Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/78

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ» Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α ), της ισχύει, και επιβολή κυρώσεων της παραβάτες (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.2, Αρµοδιότητα 20) ΤΟΜΕΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α ), της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρµοδιότητα 17) Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» Ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α. (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.2, Αρµοδιότητα 19) Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους κατ άρθρο 31 του ν / (Ν 3852/2010 Άρθρο 94, παρ.2, Αρµοδιότητα 27) σελ.2/78

3 3.2 ΤΟΜΕΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρµοδιότητα 16) Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρµοδιότητα 19) Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρµοδιότητα 21) Χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρµοδιότητα 23) ΤΟΜΕΑΣ «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων (Ν 3852/2010, Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 26) Εξελληνισµός του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (Ν 3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 27) ΤΟΜΕΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Χορήγηση αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εµπορίου (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 29) Η χορήγηση (µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών στο ήµο, καθώς και η συγκρότηση (µε απόφαση ηµάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 30) Έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών και χορήγηση άδειας συµµετοχής στις αγορές αυτές (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 31) Έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη µετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου, εκτός από την σελ.3/78

4 απόφαση τοποθέτησης στις Λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συµβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα (Ν. 3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 32) Συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών (Ν.3851/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 33) Εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 34) Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίων κατ άρθρο 17του ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 38) Χορήγηση αδειών για την Οργάνωση Εκθέσεων (εκτός των ιεθνών), ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και εποπτεία αυτών (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 39) Χορήγηση αδειών καταλληλότητας Εκθεσιακών Κέντρων (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.6, Αρµοδιότητα 40) σελ.4/78

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον παρόντα οδηγό δίνονται συνοπτικές οδηγίες για την υλοποίηση των κυριότερων αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται στους ήµους από , καθώς και το θεσµικό πλαίσιο που τις διέπει. Ο οδηγός είναι διαρθρωµένος σε δυο κεφάλαια, στα οποία εξετάζονται οι δυο κατηγορίες αρµοδιοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην Εγκύκλιο 61 (αριθµ. πρωτ / ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (αριθµ. πρωτ / ). Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι αρµοδιότητες που αφορούν τον τοµέα πολεοδοµίας και τον τοµέα παροχής προνοιακών επιδοµάτων. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, παρέχεται διοικητική υποστήριξη από το δήµο της έδρας του νοµού ή από τον αντίστοιχο δήµο που ήταν έδρα των αποκεντρωµένων υπηρεσιών των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που ασκούσαν τις αρµοδιότητες αυτές, στους δήµους που υπάγονταν στη χωρική τους αρµοδιότητα. Στους δήµους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη µετατάχθηκε το προσωπικό των υπηρεσιών των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που τις ασκούσε, οι οποίες συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους πολίτες των δήµων που εξυπηρετούσαν µέχρι σήµερα. ηλαδή οι δηµότες θα απευθύνονται από στις ίδιες υπηρεσίες µε τη µόνη διαφορά ότι οι υπηρεσίες αυτές ανήκουν πλέον στους αντίστοιχους δήµους. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται αρµοδιότητες, κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, οι οποίες ασκούνται από όλους τους δήµους της χώρας. Στην περίπτωση που κάποιος δήµος δεν διαθέτει προσωπικό ή υλικοτεχνική υποδοµή, επαρκή για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, µπορεί να ζητήσει διοικητική υποστήριξη όπως αυτή προσδιορίζεται στην ανωτέρω απόφαση από το δήµο της έδρας του νοµού. Μέχρι την κατάρτιση των νέων Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήµων, οι πρόσθετες αρµοδιότητες ασκούνται από υφιστάµενες συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες προσδιορίζονται µε απόφαση του ηµάρχου. Οι υπηρεσίες των ήµων που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ως αρµόδιες για την άσκηση των αναφερόµενων αρµοδιοτήτων είναι αυτές που προτείνονται στους πρότυπους ΟΕΥ των ήµων που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ. Σηµειώνεται ότι ο παρών οδηγός αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια καταγραφής του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις µεταφερόµενες στους ήµους αρµοδιότητες και των ακολουθούµενων για την άσκησή τους διαδικασιών και δεν φιλοδοξεί να είναι πλήρης και εξαντλητικός. Ο στόχος του είναι να αποτελέσει ένα πρώτο βοήθηµα στους ήµους κατά την πρώτη φάση άσκησης του νέου τους έργου. Στη συνέχεια, και µε βάση τις ενδεχόµενες δυσκολίες που θα αντιµετωπισθούν από τους ήµους σελ.5/78

6 κατά την άσκηση των νέων τους αυτών αρµοδιοτήτων, θα εκτιµηθεί αν απαιτηθεί να επακολουθήσει νέα πιο πλήρης έκδοση του οδηγού. Την ευθύνη σύνταξης του οδηγού εκ µέρους της ΕΕΤΑΑ είχαν η Κωνσταντίνα Γκούτη, Χηµικός Μηχανικός, MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και ο Αλέξανδρος Γεωργίου, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Στελέχη της ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Οικονοµικών ΤΑ της ΕΕΤΑΑ. Στη σύνταξη του Οδηγού συµµετείχαν ιευθυντές και Στελέχη Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασκούσαν την αντίστοιχη αρµοδιότητα. Συγκεκριµένα συµµετείχαν η κα Σταυρούλα Αλεβίζου, τέως ιευθύντρια ιοικητικού ΝΑ υτικής Αττικής, η κα Κλεονίκη Αρδίτσογλου, τέως ιευθύντρια Πολεοδοµίας Νοµαρχίας Πειραιά, η κα Παρασκευή Βασιλοπούλου, τέως προϊσταµένη τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας της Πρόνοιας Ανατολικού Τοµέα Νοµαρχίας Αθηνών, ο κ. Λάµπρος Πάσχος, Σύµβουλος τέως Νοµάρχη Αθηνών, η κα Μαριλένα Πεταλά, τέως ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχίας Πειραιά και ο κ. Σπύρος Σπυρόπουλος, τέως ιεύθυνση Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Νοµαρχίας Πειραιά. Με τις πολύτιµες παρατηρήσεις του συνέβαλε ο κ. Νίκος Βατικιώτης, τέως Αναπληρωτής ιευθυντής Ανάπτυξης Νοµαρχίας Πειραιά. σελ.6/78

7 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 2.1 ΤΟΜΕΑΣ «ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ» Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α ), της ισχύει, και επιβολή κυρώσεων της παραβάτες (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ.2, Αρµοδιότητα 20) Θεσµικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας N. 2075/1992 (ΦΕΚ 129Α'/ ) άρθρο 24α' παρ. 5 όπως προστέθηκε µε Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88Α'/ ) άρθρο 41 παρ. 2 Εγκύκλιος 33066/34/ Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172Α'/ ) Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46Α'/ )άρθρο 1 παρ.2ε,στ,η Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273Α'/ ) Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α / ) άρθρο 31 παρ. 13, 16 και 19 Υ.Α. Με αριθµ. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ /07 (ΦΕΚ 435Β'/ ) ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας Υποβολή αίτησης φακέλου απαιτούµενων δικαιολογητικών Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων και προδιαγραφών Ε.Π.Α.Ε. Έλεγχος στατικής µελέτης Έλεγχος αµοιβών. Εισφορών και φόρων Έγκριση δοµικών κατασκευών σελ.7/78

8 Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη (σε περίπτωση αίτησης για έγκριση) Μέχρι την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε εφαρµογή της παρ. 2Η του άρθρου 1 του Ν.2801/2000, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του Ν. 2075/92. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι : Αίτηση ενδιαφεροµένου ηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των µελετών και επιβλέψεων του έργου Τοπογραφικό διάγραµµα συνοδευόµενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραµµα κάλυψης Σχηµατική τοµή του κτιρίου µε υψόµετρα, σε κλίµακα 1:200 και κάτοψη δώµατος ή χώρου του κτιρίου σε κλίµακα 1:50, όπου απαιτείται Σχέδια οικίσκου σε κλίµακα 1:50 και σε πρόσφορη κατά περίπτωση κλίµακα της δοµικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, εγκεκριµένα από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Στατική µελέτη του οικίσκου και της δοµικής κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες µε δήλωση αντοχής δύο πολιτικών µηχανικών, στις περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάµενο κτίριο ή µελέτη ενίσχυσής του, όταν απαιτείται Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάµενου κτιρίου Εγκρίσεις των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπηρεσιών ή και της Ε.Π.Α.Ε (σε περιπτώσεις τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (π.χ. περιοχές της παρ. 9 του αρθρ.9 και της παρ. 4 του άρθρ.28 του Ν. 1577/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), δηλ.: o o o o o Έγκριση Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Ε.Π.Α.Ε Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού (όπου απαιτείται) ασαρχείο (σε εκτός σχεδίου περιοχές) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι το κτίριο πάνω ή εντός του οποίου τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις υφίστανται νόµιµα σελ.8/78

9 Προϋπολογισµός του έργου και σηµειώµατα πληρωµής φόρων, εισφορών και αµοιβών µηχανικών Αρµόδια υπηρεσία του ήµου Πολεοδοµική Υπηρεσία- Τοµέας Χορήγησης Αδειών σελ.9/78

10 2.2 ΤΟΜΕΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α ), της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων (Ν.3852/2010 Άρθρο 94, παρ. 3, Αρµοδιότητα 17) Καταβολή επιδόµατος σε τυφλούς. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν.. 162/73 (Φ.Ε.Κ. 227 Α ) «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». β) Το Ν 958/79.(Φ.Ε.Κ. 191/79,τ.Α ) «περί προστασίας και αποκατάστασης τυφλών» γ) Κ.Υ.Α. (1480/81 Φ.Ε.Κ. 457,τ.Β ) «περί καθορισµού όρων και προϋποθέσεων καταβολής του προβλεπόµενου χρηµατικού βοηθήµατος σε τυφλούς», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 4 της Γ 4/Φ. 421/οικ. 1130/1984 (Φ.Ε.Κ. 289 Β )/ από Υπ. Υγείας & Πρόνοιας και Οικονοµικών, και ii) µε τη Γ 4/Φ. 421/οικ. 1143/23-26 Απριλίου 1985 (Φ.Ε.Κ. 228 Β ) απόφαση Υπ. Υγείας & Πρόνοιας και Οικονοµικών. δ) Κ.Υ.Α.Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το 2011». ε) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) στ) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τις οποίες η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. σελ.10/78

11 ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης). α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Κατατάσσει τους επιδοτούµενους τυφλούς κατά κατηγορία, σύµφωνα µε την αριθµ. 1480/81 (Φ.Ε.Κ. 457,τ.Β ) ΚΥΑ. και καθορίζεται το ποσό της επιδότησης, όπως ορίζεται από την αριθµ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) Κ.Υ.Α. ε) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος, ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, ή ο εξουσιοδοτηµένος για να υπογράφει, προϊστάµενος στ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης προς τον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. ζ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη: α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, του Ν.1599/86 (παρέχεται από την υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική) µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία. β) Ειδικό έντυπο Ιατρικού Πιστοποιητικού, που χορηγείται από την υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική, αφού προσκοµιστεί µια φωτογραφία µικρή πρόσφατη του τυφλού, το οποίο και συµπληρώνεται από Οφθαλµίατρο Επιµελητή Α ή /ντή και για το γνήσιο υπογραφής του ιατρού, βεβαιώνεται από τον ιοικητικό /ντή του Νοσοκοµείου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. γ) Κατά περίπτωση: σελ.11/78

12 i) Απόκοµµα σύνταξης, βεβαίωση από την Υπηρεσία που εργάζεται, επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό εγγραφής στο ικηγορικό Σύλλογο, βεβαίωση της αντίστοιχης σχολής για φοιτητές κλπ. ii) Για µη εργαζόµενους φοιτητές, εκτός από την προαναφερόµενη βεβαίωση, Υπεύθυνη ήλωση ότι δεν εργάζονται. δ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας. ε) Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας. στ) Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας. ζ) Λογαριασµό ΕΗ ή ΟΤΕ ή Υπεύθυνη ήλωση ότι φιλοξενείται. η) Σε περίπτωση ανηλίκου, Υπεύθυνη ήλωση του ενός γονέα ότι δέχεται να εισπράττει ο άλλος γονέας το επίδοµα. Οι Υπεύθυνες ηλώσεις πρέπει να είναι επικυρωµένες, σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσέρχονται οι ίδιοι στην υπηρεσία. σελ.12/78

13 Καταβολή επιδόµατος σε κωφάλαλους. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν.. 162/73 (Φ.Ε.Κ. 227 Α ) «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». β) Κ.Υ.Α. 3Β/423/73 (Φ.Ε.Κ. 306 Β ) «περί επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας µέχρι και 18 ετών» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα από: i) την παρ. 4 της 56/1980 (ΦΕΚ Β'291) απόφασης Υπ. Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ii) την παρ. 2 της υπ αριθ. Π4Γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ΟΙΚ. 6286/97 (ΦΕΚ Β 997) απόφασης Υπ. Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, iii) την παρ. 1 της 56/1980 (ΦΕΚ Β'291) απόφασης Υπ. Οικονοµικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών γ) Κ.Υ.Α.. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το δ) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και ε) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους, η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας. α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης προς τον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του σελ.13/78

14 πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. στ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη: α) Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86, του πολίτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, που συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία. β) i) Από 0 έως 18 ετών και 65 ετών και άνω: Γνωµάτευση από Κρατικό Νοσοκοµείο που γνωµατεύει κωφαλαλία, µε το γνήσιο υπογραφής του ιατρού, θεωρηµένο από τον ιοικητικό /ντή του Νοσοκοµείου. ii) Από 18 έως 25 ετών: Γνωµάτευση και βεβαίωση ότι φοιτά κανονικά, προκειµένου για φοιτητές. iii) Από 18 έως 65 ετών: Απόφαση Α /βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι πάσχει και από άλλη, παράλληλη προς την κωφαλαλία πάθηση. γ) Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, του επιδοτούµενου ή του εκπροσώπου του. δ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του. ε) Απόκοµµα Σύνταξης. σελ.14/78

15 Καταβολή επιδόµατος σε ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους ανασφαλίστους Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν.. 496/74 περί λογιστικού ΝΠ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε i) Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α, την παρ. 14 του άρθρου 11. β) Κ.Υ.Α /3006/ (ΦΕΚ 572/81/τ.Β ) «περί εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης ανασφαλίστων παραπληγικών και ακρωτηριασµένων όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε µε τις: ii) iii) ΚΥΑ. Γ4Φ 29 οικ. 1931/82 και ΚΥΑ. Γ4Φ29/1499/83 γ) Κ.Υ.Α.. Π3α/Φ27 Γ.Π. οικ /02 (ΦΕΚ 1594/ , τβ ) «περί επέκτασης και τροποποίησης επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας σε ασφαλισµένους του ηµοσίου και ανασφαλίστους» δ) Κ.Υ.Α Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ). που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το ε) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) στ) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τις οποίες η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας. α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Κατατάσσει τους επιδοτούµενους κατά κατηγορία ανάλογα µε το αν πρόκειται για ανασφάλιστο επιδοτούµενο ή επιδοτούµενο ασφαλισµένο σελ.15/78

16 στο ηµόσιο και καθορίζεται το ποσό της επιδότησης, όπως ορίζεται από την αριθµ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) Κ.Υ.Α. ε) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω παραγράφους για το θεσµικό πλαίσιο και ανάλογα µε το αν πρόκειται για ανασφάλιστο επιδοτούµενο ή επιδοτούµενο ασφαλισµένο στο ηµόσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος στ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης προς τον πολίτη, φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. ζ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη: α) Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 (παρέχεται από την υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική) που συµπληρώνεται από τον ανάπηρο ή το νόµιµο αντιπρόσωπο του, σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία. β) Γνωµάτευση της Α/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής όπου θα βεβαιώνεται η αναπηρία και ότι το εξεταζόµενο άτοµο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. γ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του επιδοτούµενου και του νόµιµου αντιπροσώπου του. δ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του αναπήρου. ε) Εκκαθαριστικό Εφορίας, στο όνοµα του αναπήρου ή των γονιών του, εφόσον πρόκειται για ανήλικο. στ) Βεβαιώσεις από ΙΚΑ, ΥΑΕ. ΟΑΕΕ. ΝΑΤ από τις οποίες να προκύπτει αν ο ενδιαφερόµενος είναι ασφαλισµένος ή συνταξιούχος του Φορέα και αν δικαιούται να λάβει επίδοµα παραπληγίας από τον Φορέα που τυχόν βρέθηκε εγγεγραµµένος. σελ.16/78

17 Καταβολή επιδόµατος σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, ασφαλισµένους του ηµοσίου. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν.. 496/74. περί λογιστικού ΝΠ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα i. Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α, παρ. 14 του άρθρου 11. β) Κ.Υ.Α /1638/ (ΦΕΚ 324/8-6-83/τ.Β ) «περί χορηγήσεως επιδόµατος παραπληγίας στους ασφαλισµένους του ηµοσίου, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα ii. iii. µε την Κ.Υ.Α. υπ αριθµ /1578/84 (ΦΕΚ 460 Β/ ) απόφαση Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας - ικαιοσύνης, Οικονοµικών, και ηµόσιας Τάξης και µε την Κ.Υ.Α. υπ αριθµ. Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ /02 (ΦΕΚ Β 1594/ ) απόφαση Υπ.Οικονοµίας-Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας) και το iv. Ν.3172/03(ΦΕΚ 197/6-8-03) περί επεκτάσεως σε ακρωτηριασµένους ασφαλισµένους άµεσα ή έµµεσα στο ηµόσιο. γ) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ27 Γ.Π. οικ /02 (ΦΕΚ 1594/ , τβ ) «περί επέκτασης και τροποποίησης επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας σε ασφαλισµένους του ηµοσίου και ανασφαλίστους». δ) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το ε) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και στ) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης) (Αφορά ανασφάλιστα άτοµα ή ασφαλισµένους του ηµοσίου. Οι ασφαλισµένοι των άλλων ταµείων επιδοτούνται από τον ασφαλιστικό τους φορέα.) α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση σελ.17/78

18 γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Κατατάσσει τους επιδοτούµενους κατά κατηγορία ανάλογα µε το αν πρόκειται για ανασφάλιστο επιδοτούµενο ή επιδοτούµενο ασφαλισµένο στο ηµόσιο και καθορίζεται το ποσό της επιδότησης, όπως ορίζεται από την αριθµ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) Κ.Υ.Α. ε) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω παραγράφους για το θεσµικό πλαίσιο και ανάλογα µε το αν πρόκειται για ανασφάλιστο επιδοτούµενο ή επιδοτούµενο ασφαλισµένο στο ηµόσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος στ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης προς τον πολίτη, φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. ζ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη α) Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 που συµπληρώνεται από τον ανάπηρο ή το νόµιµο αντιπρόσωπο του, σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία β) Γνωµάτευση της Α/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής γ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του επιδοτούµενου και του εκπροσώπου του δ) Βεβαίωση Υπηρεσίας ή απόκοµµα σύνταξης και φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του αναπήρου σελ.18/78

19 Καταβολή επιδόµατος σε Βαριά ιανοητικά Καθυστερηµένους. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. 1. Ν 162/73 (ΦΕΚ: 227 Α) «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». 2. Κ.Υ.Α. Γ4/Φ12/οικ.1930/ (FEK 724 B) «περί εγκρίσεως εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης των Β.Ν.Κ. ατόµων» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 3. Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και 5. Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας. α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης προς τον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. στ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. σελ.19/78

20 Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη. α) Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 (παρέχεται από την Υπηρεσία µας) που συµπληρώνεται από τον νόµιµο αντιπρόσωπο του αναπήρου σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία. β) Γνωµάτευση της Α /βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι το άτοµο πάσχει από βαριά νοητική καθυστέρηση και έχει δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 30. γ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του αναπήρου. δ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του εκπροσώπου του, θεωρηµένη από την αστυνοµία. ε) Εκκαθαριστικό Εφορίας. στ) Βεβαίωση ειδικού σχολείου, από την οποία να προκύπτει το αν η φοίτηση είναι εξωτερική. ζ) Εξουσιοδότηση του ενός γονέα προκειµένου να εισπράττει ο άλλος το επίδοµα, ή δικαστική συµπαράσταση. σελ.20/78

21 Καταβολή επιδόµατος σε υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς). Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. 1. Ν 162/73 (ΦΕΚ: 227 Α) «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». 2. Κ.Υ.Α. Γ4α/Φ224/οικ.1434/ (FEK 441 B) «περί εγκρίσεως εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση» και την αριθµ.γ4α/φ224/οικ.1758/ / Εγκ. 63 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 3. Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και 5. Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης). α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. Πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης στον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. σελ.21/78

22 στ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη α) Αίτηση του πατέρα ή της µητέρας ή του κηδεµόνα. β) Γνωµάτευση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, στην οποία να αναφέρεται η πάθηση του ατόµου. γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και των δύο γονέων, στην οποία θα βεβαιώνεται το κατά πόσον το ανάπηρο άτοµο λαµβάνει οικονοµικό βοήθηµα, ως τετραπληγικό ή παραπληγικό. δ) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: o Μόνιµη κατοικία, σύνθεση της οικογένειας στην οποία διαβιώνει το ανάπηρο άτοµο. o Ότι η παρεχόµενη οικονοµική ενίσχυση θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του δικαιούχου. o Ότι το ανάπηρο άτοµο ή η οικογένειά του δεν εισπράττει άµεσα ή έµµεσα σύνταξη ή άλλη οικονοµική ενίσχυση για την ίδια αιτία (εγκεφαλική παράλυση) από οποιαδήποτε πηγή της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. o Ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής του δικαιούχου σε Ίδρυµα ή σε Νοσοκοµείο, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας του, λήψης οικονοµικής ενίσχυσης ή σύνταξης, ή θανάτου. o Το ποιος θα εισπράττει το επίδοµα. ε) Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση) και το πρωτότυπο. στ) Φωτοτυπία του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης. ζ) Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86, από τον ένα γονέα, η οποία θα είναι θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία, θα δηλώνει ότι, συµφωνεί για την είσπραξη του βοηθήµατος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι επικυρωµένες, σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσέρχονται οι ίδιοι στην υπηρεσία. σελ.22/78

23 Καταβολή επιδόµατος από το πρόγραµµα Μεσογειακής Αναιµίας και λοιπών αιµολυτικών παθήσεων. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. 1. Ν 162/73 (Φ.Ε.Κ. 227 Α) «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». 2. Κ.Υ.Α. Γ4/Φ167/2073/ (Φ.Ε.Κ.640/82,τ.Β ) «περί εγκρίσεως εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων που πάσχουν από µεσογειακή αναιµία κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 3. Κ.Υ.Α. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/ (Φ.Ε.Κ.872/ , τ.β ) «περί υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραµµα µεσογειακής αναιµίας» 4. Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και 6. Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης). α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Κατατάσσει τους επιδοτούµενους κατά κατηγορίες σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο και καθορίζεται το ποσό της επιδότησης ανάλογα µε την κατηγορία. σελ.23/78

24 ε) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος στ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης στον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. ζ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη. α) Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του πολίτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του (παρέχεται από την υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική) που συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία β) Βεβαίωση από κρατικό νοσοκοµείο, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, από τον ιοικητικό ιευθυντή του Νοσοκοµείου γ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας του αναπήρου δ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του επιδοτούµενου ε) Λογαριασµό ΟΤΕ ή ΕΗ στο όνοµα του ανάπηρου σελ.24/78

25 Καταβολή επιδόµατος Βαριάς Αναπηρίας. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν 162/73 (ΦΕΚ 227 Α), «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». β) Κ.Υ.Α. Γ4α/Φ225/161/89 (Φ.Ε.Κ.108/89, τβ ) Οικονοµικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «περί εγκρίσεως εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε βαριά αναπηρία» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. γ) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το δ) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και ε) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης). α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης στον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του δήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. στ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. σελ.25/78

26 Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη. α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική) του ενδιαφεροµένου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία β) Γνωµάτευση της Α /βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής µε ποσοστό αναπηρίας 67 % και ανικανότητας εργασίας εκτός ισνουλινοεξαρτώµενων και αιµοκαθαιρόµενων o Για τα ινσουλινοεξαρτώµενα άτοµα απαιτείται βεβαίωση διαβητολογικού ή ενδοκρινολογικού Κέντρου Κρατικού Νοσοκοµείου, στην οποία να αναφέρεται ότι το άτοµο πάσχει από ινσουλινοεξαρτώµενο ζαχαρώδη διαβήτη, θεωρηµένη από τον ιοικητικό /ντη του Νοσοκοµείου ή το νόµιµο αναπληρωτή του o Για τους νεφροπαθείς απαιτείται βεβαίωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Κρατικού Νοσοκοµείου ή Θεραπευτηρίου Ι.Κ.Α., στην οποία να αναφέρεται ότι το άτοµο υποβάλλεται σε αιµοκάθαρση, θεωρηµένη από τον ιοικητικό /ντή του Νοσοκοµείου ή το νόµιµο αναπληρωτή του γ) Σε περίπτωση φιλοξενίας, Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του ατόµου που φιλοξενεί, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής δ) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του αναπήρου, για το αν δικαιούται επίδοµα ή σύνταξη o Για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, το απόκοµµα σύνταξης ε) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας του ενδιαφεροµένου και φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης (όπου υπάρχει) στ) Υπεύθυνη ήλωση του ενός γονέα ότι δέχεται να εισπράττει ο άλλος το επίδοµα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι επικυρωµένες, σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσέρχονται οι ίδιοι στο ήµο. ζ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας η) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της Εφορίας θ) Βεβαίωση από ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΟΓΑ - ΝΑΤ - ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ σελ.26/78

27 Καταβολή επιδόµατος Κίνησης. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν 162/73 (ΦΕΚ 227 Α), «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». β) Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213, τ. Α ) γ) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/ (Φ.Ε.Κ.1313/7-7-08, τβ ) περί χορηγήσεως επιδόµατος Κίνησης. δ) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το ε) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και στ) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης). (για την κάλυψη των αυξηµένων δαπανών µετακίνησης των ατόµων µε ακρωτηριασµένα άκρα) α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης στον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. σελ.27/78

28 στ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη. α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του πολίτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη νοµοθεσία. β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ιαβατηρίου ή ελτίου ταυτότητας Οµογενούς του ενδιαφεροµένου. γ) Πρόσφατο λογαριασµό ΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥ ΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορίας, από το οποίο να προκύπτει η µόνιµη κατοικία ή διαµονή του δικαιούχου. δ) Γνωµάτευση των Υγειονοµικών Επιτροπών του Ν.3528/2007 µε την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία: παράλυση ή ακρωτηριασµός των δύο κάτω άκρων µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. ε) Άδεια διαµονής από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα για τους υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΕΟΧ) και των Κρατών που περιλαµβάνονται στην κυρωµένη µε το Ν /1959, Ευρωπαϊκή Σύµβαση. στ) Σε περίπτωση ανηλίκου, Υπεύθυνη ήλωση του ενός γονέα ότι δέχεται να εισπράττει ο άλλος το επίδοµα. Οι Υπεύθυνες ηλώσεις πρέπει να είναι επικυρωµένες, σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσέρχονται οι ίδιοι στην υπηρεσία. σελ.28/78

29 Καταβολή επιδόµατος σε Χανσενικούς. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν 162/73 (ΦΕΚ 227 Α), «περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». β) Ν. 1187/81(Φ.Ε.Κ. 60/81,τ.Α ) «περί νοσηλείας και προστασίας Χανσενικών». γ) Κ.Υ.Α. Γ4γ/Φ229/3285 (Φ.E.Κ.1859/99, τ.β ) δ) Γ4γ/Φ32/οικ5520/ εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας «περί εφαρµογής νέου προγράµµατος εισοδηµατικής ενίσχυσης ασθενών και αποθεραπευµένων χανσενικών και µελών των οικογενειών τους». ε) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το στ) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α ) και ζ) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α ) σύµφωνα µε τους οποίους η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης) α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη. δ) Ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε κοινοποίηση της απόφασης στον πολίτη και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση των αρχείων του τµήµατος. σελ.29/78

30 στ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ α) Οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α.) β) Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ οίκον και απέχουν, λόγω της νόσου, από την εργασία τους. γ) Οι αποθεραπευµένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται: µε εξιτήριο από το Θ.Χ.Π.Α. ή από το πρώην ηµόσιο Νοσοκοµείο Λοιµωδών Νόσων Αθηνών (.Ν.Λ.Ν.Α.) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους σ' αυτά, ή παραµένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. δ) Τα εξαρτηµένα µέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαµες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν µπορούν να εργασθούν εξ αιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονοµικά από αυτόν) και για όσο διάστηµα αυτός νοσηλεύεται στο Θ.Χ.Π.Α. ε) Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ α, β, γ: α) Αίτηση. β) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. γ) Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο κατά περίπτωση ή επικυρωµένο αντίγραφο αυτών από το Θ.Χ.Π.Α. ή.ν.λ.ν.α. ή Κ.Κ.Α.Χ. δ) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας, ιατρική γνωµάτευση του Θ.Χ.Π.Α. ή του Νοσοκοµείου Λοιµωδών Νόσων Αθηνών ή του Κ.Κ.Α.Χ. στην οποία να αναγράφεται ότι λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας δεν δύναται να εργαστεί. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ δ ΚΑΙ ε: α) Αίτηση. β) Φωτοτυπία της αστυνοµικής αυτότητας. Για τα ανήλικα τέκνα θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως. σελ.30/78

31 γ) Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτηµένα µέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) κατά περίπτωση ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αυτών, του χανσενικού από το Θ.Χ.Π.Α. ή.ν.λ.ν.α. ή Κ.Κ.Α.Χ. δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο βαθµός συγγένειας µε τον χανσενικό. ε) Για την τέταρτη κατηγορία: Εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο, από τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από τον χανσενικό ασθενή (ότι δεν εργάζονται ή δεν έχουν ατοµικό εισόδηµα). στ) Σε περίπτωση ανάπηρου αδελφού, ανίκανου για εργασία, γνωµάτευση Α'θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής όπου θα φαίνεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. σελ.31/78

32 Καταβολή επιδόµατος σε οµογενείς πρόσφυγες. Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν.. 496/74 περί λογιστικού Ν.Π... όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα β) Ν. 162/73 (ΦΕΚ 227 Α), «Περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων». γ) Κ.Υ.Α.. Γ1α/οικ 4588/ (ΦΕΚ 774/Τ.Β/ ) δ) Κ.Υ.Α. Γ1α/οικ 842/ περί εφαρµογής προγράµµατος. Περίθαλψης οµογενών προσφύγων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ε) Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/ τβ ) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδοµάτων µέχρι το στ) Ν 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α /- 04) και ζ) Ν3448/06 (ΦΕΚ 57/Α/06) σύµφωνα µε τους οποίους η Υπηρεσία µας προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας. (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης). (Παλιννοστούντες άνω των 60 ετών και φοιτητές) α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη δ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και παραδίδει το σχετικό φάκελο στον Κοινωνικό Λειτουργό για διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας, ο οποίος, µετά την διεξαγωγή της, συντάσσει Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας µε σχετική πρόταση. ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην σελ.32/78

33 παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος στ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε τον πολίτη, παραδίδοντας την απόφαση και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση του αρχείου του τµήµατος. ζ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη. α) Αίτηση του οµογενούς. β) Επικυρωµένη φωτοτυπία διαβατηρίου (2 σελίδες µε τα στοιχεία του κατόχου και τη σελίδα µε "παλιννόστηση" ή βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής περί παλιννόστησης). γ) Επικυρωµένη φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόµη δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, επικυρωµένη φωτοτυπία άδειας παραµονής. δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ε) Λογαριασµό.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ..Α.Π. ή συµφωνητικό µίσθωσης κατοικίας στο όνοµα του φοιτητή ή των γονέων του, σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση από το ήµο, περί µονίµου κατοικίας. ζ) Επικυρωµένη φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου οικονοµικού έτους, τόσο του φοιτητή, όσο και των γονιών του. Σε περίπτωση που δεν υποβάλει φορολογική δήλωση κανένα από τα µέλη της οικογένειας, υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από την εφορία, ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. η) Απόκοµµα σύνταξης. θ) Βεβαίωση από τη Σχολή στην οποία θα αναφέρεται η ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής και η διάρκεια σπουδών. ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω: i) Κατοικώ µόνιµα στην οδό. στην περιοχή του ήµου.. ii) Τα χρήµατα θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες µου. σελ.33/78

34 iii) iv) εν επιδοτούµαι από άλλο πρόγραµµα της υπηρεσίας σας και δεν συνταξιοδοτούµαι από κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Θα ειδοποιηθεί η Υπηρεσία σας σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, µετάβασής µου στο εξωτερικό, έναρξης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης µεταβολής. v) Σπουδάζω και δεν εργάζοµαι. vi) vii) Ότι συντηρούµαι από τον / την... εν υπάρχει εισόδηµα ή περιουσιακό στοιχείο που να µου δίνουν εισόδηµα µεγαλύτερο από την εκάστοτε σύνταξη γήρατος του Ο.Γ.Α. σελ.34/78

35 Καταβολή επιδόµατος σε απροστάτευτους ανήλικους Θεσµικό πλαίσιο (Νόµοι, Π, ΥΑ κλπ) που διέπει την άσκηση της αρµοδιότητας. α) Ν. 4051/60 (ΦΕΚ τ. Α ) β) Π.. 108/1983 (ΦΕΚ 49, τ. Α ). γ) Π.. 148(ΦΕΚ 127/ , τ.α ) το οποίο τροποποιεί τα προηγούµενα περί προϋποθέσεων ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών. δ) 3476/ έγγραφο Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε το οποίο παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή του Π.. 108/83. ε) Ν3242/04(ΦΕΚ102/Α /04) και στ) Ν3448/06(ΦΕΚ57/Α /06) σύµφωνα µε τους οποίους η Υπηρεσία προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. ιαδικασία άσκησης της αρµοδιότητας (απαιτούµενα βήµατα υλοποίησης) (Οικονοµική ενίσχυση σε παιδιά µέχρι 16 ετών, σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη πατρικής προστασίας, όπως διευκρινίζεται στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο). α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του δήµου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου µε άµεση γνωστοποίηση του συγκεκριµένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόµενο. β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον διευθυντή, στον αρµόδιο υπάλληλο. γ) Ο υπάλληλος προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή ζητά συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τον πολίτη εάν προκύπτει ανάγκη δ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και παραδίδει το σχετικό φάκελο στον Κοινωνικό Λειτουργό για διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας, ο οποίος, µετά την διεξαγωγή της, συντάσσει Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας µε σχετική πρόταση. ε) Ο αρµόδιος υπάλληλος ετοιµάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσµικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος σελ.35/78

36 στ) Ο αρµόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία µε τον πολίτη, παραδίδοντας την απόφαση και φροντίζει για την ενηµέρωση του πρωτοκόλλου του ήµου, καθώς και για την ενηµέρωση του αρχείου του τµήµατος. ζ) Το όνοµα του δικαιούχου καταχωρείται σε ειδικές καταστάσεις πληρωµών. Η πληρωµή γίνεται ανά δίµηνο. Απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον πολίτη α) Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική) σχετικά µε το εισόδηµα των συνοικούντων µελών, τα περιουσιακά στοιχεία και τους λόγους που ζητείται το επίδοµα β) Βεβαίωση εργοδότη µε τις καθαρές µηνιαίες επιδώσεις, ή κάρτα ανεργίας, κατά περίπτωση γ) Απόδειξη ενοικίου µε στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη και µισθωτήριο συµβόλαιο δ) Απόκοµµα σύνταξης και Ταµείων ε) Εκκαθαριστικό εφορίας ή φορολογική δήλωση (φωτοτυπία) ή Υπεύθυνη ήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια.ο.υ. ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, καθώς και το εκκαθαριστικό των συνοικούντων µελών, οι οποίοι είναι συγγενείς κατ ευθείαν µεν γραµµή απεριόριστα, εκ πλαγίας δε, µέχρι και του τρίτου βαθµού συγγενείας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας στ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ζ) Βεβαίωση κατά περίπτωση: o Στράτευσης: βεβαίωση στρατού µε πιθανή ηµεροµηνία αποστρατεύσεως o ιάζευξης - Εγκατάλειψης Εκτός γάµου αναγνωρισµένο τέκνο κι επιµέλεια των παιδιών: ιαζευκτήριο και δικαστική απόφαση σχετικά µε τη διατροφή, ή Υπεύθυνη ήλωση του συζύγου σχετικά µε τη διατροφή που καταβάλλει (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του) o Ορφάνιας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα o Φυλάκισης: Βεβαίωση φυλακών µε πιθανή ηµεροµηνία αποφυλακίσεως o Ασθένειας: Πιστοποιητικό Α /βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής µε ποσοστό αναπηρίας 67% η) Άδεια παραµονής αλλοδαπού σελ.36/78

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2 - 04 ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α42/3 /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 102 41 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.16 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 556 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου, του αριθμού των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Φ.12 / 668 / 67296 / Γ1

Φ.12 / 668 / 67296 / Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1813 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «Σχολική Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 ΕΚΔΟΣΗ: 7η ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8920-02-003-100907 ΑΘΗΝΑ 2007 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2679 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1423 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 10 Μαρτίου 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 82. Ίδρυση νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 83. Ίδρυση τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-ΩΩΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-ΩΩΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 234/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά, 31-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / ΑΡ. 12/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ / ΑΡ. 12/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ / ΑΡ. 12/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2013-2014. Στην Αθήνα σήµερα την 31 ην Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:005650. Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:005650. Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:005650 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:22/1/2013 Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Πληροφορίες: 213 2038380-389 Fax: 213 2038534 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα

Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας. ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πληροφορίες για νεοδιόριστο συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Ε Φθιώτιδας Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν δηµοσιευτεί σε πολλά sites: ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου και άλλα Πολλά από τα στοιχεία έχουν δηµοσιευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης. 20 Έτος:2009 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563266 2015-02-06

15PROC002563266 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κώδικας: 24500 Κυϖαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Fax: 2761360773 «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 /86/8 Σχέδια προτεινόµενων αποφάσεων επί των θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης (στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 804 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενι αίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΜΟΝΑ Α ΣΤ ΑΠΟΦΑΣΗ

Προς ΜΟΝΑ Α ΣΤ ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: 45Ψ1Φ-231 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/12/2011 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π: 57372/ΕΥΣ 6282 Κωδικός Πρόσκλησης: 01/ΕΥΣ ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 350 /2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 350 /2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΡΘ-ΚΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 3-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5414 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 104/Β/23-01-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 21.01.2004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 110125 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΟ Άρτα, 01 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ.: Φ.5/5552 ΙΕΘΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 112851 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015

Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015 Πρακτικό 19/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 6 η Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕ1-8ΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΕΖΕ1-8ΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 25 η Απόφαση υπ αριθ. 961/ Στην Αθήνα, σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα