ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο."

Transcript

1 ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτων. Υψηλή διαμετακομιστική ικανότητα Μικρές καθυστερήσεις Διαφάνεια Πολύ καλή εκμετάλλευση της γραμμής Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

2 ATM Τεμαχισμός της πληροφορίας σε κελιά σταθερού μήκους 53 bytes. Η συχνότητα μετάδοσης καθώς και η απόσταση μεταξύ των κελιών κατά τη μετάδοση είναι μεταβλητές. Connection oriented τεχνική μετάδοσης. Οι κλήσεις στην ΑΤΜ είναι στατικά πολυπλεγμένες.

3 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Class A: Εξομοιώνει τη λειτουργία κυκλωμάτων και προσφέρει εγγυημένο αλλά σταθερό ρυθμό μετάδοσης. Class B: Εξασφαλίζεται ο ρυθμός της σύνδεσης, ο οποίος όμως μπορεί και να μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Class C: Δεν υπάρχει κάποιου είδους συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη της πληροφορίας. Ο ρυθμός μεταφοράς είναι μεταβλητός. Class D: Όπως η Class C, αλλά γίνεται εξομοίωση υπηρεσίας χωρίς σύνδεση. Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η συμβατότητα με υπάρχοντα δίκτυα, τα οποία λειτουργούν χωρίς σύνδεση.

4 ΧΡΗΣΗ ΑΤΜ Η ΑΤΜ είναι η καλύτερη διαθέσιμη λύση για τα μελλοντικά δίκτυα υψηλής απόδοσης καθώς: Εξυπηρετεί ταυτόχρονα διαφορετικές εφαρμογές. Είναι ανεξάρτητη αποστάσεων. Είναι ανεξάρτητη πρωτοκόλλου. Είναι επεκτάσιμη σε διαφορετικές ταχύτητες ( Mbps). Περιορίζει τη χρήση πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύου. Μπορεί να συνυπάρξει και με αναλογικές μεταδόσεις (ATM Over Passive).

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ATM Γίνεται αποκατάσταση σύνδεσης μεταξύ δύο χρηστών. Όλα τα κελιά ακολουθούν το ίδιο νοητό κύκλωμα. Έχουμε νοητές οδούς (virtual paths VP) και νοητά κανάλια (virtual channels VC). Ένα νοητό κανάλι ανήκει σε μια νοητή οδό. Δεν περιλαμβάνονται λειτουργίες ελέγχου ροής και ελέγχου σφαλμάτων κατα τη μετάδοση των κελιών από τους κόμβους του δικτύου.

6 ΑΤΜ CELL RELAY Απαιτούνται συγκεκριμένα ΑΤΜ πρωτόκολλα σηματοδοσίας και δομές διευθυνσιοδότησης όπως επίσης και πρωτόκολλα για δρομολόγηση των ΑΤΜ αιτήσεων για σύνδεση. Μπορεί να γίνει καθυστέρηση στη μετάδοση data για να δοθεί προτεραιότητα σε ευαίσθητες μορφές πληροφορίας (voice video). Το συγκεκριμένο μέγεθος του κελιού το βοηθά να μετάγεται σε μεγάλες ταχύτητες χωρίς να δημιουργεί φόρτο. Παρέχεται bandwidth on demand χωρίς να μονοπωλείται ένα κανάλι από ένα χρήστη μόνο.

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜ Επάρκεια σε bandwidth. Δεν παρεμβαίνει ο administrator για την παροχή bandwidth. Κλιμακωτή τεχνολογία: ρυθμός μετάδοσης ανάλογα με την εφαρμογή. Ανεξαρτησία στην εφαρμογή: προσαρμόζεται το δίκτυο στις ανάγκες του χρήστη. Δεν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων πάνω από το επίπεδο του κελιού κερδίζουμε σε ταχύτητα. Υπάρχει η δυνατότητα self-routing κι έτσι μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε αριθμός συσκευών switching στο ΑΤΜ δίκτυο.

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜ Το ΑΤΜ είναι αποτελεσματικό για data επικοινωνίες και τηλεπικοινωνίες για τους παρακάτω λόγους : Προσφέρει ανεκτό χρόνο πρόσβασης Υποστηρίζει τη διακίνηση μικρού ή μεγάλου μηνύματος Παρέχει υψηλές ταχύτητες μετάδοσης Παρέχει αυτόνομες διαδικασίες δρομολόγησης (self-routing) για διάφορους τύπους πληροφορίας

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΜ Υποστηρίζει νέες εφαρμογές data επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών. Παρέχει εγγυημένη πρόσβαση (interval) για ήχο και εικόνα (video). Μπορούν οι χρήστες να ορίσουν το επίπεδο και την ποιότητα της υπηρεσίας που θέλουν. Παρέχει μηχανισμούς για το δίκτυο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωσή του.

10 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥ Το ΑΤΜ δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο ΑΤΜ μεταγωγών διασυνδεόμενους με point-topoint ATM συνδέσεις ή interfaces. Οι ΑΤΜ μεταγωγείς υποστηρίζουν δύο τύπους interfaces: το user-network interface UNI και το network-node ή network-network interface - NNI. Το UNI συνδέει ΑΤΜ τελικά-συστήματα (endsystems) όπως δρομολογητές, συσκευές χρηστών, με ένα ΑΤΜ μεταγωγέα ενώ το ΝΝΙ συνδέει δύο ΑΤΜ μεταγωγείς μεταξύ τους.

11 ΑΤΜ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ To ATM κατατάσσεται μέχρι το δεύτερο επίπεδο του OSI μοντέλου όμως το ίδιο αποτελείται από τρία επίπεδα λειτουργίας: ATM adaptation layer (AAL) ATM layer ATM physical layer Το συνολικό μοντέλο αναφοράς πρωτοκόλλων ΑΤΜ διαφέρει από την φιλοσοφία του OSI γιατί εκτός από τα παράλληλα επίπεδα υπάρχουν και κάθετα σε αυτά.

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ User plane: Φροντίζει για την μεταφορά πληροφορίας των χρηστών (end -user) διαμέσου του δικτύου. Control Plane: Φροντίζει για την ανταλλαγή πληροφορίας σηματοδοσίας μεταξύ ΑΤΜ τελικών σημείων (αποστολέα και παραλήπτη ΑΤΜ δεδομένων) ώστε να πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις για την σύνδεση (connection setup). Management Layer: Έχει λειτουργικό και διαχειριστικό χαρακτήρα και την δυνατότητα να ανταλλάσσει πληροφορία μεταξύ του user plane και control plane.

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Higher layer application and protocols: Επίπεδα πάνω από το ATM adaptation layer (AAL) που έχουν σχέση με συγκεκριμένες επικοινωνιακές εφαρμογές. ΑΤΜ adaptation layer: Τροποποιεί τα δεδομένα που έρχονται από τα παραπάνω επίπεδα σε ΑΤΜ cell. ATM layer: Παρέχει την ΑΤΜ cell relay υπηρεσία για το δίκτυο. Physical layer: Περνάει τα ΑΤΜ cells που έρχονται από το ΑΤΜ layer στο φυσικό μέσο μετάδοσης και ανάποδα.

14 ATM ADAPTATION LAYER To ATM Adaptation Layer (AAL) είναι το επίπεδο που επιτρέπει την διαχείριση διαφορετικών τύπων δεδομένων (φωνή, data, video) σε ένα ενιαίο δίκτυο ATM. Το επίπεδο AAL διακρίνεται σε δύο υποεπίπεδα: το επίπεδο τεμαχισμού και επανασυγκόλλησης (SAR - Segmentation And Reassembly) το επίπεδο σύγκλισης (CS - Convergence Sublayer).

15 ΤΥΠΟΙ AAL Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις των διαφόρων τύπων υπηρεσιών έχουν προσδιορισθεί πέντε τύποι AAL. AAL1 : Επιτρέπει μια connection oriented σύνδεση για δεδομένα σταθερής ταχύτητας (constant bit rate). Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για φωνή και ζωντανή εικόνα. AAL2 : Αφορά connection-oriented συνδέσεις για εφαρμογές μεταβλητής ταχύτητας όπως packetized video.

16 ΤΥΠΟΙ AAL AAL3/4: Κατ' αρχήν ήσαν χωριστοί τύποι, με τον AAL3 να αντιστοιχεί σε connection oriented συνδέσεις και τον AAL4 για connectionless. Επειδή αναγνωρίστηκε ότι δεν υπάρχει ανάγκη ξεχωριστών προδιαγραφών για connection oriented και connectionless συνδέσεις οι AAL3 και AAL4 αποτέλεσαν ενιαίο τύπο τον AAL3/4. Ο τύπος αυτός επιτρέπει κίνηση μεταβλητής ταχύτητας που δεν απαιτεί συγχρονισμό μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Είναι ο κατάλληλος τύπος για μεταφορά data μεταξύ LAN. Επιπρόσθετα προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα «αξιόπιστης» μεταφοράς data, καθώς χρησιμοποιεί τμήμα του ωφέλιμου φορτίου (48 byte) για αναγνώριση σφαλμάτων.

17 ΤΥΠΟΙ AAL AAL5 : Ο τύπος αυτός επιβλήθηκε από διάφορους κατασκευαστές για να αντικαταστήσει απλούστερα τον AAL3/4. Ο AAL5 έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του AAL3/4, αλλά δεν προσφέρει τις πρόσθετες υπηρεσίες του προηγούμενου, απλουστεύοντας το και μη καταναλίσκοντας χώρο από το ωφέλιμο φορτίο.

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ AAL Το ΑΤΜ adaptation layer αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των πρωτοκόλλων των ανώτερων επιπέδων και του ΑΤΜ layer. Διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους πληροφορίας και τα μετατρέπει στην ίδια μορφή δεδομένων, το ΑΤΜ cell. Το AAL απελευθερώνει το δίκτυο από την εξειδικευμένη διαχείριση των διαφορετικών ειδών πληροφορίας.

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ AAL Το AAL επιτελεί εσωτερικά δύο κύριες λειτουργίες που χαρακτηρίζουν και τα δύο υπόεπίπεδα (sub layers). Σκοπός των δύο αυτών υπόεπιπέδων είναι η μετατροπή των δεδομένων του χρήστη σε 48-Βytes ωφέλιμο φορτίο του cell υποστηρίζοντας την ακεραιότητα και την ταυτότητα των δεδομένων του χρήστη. Τη λειτουργία σύγκλισης που ανήκει στο υπό-επίπεδο CS (convergence sub layer). Τη λειτουργία τεμαχισμού και επανασύστασης που ανήκει στο υπό-επίπεδο SAR (segmentation and reassembly sub layer).

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΜ Οι διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα δίκτυα ATM μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες όπως προβλέπει και το ATM Forum: Σταθερού ρυθμού (CBR - Constant Bit Rate). Πρόκειται για εφαρμογές που απαιτούν ισόχρονη μετάδοση πραγματικού χρόνου όπως τηλεφωνία, μετάδοση video κ.λ.π. Μεταβλητού ρυθμού (VBR - Variable Bit Rate). Πρόκειται για εφαρμογές πραγματικού χρόνου που όμως δεν απαιτούν ταυτόχρονα αυστηρή ισόχρονη μετάδοση όπως συμπιεσμένος ήχος και video.

21 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΜ Διαθέσιμου ρυθμού (ABR - Available Bit Rate). Εξυπηρετεί εφαρμογές που έχουν ανοχές σε καθυστερήσεις και δεν απαιτούν σταθερό και προκαθορισμένο bandwidth όπως data για offline εφαρμογές, διασυνδέσεις δικτύων TCP/IP κ.λ.π. Απροσδιόριστου ρυθμού (UBR - Unspecified Bit Rate). Εξυπηρετεί εφαρμογές με ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης όπως για παράδειγμα μεταφορές αρχείων που εκτελούνται στο παρασκήνιο (background) μιας άλλης εφαρμογής.

22 ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΤΜ Οι εφαρμογές έχουν ταξινομηθεί σε κλάσεις ανάλογα με τις υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν: Κλάση Α: Σταθερή ταχύτητα, σύνδεση connection oriented και απαίτηση συγχρονισμού μεταξύ των ακραίων σημείων. Κλάση Β: Μεταβλητή ταχύτητα, σύνδεση connection oriented και απαίτηση συγχρονισμού μεταξύ των ακραίων σημείων. Κλάση C: Μεταβλητή ταχύτητα, σύνδεση connectionless, δεν απαιτείται συγχρονισμός. Κλάση D: Μεταβλητή ταχύτητα, σύνδεση connection oriented ή connectionless, δεν απαιτείται συγχρονισμός.

23 ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΤΜ Οι κλάσεις Α, Β, C, D αναφέρονται σε ποιοτικές έννοιες και πρέπει να συνοδεύονται από κάποιες συγκεκριμένες και μετρήσιμες παραμέτρους ποιότητας ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η προσφερόμενη υπηρεσία. Ρυθμός εσφαλμένων κελιών (Cell Error Rate) Ρυθμός εσφαλμένων μπλοκ κελιών (Severely-Errored Cell Block Ratio) Ρυθμός χαμένων κελιών (Cell Loss Ratio) Ρυθμός λήψης άσχετων κελιών (Cell Misinsertion Rate) Καθυστέρηση μετάδοσης κελιών (Cell Transfer Delay) Μέση καθυστέρηση μετάδοσης κελιού (Mean Cell Transfer Delay) Διασπορά καθυστέρησης μετάδοσης (Cell Delay Variation)

24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ATM LAYER Μεταβιβάζει τα εξερχόμενα ΑΤΜ cells από το AAL στο φυσικό επίπεδο ώστε να μεταφερθούν μέσω του δικτύου στο τελικό ΑΤΜ σημείο προορισμού. Μεταβιβάζει τα εισερχόμενα ΑΤΜ cells από το φυσικό επίπεδο στο AAL κάθε φορά που λαμβάνονται cells από ένα τελικό ΑΤΜ σημείο πηγή. Ουσιαστικά το ΑΤΜ επίπεδο κάνει cell πολυπλεξία, δημιουργεί την κεφαλή του cell ή την απομακρύνει και μεταφράζει τις τιμές των VPI/VCI.

25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ATM LAYER Παρέχει λειτουργίες διαχείρισης στην κυκλοφορία των cells. Έχει μηχανισμούς για επαρκή buffering και αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

26 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (PHYSICAL LAYER) Τοποθέτηση των cells στο φυσικό μέσο μετάδοσης. Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται υπάγονται σε δύο υπο-επίπεδα (sublayers) του φυσικού επιπέδου: Το TC (transmission convergence) υπο-επίπεδο μετατρέπει τη ροή των cells σε ροή πληροφορίας (bits) που μπορεί να μεταφερθεί από το φυσικό μέσο Το PMD (physical medium dependent) υπο-επίπεδο είναι ουσιαστικά υπεύθυνο για την πραγματική μετάδοση των δεδομένων στο φυσικό μέσο και γι' αυτό οι λειτουργίες του είναι εξαρτημένες από το φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά.

27 Point-to-point Point-to-multipoint ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

28 ΑΤΜ ΜΕΤΑΓΩΓΗ Η ΑΤΜ τεχνολογία χρησιμοποιεί μια τεχνική μεταγωγής για δυναμική δρομολόγηση και μεταφορά του cell στο ΑΤΜ δίκτυο Εγκατάσταση υποθετικών καναλιών VC (virtual channel) και συνδέσεων υποθετικών καναλιών Εγκατάσταση υποθετικών διαδρομών VP (virtual paths) και συνδέσεων υποθετικών διαδρομών Εκτέλεση virtual channel και virtual path μεταγωγή

29 ΑΤΜ ΜΕΤΑΓΩΓΗ Οι ΑΤΜ τεχνικές μεταγωγής βασίζονται στα δύο πεδία που περιέχει η κεφαλή του ΑΤΜ cell, δηλαδή στο VPI (Virtual Path Identifier) και VCI (Virtual Channel Identifier) Ο μεταγωγέας διαβάζει ένα εισερχόμενο ΑΤΜ cell Χρησιμοποιεί το συνδυασμό της πόρτας εισόδου και της πληροφορίας των VCI/VPI πεδίων για να καθορίσει ποια θα είναι η επόμενη πορεία του Αντικαθιστά τα εισερχόμενα VCI/VPI με τα εξερχόμενα VCI/VPI Η ολοκλήρωση των λειτουργιών της μεταφοράς των cells μέσω της ΑΤΜ τεχνολογίας βασίζεται στις δικτυακές κατασκευές που ονομάζονται VCCs (Virtual channel Connections) και VPs (Virtual Paths).

30 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΜ CELL

31 ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση είναι μια λειτουργία που φροντίζει για την δυναμική αποκατάσταση, την υποστήριξη και την απόλυση μιας σύνδεσης ATM Υπάρχει ένα ειδικό AAL που ονομάζεται SAAL (Signaling AAL) και χρησιμοποιείται για τη σήμανση

32 ΣΗΜΑΝΣΗ Ένα τυπικό μήνυμα σήμανσης της προδιαγραφής Q.2931 αποτελείται πέντε μέρη: Protocol discriminator. Αποτελείται από 8 bit. Είναι το πεδίο που προσδιορίζει τον τύπο του πρωτοκόλλου σήμανσης που χρησιμοποιείται. Call Reference Length. Είναι πεδίο των τεσσάρων bit και προσδιορίζει το μήκος του πεδίου Call Reference που έπεται σε bytes. Call Reference. Είναι μεταβλητού μήκους από ένα έως δεκαέξι byte και είναι ένας αριθμός αναφοράς που χαρακτηρίζει μια σύνδεση.

33 ΣΗΜΑΝΣΗ Message Type Field. Έχει μήκος ένα byte και χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιο από τα εικοσιένα διαφορετικά μηνύματα σήμανσης αποστέλλεται. Message Length. Το πεδίο αυτό προσδιορίζει το μήκος σε byte του Q.2931 καθαρού μηνύματος που ακολουθεί. Information Elements. To πεδίο αυτό είναι μεταβλητού μήκους και χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τα περιεχόμενα των διαφόρων μηνυμάτων της σήμανσης.

34 ΣΗΜΑΝΣΗ

35 ΖΕΥΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Το ζευκτικό πεδίο είναι ο μηχανισμός που επιτυγχάνει την δρομολόγηση των κελιών από θύρες εισόδου σε θύρες εξόδου. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ζευκτικών πεδίων: Time division Space division

36 ΖΕΥΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ TIME DIVISION Τα κελιά μεταφέρονται και μετάγονται χρησιμοποιώντας μια κοινή αρτηρία (bus) ή ένα δακτύλιο ή ελεγκτές εισόδου και εξόδου σε κοινή μνήμη. Non blocking όταν η διαμετακομιστική ικανότητα είναι μεγαλύτερη από το άρθροισμα των ικανοτήτων της κάθε θύρας. Ο χρόνος διέλευσης των κελιών είναι προβλέψιμος και μικρός. Ταυτόχρονη αποστολή κελιών σε πολλούς αποδέκτες (multicasting)

37 ΖΕΥΚΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ SPACE DIVISION Μultistage matrix switching Tοποθέτηση προσωρινής μνήμης (buffer) πρίν ή μετά από τις διάφορες βαθμίδες μεταγωγής σε περίπτωση μπλοκαρίσματος. Ο χρόνος μεταγωγής αυξάνεται λόγω του γεγονότος ότι το κελί έχει να διασχίσει περισσότερες βαθμίδες μεταγωγής ή buffers. Γνωστές αρχιτεκτονικές που υλοποιούν αυτού του είδους τη μεταγωγή είναι η "εκτεταμένου ζευκτικού πεδίου", η Banyan, η Benes, η Parallel Banyan, η Batcher Banyan, η Tandem Banyan κτλ.

38 VIRTUAL CHANNELS - VIRTUAL CHANNEL CONNECTIONS Το Virtual Channel (υποθετικό κανάλι ) είναι ένα λογικό κύκλωμα που εξασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων. Προσδιορίζεται από τον συνδυασμό των πεδίων VPI και VCI της κεφαλής του ΑΤΜ cell. Το VCC (Virtual Channel Connections) αποτελεί την σύνδεση μεταξύ δύο τελικών κόμβων του δικτύου που έχουν ροή δεδομένων μεταξύ τους - on demand connection

39 VIRTUAL CHANNELS - VIRTUAL CHANNEL CONNECTIONS

40 VIRTUAL PATHS - VIRTUAL PATH CONNECTIONS Ένα virtual path (VP) είναι μία δέσμη από virtual channels η οποία κατευθύνεται σ ένα ΑΤΜ τελικό σημείο. Προσδιορίζεται μόνο από το VPI πεδίο της κεφαλής του ATM cell, το VCI πεδίο αγνοείται.

41 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ VPs Ο δικτυακός χρήστης (end-user) μπορεί να διαχειριστεί κάποια ATM cells με ένα αποκλειστικό τρόπο ανεξάρτητα του δικτυακού παροχέα υπηρεσιών. Έχουμε μία λογική μετάδοση παρά πολλές μεταδόσεις στην περίπτωση που ο χρήστης μεταδίδει πληροφορία προς τον ίδιο προορισμό με την χρήση πολλών VCs. Εξαλείφεται το βάρος της μεταγωγής των πολλών VCs. Το πρακτικό κέρδος της χρήσης VPs σε ένα ΑΤΜ δίκτυο είναι η δυνατότητα συσσώρευσης των cells πολλών χρηστών για μεταφορά στο δίκτυο μέσα από μία φυσική σύνδεση με σήμα υψηλού ρυθμού (high rate signal).

42 This image cannot currently be displayed. VPs - VCs

43 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Στη διαδικασία της δημιουργίας μιας σύνδεσης γίνεται απαραίτητη η χρήση πρωτοκόλλων σηματοδοσίας: UNI (User-to-Network Interface) - edge interface - μηχανισμός διασύνδεσης (interface) μεταξύ μιας ΑΤΜ συσκευής (host, router) και ενός ΑΤΜ μεταγωγέα ή μεταξύ δύο ΑΤΜ μεταγωγέων. NNI(Network-to-Network Interface) - μηχανισμός διασύνδεσης μεταξύ δύο ΑΤΜ μεταγωγέων. P-NNI (Private or Public Network-to-Network Interface) - μηχανισμός διασύνδεσης ο οποίος ικανοποιεί από μικρά δίκτυα με λίγους μεταγωγείς έως μεγάλα δίκτυα με χιλιάδες μεταγωγείς (Global ATM- Internet).

44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥ Peer addressing model Sub-network or overlay addressing model Η μορφή των ιδιωτικών διευθύνσεων βασίζονται στη NSAP (Network Service Access Point) διεύθυνση του OSI και αποτελούνται απο 3 συστατικά: AFI (Authority and Format Identifier) - Αναγνωρίζει το τύπο του IDI (Initial Domain Identifier). IDI - Αναγνωρίζει το καταμερισμό των διευθύνσεων και την αρχή διαχείρισης. DSP (Domain Specific Part) - Περιέχει την κυρίως πληροφορία δρομολόγησης.

45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥ Υπάρχουν 3 τύποι διευθύνσεων για τα ιδιωτικά ΑΤΜ δίκτυα: DCC (Data Country Code) - Σε αυτό τον τύπο το IDI είναι το DCC. Ένα DCC αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. ICD (International Code Designator) - Σε αυτό τον τύπο το IDI είναι το ICD. Ένα ICD αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό. NSAP-Encoded E Σε αυτό τον τύπο το IDI είναι ένας αριθμός Ε.164 ο οποίος μοιάζει στη λειτουργία με τους κοινούς αριθμούς τηλεφώνου.

46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΟΥc Χρησιμοποιούνται Ε.164 διευθύνσεις. Τέτοιου είδους διευθύνσεις χρησιμοποιούν τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα.

47 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - QoS Τα ΑΤΜ δίκτυα προσφέρουν ένα συγκεκριμένο σύνολο από τάξεις υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία καθώς και κάθε σύνδεση απαιτεί έναν τύπο QoS: CBR (Continuous Bit Rate) VBR(RT) {Variable Bit Rate Real Time} VBR(NRT) { Variable Bit Rate Non Real Time} ABR (Available Bit Rate) UBR (Unspecified Bit Rate)

48 LAN EMULATION Διασύνδεση τοπικών δικτύων διαφορετικών και ασύμβατων τεχνολογιών (connectionless και connection oriented πρωτόκολλα). To LAN Emulation είναι ένα πρωτόκολλο που υλοποιείται σε δίκτυα ATM και τους επιτρέπει να διασυνδέονται με τοπικά δίκτυα LAN. Υποστηρίζει όλες τις υπάρχουσες σε LAN εφαρμογές χωρίς αλλαγές και σε δίκτυα ATM. Παρέχει την ικανότητα να διασυνδέει συσκευές και δίκτυα ATM σε υπάρχοντα LAN. Συνδέει διαφορετικά LAN μέσω ATM δικτύου.

49 LAN EMULATION Στο Lan Emulation πρωτόκολλο υπάρχουν οι οντότητες: LAN Emulation Client (LEC) LAN Emulation Server (LES) LAN Emulation Configuration Server (LECS) Broadcast and Unknown Server (BUS)

50 LAN EMULATION LEC - οποιοσδήποτε σταθμός εργασίας του δικτύου ATM ή η γέφυρα που συνδέει ένα δίκτυο ΑΤΜ με ένα κλασσικό Ethernet. LES - το σημείο όπου καταχωρούνται οι διευθύνσεις τόσο του δικτύου ATM όσο και οι διευθύνσεις MAC του τοπικού δικτύου. Κάθε Emulated LAN μπορεί να έχει μόνο ένα LES. LECS - παρέχει πληροφορίες της δομής του δικτύου συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων του LAN Emulation Server, του τύπου του Emulated LAN και του μέγιστου μεγέθους του πλαισίου. Κάθε δίκτυο μπορεί να έχει μόνο ένα LECS. BUS - υλοποιεί όλες τις μεταδόσεις Broadcast και Multicast. Κάθε δίκτυο μπορεί να έχει μόνο ένα BUS.

51 LAN EMULATION Το LAN Emulation υποστηρίζει τους δύο κλασσικούς τύπους τοπικών δικτύων Ethernet και Token Ring. Διατηρεί τα πλαίσια του Ethernet (ή Token Ring) αναλλοίωτα προσθέτοντας για την μετάδοση ένα LEC ID των 2 byte που είναι μοναδικό για κάθε LEC. Παρέχει στα ανώτερα επίπεδα την ίδια υπηρεσία που παρέχουν και τα LAN, ενσωματώνοντας τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσα από το ΑΤΜ δίκτυο στη κατάλληλη μορφή των LAN MAC πακέτων. Μετατροπή των MAC διευθύνσεων σε ΑΤΜ διευθύνσεις.

52 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI FUNI - Frame based User - Network Interface DXI - Data ex-change Interface Πρόσβαση σε δίκτυα ATM από χρήστες που δεν έχουν ATM συμβατές συσκευές αλλά διαθέτουν εξοπλισμό με interfaces που βασίζονται σε μετάδοση frame (π.χ. Frame Relay, Χ.25, HDLC κ.λ.π.). Επιτρέπουν την πρόσβαση με πλαίσια σε δίκτυα ATM.

53 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI Η μορφή των πλαισίων (frame) είναι ακριβώς η ίδια για τα FUNI και DXI αλλά διαφέρει από αυτή του Frame Relay στην χρήση των bit ελέγχου. Το Frame Relay και τα FUNI και DXI έχουν παρόμοια δομή πλαισίου. Η θέση της διεύθυνσης των πλαισίων των πρωτοκόλλων FUNI και DXI συμπίπτει με την θέση της διεύθυνσης (DLCI) των πλαισίων του Frame Relay.

54 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI

55 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ FUNI & DXI To bit CN (Congestion Notification) εκτελεί την ίδια ακριβώς λειτουργία με το FECN (Forward Explicit Congestion Notification) bit του Frame Relay. Δεν υπάρχει αντίστοιχο bit με το BECN (Backward Explicit Congestion Notification). To bit CLP (Cell Loss Priority) εκτελεί την ίδια λειτουργία με το DE (Discard Eligibility) του Frame Relay.

56 NATIVE MODE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Όλα τα ήδη υπάρχοντα πρωτόκολλα του network επιπέδου μπορούν να εξελιχθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τρέχουν πάνω από το ΑΤΜ δίκτυο. Το LANE σκοπίμως κρύβει το ΑΤΜ από τα πρωτόκολλα του network επιπέδου και γι αυτό το λόγο δεν μπορούν να κάνουν χρήση των QoS χαρακτηριστικών του ATM. Τέτοια πρωτόκολλα είναι το RSVP (Resource Reservation Protocol) ή το PIM (Protocol Independent Multicast) που δίνουν την δυνατότητα στο IP να εκμεταλλευτεί και τα QoS χαρακτηριστικά του ΑΤΜ.

57 MPOA - MULTIPROTOCOL OVER ATM Peer Models: Παρουσιάζει ένα αλγοριθμικό τρόπο αντιστοιχίας των διευθύνσεων του network επιπέδου σε NSAP διευθύνσεις. I-PNNI (Integrated P-NNI): Προτείνει τη χρήση του P-NNI πρωτοκόλλου και για τους ΑΤΜ μεταγωγείς αλλά και για τους δρομολογητές πακέτων. Κατανεμημένα πρωτόκολλα δρομολόγησης (Distributed Router Protocols).

58 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Τα δίκτυα ΑΤΜ δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα όσο ήταν αναμενόμενο λόγω υψηλού κόστους. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά οι μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσφέρουν ΑΤΜ υπηρεσίες για τη διαχείριση διαφόρων τύπων κίνησης. Στην Ευρώπη διάφορες εταιρείες είτε προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση αυτή, είτε ήδη έχουν κάνει τα πρώτα βήματα, είτε έχουν εγκαταστήσει κάποια πειραματικά ΑΤΜ δίκτυα.

59 ΤΟ ΑΤΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ο ΟΤΕ ήδη υλοποιεί εφαρμογές για δίκτυα ΑΤΜ ενώ αναμένεται ότι σημαντικός αριθμός από τους ISPs στην Ελλάδα θα προχωρήσει μεσοπρόθεσμα με έντονους ρυθμούς σε αντίστοιχες υλοποιήσεις. Αναμένεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ISPs αλλά και των τηλεπικοινωνιακών φορέων θα βασίσουν τα δίκτυα κορμού τους σε τεχνολογία ΑΤΜ, ενώ η χρησιμοποίησή της σε επίπεδο χρηστών ίσως παρουσιάσει μια χρονική υστέρηση.

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα