Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ: Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης-ΜΕΑΕ Έργο: «ΜΟΔΙΠ» του ΕΑΠ. Επισκόπηση δράσεων & διαδικασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ: Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης-ΜΕΑΕ Έργο: «ΜΟΔΙΠ» του ΕΑΠ. Επισκόπηση δράσεων & διαδικασιών"

Transcript

1 Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ: Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης-ΜΕΑΕ Έργο: «ΜΟΔΙΠ» του ΕΑΠ Επισκόπηση δράσεων & διαδικασιών Δρ. Νικόλαος Καρούσος (Συνεργάτης ΜΕΑΕ) Δρ. Γιάννης Ντόκας (Συνεργάτης Έργου ΜΟΔΙΠ)

2 ΜΕΑΕ: Προφίλ Μονάδας (1/3) Νόμος ίδρυσης: Ν.2552/97 Όπως τροποποιήθηκε από Ν. 2817/2000, Ν. 3027/2002, Ν. 3260/2004 και Ν. 3577/2007 Σκοπός Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΕΑΠ Δραστηριότητες με μία ματιά Εσωτερική αξιολόγηση διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών Εσωτερική αξιολόγηση συντονιστών και διευθυντών ΠΣ Παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών αξιολόγησης Παραγωγή εκθέσεων αξιολόγησης Οργάνωση και συντονισμός επιμόρφωσης διδασκόντων Οργάνωση και συντονισμός εξωτερικών αξιολογήσεων (με ΜΟΔΙΠ) Διεξαγωγή έρευνας σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση

3 ΜΕΑΕ: Προφίλ Μονάδας (2/3) Επιστημονική Επιτροπή (1 μέλος από κάθε Σχολή) Διευθυντής Γραμματεία Προϊσταμένος ΜΕΑΕ Τομέας Αξιολόγησης και Ανάλυσης Τομέας Επιμόρφωσης Τομέας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων Τομέας Διασφάλισης Ποιότητας Part-time ΣΕΠ Προσωπικό επιμόρφωσης Συμβασιούχοι Έργων

4 ΜΕΑΕ: Προφίλ Μονάδας (3/3) Διευθυντής (Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου4: Καθ. Μιχάλης Ξένος) και Επιστημονική Επιτροπή 16 άτομα προσωπικό ΜΕΑΕ 5 PhD 7 MSc 4 BSc 1 άτομο (PhD) συνεργάτης από το έργο ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ Εξωτερικές συνεργάτες Επιμορφωτές για προγράμματα επιμόρφωσης

5 Αξιολόγηση διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών ΕΑΠ Τι Πώς Πότε Διδάσκοντες (από φοιτητές και συντονιστές) Διοικητικές υπηρεσίες (από φοιτητές) Οργάνωση ΘΕ (από φοιτητές) Εκπαιδευτικό υλικό (από φοιτητές και διδάσκοντες) Ηλεκτρονικά (http://axiologisi.eap.gr) από Κλειστού-τύπου ερωτήσεις (cronbach a = 0.902) Ανοικτού-τύπου ερωτήσεις Ανώνυμα Ετησίως, πριν από τις τελικές εξετάσεις Αποτελέσματα προσβάσιμα σε διδάσκοντες μετά την υποβολή βαθμολογίας και επαναληπτικών εξετάσεων Κάποιοι αριθμοί - Διάρκεια = 45 ημέρες - Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών 5-έτη Μ.Ο. = 59% ± 4% - Αξιολογήσεις ανά έτος Αξιολόγηση διδασκόντων 5- έτη Μ.Ο. = 4.25, T.A. = 0.82 *κλίμακα από 1 έως 5

6 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Υποβάλλει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Χρήστης: Φοιτητής (ΝΕΟ Ερωτηματολόγιο) (ΠΑΛΙΟ Ερωτηματολόγιο)

7 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Χρήστης: Διδάσκων Βλέπει ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την/τις τάξη/τάξεις του Συνολικά αποτελέσματα Αποτελέσματα ανά ενότητα ερωτηματολογίου Σχόλια φοιτητών

8 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Χρήστης: Συντονιστής Υποβάλλει αξιολόγηση για διδάσκοντες της ΘΕ Βλέπει ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους διδάσκοντες της/των ΘΕ Συνολικά αποτελέσματα Αποτελέσματα ανά ενότητα ερωτηματολογίου Σχόλια φοιτητών

9 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Χρήστης: Διευθυντής ΠΣ Βλέπει ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους διδάσκοντες όλου του ΠΣ Συνολικά αποτελέσματα Αποτελέσματα ανά ενότητα ερωτηματολογίου Σχόλια φοιτητών

10 Τι Πώς Εσωτερική αξιολόγηση συντονιστών/διευθυντών ΠΣ Συντονιστές ΘΕ (από Διδάσκοντες & Διευθυντές ΠΣ) Διευθυντές ΠΣ (από Συντονιστές ΘΕ) Ηλεκτρονικά (http://axiologisi.eap.gr) από Ανοικτού-τύπου, σύμφωνα με άξονες και κριτήρια (βάσει υποχρεώσεων κάθε ρόλου) Ανώνυμα (όπου είναι εφικτό) Πότε Ετησίως Διευθυντής ΠΣ Συντονιστής Διδάσκων Κάποιοι αριθμοί ( ) - Διάρκεια = 45 ημέρες - 94% των διδασκόντων αξιολόγησαν τον Συντονιστή της ΘΕ - 94% των συντονιστών αξιολόγησαν τον Διευθυντή του ΠΣ - 84% των Διευθυντών ΠΣ αξιολόγησαν τους Συντονιστές του ΠΣ

11 Υπηρεσία αξιολόγησης συντονιστών και διευθυντών ΠΣ (1/2)

12 Υπηρεσία αξιολόγησης συντονιστών και διευθυντών ΠΣ (2/2)

13 Υπηρεσία Ιστορικού Αξιολόγησης Ιστορικό αξιολογήσεων από έως σήμερα Μηχανογράφηση έντυπων αξιολογήσεων από έως Διαθέσιμα για: Διδάσκοντες, Συντονιστές, Διευθυντές ΠΣ

14 Απολογισμός ετησίων δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης MEAE 1. Απολογισμός εσωτερικής αξιολόγησης διδασκόντων & εκπαιδευτικών διαδικασιών Ε.Α.Π. 2. Έκθεση δεικτών για την ποιότητα του διδακτικού έργου 3. Έκθεση δεικτών για την εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών 4. Έκθεση δεικτών για τις επιδόσεις των φοιτητών 5. Έκθεση δεικτών για δημογραφικού τύπου στοιχεία φοιτητών 6. Έκθεση δεικτών για γραπτές εξετάσεις φοιτητών ΒΔ Μητρώο Επεξεργασία ΜΕΑΕ Εκθέσεις ΜΕΑΕ ΒΔ ΜΕΑΕ

15 Απολογισμός αξιολόγησης διδασκόντων & εκπαιδευτικών διαδικασιών Ε.Α.Π. (1/2) Παρουσίαση των δεδομένων της εσωτερικής αξιολόγησης (περίπου 700 σελίδες) Περιλαμβάνει ετήσια αποτελέσματα και συγκριτικές αναλύσεις σε βάθος 5ετίας σε επίπεδο: Ιδρύματος Σχολής Προγράμματος Σπουδών Θεματικής Ενότητας Χρονοπρογραμματισμός: Αύγουστος: ηλεκτρονικές αναφορές (παρουσίαση πρωτογενών δεδομένων) Αρχές επόμενου ημερ. έτους: (συγκεντρωτικοί πίνακες/γραφήματα, συγκρίσεις σε βάθος χρόνου)

16 Απολογισμός αξιολόγησης διδασκόντων & εκπαιδευτικών διαδικασιών Ε.Α.Π. (2/2) Έγγραφα και αποδέκτες απολογισμού: Έγγραφο Απολογισμός (συνολικά) Αποδέκτης Πρόεδρος Ε.Α.Π Μέλη Διοικούσας Επιτροπής Ε.Α.Π. Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής Μ.Ε.Α.Ε. Απολογισμός (σε επίπεδο Σχολής) Κοσμήτορες αντίστοιχης Σχολής του Ε.Α.Π. Απολογισμός (σε επίπεδο Π.Σ.) Διευθυντές αντίστοιχου Π.Σ. του Ε.Α.Π. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος σύνδεσης μεμονωμένου φοιτητή με τα δεδομένα αξιολόγησής του Δε δίνονται ονόματα διδασκόντων που αξιολογούνται, αλλά ονόματα τμημάτων Θ.Ε. Οι Συντονιστές των Θ.Ε. και Διευθυντές των Π.Σ. έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που συνδέουν τους διδάσκοντες με τα τμήματα

17 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕ Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος Ποσοστό συμμετοχής Φοιτητών στην αξιολόγηση M.O.=62.2% (διεθνώς 60%)* Αξιολόγηση διδασκόντων από Φοιτητές (από 1 έως 5) M.O.=4.25, T.A.= ,53 52,1 57,75 60,05 62,23 Αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές (από 1 έως 5) M.O.=4.56, T.A.= ΕΤΟΣ Συνολική αξιολόγηση διδασκόντων (65% Φοιτητές + 35% Συντονιστή) M.O.=4.30 (στα 5) *Richardson, John T. E. (2005). Instruments for obtaining student feedback: a review of the literature. Assessment and Evaluation in Higher Education, 30(4), pp

18 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής Ποσοστό συμμετοχής Φοιτητών στην αξιολόγηση M.O.=64.01% 70 ΣΧΟΛΗ: ΑΣ Αξιολόγηση διδασκόντων από Φοιτητές (από 1 έως 5) M.O.=4.33, T.A.=0.80 Αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές (από 1 έως 5) M.O.=4.71, T.A.=0.43 Συνολική αξιολόγηση διδασκόντων (65% Φοιτητές + 35% Συντονιστή) M.O.=4.23, Τ.Α.= ,23 63,23 64,01 59,85 53, ΕΤΟΣ

19 Έκθεση στοιχείων διδακτικού έργου Περίπου 500 σελίδες Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος φοιτητών πλήθος τμημάτων πλήθος διδασκόντων (ΔΕΠ και ΣΕΠ) αναλογία αναθέσεων φοιτητών ανά Τμήμα πλήθος των προβλεπόμενων ΟΣΣ των ΘΕ πλήθος υποχρεωτικών εργασιών των ΘΕ Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 4 επίπεδα οργάνωσης (ΕΑΠ, Σχολή, ΠΣ, ΘΕ) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

20 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος x 10 4 ΕΑΠ : πλήθος φοιτητών σε ΘΕ ανά Ακαδημαϊκό Έτος ΕΑΠ : πλήθος φοιτητών, δηλώσεων ΘΕ, τμημάτων και διδασκόντων ανά Ακαδημαϊκό έτος Φοιτητές Δηλώσεις Τμήματα Διδάσκοντες

21 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής Σχολή ΑΣ: πλήθος φοιτητών σε ΘΕ ανά Ακαδημαϊκό Έτος Σχολή ΑΣ: πλήθος φοιτητών, δηλώσεων ΘΕ, τμημάτων και διδασκόντων ανά Ακαδημαϊκό έτος Φοιτητές Δηλώσεις Τμήματα Διδάσκοντες

22 Περίπου 650 σελίδες Έκθεση επιδόσεων φοιτητών Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος των αναθέσεων φοιτητών σε Θ.Ε. ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στις Θ.Ε. κατανομή των βαθμών των επιτυχόντων μέσοι βαθμοί που έλαβαν οι επιτυχόντες στις Θ.Ε. (εργασίες, τελική εξέταση, συνολικά) Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 4 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ., Θ.Ε.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

23 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος ΕΑΠ : κατανομή βαθμών επιτυχόντων ανά Ακαδημαϊκό Έτος (%) (%) (%) ΕΑΠ : ποσοστά επιτυχίας ανά Ακαδημαϊκό Έτος

24 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής 100 Σχολή ΑΣ: κατανομή βαθμών επιτυχόντων ανά Ακαδημαϊκό Έτος (%) (%) (%) Σχολή ΑΣ: ποσοστά επιτυχίας ανά Ακαδημαϊκό Έτος

25 Έκθεση γενικών στοιχείων φοιτητών Περίπου 1000 σελίδες Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος φοιτητών ηλικιακή κατανομή φοιτητών μέση ηλικία φοιτητών γεωγραφική διασπορά φοιτητών Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 4 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ., Θ.Ε.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

26 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος 100 ΕΑΠ : κατανομή ηλικίας φοιτητών ανά Ακαδημαϊκό Έτος (%) (%) (%)

27 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής 100 Σχολή ΑΣ: κατανομή ηλικίας φοιτητών ανά ΠΣ (%) (%) (%) 50 0 ΑΓΓ ΓΑΛ ΓΕΡ ΕΚΕ ΕΚΠ ΕΛΠ ΕΠΟ ΙΣΠ ΟΡΘ

28 Περίπου 100 σελίδες Έκθεση εξέλιξης σπουδών φοιτητών Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος αποφοιτησάντων κατανομή βαθμών αποφοιτησάντων μέσος βαθμός αποφοιτησάντων μέση διάρκεια περάτωσης σπουδών (για πτυχιακά Π.Σ. & μεταπτυχιακά Π.Σ.) Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 3 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

29 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος ΕΑΠ : πλήθος αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος ΕΑΠ : μέσοι βαθμοί αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος

30 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής Σχολή ΑΣ: πλήθος αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος Σχολή ΑΣ: μέσοι βαθμοί αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος

31 Έκθεση γραπτών εξετάσεων φοιτητών Περίπου 750 σελίδες Περιλαμβάνει δείκτες αποτίμησης των τελικών & επαναληπτικών εξετάσεων και οπτικοποίηση αυτών μέσω γραφημάτων Περιλαμβάνει δείκτες όπως: 1. Ανάλυση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις 2. Αποτελέσματα Τελικών Εξετάσεων (επί των δικαιούχων) 3. Αποτελέσματα Τελικών Εξετάσεων (επί των συμμετεχόντων) 4. Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων (επί των δικαιούχων) 5. Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων (επί των συμμετεχόντων) 6. Συγκεντρωτικά εξετάσεων (επί των δικαιούχων) 7. Συγκεντρωτικά εξετάσεων (επί των συμμετεχόντων) 8. Επιτυχόντες στις εξετάσεις (επί των εγγεγραμμένων) Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 3 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

32 Επιμόρφωση διδασκόντων Ποιοι επιμορφώνονται: όλα τα νέα μέλη ΣΕΠ Στόχοι: Εξοικείωση με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξοικείωση με ΤΠΕ του ΕΑΠ για υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πότε: Ετήσια κατά την έναρξη της ακαδ. χρονιάς Από ποιους: Επιμορφωτές κατάλληλα εκπαιδευμένους Ανάπτυξη εκπ. υλικού Έντυπο Παρουσιάσεις Webcasts Εκπαίδευση επιμορφωτών Αξιολόγηση και βελτίωση Επιμόρφωση διδασκόντων

33 Υλικό επιμόρφωσης Part1: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Part2: ΤΠΕ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΕΑΠ

34 Συμμετέχοντες διδάσκοντες αξιολογούν: Οργάνωση Εκπαιδευτικό Υλικό Επιμορφωτές Αξιολόγηση επιμόρφωσης

35 Πλάνο επιμόρφωσης Επιμόρφωση των νέων ΣΕΠ μέσω τεχνολογίας Massive Open Online Courses (MOOC) Παραμετροποίηση Open Source MOOC Platform Εγκατάσταση στις υποδομές του ΕΑΠ Καθορισμός προδιαγραφών υλικού επιμόρφωσης για MOOC Μετατροπή του υλικού και της επιμορφωτικής διαδικασίας Έναρξη επιμόρφωσης για το Επιμόρφωση όλων των μελών ΣΕΠ Επιμόρφωση κάθε ενδιαφερόμενου με δυνατότητα πιστοποίησης από το ΕΑΠ

36 Εξωτερικές αξιολογήσεις Σε συνεργασία με ΜΟΔΙΠ και ΑΔΙΠ Περισσότερα στη συνέχεια. MODIP

37 Έρευνα Παράλληλα με τις εργασίες της η Μονάδα θεωρεί απαραίτητη τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με θέματα αξιολόγησης ευχρηστίας και ποιότητας λογισμικού λειτουργικών (και μη) προδιαγραφών εκπαιδευτικών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) συνεργατικής μάθησης (collaborative learning). Στα προηγούμενα έτη εκπόνησε σχετικές ερευνητικές μελέτες τις οποίες και παρουσίασε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι χρήσιμα τόσο για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ίδιας της Μονάδας όσο και για την τεκμηρίωση τους

38 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Μιχάλης Ξένος Συνεργάτης Έργου: Δρ. Γιάννης Ντόκας

39 Αποτελέσματα του Έργου Ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) μέσω του οποίου: πραγματοποιούνται οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης παρέχονται στην ΑΔΙΠ οι απαιτούμενες εκθέσεις αξιολόγησης φυλάσσονται αρχεία των διαδικασιών Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την παραγωγή επιπλέον αναφορών και τον έλεγχο των υπαρχόντων.

40 Διαδικασίες Αξιολόγησης Οι προτεινόμενες από την ΑΔΙΠ διαδικασίες είναι: Απογραφικά Δελτία τμήματος (συμπληρώνεται από τον διδάσκοντα του τμήματος) ΘΕ (συμπληρώνεται από τον συντονιστή της ΘΕ) διδάσκοντα (συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ) Εσωτερική Αξιολόγηση Έκθεση Αξιολόγησης Σχολής (ετήσια) Έκθεση Αξιολόγησης Ιδρύματος (διετής) Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολών και Ιδρύματος (τουλάχιστον μια κάθε 4 χρόνια) Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος Εξωτερική Αξιολόγηση

41 Χρήση και Λειτουργία του ΟΠΣ Database ΕΑΠ Database ΜΕΑΕ Περιγραφικά κείμενα αξιολόγησης, Απογραφικά Δελτία κλπ Επεξεργασία Αναφορές Αξιολόγησ ης

42 Χρόνος Πλεονεκτήματα Καλύτερα Οργανωμένες Διαδικασίες Ακρίβεια Αποτελεσμάτων Οι εκθέσεις ακολουθούν συγκεκριμένο πρότυπο Όλα τα αρχεία αποθηκεύονται και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν Ευελιξία τα πρότυπα αλλάζουν έυκολα Διαλειτουργικότητα με ΑΔΙΠ

43 Στοιχεία Λειτουργίας Πρώτη μέρα λειτουργίας: 04/03/2013 Απογραφικά Δελτία Ακαδημαϊκών Έτών , και Ετήσιες Εκθέσεις Σχολών , και Διετής Έκθεση Αξιολόγησης Ιδρύματος και Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος Προετοιμασία διαδικασιών για Ακ. Έτος

44 Επόμενα βήματα Πλήρης αυτοματισμός στην παραγωγή αναφορών Υποστήριξη νέων λειτουργιών για την κάλυψη νέων αναγκών Ανταλλαγή πληροφοριών με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΙΠ.

45 Εικόνες ΟΠΣ

46 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (1)

47 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (2)

48 Απογραφικό Δελτίο ΘΕ (1)

49 Απογραφικό Δελτίο ΘΕ (2)

50 Απογραφικό Δελτίο Τμήματος

51 Ετήσιες Εκθέσεις Σχολών

52 Διετής Εκθέσεις Σχολών

53 Εξωτερική Αξιολόγηση

54 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης & Επιμόρφωσης Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα ΤΚ 26335, Πάτρα Τηλ: ,

55 Wireless Network Credentials Name: eap-wifi Password: eapnetwireless

56 Backup material

57 Πιλοτική μελέτη συσχέτισης μεταξύ Αξιολόγησης Διδασκόντων από Φοιτητές & Επιδόσεων Φοιτητών σε Γ.Ε. Μελετάται η συσχέτιση της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές με: το βαθμό που έλαβαν οι φοιτητές σε κάθε εργασία ξεχωριστά το μέσο όρο των βαθμών που έλαβαν οι φοιτητές για τις εργασίες τους Πρωτογενή δεδομένα: Μ.Ο. αξιολόγησης και βαθμολογίας σε επίπεδο τμήματος Θ.Ε. Λόγω ανωνυμίας οι αξιολογήσεις διδασκόντων δεν είναι διαθέσιμες για κάθε μεμονωμένο φοιτητή/τρια Περιλαμβάνει ετήσια αποτελέσματα και αναλύσεις σε βάθος 4ετίας σε επίπεδο Π.Σ.

58 Ενδεικτικά Αποτελέσματα Χρήση δείκτη στατιστικής συσχέτισης Spearman (r-τιμές) Μη-παραμετρικότητα δεδομένων Επίδραση μεγέθους (effect size) των τιμών στατιστικής συσχέτισης [1,2]: r = 0.10 (Μικρή) r = 0.30 (Μεσαία) r = 0.50 (Μεγάλη) [1] Jacob Cohen (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (second ed.). Lawrence Erlbaum Associates. [2] Cohen, J (1992). "A power primer". Psychological Bulletin 112 (1): doi: / PMID

59 Υπερσύνδεσμοι σε backup υλικό Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από διδάσκοντες Αξιολόγηση Συντονιστών και ΔΠΣ Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από φοιτητές (ΝΕΟ) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από φοιτητές (ΠΑΛΙΟ)

60 Νέο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από φοιτητές (1/2) Έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη: Τις θέσεις της επιστημονικής επιτροπής Το ενδεικτικό υπόδειγμα του σχετικού ερωτηματολόγιο της Α.ΔΙ.Π. Τα ερωτηματολόγια που πρότεινε η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ) Τις προτάσεις και τα σχόλια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) Τις προτάσεις και τα σχόλια της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ) Τις προτάσεις του Μητρώου Φοιτητών όσον αφορά στην αξιολόγηση των Διοικητικών Υπηρεσιών Τις προτάσεις και τα σχόλια των φοιτητών (~2500) Στατιστικές αναλύσεις συσχέτισης ερωτημάτων

61 Νέο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από φοιτητές (2/2) Α. Αξιολόγηση Συμβούλου-Καθηγητή Α1. Επικοινωνία εκτός ΟΣΣ [7 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Α2. Κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ [7 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Α3. Διόρθωση Γραπτών Εργασιών [4 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού Β1. Συνολικά [5 κλειστού-τύπου] *Νέα υποενότητα Β2. Ανά τόμο [5 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Γ. Αξιολόγηση Οργάνωσης Θ.Ε. [9 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Δ. Αξιολόγηση Διοικητικών Υπηρεσιών & Υλικοτεχνικής Υποδομής ΕΑΠ Δ1. Διοικητικές Υπηρεσίες [5 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Δ2. Υλικοτεχνική Υποδομή [3 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Νέα υποενότητα Ε. Λοιπές Ερωτήσεις Ε1. Στατιστικά στοιχεία για τη ΘΕ [6 κλειστού-τύπου] *Τροποποιήσεις Ε2. Γενικά στατιστικά στοιχεία [3 κλειστού-τύπου] *Νέα υποενότητα Ε3. Χαρακτηριστικά & Στάσεις φοιτητών [4 κλειστού-τύπου] *Νέα υποενότητα Ε4. Γενικές παρατηρήσεις & Σχόλια [1 ανοικτού-τύπου] *Νέα υποενότητα

62 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εξοικείωση με εκπαιδευτικές πρακτικές σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση βίντεο-παραδείγματα ΟΣΣ, συζήτηση και σχολιασμός καλές πρακτικές βαθμολόγησης και παροχής ανατροφοδότησης σε εργασίες Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας επιμορφωτικές δραστηριότητες εργασίες σε (π.χ. βαθμολόγηση και σχολιασμός παραδειγμάτων εργασιών φοιτητών) εισαγωγή σε έννοιες και τεχνολογίες Web2 & e-learning εξοικείωση και εξάσκηση με τις τεχνολογικές πλατφόρμες του ΕΑΠ για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως μάθησης

63 Επιμόρφωση Υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των νέων μελών ΣΕΠ: 149 άτομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια διάρκειας 22 ωρών Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 (19-20/10/2013 & 02-03/11/2013) Αθήνα Θεσσαλονίκη - Πάτρα

64 Back Up Slides

65 System Architecture Independent Database Interface Subsystem for processing primitive data Subsystem for generating results Security subsystem Administration subsystem

66 EEC and IATU meeting

67 EEC and IATU meeting

68 EEC and IATU meeting

69 EEC and IATU meeting

70 EEC and IATU meeting

71 EEC and IATU meeting

72 EEC and IATU meeting

73 EEC and IATU meeting

74 Architecture Implementation Στοιχεία περιβάλλοντος διεπαφής Στρώμα περιβάλλοντος διεπαφής Στοιχεία ελέγχου ροής Agents υπηρεσιών Πόρτες επικοινωνίας Web Services Στρώμα επιχειρηματικής λογικής Έλεγχος ροής Service interface (fascade) Επιχειρηματικές οντότητες Επιχειρηματικά στοιχεία Στρώμα προσπέλασης δεδομένων Στοιχεία προσπέλασης δεδομένων Agents εξωτερικών υπηρεσιών Πηγές δεδομένων Εξωτερικά web services

75 Technology Η υλοποίηση του νέου συστήματος βασίζεται σε Java 2 και MySQL τεχνολογίες. Προδιαγραφές Java Java Servlet 2.5 (JSR-154), Java Server Pages 2.1 (JSR-245) Java Server Faces (JSR-314). Εξυπηρετητής εφαρμογών Apache Tomcat 6.0 (http://tomcat.apache.org/) Εξυπηρετητής βάσης δεδομένων MySQL Community Edition 5.5 (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/) με storage engine της βάσης δεδομένων το InnoDB (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-storage-engine.html). Λειτουργική πλατφόρμα Προτείνεται οποιαδήποτε διανομή Linux με kernel 2.6.x 2011 ενώ υποστηρίζεται και η πλατφόρμα MS Windows Server 2008 R2 - SP1.

76 ανήκει στην Δείκτης διοικητικού τμήματος Διοικητικό τμήμα-κεντρική υπηρεσία Τίτλος Variable characters (200) <M> Εύρος διαδικτυακής σύνδεσης Number (5,2) ανήκει στην Κονδύλια προϋπολογισμού Number (7) Κοδύλια ΠΔΕ Number (7) Ομάδα δείκτη Variable characters (40) Όνομα δείκτη Variable characters (40) <M> Τύπος δείκτη Byte (1) <M> Μήκος δείκτη Byte (1) <M> Δεκαδικά ψηφία δείκτη Byte (1) Τιμή δείκτη Variable characters (200) <M> Ερευνητική εμπειρία Περίοδος χρήσης Κατάσταση Text (1) <M> Υποστηρίζει έκθεση ΕΑΠ διετίας Boolean <M> Ακαδημαϊκή περίοδος : 1 Έτος σπουδών Byte (1) Εκπαιδευτικός εργαζόμενος Τύπος εκπαιδευτικού Byte (1) <M> Αιτία διακοπής ΔΕΠ Byte (1) Σχολή : 2 Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> εργάζεται στην κοσμητεία της εργάζεται στο Όνομα έργου Variable characters (200) <M> Ιδιότητα συμμετοχής Byte (1) <M> Ημ/νία έναρξης Date Ημ/νία λήξης Date Συνολικός προϋπολογισμός Number (7,0) Προϋπολογισμός ερευνητικής ομάδας Number (7,0) Αριθμός εργαστηρίων Byte (1) Χωριτηκότητα εργαστηρίων Variable characters (100) Περιγραφή χώρων Variable characters (2000) Περιγραφη εργαστηριακού εξοπλησμού Variable characters (2000) Περιγραφή υποδομής Variable characters (2000) Μη καλυπτόμενα ερευνητικά αντικείμενα Variable characters (2000) Εντατική χρήση υποδομών Variable characters (2000) Ανανέωση υποδομής Variable characters (2000) Χρηματοδοτηση υποδομής Variable characters (2000) Ερευνητικές συνεργασίες Variable characters (2000) Πρακτικές χρήσεις Variable characters (2000) Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο Variable characters (2000) Μέλος ερευνητικής ομάδας Τύπος μέλους Byte (1) <M> Ονοματεπώνυμο Variable characters (80) συμμετέχει στην Διοικητικός-Τεχνικός εργαζόμενος Άλλη διδακτική εμπειρία Ίδρυμα Variable characters (50) Τμήμα/ΠΣ Variable characters (50) Μάθημα, Εργαστήριο ή ΘΕ Variable characters (200) Καθεστώς πρόσληψης Byte (1) Διοικητική δραστηριότητα Variable characters (100) Καθεστώς απασχόλησης Byte (1) εργάζεται στο Επιστημονική δημοσίευση Τύπος δημοσίευσης Byte (1) <M> Λεπτομέρειες Variable characters (500) Ιστοσελίδα Variable characters (200) Έτος δημοσίευσης Integer είναι (ήταν) Ακαδημαϊκή περίοδος : 3 έχει (είχε) είναι (ήταν) Επιστημονική διάκριση Έτος σπουδών Byte (1) Αναγνώριση ερευνητικού έργου Πτυχίο φοιτητή/αποφοίτου Ίδρυμα Variable characters (50) <M> Σχολή Variable characters (50) Τμήμα/ΠΣ Variable characters (50) <M> Είδος πτυχίου Byte (1) <M> Ημ/νία έναρξης Date Ημ/νία αποφοίτησης Date Βαθμός αποφοίτησης Number (5,2) Άλλη ακαδημαϊκή εξέλιξη Ίδρυμα Variable characters (50) Βαθμίδα Byte (1) Έτος πρόσληψης Integer έχει (είχε) έχει συμμετοχή στις Εργαζόμενος : 2 Κωδικός Variable characters (10) Τύπος εργαζομένου Byte (1) <M> έχει τις Επώνυμο Variable characters (50) <M> Όνομα Variable characters (30) <M> Ονοματεπώνυμο μητέρας Variable characters (70) Ονοματεπώνυμο πατέρα Variable characters (70) Φύλο Characters (1) Ημ/νία γέννησης Date Τύπος στοιχείων ταυτότητας Characters (1) έχει τα Ταυτότητα, Αριθμός Variable characters (20) ΑΦΜ Variable characters (9) Τύπος διάκρισης Byte (1) <M> Λεπτομέρειες Variable characters (500) Ιστοσελίδα Variable characters (200) Έτος διάκρισης Integer Πτυχίο εργαζομένου Ίδρυμα Variable characters (50) <M> Σχολή Variable characters (50) Τμήμα/ΠΣ Variable characters (50) <M> Είδος πτυχίου Byte (1) <M> Ημ/νία έναρξης Date Ημ/νία αποφοίτησης Date Βαθμός αποφοίτησης Number (5,2) Αναφορά σχολής Αριθμός κεφαλαίου Byte (1) <M> Αριθμός παραγράφου Byte (1) <M> Αριθμός υποπαραγράφου Byte (1) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Βοήθεια συμπλήρωσης Variable characters (200) Περιεχόμενο Variable characters (2000) κοσμήτορας είναι ο Σχολή : 1 Προϊόν ερευνητικού έργου έχει ήδη τα ο επιβλέπων της εργασίας/διατριβής είναι ο Μέλος επιτροπής εργασίας/διατριβής Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Διπλωματική εργασία-διδακτορική διατριβή Τίτλος Variable characters (200) <M> Διάρκεια (μήνες) Byte (1) Ημ/νία παρουσίασης Date Βαθμός Number (5,2) Υπηκοότητα φοιτητή/αποφοίτου Χώρα : 1 Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Εθνικότητα Variable characters (50) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Περιφέρεια : 1 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> Φοιτητής/Απόφοιτος Κωδικός Variable characters (10) <M> Επώνυμο Variable characters (50) <M> Όνομα Variable characters (30) <M> Ονοματεπώνυμο πατέρα Variable characters (70) Ονοματεπώνυμο μητέρας Variable characters (70) Φύλο Characters (1) φοιτά/φοιτούσε στο Ημ/νία γέννησης Date Τύπος στοιχείων ταυτότητας Characters (1) γεννήθηκε στην Ταυτότητα, Αριθμός Variable characters (20) διαμένει στην ΑΦΜ Variable characters (9) Λύκειο αποφοίτησης Variable characters (100) Έτος αποφοίτησης από λύκειο Variable characters (100) Ημ/νία έναρξης Date γεννήθηκε στην Τρόπος εισαγωγής Variable characters (100) Βαθμός αποφοίτησης Number (5,2) Χρόνος περάτωσης σπουδών (έτη) Number (4,2) διαμένει στην Έτος διακοπής σπουδών Integer Αιτία διακοπής σπουδών Variable characters (100) Έτος επανέναρξης σπουδών Integer Ημ/νία αποφοίτησης Date Τίτλος εργασίας/διατριβής Variable characters (200) γεννήθηκε στην Βαθμός εργασίας Number (5,2) Διάρκεια εκπόνησης διατριβής (μήνες) Integer διαμένει στην Χρόνος επαγγελματικής ένταξης (μήνες) Integer είναι του ΘΕ-Μάθημα φοιτητή Σειρά Short integer Μεταφορά βαθμών εργασιών Boolean Μεταφορά ΘΕ από άλλο πρόγραμμα Boolean Κατοχύρωση ΘΕ Boolean Βαθμός Number (5,2) Παραλλαγή προγράμματος σπουδών Αριθμός παραλλαγής Byte (1) <M> Τίτλος Variable characters (200) ισχύει για φοιτητές με έτη εισαγωγής τα Προαπαιτούμενη ΘΕ-Προαπαιτούμενο μάθημα Έτος ισχύος παραλαγής ΠΣ Έτος Short integer <M> είναι προαπαιτούμενη της προαπαιτεί την ανήκει στην ΘΕ προγράμματος σπουδών-μάθημα τμήματος Είναι υποχρεωτική Boolean <M> Περίοδος φοίτησης Short integer <M> Σειρά εγγραφής φοιτητή Short integer Πλήθος επιλογής από την ίδια σειρά Byte (1) Πλήθος αξολογήσεων από φοιτητές Integer Πρόγραμμα σπουδών-τμήμα Κωδικός Variable characters (10) Τίτλος Variable characters (200) <M> Είδος πτυχίου Byte (1) <M> Ιστοσελίδα Variable characters (200) Διάρκεια σπουδών (έτη) Byte (1) Μέγιστη διάρκεια σπουδών (έτη) Byte (1) Αριθμός αιτήσεων Integer Αριθμός θέσεων Integer Ερευν & Αναπτ. κονδύλια Ελληνικά Number (7) Ερευν & Αναπτ. κονδύλια Εξωτερικού Number (7) Παρατηρήσεις κονδυλίων Variable characters (200) Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> ακαδημαϊκός υπεύθυνος είναι ο Θεματική ενότητα-μάθημα Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Είναι εργαστηριακή Boolean <M> Ιστοσελίδα Variable characters (200) Ιστοσελίδα1 Variable characters (200) Μονάδες ECTS Integer Πλήθος ΟΣΣ/Εργαστηρίων Integer Πλήθος εργασιών Integer Πλήθος επιτυχών εργασιών Integer Απαιτούμενος ΜΟ εργασιών Number (5,2) Ημ/νία λήξης Date Βάρος βαθμολογίας Number (5,2) Βάρος κόστους Number (5,2) Βάρος βαθμολογίας εργαστηρίου Number (5,2) Ελάχιστος αριθμός εβδομάδας εξέταστης Integer συντονιστής είναι ο ο βοηθός συντονιστή είναι ο Μέλος επιτροπής επιβλέπων είναι ο Εργαζόμενος : 1 Κωδικός Variable characters (10) Τύπος εργαζομένου Byte (1) <M> Επώνυμο Variable characters (50) <M> Όνομα Variable characters (30) <M> Ονοματεπώνυμο μητέρας Variable characters (70) Ονοματεπώνυμο πατέρα Variable characters (70) Φύλο Characters (1) Ημ/νία γέννησης Date Τύπος στοιχείων ταυτότητας Characters (1) Ταυτότητα, Αριθμός Variable characters (20) ΑΦΜ Variable characters (9) έχει την Υπηκοότητα εργαζομένου γεννήθηκε στην διαμένει στην γεννήθηκε στην διαμένει στην γεννήθηκε στην διαμένει στην Χώρα : 2 Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Εθνικότητα Variable characters (50) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Περιφέρεια : 2 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> σημμετείχε ο Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Επιστημονική ειδίκευση Τίτλος Variable characters (200) <M> ανήκει στο Τίτλος <ai1> Συμμετοχή σε δραστηριότητα Πόλη : 1 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> Βαθμός αξιολόγησης Number (5,2) είναι του Εργασία ΘΕ-Μαθήματος φοιτητή AΑ Εξέτασης Byte (1) Τύπος βαθμού Characters (1) <M> Βαθμός Number (5,2) <M> Επαναληπτική εξέταση Boolean <M> Περιοχή Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> Θεματική ενότητα-μάθημα περιόδου Περιεχόμενο Variable characters (2000) Μαθησιακοί στόχοι Variable characters (2000) Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης Variable characters (2000) Διαφάνεια αξιολόγησης φοιτητών Variable characters (2000) Τελευταία ενημέρωση ύλης Date Επικάλυψη ύλης Variable characters (2000) Τρόποι γνωστοποίησης φοιτητών Variable characters (2000) αφορά στην Ακαδημαϊκή περίοδος : 2 Έτος σπουδών Byte (1) Πόλη : 2 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> διδάσκετε η λειτουργεί στην Δραστηριότητα τμήματος Τύπος δραστηριότητας Byte (1) <M> Ημ/νία δραστηριότητας Date Τμήμα Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Βαθμός αξιολόγησης συντονιστή Number (5,2) Σειρά Short integer Επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων Variable characters (2000) ΤΠΕ στην διδασκαλία Variable characters (2000) Βοηθήματα ΤΠΕ στην διδασκαλία Variable characters (2000) ΤΠΕ στην επικοινωνία Variable characters (2000) ΤΠΕ στην αξιολόγηση Variable characters (2000) Συμμετοχή στις ΟΣΣ Number (5,2) Ποσοστό συμμετοχής στις ΟΣΣ Number (5,2) Συμμετοχή στις εργασίες Number (5,2) Ποσοστό συμμετοχής στις εργασίες Number (5,2) Συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις Number (5,2) Ποσοστό συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις Number (5,2) διδάσκων είναι ο Εκπαιδευτικό υλικό Τύπος εκπαιδευτικού υλικού Byte (1) <M> Περιγραφή Variable characters (2000) Διαδικασία επικαιροποίησης Variable characters (2000) Κάλυψη ήλης Variable characters (2000) Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Χώρος διδασκαλίας τμήματος Περιγραφή Variable characters (2000) Διαθεσιμότητα εργαστηρίων Variable characters (2000) Χώρος διδασκαλίας Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Είναι εργαστήριο Boolean <M> Αριθμός θέσεων Number (4) Αριθμός Η/Υ για φοιτητές Number (4) Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2>

77 Περιβάλλον διεπαφής Το περιβάλλον διεπαφής υλοποιείται με την εκτεταμένη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών όπως οι HTTP5 και CSS3. Οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω των δημοφιλών φυλλομετρητών όπως ο Internet Explorer, o Mozilla Firefox και ο Google Chrome. Υποστηρίζονται οι πρόσφατες εκδόσεις τους ( ΙΕ8, Firefox 10, Chrome 17) ή νεότερες εφ όσον διατηρούν τη συμβατότητα με τις προηγούμενες. Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικές μακέτες της αρχικής σελίδας πριν και αμέσως μετά την είσοδο στο νέο σύστημα.

78 How to - External Evaluation form EEC and IATU meeting

79 Βασικά Στοιχεία Περιβάλλοντος

80 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα

81 Απογραφικό Δελτίο Τμήματος

82 Έκθεση Αξιολόγησης

83 Έκθεση Αξιολόγησης

84 Έκθεση Αξιολόγησης

85 Έκθεση Διετούς Αξιολόγησης

86 Έκθεση Διετούς Αξιολόγησης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ.

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. «Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο χάρτη Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την υλοποίηση του 11 ου κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Επικαιροποίησης Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην 1. Γενικά Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων Τρίπολη, Μάιος 2014 Περιεχόμενα Περιεχόμενα i Ευρετήριο σχημάτων ii Συντελεστές iii 1 Εισαγωγή 1 2 Για καθηγητές διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παναγιώτης Καραγιάννης Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 1 12 Ιουνίου 2015 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα