Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου"

Transcript

1 Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου Τα βασικά αίτια της επικινδυνότητας του φυσικού αερίου κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : Διαρροή αερίου με παράλληλη ανάφλεξη ή έκρηξη Ατελής καύση αερίου με παράλληλη μείωση των συγκεντρώσεων οξυγόνου και αύξησης των συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Συνθήκες επικινδυνότητας Το φυσικό αέριο δεν είναι τοξική ουσία. Τυχόν όμως διαρροή έστω και σε μικρές ποσότητες περικλείει κινδύνους αναφλέξεως, εκρήξεως ή ακόμα και πρόκλησης πυρκαγιάς εάν συνδυαστεί με άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Σε περίπτωση δε όπου προκληθεί μεγαλύτερο ρήγμα σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης ευρισκόμενο σε υψηλότερες πιέσεις ενυπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από το ωστικό κύμα. Συνοπτικά οι κυριότεροι κίνδυνοι από το φυσικό αέριο έχουν ως εξής : α β Κίνδυνοι διαρροής, ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση ανάφλεξης ή έκρηξης, ένα θερμικό κύμα μπορεί επίσης να προκαλέσει εγκαύματα για εντάσεις θερμικής ακτινοβολίας άνω των 5 kw/m 2 και για διάρκεια άνω των 40 δευτερολέπτων (πρβλ 3) Κίνδυνοι από μεγάλη αστοχία της εγκατάστασης (σπάσιμο, ρηγμάτωση) και δημιουργίας κύματος πιέσεως. Ένα ωστικό κύμα είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμό για υπερπιέσεις άνω των 7000 Nt/m 2 ή 70 mbar (περίπου 1 psi) (πρβλ. 3). Υπενθυμίζεται ότι 1bar = 10 5 Nt/m 2 =10 5 Pa = 14,5 psi Η αστοχία και η διαρροή καυσίμου δύναται να προέλθει : - από μηχανική πρόσκρουση ή άλλη εξωτερική καταπόνηση επί της εγκατάστασης (π.χ. σεισμικές δράσεις) - από θερμική καταπόνηση της εγκατάστασης λόγω ύπαρξης πυρκαγιάς - από εσωτερική καταπόνηση της εγκατάστασης λόγω υπερπίεσης - από γήρανση ή διάβρωση των υλικών της εγκατάστασης (σωλήνες, βαλβίδες, παρεμβύσματα, στεγανωτικά υλικά, κλπ) Εκ των ανωτέρω κινδύνων, ο πιο σημαντικός από πλευράς αριθμού ατυχημάτων είναι η πρόκληση πυρκαγιάς λόγω διαρροής αερίου. Συχνά το φαινόμενο αυτό συνδέεται στενά με την σεισμική δράση που εμφανίζεται σε σεισμογενείς περιοχές. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στο [5] για τους τρεις τελευταίους σεισμούς την πολιτεία της Καλιφόρνια (Κοιλάδα Αγ. Φερνάδρου 1995, Λόμα Πιέτρα-Αγ. Φραγκίσκου 1989 και στα Στενά του Whittier νοτίως του Los Angelles to 1987) καθώς και για τον σεισμό

2 στο Kobe της Ιαπωνίας (1995). Στην έκθεση της Αμερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών προς τον Οργανισμό Αντισεισμικής Ασφάλειας της Καλιφόρνια διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των πυρκαγιών που εκδηλώνεται μετά από κάθε μεγάλο σεισμό, το 20 έως 50% αυτών οφείλεται στο φυσικό αέριο [5]. Οι κίνδυνοι εκρήξεως διαρροής φυσικού αερίου είναι σχετικά περιορισμένοι λόγω της σπανιότητας των συνθηκών που απαιτούνται για την πρόκληση της έκρηξης (ποσότητα αερίου και ποσοστό ανάμιξής της με τον αέρα, ποσοστό υγρασίας, ύπαρξη κλειστών χώρων, κλπ). Όμως σε περίπτωση εκρήξεως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για την πρόκληση τραυματισμών ή και θανατηφόρων ατυχημάτων. Τέλος οι κίνδυνοι από το ωστικό κύμα τυχόν απότομης διαρροής είναι πολύ μικροί, λόγω των χαμηλών πιέσεων που επικρατούν στα κτιριακά δίκτυα φυσικού αερίου. Ατελής καύση και παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα Συνθήκες επικινδυνότητας Τα ατυχήματα από διαρροή φυσικού αερίου είναι πιο σπάνια, δύναται όμως να καταστούν καταστροφικά. Αντίθετα τα ατυχήματα δηλητηριάσεων από παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα δύναται να είναι συχνότερα και αφορούν ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, πληθυσμός χωρίς μόρφωση, αλλοδαπή, κλπ) Οι συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και συνακόλουθα δημιουργίας συγκεντρώσεων CO αποτελούν διεθνώς την κύρια αιτία πρόκλησης ατυχημάτων από την χρήση του φυσικού αερίου. Οι κίνδυνοι αυτοί προκαλούνται : α Από ελλιπή αερισμό σε ένα χώρο με εστία καύσεως φυσικού αερίου με αποτέλεσμα την δημιουργία συνθηκών έλλειψης οξυγόνου και ατελούς καύσης. Όταν η συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα πέσει κάτω από το 19,5% κ.ο. έως και 15% τότε εμφανίζονται σταδιακά αρνητικά συμπτώματα καθώς και πρώιμα συμπτώματα καρδιακών, πνευμονικών ή κυκλοφοριακών συμπτωμάτων. Στην περιοχή 12 15%, τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα και συνοδεύονται από απώλεια κρίσεως και αυξημένο ρυθμό σφυγμών [6] β Από ελλιπή εξαερισμό σε ένα χώρο με εστία καύσεως χωρίς απαγωγή καυσαερίων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες αυξημένων συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακος ή άλλων προϊόντων της καύσεως. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι τοξικό αέριο. Σε συγκεντρώσεις 5-10 ppm δύναται να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία. Παρατεταμένη εισπνοή επιφέρει και τον θάνατο. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται συνήθως με τις συσκευές χρήσεως φ.α. τύπου Α (χωρίς απαγωγή καυσαερίων) και Β (με απαγωγή καυσαερίων) [1] όπου. συσκευές τύπου Α : Προσαγωγή αέρα καύσεως από και έκλυση καυσαερίων στον ίδιο τον χώρο της συσκευής (π.χ. μαγειρικές εστίες) συσκευές τύπου Β : Προσαγωγή αέρα καύσεως από τον χώρο εγκατάστασης της συσκευής και εξαγωγή καυσαερίων στο περιβάλλον μέσω καπναγωγών και καπνοδόχου (π.χ. θερμαντήρες νερού ή θερμάστρες χώρου).

3 Στις συσκευές τύπου Α το πρόβλημα σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα συνήθως οφείλεται στην έλλειψη αερισμού, την μείωση των συγκεντρώσεων οξυγόνου και την δημιουργία συνθηκών ατελούς καύσεως. Για τις συσκευές τύπου Β, το πρόβλημα δύναται να προέλθει από πιθανή φραγή των καπναγωγών ή της καπνοδόχου με αποτέλεσμα την πιθανή επιστροφή των καυσαερίων στον χώρο της συσκευής, την συνακόλουθη μείωση των συγκεντρώσεων οξυγόνου και την δημιουργία συνθηκών ατελούς καύσεως, τα προϊόντα της οποίας επιστρέφουν στον χώρο της συσκευής. Γενικά μέτρα προστασίας Τα μέτρα προστασίας δύνανται να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες : προληπτικά μέτρα και κατασταλτικά μέτρα. o Η πρώτη κατηγορία μέτρων περιλαμβάνει τεχνικές και τεχνολογίες οι οποίες διασφαλίζουν τη μη διαρροή είτε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είτε υπό συνθήκες ατυχήματος (σεισμικές δράσεις, μεγάλες υπερπιέσεις από αστοχία βαλβίδων, υπερθερμάνσεις από πυρκαγιά, μηχανική πρόσκρουση ακόμα και δολιοφθορά). o Η δεύτερη κατηγορία μέτρων περιλαμβάνει τεχνικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση διαρροής οι επιπτώσεις από την διαρροή αυτή είναι οι ελάχιστες δυνατές. Τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα προστασίας δίδονται αναλυτικά στον νέο κανονισμό. Η τήρηση των μέτρων αυτών είναι βέβαιο ότι ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις περιπτώσεις ατυχημάτων από φυσικό αέριο και θα καταστήσει τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου από τις ασφαλέστερες της χώρας. Προληπτικά μέτρα Μερικά από τα βασικότερα προληπτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά την σχεδίαση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου έχουν ως εξής : (α) (β) Επιλογή ελάχιστης δυναμικότητας εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται με το ελάχιστο δυνατό μέγεθος το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις παροχής και ομαλής λειτουργίας των συσκευών αερίου του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η ποσότητα του φυσικού αερίου η οποία είναι συνεχώς αποθηκευμένη στις σωληνώσεις της εγκατάστασης και επομένως ελαχιστοποιείται η ποσότητα αερίου που θα διαρρεύσει σε περίπτωση ατυχήματος. Κατάλληλη μηχανολογική σχεδίαση και κατασκευαστική επάρκεια της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση θα πρέπει να σχεδιάζεται με τα κατάλληλα υλικά και μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα πλήθος εξωτερικών καταπονήσεων όπως μηχανική καταπόνηση από πρόσκρουση, θερμική καταπόνηση από πυρκαγιά, στατικά ή δυναμικά φορτία, κλπ. Η μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικούς υπολογισμούς όλων των επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων (επιλογή στηριγμάτων, αντοχή στηριγμάτων, αντοχή αγκυρίων, αντοχή πάσης φύσεως συνδέσεων και συγκολλήσεων, κλπ) [8]

4 (γ) (δ) Επιλογή πιστοποιημένων υλικών και εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός και τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να έχουν τα τις κατάλληλες προδιαγραφές και να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αντοχής του νέου κανονισμού, όπως αυτές αναφέρονται επιγραμματικά στην προηγούμενη παράγραφο. [1,2] Επιλογή πιστοποιημένων συσκευών φυσικού αερίου. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις διακοπής της ροής του φυσικού αερίου και κατάλληλους αισθητήρες ροής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Κατασταλτικά μέτρα Τα κατασταλτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων διαρροής φυσικού αερίου. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται μετά από αναλυτική μελέτη και υδραυλικούς υπολογισμούς, προκειμένου να καθίσταται σαφής η συμβολή τους στην ασφάλεια της εγκατάστασης. Ειδικότερα, πέραν των απαιτήσεων του κανονισμού [1], λαμβάνοντας υπ όψιν τις απαιτήσεις του κανονισμού [2] προτείνονται τα εξής (Σχήμα 1): α Σωλήνας PE σύνδεσης του δικτύου διανομής 4 bar με τον μειωτήρα πιέσεως (οικιακού ή εμπορικού καταναλωτή). Αμέσως μετά την σέλλα σύνδεσης με το υπόγειο δίκτυο διανομής να προβλέπεται πάντοτε ασφάλεια ροής. Πρόκειται για βαλβίδα διακοπής η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα PE (π.χ. από εσκαπτικό μηχάνημα κατασκευής άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας, από σεισμικές δράσεις εδάφους). Τονίζεται ότι κατά κανόνα η βαλβίδα αυτή δεν προστατεύει από θραύση ή αστοχία σωλήνων στο εσωτερικό δίκτυο (μετά τον μετρητή). β Ασφαλιστικές διατάξεις (βαλβίδες αυτόματης διακοπής) στον μειωτήρα πιέσεως. Τόσο για τους μειωτήρες 4bar/23mbar (οικιακός τομέας) όσο και για τους μειωτήρες 4bar/1bar ή 300 mbar, να προβλέπονται οι ακόλουθες διατάξεις : - Ανακουφιστική βαλβίδα η οποία ενεργοποιείται όταν η πίεση εξόδου υπερβαίνει την ονομαστική. Η βαλβίδα αυτή εξαερώνει τις υπερπιέσεις εκείνες που οφείλονται σε προβλήματα έδρασης ή άλλα προβλήματα της κυρίας βαλβίδας μειώσεως της πιέσεως - Ασφάλεια υπερπίεσης (overpressure slam shut valve), η οποία ενεργοποιείται όταν η πίεση εξόδου υπερβαίνει την ονομαστική και επί πλέον η ανακουφιστική βαλβίδα δεν είναι ικανή να εξαερώσει την επιπλέον πίεση. Η βαλβίδα αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσει την εσωτερική εγκατάσταση από υπερπίεση λόγω αστοχίας της βαλβίδας του μειωτήρα - Αφάλεια υποπίεσης (βαλβίδα ακαριαίας διακοπής) που ενεργοποιείται όταν i) η πίεση εισόδου ή εξόδου είναι χαμηλότερη από την ονομαστική, ii) προκληθεί φθορά στη μεμβράνη 2 ου σταδίου ρύθμισης πίεσης, iii) υπάρχει υπερβολική ροή πάνω από την ονομαστική παροχή (περί το 40% άνω της ονομαστικής). Η βαλβίδα αυτή διακόπτει την παροχή αερίου σε περίπτωση καταστροφής ή άλλης αστοχίας της κυρίας γραμμής της εσωτερικής εγκατάστασης (από τον μετρητή έως και την πρώτη διακλάδωση)

5 γ Αφάλειες ροής στις γραμμές σύνδεσης με τις συσκευές. Πρόκειται στην ουσία για αντεπίστροφες βαλβίδες οι οποίες τοποθετούνται στην αρχή του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης και οι οποίες διακόπτουν την παροχή σε περίπτωση υπερβολικής ροής λόγω αστοχίας της σύνδεσης αυτής. Τυπική παροχή διακοπής είναι 1,8 Nm 3 /h. δ Ασφάλεια αντισεισμικής προστασίας. Πρόκειται για βαλβίδες αυτόματης διακοπής οι οποίες τοποθετούνται μετά ή πριν τον μετρητή και ενεργοποιούνται με βάση τις δονήσεις ενός αντιπροσωπευτικού δομικού στοιχείου. Συνιστώνται για όλες τις εγκαταστάσεις σε κτίρια που κτίστηκαν προ της εφαρμογής του ΕΑΚ (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός), σε κτίρια που έχουν ήδη υποστεί ζημίες από σεισμούς ή σε κτίρια που κρίνονται ότι δεν εγγυώνται πλήρη ασφάλεια έναντι σεισμικών δράσεων. Επίσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε νέες εγκαταστάσεις φ.α. που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αντισεισμικότητας [8]. ε Ασφάλεια φραγής καπναγωγών BS (Blocked Safety). Συνιστάται να υπάρχει σε όλες τις νέες συσκευές αερίου τύπου Β. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται η εγκατάσταση συναγερμού μονοξειδίου του άνθρακα ή άλλων συστημάτων μηχανικού αερισμού εξαερισμού, εφ όσον ο φυσικός αερισμός κρίνεται ανεπαρκείς. Ηδη οι Εταιρείες Παροχής Αερίου της χώρα μας περιλαμβάνουν πλέον στις προδιαγραφές τους τις απαιτήσεις στα α και β. Πέραν της σωστής μελέτης, απαιτείται να διενεργείται συστηματικά και ο έλεγχος λειτουργίας των ασφαλιστικών διατάξεων τόσο κατά την φάση της εγκατάστασης όσο και κατά την φάση της λειτουργίας της εγκατάστασης (π.χ. κάθε δύο χρόνια). Η σωστή πιστοποίηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των ανωτέρω ασφαλιστικών διατάξεων θα απαιτήσει συστηματικές προσπάθειες εκπαίδευσης και πιστοποίησης του τεχνικού κόσμου από όλους τους αρμόδιους φορείς.

6 Σχήμα 1 : Τυπικό κατακόρυφο διάγραμμα οικιακής εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά των ασφαλιστικών διατάξεων Ρυθμιστής πίεσης με βαλβίδα ακαριαίας διακοπής και ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης Ερμάρειo Βαλβίδες υπερβολικής ροής Κουζίνα Βαλβίδα διακοπής Σωλήνας παροχής PE 4 bar Σωλήνας δικτύου PE 4 bar Μετρητής Hλεκτροβάνα M Hλεκτροβάνα με αισθητήρα CO Ταχυθερμοσίφωνας Συσκευή αερίου Βαλβίδα διακοπής με αισθητήρα σεισμού Έδαφος Σέλλα Έδαφος Βαλβίδα υπερβολικής ροής

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3)

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει όλα τα καταχωρημένα υλικά που είναι κατάλληλα για πυρόσβεση με ολική κατάκλυση, όπως αυτά αναφέρονται στον τελευταίο χρονολογικό κατάλογο (21-8-2003)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα