ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ"

Transcript

1

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75% & από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25 %

3 Σελίδα 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΕΤΡΟ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΡΑΣΗ 5 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ -ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , FAΧ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ

4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7 Γενικές αρχές για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 8 Γενικές αρχές του μοντέλου παραγωγής επαγγελματικού περιγράμματος 10 Βασικά σημεία του μοντέλου παραγωγής περιγράμματος εργασίας 11 Λειτουργική ανάλυση 11 Διαβάθμιση των επιπέδων ικανότητας 12 Κριτήρια εργασιακής απόδοσης 13 Εκπαίδευση 15 Δημιουργία του εκπαιδευτικού σχεδίου-προγράμματος σπουδών 15 Γενικά 15 Ομάδα έργου 16 Εκπαιδευτικό σχέδιο 16 Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 17 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 18 Επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 19 Παραγωγή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την μέσω διαδικτύου εκπαίδευση (e-learning) 22 Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής δομής του μαθήματος, δηλαδή σχεδιασμός της κάθε «σελίδας» του «ηλεκτρονικού» μαθήματος. 23 Οργάνωση της «εσωτερικής πλοήγησης», της κάθε σελίδας του μαθήματος αλλά και του συνόλου του μαθήματος. 23 Συγκέντρωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού 24 Τεστ αυτοαξιολόγησης - εργασίες 25 Τελικά διαγωνίσματα ανά θεματική ενότητα 25

5 Σελίδα 4 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο με τους όρους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της πιστοποίησης- Ολοκληρωμένος οδηγός μελέτης 25 Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού καθώς και της πλοήγησης στο μάθημα 26 Εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα 26 Παράδειγμα 1 27 Παράδειγμα 2 27 Παράδειγμα 3 28 Εκπαίδευση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών στη χρήση του μοντέλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 29 Εκπαίδευση ειδικών για τεχνική υποστήριξη 30 Εκπαίδευση εκπαιδευομένων 31 Υλοποίηση της εκπαίδευσης 31 Πιστοποίηση 35 Το μοντέλο της εξ αποστάσεως πιστοποίησης 35 Γενικά 35 Γενικά χαρακτηριστικά του μοντέλου της εξ αποστάσεως πιστοποίησης 35 Τρόπος πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για το σύστημα πιστοποίησης 36 Δήλωση συμμετοχής στην διαδικασία της πιστοποίησης- Υποβολή της αίτησης 37 Εξέταση θεωρίας μέσω πλατφόρμας 38 Επιλογή των εξεταστών-εκπαίδευση των εξεταστών 39 Περιγραφή των διαδικασιών για την ετοιμασία της εξέτασης μέσω της πλατφόρμας 40 Υλοποίηση της πιστοποίησης- διαδικασίες 41 Εργαστηριακή εξέταση 42 Αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου του υποψηφίου 43 Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοση αποτελεσμάτων 43 Συμπεράσματα 45

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 5 Πρόλογος Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί μέρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος δια Βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις ΜΜΕ», το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το έργο στοχεύει στη διάδοση και εμπέδωση της κουλτούρας της δια βίου εκπαίδευσης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω παροχής δυνατοτήτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και δημιουργίας συστημάτων και υποστηρικτικών μηχανισμών εντός και εκτός των επιχειρήσεων που να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη. Ο παρόν Οδηγός συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας III του έργου, στόχος της οποίας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την μετατροπή τους από πιλοτικές εφαρμογές σε θεσμούς πολιτικής απασχόλησης. Σκοπός του παρόντος Οδηγού αποτελεί η παρουσίαση των καλών πρακτικών εξ αποστάσεως κατάρτισης και πιστοποίησης που εφαρμόστηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, σε επιλεγμένες ελληνικές ΜΜΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού τους, τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων και γενικότερα την υιοθέτηση ευέλικτων μηχανισμών κατάρτισης. Ο συγκεκριμένος Οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει μια καλή προσπάθεια ανάδειξης ορθής πρακτικής του συστήματος εξ αποστάσεως κατάρτισης και πιστοποίησης, προσαρμοσμένο σε τεχνικές ειδικότητες Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τεχνομάθεια» Νικόλαος Αντζινάς

7 Σελίδα 6 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 7 Εισαγωγή Το θέμα της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί τα τελευταία χρόνια μείζον πεδίο δημόσιου διαλόγου και πολιτικής παρέμβασης, λόγω των αλλαγών που έχουν συντελεστεί αναφορικά με τις μορφές και τους τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων και εντάσσονται στη στρατηγική της δια βίου μάθησης. Το αντικείμενο της δια βίου μάθησης με τη σειρά του, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων που χαράζουν και εφαρμόζουν πολιτικές, όσο και των πολιτών που καλούνται να προσαρμόζονται μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Από αυτή την άποψη, η επανεξέταση των υφισταμένων και η αναζήτηση νέων (συμπληρωματικών) μεθόδων πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων απασχολεί: τις επιχειρήσεις που προσδοκούν τη θετική συμβολή των αποτελεσμάτων της κατάρτισης στη βελτίωση των οικονομικών και παραγωγικών επιδόσεων των οικονομικών μονάδων, τους εργαζόμενους που προσδοκούν την αναβάθμιση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους ώστε να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη θέση εργασίας και τις αποδοχές τους τους ανέργους, οι οποίοι επενδύουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ένα σημαντικό μέρος των ελπίδων τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους πολίτες που απειλούνται από (ή που ήδη διαβιούν σε) συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και επιδιώκουν ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στη μόρφωση, την εργασία και συνολικά την κοινωνική ζωή όλους τους πολίτες που προσβλέπουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, την αλλαγή και βελτίωση του κοινωνικού, πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος Ειδικότερα με την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης διαμορφώνεται μία ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση απόδοσης αξίας στα προγράμματα κατάρτισης των ανέργων και των εργαζομένων στη χώρα μας που μ αυτό τον τρόπο ενδέχεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης των ανέργων και την ενδυνάμωση των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Για να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα των διαφορετικών μορφών και τρόπων μάθησης που αναπτύσσονται στην κοινωνία της γνώσης, οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα και το κράτος έχουν ήδη διατυπώσει την πολιτική

9 Σελίδα 8 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ βούληση για την ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής τους. (Ν. 3191/2003) Επίσης η σύνδεση της πιστοποίησης των προγραμμάτων δια βίου κατάρτισης με προδιαγεγραμμένα επαγγελματικά περιγράμματα και με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι διαμέσου της ανάπτυξη ενός συστήματος όπου ο ρόλος των κοινωνικών συνομιλητών είναι πρωταγωνιστικός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους στην αγορά εργασίας. Γενικές αρχές για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων Το Σύστημα Πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούνται από τη συμμετοχή σε διαφορετικά προγράμματα δια βίου μάθησης ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής τους, προϋποθέτει τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, την ένταξη των επαγγελματικών προσόντων (επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε κοινά αποδεκτά επαγγελματικά περιγράμματα και την αντιστοίχισή τους με αυτά. Τέλος προϋποθέτει την ανάπτυξη κοινά αποδεκτών, έγκυρων και αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης τους. και την διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας καθώς και στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση σ αυτές τις λειτουργίες. Ένα επαγγελματικό περίγραμμα περιλαμβάνει: Τίτλο, Ορισμό και Περιγραφή Επαγγέλματος Ο τίτλος και ο ορισμός του επαγγέλματος θα πρέπει να είναι επίσημοι και σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα κατάταξης επαγγελμάτων. Ειδικά ο ορισμός των επαγγελμάτων που είναι ρυθμισμένα θα πρέπει να αναφέρεται όπως περιγράφεται στα νομοθετήματα ή τις Συλλογικές Συμβάσεις που το περιγράφουν. Στην περιγραφή του επαγγέλματος περιλαμβάνονται: οι κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες δηλαδή η αποτύπωση / καταγραφή των εργασιών που αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του συγκεκριμένου επαγγέλματος, οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες που θα πρέπει να ασκεί κάποιος στο πλαίσιο των παραπάνω λειτουργιών.

10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 9 Προδιαγραφές του επαγγέλματος Με τον όρο «προδιαγραφές» αναφερόμαστε στον από κοινού (μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων) προσδιορισμό του αναλυτικού καταλόγου των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων που απαιτούνται στο πλαίσιο ενός επαγγέλματος. Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες Εδώ περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά και κατά επίπεδο εκπαίδευσης οι απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ανάλογα με τη φύση και τον χαρακτήρα των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτές μπορούν να διακριθούν σε γενικές, βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Προτεινόμενες Διαδρομές Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι δυνατές διαδρομές που μπορεί να ακολουθηθούν, ώστε να επιτευχθεί η εξειδίκευση σε ένα επάγγελμα. Οι διαδρομές πρέπει να περιλαμβάνουν τους τρόπους, τα μέσα και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να οικοδομηθούν οι απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Διακρίνονται η συμβατική εκπαίδευση στην τάξη, η πρακτική άσκηση, η επαγγελματική εμπειρία αλλά και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τέλος, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των προδιαγραφών των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αντιστοίχιση και διαβάθμισή τους με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων ISCED (International Standard Classification of Education). Με βάση τις παραπάνω αρχές, η Α.Σ. «Τεχνομάθεια» επέλεξε και εφάρμοσε συμβατική και εξ αποστάσεως κατάρτιση και εξ αποστάσεως πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις ειδικεύσεις: «Λήψεις και Εκτυπώσεις με Ψηφιακά Μέσα» και «Ειδικός Κλιματισμού Αυτοκινήτων». Τα βασικά στάδια που περιλάμβανε αυτή η διαδικασία ήταν: 1. Κατασκευή των επαγγελματικών περιγραμμάτων στις παραπάνω ειδικεύσεις. 2. Εφαρμογή συμβατικής και εξ αποστάσεως πιστοποίηση στις παραπάνω ειδικεύσεις. 3. Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσων συμμετείχαν στη διαδικασία κατάρτισης. Η μέθοδος για την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος εργασίας των ειδικοτήτων που επελέγησαν από την Α.Σ. «Τεχνομάθεια», βασίστηκε στις έννοιες της ικανότητας εργασιακής απόδοσης και του επαγγελματικού προτύπου. Η αιτιολόγηση αυτής της απόφασης ήταν ότι είναι λογικότερο να συνδέονται τα επαγγελματικά πρότυπα εργασιακής απόδοσης, με τις ικανότητες του

11 Σελίδα 10 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ανθρώπινου δυναμικού, παρά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα Στην υλοποίηση αυτής της εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, σε δύο σημεία: να μην ταυτιστεί η ανάλυση της εργασίας με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, αλλά να τονιστεί η διάσταση του επαγγέλματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική των διαφορετικών δραστηριοτήτων που το συνθέτουν και να συμπληρωθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης εργασίας, με βιβλιογραφικές πηγές και με μια σύντομη έρευνα γραφείου, ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό αριθμό η υποκειμενική διάσταση των εμπειριών των εμπειρογνωμόνων. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ στις επιλεγμένες από την Α.Σ. «Τεχνομάθεια» ειδικότητες, το οποίο χρησίμευσε για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), καθώς και στην οργάνωση της διαδικασίας πιστοποίησης που ακολούθησε. Γενικές αρχές του μοντέλου παραγωγής επαγγελματικού περιγράμματος Η αναγνώριση των ικανοτήτων εργασιακής απόδοσης 1 και των επαγγελματικών προτύπων 2 ως πολιτική σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εμφανίζεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες στην δεκαετία του Από το 1986 εφαρμόζεται στην Μεγάλη Βρετανία με την εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων (NVQs) και πρόσφατα (2000) στην Ιρλανδία με την θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Προσόντων (National Qualifications Framework). Παράλληλα η προσπάθεια, οι ικανότητες εργασιακής απόδοσης, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και στήριξης των προγραμμάτων κατάρτισης, έχει επηρεάσει στην δεκαετία του 1990 τα εθνικά συστήματα και άλλων χωρών όπως του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Τέλος στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Δανία έχουν υιοθετήσει παρόμοια συστήματα σχεδιασμού της 1 Ικανότητα εργασιακής απόδοσης ορίζεται, ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και αξιών και συμπεριφορών που επιδεικνύονται από έναν εργαζόμενο στο χώρο εργασίας με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων. 2 Επαγγελματικό πρότυπο ορίζεται η εντοπισμένη επαγγελματική απόδοση και οι αντίστοιχες δυνατότητες και ικανότητες εργασιακής απόδοσης που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 11 επαγγελματικής κατάρτισης αν όχι σε επίπεδο εθνικού πλαισίου, σε επίπεδο βιομηχανικών κλάδων ή σε επίπεδο επιχειρήσεων. Στους περισσότερους τομείς απασχόλησης, υπάρχει πάντα ένα αναγνωρισμένο σημείο το οποίο θεωρείται πρότυπο εργασιακής απόδοσης (benchmark) και το οποίο συνδέεται με την επίτευξη των προδιαγραφών που έχουν τεθεί για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία, το πρότυπο εργασιακής απόδοσης σχετίζεται με την τήρηση των προδιαγραφών του ελέγχου ποιότητας ώστε να παραχθεί σωστά ένα προϊόν. Στον τομέα των υπηρεσιών ως πρότυπο εργασιακής απόδοσης μπορεί να θεωρείται η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη. Για την δημιουργία του μοντέλου, οριοθετούνται αρχικά οι ικανότητες εργασιακής απόδοσης που συνθέτουν το περίγραμμα ενός επαγγέλματος ή μιας θέσης εργασίας και στην συνέχεια εντοπίζονται με προσοχή τα κριτήρια που προσδιορίζουν το πρότυπο εργασιακής απόδοσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ακολουθεί: η αντιστοίχηση των ικανοτήτων εργασιακής απόδοσης με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι ώστε να επιτύχουν το προσδιορισμένο πρότυπο εργασιακής απόδοσης, και εντοπίζονται προσεκτικά τα κριτήρια που προσδιορίζουν το πρότυπο εργασιακής απόδοσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών του χώρου και αξιολογούνται ως προς το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης από εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών τους φορέων. Φυσικά το πρότυπο εργασιακής απόδοσης, διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Βασικά σημεία του μοντέλου παραγωγής περιγράμματος εργασίας Λειτουργική ανάλυση Αναλόγως του σκοπού για τον οποίο γίνεται η ανάλυση εργασίας χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες οι οποίες υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα μέσα και τεχνικές. Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ανάλυσης της εργασίας για την καταγραφή των ικανοτήτων εργασιακής απόδοσης θεωρείται η Λειτουργική Ανάλυση (Λ. Α.). Η Λειτουργική Ανάλυση αρχίζει με τον ορισμό του επαγγέλματος και τον προσδιορισμό των βασικών λειτουργιών (functions) που συνθέτουν το επάγγελμα. Στην συνέχεια οι βασικές

13 Σελίδα 12 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ λειτουργίες διαχωρίζονται σε υπο-λειτουργίες (sub-functions) οι οποίες και πάλι ακολουθώντας μια αυστηρά λογική αλληλουχία επιμερίζονται μέχρι το αποτέλεσμα για κάθε λειτουργία να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί. Κάθε μια από τις λειτουργίες αναλύεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να οριοθετηθούν οι επιμέρους λειτουργίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων. Το τελικό στάδιο της ανάλυσης, καλείται Στοιχείο Ικανότητας (Element of Competence) και ουσιαστικά αποτελεί το σημείο εκείνο στο οποίο αναφέρονται τα πρότυπα. (Jessup, 1994) Όπως επισημαίνεται (Clifford,1994), η ανάλυση της θέσης εργασίας ή ενός επαγγελματικού προφίλ με βάση τις λειτουργίες, παρέχει μια ευρύτερη αντίληψη για την έννοια της ικανότητας από ότι οι προηγούμενες προσεγγίσεις, οι οποίες στηρίζονταν κυρίως στα καθήκοντα (tasks) που έπρεπε να εκτελεστούν στο πλαίσιο της θέσης ή του επαγγέλματος. Η έμφαση στις λειτουργίες μεταφέρει το κεντρικό σημείο της ικανότητας εργασιακής απόδοσης από το καθήκον και τις διαδικασίες, στον σκοπό και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό "απελευθερώνει" κατά μία έννοια την περιγραφή της θέσης εργασίας από την τεχνολογία και τις εργασιακές πρακτικές, οι οποίες ούτως ή άλλως αλλάζουν. Η λογική πίσω από την Λειτουργική Ανάλυση είναι ότι οι λειτουργίες δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά στενά συνυφασμένες με το εργασιακό περιβάλλον. Τελικά, η Λειτουργική Ανάλυση περιγράφει, τι θα πρέπει να πετύχουν τα άτομα και όχι τι κάνουν για να το πετύχουν. Διαβάθμιση των επιπέδων ικανότητας Αναπόσπαστο στοιχείο του μοντέλου, αποτελεί η ένταξη των κριτηρίων εργασιακής απόδοσης σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαβάθμισης ικανοτήτων. Η διαφοροποίηση ως προς τα επίπεδα καθορίζεται με βάση το εύρος των αρμοδιοτήτων, την εξειδίκευση και τον βαθμό διοικητικής εμπλοκής που απαιτείται για την επίτευξη των προτύπων εργασιακής απόδοσης. Αναλυτικότερα οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν το βαθμό του επιπέδου αναφέρονται: Στην πολυπλοκότητα των εργασιών Έκταση της διαφορετικότητας των εργασιών Προσωπική υπευθυνότητα και αυτονομία Στην προσωπική αξιοπιστία Συνεργασία με άλλους Υπευθυνότητα για άλλους Στις απαιτήσεις για εφαρμογή Κατανομή πόρων

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 13 Οι παρακάτω ορισμοί παρέχουν ενδεικτικά ένα οδηγό για τον καθορισμό των επιπέδων επαγγελματικών προτύπων: Επίπεδο Ι: ικανότητα στην απόδοση των εργασιακών δραστηριοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα του επαγγέλματος, είναι προβλέψιμοι και παρέχουν ένα ευρύ θεμέλιο. Το επίπεδο θεωρείται κυρίως ως η βάση για επαγγελματική εξέλιξη Επίπεδο ΙΙ: ικανότητα σε ένα ευρύτερο και περισσότερο απαιτητικό φάσμα εργασιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία ατομικής ευθύνης και αυτονομίας μεγαλύτερη του επιπέδου Ι Επίπεδο ΙΙΙ: ικανότητα σε εξειδικευμένα πεδία τα οποία εμπεριέχουν απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και μη καθημερινότητα. Σε κάποια πεδία απαιτείται η ικανότητα εποπτείας Επίπεδο ΙV: ικανότητα στην απόδοση σε εργασιακές δραστηριότητες/ λειτουργίες που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, εξειδίκευση, υψηλή τεχνολογία και εμπεριέχουν σχεδιασμό, επίλυση προβλήματος σε συνδυασμό με σημαντικό βαθμό προσωπικής υπευθυνότητας και αυτονομίας. Στο επίπεδο αυτό απαιτούνται ικανότητες εποπτείας και διοίκησης Επίπεδο V: ικανότητα σε βαθμό υψηλότερο σε όλα τα επαγγελματικά πεδία που περιγράφονται στο επίπεδο 4 Κριτήρια εργασιακής απόδοσης Το στοιχείο της ικανότητας, συνδέεται άμεσα με τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης τα οποία δηλώνουν «τι θα πρέπει να επιτευχθεί ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η απόδοση του κάθε στοιχείου ικανότητας». Με τον τρόπο αυτό τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης ορίζουν το επαγγελματικό πρότυπο. Τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης θα πρέπει πάντοτε, να αναφέρονται σε επιτυχημένα αποτελέσματα και όχι σε διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Οι διαδικασίες μπορεί να ποικίλουν αναλόγως των περιστάσεων, του πλαισίου ή του οργανισμού. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο σκοπός μιας δραστηριότητας είναι να επιτύχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και ότι οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι τεχνικές είναι ένα μέσον για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος και όχι το ίδιο το αποτέλεσμα. Τα επαγγελματικά περιγράμματα που κατασκευάστηκαν με βάση την παραπάνω μέθοδο ήταν αυτό του«ειδικού Κλιματισμού Αυτοκινήτων»και «Λήψεις και Εκτυπώσεις με Ψηφιακά Μέσα».

15 Σελίδα 14 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

16 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 15 Εκπαίδευση Δημιουργία του εκπαιδευτικού σχεδίου-προγράμματος σπουδών Γενικά Με την ολοκλήρωση του επαγγελματικού περιγράμματος, στο οποίο καταγράφηκαν οι γνώσεις και δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχει κάποιος για να πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένο επίπεδο μιας ειδικότητας (π.χ. δεύτερο επίπεδο στην ειδικότητα των ψυκτικών αυτοκινήτων), οργανώθηκε η εκπαίδευση. Για την οργάνωση της εκπαίδευσης εκπονήθηκε ένα σχέδιο, με τρόπο ώστε να μπορεί με την υλοποίησή του να καλύψει όλες τις ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες που περιγράφονταν στο επαγγελματικό περίγραμμα. Γενικά, ένα καλό στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευση θα πρέπει να περιέχει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, τη διαδικασία υλοποίησης της κατάρτισης(πρόγραμμα σπουδών, χρονοπρογραμματισμό όταν έχουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή e-learning κ.λ.π.), τα χαρακτηριστικά των χρηστών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, τον τρόπο που θα γίνει η διαχείριση του προγράμματος. Για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού σχεδίου της εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Α.Σ. «Τεχνομάθεια», χρειάστηκε να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της κατάρτισης, με το επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας; Ποιος θα πάρει μέρος στην κατάρτιση; Ποιο είναι δηλαδή το επίπεδο γνώσεων αυτών που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση; Ποιοι είναι οι στόχοι κατάρτισης για τους συμμετέχοντες; Ποιο θα πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό-επαγγελματικό όφελος για τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση; Ποιοι παράγοντες από αυτούς που αναφέρονται στο επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας είναι οι σημαντικότεροι για να δώσουν άμεση ανταποδοτικότητα στην εργασία των καταρτιζομένων; Πώς η κατάρτιση θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί, και θα παραδοθεί; Ποιος ο αριθμός των ατόμων που θα εκπαιδευτούν; Ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να δοθούν στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση;

17 Σελίδα 16 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ποιο το εκπαιδευτικό και το συνοδευτικό υλικό που θα πρέπει να παραχθεί για την υλοποίηση της εκπαίδευσης; Ποιο το λογισμικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. Flash κ.λ.π); Ποιο το λογισμικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης(π.χ. πλατφόρμα LMS, CMS); Ποιος ο προϋπολογισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της εκπαίδευσης; Ποιες είναι οι πιθανές απειλές, στην επιτυχία του σχεδίου; Πώς θα μετρηθεί η επιστροφή στην επένδυση; Ομάδα έργου Για την εκπόνηση του σχεδίου εκπαίδευσης αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία εμπειρογνωμόνων με διαφορετικές ειδικότητες. Αυτοί ήταν: ειδικοί εκπαιδευτές στην κατάρτιση των ειδικοτήτων που είχαν επιλεγεί από την Α. Σ. «Τεχνομάθεια», δηλαδή ειδικοί στον κλιματισμό αυτοκινήτου και στην λήψη και επεξεργασία με ψηφιακά μέσα ειδικοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού φορέα της κάθε ειδικότητας ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ειδικοί στην παραγωγή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού ειδικοί στα λογισμικά διαχείρισης μαθημάτων και μαθητών (LMS) εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών κέντρων στα οποία θα γινόταν η εκπαίδευση, είτε συμβατική είτε εξ αποστάσεως Οι παραπάνω ειδικοί εμπειρογνώμονες δεν λειτούργησαν ως ομάδα έργου αλλά διατύπωσαν τις απόψεις τους στον Υπεύθυνο του έργου ο οποίος και τις συνέθεσε. Εκπαιδευτικό σχέδιο Το αποτέλεσμα της προηγούμενης εργασίας η εκπόνηση του εκπαιδευτικού σχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονταν: περιγραφή των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα έπρεπε να γραφεί εξ αρχής για τις δύο ειδικότητες που θα έπρεπε να εκπαιδευτούν, αφού δεν υπήρχε έτοιμο υλικό που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του επαγγελματικού περιγράμματος εργασίας

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 17 περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ανθρώπων που θα αναλάμβαναν την εργασία της συγγραφής απόφαση για την υλοποίηση της εκπαίδευσης με μικτή μέθοδο, δηλαδή και συμβατικής και εξ αποστάσεως επιλογή του υλικού που θα έπρεπε να διδαχθεί με την συμβατική μέθοδο και αυτού που θα έπρεπε να διδαχθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την χρήση τεχνολογιών(e-learning) ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της συμβατικής εκπαίδευσης χρονοπρογραμματισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γενικός σχεδιασμός της διαδραστικότητας του υλικού που θα χρησιμοποιείτο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προγραμματισμός για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της προγραμματισμός για τις τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης Με την παράδοση του εκπαιδευτικού σχεδίου υπήρχε η δυνατότητα ανάθεσης και υλοποίησης των επιμέρους τμημάτων του, από τους ειδικούς στον κάθε τομέα. Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Τεχνομάθεια» είχε την υποχρέωση στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαίδευσης, να δημιουργήσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις επιλεγμένες (για πιλοτική εφαρμογή) ειδικότητες: «Λήψεις και Εκτυπώσεις με Ψηφιακά Μέσα» στον κλάδο των φωτογράφων και «Ειδικός Κλιματισμού Αυτοκινήτων» στον κλάδο του αυτοκινήτου. Για την ολοκληρωμένη συγγραφή-παραγωγή του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού, ο υπεύθυνος φορέας του συγκεκριμένου υποέργου (το ΕΑΠ), σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των φορέων που συμμετείχαν στο υποέργο αυτό (ΒΕΑ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), φρόντισε ώστε: Οι συγγραφείς που είχαν αναλάβει τη συγγραφή των εκπαιδευτικών εγχειριδίων να γίνουν γνώστες του επαγγελματικού περιγράμματος της κάθε ειδικότητας, όπως αυτό είχε προκύψει από μια εργασία του ΕΚΕΠΙΣ, ώστε το υλικό που θα συνέγραφαν να ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες αυτών που θα εκπαιδεύαμε στη συνέχεια. Να γίνουν διαδοχικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κλάδων, τα μέλη των οποίων στη συνέχεια θα συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι συγγραφείς να

19 Σελίδα 18 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων, όπως αυτές διατυπώνονταν από τους εκπροσώπους των κλάδων. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του υλικού, εκτός των όσων πιο πάνω αναφέρονται ότι έκαναν για την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τους συγκεκριμένους κλάδους για τους οποίους θα συνέγραφαν εκπαιδευτικό υλικό, συνδύαζαν τη θεωρητική γνώση με την επαγγελματική εμπειρία. Η προετοιμασία που αναφέρθηκε πιο πάνω για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (δημιουργία περιγράμματος εργασίας-συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κλάδων-ειδικοί επιστήμονες συγγραφείς), είχε ως αποτέλεσμα τη συγγραφή εγχειριδίων, τα οποία, με ομολογία πολλών ειδικών, αντίστοιχα δεν υπήρχαν στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα έντυπα που παρήχθησαν, εκτός των κειμένων περιείχαν εικόνες, σχεδιαγράμματα αλλά και πολλές ασκήσεις αξιολόγησης των καταρτιζομένων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Η αξιολόγηση αποτελεί μια ερευνητική δραστηριότητα που αποτελείται από τα παρακάτω κυρίως βήματα: 1. Καθορισμός του προβλήματος (μέσω τιθέμενων ερωτημάτων) 2. Σχεδιασμός της αξιολόγησης (καθορισμός πορείας μεθοδολογίας αξιολόγησης, την οποία θα ακολουθούν προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα) 3. Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης 4. Ανάλυση επεξεργασία ερμηνεία δεδομένων αξιολόγησης 5. Εξαγωγή συμπερασμάτων αξιολόγησης (δηλαδή διαμόρφωση των απαντήσεων στα αρχικά ερωτήματα) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής του πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού, ακολούθησε η τελική αξιολόγησή του. Είναι προφανές ότι το υλικό το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδίου θα έπρεπε να ικανοποιεί τις βασικές αρχές που είχαν αναφερθεί μέσα σ αυτό. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση το εκπαιδευτικό σχέδιο θα έπρεπε να απαντηθούν τα πιο κάτω ερωτήματα: Πόσο τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού ευθυγραμμίζονται με το επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας; Πόσο οι συγγραφείς είχαν λάβει υπ όψιν τους το επίπεδο γνώσεων αυτών, που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση;

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 19 Πόσο οι συγγραφείς είχαν κατορθώσει με το συγκεκριμένο υλικό να προσεγγίσουν τους στόχους της κατάρτισης; Ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό-επαγγελματικό όφελος για τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση από το περιεχόμενο που συνέγραψαν; Πόσο οι συγγραφείς είχαν αναπτύξει το υλικό λαμβάνοντας υπ όψιν τους, τους παράγοντες που αναφέρονται στο επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας ότι είναι οι σημαντικότεροι για να δώσουν άμεση ανταποδοτικότητα στην εργασία των καταρτιζομένων; Πόσο οι συγγραφείς είχαν λάβει υπ όψιν τους το εκπαιδευτικό σχέδιο, ώστε το υλικό να αναπτυχθεί για χρήση στα χρονικά πλαίσια που αυτό προέβλεπε την υλοποίηση της εκπαίδευσης; Πόσο οι συγγραφείς έλαβαν υπ όψιν τους το γεγονός ότι στο εκπαιδευτικό σχέδιο αναφαίρετο ότι η εκπαίδευση θα γίνει με μικτό τρόπο (συμβατική και εξ αποστάσεως ) ώστε να έχουν κατάλληλα αναπτύξει το υλικό με σχετικές αναφορές για την παραγωγή πολυμεσικού υλικού; Η αξιολόγηση του υλικού έδειξε ότι πράγματι ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τα πιο πάνω κριτήρια και ως εκ τούτου ακολούθησε το επόμενο στάδιο που ήταν η παραγωγή του υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Το πρωτογενές συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μέσα από τη διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω παρήχθη και αξιολογήθηκε, παραδόθηκε στον εταίρο που είχε την ευθύνη του μετασχηματισμού του σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-learning εφαρμογή), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Με την παραλαβή του υλικού από τους συγγραφείς του, οι συνεργάτες του ΕΑΠ έκαναν εκ νέου διαδοχικές συναντήσεις με τον συντονιστή εταίρο αλλά και τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων κλάδων, έτσι ώστε να συμφωνήσουν μαζί τους στο υλικό, που τους ενδιέφερε περισσότερο για να μετασχηματιστεί σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και φυσικά να οριστικοποιήσουν, μέσα από την διαδικασία αυτή το εκπαιδευτικό σχέδιο. Για την τελική επιλογή του υλικού που θα μετασχηματιζόταν στη συνέχεια σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι εταίροι έλαβαν υπόψη τους τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σχετικά με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεωρητικά στοιχεία σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν παρουσιαστεί από τον Holmberg ο οποίος με τις θέσεις του συνέβαλε στο να διακριθεί το

21 Σελίδα 20 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη συμβατική εκπαίδευση (Keegan, 2001). Σύμφωνα με τη θεωρία του Holmberg η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα είδος καθοδηγούμενης συζήτησης που στοχεύει στη διευκόλυνση της μάθησης. Το υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αναπτύσσεται στην βάση αυτού του καθοδηγούμενου διαλόγου εμφανίζει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά (Holmberg, 1983; Νικητοπούλου, 2003): Παρουσιάζει το μαθησιακό αντικείμενο με τρόπο κατανοητό, χρησιμοποιώντας σαφή, απλή γλώσσα, ύφος που διαβάζεται εύκολα, ελεγχόμενη ποσότητα παροχής πληροφοριών. Δίνει συμβουλές και υποδείξεις στον διδασκόμενο για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αποφύγει, σε ποια σημεία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και για ποιο λόγο. Τον προτρέπει να ανταλλάξει απόψεις, να διατυπώσει κρίσεις και ερωτήματα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει αποδεκτό και τι να απορριφθεί. Επιχειρεί να εμπλέξει συναισθηματικά τον εκπαιδευόμενο, ώστε να αναπτύξει προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο και τα προβλήματα που αυτό θέτει. Χρησιμοποιεί προσωπικό ύφος. Δηλώνει με σαφήνεια τα σημεία όπου αλλάζει το θέμα με υπότιτλους ή με χρήση διαφορετικών τυπογραφικών στοιχείων ή στην περίπτωση του οπτικοακουστικού υλικού με παύσεις ή με εναλλαγή των εκφωνητών. Το υλικό που συντάσσεται με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι ελκύει τους εκπαιδευόμενους, τους παρακινεί να το μελετήσουν και διευκολύνει τη μελέτη τους. Η συμβολή του Holmberg στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μεγάλη και απετέλεσε την βάση για τις έρευνες και άλλων μελετητών τη δεκαετία του 1970, όπως οι Baath, Flinck και Wangdahl (Keegan, 2001). Ο Baath τόνισε κυρίως τη σπουδαιότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας στην εκπαίδευση από απόσταση και το ρόλο του καθηγητή συμβούλου. Δεν επιχείρησε όμως να διατυπώσει ένα συνολικό θεωρητικό πλαίσιο και εξέτασε τα εξής βασικά σημεία: Τη σχέση της συχνότητας υποβολής εργασιών προς τη συχνότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας. Την αντικατάσταση των εργασιών που αξιολογούνται από τον διδάσκοντα από τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Την εισαγωγή ασκήσεων που αξιολογούνται από υπολογιστή ως μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας. Συνδυάζοντας τις θεωρίες των διαφόρων μελετητών, επιλέχθηκε το διδακτικό υλικό, τόσο το έντυπο όσο και το οπτικοακουστικό ή το ηλεκτρονικό, να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να

22 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 21 συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερα χαρακτηριστικά της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Να προσομοιώνει δηλαδή, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την εκπαιδευτική αλληλεπίδραση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένων που αναπτύσσεται στην συμβατική εκπαίδευση. Οι υπεύθυνοι για τον μετασχηματισμό του συμβατικού υλικού σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεώρησαν τις επόμενες αρχές ως βάση για την εργασία τους: Το εκπαιδευτικό υλικό να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταρτιζόμενους. Το εκπαιδευτικό υλικό να μην είναι από τα πρώτα κεφάλαια, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στη λογική του μοντέλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και στη λειτουργία της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείτο για την εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό υλικό να μην είναι θεωρητικό, ώστε να δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή πολυμεσικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό να είναι τέτοιο, που η επιλογή του να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυμεσικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Με την επιλογή του τμήματος εκείνου του υλικού που θα μετασχηματίζετο σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι υπεύθυνοι για την εργασία αυτή άρχισαν: Τη διεξοδική μελέτη το υλικού, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για το υλικό που θα έπρεπε να διαμορφώσουν. Προχώρησαν στη διαμόρφωση παραδοθέντος συμβατικού υλικού σε υλικό για συμβατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς του υλικού: για να ενημερωθούν για ειδικά θέματα που αφορούσαν το περιεχόμενο. για να εμπλουτίσουν το υλικό με φωτογραφίες. για να επιβεβαιώσουν την επιστημονική ορθότητα των κειμένων που διαμόρφωσαν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας υπήρχε έτοιμο πλέον το έντυπο υλικό με το οποίο μπορούσε να γίνει η συμβατική κατάρτιση αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής του ηλεκτρονικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-learning).

23 Σελίδα 22 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Παραγωγή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την μέσω διαδικτύου εκπαίδευση (e-learning) Έχοντας ολοκληρωθεί η προηγούμενη φάση της μετατροπής του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους ειδικούς συνεργάτες του φορέα που είχε αναλάβει αυτό το έργο, την ομάδα αυτών των ειδικών πλαισίωσε μια ακόμη ομάδα ειδικών, αυτών της πληροφορικής. Δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτό δύο ομάδες με διακριτούς ρόλους, δηλαδή: 1. H ομάδα των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελείτο από: εκπαιδευτικούς με ειδίκευση σε θέματα διδακτικής και γνώση της θεωρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς με γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευτικούς με γνώσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας έναν ψυχολόγο με ειδίκευση σε θέματα γνωστικής ψυχολογίας φιλόλογο για τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων 2. Η ομάδα των τεχνικών, η οποία αποτελείτο από: προγραμματιστές, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη μελέτη των δυνατοτήτων της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιούσαμε για την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου προγραμματιστές με ειδικές γνώσεις στα εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για e- learning εφαρμογές γραφίστες, ειδικούς όμως στη χρήση τεχνολογιών για την παραγωγή πολυμεσικού υλικού τεχνικούς, οι οποίοι είχαν επίσης γνώσεις επεξεργασίας και ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου. Επικεφαλής των ομάδων ήταν ο υπεύθυνος του έργου παραγωγής του υλικού, ο οποίος, έχοντας γνώσεις πληροφορικής και εκπαίδευσης (εκπαιδευτικός τεχνολόγος), καθώς και του εκπαιδευτικού σχεδίου, μπορούσε να συντονίζει το έργο της παραγωγής. Στο σχεδιασμό του πολυμεσικού υλικού, εκτός των άλλων που ήδη αναφέρθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και οι αρχές της γνωστικής ψυχολογίας (υπήρχε ειδικός στην ομάδα), εφόσον οι γνωστικές θεωρίες μάθησης βοηθούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό τέτοιας μορφής υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό είχε σκοπό την αποτελεσματική μάθηση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και τη βελτίωση των στρατηγικών μνήμης των μαθητών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις διαδικασίες της προσοχής, έγινε χρήση συγκεκριμένων ζωντανών χρωμάτων για το φόντο των ιστοσελίδων και υπογράμμιση των βασικών ιδεών. Επιπλέον, έγινε χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να εγκαθίστανται οι πληροφορίες στη μνήμη πιο αποτελεσματικά. Στόχος ήταν να διατηρηθούν οι πληροφορίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τόση

24 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 23 ώρα, ώστε να περάσουν στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Η λεπτομερής επανάληψη, δηλαδή η δημιουργία οπτικών εικόνων των αντικειμένων που αναφέρονται στο κείμενο, επιτεύχθηκε μέσα από τη χρήση εικόνων σχετικών με το κάθε κεφάλαιο. Οι ενέργειες, οι οποίες σε γενικές γραμμές έγιναν από τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ήταν: Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής δομής του μαθήματος, δηλαδή σχεδιασμός της κάθε «σελίδας» του «ηλεκτρονικού» μαθήματος. Στη φάση αυτή έγινε μια πρώτη προσέγγιση του τρόπου που θα έπρεπε να παρουσιαστεί το υλικό στο LMS. Έγινε η σχεδίαση του χώρου που θα καταλαμβάνει το κάθε μάθημα και η θέση που θα βρίσκεται το κάθε ένα από τα τμήματά του. Έγινε ένα πρώτο σχέδιο στο οποίο έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις και διορθώσεις, έγινε η διάγνωση των δυσκολιών της ανάπτυξης και ουσιαστικά προετοιμάστηκε η ομάδα για την επόμενη φάση που είναι από τις δυσκολότερες και είναι η σχεδίαση της πλοήγησης στο μάθημα. Όλα τα LMS έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν την δομή ενός μαθήματος όμως επειδή το κάθε μάθημα είναι μοναδικό αλλά και η ομάδα που θα εκπαιδευτή με αυτό έχει κάθε φορά τις δικές της ιδιαιτερότητες χρειάζεται σχεδιασμός του τρόπου που θα πλοηγούνται οι εκπαιδευόμενοι στο μάθημα. Στη διάρκεια αυτού του σχεδιασμού καταγράφηκε με λεπτομέρεια το τι ακριβώς θα περιείχε η κάθε σελίδα εκπαίδευσης που θα έβλεπε ο καταρτιζόμενος. Από τη διαδικασία αυτή φυσικά προέκυψαν και καταγράφηκαν οι ανάγκες παραγωγής του πολυμεσικού υλικού που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε. Λέγοντας «πολυμεσικό υλικό» εννοούμε υλικό, το οποίο έχει παραχθεί με τη χρήση: video, flash, ηχογράφησης κ.λ.π. Ο σχεδιασμός του πολυμεσικού υλικού έγινε με πολλή προσοχή και μελέτη προκειμένου να ενταχθεί, όπου ήταν εκπαιδευτικά απαραίτητο. Δεν έγινε κατάχρηση του πολυμεσικού υλικού, για να μην αποπροσανατολιστεί ο εκπαιδευόμενος από τον αρχικό στόχο του μαθήματος. Το πολυμεσικό υλικό που δημιουργήθηκε, είχε ρόλο επεξηγηματικό του κειμένου. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αυτού το κάθε μέλος της ομάδας των τεχνικών ήξερε τι υλικό θα έπρεπε να παράγει για την ολοκλήρωση του έργου. Οργάνωση της «εσωτερικής πλοήγησης», της κάθε σελίδας του μαθήματος αλλά και του συνόλου του μαθήματος. Η πλοήγηση, ο τρόπος δηλαδή που μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να κινηθεί μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό, είναι κατά την αμερικανική ένωση κατασκευαστών εκπαιδευτικού υλικού ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας εφαρμογής.

25 Σελίδα 24 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ειδικότερα, με τον σχεδιασμό αυτόν λύθηκαν προβλήματα του τύπου: Τι θα περιλαμβάνει το μενού. Πώς θα ανοίγει το μενού. Πώς θα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να πάει εμπρός ή πίσω στα περιεχόμενα. Αν θα υπάρχει η δυνατότητα το κείμενο να είναι μεγαλύτερο από τη σελίδα και να είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να «κατέβει» στη σελίδα ή θα μπορεί με ένα βέλος κάτω δεξιά να μετακινηθεί σε επόμενη σελίδα. Πώς θα εμφανίζονται οι υπερσυνδέσεις και πώς θα γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει υπερσύνδεση. Πού θα μπαίνει η διαδικασία λειτουργίας του ήχου αν υπάρχει. Πώς θα καταλαβαίνει ο χρήστης-εκπαιδευόμενος ότι υπάρχει πολυμεσικό υλικό, με το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αλληλεπιδράσει Συγκέντρωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού Συγκέντρωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού (έρευνα βιβλιογραφίας, πηγών από το internet, κλπ.), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναφορών και άμεσων συνδέσεων σε σελίδες του διαδικτύου με σχετικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Εγκατάσταση του υλικού στην πλατφόρμα Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών είχε πλέον παραχθεί το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου της Τεχνομάθειας, το efront. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί ο όρος «πλατφόρμα» 3, ώστε ό,τι πιο κάτω θα γραφεί να γίνεται κατανοητό. Με την εγκατάσταση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα άρχισε η περίοδος του ελέγχου του υλικού από τους ειδικούς για τυχόν λάθη, τεχνικά προβλήματα, αβλεψίες του σχεδιασμού κ.λ.π. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου έγιναν πολλές διορθώσεις μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, που ήταν η τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό υπάρχει στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «Τεχνομάθεια» (www.technomatheia.gr). Στην τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού υπήρχαν ακόμη: 3 Πλατφόρμα στην εκπαιδευτική τεχνολογία ονομάζεται ένα λογισμικό, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί με σχετικά απλό τρόπο, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Το λογισμικό αυτό μπορεί φυσικά να «τρέξει» στο διαδίκτυο, ώστε με τη χρήση του να είναι δυνατή η υλοποίηση μιας εφαρμογής e-learning.

26 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 25 Τεστ αυτοαξιολόγησης - εργασίες Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της όλης διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού μέσω αυτής ο καταρτιζόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατανοήσει, εάν έχει πλησιάσει τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τα τεστ αυτοαξιολόγησης αποτέλεσαν οδηγό για τον καταρτιζόμενο στη διάρκεια της εκπαίδευσης και ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός στο να θεωρήσει ότι έχει ολοκληρώσει μια ενότητα, με τη σιγουριά ότι κατέχει στο μέτρο των επιθυμητών εκπαιδευτικών στόχων το υλικό. Αν με τα τεστ ο καταρτιζόμενος μπορούσε να ελέγξει το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευτικού υλικού, οι εργασίες του έδωσαν το μέτρο της δημιουργικής γνώσης του κειμένου αυτού. Με την εκπόνηση των εργασιών ο καταρτιζόμενος (αλλά και ο εισηγητής που τον παρακολουθούσε) μπορούσε να διαπιστώσει το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευτικού υλικού, αφού του ζητήθηκε να λειτουργήσει δημιουργικά με αυτό. Τελικά διαγωνίσματα ανά θεματική ενότητα Με τα διαγωνίσματα αυτά ο καταρτιζόμενος είχε την δυνατότητα να ελέγχει συνολικά τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια μελέτης του συγκεκριμένου κεφαλαίου αλλά το σημαντικότερο να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των διαδραστικών ερωτήσεων που υπήρχαν στα διαγωνίσματα αυτά. Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο με τους όρους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της πιστοποίησης- Ολοκληρωμένος οδηγός μελέτης Στο έντυπο αυτό δόθηκαν οι απαντήσεις στους εκπαιδευόμενους στα παρακάτω ερωτήματα: Πώς θα μελετήσω; Πώς θα αξιολογηθώ; Πώς θα επικοινωνήσω με τους συναδέλφους και τους καθηγητές μου; Πόσο χρόνο θα έχω στη διάθεσή μου για την ολοκλήρωση της online ενότητας; Ουσιαστικά στο έντυπο αυτό δόθηκαν οι οδηγίες για το εκπαιδευτικό σχέδιο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι καταρτιζόμενοι στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Επίσης, δόθηκε ένα ακόμα έντυπο συμπληρωματικό του πρώτου εντύπου, που αποτέλεσε βοήθημα, το οποίο απαντούσε στα ερωτήματα: Πώς να μελετήσω αποτελεσματικότερα; Πώς να κρατήσω σημειώσεις; Πώς να διαχειριστώ τον χρόνο μου;

27 Σελίδα 26 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Πώς θα αξιολογηθώ; Προσωπικός φάκελος Θεωρώντας ότι οι καταρτιζόμενοι είχαν πιθανόν πολύ καιρό να παρακολουθήσουν μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, με το έντυπο αυτό τους δόθηκε η δυνατότητα να οργανώσουν τους ρυθμούς τους στη μελέτη, ώστε αυτή να γίνει αποδοτικότερη και έτσι να επιτύχουν ένα καλό αποτέλεσμα στην πιστοποίηση. Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού καθώς και της πλοήγησης στο μάθημα Στο έντυπο αυτό έγινε μια λεπτομερής καταγραφή του περιβάλλοντος εργασίας της πλατφόρμας, με την οποία εκπαιδεύτηκαν οι καταρτιζόμενοι. Θεωρώντας ότι η εκπαίδευση στην πλατφόρμα πιθανόν να τους άφηνε ερωτήματα που θα τους δυσκόλευαν στην ολοκλήρωση του μαθήματος, δημιουργήσαμε μια «βοήθεια», στην οποία ο καταρτιζόμενος μπορούσε να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή για τη λύση προβλημάτων που αφορούσαν τη χρήση του λογισμικού. Η βοήθεια αυτή σκόπιμα έγινε σε έντυπη μορφή γιατί αποτελεί πιο φιλικό μέσο για τους καταρτιζόμενους. Εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα Με την ολοκλήρωση της παραγωγής του ηλεκτρονικού υλικού άρχισε η εισαγωγή του στην πλατφόρμα. Η διαδικασία της εισαγωγής του υλικού στην πλατφόρμα, η οποία για λόγους κατανόησης έχει χωριστεί με τον τρόπο αυτό στο συγκεκριμένο κείμενο, δεν έγινε με αυτόν ακριβώς τον γραμμικό τρόπο που περιγράφεται εδώ αφού παράλληλα με την ανάπτυξη του υλικού οι ειδικοί, θα έπρεπε να ελέγχουν κάθε φορά αν αυτό που παρήγαγε η ομάδα έργου ήταν δυνατό να «τρέξει» στην πλατφόρμα, με απλά λόγια αν ήταν συμβατό με τις απαιτήσεις της πλατφόρμας. Η εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα αλλά κατά κάποιο τρόπο μηχανιστική αφού όλα είναι έτοιμα και απλά, ένας ειδικός καταχωρεί το υλικό το οποίο έχει σχεδιαστεί στο σύνολό του. Αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι οι εικόνες που ακολουθούν και στις οποίες μπορεί να δει κάποιος μια τελική σελίδα εκπαίδευσης, χωρίς φυσικά να μπορεί να ακούσει τους ήχους ή να ενεργοποιήσει τις υπόλοιπες λειτουργίες που αυτή περιείχε.

28 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 27 Παράδειγμα 1 Στην πιο πάνω εικόνα μπορείτε να δείτε την τελική σελίδα εκπαίδευσης η οποία περιλαμβάνει: Ήχο-μπορεί ο κάθε καταρτιζόμενος να ακούσει το κείμενο που βλέπει στην οθόνη του. Υπερσυνδέσμους - τα κίτρινα γράμματα οδηγούν σε αντίστοιχες με την περιγραφή εικόνες δίνοντας την ευκαιρία στον καταρτιζόμενονα αντιληφθεί πλήρως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ως να υπήρχε εισηγητής ο οποίος θα του έδειχνε τις αντίστοιχες εικόνες. Παράδειγμα 2 Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε τον τρόπο πλοήγησης των μαθητών

29 Σελίδα 28 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Παράδειγμα 3

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

expertin e-learning center Διαδικτυακό σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης

expertin e-learning center Διαδικτυακό σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης expertin e-learning center Διαδικτυακό σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης ExpertIN - Κεντρική Διοίκηση Digital Business Networks (DBN) Ltd. Ικαρίας 7, Περιστέρι Αττικής - Τ.Κ. 12132 -

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : α) Διδακτικοί στόχοι Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση: να περιγράφουν την γενική μορφή της επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα