ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ.."

Transcript

1 11 Υποκατάστημα Τμήμα. Αριθμ. Πρωτ.:. Ημερομηνία :. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. - Ε. Τ. Α. Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.:... ΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:../.. /.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ.. ΠΟΛΗ :... ΤΗΛ.:... ΤΑΧ.ΚΩΔ. : Σας προσκομίζω τα παρακάτω δικαιολογητικά και παρακαλώ να εκδοθεί ΑΠΟΦΑΣΗ σχετικά με το χρόνο ασφάλισής μου στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*... Α.Β.Ν.Τ. (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)... Δ.Α.Τ.Ε. ( ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ)... Α.Δ.Ε. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)... ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ... ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ... Α.Δ.Α. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)... Α.Β.Α. (ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)... Α.Α.Λ.Α. (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.. * Για τους ασφαλισμένους ξένης υπηκοότητας ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

2 12 Είχατε ασφαλιστεί κατά το παρελθόν σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που συγχωνεύθηκε στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο Πίνακας 1 Είχατε ασφαλιστεί κατά το παρελθόν σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που εντάχθηκε στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο Πίνακας 2 Έχετε ασφαλιστεί σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο Πίνακας 3 Είχατε ασφαλιστεί κατά το παρελθόν σε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης που συγχωνεύθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το Ταμείο Πίνακας 4 Πότε ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο Ε.Τ.Ε.Α. ( τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ); /. (ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ) Εφόσον ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) πριν από την 01/01/1983, αναφέρατε τις ειδικότητες και τους εργοδότες απασχόλησής σας από την 01/01/1979 μέχρι και την 31/01/1983. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Πήρατε στο παρελθόν σύνταξη από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή από το Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), η οποία διακόπηκε ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε το αρμόδιο Υποκατάστημα Ε.Τ.Α.Μ. που εξέδωσε τη σχετική απόφαση Είχατε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ) η οποία απορρίφθηκε; Ι.Κ.Α.- Υποκατάστημα: Είσαστε ήδη συνταξιούχος από άλλο φορέα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ή από το Δημόσιο ; Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την υπηρεσία, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Συνημμένος Πίνακας 1 Συνημμένος Πίνακας 2 Συνημμένος Πίνακας 3 Συνημμένος Πίνακας 4 Πίνακας Υποκαταστημάτων Υποκατάστημα:... /.../ ΑΙΤ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

3 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α/α ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/5/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΑΣ Α.Ε. ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 29/9/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΙΟΥ 29/9/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΟΡΤ/ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 29/9/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΚΤΩΝ ΝΑΞΟΥ 29/9/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ (Τ.Α.Κ.) 1/4/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25/7/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Τ.Σ.Υ.Λ.Τ) 1/3/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1/5/ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 1/6/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1/1/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τ.Α.Λ.Π.) 1/10/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Τ.Σ.Π.Π.Τ.Η.Ε.) 1/1/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Τ.Σ.Π.-Η.Ε.Μ) 18/6/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ 1/1/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ, ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ, ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Τ.Α.Α.Μ.Μ.) 7/8/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ, ΠΛΙΝΘΟΠΟΙΩΝ & ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ 7/8/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Α. Σ.Ο. (Τ.Α.Π.Α.Σ.Ο.) 7/8/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝ/ΧΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 7/8/ Τ.Σ.Α.(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) 1/11/ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ (Τ.Σ.Η.Σ.Τ.Θ.) 1/10/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΠ-ΕΔΕΜΕΔ) 1/9/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΤΑΤ & ΜΓΤ) 27/8/1992

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-ΘΦ3 ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΑΠ-ΙΛΤ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ (ΤΣΠ-ΑΤΕ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΣΠ-ΕΤΕ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΤΑΠΑΕ-Ε) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1/6/2004 1/1/2007 1/8/2007

5 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΟΑΕΕ ΤΑΝΠΥ) ΟΑΕΕ ΤΑΕ ΟΑΕΕ ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ ΤΣΑ ΟΑΕΕ ΤΑΠΕΑΠΙ 2 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΓΛΚ 3 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ ΤΑΝ) Τομέας Σύνταξης Ασφάλισης Υγειονομικών (ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ) Τομέας Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ) 4 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) 5 Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσ/νίκης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΠΕΑΘ) Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΑΙΣΥΤ) Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΕΥΠΑ) Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΕΥΠΘ) Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θες/νίκης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΑΤΤΑΘ) 6 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 7 Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΤΑΠ ΔΕΗ) 8 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος (ΤΑΠ ΤΕ) 9 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

6 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ετεαμ) ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ 1. Ταμείο Εξόδου & Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Βιομηχανιών Καπνού (ΤΕΕΑΜΒΚ) 2. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Υπαλλήλων Καπνεμπορικών Επιχειρήσεων Καβάλας (ΤΕΑΥΚΕ) 3. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Παραγωγής & Εμπορίας Οπωρολαχανικών (ΤΕΑΜΠΕΟ) 4. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Υπαλλήλων Κουρείων - Κομμωτηρίων (ΤΕΑΥΚΚ) 5. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εργατοτεχνιτών Υαλουργών (ΤΕΑΕΥ) 6. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ) 7. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Μισθωτών Εστιατορίων, Ζυθεστιατορίων κλπ (ΤΕΑΜΕΖ) 8. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ) 9. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ) 10. Επικουρικό ταμείο Ασφ/σης Κρεοπωλών & Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ) 11. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Οργανισμού Ελέγχου των δι Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών & Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεοφωρείων (ΤΕΑΠΟΕΑΣ-ΥΓΚΤΙΛ) 12. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΕΑΠΕΛ) 13. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εργατοτεχνιτών Δομικών & Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ) 14. Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ) 15. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Εκπροσώπων & Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 01/06/1983 Π.Δ. 151/83 ΦΕΚ Α 62 01/06/1983 Π.Δ. 151/83 ΦΕΚ Α 62 01/06/1983 Π.Δ. 151/83 ΦΕΚ Α 62 01/06/1984 Π.Δ. 166/84 ΦΕΚ Α 55 01/04/1985 Π.Δ. 167/88 ΦΕΚ Α 01/01/1987 Π.Δ. 410/86 ΦΕΚ Α 01/01/1987 Π.Δ. 422/86 ΦΕΚ Α 01/09/1992 Π.Δ. 283/92 ΦΕΚ Α /09/1992 Π.Δ. 282/92 ΦΕΚ Α /09/1992 Π.Δ. 284/92 ΦΕΚ Α /03/1993 Π.Δ. 73/93 ΦΕΚ Α 32 06/09/1995 Ν. 2335/95 ΦΕΚ Α /07/1996 Π.Δ. 200/96 ΦΕΚ Α /03/1999 Ν. 2676/99 ΦΕΚ Α 1 01/05/1999 Ν. 2676/99 ΦΕΚ Α Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Πρόνοιας & Ασθένειας των Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΕΑΠΑΕΛ) 17. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ) 01/05/2001 Π.Δ. 62/01 ΦΕΚ Α 66 01/04/2004 Π.Δ. 34/04 ΦΕΚ Α

7 Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Σύνταξης & Επικουρικής Ασφάλισης Προσ/κού Γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) 01/12/2007 Ν.3607/07 ΦΕΚ Α Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) 01/10/2011 Ν.3996/11 ΦΕΚ Α ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ετεαμ) ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ 1. Ταμείο Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδας (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) 2. Ταμείο Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 18/04/2006 άρθ.26 Ν.3455/06 ΦΕΚ 84 Α / /09/2010 άρθ.65 Ν.3863/10 ΦΕΚ115Α / ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (τ.ετεαμ) ΤΑΜΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ 1. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) 2. Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) προς τους κατ επικουρική ασφάλιση ασφ/νους ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 01/06/2008 Ν.3655/08 ΦΕΚ 58Α / /06/2008 Ν.3655/08 ΦΕΚ 58Α / Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφ/σης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) 01/06/2008 Ν.3655/08 ΦΕΚ 58Α / Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ) τουτεαδυ [πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ] [βλ. Κατάσταση* με τα συγχ/ντα στον τ.τομέα Ταμεία] 01/08/2010 άρθ.65 Ν.3863/10 ΦΕΚ115Α /

8 18 Κατάσταση * [πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ] Ταμείο Επικ.Ασφάλισης &Πρόνοιας Προσ/κού Εμπορικών & Βιομηχανικών Επαγγ/κών & Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους [ ΤΕΑΠΠΕΒΕΒΕΚ ] Ν.1759/88 - Ημερ/νία συγχώνευσης Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εθνικού Οργανισμού Καπνού [ ΤΕΑΥΕΟΚ ] Π.Δ.329/94 - Ημερ/νία συγχώνευσης Κλάδος Αρωγής του Ταμείου Πρόνοιας Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης [ ΤΠΥ-ΟΛΠ & ΤΠΠ-ΟΛΘ ] Ν.2688/99 - Ημερ/νία συγχ/σης

2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 54 2015 54,5 2016 55

2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 54 2015 54,5 2016 55 Ο νέος ασφαλιστικός νόµος τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των µισθωτών οι ενοποιήσεις των ταµείων Γιάννης ούκας Απρίλιος 2008 Με το νέο ασφαλιστικό νόµο που ψήφισε πρόσφατα η κυβερνητική πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΤΥ ΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑ

Το ΤΥ ΚΥ εντάσσεται στον ΟΠΑ 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ 2. ΟΑΕΕ 3. ΟΓΑ 4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ) 5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(ΕΤΑΠ ΜΜΕ) 6. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών(ΕΜ) 7. Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα - άνεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα - άνεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κινητή & Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Έτους 2006 Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι.Κ.Α

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ι.Κ.Α 1 1013 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ "Κ" 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ "Κ" ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2015 ΜΕΧΡΙ 31.7.2018) 11 18 29 2 3 4 5 6 7 8 1014 15 15 16 16 17 17 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ "Κ" 1011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ "Κ" ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1.8.2018

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» Ιατρική Πληροφορική

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» Ιατρική Πληροφορική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα - σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από πιθανά λάθη στις συνδέσεις των ταμείων, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 17 0 17 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 14 24 39 5 3102 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04+EK

Διαβάστε περισσότερα

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 ΑΠΟ 01.07.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 15,50 24,56 40,06 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 15,50 25,56 41,06 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 13,32 21,39 34,71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Καταργούμενη διάταξη. Πρώτο εδάφιο άρθρου 5 ν.1878/1944 (Α,217)

Καταργούμενη διάταξη. Πρώτο εδάφιο άρθρου 5 ν.1878/1944 (Α,217) Υποπερ. Δικαιούχο Ταμείο Καταργούμενη διάταξη Περιγραφή καταργούμενου Κοινωνικού Πόρου α) Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) Πρώτο εδάφιο άρθρου 5 ν.1878/1944 (Α,217) Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Χ Ν Ε Σ Ε Ρ Ω T Η Σ Ε Ι Σ

Σ Υ Χ Ν Ε Σ Ε Ρ Ω T Η Σ Ε Ι Σ Σ Υ Χ Ν Ε Σ Ε Ρ Ω T Η Σ Ε Ι Σ 1. Για επιχειρησιακές ερωτήσεις συνδεθείτε µε την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ και ακολουθείστε τη διαδροµή: Το Υπουργείο -> Πολιτικές και δράσεις -> Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα