Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ: Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης-ΜΕΑΕ Έργο: «ΜΟΔΙΠ» του ΕΑΠ. Επισκόπηση δράσεων & διαδικασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ: Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης-ΜΕΑΕ Έργο: «ΜΟΔΙΠ» του ΕΑΠ. Επισκόπηση δράσεων & διαδικασιών"

Transcript

1 Διασφάλιση Ποιότητας στο ΕΑΠ: Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης-ΜΕΑΕ Έργο: «ΜΟΔΙΠ» του ΕΑΠ Επισκόπηση δράσεων & διαδικασιών Δρ. Νικόλαος Καρούσος (Συνεργάτης ΜΕΑΕ) Δρ. Γιάννης Ντόκας (Συνεργάτης Έργου ΜΟΔΙΠ)

2 ΜΕΑΕ: Προφίλ Μονάδας (1/3) Νόμος ίδρυσης: Ν.2552/97 Όπως τροποποιήθηκε από Ν. 2817/2000, Ν. 3027/2002, Ν. 3260/2004 και Ν. 3577/2007 Σκοπός Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΕΑΠ Δραστηριότητες με μία ματιά Εσωτερική αξιολόγηση διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών Εσωτερική αξιολόγηση συντονιστών και διευθυντών ΠΣ Παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών αξιολόγησης Παραγωγή εκθέσεων αξιολόγησης Οργάνωση και συντονισμός επιμόρφωσης διδασκόντων Οργάνωση και συντονισμός εξωτερικών αξιολογήσεων (με ΜΟΔΙΠ) Διεξαγωγή έρευνας σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση

3 ΜΕΑΕ: Προφίλ Μονάδας (2/3) Επιστημονική Επιτροπή (1 μέλος από κάθε Σχολή) Διευθυντής Γραμματεία Προϊσταμένος ΜΕΑΕ Τομέας Αξιολόγησης και Ανάλυσης Τομέας Επιμόρφωσης Τομέας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων Τομέας Διασφάλισης Ποιότητας Part-time ΣΕΠ Προσωπικό επιμόρφωσης Συμβασιούχοι Έργων

4 ΜΕΑΕ: Προφίλ Μονάδας (3/3) Διευθυντής (Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου4: Καθ. Μιχάλης Ξένος) και Επιστημονική Επιτροπή 16 άτομα προσωπικό ΜΕΑΕ 5 PhD 7 MSc 4 BSc 1 άτομο (PhD) συνεργάτης από το έργο ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ Εξωτερικές συνεργάτες Επιμορφωτές για προγράμματα επιμόρφωσης

5 Αξιολόγηση διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών ΕΑΠ Τι Πώς Πότε Διδάσκοντες (από φοιτητές και συντονιστές) Διοικητικές υπηρεσίες (από φοιτητές) Οργάνωση ΘΕ (από φοιτητές) Εκπαιδευτικό υλικό (από φοιτητές και διδάσκοντες) Ηλεκτρονικά (http://axiologisi.eap.gr) από Κλειστού-τύπου ερωτήσεις (cronbach a = 0.902) Ανοικτού-τύπου ερωτήσεις Ανώνυμα Ετησίως, πριν από τις τελικές εξετάσεις Αποτελέσματα προσβάσιμα σε διδάσκοντες μετά την υποβολή βαθμολογίας και επαναληπτικών εξετάσεων Κάποιοι αριθμοί - Διάρκεια = 45 ημέρες - Ποσοστό συμμετοχής φοιτητών 5-έτη Μ.Ο. = 59% ± 4% - Αξιολογήσεις ανά έτος Αξιολόγηση διδασκόντων 5- έτη Μ.Ο. = 4.25, T.A. = 0.82 *κλίμακα από 1 έως 5

6 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Υποβάλλει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Χρήστης: Φοιτητής (ΝΕΟ Ερωτηματολόγιο) (ΠΑΛΙΟ Ερωτηματολόγιο)

7 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Χρήστης: Διδάσκων Βλέπει ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την/τις τάξη/τάξεις του Συνολικά αποτελέσματα Αποτελέσματα ανά ενότητα ερωτηματολογίου Σχόλια φοιτητών

8 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Χρήστης: Συντονιστής Υποβάλλει αξιολόγηση για διδάσκοντες της ΘΕ Βλέπει ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους διδάσκοντες της/των ΘΕ Συνολικά αποτελέσματα Αποτελέσματα ανά ενότητα ερωτηματολογίου Σχόλια φοιτητών

9 Υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης Χρήστης: Διευθυντής ΠΣ Βλέπει ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τους διδάσκοντες όλου του ΠΣ Συνολικά αποτελέσματα Αποτελέσματα ανά ενότητα ερωτηματολογίου Σχόλια φοιτητών

10 Τι Πώς Εσωτερική αξιολόγηση συντονιστών/διευθυντών ΠΣ Συντονιστές ΘΕ (από Διδάσκοντες & Διευθυντές ΠΣ) Διευθυντές ΠΣ (από Συντονιστές ΘΕ) Ηλεκτρονικά (http://axiologisi.eap.gr) από Ανοικτού-τύπου, σύμφωνα με άξονες και κριτήρια (βάσει υποχρεώσεων κάθε ρόλου) Ανώνυμα (όπου είναι εφικτό) Πότε Ετησίως Διευθυντής ΠΣ Συντονιστής Διδάσκων Κάποιοι αριθμοί ( ) - Διάρκεια = 45 ημέρες - 94% των διδασκόντων αξιολόγησαν τον Συντονιστή της ΘΕ - 94% των συντονιστών αξιολόγησαν τον Διευθυντή του ΠΣ - 84% των Διευθυντών ΠΣ αξιολόγησαν τους Συντονιστές του ΠΣ

11 Υπηρεσία αξιολόγησης συντονιστών και διευθυντών ΠΣ (1/2)

12 Υπηρεσία αξιολόγησης συντονιστών και διευθυντών ΠΣ (2/2)

13 Υπηρεσία Ιστορικού Αξιολόγησης Ιστορικό αξιολογήσεων από έως σήμερα Μηχανογράφηση έντυπων αξιολογήσεων από έως Διαθέσιμα για: Διδάσκοντες, Συντονιστές, Διευθυντές ΠΣ

14 Απολογισμός ετησίων δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης MEAE 1. Απολογισμός εσωτερικής αξιολόγησης διδασκόντων & εκπαιδευτικών διαδικασιών Ε.Α.Π. 2. Έκθεση δεικτών για την ποιότητα του διδακτικού έργου 3. Έκθεση δεικτών για την εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών 4. Έκθεση δεικτών για τις επιδόσεις των φοιτητών 5. Έκθεση δεικτών για δημογραφικού τύπου στοιχεία φοιτητών 6. Έκθεση δεικτών για γραπτές εξετάσεις φοιτητών ΒΔ Μητρώο Επεξεργασία ΜΕΑΕ Εκθέσεις ΜΕΑΕ ΒΔ ΜΕΑΕ

15 Απολογισμός αξιολόγησης διδασκόντων & εκπαιδευτικών διαδικασιών Ε.Α.Π. (1/2) Παρουσίαση των δεδομένων της εσωτερικής αξιολόγησης (περίπου 700 σελίδες) Περιλαμβάνει ετήσια αποτελέσματα και συγκριτικές αναλύσεις σε βάθος 5ετίας σε επίπεδο: Ιδρύματος Σχολής Προγράμματος Σπουδών Θεματικής Ενότητας Χρονοπρογραμματισμός: Αύγουστος: ηλεκτρονικές αναφορές (παρουσίαση πρωτογενών δεδομένων) Αρχές επόμενου ημερ. έτους: (συγκεντρωτικοί πίνακες/γραφήματα, συγκρίσεις σε βάθος χρόνου)

16 Απολογισμός αξιολόγησης διδασκόντων & εκπαιδευτικών διαδικασιών Ε.Α.Π. (2/2) Έγγραφα και αποδέκτες απολογισμού: Έγγραφο Απολογισμός (συνολικά) Αποδέκτης Πρόεδρος Ε.Α.Π Μέλη Διοικούσας Επιτροπής Ε.Α.Π. Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής Μ.Ε.Α.Ε. Απολογισμός (σε επίπεδο Σχολής) Κοσμήτορες αντίστοιχης Σχολής του Ε.Α.Π. Απολογισμός (σε επίπεδο Π.Σ.) Διευθυντές αντίστοιχου Π.Σ. του Ε.Α.Π. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος σύνδεσης μεμονωμένου φοιτητή με τα δεδομένα αξιολόγησής του Δε δίνονται ονόματα διδασκόντων που αξιολογούνται, αλλά ονόματα τμημάτων Θ.Ε. Οι Συντονιστές των Θ.Ε. και Διευθυντές των Π.Σ. έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που συνδέουν τους διδάσκοντες με τα τμήματα

17 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕ Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος Ποσοστό συμμετοχής Φοιτητών στην αξιολόγηση M.O.=62.2% (διεθνώς 60%)* Αξιολόγηση διδασκόντων από Φοιτητές (από 1 έως 5) M.O.=4.25, T.A.= ,53 52,1 57,75 60,05 62,23 Αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές (από 1 έως 5) M.O.=4.56, T.A.= ΕΤΟΣ Συνολική αξιολόγηση διδασκόντων (65% Φοιτητές + 35% Συντονιστή) M.O.=4.30 (στα 5) *Richardson, John T. E. (2005). Instruments for obtaining student feedback: a review of the literature. Assessment and Evaluation in Higher Education, 30(4), pp

18 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής Ποσοστό συμμετοχής Φοιτητών στην αξιολόγηση M.O.=64.01% 70 ΣΧΟΛΗ: ΑΣ Αξιολόγηση διδασκόντων από Φοιτητές (από 1 έως 5) M.O.=4.33, T.A.=0.80 Αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές (από 1 έως 5) M.O.=4.71, T.A.=0.43 Συνολική αξιολόγηση διδασκόντων (65% Φοιτητές + 35% Συντονιστή) M.O.=4.23, Τ.Α.= ,23 63,23 64,01 59,85 53, ΕΤΟΣ

19 Έκθεση στοιχείων διδακτικού έργου Περίπου 500 σελίδες Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος φοιτητών πλήθος τμημάτων πλήθος διδασκόντων (ΔΕΠ και ΣΕΠ) αναλογία αναθέσεων φοιτητών ανά Τμήμα πλήθος των προβλεπόμενων ΟΣΣ των ΘΕ πλήθος υποχρεωτικών εργασιών των ΘΕ Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 4 επίπεδα οργάνωσης (ΕΑΠ, Σχολή, ΠΣ, ΘΕ) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

20 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος x 10 4 ΕΑΠ : πλήθος φοιτητών σε ΘΕ ανά Ακαδημαϊκό Έτος ΕΑΠ : πλήθος φοιτητών, δηλώσεων ΘΕ, τμημάτων και διδασκόντων ανά Ακαδημαϊκό έτος Φοιτητές Δηλώσεις Τμήματα Διδάσκοντες

21 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής Σχολή ΑΣ: πλήθος φοιτητών σε ΘΕ ανά Ακαδημαϊκό Έτος Σχολή ΑΣ: πλήθος φοιτητών, δηλώσεων ΘΕ, τμημάτων και διδασκόντων ανά Ακαδημαϊκό έτος Φοιτητές Δηλώσεις Τμήματα Διδάσκοντες

22 Περίπου 650 σελίδες Έκθεση επιδόσεων φοιτητών Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος των αναθέσεων φοιτητών σε Θ.Ε. ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στις Θ.Ε. κατανομή των βαθμών των επιτυχόντων μέσοι βαθμοί που έλαβαν οι επιτυχόντες στις Θ.Ε. (εργασίες, τελική εξέταση, συνολικά) Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 4 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ., Θ.Ε.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

23 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος ΕΑΠ : κατανομή βαθμών επιτυχόντων ανά Ακαδημαϊκό Έτος (%) (%) (%) ΕΑΠ : ποσοστά επιτυχίας ανά Ακαδημαϊκό Έτος

24 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής 100 Σχολή ΑΣ: κατανομή βαθμών επιτυχόντων ανά Ακαδημαϊκό Έτος (%) (%) (%) Σχολή ΑΣ: ποσοστά επιτυχίας ανά Ακαδημαϊκό Έτος

25 Έκθεση γενικών στοιχείων φοιτητών Περίπου 1000 σελίδες Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος φοιτητών ηλικιακή κατανομή φοιτητών μέση ηλικία φοιτητών γεωγραφική διασπορά φοιτητών Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 4 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ., Θ.Ε.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

26 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος 100 ΕΑΠ : κατανομή ηλικίας φοιτητών ανά Ακαδημαϊκό Έτος (%) (%) (%)

27 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής 100 Σχολή ΑΣ: κατανομή ηλικίας φοιτητών ανά ΠΣ (%) (%) (%) 50 0 ΑΓΓ ΓΑΛ ΓΕΡ ΕΚΕ ΕΚΠ ΕΛΠ ΕΠΟ ΙΣΠ ΟΡΘ

28 Περίπου 100 σελίδες Έκθεση εξέλιξης σπουδών φοιτητών Περιλαμβάνει δείκτες όπως: πλήθος αποφοιτησάντων κατανομή βαθμών αποφοιτησάντων μέσος βαθμός αποφοιτησάντων μέση διάρκεια περάτωσης σπουδών (για πτυχιακά Π.Σ. & μεταπτυχιακά Π.Σ.) Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 3 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

29 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ιδρύματος ΕΑΠ : πλήθος αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος ΕΑΠ : μέσοι βαθμοί αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος

30 Ενδεικτικά αποτελέσματα σε επίπεδο Σχολής Σχολή ΑΣ: πλήθος αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος Σχολή ΑΣ: μέσοι βαθμοί αποφοίτων ανά Ημερολογιακό Έτος

31 Έκθεση γραπτών εξετάσεων φοιτητών Περίπου 750 σελίδες Περιλαμβάνει δείκτες αποτίμησης των τελικών & επαναληπτικών εξετάσεων και οπτικοποίηση αυτών μέσω γραφημάτων Περιλαμβάνει δείκτες όπως: 1. Ανάλυση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις 2. Αποτελέσματα Τελικών Εξετάσεων (επί των δικαιούχων) 3. Αποτελέσματα Τελικών Εξετάσεων (επί των συμμετεχόντων) 4. Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων (επί των δικαιούχων) 5. Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων (επί των συμμετεχόντων) 6. Συγκεντρωτικά εξετάσεων (επί των δικαιούχων) 7. Συγκεντρωτικά εξετάσεων (επί των συμμετεχόντων) 8. Επιτυχόντες στις εξετάσεις (επί των εγγεγραμμένων) Οι δείκτες παρουσιάζονται: σε 3 επίπεδα οργάνωσης (Ε.Α.Π., Σχολή, Π.Σ.) συγκριτικά σε βάθος 5ετίας

32 Επιμόρφωση διδασκόντων Ποιοι επιμορφώνονται: όλα τα νέα μέλη ΣΕΠ Στόχοι: Εξοικείωση με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξοικείωση με ΤΠΕ του ΕΑΠ για υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πότε: Ετήσια κατά την έναρξη της ακαδ. χρονιάς Από ποιους: Επιμορφωτές κατάλληλα εκπαιδευμένους Ανάπτυξη εκπ. υλικού Έντυπο Παρουσιάσεις Webcasts Εκπαίδευση επιμορφωτών Αξιολόγηση και βελτίωση Επιμόρφωση διδασκόντων

33 Υλικό επιμόρφωσης Part1: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Part2: ΤΠΕ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΕΑΠ

34 Συμμετέχοντες διδάσκοντες αξιολογούν: Οργάνωση Εκπαιδευτικό Υλικό Επιμορφωτές Αξιολόγηση επιμόρφωσης

35 Πλάνο επιμόρφωσης Επιμόρφωση των νέων ΣΕΠ μέσω τεχνολογίας Massive Open Online Courses (MOOC) Παραμετροποίηση Open Source MOOC Platform Εγκατάσταση στις υποδομές του ΕΑΠ Καθορισμός προδιαγραφών υλικού επιμόρφωσης για MOOC Μετατροπή του υλικού και της επιμορφωτικής διαδικασίας Έναρξη επιμόρφωσης για το Επιμόρφωση όλων των μελών ΣΕΠ Επιμόρφωση κάθε ενδιαφερόμενου με δυνατότητα πιστοποίησης από το ΕΑΠ

36 Εξωτερικές αξιολογήσεις Σε συνεργασία με ΜΟΔΙΠ και ΑΔΙΠ Περισσότερα στη συνέχεια. MODIP

37 Έρευνα Παράλληλα με τις εργασίες της η Μονάδα θεωρεί απαραίτητη τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με θέματα αξιολόγησης ευχρηστίας και ποιότητας λογισμικού λειτουργικών (και μη) προδιαγραφών εκπαιδευτικών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) συνεργατικής μάθησης (collaborative learning). Στα προηγούμενα έτη εκπόνησε σχετικές ερευνητικές μελέτες τις οποίες και παρουσίασε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι χρήσιμα τόσο για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ίδιας της Μονάδας όσο και για την τεκμηρίωση τους

38 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθ. Μιχάλης Ξένος Συνεργάτης Έργου: Δρ. Γιάννης Ντόκας

39 Αποτελέσματα του Έργου Ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) μέσω του οποίου: πραγματοποιούνται οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης παρέχονται στην ΑΔΙΠ οι απαιτούμενες εκθέσεις αξιολόγησης φυλάσσονται αρχεία των διαδικασιών Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την παραγωγή επιπλέον αναφορών και τον έλεγχο των υπαρχόντων.

40 Διαδικασίες Αξιολόγησης Οι προτεινόμενες από την ΑΔΙΠ διαδικασίες είναι: Απογραφικά Δελτία τμήματος (συμπληρώνεται από τον διδάσκοντα του τμήματος) ΘΕ (συμπληρώνεται από τον συντονιστή της ΘΕ) διδάσκοντα (συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ) Εσωτερική Αξιολόγηση Έκθεση Αξιολόγησης Σχολής (ετήσια) Έκθεση Αξιολόγησης Ιδρύματος (διετής) Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολών και Ιδρύματος (τουλάχιστον μια κάθε 4 χρόνια) Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος Εξωτερική Αξιολόγηση

41 Χρήση και Λειτουργία του ΟΠΣ Database ΕΑΠ Database ΜΕΑΕ Περιγραφικά κείμενα αξιολόγησης, Απογραφικά Δελτία κλπ Επεξεργασία Αναφορές Αξιολόγησ ης

42 Χρόνος Πλεονεκτήματα Καλύτερα Οργανωμένες Διαδικασίες Ακρίβεια Αποτελεσμάτων Οι εκθέσεις ακολουθούν συγκεκριμένο πρότυπο Όλα τα αρχεία αποθηκεύονται και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν Ευελιξία τα πρότυπα αλλάζουν έυκολα Διαλειτουργικότητα με ΑΔΙΠ

43 Στοιχεία Λειτουργίας Πρώτη μέρα λειτουργίας: 04/03/2013 Απογραφικά Δελτία Ακαδημαϊκών Έτών , και Ετήσιες Εκθέσεις Σχολών , και Διετής Έκθεση Αξιολόγησης Ιδρύματος και Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος Προετοιμασία διαδικασιών για Ακ. Έτος

44 Επόμενα βήματα Πλήρης αυτοματισμός στην παραγωγή αναφορών Υποστήριξη νέων λειτουργιών για την κάλυψη νέων αναγκών Ανταλλαγή πληροφοριών με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΙΠ.

45 Εικόνες ΟΠΣ

46 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (1)

47 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα (2)

48 Απογραφικό Δελτίο ΘΕ (1)

49 Απογραφικό Δελτίο ΘΕ (2)

50 Απογραφικό Δελτίο Τμήματος

51 Ετήσιες Εκθέσεις Σχολών

52 Διετής Εκθέσεις Σχολών

53 Εξωτερική Αξιολόγηση

54 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης & Επιμόρφωσης Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα ΤΚ 26335, Πάτρα Τηλ: ,

55 Wireless Network Credentials Name: eap-wifi Password: eapnetwireless

56 Backup material

57 Πιλοτική μελέτη συσχέτισης μεταξύ Αξιολόγησης Διδασκόντων από Φοιτητές & Επιδόσεων Φοιτητών σε Γ.Ε. Μελετάται η συσχέτιση της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές με: το βαθμό που έλαβαν οι φοιτητές σε κάθε εργασία ξεχωριστά το μέσο όρο των βαθμών που έλαβαν οι φοιτητές για τις εργασίες τους Πρωτογενή δεδομένα: Μ.Ο. αξιολόγησης και βαθμολογίας σε επίπεδο τμήματος Θ.Ε. Λόγω ανωνυμίας οι αξιολογήσεις διδασκόντων δεν είναι διαθέσιμες για κάθε μεμονωμένο φοιτητή/τρια Περιλαμβάνει ετήσια αποτελέσματα και αναλύσεις σε βάθος 4ετίας σε επίπεδο Π.Σ.

58 Ενδεικτικά Αποτελέσματα Χρήση δείκτη στατιστικής συσχέτισης Spearman (r-τιμές) Μη-παραμετρικότητα δεδομένων Επίδραση μεγέθους (effect size) των τιμών στατιστικής συσχέτισης [1,2]: r = 0.10 (Μικρή) r = 0.30 (Μεσαία) r = 0.50 (Μεγάλη) [1] Jacob Cohen (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (second ed.). Lawrence Erlbaum Associates. [2] Cohen, J (1992). "A power primer". Psychological Bulletin 112 (1): doi: / PMID

59 Υπερσύνδεσμοι σε backup υλικό Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από διδάσκοντες Αξιολόγηση Συντονιστών και ΔΠΣ Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από φοιτητές (ΝΕΟ) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από φοιτητές (ΠΑΛΙΟ)

60 Νέο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από φοιτητές (1/2) Έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη: Τις θέσεις της επιστημονικής επιτροπής Το ενδεικτικό υπόδειγμα του σχετικού ερωτηματολόγιο της Α.ΔΙ.Π. Τα ερωτηματολόγια που πρότεινε η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ) Τις προτάσεις και τα σχόλια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) Τις προτάσεις και τα σχόλια της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕΤ) Τις προτάσεις του Μητρώου Φοιτητών όσον αφορά στην αξιολόγηση των Διοικητικών Υπηρεσιών Τις προτάσεις και τα σχόλια των φοιτητών (~2500) Στατιστικές αναλύσεις συσχέτισης ερωτημάτων

61 Νέο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης από φοιτητές (2/2) Α. Αξιολόγηση Συμβούλου-Καθηγητή Α1. Επικοινωνία εκτός ΟΣΣ [7 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Α2. Κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ [7 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Α3. Διόρθωση Γραπτών Εργασιών [4 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού Β1. Συνολικά [5 κλειστού-τύπου] *Νέα υποενότητα Β2. Ανά τόμο [5 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Γ. Αξιολόγηση Οργάνωσης Θ.Ε. [9 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Δ. Αξιολόγηση Διοικητικών Υπηρεσιών & Υλικοτεχνικής Υποδομής ΕΑΠ Δ1. Διοικητικές Υπηρεσίες [5 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Τροποποιήσεις Δ2. Υλικοτεχνική Υποδομή [3 κλειστού-τύπου + 1 ανοικτού-τύπου] *Νέα υποενότητα Ε. Λοιπές Ερωτήσεις Ε1. Στατιστικά στοιχεία για τη ΘΕ [6 κλειστού-τύπου] *Τροποποιήσεις Ε2. Γενικά στατιστικά στοιχεία [3 κλειστού-τύπου] *Νέα υποενότητα Ε3. Χαρακτηριστικά & Στάσεις φοιτητών [4 κλειστού-τύπου] *Νέα υποενότητα Ε4. Γενικές παρατηρήσεις & Σχόλια [1 ανοικτού-τύπου] *Νέα υποενότητα

62 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εξοικείωση με εκπαιδευτικές πρακτικές σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση βίντεο-παραδείγματα ΟΣΣ, συζήτηση και σχολιασμός καλές πρακτικές βαθμολόγησης και παροχής ανατροφοδότησης σε εργασίες Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας επιμορφωτικές δραστηριότητες εργασίες σε (π.χ. βαθμολόγηση και σχολιασμός παραδειγμάτων εργασιών φοιτητών) εισαγωγή σε έννοιες και τεχνολογίες Web2 & e-learning εξοικείωση και εξάσκηση με τις τεχνολογικές πλατφόρμες του ΕΑΠ για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως μάθησης

63 Επιμόρφωση Υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των νέων μελών ΣΕΠ: 149 άτομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια διάρκειας 22 ωρών Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 (19-20/10/2013 & 02-03/11/2013) Αθήνα Θεσσαλονίκη - Πάτρα

64 Back Up Slides

65 System Architecture Independent Database Interface Subsystem for processing primitive data Subsystem for generating results Security subsystem Administration subsystem

66 EEC and IATU meeting

67 EEC and IATU meeting

68 EEC and IATU meeting

69 EEC and IATU meeting

70 EEC and IATU meeting

71 EEC and IATU meeting

72 EEC and IATU meeting

73 EEC and IATU meeting

74 Architecture Implementation Στοιχεία περιβάλλοντος διεπαφής Στρώμα περιβάλλοντος διεπαφής Στοιχεία ελέγχου ροής Agents υπηρεσιών Πόρτες επικοινωνίας Web Services Στρώμα επιχειρηματικής λογικής Έλεγχος ροής Service interface (fascade) Επιχειρηματικές οντότητες Επιχειρηματικά στοιχεία Στρώμα προσπέλασης δεδομένων Στοιχεία προσπέλασης δεδομένων Agents εξωτερικών υπηρεσιών Πηγές δεδομένων Εξωτερικά web services

75 Technology Η υλοποίηση του νέου συστήματος βασίζεται σε Java 2 και MySQL τεχνολογίες. Προδιαγραφές Java Java Servlet 2.5 (JSR-154), Java Server Pages 2.1 (JSR-245) Java Server Faces (JSR-314). Εξυπηρετητής εφαρμογών Apache Tomcat 6.0 (http://tomcat.apache.org/) Εξυπηρετητής βάσης δεδομένων MySQL Community Edition 5.5 (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/) με storage engine της βάσης δεδομένων το InnoDB (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-storage-engine.html). Λειτουργική πλατφόρμα Προτείνεται οποιαδήποτε διανομή Linux με kernel 2.6.x 2011 ενώ υποστηρίζεται και η πλατφόρμα MS Windows Server 2008 R2 - SP1.

76 ανήκει στην Δείκτης διοικητικού τμήματος Διοικητικό τμήμα-κεντρική υπηρεσία Τίτλος Variable characters (200) <M> Εύρος διαδικτυακής σύνδεσης Number (5,2) ανήκει στην Κονδύλια προϋπολογισμού Number (7) Κοδύλια ΠΔΕ Number (7) Ομάδα δείκτη Variable characters (40) Όνομα δείκτη Variable characters (40) <M> Τύπος δείκτη Byte (1) <M> Μήκος δείκτη Byte (1) <M> Δεκαδικά ψηφία δείκτη Byte (1) Τιμή δείκτη Variable characters (200) <M> Ερευνητική εμπειρία Περίοδος χρήσης Κατάσταση Text (1) <M> Υποστηρίζει έκθεση ΕΑΠ διετίας Boolean <M> Ακαδημαϊκή περίοδος : 1 Έτος σπουδών Byte (1) Εκπαιδευτικός εργαζόμενος Τύπος εκπαιδευτικού Byte (1) <M> Αιτία διακοπής ΔΕΠ Byte (1) Σχολή : 2 Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> εργάζεται στην κοσμητεία της εργάζεται στο Όνομα έργου Variable characters (200) <M> Ιδιότητα συμμετοχής Byte (1) <M> Ημ/νία έναρξης Date Ημ/νία λήξης Date Συνολικός προϋπολογισμός Number (7,0) Προϋπολογισμός ερευνητικής ομάδας Number (7,0) Αριθμός εργαστηρίων Byte (1) Χωριτηκότητα εργαστηρίων Variable characters (100) Περιγραφή χώρων Variable characters (2000) Περιγραφη εργαστηριακού εξοπλησμού Variable characters (2000) Περιγραφή υποδομής Variable characters (2000) Μη καλυπτόμενα ερευνητικά αντικείμενα Variable characters (2000) Εντατική χρήση υποδομών Variable characters (2000) Ανανέωση υποδομής Variable characters (2000) Χρηματοδοτηση υποδομής Variable characters (2000) Ερευνητικές συνεργασίες Variable characters (2000) Πρακτικές χρήσεις Variable characters (2000) Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο Variable characters (2000) Μέλος ερευνητικής ομάδας Τύπος μέλους Byte (1) <M> Ονοματεπώνυμο Variable characters (80) συμμετέχει στην Διοικητικός-Τεχνικός εργαζόμενος Άλλη διδακτική εμπειρία Ίδρυμα Variable characters (50) Τμήμα/ΠΣ Variable characters (50) Μάθημα, Εργαστήριο ή ΘΕ Variable characters (200) Καθεστώς πρόσληψης Byte (1) Διοικητική δραστηριότητα Variable characters (100) Καθεστώς απασχόλησης Byte (1) εργάζεται στο Επιστημονική δημοσίευση Τύπος δημοσίευσης Byte (1) <M> Λεπτομέρειες Variable characters (500) Ιστοσελίδα Variable characters (200) Έτος δημοσίευσης Integer είναι (ήταν) Ακαδημαϊκή περίοδος : 3 έχει (είχε) είναι (ήταν) Επιστημονική διάκριση Έτος σπουδών Byte (1) Αναγνώριση ερευνητικού έργου Πτυχίο φοιτητή/αποφοίτου Ίδρυμα Variable characters (50) <M> Σχολή Variable characters (50) Τμήμα/ΠΣ Variable characters (50) <M> Είδος πτυχίου Byte (1) <M> Ημ/νία έναρξης Date Ημ/νία αποφοίτησης Date Βαθμός αποφοίτησης Number (5,2) Άλλη ακαδημαϊκή εξέλιξη Ίδρυμα Variable characters (50) Βαθμίδα Byte (1) Έτος πρόσληψης Integer έχει (είχε) έχει συμμετοχή στις Εργαζόμενος : 2 Κωδικός Variable characters (10) Τύπος εργαζομένου Byte (1) <M> έχει τις Επώνυμο Variable characters (50) <M> Όνομα Variable characters (30) <M> Ονοματεπώνυμο μητέρας Variable characters (70) Ονοματεπώνυμο πατέρα Variable characters (70) Φύλο Characters (1) Ημ/νία γέννησης Date Τύπος στοιχείων ταυτότητας Characters (1) έχει τα Ταυτότητα, Αριθμός Variable characters (20) ΑΦΜ Variable characters (9) Τύπος διάκρισης Byte (1) <M> Λεπτομέρειες Variable characters (500) Ιστοσελίδα Variable characters (200) Έτος διάκρισης Integer Πτυχίο εργαζομένου Ίδρυμα Variable characters (50) <M> Σχολή Variable characters (50) Τμήμα/ΠΣ Variable characters (50) <M> Είδος πτυχίου Byte (1) <M> Ημ/νία έναρξης Date Ημ/νία αποφοίτησης Date Βαθμός αποφοίτησης Number (5,2) Αναφορά σχολής Αριθμός κεφαλαίου Byte (1) <M> Αριθμός παραγράφου Byte (1) <M> Αριθμός υποπαραγράφου Byte (1) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Βοήθεια συμπλήρωσης Variable characters (200) Περιεχόμενο Variable characters (2000) κοσμήτορας είναι ο Σχολή : 1 Προϊόν ερευνητικού έργου έχει ήδη τα ο επιβλέπων της εργασίας/διατριβής είναι ο Μέλος επιτροπής εργασίας/διατριβής Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Διπλωματική εργασία-διδακτορική διατριβή Τίτλος Variable characters (200) <M> Διάρκεια (μήνες) Byte (1) Ημ/νία παρουσίασης Date Βαθμός Number (5,2) Υπηκοότητα φοιτητή/αποφοίτου Χώρα : 1 Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Εθνικότητα Variable characters (50) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Περιφέρεια : 1 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> Φοιτητής/Απόφοιτος Κωδικός Variable characters (10) <M> Επώνυμο Variable characters (50) <M> Όνομα Variable characters (30) <M> Ονοματεπώνυμο πατέρα Variable characters (70) Ονοματεπώνυμο μητέρας Variable characters (70) Φύλο Characters (1) φοιτά/φοιτούσε στο Ημ/νία γέννησης Date Τύπος στοιχείων ταυτότητας Characters (1) γεννήθηκε στην Ταυτότητα, Αριθμός Variable characters (20) διαμένει στην ΑΦΜ Variable characters (9) Λύκειο αποφοίτησης Variable characters (100) Έτος αποφοίτησης από λύκειο Variable characters (100) Ημ/νία έναρξης Date γεννήθηκε στην Τρόπος εισαγωγής Variable characters (100) Βαθμός αποφοίτησης Number (5,2) Χρόνος περάτωσης σπουδών (έτη) Number (4,2) διαμένει στην Έτος διακοπής σπουδών Integer Αιτία διακοπής σπουδών Variable characters (100) Έτος επανέναρξης σπουδών Integer Ημ/νία αποφοίτησης Date Τίτλος εργασίας/διατριβής Variable characters (200) γεννήθηκε στην Βαθμός εργασίας Number (5,2) Διάρκεια εκπόνησης διατριβής (μήνες) Integer διαμένει στην Χρόνος επαγγελματικής ένταξης (μήνες) Integer είναι του ΘΕ-Μάθημα φοιτητή Σειρά Short integer Μεταφορά βαθμών εργασιών Boolean Μεταφορά ΘΕ από άλλο πρόγραμμα Boolean Κατοχύρωση ΘΕ Boolean Βαθμός Number (5,2) Παραλλαγή προγράμματος σπουδών Αριθμός παραλλαγής Byte (1) <M> Τίτλος Variable characters (200) ισχύει για φοιτητές με έτη εισαγωγής τα Προαπαιτούμενη ΘΕ-Προαπαιτούμενο μάθημα Έτος ισχύος παραλαγής ΠΣ Έτος Short integer <M> είναι προαπαιτούμενη της προαπαιτεί την ανήκει στην ΘΕ προγράμματος σπουδών-μάθημα τμήματος Είναι υποχρεωτική Boolean <M> Περίοδος φοίτησης Short integer <M> Σειρά εγγραφής φοιτητή Short integer Πλήθος επιλογής από την ίδια σειρά Byte (1) Πλήθος αξολογήσεων από φοιτητές Integer Πρόγραμμα σπουδών-τμήμα Κωδικός Variable characters (10) Τίτλος Variable characters (200) <M> Είδος πτυχίου Byte (1) <M> Ιστοσελίδα Variable characters (200) Διάρκεια σπουδών (έτη) Byte (1) Μέγιστη διάρκεια σπουδών (έτη) Byte (1) Αριθμός αιτήσεων Integer Αριθμός θέσεων Integer Ερευν & Αναπτ. κονδύλια Ελληνικά Number (7) Ερευν & Αναπτ. κονδύλια Εξωτερικού Number (7) Παρατηρήσεις κονδυλίων Variable characters (200) Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> ακαδημαϊκός υπεύθυνος είναι ο Θεματική ενότητα-μάθημα Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Είναι εργαστηριακή Boolean <M> Ιστοσελίδα Variable characters (200) Ιστοσελίδα1 Variable characters (200) Μονάδες ECTS Integer Πλήθος ΟΣΣ/Εργαστηρίων Integer Πλήθος εργασιών Integer Πλήθος επιτυχών εργασιών Integer Απαιτούμενος ΜΟ εργασιών Number (5,2) Ημ/νία λήξης Date Βάρος βαθμολογίας Number (5,2) Βάρος κόστους Number (5,2) Βάρος βαθμολογίας εργαστηρίου Number (5,2) Ελάχιστος αριθμός εβδομάδας εξέταστης Integer συντονιστής είναι ο ο βοηθός συντονιστή είναι ο Μέλος επιτροπής επιβλέπων είναι ο Εργαζόμενος : 1 Κωδικός Variable characters (10) Τύπος εργαζομένου Byte (1) <M> Επώνυμο Variable characters (50) <M> Όνομα Variable characters (30) <M> Ονοματεπώνυμο μητέρας Variable characters (70) Ονοματεπώνυμο πατέρα Variable characters (70) Φύλο Characters (1) Ημ/νία γέννησης Date Τύπος στοιχείων ταυτότητας Characters (1) Ταυτότητα, Αριθμός Variable characters (20) ΑΦΜ Variable characters (9) έχει την Υπηκοότητα εργαζομένου γεννήθηκε στην διαμένει στην γεννήθηκε στην διαμένει στην γεννήθηκε στην διαμένει στην Χώρα : 2 Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Εθνικότητα Variable characters (50) <M> Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Περιφέρεια : 2 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> σημμετείχε ο Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Επιστημονική ειδίκευση Τίτλος Variable characters (200) <M> ανήκει στο Τίτλος <ai1> Συμμετοχή σε δραστηριότητα Πόλη : 1 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> Βαθμός αξιολόγησης Number (5,2) είναι του Εργασία ΘΕ-Μαθήματος φοιτητή AΑ Εξέτασης Byte (1) Τύπος βαθμού Characters (1) <M> Βαθμός Number (5,2) <M> Επαναληπτική εξέταση Boolean <M> Περιοχή Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> Θεματική ενότητα-μάθημα περιόδου Περιεχόμενο Variable characters (2000) Μαθησιακοί στόχοι Variable characters (2000) Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης Variable characters (2000) Διαφάνεια αξιολόγησης φοιτητών Variable characters (2000) Τελευταία ενημέρωση ύλης Date Επικάλυψη ύλης Variable characters (2000) Τρόποι γνωστοποίησης φοιτητών Variable characters (2000) αφορά στην Ακαδημαϊκή περίοδος : 2 Έτος σπουδών Byte (1) Πόλη : 2 Τίτλος Variable characters (200) <M> Τίτλος <ai1> διδάσκετε η λειτουργεί στην Δραστηριότητα τμήματος Τύπος δραστηριότητας Byte (1) <M> Ημ/νία δραστηριότητας Date Τμήμα Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Βαθμός αξιολόγησης συντονιστή Number (5,2) Σειρά Short integer Επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων Variable characters (2000) ΤΠΕ στην διδασκαλία Variable characters (2000) Βοηθήματα ΤΠΕ στην διδασκαλία Variable characters (2000) ΤΠΕ στην επικοινωνία Variable characters (2000) ΤΠΕ στην αξιολόγηση Variable characters (2000) Συμμετοχή στις ΟΣΣ Number (5,2) Ποσοστό συμμετοχής στις ΟΣΣ Number (5,2) Συμμετοχή στις εργασίες Number (5,2) Ποσοστό συμμετοχής στις εργασίες Number (5,2) Συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις Number (5,2) Ποσοστό συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις Number (5,2) διδάσκων είναι ο Εκπαιδευτικό υλικό Τύπος εκπαιδευτικού υλικού Byte (1) <M> Περιγραφή Variable characters (2000) Διαδικασία επικαιροποίησης Variable characters (2000) Κάλυψη ήλης Variable characters (2000) Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2> Χώρος διδασκαλίας τμήματος Περιγραφή Variable characters (2000) Διαθεσιμότητα εργαστηρίων Variable characters (2000) Χώρος διδασκαλίας Κωδικός Variable characters (10) <M> Τίτλος Variable characters (200) <M> Είναι εργαστήριο Boolean <M> Αριθμός θέσεων Number (4) Αριθμός Η/Υ για φοιτητές Number (4) Κωδικος <ai1> Τίτλος <ai2>

77 Περιβάλλον διεπαφής Το περιβάλλον διεπαφής υλοποιείται με την εκτεταμένη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών όπως οι HTTP5 και CSS3. Οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω των δημοφιλών φυλλομετρητών όπως ο Internet Explorer, o Mozilla Firefox και ο Google Chrome. Υποστηρίζονται οι πρόσφατες εκδόσεις τους ( ΙΕ8, Firefox 10, Chrome 17) ή νεότερες εφ όσον διατηρούν τη συμβατότητα με τις προηγούμενες. Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικές μακέτες της αρχικής σελίδας πριν και αμέσως μετά την είσοδο στο νέο σύστημα.

78 How to - External Evaluation form EEC and IATU meeting

79 Βασικά Στοιχεία Περιβάλλοντος

80 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα

81 Απογραφικό Δελτίο Τμήματος

82 Έκθεση Αξιολόγησης

83 Έκθεση Αξιολόγησης

84 Έκθεση Αξιολόγησης

85 Έκθεση Διετούς Αξιολόγησης

86 Έκθεση Διετούς Αξιολόγησης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα