TRANSPORT LEARNING οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες για μέτρα και πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRANSPORT LEARNING οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες για μέτρα και πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών"

Transcript

1 TRANSPORT LEARNING οκτώ εκπαιδευτικές ενότητες για μέτρα και πολιτικές βιώσιμων αστικών μεταφορών eltis.org Περιεχόμενο Μάθετε σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία Χρήσεις γης και οικιστικά στη διαχείριση της κινητικότητας Μοντέλα δημόσιων συγκοινωνιών Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων, μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία συμβουλευτική σε δήμου Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας Εκπαίδευση στην επικοινωνία Συμμετοχή σε διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Ημερολόγιο εκπαίδευσης, Οικοδεσπότες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων Επικοινωνία & Imprint Αγαπητέ αναγνώστη, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού (e-magazine) του έργου! Αυτό το ηλεκτρονικό περιοδικό σας προσφέρει μια εικόνα για το περιεχόμενο της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. Μάθετε περισσότερα για τις οκτώ διαφορετικές ενότητες, καθεμιά από της οποίες καλύπτει ένα διαφορετικό θέμα βιώσιμων αστικών μεταφορών. Εμπνευστείτε από τα μαθήματα κατάρτισης και μάθετε τους τρόπους εφαρμογής μέτρων και πολιτικών βιώσιμων μεταφορών στην πόλη σας! Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του TRANSPORT LEARNING ξεκίνησαν το Μάιο του Τα επόμενα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2012 και σας καλούμε να συμμετάσχετε. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να εγγραφείτε online! Με φιλικούς χαιρετισμούς, Η ομάδα του TRANSPORT LEARNING ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΈΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

2 Μάθετε σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα Κάθε σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη: Τεχνική κατάρτιση Πρακτική άσκηση Δύο ημέρες εκπαίδευσης από ένα διεθνή εμπειρογνώμονα κινητικότητας με μετ άφραση στην εθνική γλώσσα σας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονη μετάφραση. Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια φιλοξενούνται και συνοδεύονται από έναν εταίρο από τη χώρα σας. Εκτός από ορισμένες προσεγγίσεις θεωρίας και μεθοδολογίας, θα μελετηθούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και ομαδικες εργασίες, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις και άλλες διαδραστικές εργασίες. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των μίνι-έργων αρχίζει μετά το τέλος της τεχνικής κατάρτισης και διαρκεί από έξι εβδομάδες έως πέντε μήνες.τα μίνι-έργα εκτελούνται για να τεθούν άμεσα οι αποκτηθείσες γνώσεις στην πράξη. Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας εφαρμογής.για να μείνετε σε επικοινωνία, αναπτύχθηκε μια έξυπνη online πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία είναι προσβάσιμη για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στην ιστοσελίδα του TRANSPORT LEARNING. Ôå íéêþ êáôüñôéóç Μίνι- έργο Åêðáéäåõôéêü ìüèçìá ÅêðáéäåõôéêÞ åíüôçôá (2 åêðáéäåõôéêü ìáèþìáôá ôçí åâäïìüäá) Åêðáßäåõóç (8 åêðáéäåõôéêýò åíüôçôåò) 8 ðåñéöýñåéåò ãéá åêðáßäåõóç 8 εκπαιδευτικές ενότητες Οι επόμενες σελίδες δίνουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. 2/12

3 1. Διαχείριση του χώρου στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας CIVITAS GUARD (1), eltis.org (2) Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα ασχολείται με την κατάρτιση μηχανισμών για να «ωθήσει» τους οδηγούς αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν πιο αειφόρους τρόπους μεταφοράς. Θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε πολιτικές, όπως οι περιορισμοί στην πρόσβαση, η διαχείριση στάθμευσης, ο έλεγχος ταχύτητας και η αλληλεπίδραση μεταξύ της στάθμευσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Παραδείγματα είναι ο ιδιωτικός έλεγχος ταχύτητας όπως εφαρμόζεται στην Αυστρία, η διαχείριση στάθμευσης, όπως αντιμετωπίζεται ως ενός βαθμού σχεδόν σε όλες τις πόλεις της ΕΕ και τα φυσικά ή με άδεια συστήματα ελέγχου πρόσβασης, όπως εφαρμόζονται σε πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, η Κρακοβία και η Βαρκελώνη. Το μεγαλύτερο μέρος της ενότητας ασχολείται με τους ελέγχους στάθμευσης και τη διαχείριση στάθμευσης, διότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκπαίδευση. Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο θέμα, η ενότητα ξεκινά με την παροχή απαντήσεων σε ορισμένους κοινούς μύθους σχετικά με τη στάθμευση, όπως το ότι δεν υπάρχει ποτέ «αρκετό» πάρκιγκ, ή ότι χωρίς τον ελεύθερο και άφθονο χώρο στάθμευσης, μια πόλη θα υποφέρει οικονομικά. Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε σε αυτά τα επιχειρήματα στις πόλεις σας. Εξετάζει στη συνέχεια το πώς εφαρμόζονται μέτρα για τη διαχείριση της στάθμευσης, όπως μπλε ζώνες στο δρόμο, ή αλλαγές στις δομές τιμολόγησης εκτός δρόμου, όταν τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα, και πόσο κοστίζουν. Εξετάζει επίσης το πώς εφαρμόζονται μειωμένες προδιαγραφές (στάνταρ) στάθμευσης για νέα κτίρια καθώς και το πώς πραγματοποιούνται επιτυχή συστήματα Park and Ride. Καθ όλη την εκπαιδευτική ενότητα δίνεται βαρύτητα σε πρακτικές λύσεις, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και στην οικοδόμηση των πολιτικών επιχειρημάτων για τη διαχείριση της στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους για να γίνει η εφαρμογή της διαχείρισης της στάθμευσης πιο αποδεκτή από το κοινό. Τέλος, η ενότητα εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ στάθμευσης και οικονομικής ανάπτυξης για να δείξει ότι υπάρχουν πολλοί πιο σημαντικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την οικονομία μιας πόλης, ότι η αυστηρή διαχείριση του χώρου στάθμευσης μπορεί να συμβαδίζει με την οικονομική επιτυχία, και ότι οι άνθρωποι στις πόλεις που είναι εξαρτημένες από το αυτοκίνητο έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα για να δαπανήσουν για δραστηριότητες στην τοπική οικονομία. Prof. Tom Rye Lund University, Σουηδία 3/12

4 2. Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, παιδικούς σταθμούς και σχολεία Stockxpert (1), eltis.org / Schiffer (1), FGM-AMOR (1) Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών, ένα εργαστήριο και ένα μέρος για συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση της κινητικότητας και τις ειδικές ανάγκες των παιδιών και των πλέον ευάλωτων συμμετεχόντων από την άποψη της κυκλοφορίας και των μεταφορών. Ασχολείται με τα προβλήματα που μπορεί να έχετε ως εκπαιδευόμενος σε αυτόν τον ειδικό τομέα. Οι ειδικές περιφερειακές καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά στην κινητικότητα και την εμπειρία της κυκλοφορίας για τα παιδιά - σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές. Συνήθειες, συμπεριφορά και κατανόηση της ανάγκης για βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές μπορεί να διαμορφωθούν στα αρχικά στάδια της κοινωνικοποίησης, διότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη συγκεκριμένα πρότυπα μεταφορών. Θα παρουσιάσουμε και θα συλλέξουμε νέες ιδέες για τη Διαχείριση της Κινητικότητας σε διάφορους τομείς, όπως τα μέτρα ενημέρωσης, μέτρα προώθησης, οργάνωσης και συντονισμού, μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και μέτρα με βάση τον τόπο. Θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα ειδικά για παιδικούς σταθμούς, σχολεία και οικογένειες καθώς και εργαλεία για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας, όπως το MaxSumo και MaxEva. Ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των συγκεκριμένων σχεδίων κατάρτισης. Θα θέλαμε να στηρίξουμε τρέχουσες εργασίες ή έργα. Τα μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας είναι «ήπια» μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των «σκληρών» μέτρων στο πλαίσιο των αστικών μεταφορών με χαμηλό κόστος και υψηλές παροχές! Αν δεν το πιστεύετε αυτό, παρακολουθήστε την εκπαιδευτική μας ενότητα. Prof. Udo Becker TU Dresden, Γερμανία Veronica Schemien TU Dresden, Γερμανία 4/12

5 3. Χρήσεις γης και οικιστικά στη διαχείριση της κινητικότητας eltis.org (2), FGM-AMOR (1) Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των αποφάσεων αστικού σχεδιασμού και του τρόπου με τον οποίο μετακινούνται οι άνθρωποι; Πώς επηρεάζει η αστική πυκνότητα τις δημόσιες μεταφορές; Ποιες είναι οι πιο κατάλληλες τοποθεσίες για ένα νέο νοσοκομείο, σχολείο ή κατοικίες; Βελτιώνουν οι παραδοσιακές ζώνες το περπάτημα και την ποδηλασία; Πώς επηρεάζουν τη χρήση του αυτοκινήτου οι κανονισμοί στάθμευσης εκτός δρόμου; Τι επιπτώσεις στην κινητικότητα μπορούμε να περιμένουμε από διαφορετικές τυπολογίες οικοδόμησης; Σε ένα έργο δρόμου, πώς πρέπει να ληφθεί υπόψη η βιώσιμη κινητικότητα; Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι στο επίκεντρο αυτής της ενότητας, που εστιάζει τόσο σε μεγάλης κλίμακας πολεοδομικό σχεδιασμό όσο και σε μικρής κλίμακας έργα δρόμου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε νέες εγκαταστάσεις, στην ανανέωση των αστικών περιοχών ή υφιστάμενων περιοχών, εισάγοντας τεχνικές έννοιες και εξηγώντας μερικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες. Η τεχνική κατάρτιση θα δώσει προσοχή στο πώς μειώνεται η μέση απόσταση μετακινήσεων και πώς αλλάζει ο τρόπος μεταφοράς προς βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, με την επικέντρωση σε τρεις διαφορετικές πτυχές που αφορούν στον αστικό σχεδιασμό: χωρικές πτυχές, διαρθρωτικές πτυχές και κανονισμούς σχεδιασμού. Στη συνέχεια, η εργασία θα βασιστεί σε μίνι-έργα τα οποία κάθε εκπαιδευόμενος θα ενθαρρυνθεί να εργαστεί. Πάρτε λοιπόν ένα από τα έργα στα οποία ήδη εργάζεστε και ελάτε να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους για να το βελτιώσουμε! Màrius Navazo Gea21, Ισπανία 5/12

6 4. Μοντέλα δημόσιων συγκοινωνιών FGM-AMOR (1), eltis.org (2) Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα οφέλη ενός βιώσιμου συστήματος δημόσιων μεταφορών, και να σας καθοδηγήσει στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος στις χώρες σας. Συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε για τις δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, όσον αφορά στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την αύξηση της ελκυστικότητας. Θα κατανοήσετε τα διάφορα οργανωτικά μοντέλα μεταφορών, καθώς και οικονομικές και κανονιστικές δομές. Συνολικά, αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα επικεντρωθεί κυρίως στα δημόσια και άλλα αειφόρα μέσα μεταφοράς (όπως η ποδηλασία) και η ενσωμάτωσή τους με τη δημόσια συγκοινωνία, ώστε να είναι πιο βιώσιμη και πιο ελκυστική για όλους τους δυνητικούς χρήστες. Το σεμινάριο περιλαμβάνει στοιχεία για το σχεδιασμό ευνοϊκών συνθηκών μέσω των δημόσιων μεταφορών για να κατευθυνθεί η ανάπτυξη των μεταφορών σε δήμους, και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η ενότητα καλύπτει όλες τις πτυχές των δημόσιων μεταφορών, όπως οι οικονομικές έννοιες και οι περιβαλλοντικές πτυχές. Επιπλέον, περιλαμβάνει τα μίνι έργα που σας δίνουν την ευκαιρία να θέσετε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις σας σε πράξη. Prof. Stratos Papadimitriou University of Piraeus Research Center, Ελλάδα Ioannis Koliousis University of Piraeus Research Center, Ελλάδα Emily Toumpoulidou University of Piraeus Research Center, Ελλάδα 6/12

7 5. Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Municipality of Gleinstätten (1), FGM-AMOR (2) Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός δρόμου θα μπορούσε να εξυπηρετεί καλύτερα τη δημιουργία βιώσιμων δρόμων. Προτίθεται να δείξει ότι ο σχεδιασμός δρόμων μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση της χρήσης των δρόμων για δίκαιο χώρο για όλους τους χρήστες (πεζοί, ποδηλάτες, δημόσιες συγκοινωνίες, αυτοκίνητα, αλλά και παιδιά, γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι). Σε γενικές γραμμές ασχολείται με διαστάσεις και προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτή η εκπαιδευτική ενότητα δεν έχει σκοπό να δώσει μια συνταγή «εφαρμόστε οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο», αλλά να δώσει κάποιες βασικές αρχές που θα ακολουθηθούν κατά το σχεδιασμό ενός δρόμου. Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα υποστηρίζει ότι η εμφάνιση των αυτοκινήτων άλλαξε δραματικά το περιβάλλον όπου ζούμε και, κατά συνέπεια, τη συμπεριφορά μας προς αυτό. Μετά τα ορθολογικά πρότυπα που επιβάλλονται από την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, οι δρόμοι των πόλεών μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες διαβίωσης και τις προσδοκίες μας και να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας. Έτσι η ενότητα 5 διαρθρώνεται γύρω από τρεις πτυχές: τον αντίκτυπο του αυτοκινήτου για την αντίληψη του χώρου του δρόμου, πώς επηρεάστηκε το streetscape ως αποτέλεσμα της σύλληψης και της αντίληψης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και πώς εναλλακτικές λύσεις μπορούν να μετατρέψουν δρόμους μας σε πιο βιώσιμο και ευχάριστο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας θα περιγραφούν διαφορετικά μοντέλα χρηστών δρόμου: «30 zone», ο «κοινόχρηστος χώρος», το ολλανδικό «wonnerf,» με τη βρετανική εκδοχή του, η «ζώνη κατοικιών», η Ελβετική Begegnungszonen («ζώνη συνάντησης») και το μοντέλο Berner. Η διάλεξη βασίζεται σε προσεγγίσεις και απόψεις που προωθούνται από σχεδιαστές αστικού χώρου /πολεοδόμους, όπως οι Donald Appleyard, Allan Jacobs, Jan Gehl και David Engwicht. Octavia Stepan The Association for Urban Transition, Ρουμανία 7/12

8 6. Περπάτημα και ποδήλατο συμβουλευτική σε δήμους FGM-AMOR (1), eltis.org (2) Τα μη μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα, δηλαδή το περπάτημα και η ποδηλασία, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν πολλά από τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αστικές μεταφορές με γνώμονα το αυτοκίνητο, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος και η γενική μείωση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές. Τα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα του περπατήματος και της ποδηλασίας για το αστικό περιβάλλον αποδεικνύονται από την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευρωστία των πόλεων που έχουν επιλέξει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Μερικά παραδείγματα είναι η Κοπεγχάγη (Δανία), Γκρόνιγκεν (Ολλανδία) ή το Μπολζάνο (Ιταλία). Αυτά και άλλα παραδείγματα αποτελούν μελέτες περιπτώσεων αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής ενότητας θα είναι αφιερωμένο στο να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα: «Πώς μπορούν οι πόλεις να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση του περιβάλλοντός τους για ποδηλάτες και τους πεζούς;» και «Τι απαιτείται για να ωθήσουμε περισσότερους ανθρώπους στο ποδήλατο και το περπάτημα;». Η εκπαίδευση θα προσφέρει κάποια θεωρία σχετικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί από τις πόλεις, αλλά κυρίως πρόκειται να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα που δίνουν κίνητρα για πεζοπορία και ποδηλασία. Αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς παρέμβασης: Υποδομή: σκληρά και ήπια μέτρα Πολιτικές Μάρκετινγκ και εκστρατείες Κάθε ένα από αυτά παρουσιάζεται με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα ποδηλασίας της πόλης του Bolzano. Σε όλη την εκπαιδευτική ενότητα, θα δοθεί βαρύτητα σε διαδραστικές ομαδικές εργασίες και συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή. Benjamin Auer Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige, Ιταλία 8/12

9 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας Cork City Council & Cork Environmental Forum (1), eltis.org (1), Carlton Reid (1) Οι εκστρατείες βιώσιμης κινητικότητας προσφέρουν την ευκαιρία για αύξηση του ποσοστού των πεζών, ποδηλατών και δημόσιων συγκοινωνιών, χωρίς επενδύσεις σε υποδομές. Αποτελούν επίσης το κλειδί για την επιτυχία κάθε νέας υποδομής, δεδομένου ότι η παροχή υποδομής από μόνη της δύσκολα κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Αυτή η ενότητα θα εισάγει τις αρχές της δημιουργίας αλλαγής συμπεριφοράς κάνοντας εκστρατείες. Στηρίζεται σε αποτελέσματα έρευνας καθώς και σε επιτυχημένες εκστρατείες γνωστών εταιριών. Ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι η παρουσίαση των βασικών στοιχείων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας: θα συζητήσετε και θα δημιουργήσετε το σχέδιο της δικής σας εκστρατείας: ορίζοντας τις ομάδες στόχους σας, προσαρμόζοντας τους στόχους σας, προσδιορίζοντας τους ενδιαφερόμενους φορείς, των οποίων η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχία της καμπάνιας σας, σχεδιάζοντας το μήνυμά σας και την προσέγγιση που θα θέλατε να δώσετε στις ομάδες-στόχο σας εντοπίζοντας τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας και τις μεθόδους για να περάσετε το μήνυμά σας αποφασίζοντας το χρονοδιάγραμμα και τους πόρους που διατίθενται για την εκστρατεία σας δημιουργώντας δείκτες αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης Κάθε βήμα του σεμιναρίου βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές εμπειρίες από προηγούμενες εκστρατείες της χώρας σας και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα γνωρίσετε πολλά παραδείγματα εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας που μπορείτε είτε να προσαρμόσετε άμεσα για δική σας χρήση ή να χρησιμοποιήσετε ως βέλτιστη πρακτική για να στηρίξετε την ανάπτυξη της εκστρατείας σας. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας είναι η εστίαση της σε σας! Μπορείτε να αναμένετε να λάβετε ενεργό μέρος σε πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις μεταξύ σας ως συμμετέχοντες! Robert Pressl Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Αυστρία Karl Reiter Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Αυστρία 9/12

10 8. Εκπαίδευση στην επικοινωνία istockphoto (2), Fischer (1) Η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, στην οποία ζούμε σήμερα, κυρίως σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, μας φέρνει νέες προκλήσεις. Οι αποφάσεις που πριν ήταν απλά βασισμένες σε τεχνικές απόψεις, τις οποίες η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν ζητούσε καν, είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση. Αυτή η φυσική εξέλιξη δημιούργησε την ανάγκη για προετοιμασία και εξοπλισμό με τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας για να αντιμετωπισθούν αυτές οι νέες συνθήκες αβεβαιότητας και ασάφειας. Αυτή η ενότητα προτίθεται να δώσει αυτά τα απαραίτητα εργαλεία σε περιοχές όπου εμφανίζονται μεγάλα προβλήματα πολυπλοκότητας, όπως το περιβάλλον, ο σχεδιασμός ή η διαχείριση. Το μάθημα αποτελείται κατά κύριο λόγο από συζητήσεις και διαδραστικές ασκήσεις, που σας δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία που μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν στην πράξη. Μέσα από το μάθημα θα: 1. Μάθετε και εκτελέσετε τις δεξιότητες επικοινωνίας για περαιτέρω εργασία σε διεπιστημονικές ομάδες και στον ίδιο τον οργανισμό σας ή με άλλους 2. Αποκτήσετε τα εργαλεία διαπραγμάτευσης για την επίλυση προβλημάτων και διαχείριση των συγκρούσεων 3. Εφαρμόσετε αυτές τις ικανότητες και τα εργαλεία στις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής, σε συντονισμένες στρατηγικές δράσης και στην ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας που αναζητούν λύσεις. Ursula Caser MEDIATEDOMAIN, Πορτογαλία Lia Vasconcelos New University of Lisbon, Πορτογαλία 10/12

11 Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για Συμμετοχή σε διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Ημερολόγιο εκπαίδευσης Ιούνιος 2012 Τα επόμενα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του Ρίξτε μια ματιά στο ημερολόγιο των σεμιναρίων στην ιστοσελίδα του TRANSPORT LEARNING για να ενημερωθείτε για τις προσεχείς ημερομηνίες εκπαίδευσης. Ποιος θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση; Συνεργαστείτε με κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα μεταφορών από τη χώρα σας και το εξωτερικό για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων στον τομέα των μεταφορών! Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί σε θέματα κινητικότητας και θα συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οικοδεσπότες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων Οργανισμοί-εταίροι, οι οποίοι προετοιμάζουν, οργανώνουν και συνοδεύουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε κάθε χώρα. Βουλγαρία: Vasil Zlatev, Energy Agency of Plovdiv Ελλάδα: Emily Toumpoulidou, University of Piraeus Research Center, Ουγγαρία: Cecília Lohász, Energiaklub, Ιταλία: Nadi Acunzo, Energy Agency of Naples, Πολωνία: Tomasz Zwoliński, Municipality of Krakow, Πορτογαλίαl: Lara Moura, Occam, Ρουμανία: Ana Dragutescu, The Association for Urban Transition, Ισπανία: Isabela Velázquez, Gea21, Ιουνίου 2012 Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία συμβουλευτική σε δήμους Sibiu, Ρουμανία Εκπαίδευση στην επικοινωνία Bourgas, Βουλγαρία Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας Sevilla, Ισπανία Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων, μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Lisbon, Πορτογαλία Ιουνίου 2012 Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία συμβουλευτική σε δήμους Bourgas, Βουλγαρία Εκπαίδευση στην επικοινωνία Sibiu, Ρουμανία Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας Lisbon, Πορτογαλία Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων, μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Vejer de la Frontera (Cádiz), Ισπανία 11/12

12 Η κοινοπραξία TRANSPORT LEARNING Project partners Training hosts Η κοινοπραξία TRANSPORT LEARNING αποτελείται από 15 εταίρους (πανεπιστήμια, συμβούλους κινητικότητας, οργανισμούς ενέργειας και έναν δήμο) από 13 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Τα πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικού. Οι οργανισμοί ενέργειας και ο δήμος αντιπροσωπεύουν τις ομάδες-στόχους για τις εκπαιδευτικές ενότητες. Επιπλέον, οι συμβουλευτικές εταιρείες κινητικότητας θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική σχεδίαση της εκπαίδευσης. UK DE IT AT SI PL SK HU RO BG Επικοινωνήστε μαζί μας PT ES GR Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έρθετε σε επαφή με την ομάδα του TRANSPORT LEARNING. Επισκεφθείτε το και χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας για να μας στείλετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Συντονισμός: Καθηγητής Udo Becker Technische Universität Dresden TRANSPORT LEARNING Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ξεκίνησε τον Μάιο του 2011 και είναι ένα έργο 32 μηνών, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Imprint: Εκδότης: Technische Universität Dresden εκ μέρους της κοινοπραξίας του TRANSPORT LEARNING, Συντάκτες: Όλοι οι εταίροι του προγράμματος TRANSPORT LEARNING. Επεξεργασία & Γραφικά Σχέδια: Austrian Mobility Research FGM-AMOR. Όροι Χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους συντάκτες. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 12/12

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση

Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση TRANSPORT LEARNING Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν σε 9 γλώσσες Περιεχόμενα Εμπειρίες από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια: Η μέθοδος του TRANSPORT

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE. Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Τηλ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE. Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Τηλ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE Παραδοτέο αρ. 3.6 του έργου SEEMORE Ημερομηνία ετοιμασίας αυτού του εγγράφου: 25.02.2015 Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα