Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ 26 ΩΡΕΣ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ): ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ Το Μάθημα αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευομένων στην Ψυχολογία των Ασθενών και των οικογενειών τους, έτσι ώστε να αναδυθούν οι διεργασίες βοήθειας για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς στο υπόβαθρο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας. 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ασθενών 2. Γέννηση και Εξέλιξη του Ψυχισμού 3. Φροϋδική Θεωρία των Διαδικασιών της Σωματοποίησης 4. Τα Μεταφροϋδικά Πρότυπα της Προσέγγισης των Οργανικών Ασθενειών 5. Σωματική Νόσος και Ψυχική Υγεία 6. Ψυχολογικά Ζητήματα και Χειρουργικές Επεμβάσεις 7. Ποιότητα Ζωής Πασχόντων από Σωματικές Νόσους 8. Οικογένεια και Νόσος 9. Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Ασθένειας από την ΟικογένειαΑσθένεια και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή της ΟικογένειαςΨυχολογικά Ζητήματα και Οργανικές Ασθένειες 10. Ψυχολογικά Ζητήματα στους Ηλικιωμένους Ασθενείς 11. Η έννοια της Κρίσης στην Ψυχολογία ΑσθενώνΟ Ρόλος της Μνήμης, της Ντροπής και του Φόβου στην Ψυχολογία των ΑσθενώνΤο πάσχον σώμα και η επίδρασή του στη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων: θεραπευτικών, οικογενειακών, κοινωνικών 12. Το πρόβλημα του θανάτου και η νοηματοδότηση του πένθους 4. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 1

2 Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους και αποσκοπεί: στην αναβάθμιση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με την ψυχολογία των ασθενών και την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στη σημασία αυτής στα πλαίσια της θεραπευτικής διεργασίας. στη βελτίωση των δεξιοτήτων διάγνωσης της ψυχολογίας των ασθενών στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών αλλαγών σε επίπεδο γνωσιακού δυναμικού, ικανοτήτων και στάσεων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες ενός ασθενή, να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές στην επικοινωνία τους με τον ασθενή και να υιοθετούν μια στάση ενσυναίσθησης απέναντι στον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του. στην προώθηση της ολιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ασθενή στην παροχή ψυχολογικής φροντίδας και υποστήριξης των ασθενών και των μελών της οικογένειάς τους στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των «δύσκολων» ασθενών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια σωματικά προβλήματα στην αντιμετώπιση ζητημάτων «συμμόρφωσης» ασθενών με τη θεραπευτική αγωγή στη συνεργασία με το περιβάλλον του ασθενή για την αντιμετώπιση προβλημάτων του ασθενή στην προώθηση της ισότιμης φροντίδας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Β ΜΕΡΟΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Εισήγηση, Καταιγισμός Ιδεών, Μελέτη Περίπτωσης, Μάθηση μέσω της διερεύνησης Προβλημάτων (Problem Based Learning), Ομάδες Εργασίας, Παιχνίδι ρόλων, Προσομοίωση, Βιωματικές Ασκήσεις. Τα μαθήματα και οι παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές υποστηρίζονται από εποπτικά μέσα παρουσίασης, όπως: πίνακας, έντυπα, προβολές δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή (LCD projector) και εκπαιδευτικές ταινίες. Το μάθημα δεν περιλαμβάνει εργαστηριακό μέρος. 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ασθενών: Η εναρκτήρια συνάντηση έχει ως στόχους να οικοδομηθεί πνεύμα ομάδας, να συζητηθεί το μάθημα και να διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση μιας συνοπτικής ιστορικής εξέλιξης της επιστήμης της ψυχολογίας με στόχο οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν τους βασικούς σταθμούς αυτής της εξέλιξης στην ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους. 2. Γέννηση και Εξέλιξη του Ψυχισμού: η παρουσίαση των σχέσεων ψυχισμού σώματος στα πρώιμα στάδια της ζωής με στόχο την κατανόηση της δυναμικής της σχέσης μητέρας βρέφους, του ασυνειδήτου, του μεταβατικού αντικειμένου, του βιώματος της τριαδικότητας, της δημιουργίας του Εγώ, της οργάνωσης του Εγώ και του Υπερεγώ. 3. Φροϋδική Θεωρία των Διαδικασιών της Σωματοποίησης: η παρουσίαση των Φροϋδικών βάσεων της Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 2

3 ψυχαναλυτικής προσέγγισης ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τους μηχανισμούς άμυνας του Εγώ, τα υστερικά συμπτώματα μετατροπής, τα σωματικά συμπτώματα της ενεστώσας νεύρωσης, τα συμπτώματα υποχονδρίας και τις οργανικές ασθένειες. 4. Τα Μεταφροϋδικά Πρότυπα της Προσέγγισης των Οργανικών Ασθενειών: η παρουσίαση της ψυχαναλυτικής προσέγγισης των οργανικών ασθενειών του Groddeck, της ψυχοσωματικής ιατρικής του Alexander, της ψυχοσωματικής Σχολής του Παρισιού και της Ψυχαναλυτικής θεώρησης της σωματικής παλινδρόμησης και ψυχοσωματικής αποσύνδεσης ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τόσο την ταυτοποίηση ψυχολογικών παραγόντων οι οποίοι μπορεί να καθορίζουν την «επιλογή» του ψυχοσωματικού νοσήματος όσο και των πρόδρομων συνθηκών και των ψυχοβιολογικών μηχανισμών που ενδεχομένως να επηρεάζουν την τρωσιμότητα απέναντι στη νόσο κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. 5. Σωματική Νόσος και Ψυχική Υγεία: η παρουσίαση της αντίδρασης και της προσαρμογής στη σωματική νόσο, στις αναπηρίες ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επεξεργαστούν τις στρατηγικές αντιμετώπισης τόσο της βραχείας όσο και της χρόνιας νόσου και των προγραμμάτων αποκατάστασης. 6. Ψυχολογικά Ζητήματα και Χειρουργικές Επεμβάσεις: η παρουσίαση της ψυχολογίας του χειρουργικού ασθενή, της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής περιόδου ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τα ειδικά μετεγχειρητικά προβλήματα και τις ψυχικές δυσκολίες στη μαστεκτομή, στην υστερεκτομή, στην κολοστομία, στην ειλεοστομία, στη χειρουργική της καρδιάς, στον ακρωτηριασμό μέλους και στη μεταμόσχευση οργάνων. 7. Ποιότητα Ζωής Πασχόντων από Σωματικές Νόσους: η παρουσίαση της σχέσης του πόνου με την ψυχολογία των ασθενών και της διαχείρισης του πόνου από τον ασθενή καθώς και η παρουσίαση των παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ασθενών ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επεξεργαστούν με την εκπαιδευτική τεχνική των ομάδων εργασίας, την υποκειμενικότητα του βιώματος του πόνου και τη νοηματοδότησή του αλλά και να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις στη σχέση τους με τον ασθενή. 8. Οικογένεια και Νόσος: η παρουσίαση των προβλημάτων της οικογένειας κατά τη διαγνωστική περίοδο μιας νόσου, την περίοδο της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, κατά την περίοδο της ανάρρωσης, κατά τη φροντίδα του ασθενούς στο σπίτι ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταστούν ικανοί να διακρίνουν αυτά τα προβλήματα και να κατανοήσουν το γεγονός ότι όταν ασθενεί ένα μέλος μιας οικογένειας ασθενεί ολόκληρη η οικογένεια. 9. Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Ασθένειας από την Οικογένεια: η παρουσίαση των θεωριών αναφορικά με τις στρατηγικές διαχείρισης μιας νόσου από τα μέλη της οικογένειας ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τα προβλήματα των μελών μιας οικογένειας όταν νοσεί σύζυγος, όταν νοσεί γονέας, όταν νοσεί παιδί για να είναι σε θέση να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους για ενσυναίσθηση και να φροντίσουν και τα μέλη αυτών των οικογενειών. 10. Ασθένεια και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή της Οικογένειας: η παρουσίαση των μηχανισμών άμυνας που αναπτύσσονται στην ανάγκη της οικογένειας για επιστροφή στους παρελθοντικούς ρόλους, το χειρισμό των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της ασθένειας ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επεξεργαστούν και βιωματικά τα οφέλη της καλή προσαρμογής στην ασθένεια και τα αδιέξοδα της δυσκολοπροσαρμοστικότητας της οικογένειας στην ασθένεια του μέλους της. Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 3

4 11. Ψυχολογικά Ζητήματα και Οργανικές Ασθένειες: Με στόχο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την ψυχοπαθολογία των παθήσεων του πεπτικού συστήματος, του καρδιαγγειακού συστήματος, του ορμονικού συστήματος, του νευρικού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος, του ουροποιητικού συστήματος αλλά και των σημαντικότερων γυναικολογικών και δερματολογικών παθήσεων. 12. Ψυχολογικά Ζητήματα στους Ηλικιωμένους Ασθενείς: Με σκοπό να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις ψυχολογικές δυσκολίες της τρίτης και τέταρτης ηλικίας και τις ψυχικές επιπτώσεις των ηλικιωμένων που πάσχουν από σωματική νόσο, με την παρουσίαση Κλινικών Περιπτώσεων με σύνθετα ψυχολογικά προβλήματα ηλικιωμένων ασθενών για την επίλυση των οποίων απαιτείται διερεύνηση των δεδομένων από την επιστήμη της ψυχολογίας, κριτική και συνθετική σκέψη και προσπάθεια εφαρμογής της προηγηθείσας γνώσης στην πράξη με τις εκπαιδευτικές τεχνικές της ομάδας εργασίας και της προσομοίωσης. 13. Η έννοια της Κρίσης στην Ψυχολογία Ασθενών: με σκοπό να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις θεωρίες για την ασθένεια ως κρίση και να κατανοήσουν την κρίση ως ευκαιρία για ωρίμανση. 14. Ο Ρόλος της Μνήμης, της Ντροπής και του Φόβου στην Ψυχολογία των Ασθενών: με στόχο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τόσο το ρόλο της μνήμης όσο και των συναισθημάτων του φόβου και της ντροπής στην ψυχολογία των ασθενών και να κατανοήσουν την εμπλοκή τους στην προσαρμογή του ασθενούς και την αποκατάσταση. 15. Το πάσχον σώμα και η επίδρασή του στη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων: θεραπευτικών, οικογενειακών, κοινωνικών: με στόχο να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι το βίωμα του σώματος που ασθενεί και να εκπαιδευτούν στην επίδραση του πάσχοντος σώματος στη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων. 16. Το πρόβλημα του θανάτου και η νοηματοδότηση του πένθους: με στόχο να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τόσο το βίωμα του θανάτου στο Δυτικό Πολιτισμό και να γνωρίσουν τη διαφορετικότητα του βιώματος του πένθους τόσο ιστορικά όσο και πολιτισμικά. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η βαθμολογία στο μάθημα θα χτίζεται από το μεταπτυχιακό φοιτητή με άριστα το 10, ως εξής: 2 βαθμοί για τη συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος 2 βαθμοί για τη συμμετοχή τους στις βιωματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος 5 βαθμοί για τη βιωματική τους εργασία με ανάλυση περιεχομένου, και 3 βαθμοί για τις Γραπτές Εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος 8. ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σημειώσεις: Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές διανέμονται δύο ηλεκτρονικά συγγράμματα με τίτλους: α) «Ψυχολογία Ασθενών» και β) «Μηχανισμοί Άμυνας του Εγώ και Πρώτος Χρόνος Ζωής» Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε. (2011). Ψυχολογικά Ζητήματα σε Ιστορίες Φροντίδας. Αθήνα. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός. ISBN: Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Psychology & Psychotherapy Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 4

5 Journal of Psychosomatic Research Psychosomatic Medicine Γ ΜΕΡΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Πέμπτη: Παρασκευή: και Σάββατο: και Κυριακή: α/α ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Πέμπτη: Παρασκευή: Παρασκευή: Σάββατο: Σάββατο: Κυριακή: ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ασθενών Γέννηση και Εξέλιξη του Ψυχισμού Φροϋδική Θεωρία των Διαδικασιών της Σωματοποίησης Τα Μεταφροϋδικά Πρότυπα της Προσέγγισης των Οργανικών Ασθενειών Σωματική Νόσος και Ψυχική Υγεία Ψυχολογικά Ζητήματα και Χειρουργικές Επεμβάσεις Ποιότητα Ζωής Πασχόντων από Σωματικές Νόσους Οικογένεια και Νόσος Ασθένεια και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή της Οικογένειας Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Ασθένειας από την Οικογένεια Ψυχολογικά Ζητήματα και Οργανικές Ασθένειες Ψυχολογικά Ζητήματα στους Ηλικιωμένους Ασθενείς Η έννοια της Κρίσης στην Ψυχολογία Ασθενών Ο Ρόλος της Μνήμης, της Ντροπής και του Φόβου στην Ψυχολογία των Ασθενών Το πάσχον σώμα και η επίδρασή του στη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων: θεραπευτικών, οικογενειακών, κοινωνικών Το πρόβλημα του θανάτου και η νοηματοδότηση του πένθους 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Παρουσία κατά τις διαλέξεις του μαθήματος Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος Συμμετοχή στις βιωματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος Υποχρεωτική Εργασία, στηριζόμενη σε βίωμα, με παράδοση ένα μήνα πριν τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων Γραπτές Εξετάσεις 10. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Παπαδάτου, Δανάη (2012). Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, ISBN: Καραδήμας, Ευάγγελος (2005). Ψυχολογία της υγείας, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα, ISBN: Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2 Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 5

6 DiMatteo Robin, Martin (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα, ISBN: Κουλιεράκης, Γ., Πασχάλη, Α., Ρότσικα, Β., Τζινιέρη-Κοκκώση, Μ. (2010). Κλινική ψυχολογία και ψυχολογία της υγείας, Εκδότης: Παπαζήσης, Αθήνα, ISBN: Winnicott D.W. (2003). Διαδικασίες ωρίμανσης και διευκολυντικό περιβάλλον. Αθήνα. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Anzieu D. (2003). Το Εγώ-δέρμα. Αθήνα Εκδόσεις Καστανιώτη. Anzieu D. (1994). Le penser : du Moi-peau au Moi-pensant. Paris. Publisher Dunod. Bowlby J. (1969). Attachment. (Attachment and loss Vol. 1). Second Edition (1982). New York. Basic Books Winnicott, D.W. (1986). Holding and Interpretation: Fragment of An Analysis. The International Psycho-Analytical Library, 115: London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. Winnicott D.W. (1996). Μωρά και μητέρες. Αθήνα. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Σακελλαρόπουλος Π. (1998). Σχέσεις μητέρας παιδιού τον πρώτο χρόνο ζωής. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση 11. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαίρη Γκούβα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας Ασθενών, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα: 9 π.μ μ.μ. Τρίτη: 10 π.μ μ.μ. Τετάρτη: 9 π.μ μ.μ. 14. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS: 15. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η ενδιάμεση εξέταση αφορά σε βιωματική εργασία η οποία θα δοθεί ένα μήνα πριν τις τελικές εξετάσεις. Αφού προηγηθεί μια μελέτη των σημειώσεων του μαθήματος και αφού επεξεργαστούν σκέψεις που προέκυψαν από το μάθημα, μπορούν να επιλέξουν ένα άτομο με το οποίο τους συνέδεε μια θεραπευτική σχέση και να παρουσιάσουν το ιστορικό του όπως αυτοί το θυμούνται. Κατόπιν θα πρέπει να παρουσιάσουν το ψυχολογικό υπόβαθρο της ασθένειάς του με στόχο μια βιο-ψυχο-κοινωνικοπνευματικο-οικονομική προσέγγιση. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουν να γράψουν γιατί κατά την άποψή τους αρρώστησε το συγκεκριμένο άτομο και ποια ήταν η ψυχολογία του κατά την περίοδο της ασθένειάς του, αλλά και η ψυχολογία των μελών της οικογένειάς του. Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 6

7 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η εξέταση θα περιλαμβάνει δύο θέματα κρίσης και ανάλυσης σε περιεχόμενο που θα αφορά την ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους. Για την βοήθεια της συγγραφής τους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο τα αναγνώσματα, οι σημειώσεις του μαθήματος, οι διαδικτυακές συζητήσεις, η κλινική τους εμπειρία όσο και οποιοδήποτε άλλο υλικό θεωρείται απαραίτητο να έχουν μαζί τους. Η Διδάσκουσα Υπογραφή Ε.202-2/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 7

Πτυχιακό Πρόγραµµα στη Νοσηλευτική

Πτυχιακό Πρόγραµµα στη Νοσηλευτική Πτυχιακό Πρόγραµµα στη Νοσηλευτική Εγχειρίδιο Φοιτητή 2013 2014 Επιµέλεια: Δρ. Ζ. Ρούπα Δρ. Μ. Νούλα Πίνακας Περιεχοµένων Γενικές Πληροφορίες...3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 3 Περιγραφή Προγράµµατος......3 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Τμήμα Προσωπικό του Τμήματος 4 Στοιχεία Επικοινωνίας.. 6 2. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική Oδηγός Επαγγέλµατος Νοσηλευτή πευτική Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Ονοµ/µο: Θεοδόσιος Παραλίκας Ιδιότητα: Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµα: Νοσηλευτική Τηλ.: 2410684345 Fax: 2410613986 Ε-mail:paralikas@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια, Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου και καλώς ήλθες στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ 2010-2011 2 OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Tμήμα Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Επιτροπή. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος

Εισηγητική Επιτροπή. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος Εισηγητική Επιτροπή Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής...5 Β. Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA Οικογενειακοί Ιατροί σε Όλο τον Κόσμο. Φροντίζοντας για τον Άνθρωπο. ΕΥΡΩΠΗ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ WONCA, ΕΥΡΩΠΗ 2002 1 Επιμέλεια μετάφρασης : Χρήστος Λιονής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2012 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ηλεκτρονικός κατάλογος επιστημονικού βιβλίου Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε: «Αυτό το βιβλίο αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα