ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π.."

Transcript

1 T E Y X O Σ 0 1 ñ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π.. ª Ú Το Περί Κτήσεως Λόγος είναι η νέα έκδοση επικοινωνίας της Κτηµατολόγιο Α.Ε. που φιλοδοξεί να ενηµερώνει έγκυρα για την πορεία του Εθνικού Κτηµατολογίου και το έργο της εταιρείας µας. π µ À À Ã ª ƒø 2-3 Η διαφορά του παλαιού µε το νέο Το νέο θεσµικό πλαίσιο για το Εθνικό Κτηµατολόγιο ºπ ƒøª 4-5 Οι 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες. π π ª ªπ ª 6-7 Ολοκληρώνουµε την πρώτη γενιά κτηµατογραφήσεων. Αν δεν έχετε υποβάλει δήλωση στο Κτηµατολόγιο. Ã π 8 έκδοση αυτή ξεκινάει σε µία πραγµατικά πολύ ιδιαίτερη χρονική συγκυρία: Καταρχήν µε το νόµο 3481/2006, τροποποιήθηκε η νοµοθεσία για τη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. Το έργο τέθηκε σε νέες βάσεις µε την εξασφάλιση της χρηµατοδότησής του και την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών κτηµατογράφησης. Επίσης, ολοκληρώνεται η πρώτη γενιά κτηµατογράφησης που αφορά την ένταξη στο Εθνικό Κτη- µατολόγιο των πρώτων 340 περιοχών της χώρας. Μέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί σε αυτό 310 περιοχές και 7,4 εκατ. στρέµµατα, έχουν καταχωρηθεί 5,6 εκατ. δικαιώµατα ιδιοκτησίας και έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους 91 Κτηµατολογικά Γραφεία. Παράλληλα µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε Γιώργου Σουφλιά κηρύχθηκαν προς κτηµατογράφηση 107 νέες περιοχές της χώρας. Ξεκινάει λοιπόν, η νέα γενιά κτηµατογραφήσεων που αφορά τις περιοχές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις πρωτεύουσες των Νοµών που δεν εντάχθηκαν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε την πρώτη γενιά κτηµατογράφησης. Γιά όλες αυτές τις εξελίξεις που επιταχύνουν θεαµατικά την πρόοδο του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι επιβεβληµένη η συστηµατική ενηµέρωση των πολιτών, όσων ασχολούνται επαγγελµατικά µε το Κτηµατολόγιο (συµβολαιογράφοι, δικηγόροι, µηχανικοί, τοπογράφοι, εργαζόµενοι στο Κτηµατολόγιο και τα Κτηµατολογικά Γραφεία κ.ά.) αλλά και των δηµοσιογράφων και των ΜΜΕ. Η Κτηµατολόγιο Α.Ε. για να ανταποκριθεί σ αυτή την ανάγκη σχεδιάζει µία σειρά από ολοκληρω- µένες δράσεις επικοινωνίας για τις οποίες θα σας ενηµερώσουµε στο προσεχές χρονικό διάστηµα. Η έκδοση του Περί Κτήσεως Λόγος εντάσσεται σ αυτό τον συνολικότερο σχεδιασµό. Είναι ένα από τα µέσα που θα χρησιµοποιήσουµε στην προσπάθειά µας να ενηµερώσουµε, να ερµηνεύσουµε και να αναλύσουµε την πορεία του Εθνικού Κτηµατολογίου και το έργο της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Κάνουµε µία νέα αρχή µε στόχο να χτίσουµε µία νέα σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και τους πολίτες.

2 2 H È ÊÔÚ ÙÔ Ï ÈÔ ÌÂ ÙÔ Ô Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα, µε την ευθύνη και την εγγύηση του ηµοσίου. Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτο- µατοποιηµένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας την µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. Το Κτηµατολόγιο είναι ένα σύστηµα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωµένο από το παλαιό σύστηµα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Ας δούµε τις σηµαντικότερες διαφορές. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο : 1. Καταγράφει µε βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δηµιουργούν, µεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν έννοµα δικαιώµατα επί των ακινήτων. Μπορούµε συνεπώς να πληροφορηθούµε άµεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωµάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Αντίθετα µε το σύστηµα του Υποθηκοφυλακείου, που καταγράφει τα δικαιώµατα µε βάση το πρόσωπο, η αναζήτηση αυτή είναι αδύνατη. 2. Εγγυάται τις νοµικές πληροφορίες που καταγράφει. Στο σύστηµα του κτηµατολογίου, η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται µόνο µετά από ουσιαστικό έλεγχο νοµιµότητας, δηλαδή καµιά πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο µεταβιβάζων δεν είναι ο φερόµενος στο κτηµατολόγιο ως δικαιούχος. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία, η καταχώριση µιας πράξης διενεργείται ύστερα από τυπικό µόνον έλεγχό της (καταβολή φόρου µεταβίβασης, επισύναψης στο συµβόλαιο των αναγκαίων πιστοποιητικών κλπ.) και όχι ουσιαστικό (εάν ο µεταβιβάζων είναι ή δεν είναι κύριος του ακινήτου κλπ.). Συνεπώς δεν διασφαλίζουν την ακρίβεια της καταγεγραµµένης πληροφορίας και ουσιαστικά δεν παρέχουν προστασία των καλόπιστων συναλλασσοµένων. 3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (µορφή, θέση και µέγεθος) του ακινήτου, µε την ευθύνη και την εγγύηση του ηµοσίου. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία το ακίνητο απεικονίζεται συνήθως ως µια λεκτική περιγραφή σε ένα συµβόλαιο και σπανιότερα µε κάποιο τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο όµως στις περισσότερες περιπτώσεις απεικονίζεται αποσπασµατικά, συχνά χωρίς έλεγχο ή επιβεβαίωση των ορίων του σε σχέση µε τα όµορα ακίνητα. Κατά συνέπεια, η θέση και τα όρια κάθε ακινήτου στο σύστηµα των υποθηκοφυλακείων αποτελούν επιπλέον σηµαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας και ανασφάλειας. 4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηµατικά τη ηµόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στην σύγχρονη Ελλάδα. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία δεν υπάρχει κατά κανόνα καταγεγραµµένη η ιδιοκτησία του µεγαλύτερου ιδιοκτήτη, δηλαδή του Ελληνικού ηµοσίου. Αυτό αποτελεί άλλον έναν σηµαντικότατο λόγο ανασφάλειας στις συναλλαγές ακινήτων. Είναι γνωστό ότι ολόκληρες δοµη- µένες περιοχές (ενδεικτικά: στο Γαλάτσι, στο Κερατσίνι, στη ραπετσώνα κλπ.) διεκδικούνταν ή συνεχίζουν να διεκδικούνται για χρόνια από το ηµόσιο, παρά το γεγονός ότι για τις περιοχές αυτές έχουν καταχωρισθεί χιλιάδες πράξεις ιδιωτών στο υποθηκοφυλακείο. 5. Καταγράφει τα δικαιώµατα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των µεταβιβάσεων. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία δεν υπάρχουν δικαιώµατα από χρησικτησία. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο, συνεπώς, εισάγει καινοτοµίες που το καθιστούν ένα πραγµατικά θεµελιώδες έργο για την Ελλάδα που δηµιουργεί πολύ σηµαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονοµία και την προστασία του περιβάλλοντος: Προχωρά στην οριστική, χωρίς αµφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών. Περιορίζει τη γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες µεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις µεταβιβάσεις ακινήτων. Αναβαθµίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας µε συνέπεια να προσελκύονται σηµαντικότατες επενδύσεις. Οριοθετεί αµετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δηµόσια και δηµοτική περιουσία. Προστατεύει αποτελεσµατικότερα το περιβάλλον. Η αµετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εµπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία. Αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

3 3 Ô Ô ÂÛÌÈÎfi Ï ÛÈÔ ÙÔ ıóèîô ÙËÌ ÙÔÏÔÁ Ô Οι σηµαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες: Ο νόµος 3481/2006, µε τον οποίο τροποποιήθηκε η νοµοθεσία για τη σύνταξη και λειτουργία του Κτηµατολογίου, θέτει σε νέες βάσεις το έργο: απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες κτηµατογράφησης και εξασφαλίζει την χρηµατοδότησή του. 1 Μειώνεται ο χρόνος και το κόστος της διαδικασίας κτηµατογράφησης. Καταργείται η δεύτερη ανάρτηση και συγχωνεύονται οι σχετικές διαδικασίες, στο πλαίσιο της µόνης ανάρτησης. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα διασταυρώνονται και θα ελέγχονται. Στη συνέχεια, θα αναρτώνται µία µόνο φορά, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν είτε αιτήσεις διορθώσεως για απλά (πρόδηλα) σφάλµατα, είτε ενστάσεις ενώπιον επιτροπής, στην οποία θα προεδρεύει δικαστικός λειτουργός. 2 Απλοποιείται η διαδικασία διόρθωσης για τα λεγό- µενα πρόδηλα σφάλµατα των αρχικών εγγραφών. Υστερα από µία απλή αίτηση των ενδιαφεροµένων, που υποβάλλεται προς τον Προϊστάµενο του κατά τόπον αρµοδίου Κτηµατολογικού Γραφείου, ο τελευταίος µπορεί να διορθώνει τα λεγόµενα πρόδηλα σφάλµατα των αρχικών εγγραφών, δηλαδή σφάλµατα που αναφέρονται σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στο δικαιούχο, στο δικαίωµα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείµενο (ακίνητο), υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται ότι δεν θα πρόκειται για αυθαίρετες µεταβολές. 3 Επιταχύνεται και απλοποιείται η διαδικασία δικαστικής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη ΑΓΝΩΣΤΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ. Μέχρι σήµερα, οι διορθώσεις αυτού του τύπου γίνονταν µόνο µέσω µίας αυστηρής, πολυδάπανης και µακρόχρονης δικαστικής διαδικασίας. Τώρα θα γίνονται πλέον µε την απλή και σύντοµη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στην οποία το δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία το αίτηµα διόρθωσης και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Με τον τρόπο αυτό και η εγγύηση του δικαστικού ελέγχου διατηρείται και οι συναλλαγές διευκολύνονται. 4 Λύνεται το πρόβληµα των αποκλίσεων. Ένα πρόβληµα που εµφανίζεται συχνά είναι αποκλίσεις µεταξύ της τιµής του εµβαδού µίας ιδιοκτησίας που καταχωρίστηκε στο κτηµατολόγιο και εκείνης που αναγράφεται στο συµβόλαιο. Στην τροποποίηση του νόµου για το Κτηµατολόγιο ορίζεται, ότι µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. θα οριστεί ο τρόπος υπολογισµού της αποδεκτής αποκλίσεως κατά τρόπο που να µην κωλύονται οι συναλλαγές, όπως η έκδοση οικοδοµικής άδειας, η µεταβίβαση ακινήτου κ.λ.π. 5 Εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση του έργου. Το κόστος του Κτηµατολογίου υπολογίζεται στα 1,5 δις ευρώ. Εφόσον πλέον δεν το χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έργο θα αυτοχρηµατοδοτηθεί µε την θέσπιση ενός ρεαλιστικού και δίκαιου τέλους κτηµατογράφησης. Επιπλέον, το δηµόσιο θα συνεισφέρει στο έργο, καταβάλλοντας 260 εκατοµµύρια ευρώ. Το τέλος κτηµατογράφησης έχει δύο σκέλη, ένα σταθερό, που είναι 35 ευρώ ανά δικαίωµα και ένα µεταβλητό 1 επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Για τις παλαιές κτηµατογραφήσεις οι πολίτες θα καταβάλλουν µόνο το πάγιο τέλος των 35 ευρώ, καθώς το ηµόσιο έχει ήδη δαπανήσει σηµαντικά ποσά για αυτές.

4 4 ÂÎÈÓ ÂÈ Ë ÂÓÈ Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ξεκινάει τη νέα γενιά κτηµατογραφήσεων που αφορά 107 ήµους, Τοπικά ιαµερίσµατα και Κοινότητες της χώρας. Είναι το σηµαντικότερο πρόγραµµα που έγινε µέχρι σήµερα µε το οποίο θα κτηµατογραφηθούν 3,1 εκατ. στρέµµατα, θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώµατα ιδιοκτησίας σε ακίνητα και καλύπτει τα 2/3 του πληθυσµού της χώρας. ÙËÌ ÙÔÁÚ Ê ÛÂˆÓ Αναλυτικότερα: 1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε Γιώργου Σουφλιά, τον Μάρτιο του 2007, κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση οι 107 περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια όλων των ήµων των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι πρωτεύουσες των νοµών οι οποίες δεν είχαν κτηµατογραφηθεί µε τα προηγούµενα προγράµµατα. ÔÈÂ Â Ó È ÔÈ 107 Ó Â appleâúèô appleô N ª π 1. ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2. ήµος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3. ήµος ΑΙΓΑΛΕΩ 4. ήµος ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5. ήµος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6. ήµος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7. ήµος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8. ήµος ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 9. ήµος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 10. ήµος ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 11. ήµος ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ 12. ήµος ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 13. ήµος ΠΑΠΑΓΟΥ 14. ήµος ΠΕΥΚΗΣ 15. ήµος ΨΥΧΙΚΟΥ 16. ήµος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 17. ήµος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 18. ήµος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 19. ήµος ΑΧΑΡΝΩΝ 20. ήµος ΖΕΦΥΡΙΟΥ 21. ήµος ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 22. ήµος ΙΛΙΟΥ 23. ήµος ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24. Κοινότητα ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 25. ήµος ΜΑΝ ΡΑΣ 26. ήµος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27. ήµος ΦΥΛΗΣ 28. ήµος ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ 29. ήµος ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 30. Κοινότητα ΑΝΘΟΥΣΗΣ 31. ήµος ΑΝΟΙΞΕΩΣ 32. ήµος ΙΟΝΥΣΟΥ 33. ήµος ΡΟΣΙΑΣ 34. ήµος ΕΚΑΛΗΣ 35. ήµος ΚΗΦΙΣΙΑΣ 36. ήµος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 37. ήµος ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 38. ήµος ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 39. ήµος ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 40. ήµος ΠΑΛΛΗΝΗΣ 41. ήµος ΠΕΝΤΕΛΗΣ 42. Κοινότητα ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 43. ήµος ΡΑΦΗΝΑΣ 44. Κοινότητα ΡΟ ΟΠΟΛΕΩΣ (ΜΠΑΛΑΣ) 45. Κοινότητα ΣΤΑΜΑΤΑΣ 46. ήµος ΑΛΙΜΟΥ 47. ήµος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 48. ήµος ΓΛΥΦΑ ΑΣ 49. ήµος ΑΦΝΗΣ 50. ήµος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 51. ήµος ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 52. ήµος ΜΟΣΧΑΤΟΥ 53. ήµος ΤΑΥΡΟΥ 54. ήµος ΥΜΗΤΤΟΥ 55. ήµος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 56. Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57. ήµος ΑΝΑΒΥΣΟΥ 58. ήµος ΒΑΡΗΣ 59. ήµος ΒΟΥΛΑΣ 60. ήµος ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 61. ήµος ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ 62. ήµος ΚΕΡΑΤΕΑΣ 63. Κοινότητα ΚΟΥΒΑΡΑ 64. ήµος ΚΡΩΠΙΑΣ 65. ήµος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 66. ήµος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 67. Κοινότητα ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 68. Κοινότητα ΣΑΡΩΝΙ ΟΣ 69. ήµος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N ª π 70. ήµος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 71. ήµος ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 72. ήµος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 73. ήµος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ 74. ήµος ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 75. ήµος ΕΥΟΣΜΟΥ 76. Πρώην ηµοτικό ιαµέρισµα ΙΩΝΙΑΣ (νυν Τοπικά ιαµερίσµατα

5 2. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ήδη προκήρυξε την πρώτη φάση των µελετών κτη- µατογράφησης για αυτές τις περιοχές και σύντοµα θα προκηρύξει και τις µελέτες της δεύτερης φάσης. 3. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σ αυτές τις περιοχές θα κληθούν το 2008 να υποβάλουν τη σχετική δήλωση. 4. Για την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων θα προηγηθεί ειδική ενηµερωτική εκστρατεία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Οι οµογενείς αλλά και αλλοδαποί ιδιοκτήτες ακινήτων θα ενηµερωθούν µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, των Πρεσβειών µας και των οµογενειακών ΜΜΕ. 5. Η νέα γενιά κτηµατογραφήσεων θα ολοκληρωθεί µέσα στο ÙËÌ ÙÔÁÚ ÊËÛË Î È ÛÙËÓ ÚÓËı Μετά τις φωτιές στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας φέτος το καλοκαίρι, ο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε Γιώργος Σουφλιάς αποφάσισε να κτηµατογραφηθούν όλοι οι ΟΤΑ στους οποίους ανήκει µέρος της καµένης έκτασης ή συνορεύουν µε την Πάρνηθα. Η απόφαση αφορά τους ΟΤΑ Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης, Πολυδενδρίου, ερβενοχωρίων και Οινοφύτων. ÎËÚ ıëî Ó appleúô ÙËÌ ÙÔÁÚ ÊËÛË ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ΙΑΒΑΤΩΝ) του ήµου ΕΧΕ ΩΡΟΥ 77. ήµος ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 78. ήµος ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 79. ήµος ΠΕΥΚΩΝ 80. ήµος ΠΟΛΙΧΝΗΣ 81. ήµος ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 82. ήµος ΣΥΚΕΩΝ 83. ήµος ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ 84. ήµος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ À π 85. Τοπικό ιαµέρισµα ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ του ήµου ΝΑΥΠΛΙΟΥ του Νοµού ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ 86. Τοπικό ιαµέρισµα ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ του ήµου ΤΡΙΠΟΛΗΣ του Νοµού ΑΡΚΑ ΙΑΣ 87. Τοπικό ιαµέρισµα ΛΕΒΑ ΕΩΝ του ήµου ΛΕΒΑ ΕΩΝ του Νοµού ΒΟΙΩΤΙΑΣ 88. Τοπικό ιαµέρισµα ΡΑΜΑΣ του ήµου ΡΑΜΑΣ του Νοµού ΡΑΜΑΣ 89. Τοπικό ιαµέρισµα ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ του ήµου ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ του Νοµού ΕΒΡΟΥ 90. Τοπικό ιαµέρισµα ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ του ήµου ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ του Νοµού ΖΑΚΥΝΘΟΥ 91. Τοπικό ιαµέρισµα ΠΥΡΓΟΥ του ήµου ΠΥΡΓΟΥ του Νοµού ΗΛΕΙΑΣ 92. Τοπικό ιαµέρισµα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ του ήµου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ του Νοµού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 93. Τοπικό ιαµέρισµα ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ του ήµου ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ του Νοµού ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 94. Τοπικό ιαµέρισµα ΚΙΛΚΙΣ του ήµου ΚΙΛΚΙΣ του Νοµού ΚΙΛΚΙΣ 95. Τοπικό ιαµέρισµα ΚΟΖΑΝΗΣ του ήµου ΚΟΖΑΝΗΣ του Νοµού ΚΟΖΑΝΗΣ 96. Τοπικό ιαµέρισµα ΚΟΡΙΝΘΟΥ του ήµου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ του Νοµού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 97. Τοπικό ιαµέρισµα ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ του ήµου ΣΠΑΡΤΗΣ του Νοµού ΛΑΚΩΝΙΑΣ 98. Τοπικό ιαµέρισµα ΛΑΡΙΣΗΣ του ήµου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ του Νοµού ΛΑΡΙΣΗΣ 99. ήµος ΒΟΛΟΥ του Νοµού ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 100. Τοπικό ιαµέρισµα ΞΑΝΘΗΣ του ήµου ΞΑΝΘΗΣ του Νοµού ΞΑΝΘΗΣ 101. Τοπικό ιαµέρισµα Ε ΕΣΣΗΣ του ήµου Ε ΕΣΣΑΣ του Νοµού ΠΕΛΛΗΣ 102. Τοπικό ιαµέρισµα ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ήµου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νοµού ΠΙΕΡΙΑΣ 103. Τοπικό ιαµέρισµα ΠΡΕΒΕΖΗΣ του ήµου ΠΡΕΒΕΖΗΣ του Νοµού ΠΡΕΒΕΖΗΣ 104. Τοπικό ιαµέρισµα ΣΑΜΙΩΝ του ήµου ΒΑΘΕΟΣ του Νοµού ΣΑΜΟΥ 105. Τοπικό ιαµέρισµα ΛΑΜΙΕΩΝ του ήµου ΛΑΜΙΕΩΝ του Νοµού ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 106. Τοπικό ιαµέρισµα ΦΛΩΡΙΝΗΣ του ήµου ΦΛΩΡΙΝΑΣ του Νοµού ΦΛΩΡΙΝΗΣ 107. Τοπικό ιαµέρισµα ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του ήµου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Νοµού ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 5

6 ÏÔÎÏËÚÒÓÔ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÈ ÙËÌ ÙÔÁÚ Ê ÛÂˆÓ Μέσα στο 2007 ολοκληρώνεται η πρώτη γενιά κτηµατογράφησης που αφορά την ένταξη των πρώτων 340 περιοχών της χώρας στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Μέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί 310 περιοχές και 7,4 εκατ. στρέµµατα, έχουν καταχωρηθεί 5,6 εκατ. δικαιώµατα ιδιοκτησίας και έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 91 Κτηµατολογικά Γραφεία. Στο τέλος του 2007 θα λειτουργούν 97 Κτηµατολογικά Γραφεία, θα έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο 8,4 εκατ. στρέµµατα και θα έχουν καταγραφεί 5,8 εκατ. δικαιώµατα ιδιοκτησίας. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΗΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ,. ) ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κατάσταση την 1/1/2004 Έως 31/8/ Η Κτηµατολόγιο Α.Ε. από το Φθινόπωρο θα αρχίσει σταδιακά να στέλνει βεβαιώσεις σε όλους τους πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα στις περιοχές που ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου. Στις βεβαιώσεις αυτές θα καταγράφεται το περιεχόµενο των πρώτων εγγραφών προκειµένου να διαπιστώσουµε την πληρότητα και την ορθότητα των εγγραφών αυτών. Στο επόµενο τεύχος του Περί Κτήσεως Λόγος θα υπάρχει ειδικό ενηµερωτικό αφιέρωµα στη διαδικασία αποστολής βεβαιώσεων των πρώτων εγγραφών.  appleúôıâûì  ÁÈ ÙË ÈÎ ÛÙÈÎ ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÁÁÚ ÊÒÓ ÛÙÔ ıóèîfi ÙËÌ ÙÔÏfiÁÈÔ Ψηφίστηκε από την Βουλή η τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε Γιώργος Σουφλιάς µε την οποία ορίζονται νέες προθεσµίες για τη δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών του Κτηµατολογίου. Με βάση τη νέα ρύθµιση η προθεσµία άσκησης αγωγής για τη διόρθωση πρώτης εγγραφής παρατείνεται από τα πέντε στα οκτώ χρόνια για τους κατοίκους της ηµεδαπής και από επτά στα δέκα χρόνια για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Η επιµήκυνση αυτή κρίθηκε σκόπιµη, καθώς οι πολίτες δεν είχαν εξαρχής συνειδητοποιήσει τη σηµασία της τήρησης της διαδικασίας πρώτης εγγραφής στο Κτηµατολόγιο, µε αποτέλεσµα κάποιοι εξ αυτών να µην έχουν υποβάλει δήλωση. Η παράταση που δίνεται θα συµβάλει στον καθησυχασµό των πολιτών και ιδίως των οµογενών του εξωτερικού, οι οποίοι ενίοτε γίνονται δέκτες ανακριβούς πληροφόρησης ότι το Κράτος δηµεύει τα ακίνητά τους. 6

7 7 Ó ÂÓ ÂÙ appleô ÏÂÈ ÏˆÛË ÁÈ ÙÔ Î ÓËÙfi Û ÛÙÔ ÙËÌ ÙÔÏfiÁÈÔ ( ψÛË ÙÔ. 2308/1995) Υπάρχουν πολίτες που κατά την διαδικασία κατάρτισης του Κτηµατολογίου στις πρώτες 340 περιοχές της χώρας που υλοποιήθηκε το έργο δεν υπέβαλαν δήλωση για το ακίνητό τους (δήλωση του Ν. 2308/1995). Σήµερα οι πολίτες αυτοί δεν µπορούν πλέον να υποβάλουν δήλωση (εφόσον η κτηµατογράφηση έχει ολοκληρωθεί και στην περιοχή λειτουργεί Κτηµατολογικό Γραφείο). Στην περίπτωση αυτή θα αντιµετωπίσετε τα ακόλουθα ενδεχόµενα: Α. Το ακίνητό σας µπορεί να έχει καταχωριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή για να προβείτε σε διόρθωση της αρχικής εγγραφής: 1. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία του Πρόδηλου Σφάλ- µατος, εφόσον ο συνδικαιούχος του ακινήτου έχει υποβάλει τη σχετική ήλωση, έχει καταχωριστεί το δικαίωµά του στις αρχικές εγγραφές και υπάρχει κοινός τίτλος κτήσης δικαιώµατος. Επικαλούµενοι τον κοινό τίτλο ιδιοκτησίας, µπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο αρµόδιο Κτη- µατολογικό Γραφείο. Ο Προϊστάµενός του είναι αρµόδιος για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήµατος διόρθωσης και εκδίδει σχετική απόφαση. Αν δεν αποφανθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, µπορείτε να προσφύγετε µέσα σε προθεσµία 15 εργάσιµων, από την λήξη της προθεσµίας αυτής ή αφότου λάβατε γνώση της απόρριψης της αίτησής σας, στον Κτηµατολογικό ικαστή. 2. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία της Εκούσιας ικαιοδοσίας. Πρόκειται για µία απλή και σύντοµη διαδικασία δικαστικής διόρθωσης στην οποία, αφού υποβάλετε αίτηση ενώπιον του Κτηµατολογικού ικαστή στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου σας, το δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία. Β. Το ακίνητό σας έχει καταχωριστεί στο Κτηµατολόγιο υπέρ τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή: 1. Μπορείτε να ασκήσετε αγωγή, εάν υπάρχει θέµα ιδιοκτησιακής αµφισβήτησης, εάν δηλαδή το ακίνητό σας έχει δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο από τρίτο πρόσωπο ή το Ελληνικό ηµόσιο. 2. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλ- µατος εάν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αµφισβήτηση και ο τρίτος υπέρ του οποίου έχει γίνει η εγγραφή του ακινήτου, συναινεί για τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής. Για να κινήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικών εγγραφών έχετε προθεσµία οκτώ (8) ετών - ή δέκα (10) ετών εάν είστε µόνιµα εργαζόµενος ή κάτοικος εξωτερικού - από την ηµέρα έναρξης της ισχύος του Εθνικού Κτηµατολογίου σε µία περιοχή. Μην περιµένετε όµως την τελευταία στιγµή.

8 ÙËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ Ì ÙËÌ ÙÔÏfiÁÈÔ Î È Ú appleïëúôêfiúëûë Οι πολίτες συχνά διαµαρτύρονται ότι δεν καταλαβαίνουν το Εθνικό Κτηµατολόγιο: τι σηµαίνει, πως γίνεται, σε τι θα ωφεληθούν. Είναι λογικό να πελαγώνουν...πολλοί οι νοµικοί και τεχνικοί όροι, πολλές οι διαδικασίες, σύνθετη η πληροφορία... Στο Περί Κτήσεως Λόγος θα προσπαθήσουµε να απλοποιήσουµε τα πράγµατα. Θα διαµορφώσουµε σταδιακά ένα νέο λόγο του Κτηµατολογίου : περιεκτικό και κατανοητό από όλους τους πολίτες. εν πρέπει πάντως να διαφεύγει της προσοχής µας ότι η πολυπλοκότητα του Εθνικού Κτηµατολογίου σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην προσπάθεια του νοµοθέτη να δηµιουργήσει όλες τις αναγκαίες θεσµικές εγγυήσεις και ασφαλιστικές δικλείδες που θα εξασφαλίζουν πλήρως τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των πολιτών. υστυχώς το έλλειµµα ενηµέρωσης των πολιτών σπεύδουν να εκµεταλλευτούν διάφοροι... καλοθελητές. Από την µία πλευρά κάποιοι... αστέρες - ευτυχώς λίγοι - έχουν γίνει ειδικοί στο Κτηµατολόγιο και σερβίρουν απίστευτες ανακρίβειες και ψέµατα για να ανεβάσουν ακροαµατικότητες ή να πουλήσουν περισσότερα φύλλα. Φτάνουν µάλιστα στο σηµείο να προσπαθούν να τροµοκρατήσουν τους πολίτες ότι δήθεν το Κτηµατολόγιο θα τους... δηµεύσει την περιουσία. Από την άλλη, συγκεκριµένα συντεχνιακά συµφέροντα, που ποτέ δεν είδαν µε καλό µάτι τον θεσµό του Κτηµατολογίου, προσπαθούν να δηµιουργήσουν νέα προβλήµατα. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να αντιµετωπίζει αυτά τα φαινόµενα παραπληροφόρησης και θα το κάνει. Το Εθνικό Κτηµατολόγιο έχει µπει σε νέες βάσεις και προχωράει µε εξασφαλισµένη την χρηµατοδότησή του. Είτε αρέσει σε ορισµένους είτε όχι οι Έλληνες θα αποκτήσουν Κτηµατολόγιο. Την προσεχή περίοδο µαζί µε την επιτάχυνση του έργου έχου- µε θέσει ως άµεση προτεραιότητα και την συστηµατική και ολοκληρωµένη ενηµέρωση των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά, µε συνδυασµένες ενέργειες, θα ενηµερώσουµε τους πολίτες για όλες τις πτυχές του έργου. Παράλληλα, όµως, θα πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους γι αυτούς που προσπαθούν να βάλουν... τρικλοποδιές. Και οι πολίτες θα κρίνουν! Ο θεσµός του Κτηµατολογίου εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από το παλαιό σύστηµα των υποθηκοφυλακείων. Ταυτόχρονα οι συναλλαγές των πολιτών γίνονται απλούστερες, πιο αξιόπιστες και ταχύτερες. Όµως σήµερα υπάρχει ένα τεράστιο έλλειµµα ενηµέρωσης των πολιτών για το Κτηµατολόγιο. Αυτό σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προηγούµενα χρόνια ο θεσµός και το έργο... δοκιµάστηκαν. Παράλληλα, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. πέρασε µία αναγκαστική περίοδο εσωστρέφειας. T E Y X O Σ 0 1 ñ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ ª π.. ˆÊfiÚÔ ªÂÛÔÁ ˆÓ ı Ó, ËÏ.: π ª π øƒ ÂÚÈÔ ÈÎ ŒÎ ÔÛË ÙÔ Ì Ì ÙÔ appleèîôèóˆó Î È ËÌÔÛ ˆÓ ÛÂˆÓ ÙË ª π.. Àapple ı ÓÔ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ: ÃÚ ÛÙÔ Ô Ï, Úfi ÚÔ.. À Àà À ƒ : ÏÂÔÓÒÚ Ó Ú ÎË, ıëó Ô Ô Ó, ªapple ÙÙ Ï ÎË, ª ÚÎÔ ªappleÔ ÁÈÔ ÎÏ ÎË, ËÌ ÙÚË ƒfiîô, ªÈ Ï ºÚ ÁÎ ÛÎÔ. ËÌÈÔ ÚÁÈÎfi Â È ÛÌfi : &h creators

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3370 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 556/09 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 517/03/22 3 2011 (ΦΕΚ 710 Β /29 4 2011),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα