ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΥΖΙΡΑΚΗ Επιβλέπων : Λέκτορας Τρύφων Δάρας ΧΑΝΙΑ, 2009

2 - 1 -

3 Αφιερώνεται σε εκείνους που αναγνωρίζουν - 2 -

4 Γεωργία Ε. Βυζιράκη, 2009 Επιτρέπεται η αντιγραφή µέρους της ερευνητικής εργασίας µε την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στην πηγή - 3 -

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διπλωµατική πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των µεταπτυχιακών σπουδών του Γενικού Τµήµατος Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Εξειδίκευσης στον τοµέα Μαθηµατικών. Το θέµα που πραγµατεύεται είναι η αποτίµηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στο Ν. Χανίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα της διπλωµατικής αυτής άρα Τρύφωνα για τη διαρκή καθοδήγηση και επίβλεψη, καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της, που αποτέλεσαν σηµαντικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση της. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Αποστολάκη Ιωάννη για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγησή του, ιδιαίτερα στη φάση της επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Τέλος, εκφράζω τις θερµές µας ευχαριστίες προς όλους εκείνους που µε το δικό τους τρόπο συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της διπλωµατικής

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ TΡAΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ Ι ΡΥΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις εστιάζουν όλο και περισσότερο στην αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα και υπηρεσίες που τους προσφέρουν. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, στα πλαίσια της εδραίωσης και διασφάλισης της θέσης τους στην αγορά, καθώς και της επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, καλούνται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς και να ικανοποιήσουν όχι µόνο τις ανάγκες αλλά και τις επιθυµίες των καταναλωτών. Στην προσπάθεια απόκτησης ολοκληρωµένης και αντιπροσωπευτικής εικόνας σχετικά µε την άποψη των καταναλωτών πελατών αναφορικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, προχωρούν οι επιχειρήσεις αρχικά στην υλοποίηση σχετικών δειγµατοληπτικών ερευνών ικανοποίησης. Η γνώση της συµπεριφοράς του πελάτη-καταναλωτή, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση και συγκέντρωση ιδεών για νέα καινοτόµα προϊόντα, στον προσδιορισµό της δυνητικής αγοράς διάθεσής τους, στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό του µάρκετινγκ, στη δηµιουργία πλαισίου τιµολόγησης των προϊόντων, και κατά συνέπεια στη σηµαντική αύξηση των κερδών, µέσω της «µετατροπής» των αναγκών των καταναλωτών σε αποτελεσµατικά προϊόντα. Τα τραπεζικά ιδρύµατα, τα οποία τον τελευταίο καιρό δέχονται δυσµενή κριτική τόσο από τα Μ.Μ.Ε. όσο και από τον απλό πολίτη, προβαίνουν επίσης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή / και υπηρεσιών, µε απώτερο στόχο να καλύψουν νέες υφιστάµενες ανάγκες ή επιθυµίες των πελατών τους, σε κάποιες περιπτώσεις δε, ακόµα και ανάγκες που δεν έχουν ακόµα δηµιουργηθεί. Από την άλλη πλευρά, η καλή ενηµέρωση και γνώση του πελάτη σχετικά µε τα προϊόντα που παρέχονται από διάφορα τραπεζικά ιδρύµατα, τον καθιστά πιο απαιτητικό στις συναλλαγές του, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα όχι µόνο της ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών, αλλά και της ποιοτικής παροχής τους σε αυτόν. Άµεση απόρροια των παραπάνω και µε σκοπό την αποτίµηση των τραπεζικών υπηρεσιών και των τραπεζικών προϊόντων στο Ν. Χανίων αποτελεί η υλοποίηση σχετικής έρευνας. Συγκεκριµένα, στους επιµέρους στόχους της έρευνας περιλαµβάνεται η διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε: την εκτίµηση της γνώσης και της χρήσης των προσφερόµενων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων στους κατοίκους του Ν. Χανίων, τη διερεύνηση των λόγων αιτιών για τους /τις οποίες οι κάτοικοι του Ν. Χανίων κάνουν χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών, τη διερεύνηση και τον προσδιορισµό του επιθυµητού τρόπου υλοποίησης τραπεζικών συναλλαγών, - 6 -

8 τον προσδιορισµό των παραµέτρων, µε τις οποίες οι πελάτες επιλέγουν να συναλλάσσονται µε συγκεκριµένα τραπεζικά ιδρύµατα, την αξιολόγηση των τραπεζικών ιδρυµάτων του Ν. Χανίων, τη διερεύνηση και ο προσδιορισµός των παραγόντων ή των χαρακτηριστικών εκείνων που θα επιδρούσαν θετικά ως προς την ικανοποίηση των κατοίκων του Ν. Χανίων από τα τραπεζικά ιδρύµατα µε τα οποία συναλλάσσονται, τη διερεύνηση των κοινωνικο-οικονοµικών µεταβλητών, οι οποίες επηρεάζουν το είδος των συναλλαγών µε τα τραπεζικά ιδρύµατα στο Ν. Χανίων. Η παρούσα διπλωµατική αποτελείται συνολικά από τέσσερα επιµέρους τµήµατα: Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνονται οι βασικοί ορισµοί των εννοιών που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διπλωµατική και ιδιαίτερα ο σχεδιασµός της δειγµατοληπτικής έρευνας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής. Οι ορισµοί αυτοί αφορούν σε έννοιες όπως ο ερευνητικός προβληµατισµός και τα στάδια µιας έρευνας, οι µεταβλητές, οι κατηγορίες µεταβλητών και η µέτρησή τους, οι υποθέσεις οι βασικοί τύποι και τα χαρακτηριστικά των υποθέσεων. Ακολουθεί η αναφορά και παράθεση των ορισµών των εννοιών «πληθυσµός», «δείγµα» και ο καθορισµός αυτού, «δειγµατοληψία», καθώς οι κατηγορίες δειγµατοληψίας. Αµέσως µετά παραθέτονται, σε θεωρητικό επίπεδο, τα επιµέρους τµήµατα µιας δειγµατοληπτικής έρευνας ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητός, ο σχεδιασµός µιας έρευνας, οι µέθοδοι συγκέντρωσης των δεδοµένων και η σύνταξη ενός ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος καταχώρησης των δεδοµένων που συλλέχθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και η ανάλυση αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται συνοπτικά ο τραπεζικός κλάδος. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση των εννοιών όπως «τράπεζα», «τραπεζικό ίδρυµα» και «χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα» (ενώ παράλληλα γίνεται σαφής ο διαχωρισµός των εννοιών αυτών), «βασικές αρχές λειτουργίας της τράπεζας», «τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες». Η γενικότερη γνώση του τραπεζικού κλάδου καθιστά δυνατή την ανάδειξη των παραγόντων εκείνων που θα αποτελέσουν στη συνέχεια τα κριτήρια αποτίµησης των τραπεζικών ιδρυµάτων στο Ν. Χανίων. Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στο τραπεζικό σύστηµα, στις βασικές αρχές λειτουργίας ενός τραπεζικού ιδρύµατος, καθώς και της διάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης της δειγµατοληπτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της αποτίµησης των τραπεζικών ιδρυµάτων του Ν. Χανίων. Για την υλοποίηση της δειγµατοληπτικής έρευνας και του απαραίτητου ερωτηµατολογίου (το οποίο συντάχθηκε από την ερευνήτρια), καθώς και για την επιλογή των επιµέρους κριτηρίων, πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση τόσο της ελληνικής, όσο και της ξένης αρθρογραφίας, µε στόχο τη καταγραφή, τη µελέτη αντίστοιχων - 7 -

9 ερευνών που έχουν υλοποιηθεί σχετικά µε την ικανοποίηση των πελατών από τα τραπεζικά ιδρύµατα γενικότερα, τόσο σε ελλαδικό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ακολουθεί η παράθεση των εξαγόµενων συµπερασµάτων της παρούσης έρευνας αποτίµησης των τραπεζικών ιδρυµάτων του Ν. Χανίων. Στα παραρτήµατα που ακολουθούν παρατίθεται η ολοκληρωµένη µορφή του ερωτηµατολογίου, µε τη βοήθεια του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας και δίνονται ενδεικτικά στατιστικοί πίνακες και διαγράµµατα που προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδοµένων

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Βασικές έννοιες Για τη σαφέστερη κατανόηση της έρευνας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής και ιδιαίτερα του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας, της µεθόδου συλλογής δεδοµένων και αξιολόγησης αυτών και στη συνέχεια της παρουσίασης των εξαγοµένων, κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση του υφιστάµενου θεωρητικού υπόβαθρου, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω Ερευνητικός προβληµατισµός Ο σκοπός µιας έρευνας, όπως υποστήριξαν παλαιότερα οι Selltiz, C., L.S., (1976), δεν είναι παρά η εφαρµογή κάποιας συστηµικής διαδικασίας, η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήµατα. Αργότερα, ο Σιάρδος, Γ. (2005), δηλώνει ότι, οι λόγοι διεξαγωγής µιας έρευνας, είναι κυρίως δύο, ο πρώτος αναφέρεται στην προσπάθεια επίλυσης κάποιου πρακτικού προβλήµατος και ο δεύτερος στην αναζήτηση του τρόπου ενέργειας και λειτουργίας κάποιου γεγονότος. Επιπλέον, τονίζεται ότι, µια προσεκτικά σχεδιασµένη έρευνα είναι χρονοβόρα (Guy et al., 1987) και συµπεριλαµβάνει ( αουτόπουλος, Γ., 2002) τα ακόλουθα στάδια: Την αναζήτηση της σχετικής µε το αντικείµενο βιβλιογραφίας Η ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας (π.χ. σε επιστηµονικά περιοδικά, διαδίκτυο, βιβλιοθήκη) αποτελεί ( αουτόπουλος, Γ., 2002) σηµαντικό εργαλείο για τον ερευνητή στον εντοπισµό α) ερευνητικών υποθέσεων που επιβεβαιώθηκαν ή απορρίφθηκαν, β) υποθέσεων µε αντικρουόµενα ευρήµατα, γ) µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν ή άλλων που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, δ) ενδεχόµενων αδυναµιών στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση προγενέστερων ερευνών, ε) ερωτηµάτων ή υποθέσεων που έµειναν αδιερεύνητες, κ.ά. Τη µελέτη της βιβλιογραφίας Η µελέτη της υφιστάµενης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας κρίνεται όχι µόνο ιδιαίτερα σηµαντική, αλλά και απαραίτητη για τους προαναφερθέντες λόγους. Κατά τη διάρκεια της µελέτης αυτής, ο ερευνητής αποκτά την πληροφόρηση που θα του δώσει τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις σχετικές µε τα σηµεία του υπό µελέτη θέµατος, τα οποία θα διερευνηθούν στη συνέχεια ενδελεχώς

11 Τη διατύπωση του προβλήµατος Η διατύπωση του προβλήµατος σε µια έρευνα αποτελεί µια από τις πιο δύσκολες αν όχι την πιο δύσκολη- φάση της έρευνας ( αουτόπουλος, Γ., 2002), στην οποία δίνονται οι ορισµοί των εννοιών που χρησιµοποιούνται κατά τη διατύπωση του προβλήµατος. Την επιλογή των µέτρων µέτρησης των εννοιών Ο τρόπος µέτρησης των εννοιών καθορίζεται συνήθως σε αρχικό στάδιο της υλοποίησης της έρευνας, λόγω του ότι επηρεάζει ή καθορίζει τον τρόπο συλλογής των δεδοµένων. Τον εντοπισµό του πληθυσµού (ή των οµάδων) που θα µελετηθεί / µελετηθούν Ο εντοπισµός του δείγµατος είναι αναπόσπαστο τµήµα της έρευνας και καθορίζεται από τα προγενέστερα στάδια. Τη συγκέντρωση των δεδοµένων Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο τρόπος συλλογής δεδοµένων (π.χ. µε επίβλεψη ή όχι του ερευνητή, τηλεφωνικά, συνέντευξη, κ.ά.), η χρονική διάρκεια συλλογής τους (σε µια χρονική στιγµή ή διαχρονικά µε την επανάληψη της µεθόδου συλλογής δεδοµένων σε διαφορετικές χρονικές στιγµές). Την κωδικοποίηση (κωδικογράφηση) των δεδοµένων (εάν αυτά πρόκειται να αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή) Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν (τα δεδοµένα) εντάσσονται σε κατηγορίες, όπου η αναγνώριση µιας δεδοµένης απάντησης συνδέεται µε την απόδοση κάποιου αριθµητικού συµβόλου σε σχέση µε συγκεκριµένη κατηγορία. Οι αριθµοί της κωδικογράφησης δεν έχουν και ούτε επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µε οποιαδήποτε αλγεβρική έννοια, παρά µόνο για να διαφοροποιήσουν τις ποιοτικού χαρακτήρα απαντήσεις ( αουτόπουλος, Γ., 2002). Την ανάλυση των δεδοµένων Απαιτείται η γνώση διάφορων µεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και ο καθορισµός τους πραγµατοποιείται συνήθως πριν από τη συλλογή των δεδοµένων. Τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας Η συγγραφή αποτελεί, από τη µία πλευρά το καταληκτικό στάδιο µιας ερευνητικής εργασίας και από την άλλη το µέσο κοινοποίησης στο αναγνωστικό κοινό

12 Μεταβλητές και µέτρηση µεταβλητών ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Το χαρακτηριστικό ή η ιδιότητα για το οποίο συγκεντρώνονται πληροφορίες (δεδοµένα) από τις µονάδες της ερευνούµενης οµάδας (πληθυσµού ή δείγµατος) καλείται µεταβλητή, η οποία παίρνει διαφορετικές τιµές για τις µονάδες αυτές (Σιάρδος, Γ., 2005). Οµοίως, µεταβλητή καλείται η ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό που παίρνει διαφορετικές τιµές σε επαναλήψεις µέτρησης. Στην αντίθετη περίπτωση, που το χαρακτηριστικό ή η ιδιότητα δεν µεταβάλλεται για κάθε µέλος της οµάδας ή στις διάφορες επαναλήψεις, ονοµάζεται σταθερά. Οι µεταβλητές διακρίνονται στις κοινωνικές επιστήµες (Σιάρδος, Γ., 1999, 2005) στους παρακάτω τύπους: 1. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ποιοτικές είναι οι µεταβλητές «είδους», των οποίων οι µονάδες δεν µπορούν να µετρηθούν, αλλά µόνο να απαριθµηθούν (π.χ. φύλο, θρήσκευµα, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση, κ.ά.) ποσοτικές ή αριθµητικές είναι οι µεταβλητές των οποίων οι τιµές παίρνουν ποσοτική µορφή σε µια κλίµακα µετρήσεων (ύψος, βάρος, εισόδηµα, κ.ά.). 2. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Πρόκειται για ποσοτικές µεταβλητές, οι οποίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις συνεχείς και τις ασυνεχείς ή διακριτές µεταβλητές. Αναλυτικότερα: συνεχείς καλούνται εκείνες που παίρνουν οποιεσδήποτε τιµές (ακέραιες και δεκαδικές) σε µια κλίµακα µετρήσεων (π.χ. εισόδηµα), ενώ ασυνεχείς ή διακριτές καλούνται εκείνες που παίρνουν τιµές µόνο ακέραιους αριθµούς (π.χ. µέγεθος οικογένειας, πληθυσµός µιας περιοχής, κ.ά.) Στην πράξη πολλές συνεχείς µεταβλητές θεωρούνται ασυνεχείς µε τη στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθµών σε ακεραίους (π.χ. ηλικία, εισόδηµα, κ.ά). 3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ανεξάρτητες ή πειραµατικές θεωρούνται εκείνες οι µεταβλητές που προϋποτίθεται ότι ασκούν επίδραση σε µια άλλη µεταβλητή, την εξαρτηµένη γι αυτό και καλούνται και αιτιώδεις µεταβλητές

13 εξαρτηµένες είναι εκείνες οι µεταβλητές που προϋποτίθεται ότι επηρεάζονται από τη µεταβολή των τιµών άλλης ή άλλων µεταβλητών, των ανεξάρτητων, δείχνοντας έτσι το βαθµό σχέσης ή συνάφειας που συνδέει την εξαρτηµένη µε την ανεξάρτητη (-ες). 4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ελεγχόµενες θεωρούνται εκείνες οι µεταβλητές, οι οποίες διατηρούνται σταθερές κατά τη διερεύνηση λοιπών µεταβλητών (π.χ. στη µελέτη των χαρακτηριστικών µεταβλητών του ανδρικού πληθυσµού ελέγχεται η µεταβλητή φύλο) µη ελεγχόµενες µεταβλητές, οι οποίες είναι δυνατόν να εµφανίζονται είτε ως άγνωστες, είτε ως «σφάλµα». 5. ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ µη παρεµβαίνουσες θεωρούνται εκείνες οι µεταβλητές, οι οποίες ασκούν άµεση επίδραση σε κάποια άλλη, την εξαρτηµένη, χωρίς να επηρεάζονται από την παρουσία τρίτων. παρεµβαίνουσες µεταβλητές είναι εκείνες που γίνονται αιτία να εµφανίζεται, εσφαλµένα, ως άµεση η επίδραση τρίτων µεταβλητών επί της εξαρτηµένης. 6. ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των επιµέρους θεµάτων (προτάσεων, ερωτήσεων, κ.ά.) που περιλαµβάνουν προκείµενου να περιγραφούν αυτές πλήρως, π.χ. οι µεταβλητές ηλικία, φύλο, µόρφωση είναι µονοθεµατικές, διότι αρκεί µια απάντηση ώστε αυτές να περιγραφούν πλήρως, ενώ οι µεταβλητές παραδοσιακότητα, θρησκευτικότητα αποτελούνται από έναν αριθµό «θεµάτων» και χαρακτηρίζονται πολυθεµατικές. 7. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΨΕΥ ΟΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ πραγµατικές θεωρούνται οι µεταβλητές οποιουδήποτε από τους παραπάνω τύπους. ψευδοµεταβλητές αντιθέτως, χαρακτηρίζονται οι κατηγορίες µιας ονοµαστικής µεταβλητής, οι οποίες έχουν µετατραπεί, µε τη χρήση αυθαίρετου κωδικού συστήµατος αριθµών, σε τακτικούς αριθµούς, έτσι ώστε να είναι επιδεκτικές για αλγεβρική και στατιστική µεταχείριση και να εφαρµόζονται οι ίδιες µέθοδοι µε

14 αυτές που χρησιµοποιούνται στις µεταβλητές ισοδιαστηµάτων και τις αναλογικές µεταβλητές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η διµερή ονοµαστική µεταβλητή φύλο, στην οποία αντιστοιχίζονται αυθαίρετα οι αριθµοί 0 και 1, για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα. 8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΙΣΟ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ονοµασία τους καθορίζεται από τη µορφή κλίµακας που χρησιµοποιείται για τη µέτρησή τους (αναλυτικότερα βλ. παρακάτω ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Μέτρηση (Σιάρδος, Γ., 2005), χαρακτηρίζεται η διαδικασία προσδιορισµού της τιµής (µεγέθους) µιας µεταβλητής, µε τη βοήθεια της κλίµακας µέτρησης και τη χρησιµοποίηση µιας µονάδας µέτρησης, ώστε οι σχέσεις µεταξύ των τιµών να αντιστοιχούν στις σχέσεις µεταξύ των υποκειµένων, µε σκοπό τον καθορισµό του βαθµού που κατέχει κάποιο άτοµο ή επιδεικνύει συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ή συµπεριφορά. Προϋπόθεση για τη µέτρηση είναι να υπάρχει κάποιος κανόνας (διαδικασία) που να µπορεί να εφαρµοστεί µε συνέπεια σε κάθε επανάληψη της µέτρησης και σε όλες τις σχετικές µονάδες. Οι κλίµακες µέτρησης (Σιάρδος, Γ., 1999, 2005) ή τα επίπεδα µέτρησης ( αουτόπουλος, Γ., 2002) είναι οι / τα παρακάτω: 1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Οι ονοµαστικές µετρήσεις (nominal measures) ( αουτόπουλος, Γ., 2002) παρέχουν ποιοτικές µεταβλητές των οποίων οι τιµές µέτρησης κινούνται σε ένα περιορισµένο εύρος (από κατηγορίες) και είναι αµοιβαία αποκλειόµενες. Κάθε άτοµο που συµµετέχει σε µια ονοµαστική µέτρηση εντάσσεται σε µια και µόνο κατηγορία από τις δυνάµενες να υπάρξουν. Η ένταξή του σε µια κατηγορία υποδηλώνει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον κοινού γνωρίσµατος µε τα άλλα άτοµα της ίδιας κατηγορίας και σε καµία περίπτωση οι κατηγορίες της ονοµαστικής µεταβλητής δεν υποδηλώνουν κάποιο ποσοτικό µέγεθος (υπεροχή ή στέρηση, βαθµό διαφοράς ή οµοιότητας µεταξύ τους). Παραδείγµατα τέτοιων µεταβλητών, είναι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η κοµµατική προτίµηση, ο τόπος γέννησης, κ.ά. 2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Τακτικές µετρήσεις (ordinal measures) ( αουτόπουλος, Γ., 2002), έχουµε σε µεταβλητές των οποίων οι δυνατές τιµές είναι δυνατόν να ιεραρχηθούν µε βάση κάποιο κριτήριο. Οι τιµές που προκύπτουν από µια τέτοια µέτρηση ακολουθούν µια αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, ενώ η

15 απόσταση που χωρίζει δυο διαφορετικές τιµές δεν είναι απαραίτητα σταθερή. Παράδειγµα, οι δυνατές απαντήσεις στην ερώτηση «πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει στη συνεργασία σας µε ένα τραπεζικό ίδρυµα η συµπεριφορά του προσωπικού» είναι «πολύ σηµαντικό», «σηµαντικό», «έτσι και έτσι», «ασήµαντο». Η τακτική αποτελεί τη συνηθέστερη κλίµακα µέτρησης και διακρίνεται (Σιάρδος, Γ., 2005) στους παρακάτω τύπους: Κλίµακες απλής βαθµολογίας Ονοµάζονται και κλίµακες µονοθεµατικών µεταβλητών και διακρίνονται σε: i. Κλίµακες γραφικής βαθµολόγησης ii. Κλίµακες θεµατικής βαθµολόγησης iii. Κλίµακες συγκριτικής βαθµολόγησης Κλίµακες αθροιστικής βαθµολογίας Αναφέρονται και ως κλίµακες πολυθεµατικών µεταβλητών και περιλαµβάνουν τις κλίµακες: i. Κλίµακες εννοιολογικής διαφοροποίησης ii. iii. iv. Κλίµακα κοινωνικής απόστασης Κλίµακα ισοφανών διαστηµάτων Κλίµακα Likert v. Κλίµακα Guttman Αξιοπιστία και εγκυρότητα κλίµακας στάσης Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει τους παρακάτω τρεις παράγοντες: i. Αξιοπιστία κλίµακας Με τον όρο αξιοπιστία κλίµακας εννοούµε την ακρίβεια µέτρησης, δηλαδή τη σχετική ικανότητα στον προσδιορισµό της «πραγµατικής» αξίας µιας µεταβλητής (Σιάρδος, Γ., 2005). Ο όρος αξιοπιστία αναφέρεται στην ικανότητα της χρησιµοποιούµενης µονάδας µέτρησης να δίνει τα ίδια αποτελέσµατα σε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις των ίδιων αντικειµένων ( αουτόπουλος, Γ., 2002)

16 ii. Εγκυρότητα κλίµακας Η εγκυρότητα κλίµακας αναφέρεται στο βαθµό κατά τον οποίο, ένα όργανο µέτρησης (στην περίπτωσή µας η κλίµακα) µετράει αυτό που ο ερευνητής επιδιώκει να µετρήσει ή ο βαθµός κατά τον οποίο µια µεταβλητή αντιστοιχεί προς την έννοια που αποσκοπείτε από τη µέτρηση (Σιάρδος, Γ., 2005). iii. Σχέση αξιοπιστίας και εγκυρότητας Η εγκυρότητα αφορά, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, στη µέτρηση του επιδιωκόµενου, ενώ η αξιοπιστία εκφράζει τη σταθερότητα των αποτελεσµάτων µέτρησης. Η εγκυρότητα δεν είναι άµεσα ελεγχόµενη, γεγονός που οφείλεται στο ότι δεν γνωρίζουµε ότι η µέτρηση που προκύπτει ταυτίζεται µε την έννοια της ιδιότητας που µετράται. Η αξιοπιστία όµως είναι άµεσα ελεγχόµενη, διότι βοηθάει στον καθορισµό του βαθµού της συνέπειας του οργάνου µέτρησης. Μια µέτρηση που είναι έγκυρη είναι και αξιόπιστη, ενώ αντίθετα, µια αξιόπιστη µέτρηση δεν είναι κατ ανάγκη και έγκυρη. Η εγκυρότητα κλίµακας είναι µεγαλύτερης -από πρακτικής πλευράς- σηµασίας, απ ότι η αξιοπιστία της, τη στιγµή που είναι δυνατόν να υπάρχει υψηλή αξιοπιστία και απόλυτη ανυπαρξία εγκυρότητας (συγκεκριµένα ισχύει ότι η εγκυρότητα είναι µικρότερη από την τετραγωνική ρίζα της αξιοπιστίας). 3. ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΟ ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η κλίµακα ισοδιαστηµάτων (Σιάρδος, Γ., 2005) ή µετρήσεις διαστηµάτων (interval measures) ( αουτόπουλος, Γ., 2002), εµφανίζει κοινά χαρακτηριστικά µε την τακτική κλίµακα, µε τη διαφορά ότι οι αποστάσεις µεταξύ των διάφορων δυνατών τιµών µέτρησης είναι ίσες µεταξύ τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της κατηγορίας αυτής στις κοινωνικές επιστήµες αποτελεί, η µέτρηση ευφυίας µε τα σχετικά τεστ. Συνεπώς, το διάστηµα που χωρίζει τους δείκτες ευφυίας µε τις τιµές 112 και 124, είναι το ίδιο µε το διάστηµα ανάµεσα στις µετρήσεις 82 και 94. Το πρόβληµα που υπάρχει σε αυτές τις τιµές µέτρησης είναι ότι το µηδέν (0) της κλίµακας είναι αυθαίρετο. Αυτό σηµαίνει ότι, ένα άτοµο µε δείκτη ευφυίας 140 δεν έχει διπλάσια ευφυία από ένα άτοµο µε δείκτη ευφυίας 70, δεδοµένου ότι το σηµείο 0 της κλίµακας δεν σηµαίνει την έλλειψη ευφυίας. 4. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Οι αναλογικές µετρήσεις (ratio measures) ( αουτόπουλος, Γ., 2002), έχουν όλες τις ιδιότητες των µετρήσεων διαστηµάτων, µε το επιπλέον χαρακτηριστικό να έχουν στην κλίµακα µέτρησής τους ένα πραγµατικό µηδέν. Παράδειγµα αναλογικών µετρήσεων αποτελεί

17 η µέτρηση της ηλικίας, του οικογενειακού εισοδήµατος, της διάρκειας άσκησης του επαγγέλµατος, κ.ά. Οι κλίµακες µέτρησης ή τα επίπεδα µέτρησης (όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω) παραθέτονται σε ιεραρχική σειρά. Κάθε κλίµακα ή επίπεδο µέτρησης συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της / του προηγούµενης (-ου) µε διαφορά ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι, ανάλογα µε τη κλίµακα ή το επίπεδο µέτρησης που επιλέγεται, επηρεάζεται - καθορίζεται και η επιλογή των στατιστικών εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό συνηθίζεται η επιλογή της αναλογικής κλίµακας, καθώς είναι εφικτή η µετατροπή της σε όλες τις προαναφερθέντες κλίµακες. Συνεπώς, είναι η πλέον κατάλληλη σε περιπτώσεις που η επιλογή των στατιστικών εργαλείων, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια, δεν έχει εκ των προτέρων καθοριστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί, η καταγραφή της ηλικίας των ατόµων που λαµβάνουν µέρος σε µία έρευνα, µε βάση τη χρονολογία γέννησής τους (αναλογική µέτρηση), η οποία παρέχει τη δυνατότητα της στρωµατοποίησης (τακτική µέτρηση) σε π.χ. τρεις κατηγορίες (νεαρής ηλικίας, µέσης ηλικίας, ηλικιωµένοι) Υποθέσεις Οι υποθέσεις, σύµφωνα µε Guy et al. (1987), είναι θεωρίες ή τµήµα θεωριών, επαναδιατυπωµένες σε µορφή δυνάµενη να ελεγχθεί. Συνεπώς, η υπόθεση είναι µια διατύπωση προς έλεγχο και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διατυπώνεται µε τέτοιο τρόπο που να οδηγεί - µέσω του αντίστοιχου ελέγχου - στην αποδοχή ή απόρριψή της. Υπόθεση, στην ευρύτερή της έννοια (Σιάρδος, Γ., 2005), χαρακτηρίζεται µια διατύπωση - άγνωστης εγκυρότητας και συνεπώς µε αµφίβολο νοηµατικά περιεχόµενο η οποία υπολείπεται µία εξακρίβωση (να υποστηριχθεί ή να απορριφθεί). Η διατύπωση, είναι δυνατόν να αναφέρεται σε (ή να περιγράφει) κάποιο φαινόµενο, ή να καθορίζει κάποια σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων γεγονότων φαινοµένων. Τέλος, η διατυπωµένη υπόθεση είναι δυνατόν να συνδέεται µε κάποια συγκεκριµένη θεωρία και να αποτελεί τη βάση για έρευνα, αποσκοπώντας στην αποδοχή ή απόρριψη αυτής. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Οι υποθέσεις διακρίνονται (Σιάρδος, Γ., 2005) σε δύο κατηγορίες: ερευνητικές υποθέσεις Ερευνητική, χαρακτηρίζεται η διατυπωµένη υπόθεση, που περιγράφει ή καθορίζει σε περισσότερο συγκεκριµένη µορφή απ ότι το ίδιο το ερευνητικό πρόβληµα, κάποια σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων µεταβλητών. Προκύπτει από τη θεωρία τη σχετική µε συγκεκριµένα κοινωνικά φαινόµενα. Επιπλέον, λόγω του ότι, η

18 θεωρία, έως τη στιγµή που θα επαληθευθεί, έχει υπό µια έννοια υποθετικό χαρακτήρα σε σχέση µε την πραγµατικότητα, οι υποθέσεις που προκύπτουν από τη θεωρία θεωρούνται και αυτές δοκιµαστικές ως προς τα πραγµατικά γεγονότα που επιζητείται να εξακριβωθούν. Η διατύπωση «το εκπαιδευτικό επίπεδο ενός ατόµου επηρεάζει καθορίζει τον τύπο των τραπεζικών συναλλαγών που υλοποιεί» δύναται να αποτελέσει µια ερευνητική υπόθεση. µηδενικές υποθέσεις Η µηδενική υπόθεση αφορά στην αποδοχή του µηδενισµού των σχέσεων που ορίζονται κατά την ερευνητική υπόθεση. Πρόκειται ουσιαστικά για κάποιο υποθετικό πρότυπο, που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης. Η µηδενική υπόθεση µηδενίζει τη βεβαίωση ή δηλώνει ότι δύο µεταβλητές, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, δε διαφοροποιούνται µεταξύ τους. Χρησιµοποιώντας αριθµητικά δεδοµένα, η διατυπωµένη µηδενική υπόθεση ονοµάζεται στατιστική υπόθεση και συµβολίζεται στατιστικά µε Η 0 (π.χ. η συχνότητα χρήσης πιστωτικών χρεωστικών καρτών δεν εξαρτάται από το φύλο), έναντι της εναλλακτικής της Η 1. Έτσι έχουµε τη µηδενική υπόθεση Η 0 : µ 1 =µ 2 (η συχνότητα µε την οποία άνδρες και γυναίκες χρησιµοποιούν τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι η ίδια) και την εναλλακτική Η 1 : µ 1 µ 2. Οι υποθέσεις που είναι δυνατόν να διατυπωθούν και να παρασταθούν στατιστικά µπορεί να είναι και της µορφής Η 0 : µ 1 µ 2 έναντι της Η 1 : µ 1 >µ 2 ή Η 0 : µ 1 >µ 2 έναντι της Η 1 : µ 1 µ 2. Ανάλογη είναι η συµβολική διατύπωση περί υποθέσεων που αφορούν σε συντελεστές συσχέτισης ή σε άλλες παραµέτρους. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι, οι υποθέσεις συντίθεται από µεταβλητές, υποθέσεις που αποτελούνται από µία ή δύο µεταβλητές, καλούνται απλές υποθέσεις, ενώ υποθέσεις που αποτελούνται από περισσότερες των δύο µεταβλητών καλούνται σύνθετες υποθέσεις. Ο έλεγχος των σύνθετων υποθέσεων είναι πιο δύσκολος από τον έλεγχο των απλών υποθέσεων, γεγονός που οφείλεται στη δυσκολία -ποσοτικά και θεωρητικά- εκτίµησης της αλληλοσυσχέτισης των µεταβλητών εκείνων που δρουν συνδυαστικά για την εµφάνιση ενός φαινοµένου. Τέλος, οι στατιστικολόγοι Neyman και Pearson συστήνουν στους ερευνητές να ξεκινούν πάντοτε µε τη µηδενική υπόθεση, λόγω της φύσης και των περιορισµών των στατιστικών διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των υποθέσεων. Η αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης µε κάποιο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κίνδυνο σφάλµατος (συνηθίζεται α = 0,05), δηλώνει το ψευδές της ερευνητικής υπόθεσης και αντιθέτως η απόρριψή της υποστηρίζει το αληθές αυτής

19 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η υπόθεση, όπως προαναφέρθηκε, περιγράφει ή προσδιορίζει µια σχέση µεταξύ αντικειµένων ή γεγονότων, οπότε πρέπει να ορίζεται κατάλληλα, προκειµένου να οδηγεί - µετά από σχετικό έλεγχο - σε µη επισφαλή συµπεράσµατα ως προς την αποδοχή ή απόρριψη των σχέσεων που περιγράφονται από τις µεταβλητές που εκπροσωπούν τις πραγµατικές έννοιες. Μερικά από τα βασικότερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητο να διακρίνουν τις υποθέσεις (Σιάρδος, Γ., 2005), είναι τα παρακάτω: Αντικειµενικότητα διατύπωσης Ο ερευνητής καλείται να αποκλείει κατά τη διατύπωση υποθέσεων, προσωπικές αξίες, προσδοκίες και πεποιθήσεις προκειµένου να µην επηρεαστούν έµµεσα ή άµεσα τα αποτελέσµατα της έρευνας. Σαφήνεια και ακρίβεια Τα συστατικά µέρη µιας υπόθεσης πρέπει να είναι σαφή, διατυπωµένα µε ακρίβεια και σε απλή κατανοητή γλώσσα, ώστε το καθένα να έχει συγκεκριµένη σηµασία. υνατότητα ελέγχου Η ερευνητική υπόθεση πρέπει απαραίτητα να είναι σε θέση να ελεγχθεί (µε βάση προγενέστερα διατυπωµένα κριτήρια). Συνήθη προβλήµατα προκύπτουν, τα οποία οφείλονται σε ελλιπή µελέτη της θεωρίας, στη δειγµατοληψία (µη αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος), στη µέτρηση των µεταβλητών, στον τρόπο συγκέντρωσης δεδοµένων (συνέντευξη, ερωτηµατολόγιο, κ.ά.), στην επιλογή της στατιστικής µεθόδου για την ανάλυση των δεδοµένων. Συνεπώς, µια υπόθεση χαρακτηρίζεται και είναι µη ελεγχόµενη, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ερευνηθούν τρόποι ακριβούς µέτρησης των µεταβλητών που περιλαµβάνονται σε αυτήν. υνατότητα παροχής απάντησης στο ερευνητικό πρόβληµα Ο έλεγχος µιας υπόθεσης, πρέπει να δίνει µια απάντηση στο ερευνητικό πρόβληµα. Στις περιπτώσεις που απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση, ακολουθεί ο έλεγχος της εναλλακτικής υπόθεσης - ή περισσότερων εναλλακτικών υποθέσεων - έως ότου απαντηθεί το πρόβληµα

20 ειγµατοληψία Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Πληθυσµός ή ολότητα, χαρακτηρίζεται (Σιάρδος, Γ., 2005) το πλήθος των οµοειδών υποκειµένων (άτοµα, εκµεταλλεύσεις, οικογένειες, κλπ) ή ακόµη και γεγονότων, µιας συγκεκριµένης ενότητας (οµάδας). Οι δειγµατοληπτικές έρευνες απευθύνονται σε ένα κατάλληλα επιλεγµένο τµήµα (δείγµα) από το σύνολο των ατόµων (στατιστικών µονάδων) που συγκροτούν ένα πληθυσµό. Η µέθοδος της δειγµατοληπτικής έρευνας, µε τη βοήθεια ενός ειδικά προετοιµασµένου ερωτηµατολογίου, συγκεντρώνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της έρευνας. Ο καθορισµός του µεγέθους του δείγµατος που θα χρησιµοποιηθεί σε µια δειγµατοληπτική έρευνα, καθώς και ο τρόπος επιλογής του, αποτελούν αντικείµενο ενός ιδιαίτερου κλάδου της στατιστικής, ο οποίος ονοµάζεται δειγµατοληψία (sampling) ( αουτόπουλος, Γ., 2002). Πρόκειται για την προσπάθειάς µας να επιλέξουµε από τον πληθυσµό (που είναι στόχος της έρευνάς µας) ένα µικρό τµήµα του, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αντανακλάται στο τµήµα αυτό, η ετερογένεια του πληθυσµού. ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τυχαίο δείγµα χαρακτηρίζεται (Σιάρδος, Γ., 2005) εκείνο, στο οποίο κάθε στατιστική µονάδα (µέλος) του πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί σε αυτό. Αντίθετα, ένα δείγµα χαρακτηρίζεται µη τυχαίο, όταν δεν λαµβάνεται κατά τρόπο τυχαίο (κάποια µέλη του πληθυσµού ευνοούνται περισσότερο ή λιγότερο να αποτελέσουν µέλη του δείγµατος) οπότε δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσµού. Συνεπώς, η έννοια του τυχαίου, αφορά στη διαδικασία κατά την οποία ένα δείγµα επιλέγεται από το συγκεκριµένο πληθυσµό κατά τρόπο τυχαίο (ο όρος τυχαίο δείγµα είναι ακριβολογώντας ανεπιτυχής, ωστόσο χρησιµοποιείται για χάρη συντοµίας). Οι µέθοδοι τυχαίας δειγµατοληψίας (random sampling) είναι οι εξής: 1. Απλή τυχαία δειγµατοληψία (simple random sampling) Ο πληθυσµός θεωρείται ως µια οµάδα (στρώµα- κλάση), από την οποία, ο αριθµός των µελών του δείγµατος λαµβάνεται κατά τυχαίο τρόπο (π.χ. κληρωτίδα). Η µέθοδος είναι κατάλληλη στις περιπτώσεις που ο πληθυσµός α) έχει προηγουµένως καθοριστεί, β) είναι οµοιογενής ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του και γ) είναι καταγεγραµµένος σε κάποιο κατάλογο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτρης Ιωαννίδης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Email: dimioan@uom.gr 1 Εξέταση: Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο 1. Οµαδική εργασία 30% 2. Ατοµική εργασία 70% 2 Σκοπός του µαθήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που εμβαθύνει σε μεθόδους συλλογής δεδομένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling)

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) 6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) Από την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, φαίνεται ότι μια αλλαγή στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας και, κατά συνέπεια, στην μέθοδο εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου Περιεχόμενα-Ύλη του Μαθήματος Περιγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, Μετασχηματισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Σημείωμα του συγγραφέα... 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση... 25

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Σημείωμα του συγγραφέα... 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση... 25 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Σημείωμα του συγγραφέα................................................. 19 Πρόλογος στην ελληνική έκδοση........................................... 21 Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling)

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling) 3 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratfed Radom Samplg) Είναι προφανές από τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών των προηγούμενων παραγράφων, ότι ένας τρόπος να αυξηθεί η ακρίβεια τους είναι να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα # 1: Εισαγωγή στη Στατιστική Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματολογία. Δεδομένα και αβεβαιότητα. Αντικείμενο της Στατιστικής. Βασικές έννοιες. Δεδομένα και αβεβαιότητα. Στατιστική Ι

Θεματολογία. Δεδομένα και αβεβαιότητα. Αντικείμενο της Στατιστικής. Βασικές έννοιες. Δεδομένα και αβεβαιότητα. Στατιστική Ι Ενότητα η : Εισαγωγή στη Στατιστική Θεματολογία Στατιστική Ι Ενότητα : Εισαγωγή Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντικείμενο της Στατιστικής : μεταβλητές,πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα