ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο."

Transcript

1 ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτων. Υψηλή διαμετακομιστική ικανότητα Μικρές καθυστερήσεις Διαφάνεια Πολύ καλή εκμετάλλευση της γραμμής Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

2 ATM Τεμαχισμός της πληροφορίας σε κελιά σταθερού μήκους 53 bytes. Η συχνότητα μετάδοσης καθώς και η απόσταση μεταξύ των κελιών κατά τη μετάδοση είναι μεταβλητές. Connection oriented τεχνική μετάδοσης. Οι κλήσεις στην ΑΤΜ είναι στατικά πολυπλεγμένες.

3 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Class A: Εξομοιώνει τη λειτουργία κυκλωμάτων και προσφέρει εγγυημένο αλλά σταθερό ρυθμό μετάδοσης. Class B: Εξασφαλίζεται ο ρυθμός της σύνδεσης, ο οποίος όμως μπορεί και να μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Class C: Δεν υπάρχει κάποιου είδους συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη της πληροφορίας. Ο ρυθμός μεταφοράς είναι μεταβλητός. Class D: Όπως η Class C, αλλά γίνεται εξομοίωση υπηρεσίας χωρίς σύνδεση. Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η συμβατότητα με υπάρχοντα δίκτυα, τα οποία λειτουργούν χωρίς σύνδεση.

4 ΧΡΗΣΗ ΑΤΜ Η ΑΤΜ είναι η καλύτερη διαθέσιμη λύση για τα μελλοντικά δίκτυα υψηλής απόδοσης καθώς: Εξυπηρετεί ταυτόχρονα διαφορετικές εφαρμογές. Είναι ανεξάρτητη αποστάσεων. Είναι ανεξάρτητη πρωτοκόλλου. Είναι επεκτάσιμη σε διαφορετικές ταχύτητες ( Mbps). Περιορίζει τη χρήση πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύου. Μπορεί να συνυπάρξει και με αναλογικές μεταδόσεις (ATM Over Passive).

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ATM Γίνεται αποκατάσταση σύνδεσης μεταξύ δύο χρηστών. Όλα τα κελιά ακολουθούν το ίδιο νοητό κύκλωμα. Έχουμε νοητές οδούς (virtual paths VP) και νοητά κανάλια (virtual channels VC). Ένα νοητό κανάλι ανήκει σε μια νοητή οδό. Δεν περιλαμβάνονται λειτουργίες ελέγχου ροής και ελέγχου σφαλμάτων κατα τη μετάδοση των κελιών από τους κόμβους του δικτύου.

6 ΑΤΜ CELL RELAY Απαιτούνται συγκεκριμένα ΑΤΜ πρωτόκολλα σηματοδοσίας και δομές διευθυνσιοδότησης όπως επίσης και πρωτόκολλα για δρομολόγηση των ΑΤΜ αιτήσεων για σύνδεση. Μπορεί να γίνει καθυστέρηση στη μετάδοση data για να δοθεί προτεραιότητα σε ευαίσθητες μορφές πληροφορίας (voice video). Το συγκεκριμένο μέγεθος του κελιού το βοηθά να μετάγεται σε μεγάλες ταχύτητες χωρίς να δημιουργεί φόρτο. Παρέχεται bandwidth on demand χωρίς να μονοπωλείται ένα κανάλι από ένα χρήστη μόνο.

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜ Επάρκεια σε bandwidth. Δεν παρεμβαίνει ο administrator για την παροχή bandwidth. Κλιμακωτή τεχνολογία: ρυθμός μετάδοσης ανάλογα με την εφαρμογή. Ανεξαρτησία στην εφαρμογή: προσαρμόζεται το δίκτυο στις ανάγκες του χρήστη. Δεν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων πάνω από το επίπεδο του κελιού κερδίζουμε σε ταχύτητα. Υπάρχει η δυνατότητα self-routing κι έτσι μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε αριθμός συσκευών switching στο ΑΤΜ δίκτυο.

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜ Το ΑΤΜ είναι αποτελεσματικό για data επικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες για τους παρακάτω λόγους : Προσφέρει ανεκτό χρόνο πρόσβασης Υποστηρίζει τη διακίνηση μικρού ή μεγάλου μηνύματος Παρέχει υψηλές ταχύτητες μετάδοσης Παρέχει αυτόνομες διαδικασίες δρομολόγησης (self-routing) για διάφορους τύπους πληροφορίας

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜ Υποστηρίζει νέες εφαρμογές data επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών. Παρέχει εγγυημένη πρόσβαση (interval) για ήχο και εικόνα (video). Μπορούν οι χρήστες να ορίσουν το επίπεδο και την ποιότητα της υπηρεσίας που θέλουν. Παρέχει μηχανισμούς για το δίκτυο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωσή του.

10 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥ Το ΑΤΜ δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο ΑΤΜ μεταγωγών διασυνδεόμενους με point-topoint ATM συνδέσεις ή interfaces. Οι ΑΤΜ μεταγωγείς υποστηρίζουν δύο τύπους interfaces: το user-network interface UNI και το network-node ή network-network interface - NNI. Το UNI συνδέει ΑΤΜ τελικά-συστήματα (endsystems) όπως δρομολογητές, συσκευές χρηστών, με ένα ΑΤΜ μεταγωγέα ενώ το ΝΝΙ συνδέει δύο ΑΤΜ μεταγωγείς μεταξύ τους.

11 ΑΤΜ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ To ATM κατατάσσεται μέχρι το δεύτερο επίπεδο του OSI μοντέλου όμως το ίδιο αποτελείται από τρία επίπεδα λειτουργίας: ATM adaptation layer (AAL) ATM layer ATM physical layer Το συνολικό μοντέλο αναφοράς πρωτοκόλλων ΑΤΜ διαφέρει από την φιλοσοφία του OSI γιατί εκτός από τα παράλληλα επίπεδα υπάρχουν και κάθετα σε αυτά.

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ User plane: Φροντίζει για την μεταφορά πληροφορίας των χρηστών (end -user) διαμέσου του δικτύου. Control Plane: Φροντίζει για την ανταλλαγή πληροφορίας σηματοδοσίας μεταξύ ΑΤΜ τελικών σημείων (αποστολέα και παραλήπτη ΑΤΜ δεδομένων) ώστε να πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις για την σύνδεση (connection setup). Management Layer: Έχει λειτουργικό και διαχειριστικό χαρακτήρα και την δυνατότητα να ανταλλάσσει πληροφορία μεταξύ του user plane και control plane.

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Higher layer application and protocols: Επίπεδα πάνω από το ATM adaptation layer (AAL) που έχουν σχέση με συγκεκριμένες επικοινωνιακές εφαρμογές. ΑΤΜ adaptation layer: Τροποποιεί τα δεδομένα που έρχονται από τα παραπάνω επίπεδα σε ΑΤΜ cell. ATM layer: Παρέχει την ΑΤΜ cell relay υπηρεσία για το δίκτυο. Physical layer: Περνάει τα ΑΤΜ cells που έρχονται από το ΑΤΜ layer στο φυσικό μέσο μετάδοσης και ανάποδα.

14 ATM ADAPTATION LAYER To ATM Adaptation Layer (AAL) είναι το επίπεδο που επιτρέπει την διαχείριση διαφορετικών τύπων δεδομένων (φωνή, data, video) σε ένα ενιαίο δίκτυο ATM. Το επίπεδο AAL διακρίνεται σε δύο υποεπίπεδα: το επίπεδο τεμαχισμού και επανασυγκόλλησης (SAR - Segmentation And Reassembly) το επίπεδο σύγκλισης (CS - Convergence Sublayer).

15 ΤΥΠΟΙ AAL Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις των διαφόρων τύπων υπηρεσιών έχουν προσδιορισθεί πέντε τύποι AAL. AAL1 : Επιτρέπει μια connection oriented σύνδεση για δεδομένα σταθερής ταχύτητας (constant bit rate). Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για φωνή και ζωντανή εικόνα. AAL2 : Αφορά connection-oriented συνδέσεις για εφαρμογές μεταβλητής ταχύτητας όπως packetized video.

16 ΤΥΠΟΙ AAL AAL3/4: Κατ' αρχήν ήσαν χωριστοί τύποι, με τον AAL3 να αντιστοιχεί σε connection oriented συνδέσεις και τον AAL4 για connectionless. Επειδή αναγνωρίστηκε ότι δεν υπάρχει ανάγκη ξεχωριστών προδιαγραφών για connection oriented και connectionless συνδέσεις οι AAL3 και AAL4 αποτέλεσαν ενιαίο τύπο τον AAL3/4. Ο τύπος αυτός επιτρέπει κίνηση μεταβλητής ταχύτητας που δεν απαιτεί συγχρονισμό μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Είναι ο κατάλληλος τύπος για μεταφορά data μεταξύ LAN. Επιπρόσθετα προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα «αξιόπιστης» μεταφοράς data, καθώς χρησιμοποιεί τμήμα του ωφέλιμου φορτίου (48 byte) για αναγνώριση σφαλμάτων.

17 ΤΥΠΟΙ AAL AAL5 : Ο τύπος αυτός επιβλήθηκε από διάφορους κατασκευαστές για να αντικαταστήσει απλούστερα τον AAL3/4. Ο AAL5 έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του AAL3/4, αλλά δεν προσφέρει τις πρόσθετες υπηρεσίες του προηγούμενου, απλουστεύοντας το και μη καταναλίσκοντας χώρο από το ωφέλιμο φορτίο.

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ AAL Το ΑΤΜ adaptation layer αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των πρωτοκόλλων των ανώτερων επιπέδων και του ΑΤΜ layer. Διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους πληροφορίας και τα μετατρέπει στην ίδια μορφή δεδομένων, το ΑΤΜ cell. Το AAL απελευθερώνει το δίκτυο από την εξειδικευμένη διαχείριση των διαφορετικών ειδών πληροφορίας.

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ AAL Το AAL επιτελεί εσωτερικά δύο κύριες λειτουργίες που χαρακτηρίζουν και τα δύο υπόεπίπεδα (sub layers). Σκοπός των δύο αυτών υπόεπιπέδων είναι η μετατροπή των δεδομένων του χρήστη σε 48-Βytes ωφέλιμο φορτίο του cell υποστηρίζοντας την ακεραιότητα και την ταυτότητα των δεδομένων του χρήστη. Τη λειτουργία σύγκλισης που ανήκει στο υπό-επίπεδο CS (convergence sub layer). Τη λειτουργία τεμαχισμού και επανασύστασης που ανήκει στο υπό-επίπεδο SAR (segmentation and reassembly sub layer).

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΜ Οι διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα δίκτυα ATM μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες όπως προβλέπει και το ATM Forum: Σταθερού ρυθμού (CBR - Constant Bit Rate). Πρόκειται για εφαρμογές που απαιτούν ισόχρονη μετάδοση πραγματικού χρόνου όπως τηλεφωνία, μετάδοση video κ.λ.π. Μεταβλητού ρυθμού (VBR - Variable Bit Rate). Πρόκειται για εφαρμογές πραγματικού χρόνου που όμως δεν απαιτούν ταυτόχρονα αυστηρή ισόχρονη μετάδοση όπως συμπιεσμένος ήχος και video.

21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΜ Διαθέσιμου ρυθμού (ABR - Available Bit Rate). Εξυπηρετεί εφαρμογές που έχουν ανοχές σε καθυστερήσεις και δεν απαιτούν σταθερό και προκαθορισμένο bandwidth όπως data για offline εφαρμογές, διασυνδέσεις δικτύων TCP/IP κ.λ.π. Απροσδιόριστου ρυθμού (UBR - Unspecified Bit Rate). Εξυπηρετεί εφαρμογές με ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης όπως για παράδειγμα μεταφορές αρχείων που εκτελούνται στο παρασκήνιο (background) μιας άλλης εφαρμογής.

22 ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΤΜ Οι εφαρμογές έχουν ταξινομηθεί σε κλάσεις ανάλογα με τις υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν: Κλάση Α: Σταθερή ταχύτητα, σύνδεση connection oriented και απαίτηση συγχρονισμού μεταξύ των ακραίων σημείων. Κλάση Β: Μεταβλητή ταχύτητα, σύνδεση connection oriented και απαίτηση συγχρονισμού μεταξύ των ακραίων σημείων. Κλάση C: Μεταβλητή ταχύτητα, σύνδεση connectionless, δεν απαιτείται συγχρονισμός. Κλάση D: Μεταβλητή ταχύτητα, σύνδεση connection oriented ή connectionless, δεν απαιτείται συγχρονισμός.

23 ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΤΜ Οι κλάσεις Α, Β, C, D αναφέρονται σε ποιοτικές έννοιες και πρέπει να συνοδεύονται από κάποιες συγκεκριμένες και μετρήσιμες παραμέτρους ποιότητας ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η προσφερόμενη υπηρεσία. Ρυθμός εσφαλμένων κελιών (Cell Error Rate) Ρυθμός εσφαλμένων μπλοκ κελιών (Severely-Errored Cell Block Ratio) Ρυθμός χαμένων κελιών (Cell Loss Ratio) Ρυθμός λήψης άσχετων κελιών (Cell Misinsertion Rate) Καθυστέρηση μετάδοσης κελιών (Cell Transfer Delay) Μέση καθυστέρηση μετάδοσης κελιού (Mean Cell Transfer Delay) Διασπορά καθυστέρησης μετάδοσης (Cell Delay Variation)

24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ATM LAYER Μεταβιβάζει τα εξερχόμενα ΑΤΜ cells από το AAL στο φυσικό επίπεδο ώστε να μεταφερθούν μέσω του δικτύου στο τελικό ΑΤΜ σημείο προορισμού. Μεταβιβάζει τα εισερχόμενα ΑΤΜ cells από το φυσικό επίπεδο στο AAL κάθε φορά που λαμβάνονται cells από ένα τελικό ΑΤΜ σημείο πηγή. Ουσιαστικά το ΑΤΜ επίπεδο κάνει cell πολυπλεξία, δημιουργεί την κεφαλή του cell ή την απομακρύνει και μεταφράζει τις τιμές των VPI/VCI.

25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ATM LAYER Παρέχει λειτουργίες διαχείρισης στην κυκλοφορία των cells. Έχει μηχανισμούς για επαρκή buffering και αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

26 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (PHYSICAL LAYER) Τοποθέτηση των cells στο φυσικό μέσο μετάδοσης. Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται υπάγονται σε δύο υπο-επίπεδα (sublayers) του φυσικού επιπέδου: Το TC (transmission convergence) υπο-επίπεδο μετατρέπει τη ροή των cells σε ροή πληροφορίας (bits) που μπορεί να μεταφερθεί από το φυσικό μέσο Το PMD (physical medium dependent) υπο-επίπεδο είναι ουσιαστικά υπεύθυνο για την πραγματική μετάδοση των δεδομένων στο φυσικό μέσο και γι' αυτό οι λειτουργίες του είναι εξαρτημένες από το φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά.

27 Point-to-point Point-to-multipoint ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

28 ΑΤΜ ΜΕΤΑΓΩΓΗ Η ΑΤΜ τεχνολογία χρησιμοποιεί μια τεχνική μεταγωγής για δυναμική δρομολόγηση και μεταφορά του cell στο ΑΤΜ δίκτυο Εγκατάσταση υποθετικών καναλιών VC (virtual channel) και συνδέσεων υποθετικών καναλιών Εγκατάσταση υποθετικών διαδρομών VP (virtual paths) και συνδέσεων υποθετικών διαδρομών Εκτέλεση virtual channel και virtual path μεταγωγή

29 ΑΤΜ ΜΕΤΑΓΩΓΗ Οι ΑΤΜ τεχνικές μεταγωγής βασίζονται στα δύο πεδία που περιέχει η κεφαλή του ΑΤΜ cell, δηλαδή στο VPI (Virtual Path Identifier) και VCI (Virtual Channel Identifier) Ο μεταγωγέας διαβάζει ένα εισερχόμενο ΑΤΜ cell Χρησιμοποιεί το συνδυασμό της πόρτας εισόδου και της πληροφορίας των VCI/VPI πεδίων για να καθορίσει ποια θα είναι η επόμενη πορεία του Αντικαθιστά τα εισερχόμενα VCI/VPI με τα εξερχόμενα VCI/VPI Η ολοκλήρωση των λειτουργιών της μεταφοράς των cells μέσω της ΑΤΜ τεχνολογίας βασίζεται στις δικτυακές κατασκευές που ονομάζονται VCCs (Virtual channel Connections) και VPs (Virtual Paths).

30 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΜ CELL

31 ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση είναι μια λειτουργία που φροντίζει για την δυναμική αποκατάσταση, την υποστήριξη και την απόλυση μιας σύνδεσης ATM Υπάρχει ένα ειδικό AAL που ονομάζεται SAAL (Signaling AAL) και χρησιμοποιείται για τη σήμανση

32 ΣΗΜΑΝΣΗ Ένα τυπικό μήνυμα σήμανσης της προδιαγραφής Q.2931 αποτελείται πέντε μέρη: Protocol discriminator. Αποτελείται από 8 bit. Είναι το πεδίο που προσδιορίζει τον τύπο του πρωτοκόλλου σήμανσης που χρησιμοποιείται. Call Reference Length. Είναι πεδίο των τεσσάρων bit και προσδιορίζει το μήκος του πεδίου Call Reference που έπεται σε bytes. Call Reference. Είναι μεταβλητού μήκους από ένα έως δεκαέξι byte και είναι ένας αριθμός αναφοράς που χαρακτηρίζει μια σύνδεση.

33 ΣΗΜΑΝΣΗ Message Type Field. Έχει μήκος ένα byte και χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιο από τα εικοσιένα διαφορετικά μηνύματα σήμανσης αποστέλλεται. Message Length. Το πεδίο αυτό προσδιορίζει το μήκος σε byte του Q.2931 καθαρού μηνύματος που ακολουθεί. Information Elements. To πεδίο αυτό είναι μεταβλητού μήκους και χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τα περιεχόμενα των διαφόρων μηνυμάτων της σήμανσης.

34 ΣΗΜΑΝΣΗ

35 ΖΕΥΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Το ζευκτικό πεδίο είναι ο μηχανισμός που επιτυγχάνει την δρομολόγηση των κελιών από θύρες εισόδου σε θύρες εξόδου. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ζευκτικών πεδίων: Time division Space division

36 ΖΕΥΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ TIME DIVISION Τα κελιά μεταφέρονται και μετάγονται χρησιμοποιώντας μια κοινή αρτηρία (bus) ή ένα δακτύλιο ή ελεγκτές εισόδου και εξόδου σε κοινή μνήμη. Non blocking όταν η διαμετακομιστική ικανότητα είναι μεγαλύτερη από το άρθροισμα των ικανοτήτων της κάθε θύρας. Ο χρόνος διέλευσης των κελιών είναι προβλέψιμος και μικρός. Ταυτόχρονη αποστολή κελιών σε πολλούς αποδέκτες (multicasting)

37 ΖΕΥΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ SPACE DIVISION Μultistage matrix switching Tοποθέτηση προσωρινής μνήμης (buffer) πρίν ή μετά από τις διάφορες βαθμίδες μεταγωγής σε περίπτωση μπλοκαρίσματος. Ο χρόνος μεταγωγής αυξάνεται λόγω του γεγονότος ότι το κελί έχει να διασχίσει περισσότερες βαθμίδες μεταγωγής ή buffers. Γνωστές αρχιτεκτονικές που υλοποιούν αυτού του είδους τη μεταγωγή είναι η "εκτεταμένου ζευκτικού πεδίου", η Banyan, η Benes, η Parallel Banyan, η Batcher Banyan, η Tandem Banyan κτλ.

38 VIRTUAL CHANNELS - VIRTUAL CHANNEL CONNECTIONS Το Virtual Channel (υποθετικό κανάλι ) είναι ένα λογικό κύκλωμα που εξασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων. Προσδιορίζεται από τον συνδυασμό των πεδίων VPI και VCI της κεφαλής του ΑΤΜ cell. Το VCC (Virtual Channel Connections) αποτελεί την σύνδεση μεταξύ δύο τελικών κόμβων του δικτύου που έχουν ροή δεδομένων μεταξύ τους - on demand connection

39 VIRTUAL CHANNELS - VIRTUAL CHANNEL CONNECTIONS

40 VIRTUAL PATHS - VIRTUAL PATH CONNECTIONS Ένα virtual path (VP) είναι μία δέσμη από virtual channels η οποία κατευθύνεται σ ένα ΑΤΜ τελικό σημείο. Προσδιορίζεται μόνο από το VPI πεδίο της κεφαλής του ATM cell, το VCI πεδίο αγνοείται.

41 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ VPs Ο δικτυακός χρήστης (end-user) μπορεί να διαχειριστεί κάποια ATM cells με ένα αποκλειστικό τρόπο ανεξάρτητα του δικτυακού παροχέα υπηρεσιών. Έχουμε μία λογική μετάδοση παρά πολλές μεταδόσεις στην περίπτωση που ο χρήστης μεταδίδει πληροφορία προς τον ίδιο προορισμό με την χρήση πολλών VCs. Εξαλείφεται το βάρος της μεταγωγής των πολλών VCs. Το πρακτικό κέρδος της χρήσης VPs σε ένα ΑΤΜ δίκτυο είναι η δυνατότητα συσσώρευσης των cells πολλών χρηστών για μεταφορά στο δίκτυο μέσα από μία φυσική σύνδεση με σήμα υψηλού ρυθμού (high rate signal).

42 This image cannot currently be displayed. VPs - VCs

43 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Στη διαδικασία της δημιουργίας μιας σύνδεσης γίνεται απαραίτητη η χρήση πρωτοκόλλων σηματοδοσίας: UNI (User-to-Network Interface) - edge interface - μηχανισμός διασύνδεσης (interface) μεταξύ μιας ΑΤΜ συσκευής (host, router) και ενός ΑΤΜ μεταγωγέα ή μεταξύ δύο ΑΤΜ μεταγωγέων. NNI(Network-to-Network Interface) - μηχανισμός διασύνδεσης μεταξύ δύο ΑΤΜ μεταγωγέων. P-NNI (Private or Public Network-to-Network Interface) - μηχανισμός διασύνδεσης ο οποίος ικανοποιεί από μικρά δίκτυα με λίγους μεταγωγείς έως μεγάλα δίκτυα με χιλιάδες μεταγωγείς (Global ATM- Internet).

44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥ Peer addressing model Sub-network or overlay addressing model Η μορφή των ιδιωτικών διευθύνσεων βασίζονται στη NSAP (Network Service Access Point) διεύθυνση του OSI και αποτελούνται απο 3 συστατικά: AFI (Authority and Format Identifier) - Αναγνωρίζει το τύπο του IDI (Initial Domain Identifier). IDI - Αναγνωρίζει το καταμερισμό των διευθύνσεων και την αρχή διαχείρισης. DSP (Domain Specific Part) - Περιέχει την κυρίως πληροφορία δρομολόγησης.

45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥ Υπάρχουν 3 τύποι διευθύνσεων για τα ιδιωτικά ΑΤΜ δίκτυα: DCC (Data Country Code) - Σε αυτό τον τύπο το IDI είναι το DCC. Ένα DCC αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. ICD (International Code Designator) - Σε αυτό τον τύπο το IDI είναι το ICD. Ένα ICD αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό. NSAP-Encoded E Σε αυτό τον τύπο το IDI είναι ένας αριθμός Ε.164 ο οποίος μοιάζει στη λειτουργία με τους κοινούς αριθμούς τηλεφώνου.

46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥc Χρησιμοποιούνται Ε.164 διευθύνσεις. Τέτοιου είδους διευθύνσεις χρησιμοποιούν τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα.

47 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - QoS Τα ΑΤΜ δίκτυα προσφέρουν ένα συγκεκριμένο σύνολο από τάξεις υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία καθώς και κάθε σύνδεση απαιτεί έναν τύπο QoS: CBR (Continuous Bit Rate) VBR(RT) {Variable Bit Rate Real Time} VBR(NRT) { Variable Bit Rate Non Real Time} ABR (Available Bit Rate) UBR (Unspecified Bit Rate)

48 LAN EMULATION Διασύνδεση τοπικών δικτύων διαφορετικών και ασύμβατων τεχνολογιών (connectionless και connection oriented πρωτόκολλα). To LAN Emulation είναι ένα πρωτόκολλο που υλοποιείται σε δίκτυα ATM και τους επιτρέπει να διασυνδέονται με τοπικά δίκτυα LAN. Υποστηρίζει όλες τις υπάρχουσες σε LAN εφαρμογές χωρίς αλλαγές και σε δίκτυα ATM. Παρέχει την ικανότητα να διασυνδέει συσκευές και δίκτυα ATM σε υπάρχοντα LAN. Συνδέει διαφορετικά LAN μέσω ATM δικτύου.

49 LAN EMULATION Στο Lan Emulation πρωτόκολλο υπάρχουν οι οντότητες: LAN Emulation Client (LEC) LAN Emulation Server (LES) LAN Emulation Configuration Server (LECS) Broadcast and Unknown Server (BUS)

50 LAN EMULATION LEC - οποιοσδήποτε σταθμός εργασίας του δικτύου ATM ή η γέφυρα που συνδέει ένα δίκτυο ΑΤΜ με ένα κλασσικό Ethernet. LES - το σημείο όπου καταχωρούνται οι διευθύνσεις τόσο του δικτύου ATM όσο και οι διευθύνσεις MAC του τοπικού δικτύου. Κάθε Emulated LAN μπορεί να έχει μόνο ένα LES. LECS - παρέχει πληροφορίες της δομής του δικτύου συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων του LAN Emulation Server, του τύπου του Emulated LAN και του μέγιστου μεγέθους του πλαισίου. Κάθε δίκτυο μπορεί να έχει μόνο ένα LECS. BUS - υλοποιεί όλες τις μεταδόσεις Broadcast και Multicast. Κάθε δίκτυο μπορεί να έχει μόνο ένα BUS.

51 LAN EMULATION Το LAN Emulation υποστηρίζει τους δύο κλασσικούς τύπους τοπικών δικτύων Ethernet και Token Ring. Διατηρεί τα πλαίσια του Ethernet (ή Token Ring) αναλλοίωτα προσθέτοντας για την μετάδοση ένα LEC ID των 2 byte που είναι μοναδικό για κάθε LEC. Παρέχει στα ανώτερα επίπεδα την ίδια υπηρεσία που παρέχουν και τα LAN, ενσωματώνοντας τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσα από το ΑΤΜ δίκτυο στη κατάλληλη μορφή των LAN MAC πακέτων. Μετατροπή των MAC διευθύνσεων σε ΑΤΜ διευθύνσεις.

52 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI FUNI - Frame based User - Network Interface DXI - Data ex-change Interface Πρόσβαση σε δίκτυα ATM από χρήστες που δεν έχουν ATM συμβατές συσκευές αλλά διαθέτουν εξοπλισμό με interfaces που βασίζονται σε μετάδοση frame (π.χ. Frame Relay, Χ.25, HDLC κ.λ.π.). Επιτρέπουν την πρόσβαση με πλαίσια σε δίκτυα ATM.

53 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI Η μορφή των πλαισίων (frame) είναι ακριβώς η ίδια για τα FUNI και DXI αλλά διαφέρει από αυτή του Frame Relay στην χρήση των bit ελέγχου. Το Frame Relay και τα FUNI και DXI έχουν παρόμοια δομή πλαισίου. Η θέση της διεύθυνσης των πλαισίων των πρωτοκόλλων FUNI και DXI συμπίπτει με την θέση της διεύθυνσης (DLCI) των πλαισίων του Frame Relay.

54 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI

55 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI To bit CN (Congestion Notification) εκτελεί την ίδια ακριβώς λειτουργία με το FECN (Forward Explicit Congestion Notification) bit του Frame Relay. Δεν υπάρχει αντίστοιχο bit με το BECN (Backward Explicit Congestion Notification). To bit CLP (Cell Loss Priority) εκτελεί την ίδια λειτουργία με το DE (Discard Eligibility) του Frame Relay.

56 NATIVE MODE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Όλα τα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα του network επιπέδου μπορούν να εξελιχθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τρέχουν πάνω από το ΑΤΜ δίκτυο. Το LANE σκοπίμως κρύβει το ΑΤΜ από τα πρωτόκολλα του network επιπέδου και γι αυτό το λόγο δεν μπορούν να κάνουν χρήση των QoS χαρακτηριστικών του ATM. Τέτοια πρωτόκολλα είναι το RSVP (Resource Reservation Protocol) ή το PIM (Protocol Independent Multicast) που δίνουν την δυνατότητα στο IP να εκμεταλλευτεί και τα QoS χαρακτηριστικά του ΑΤΜ.

57 MPOA - MULTIPROTOCOL OVER ATM Peer Models: Παρουσιάζει ένα αλγοριθμικό τρόπο αντιστοιχίας των διευθύνσεων του network επιπέδου σε NSAP διευθύνσεις. I-PNNI (Integrated P-NNI): Προτείνει τη χρήση του P-NNI πρωτοκόλλου και για τους ΑΤΜ μεταγωγείς αλλά και για τους δρομολογητές πακέτων. Κατανεμημένα πρωτόκολλα δρομολόγησης (Distributed Router Protocols).

58 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Τα δίκτυα ΑΤΜ δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα όσο ήταν αναμενόμενο λόγω υψηλού κόστους. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά οι μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσφέρουν ΑΤΜ υπηρεσίες για τη διαχείριση διαφόρων τύπων κίνησης. Στην Ευρώπη διάφορες εταιρείες είτε προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση αυτή, είτε ήδη έχουν κάνει τα πρώτα βήματα, είτε έχουν εγκαταστήσει κάποια πειραματικά ΑΤΜ δίκτυα.

59 ΤΟ ΑΤΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ο ΟΤΕ ήδη υλοποιεί εφαρμογές για δίκτυα ΑΤΜ ενώ αναμένεται ότι σημαντικός αριθμός από τους ISPs στην Ελλάδα θα προχωρήσει μεσοπρόθεσμα με έντονους ρυθμούς σε αντίστοιχες υλοποιήσεις. Αναμένεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ISPs αλλά και των τηλεπικοινωνιακών φορέων θα βασίσουν τα δίκτυα κορμού τους σε τεχνολογία ΑΤΜ, ενώ η χρησιμοποίησή της σε επίπεδο χρηστών ίσως παρουσιάσει μια χρονική υστέρηση.

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: ATM / IP over ATM / LANE / VLAN Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος ATM Asynchronous Transfer Mode

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 5: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (1) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ BROADBAND-ISDN / ATM ΙΚΤΥΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ BROADBAND-ISDN / ATM ΙΚΤΥΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ BROADBAND-ISDN / ATM ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγή (Switching)

Μεταγωγή (Switching) Μεταγωγή (Switching) Πως σχηματίζουμε διαδίκτυα Περίληψη Μεταγωγή Κυκλωμάτων (Circuit switching) Μεταγωγή Πακέτων (Packet switching) Μεταγωγή Εικονικών Κυκλωμάτων (Virtual circuit switching) Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM UNI Σηματοδοσία

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM UNI Σηματοδοσία Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM UNI Σηματοδοσία Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 ATM UNI Σηματοδοσία Η σηματοδοσία χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση Switched

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Frame Relay

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Frame Relay Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Frame Relay Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Περιγραφή Χρήσεις Σύγκριση με άλλες τεχνολογίες Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 6: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (2)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 6: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (2) Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 6: Automated Teller Machine- ΑΤΜ (2) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Tηλεφωνικό δίκτυο Ethernet LAN Internet ATM Τηλεφωνικό ίκτυο (Τ ) Χρονολόγιο σηµαντικών σταθµών: 1839 Τηλέγραφος (Cooke, Wheatstone) 1844 Κώδικας Morse ( --) 1850-1860

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 3: Ασύγχρονη Μετάδοση - Αρχές Λειτουργίας

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 3: Ασύγχρονη Μετάδοση - Αρχές Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 3: Ασύγχρονη Μετάδοση - Αρχές Λειτουργίας Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Asynchronous Transfer Mode (ATM)

Asynchronous Transfer Mode (ATM) Θέματα που καλύπτονται: Asynchronous Transfer Mode (ATM) - Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες - ATM Standards - ATM Switching - Switching networks - Ζητήματα Απόδοσης - User-Network Interfaces & Πρωτόκολλα - ATM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων CIRCUIT EMULATION / ATM (Εξοµοίωση Κυκλωµάτων /ΑΤΜ) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream Έκδοση: 12.12.2011 ιεπαφή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΜ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΜ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΜ 1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΜ 3. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΤΜ 4. ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΤΜ(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ιεπαφή Εφαρµογών εδοµένων ηµοσίευση ικτυακής Πελατειακής ιεπαφής & Συναφών Πρωτοκόλλων FRAME RELAY / ATM (Υπηρεσία (Μετάδοσης) Ακολουθίας Πλαισίων (Πρωτοκόλλου FR) / ATM) για ιασύνδεση µε το ίκτυο HellasStream

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

EDUCATIONAL PRESENTATION OF ATM PROTOCOLS

EDUCATIONAL PRESENTATION OF ATM PROTOCOLS UNIVERCITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS NETWORKING TECHNOLOGIES PROFESSORS: A. A. ECONOMIDIS & A. POMPORTSIS EDUCATIONAL PRESENTATION OF ATM PROTOCOLS ΝΑΜΕ: EFOPOULOU ANASTASIA DATE: 11/02/2005

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα Διάλεξης Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας Μετρικές

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 1: Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Αν. καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα e-mail: louta@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς - ATM

1. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς - ATM 1. Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς - ATM Το ATM είναι μία τεχνολογία μεταγωγής και πολυπλεξίας σε επίπεδο κυψελίδων (cells). Οι κυψελίδες είναι σταθερού μεγέθους πακέτα και αποτελούνται από την επικεφαλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Το ευρύ κοινό, στο άκουσµα του ακρωνυµίου ΑΤΜ σκέφτεται την αυτόµατη µηχανή τραπεζικών συναλλαγών. Όµως, στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών αυτός ο όρος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επικοινωνιών ΑΤΜ

ίκτυα Επικοινωνιών ΑΤΜ ίκτυα Επικοινωνιών Εαρινό εξάμηνο 2006-2007 ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ φυσικό επίπεδο:μεταφορά bits μεταξύ συσκευών προσαρτημένων στην ίδια ζεύξη επίπεδο ΑΤΜ: υλοποιεί διατερματικές υπηρεσίες επικοινωνίας (από

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 7: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 7: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 7: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των λειτουργιών που εκτελούνται από λογισμικό στις επικοινωνίες δεδομένων Η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο δομείται σε τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΜ FRAME RELAY Επόπτης καθηγητής πτυχιακής εργασίας Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 2 η : Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 1: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου Α Β διασυνδετικό δίκτυο Γ Δ Ε π.χ. οι επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: X.25

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: X.25 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: X.25 Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα που θα μας απασχολήσουν Πρωτόκολλο Χ.25, τι είναι DTE DCE Λειτουργίες Χ.25 Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στη µελέτη δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς

Συµβολή στη µελέτη δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτορική ιατριβή Συµβολή στη µελέτη δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς ΑΤΜ µεταγωγείς: αρχιτεκτονικές και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 6: Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN) και Ευφυή Δίκτυα (IN)

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 6: Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN) και Ευφυή Δίκτυα (IN) Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 6: Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN) και Ευφυή Δίκτυα (IN) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μοντέλα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα