ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου"

Transcript

1 Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος, µε 2 παιδιά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Β. Γρίβα 11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Μακρονήσου Τρίκαλα ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Γραφ (εσωτ. 111), οικίας , FAX: , κινητό Ε-MAIL: Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 1. Διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.) στην Οικονοµική και το Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1997), µε βαθµό «ΑΡΙΣΤΑ» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Στάµου 2. 1 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1986) Υπότροφος καθ όλη τη διάρκεια σπουδών (2η σειρά εισαγωγής και 2η θέση αποφοίτησης) µε βαθµό πτυχίου 8,18 «Λίαν καλώς» 3. 2 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Πολυτεχνική Σχολή - Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.(1991), µε βαθµό πτυχίου 7,00 «Λίαν καλώς» Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 9/6/2011 µέχρι 31/8/2013 ύστερα από ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία, υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία 1

2 των 4 Τµηµάτων και εκπροσώπηση στο Συµβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας (υπ αριθµ. 5538/ διαπιστωτική πράξη του ΤΕΙ Λάρισας,). 3. Προϊστάµενος στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/2008 µε ιδιαίτερη διοικητική δράση 4. Αναπλ. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/ Υπεύθυνος Β Τοµέα Μαθηµάτων στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας (από 1/9/2008 έως 31/8/2009 και 1/3/2011 έως 8/6/2011) 6. Αναπλ. Δασάρχης, - Τµηµατάρχης - του Ταµείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστηµιακών Δασών (ΝΠΔΔ) - Διοίκηση Δάσους Περτουλίου (από έως 28/3/2006) µε αντικείµενο (Ν.1881/51) µε αντικείµενο (Ν.1881/51): α) την πρότυπη οργάνωση, διοίκηση, οικονοµική διαχείριση, διάθεση, εµπορία και έρευνα αγοράς προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου, ως µονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων, β) το σχεδιασµό και εκτέλεση πρότυπων δασικών ερευνών και γ) την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το σηµαντικό έργο που προσέφερα στη θέση αυτή καθώς και οι ικανότητες και η συνεργασία µου µνηµονεύονται σε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών. Σχετικό επιστηµονικό /ερευνητικό έργο, το οποίο εκτέλεσα ή στο οποίο συµµετείχα και το οποίο στήριξε την εν λόγω δραστηριότητα ή προέκυψε από αυτή, στα πλαίσια του ανωτέρω αντικειµένου επιστηµονικής δραστηριότητας, φαίνεται και στα Π.Α/1,2, 14, 15,16, 17,18, 22, 24, Δ9.1.1-Δ9.3.15, 79-82, Ζ5, Ζ7-8 κλπ), το οποίο εµπίπτει στο ειδικό γνωστικό αντικείµενο του ξύλου επίπλου ή των συµπαραγώγων της οικονοµίας ξύλου. Γ2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης Τµήµα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, (συνεχώς για οκτώ (8) ακαδηµαϊκά έτη από ). 3. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Στοιχεία Οικονοµίας» (συνεχώς για τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη ). 4. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου» (συνεχώς για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη ). Γ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Έρευνα αγοράς καταναλωτών κυπριακών επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών», 18/12/ / Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Ανάπτυξη καινοτόµου δράσης ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών και προϊόντων µονάδων παραγωγής επίπλων µε τη συνεργασία ελληνικών και ξένων ιδρυµάτων µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα», 3/6/ / Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ κωδικός έργου (ΚΕ) 2086 «Βελτίωση της παραγωγικότητας της λειτουργίας των δασικών εκµεταλλεύσεων» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/10/1988 έως 31/3/1989 και 1/9/1990 έως 15/11/1990 και 1/2/1991 έως 30/4/1991). 4. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 2368 «Διερεύνηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου ξύλου» (4/1990). 2

3 5. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 3011 «Αριστοποίηση της παραγωγής χριστουγεννιάτικων δένδρων ελάτης» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/4/1989 έως 30/6/1989 και 1/5/1990 έως 30/6/1990 και 1/12/1990 έως 28/2/1991). Δ. ΕΡΓΟ Δ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η αναφορά στο διοικητικό έργο για την περίοδο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος CV λόγω της έκτασής του (βλ. σελ. 27) Δ2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 2. Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 3. Στοιχεία Οικονοµίας (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 4. Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία ΙΙ στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. 5. Εµποριολογία δασικών προϊόντων (θεωρία) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 6. Ασκήσεις Δασικής Οικονοµικής ΙΙ (ασκήσεις) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου». Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, ISBN , Αθήνα, σελ «Τεχνολογία Ξύλου Μετρήσεις» Μαντάνης Γ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι. Βιβλίο της Α Τάξης Τ.Ε.Ε. 2 ου κύκλου ειδικότητας Επιπλοποιίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 175 σελίδες. (ύστερα από ανταγωνιστική διαδικασία). Β1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ P. Trivellas, P. Ipsilantis, I. Papadopoulos, D. Kantas. Chapter Challenges for Quality Management in Higher Education. Open Access book, "Quality Assurance", ISBN , published by InTech, (in press). «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Συµµετοχή στο Συλλογικό Τόµο PLEASE ENTER σελ «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Κεφάλαιο 9. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, σελ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ

4 3. Παπαδόπουλος, Ι. (2005) «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2003) «Στοιχεία Οικονοµίας» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Τρίγκας, Μ. (2005) «Μηχανοργάνωση των διαφόρων τµηµάτων και βασικών µονάδων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ. 80. Γα. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 6. «Στατιστικό πακέτο (πρώτα βήµατα) SPSS for Windows» - Εγχειρίδιο χρήσης» (20 σελίδες, (συν-συγγραφή µε Ν. Στάµου. Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) Δ1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ α. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και β. του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Συνολικά περισσότερες από σαράντα πέντε (45) πτυχιακές εργασίες (πρωτότυπες ερευνητικές). Δ2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Ως συνεπιβλέπων σε 1 µεταπτυχιακή διπλωµατικές εργασίες 1. ΑΠΘ Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. (2005) µε θέµα: «Η οικονοµική χωροθέτηση των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία µε τη χρήση γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών» Ως µέλος της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής σε 1 µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία 1. Παν/µιο Θεσσαλίας Τµήµα Χωροταξίας (2011) µε θέµα: «Η συµβολή των δασικών βιοµηχανιών στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας» (130/ άπόφαση Γενικής Συνέλευσης Ε.Σ. Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/µίου Θεσσαλίας). Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Συµµετοχή στην θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος: ως υπεύθυνος του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της υλοποίησης του συνόλου των προκαταρκτικών εργασιών της δίµηνης ανά έτος θερινής πρακτικής άσκησης των 3ετών και/4ετών φοιτητών ( ) ως εκπαιδευτής στο πρόγραµµα της θερινής πρακτικής άσκησης του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής κατά τα έτη: ως υπεύθυνος πρακτικής άσκησης σπουδαστών έξι (6) σπουδαστών/ριων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και έξι (6) αλλοδαπών φοιτητών από το πρόγραµµα ERASMUS (4 από Φινλανδία και 2 από Βουλγαρία) Δ3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Trigkas, M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly Greece. Special Edition of European Journal of Innovation Management (EJIM), Vol. 12, No 5 (in press) 4

5 2. Papadopoulos, J. and Kovousoglou, V., Personal Sales Strategies of Greek Furniture Enterprises. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 3, pp Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp Η συγκεκριµένη εργασία διακρίθηκε ως µια από τις 6 καλύτερες πρωτότυπες εργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα στις 250 που συνολικά αξιολογήθηκαν ύστερα από διπλή «τυφλή» κρίση και παρουσιάστηκαν στο 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean που πραγµατοποιήθηκε στο Σαλέρνο της Ιταλίας (26-28/10/2010) 4. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. MIBES Transactions On-Line International Journal, Vol.4, Issue 1, pp Papadopoulos, J., Karagouni, G. and Trigkas, M, Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 2, pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Management of International Business and Economic Systems (MIBES) Transactions International Journal, Vol 3, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι., «Έρευνα αγοράς πιστοποιηµένης ξυλείας προερχόµενης από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση στην Ελλάδα». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος, αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 8. Τρίγκας, Μ., Μπλιούµης, Β.,Χριστοδούλου, Α. και Παπαδόπουλος, Ι., «Η οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος καινοτοµίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 9. Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Διαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 2/2006. Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ (Φ3/Δ3.7) 11. Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On-Line International Journal ISSN , Vol.1, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός Γ., Σούτσας Κ., «Έρευνα ανταγωνιστικότητας και ανταπόκρισης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των θεσσαλικών επιχειρήσεων επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, Τόµος 16, Σειρά VΙ, τεύχος 4/2005, Θεσσαλονίκη, σελ

6 13. Παπαδόπουλος, I., «Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΔ Vol. 44 αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη, Θεσσαλονίκη 2001, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Γ. Νταλός, Δ. Τούλας, «Έρευνα της πολιτικής ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης και διάθεσης των παραγόµενων θεσσαλικών επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΓ Vol. 43, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή Θεσσαλονίκη 2000, σελ Αστέρης, Κ., Ι. Παπαδόπουλος, «Ανερχόµενα δένδρα βαθµίδων διαµέτρου ενός κηπευτού τµήµατος. Εκτίµηση και χρησιµότητα στη δασική πράξη». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Ν. Στάµου, «Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.» Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Σταµατέλλος, Γ. και Στάµου, Ν., «Αποκλίσεις εκτιµήσεων όγκου και αξίας δένδρων υλοτοµίας στο Πανεπιστηµιακό Δάσος Περτουλίου» Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Στάµου, Ν. Ι. Παπαδόπουλος, «Διαδικασίες σχεδιασµού και προοπτικές της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νοµού Τρικάλων». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Christodoulou, V. Blioumis, I. Papadopoulos, N. Stamou, «Economic The Economic Analysis-Enviromental Aspects of Christmas Tree Production-The case of Greece. Publication of Laboratory of Forest Economics, Department of Forestry and Natural Environment Aristotle University of Thessaloniki pp Χριστοδούλου, Α., Β. Μπλιούµης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου «Η παραγωγή χριστουγεννιάτικου δένδρου. Μια ελκυστική αποδοτική αλλά παρεξηγηµένη δραστηριότητα» (Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τόµος ΛΔ αριθµός 11. ΑΠΘ Θεσσαλονίκη σελ Δ4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Ipsilantis, P., Batis, N, Kantas, D., Papadopoulos, I., Trivellas, P., Experiences gained from the implementation of Quality Management processes at a Greek Higher Education Institution. Cultural, organizational and stakeholder issues. Sixth European Quality Assurance Forum (EQAF 2011), 17-19/11/2011, Antwerp, Belgium (in press). 2. Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Ntalos, and E. Premeniotou, Green Economy. The case of Sustainable Building Cluster in Greece. Book Proceedings of the 4 th Annual International EuroMed Conference, Business Research Challenges in a Turbulent Era, ISBN: , Agios Nikolaos, Crete, Oral presentation, October 20-21, 2011, pp Trigkas, M. Papadopoulos, J., Tassiopoulou K., Porikos N., Green entrepreneurship in Greek furniture enterprises. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference, Serres Greece, Sept. Oral paper, pp Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Karagouni, G., The Effects of Economic Crisis on Greek Wood and Furniture Sector and Ways to Confront it. Book Proceedings of the 3 rd Annual International EuroMed Conference of Business Developments Across Countries 6

7 And Cultures, ISBN: , Nicosia Cyprus, Oral presentation, November 4-5, 2010, pp Η εργασία αυτή ζητήθηκε να δηµοσιευτεί στο Journal of Business and Economics. 5. Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of timber certification, coming from sustainable forests management, promotion. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Trigkas, M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly Greece. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Karagouni, G., I. Papadopoulos and M. Trigkas, Competitive Sources & Performance of Cypriot Furniture Manufacturers. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Trigkas, M., A., Sideras, G., Ntalos and I., Papadopoulos, Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of the 2 nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN Oral presentation, pp Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22 nd 23 rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp Papadopoulos, J., Α. Karvelas and D. Avramouli, Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case. Proceedings of the 5th HSSS International Conference, Xanthi, Greece, 2009 (in press) 11. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper, pp Trigkas, M., Blioumis, V., Papadopoulos J., and Karagouni, G., Innovation System Analysis of the Wood and Furniture SME s in the Region of Thessaly. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper pp Papadopoulos, J., Gl. Karagouni, A Consumer Market Research On Cypriot Furniture and Woodworking Manufacture. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Karagouni Gl, Papadopoulos, J., Kyprianou Ch., Vasiliou, Gl., A Survey of Manufacturing Strategies and Operations in Cypriot Small and Micro Furniture Firms. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Papadopoulos, J., G., Karagouni, G., Valergas, I., Sevopoulou, Clustering as a Means for Gaining Competitive Advantage in Small and Micro Furniture Firms Marketing Opportunities. Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp

8 16. Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2008 (MIBES) International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp Papadopoulos, J., M. Trigkas, Bio Fuels Selling and Utilization from Agro Forestry Products and Wood Process Residues in West Macedonia in Greece. International Symposium on Wood Science and Technology 2008 (IAWPS2008), Harbin, China 27-29/9/2008. (in press) 18. Papadopoulos, I., Karagouni, G., European Timber Trade Analysis: An Economical Overview and Regional Market Potential. International Workshop, Larnaka Cyprus, March 2007, Cost Action E34 Bonding of Timber : Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2006 (MIBES) International Conference, /Larisa Greece, Oral paper N.9 pp Δ5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Πρεµενιώτου, Ε., Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηµατικών Σχηµατισµών (clusters) στην πράσινη οικονοµία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόµησης. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 2. Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ., Πλατογιάννη, Ε., Έρευνα εφαρµογής του CE στα προϊόντα ξύλου στην ελληνική αγορά. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 3. Σκαρβέλης, Μ., Τζιτζιρής, Κ., Παπαδόπουλος, Ι., Συµπεριφορά στη µετάδοση του ήχου διαφόρων τύπων ξύλινου δαπέδου. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 4. Παπαδόπουλος, Ι. και Κοβούσογλου, Β., Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Καβάλα 4-5/6/2010) (υπό έκδοση). 5. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Καραγκούνη Γλ., Συµπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές. Παρουσίαση στο 14 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, Πάτρα 4-7/10/2009, σελ Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Ποιότητα και Τεχνολογία στον Κυπριακό κλάδο ξύλου επίπλου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Πάτρα 4-7/10/2009, σελ Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Nταλός Γ., Καραγκούνη Γλ., Σιδεράς Α., Ονουφρίου Α., Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόµων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Πάτρα 4-7/10/2009, σελ Αλεξανδρίδης, Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Αλεξανδρίδης Μ., Ανάλυση συστήµατος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Πάτρα 4-7/10/2009, σελ Βάντα, Β., Χριστοδούλου, Α. Παπαδόπουλος, Ι., Έρευνα Καταγραφής των Στάσεων και Απόψεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ξύλου και Επίπλου που αφορούν την Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Πάτρα 4-7/10/2009, σελ

9 10. Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Σιδεράς, Α., Ανδρωνά, Ε., Επίδραση της φωτιάς στις ιδιότητες του ξύλου. Το παράδειγµα της Πελοποννήσου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, Πάτρα 4-7/10/2009, σελ Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Κριτήρια χωροθέτησης επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, SET , ISBN , σελ Παπαδόπουλος Ι., Καραγκούνη Γλ., Τρίγκας Μ., Σχεδιασµός στρατηγικών µάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Τρίγκας Μ, Χριστοδούλου, Α., Παπαδόπουλος Ι., και Καραγκούνη Γλ., Παράγοντες Καινοτοµίας στις Θεσσαλικές ΜΜΕ Ξύλου και Επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Παπαδόπουλος, Ι., Καραγκούνη, Γ., Τρίγκας, Μ., «Ανάλυση του Κυπριακού Κλάδου Επίπλου και Ξυλουργικών Εργασιών Μελέτη Περίπτωση». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Βάντα, Β., Φωτίου, Π., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., Στάµου, Ν., «Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσµατικότητας της Διαφήµισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Μουσκάτ, Α., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., «Η Επικοινωνία και η Συνεργασία µεταξύ των Διαφόρων Τµηµάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Μπλιούµης, Β., Νταλός, Γ., «Χωρική Μεταβλητότητα Κοινωνικο-οικονοµικών Μεγεθών και Επιλογή του Τόπου Εγκατάστασης των Επιχειρήσεων Ξύλου Επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Τρίγκας, Μ., «Έρευνα Διάθεσης και Αξιοποίησης Βιοκαυσίµων από Γεωργικά & Δασικά Προϊόντα και Υπολείµµατα Κατεργασίας Ξύλου στη Δυτ. Μακεδονία» Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Λίµνη Πλαστήρα 26-27/4/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός, Γ., Θέος, Β., Κορέντζελου, Α., «Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος ΙΙ, σελ Μπαξεβάνης, Κ., Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Μαντάνης, Γ., Κόκκα, Ε., «Έρευνα Αγοράς του OSB Διεθνώς και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος Ι,, σελ Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Τσιάλτας, Θ., «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ή / και διαδικασιών ή / και µεθόδων µεταποίησης στον κλάδο του Ξύλου (W.IN)». Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας «Καινοτόµες Δράσεις Δυτ. Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά 13/12/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Θεοδωροπούλου Πιερράκου Δ., Στάµου Ν.Ι, 2002 «Οικονοµική αποτίµηση και αξιολόγηση των ζηµιών από ξηράνσεις ελατοδασών στην Ελλάδα» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Έρευνα, προστασία και διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων, περιαστικών δασών και αστικού πρασίνου». Θεσσαλονίκη σελ. 9

10 23. Παπαδόπουλος, I.I., Χριστοδούλου, A., Μπλιούµης, B., Στάθης, K., Στάµου, N.Ι., «Προβλήµατα της δασικής πράξης και του δασολογικού κλάδου. Καταγραφή και ανάλυση απόψεων». Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 8 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Σύγχρονα προβλήµατα δασοπονίας». Θεσσαλονίκη σελ. Δ6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (χωρίς κρίση) 1. Παπαδόπουλος Ι., Παράγοντες και συµπτώµατα της οικονοµικής κρίσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων ξύλου & επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου, σελ Παπαδόπουλος Ι., Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικα διαχειριζόµενα δάση.. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 3. Παπαδόπουλος Ι., Το «πρόβληµα» της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου ΕΠΙΠΛΕΟΝ. 4. Παπαδόπουλος Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ. Πρεµενιώτου, Ε Δηµιουργία του Ελληνικού Cluster Αειφόρου Δόµησης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 5. Παπαδόπουλος Ι., Ζητείται «ΕΛΠΙΣ» για τις ελληνικές επιχειρήσεις του ξύλου. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 50, Ιανουάριος- Φεβρουάριος Παπαδόπουλος Ι., Ένα δάσος από ευκαιρίες. Ειδική έκδοση εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ The Economist, Νοέµβριος 2010, τεύχος 81, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Μαντάνης, Γ %! Ακόµη µεγαλύτερη η επαγγελµατική απασχόληση των πτυχιούχων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολ. Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 14/12/2010. Δηµοσιεύτηκε σε πολλές εφηµερίδες και περιοδικά. 8. Παπαδόπουλος Ι., Πώληση επίπλων βάσει συναισθήµατος και µε υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 44, Ιανουάριος- Φεβρουάριος, σελ Παπαδόπουλος Ι., Ξέρουν πραγµατικά οι πελάτες σας ότι υπάρχετε; ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 41, Ιούλιος- Αύγουστος Παπαδόπουλος Ι., Αγατσιώτη Ε. και Βιλαώρα Α., Εφαρµογή του συστήµατος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, (υπό δηµοσίευση). 11. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., και Ονουφρίου Α., Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά, Περιοδικό INTERWOOD, έτος 3, τεύχος 4, Ιούνιος, σελ Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου B µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 40, Μάιος - Ιούνιος. 13. Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Το προφίλ και οι επιθυµίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 2, Άνοιξη Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου Α µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 38, Ιανουάριος-Φεβρουάριος. 15. Νταλός Γ., Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Σιδεράς Αδ., Wood pellets η εναλλακτική πηγή ενέργειας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 37, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 16. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Βαλέργας Γ., Σεβοπούλου Ι., Cluster ή επικίνδυνη µοναξιά στην Αττική; Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 35 (Σεπτ. Οκτ.) 17. Παπαδόπουλος Ι., Επιστηµονική Ηµερίδα στη Λευκωσία, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 32, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 18. Παπαδόπουλος Ι., Οι «εποµένες» µέρες για το φυσικό περιβάλλον µετά τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας και Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος

11 19. Κακαράς Ι., Καραστεργίου Σ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι., Ολυµπία ώρα µηδέν. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Παπαδόπουλος Ι., Ο κατάλληλος φορέας αποτελεσµατικής δασοπυρόσβεσης στη χώρα µας, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας. 21. Παπαδόπουλος Ι., Ρενιέρη Β., Στρατηγικές µάρκετινγκ επιχειρήσεων επίπλου Εφαρµογή του προγράµµατος GMMSO2. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Διάθεση & αξιοποίηση βιοκαυσίµων από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Οικονοµίδου Ε., Παπαφακλή Λ., Έρευνα χρήσης και αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. INTERWOOD τεύχος 1/2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Δηµιουργώντας µια πετυχηµένη επιχείρηση. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 27, 3/ Παπαδόπουλος Ι., Σωστή επικοινωνία: Το κλειδί της επιτυχίας µιας επιχείρησης. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 25, 11/ Παπαδόπουλος Ι., Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 24, 9/ Παπαδόπουλος Ι., Η ανταγωνιστικότητα των εταιριών επίπλων ως στοιχείο µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 23, 7/2006, σελ Παπαδόπουλος Ι., Η ικανοποίηση του πελάτη ως ιδιαίτερη αξία του µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 22, 5/ Παπαδόπουλος Ι., Θέος Β., Κορέντζελου Αικ., Έρευνα προοπτικής εισόδου του LVL στην ελληνική αγορά. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 21, 3/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών εισαγωγής νέων γραµµών επίπλων. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 18, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Η προώθηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 16, Αθήνα, σελ : ISSN: , σελ Δ7. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (χωρίς την έκδοση πρακτικών) την τελευταία 3ετία (ενδεικτικά) 1. Παπαδόπουλος Ι., «Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση», Παρουσίαση στην Ηµερίδα του WWF και του ΕΘΙΑΓΕ µε τίτλο Ελληνική Δασοπονία: ένα µεγάλο πλεονέκτηµα και για την ελληνική οικονοµία, Αθήνα, 16/5/ Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα, ευκαιρίες, χρηµατοδότηση. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Αθήνα, 18/3/ Ntalos, G., Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Premeniotou, E., «Business Plan of Hellenic Green Building Cluster (H.G.B.C.)» ICMED Conference, Athens 16/9/ Παπαδόπουλος, Ι Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα ευκαιρίες. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Καρδίτσα, 4/12/ Παπαδόπουλος, Ι. και Καντάς, Δ «Αποτελέσµατα έρευνας σπουδαστικής µέριµνας του ΤΕΙ Λάρισας. Συνάντηση εργασίας «Εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σπουδαστική µέριµνα στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας» που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα στις 16/11/

12 6. Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κολυµπίρης Τ. και Τζιαβάρας, Π «Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωµάτων». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «1 ο Πανελλήνιο Forum Ξύλινων Κουφωµάτων». 7. Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κοβούσογλου, Β «Στρατηγικές πωλήσεων και η εργασία του σύγχρονου πωλητή σε ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «Future Furniture, το µέλλον του επίπλου είναι εδώ!». 8. Παπαδόπουλος Ι.Ι. και Καντάς, Δ., 2010 «Παρουσίαση αποτελεσµάτων της Ενδιάµεσης Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΤΕΙ Λάρισας». Παρουσίαση στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας στη Λάρισα στις 23/2/2010 µε θέµα: «Η συµβολή των διαδικασιών αξιολόγησης & διασφάλισης ποιότητας στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΙ Λάρισας». 9. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Στρατηγικές µάρκετινγκ για την προώθηση των WPC s». Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στη Λευκωσία 11/10/2009 µε θέµα: «Σύνθετα συγκολληµένα προϊόντα µε την πρόσµιξη ξύλου και πολυµερών µε βελτιωµένες ιδιότητες µε έµφαση στη χρήση τους στην κατασκευή επίπλων και ξύλινων κατασκευών». 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Συµπεριφορά καταναλωτών & επιχειρηµατιών στην ελληνική αγορά επίπλου». Παρουσίαση στην Ηµερίδα του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου µε της Ένωσης Επιπλοξυλουργών Τρικάλων, στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Σύγχρονες εξελίξεις στους κλάδους ξύλου & επίπλου» 11. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Ανάλυση της µέχρι σήµερα πορείας του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών» 12. Παπαδόπουλος Ι.Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., Σωκράτους Μ., Ονουφρίου Α., «Έρευνα αγοράς των WPC s (Wood Plastic Composites) στην Κύπρο». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η FURNIMA στη Θεσσαλονίκη στις , µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την εφαρµογή του CE στις ξύλινες κατασκευές». 14. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Δασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε ο Δασολογικός Σύλλογος Τρικάλων στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Η Ελληνική δασοπονία τον 21 ο αιώνα». 15. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2008 «Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Λάρισας στην Καρδίτσα στις , µε θέµα: «Πεπραγµένα του προγράµµατος «Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ Λάρισας Γ φάση». 16. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Συµπεριφορά καταναλωτών επίπλων κουζίνας». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: Η αγορά επίπλων κουζίνας». 17. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Πανγκυπριακή έρευνα καταναλωτών για την αγορά των κυπριακών επίπλων & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωση η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: Η 12

13 υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου ξύλου - επίπλου της Κύπρου και οι δυνατότητες συµβολής των WPCs στην ανάπτυξη του κλάδου». 18. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Τα µυστικά του µάρκετινγκ για επιτυχηµένες επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το Τµήµα µε το ΙΤΕΔΑ «Επίσηµη έναρξη της δηµιουργίας του Ελληνικού Cluster Ξύλου και Επίπλου» Καρδίτσα. 19. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Η άποψη των αποφοίτων», Συνδιοργάνωση Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Γραφείου Διασύνδεσης Παραρτήµατος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 20/6/2007. Δ8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ), Δημοσιευμένο σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων ή συνέδρια Δ8.1 ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Winter Tourism, Development of Mountainous Areas and Visitors Attitudes Towards Landscape Protection». Anatolia (An International Journal of Tourism and Hospitality Research) Volume 12, Number 2 Winter 2001: pp. 2. Rahmann G., S.W. Ashworth, J-P. Boutonnet, G. Brunori, I. Papadopoulos, 2001 Opportunities and barriers for niche marketing of lamb in European LFAs based on consumer attitudes to product quality. Agrarwirtschaft 50 (2001), Heft 5, pp1-9. Δ8.2 ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 3. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Role and evolution of Winter tourism demand in the development of Greek mountain areas: The case of Pertouli ski-center». Presented in the International Scientific Congress Tourism Insular areas and special destination 14-16/12/2000 Chios Greece. 4. Ispikoudis J, Alexandridis F.M., Papadopoulos J.J., Karatasiou M., Abraham H., Koiou G., Papadopoulou M., Konstadinidis C., and Nastis, A The Landscapes of Portaikos - Pertouli Area, Greece. A research for their social role. Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Papadopoulos J.J., Alexandridis F.M., Nastis A., «The consumers expectations for the lamb and kid meat (as an direct product of husbandry systems) in Less Favored Area of Portaikos - Pertouli, Greece», Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Δ8.3 ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 6. Τρίγκας, Μ., Αλεξίου, Ε., Παλάσκας, Δ., Παπαδόπουλος, Ι., Στάµου, Ν., «Περιβαλλοντικός εθελοντισµός και τοπικές κοινωνίες: Η περίπτωση της περιοχής ΟΠΑΑΧ «Ορεινή Καλαµπάκα». Πρακτικά Συνεδρίου δράσης Jean Monnet για το περιβάλλον, Βέροια 30/11 1/12/2007, σελ Παλάσκας, Δ., Σπ. Γκατζογιάννης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου, «Δασικές εφαρµογές διαδικτύου. Η περίπτωση του ιστοχώρου του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής Α.Π.Θ.» Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου (των Περιβαλλοντικών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της χώρας), 7-9/5/2204, Νέα Ορεστιάδα, σελ. 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Δ. Παλάσκας, Σπ. Γκατζογιάννης, Ν. Στάµου, «Οικονοµική ανάλυση και αποδοτικότητα έργων για τη δηµιουργία ενός ορεινού φυσικού 13

14 κτηνοτροφικού πάρκου» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 9. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Σπ. Γκατζογιάννης, Δ. Παλάσκας, Ν. Στάµου, «Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατµοµηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2003 «Δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού µουσείου και των άλλων δασικών πόρων του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Μουσείου Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου «Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µνηµεία και µουσεία εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Μυτιλήνη 17-19/10/ Παπαδόπουλος Ι.Ι., Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Διερεύνηση των προϋποθέσεων άσκησης αειφορικής βιολογικής κτηνοτροφίας σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 12. Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Παπαδόπουλος Ι.Ι., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Δείκτες βιολογικής κτηνοτροφίας. Μια πρώτη προσέγγιση» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Πολυλειτουργική Αξιοποίηση και βιώσιµη ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου» Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης Ινστιτούτο Επιµόρφωσης στο Βόλο στις 9-11/12/ Παπαδόπουλος Ι., Ο. Χριστοπούλου, Α. Παπασταύρου, «Αξιολόγηση της ζήτησης στο Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου και αξιοποίηση των προτιµήσεων στάσεων των επισκεπτών στην περαιτέρω ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Δήµου Αιθήκων», Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση διαταραγµένων περιοχών». Θεσσαλονίκη σελ. 15. Παπαδόπουλος Ι., Ισπικούδης, Ι., Νάστης, Α., Αβραάµ, Ε., Βασιλάκη, Ε., Κωδωνά, Μ., «Η σηµασία των έµµεσων προϊόντων των κτηνοτροφικών συστηµάτων για την ανάπτυξη της περιοχής των δήµων Πύλης και Αιθήκων», Πρακτικά διηµερίδας µε θέµα «Λιβαδοπονία & Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Ο ρόλος της βόσκησης στη διαµόρφωση του λιβαδικού και οικονοµικού τοπίου της περιοχής Πύλης και Αιθήκων, Ν. Τρικάλων», Θεσσαλονίκη σελ. Δ9. ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Έχουν συνταχθεί, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων αρκετές µελέτες, ορισµένες από τις οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω : Πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για τη δηµιουργία cluster αειφόρου δόµησης Ανάπτυξη σχεδίου µάρκετινγκ καινοτόµων θεσσαλικών επίπλων οικονοµοτεχνικές µελέτες ίδρυσης µονάδων νέων τεχνολογιών συνδεσµολογίας ξύλου, προµήθειας νέων µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου, ερευνών ανάλυσης εσωτερικού & εξωτερικού εµπορίου και προσδιορισµός νέων αγορών προϊόντων ξύλου, καταγραφής & αξιολόγησης αγοράς εργασίας αποφοίτων Τµηµάτων Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π., Τεχνολογίας Τροφίµων κλπ 14

15 Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ E1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α. Έχουν γίνει συνολικά πάνω από σαράντα δύο (42) βιβλιογραφικές ετεροαναφορές στο έργο: Στη δηµοσίευση Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp έχουν γίνει έξι (6) ακόλουθες αναφορές: 1. Παυλογεωργάτος, Π. (2012). Ξύλο. Είδη ξύλου, χρήσεις, δοµή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, Μία (1) αναφορά Κεφάλαιο 3.1, σελ Κόλλιας Ε., Α. Χριστοδούλου (2011). Έρευνα της συµπεριφοράς των καταναλωτών στην Ελλάδα για τα πιστοποιηµένα προϊόντα ξύλου, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου lias.pdf 3. Rika A.H., Harlina, S.J., Sabariah, M., (2011). Performance measurement for sustainable supply chain in automotive industry: a conceptual framework. International Journal of Value Chain Management, Vol 5, N. 3-4 / 2011, pp l=el 4. Heesup, H., Li-Tzang, J.H., Jin-Soo, L, Chwen, S (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demografics, and eco-friendly intentions. International Journal of Hospitality Management, Vol 30, Issue 2, pp Κακαράς, Ι. (2011). Τεχνολογία Ξύλινων Δοµικών Κατασκευών. Εκδοτικός οίκος ΙΩΝ (υπό έκδοση) Δύο (2) αναφορές στα Κεφάλαια και Η εργασία αυτή σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του περιοδικού EuroMed Journal of Business κατατάχθηκε στη 2η θέση ανάµεσα σε όλες τις δηµοσιευµένες εργασίες του περιοδικού που έγιναν download το 1ο εξάµηνο από τη δηµοσίευσή της (266 downloads) και στην 4η θέση ανάµεσα σε όλες τις δηµοσιευµένες εργασίες του περιοδικού που έγιναν download κατά τη διάρκεια του έτους 2011 (223 downloads). 7. Επιπρόσθετα ένα αντίγραφό της εργασίας αυτής ζητήθηκε από το TEXAS A&M University University Libraries. Στη δηµοσίευση Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22nd 23rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp έχει γίνει µία (1) βιβλιογραφική αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. (2011). Τεχνολογία Ξύλινων Δοµικών Κατασκευών. Εκδοτικός οίκος ΙΩΝ (υπό έκδοση) Κεφάλαιο 1. Στη δηµοσίευση Αλεξανδρίδης, Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Αλεξανδρίδης Μ., Ανάλυση συστήµατος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). έχει γίνει µία (1) βιβλιογραφική αναφορά: 1. Στάµου, Ν. (2010). Οικονοµική των δασικών εκµεταλλεύσεων, Επανέκδοση Υπηρεσίας Δηµοσιευµάτων Α.Π.Θ., σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου». Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, ISBN , Αθήνα, σελ έχει γίνει µία (1) βιβλιογραφική αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. (2011). Τεχνολογία Ξύλινων Δοµικών Κατασκευών. Εκδοτικός οίκος ΙΩΝ (υπό έκδοση). 15

16 Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, I., «Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΔ Vol. 44 αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη, Θεσσαλονίκη 2001, σελ έχουν γίνει πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Διαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 2/2006. Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, σελ έχουν γίνει πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Ntalos, G. And Cholmpa, (2007). The Use of Origanum vulgare ssp. Hirtum as a substitute for particleboard production. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Νταλός, Γ. (2007). Η χρήση των στελεχών της ρίγανης (Origanum vulgare ssp. Hirtum), ως πρώτη ύλη για την παραγωγή µοριοπλακών µε αρωµατικές ιδιότητες. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι., Σταµατέλλος, Γ. και Στάµου, Ν., «Αποκλίσεις εκτιµήσεων όγκου και αξίας δένδρων υλοτοµίας στο Πανεπιστηµιακό Δάσος Περτουλίου» Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ » έχουν γίνει δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics 16

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟε, 29 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟε, 29 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟε, 29 Φεβρουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Νόµος αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό.

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό. Στην εποχή της, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο το Νοέµβρη του 1973, για την άρχουσα τάξη και τους συµµάχους της δεν ήταν και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από µια αντικρατική ανταρσία αναρχοκοµµουνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ. Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ. Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Αιφνιδιαστική αλλαγή νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αύξηση Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι για την άµεση αντιµετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας

Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας Λίγα λόγια για τις ταινίες µυθοπλασίας Ο ιστορικός-κριτικός κινηµ/φου Ιάσων Τριανταφυλλίδης θα προλογίσει τις δύο πρώτες χρονολογικά ταινίες του αφιερώµατος, που αποτελούν και τις πρώτες ερµηνείες της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία (1982-2011)

Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία (1982-2011) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος στην παιδική και νεανική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα»

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 2132063554 E-mail: epolitismou@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο Υπαίθριοι χώροι & φύση στην πόλη Διδακτική ομάδα: Τ. Κοσμάκη, Δ. Πολυχρονόπουλος Σπουδαστής: Γιαννικόπουλος Χαράλαμπος Θέμα: Λόφος Αγ. Ιωάννη Κυνηγού (Κυνοσάργους)

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 29 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγικά Η εργασία αυτή αφορά δυο δρόµους σε µια κεντρική συνοικία του δήµου Αθηναίων, τους δρόµους Σαρρή και Αριστοφάνους στην συνοικία του Ψυρή. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Ανάπλασης Κεντρικών Περιοχών Ελευσίνας

Προτάσεις Ανάπλασης Κεντρικών Περιοχών Ελευσίνας 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 1.1. Πρόλογος 8 1.2. Εισαγωγή 9 1.3. Περίληψη 10 1.4. Στόχοι μελέτης 11 1.5. Μεθοδολογία 12 2. Ανάλυση Περιοχής Μελέτης 13 2.1. Πολεοδομική Ανάλυση Περιοχής 13 2.2. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΟΥ Υποψήφια ιδάκτορας του ΑΠΘ Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού κράτους απέναντι στην Μουσουλµανική Μειονότητα Οι ανισότητες στον εκπαιδευτικό χώρο, πολύ συχνά δεν προέρχονται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4ης-11-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..353/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ειδικός Στόχος 1:Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου: Ποιοτική Αναβάθµιση του παραδοσιακού µοντέλου ήλιος - θάλασσα και εµπλουτισµός του µε ανάδειξη κατά προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.6592 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. του έτους 2005 (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..273/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα ιπλωµατική εργασία µε θέµα της ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής : ηµήτριος Γκίνογλου 1 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (µε βάση προτάσεις & συµπεράσµατα των περιφερειακών µελετών της νέας ΚΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος).

Τη σύντοµη παρουσίαση του φυσικού πλαισίου αναφοράς (Πίνδος - Αχελώος). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο, µε τον οποίο η «άγρια ανάπτυξη» κυριολεκτικά εξαφανίζει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και µεταβάλλει ριζικά τα δεδοµένα του χώρου. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης. Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 1.

Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης. Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 1. Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων µαθητών: για µια παιδαγωγική της αξιολόγησης. Μαρία Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. 1. Εισαγωγή Η µετανάστευση, στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1. Ο ποιητής ευχαριστεί το Θεό, γιατί του πρόσφερε το δώρο της ποίησης, αναγνωρίζοντας µάλιστα την ιδιαίτερη αξία που αυτή έχει στη ζωή του ( δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σήµερα θέτουµε σε διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικός απολογισµός 2005 παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες

κοινωνικός απολογισµός 2005 παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες κοινωνικός απολογισµός 2005 παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες κοινωνικός απολογισµός 2005 παγκόσµιο όραµα ανθρώπινες αξίες Περιεχόµενα 4 Οι Αξίες µας 6 Μήνυµα από τη ιοίκηση 8 Κοινωνικά Ορόσηµα 10 Η S&B

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»

Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθνα, 12/3/2012 «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» (65) Αριθμ. Πρωτ.: 68 Ταχ. Δ/νση: Δ.ΠΑΠΑΣΙΡΗ 13 Τ.Κ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Πληροφορίες: ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο: 2102312038 FAX: 2102313278

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725 τ. Β / 19-8-1997)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α)δ/νση ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο διθέσιο και 2 ο μονοθέσιο Νηπιαγωγεία Βροντούς Πιερίας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η αυλή του σχολείου μας» Σχολική χρονιά 2002-2003 Παιδαγωγική Ομάδα: Στρίμπα Γεωργία Γεωργιάδου έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν.

Ευχαριστούµε πολύ, το προσωπικό του Ειδικού σχολείου Αιγάλεω, για την πολύτιµη βοήθεια που µας πρόσφεραν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ.. 5 1. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.. 7 2. ΙΑΦΟΡΑ TEST.... 13 3. ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ TEST... 16 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δροσιά,12/1/2015 Αρ.πρωτ.738 EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Θέµα: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι.

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εκτίμηση και ο σχηματισμός μιας έστω και αδρομερούς εικόνας του κράτους που ίδρυσε ο Αλέξανδρος είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου 4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου Το γλωσσικό ζήτηµα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών και συµπεριφορών σε κρίσιµες φάσεις της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4165, 6.6.2008 Ν. 31(Ι)/2008 Ο περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας

Η ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας 1.Τίτλος 2. Παρουσίαση του προβλήµατος Α1. Θέµατα βιβλιογραφικής έρευνας: Η ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας Η ιστορία και η εξέλιξη του ενδύµατος συνδέονται στενά µε την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα