% της δαπάνης των επενδύσεων. Από έως Από έως Από έως ,68% - 0,95% (µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 45% - 50% 0,90% - 1,45% (χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 60% - 65% 50% - 55% 0,90% - 1,24% (µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 1,20% - 1,89% (χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 0,75% - 1,05% (µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις) 1,00% - 1,60% (χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις) Για όλα τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ (1 04 έως 5 04 ) ισχύουν τα ακολούθα: 1. Η ετήσια προµήθεια του ΤΕΜΠΜΕ υπολογίζεται επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. Η προµήθεια παραµένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια του δανείου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις ρυθµίσεων δανείων. 2. Η λήψη εξασφαλίσεων είναι υποχρεωτική. 3. Η µόνιµη και µοναδική κατοικία των αυτοαπασχολουµένων ή των επιχειρηµατιών-ιδιοκτητών των µικρών ή πολύ µικρών επιχειρήσεων ή των µελών του.σ. των επιχειρήσεων αυτών, δε βαρύνεται κατά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης µε προσηµείωση ή υποθήκη, όταν το ΤΕΜΠΜΕ παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

19 2.2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (VENTURE CAPITAL) Το Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών αποτελεί µία εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης, για την ανάπτυξη ήδη υφισταµένων επιχειρήσεων ή τη δηµιουργία νέων και αφορά στη συµµετοχή των Εταιριών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρίας είτε µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου είτε µέσω έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Οι Εταιρίες Επιχειρηµατικών Συµµετοχών συµµετέχοντας στο µετοχικό κεφάλαιο µίας εταιρείας, αναλαµβάνουν ισόποσα ένα µέρος του επιχειρηµατικού κινδύνου της εταιρίας και προσδοκούν υψηλή απόδοση, αντίστοιχη µε αυτήν του επιχειρηµατία. Οι Εταιρίες Επιχειρηµατικών Συµµετοχών επενδύουν µε µέσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα και επιδιώκουν να ρευστοποιούν τη συµµετοχή τους σε προσυµφωνηµένο χρόνο και µε προσυµφωνηµένο τρόπο. Στόχος τους, δηλαδή, είναι η άντληση κερδών από την υπεραξία των µετοχών, υπεραξία που δηµιουργείται και από τη συµµετοχή και συµβολή των Εταιριών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών στην ανάπτυξη µιας επιχείρησης µέσω των εµπειριών, επαφών, καθώς και της οικονοµικής, εµπορικής και διοικητικής τεχνογνωσίας που προσφέρουν. Επίσης η επιχείρηση υποστηρίζεται ενεργά στο στρατηγικό σχεδιασµό, στο marketing και τις πωλήσεις, στον οικονοµικό προγραµµατισµό και έλεγχο, στη µεταφορά τεχνογνωσίας και στην εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης. Οι εταιρείες που αποτελούν τον επενδυτικό στόχο των Εταιρειών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών είναι συνήθως µη εισηγµένες, µικροµεσαίες εταιρείες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, οι οποίες όµως διαθέτουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω: καινοτοµίας προϊόντων και υπηρεσιών, ελκυστικότητας κλάδου, ιδιαίτερα ικανού management κλπ. Η διαδικασία επένδυσης µία εταιρείας Επιχειρηµατικών Συµµετοχών είναι η ακόλουθη: 1. Αποστολή επιχειρηµατικού σχεδίου από την Εταιρεία-Στόχο προς την Εταιρεία Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 2. Πρώτη αξιολόγηση και απάντηση της εταιρείας Venture Capital (θετική ή αρνητική) 3. Στην περίπτωση θετικής απάντησης, ξεκινά ένας κύκλος επαφών µεταξύ στελεχών της εταιρείας-στόχου και του Venture Capital, προκειµένου να διαπιστωθούν από την τελευταία στοιχεία όπως η ελκυστικότητα του κλάδου, η στρατηγική της εταιρείας, η ικανότητα και η σύνθεση της διοικητικής οµάδας κλπ. 4. Στη συνέχεια η εταιρεία Venture Capital προβαίνει σε εις βάθος έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων και γενικότερα στην επαλήθευση των όσων γράφονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της εταιρείας-στόχο µε αυτά που υπάρχουν ή εκτιµώνται στην πραγµατικότητα. 5. Η εταιρεία Venture Capital βασιζόµενη στα παραπάνω στοιχεία, αποτιµά την αξία της εταιρείαςστόχου και βάσει αυτής προσδιορίζει την αξία του τιµήµατος για το ποσοστό που επιθυµεί να αναλάβει καθώς και µία σειρά από άλλους όρους (π.χ. έξοδο από την επένδυση κλπ.) 6. Ακολουθούν διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Venture Capital και της εταιρείας στόχου προκειµένου να διαπραγµατευτούν και να γίνουν αποδεκτοί οι όροι της συµφωνίας. 7. Στη συνέχεια, η εταιρεία Venture Capital παρουσιάζει την επενδυτική της πρόταση για τη συγκεκριµένη εταιρεία-στόχο στην επενδυτική της επιτροπή, η οποία αποφασίζει τελικά για το αν θα υλοποιηθεί ή όχι η επένδυση. 8. Στην περίπτωση που εγκριθεί η επένδυση, η εταιρεία Venture Capital, προκειµένου να διασφαλίσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την επένδυσή της, παραγγέλνει νοµικό, οικονοµικό, λογιστικό και τεχνικό έλεγχο της εταιρείας-στόχου προκειµένου να διαπιστωθεί και από τρίτους η ορθή οικονοµική, νοµική, λογιστική και τεχνική κατάσταση της εταιρείας. 9. Μετά το θετικό πόρισµα των ανωτέρω ελέγχων, ακολουθεί η υπογραφή της σύµβασης ή οποιοδήποτε άλλων νοµικών εγγράφων.

20 10. Συγκαλείται Γενική Συνέλευση της εταιρείας η οποία αποφασίζει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφάλαιου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων υπέρ της εταιρείας Venture Capital. 11. Η εταιρεία Venture Capital συµµετέχει στην αύξηση κεφαλαίου, καταβάλλει το µερίδιο της, και τα κεφάλαια εισρέουν στο ταµείο της εταιρείας. 12. Η εταιρεία Venture Capital συµµετέχει συνεχώς στην παρακολούθηση και καθοδήγηση της εταιρείας µέσω συµβουλευτικών υπηρεσιών (στρατηγικός σχεδιασµός, marketing κλπ.) 2.3. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESS INCUBATORS) Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, όπως αναφέρει και το τίτλος, είναι εταιρείες οι οποίες αναλαµβάνουν να «εκκολάψουν» µία επιχειρηµατική ιδέα, ήτοι να προσφέρουν στέγη, υποδοµές, µια πλήρη γκάµα υποστηρικτικών υπηρεσιών, ακόµη και κεφάλαια, προκειµένου να στηθεί και να κάνει τα πρώτα της βήµατα µια νέα ή µικρή επιχείρηση που η ανάπτυξή της στηρίζεται σε ένα καινοτόµο επιχειρηµατικό σχέδιο. Τα σχέδια τα οποία υποβάλλονται από τους υποψήφιους επιχειρηµατίες ή ακόµη και από ερευνητές και υφιστάµενες επιχειρήσεις, εξετάζονται εκτενώς και εφόσον εγκριθούν από τους φορείς των θερµοκοιτίδων, περνούν στη φάση της υλοποίησης. Οι καινοτόµες ιδέες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ενταχθούν σε µια από τις υφιστάµενες θερµοκοιτίδες είναι αυτές που προέρχονται από τους τοµείς της νέας τεχνολογίας (πληροφορική, επικοινωνίες, βιοµηχανικός και ιατρικός εξοπλισµός). Η βοήθεια που προσφέρουν οι θερµοκοιτίδες στις «προστατευόµενές» τους επιχειρήσεις, δεν παρέχεται για πάντα. Ανάλογα µε την περίπτωση, κυµαίνεται από 3 έως 7 έτη, ενώ η θερµοκοιτιζόµενη επιχείρηση συνήθως καταβάλλει µηνιαίως ένα ποσό, προκειµένου να κάνει χρήση του χώρου που της παραχωρείται καθώς και των υπηρεσιών που της προσφέρονται (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικό, γραµµατειακή υποστήριξη, αίθουσα συσκέψεων, ανεύρεση στελεχών κλπ.). Σηµειώνεται ότι οι θερµοκοιτίδες µπορούν να λειτουργήσουν και ως venture capital για τις θερµοκοιτιζόµενες επιχειρήσεις, συµµετέχοντας στο µετοχικό τους κεφάλαιο. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη µίας εταιρείας, είναι, µεταξύ άλλων, η εµπειρία και η ποιότητα της διοικητικής οµάδας που υποβάλλει την πρόταση, η ανάγκη της αγοράς για το συγκεκριµένο προϊόν ή την υπηρεσία, το επίπεδο του ανταγωνισµού και ενδεχόµενες συνεργασίες ή συνέργειες µε άλλες εταιρείες που συµµετέχουν στην «θερµοκοιτίδα», ενώ εξετάζονται και ενδεχόµενοι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ (BUSINESS ANGELS) Οι επιχειρηµατικοί άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν σε µία νέα επιχείρηση ή χρηµατοδοτούν µία καινοτόµο ιδέα, µε απώτερο στόχο την αποκόµιση µετά από διάστηµα (2 έως 5 χρόνια) υπεραξίας µέσω της πώλησης της συµµετοχής τους. Η λειτουργία των business angels είναι παραπλήσια µε αυτή των venture capital µε τη διαφορά ότι οι business angels λειτουργούν µεµονωµένα ως φυσικά πρόσωπα και όχι σαν εταιρεία όπως τα venture capital.

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 2 04 αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά 3 έτη κι άνω οιασδήποτε µορφής,( Ατοµικές,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εγγύηση και Επιδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή

Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή Πλεονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για τον Μισθωτή 1. Εξοικονόμηση κεφαλαίων 2. Βελτίωση της κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης 3. Κάλυψη της επιχείρησης έναντι της συνεχούς αύξησης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Ερώτηση 15 Τί είναι ο Οργανισμός Εγγυοδοσίας ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολή της εταιρίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/18.10.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου. Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη. Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα

κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου. Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη. Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8-1-2016 Α. Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 1.Ομολογιακά δάνεια : Ειδική μορφή μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μεγάλων και κερδοφόρων επιχειρήσεων Τα εταιρικά ομολογιακά δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη σπουδαιότητα, τις λειτουργίες και τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας; 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας; 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα