χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software #12 Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει ρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 Editorial #12 Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα αβέβαιης χρονιάς και στο ξεκίνημα μιας ακόμα, που δεν γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος «τι θα του ξημερώσει». Η απογοήτευση όλων των συντελεστών της αγοράς είναι διάχυτη, μετά την αιφνίδια στροφή που έγινε στο θέμα με τον ΟΤΕ και την MIG, η πλήρης ακινησία που υπάρχει στα θέματα της Παιδείας, η ασάφεια γύρω από το ασφαλιστικό, η ενδυνάμωση και η διεκδίκηση μεριδίων εξουσίας από το μειοψηφικό «συνδικαλιστικό» κίνημα, η ντροπή που νοιώθουν όλοι για το σύστημα υγείας, η καταλήστευση των πόρων των ελλήνων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι επίσης τραγικό να παρακολουθούμε έκπληκτοι από τα Μέσα επικοινωνίας τα κροκοδείλια δάκρυα όλων των παρατάξεων για την ταλαίπωρη Ολυμπιακή αεροπορία, όταν ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ασελγούσαν σε βάρος της τα τελευταία 50 χρόνια. Ένας Ευρωπαίος θα αναρωτηθεί ίσως λογικά: τελικά τι δουλεύει σ αυτό τον τόπο; Μία απάντηση και μόνον: οι ηρωϊκοί μικρομεσαίοι και μικρομικροί επιχειρηματίες, απέναντι σε μια αγορά που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες και σε ένα εχθρικό κρατικό πλαίσιο λειτουργίας που προσπαθεί να απομυζήσει με κάθε τρόπο τον πλούτο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, για να τον μοιράσει στο κρατικοδίαιτο και υπεράριθμο στρατό κατοχής της χώρας μας. Αγαπητοί μας φίλοι, δεχθείτε σας παρακαλούμε την προτροπή μας: ξεχάστε τι συμβαίνει στο ελληνικό εξωτερικό περιβάλλον και απολαύστε τις άγιες μέρες που έρχονται, δίνοντας λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στους γύρω σας και αναπροσαρμόστε τους στόχους του 2008, δίνοντας μία ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ προσέγγιση Οι συνεργάτες μου και εγώ, σας στέλνουμε τις πιο ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχές μας για τα Χριστούγεννα και το Νέο Χρόνο Κ. Γεωργάκας Editorial Νέα της GECON Νέα της αγοράς Περί υγείας ο λόγος ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ!!! Συνέντευξη του μήνα: Συνέντευξη με την κα. Άννα Σφέτκου Master Franchisor των ANTISMOKING CENTERS Άρθρο του μήνα Φάρμακο κατά της φτώχειας το κοινωνικό Management Συμβουλή του μήνα: Οδηγίες σωστής συμπεριφοράς σε ένα Επαγγελματικό δείπνο σελ.2 σελ.3 σελ.4 σελ.5 σελ.6 σελ.7 σελ.8 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2007

3 P Νέα της GECON Η κα Ειρήνη Κόντρα συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε η HUMAN ASSET στο πλαίσιο του MONEY SHOW Η πρωτοβουλία της HUMAN ASSET αφορούσε τη διοργάνωση πέντε πιλοτικών μεικτών σεμιναρίων - εργαστηρίων τηλεκπαίδευσης (Blended Learning Workshops) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο σεμινάριο που έγινε σε συνεργασία με την ICBS, ήταν επικεντρωμένο σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και πραγματευόταν το θέμα της Συναλλακτικής Ανάλυσης, ως μέθοδο προσδιορισμού της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς. Η GECON ΕΠΕ σε συνεργασία με την ICBS THESSALONIKI BUSINESS SCHOOL και την εταιρία EUROCONSULTANTS, ου oργάνωσε στο πλαίσιο του 11P MONEY SHOW 2007, Επιχειρηματική Ημερίδα με τίτλο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ». Ο Δρ Κων/νος Γ. Γεωργάκας παρουσίασε το θέμα «Η στρατηγική Μάρκετινγκ ως εργαλείο για την επιτυχημένη ανάπτυξη». Ολοκληρώθηκαν τα δύο πρώτα από τα 10, μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Γενικές Αρχές Management» και «Πρόωθηση Πωλήσεων και Marketing». Τα σεμινάρια σχεδιάζει και υλοποιεί για λογαριασμό του EBEΘ από το 2002, η GECON. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνέχεια.. Η GECON ΕΠΕ προσπαθεί να υλοποιεί τις σκέψεις και τις προτάσεις της. Από τις ανοιχτές εκδηλώσεις & τα σεμινάρια του 2007, ένα μέρος του συνολικού ποσού, ενίσχυσε το σημαντικό και πολυδιάστατο έργο που πραγματοποιούν διεθνώς «Οι Γιατροί του Κόσμου». Η GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, συμμετείχε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου σε ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΣΜΑ, ως συνδεδεμένο μέλος της, με θέμα «Η Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Πράξη Προγραμματική Περίοδος Με πρωτοβουλία της GECON πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου «Δείπνο εργασίας» με την συμμετοχή 10 γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και προβληματισμών, πάνω στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και οι προοπτικές ένταξης των επενδυτικών δράσεων τους.

4 Μια νέα πρωτοβουλία αναλαμβάνει η GECON από τις αρχές του ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MANAGEMENT Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κλείνουμε από 23/12 2/1/08 Το τηλεφωνικό μας κέντρο όπως και οι ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις θα είναι σε λειτουργία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑGEMENT Σκοπός τους είναι η παρουσίαση των νέων τάσεων, των αλλαγών και των καινοτομιών που γίνονται σε όλο το φάσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε μικρό και επιλεγμένο κύκλο επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται τα θέματα αυτά και θα ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρώτο εργαστήριο προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 14/2/2008 & ώρα 18:00 21:30 με θέμα: Επενδύστε σε ηγέτες, όχι μόνο σε πόρους. Κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας.. Νέα της αγοράς PHILOXENIA 2007 Ακόμη πιο εμπορική, ακόμη πιο διεθνή, ακόμη πιο στοχευμένη, χαρακτήρισαν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, την 23η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA, η οποία ήταν ανοιχτή προς στο κοινό από την 1/11 έως τις 4/11. Οι περσινές επιδόσεις ρεκόρ, όσον αφορά τις συμμετοχές και τους επισκέπτες (785 εκθέτες και επισκέπτες από 32 χώρες), ξεπεράστηκαν στη φετινή 23η PHILOXENIA - η οποία τέλεσε υπό την αιγίδα και την αμέριστη στήριξη του Yπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του ΕΟΤ. Φέτος έδωσαν το «παρών» 803 εκθέτες. Εξ αυτών, οι 690 ήταν Έλληνες και οι 113 ξένοι, προερχόμενοι από 30 χώρες, ενώ οι επίσημες κρατικές συμμετοχές ήταν από 16 χώρες, έναντι 15 χωρών το MONEY SHOW 2007 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11o Money Show 2007 που πραγματοποιήθηκε από 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου, στο HYATT REGENCY HOTEL. Το πολυσυνέδριο φιλοξένησε γύρω στις 150 εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Το περιεχόμενο τους ποικίλο: οικονομικό, επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, κοινωνικό. Στο κάλεσμα δεν ανταποκρίθηκαν μόνο οι χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και οι επίσημοι φορείς, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα χρονιά, την συμβολή του Money Show στα δρώμενα της πόλης μας. Oι επισκέπτες και τις τρεις μέρες ξεπέρασαν τις

5 Περί υγείας ο λόγος ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ Σύμφωνα με τον κ. Στρατή Γρ. Παττακό, Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Υγεία», οι μάνατζερ αποτελούν «επικίνδυνη» κατηγορία στελεχών, διότι αφιερώνουν πολύ χρόνο στην εργασία τους και στους στόχους τους. Βρίσκονται σε ένα διαρκές ψυχολογικό στρες. O μάνατζερ υφίσταται πάνω από όλα πίεση ψυχολογική, υφίσταται τον ανταγωνισμό, την αγωνία. Όλα αυτά είναι παράγοντες ασθένειας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής, σε συνδυασμό με την κακή διατροφή, την έλλειψη άσκησης, τον καφέ και το κάπνισμα, παρ όλο που τα τελευταία ιδίως «θεωρούνται» ότι τον «βοηθούν». Πιστεύεται ότι με τον καπνό και τον καφέ λαμβάνονται γρηγορότερες και ορθότερες αποφάσεις. Το στέλεχος που καπνίζει πίνοντας καφέ, χαρακτηρίζεται σας ένας πυροσβέστης που έχει πάνω του ένα μπουκάλι με βενζίνη! Είναι θέμα χρόνου η ανάφλεξη! Είναι θέμα χρόνου η στεφανιαία νόσος για ένα άτομο που τρέφεται γρήγορα, κοιμάται λίγο, δεν ασκείται και καπνίζει! Η σύγχρονη επιδημία της καρδιάς είναι η στεφανιαία νόσος, το βούλωμα δηλ. των αρτηριών της καρδιάς, που δημιουργεί τη στηθάγχη, τον πόνο στο στήθος και εν τέλει το έμφραγμα. Τι προκαλεί όμως τη στεφανιαία νόσο; Πέντε βασικοί παράγοντες οδηγούν σε αυτήν. Πρώτον, η κληρονομικότητα. Δεύτερος παράγοντας είναι η χοληστερίνη και τα λιπίδια, που αποτελούν ουσίες που οφείλονται στη διατροφή μας, αλλά έχουν σχέση και με τη γενετική μας προδιάθεση. Τρίτος παράγοντας είναι η υπέρταση. Υπάρχει και εδώ γενετική προδιάθεση, αλλά και άμεση σχέση με τον τρόπο ζωής μας. Ο διαβήτης, το σάκχαρο αποτελεί τον τέταρτο παράγοντα. Το μετράμε, το ελέγχουμε και δε το ξορκίζουμε με περιστασιακές δίαιτες. Το κάπνισμα είναι ο πιο επικίνδυνος παράγοντας που συμβάλει στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου. Ελάχιστες ασθένειες στα ιατρικά χρονικά δεν σχετίζονται με αυτό. Σκοτώνει ένα άνθρωπο κάθε 8 δευτερόλεπτα παγκοσμίως! Για αυτό, περπατάτε στη φύση, τρώτε όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένες τροφές, μην καπνίζετε, δημιουργείστε ευχάριστη και οικογενειακή ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας σας και ζήστε πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια! ΠΗΓΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Νέα της αγοράς ΤΟ ΚΡΑΣΙ «ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ» ΣΤΑ 100 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Στα 100 καλύτερα κρασιά του κόσμου συγκαταλέγεται το κρασί «ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ», από την ελληνική ποικιλία «Ξινόμαυρο» που παράγεται στην αμπελουργική ζώνη της Νάουσας από τον οινολόγο κ. Απόστολο Θυμιόπουλο, σύμφωνα με WINE REPORT 2008 Tom Stevenson. Ο κ. Α. Θυμιόπουλος διατηρεί την ΚΑΒΑ «ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια στον αγαπητό μας προμηθευτή Να είναι πάντα γερός και να προσφέρει τις γνώσεις, το κέφι, το μεράκι και την εμπειρία του σε όλους τους λάτρεις του καλού κρασιού σε όλο τον κόσμο. EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΒΕΘ Από τις 9 Ιανουαρίου 2008, συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΒΕΘ με το «SKILLS FOR YOUR SUCCESS», «PROJECT MANAGEMENT», «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-BUSINESS PLAN», «ΔΙΚΤΥΑ MARKETING ΚΑΙ LOGISTICS», «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», «COACHING», «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ» κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο & ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ Στις αρχές του 2008, ξεκινά μέσα από τα Hyper Markets CARREFOUR, η διάθεση πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Η διάθεση των παραπάνω πιστωτικών προϊόντων θα γίνει σε συνεργασία με την Εμπορική Τράπεζα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται εδώ και πολλά χρόνια από την αντίστοιχη αλυσίδα στην Ευρώπη. Η ανθρώπινη σκέψη, εφόσον διευρυνθεί από μια καινούργια ιδέα, ουδέποτε θα ξαναβρεί τις αρχικές της διαστάσεις. ΌλΙβερ Ουέντελ Χολμς

6 Η Συνέντευξη του μήνα Άννα Σφέτκου Ιδιοκτήτρια της HEALTH & LIFE & Master Franchisor των ANTISMOKING CENTERS για Ελλάδα, Κύπρο & Βαλκανικές Χώρες GECON NEWS: Kα Σφέτκου, μιλήστε μας για το προφίλ και τη δραστηριότητα της εταιρίας σας HEALTH & LIFE; Α. Σφέτκου: Φέτος ανέλαβα με την επωνυμία της HEALTH & LIFE το δίκτυο των ANTISMOKING CENTERS στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Τα τελευταία 6 χρόνια λειτουργώ το μοναδικό αντικαπνιστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αν και στο χώρο των επιχειρήσεων βρίσκομαι 20 χρόνια, με το franchising ασχολούμαι τα τελευταία 6. Τι είναι όμως το ANTISMOKING CENTER; Το ANTISMOKING CENTER αποτελεί μια σίγουρη, εύκολη και αποτελεσματική λύση για κάποιον που θέλει να κόψει το κάπνισμα. Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, όσο ποτέ άλλοτε, λόγω των συνθηκών (ραγδαία αύξηση θανάτων λόγω τσιγάρου, προστασία περιβάλλοντος, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων μη καπνιστές, κοινοτικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις κ.α.) προβάλλει η ανάγκη περιορισμού του αριθμού των καπνιστών. Για αυτό και ίσως παρατηρούμε μια αυξητική τάση στην αγορά στο χώρο των υπηρεσιών-προϊόντων διακοπής του καπνίσματος. GECON NEWS: Ποιο είναι το δυνατό σημείο των ANTISMOKING CENTERS; Γιατί ο καταναλωτής να εμπιστευτεί την υπηρεσία που παρέχετε; Α. Σφέτκου: Το δυνατό σημείο των ANTISMOKING CENTERS είναι η ίδια η μέθοδος (electromeridian kobra) που εφαρμόζει και τα ποσοστά επιτυχίας που εγγυώνται 95% αποτελεσματικότητα. Συγχρόνως η μέθοδος είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και σύντομη. Ο πελάτης δεν έχει παρενέργειες και δεν εκδηλώνει κάποιο στερητικό σύνδρομο. Είναι μια μέθοδος που δεν χρησιμοποιεί υποκατάστατα νικοτίνης, ούτε κάποιο άλλο φαρμακευτικό κατασκεύασμα. Είναι μια μέθοδος «καθαρή» και σύγχρονη. GECON NEWS: Πώς βλέπετε το μέλλον των ANTISMOKING CENTERS; Είστε αισιόδοξη για μια πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης; Α. Σφέτκου: Η επιτυχημένη πορεία μιας υπηρεσίας, πόσο μάλλον ενός δικτύου που δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα, βασίζεται πάνω από όλα στο ίδιο το «προϊόν-υπηρεσία». Όλα τα μέλη του δικτύου μας, έχουν εμπιστοσύνη στην μέθοδο μας και πολλοί από αυτούς την έχουν αποκτήσει λόγω ιδίας πείρας, καθώς αποτέλεσαν παλιούς πελάτες κάποιου ANTISMOKING CENTER. Όσο πιο «δυνατή» λοιπόν είναι μια υπηρεσία, τόσο πιο «δυναμική» θα είναι και η πορεία της. Πάνω σε αυτό βασιζόμαστε και λόγω αυτού βρίσκομαι και εγώ σε αυτή τη θέση. Πιστεύω σε αυτό που προσφέρω. Από εκεί και πέρα συντρέχουν και συμβάλλουν άλλοι παράγοντες, όπως η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του δικτύου, η κατάλληλη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε αγοράς. Όλα τα παραπάνω, μια ομάδα συνεργατών, συμβούλων και εγώ, φροντίζουμε να τα ελέγχουμε και να τα διασφαλίζουμε συνεχώς. Αυτή η προσπάθεια γίνεται με στόχο την ανάπτυξη του δικτύου αλλά και την ικανοποίηση των παλιών και νέων συνεργατών, που έχουν επενδύσει κεφάλαιο και χρόνο. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 9 κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χίο, Κομοτηνή) και άλλα 3 στην Κύπρο και ευελπιστούμε η επιτυχημένη συνταγή να εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Πέρα όμως από την εξάπλωση του δικτύου, η HEALTH & LIFE έχει προγραμματίσει μέσα στο 2008 να διευρύνει την γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών των ANTISMOKING CENTERS, εντάσσοντας σε αυτές, θεραπεία για διαταραχές ύπνου (αϋπνία) αλλά και διατροφικές διαταραχές (βουλιμία). Ο αναπτυξιακός μας στόχος, δεν συμπίπτει μόνο στην xωροταξική επέκταση του δικτύου αλλά και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το επίπεδο των τελευταίων συμπληρώνει και ολοκληρώνει την επιτυχία των ANTISMOKING CENTERS. 6

7 Άρθρο του μήνα 7 ΦΑΡΜΑΚΟ στοιχεία για ΚΑΤΑ την τεχνολογία ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ DSL ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ MANAGEMENT Ιούνιος 2007 Κάποιοι από εσάς έχετε ακουστά το όνομα Μουχάμαντ Γιούνους, κάποιοι άλλοι ίσως είστε ενήμεροι για το έργο του. Είναι ο κάτοχος του νόμπελ Ειρήνης για το 2006, γνωστός και ως «Τραπεζίτης των φτωχών». Ο δρ. Μουχάμαντ Γιούνους είναι οικονομολόγος και ιδρυτής της τράπεζας Grameen. Η τράπεζα αυτή έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα να δανειοδοτεί μόνο φτωχούς στο Μπαγκλαντές. Πώς λειτουργεί; Ο δρ. Γιούνους αποφασίζει να δανείσει με δική του εγγύηση 27 δολάρια κλξ οπξ από τράπεζες, σε 42 συνανθρώπους του, στους οποίους οι τράπεζες αρνούνταν να δανείσουν το ποσό αυτό. Η λογική των τραπεζών είναι να δανείζουν μόνο σε αυτούς που έχουν, έτσι το τραπεζικό σύστημα δεν επιτρέπει σε κάποιον φτωχό να δημιουργήσει μια μικροεπιχείρηση, ώστε να ξεφύγει από τη φτώχεια. Το 1983 ίδρυσε την Grameen Bank και έκτοτε έχει χρηματοδοτήσει 7,5 εκατομμύρια φτωχούς στη χώρα του, από τους οποίους το 97% είναι γυναίκες, οι οποίες κατοικούν σε χωριά. Για αυτό η τράπεζα είναι γνωστή και με το όνομα Village Bank. Η τράπεζα αυτή χορηγεί άτοκα μικροδάνεια σε φτωχές οικογένειες και τις βοηθά να αποκτήσουν στέγη, να μορφώσουν τα παιδιά τους και να δημιουργήσουν μικροεπιχειρήσεις. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν να δημιουργηθούν στο Μπαγκλαντές, από το 1984, περίπου κατοικίες των οποίων νόμιμοι ιδιοκτήτες είναι μόνο γυναίκες. Η τράπεζα μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει 6 δις δολάρια και το ποσοστό της επιστροφής αυτών των δανείων φθάνει το 99%. Με ανύπαρκτη γραφειοκρατία και μηδενικά έξοδα επικοινωνίας, η τράπεζα είναι κερδοφόρα, αυτάρκης σε κεφάλαια και έχει να δεχτεί δωρεές από το Οι καταθέσεις των μελών της τράπεζας ξεπερνούν το 143% των χορηγηθέντων δανείων, και με βάση πρόσφατη έρευνα της, το 58% των δανειοληπτών της έχει ξεπεράσει τη γραμμή της φτώχειας. Τεράστια είναι επίσης η έμφαση που δίνει η τράπεζα στην εκπαίδευση. Σλόγκαν της είναι «Μόρφωση πρώτα, εργασία μετά». Η τράπεζα προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες. Από τους υπότροφους αυτούς, εξάλλου, έχουν αναδειχτεί και οι εργαζόμενοι στην τράπεζα, οι οποίοι έχουν καθήκον να επισκέπτονται καθημερινά τους φτωχούς στα χωριά και να τους συμβουλεύουν. Αντί οι πελάτες να πηγαίνουν στην τράπεζα, πηγαίνει η τράπεζα σε αυτούς, προσεγγίζοντας τους με την καρδιά και όχι τη ψυχρή τραπεζική λογική. Από τους νέους και τα παιδιά που έχουν φοιτήσει με δαπάνες της τράπεζας, οι έχουν πάρει εκπαιδευτικά δάνεια και σήμερα σπουδάζουν ιατρική, μηχανική και διοίκηση επιχειρήσεων. Ο δρ. Γιούνους πιστεύει ότι η ελεημοσύνη δε βοηθά τους φτωχούς, διότι διαιωνίζει τη φτώχεια. ΟΙ φτωχοί χρειάζονται τα μέσα για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα αμέτρητα προσόντα που διαθέτει ο άνθρωπος. Η ομάδα του δρ. Γιούνους κάνει τα πάντα για να ωθήσει τους ζητιάνους να γίνουν επιχειρηματίες «Έχουμε φτωχούς στον κόσμο γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι η φτώχεια είναι μέρος του ανθρώπινου πεπρωμένου. Η αντίληψη μας αυτή δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να διαιωνίζει τη φτώχεια. Αν λοιπόν θεωρούμε τη φτώχεια απαράδεκτη, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κόσμο απελευθερωμένο από αυτήν, στον οποίο το επιχειρείν θα αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα». Πηγή:Μanager-αποσπάσματα από την ομιλία του Δρ. Γιούνους στο συνέδριο της ΕΕΔΕ και του EFQM 7

8 Η συμβουλή του μήνα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ Ένα ακόμα βαρετό και αποπνικτικό δείπνο ή μια αξέχαστη και ενδιαφέρουσα συνάντηση; Ανεξάρτητα από τον τύπο του δείπνου όπου συμμετέχετε, σας παρουσιάζουμε κάποιους κανόνες, που θα σας βοηθήσουν να αφήσετε τις καλύτερες εντυπώσεις. 1. Μην ντρέπεστε να φάτε. Σκοπός του δείπνου είναι να συμμετέχετε εκεί μαζί με άλλους συναδέλφους. Πιθανότατα και εκείνοι να είναι πεινασμένοι. Σίγουρα, όλοι νιώθουν καλύτερα και πιο άνετα με γεμάτο στομάχι. 2. Προσέξτε τους τρόπους σας. Θυμηθείτε τι σας έχουν πει οι γονείς σας: μη μασάτε με το στόμα ανοιχτό, μην απλώνετε τα χέρια σας επάνω στο τραπέζι, μην γυρνάτε πίσω την καρέκλα σας και μην μιλάτε με το στόμα γεμάτο. 3. Μην πετάγεστε πρώτος για να παραγγείλετε. Περιμένετε τη σειρά σας και δώστε προτεραιότητα στις κυρίες. 4. Εάν στο συγκεκριμένο δείπνο το αλκοόλ δεν επιτρέπεται, μην παραγγείλετε. Αντίθετα, αν το κλίμα το επιτρέπει, μπορείτε να παραγγείλετε ένα-δύο ποτά. 5. Υπάρχει αμηχανία; Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αισθανθούν άνετα και ξεκινήσετε εσείς τη συζήτηση. Μπορείτε να αναφερθείτε στην ατμόσφαιρα και στο στυλ του εστιατορίου, στην κίνηση που είχε μέχρι να φτάσετε στο εστιατόριο κ.λ.π. 6. Μην παραγγείλετε το πιο ακριβό πιάτο από τον κατάλογο. Περιοριστείτε σε κάποιο με μέση τιμή. Στην περίπτωση που πληρώνετε εσείς τον λογαριασμό, ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας να παραγγείλουν ότι τους αρέσει ανεξάρτητα από την τιμή. Μπορείτε να πείτε κάτι όπως: «Το φιλέτο φαίνεται υπέροχο. Νομίζω ότι θα πάρω ένα. Αρέσει σε κάποιον το φιλέτο; Εάν σας αρέσει πρέπει να το δοκιμάσετε. Έχω ακούσει ότι το φτιάχνουν υπέροχα εδώ!». 7. Ενημερώστε τον σερβιτόρο να σας φέρει το λογαριασμό πριν ολοκληρωθεί το δείπνο. 8. Αν ο σκοπός του δείπνου είναι επαγγελματικός, κρατήστε το βασικό θέμα στην κορυφή της συζήτησης. Αν είναι δείπνο για τη βελτίωση των σχέσεων σας με τους συναδέλφους σας, ρωτήστε τους για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τα αγαπημένα τους σπορ, ταινίες, τραγούδια και γενικότερα για να ενδιαφέροντα τους. Οι άνθρωποι λατρεύουν να μιλάνε για τον εαυτό τους. Αφήστε τους λοιπόν! Δεκέμβριος 2006 Πηγή: Manager 8

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 11 - OKTΩBΡΙΟΣ 2008. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 11 - OKTΩBΡΙΟΣ 2008. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 11 - OKTΩBΡΙΟΣ 2008 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 3 4-5 6-9 Editorial 10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα 12-13 Εξελίξεις Εξελίξεις Συνέντευξη 14-16 17-19 Ο Όμιλός μας Yγιεινή & Ασφάλεια Η εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η εθνική τραγωδία

Μπορεί η εθνική τραγωδία Αριθμός φύλου 10 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τα μάτια στραμμένα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αναπτυξιακός νόμος Η αναπτυξιακή πολιτική διαμορφώνεται από τη στρατηγική, την

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 37 2014 ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4. Εταιρικό Προφίλ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό 4 Εταιρικό Προφίλ 7 ΕΚΕ: Επιχειρηματική Προσέγγιση και Βασικές Δεσμεύσεις 14 Εταιρική Διακυβέρνηση 19 Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ "Νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική" Αφιέρωμα Εκπαίδευση Προσωπικού και Δικτύων Πωλήσεων. Αποτελέσματα Ρεκόρ κερδών στο εξάμηνο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική Αφιέρωμα Εκπαίδευση Προσωπικού και Δικτύων Πωλήσεων. Αποτελέσματα Ρεκόρ κερδών στο εξάμηνο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Αφιέρωμα Εκπαίδευση Προσωπικού και Δικτύων Πωλήσεων ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ "Νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική" Αποτελέσματα Ρεκόρ κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επτά (7) συναντήσεις εργασίας κλαδικού και οριζόντιου χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ CEO, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS CHRISTINE LAGARDE ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ CEO, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS CHRISTINE LAGARDE ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 27# ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ CEO, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ CHRISTINE LAGARDE ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 3 4-5 6-7 Editorial 8-10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα Εξελίξεις Εκπαίδευση 12-13 14-15 Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ FEMALE ENTREPRENEURSHIP BEST PRACTICE GUIDE IN MALE-DOMINATED SECTORS OF ECONOMY ΟΔΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.10 Α ΜΕΡΟΣ..11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.11 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING Το franchising δημιουργεί κερδοφόρους ορίζοντες στις οικογενειακές επιχειρήσεις 78 FrancHise Success τευχοσ 45 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & FRANCHISING Το franchising

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσίδες. Μάρκετ 62 FrancHise Success τευχοσ 46

Αλυσίδες. Μάρκετ 62 FrancHise Success τευχοσ 46 Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ 62 FrancHise Success τευχοσ 46 Η αγορά - Οι τάσεις - Οι ευκαιρίες Το σύγχρονο λιανεμπόριο Πρόκειται για μια αγορά με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και με έντονο ανταγωνισμό. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα