Ht: 41,7%, PLT: WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3."

Transcript

1 16: Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις) Προεδρείο: Ζερµπαλά Σ., Ρέβελα Ι. 1. ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΜΕ AEROCOCCUS VIRIDANS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Τσούτσος Ηλ. 1, Φίλη Κων.1, Μερεντίτη Β. 1, Ακρίβος Θ. 1, Γιαννοπούλου Σαπ. 2, Αυγουστιανός Χ. 2 1 Νεφρολογική κλινική και ΜΤΝ Mediterraneo Hospital, 2 Μικροβιολογικό εργαστήριο Mediterraneo Hospital Ο Aerococcus Viridans είναι ένας Gram (+) σαπροφυτικός κόκκος ο οποίος σπανίως προκαλεί λοίµωξη σε ανθρώπους (ενίοτε αναφέρεται µόνο ως αιτία βακτηριαιµίας σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς). Αποµονώνεται συνήθως σε νοσηλευόµενους ασθενείς και σε υδάτινους οργανισµούς προκαλώντας θάνατο στους αστακούς. Στους ανθρώπους, οι αερόκοκκοι βρίσκονται στο ανώτερο αναπνευστικό και στο δέρµα ενώ σπανίως έχουν ενοχοποιηθεί ως αίτιο µηνιγγίτιδας, ενδοκαρδίτιδας, βακτηριαιµίας και λοιµώξεων του ουροποιητικού συστήµατος. Το παρόν περιστατικό σηψαιµίας από Aerococcus Viridans σε αιµοκαθαιρόµενο είναι το πρώτο που περιγράφεται µε βάσει τη διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:Άνδρας 68 ετών µε ιστορικό πολυκυστικής νόσου τελικού σταδίου σε αιµοκάθαρση από τον Νοέµβριο του 1989, στεφανιαία νόσο τριών αγγείων χειρουργηθείσα το 2000 και καρδιακή ανεπάρκεια (µε κλάσµα εξώθησης 30%), εισήχθη στη Νεφρολογική κλινική µε όψη βαρέως πάσχοντος, σύγχυση, δύσπνοια, ορθόπνοια, ταχύπνοια (40-45 αναπν/min), χαµηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ: 70/40 mmhg), ταχυκαρδία (100σφ/min), και πυρετό µε ρίγος ως 39 ο C. Η ως άνω εικόνα έθετε την υπόνοια πιθανής σήψης ή ενδοκαρδίτιδας (αγνώστου αιτίας). Από τον άµεσα γενόµενο εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: Ht: 41,7%, PLT: WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3. Στη Ro Θώρακος πνευµονικά διηθήµατα στο ( Ε) κατώτερο πνευµονικό πεδίο και στο triplex καρδιάς διάταση και σοβαρού βαθµού συστολική δυσλειτουργία της ΑΡ. κοιλίας επί εδάφους ακινησίας προσθίου, µεσοκοιλιακού και κατωτέρου τοιχώµατος, µετρίου βαθµού ανεπάρκεια µιτροειδούς, διάταση ΑΡ. κόλπου, και δεξιές κοιλότητες εντός φυσιολογικών ορίων. Ο ασθενής ετέθη τυφλά σε αγωγή µε βανκοµυκίνη, κεφταζιδίµη και αµικασίνη, ενώ προηγουµένως εστάλησαν καλλιέργειες αίµατος.την 2 η µέρα νοσηλείας η εικόνα του ασθενούς παρέµεινε η ίδια και συνέχιζε να πυρέσσει, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε µεγάλη αύξηση των ηπατικών ενζύµων (SGOT: 1591, SGPT: 1216, LDH: 1005, ολ. Χολ. 2,18, άµ. Χολ. 1,01), ενώ τα λευκά αιµοσφαίρια ήταν Στην κ/α αίµατος αποµονώθηκε Aerococcus viridans ευαίσθητος στην πενικιλλίνη, αµπικιλλίνη, βανκοµυκίνη και τετρακυκλίνη. Με το δεδοµένο της καλλιέργειας αίµατος η αγωγή συνέχισε µε βανκοµυκίνη. Με αυτή την αγωγή την Τρίτη µέρα νοσηλείας ο ασθενής ήταν απύρετος και 9 ηµέρες µετά την εισαγωγή του εξήλθε σε πολύ καλή γενική κατάσταση. 3

2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:Η λοίµωξη µε Aerococcus Viridans παρότι συναντάται αρκετά σπάνια µόνο σε ασθενείς υπό ανοσοκαταστολή θα ήταν σκόπιµο να πιθανολογείται και σε ασθενείς υπό αιµοκάθαρση (επίσης ανοσοκτατασταλµένοι). Η οµοιότητα του Aerococcus Viridans µε τον streptococcus viridans καθιστά την διαπίστωσή του δυσχερή και απαιτεί την περαιτέρω επεξεργασία επώασης στο εργαστήριο απαραίτητη. Αυτονόητο είναι ότι η συνεργασία κλινικού ιατρού και εργαστηρίου είναι θεµελιώδης για την διερεύνηση και αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών. 2. ΈΝΑΣ «ΛΥΚΟΣ» ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΝ ΡΑ 27 ΕΤΩΝ Aργύριος Γεωργαλής, Θεοφάνης Αποστόλου, Ευαγγελία Χαριτάκη, Βασίλειος Μαργέλλος, Μαίρη-Έλεν Παπαδάκη, Nικολέττα.Νικολοπούλου. Νεφρολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενή άνδρα 27 ετών που εισήχθη για διερεύνηση νεφρωσικού συνδρόµου και πλευρίτιδας µετά από οξεία εµπύρετο λοίµωξη αναπνευστικού. Από το ατοµικό του ιστορικό αναφέρεται φαινόµενο Raynaud από 9ετίας, ερµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ενώ είχε παρουσιάσει στο παρελθόν ΑΝΑ θετικά : 1/320 και αντισώµατα έναντι καρδιολιπίνης IgG χωρίς θροµβοεµβολικό επεισόδιο. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε η παρουσία νεφρωσικού συνδρόµου (13.1γρ/24h, αλβ.ορού 1,9 gr/dl) µε, κρεατινίνη ορού 1,1mg/dl και ορθόχρωµη ορθοκυτταρική αναιµία (Ht 29%, Hb 9,2 ) µε άµεση Coombs IgG (++), ΤΚΕ 112 mm, µε. λευκά αιµοσφαίρια, αιµοπετάλια και CRP κφ. Είχε ΑΝΑ θετικά 1/160 και dsdna oριακά θετικά 14 (<7 Farr assay) µε τα υπόλοιπα αντισώµατα και καρδιολιπίνες αρνητικά. Πλήρης παρακλινικός έλεγχος απέβη αρνητικός ενώ ο έλεγχος για διάφορους ιούς έδειξε θετικότητα πρόσφατης λοίµωξης µόνο για τους ιούς Coxackie Β1-Β6. Στον ασθενή διενεργείται βιοψία νεφρού που ανέδειξε minimal change IgAN. Χορηγήθηκαν pulse κορτικοειδή για 3 ηµέρες και εν συνεχεία πρεδνιζόνη 50 mg /d για 5 µήνες µε προοδευτικό tapering µαζί µε αμεα και στατίνη. Παρατηρήθηκε γρήγορη ανταπόκριση µε πτώση της λευκωµατουρίας στο 1 g/d. Ενώ ο ασθενής παρέµενε σε ορολογική ύφεση και χωρίς κλινικές εκδηλώσεις συµβατές µε ενεργό ΣΕΛ, 6 µήνες µετά, εισάγεται λόγω επιδείνωσης λευκωµατουρίας (Λ.ούρων 10,1 gr/24h) προς διενέργεια νέας βιοψίας νεφρού. Κατά την νοσηλεία του, και πριν γίνει νέα βιοψία νεφρού, παρουσιάζει προκάρδιο άλγος µε αύξηση των µυοκαρδιακών ενζύµων µε ανασπάσεις ST στο ΗΚΓ/µα. Οδηγείται σε στεφανιογραφία που αναδεικνύει: την παρουσία ευµεγέθους ανευρύσµατος στο στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας µε εκτατικό τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο κατά το 1ο τριτηµόριο και στενώσεις στεφανιαίων. Στον ασθενή γίνεται αύξηση της πρεδνιζόνης 50 mg/d και τίθεται και MPA (3gr/d) ενώ διενεργείται επέµβαση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης και βιοψία των στεφανιαίων που δεν ανέδειξε την παρουσία αγγειίτιδας. O κολλαγονικός έλεγχος και τα αντισώµατα για το αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο παρέµειναν αρνητικά. Η λευκωµατουρία είχε προοδευτική µείωση έως 0,5 gr/d ενώ δεν εµφανίστηκαν κλινικές ή εργαστηριακές εκδηλώσεις συµβατές µε ενεργό ΣΕΛ Έξη µήνες µετά και ενώ βρίσκεται υπό πρεδνιζόνη (10 mg/d) και ΜPA παρουσιάζει ψωριασιόµορφο εξάνθηµα, 4

3 λευκωµατουρία 2gr/d µε ΑΝΑ 1/160, αντι-dsdna ελαφρώς θετικά (7,5), και SSA(Ro) θετικά. ιενεργείται 2η βιοψία νεφρού το αποτέλεσµα της οποίας αναµένεται. Παρουσιάζεται λόγω της κλινικής πολυπλοκότητας και της σπανιότητας συνύπαρξης σπειραµατονεφρίτιδας µη σχετιζόµενη µε ΣΕΛ σε ασθενή µε ΣΕΛ και πρόσφατη ιογενή λοίµωξη από Coxackie. 3. ΝΟΚΑΡ ΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Κλυταιµνήστρα Βουδούρη, Χρήστος Πλέρος, Θεοφάνης Αποστόλου, Γλυκερία Τσούκα, Νικόλαος Στόφας, Νικολέττα Νικολοπούλου, Ευαγγελία Φλώρου, Σπύρος ρακόπουλος Νεφρολογική Κλινική, Α Χειρουργική κλινική Μονάδα Μεταµόσχευσης Οργάνων. ΓΝΑ Ο Ευαγγελισµός» Η νοκαρδίωση είναι µία σπάνια ευκαιριακή λοίµωξη, οφειλόµενη στη nocardia spp, αερόβιο ακτινοµύκητα µε παγκόσµια κατανοµή. Παρουσιάζεται κύρια σε ασθενείς µε ανεπάρκεια Τ-µεσολαβούµενης ανοσολογικής απάντησης, όπως οι ασθενείς µε HIV και οι µεταµοσχευµένοι. Συνολικά αναφέρονται περίπου 500 µε 1000 νέα περιστατικά/έτος στις Η.Π.Α ενώ η συχνότητα εµφάνισης στους µεταµοσχευµένους είναι 0,7-3%. Παρουσιάζουµε µία ασθενή 58 ετών µε µεταµόσχευση νεφρού από τον Φεβρουάριο του Είχε ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου και χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου, πιθανά σε έδαφος διαβητικής νεφροπάθειας, υπό αιµοκάθαρση για 9 έτη. Τον τελευταίο χρόνο παρουσίαζε σηµεία καταθλιπτικής συνδροµής και δεν ελάµβανε σωστά την αγωγή της, µε συνέπεια ένα σοβαρό επεισόδιο απόρριψης µοσχεύµατος, που διαπιστώθηκε µε βιοψία νεφρού και αντιµετωπίσθηκε µε αύξηση της χορήγησης κορτικοστεροειδών και αλλαγής σε tacrolimus από κυκλοσπορίνη.µε επιτυχή έκβαση. Μετά ένα µήνα προσέρχεται µε δύσπνοια, θωρακικό άλγος, παραγωγικό βήχα, τρόµο και ολιγουρία από εβδοµάδος. Κατά την κλινική της εξέταση διαπιστώθηκαν σηµεία αιµοδυναµικής αστάθειας µε ΑΠ: 80/45 mmhg, σφύξεις 110/min, RR:18/min, SaO2: 90% και Θ:36,10C ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας µε Ur:145 mg/dl, Cr: 4,4mg/dl (από 1,74mg/dl), WBC:28.190, CRP: 32.6 και επίπεδα tacrolimus > 30. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε πυκνωτική εικόνα του δεξιού άνω λοβού µε έντονο αεροβροχόγραµµα και µικρή υπεζωκοτική συλλογή οµόπλευρα. Η ασθενής αντιµετωπίσθηκε αρχικά ως πνευµονία της κοινότητας µε αντιβιοτική κάλυψη µε αµπικιλλίνη/ σουλµπακτάµη και µοξιφλοξασίνη και τροποποίηση της ανοσοκατασταλτικής της αγωγής µε 7,5mg πρεδνιζολόνης, διακοπή MPA και ρύθµιση του tacrolimus αναλόγως επιπέδων. Ο έλεγχος µε αιµοκαλλιέργειες ήταν αρνητικός ενώ από τις καλλιέργειες πτυέλων ταυτοποιήθηκε nocardia. ιενεργήθηκε CT θώρακος που ανέδειξε πυκνωτική εικόνα στο δεξιό πνεύµονα µε συρρέουσες φυσσαλίδες στη µεσότητα, που έθεσαν την υποψία πνευµονικού αποστήµατος, ενώ η CT εγκεφάλου και το διοισοφάγειο υπερηχογράφηµα καρδιάς δεν ανέδειξαν αλλοιώσεις. Η ασθενής τέθηκε σε τριµεθοπρίµη-σουλφοµεθοξαζόλη (TMP-SMX) και ιµιπενέµη καθώς και σε βανγκακυκλοβίρη λόγω της διαπίστωσης ιικού φορτίου για CMV:1,1x103 copies. Έλαβε συνολικά 4 εβδοµάδες TMP-SMX και 3 εβδοµάδες 5

4 ιµιπενέµη µε συνέπεια την κλινική της βελτίωση µε αποδροµή των πυκνωτικών στοιχείων (σε επόµενη CT θώρακος) και την αποκατάσταση των δεικτών νεφρικής λειτουργίας στη βασική τους τιµή. Εξήλθε µε οδηγίες για χηµειπροφυλακτική αγωγή µε TMP-SMX και έξι µήνες µετά η ασθενής παραµένει σταθερή χωρίς σηµεία υποτροπής. Η περίπτωση περιγράφεται λόγω της σπανιότητά της και την επιτυχή της έκβαση παρά τις δυσοίωνες προϋποθέσεις. 4. ΚΡΥΠΤΟΣΠΟΡΙ ΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Χρήστος Πλέρος, Κλυταιµνήστρα Βουδούρη, Θεοφάνης Αποστόλου, Γλυκερία Τσούκα, Νικόλαος Στόφας, Ευαγγελία Φλώρου, Νικολέττα Νικολοπούλου, Σπύρος ρακόπουλος Νεφρολογική Κλινική, Α Χειρουργική κλινική Μονάδα Μεταµόσχευσης Οργάνων. ΓΝΑ Ο Ευαγγελισµός» Η λοίµωξη από το ενδοκυττάριο πρωτόζωο Cryptosporidium parvum, µεταδίδεται από άτοµο σε άτοµο και από ζώα σε ανθρώπους µε τη λήψη, διαµέσου µολυσµένου ύδατος και τροφών, ωοκύστεων του παρασίτου που αποβάλλονται µε τα κόπρανα. Ο επιπολασµός της νόσου αναφέρεται να φτάνει το 1 2% στην Ευρώπη, το 0.6 5% στη Β. Αµερική και το 5 20% σε Ασία, Αφρική και Ν.Αµερική ενώ η βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων εξαρτάται από την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή. Στην Ελλάδα θεωρείται εισαγόµενη λοίµωξη. Σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς προκαλείται χρόνιο, εµµένον και συχνά απειλητικό για τη ζωή διαρροϊκό σύνδροµο ενώ µπορεί να προσβληθούν και τα χοληφόρα, το πάγκρεας και οι πνεύµονες. Παρουσιάζουµε την περίπτωση ασθενούς 62 ετών που προσήλθε για την προγραµµατισµένη του επανεκτίµηση στο ιατρείο µεταµόσχευσης από το Ουζµπεκιστάν, όπου ζει και εργάζεται, αναφέροντας υδαρείς διαρροϊκές κενωσεις (3-4/ηµέρα) από 20µέρου µε συνοδό απώλεια βάρους 4,5kg. Πρόκειται για ασθενή µε υπέρταση, στεφανιαία νόσο και τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας λόγω πολυκυστικής νόσου νεφρών που υπεβλήθη σε µεταµόσχευση νεφρού το 2003 από ζώντα δότη (µητέρα) µε Cr βάσης 2,5 mg/dl υπό πρεδνιζολόνη, tacrolimus και MMF. Κατά την αντικειµενική εξέταση ο ασθενής ήταν ήπια υπογκαιµικός, απύρετος µε ΑΠ: 108/70 mmhg και σφύξεις 90 bpm χωρίς άλλα παθολογικά ευρήµατα εκτός από ηπατοµεγαλία.. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίαζε επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας (Cr: 3,4mg/dl ), υποµαγνησιαιµία χωρίς σηµαντικά αυξηµένους δείκτες φλεγµονής. Η PCR για CMV ανέδειξε 550copies/ml ενώ η παρασιτολογική κοπράνων µε τροποποιηµένη χρώση Ziehl Neelsen ανέδειξε ωοκύστεις Cryptosporidium parvum. Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή µε Nitazoxanide για 6 ηµέρες µε συνέπεια τη διακοπή των διαρροιών και τη βελτίωση της νεφρικής του λειτουργίας. Λόγω της κλινικής βελτίωσης του ασθενούς και για λόγους αδυναµίας πολλών χειρισµών λόγω γεωγραφικής απόστασης.δεν αποφασίσθηκε η µείωση της ανοσοκατασταλτικής του αγωγής Τρεις µήνες µετά ο ασθενής παραµένει ασυµπτωµατικός σε καλή κλινική κατάσταση. Συµπερασµατικά, η κρυπτοσποριδίωση αποτελεί µία εύκολα µεταδιδόµενη νόσο και θα πρέπει να περιλαµβάνεται στη διαφοροδιάγνωση του χρόνιου διαρροϊκού συνδρόµου στους µεταµοσχευµένους ασθενείς ιδιαίτερα όταν επισκέπτονται ενδηµική περιοχή. 6

5 5. ΥΠΕΡΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ Ι. Ε. Γιαννικουρής 1, Ε. Συνοδινού 1, Φ. Αλεβιζάκη 1, Ε. Γρουζη 2, Π. Νταγκουνάκη, Γ. Τριανταφύλλης 1 1 Ιατρικό Θεραπευτήριο Ιλίου, Μονάδα Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, Αθήνα, 2 Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αττικής «ΑΤΤΙΚΟΝ» Τα υπερηωσινοφιλικά σύνδροµα (ΥΗΣ) αποτελούν µια σπάνια και ετερογενή οµάδα νοσηµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία εµµένουσας ηωσινοφιλίας στο περιφερικό αίµα σε συνδυασµό µε συστηµατικές εκδηλώσεις. Τα κριτήρια για τη διάγνωση του ιδιοπαθούς ΥΗΣ είναι τα ακόλουθα: ηωσινοφιλία της τάξης των 1500 κυττάρων/µl (>10%) και άνω, διάρκεια µεγαλύτερη των 6 µηνών, συστηµατικές εκδηλώσεις αποδιδόµενες στην ηωσινοφιλία και αποκλεισµός άλλων αιτιών που θα µπορούσαν να ευθύνονται για αυτήν. Αν και ο ακριβής παθοφυσιολογικός µηχανισµός δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, φαίνεται ότι αφορά είτε σε διαταραχή ωρίµανσης της µυελώδους σειράς (µυελοϋπερπλαστικός τύπος) είτε σε υπερπαραγωγή κυτοκινών από παθολογικά Τ-λεµφοκύτταρα (λεµφοκυτταρικός τύπος). Το ΥΗΣ τυπικά χαρακτηρίζεται από προσβολή του µυοκαρδίου, του δέρµατος, του πεπτικού, του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήµατος και των πνευµόνων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού ιδιοπαθούς ΥΗΣ, µε πολλαπλή προσβολή οργάνων-στόχων και ικανοποιητική ανταπόκριση στη χορηγούµενη θεραπεία. Πρόκειται για άνδρα 64 ετών, µε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο αποδιδόµενη σε µη ιστολογικά τεκµηριωµένη σπειραµατονεφρίτιδα, ενταγµένο σε τρισεβδοµαδιαίο πρόγραµµα αιµοκάθαρσης από 15 έτη. Ο ασθενής µέσα σε χρονικό διάστηµα 6 µηνών παρουσίασε πορφυροειδές, κηλιδώδες, κνηδωτικό εξάνθηµα, διαρροϊκό σύνδροµο, παροξυσµική δύσπνοια και βήχα, περιστασιακά µε αιµόφυρτα πτύελα, καθώς και αίσθηµα κακουχίας, καταβολή δυνάµεων, απώλεια βάρους και αναφερόµενη δεκατική πυρετική κίνηση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε εµµένουσα λευκοκυττάρωση µε ηωσινοφιλία προοδευτικά αυξανόµενη (έως το 30%), σηµαντική αύξηση των επιπέδων της IgE ανοσοσφαιρίνης (410 IU/mL) και αρνητικός έλεγχος για MPO και PR-3 ANCA αυτοαντισώµατα. Σηµειώνεται, επίσης, ότι από τον έλεγχο πτυέλων και κοπράνων δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήµατα, ενώ η φαρµακευτική αγωγή καθώς και οι συνθήκες αιµοκάθαρσης παρέµειναν αµετάβλητες κατά τους 12 προηγούµενους µήνες. Από τον απεικονιστικό έλεγχο, σε αξονική τοµογραφία ελέγχθηκαν παθολογικά διογκωµένοι λεµφαδένες µεσοθωρακίου και βρογχοκυψελιδικά στοιχεία µε µικροοζώδη µορφολογία αµφοτερόπλευρα καθώς και ήπια αύξηση των διαστάσεων του σπληνός. Ακολούθησε βρογχοσκόπηση και ελήφθη βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα, η κυτταρολογική εξέταση του οποίου δεν ανέδειξε στοιχεία κακοήθειας, αλλά διαπιστώθηκε ηωσινοφιλία της τάξεως του 20%. Οι καλλιέργειες για κοινά και άτυπα µικρόβια και ο έλεγχος για Pneumocystis carinii απέβησαν αρνητικά. Εκ του µοριακού ελέγχου σε δείγµατα περιφερικού αίµατος, αποκλείστηκαν αφενός η ύπαρξη µονοκλωνικων πληθυσµών Β και Τ λεµφοκυττάρων και αφετέρου σηµειακές γονιδιακές µεταλλάξεις. Συνεστήθη οστεοµυελική βιοψία, την οποία ο ασθενής 7

6 αρνήθηκε. Με βάση τα παραπάνω, τέθηκε η διάγνωση του ιδιοπαθούς υπερηωσινοφιλικού συνδρόµου. Ο ασθενής ετέθη σε θεραπεία µε µεθυλπρεδνιζολόνη για συνολικό διάστηµα 4 µηνών, µετά τη διακοπή της οποίας παρουσίασε υποτροπή της νόσου. Έκτοτε λαµβάνει υδροξυουρία, µε σηµαντική κλινικοεργαστηριακή βελτίωση. Συµπερασµατικά, η εµµένουσα ηωσινοφιλία, ειδικότερα όταν αυτή συνοδεύεται από γενικά συµπτώµατα ή συστηµατικές εκδηλώσεις σηµατοδοτεί την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης, καθώς µπορεί να σχετίζεται µε υπερηωσινοφιλικά σύνδροµα. Τα τελευταία, παρουσιάζουν σηµαντική νοσηρότητα και θνητότητα και χρήζουν ειδικής θεραπείας. 6. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΖΩ Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ. ιβάνης, Ο. Νικητίδου, Τ. Κυπαρίσση, Α. Πτηνοπούλου, Μ. ιβάνη, Ν. Σαββίδης, Β. Λιακόπουλος, Σ. Καπούλας, Π. Νικολαΐδης Νεφρολογικό Τµήµα, Α Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ Η οζώδης σκλήρυνση ανήκει στα νευροδερµατικά νοσήµατα (φακωµατώσεις) και παρουσιάζει συχνότητα εµφάνισης 1: Είναι ένα νόσηµα που κληρονοµείται µε τον σωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα και παρουσιάζει µεγάλη γενετική ετερογένεια και υψηλό ποσοστό αυτόµατων µεταλλάξεων. Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη καλοηθών όγκων στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα, όπως το δέρµα, οι νεφροί, η καρδιά, οι πνεύµονες και οι αµφιβληστροειδείς. Οι συνήθεις εκδηλώσεις από τους νεφρούς περιλαµβάνουν την ανάπτυξη αγγειοµυολιπωµάτων και κύστεων, ενώ η εµφάνιση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου τελικού σταδίου είναι σπάνια. Παρουσιάζουµε την περίπτωση µιας νεαρής γυναίκας 25 ετών µε νοητική υστέρηση, η οποία διεγνώσθη ότι πάσχει από οζώδη σκλήρυνση σε παιδική ηλικία. Το οικογενειακό της ιστορικό ως προς τη συγκεκριµένη νόσο ήταν ελεύθερο. Η ασθενής κατά τη διάρκεια του πρώτου µήνα της ζωής της παρουσίασε βρεφικούς σπασµούς και σε ηλικία 40 ηµερών υπεβλήθη σε χειρουργική αφαίρεση καλοήθους όγκου του δεξιού µετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου. Έκτοτε λαµβάνει αντιεπιληπτική αγωγή. Σε ηλικία 7 ετών υπεβλήθη σε λοβεκτοµή δεξιού πνεύµονα για την αφαίρεση όγκου (πνευµονική λεµφαγγειοµυωµάτωση). Ακολούθησε σε ηλικία 19 ετών νεφρεκτοµή αριστερά, οπότε αφαιρέθηκε µόρφωµα µε εκτεταµένες αιµορραγικές διηθήσεις και νεκρώσεις και µε πολλαπλές ποικίλου µεγέθους ορώδεις κύστεις. Σε ηλικία 22 ετών εµφανίστηκαν στον αριστερό λοβό του ήπατος αγγειοµυολιπώµατα και στο δεξιό νεφρό αγγειοµυολιπώµατα και πολλαπλές φλοιικές κύστεις. Η νεφρική της λειτουργία σταδιακά επιδεινώθηκε και η ασθενής οδηγήθηκε τελικά σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Τους τελευταίους 6 µήνες υποβάλλεται σε αιµοκάθαρση. 7. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙ ΙΑΣΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙ ΑΣ 8

7 Γ. Χατζηβασιλείου 1, Α. Τσίπης 1, Χ. Γιαννόπουλος 1, Γ. Καστανάς 1, Μαρία Καράµπελα 1, ήµητρα. Βλαχοπάνου 2, Χ. Τασσός 2, Ι. Κακάβας 1, Ι. Παπαδάκης 1. 1 Νεφρολογικό Τµήµα, 2 Μικροβιολογικό Τµήµα, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Αθήνα, Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο σκώληκας Strongyloides stercoralis ενδηµεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, ενώ η παρουσία του στο δυτικό κόσµο οφείλεται κυρίως στην µετακίνηση των πληθυσµών. Η στρογγυλοειδίαση µπορεί να είναι ασυµπτωµατική ή να εκδηλωθεί µε πολυοργανική συµµετοχή και θνησιµότητα που φτάνει περίπου στο 87%. Παρουσιάζεται περίπτωση βαριάς γαστρεντερικής λοίµωξης από Strongyloides Stercoralis στα πλαίσια θεραπείας σπειραµατονεφρίτιδας. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Άνδρας, 65 ετών από την περιοχή του Καυκάσου, µετά από ιστολογική διάγνωση IgA νεφροπάθειας τέθηκε σε αγωγή µε κορτικοειδή και αζαθειοπρίνη. Τρείς µήνες µετά την έναρξη της ανοσοκατασταλτικής αγωγής εισήχθη στο Νεφρολογικό Τµήµα για διερεύνηση διαρροϊκού συνδρόµου, ανορεξίας και καταβολής. Ο ασθενής προσήλθε σε βαριά γενική κατάσταση µε έντονα σηµεία αφυδάτωσης και σηπτικής καταπληξίας. Αντιµετωπίσθηκε συντηρητικά µε ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, τριπλή αντιβιωτική αγωγή, διακοπή της αζαθρειοπίνης και σταδιακή µείωση της δόσης των κορτικοειδών. Η παρασιτολογική κοπράνων ανέδειξε ενεργό λοίµωξη από το Strongyloides Stercoralis για την οποία τέθηκε σε ανθελµινθική αγωγή µε αλβενδαζόλη. Σταδιακά η γενική κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε και η τελευταία παρασιτολογική κοπράνων ήταν αρνητική. Συστήθηκε συνέχιση της αντιπαρασιτικής αγωγής για τουλάχιστον ένα µήνα, για τον αποκλεισµό αναζωπύρωσης της νόσου. ΣΧΟΛΙΟ. Η εκδήλωση λοίµωξης από Strongyloides stercoralis είναι εξαιρετικά σπάνια στο δυτικό κόσµο. Ο κύκλος του παρασίτου, ο οποίος µπορεί να παραµείνει επί µακράν ανενεργός, επιταχύνεται σε περιπτώσεις χορήγησης ανοσοκατασταλτικής αγωγής µε συνέπεια την ταχεία αύξηση του φορτίου των ώριµων σκωλήκων που οδηγεί σε διάσπαρτη στρογγυλοειδίαση και µη ελεγχόµενη υπερλοίµωξη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η παρούσα περίπτωση επισηµάνει το ενδεχόµενο εµφάνισης σπάνιων ευκαιριακών λοιµώξεων, όπως της στρογγυλοειδίασης, ακόµα και µετά από βραχυχρόνια ανοσοκατασταλτική αγωγή. 8. ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙ Α ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΛΙΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ (ΚΑΛΣΙΦΥΛΑΞΗ) Ι. Ε. Γιαννικουρής 1, Α. Σταυρουλόπουλος 2, Φ. Αλεβιζάκη 1, Ε. Συνοδινού 1, Κ. Αρώνη 3, Π. Νταγκουνάκη, Γ. Τριανταφύλλης 1 Ιατρικό Θεραπευτήριο Ιλίου, Μονάδα Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, Αθήνα 1, Νεφρολογικό Τµήµα-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο-Γενική Κλινική Καλλιθέας, 9

8 Αθήνα 2 και 1ο Τµήµα Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 3 Η ουραιµική αρτηριολιοπάθεια από επασβέστωση, παλαιότερα γνωστή και ως καλσιφύλαξη, είναι µια σχετικά σπάνια επιπλοκή, η οποία συναντάται κυρίως σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες, η επίπτωση της καλσιφύλαξης κυµαίνεται από 1-4% ετησίως, σχετίζεται δε µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θνητότητας, τα οποία προσεγγίζουν το 80%. Χαρακτηρίζεται από κυκλοτερή επασβέστωση του µέσου, πάχυνση του έσω χιτώνα και προοδευτική απόφραξη των αρτηριολίων, κυρίως του δέρµατος και του υποδορίου ιστού. Εκδηλώνεται µε δικτυωτή πελίωση, επώδυνες ερυθροϊώδεις πλάκες και υποδόρια οζίδια που εξελίσσονται σε νεκρωτικές και ελκωτικές βλάβες, οι οποίες συχνά επιπλέκονται από βακτηριδιακές λοιµώξεις. Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία και η καυκάσια φυλή. Αν και ο ακριβής παθοφυσιολογικός µηχανισµός δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, φαίνεται ότι η υπερφωσφαταιµία και η υπερασβεστιαιµία, ο δευτεροπαθής και τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός, η υπολευκωµατιναιµία και φάρµακα όπως η βαρφαρίνη ενέχονται στην εκδήλωση της νόσου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού καλσιφύλαξης µε πρώτη εκδήλωση τη νεκρωτική µαστίτιδα. Επρόκειτο για γυναίκα 76 ετών, µε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο άγνωστης αιτιολογίας, ενταγµένη σε τρισεβδοµαδιαίο πρόγραµµα αιµοκάθαρσης από τετραετίας, µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ κατά NYHA και νοσογόνο παχυσαρκία (ΒΜΙ 39 kg/m2 ). Ελλείψει άλλης αγγειακής προσπέλασης, η ασθενής έφερε µόνιµο υποκλείδιο καθετήρα, ο οποίος συχνά δυσλειτουργούσε, µε αποτέλεσµα η επάρκεια της αποδιδόµενης κάθαρσης να µην είναι η επιθυµητή (spkt/v 1.1). Επίσης, έπασχε από δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό, µε τιµές ipth που κυµαίνονταν από pg/ml, παρά τη χορήγηση παρακαλσιτόλης και σινακαλσέτης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο η πληµµελής συµµόρφωση της ασθενούς στις ιατρικές οδηγίες. Η εν λόγω ασθενής εµφάνισε αρχικά µονήρες, επώδυνο, ιώδες οζίδιο σαφών ορίων στον αριστερό µαστό, σε συνέχεια µε τη σύστοιχη άλω, που ακολούθως παρουσίασε κεντρική νέκρωση, εσχαροποίηση και εξέλκωση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν ορθόχρωµη, νορµοκυτταρική αναιµία, ανθιστάµενη σε υψηλές δόσεις ερυθροποιητίνης, λευκοκυττάρωση (11.300/ml) µε στροφή του τύπου προς τα αριστερά (ουδετερόφιλα 80%), φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου (9,1 mg/dl), υπερφωσφαταιµία (6,7 mg/dl) µε υψηλό γινόµενο (61 mg2/dl2), αυξηµένη CRP (50 µg/ml) και υπολευκωµατιναιµία (3,1 g/dl). Αντιµετωπίστηκε αρχικά ως µαστίτιδα ενώ στη διαφορική διαγνωστική συµπεριλήφθηκε και ο φλεγµονώδης καρκίνος του µαστού. Υποβλήθηκε σε υπερηχογραφικό έλεγχο του αριστερού µαστού, που ανέδειξε ασαφοποίηση του µαζικού αδένα στην ενάτη ώρα λόγω φλεγµονώδους εξεργασίας της σύστοιχης υποδερµατικής περιοχής, χωρίς άλλες εµφανείς βλάβες. Ακολούθησε µαστογραφία, στην οποία διαπιστώθηκε παρουσία καλοήθων επασβεστώσεων, αµφοτερόπλευρα. Λίγες µέρες αργότερα εµφανίσθηκε ερυθροϊώδης βλάβη και στο δεξιό µαστό. Πλέον, τέθηκε ισχυρή υποψία καλσιφύλαξης και προγραµµατίστηκε ευρεία εκτοµή της νεκρωτικής βλάβης µε συνοδό βιοψία µαστού. Η ασθενής παρουσίασε ταχεία επιδείνωση µε εµφάνιση παρόµοιων βλαβών τόσο στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωµα όσο και στην έξω και έσω επιφάνεια των µηρών. 10

9 Με την κλινική διάγνωση εγγύς τύπου καλσιφύλαξης η ασθενής ξεκίνησε ειδική αγωγή. Εντάχθηκε σε πρόγραµµα καθηµερινών συνεδριών αιµοκάθαρσης, διεκόπη η παρακαλσιτόλη και εντατικοποιήθηκε η θεραπεία µε σινακαλσέτη µε παράλληλη επιθετικότερη ρύθµιση των φωσφορικών σε µια προσπάθεια ελέγχου του υπερπαραθυρεοειδισµού. Έλαβε άλας θειοθειϊκού νατρίου σε δόση 25 gr ενδοφλεβίως ανά διήµερο και εµπειρικό σχήµα αντιµικροβιακής χηµειοθεραπείας, µε παράλληλη περιποίηση και χειρουργικό καθαρισµό των βλαβών. Παρά τα παραπάνω, η νεκρωτική εστία του αριστερού µαστού επιδεινώθηκε και η ασθενής εµφάνισε εικόνα βαριάς σήψης. Υπεβλήθη σε αριστερή µαστεκτοµή και η βιοψία ανέδειξε εικόνα λιπονέκρωσης και επασβέστωσης του µέσου χιτώνα των αρτηριολίων, τυπική καλσιφύλαξης. Τελικώς, η ασθενής κατέληξε λίγες ηµέρες αργότερα από σηπτική καταπληξία. Συµπερασµατικά, η ουραιµική αρτηριολιοπάθεια από επασβέστωση αποτελεί µια σπάνια οντότητα, σχετιζόµενη µε υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα και ανεπαρκή ανταπόκριση στη θεραπεία. Η πρώτη εκδήλωση της καλσιφύλαξης µε τη µορφή νεκρωτικής µαστίτιδας είναι ασυνήθης. Ωστόσο, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στη διαφορική διάγνωση, ειδικότερα σε ασθενείς µε προδιαθεσικούς παράγοντες. 11

10 18: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προεδρείο: Γιαννάτος Β., Σκαλιώτη Χ. 9. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ/ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (CALMAG) ΩΣ ΦΩΣΦΟΡΟ- ΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Ε. Κουλουρίδης, Ι. Κωστίµπα, Ε. Κλώνου, Ι. Κουλουρίδης, Β. Τσιλιµπάρη, Ζ. Νικολαίδου, Χ. Γουδέλη, Α. Κροκιδά, Ε. Λιάπη, Ι. Μπρέγκοβα. Νεφρολογικό Τµήµα και Βιοχηµικό Εργαστήριο Γ.Ν. Κέρκυρας. Σκοπός: Να µελετηθεί η φωσφοροδεσµευτική ικανότητα του συνδυασµού οξικού ασβεστίου/ανθρακικού µαγνησίου (CalMag) έναντι των συνήθως χρησιµοποιούµενων φωσφοροδεσµευτικών σε ασθενείς υπό αιµοκάθαρση και οι επιδράσεις του στο µεταβολισµό ασβεστίου, φωσφόρου και µαγνησίου. Υλικό και µέθοδοι: Μελετήσαµε 70 ασθενείς σταθεροποιηµένους σε αιµοκάθαρση άνω των 6 µηνών (45 άνδρες και 25 γυναίκες) ηλικίας 66,1 ± 13,2 (33-88) ετών, διάρκειας αιµοκάθαρσης 62,6 ± 57,9 (7-267) µήνες, όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε κλασική αιµοκάθαρση µε διττανθρακικά, τρεις φορές την εβδοµάδα, 3-4 ώρες τη φορά. Υπό τη συνήθη φωσφοροδεσµευτική αγωγή µετρήθηκαν τα επίπεδα µαγνησίου του ορού, πριν την αιµοκάθαρση, δύο φορές. Σε όσους ασθενείς παρουσίαζαν επίπεδα µαγνησίου < 3,0 mg/dl διακόπηκε η χορήγηση οποιουδήποτε φωσφοροδεσµευτικού για µια εβδοµάδα και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε χάπια οξικού ασβεστίου/ανθρακικού µαγνησίου, ένα έως δύο χάπια σε κάθε γεύµα (3-5 ηµερησίως) αναλόγως ανταπόκρισης των επιπέδων του φωσφόρου του ορού. Τα φωσφοροδεσµευτικά που χορηγήθηκαν ήταν τα εξής: Calcium carbonate (435 mg)/magnesium carbonate (235 mg) (OsvaRen) σε 12 ασθενείς (17,1 %), Calcium carbonate (420 mg)/glycine 180 mg (Titralac) σε 4 ασθενείς (5,7 %), Lanthanum Carbonate (750 mg) (Fosrenol) σε 16 ασθενείς (22,8 %) και Sevelamer hydrochloride (800 mg) (Renagel) σε 38 ασθενείς (54,2 %). Ανά µήνα µετρούσαµε τα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου και µαγνησίου του ορού (συνολικά πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις µετρήσεις). Μετά δύο µήνες όσοι ασθενείς έπαιρναν CalMag υποβλήθηκαν σε αιµοκάθαρση µε διάλυµα χαµηλής περιεκτικότητας µαγνησίου (0,75 meq/l έναντι 1,0 meq/l όλων των υπολοίπων). Αποτελέσµατα: Η µέτρηση των επιπέδων µαγνησίου, ασβεστίου και φωσφόρου πριν και µετά την χορήγηση CalMag έδειξε τα εξής αποτελέσµατα: Mg1=2,25 ± 0,29 (1,65-2,85) mg/dl, Mg2=2,5 ± 0,34 (2,0-3,15) mg/dl (Mg1 vs Mg2: n=12, t= -4,9, p=0,0004). Ca1=9,51 ± 1,09 (7,5-11,4) mg/dl, Ca2=9,8 ± 0,88 (8,8-11,75) mg/dl, (Ca1 vs Ca2: n=12, t= -1,47, p=0,1 NS). P1=5,7 ± 1,9 (3,5-9,9) mg/dl, P2=4,7 ± 1,42 (2,8-7,3) mg/dl (P1 vs P2: n=12, t=2,8, p=0,01), CaXP1=53,66 ± 17,7 (32,5-88,1), CaXP2=46,2 ± 12,7 (29,1-67,4) CaXP1 vs CaXP2: n=12, t=2,0, p=0,06 (NS).Οι ασθενείς της οµάδας CalMag υποβλήθηκαν σε αιµοκάθαρση µε διάλυµα χαµηλού µαγνησίου, ο νέος προσδιορισµός µαγνησίου του ορού έδειξε: Mg3=2,25 ± 0,27 (1,9-2,8) mg/dl, (Mg2 vs Mg3: n=12, t=3,45, p=0,005). Οι µεταβολές των επιπέδων ασβεστίου, φωσφόρου και του γινοµένου ασβεστίου-φωσφόρου στο σύνολο των ασθενών και για όλες τις µετρήσεις (One-way ANOVA) δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των επί µέρους φωσφοροδεσµευτικών που χρησιµοποιήθηκαν. 12

11 Ca1,2 vs PBND (phosphate binders): F=1,21, p=0,3 (NS), P1,2 vs PBND: F=1,89, p=0,08 (NS), CaXP vs PBND: F=1,56, p=0,16 (NS). Μελετήθηκε χωριστά η επίδραση του CalMag και του Titralac στα επίπεδα του ασβεστίου του ορού και δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά (Ca1,2 vs CalMag - Titralac: F=1,53, p=0,2 NS). Κόστος τρίµηνης θεραπείας µε OsvaRen: 29,79X3 = 89,37, Titralac: 5,7Χ3= 17,1, Fosrenol: 286,9Χ3= 860,7, Renagel: 226,08Χ3= 678,24. Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι η χρήση CalMag ως φωσφοροδεσµευτικού σε ασθενείς υπό αιµοκάθαρση µειώνει τα επίπεδα του φωσφόρου του ορού, αυξάνει σηµαντικά τα επίπεδα του µαγνησίου και σε µικρότερο βαθµό τα επίπεδα του ασβεστίου του ορού τα οποία όµως είναι συγκρίσιµα µε αυτά του calcium carbonate. Η χρήση διαλυµάτων αιµοκάθαρσης χαµηλής περιεκτικότητας µαγνησίου αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την αύξηση των επιπέδων του µαγνησίου στον ορό. Η αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου είναι συγκρίσιµη µε τα συνήθη φωσφοροδεσµευτικά που χρησιµοποιούνται σήµερα στην πράξη. Η διαφορά κόστους µε τα υπόλοιπα φωσφοροδεσµευτικά δικαιολογεί την ευρύτερη χρήση του φαρµάκου, υπό την επιφύλαξη της ήπιας αύξησης των επιπέδων του ασβεστίου του ορού. 10. ΕΠΊ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒIΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ Γράψα Ε 1., Ρεπάσος Ε 3., Μπακιρτζή Ν 2, Παπαιωάννου Ν 2,Νταλιάνης Α³, Καλδάρα Ε³, Πάντσιος Χ³, Κατσαρός Φ³, Σίσκας Π³, Τασούλης Α³, Τερροβίτης Ι 3, Νανάς Ι³ 1.Νεφρολογική κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκοµείο, 2.Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα, Αθήνα, 3.3η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Εισαγωγή: Η συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια είναι µια από τις πλέον κοινές αιτίες θανάτου στα αναπτυγµένα κράτη. Η ξηρά κάθαρση, η αιµοκάθαρση ή η συνεχής αργή υπερδιήθηση έχουν χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς µε συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ανθεκτική στα διουρητικά και στη θεραπεία µε ινότροπα. Σκοπός της µελέτης ήταν να εκτιµήσουµε την επίδραση της εξωνεφρικής κάθαρσης στην επιβίωση σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 3 και 4 κατά NYHA ανθεκτικούς στις συµβατικές θεραπείες. Ασθενείς και µέθοδοι: 63 ασθενείς µέσης ηλικίας 68±12 έτη, 87% άνδρες και 13% γυναίκες, µε καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 3 28% και σταδίου 4 72% συµµετείχαν στη µελέτη. Η αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας ήταν 64% στεφανιαία νόσος και 36% µυοκαρδιοπάθεια. Όλοι οι ασθενείς νοσηλεύονταν για απορρύθµιση καρδιακής ανεπάρκειας και ενώ ήταν σε βέλτιστη φαρµακευτική αγωγή παρουσίαζαν αντοχή σε µέγιστες δόσεις διουρητικών. Από τους ασθενείς 80% παρουσίαζαν χρόνιο καρδιονεφρικό σύνδροµο και 20% παρουσίαζαν οξύ καρδιονεφρικό σύνδροµο µε βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Η µέση τιµή κρεατινίνης ήταν 3,72±2,4 mg/dl και η µέση τιµή της συστολικής αρτηριακής πίεσης ήταν 100±16mmHg. Οι ασθενείς αντιµετωπίστηκαν µε συνεδρίες εξωνεφρικής κάθαρσης (1 εως 20, µέση τιµή 6 συνεδρίες) είτε στη µονάδα εντατικής θεραπείας είτε στη µονάδα αιµοκάθαρσης. Σφαγιτιδικοί καθετήρες διπλού αυλού χρησιµοποιήθηκαν ως αγγειακή προσπέλαση σε όλους τους ασθενείς ενώ µόνιµοι υποκλείδιοι καθετήρες ή αρτηριοφλεβικές αναστοµώσεις χρησιµοποιήθηκαν σε ασθενείς που εντάχθηκαν σε χρόνιο πρόγραµµα (34%). 13

12 Η µέση τιµή υγρών που αποµακρύνθηκε ήταν 2 Lt/συνεδρία και ο συνολικός όγκος υγρών που αφαιρέθηκαν κυµαινόταν από 2 έως 30Lt. Αποτελέσµατα: Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη βελτίωση των συµπτωµάτων τους όµως 48% των ασθενών κατέληξε µετά 2 έως 27 ηµέρες από την έναρξη της θεραπείας ( µέση τιµή 9,5 ηµέρες). Σηµαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας παρουσίασε το 52% των ασθενών και εξήλθε του νοσοκοµείου. Από τους ασθενείς αυτούς το 21% διέκοψε την εξωνεφρική κάθαρση µε ικανοποιητικό έλεγχο του σωµατικού βάρους τους, όµως 24 ασθενείς (79%) παρέµειναν σε χρόνια αιµοκάθαρση. Η µέση επιβίωση των ασθενών σε χρόνια αιµοκάθαρση ήταν 296 ηµέρες ( ηµέρες) και αυτών που διέκοψαν τη θεραπεία 667 ηµέρες ( ηµέρες). Συµπεράσµατα: Η εξωνεφρική κάθαρση παραµένει µια πρόκληση για τους ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια ανθεκτική στα διουρητικά και στα ινότροπα όµως φαίνεται ότι οι ασθενείς που είναι σε θέση να αποδεσµευτούν από τη θεραπεία παρουσιάζουν καλύτερη πρόγνωση. 11. B2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β..Ράϊκου 1,.Κυριάκη 3, N.Ζέγγος 3, Σ.Μαρινάκη 2, Ι.Ν.Μπολέτης 2 1.1η Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο της Αθήνας, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,, 2.Νεφρολογικό Τµήµα και Μεταµόσχευσης, 3.Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής.Γ.Ν. LAΪKO, ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Σκοπός: H β2-µικροσφαιρίνη (β2μ) συσσωρεύεται στη νεφρική νόσο.η αρτηριοσκλήρυνση και οι επιπλοκές της είναι η κύρια αιτία θανάτου στο τελικό στάδιο της νεφρικής νόσου.η αυξηµένη αρτηριακή σκληρία προκαλεί αυξηµένη ταχύτητα παλµικού κύµατος (pulse wave velocity, PWV).Σκοπός µας ήταν να µελετήσουµε την σχέση µεταξύ επιπέδων της β2μ, αρτηριακής σκληρίας και καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς υπό θεραπεία µόνιµης νεφρικής υποκατάστασης. Μέθοδος: Μελετήσαµε 96 καθαιρόµενους ασθενείς, 62 άνδρες και 34 γυναίκες, µέσης ηλικίας 62,±,27 έτη. Οι 34 ασθενείς ακολουθούσαν κανονική αιµοκάθαρση, οι 42 αιµοδιαδιήθηση και οι 20 περιτοναϊκή κάθαρση.εγινε υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση για µέτρηση της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας (LVH), ενώ η αρτηριακή σκληρία µετρήθηκε χρησιµοποιώντας την ταχύτητα του παλµικού κύµατος µεταξύ καρωτίδας και µηριαίας αρτηρίας (c-f PWV).Ο σφυροβραχιόνιος δείκτης (ΑΒΡΙ< 0,9), ο οποίος προσδιορίζει περιφερική αρτηριακή νόσο (PVD) καθορίσθηκε από τον λόγο των χαµηλότερων τιµών της συστολικής πίεσης των σφυρών διηρηµένων µε την συστολική πίεση του βραχίονα. Τά επίπεδα της β2μ µετρήθηκαν ραδιοανοσολογικά. Ο λόγος χοληστερόλη/hdl και η αποβολή του νατρίου υπολογίσθηκαν. Αποτελέσµατα: Η στεφανιαία νόσος ήταν επηρεασµένη από τα επίπεδα της β2μ προσαρµοσµένα για τα επίπεδα των λιπιδίων (p=0.04) και αυτή η σχέση τροποποιήθηκε από την c-f PWV. Τα επίπεδα της β2μ ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για την LVH µετα προσαρµογή για συνυπάρχοντες παράγοντες (p=0.02).h c-f PWV προσαρµοσµένη για τα επίπεδα της β2μ συσχετίσθηκε σηµαντικά µε την στεφανιαία νόσο και την PVD (p=

13 και p=0.025 αντίστοιχα).στούς ασθενείς σε περιτοναϊκή κάθαρση τα επίπεδα της β2μ ίσως επηρεάζουν άµεσα την PVD (p=0.03). Συµπεράσµατα: Η β2μ ήταν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για την ύπαρξη της υπερτροφίας της αριστερας κοιλίας και της στεφανιαίας νόσου σε καθαιρόµενους ασθενείς.η αρτηριακή σκληρία συσχετίσθηκε τόσο µε την στεφανιαία νόσο, όσο και µε την περιφερική αγγειακή νόσο, ενώ ίσως συσχετίζεται έµµεσα µε τά επίπεδα της β2μ.η περιφερική αγγειακή νόσος επηρεάσθηκε άµεσα από τα επίπεδα της β2μ σε ασθενείς σε περιτοναϊκή κάθαρση, αλλά µεγαλύτερες µελέτες χρειάζονται να το επιβεβαιώσουν. 12. ΙΟΣΦΥΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Μ. Θεοδωρόπουλος 1, Ν.Γ. Τσαµόπουλος 1, Π. Γαλλής 1, Ηλ. Τσούτσος 2. 1 : Τµήµα επεµβατικής ακτινολογίας νοσοκοµείου Mediterraneo. 2 : Νεφρολογική κλινική νοσοκοµείου Mediterraneo. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της εµπειρίας του τµήµατος Επεµβατικής Ακτινολογίας του νοσοκοµείου Mediterraneo στην τοποθέτηση µόνιµων εµφυτεύσιµων (tunneled) κεντρικών φλεβικών καθετήρων µε διοσφυϊκή προσπέλαση απευθείας στην κάτω κοίλη φλέβα. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟ ΟΣ: Κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοέµβριος 2009 Ιανουάριος 2010 εµφυτεύθηκαν 4 διοσφυϊκοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες σε αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. Η τοποθέτηση των καθετήρων απευθείας στην κάτω κοίλη φλέβα κρίθηκε απαραίτητη ως µοναδική µέθοδος εξασφάλισης αγγειακής προσπέλασης, λόγω απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας των ασθενών (τεκµηριωµένη µε φλεβογραφία) και δυσλειτουργία του φλεβικού συστήµατος και των κάτω άκρων (θρόµβωση, αποτυχηµένες αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες µοσχεύµατα). Ο σχεδιασµός εισαγωγής της βελόνας καθώς και η παρακέντηση της Κάτω κοίλης Φλέβας πραγµατοποιήθηκε σε αγγειογραφικό συγκρότηµα, Philips Allura X-Per FD 20, εξοπλισµένο µε Flat Detector και µε τεχνολογία Xper Angio, εξειδικευµένο για εφαρµογές δηµιουργίας Τρισδιάστατων 3D-RA Αγγειογραφιών και Τρισδιάστατων ψηφιακών ενδαγγειακών πλοηγήσεων καθώς και πραγµατοποίησης CT-Αξονικής Τοµογραφίας και Στερεοτακτικών επεµβάσεων. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν τοµές Αξονικής τοµογραφίας από το σύστηµα X-Per CT (Phillips Allura FD 20) µε τους ασθενείς σε πρηνή θέση, ενώ στη συνέχεια, ολοκληρώνονταν ο σχεδιασµός της επέµβασης, στο σταθµό εργασίας µε την εφαρµογή του συστήµατος X-Per Guide. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε πρόγραµµα προβολικής µνήµης για την προώθηση βελόνας παρακέντησης 21G από το δέρµα µέχρι την κάτω κοίλη φλέβα. Ακολούθησε υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο (χρησιµοποιώντας τεχνική Seldinger, και µετά από διαδοχικές διαστολές) τοποθέτηση θηκαριού (peelaway) εντός του οποίου προωθήθηκε ο προεµφυτευµένος σε υποδόρια σήραγγα (tunnel) καθετήρας αιµοκάθαρσης. Μετά το πέρας της επέµβασης, ακολούθησε συνεδρία αιµοκάθαρσης, για την εκτίµηση της καλής λειτουργίας των καθετήρων. Επιπλοκές δεν παρατηρήθηκαν και οι ασθενείς εξήλθαν από το Νοσοκοµείο την επόµενη ηµέρα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την επιτυχή διοσφυϊκή τοποθέτηση των φλεβικών καθετήρων αιµοκάθαρσης οι καθετήρες λειτούργησαν οµαλά. Σε παρακολούθηση από την τοποθέτηση για 3-15 µήνες,ο ένας µόνο από τους τέσσερις εµφάνισε δυσλειτουργία του ενός σκέλους 15

14 στους 13 µήνες και αποφασίσθηκε η αλλαγή του πάνω σε δύο οδηγά σύρµατα από την ίδια υποδόρια σήραγγα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η τοποθέτηση µόνιµων εµφυτεύσιµων (tunneled) κεντρικών φλεβικών καθετήρων µε διοσφυϊκή προσπέλαση απευθείας στην Κάτω Κοίλη Φλέβα µε τη βοήθεια των νέας τεχνολογίας Αγγειογράφων (που συνδυάζουν Ακτινοσκόπηση και τοµές Αξονικής Τοµογραφίας), είναι ασφαλής και αποτελεσµατική µέθοδος επίτευξης αγγειακής προσπέλασης στους αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατότητα εξασφάλισης αγγειακής προσπέλασης για συνέχιση της αιµοκάθαρσης. 13. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Ε. Μητσόπουλος, Μ. Τσιάτσιου, Ε. Γινικοπούλου, Η. Μηνασίδης, Β. Κούσουλα, Μ. Τσικελούδη, Ε. Μάνου,. Τσακίρης. Νεφρολογικό Τµήµα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Εισαγωγή: Είναι γνωστή στο γενικό πληθυσµό η θετική συσχέτιση επιπέδων τεστοστερόνης και επιβίωσης. Σε αιµοκαθαιρόµενους όµως ασθενείς, τα βιβλιογραφικά δεδοµένα σχετικά µε αυτή τη συσχέτιση είναι ελάχιστα. Σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων τεστοστερόνης µε τη θνητότητα σε άνδρες αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. Ασθενείς Μέθοδοι: Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα του κέντρου µας από την 1η Σεπτεµβρίου 2005, οπότε και προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα τεστοστερόνης σε 82 χρόνιους αιµοκαθαιρόµενους άνδρες, ως τις 31 εκεµβρίου Για την εκτίµηση του κινδύνου θνητότητας (hazard ratio, HR) έγινε ανάλυση των δεδοµένων µε παλινδρόµηση σύµφωνα µε το µοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox (Cox proportional hazards model). Η επιβίωση των ασθενών υπολογίστηκε από την ηµέρα προσδιορισµού της τεστοστερόνης µε µία µέση παρακολούθηση 42 ± 22 µηνών. Αποτελέσµατα: Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 60 ± 13 έτη και ο µέσος δείκτης µάζας σώµατος ήταν 25 ± 4 kg/m2. Η µέση τιµή της τεστοστερόνης στον ορό ήταν 35 ± 20 ng/ml. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης 32 ασθενείς (39,5%) απεβίωσαν. Η µέση τιµή τεστοστερόνης ήταν 29 ± 13 ng/ml στους αποβιώσαντες και 39 ± 23 ng/ml στους επιβιώσαντες (P = 0,033). Μετά από τη στάθµιση ως προς την ηλικία, τη διάρκεια αιµοκάθαρσης, την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, τη συγκέντρωση αλβουµίνης στον ορό, το δείκτη µάζας σώµατος, την αιµοσφαιρίνη και την κρεατινίνη, η ανάλυση µε το µοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox έδειξε ότι οι ασθενείς µε χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης είχαν υψηλότερη θνητότητα [HR: 0,965, 95% CI (confidence interval): 0,938 0,994, P = 0,017]. Ο σταθµισµένος κίνδυνος θνητότητας για το σακχαρώδη διαβήτη ήταν 3,672 (95% CI: 1,337 10,088, p = 0,012) και για την κρεατινίνη ορού ήταν 0,827 (95% CI: 0,691 0,989, P = 0,038). Η θνητότητα δε φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία (P = 0,927), το δείκτη µάζας σώµατος (P = 0,452), την αλβουµίνη ορού (P = 0,141), την αιµοσφαιρίνη (P = 0,846) και τη διάρκεια αιµοκάθαρσης (P = 0,401). Συµπέρασµα: Τα αυξηµένα επίπεδα τεστοστερόνης φαίνεται να σχετίζονται µε αύξηση της επιβίωσης των αιµοκαθαιρόµενων ανδρών. 16

15 14. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΙ ΕΞΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αριστείδης Σταυρουλόπουλος, Βασιλική Αρέστη Νεφρολογικό Τµήµα Mονάδα Τεχνητού Νεφρού ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο-Γενική Κλινική Καλλιθέας Εισαγωγή: Οι σχετιζόµενοι µε καθετήρα αιµοκάθαρσης θρόµβοι δεξιού κόλπου (ΑΘ Κ) είναι µια δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή, της οποίας η αντιµετώπιση µπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η σύγκριση των θεραπευτικών επιλογών και η δηµιουργία ενός αλγόριθµου αντιµετώπισης βασισµένου στα υπάρχοντα δεδοµένα. Μέθοδοι: Αναζητήσαµε και αναλύσαµε όλες τις περιπτώσεις ΑΘ Κ που καταγράφονται στην αγγλόγλωση βιβλιογραφία, και στις οποίες υπήρχαν δεδοµένα για τη θεραπευτική αντιµετώπιση και την έκβαση. Αποτελέσµατα: Έως την 31 εκεµβρίου 2010, καταγράφησαν 71 περιπτώσεις ΑΘ Κ. Μέση ηλικία των ασθενών ήταν 46.21±16.87 έτη, αιµοκαθαίρονταν για 5 ( ) µήνες, 76.1% (54/71) ήταν γυναίκες και 32.4% (23/61) έπασχαν από Σακχαρώδη ιαβήτη. ΑΘ Κ παρουσίαστηκε µε όλους τους τύπους καθετήρων. Ο καθετήρας είχε τοποθετηθεί προ 2.5 ( ) µηνών και στην πλειονότητα των περιπτώσεων το άκρο του ήταν στο δεξιό κόλπο. Το µέγεθος του θρόµβου ήταν 28 (10-80) mm και η διάγνωση έγινε µε διαθωρακικό ή διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα στις περισσότερες περιπτώσεις. Συνοδές επιπλοκές (πνευµονική εµβολή, ενδοκαρδίτιδα ή άλλες καρδιακές επιπλοκές, καταπληξία) παρουσιάστηκαν στο 42.3% (30/71) των περιπτώσεων και στο 54.9% (39/71) συνυπήρχε βακτηριαιµία, συνήθως σταφυλοκοκκική. Η θνητότητα ήταν 18.3% (13/71). Οι αποβιώσαντες ήταν γηραιότεροι, αιµοκαθαίρονταν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, είχαν περισσότερες επιπλοκές και ήταν πιο πιθανό να µην έχουν λάβει ειδική θεραπεία. Η παρουσία βακτηριαιµίας από µόνη της δεν σχετιζόταν µε τη θνητότητα. Στη δυαδική λογαριθµιστική ανάλυση η προχωρηµένη ηλικία και η παρουσία συνοδών επιπλοκών συσχετίστηκαν ανεξάρτητα και σηµαντικά µε τη θνητότητα. Εννιά ασθενείς δεν υποβλήθησαν σε θεραπεία (εκτός από αφαίρεση του καθετήρα και αντιβιοτική αγωγή), οι τέσσερις απεβίωσαν. Συστηµατική θροµβόλυση χορηγήθηκε σε οκτώ ασθενείς, ήταν όµως επιτυχής µόνο σε δυο περιπτώσεις που συνυπήρχε και πνευµονική εµβολή, ενώ οι υπόλοιποι αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά ή µε αντιπηκτική αγωγή. Τελικά αντιπηκτική αγωγή χορηγήθηκε σε 37 ασθενείς, ενώ 23 ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργική θροµβεκτοµή (ένας εξ αυτών σε διαδερµική ενδαγγειακή αφαίρεση του θρόµβου). Η θνητότητα ήταν 16.2% (6/37) και 13% (3/23) αντίστοιχα, P=1. Οι ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά ήταν νεότεροι και είχαν µεγαλύτερους θρόµβους. Με βάση την παρουσία συγκεκριµένων επιπλοκών, καµιά θεραπευτική αντιµετώπιση δεν υπερείχε της άλλης. Με βάση το µέγεθος του θρόµβου, δεν υπήρχε διαφορά στη θνητότητα µεταξύ αυτών που αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά και αυτών όπου χορηγήθηκε αντιπηκτική αγωγή. Πέντε από τους έξι ασθενείς όµως, που είχαν θρόµβο 60 mm, αντιµετωπίστηκαν χειρουργικά και επέζησαν. 17

16 Συµπεράσµατα: Οι ΑΘ Κ σχετίζονται µε αυξηµένη θνητότητα. Η θροµβόλυση έχει πτωχά αποτελέσµατα, πιθανά όµως να χορηγηθεί αν συνυπάρχει πνευµονική εµβολή επί αποτυχίας της αντιπηκτικής αγωγής. Η χειρουργική θροµβεκτοµή δεν υπερέχει της αντιπηκτικής αγωγής, ίσως όµως να τη προτείνουµε σε περιπτώσεις µε θρόµβο 6 0 mm όπου δεν υπάρχει εµπειρία µε την αντιπηκτική αγωγή. Σε περίπτωση αδυναµίας ειδικής αντιµετώπισης, η αφαίρεση του καθετήρα µε συνοδό χορήγηση αντιβιοτικών σε περίπτωση βακτηριαιµίας µπορεί να είναι από µόνη της επιτυχής, ιδίως επί απουσίας επιπλοκών. Εναλλακτικά µπορεί να δοκιµασθεί διαδερµική αφαίρεση του θρόµβου από έµπειρο προσωπικό. Πάντως το µικρό µέγεθος του δείγµατος και η ετερογένειά του, δεν επιτρέπουν τη διατύπωση ισχυρών κατευθυντήριων οδηγιών. 18

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΩΜΑ, 14 Μαρτίου 2012, ώρα 13.30 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ά ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα

Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και µυοκαρδίτιδα Αγγελής Αθανάσιος Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιστορικό εργαστηριακό προφίλ! Αθλητής, 17 ετών από 4ηµέρου αναφέρει εµπύρετο, οπισθοστερνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιολογικών ασθενών στην εξωνεφρική κάθαρση { Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα Το νοσηλευτικό έργο στις ΜΤΝ Σκοπός της η παροχή εξειδικευµένης φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα»

Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φυματίωση με νέα «πρόσωπα» Φιλίππου Δ., Τιτόπουλος Ηρ., Κωνσταντίνου Ελ., Οικονόμου Δ. Πνευμονολογική & Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη περιστατικό 1 στοιχεία ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤΜΗΜΑ Συν/τής /ντής ρ. ΜουσούληςΓ. ΕΜΠΥΡΕΤΟΣ ΗΠΑΤΟΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑ ΜΠΑΪΡΑΜ ΤΖΙΧΑΤ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Παρούσα νόσος: Γυναίκα, 57 ετών, διακοµίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 82 ετών προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη E Παθολογικής Κλινικής Πράγµατι έγινε βιοψία δέρµατος από βλάβη άκρου ποδός.. ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΕΜΒΟΛΕΣ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 3 η ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Εμμ. Τζαμπαρλής Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Άνδρας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή. Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Πνευμονική εμβολή Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος Ασθενής ηλικίας 48 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Ασθενής 76 ετών µεταφέρεται στο ΤΕΠ λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης ιλίγγου περιστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικών αγγειίτιδας με νεφρική συμμετοχή. Μωυσιάδης Δ. Σκουλαροπούλου Μ.

Παρουσίαση περιστατικών αγγειίτιδας με νεφρική συμμετοχή. Μωυσιάδης Δ. Σκουλαροπούλου Μ. Παρουσίαση περιστατικών αγγειίτιδας με νεφρική συμμετοχή Μωυσιάδης Δ. Σκουλαροπούλου Μ. 1 ο περιστατικό Γυναίκα ασθενής, 59 ετών 12/10/10 εισαγωγή στη Νεφρολογική κλινική για διερεύνηση : 1. Oλιγουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ Η. Καπιτσίνης 1, Α. Σιαφάκας 2, Χ. Δοντάς 2, Γ. Μπομπότης 2, Λ. Ζιτιρίδου 2, Ι. Στυλιάδης 2 1. ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης ειδικός καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Wednesday, March 4, 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με ΧΝΑ αποτελούν το 11% του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πνευμονική Εμβολή. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πνευμονική Εμβολή Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πήξη αίματος Αιμόσταση: διακοπή της απώλειας αίματος Μηχανισμοί αιμόστασης : Αγγειοσύσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ.

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Β Χειρουργική Κλινική. Γ.Ν.Ασκληπιείο Βούλας Εισαγωγή Οι επιπλοικές αποφύσεις είναι θύλακοι του περιτοναίου που εξορμώνται από τον ορογόνο του παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ;

ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ; Ταξινόµηση των ευρηµάτων στην ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ; Φ. Εµµανουήλ 1,. Ροντογιάννη, 2 Ρ.Τριγγίδου 3,. Χιώτης 4, Μ. Στρατίκη 4, Κ.Κοντογιάννη 1, Ν.Κουφός 1, Σ.Γεννηµατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού

Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού Σ. Γεώργα 1, Χ. Μανές 2, Β. Nίκος 1, Λ. Δούκας 2, Α.Νικολαίδης 2, Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακικό άλγος μετά από εισπνοή εντομοκτόνου ουσίας. Ζόια Αντριάν-Εουτζέν Χρυσός Δημήτριος

Θωρακικό άλγος μετά από εισπνοή εντομοκτόνου ουσίας. Ζόια Αντριάν-Εουτζέν Χρυσός Δημήτριος Θωρακικό άλγος μετά από εισπνοή εντομοκτόνου ουσίας Ζόια Αντριάν-Εουτζέν Χρυσός Δημήτριος Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Π.Ν.Τρίπολης Ασθενής 53 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου για αναφερόμενο αίσθημα δυσφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή «Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή Ορισμός Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ Σαατσόγλου Βασιλική Ειδικευόμενη καρδιολογίας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Η παρουσίαση περιστατικού μη αποφρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αρρυθµίες στο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Β Κ.Κ. Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³)

Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³) Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³) Στο Κ.Υ. προσήλθε για υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις με συνοδό εμπύρετο έως 39,5 C, με ρίγος από διημέρου. Α/Α: ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Πυελονεφρίτιδα είναι η φλεγμονή του νεφρικού παρεγχύματος και της νεφρικής πυέλου. Η διάγνωση τίθεται με βάση τα σημεία και τα συμπτώματα. Πόνος στην πλάτη, στο πλευρό

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Στρογγύλη πνευμονία. Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Στρογγύλη πνευμονία. Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 5 Στρογγύλη πνευμονία Κλεισαρχάκη Αγγελική Βαλερή Ροζαλία Εισαγωγή H στρογγύλη πνευμονία είναι μια σχετικά σπάνια απεικονιστική μορφή στα παιδιά, που στην ακτινογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΘ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεκέμβριος 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Γ. Λ. Δαΐκος, M.D. Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο Δεκέμβριος 2014 Επιδημιολογία Η πνευμονία είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου Επίπτωση: 500-1000 περιπτώσεις /100.000 Στη χώρα μας υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού Τζήμου Μαρία, Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καθηγητής: Αστέριος Καραγιάννης Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Περιγραφή περίπτωσης Ασθενής θήλυ, ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου

Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου Αλεξάνδρου Μαρία-Ελένη 1, Μάνου Ελένη 1, Πατεινάκης Παναγιώτης1,

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ Ανατομία Εμβολισμός δεξιού κλάδου Ο εμβολισμός κλάδου της πυλαίας φλέβας, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού 1 Τζήμου Μαρία, Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καθηγητής: Αστέριος Καραγιάννης Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση περιστατικού 2 Ασθενής,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος. Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού: Αποφρακτικός ίκτερος Τάσιος Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος Β Προπαιδ.Παθολογικής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής 94 ετών Ίκτερική χροιά δέρματος-επιπεφυκότων με

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΛΟ ΣΠΑΛΧΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΛΟ ΣΠΑΛΧΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Υλικά και Μέθοδοι Αναφορές Α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 72 χρονου άρρενα ασθενή που εισήχθη στην κλινική μας για αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 15:00-15:30 Έναρξη Συνεδρίου - Εγγραφές 15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA 15:30-15:45 Ασθενής με ιστορικό ΠΕ και

Διαβάστε περισσότερα