Μάθημα: Συμβουλευτική Ψυχολογία Διδάσκων: Τσίτσας Γεώργιος. Βιβλιογραφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα: Συμβουλευτική Ψυχολογία Διδάσκων: Τσίτσας Γεώργιος. Βιβλιογραφία"

Transcript

1 Μάθημα: Συμβουλευτική Ψυχολογία Διδάσκων: Τσίτσας Γεώργιος Βιβλιογραφία Arnot, M. (2006). Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές. Αθήνα: Μεταίχμιο. Alice Miller (2003).Οι φυλακές της Παιδικής μας Ηλικίας. Ροές. Ασημάκης, Π. (1999). Σύγχρονες ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα. Από τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης. Βασιλόπουλος, Φ. Σ., Κουτσοπούλου, Ι. & Ρέγκλη, Δ.(2011) Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες για Παιδιά.Θεωρία & Πράξη. Αθήνα: Γρηγόρη Baker, Ellen K. (2003). Caring for Ourselves. A Therapist s guide to Personal and Professional Well-Being. Washington, DC. APA Beach, Steven R. H. (Editor) (2001). Marital and family processes in depression. Washington, DC., APA. Beck, Aaron T. (1996). Δεν αρκεί μόνο η αγάπη. Αθήνα: Πατάκη Bettner, B., L. (2008). Η Δημιουργική Δύναμη. Πως τα παιδιά δημιουργούν την Προσωπικότητα τους. Αθήνα: Μαΐστρος. Bluestein, J. (2000). Γονείς, έφηβοι και όρια Πώς να τραβήξετε τη γραμμή. Αθήνα: Δίοδος Brearley, G. (1997). Counselling children with special needs. London: Blackwell Science Ltd. Breakwell, G., (1995) Η συνέντευξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γιωσαφάτ, Μ. (2010). Μεγαλώνοντας μέσα στην Ελληνική Οικογένεια. Η Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού & ο ρόλος των Γονέων: Μια ψυχαναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Αρμός. Cochran, J. L. & Cochran, N. H. (2006). The heart of counseling, 1e. Thomson/Brooks-Cole. Collins M. (2005) It s OK to be sad. UK: Sage. Colledge, Ray (2002) Mastering Counselling Theory. Palgrave Macmillan

2 Corey, G. (2004). Theory and practice of Counseling and Psychotherapy. Wadsworth Publishing. Csikszentmihalyi, Μ. (2009). Ροή η Ψυχολογία της Ευτυχίας. Αθήνα: Καστανιώτη Δημητρόπουλος, Ε.Γ. (1992) Συμβουλευτική και συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα, Γρηγόρης. Egan, G. (2007). The skilled helper, 8e. Thomson /Brooks-Cole. Evans, Μ. (2004). Φύλο και κοινωνική θεωρία. Αθήνα: Μεταίχμιο. Faber, Α. & Mazlish, Ε. (2007). Οδηγός Προσέγγισης των Παιδιών. Πως να τους μιλάτε ώστε να σας ακούν κ να ακούτε ώστε να σας μιλούν. Αθήνα: Μπουκουμάνης. Feltham, C. (2002). What s the good of psychotherapy? London: Sage. Fontana, D. (1996). Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Σαβάλλας Gaonag'h, D. (2003). Επάγγελμα εκπαιδευτικός, εγχειρίδιο ψυχολογίας για την εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκη Gerner, Α. (2001). Η τέχνη της επικοινωνίας Πως να γίνετε περισσότερο αποτελεσματικοί σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Αθήνα: Πατάκη Geldard, K & Geldard, D. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά. Θεωρία-εφαρμογές. Αθήνα :Πεδίο. Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2008). Family therapy, 7e. Thomson/Brooks-Cole Guerney, B. G. Jr. (1996). Βελτίωση σχέσεων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hargie, Owen (1995). Δεξιότητες επικοινωνίας. Αθήνα, Sextan Heppner, P. P., Wampold, B. E., Kivlighan, D. M. (2007). Research design in counseling, 3e Thomson/Brooks-Cole. Χάρρις, Τ. (1998) Είμαι Ο'κεϋ, είσαι Ο'κεϋ. Η ψυχολογία της διαπροσωπικής σχέσης με τη γλώσσα της συνδιαλεκτικής ανάλυσης. Αθήνα: Καστανιώτης.

3 Hill, C. E. & O Brien, K. M. (1999). Helping skills. Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Association. Hough, Margaret (2002) A practical approach to counseling. Second edition. Pearson Education United Ivey,A et al (1992) Συμβουλευτική: Μέθοδος πρακτικής προσέγγισης. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Ivey, A., Ivey, M. & Simek-Morgan, L. (1993). Counseling and psychotherapy: Integrating skills, theory and practice. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Ivey,A et al (1994) Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες επιρροής. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Joseph, S. (2006). Positive Therapy. Hove: Routledge. Κακαβούλης, Α. (1999) Η συγγνώμη στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. Καλαντζή-Αζίζι,Α. (1996) Ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Αθήνα, Ελληνικά γράμματα. Καλαντζή-Αζίζι, Α. & συνεργάτες: Κ. Αγγελή, Ευσταθίου, Γ.(2002) Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση. Γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Κοσμόπουλος, Α. & Μουλαδούδης, Γ. (2003). Ο Carl Rogers και η προσωποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπείας και την εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Kottler, J. A. & Shepard, D. S. (2008). Itroduction to counseling, 6e. Thomson/Brooks-Cole. Κούρτη, Ε. (1995) Διαπροσωπική επικοινωνία: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα:Μάγια. Kübler-Ross, E. (1979). Γι αυτόν που πεθαίνει: ερωτήσεις απαντήσεις. Αθήνα: Ταμασός. Λαινγκ,Ρ.Ντ.,Λη,Α.Ρ.Φίλιπσον,Χ. (1990) Διαπροσωπική αντίληψη: Θεωρία. Αθήνα, Πρίσμα. Λεονταρή,Α. (1996) Αυτοαντίληψη. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

4 Μαλικιώση-Λοϊζου,Μ. (2012). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα:Πεδίο. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα:Πεδίο. Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2002). Εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Στο: Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία Τόμος Α (Επιμ. Πολεμικός, Ν., Καϊλα, Μ., Καλαβάσης, Φ.). Αθήνα: Ατραπός, σελ Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2003). Μια κριτική ματιά στην ενσυναίσθηση. Ψυχολογία, 10, 2 & 3, Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ. (2004) Ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων στην Συμβουλευτική Ψυχολογία. Ψυχολογία, 11 (4), Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2008). Η πολυπολιτισμική διάσταση της ενσυναίσθησης. Ψυχολογία, 15,1, Μαλικιώση-Λοϊζου, Μ., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. & Κλεφτάρας, Γ. (2006). (επιμ.) Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στις Γυναίκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. & Παπαστυλιανού, Α. (2009) (επιμ.). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες. Αθήνα: ελληνικά Γράμματα. McLeod, J. (2003) Doing counselling research. Second edition. London: Sage. McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη συμβουλευτική. Αθήνα, Μεταίχμιο. Μέρυ, Τ. (2002). Πρόσκληση στην προσωποκεντρική προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης. Milgram, R. (1991). Counseling gifted and talented children: A guide for teachers, counsellors and parents. Norwood: Ablex. Mindell, A. (1995). Συνομιλώντας με το σώμα που ονειρεύεται. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπακιρτζής, Ν. Κ. (1999). Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία. Αθήνα, Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά. Μπουσκάλια, Λ.(1994) Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι γονείς τους. Μια πρόκληση στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Γλάρος.

5 Μπρούζος, Α. (2004). Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Θεωρία, έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Τυπωθήτω Δαρδανός. Nelson-Jones, R. (2009). Βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής. Ένα εγχειρίδιο για βοηθούς. Αθήνα: Πεδίο. Ντινκμέγιερ, Ν., Μακκαίη, Γ., Κάρλσον, Τζ. & Μπίτι, Ν. (1994). Βασικές αρχές παραδοχής, ενθάρρυνσης, πειθαρχίας και σχέσεων γονέων εφήβων. Αθήνα: Θυμάρι Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (1997) Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (2000). Οικογένεια και όρια. Συστημική προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. & Σόφτα- Nall, Λ. (2006). Οικογενειακήσυστημική θεραπεία. Βασικές προσεγγίσεις, θεωρητικές θέσεις και πρακτική εφαρμογή. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα. Παπούλια, Μ., Ε. (1998). Αλτρουισμός. Επισκόπηση των πρόσφατων Κοινωνικό-Ψυχολογικών Ερευνών. Αθήνα: Έλλην. Πιάνος, Κ., Χ. (2009). Συμβουλευτικός Θεραπευτικός Διάλογος. Θεωρία & Πράξη. Αθήνα: Έλλην. Pedersen, P.B., Crethar, H. C., & Carlson, J. (2008). Inclusive cultural empathy. Making relationships central in counselling and psychotherapy. London, APA. Plutchik, Robert (2003). Emotions and life.washington, DC.APA. Proctor, G. (2002). The dynamics of power in counselling and psychotherapy: Ethics, politics & practice. Reynolds Welfel, E., Patterson, L. E. (2005). The counseling process. 6e. Thomson/Brooks-Cole. Rogers, C. R. (2006). Το γίγνεσθαι του προσώπου.( Αγγλικός τίτλος: On becoming a person. 1961) Αθήνα: Ερευνητές. Rogers, C. R. (2006). Ένας τρόπος να υπάρχουμε. (Αγγλικός Τίτλος: A way of being, 1980). Αθήνα: Ερευνητές. Σάλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ, Ι. (1998) Η αυτογνωσία από ψυχαναλυτική θεώρηση και οι ανθρώπινες σχέσεις. Αθήνα: Καστανιώτης.

6 Σάλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ, Ι., Ράντφορντ Π., Τάστιν Φ., Χοξτερ,Σ. Ο ψυχοθεραπευτής του παιδιού. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά και νεαρά άτομα. Καστανιώτης. Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the new Positive Psychology to Realize your Potential for Lasting Fulfillment. Free Press. Sharry, John (2003) Counselling Children, Adolescents and Families. Sage Publications Stallard, P. (επιμέλεια: Ζαφειροπούλου, Μ.)(2006). Σκέφτομαι Σωστά Νιώθω Καλά. Ένα εγχειρίδιο γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας για παιδιά & νέους. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδάνος Σταλίκας, Α. (2005). Θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σταλίκας, Α. & Μερτίκα, Α. (2004). Η θεραπευτική συμμαχία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σταλίκας, Α. & Χαμόδρακα, Μ. (2004). Η ενσυναίσθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σταλίκας, Α. & Μπούρη, Α. (2004). Το συναίσθημα στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Συριοπούλου-Δελλή,.Χ. Κ (2005). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην ειδική αγωγή. Αθήνα: Γρηγόρης. Teyber, E. (2006). Interpersonal process in therapy. 5e.Thomson/Brooks-Cole. Τσαμπαρλή, Α. (2004). Η ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας. Αθήνα: Ατραπός. Verderber, Rudolph F. (2006). Δεξιότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας. Αθήνα: Έλλην Virginia Satir (1992). Τα πολλά σου πρόσωπα- Το πρώτο βήμα για να σε αγαπήσουν. Αθήνα: Δίοδος Watzlawick, P., Bavelas, J. B. & Jackson, D. D. (Επιμέλεια: Χαραλαμπάκη, K. (2005). Ανθρώπινη επικοινωνία & επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

7 Weinstein, J. (2007). Working with loss, death and bereavement. London: Sage Wilkins, P. (2002) Person-centred therapy in focus. London: Sage. Winslade, J. & Monk, G. (2007) Narrative counselling in schools. UK. Sage. Winkin, Y. (1993). Επικοινωνία. Αθήνα: Μάγια Wolpe, J. (1996). Ζωή χωρίς φόβο Ξεπεράστε τις φοβίες και το άγχος βελτιώνοντας τη ζωή σας, με τη θεραπεία συμπεριφοράς. Αθήνα: Δίοδος Woolfe, R., Dryden, W., & Strawbridge, S. (2010) (eds). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage. Yalom, I. D. (2002). Το δώρο της ψυχοθεραπείας. Ανοικτή επιστολή σε μια νέα γενιά ψυχοθεραπευτών και στους ασθενείς τους. Αθήνα, εκδόσεις ΑΓΡΑ. Yalom, I. (2010). Κάθε μέρα λίγο πιο κοντά. Μια ψυχοθεραπεία ειπωμένη δυο φορές. Αθήνα: Άγρα. Χρήσιμες ιστοσελίδες arch_type General Information about non-verbal communication, including resources & research General Information about communication skills & courses General information about training & resources The Improving Access to Psychological Therapies Programme The relationship between Counselling & IAPT National Institute for Health & Clinical Excellence

8 The online magazine for counselors & psychotherapies Eouropean Association for Counselling Information about Psychology Σχετικά με θεωρίες Συμβουλευτικής

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα συµπεριφοράς στο πολυπολιτισµικό σχολείο

Προβλήµατα συµπεριφοράς στο πολυπολιτισµικό σχολείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου Προβλήµατα συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

* Ψυχολόγος, εκπαιδευόµενη στο δ έτος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Σύγκριση (οµοιότητες και διαφορές) των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Γ/Σ µοντέλου, συστηµικού µοντέλου και γνωσιακού αναλυτικού µοντέλου ως προς τη θεραπευτική δουλειά των ίδιων των εκπαιδευόµενων ψυχοθεραπευτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική

Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός Μέρος Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εννοιολογικοί ορισμοί της ενσυναίσθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Τόμος 1, τεύχος 2ο Μάρτιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ & Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ: Πρόοδος έκθεσης αξιολόγησης της ΥΣΕΑ Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [MASTERS] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών/ Σχολή Υγείας. www.amc.edu.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [MASTERS] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών/ Σχολή Υγείας. www.amc.edu.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [MASTERS] Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών/ Σχολή Υγείας www.amc.edu.gr ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ακαδηµαϊκό Προσωπικό Η ακαδηµαϊκή διάρθρωση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών,

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ

Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ The vocational development of Bioscientists: The case of the students of the

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 από τον Αναστάσιο Ματσόπουλο, Επίκ. Καθηγητή Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή Τα αυξανόμενα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Συμβουλευτική : θεωρία και πρακτική / [Χρυσ. Κοσμίδου - Hardy και Αθ. Γαλανουδάκη - Ράπτη]. Μέρος Α Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙ Α ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ONLINE) ΤΟΜΟΣ Περιοδική Έκδοση Έρευνας στην Εκπαίδευση Του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση

Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση Τι συμβαίνει «μέσα» μας, όταν βλέπουμε κάποιον να υποφέρει ή κάποιον να μας εκνευρίζει; Μια αινιγματική ικανότητα να μοιραζόμαστε από κοινού τα συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Ε- φαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος

Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Ε- φαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Ε- φαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος ΚωνσταντΙνοσ ΕυθυμΙου*, μαρινα Ι. Ψωμα* Περίληψη το The coping

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά του εφήβου, συναισθηματική νοημοσύνη και εκφραστικότητα: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης

Δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά του εφήβου, συναισθηματική νοημοσύνη και εκφραστικότητα: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης Αικατερίνη ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ Δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά του εφήβου, συναισθηματική νοημοσύνη και εκφραστικότητα: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης Εισαγωγή Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γοητεία των παραμυθιών: Χρήση και αξιοποίησή τους στο χώρο της Ειδικής Αγωγής

Η γοητεία των παραμυθιών: Χρήση και αξιοποίησή τους στο χώρο της Ειδικής Αγωγής Σταυρούλα ΔΟΥΛΑΜΗ Αλέξανδρος-Σταμάτιος ΑΝΤΩΝΙΟΥ Η γοητεία των παραμυθιών: Χρήση και αξιοποίησή τους στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 1.Η ιστορία του παραμυθιού Ο Ι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη και νοητική υστέρηση: Θεωρίες και μέσα αξιολόγησης. Παρασκευή 11:30-2:30 Αίθουσα Γ1 7

Νοημοσύνη και νοητική υστέρηση: Θεωρίες και μέσα αξιολόγησης. Παρασκευή 11:30-2:30 Αίθουσα Γ1 7 Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Νοημοσύνη και νοητική υστέρηση: Θεωρίες και μέσα αξιολόγησης Διδάσκουσα: Α. Μουζάκη Παρασκευή 11:30-2:30 Αίθουσα Γ1 7

Διαβάστε περισσότερα

Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος

Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 19 Από τη διδακτική έρευνα στη διδακτική πράξη: προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης * Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο dmavrosk@edlit.auth.gr Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος Ραιδεστού 43 Τηλ.: 210 7277523 E-mail: vpavlop@psych.uoa.gr 121 32 Περιστέρι Fax: 210 7277534 URL: http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop/

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ. Ποιότητα ζωής. Επιμέλεια Miguel Santos

Ενότητα 4 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ. Ποιότητα ζωής. Επιμέλεια Miguel Santos Ενότητα 4 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ Ποιότητα ζωής Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Christa Beeke Άλκης Ηρακλής Γινάτσης Ζωή Δαληβίγκα Βίκυ Δέτση Αγγελίνα Θεοδωρακοπούλου Βανέσσα Καπέτση Μιράντα Καραμιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δια Βίου Μάθηση Σεμινάρια & Εργαστήρια 2010-2011

Δια Βίου Μάθηση Σεμινάρια & Εργαστήρια 2010-2011 Δια Βίου Μάθηση Σεμινάρια & Εργαστήρια 2010-2011 Δια Βίου Μάθηση Σεμινάρια & Εργαστήρια 2010-2011 Λίγα λόγια.. Το DEREE-The American College of Greece, δημιούργησε τα προγράμματα δια βίου μάθησης και επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Investigation of students views attending the postgraduate programme

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου Όσο και αν επαινούνται και θεωρούνται ιδιαίτερα προοδευτικοί κάποιοι τρόποι διδασκαλίας και ορισμένες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Ψυχολογία Σήμερα: Προσανατολισμοί και Εφαρμογές 7-8 Δεκεμβρίου 2013 Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Επιμέλεια Έκδοσης Παναγιώτα Μεταλλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο Αναστασιάδης Παναγιώτης panas@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.E, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και

Διαβάστε περισσότερα