ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση Μάστερ Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Τα μεταπτυχιακά προγράμματα απευθύνονται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, των Ναυτιλιακών, της Διοίκησης αλλά και της Μηχανικής, Μαθηματικών και Ποσοτικών Μεθόδων όπως και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα. Οι θέσεις εισακτέων είναι 15 για το κάθε ένα μεταπτυχιακό. Στόχοι των προγραμμάτων Ο κύριος στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της ναυτιλίας και της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων και να τους δώσει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στους επιμέρους τομείς ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο. Μαθησιακοί στόχοι Εξειδικευμένη γνώση στα χρηματοοικονομικά, ναυτιλιακά οικονομικά και χρηματοοικονομική διοίκηση Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως. Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στη πράξη. Μαθήματα (1 ον Εξάμηνο) 1. Οικονομικά για Διοίκηση 2. Στατιστική για Διοίκηση 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές 4. Μάθημα εξειδίκευσης Specialization Μαθήματα 2 ον Εξάμηνο (κοινό για όλα τα προγράμματα) 1. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

2 Μαθήματα για τη κάθε εξειδίκευση (2 ον εξάμηνο) Οι φοιτητές θα πρέπει να πάρουν ακόμη 3 μαθήματα ως ακολούθως: Μεταπτυχιακό MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά 1. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 2. Ναυλώσεις 3. Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων Μεταπτυχιακό MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση 1. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 2. Ναυλώσεις 3. Θέματα στη Διοίκηση Μεταπτυχιακό MSc Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση 1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 2. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 3. Θέματα στη Διοίκηση Μεταπτυχιακό MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 1. Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων 2. Θέματα στη Διοίκηση 3. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων Σύντομες Περιγραφές των Προγραμμάτων Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου στους τομείς των ναυτιλιακών και των χρηματοοικονομικών και να τους δώσει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στους επιμέρους τομείς ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα στα ναυτιλιακά οικονομικά, ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά και τις ναυλώσεις καθώς και στη διαχείριση ναυτιλιακού ρίσκου και τη διαχείριση κινδύνου προϊόντων. Καλύπτει επίσης

3 βασικά μαθήματα στη χρηματοοικονομική διοίκηση δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση στα ναυτιλιακά και χρηματοοικονομικά. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στη ανερχόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία η στο χρηματοοικονομικό τομέα με προοπτικές για καριέρα στη Κύπρο ή και διεθνή καριέρα. Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου στους τομείς των ναυτιλιακών και της διοίκησης και να τους δώσει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα σε διοικητικούς τομείς της ναυτιλίας ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο. Εκτός από τα εξειδικευμένα μαθήματα στα ναυτιλιακά οικονομικά, ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά και τις ναυλώσεις το πρόγραμμα καλύπτει τομείς της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία στους φοιτητές να διευρύνουν της γνώσεις τους μέσα από μελέτες περιπτώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στη ανερχόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία (ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες πλοιοδιαχείρισης) με προοπτικές για καριέρα στη Κύπρο ή και διεθνή καριέρα. Μάστερ Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση Το πρόγραμμα προβαίνει σε μια εις βάθος παρουσίαση των βασικών εννοιών και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Ειδικότερα το πρόγραμμα αυτό πραγματεύεται ένα εύρος μαθημάτων στα χρηματοοικονομικά και στην χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και παρέχει μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα των εταιρειών. Δίνετε επίσης η ευκαιρία στους φοιτητές να μελετήσουν περιπτώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στη στο χρηματοοικονομικό τομέα, σε επιχειρήσεις ή σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα με προοπτικές για καριέρα στη Κύπρο ή και διεθνή καριέρα. Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων κυρίως όσο αφορά την άντληση κεφαλαίων για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και διοίκηση επιχειρηματικότητας που αφορά της χρηματοοικονομικές πολιτικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα χουν τις βασικές γνώσεις για χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρειών.

4 Περιγραφές Μαθημάτων 1. Οικονομικά για Διοίκηση 2. Στατιστική για Διοίκηση 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές 4. Ναυτιλιακά Οικονομικά 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων 6. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων 8. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 9.Ναυλώσεις 10.Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων 11.Θέματα στη Διοίκηση 12.Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων 13. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 14.Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων 15.Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων 1. Οικονομικά για Διοίκηση (8 ECTS) Το μάθημα εφαρμόζει τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης αποσκοπώντας στην λήψη αποφάσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία. Μελετάται η φύση των αγορών, ενώ εξετάζονται αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή και το κόστος. Μια ενότητα του μαθήματος αφιερώνεται στην κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών όπου αναπτύσσονται θεωρίες που αφορούν τον καταναλωτή και τον παραγωγό. Επίσης εξετάζεται η επίδραση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος πάνω στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Άλλες ενότητες περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής, προσδιορισμός κόστους χρησιμοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους συντελεστές παραγωγής θεωρία τέλειου ανταγωνισμού, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, εξωτερικότητες και ευημερία, θεωρία παιγνίων, διαφοροποίηση προϊόντων και μονοπωλιακός ανταγωνισμός καθώς και στρατηγική επιχειρήσεων όσο αφορά το καθορισμός τιμών, διάκριση τιμών και ευημερία, μη γραμμική τιμολόγηση, συνδυασμός αγαθών και καθορισμός ποιότητας.

5 2. Στατιστική για Διοίκηση (8 ECTS) Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για προβλέψεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, στην οικονομία και γενικότερα στις επιχειρήσεις. Θέματα που σχετίζονται με τη γραμμική παλινδρόμηση, την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου, τον έλεγχο υποθέσεων, θα μελετηθούν εις βάθος. Παρομοίως θα εξεταστούν διάφορες σύγχρονες μέθοδοι πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις. Η ύλη που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έχει σκοπό να δώσει ολοκληρωμένη εικόνα για πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι σχετικά με την ανάλυση και πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών. Με δεδομένο το εμπειρικό στοιχείο του μαθήματος, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη χρήση Η/Υ και στην εφαρμογή οικονομετρικών λογισμικών. 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές (8 ECTS) Σε βάθος παρουσίαση των βασικών εννοιών και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. H υλη του μαθήματος περιλαμβάνει 1) Χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρηματοοικονομικά προϊόντα και προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων, 2) Χρονική αξία του χρήματος, απόσβεση δανείων και συνταξιοδοτικό, 3) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες, 4) Τιμολόγηση ομολόγων και μετοχών, 5) Θεωρία χαρτοφυλακίου και υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων και 6) κόστος κεφαλαίου και αξιολόγηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων. 4. Ναυτιλιακά Οικονομικά (8 ECTS) Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών χρησιμοποιώντας μοντέλα προσφοράς και ζήτησης και μελέτη των αιτιών για τους παρατηρούμενους επιχειρηματικούς κύκλους στον τομέα της ναυτιλίας. Το μάθημα αυτό εξετάζει λεπτομερώς τους μηχανισμούς τιμολόγησης των ναύλων σε έκαστη ναυτιλιακή αγορά (φορτίο, υγρό και ξηρό, τακτικές γραμμές σύνδεσης). Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των αγορών των ναύλων, όπως για παράδειγμα η μεταβλητότητα και η μη προβλεψιμότητα τους, είναι αποτελέσματα μιας φτωχής οργάνωσης και παραγωγής. Πρόσθετα, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη της πολυτροπικής μεταφοράς, η διαχείριση και οργάνωση εμπορευμάτων και η πολυπλοκότητα εφοδιαστικής αλυσίδας της παγκόσμιας ναυτιλίας απαιτούν πολυσύνθετες λειτουργικές λύσεις. Τέλος, το μάθημα εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλίας και κατά πόσο αυτή επηρεάζει τους μετόχους. 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων (8 ECTS)

6 Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στο σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα θα περιλαμβάνει θέματα ανάλυσης τύπων και στόχων των επιχειρήσεων και περιγραφής επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ανάλυσης της διοικητικής δομής επιχειρήσεων, διοίκησης λειτουργίας των επιχειρήσεων και μέτρησης της απόδοσης και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και των συνιστούντων λειτουργιών. 6. Διεθνής Χρηματοοικονομική (8ECTS) Το μάθημα εξετάζει τις ευκαιρίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εταιρείες και επενδυτές στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Το μάθημα εξετάζει πρώτα την λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος, τις ενέργειες των διάφορων συμμετασχόντων στην αγορά συναλλάγματος καθώς και τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αγορά συναλλάγματος. Στενά συνδεδεμένο με την λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος είναι το θέμα του προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των κυριοτέρων νομισμάτων. Το επόμενο θέμα είναι οι διεθνείς συνθήκες ισορροπίας στις χρηματοοικονομικές αγορές και ανασκόπηση των εργαλείων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αναλύει την έκθεση εταιρειών στους κινδύνους που εμπεριέχουν οι διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα την οικονομική και λειτουργική έκθεση εταιρειών. Το κόστος και η διαθεσιμότητα του κεφαλαίου και ο τρόπος με τον οποίο εταιρείες χρηματοδοτούν τις διεθνείς τους δραστηριότητες (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο ή δανειοδότηση) είναι το επόμενο θέμα. Συνοψίζοντας θα αναλύσουμε την διεθνή διαχείριση χαρτοφυλακίων από επενδυτές. Η έμφαση του μαθήματος είναι στην πρακτική εφαρμογή των διαφόρων εννοιών στην χρηματοοικονομική διοίκηση με ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο του ευρώ στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 7. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (8 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει την χρηματοοικονομική επιχειρήσεων παρέχοντας μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων και επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά προβλήματα των εταιρειών. Στα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνονται η έννοια των οικονομικών προσόδων, ο επιχειρηματικός προγραμματισμός χρήσης κεφαλαίου, η τιμολόγηση παραγωγής στην χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, δικαιώματα προτίμησης, επισφαλή χρέη, ανάλυση πραγματικών ευκαιριών, κεφαλαιακή δομή, πολιτική μερισμάτων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση και σχέδιο αποζημίωσης ηγετικών στελεχών. 8. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (8 ECTS)

7 Το μάθημα αυτό εξετάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ναυτιλιακής επένδυσης. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα εξής: αρχές ναυτιλιακής επένδυσης, πηγές ναυτιλιακής χρηματοδότησης, απόκτηση πλοίου και ανάλυση ισολογισμού, μελέτες εφικτότητας λήψης ναυτιλιακών δανείων, ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και αρχές διαχείρισης κινδύνου. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοούν πλήρως τις κυριότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα τα τραπεζικά δάνεια, έκδοση μετοχών και ομολόγων καθώς επίσης και το είδος των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες ναυτιλιακών δανείων. Πρόσθετα θα συζητηθούν, η ανάλυση πιστωτικού κινδύνου σε επενδύσεις ναυτιλιακού περιεχομένου, η προετοιμασία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών και η μελέτη κατά πόσο οι χρηματοδοτήσεις ναυτιλιακών εργασιών μπορούν να καταστούν εφικτές. Τέλος, το μάθημα θα διδάξει τη χρήση παραγώγων στη ναυτιλιακή επένδυση και στη χρηματοδότηση. 9. Ναυλώσεις (8 ECTS) Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η παροχή λεπτομερούς γνώσης και η κατανόηση της ναύλωσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία περιλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών της αγοράς, τις πρακτικές, τις λειτουργίες και τις διαφορετικές μορφές των κατάλληλων ναυλοσυμφώνων για τα είδη των συμβολαίων ναύλωσης. Το μάθημα εξετάζει τις αγορές ναύλων, τα πλοία, τα εμπορεύματα και τις πορείες των συναλλαγών όπως και τα είδη των συμφωνιών ναύλωσης (ειδικότερα τη χρονοναύλωση και τις ναυλώσεις σκάφους για ταξίδι) καθώς επίσης και οποιαδήποτε μεταπροσαρμοστική εργασία. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση των διαφορετικών τύπων ναυλοσυμφώνων και των εγγράφων ναύλωσης καθώς και της κατανομής των υποχρεώσεων και ευθυνών των εμπλεκόμενων μερών. 10. Διαχείριση Κινδύνων Προϊόντων (8 ECTS) Το μάθημα αυτό μελετά τις διεθνείς αγορές εμπορεύσιμων αγαθών και τους μηχανισμούς συναλλαγών σε αυτές τις αγορές. Οι φοιτητές λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση για να αναλύσουν και να μετρήσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων σε επενδύσεις που περιλαμβάνουν εμπορεύσιμα αγαθά. Το μάθημα ασχολείται με τα πιο βασικά αλλά ευρέως γνωστά εμπορεύσιμα αγαθά όπως μεταλλεύματα, γεωργικά προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα, εστιάζοντας στην αναγνώριση και σωστή διαχείριση των κινδύνων που διέπουν την διαπραγμάτευση τους. Ένας από τους σημαντικούς στόχους του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή την απαραίτητη γνώση και εργαλεία που θα του επιτρέψουν να διαχειριστεί σωστά τις πληροφορίες πάνω στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα βασίζουν τις συναλλαγές σε εμπορεύσιμα αγαθά για παραγωγικούς, καιροσκοπικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το μάθημα σχολιάζει εκτενώς στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου των μεταβολών των τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης καθώς και δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα αυτό θα αναπτύξουν θεωρητικές και πρακτικές εναλλακτικές

8 λύσεις όσο αφορά τον έλεγχο των κινδύνων που χαρακτηρίζουν τις διεθνείς αγορές εμπορεύσιμων αγαθών. 11. Θέματα στη Διοίκηση (8 ECTS) Το μάθημα θα πραγματεύεται μελέτες περιπτώσεων που άπτονται διαφόρων πτυχών της διοίκησης με κεντρικό άξονα τη διοίκηση επιχειρήσεων στη Κύπρο αλλά και διεθνώς. Τα θέματα κυρίως θα είναι λειτουργικής και επιχειρησιακής φύσεως αλλά και προώθησης και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Το μάθημα θα συνεισφέρει στο να καταλάβουν οι φοιτητές πως αντιμετωπίζονται τα διοικητικά και χρηματοδοτικά προβλήματα των ΜΜΕ που αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη Κύπρο. Θέματα περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά Μ.Μ. επιχειρήσεων, πηγές και μορφές χρηματοδότησης, οργάνωση και έλεγχος, αυτοαπασχόληση, οικογενειακή επάνδρωση με την ευρύτερη έννοια του όρου, εξωτερικοί σύμβουλοι, προβλήματα των οικογενειακών μονάδων και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. 12. Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (8 ECTS) Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων και αγορών και αποσκοπεί στην βαθύτερη κατανόηση των αρχών της διαχείρισης επενδύσεων. Θέματα που μελετούνται: θεωρία και πρακτική εφαρμογή χαρτοφυλακίου (π.χ. παθητική και ενεργητική κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε ένα άριστο χαρτοφυλάκιο), ισορροπία στις αγορές κεφαλαίων (π.χ. αποτίμηση αξιογράφων), συμπεριφορική χρηματοοικονομική, και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων. Έμφαση θα δοθεί στην κριτική κατανόηση της τρέχουσας θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας στον τομέα της διαχείρισης των επενδύσεων και των επιπτώσεων της στην σύνθεση εναλλακτικών χαρτοφυλακίων. 13. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (8 ECTS) Το μάθημα αυτό παρέχει μια λεπτομερή εξέταση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, τις χρήσεις και εφαρμογές τους. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη προθεσμιακών συμβολαίων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεων ανταλλαγής και δικαιωμάτων προαίρεσης στις κεφαλαιαγορές και αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι αποτίμησης τους. Έμφαση δίνεται στη χρήση των παράγωγων για τη διαχείριση και αντιστάθμιση κινδύνου και την κερδοσκοπία. Πρόσθετα, διδάσκεται η τιμολόγηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων δια μέσω χρήσης της αρχής του no arbitrage (απουσία ευκαιριών καιροσκοπίας). Τέλος, εξετάζεται η τιμολόγηση των απλών και σύνθετων δικαιωμάτων προαίρεσης με τη χρήση λύσεων κλειστής μορφής και αριθμητικών μεθόδων. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή Monte Carlo simulations για την εκτίμηση χρηματοοικονομικών παράγωγων (European, American, Exchange option, other exotic options).

9 14. Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (8 ECTS) Το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει την κατανόηση τόσο στην διοίκηση των εταιρειών που δημιουργούν και διαχειρίζονται άλλες εταιρείες όσο όμως και πως εταιρείες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια επενδύσεων από τέτοιες εταιρίες. Η διοίκηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου περιλαμβάνει μεθόδους δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων στην επιχείρηση και μια λογική για την ανάληψη δράσης σε μια ποικιλία πρακτικών και ρυθμίσεων. Το μάθημα διερευνά μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους σκέψης για το τι περιλαμβάνει η διοίκηση επιχειρηματικότητας και το πώς δρουν και πράττουν οι επιχειρηματίες νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εξεύρεση κεφαλαίου. Το μάθημα απαντά σε ερωτήσεις όπως το τι είναι ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια, πώς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου εργάζονται, πως αυτά τα κεφάλαια επιλέγουν επενδύσεις και εξαγορές διαχείρισης, διαφορετικές στρατηγικές για την επένδυση, τους μηχανισμούς εξόδου κλπ. Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. 15. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων (8 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει τις θεμελιώδεις τεχνικές για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων με μειωμένο κίνδυνο. Εξοπλίζει τους φοιτητές με μερικές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σχεδιάσουν και πραγματοποιήσουν έρευνα σε αυτό το χώρο. Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές της αποτίμησης μετοχών και ομολόγων (stock and bond valuation). Συζητά λεπτομερώς την ανάλυση μέσου διασποράς και τη θεωρία του χαρτοφυλακίου (mean variance portfolio analysis) και μοντέλα όπως το CAPM και το APT, όπως και τεχνικές υπολογισμού κόστος κεφαλαίου. Καλύπτονται επίσης θέματα όπως η συνάρτηση χρησιμότητας (utility theory and state preference theory), στοχαστική κυριαρχία (stochastic dominance), και η αποτίμηση παραγώγων (contingent claims). ΕΧΝ 580/581 Διατριβή Μάστερ (16 ECTS ) Στα πλαίσια της διατριβής τους, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο μάθημα ΕΧΝ540 και αναμένετε να παρακολουθήσουν εντατικά σεμινάρια αναφορικά με γλώσσες προγραμματισμού και διαχείριση βάσεων δεδομένων που κρίνονται ως απαραίτητα εργαλεία για την διεκπεραίωση της διατριβής τους.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND SHIPPING Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων/titles of postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1989, είναι το πρώτο τμήμα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα. Μαθημάτων

Περιγράμματα. Μαθημάτων Περιγράμματα Μαθημάτων ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45-

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα