Περιγραφή Μαθηµάτων. Μάθηµα Υπεύθυνος Καθηγητής Διδάσκοντες Βασικές Αρχές Οπτικού. Ιφιγένεια Βαµβακίδου. (ΕΑ1) Λογοτεχνία και ΜΜΕ (ΕΑ2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Μαθηµάτων. Μάθηµα Υπεύθυνος Καθηγητής Διδάσκοντες Βασικές Αρχές Οπτικού. Ιφιγένεια Βαµβακίδου. (ΕΑ1) Λογοτεχνία και ΜΜΕ (ΕΑ2)"

Transcript

1 Μάθηµα Υπεύθυνος Καθηγητής Διδάσκοντες Βασικές Αρχές Οπτικού Γραµµατισµού (ΕΑ1) Λογοτεχνία και ΜΜΕ (ΕΑ2) Ιφιγένεια Βαµβακίδου Νίκος Φωτόπουλος Ιφιγένεια Βαµβακίδου Αναστασία Αλευριάδου Νίκος Φωτόπουλος Ευαγγελία Καλεράντε Τατιάνα Τριανταφυλλίδου Θεατρική και Κινηµατογραφική Γραφή (ΕΑ3) Εφαρµογές πολυτροπικής σηµειωτικής (ΕΑ4) Δέσποινα Κακλαµανίδου Αναστασία Χριστοδούλου Δέσποινα Κακλαµανίδου Μαίη Κοκκίδου Αναστασία Χριστοδούλου Ιφιγένεια Βαµβακίδου Χαράλαµπος Λεµονίδης Κώστας Κασβίκης Αγγελική Αυγητίδου Ελένη Γάβρα Ελένη Τσοµπανάκη Περιγραφή Μαθηµάτων 1. ΜΑΘΗΜΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΑ1) 1

2 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ιφιγένεια Βαµβακίδου Θεµατική: Πολιτισµικές Σπουδές και Οπτικός Γραµµατισµός - Διδάσκουσα: Ι. Βαµβακίδου Οι πολιτισµικές σπουδές δεν ταυτίζονται µε µια συγκεκριµένη εθνική παράδοση, αλλά αποτελούν διεπιστηµονική κατεύθυνση µε στόχο τη µελέτη των πολιτισµικών πρακτικών, οι οποίες εµπλέκονται µε σχέσεις ισχύος της ηγεµονικής κουλτούρας. Σήµερα, µετά τις πρόσφατες συζητήσεις για την µυθοπλασία, την αφηγηµατικότητα, την αντικειµενικότητα αναγνωρίζουµε πως η «ιστορία είναι µια µορφή αφήγησης ανάµεσα σε άλλες, αλλά διατηρεί µια ειδική σχέση µε την αλήθεια, διότι οι αφηγήσεις της στοχεύουν στην ανάπλαση αυτού που πραγµατικά έγινε». Η διάκριση µεταξύ θρύλου, πλαστογραφίας, µυθοπλασίας παραµένει θεµελιώδης για την ιστορική έρευνα, αλλά και για τη διδασκαλία της ιστορίας. Το παιχνίδι της αφήγησης τόσο για τα δηµόσια έργα, αλλά και για τους θεατές περιλαµβάνεται µέσα στην πραγµατικότητα που αυτά αφηγούνται. Στην ιστοριογραφική έρευνα για το παρελθόν ο «εµπειρικός τύπος αφήγησης εξαρτάται και υποτάσσεται στον υπαρκτό κόσµο, ενώ στη διαµεσολάβηση για το παρελθόν τα δηµόσια µνηµεία παράγουν το µυθοπλαστικό τύπο αφήγησης, που εξαιρείται και υποτάσσεται σ ένα γενικευµένο ιδανικό». Ο εµπειρικός τύπος αφήγησης µπορεί να διακριθεί σε «ιστορικό και µιµητικό είδος», όπου στην πρώτη περίπτωση αναζητούµε το γεγονός, τις µαρτυρίες, τη χρονική και χωρική τεκµηρίωση του υλικού. Στην περίπτωση του «µιµητικού είδους» δεν ερευνούµε τα γεγονότα, τη δράση, τις αιτίες και τα κοινωνικά συµφραζόµενα, αλλά την εντύπωση του ιστορικού υλικού και του περιβάλλοντος µέσα από την παρατήρηση του παρόντος κυρίως, παρά του παρελθόντος. Βαµβακίδου, Ι. (2005). Τρίτη αναθεωρηµένη έκδοση. Θράκες, Ιστορική καταγραφή και ιστορική ανάγνωση των εικαστικών µαρτυριών για τη συµµετοχή τους στον Αγώνα του Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταµούλης Γ. Κόκκινος (2003). Επιστήµη, ιδεολογία, ταυτότητα. Αθήνα: Μεταίχµιο/ C. Levis-Strauss (1978). Μύθος και νόηµα. Mετ. Β. Αθανασόπουλος. Αθήνα: Καρδαµίτσας L. Grossberg, C. Nelson, P. A. Treichler (1992). Καλειδοσκόπιο-Μελέτες για τον Πολιτισµό. Μετ. Μ. Διάφα. Θεσσαλονίκη: Μάγια, 192. R. Williams (1994). Κουλτούρα και Ιστορία. Μετ. Β. Αποστολίδου. Αθήνα: Γνώση, Θεµατική: Αντίληψη και Είδη Μνήµης - Διδάσκουσα: Α. Αλευριάδου Η ενότητα Αντίληψη-Μνήµη στο µάθηµα του Οπτικού Γραµµατισµού εστιάζεται σε διάφορα σηµαντικά θέµατα στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας. Αρχικά, θα εξετάσει το ρόλο της οπτικής αντίληψης στη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών από το περιβάλλον και το πώς ο νους επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να ερµηνεύσει την πραγµατικότητα. Ευρήµατα από έρευνες θα συζητηθούν από τη σκοπιά της πειραµατικής-γνωστικής ψυχολογίας και της νευροεπιστήµης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν η δοµή και λειτουργία του µνηµονικού συστήµατος: Αισθητηριακή, βραχύχρονη, µακρόχρονη µνήµη. Εργαζόµενη µνήµη: Δοµή, µοντέλα και σχέση εργαζόµενης µνήµης και µάθησης. Μνηµονικές στρατηγικές (σχέσεις µε τη µάθηση και διδασκαλία τους). Μεταµνήµη. Εξετάζονται παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και η εφαρµογή γνωστικών, κοινωνικών, νευροαπεικονιστικών και νευροψυχολογικών µεθόδων που αφορούν στη µελέτη της µνήµης. Εξετάζονται, επίσης, ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο που κωδικοποιείται και ανακαλείται η πληροφορία, τους διάφορους τύπους µνήµης, το πώς προκύπτει η απώλεια µνήµης, τις βιολογικές αλλαγές που συνοδεύουν την απώλεια µνήµης και αν οι απώλειες αυτές µπορούν να θεραπευτούν. Μαθησιακοί στόχοι-με το πέρας της ενότητας αναµένεται επίσης οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των σηµαντικότερων γνωστικών ικανοτήτων, όπως, της αντίληψης και της µνήµης αλλά και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς επίσης να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιµοποιούν επιστηµονικό συλλογισµό για να αξιολογούν διαφορετικές θεωρητικές απόψεις. 2

3 Βιβλιογραφία Calota, D. A., & Marsh, E. J. (2005). Cognitive psychology. New York: Psychology press Cassells, A (1999). Μνήµη και Λήθη. (Επιµ. Εκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Cassells, A. (1999). Αντίληψη. (Επιµ. Εκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Hartland, J. (1999). Γλώσσα και Σκέψη. (Επιµ. Εκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Eysenck, M. W. (2010). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Gutenberg/Routledge. Hayes. N. (1998). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Τόµ. 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Sternberg, R. (2007). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Aτραπός/Βοσνιάδου, Σ. (2001). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Τόµος Α ). Αθήνα: Gutenberg. 2. ΜΑΘΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΕΑ2) Υπεύθυνος Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος Θεµατική: Αφηγήσεις και τεχνικές στα ΜΜΕ - Διδάσκων: Ν. Φωτόπουλος Η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα αποσκοπεί στην ανάλυση και ερµηνεία βασικών εννοιών µε στόχο να εισάγει τους φοιτητές στην προβληµατική των πολιτσµικών φαινοµένων όπως αυτά διαµορφώνονται στην εποχή της πρώιµης, ώριµης και ύστερης νεοτεωρικότητας. Έννοιες όπως "βιοµηχανία και εκδηµοκρατισµός της κουλτούρας", "πολιτιστική βιοµηχανία" "µαζική κουλτούρα" "κιτς και πλαστογράφηση της αυθεντικής τέχνης" "δηµοφιλής κουλτούρα" κλπ. αποτελούν µερικά από τα βασικά σηµεία που πραγµατεύεται το εν λόγω µάθηµα. Ειδική αναφορά επίσης δίνεται σε βασικές θεωρητικές τάσεις προσέγγισης του φαινοµένου του πολιτισµού, όπως για παράδειγµα η Σχολή της Φρανκφούρτης. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Adorno, Lowenthal, Marcuse, Horkheimer, Tέχνη και Mαζική Kουλτούρα, Yψιλον, Aθήνα Adorno, Th., Aισθητική θεωρία, Aλεξάνδρεια, Aθήνα Auge, Marc, Για µια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσµων, Aλεξάνδρεια, Aθήνα Bourdieu, Pierre, Γλώσσα και συµβολική εξουσία, Kαρδαµίτσας, Aθήνα Bρύζας K., Παγκόσµια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες, Gutenberg, Aθήνα Eagleton, T., H έννοια της κουλτούρας, Πόλις, Aθήνα Eco U., 1988, O υπεράνθρωπος των µαζών, Γνώση, Aθήνα. Elias, N., H εξέλιξη του Πολιτισµού, τοµ. A και B, Nεφέλη, Aθήνα Escarpit, R., Koινωνιολογία της λογοτεχνίας, Zαχαρόπουλος, Aθήνα Graburn N., (ed.), Ethnic and Tourist Arts, Cultural expressions from the fourth world, University of California Press, Gramcsi, A., Η οργάνωση της Κουλτούρας, Στοχαστής, Αθήνα 1973 Hall, J., Kοινωνιολογία της λογοτεχνίας, Gutenberg, Aθήνα

4 Hall, St./Held, D./McGrew, A.: Η Νεωτερικότητα σήµερα. Εκδ. Σαβάλλας, Αθήνα 2003 Horkheimer, M.,- Adorno,T., H διαλεκτική του Διαφωτισµού, Υψιλον, Αθήνα 1986 Horkheimer, M., H έκλειψη του Λόγου, Κριτική, Αθήνα 1987 Horkheimer, M., Το τέλος του Λόγου, Έρασµος, Αθήνα 1988 Jameson, F., Tο µεταµοντέρνο, Nεφέλη, Aθήνα Keesing Roger, Cultural Anthropology, Holt, Rinehart & Winston, New York Lukacs, G., 1978, H θεωρία του µυθιστορήµατος, ʼκµων, Aθήνα. Nelson C. / Grossberg L, (ed.), Marxism and the Interpretation of Culture, Macmillan education, Smith, Philip: Πολιτισµική Θεωρία. Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2006 Williams R., 1994, Koυλτούρα και ιστορία, Γνώση, Aθήνα. Wolff J., Aesthetics and the Sociology of Art, Unwin, London Αdorno, T.W., Σύνοψη της πολιτιστικής βιοµηχανίας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1989 Δηµητρίου Σωτήρης, «Tο πεδίο ορισµών της κουλτούρας στην ανθρωπολογία», στο, «Kουλτούρα και Aντιστάσεις», αφιέρωµα, Oυτοπία 43, Iανουάριος / Φεβρουάριος, (επιµέλεια: X. Δερµεντζόπουλος / Σ. Σταυρίδης), Μarcuse, H., Αρνήσεις, Ύψιλον, Αθήνα 1985 Μarcuse, H., Το τέλος της Ουτοπίας, Ύψιλον,Αθήνα 1985 Φίλιας, B., Kοινωνιολογία του πολιτισµού, τόµ. I και II, III Παπαζήσης, Αθήνα Θεµατική: Πολιτικός λόγος στη λογοτεχνία - Διδάσκουσα: Ε. Καλεράντε Στη θεµατική ενότητα εξετάζεται ο διαφοροποιηµένος πολιτικός λόγος σε επιλεγµένα κείµενα της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Ο πολιτικός λόγος παρουσιάζεται ως θεωρητική εξέλιξη και εννοιολογικό εργαλείο, που εσωτερικοποιεί και διαµορφώνει λογοτεχνικές κανονιστικές προσδοκίες. Η λογοτεχνική ανάλυση προσεγγίζεται στο διαδραστικό πεδίο διασύνδεσης πολιτικής, κοινωνίας και λογοτεχνίας. Αναδύονται νοήµατα ως απολήξεις της υποστασιοποίησης της πολιτικής, όπου η λογοτεχνία «παραδειγµατοποιεί» (instatiation) την λογοτεχνική θεώρηση. Θεµατική: Η εικόνα του άλλου στη Ρώσικη Λογοτεχνία - Διδάσκουσα: Τ. Τριανταφυλλίδου Το µάθηµα πραγµατεύεται τις αναφορές στη ρωσική λογοτεχνία που σηµατοδοτούν και διαµορφώνουν µια ολοκληρωµένη αντίληψη για τον Άλλον, δηλαδή των µη ρωσικής καταγωγής, καθώς και για τα γλωσσικά εργαλεία, τα σύµβολα και σηµειωτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση αυτής της εικόνας. Βιβλιογραφία: Τριανταφυλλίδου, Τ. (2008) Μονογραφία: Αναπαραστάσεις των Ελλήνων στα έργα Ρώσων Λογοτεχνών. Βέρα Ίνµπερ «Μάγια», Αλεξάντρ Κουπρίν «Λαιστρυγόνες», Ισαάκ Μπάµπελ «Στην Τσάκβα», Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αντ. Σταµούλη. 4

5 Τριανταφυλλίδου, Τ. (2003). Ιστορικές µαρτυρίες για τον Ελληνισµό της Ρωσίας στην ποίηση του Ι. Μπρόντσκι, Φλώρινα: Μακεδνόν/12, σ Τριανταφυλλίδου, Τ. (2005). Δηµήτριος Γ. Μπερναρδάκης, η ζωή και το έργο ενός ευεργέτη του ελληνισµού µέσα από τη ρωσική βιβλιογραφία, Φλώρινα: Μακεδνόν/14, σ Τριανταφυλλίδου, Τ. (2007). Образ грека в русской литературе (Η εικόνα του Έλληνα στη ρωσική λογοτεχνία), Κοµοτηνή: Διεθνές Συνέδριο «Русский язык и культура в Греции и странах Причерноморского бассейна. Методика преподавания: проблемы и перспективы», Κρατικό Πανεπιστήµιο του Μ.Β.Λοµονόσοβ της Μόσχας & ΔΠΘ, σ Τριανταφυλλίδου, Τ., Παπαϊωάννου, Ζ. (2007). Αναπαραστάσεις του Έλληνα στη ρωσική λογοτεχνία, Φλώρινα: Διεθνές Συνέδριο «Σηµειωτική και ιδεολογίες». Τριανταφυλλίδου, Τ. (2008) Нравы и обычаи греков в зеркале русской литературы (Τα ήθη και τα έθιµα των Ελλήνων στον καθρέπτη της ρωσικής λογοτεχνίας), Μόσχα: Διεθνές Συνέδριο «Русский язык и культура в зеркале перевода», σ Τριανταφυλλίδου, Τ. (2009) Οι αναπαραστάσεις των εθνικών χαρακτήρων του Έλληνα και του Τούρκου στο έργο «Ελτσάν-Καγιά» του Ρώσου λογοτέχνη Μπορίς Ζιτκόβ, Θεσσαλονίκη, Ι.Μ.Χ.Α.: Ηµερίδα «Ανακαλύπτοντας την Τουρκία». Τριανταφυλλίδου, Τ. (13 Ιουνίου 2012) «Η εικόνα του Έλληνα στη ρωσική λογοτεχνία», Θεσσαλονίκη: Ηµερίδα «Ελληνο-ρωσικές σχέσεις», Ρωσικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισµό των χωρών της Ν.Α.Ευρώπης» του τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ. 3. ΜΑΘΗΜΑ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (EA3) Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δέσποινα Κακλαµανίδου Θεµατική: Η µουσική στην κινηµατογραφική αφήγηση - Διδάσκουσα: Μ. Κοκκίδου Το περιεχόµενο του µαθήµατος περιλαµβάνει: Μουσική Επικοινωνία/ Γιατί ακούµε και δηµιουργούµε µουσική; Μουσική και Κοινωνία: σφαίρες και επίπεδα αλληλεπίδρασης/ Περί µουσικής αναφορικότητας-η µουσική εµπειρία ως αισθητική εµπειρία/μεταµοντέρνα µουσικά τοπία-μουσικά συµβάντα: σχέσεις, προσδοκίες, εκπλήξεις/μουσικές ιστορίες: από τον ανώνυµο δηµιουργό στους «θεούς» και τα είδωλα-μουσικές αφηγήσεις στη ροκ µουσική/χιούµορ και µουσική-η µουσική επικοινωνία στο σχολείο/κυνηγώντας το «αόρατο» (ή ποιος φοβάται την αποκωδικοποίηση του µουσικού νοήµατος;) Η λειτουργία της µουσικής στην κινηµατογραφική αφήγηση-μουσικοί κώδικες και επίπεδα µουσικής σηµείωσης στο περιβάλλον της κινηµατογραφικής ταινίας-διηγηµατική και µη-διηγηµατική µουσική στην κινηµατογραφική ταινία. Οι όροι της µουσικής πρόσληψης από το θεατή-ακροατή-οπτική και µουσική αφήγηση: σχέσεις αµοιβαιότητας και υπαλληλίας-η µουσική στις σιωπηρές αφηγηµατικές σκηνές της ταινίας-ο ρόλος της µουσικής στην αποκωδικοποίηση και ερµηνεία του κινηµατογραφικού υλικού-(παραδείγµατα από τις ταινίες: Κάποτε στη Δύση του Sergio Leone, 2001: Η οδύσσεια του διαστήµατος του Stanley Kubrick, Cabaret του Bob Fosse, Τα σαγόνια του καρχαρία του Steven Spielberg, Η σιωπή των αµνών του Jonathan Demme, Αποκάλυψη, τώρα! του Francis Ford Coppola και Melancholia του Lars von Trier). Θεµατική: Κινηµατογραφικό Είδος: Ιστορία, Θεωρία και Κριτική - Διδάσκουσα: Μ. Κακλαµανίδου Το µάθηµα Κινηµατογραφικό Είδος: Ιστορία, Θεωρία και Κριτική διερευνά τον ορισµό του κινηµατογραφικού είδους, τις κοινωνικές επιρροές του, τις λογοτεχνικές θεωρητικές καταβολές που 5

6 επέδρασαν στη διαµόρφωση του film genre study, την εξέλιξη των ειδών και τη µελέτη των διαφορετικών προσεγγίσεων που αφορούν στην ανάλυση των κινηµατογραφικών ειδών. Ειδικότερα, θα µελετηθεί το είδος της ροµαντικής κοµεντί και το είδος των superhero ταινιών τον 21ο αιώνα. Μέσω της κειµενικής/σηµειωτικής ανάλυσης ενός corpus ταινιών, θα συζητηθούν θεωρητικά ζητήµατα και οι πολιτισµικές, ιστορικές, κοινωνικές και βιοµηχανικές παράµετροι, καθώς και οι αντιδράσεις του κοινού, οι οποίες συνεπικουρούν στην εξέλιξη του είδους ή/και στη γέννηση και την παύση συγκεκριµένων «κύκλων». Βασική Βιβλιογραφία Altman, Rick. Film Genre. UK: BFI, 2006 ( Where do genres come from?, pp & A semantic/ syntactic/pragmatic approach, pp ) Glitre, Kathrina. Hollywood Romantic Comedy, UK: Manchester University Press, 2006 Kaklamanidou Betty, Genre, Gender and the Effects of Neoliberalism: The New Millennium Hollywood Rom Com, London: Routledge, 2013/ The Romantico-Sexual Narrative and Intertextuality in Friends With Benefits and No Strings Attached, in The Millennials on Film and Television: The Politics of Popular Culture, edited by Betty Kaklamanidou & Margaret Tally, Jefferson: McFarland, The 21st Century Superhero: Essays on Gender, Genre and Globalization, edited by Richard J. Gray II & Betty Kaklamanidou, Jefferson: McFarland, 2011 Kaklamanidou, Betty-Despoina. Queering the Romantic Comedy: The Women who Love Women Cycle. Jura Gentium Cinema, cat=articoli_dossier&id=370&id_film=161&id_dossier= Κακλαµανίδου, Δέσποινα. Εισαγωγή στη Χολιγουντιανή Ροµαντική Κοµεντί: Κινηµατογραφικό Είδος και Αναπαράσταση των Φύλων, Αθήνα: εκδόσεις Αιγόκερως, 200 Krutnik, Frank. Conforming Passions? Contemporary Hollywood Comedy, στο Genre and Contemporary Hollywood, Stephen Neale (επιµ.), London: British Film Institute, Neale, Stephen. Questions of Genre, στο Film Genre Reader, Barry Keith Grant (επιµ.), USA: University of Texas Press, Neale, Stephen. Genre and Contemporary Hollywood, London: British Film Institute, 2002 Pinel, Vincent. Σχολές, Κινήµατα & Είδη στον Κινηµατογράφο, µτφ. Μ. Καρρά, Χ. Δερµεντζόπουλος (επιµ.), Αθήνα: Μεταίχµιο, ΜΑΘΗΜΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ (ΕΑ4) Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αναστασία Χριστοδούλου Θεµατική: Aνάλυση σχολικών εγχειριδίων - Διδάσκουσα: Α. Χριστοδούλου Στο µάθηµα εξετάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της εικόνας ως φορέων πολιτισµού στα σχολικά εγχειρίδια. Συγκεκριµένα το µάθηµα δοµείται στα εξής: Εικονικό σύστηµα και επικοινωνία/ Σηµειωτική και πολιτισµός/ Πολιτισµικοί κώδικες και αξίες/ Σηµειωτική και σχολικά εγχειρίδια Βιβλιογραφία Boklund-Lagopoulou, K. (1980). Significant structures and analysis of literary texts. [Δοµές συνειρµικής σηµασίας και ανάλυση λογοτεχνικών κειµένων]. Athens: Odysseas 6

7 Boklund-Lagopoulou, K. (1982). Modern methods of analysis of literary texts. [Οι σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικών κειµένων]. Philologos 29: Barthes, R. (1977). Εικόνα µουσική κείµενο (µτφρ. Γιώργος Σπανός). Αθήνα: Πλέθρον Lagopoulos A.-K. Boklund Lagopoulou 1992, Meaning and Geography, Mouton de Gruyter Χριστοδούλου Α.-Χ. (2003). Σηµειωτική ανάλυση και πολιτισµός στο µάθηµα της ξένης γλώσσα, University Studio Press, 2003 Xριστοδούλου Α.-Χ. (2007). Σηµειωτική και σχολικά εγχειρίδια, University Studio Press, 2007 Χριστοδούλου Α. (2013). Παιδεία, εκπαίδευση, αξίες. Σηµειωτική προσέγγιση. University Studio Press. Θεµατική: Σύγχρονες Καλλιτεχνικές Πρακτικές - Διδάσκουσα: Α. Αυγητίδου Στο µάθηµα αναλύονται έργα εικαστικών δράσεων (performance), φωτογραφίας, βίντεο και συµµετοχικής τέχνης και εξετάζεται η τέχνη του εαυτού υπό το πρίσµα της αυτοβιογραφικής και ψευδο-αυτοβιογραφικής καταγραφής, της ενασχόλησης µε το καθηµερινό και της αποµάκρυνσης από το αισθητικό. Πλαισιώνεται το αυξηµένο ενδιαφέρον των καλλιτεχνών του τέλους του εικοστού αιώνα για την αναπαράσταση του εαυτού και της εµπειρίας τους µε ευρύτερα φαινόµενα της µεταµοντέρνας κατάστασης και αναζητείται η ιστορικότητα του στη φεµινιστική τέχνη του 1960 και 1970, την queer τέχνη του 1980, κλπ./ Η επιτέλεση του φύλου στην τέχνη: Ένδυση ρόλων, ζητήµατα ταυτότητας και υποκειµενικότητας/αυτοπροσωπογραφία και κατασκευή του εαυτού. Οι αυτοβιογραφικές πρακτικές από την Αναγέννηση στην ψηφιακή εποχή/εξοµολογητική κουλτούρα και τέχνη: Από το Big Brother στην Tracy Emin/Το ηµερολόγιο του καλλιτέχνη ως µεθοδολογία και θεµατογραφία/η επιτέλεση του καθηµερινού σε δράσεις και performance/το σώµα ως διαµαρτυρία: επιτελεστική παρουσία στην τέχνη και την πολιτική/το µετασχηµατισµένο και µεταλλαγµένο σώµα στη σύγχρονη τέχνη/ο καλλιτέχνηςπεριπλανώµενος: Περιπατητική τέχνη στο αστικό και φυσικό τοπίο/σώµα και τοπίο στην περιβαλλοντική τέχνη. Θεµατική: Χρήση της σηµειωτικής ανάλυσης στη διδασκαλία των µαθηµατικών - Διδάσκων: Χ. Λεµονίδης Η θεωρία των αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των µαθηµατικών Εφαρµογές της σηµειωτικής ανάλυσης στα σχολικά εγχειρίδια Εφαρµογές της σηµειωτικής στη διαχείριση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Θεµατική: Η τέχνη του χορού - Διδάσκουσα: Τσοµπανάκη Ελένη Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσεγγίσει την τέχνη του χορού µέσα από τις σηµειολογικές του διαστάσεις. Θα αναπτύξει την γνώση της σχέσης µεταξύ κριτικής θεωρίας, πολιτικές και τη σύγχρονη πρακτική του χορού. Εξετάζοντας την διαδικασία και τις συνθήκες της πολιτιστικής παραγωγής σε σχέση µε την τρέχουσα πρακτική παρουσίαση των τεχνών, η ενότητα έχει ως στόχο να σας υποκινήσει να εµβαθύνετε στην ερµηνεία και αποκωδικοποίηση του σύγχρονου χορού σε σχέση µε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά πλαίσια. Στόχος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη διεπιστηµονική µελέτη του χορού µέσα από τη µοντέρνα και µεταµοντέρνα του µορφή. Ο χορός, αν θεωρηθεί ως µια µορφή τέχνης ή ενσωµατωµένη κοινωνική πρακτική, ως προϊόν ή διαδικασία, αποτελεί πρωταρχικό θέµα για την πολιτιστική ανάλυση. Έτσι, θα ασχοληθούµε µε τις ιδεολογικές, θεωρητικές και κοινωνικές σηµασίες των πρακτικών του χορού, παρακολουθώντας παραστάσεις και αποκωδικοποιώντας την κίνηση ώστε να δώσουµε ερµηνείες. 7

8 Θεµατική: Αρχιτεκτονική Κληρονοµιά, Οικιστικό Περιβάλλον και Τεχνικές Ψηφιοποίησης - Διδάσκοντες: Ε. Γαβρά Προγραµµατικός Σχεδιασµός - πολιτικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (για την προστασία και ανάδειξη του πολιτισµικού και οικιστικού αποθέµατος) (Θεωρητικό) Ελένη Γ. Γαβρά Ψηφιακές αποτυπώσεις µνηµείων και αξιοποίησή τους (Θεωρητικό/ Εργαστηριακό) Μ.Πατώνης Αστικές ετεροτοπίες. Μετασχηµατισµοί του χώρου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη (Θεωρητικό) Ελένη Γ. Γαβρά Η προβολή του Πολιτισµού και ΤΠΕ. Παραδείγµατα - Μελέτη περιπτώσεων (Θεωρητικό/ Εργαστηριακό) Γαβρά/ Πατώνης + συνεργάτες Πολιτισµικοί οργανισµοί, πολιτικές διαχείρισης του πολιτισµικού αποθέµατος (στην Ελλάδα και διεθνώς) (Θεωρητικό) Ελένη Γ. Γαβρά Θεµατική: Κοινωνική Σηµειωτική, Οπτικές αναπαραστάσεις, σηµειωτική ανάλυση στα δηµόσια γλυπτά - Ι. Βαµβακίδου Προσεγγίζουµε τα δηµόσια µνηµεία ως προϊόντα της ηγεµονικής, επίσηµης εθνικής και υλικής παραγωγής. Στα περισσότερα από αυτά τα έργα αναγνωρίζεται και αναγιγνώσκεται η εθνική ιδεολογία και η µονοµερής αφήγηση της ιστορίας. Tα δηµόσια µνηµεία αποτελούν αναφορικά κείµενα µε πολυσήµαντο νόηµα χωρίς να αρνούµαστε την εικονιστική, λεκτική, ιδεολογική µυθοπλασία που έχει προστεθεί σ αυτά. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν: Ποιός δηµιούργησε το σηµείο; Προσπαθήστε να λάβετε υπόψη όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία. Τίνος τις πραγµατικότητες αντανακλά; Για ποιόν προοριζόταν; Κοιτάξτε προσεκτικά τις νύξεις και προσπαθείστε να πείτε όσες λεπτοµέρειες µπορείτε. Πώς διαφέρουν οι άνθρωποι στην ερµηνεία που δίνουν στο σηµείο;από τι φαίνεται να εξαρτώνται οι ερµηνείες τους; Ποιές οι κυρίαρχες, διαπραγµατευόµενες και αντιπολιτευτικές αναγνώσεις. Πώς µπορεί µια αλλαγή πλαισίου να επηρεάσει την ερµηνεία; Βιβλιογραφία Ανδρέου Α., Βαµβακίδου Ι. (2006). Ο πληθυσµός των αγαλµάτων, η περίπτωση της Φλώρινας: αναγνώσεις δηµοσίων µνηµείων και ασκήσεις ιστορίας. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταµούλης Vamvakidou, I. (2013). The Semiotics of Protest in Contemporary Greece: Visual Modes of Protest: Demonstrations and National Parades. Lexia, Rivista di semiotica, Journal of semiotics. Vol , p Vamvakidou, I., Stavrianos, G., Eleftheriou, P., Tsioumis, K., Papoutzis, L. (2012). Digital History and Communication, Arts Craftsmen of wood carved works: the case of Pomaks in Greek Thrace. International Congress on Visual Culture, New approaches in Communication, Art and Design, Istanbul, vol. I, pp

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» Κατεύθυνση: «Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Y Λ Ο Σ Κ Α Β Ο Y Ρ Α Σ

Π Α Y Λ Ο Σ Κ Α Β Ο Y Ρ Α Σ Π Α Y Λ Ο Σ Κ Α Β Ο Y Ρ Α Σ Η ΕΝΤΕΧΝΗ ΔYΤΙΚΗ ΜΟYΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ μια διεπιστημονική μελέτη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Α Θ Η Ν Α 2 0 1 5 Π Α Y Λ Ο Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρροή των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών Φύλου στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τέχνης του Εξωτερικού

Η Επιρροή των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών Φύλου στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τέχνης του Εξωτερικού Η Επιρροή των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών Φύλου στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τέχνης του Εξωτερικού Κωστής Σταφυλάκης Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση Giotopoulou, K., 2013. Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015

Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 http://cmc.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;»

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» 9 10 Μαρτίου 2013 Θεσσαλονίκη Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ηλίας Μιχαηλίδης ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών ΤMΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Kleanthes K. Grohmann KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Μαρία Μαργαρώνη Aναστασία Nικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεοπτική διαφήμιση για παιδιά και έμφυλο τηλεοπτικό κείμενο

Τηλεοπτική διαφήμιση για παιδιά και έμφυλο τηλεοπτικό κείμενο 242 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη σχολική πραγματικότητα. Η εμπειρία του ΕΑΙΤΥ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τσιραμπίδη, Α. (2007), Η ενεργειακή κατάσταση της Ελλάδας. Μια καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη και διδασκαλία της «Δηµιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος*

Πράξη και διδασκαλία της «Δηµιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος* Πράξη και διδασκαλία της «Δηµιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος* Αντί Εισαγωγής Έχει ειπωθεί ήδη αρκετές φορές πως ο όρος «Δηµιουργική Γραφή» επιχειρεί να

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά

Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά Περίληψη Θεοδοσία Ράπτου * και Βασιλική Βέμη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Υπάρχει αύξηση της εκδοτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΤ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ Η ιστορική γνώση είναι μία σύνθετη έννοια που μεταβάλλεται σύμφωνα με το μεταλλασσόμενο κοινωνικό, πολιτισμικό και επιστημολογικό περιβάλλον. Γι' αυτό και εννοείται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι, η αφήγηση και η τεχνολογία εμφανίζουν πολλαπλές σχέσεις και συνέργιες.

Το παιχνίδι, η αφήγηση και η τεχνολογία εμφανίζουν πολλαπλές σχέσεις και συνέργιες. Ημερίδα Παιχνίδι, αφήγηση, τεχνολογία αναζητώντας το ψηφιακό ανάλογο της ανθρώπινης παραμυθίας Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 διοργάνωση Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2014 1 Επικοινωνία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν i s s n 1 7 9 1-3 8 9 6 α Π ρ ι Λ Ι ο σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο σ 2 0 1 0 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν [διατιθεται δωρεαν] IN TITOYTO O

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2007-2008 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών

Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών Άννα Χρονάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια chronaki@uth.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα