ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ""

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ " Στιουδάστριες: Δεμίρη Μαρία-Νίκη ΑΜ Κυριακοπουλου Αικατερίνη ΑΜ Ετιιβλέπων: Μαυριδόγλου Γεώργιος Καλαμάτα 2012

2 ^5,0 Α0Γ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ " Στιουδάστριες: Δεμίρη Μαρία-Νικη ΑΜ Κυριακοπούλου Αικατερίνη ΑΜ Ετιιβλέπων: Μαυριδόγλου Γεώργιος Καλαμάτα ρ θ % θ

3 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις οικογένειες μας για την στήριξη τους κατά την διάρκεια των σπουδών μας όπως και των φίλων μας. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Μαυριδόγλου για την συνέπεια του, την υπομονή του και τις πολύτιμες κατευθύνσεις του που ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση αυτού του πονήματος. 3 Ρ θ θ

4 Abstract The aim of the current survey is the selection process of a health insurance policy by using multicriteria decision support systems. Our thesis is divided into two main parts: theoretical and research. In the theoretical part we present some basic concepts of our problem such as the private insurance, the insurance policies and the method of Analytical Hierarchical Process (AHP) on which we developed our research results. In the research part we present our questionnaire, the results of which are exported and used to compare two insurance policies given to us by two insurance companies for the purpose o f this investigation. Using the basic steps of AHP we tried to structure the process that we need to apply for the decision to select the most appropriate policy. Once we found the main factors and the key elements of interest in our research then we created a questionnaire that was given to a sample to answer it. The responses were used to evaluate each element that plays a role in the above decision. According to the above results, we exported, we can see that despite the fact that some elements have a greater effect in our sample the decision remains a difficult and multifaceted process. Our research effort was focused on the analysis of the results of the questionnaires with the aim to create a process that facilitates stakeholder policyholders to select the contract that best matches their needs. Finally, we tried to apply the above procedure for the case study o f selecting two insurance policies. 5 P a g e

5 5.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας Σύγκριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία Ξένη Βιβλιογραφία ΙηΐθΓΠθί Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ρ θ β θ

6 συμβόλαια προς σύγκριση. Το 4 κεφάλαιο αποτελείται κυρίως από τα ερευνητικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας με την χρήση της ΑΗΡ. Τα συμπεράσματα της εργασίας μας παρουσιάζονται στο 5 κεφάλαιο, στο οποίο αναλύουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας καθώς και την σύγκριση των δυο ασφαλιστήριων συμβολαίων μας. Τέλος έχουμε την βιβλιογραφική αναφορά καθώς και τα παραρτήματα μας. 9 Ρ ε %θ

7 καθημερινότητα του για τους κινδύνους που μπορούν να συμβούν στον ίδιο ( όπως ασθένειες, αναπηρίες, ατυχήματα ακόμα και θάνατος) ή στα αγαθά του. Ιδιωτική ασφάλιση είναι αυτή που ασκείται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και βασίζεται σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (ασφαλιστική σύμβαση) με σκοπό την κάλυψη κινδύνων. Επομένως βασικά χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης είναι τα ακόλουθα: Φορέας της ιδιωτικής ασφάλισης είναι κατά κανόνα ιδιωτική επιχείρηση (ασφαλιστική επιχείρηση) που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το κράτος. Η ασφαλιστική σχέση που συνδέει το φορέα με τον ασφαλισμένο βασίζεται στην ασφαλιστική, δηλαδή στην προηγούμενη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των μερών, ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένου. Δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική αλλά βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του ασφαλισμένου, πλην ορισμένων περιπτώσεων. Καλύπτει κινδύνους αγαθών, προσώπων και ευθύνης. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο (λήπτη της ασφάλισης), ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται με το πρόσωπο του ασφαλισμένου ή και από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Το ασφάλιστρο είναι συνήθως ανάλογο με τον κίνδυνο και το ύψος της επιδιωκόμενης προστασίας. Τα είδη της ιδιωτικής ασφάλισης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες στις ασφαλίσεις ζημιών και στις ασφαλίσεις ζωής. Ο διαχωρισμός αυτός θεσμοθετήθηκε το 1985 (ICAP 2009:2) έτος σταθμό για το ασφαλιστικό γίγνεσθαι της χώρας μας, καθώς όσες εταιρίες ιδρύονται από το 1985 και μετά θα πρέπει να είναι είτε επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής είτε ασφαλίσεων ζημιών, ενώ δόθηκε το δικαίωμα στις εταιρίες που κατείχαν ήδη άδεια ασκήσεως εργασιών και για τους 2 τομείς (οι επονομαζόμενες μικτές εταιρίες) να παραμείνουν σε αυτήν την μορφή. Οι ασφαλίσεις ζημιών χωρίζονται σε: 1. Ατυχήματα (εργατικά ατυχήματα). 2. Ασθένειες. 3. Χερσαία και σιδηροδρομικά οχήματα, αεροσκάφη και πλοία. 4. Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσεως. 5. Λοιπές ζημίες αγαθών. 11 P a g e

8 1.1.4 Ανάπτυξη τη ς Ιδιω τικής Ασφάλισης Η συμβολή της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη κάθε εξελιγμένης οικονομικά χώρας είναι αναμφισβήτητη. Η υψηλή συμμετοχή της στο εθνικό εγχώριο προϊόν καθώς και το μεγάλο ύψος των ασφαλίστρων που αναλογούν σε κάθε πολίτη αποτελούν αδιάσειστους δείκτες οικονομικής ευρωστίας κάθε προηγμένης κοινωνίας. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος του έτους 2009, 82 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (έτους 2010), οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν πάνω από θέσεις εργασίας (απασχολούμενοι ασφαλιστικοί υπάλληλοι και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές). Καταβάλλουν αποζημιώσεις που υπερβαίνουν τα 2,9 δις. ευρώ (8 εκατ. ευρώ την ημέρα), επενδύουν τα αποθέματα τους σε παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 11 δις ευρό και εισφέρουν πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ φόρους ετησίως. Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου εξακολουθούν να υστερούν των αντίστοιχων μέσων ευρωπαϊκών χωρών. Η απόκλιση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από τους μέσους όρους ανάπτυξης των 27 πλέον μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι: Η περιορισμένη ασφαλιστική συνείδηση Το επί πολλά χρόνια σχετικά χαμηλό εισόδημα των πολιτών Η έλλειψη από πλευράς πολιτείας μιάς ολοκληρωμένης και συγκροτημένης πολιτικής για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στο ζωτικό τομέα των ασφαλίσεων, με έμφαση στις ασφαλίσεις ζωής, συντάξεων και υγείας αλλά και καταστροφικών κινδύνων (π.χ σεισμού) Η επί μακράν ελλιπής κρατική εποπτεία, με επιπτώσεις στην αξιοπιστία του εγχώριου ασφαλιστικού κλάδου. Ήδη όμως από το 2008 με τη μετάβαση της εποπτείας στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και μετέπειτα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία έχει αποκτήσει πιο σύγχρονο και 13 Ρ ά ξ θ

9 συνήθως καταβάλλεται ένα σταθερό ποσό. Τέλος, ασφάλιση ανικανότητας (disability income insurance) - που ονομάζεται και ασφάλιση απώλειας εισοδήματος - παρέχει περιοδικές καταβολές όταν ο ασφαλισμένος χάνει εισόδημα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας. Η κάλυψη συνήθως σχετίζεται άμεσα με τα επαγγελματικά καθήκοντα και το εισόδημα του ασφαλισμένου. Η αποζημίωση συνήθως καταβάλλεται μηνιαία ως σταθερό ποσό όσο ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος να εργαστεί. 1.2 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο (insurance policy) είναι μια ενοχική σχέση ανάμεσα σε ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο (συμβαλόμενο) και μια ασφαλιστική εταιρία. Κατά την σύμβαση ο συμβαλλόμενος/ασφαλισμένος υποχρεούται την καταβολή του ασφαλίστρου, η δε ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται στην καταβολή του ασφαλίσματος όταν επέλθει κίνδυνος. Το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης καθορίζεται αποκλειστικά από τον ασφαλισμένο στην αίτηση ασφάλισης (application of insurance). Έτσι για να δούμε τι πράγματι έχει συμφωνηθεί περιοριζόμαστε στους όρους (terms and conditions) του ασφαλιστήριου συμβολαίου και στις δηλώσεις που έγιναν στην αίτηση του λήπτη της ασφάλισης. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και μπορούν να επισύρουν νομικές συνέπειες για τον συμβαλλόμενο κατά την διάρκεια της ασφάλισης. Όμως βάση νομοθεσίας που περιέχει κανόνες «διαφάνειας» για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, στον συνάπτοντα ασφάλιση, δίδονται επιπλέον τα δικαιώματα της εναντίωσης και της υπαναχώρησης. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οφείλει να μην αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας όπως για παράδειγμα η ταυτότητα των δικαιούχων, ή αρίθμηση των κινδύνων που καλύπτονται, η προσεκτική περιγραφή των προϋποθέσεων για την καταβολή του ασφαλίσματος, οι εξαιρέσεις (exclusions) για τις οποίες δεν καλύπτεται ο συμβαλλόμενος, ο τρόπος (συχνότητα - frequency) καταβολής των ασφαλίστρων κ.τ.λ. 15 P a g e

10 2. Μ ΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουμε τα πολυκριτηριακά συστήματα λήψης αποφάσεων. Ξεκινάμε με τον ορισμό της λήψης αποφάσεων, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) και μια εκτενή ανάλυση της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (ΑΗΡ) καθώς και των σταδίων που την απαρτίζουνε. 2.1 Λήψη Αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένα θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, από τα χρόνια της αρχαιότητας. Πολλοί στοχαστές ανά τους αιώνες έχουν στρέψει την προσοχή τους στο θέμα αυτό, ενώ αρκετοί επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν τον τρόπο που οι άνθρωποι λαμβάνουν (κανονιστικές/ κατευθυντικές προσεγγίσεις) ή οφείλουν να λαμβάνουν (πρότυπες/δεοντολογικές προσεγγίσεις) αποφάσεις. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι Αριστοτέλης, Πλάτωνας, καθώς και ο εκκλησιαστικός λόγος ασχολήθηκαν με την δυνατότητα του ανθρώπου να λάβει αποφάσεις και υποστήριξαν πως, η δυνατότητα του «αποφασίζειν» κατόπιν στοχασμού είναι αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα. Ο άνθρωπος κάθε μέρα λαμβάνει έναν τεράστιο αριθμό αποφάσεων. Οι περισσότερες από αυτές λαμβάνονται υποσυνείδητα. Κάποιες άλλες λαμβάνονται μετά από λίγη σκέψη. Για κάποιες αποφάσεις είναι απαραίτητο να αφιερώσουμε πολύ χρόνο, να κάνουμε υπολογισμούς, να συσχετίσουμε δεδομένα και να λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους και παράγοντες. Κάποιες αποφάσεις είναι απλοϊκές έως ασήμαντες και κάποιες είναι ιδιαίτερα σημαντικές έως καθοριστικές για ανθρώπινες ζωές [7]. Η διαδικασία λήψης μιας απόφασης φαίνεται στο Γράφημα 1. Βασιζόμενοι πάνω σε κάποιες αρχικές πληροφορίες το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να καθορίσουμε το πρόβλημα. Αφού βρούμε και αξιολογήσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος μας, επιλέγουμε την λύση η οποία μας ικανοποιεί περισσότερο και την εφαρμόζουμε. Μετά την εφαρμογή της λύσης έρχεται το στάδιο της αξιολόγησης του αποτελέσματος της απόφασης του πήραμε. Τα αποτελέσματα της λύσης χρησιμοποιούνται για την επαναπληροφόρηση των αρχικών πληροφοριών που έχουμε 17 Ρ α %ε

11 Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά [7]: *** Υποβοηθά τους αποφασίζοντες (χωρίς να τους υποκαθιστά) επεκτείνοντας τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: επιταχύνοντας την αναζήτηση δεδομένων επιταχύνοντας την επεξεργασία δεδομένων ενισχύοντας την εξαγωγή συμπερασμάτων ενισχύοντας τη μνήμη του αποφασίζοντος ενισχύοντας τις γνώσεις του αποφασίζοντος (π.χ. μέσω παροχής πρόσβασης σε σχετικές γνώσεις άλλων) Είναι εύκολο και φιλικό (συνήθως παρέχει Γραφική Διεπαφή Χρήστη - ΘΙΠ) προσαρμόσιμο στις ανάγκες, στις αξίες και στην διάθεση απέναντι στον κίνδυνο του αποφασίζοντος, ενσωματώνει γνώση αυτού ή των άλλων (δεδομένα, μοντέλα, επεξεργασίες, κανόνες κ.λ.π.), δυνατότητες αλληλεπίδρασης με χρήστη. Υποστηρίζει τον συνδυασμό των ανθρώπινων διανοητικών ικανοτήτων με τις δυνατότητες του Η/Υ για την βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων. Μπορεί να υποστηρίζει ημιδομημένες ή και αδόμητες αποφάσεις ενός ή και περισσοτέρων ιεραρχικών επιπέδων, τόσο ατομική όσο και ομαδική λήψη αποφάσεων. Η αρχιτεκτονική των ΣΥΑ αποτελείται από 3 βασικά υποσυστήματα (όπως φαίνεται και στο Γράφημα 2) [8]. 1. Το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων, περιλαμβάνει τις βάσεις δεδομένων που περιέχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για την λήψη της απόφασης. 2. Το υποσύστημα προτύπων, το οποίο περιέχει στατιστικά, οικονομικά αλλά και άλλα ποσοτικά πρότυπα. 3. Το υποσύστημα διαλόγων, με το οποίο ο χρήστης επικοινωνεί με το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων. 19 Ρ 3 θ

12 Η Πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων είναι επίσης γνωστή με τις εξής ορολογίες: Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) Πολυδιάστατη Λήψη Αποφάσεων (Multi-Dimensions Decision Making. MDDM) Λήψη αποφάσεων Πολλαπλών Ιδιοτήτων (Multi-Attributes Decision Making, MADM) Στο χώρο του επιχειρείν η λήψη των αποφάσεων τον τελευταίο αιώνα άλλαξε δραματικά. Το περιβάλλον της απόφασης από ενός αποφασίζοντα και ενός παράγοντα/κριτηρίου (κέρδος), εξελίχθηκε σε ένα περιβάλλον πολλών αποφασιζόντων και πολλαπλών κριτηρίων, συχνά αντικρουόμενων. Πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις προτάθηκαν και αναπτύχθηκαν, ξεκινώντας από την δεκαετία του 50 και του 60 έως τις ημέρες μας, προσφέροντας λύσεις στο πρόβλημα της πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων με διαφορετικούς τρόπο. Ως πρώτη τεκμηριωμένη προσπάθεια επιστημονικής αντιμετώπισης του προβλήματος της σύνθεσης πολλαπλών κριτηρίων μπορεί να θεωρηθεί η εργασία του Pareto (1896) ο οποίος έθεσε τις απαραίτητες αξιωματικές βάσεις, εισάγοντας παράλληλα μια εκ των πλέον βασικών εννοιών της σύγχρονης πολυκριτήριας ανάλυσης, την έννοια της αποτελεσματικότητας (efficiency). Μεταπολεμικά ο Koopmans (1951) επέκτεινε την έννοια της αποτελεσματικότητας του Pareto εισάγοντας την έννοια του αποτελεσματικού συνόλου, δηλαδή του συνόλου των εναλλακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν κυριαρχούνται από καμία άλλη εναλλακτική δραστηριότητα. Κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο ( ) οι Von Neymann και Morgenstem αναπτύσσουν τη θεωρία χρησιμότητας, η οποία αποτελεί τη βάση ενός από τα κυριότερα μεθοδολογικά ρεύματα της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Στη δεκαετία του 1960 όλες οι προαναφερθείσες «προκαταρκτικές» ερευνητικές εργασίες αποτέλεσαν το έναυσμα για την πραγματοποίηση περαιτέρω έρευνας από τους Chames και Cooper (1961) όσον αφορά τη σύνδεση της θεωρίας του γραμμικού προγραμματισμού και της πολυκριτήριας ανάλυσης (προγραμματισμός στόχων, goal programming) καθώς και από τον Fishbum (1965) όσον αφορά την επέκταση της 21 Ρ a g e

13 2. Σε στοχαστικές 3. Και σε ασαφείς Βέβαια υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συνδυασμού των παραπάνω τύπων. Σύμφωνα με τον αριθμό συμμετεχόντων στην διαδικασία της απόφασης. 1. Μοναδικού αποφασίζοντα (single decision maker) 2. Και ομάδας αποφασιζόντων (group decision makers) Επίσης μια διάκριση των μεθόδων μπορεί να γίνει βάσει της θεωρητικής τάσης που ακολουθεί. Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων στο χώρο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης έχουν καταγραφεί τέσσερις θεωρητικές τάσεις/ρεύματα [12]: Η πρώτη τάση αφορά στις προσεγγίσεις του Συστήματος Αξιών (Value System - Θεωρία Χρησιμότητας). Η συγκεκριμένη προσέγγιση στοχεύει στην κατασκευή ενός συστήματος αξίας το οποίο προκύπτει από την σύνθεση των προτιμήσεων των ληπτών αποφάσεων σε ότι αφορά τα κριτήρια. Το παραγόμενο σύστημα αξίας παρέχει μια ποσοτική εκτίμηση που οδηγεί στην τελική απόφαση. Το θεωρητικό ρεύμα της Αναλυτικής-Συνθετικής Προσέγγισης στοχεύει στην ανάλυση της συμπεριφοράς του λήπτη αποφάσεων και τον τρόπο αντίληψης του. Ειδικότερα με τη χρήση επαναληπτικών διαδικασιών, αναλύονται και στη συνέχεια συντίθενται σε ένα σύστημα αξιών όλες οι παράμετροι του προβλήματος και η μέθοδος κρίσης του λήπτη αποφάσεων. Ο στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η υποστήριξη του λήπτη αποφάσεων στη βελτίωση του επιπέδου γνώσης του για το υπό θεώρηση πρόβλημα. Στόχος της Πολυκριτήριας Βελτιστοποίησης είναι η επίλυση προβλημάτων όπου δεν υπάρχουν διακριτές εναλλακτικές επιλογές και οι στόχοι είναι περισσότεροι του ενός. Η επίλυση του προβλήματος γίνεται μέσω επαναληπτικών μεθόδων που οδηγούν: α) στην ικανοποίηση των κριτηρίων, β) στην κατασκευή ενός μοντέλου χρησιμότητας, και γ) στο συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. 23 Ρ a g e

14 Στάδιο 3 : Εκτίμηση των σχετικών βαρών των κριτηρίων απόφασης. Στάδιο 4 : Συνδυασμός των σχετικών βαρών των κριτηρίων, ώστε να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Στο πρώτο στάδιο ο αποφασίζων πρέπει να δομήσει ιεραρχικά το πρόβλημα. Στην κορυφή της ιεραρχίας τοποθετείται ο γενικός στόχος του προβλήματος. Στο δεύτερο επίπεδο τοποθετούνται τα κριτήρια απόφασης, καθένα από τα οποία αναλύεται, στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας στα επιμέρους υπο-κριτήρια που το συνθέτουν. Στο τελευταίο επίπεδο τοποθετούνται οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις του εξεταζόμενου προβλήματος απόφασης. Οι λύσεις αυτές συνήθως αναφέρονται σε ένα περιορισμένο σύνολο εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μέθοδος ουσιαστικά οδηγεί στην κατάταξη των εναλλακτικών δραστηριοτήτων από τις καλύτερες προς τις χειρότερες. Η ιεραρχία μπορεί να απεικονιστεί ως ένα διάγραμμα όπως στο Γράφημα 3, με στόχο την κορυφή [15]. Γράφημα 3. Ιεραρχία ΑΗΡ Γενικά ο σχεδιασμός της κάθε ΑΗΡ ιεραρχίας δεν εξαρτάται μόνο από τη φύση του προβλήματος αλλά και από τη γνώση, την κρίση, τις αξίες, τις ανάγκες, τις απόψεις, τα θέλω. Καθώς μπαίνουν νέα στοιχεία στην ΑΗΡ, η ιεραρχία μπορεί να αλλάξει και να προστεθούν σε αυτήν κριτήρια που αρχικά δεν είχαν θεωρηθεί σημαντικά. Επίσης, 25 Ρ β g θ

15 2.4.3 Στάδιο Ιο: Ιεραρχική δόμηση του προβλήματος Το Ιο στάδιο της ΑΗΡ (και ίσως το πιο σημαντικό) είναι να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν σωστά τα στοιχεία απόφασης. Σκοπός μας είναι η σωστή αποδόμηση του προβλήματος. Αυτή η αποδόμηση είναι γνωστή και ως Αρχή της Αποσύνθεσης. Η αρχή της αποσύνθεσης αφορά στη δόμηση της ιεραρχίας προκειμένου να συλληφθούν βασικά στοιχεία του προβλήματος. Τα επίπεδα που προέρχονται από μία αποσύνθεση συνιστούν ένα σημαντικό μέρος μέτρησης και επομένως αυτά που συνδέονται δεν πρέπει να διαφέρουν παραπάνω από μία «ποιοτική» τάξη σημασίας. Η μέθοδος αυτή αναλύεται σε μορφή δένδρου (Γράφημα 4) δηλαδή, στην κορυφή της ιεραρχίας οριοθετείται ο στόχος, το ζητούμενο του προβλήματος, και είναι γενικός. Στη συνέχεια, το μεσαίο επίπεδο αποτελείται από τα κριτήρια τα οποία είναι τα κύρια στοιχεία για την λήψη της απόφασης. Τα κριτήρια με την σειρά τους αναλύονται σε ακόμη μικρότερα ερωτήματα τα οποία αποτελούν το κατώτατο επίπεδο της ιεραρχίας, ή αλλιώς τα φύλλα του δένδρου, τα λεγόμενο εναλλακτικές λύσεις [15]. Υπάρχουν χρήσιμοι όροι για την περιγραφή των στοιχείων αυτών των διαγραμμάτων: κάθε κουτί ονομάζεται κόμβος. Τα κουτιά που «κατεβαίνουν» από κάθε κόμβο λέγονται «παιδιά» του, ενώ ο κόμβος αυτός ονομάζεται «γονιός». Οι ομάδες των παιδιών που συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους ονομάζονται «ομάδες σύγκρισης». Γ ενικά ο σχεδιασμός της κάθε ΑΗΡ ιεραρχίας δεν εξαρτάται μόνο από τη φύση του προβλήματος αλλά και από τη γνώση, την κρίση, τις αξίες, τις ανάγκες, τις απόψεις, τα θέλω Στάδιο 2ο: Εισαγωγή των δεδομένων Σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας όλα τα στοιχεία συγκρίνονται ανά ζεύγη μεταξύ τους σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Η σύγκριση αυτή (γνωστή και ως αρχή των συγκριτικών κρίσεων) αφορά στη δημιουργία ενός πίνακα προκειμένου να πραγματοποιηθούν κατά ζεύγη συγκρίσεις της σχετικής σημασίας των στοιχείων στο δεύτερο επίπεδο σχετικά με το γενικό στόχο του πρώτου επιπέδου. Για να το κάνουμε πιο κατανοητό μπορούμε να πούμε ότι η σύγκριση αποτυπώνεται σε τόσους πίνακες 27 Ρ θ ζ θ

16 Έ ν τ α σ η Σ χ ετικ ή ς Σ η μ α σ ία ς Ο ρ ισ μ ό ς Ε ξ ή γ η σ η 1 Ι σ η βαρυτη τα Δ ύ ο δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες 3 Μ έτρ ια β α ρ ύ τη τα ενός στοιχ είο υ πάνα» σ ε ά λ λ ο 5 Σ η μ α ντικ ή β α ρ ύ τη τα ενός σ το ιχ είο υ χ ά ν ο σ ε ά λλ ο συνεισφ έρουν εξίσου στο στόχο Η εμπειρία και η κ ρ ίσ η ευνοούν ελα φ ρό ς μία δραστηριότητα αντί της άλλης. Η εμπειρία και η κ ρ ίσ η ευνοούν σθενα ρά μία δραστηριότητα αντί τ η ς ά λ λ η ς. 7 Ε κ δ η λ ω μ έν η β α ρύ τη τα Μ ία δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ευ νο είτα ι σ θ εν α ρ ά και η κυριαρχία της εκδηλώ νεται στην πράξη. 9 Μ εγ ίσ τη β α ρύτητα Ο ι εν δ είξεις π ου ευ νοούν τη μια δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα α ντί τη ς ά λ λ η ς είναι το υ υ ν η λ ό τ ε ρ ο υ δ υ να το ύ βα θμ ού επιβεβαίω σης , 8 Ε νοα ά μ εσ ις τιμές α νάμεσ α σ ε δύ ο Ό ταν απαιτείται συμβιβασμός. Α ν τ ίσ τ ρ ο φ ο ι τω ν παράπονο» μη-μηδενικώ ν αριθμώ ν π α ρακ είμ ενες κ ρ ίσ εις Α ν σ ε μία δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα α ντιστο ιχίζετα ι ένα ς α πό τους παραπανω α ρ ιθμ ο ύ ς, ό τα ν α υτή συγκ ρίνετα ι με μία δ εύ τερη δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα, τό τε η δ εύ τερ η δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα έχει τη ν α ντίστροφ η τιμ ή ό τα ν σ υ γκ ρίνετα ι με τη ν πρά>τη Ρ η τ ο ί α ρ ιθ μ ο ί Α ν α λ ο γ ίες που π ροκύπ τουν από την κλίμακα Α ν επ ιβ α λ λ ό τα ν η συνέπ εια λ α μ β ά ν ο ν τα ς η α ριθμ η τικ ός τιμ ές Πίνακας 1. Κλίμακα Σχετικής Σημασίας για το σχη ματισμό τοο Λη-ακα Τέλος μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των συγκρίσεων που πρέπει να δημιουργηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: Q Ν Ν- 1, * 2 9 οπού 0: Ο αριθμός των συγκρίσεων Ν: Ο πίνακας διαστάσεων Στάδιο 3 : Εκτίμηση των σχετικών βαρών των κριτηρίων απόφασης. Σε αυτό το στάδιο, εφόσον γνωρίζουμε τις προτιμήσεις του ενδιαφερομένου από το προηγούμενο στάδιο, η μέθοδος υπολογίζει τις προτεραιότητες των στοιχείων ενός επιπέδου βάση των οποίων έγιναν οι συγκρίσεις. 29 Ρ a g e

17 Η διαδικασία υπολογισμού των προτεραιοτήτων (βαρών) με την μέθοδο του γεωμετρικού μέσου κατά γραμμή μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή με το παρακάτω παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε 3 στοιχεία ενός επιπέδου με την παρακάτω μήτρα σύγκρισης μεταξύ τους: /9 1 1/5 1/7 5 1 ύπ1 = V I * 9 * 7 = 3.98 τη2 = ^1/9 * 1 * 1/5 = 0.28 τη3 = \ \ \ ρ *5*1 = 0.89 ιν 1 = \λ/2 = τηΐ τη1+τη2+τη3 πι2 τη!+τη2+τη3 νν 3 πι3 τη1+τη2+τη3 Σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους έχουμε τις παρακάτω προτεραιότητες στοιχείων: ιν ί = 0.77, ιν2 =0.05, ιν3 = Στάδιο 4 : Συνδυασμός των σχετικών βαρών των κριτηρίων και αξιολόγηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Το τελευταίο στάδιο πρόκειται για ένα υπολογιστικό στάδιο στο οποίο γίνεται η τελική σύνθεση των προτεραιοτήτων /βαρών (νν) των επιμέρους στοιχείων όπως έχουν προκόψει από τους πίνακες των κατά ζεύγη συγκρίσεων που έχουν ως 31 Ρ θ ξ θ

18 θγονλ Μ Α Β 0 Ρ γι ο γκυ Α 1 % 1 / Β 4 1 % Ο ο Ι Ι β β ς. Α Β 0 ρ π ο π 1 γ Α 1 1 / Β / 5 1 / Γ β ρ ιλ β Ιιο η Α Β Ο ρ η ο ι ϊ ψ Α Β 1 / Ο 1 /9 1 / Γράφημα 6. Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων ως προς τα κριτήρια ' ' 0.77' χ χ χ χ χ χ 0.17 = Γράφημα 7. Σύνθεση προτεραιοτήτων Χρήσεις και εφαρμογές Η ΑΗΡ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απλές αποφάσεις, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις ομάδες των ατόμων που εργάζονται πάνω σε σύνθετα προβλήματα, ιδίως εκείνα που αφορούν ανθρώπινες αντιλήψεις και κρίσεις των οποίων οι λύσεις έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Έχει μοναδικά πλεονεκτήματα όταν σημαντικά στοιχεία της απόφασης είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ή να συγκριθούν ή όπου η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας είναι δύσκολη λόγω της χρήσης ορολογίας διαφορετικών ειδικοτήτων. Η εφαρμογή της ΑΗΡ έδωσε λύση σε 33 Ρ θ ξ θ

19 Το 1998, οι Βρετανικές αερογραμμές χρησιμοποίησαν την μέθοδο για να επιλέξουν το σύστημα ψυχαγωγίας που θα προμηθεύονταν για ολόκληρο τον στόλο τους. Η εταιρεία Χετοχ εφάρμοσε την ΑΗΡ το 1999 σε απόφαση που έπρεπε να λάβει, για την ανάθεση ποσού κοντά στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε κάποιο ερευνητικό της πρόγραμμα. Την ίδια χρονιά η Ροιτί χρησιμοποίησε την μέθοδο, ώστε να καθορίσει τις προτεραιότητες για τα κριτήρια που βελτιώνουν την ικανοποίηση των πελατών. 35 Ρ θ θ

20 πόλης της Λάρισας και της Αθήνας την χρονική περίοδο 2/9/2012 έως 29/9/2012. Το δείγμα του ερωτηματολογίου μας ήταν κάτοικοι των παραπάνω πόλεων, σε διάφορα μέρη (πχ. Κεντρική Πλατεία, Καφετέριες, Σπίτια κλπ). 3.3 Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε τις προσωπικές πληροφορίες των ερωτηθέντων ενώ το δεύτερο τα στοιχεία σύγκρισης. Έπειτα από μελέτη της βιβλιογραφίας, των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων υγείας καθώς και προσωπική ενημέρωση για τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλειας που παρέχονται στην Ελλάδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες καταλήξαμε στους εξής διαχωρισμούς υπηρεσιών: Νοσοκομειακή περίθαλψη ο ο ο Κάλυψη των εξόδων νοσηλείας Ελεύθερη επιλογή δωματίου Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ο ο ο Ιατρικές επισκέψεις του ασφαλισμένου Παροχή των διαγνωστικών πράξεων Παροχή προγεννητικού ελέγχου Επιδοματικές καλύψεις ο ο ο Χειρουργικό επίδομα Επίδομα νοσηλείας Επίδομα μητρότητας Επιπλέον, εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σημαντικό ρόλο γα τον ενδιαφερόμενο παίζουν και τα παρακάτω στοιχεία: Η εικόνα της εταιρείας (Brand Name) ο ο Φήμη Αξιοπιστία Πελατολόγιο ο Κοντινοί φίλοι ή συγγενείς που έχουν ήδη κάποια ασφάλεια 37 Ρ a g e

21 Συλλέξαμε απαντήσεις μέσω ερωτηματολογίου στο οποίο ο ερωτών τις αξιολογούσε σύμφωνα με μία κλίμακα από το 1 έως το 9 (Πίνακας 2). Έπειτα, με ανάλυση των απαντήσεων καταλήξαμε στην βαρύτητα των κριτηρίων για την επιλογή του συμβολαίου. Τέλος, με χρήση της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας αξιολογήσαμε τα συμβόλαια που παρουσιάζονται παρακάτω. Το ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας εργασίας. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜ ΗΝΕΙΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α 2,3,4 ΜΕΤΡΙΑ ΤΙΜΗ 5 ΊΣΗ ΤΙΜΗ 6,7,8 ΜΕΤΡΙΑ ΤΙΜΗ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Πίνακας 2. Ερμηνεία Κλίμακας 3.4 Ανάλυση Συμβολαίων Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση των συμβολαίων τα οποία θα συγκρίνουμε και θα αξιολογήσουμε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας μας τα οποία βασίζονται στην ανάλυση των απαντήσεων που συλλέξαμε από το ερωτηματολόγιο. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δόθηκαν με την μορφή ενδεικτικών προσφορών από 2 εταιρίες που ασχολούνται με τον τομέα της Ασφάλισης στην περιοχή της Λάρισας (ΑΧΑ 39 P a g e

22 0/Η Σύζυγος (εξαρτώμενο μέλος) 0,00 Νοσοκοιικιακέζ παοογέζ: Πλήρης περίθαλψη via όλους ηε εκπιπτόμενο Ελλάδα και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνολο καλύψεως δαπανώνω ανα Νοσηλεία κατα έτος Ποσοστό καλύψεως δαπανών Δωμάτιο + Τροφή (Δ+Τ) ημερησίως Euro ,00 100% 500,00 Χώ ρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνολο καλύψεως δαπανών κατα έτος Ποσοστό καλύψεως δαπανών Δωμάτιο + Τροφή (Δ+Τ) ημερησίως ,00 80% 1.000,00 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (μ.ε.θ.) ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 1.000,00 ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (μ.α.φ.) ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 1.000,00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5.000,00 ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΙΚ ΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΑ1 ΧΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 500,00 -Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς συμμετοχή μέχρι 800 ευρώ ετησίως -Δωρεάν ετήσιο Check Up -Συντονιστικό Τηλεφωνικό κέντρο -10 επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο ή επισκέψεις κατ' οίκον με κόστος 10 και 20 ευρώ αντίστοιχα -Εκπτώσεις σε ορισμένες ειδικότητες -30% έκπτωση σε εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό ή αν υπερβαίνει τα 800 ευρώ BONUS Μ Η ΧΡΗ ΣΗ Σ: 10% bonus σε ειδικά υλικά/χημειοθεραπείες ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 1.500,00 Το δεύτερο συμβόλαιο το οποίο επιλέξαμε ήταν από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Το κόστος του ασφαλιστηρίου διαμορφώνεται στο ποσό των 885,64Ε ετησίως. Σύμφωνα με την μελέτη ασφαλιστικού προγράμματος ζωής και υγείας που μας δόθηκε, οι βασικές παροχές του συμβολαίου της εταιρίας είναι οι εξής: 41 Ρ a g e

23 Βαριές Επεμβάσεις: ευρώ Εξαιρετικά βαριές Επεμβάσεις: ευρώ -Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα που καταβάλλεται εφόσον δεν υποβληθούν έξοδα νοσηλείας με ανώτατη διάρκεια νοσηλείας 10 μέρες, που καθορίζεται ως εξής: Θέση LUX: 200 ευρώ Μονόκλινο: 160 ευρώ Δίκλινο: 140 ευρώ Τρίκλινο: 120 ευρώ -Επίδομα τοκετού ανά θέση νοσηλείας, 24 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου που καθορίζεται ως εξής: Θέση LUX: ευρώ Μονόκλινο: ευρώ Δίκλινο: ευρώ Τρίκλινο: ευρώ -Σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα καταβάλλεται εφάπαξ επίδομα νοσηλείας ίσο με το 25% των εξόδων που κάλυψε ο άλλος φορέας -Δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού σύμφωνα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου, με ανάλογη μείωση του ασφαλίστρου και αναπροσαρμογή των ποσών των επιδομάτων (χειρουργού, νοσοκομειακού και μητρότητας) ευρώ (με έκπτωση 20%) ευρώ (με έκπτωση 25%) ευρώ (με έκπτωση 35%) ευρώ (με έκπτωση 45%) -Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί εκπιπτόμενο ποσό, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ασφαλίστρων 15% με την προϋπόθεση προσκόμισης του βιβλιαρίου ασθένειας και του συνταγολογίου του φορέα κοινωνικής ασφάλισης του ασφαλισμένου Τα ολοκληρωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσας εργασίας. 43 Ρ a g e

24 Επάννελιια Φύλο / Επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος Δημόσιος Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Άνεργος Σύνολο Άντρες 13,3% 6,65% 8,3% 15% 43,25% Γ υναίκες 40,1% 8,35% 5% 3,3% 56,75% Σύνολο 53,4% 15% 13,3% 18,3% 100% Πίνακας 4. Επάγγελμα δείγματος Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, παρατηρούμε ότι ο Ιδιωτικός τομέας απασχολείτο μεγαλύτερο μέρος του δείγματος μας (με το γυναικείο φύλο να υπερέχει κατά πολύ έναντι του αντρικού) με ποσοστό 53,4%. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η ανεργία που φτάνει το 18,3%. Ασφαλιστικό Ταιιείο Φ ύλο/ Ασφάλιση ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ ΔΗΜΟΣΙΟ fi A Λ Αλλο Σύνολο Άντρες 16,65% 0% 1,65% 5% 10% 33,3% Γ υναίκες 36,7% 5% 0% 11,65% 13,35% 66,7% Σύνολο 53,35% 5% 1,65% 16,65% 23,35% 100% Πίνακας 5. Ασφαλιστικό Ταμείο Δείγματος Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να πούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ με ποσοστό που ξεπερνάει το 53%, ενώ στο ΟΑΕΕ το μικρότερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 1,65%. Μορφωτικό Επίπεδο Φύλο / Μόρφωση Γυμνάσιο Λύκειο Πανεπιστήμιο ΤΕΙ Σύνολο Αντρες 0% 18,35% 8,3% 5% 31,65% Γ υναίκες 0% 23,35% 23,35% 21,65% 68,35% Σύνολο 0% 41,7% 31,65% 26,65% 100% Πίνακας 6. Μορφωτικό Επίπεδο Δείγματος 45 Ρ a g e

25 Λόγοι επιλογής ασφαλιστήριου συμβολαίου Μέσος Διάμεσος Διακύμανση Τυπική Απόκλιση Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 5 5 5,7 2,4 Νοσοκομειακή Περίθαλψη / Επιδοματικές Καλύψεις 5 5 5,9 2,4 Επιδοματικές Καλύψεις / Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 6 6 4,9 2,2 Πίνακας 7. Λόγοι επιλογής ασφαλιστηρίου συμβολαίου Νοσοκομειακή Περίθαλψη Μέσος Διάμεσος Διακύμανση Τυπική Απόκλιση Κάλυψη των Εξόδων Νοσηλείας / Ελεύθερη Επιλογή Δωματίου Κάλυψη των Εξόδων Νοσηλείας / Συμμετοχή μου στα Έξοδα Β Συμμετοχή μου στα Έξοδα / Ελεύθερη Επιλογή Δωματίου Πίνακας 8. Νοσοκομειακή περίθαλψη Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Μέσος Διάμεσος Διακύμανση Τυπική Απόκλιση Ιατρικές Επισκέψεις / Παροχή Διαγνωστικών Πράξεων Ιατρικές Επισκέψεις / Παροχή Προγεννητικού Ελέγχου Παροχή Προγεννητικού Ελέγχου / Παροχή Διαγνωστικών Πράξεων Πίνακας 9. Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη 47 Ρ 3 ξ β

26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜ ΗΝΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β 4 ΜΕΤΡΙΑ ΤΙΜΗ 5 ΊΣΗ ΤΙΜΗ 6 ΜΕΤΡΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Πίνακας 13. Κλίμακα ερωτηματολογίου Σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα οι τιμές 1-4 υποδηλώνουν την ισχύ του Α ως προς το Β στοιχείο, οι τιμές 6-9 την ισχύ του Β ως προς το Α ενώ η τιμή 5 δηλώνει ότι τα 2 στοιχεία που συγκρίνονται είναι ίσης σημασίας. Γραφικά η απεικόνιση της σύγκρισης 2 στοιχείων του ερωτηματολογίου μας είναι αυτή του παρακάτω πίνακα. Στοιχείο Α Στοιχείο Β Πίνακας 14. Σύγκριση 2 στοιχείων 49 Ρ θ g θ

27 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β 2 ΜΕΤΡΙΑ ΤΙΜΗ 1 ΊΣΗ ΤΙΜΗ 1/2 ΜΕΤΡΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α 1/3 ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α 1/4 1/5 ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α Πίνακας 15. Ερμηνεία καινούριας κλίμακας Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εφαρμόσουμε την ΑΗΡ και να υπολογίσουμε την ισχύ των 2 συγκρινόμενων χαρακτηριστικών όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράδειγμα: Αρχική κλίμακα: (Α,Β) -> 4 (Μέτρια ισχύς του Α ως προς το Β) Καινούρια κλίμακα: (Α,Β) -> 2 (Μέτρια ισχύς του Α ως προς το Β) και συνεπώς (Β,Α) - > 1/2 Αρχική κλίμακα: (Α,Β) -> 8 (Πολύ δυνατή ισχύς του Β ως προς το Α) Καινούρια κλίμακα: (Α,Β) ->1/4 (Πολύ δυνατή ισχύς του Β ως προς το Α) και συνεπώς (Β,Α) -> 4 51 Ρ 3 g ε

28 π ι1 = V I * 1 * 1 = 1 τη. = V I * 1 * 2 = 1,26?η. = V I *1/2*1 = 0,79 \ν_νοσοκομειακή_ Περίθαλφη= τπΐ τη1+υι2+τη3 = 0,327 \ν_εξωνοσοκομειακή_περ ίθαλψη τη2 ιη1+ττι2+τη3 = 0,413 ΐν_Επιδοματικές_Καλύψεις = = 0,259 τη1+πι2+πι3 ηι3 Κάλυψη των εξόδων νοσηλείας Ελεύθερη επιλογή δωματίου Συμμετοχή μου στα έξοδα Κάλυψη των εξόδων νοσηλείας Ελεύθερη επιλογή δωματίου /4 1 1/2 Συμμετοχή μου στα έξοδα 1/4 2 1 Πίνακας 18. Χαρακτηριστικά Νοσοκομειακής Περίθαλψης.. Τ71! = V I * 4 * 4 = 2,519 τη2 = ν ΐ / 4 * 1 * 1/2 = 0,5 πι3 = V/1/4 * 2 * 1 = 0,793 \ν_κάλυψη_εξόδων = νν_επιλογή_δωματίου = ΐν_Συμμετοχή_ Έξοδα = τηΐ ml+m2+m3 = 0,66 τη2 ml+m2+m3 = 0,757 πι3 ηι1+ηι2+ίπ3 = 0, Ρ θ θ

29 ττίχ = λ/1 *1*1 = 1 πι2 = V I * 1 * 1 = 1 τη3 = V I * 1 * 1 = 1 IV Χειρουργικό Επίδομα = '-ηί---- = 0,333 Μ' Επίδομα Μητρότητας = ' ' ίτι1+?η2+ίη3 = 0,333 Επίδομα Νοσηλείας = = '?η1+7η2+τη3 0, Ρ θ g θ

30 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ BRAND NAME ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ΦΗΜΗ & ΑΞΙΟΠ ΙΣΤΙΑ) η>=0,5 ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ w=0.333 ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ w=0,259 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ w=0.333 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Γράφημα 9. Αποτελέσματα ΑΗΡ Τα 2 πρώτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κάποιος ελέγχει για την επιλογή ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου είναι το Brand Name της εταιρείας (δηλ. η φήμη και η αξιοπιστία της) καθώς και τα Προγράμματα τα οποία προσφέρει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας βλέπουμε ότι και οι 2 παράγοντες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην επιλογή του συμβολαίου καθώς τα βάρη τους είναι ισοδύναμα. Οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα κοιτάξει τόσο το Brand Name όσο και τα Προγράμματα που παρέχει η εταιρία. Αναλύοντας τα στοιχεία των προγραμμάτων προχωράμε στο δεύτερο επίπεδο σύγκρισης όπου έχουμε τα στοιχεία της Νοσοκομειακής Περίθαλψης, της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης και των Επιδοματικών Καλύψεων. Παρατηρούμε ότι 57 Ρ a g e

31 πολύ γνωστές εταιρίες, των οποίων η φήμη και η αξιοπιστία που έχουν αποκτήσει είναι ικανές να τις φέρνουν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων για τους επίδοξους πελάτες. Συνεπώς, εφόσον το Brand Name των δύο εταιριών είναι περίπου το ίδιο, σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα προγράμματα τα οποία προσφέρουν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πτυχιακής μας έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έδωσε μεγαλύτερη αξία στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη που μπορεί να προσφέρει μια ασφαλιστική εταιρία με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη σημασία έδωσαν στην παροχή διαγνωστικών πράξεων και έπειτα στις ιατρικές επισκέψεις και την παροχή προγεννητικού ελέγχου. Οπότε η σύγκριση των δύο ασφαλιστήριων συμβολαίων μας κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την σύγκριση των υπηρεσιών που μπορούνε να παρέχουνε στους παραπάνω τομείς (εφόσον το brand name τους θεωρείται εφάμιλλο). Η ΕΥΡΩ Π Α ΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ασφαλιστική προσφέρει ένα πολύ ελκυστικό πακέτο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης το οποίο περιλαμβάνει: 24ωρο συντονιστικό κέντρο για παροχή πληροφοριών και κλείσιμο ραντεβού με διαγνωστικά κέντρα Απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων σε 1000 συμβεβλημένους ιατρούς σε 50 πόλεις: χωρίς καμία συμμετοχή για επίσκεψη στο ιατρείο ή με συμμετοχή 18 ευρώ για επίσκεψη κατ οίκον. Απεριόριστος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων σε 300 συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα Ετήσιο πλήρες Check Up ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου Ισόβια κάλυψη σε συνδυασμό με ισόβια βασική ασφάλιση ή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Από την άλλη μεριά, η ΑΧΑ ασφαλιστική προσφέρει ένα επίσης αρκετά ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πακέτο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης το οποίο περιλαμβάνει: Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς συμμετοχή μέχρι 800 ευρώ ετησίως Δωρεάν ετήσιο Check Up Συντονιστικό Τηλεφωνικό κέντρο 59 I P a g e

32 νοσηλείας - δωματίου (Lux, μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο). Η ΑΧΑ φαίνεται ότι παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στην νοσοκομειακή περίθαλψη (στην κάλυψη των εξόδων και στην συμμετοχή του ασφαλισμένου) στις χώρες του εξωτερικού ενώ η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ προσφέρει καλύτερη νοσοκομειακή περίθαλψη για νοσηλείες στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον παρέχει και την δυνατότητα επιλογής θέσης νοσηλείας. Το τελευταίο, αλλά μη αμελητέο, στοιχείο των προγραμμάτων είναι η παροχή επιδοματικών καλύψεων (επίδομα νοσηλείας, χειρουργικό επίδομα και επίδομα μητρότητας). Συγκρίνοντας τα δυο ασφαλιστήρια συμβόλαια μας παρατηρούμε ότι ενώ η Α ΧΑ δεν παρέχει τέτοια δυνατότητα η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ δίνει την δυνατότητα (ανάλογα με τις συνθήκες νοσηλείας) για χειρουργικό επίδομα από ευρώ, επίδομα νοσηλείας από ευρώ και επίδομα τοκετού 24 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου με το ποσό των ευρώ. Αναλύοντας το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μας δόθηκε και συγκρίνοντας τα με βάση τις προτεραιότητες των χαρακτηριστικών, που επιλέχθηκαν από τους ερωτηθέντες των ερωτηματολογίων μας, μπορούμε να πούμε ότι και τα δυο συμβόλαια καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις των επίδοξων πελατών τους, όμως αν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιο αυτό θα ήταν της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Το παραπάνω γεγονός οφείλεται κυρίως στην παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών οι οποίες (σύμφωνα με την παρούσα έρευνα) έχουν μεγαλύτερο βάρος - σημασία στην διαδικασία επιλογής ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου. Τέλος, η λήψη αποφάσεων που αφορούν ένα τόσο κρίσιμο θέμα είναι μια διαδικασία πολύπλοκη στην οποία συμμετέχουν πολλοί παράγοντες. Η επιλογή ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου εξαρτάται από πολλά αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Κάθε άτομο, αξιολογεί τις ανάγκες του και τις δυνατότητες του και ανάλογα επιλέγει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πιστεύει πως είναι το πιο συμφέρον. Εμείς στην παρούσα πτυχιακή μας έρευνα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την παραπάνω διαδικασία με βάση την Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΗΡ). Αφού δημιουργήσαμε τα βασικά στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο στην απόφαση της επιλογής ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το δώσαμε σε ένα δείγμα ανθρώπων να το απαντήσει. Με τα αποτελέσματα που συγκεντρώσαμε και εφαρμόζοντας την ΑΗΡ καταφέραμε να 61 I P a g e

33 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία 1. Δούκας, Σ. (1988), Ιδιωτική Ασφάλιση, Αθήνα: Προμηθευτής 2. Μιλτιάδης, Ν. (2003), Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση, Αθήνα: Financial Forum. 3. Κρεμαλής, Κ. (1985), Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλα. 4. Ζοπουνίδης Κ., Δούμπος Μ., Ματσατσίνης Ν. Φ. (1996), Πολυκριτήρια Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Επιδόσεων και της Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων, Αθήνα: Έλλην. Ξένη Βιβλιογραφία 5. Triantafyllou, Ε. (2000), Multi-Criteria Decision Making Methods: A comparative Study, Kluwer Academic Publishers. 6. Koksalan, M., Wallenius, J., and Zionts, S. (2011), Multiple Criteria Decision Making: From Early History to the 21st Century, Singapore: World Scientific. 7. Saaty, T.L. (1986), Axiomatic Foundation o f the Analytic Hierarchy Process, Management Science, Vol. 32, No.7, pp T.L.Saaty and E.H. Forman (1992), The Hierarchon: A dictionary of Hierarchies, Pittsburgh, Pennsylvania: RW S Publications. 9. Donegan, H.A., Dodd, F.J., McMaster, T.B.M. (1992), A New Approach to AHP Decision-Making, The Statistician, Vol. 41, No. 3, pp N. Bhushan and R. Kanwal (2004), Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process, USA: Springer - Verlag London Ltd. 11. Saaty, T.L. (2008), Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement o f Intangible Factors - The Analytic Hierarchy/Network Process, RACSAM, Vol. 102, No. 2, pp Internet Βιβλιογραφία 12. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (2009), Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής, ( προσπελάστηκε στις 6/5/2012) 63 Ρ a g e

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κωδ Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει επιλεγεί να απευθυνθεί σε άτομα ηλικίας ετών και αφορά την διερεύνηση των κριτηρίων τους για την επιλογή ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 1. ΦΥΛΛΟ : Α Ν ΤΡΑ Σ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α 2. ΗΛΙΚΙΑ : Ε Τ Ω Ν Ε Τ Ω Ν Ε Τ Ω Ν 3. ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α 4. ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ : ΙΚ Α Ο ΓΑ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Α Λ Λ Ο : 65 Ρ θ θ

35 1. Συγκρίνετε την βαρύτητα που θα δίνατε στα παρακάτω χαρακτηριστικά για την επιλογή ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Υγείας. Νοσοκομειακή Περίθαλψη 1 7 Λ < Α 7 8 ο Εξωνοσοκο μειακή Περίθαλψη Ν οσοκομειακή Π ερίθαλψ η 1 ζ Α Α 7 8 ο Επιδοματικές Καλύψεις Επιδοματικές Καλύψεις ς Α Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 2. Στη νοσοκομειακή περίθαλψη τι βαρύτητα θα δίνατε στα παρακάτω χαρακτηριστικά; Κάλυψη των Εξόδων Νοσηλείας Ελεύθερη Επιλογή Δωματίου Κάλυψη των Εξόδων Νοσηλείας Συμμετοχή μου στα Έξοδα Συμμετοχή μου στα Έξοδα Ελεύθερη Επιλογή Δωματίου 67 Ρ θ θ

36 5. Συγκρίνετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά σύμφωνα με το εύρος κάλυψης των υπηρεσιών. Κάλυψη στην Ελλάδα μόνο Κάλυψη Ελλάδα κ εξωτερικό 6. Συγκρίνετε ποιο θα ήταν το κύριο κριτήριο επιλογής μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Brand Name (Φήμη Αξιοπιστία) Πακέτο Εταιρείας Πελατολόγιο Χρόνια Εμπειρίας 7. Συγκρίνεται τους λόγους που δεν έχετε κάνει ιδιωτική ασφάλιση (σε περίπτωση που έχετε ιδιωτική ασφάλιση να μην απαντηθεί αυτή η ερώτηση). Έλλειψη ενημέρωσης Οικονομικοί Λόγοι 8. Συγκρίνεται τους λόγους που θα κάνατε ή έχετε ιδιωτική ασφάλιση. Συμπληρωματικά με το Ταμείο 1 Δ9 Λ Ανεξάρτητοι Λόγοι 69 Ρ a g e

37 ΛΥΛ Ζ λγ Λ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΠ Η Σ & ΥΓΕΙΑΣ 1. Α ΠΟ ΔΟ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗ Σ ΠΕΡΙΟ Δ Ο Υ Α ΣΦ Α Λ ΙΣΕΩ Σ Στην ηλικία των 48 ετών Ενδεικτική Ισόβια μηνιαία, σύνταξη Euro Α. Εφάπαξ με σταθερό ασφάλιστρο 1.831,04 Εφάπαξ με αναπροσαρμοζόμενο ασφάλιστρο 1.831,04 Εφάπαξ με ενιαίο ασφάλιστρο Β. Ετησίως, αυξανόμενη 7,03 Εγγυημένη για 20 έτη 6.β9 Εγγυημένη για 10 έτη Οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί με το εγγυημένο επιτόκιο 3,35 % και ετήσια αναπροσαρμογή 0 % Επενδυτική επιλογή Alpha Unit Linked Ποσοστό (% ) Ενδεικτική απόδοση % ALPHA ΕΥΡΩΠ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ ALPHA ΜΙΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ A IK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Υ ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURO PE ΜΕΤΟΧ.ΕΞΩ1 A LPH A FUND O F FUNDS CO SM O S STA R S USA M ETO X ΕΞΩ Τ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL Μ ΕΤΟΧ.ΕΞΩΤ A LPH A S E L E C T Ν Ο ΤΙΟ ΑΝ ΑΤΟ ΛΙΚΗ Σ ΕΥΡΩ Π Η Σ Μ ΕΤΟ Χ.ΕΣΩ Τ AXA IM PROTECTION 90 Μίση απόδοση επενδυτικής επιλογής Η A xa Ασφαλιστική είναι η μόνη Ασφαλιστική Εταιρία π ου σας αποστέλλει, πλήρη γραπτή ανάλυση για την ενημέρωση της πορείας του επενδυτικού σας λογαριασμού. ΤΑ ΑΜ Ο ΙΒΑΙΑ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟ ΥΝ ΕΓΓΥΗ Μ ΕΝ Η ΑΠΟΔΟΣΗ Κ Α Ι ΟΙ ΠΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΕΣ ΑΠ Ο ΔΟ ΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Μιχαλακοπούλου 48, Αθήνα, Τ η λ.: , F a x: W ebsite: w w w.axe-insurance.gr Em ail: axa-insurance.gr Α.Μ.Α.Ε 12850/5/Β/88/30 71 I P a g e

38 AVyy / Χ Γ \ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΠΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ : ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΙΕΣ ΜΗ ΑΚΥΡΩΣΙΜ ΕΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Euro Ελλάδα και χώρες Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) Σύνολο Καλύψεως δαπανών ανά Νοσηλεία και κατ' έτος ,00 (Συμπεριλαμβάνονται όλες οι Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. Αμοιβές Χειρούργου, Αναισθησιολόγου κ.λπ.) Ποσοστό καλύψεως δαπανών 100% Δωμάτιο Τροψή (Δ+Τ) ημερησίως 500,00 Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) Σύνολο Καλύψεως Δαπανών κατ έτος ,00 (Συμπεριλαμβάνονται όλες οι Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες. Αμοιβές Χειρούργου, Αναισθησιολόγου κ.λπ.) Ποσοστό καλύψεως δαπανών 80% Δωμάτιο Τροφή (Δ «Τ) ημερησίως 1000,00 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (μ.ε.θ.) ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 1.000,00 ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (μ.α.φ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 1.000,00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5.000,00 ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 500,00 - Δ ια γ ν ω σ τ ικ έ ς Εξετάσεις χωρίς συμμετοχή μίχρι ευρώ 800 ετησκυς - Δωρεάν ετήσιο Check up (Γενική αίματος, ούρων, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη,ουρικό - Συντονιστικό Τηεφωνικό Κέντρο επισκέψεις ετησίως στο ιατρείο ή επισκέψεις κατ οίκον με κόστος 10 ευρώ στο ιατρείο και ευρώ 20 στο σπίτι - Εκπτώσεις σε ορισμένες ειδικότητες (π.χ διστροφολόγοι) - 30% Εκπτωση σε εξετάσεις χωρίς παραπεμτικό ή αν υπερβαίνει το 800 ευρώ Δ Τ 500 Πολσ μικρή Αμβψ*( Μικρή χειρουργών και Μεσαία αν σισάησ ιολόγων Μεγάλη Βαρεία Εξαιρετικά βαρεία Ειόικη Σε περίπτωση που λεν εκ&οάεί απόόειξη ισχύει ιτηόοματικά το 0% του πίνακα BONUS ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ 10% bonus σε ειδικά υλικά/χημειοθεραπείες ΕΚΠ ΙΠ ΤΟ Μ ΕΝ Ο ΠΟΣΟ 1.500,00 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜ ΕΝΑ ΜΕΛΗ Σημείω ση : Το επίδομα του 60% του πίνακα δίνεται μετά την αφαίρεση του ποσού πς απαλλαγής Μ ιχαλακοπούλου 48, Αθήνα, Τ η λ.: , F a x: Website: Em ail: axa-insurance.gr A. M A E 12850/5/B/86/30 E f, 73 I P a g e

39 » \ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ τ ν π τ κνιεμα5 ι ι ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ 8520 ΠΟΥΡΕΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αρ.Π ροσφοράς: Επ ώ νυμο Δ/νση Τηλέφω νο Η μ.γέννησης Δ Ε Μ ΙΡ Η Μ Α ΡΙΑ Ν ΙΚΗ ΛΑ ΡΙΣΑ 16/10/1985 Φ ύλο: Γυναίκα Ηλικία: 27 Ασφαλιζομενος Ονοματεπώνυμο: Δ ΕΜ ΙΡΗ Μ ΑΡΙΑΝΙΚΗ Η μ.γέννησ ης: 16/10/1985 Ηλικία: 27 Επ ά γγελμ α : Α Ν Ε Ρ Γ Ο Σ /Α Ν Ε Ρ Γ Η Φ υλό: Γυναίκα Στοιχεία Ασφάλισης Κεφάλαιο: 6,500 Ευρ ώ Διάρκεια: ΙΣ Ο Β ΙΟ Σ Εναρξη: 25/05/20'2 Περιγραφή Πρόγραμμα: Τιμολόγιο 073 ΙΣΟ ΒΙΟ Σ ΙΣ Ο Β ΙΟ Σ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Θ Α Ν Α Τ Ο Υ Μ Ε ΙΣ Ο Β ΙΑ ΠΛΗΡΩ Μ Η Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν Κ Α Ι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ΣΤΑ Κ ΕΡ Δ Η (τιμολόγιο 73) Η Εταιρία υποχρεουται να καταβάλει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σύμφω να με τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος σε περίπτωση θανάτου του σσφαλιζο μένου οποτεδήποτε κι αν συμβει στον δικαιούχο αμέσω ς. Επ ιπ λέο ν καταβάλλονται στον δικαιούχο τα οφειλόμενσ μερίσματα εκ της συμμετοχής στα κέρδη (άρθρο 10) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 100 (ασφαλιζόμενος) ΜΕΩΑΟΑΡΕ 100 (ασφαλιξόμενος) Το παρόν αποτελεί μόνο ενδεικτική προσφορά και όχι ασφάλιση. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για την αποδοχή και ανάληψη του κινδύνου, με τις παροχές που περιγράφονται. Το ακριβές ασφάλιστρο θα διαμορφωθεί κατά την έκδοση του συμβολαίου. Περιλαμβάνεται εισφορά στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής" σύμφωνα με το Νόμο 3867/ Ισόποση εισφορά καταβάλλει στο "Εγγυηπκό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής" η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣ Γ θέση με 0 ευρώ εκπιπτόμενο ποσό και φορέα Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα I Ποσό εξαμηνιαίας δόσης = Ποσό Τριμηνιαίας δόσης /05/2012 Φιλικά Π Ο Υ Ρ Ε Γ Κ Α Σ Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ 75 I Ρ 3 8 θ

40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ y ΠΙΣΤΗ τϋν -rfhanr TU VKLLtSii Α ρ.π ροσφ οράς: Περιγραφή Αμοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου, βάσει του πίνακα κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων. Σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα, εφόσον οι ιατρικές αμοιβές ξεπερνούν τα ανώτατα όρια του πίνακα κατάταξης, θα καλύπτονται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80% ) και με βάση τη λογική και συνήθη χρέωση. Κάλυψη μικροεπεμβάσεων που δε χρήζουν νοσηλείας και χημειοθεραπειών απεριόριστα. Κάλυψη εξόδων πρώτων βοηθειών από ατύχημα σε εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου. Αμοιβές αποκλειστικής νοσοκόμας. Χειρουργικό επίδομα, εάν ο ασφαλισμένος δεν αξιώσει από την Εταιρία καμία αποζημίωση για έξοδα χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου. που καθορίζεται ως εξής: Μικρές επεμβάσεις: 550 ευρώ Μεσαίες επεμβάσεις: ευρώ Μεγάλες επεμβάσεις: ευρώ Βαριές επεμβάσεις: ευρώ Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις: ευρώ Ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα που καταβάλλεται εφόσον δεν υποβληθούν έξοδα νοσηλείας με ανώτατη διάρκεια νοσηλείας 10 ημέρες που καθορίζεται ως εξής: Θέση Lux: 200 ευρώ Μονόκλινο: 160 ευρώ Δίκλινο: 140 ευρώ Τρίκλινο: 120 ευρώ Επίδομα τοκετού ανά θέση νοσηλείας. 24 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου ή την επαναφορά σε ισχύ, που καθορίζεται ως εξής: Θέση Lux: ευρώ Μονόκλινο: ευρώ Δίκλινο: ευρώ Τρίκλινο : ευρώ Σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα καταβάλλεται εφάπαξ επίδομα νοσηλείας ίσο με το 25% των εξόδων που κάλυψε ο άλλος φορέας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού σύμφωνα με πς ανάγκες του Ασφαλισμένου, με ανάλογη μείωση του ασφαλίστρου και αναπροσαρμογή των ποσών των επιδομάτων (χειρουργικού, νοσοκομειακού, μητρότητας) ευρώ (με έκπτωση 20%) ευρώ (με έκπτωση 25%) ευρώ (με έκπτωση 35%) ευρώ (με έκπτωση 45%) Σε περίπτωση που δεν έχει εττιλεγεί εκπιτττόμενο ποσό, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ασφαλίστρων 15% με την προϋπόθεση προσκόμισης του βιβλιαρίου ασθενείας και του συνταγολογίου του φορέα κοινωνικής ασφάλισης του Ασφαλισμένου. 77 Ρ a g e

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο»

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια προφορικών δεξιοτήτων των νηπίων: Διδακτικές δραστηριότητες του προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4. Παρατηρήστε την εικόνα Τι συμβαίνει στους πάγους της Αρκτικής, στον Βόρειο Πόλο;

4. Παρατηρήστε την εικόνα Τι συμβαίνει στους πάγους της Αρκτικής, στον Βόρειο Πόλο; Παρουσίαση: Το κλίμα στα χέρια τους (αλλά και στα δικά μας) Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή, Κοπεγχάγη εκέμβριος 2009 Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Τρίτη 22 Μαΐου 2012 1,30 Αρ. φύλλου:66 www.korinhiaspors.gr Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Άρεσε ο βραζιλιάνος στόπερ στο φιλικό με Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου,

Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 Οι μαθητές της ομάδας λογοτεχνίας της βιβλιοθήκης ασχολήθηκαν με το έργο πέντε γυναικών συγγραφέων: Ζωρζ Σαρή, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: "Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Σιδηρεμπορική Μακεδονίας και Σιδενόρ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Σιδηρεμπορική Μακεδονίας και Σιδενόρ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Σιδηρεμπορική Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Γεωγραφίας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ Δημητράκη Αικατερίνη Μυτιλήνη 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Μεθοδολογία..6 Συμπεράσματα 13 Βιβλιογραφία 20 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρική τροφοδοσία οικίας 200 τμ με συνδυασμό ηλικιακής και αιολικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ. ενέργε ιας και γεννήτρια ανάγκης.

ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρική τροφοδοσία οικίας 200 τμ με συνδυασμό ηλικιακής και αιολικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ. ενέργε ιας και γεννήτρια ανάγκης. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Ηλεκτρική τροφοδοσία οικίας 200 τμ με συνδυασμό ηλικιακής και αιολικής ενέργε ιας και γεννήτρια ανάγκης. ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΉ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πτυχιακή Εργασία ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Αστρονομία (από το άστρο + νόμος) είναι η επιστήμη που μελετά όλα τα ουράνια αντικείμενα πέρα από τη Γη και το άμεσο περιβάλλον της, και συγκεκριμένα τη Σελήνη, τον Ήλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 Θέμα: Παροχή απαντήσεων-διευκρινήσεων Σχετικά: Η Ανοιχτή Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜ:4968 Hhhhhkjl;h;oiugtpi;uf ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κυπαρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει

Η κυπαρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει Μια από τις επιδιώξεις των Φυσικών Επιστημών είναι να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δομή και τις ι- διότητες της ύλης, ξεκινώντας από τα μικρότερα δομικά συστατικά της. Η ατομική θεωρία αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις 13 Γενάρη 2016

Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις 13 Γενάρη 2016 Αγ. Φιλοθέης 5β, 105 56 Aθήνα Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786 Fax 210 3802 864 E-mail : pame@pamehellas.gr http://www.pamehellas.gr Αθήνα, 13 /1/2016 Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σύμφωνα με τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι-ΆΙΚΟΣ ΣΥΝΟΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ ΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5 ίι& 77 ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΟΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Κεφ. 1 Τα δημογραφικά δεδομένα Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.

Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Η Υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού. Διατροφή είναι η επιστήμη της τροφής που σχετίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Αρσενικά σε ας-ης και Θηλυκά σε α-η Αρσενικά σε -ης και θηλυκά σε -αη ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ: Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης - Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής Προσεγγιστικής Γεωαναφοράς μέσω Διαδικτύου

Οδηγός Χρήσης - Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής Προσεγγιστικής Γεωαναφοράς μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης - Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής Προσεγγιστικής Γεωαναφοράς μέσω Διαδικτύου (1/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η Προσεγγιστική Γεωαναφορά ;... 3 Πως κάνω Αναζήτηση με βάση Οδό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α

ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΕΙΓΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Μ. Καραβεζύρογλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ε. Καραγιάννη Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2011 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης 2. Πεντηκοστή, ίδρυση της Εκκλησίας. 3. Τι είναι η εκκλησία; 4. Γνωριμία με την Εκκλησία της Ενορίας μου. * Αγιασμός 1. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2015 πρακτικό συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Μώλου Αγίου Κων/νου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015 6-9 Νοεµβρίου 205 Περισσότερες πληροφορίες στο 230 4763 (0) εσωτ. 220, αιτήσεις συµµετοχής στο bbgk@bbgk.gr ευτέρα Τρίτη 6 7 Θεµατολο γία Ελληνική χλωρίδα, πολ/ σµός και Μεταποίηση καλλιέργεια 5.00 5.30

Διαβάστε περισσότερα

Αναγραφή στην οικογενειακή μερίδα τέκνου του επωνύμου της μητέρας του η οποία τέλεσε δεύτερο γάμο πριν από την ισχύ του Ν.

Αναγραφή στην οικογενειακή μερίδα τέκνου του επωνύμου της μητέρας του η οποία τέλεσε δεύτερο γάμο πριν από την ισχύ του Ν. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αναγραφή στην οικογενειακή μερίδα τέκνου του επωνύμου της μητέρας του η οποία τέλεσε δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΑΟΠΚίΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ. Ε. I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΑΟΠΚίΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ. Ε. I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΑΟΠΚίΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΤΕΡΥΓΙΚΕΣΑΕΡΟΑ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 2465 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ1ΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ;

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; του Δημήτρη Μησουρά, θεολόγου 1. - Ο άνθρωπος είναι ηθικό ον 2. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι υποκειμενικές 3. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2015 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ Η σημασία της γλώσσας Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσαςς στη ζωή του, αρκείί να σκεφτεί για μια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα