ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΑΠ Εισαγωγή- Σκοπός Κεφαλαίου Θεσμικό Πλαίσιο- Αποστολή ΕΑΠ Φάσεις Διαχρονικής Ανάπτυξης ΕΑΠ Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του ΕΑΠ (τέλη του 1996 έως το 2000) Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας του ΕΑΠ ( ) Συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των δύο πρώτων περιόδων (1997 έως το 2004) Η τρίτη περίοδος λειτουργίας του ΕΑΠ (2004 έως και σήμερα) Το ΕΑΠ ως Οργανισμός Οργανωτική Δομή ΕΑΠ Πόροι και Πηγές Εισροών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου Εξέλιξη Διοικητικού Μοντέλου Οργάνωσης του ΕΑΠ Το ΕΑΠ ως Εκπαιδευτικός Φορέας Παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Προσφορά & Ζήτηση Θέσεων Φοίτησης Φοιτητικό Δυναμικό ΕΑΠ Ερευνητικό Έργο - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Συνέδρια- Ημερίδες Συνεργασίες - Κινητικότητα Διερεύνηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Τα Έντεκα Πολυπληθέστερα Ανοικτά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο i

2 2.6.2 British Open University (OU) Αποτύπωση και Περιγραφή του Πλαισίου Υλοποίησης των Έργων του ΕΑΠ Έργο: Δημιουργία & Λειτουργία Βιβλιοθήκης ΕΑΠ Έργο: Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ Έργο: Ηράκλειτος - Υποτροφίες Έρευνας στο ΕΑΠ Έργο: Πυθαγόρας - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΕΑΠ Έργο: Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΕΑΠ Έργο: Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ Έργο: Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Έργο: Ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Έργο: Ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καταγραφή και Αποτύπωση των «Κέντρων Κόστους» των Προγραμμάτων του ΕΑΠ Αναλυτική Αποτύπωση Εκπαιδευτικού Υλικού Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Συγκριτική Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης ( & ) Απολογισμός Έργου Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ) Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Αποδελτίωση Σχολίων Φοιτητών στα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης ( ) Διαχρονική Εξέλιξη Αξιολογικών Διαδικασιών- Συμπεράσματα Αποτύπωση της Εικόνας και του Βαθμού Αποδοχής του ΕΑΠ Μεθοδολογική Προσέγγιση της Έρευνας Πεδίου Ταυτότητα της Έρευνας Αποτελέσματα Β Μέρους Γενικές Ερωτήσεις Αποτελέσματα Γ Μέρους Ειδικές Ερωτήσεις ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ii

3 3.1 Αξιολόγηση Επάρκειας Φυσικού Αντικειμένου των Έργων Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Δημιουργία και Λειτουργία Βιβλιοθήκης Ανοιχτού Πανεπιστημίου Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Πυθαγόρας Ι & ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου Έργο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ- Υποτροφίες Έρευνας στο ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου Έργο: Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου Έργο: Ανάπτυξη και Ομαλή Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΑΠ Συμπεράσματα ως προς την Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου των Έργων του ΕΑΠ Αξιολόγηση Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου Προετοιμασία - Σχεδιασμός Διαδικασίας Υλοποίησης Έργων Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργων Αξιολόγηση Επάρκειας Εκπαιδευτικού Υλικού Αποτύπωση Ισχυρών Σημείων Αδυναμιών Ευκαιριών Απειλών Λειτουργίας του ΕΑΠ Συμπεράσματα Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης του ΕΑΠ iii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Εκπαιδευτικό Μοντέλο ΕΑΠ ( ) Πίνακας 2. Κατανομή των προσφερόμενων Κύκλων Σπουδών ανά Σχολή Πίνακας 3. Προτεινόμενοι Κύκλοι Σπουδών για την τετραετία Πίνακας 4. Βασικά Σημεία- Κατευθύνσεις αναπτυξιακής προσπάθειας ΕΑΠ ( ) Πίνακας 5. Αριθμός ενοικιαζόμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων μεταξύ ετών : 63 Πίνακας 6. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών από : Πίνακας 7. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων από Πίνακας 8. Αριθμός Διδασκόντων από Πίνακας 9. Αριθμός Ενεργών Φοιτητών από Πίνακας 10. Αριθμός Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) από Πίνακας 11. Αριθμός πόλεων όπου διεξάγονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) από Πίνακας 12. Όγκος Διδακτικού Υλικού από Πίνακας 13. Διαχρονική Εξέλιξη λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ΕΑΠ Πίνακας 14. Κοσμητείες Σχολών ΕΑΠ & έτος συγκρότησης Πίνακας 15. Επίπεδα ιεραρχικής διάρθρωσης ΕΑΠ & Συμβατικού Ιδρύματος Πίνακας 16. Δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για ΠΣ του ΕΑΠ Πίνακας 17. Ποσά συνολικής χρηματοδότησης ανά πηγή εισροών ( ) Πίνακας 18. Διαχρονική Σχέση Προσφοράς & Ζήτησης θέσεων Φοίτησης στο ΕΑΠ ( ) Πίνακας 19. Προσφορά και Ζήτηση Θέσεων Φοίτησης ανά Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ κατά την περίοδο Πίνακας 20. Τα υψηλότερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε ζήτηση ( & ) Πίνακας 21. Ποσοστιαία Μεταβολή Ζήτησης & Προσφοράς για Μεταπτυχιακά & Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πίνακας 22. Διαχρονική Αποτύπωση Εισακτέων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πίνακας 23. Κατανομή Εισακτέων Φοιτητών ως προς το φύλο μεταξύ ετών Πίνακας 24. Γεωγραφική Κατανομή Εισακτέων Φοιτητών ( ) iv

5 Πίνακας 25. Συμμετοχή Νομού σε Εισακτέους Φοιτητές του ΕΑΠ ( ) Πίνακας 26. Συνολικά Στατιστικά Στοιχεία Φοιτητών ΕΑΠ Πίνακας 27. Λιμνάζοντες και Αποχωρήσαντες Φοιτητές ΕΑΠ μεταξύ ετών Πίνακας 28. Χορήγηση Υποτροφιών κατά τη διάρκεια των ετών Πίνακας 29. Παλαιότερα Πανεπιστήμια με Προγράμματα Σπουδών εξ αποστάσεως Πίνακας 30. Τα μεγαλύτερα Ανοικτά Πανεπιστήμια του κόσμου Πίνακας 31. Έργο: Δημιουργία και Λειτουργία Βιβλιοθήκης Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πίνακας 32. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της παρούσης Μελέτης Πίνακας 33. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 34. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Πίνακας 35. Έργο: Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πίνακας 36. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Πίνακας 37. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 38. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 39. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 40. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 41. Ροές Χρηματοδότησης ανά υπό-έργο από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το 2007 (Έργο: Ηράκλειτος- Υποτροφίες Έρευνας στο ΕΑΠ) Πίνακας 42. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 43. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 44. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το έτος Πίνακας 45. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 46. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 47. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το έτος Πίνακας 48. Έργο: Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ Πίνακας 49. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 50. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης v

6 Πίνακας 51. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Πίνακας 52. Έργο: Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 53. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 54. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 55. Ροές Πληρωμών από την ένταξη του Έργου μέχρι την ημερομηνία μελέτης Πίνακας 56. Έργο: Ανάπτυξη Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πίνακας 57. Ροές Πληρωμών από την ένταξη του Έργου μέχρι την ημερομηνία μελέτης Πίνακας 58. Έργο: Ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΑΠ 243 Πίνακας 59. Ροές Πληρωμών από την ένταξη του Έργου μέχρι την ημερομηνία μελέτης Πίνακας 60. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 61. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 62. Ποσοστό Απορρόφησης επί του συνολικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού ανά Έργο Πίνακας 63. Κέντρα Κόστους με τις μεγαλύτερες Χρηματοροές ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης Πίνακας 64. Συμμετοχή Κέντρων Κόστους Ανά Έργο Πίνακας 65. Αριθμός Εκδόσεων Τόμων ΕΑΠ ανά έτος και Πρόγραμμα Σπουδών Πίνακας 66. Αριθμός υπό έκδοση συγγραμμάτων ανά Πρόγραμμα Σπουδών Πίνακας 67. Αριθμός εκδόσεων Εγχειριδίων Μελέτης ανά Πρόγραμμα Σπουδών Πίνακας 68. Αριθμός & Σελίδες Κειμένων ανά Θεματική Ενότητα Προγραμμάτων Σπουδών Πίνακας 69. Αριθμός εκδόσεων Έντυπου Διδακτικού Υλικού ανά έτος έναρξης και λήξης 275 Πίνακας 70. Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) Πίνακας 71. Ικανοποίηση Φοιτητών από το Έργο των ΣΕΠ ( & ) Πίνακας 72. Ικανοποίηση Φοιτητών από τις Διοικητικές Υπηρεσίες ( & ) 303 Πίνακας 73. Ανάλυση Δείγματος Β Φάσης Πίνακας 74. Αντικείμενα & Ανάλυση συχνότητας αρνητικών σχολίων ( ) Πίνακας 75. Αντικείμενα & Ανάλυση συχνότητας Αιτημάτων Φοιτητών ( ) Πίνακας 76. Ταυτότητα Έρευνας Πίνακας 77. Κατηγορίες Δείγματος Έρευνας vi

7 Πίνακας 78. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 79. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 80. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 81. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 82. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 83. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 84. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 85. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 86. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 87. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 88. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 89. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 90. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 91. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 92. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 93. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 94. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διοικητικού Προσωπικού Πίνακας 95. Ομάδες -Στόχοι Έργου vii

8 Πίνακας 96. Ομάδες-Στόχοι Έργου Πίνακας 97. Ομάδες- Στόχοι του Έργου Πίνακας 98. Ομάδες- Στόχοι του Έργου Πυθαγόρας Ι & ΙΙ Πίνακας 99: Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 100. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 101. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 102. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 103. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 104. Έλεγχοι Αναπτυξιακών Έργων του ΕΑΠ Πίνακας 105. Ανάλυση SWOT της Λειτουργίας του ΕΑΠ viii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1. Διαχρονική Εξέλιξη Εισακτέων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Διάγραμμα 2. Διαχρονική Κινητικότητα Φοιτητικού Δυναμικού Διάγραμμα 3. Διαγραμματική απεικόνιση Ροών Πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 4. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 5. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 6. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 7. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Διάγραμμα 8. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 9. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 10. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 11. Διαγραμματική Απεικόνιση Κέντρων Κόστους ανά Έργο Διάγραμμα 12. Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων Διάγραμμα 13. Ερώτηση 1: Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 14. Ερώτηση 2:Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 15. Ερώτηση 3: Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 16. Ερώτηση 4: Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 17. Ερώτηση 5: Δείγμα ανά Κατηγορία ix

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Οργανόγραμμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Εικόνα 2. Αρθρωτό Σύστημα - Κλασικό Σύστημα Οργάνωσης Ακαδημαϊκών Σπουδών Εικόνα 3. Σχηματική Απεικόνιση των Κέντρων Κόστους ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης στο σύνολο των Έργων Εικόνα 4. Τμηματοποίηση Σχολίων Εικόνα 5. Ανάλυση Αρνητικών Σχολίων Εικόνα 6.Ανάλυση Συχνότητας Αιτημάτων των Φοιτητών Εικόνα 7. Ερώτηση 1: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 8. Ερώτηση 2: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 9. Ερώτηση 3: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 10. Ερώτηση 4: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 11.Ερώτηση 5: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 12. Διαδικασία Ένταξης Πράξεων x

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης Το Γενικό πλαίσιο και το Αντικείμενο της Μελέτης για την Αξιολόγηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου περιγράφεται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης Έργου, όπου και ορίζεται ο διττός Στόχος του Έργου του Αναδόχου: Εκπόνηση εκ των υστέρων (ex-post) Αξιολόγησης των Πράξεων/ Έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), που αφορούν στην ανάπτυξη του και οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΚΤ για το χρονικό διάστημα από 1/ 1/ 2000 έως και 31/ 12/ Εκπόνηση Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια (on-going) της Πράξης/ Έργου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που αφορά στην ανάπτυξη του και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ για το χρονικό διάστημα 1/ 12/ 2005 έως και 31/ 12/ Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως η Μελέτη Αξιολόγησης του ΕΑΠ αφορά στην αποτίμηση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΕΑΕΚ ( ) Έργων και των εκροών τους, (ongoing evaluation), ενώ επεκτείνεται ταυτόχρονα και στα αποτελέσματα και επιπτώσεις αυτών στην περίπτωση της ex-post evaluation. Το Αντικείμενο, ωστόσο, της παρούσης Μελέτης δεν περιορίζεται στην ενδιάμεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση των Δράσεων του ΕΑΠ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αντιθέτως, το αντικείμενο της Μελέτης επεκτείνεται στην καταγραφή και αποτίμηση των συνεπειών και του αντίκτυπου των εν λόγω αναπτυξιακών Δράσεων στη διαχρονική εξέλιξη του Συστήματος λειτουργιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εν ολίγοις, η «Μελέτη Αξιολόγησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» διευρύνει το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της στην περαιτέρω αξιολόγηση αφ ενός του Συστήματος λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Οργανισμού, συνολικά, κι αφ ετέρου των δραστηριοτήτων και των ιδιαίτερων εκείνων προσεγγίσεων που αναπτύσσει το ΕΑΠ ως Φορέας Ανοικτής κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η αποσαφήνιση του Γενικού Πλαισίου, των Αντικειμένων και του Πεδίου Αξιολόγησης της παρούσης Μελέτης, όπως έχουν αποτυπωθεί παραπάνω, συνεπάγεται τις ακόλουθες ειδικότερες αξιολογικές διαδικασίες: ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 1

12 Αξιολόγηση των Πράξεων/ Έργων ( ) του ΕΑΠ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Αποτίμηση της πληρότητας του περιεχομένου των Παραδοτέων συναρτήσει των αρχικών Στόχων, που έχουν τεθεί από το ΕΠΕΑΕΚ καθώς και από το ίδιο το ΕΑΠ Αξιολόγηση Επάρκειας Φυσικού Αντικειμένου των Έργων Ανάλυση Σχέσης Κόστους-Οφέλους Ανάλυση Διαχειριστικής επάρκειας Αξιολόγηση του ΕΑΠ ως Οργανισμού στο σύνολο του: Αποτύπωση κι Αποτίμηση πιθανών αδυναμιών και πλεονεκτημάτων του Συστήματος του ΕΑΠ στο σύνολο του Αποτίμηση των διοικητικών μηχανισμών και της επάρκειας της υποδομής και εξοπλισμού του ΕΑΠ για την ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων του Αποτύπωση της εικόνας του ΕΑΠ και του βαθμού αποδοχής του από τις εμπλεκόμενες ομάδες ενδιαφέροντος Συναγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση εισηγητικών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και της συνολικότερης ανάπτυξης του ΕΑΠ. Μελέτη Βιωσιμότητας Αξιολόγηση του ΕΑΠ ως Φορέας Εκπαίδευσης: Αποτίμηση της λειτουργίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών Καταγραφή και αποτίμηση του εκπαιδευτικού, διδακτικού και ερευνητικού Έργου Ανάλυση και αποτίμηση των εκπαιδευτικών διεργασιών και αποτελεσμάτων Αποτίμηση της λειτουργικότητας κι ανταποδοτικότητας της προσέγγισης της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Αποτίμηση του θεσμικού ρόλου και της δράσης του ΕΑΠ ως του μοναδικού Ελληνικού Ιδρύματος Ανωτάτης Εκπαίδευσης που παρέχει τη Δια Βίου Μάθηση, όπως αυτή προβλέπεται στα πλαίσια των Στόχων της Λισσαβόνα (2010) Μετά τον καθορισμό των Αντικειμένων Αξιολόγησης, στα πλαίσια του παρόντος μελετητικού Έργου του Αναδόχου, ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι Αντικειμενικοί Στόχοι στους οποίους αποβλέπει η Αξιολόγηση. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 2

13 Συνοπτικά, η Μελέτη Αξιολόγησης στοχεύει και επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία: Αποτίμηση και ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών υλοποίησης και διαχείρισης των Πράξεων/ Έργων του ΕΑΠ, που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΚΤ Διατύπωση Προτάσεων για τη Βελτίωση Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας των Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διοικητικών Λειτουργιών του ΕΑΠ Ενίσχυση και συμπλήρωση του Έργου της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Βασικός και απώτερος Στόχος του Έργου του Αναδόχου είναι η παρούσα Μελέτη Αξιολόγησης του ΕΑΠ να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο και κατευθυντήρια γραμμή για τη Διοίκηση του Ιδρύματος, παρέχοντας προστιθέμενη αξία (added value) στη λειτουργία, το εκπαιδευτικό Έργο κι, εν τέλει, στο Σύστημα Διοίκησης του ΕΑΠ. Ως συμπληρωματικός οδηγός για τη Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η παρούσα Μελέτη Αξιολόγησης εστιάζει στους ειδικότερους Στόχους: Υποστήριξη και βελτιστοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου. Η Αξιολόγηση των Έργων του ΕΑΠ συνιστά βασικό εργαλείο και προϋπόθεση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό κι Ανάλυση, καθώς συμβάλλει στην επισήμανση των δυνάμεων και αδυναμιών, αντίστοιχα, του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις στρατηγικές ευκαιρίες κι απειλές, που πλαισιώνουν το περιβάλλον του Ιδρύματος. Κατά επέκταση, αποτιμώνται έμμεσα μεν, καθ ουσία δε οι εναλλακτικές Στρατηγικές Επιλογές ως προς τους μακροπρόθεσμους Στόχους του ΕΑΠ, τις πηγές χρηματοδότησης και τη διαχείριση των πόρων, τις δραστηριότητες και τις μορφές ανταγωνισμού του εν λόγω Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ενίσχυση της Αυτογνωσίας της Διοίκησης. Η Αξιολόγηση συνιστά ουσιαστική διαδικασία πληροφόρησης και μάθησης, καθώς διασφαλίζει κι ενισχύει την αυτογνωσία του αξιολογούμενο Φορέα ως προς τα ισχυρά και ασθενή σημεία, επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση των Προγραμμάτων και Πρακτικών του ΕΑΠ με τα αντίστοιχα άλλων Ιδρυμάτων, εντοπίζει κι αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ή και τις βέλτιστες στρατηγικές δυνατότητες, επισημαίνοντας τα περιθώρια βελτιώσεων σε όλους τους Τομείς, Συστήματα, Διαδικασίες και Δραστηριότητες. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 3

14 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ενεργοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Αξιολόγηση, ενισχύοντας την άμιλλα μεταξύ Επιστημονικού και Διδακτικού Προσωπικού του ΕΑΠ, λειτουργεί εν τέλει ως μηχανισμός παρακίνησης κι εμπλοκής όλων των συμμετεχόντων στις Δράσεις του ΕΑΠ σε συμπληρωματικές σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας (teamwork). Διασφάλιση Ποιότητας. Η Αξιολόγηση, ως εργαλείο Διασφάλισης Ποιότητας, εισάγει και θεμελιώνει την ευρύτερη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εκσυγχρονίζοντας διοικητικά το υπό αποτίμηση Ίδρυμα και, κατ επέκταση, βελτιώνοντας συστηματικά την εικόνα και το βαθμό αποδοχής του. Η Αξιολόγηση -Εσωτερική και Εξωτερική- των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, γενικότερα, εξυπηρετεί τους Στόχους του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του οποίου η Ελληνική Πολιτεία επιχειρεί να θεμελιώσει και να τεκμηριώσει τόσο ενιαία, σε εθνικό ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και μεμονωμένα, σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία της Αξιολόγησης αποτυπώνει και επισημαίνει με τέτοιο τρόπο τα δυνατά κι αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και απειλές, που διαμορφώνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου, ώστε λειτουργεί στη βάση ενός «δομικού δίπολου» ή, κοινώς, εμφανίζεται ως «νόμισμα» με δύο λειτουργικές όψεις. Η συστηματική Αξιολόγηση των στόχων, διεργασιών και μηχανισμών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και, κυρίως, το σύστημα ανατροφοδότησης των αξιολογικών πορισμάτων συνιστούν αφ ενός σημαντικά χαρακτηριστικά και εργαλεία της διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού κι Ανάπτυξης, ως αναφέρθηκε και παραπάνω, και αφ ετέρου το βασικό υπόβαθρο μιας Κουλτούρας Ποιότητας (Quality Culture) σε όλα τα επίπεδα και τομείς δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ενταγμένη σε ένα ανάλογο πλαίσιο, η παρούσα Μελέτη επιδιώκεται να λειτουργήσει ως σύστημα ανατροφοδότησης των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Ανοικτού Πανεπιστημίου για τον εντοπισμό και εφαρμογή περαιτέρω εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της Ποιότητας του παρεχόμενου Έργου του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, δύναται να αποτελέσει εργαλείο Διαχείρισης Ποιότητας και μέσον Δέσμευσης της Ποιότητας, δίνοντας στο ίδιο το ΕΑΠ τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα Περιβάλλον Ποιότητας συμβατό με τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 4

15 Η αποτίμηση της πορείας και πληρότητας του περιεχομένου των Πράξεων/ Έργων του ΕΑΠ συναρτήσει των αρχικών Στόχων, που έχουν τεθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το ίδιο το Ίδρυμα, ή ακόμα κι η περαιτέρω αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και Συστήματος του ΕΑΠ δε λειτουργούν ελεγκτικά ή «εκφοβιστικά», στα πλαίσια μιας αυστηρής αξιολογικής κατάταξης (Ranking) ή βαθμολόγησης με σκοπό την διαπίστευση του Ανοικτού Πανεπιστημίου ή, στην αντίθετη περίπτωση, την επιβολή «ποινών». Αντιθέτως, τα τεκμηριωμένα πορίσματα, τα συμπεράσματα του Αναδόχου και οι προτάσεις ή εισηγήσεις προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για βελτίωση, αναθεώρηση και αναδιοργάνωση στόχο έχουν την υποστήριξη και συμβουλευτική. Εξάλλου, η Εξωτερική Αξιολόγηση ενός Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης δρα και αντιδρά συμπληρωματικά και συσχετισμένα με την Εσωτερική Αξιολόγηση, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της Αυτό- αξιολόγησης. Σε σχέση με την Εξωτερική Αξιολόγηση, η Εσωτερική Αξιολόγηση παρουσιάζει ειδική αξία διότι: Προσφέρει τη δυνατότητα συνεκτικής κριτικής αυτοανάλυσης της προσφοράς του ΕΑΠ Διενεργείται από τα πλέον συνειδητοποιημένα και κατάλληλα άτομα να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι μηχανισμοί και το Σύστημα Διοίκησης του ΕΑΠ. Παρέχει μια σφαιρική θεώρηση του ΕΑΠ και της δηλωμένης δέσμευσης του για ποιότητα, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό την πληροφόρηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα εκπονήσουν τη Μελέτη (εξωτερικής) Αξιολόγησης. Διευκολύνει τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, που εκπονεί τη Μελέτη, να επισημάνουν τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων του ΕΑΠ που, ενδεχομένως, απαιτούν ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Στα πλαίσια συμπληρωματικής συσχέτισης με το Έργο της Μονάδας Αξιολόγησης, το Έργο του Αναδόχου συμβάλλει στη διάδοση υποδειγματικών πρακτικών μεταξύ των Προγραμμάτων του ΕΑΠ εισάγοντας, ταυτόχρονα, νέες και κατάλληλων πρακτικές και μεθόδους, που εφαρμόσθηκαν επιτυχώς σε ανάλογα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης. Αυτομάτως, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης, η Εξωτερική Αξιολόγηση ενδυναμώνει την αυτογνωσία και το πεδίο προοπτικών του εν λόγω Ιδρύματος εν όψει, ιδιαίτερα της κατοχύρωσης τρόπων Διασφάλισης της Ποιότητας και της μελλοντικής Βιωσιμότητας του ΕΑΠ πέραν των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων του. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 5

16 Ειδικότερα, λοιπόν, οι Στόχοι της Εξωτερικής Αξιολόγησης, συναρτήσει των πορισμάτων των Εκθέσεων της Εσωτερικής αξιολόγησης, είναι: Διασφάλιση της ποιότητας και αντικειμενικότητας της αυτό-αξιολόγησης του ΕΑΠ. Συμπλήρωση της αυτό-αξιολόγησης με την επισήμανση ισχυρών, ασθενών σημείων και περιοχών βελτίωσης που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτό-αξιολόγησης. Μεταφορά στο ΕΑΠ προτάσεων και πρακτικών για τη βελτίωση της αυτόαξιολόγησης. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της αυτό- αξιολόγησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του ΕΑΠ. Η επίτευξη ή μη των ανωτέρω Στόχων της Εξωτερικής Αξιολόγησης καθορίζεται από δύο κρίσιμους και βασικούς παράγοντες: Η επιλογή των Εξωτερικών Αξιολογητών, οι οποίοι να διαθέτουν σχετική γνώση και εμπειρία, καθώς και αξιοπιστία και συνέπεια ως προς την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Η υποστήριξη των Εξωτερικών Αξιολογητών από τη Διοίκηση του ΕΑΠ και κατ επέκταση η ανοικτή και αρμονική συνεργασία με την ομάδα της αυτό-αξιολόγησης Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως, ουσιαστικά, τα κύρια μελετητικά ερωτήματα, στα οποία καλείται να απαντήσει τεκμηριωμένα και αντικειμενικά η παρούσα Μελέτη, είναι τα ακόλουθα: Πόσο δομημένη οργάνωση και ευέλικτους διοικητικούς μηχανισμούς διαθέτει το ΕΑΠ? Υπάρχουν κατάλληλα μέσα για την ανάπτυξη των διαφόρων προγραμμάτων Σπουδών? Πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούνται οι διατιθέμενοι πόροι του ΕΑΠ? Ποια σχέδια προτείνονται για τη βελτίωση της ποιότητας του ΕΑΠ? ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 6

17 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης Η διενέργεια της Μελέτης για την Αξιολόγηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εντάσσεται στους ευρύτερους Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ IΙ ( ) για την προώθηση και βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του Άξονα, μεταξύ των Στόχων του Μέτρου 2.5 Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνεται, ειδικότερα, η ανάπτυξη κι η ενίσχυση δομών και προγραμμάτων, όπως αυτά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των Πτυχιούχων και άλλων Εργαζομένων, τη βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο και την εναρμόνιση του Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών. Οι εν λόγω αναπτυξιακές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται κατά ποσοστό της τάξης του 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Τυπικής Εκπαίδευσης της Ενέργειας 2.5.1, Εναλλακτικές Μορφές Δια Βίου Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ. Αυτό καθ αυτό το γεγονός της συγχρηματοδότησης της οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων του ΕΑΠ από Κοινοτικούς Πόρους εγγενώς ενσωματώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των αντίστοιχων Δράσεων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτών. Αυτομάτως, ως αναγκαιότητα προκύπτει και η εκπόνηση της παρούσας μελέτης του Αναδόχου για την Αξιολόγηση του ΕΑΠ, στα πλαίσια του Μέτρου 6.1 Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Πέραν, ωστόσο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στα πλαίσια του οποίου η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΕΑΠ λειτουργεί ως αναγκαίο εργαλείο για την ορθά μεθοδευμένη και συστηματική παρακολούθηση των Έργων και των αξιοποιήσιμων κοινοτικών πόρων, η εκπόνηση της παρούσης Αξιολογικής Μελέτης υπαγορεύεται κι υπακούει σε μια επιπρόσθετη και διαφορετική αναγκαιότητα. Εν ολίγοις, συνδέεται με τους γενικότερους Στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να θεσμοθετήσει Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας κι Αξιολόγησης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ν.3374/2005), με απώτερο σκοπό τη Στρατηγική Αναδιάρθρωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 7

18 Εκπαίδευση, άλλωστε, σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή παροχή πληροφοριών. Αποτελεί πηγή Γνώσης και, σήμερα πλέον, Στόχος της Ευρώπης είναι να καταστήσει την Εκπαιδευτική Κοινότητα «Κοινωνία της Γνώσης». Ο στρατηγικός τούτος στόχος τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), όπου και καθορίστηκε ομόφωνα η ανάγκη να γίνει η Ευρώπη ως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη Οικονομία της Γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Σε μια τέτοια Κοινωνία της Γνώσης, η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση εντάσσονται στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες. Η αναβάθμιση των Συστημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών και ακαδημαϊκών συζητήσεων της Ευρώπης, με αποτέλεσμα την Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Παιδείας που πραγματοποιήθηκε στη Μπολώνια το έτος 1999, στην Πράγα το έτος 2001, στο Βερολίνο το έτος 2003 και στο Μπέργκεν το έτος Βασικός στόχος και σήμα κατατεθέν των πολιτικών αποφάσεων η βελτίωση και αναβάθμιση της Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας Παιδείας. Υπογραμμίζεται πλέον ως αδήριτη η ανάγκη για συγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έρχονται αντιμέτωπα με την επανάσταση της Τεχνολογίας στην πληροφόρηση και στις συνθήκες εργασίας. Για να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις και να ανταποκριθούν τα Πανεπιστήμια στους νέους ρυθμούς προόδου θα πρέπει να προσφέρουν τόσο ποιοτικό όσο και ανταγωνιστικό Εκπαιδευτικό, Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο. Θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο διεθνή ανταγωνισμό, να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες αλλά και να συνδεθούν, παράλληλα, με την αγορά εργασίας και την παραγωγή. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτές αποτελούν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο η Ευρώπη και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αυτής οφείλουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο με στόχο τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό ξεκινά και ο ρόλος της Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά Ευρώπη, που είναι πράγματι μείζονος σημασίας, καθώς συνιστά στην ουσία το βασικότερο εργαλείο για την καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης στην καταγραφή, την ερμηνεία και στη συστηματική αποτίμηση του Έργου των Ιδρυμάτων. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 8

19 Η διαδικασία της Αξιολόγησης ενισχύει τους Ακαδημαϊκούς Φορείς στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και της ιδιαιτερότητας που τους διακρίνει από άλλες Μονάδες ή Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η προοπτική της Αξιολόγησης, και κατ επέκταση της Διασφάλισης Ποιότητας, αποσκοπεί στην αντικειμενική τεκμηρίωση αλλά και στην ορθολογική κατανόηση της πορείας του Ιδρύματος, με απώτερο και μέσο- μακροπρόθεσμο στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης εισήγησης για λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσμών και για διαμόρφωση κατευθύνσεων ή άλλων στρατηγικών βελτίωσης και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και λοιπού Έργου των Ακαδημαϊκών Φορέων. Από την αντίπερα όχθη, οι διαδικασίες Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Οργανισμών παρέχουν και στους ίδιους τους νέους ή νέες τα αναγκαία εχέγγυα για το επίπεδο των Σπουδών τους και το αντίκρυσμα αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως και για τα παρεχόμενα εφόδια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού μέλλοντος μετά την αποφοίτηση τους. Μέσα από τη διαχείριση του Συστήματος Αξιολόγησης, με την προϋπόθεση, βέβαια, πως αυτό συνίσταται στην αντικειμενικά τεκμηριωμένη, συστηματική, διαφανή και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του Έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι Ακαδημαϊκές Μονάδες επιτυγχάνουν τους ακόλουθους Στόχους: Αναδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας της διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας τους, Υποβοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα εσωτερικά τους Όργανα και το εξωτερικό τους περιβάλλον για μέτρα βελτίωσης στο συγκεκριμένο επίπεδο Τεκμηριώνουν το δικαίωμα τους για ισότιμη συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα ως προς το τελευταίο σημείο, αρωγός στέκει το ότι οι διαδικασίες Αξιολόγησης της Ποιότητας διαμορφώνουν όρους και συνθήκες διαφάνειας στη λειτουργία και στο Έργο των Ιδρυμάτων, ώστε εύκολα επιτρέπεται η δυνατότητα αφ ενός συγκριτικών αναλύσεων μεταξύ των Ιδρυμάτων και αφ ετέρου αξιοποίησης αμοιβαίων εμπειριών και καλών πρακτικών. Στο αυριανό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης οι όροι διαφάνειας, συγκρισιμότητας και ανταλλαγής καλών εμπειριών θα έχουν ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή την Ποιότητα των Εθνικών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 9

20 Η κατοχύρωση δε και διαχείριση της Ποιότητας των Εθνικών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί την προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων μιας χώρας σε Προγράμματα κινητικότητας ή σε κοινά Προγράμματα Σπουδών που θα οδηγούν σε κοινούς ή πολλαπλούς Τίτλους Σπουδών. Αν και σε προηγούμενη ενότητα επισημάνθηκε και περιγράφηκε εκτενώς ο ρόλος και οι Στόχοι που εξυπηρετεί η Αξιολόγηση, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης χρησιμότητας και λειτουργικότητας της αξιολογικής Μελέτης ειδικότερα για το ΕΑΠ, αξίζει να προστεθούν ακόμα κάποια ενδεικτικά σημεία της βιβλιογραφίας γύρω από το ζήτημα της σκοπιμότητας της διαδικασίας της Αξιολόγησης, ευρύτερα, για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι Anderson & Ball (1980), στο The Profession and Practice of Program Evaluation αναφέρουν ότι οι Σκοποί και οι Στόχοι των Συστημάτων Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου συνολικά ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος μεταξύ άλλων: Συνεισφέρουν σε αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση (installation) Προγραμμάτων Σπουδών, κι άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Συνεισφέρουν σε αποφάσεις σχετικές με τη συνέχιση εκπαιδευτικών δράσεων, την τροποποίηση, την επέκταση ή την πιστοποίηση τους Λειτουργούν ως μέσο απόκτησης στοιχείων για την υποστήριξη/ απόρριψη μιας Δράσης Συνεισφέρουν στην κατανόηση ψυχολογικών, κοινωνικών κι άλλων διαδικασιών Σύμφωνα με τον Barak (1982) σε έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι Σκοποί και οι Στόχοι των Συστημάτων Αξιολόγησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συντελούν στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του παραγόμενου Ακαδημαϊκού Έργου. Ως τέτοιοι αναφέρονται: Απόκτηση ανατροφοδότησης σε διαδικαστικές αλλαγές που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των αξιολογήσεων (αποτελεσματικότητα effectiveness) Ενδυνάμωση της αφοσίωσης στις διαδικασίες αξιολόγησης Ανεύρεση μεθόδων για τη Βελτίωση της αξιοπιστίας των διαδικασιών Μείωση αβεβαιοτήτων σχετικών με το σκοπό, τη μεθοδολογία και την πληροφόρηση Αποτίμηση του αντίκτυπου των αξιολογήσεων στα ακαδημαϊκά Προγράμματα και δράσεις (αποτελεσματικότητα effectiveness) Αποτίμηση του αντίκτυπου των αξιολογήσεων σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 10

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα του Ιωάννη Βλάχου Η αξιολόγηση, ή πιο σωστά, η διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη Πράξης ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΔΙ.Π. ( )

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΔΙ.Π. ( ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.ΔΙ.Π. (2015-2016) Εισαγωγή Η Α.ΔΙ.Π., στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.:5287 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

Διαβάστε περισσότερα