Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου"

Transcript

1 Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες, προς τις πράξεις που θα εκτελούνται τελευταίες) 1. Πράξεις μέσα στις παρενθέσεις 2. Δυνάμεις 3. Πολλαπλασιασμοί/(Διαιρέσεις) 4. Προσθέσεις/(Αφαιρέσεις) Παρατήρηση: Στο επίπεδο του λυκείου πρέπει να αναγνωρίσουμε οτι η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι το ίδιο. Δηλαδη οτι μία αφαίρεση ισοδυναμεί με την πρόσθεση του αντίθετου: a b = a + ( b) Έτσι απο εδώ και πέρα θα γνωρίζουμε πως η αφαίρεση είναι κι αυτή ένα είδος πρόσθεσης.το ίδιο συμβαίνει και με τη διαίρεση: a b = a1 b Με προϋπόθεση οτι ξέρετε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό με τη γενική έννοια θα πρέπει να καταλαβένετε τα παρακάτω παραδείγματα στα οποία χρησιμοποιώ τις παρενθέσεις για να δειξω ποιές πράξεις πρέπει να προηγηθούν: Παραδείγματα: = 5 + (3 5) = = = (7 2 ) + (3 7) = = = 5 ((2 3 ) 5) 1 = 5 (8 5) 1 = = 36 (5 7) 3 (5 1) = ( 2) 3 4 = ( 8) 4 = 32 1

2 2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Στη φυσική, πολλές φορές έχουμε έναν τύπο και ζήτάμε να υπολογίσουμε κάποιο άλλο μέγεθος εκτός από αυτό ως προς το οποίο είναι λυμένος ο τύπος. Χρειάζεται λοιπόν να μάθουμε πως θα λύνουμε τύπους (ή ισοδύναμμα εξισώσεις). Αν και στο επίπεδο του λυκείου αυτά θεωρούνται ήδη γνωστά, θα κάνουμε μια σύντομη και σίγουρα όχι λεπτομερή από μαθηματική άποψη εισαγωγή σε αυτό το θέμα. Ο λόγος είναι πως πολλοί μαθητές φτάνουν στο λύκειο χωρίς να έχουν μάθει να λύνουν εξισώσεις και αυτό τους κάνει αδύνατο να παρακολουθήσουν το μάθημα της φυσικής. Εδώ θα προσπαθήσουμε να μάθουμε επίλυση των απλών εξισώσεων φυσικής της Α λυκείου. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα όσες φορές χρειαστεί: 1. Εντοπίζουμε τον όρο που έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα πράξεων με τον όρο που θέλουμε να αφήσουμε μόνο του. 2. Βρίσκουμε ποιά πράξη έχει ο όρος αυτός με το όρο ως προς τον οποίο λύνουμε 3. Κάνουμε την αντίθετη πράξη με τον όρο αυτό σε ολόκληρα τα δύο μελη της εξίσωσης. Παρατήρηση: Ο τρόπος που περιγράψαμε λύνει όλες σχεδόν τις εξισώσεις που χρειαζόμαστε στη φυσική Α λυκείου αλλά είναι απλά ένα πρώτο βήμα. Θα τον βελτιώσουμε παρακάτω. 2.1 Παραδείγματα: Έστω οτι θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση y = αx + β ως προς x Στο πρώτο βήμα βρίσκουμε τον όρο με τη χαμηλότερη προτεραιότητα... ο όρος αυτός είναι το β που προστείθεται...κάνουμε λοιπόν την αντίθετη πράξη: αφαιρούμε το β και από τα δύο μέλη της εξίσωσης: y β = αx + β β y β = αx Έπειτα το τελευταίο που πρέπει να "διώξουμε" είναι το α. Αυτό πολλαπλασιάζεται με το x... Δηλαδή θα κάνουμε διαίρεση με α: y β α = αx α x = y β α 2

3 2.1.1 Άλλα παραδείγματα x x 0 = u(t t 0 ) ως προς u: Eδώ παρατηρομε οτι ο "άγνωστος" μας πολλαπλασιάζεται με όλο το t t 0. Δηλαδή δε μπορούμε να διώξουμε πρώτα το t 0. Πρέπει να το διώξουμε όλο μαζί διαιρώντας και τα δύο μέλη με t t 0 : x x 0 = u(t t 0 ) x x 0 t t 0 = u(t t 0) t t 0 u = x x 0 t t 0 u = u 0 + αt ως προς t: Πρώτα διώχνουμε το u 0 που έχει πρόσθεση με τον όρο μας (Ο όρος μας είναι προς το παρον το γινόμενο αt το οποίο προηγείται σαν πράξη): u = u 0 + αt u u 0 = u 0 + αt u 0 u u 0 = αt Τώρα μπορούμε να διώξουμε και το α διαιρώντας με αυτό: u u 0 = αt u u 0 α = αt α t = u u 0 α 3

4 3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Μία δευτεροβάθμια εξίσωση έχει τη γενική μορφή: αx 2 + βx + γ = 0 Μία τέτοια εξίσωση μετασχηματίζεται μέσω των παρακάτω τύπων: = β 2 4αγ x 1, x 2 = β ± 2α στην α(x x 1 )(x x 2 ) = 0, η οποία έχει τις λύσεις: x = x 1 και x = x Παράδειγμα: Να βρεθεί το t για το οποίο ισχύει: 3t 2 15t + 12 = 0 Όπως βλέπουμε η παραπάνω εξίσωση περιέχει ένα τριώνυμο ως προς t. Ακολουθώντας τις παραπάνω σχέσεις για α = 3 β = 15 γ = 12 έχουμε: = ( 15) = = 81 και t 1, t 2 = 15 ± Δηλαδή: t 1 = 4 και t 2 = 1. = 15 ± 9 6 Παρατήρηση: Στην πραγματικότητα η σχέση μας μετασχηματίστηκε ως εξής: 3t 2 15t + 12 = 0 3 (t 4) (t 1) = 0 Η οποία έχει λύσεις τις λύσεις που πήραμε παραπάνω. 4

5 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ S.I. Τα επτά θεμελιώδη μεγέθη και οι αντίστοιχες μονάδες τους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Φυσικό Μέγεθος Μονάδα στο S.I. Σύμβολο Μονάδας Μήκος Μέτρο m Χρόνος Δευτερόλεπτο s Μάζα Χιλιόγραμμο (Κιλό) Kg Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ampere A Ποσότητα ύλης mol mol Θερμοκρασία Βαθμός Kelvin K Ένταση φωτεινής πηγής Candela Cd 5 ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα προθέματα των μονάδων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Όνομα Σύμβολο Αξία Tera T Giga G 10 9 Mega M 10 6 Kilo K = 1 deci d 10 1 centi c 10 2 mili m 10 3 mikro μ 10 6 nano n 10 9 pico p ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ α 0 = 1 α β α γ = α (β+γ) α β α γ = α(β γ) (α β ) γ = α (β γ) 1 α β = α β 5

6 7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Σε αυτή την παράγραφο, θα παρουσιάσουμε μέσα από παραδείγματα ένα τρόπο για να μετατρέπουμε από τη μία μονάδα στην άλλη. Ο τρόπος που θα παρουσιάσουμε, δεν είναι ο ευκολότερος δυνατός... είναι όμως ένας γενικός τρόπος και μπορούμε να τον εφαρμόσουμε πάντα. Επίσης, ο τρόπος αυτός είναι μια καλή εξάσκηση επίλυσης εξισώσεων και συνιστώ στους αδύνατους κυρίως μαθητές να επιμείνουν και να εξασκηθούν σε αυτό τον τρόπο ώστε να κάνουν επ' ευκαιρίας και λίγη εξάσκηση στην επίλυση εξισώσεων Να μετατραπούν τα 8 Km σε m. Λύση Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε ένα από τα προθέματα των μονάδων, αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Εδώ έχουμε το Kilo. Το Kilo αντιστοιχεί στον αριθμό Έτσι, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το πρόθεμα αυτό με τον αντίστοιχο αριθμό. Έχουμε δηλαδή: 8Km = m Να μετατραπούν τα 64 g σε Kg. Λύση Εδώ δε μπορούμε απλώς να αντικαταστήσουμε το πρόθεμα με τον αριθμό στον οποίο αντιστοιχεί. Ξεκινάμε από μια μονάδα χωρίς πρόθεμα και θέλουμε να καταλήξουμε σε μια μονάδα που έχει πρόθεμα. Η λογική, είναι όμοια με αυτήν της επίλυσης εξισώσεων. Έτσι θα ξεκινήσουμε από αυτό που ξέρουμε: 1Kg = 10 3 g Επειδή όμως θέλουμε να μετατρέψουμε τα g σε Kg και όχι το αντίστροφο πρέπει να λύσουμε την παραπάνω εξίσωση ως προς g. Έχουμε λοιπόν: 1Kg 10 3 = 103 g 10 3 Δηλαδή: 1g = 10 3 Kg (1) Τώρα αρκεί να αντικαταστήσουμε το g με το ίσο του από την εξίσωση (1): 64g = Kg 6

7 7.0.3 Να μετατραπούν τα 6 Kg σε μg. Λύση Αυτή τη μετατροπή θα την κάνουμε σε δύο στάδια. Αρχικά θα μετατρέψουμε τα Kg σε g και έπειτα τα g σε μg. Έχουμε λοιπόν: 6Kg = g (2) Τώρα θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο του προηγούμενου παραδείγματος για να μετατρέψουμε τα g σε μg: 1µg = 10 6 g 1µg 10 6 = 10 6 g g = 10 6 µg (3) Τέλος θα αντικαταστήσουμε το g από την εξίσωση (3) στην εξίσωση (2): 6Kg = g = µg = µg Να μετατραπούν τα 72 Km/h σε m/s. Λύση Εδώ έχουμε να μετατρέψουμε μία σύνθετη μονάδα. Η λογική που θα ακολουθήσουμε είναι ακριβώς η ίδια μόνο που χρειάζεται να μετατρέψουμε και τα Km σε m και την h σε s. 72Km/h = 72Km 1h = m 1h = m 60min = m 60 60s = m s 72Km/h = 2 10m/s = 20m/s Στην παραπάνω μετατροπή, έχουμε χρησιμοποιήσει οτι μία ώρα είναι 60 λεπτά (1h = 60min) και ενα λεπτό είναι 60 δευτερόλεπτα (1min = 60s). 7

8 7.0.5 Να μετατραπούν τα 94Kg m 2 σε μg mm 2 Λύση Άλλη μία σύνθετη μονάδα. Εδώ, πρέπει να μετατρέψουμε τα Kg σε μg και τα m 2 σε mm 2. Έτσι, έχουμε: 94Kg m 2 = 94Kg 1m 2 = g 1m 2 (4) Όμως: 1µg = 10 6 g Άρα: 1µg 10 6 = 10 6 g 10 6 Δηλαδή: 1g = 10 6 µg (5) Επίσης: 1mm = 10 3 m Άρα: 1mm 10 3 = 10 3 m 10 3 Δηλαδή: 1m = 10 3 mm (6) Είμαστε ήδη αρκετά κοντά στο ζητούμενο: Να μετατρέψουμε το m 2 σε mm 2... Αρκεί να υψόσουμε στο τετράγωνο και τα δύο μέλη της εξίσωσης (6) (1m) 2 = (10 3 mm) 2 1m 2 = 10 6 mm 2 (7) Tέλος, αντικαθιστούμε το m 2 από την εξίσωση (7) στηυ εξίσωση (4) και το g από την (5) στην (4) και έχουμε: 94Kg m 2 = g 10 6 mm 2 = µg 10 6 mm 2 = µg mm 2 8

9 7.0.6 Να μετατραπούν τα 43Kg/m 3 σε mg/cm 3 Λύση 43Kg/m 3 = 43Kg 1m 3 = g 1m 3 (8) 'Ομως: 1mg = 10 3 g 1mg 10 3 = 10 3 g g = 10 3 mg (9) καί: 1cm = 10 2 m 1cm 10 2 = 10 2 m m = 10 2 cm Άρα: (1m) 3 = (10 2 cm) 3 1m 3 = 10 6 cm 3 (10) Οπότε η (8) γίνεται μέσω των (9) και (10): 43Kg/m 3 = g 1m 3 = mg 10 6 cm 3 = mg 10 6 cm 3 = 43mg/cm 3 Αυτό σημαίνει πως οι μονάδες Kg/ms και mg/cm 3 είναι ισοδύναμες. 9

10 8 ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Στην προηγούμενη ενότητα, μάθαμε πως να κάνουμε μετατροπές μονάδων. Απο την αρχή, είπαμε πως δεν είναι ο πιό ευκολος τρόπος αλλά είναι ο πιό γενικός και λύνει όλα τα προβλήματα μετατροπής μονάδων. Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε έναν πιό γρήγορο αλλά λιγότερο γενικό τρόπο μετατροπής μονάδων. Ο καινούριος αυτός τρόπος, στιρίζεται στο γεγονός πως όλα τα προθέματα μονάδων που γνωρίσαμε στην αντίστοιχη ενώτητα, ισοδυναμούν με μια δύναμη του 10. Έται μπορούμε να χρησιμοποιούμε το πινακάκι (που αφορά τη μονάδα μέτρο) και τον παρακάτω τύπο για να μετασχηματίζουμε τις μονάδες: Σύμβολο Αξία Εκθέτης Tm Gm Mm Km m dm cm mm μm nm pm Αρχική μονάδα = 10 (α β) Τελική μονάδα (όπου α ο εκθέτης της αρχικής μονάδας και β ο εκθέτης της τελικής μονάδας) Παραδείγματα: 1cm = 10 ( 2 3) Km = 10 5 Km 1Km = 10 3 ( 3) mm = 10 6 mm 1m = 10 0 ( 2) cm = 10 2 cm 10

11 9 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 9.1 Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί σε ορθογώνιο τρίγωνο Έστω οτι έχουμε το ορθογώνιο τρίγωνο που φαίνεται παρακάτω: B γ α A θ β Γ Για τη γωνία θ του παραπάνω τριγώνου θα πρέπει να ξέρουμε τους εξής τρείς τριγωνομετρικούς αριθμούς: Το ημίτονο, το συνημίτονο και την εφαπτομένη της θ. Οι ορισμοί των παραπάνω τριγωνομετρικών αριθμών είναι: ημθ = συνθ = εφθ = απέναντυ κάθετη υποτείνουσα = α γ προσκείμενη κάθετη υποτείνουσα = β γ απέναντυ κάθετη προσκείμενη κάθετη = α β 9.2 Χρήσιμες τριγωνομετρικές ταυτότητες Στην προηγούμενη ενότητα ορίσαμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς με βάση ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Στα ορθογώνια τρίγωνα όμως, ισχύει το πυθαγώρειο θεώρημα: γ 2 = α 2 + β 2 Διαιρώντας την παραπάνω σχέση με γ 2 έχουμε: γ 2 γ 2 = α2 + β 2 γ 2 1 = α2 γ 2 + β2 γ 2 1 = (α γ )2 + ( β 2 γ ) ημ 2 θ + συν 2 θ = 1 Επίσης, από τη σχέση: εφθ = α, διαιρώντας τον αριθμητή και τον β παρανομαστή του δεύτερου μέλους με γ, έχουμε: εφθ = α γ β γ εφθ = ημθ συνθ 11

12 9.3 Γνωστοί τριγωνομετρικοί αριθμοί Πολλοί καθηγητές, επιμένουν οι μαθητές τους να γνωρίζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς κάποιων γωνιών. Σε αυτή την ενότητα, θα μάθουμε να κατασκευάζουμε με εύκολο τρόπο το πινακάκι με τους αριθμούς αυτούς που θα μας χρειαστούν. Το πρώτο που πρέπει να θυμόμαστε, είναι πως συμπεριφέρονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί όταν αυξάνεται η γωνία. (Προσοχή: Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου, η γωνία ανήκει στο διάστημα [0, 90 ]) Ας φανταστούμε το ορθογώνιο τρίγωνο του προηγούμενου σχήματος. Θέλουμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται το ημθ και το συνθ όταν η γωνία θ αυξάνεται. Ο εύκολος τρόπος, είναι να κρατήσουμε σταθερή την υποτείνουσα. Αυτό μπορεί να γίνει, αν το σημείο Β κινηθεί πάνω σε κυκλικό τμήμα με κέντρο το Α. Έτσι, το ΑΒ=γ θα παραμείνει σταθερό. Σχεδιάζουμε λοιπόν τα παρακάτω σχήμα, στο οποίο έχει αυξηθεί η γωνία θ χωρίς να μεταβληθεί η υποτείνουσα γ: B γ α θ A β Γ Παρατηρούμε, οτί ενώ η υποτείνουσα γ παραμένει σταθερή, η απέναντυ κάθετη πλευρά α αυξάνεται ενώ η προσκείμενη κάθετη β μειώνεται. Έτσι, από τους τύπους:ημθ = α γ και συνθ = β γ, καταλαβαίνουμε οτι όσο αυξάνεται η γωνία θ (στο διάστημα [0, 90 ]), το ημθ θα πρέπει να αυξάνεται ενώ το συνθ θα μειώνεται. Παρατηρούμε επίσης, οτι όσο η γωνία θ μειώνεται, η απέναντυ κάθετη πλευρά τείνει να μηδενιστεί. Αυτό σημαίνει πως το ημ0 θα πρέπει να είναι μηδεν. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κατασκευάσουμε το παρακάτω πινακάκι στο οποίο εχουμε βάλει τους πιο ευκολους αριθμούς που μπορούμε να φανταστούμε: θ ημθ συνθ Προσοχή: Το παραπάνω πινακάκι δεν ειναι έτοιμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 12

13 Το τελευταίο βήμα, είναι να βάλουμε όλους τους παραπάνω αριθμούς μέσα σε τετραγωνική ρίζα και να διαιρέσουμε δια δύο. Έχουμε λοιπόν: θ ημθ 0/2 1/2 2/2 3/2 4/2 συνθ 4/2 3/2 2/2 1/2 0/2 Το πινακάκι μας είναι πλέον έτοιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε... Θα ήταν όμως καλύτερα να το απλοποιήσουμε λίγο ακόμα κάνοντας τις πράξεις που γίνονται ευκολα: θ ημθ 0 1/2 2/2 3/2 1 συνθ 1 3/2 2/2 1/ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε να διαβάσουμε μιά γραφική παράσταση είναι να κοιτάξουμε τί μέγεθος παριστάνεται σε κάθε έναν από τους άξονες της γραφικής μας παράστασης. Έστω πχ οτι το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει τη θέση ενός αντικειμένου που κινείται πάνω σε έναν άξονα x σε συνάρτηση με το χρόνο ( x=f(t) ). x(m) Ο άξονας t μας δείχνει λοιπόν χρονικές στιγμές ενώ ο άξονας x μας δείχνει θέση: A 5 6 t(s) Το σημείο Α λοιπόν μας δείχνει πως το κινητό μας πέρασε τη χρονική στιγμή t=6s από τη θέση x=5m. Προσοχή: Κοιτάξτε προσεκτικά στο παρακάτω διάγραμμα και βρείτε τί σημαίνουν τα σημεία Α και Β. 13

14 x(m) 5 A 0 B 7 t(s) Με λίγη προσοχή, αντιλαμβανόμαστε πως η πληροφορία που μας δίνει το σημείο Α είναι οτι το κινητό μας τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στη θέση x=5m. Ομοίως το σημείο Β μας πληροφορεί οτι το κινητό μας τη χρονική στιγμή t=7s βρίσκεται στη θέση x=0. Προσοχή: Άν διαβάσατε ανάποδα τα παραπάνω σημεία, προσπαθήστε να κάνετε την παρακάτω άσκηση: Ξεκινήστε να φαντάζεστε ένα σημείο Γ να μετακινείται από το Α στο Β... δείτε τί κάνει το ο χρόνος (t) (από πού μέχρι πού πηγαίνει) και τι κάνει η θέση x... Με λίγη προσπάθεια θα διαπιστώσετε πως το διάγραμμα παριστάνει ένα κινητό του οποίου η θέση μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (όσο αυτός μεγαλώνει). Προσπαθήστε να διαβάσετε το διάγραμμα και αντίστροφα (Από το Β στο Α). Θα διαπιστώσετε οτι έχουμε το αντίστροφο φαινόμενο. 11 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Στο πρώτο μόλις κεφάλαιο, θα συναντήσουμε το σύμβολο Δ. Το σύμβολο αυτό είναι ένας τελεστής (όπως λέμε στα μαθηματικά) και θα το συναντάμε πάντα μπροστά από ένα άλλο σύμβολο π.χ.: Δt... αυτό σημαίνει t τελικό t αρχικό και είναι η μεταβολή του χρόνου. Όπου λοιπόν συναντάμε το σύμβολο Δ, θα ξέρουμε πως αυτό σημαίνει τελική αρχική τιμή του μεγέθους που ακολουθεί το Δ και θα ονομάζεται μεταβολή του μεγέθους αυτού. Θα γνωρίσουμε παρακάτω τη μετατόπιση που είναι η μεταβολή της θέσης x = x τελικό x αρχικό. 14

15 12 ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ H λέξη ρυθμός από μόνη της περιέχει την έννοια του χρόνου. Μας δείχνει δηλαδή πάντα πόσο γρήγορα (ή απότομα) γίνεται κάτι. Έτσι η φράση ρυθμός μεταβολής παραπέμπει στο πόσο γρήγορα μεταβάλλεται ένα μέγεθος. Αυτό ακριβώς είναι ο ρυθμός μεταβολής. Έστω οτι έχουμε ένα μέγεθος Μ, το οποίο μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: M M 2 M 1 B A θ t 1 t 2 t Παρατηρούμε ότι από τη στιγμή t 1 εώς τη στιγμή t 2 το μέγεθος Μ μεταβλήθηκε κατά M 2 M 1. Έτσι, αν προσπαθήσουμε να βρούμε το ρυθμό μεταβολής του μεγέθους Μ με βάση αυτά τα σημεία του διαγράμματος, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: M t Αυτός ο τύπος εκφράζει αναλογία ως προς τη μεταβολή του μεγέθους και αντίστροφη αναλογία ως προς τη μεταβολή του χρόνου. Δηλαδή, όταν κρατήσουμε σταθερό το t, όσο αυξάνεται η μεταβολή του μεγέθους M, τόσο αυξάνεται και ο ρυθμός μεταβολής. Ενώ αντίθετα, για μια συγκεκριμένη μεταβολή M όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα t τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός μεταβολής του M. Παρατηρούμε όμως οτι αυτός ο ρυθμός μεταβολής, αφορά δυο διαφορετικές τιμές του χρόνου... Δεν αναφέρεται σε μία και μόνο χρονική στιγμή...το M είναι λοιπόν στην πραγματικότητα ο t μέσος ρυθμός μεταβολής για το χρονικό διάστημα (t 1, t 2 ) και μπορούμε να πούμε ότι M = M 2 M 1 = εφθ. t t 2 t 1 15

16 Για να καταλάβουμε τί είναι ο ρυθμός μεταβολής που αναφέρεται σε μία μόνο χρονική στιγμή, πρέπει να φανταστούμε το Δt να μικραίνει πλησιάζοντας τη ζητούμενη χρονική στιγμή. πχ το t 1. Αυτό μπορεί να γίνει αν πλησιάζουμε συνεχώς το σημείο Β προς το σημείο Α. Στο τέλος θα καταλήξουν να συμπέσουν και από μέσα τους να περνάει η εφαπτόμενη ευθεία στην καμπύλη στο σημείο Α όπως βλέπουμε στο σχήμα: M M 2 B M M 1 A θ M 1 A θ t 1 t 2 t t 1 t Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής (ή απλά ο ρυθμός μεταβολής) τη χρονική στιγμή t 1 γράφεται dm dt και ισχύει: dm dt = εφθ'. Καταλαβαίνουμε λοιπόν οτι ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής, είναι η κλίση του διαγράμματος του ζητούμενου μεγέθους στο διάγραμμά του σε συνάρτηση με το χρόνο. 16

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα»

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» Ερώτημα 1 ο : Ποιες από αυτές τις «αρχές» είναι όντως αρχές και ποιες δεν είναι; Ερώτημα 2 ο : Ποιο έχει μεγαλύτερη ισχύ; η «αρχή» ή ο «νόμος»; Ερώτημα 3 ο : Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα