ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΑΠ Εισαγωγή- Σκοπός Κεφαλαίου Θεσμικό Πλαίσιο- Αποστολή ΕΑΠ Φάσεις Διαχρονικής Ανάπτυξης ΕΑΠ Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του ΕΑΠ (τέλη του 1996 έως το 2000) Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας του ΕΑΠ ( ) Συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των δύο πρώτων περιόδων (1997 έως το 2004) Η τρίτη περίοδος λειτουργίας του ΕΑΠ (2004 έως και σήμερα) Το ΕΑΠ ως Οργανισμός Οργανωτική Δομή ΕΑΠ Πόροι και Πηγές Εισροών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου Εξέλιξη Διοικητικού Μοντέλου Οργάνωσης του ΕΑΠ Το ΕΑΠ ως Εκπαιδευτικός Φορέας Παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Προσφορά & Ζήτηση Θέσεων Φοίτησης Φοιτητικό Δυναμικό ΕΑΠ Ερευνητικό Έργο - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Συνέδρια- Ημερίδες Συνεργασίες - Κινητικότητα Διερεύνηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Τα Έντεκα Πολυπληθέστερα Ανοικτά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο i

2 2.6.2 British Open University (OU) Αποτύπωση και Περιγραφή του Πλαισίου Υλοποίησης των Έργων του ΕΑΠ Έργο: Δημιουργία & Λειτουργία Βιβλιοθήκης ΕΑΠ Έργο: Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ Έργο: Ηράκλειτος - Υποτροφίες Έρευνας στο ΕΑΠ Έργο: Πυθαγόρας - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΕΑΠ Έργο: Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΕΑΠ Έργο: Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ Έργο: Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Έργο: Ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Έργο: Ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καταγραφή και Αποτύπωση των «Κέντρων Κόστους» των Προγραμμάτων του ΕΑΠ Αναλυτική Αποτύπωση Εκπαιδευτικού Υλικού Διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Συγκριτική Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης ( & ) Απολογισμός Έργου Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ) Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Εσωτερική Αξιολόγηση Υπηρεσιών ΕΑΠ Αποδελτίωση Σχολίων Φοιτητών στα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης ( ) Διαχρονική Εξέλιξη Αξιολογικών Διαδικασιών- Συμπεράσματα Αποτύπωση της Εικόνας και του Βαθμού Αποδοχής του ΕΑΠ Μεθοδολογική Προσέγγιση της Έρευνας Πεδίου Ταυτότητα της Έρευνας Αποτελέσματα Β Μέρους Γενικές Ερωτήσεις Αποτελέσματα Γ Μέρους Ειδικές Ερωτήσεις ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ii

3 3.1 Αξιολόγηση Επάρκειας Φυσικού Αντικειμένου των Έργων Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Δημιουργία και Λειτουργία Βιβλιοθήκης Ανοιχτού Πανεπιστημίου Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Πυθαγόρας Ι & ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου Έργο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ- Υποτροφίες Έρευνας στο ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου Έργο: Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου: Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου Έργου Έργο: Ανάπτυξη και Ομαλή Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΑΠ Συμπεράσματα ως προς την Επάρκεια Φυσικού Αντικειμένου των Έργων του ΕΑΠ Αξιολόγηση Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου Προετοιμασία - Σχεδιασμός Διαδικασίας Υλοποίησης Έργων Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργων Αξιολόγηση Επάρκειας Εκπαιδευτικού Υλικού Αποτύπωση Ισχυρών Σημείων Αδυναμιών Ευκαιριών Απειλών Λειτουργίας του ΕΑΠ Συμπεράσματα Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης του ΕΑΠ iii

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Εκπαιδευτικό Μοντέλο ΕΑΠ ( ) Πίνακας 2. Κατανομή των προσφερόμενων Κύκλων Σπουδών ανά Σχολή Πίνακας 3. Προτεινόμενοι Κύκλοι Σπουδών για την τετραετία Πίνακας 4. Βασικά Σημεία- Κατευθύνσεις αναπτυξιακής προσπάθειας ΕΑΠ ( ) Πίνακας 5. Αριθμός ενοικιαζόμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων μεταξύ ετών : 63 Πίνακας 6. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών από : Πίνακας 7. Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων από Πίνακας 8. Αριθμός Διδασκόντων από Πίνακας 9. Αριθμός Ενεργών Φοιτητών από Πίνακας 10. Αριθμός Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) από Πίνακας 11. Αριθμός πόλεων όπου διεξάγονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) από Πίνακας 12. Όγκος Διδακτικού Υλικού από Πίνακας 13. Διαχρονική Εξέλιξη λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ΕΑΠ Πίνακας 14. Κοσμητείες Σχολών ΕΑΠ & έτος συγκρότησης Πίνακας 15. Επίπεδα ιεραρχικής διάρθρωσης ΕΑΠ & Συμβατικού Ιδρύματος Πίνακας 16. Δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για ΠΣ του ΕΑΠ Πίνακας 17. Ποσά συνολικής χρηματοδότησης ανά πηγή εισροών ( ) Πίνακας 18. Διαχρονική Σχέση Προσφοράς & Ζήτησης θέσεων Φοίτησης στο ΕΑΠ ( ) Πίνακας 19. Προσφορά και Ζήτηση Θέσεων Φοίτησης ανά Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ κατά την περίοδο Πίνακας 20. Τα υψηλότερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε ζήτηση ( & ) Πίνακας 21. Ποσοστιαία Μεταβολή Ζήτησης & Προσφοράς για Μεταπτυχιακά & Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πίνακας 22. Διαχρονική Αποτύπωση Εισακτέων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πίνακας 23. Κατανομή Εισακτέων Φοιτητών ως προς το φύλο μεταξύ ετών Πίνακας 24. Γεωγραφική Κατανομή Εισακτέων Φοιτητών ( ) iv

5 Πίνακας 25. Συμμετοχή Νομού σε Εισακτέους Φοιτητές του ΕΑΠ ( ) Πίνακας 26. Συνολικά Στατιστικά Στοιχεία Φοιτητών ΕΑΠ Πίνακας 27. Λιμνάζοντες και Αποχωρήσαντες Φοιτητές ΕΑΠ μεταξύ ετών Πίνακας 28. Χορήγηση Υποτροφιών κατά τη διάρκεια των ετών Πίνακας 29. Παλαιότερα Πανεπιστήμια με Προγράμματα Σπουδών εξ αποστάσεως Πίνακας 30. Τα μεγαλύτερα Ανοικτά Πανεπιστήμια του κόσμου Πίνακας 31. Έργο: Δημιουργία και Λειτουργία Βιβλιοθήκης Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πίνακας 32. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της παρούσης Μελέτης Πίνακας 33. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 34. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Πίνακας 35. Έργο: Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πίνακας 36. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Πίνακας 37. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 38. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 39. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 40. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 41. Ροές Χρηματοδότησης ανά υπό-έργο από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το 2007 (Έργο: Ηράκλειτος- Υποτροφίες Έρευνας στο ΕΑΠ) Πίνακας 42. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 43. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 44. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το έτος Πίνακας 45. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 46. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 47. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το έτος Πίνακας 48. Έργο: Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ Πίνακας 49. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 50. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης v

6 Πίνακας 51. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Πίνακας 52. Έργο: Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 53. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 54. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 55. Ροές Πληρωμών από την ένταξη του Έργου μέχρι την ημερομηνία μελέτης Πίνακας 56. Έργο: Ανάπτυξη Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πίνακας 57. Ροές Πληρωμών από την ένταξη του Έργου μέχρι την ημερομηνία μελέτης Πίνακας 58. Έργο: Ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Έργου του ΕΑΠ 243 Πίνακας 59. Ροές Πληρωμών από την ένταξη του Έργου μέχρι την ημερομηνία μελέτης Πίνακας 60. Ποσοστό Απορρόφησης ανά υπό-έργο μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Μελέτης Πίνακας 61. Δηλωθείσες Δαπάνες και Ποσοστό Απορρόφησης ανά επιλέξιμη δαπάνη Πίνακας 62. Ποσοστό Απορρόφησης επί του συνολικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού ανά Έργο Πίνακας 63. Κέντρα Κόστους με τις μεγαλύτερες Χρηματοροές ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης Πίνακας 64. Συμμετοχή Κέντρων Κόστους Ανά Έργο Πίνακας 65. Αριθμός Εκδόσεων Τόμων ΕΑΠ ανά έτος και Πρόγραμμα Σπουδών Πίνακας 66. Αριθμός υπό έκδοση συγγραμμάτων ανά Πρόγραμμα Σπουδών Πίνακας 67. Αριθμός εκδόσεων Εγχειριδίων Μελέτης ανά Πρόγραμμα Σπουδών Πίνακας 68. Αριθμός & Σελίδες Κειμένων ανά Θεματική Ενότητα Προγραμμάτων Σπουδών Πίνακας 69. Αριθμός εκδόσεων Έντυπου Διδακτικού Υλικού ανά έτος έναρξης και λήξης 275 Πίνακας 70. Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) Πίνακας 71. Ικανοποίηση Φοιτητών από το Έργο των ΣΕΠ ( & ) Πίνακας 72. Ικανοποίηση Φοιτητών από τις Διοικητικές Υπηρεσίες ( & ) 303 Πίνακας 73. Ανάλυση Δείγματος Β Φάσης Πίνακας 74. Αντικείμενα & Ανάλυση συχνότητας αρνητικών σχολίων ( ) Πίνακας 75. Αντικείμενα & Ανάλυση συχνότητας Αιτημάτων Φοιτητών ( ) Πίνακας 76. Ταυτότητα Έρευνας Πίνακας 77. Κατηγορίες Δείγματος Έρευνας vi

7 Πίνακας 78. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 79. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 80. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 81. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 82. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 83. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 84. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 85. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Ενεργών Φοιτητών - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 86. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 87. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ Πίνακας 88. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 89. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΑΠ Πίνακας 90. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 91. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ Πίνακας 92. Ανάλυση Κατανομής Απόψεων Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 93. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διδακτικού Προσωπικού - Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Μέσων & Υποδομών του ΕΑΠ Πίνακας 94. Ανάλυση Τυπικής Απάντησης Διοικητικού Προσωπικού Πίνακας 95. Ομάδες -Στόχοι Έργου vii

8 Πίνακας 96. Ομάδες-Στόχοι Έργου Πίνακας 97. Ομάδες- Στόχοι του Έργου Πίνακας 98. Ομάδες- Στόχοι του Έργου Πυθαγόρας Ι & ΙΙ Πίνακας 99: Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 100. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 101. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 102. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 103. Ομάδες- Στόχοι Έργου Πίνακας 104. Έλεγχοι Αναπτυξιακών Έργων του ΕΑΠ Πίνακας 105. Ανάλυση SWOT της Λειτουργίας του ΕΑΠ viii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1. Διαχρονική Εξέλιξη Εισακτέων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Διάγραμμα 2. Διαχρονική Κινητικότητα Φοιτητικού Δυναμικού Διάγραμμα 3. Διαγραμματική απεικόνιση Ροών Πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 4. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 5. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 6. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 7. Ροές Χρηματοδότησης από την αρχή των πληρωμών μέχρι και το Διάγραμμα 8. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 9. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 10. Διαγραμματική Απεικόνιση Ροών πληρωμών του Έργου Διάγραμμα 11. Διαγραμματική Απεικόνιση Κέντρων Κόστους ανά Έργο Διάγραμμα 12. Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων Διάγραμμα 13. Ερώτηση 1: Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 14. Ερώτηση 2:Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 15. Ερώτηση 3: Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 16. Ερώτηση 4: Δείγμα ανά Κατηγορία Διάγραμμα 17. Ερώτηση 5: Δείγμα ανά Κατηγορία ix

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Οργανόγραμμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Εικόνα 2. Αρθρωτό Σύστημα - Κλασικό Σύστημα Οργάνωσης Ακαδημαϊκών Σπουδών Εικόνα 3. Σχηματική Απεικόνιση των Κέντρων Κόστους ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης στο σύνολο των Έργων Εικόνα 4. Τμηματοποίηση Σχολίων Εικόνα 5. Ανάλυση Αρνητικών Σχολίων Εικόνα 6.Ανάλυση Συχνότητας Αιτημάτων των Φοιτητών Εικόνα 7. Ερώτηση 1: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 8. Ερώτηση 2: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 9. Ερώτηση 3: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 10. Ερώτηση 4: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 11.Ερώτηση 5: Συνολικό Δείγμα Εικόνα 12. Διαδικασία Ένταξης Πράξεων x

11 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης Το Γενικό πλαίσιο και το Αντικείμενο της Μελέτης για την Αξιολόγηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου περιγράφεται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης Έργου, όπου και ορίζεται ο διττός Στόχος του Έργου του Αναδόχου: Εκπόνηση εκ των υστέρων (ex-post) Αξιολόγησης των Πράξεων/ Έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), που αφορούν στην ανάπτυξη του και οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΚΤ για το χρονικό διάστημα από 1/ 1/ 2000 έως και 31/ 12/ Εκπόνηση Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια (on-going) της Πράξης/ Έργου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που αφορά στην ανάπτυξη του και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ για το χρονικό διάστημα 1/ 12/ 2005 έως και 31/ 12/ Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως η Μελέτη Αξιολόγησης του ΕΑΠ αφορά στην αποτίμηση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠΕΑΕΚ ( ) Έργων και των εκροών τους, (ongoing evaluation), ενώ επεκτείνεται ταυτόχρονα και στα αποτελέσματα και επιπτώσεις αυτών στην περίπτωση της ex-post evaluation. Το Αντικείμενο, ωστόσο, της παρούσης Μελέτης δεν περιορίζεται στην ενδιάμεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση των Δράσεων του ΕΑΠ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αντιθέτως, το αντικείμενο της Μελέτης επεκτείνεται στην καταγραφή και αποτίμηση των συνεπειών και του αντίκτυπου των εν λόγω αναπτυξιακών Δράσεων στη διαχρονική εξέλιξη του Συστήματος λειτουργιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εν ολίγοις, η «Μελέτη Αξιολόγησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» διευρύνει το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της στην περαιτέρω αξιολόγηση αφ ενός του Συστήματος λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Οργανισμού, συνολικά, κι αφ ετέρου των δραστηριοτήτων και των ιδιαίτερων εκείνων προσεγγίσεων που αναπτύσσει το ΕΑΠ ως Φορέας Ανοικτής κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η αποσαφήνιση του Γενικού Πλαισίου, των Αντικειμένων και του Πεδίου Αξιολόγησης της παρούσης Μελέτης, όπως έχουν αποτυπωθεί παραπάνω, συνεπάγεται τις ακόλουθες ειδικότερες αξιολογικές διαδικασίες: ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 1

12 Αξιολόγηση των Πράξεων/ Έργων ( ) του ΕΑΠ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Αποτίμηση της πληρότητας του περιεχομένου των Παραδοτέων συναρτήσει των αρχικών Στόχων, που έχουν τεθεί από το ΕΠΕΑΕΚ καθώς και από το ίδιο το ΕΑΠ Αξιολόγηση Επάρκειας Φυσικού Αντικειμένου των Έργων Ανάλυση Σχέσης Κόστους-Οφέλους Ανάλυση Διαχειριστικής επάρκειας Αξιολόγηση του ΕΑΠ ως Οργανισμού στο σύνολο του: Αποτύπωση κι Αποτίμηση πιθανών αδυναμιών και πλεονεκτημάτων του Συστήματος του ΕΑΠ στο σύνολο του Αποτίμηση των διοικητικών μηχανισμών και της επάρκειας της υποδομής και εξοπλισμού του ΕΑΠ για την ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων του Αποτύπωση της εικόνας του ΕΑΠ και του βαθμού αποδοχής του από τις εμπλεκόμενες ομάδες ενδιαφέροντος Συναγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση εισηγητικών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και της συνολικότερης ανάπτυξης του ΕΑΠ. Μελέτη Βιωσιμότητας Αξιολόγηση του ΕΑΠ ως Φορέας Εκπαίδευσης: Αποτίμηση της λειτουργίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών Καταγραφή και αποτίμηση του εκπαιδευτικού, διδακτικού και ερευνητικού Έργου Ανάλυση και αποτίμηση των εκπαιδευτικών διεργασιών και αποτελεσμάτων Αποτίμηση της λειτουργικότητας κι ανταποδοτικότητας της προσέγγισης της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης Αποτίμηση του θεσμικού ρόλου και της δράσης του ΕΑΠ ως του μοναδικού Ελληνικού Ιδρύματος Ανωτάτης Εκπαίδευσης που παρέχει τη Δια Βίου Μάθηση, όπως αυτή προβλέπεται στα πλαίσια των Στόχων της Λισσαβόνα (2010) Μετά τον καθορισμό των Αντικειμένων Αξιολόγησης, στα πλαίσια του παρόντος μελετητικού Έργου του Αναδόχου, ιδιαίτερης μνείας χρήζουν οι Αντικειμενικοί Στόχοι στους οποίους αποβλέπει η Αξιολόγηση. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 2

13 Συνοπτικά, η Μελέτη Αξιολόγησης στοχεύει και επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία: Αποτίμηση και ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών υλοποίησης και διαχείρισης των Πράξεων/ Έργων του ΕΑΠ, που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του ΕΚΤ Διατύπωση Προτάσεων για τη Βελτίωση Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας των Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διοικητικών Λειτουργιών του ΕΑΠ Ενίσχυση και συμπλήρωση του Έργου της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Βασικός και απώτερος Στόχος του Έργου του Αναδόχου είναι η παρούσα Μελέτη Αξιολόγησης του ΕΑΠ να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο και κατευθυντήρια γραμμή για τη Διοίκηση του Ιδρύματος, παρέχοντας προστιθέμενη αξία (added value) στη λειτουργία, το εκπαιδευτικό Έργο κι, εν τέλει, στο Σύστημα Διοίκησης του ΕΑΠ. Ως συμπληρωματικός οδηγός για τη Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η παρούσα Μελέτη Αξιολόγησης εστιάζει στους ειδικότερους Στόχους: Υποστήριξη και βελτιστοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου. Η Αξιολόγηση των Έργων του ΕΑΠ συνιστά βασικό εργαλείο και προϋπόθεση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό κι Ανάλυση, καθώς συμβάλλει στην επισήμανση των δυνάμεων και αδυναμιών, αντίστοιχα, του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις στρατηγικές ευκαιρίες κι απειλές, που πλαισιώνουν το περιβάλλον του Ιδρύματος. Κατά επέκταση, αποτιμώνται έμμεσα μεν, καθ ουσία δε οι εναλλακτικές Στρατηγικές Επιλογές ως προς τους μακροπρόθεσμους Στόχους του ΕΑΠ, τις πηγές χρηματοδότησης και τη διαχείριση των πόρων, τις δραστηριότητες και τις μορφές ανταγωνισμού του εν λόγω Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ενίσχυση της Αυτογνωσίας της Διοίκησης. Η Αξιολόγηση συνιστά ουσιαστική διαδικασία πληροφόρησης και μάθησης, καθώς διασφαλίζει κι ενισχύει την αυτογνωσία του αξιολογούμενο Φορέα ως προς τα ισχυρά και ασθενή σημεία, επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση των Προγραμμάτων και Πρακτικών του ΕΑΠ με τα αντίστοιχα άλλων Ιδρυμάτων, εντοπίζει κι αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ή και τις βέλτιστες στρατηγικές δυνατότητες, επισημαίνοντας τα περιθώρια βελτιώσεων σε όλους τους Τομείς, Συστήματα, Διαδικασίες και Δραστηριότητες. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 3

14 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ενεργοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Αξιολόγηση, ενισχύοντας την άμιλλα μεταξύ Επιστημονικού και Διδακτικού Προσωπικού του ΕΑΠ, λειτουργεί εν τέλει ως μηχανισμός παρακίνησης κι εμπλοκής όλων των συμμετεχόντων στις Δράσεις του ΕΑΠ σε συμπληρωματικές σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας (teamwork). Διασφάλιση Ποιότητας. Η Αξιολόγηση, ως εργαλείο Διασφάλισης Ποιότητας, εισάγει και θεμελιώνει την ευρύτερη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εκσυγχρονίζοντας διοικητικά το υπό αποτίμηση Ίδρυμα και, κατ επέκταση, βελτιώνοντας συστηματικά την εικόνα και το βαθμό αποδοχής του. Η Αξιολόγηση -Εσωτερική και Εξωτερική- των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, γενικότερα, εξυπηρετεί τους Στόχους του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του οποίου η Ελληνική Πολιτεία επιχειρεί να θεμελιώσει και να τεκμηριώσει τόσο ενιαία, σε εθνικό ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και μεμονωμένα, σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία της Αξιολόγησης αποτυπώνει και επισημαίνει με τέτοιο τρόπο τα δυνατά κι αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και απειλές, που διαμορφώνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου, ώστε λειτουργεί στη βάση ενός «δομικού δίπολου» ή, κοινώς, εμφανίζεται ως «νόμισμα» με δύο λειτουργικές όψεις. Η συστηματική Αξιολόγηση των στόχων, διεργασιών και μηχανισμών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και, κυρίως, το σύστημα ανατροφοδότησης των αξιολογικών πορισμάτων συνιστούν αφ ενός σημαντικά χαρακτηριστικά και εργαλεία της διαδικασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού κι Ανάπτυξης, ως αναφέρθηκε και παραπάνω, και αφ ετέρου το βασικό υπόβαθρο μιας Κουλτούρας Ποιότητας (Quality Culture) σε όλα τα επίπεδα και τομείς δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ενταγμένη σε ένα ανάλογο πλαίσιο, η παρούσα Μελέτη επιδιώκεται να λειτουργήσει ως σύστημα ανατροφοδότησης των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του Ανοικτού Πανεπιστημίου για τον εντοπισμό και εφαρμογή περαιτέρω εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της Ποιότητας του παρεχόμενου Έργου του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, δύναται να αποτελέσει εργαλείο Διαχείρισης Ποιότητας και μέσον Δέσμευσης της Ποιότητας, δίνοντας στο ίδιο το ΕΑΠ τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα Περιβάλλον Ποιότητας συμβατό με τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για κάθε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 4

15 Η αποτίμηση της πορείας και πληρότητας του περιεχομένου των Πράξεων/ Έργων του ΕΑΠ συναρτήσει των αρχικών Στόχων, που έχουν τεθεί από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το ίδιο το Ίδρυμα, ή ακόμα κι η περαιτέρω αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και Συστήματος του ΕΑΠ δε λειτουργούν ελεγκτικά ή «εκφοβιστικά», στα πλαίσια μιας αυστηρής αξιολογικής κατάταξης (Ranking) ή βαθμολόγησης με σκοπό την διαπίστευση του Ανοικτού Πανεπιστημίου ή, στην αντίθετη περίπτωση, την επιβολή «ποινών». Αντιθέτως, τα τεκμηριωμένα πορίσματα, τα συμπεράσματα του Αναδόχου και οι προτάσεις ή εισηγήσεις προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για βελτίωση, αναθεώρηση και αναδιοργάνωση στόχο έχουν την υποστήριξη και συμβουλευτική. Εξάλλου, η Εξωτερική Αξιολόγηση ενός Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης δρα και αντιδρά συμπληρωματικά και συσχετισμένα με την Εσωτερική Αξιολόγηση, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της Αυτό- αξιολόγησης. Σε σχέση με την Εξωτερική Αξιολόγηση, η Εσωτερική Αξιολόγηση παρουσιάζει ειδική αξία διότι: Προσφέρει τη δυνατότητα συνεκτικής κριτικής αυτοανάλυσης της προσφοράς του ΕΑΠ Διενεργείται από τα πλέον συνειδητοποιημένα και κατάλληλα άτομα να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι μηχανισμοί και το Σύστημα Διοίκησης του ΕΑΠ. Παρέχει μια σφαιρική θεώρηση του ΕΑΠ και της δηλωμένης δέσμευσης του για ποιότητα, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό την πληροφόρηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα εκπονήσουν τη Μελέτη (εξωτερικής) Αξιολόγησης. Διευκολύνει τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, που εκπονεί τη Μελέτη, να επισημάνουν τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων του ΕΑΠ που, ενδεχομένως, απαιτούν ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Στα πλαίσια συμπληρωματικής συσχέτισης με το Έργο της Μονάδας Αξιολόγησης, το Έργο του Αναδόχου συμβάλλει στη διάδοση υποδειγματικών πρακτικών μεταξύ των Προγραμμάτων του ΕΑΠ εισάγοντας, ταυτόχρονα, νέες και κατάλληλων πρακτικές και μεθόδους, που εφαρμόσθηκαν επιτυχώς σε ανάλογα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης. Αυτομάτως, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης, η Εξωτερική Αξιολόγηση ενδυναμώνει την αυτογνωσία και το πεδίο προοπτικών του εν λόγω Ιδρύματος εν όψει, ιδιαίτερα της κατοχύρωσης τρόπων Διασφάλισης της Ποιότητας και της μελλοντικής Βιωσιμότητας του ΕΑΠ πέραν των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων του. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 5

16 Ειδικότερα, λοιπόν, οι Στόχοι της Εξωτερικής Αξιολόγησης, συναρτήσει των πορισμάτων των Εκθέσεων της Εσωτερικής αξιολόγησης, είναι: Διασφάλιση της ποιότητας και αντικειμενικότητας της αυτό-αξιολόγησης του ΕΑΠ. Συμπλήρωση της αυτό-αξιολόγησης με την επισήμανση ισχυρών, ασθενών σημείων και περιοχών βελτίωσης που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτό-αξιολόγησης. Μεταφορά στο ΕΑΠ προτάσεων και πρακτικών για τη βελτίωση της αυτόαξιολόγησης. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της αυτό- αξιολόγησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του ΕΑΠ. Η επίτευξη ή μη των ανωτέρω Στόχων της Εξωτερικής Αξιολόγησης καθορίζεται από δύο κρίσιμους και βασικούς παράγοντες: Η επιλογή των Εξωτερικών Αξιολογητών, οι οποίοι να διαθέτουν σχετική γνώση και εμπειρία, καθώς και αξιοπιστία και συνέπεια ως προς την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Η υποστήριξη των Εξωτερικών Αξιολογητών από τη Διοίκηση του ΕΑΠ και κατ επέκταση η ανοικτή και αρμονική συνεργασία με την ομάδα της αυτό-αξιολόγησης Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως, ουσιαστικά, τα κύρια μελετητικά ερωτήματα, στα οποία καλείται να απαντήσει τεκμηριωμένα και αντικειμενικά η παρούσα Μελέτη, είναι τα ακόλουθα: Πόσο δομημένη οργάνωση και ευέλικτους διοικητικούς μηχανισμούς διαθέτει το ΕΑΠ? Υπάρχουν κατάλληλα μέσα για την ανάπτυξη των διαφόρων προγραμμάτων Σπουδών? Πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούνται οι διατιθέμενοι πόροι του ΕΑΠ? Ποια σχέδια προτείνονται για τη βελτίωση της ποιότητας του ΕΑΠ? ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 6

17 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης Η διενέργεια της Μελέτης για την Αξιολόγηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εντάσσεται στους ευρύτερους Στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ IΙ ( ) για την προώθηση και βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του Άξονα, μεταξύ των Στόχων του Μέτρου 2.5 Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνεται, ειδικότερα, η ανάπτυξη κι η ενίσχυση δομών και προγραμμάτων, όπως αυτά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των Πτυχιούχων και άλλων Εργαζομένων, τη βελτίωση της κινητικότητας στον εργασιακό χώρο και την εναρμόνιση του Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των νέων τεχνολογιών. Οι εν λόγω αναπτυξιακές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται κατά ποσοστό της τάξης του 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Τυπικής Εκπαίδευσης της Ενέργειας 2.5.1, Εναλλακτικές Μορφές Δια Βίου Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΕΑΕΚ. Αυτό καθ αυτό το γεγονός της συγχρηματοδότησης της οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων του ΕΑΠ από Κοινοτικούς Πόρους εγγενώς ενσωματώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των αντίστοιχων Δράσεων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτών. Αυτομάτως, ως αναγκαιότητα προκύπτει και η εκπόνηση της παρούσας μελέτης του Αναδόχου για την Αξιολόγηση του ΕΑΠ, στα πλαίσια του Μέτρου 6.1 Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Πέραν, ωστόσο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στα πλαίσια του οποίου η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΕΑΠ λειτουργεί ως αναγκαίο εργαλείο για την ορθά μεθοδευμένη και συστηματική παρακολούθηση των Έργων και των αξιοποιήσιμων κοινοτικών πόρων, η εκπόνηση της παρούσης Αξιολογικής Μελέτης υπαγορεύεται κι υπακούει σε μια επιπρόσθετη και διαφορετική αναγκαιότητα. Εν ολίγοις, συνδέεται με τους γενικότερους Στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να θεσμοθετήσει Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας κι Αξιολόγησης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ν.3374/2005), με απώτερο σκοπό τη Στρατηγική Αναδιάρθρωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 7

18 Εκπαίδευση, άλλωστε, σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή παροχή πληροφοριών. Αποτελεί πηγή Γνώσης και, σήμερα πλέον, Στόχος της Ευρώπης είναι να καταστήσει την Εκπαιδευτική Κοινότητα «Κοινωνία της Γνώσης». Ο στρατηγικός τούτος στόχος τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), όπου και καθορίστηκε ομόφωνα η ανάγκη να γίνει η Ευρώπη ως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη Οικονομία της Γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Σε μια τέτοια Κοινωνία της Γνώσης, η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση εντάσσονται στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες. Η αναβάθμιση των Συστημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών και ακαδημαϊκών συζητήσεων της Ευρώπης, με αποτέλεσμα την Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Παιδείας που πραγματοποιήθηκε στη Μπολώνια το έτος 1999, στην Πράγα το έτος 2001, στο Βερολίνο το έτος 2003 και στο Μπέργκεν το έτος Βασικός στόχος και σήμα κατατεθέν των πολιτικών αποφάσεων η βελτίωση και αναβάθμιση της Ποιότητας της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας Παιδείας. Υπογραμμίζεται πλέον ως αδήριτη η ανάγκη για συγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έρχονται αντιμέτωπα με την επανάσταση της Τεχνολογίας στην πληροφόρηση και στις συνθήκες εργασίας. Για να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις και να ανταποκριθούν τα Πανεπιστήμια στους νέους ρυθμούς προόδου θα πρέπει να προσφέρουν τόσο ποιοτικό όσο και ανταγωνιστικό Εκπαιδευτικό, Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο. Θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο διεθνή ανταγωνισμό, να αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες αλλά και να συνδεθούν, παράλληλα, με την αγορά εργασίας και την παραγωγή. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις αυτές αποτελούν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο η Ευρώπη και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αυτής οφείλουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο με στόχο τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό ξεκινά και ο ρόλος της Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά Ευρώπη, που είναι πράγματι μείζονος σημασίας, καθώς συνιστά στην ουσία το βασικότερο εργαλείο για την καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης στην καταγραφή, την ερμηνεία και στη συστηματική αποτίμηση του Έργου των Ιδρυμάτων. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 8

19 Η διαδικασία της Αξιολόγησης ενισχύει τους Ακαδημαϊκούς Φορείς στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και της ιδιαιτερότητας που τους διακρίνει από άλλες Μονάδες ή Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η προοπτική της Αξιολόγησης, και κατ επέκταση της Διασφάλισης Ποιότητας, αποσκοπεί στην αντικειμενική τεκμηρίωση αλλά και στην ορθολογική κατανόηση της πορείας του Ιδρύματος, με απώτερο και μέσο- μακροπρόθεσμο στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης εισήγησης για λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσμών και για διαμόρφωση κατευθύνσεων ή άλλων στρατηγικών βελτίωσης και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και λοιπού Έργου των Ακαδημαϊκών Φορέων. Από την αντίπερα όχθη, οι διαδικασίες Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Οργανισμών παρέχουν και στους ίδιους τους νέους ή νέες τα αναγκαία εχέγγυα για το επίπεδο των Σπουδών τους και το αντίκρυσμα αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως και για τα παρεχόμενα εφόδια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού μέλλοντος μετά την αποφοίτηση τους. Μέσα από τη διαχείριση του Συστήματος Αξιολόγησης, με την προϋπόθεση, βέβαια, πως αυτό συνίσταται στην αντικειμενικά τεκμηριωμένη, συστηματική, διαφανή και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του Έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι Ακαδημαϊκές Μονάδες επιτυγχάνουν τους ακόλουθους Στόχους: Αναδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας της διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας τους, Υποβοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα εσωτερικά τους Όργανα και το εξωτερικό τους περιβάλλον για μέτρα βελτίωσης στο συγκεκριμένο επίπεδο Τεκμηριώνουν το δικαίωμα τους για ισότιμη συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα ως προς το τελευταίο σημείο, αρωγός στέκει το ότι οι διαδικασίες Αξιολόγησης της Ποιότητας διαμορφώνουν όρους και συνθήκες διαφάνειας στη λειτουργία και στο Έργο των Ιδρυμάτων, ώστε εύκολα επιτρέπεται η δυνατότητα αφ ενός συγκριτικών αναλύσεων μεταξύ των Ιδρυμάτων και αφ ετέρου αξιοποίησης αμοιβαίων εμπειριών και καλών πρακτικών. Στο αυριανό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης οι όροι διαφάνειας, συγκρισιμότητας και ανταλλαγής καλών εμπειριών θα έχουν ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή την Ποιότητα των Εθνικών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 9

20 Η κατοχύρωση δε και διαχείριση της Ποιότητας των Εθνικών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί την προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων μιας χώρας σε Προγράμματα κινητικότητας ή σε κοινά Προγράμματα Σπουδών που θα οδηγούν σε κοινούς ή πολλαπλούς Τίτλους Σπουδών. Αν και σε προηγούμενη ενότητα επισημάνθηκε και περιγράφηκε εκτενώς ο ρόλος και οι Στόχοι που εξυπηρετεί η Αξιολόγηση, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης χρησιμότητας και λειτουργικότητας της αξιολογικής Μελέτης ειδικότερα για το ΕΑΠ, αξίζει να προστεθούν ακόμα κάποια ενδεικτικά σημεία της βιβλιογραφίας γύρω από το ζήτημα της σκοπιμότητας της διαδικασίας της Αξιολόγησης, ευρύτερα, για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι Anderson & Ball (1980), στο The Profession and Practice of Program Evaluation αναφέρουν ότι οι Σκοποί και οι Στόχοι των Συστημάτων Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου συνολικά ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος μεταξύ άλλων: Συνεισφέρουν σε αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση (installation) Προγραμμάτων Σπουδών, κι άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Συνεισφέρουν σε αποφάσεις σχετικές με τη συνέχιση εκπαιδευτικών δράσεων, την τροποποίηση, την επέκταση ή την πιστοποίηση τους Λειτουργούν ως μέσο απόκτησης στοιχείων για την υποστήριξη/ απόρριψη μιας Δράσης Συνεισφέρουν στην κατανόηση ψυχολογικών, κοινωνικών κι άλλων διαδικασιών Σύμφωνα με τον Barak (1982) σε έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι Σκοποί και οι Στόχοι των Συστημάτων Αξιολόγησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συντελούν στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του παραγόμενου Ακαδημαϊκού Έργου. Ως τέτοιοι αναφέρονται: Απόκτηση ανατροφοδότησης σε διαδικαστικές αλλαγές που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των αξιολογήσεων (αποτελεσματικότητα effectiveness) Ενδυνάμωση της αφοσίωσης στις διαδικασίες αξιολόγησης Ανεύρεση μεθόδων για τη Βελτίωση της αξιοπιστίας των διαδικασιών Μείωση αβεβαιοτήτων σχετικών με το σκοπό, τη μεθοδολογία και την πληροφόρηση Αποτίμηση του αντίκτυπου των αξιολογήσεων στα ακαδημαϊκά Προγράμματα και δράσεις (αποτελεσματικότητα effectiveness) Αποτίμηση του αντίκτυπου των αξιολογήσεων σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ 10

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχές και Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη Πράξης ΜΟΔΙΠ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.:5287 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΑΠΘ Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558)

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558) ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5286 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα