ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ"

Transcript

1

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75% & από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε ποσοστό 25 %

3 Σελίδα 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο ΠΑΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL. ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΜΕΤΡΟ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΡΑΣΗ 5 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ -ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , FAΧ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ

4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7 Γενικές αρχές για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 8 Γενικές αρχές του μοντέλου παραγωγής επαγγελματικού περιγράμματος 10 Βασικά σημεία του μοντέλου παραγωγής περιγράμματος εργασίας 11 Λειτουργική ανάλυση 11 Διαβάθμιση των επιπέδων ικανότητας 12 Κριτήρια εργασιακής απόδοσης 13 Εκπαίδευση 15 Δημιουργία του εκπαιδευτικού σχεδίου-προγράμματος σπουδών 15 Γενικά 15 Ομάδα έργου 16 Εκπαιδευτικό σχέδιο 16 Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 17 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 18 Επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 19 Παραγωγή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την μέσω διαδικτύου εκπαίδευση (e-learning) 22 Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής δομής του μαθήματος, δηλαδή σχεδιασμός της κάθε «σελίδας» του «ηλεκτρονικού» μαθήματος. 23 Οργάνωση της «εσωτερικής πλοήγησης», της κάθε σελίδας του μαθήματος αλλά και του συνόλου του μαθήματος. 23 Συγκέντρωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού 24 Τεστ αυτοαξιολόγησης - εργασίες 25 Τελικά διαγωνίσματα ανά θεματική ενότητα 25

5 Σελίδα 4 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο με τους όρους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της πιστοποίησης- Ολοκληρωμένος οδηγός μελέτης 25 Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού καθώς και της πλοήγησης στο μάθημα 26 Εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα 26 Παράδειγμα 1 27 Παράδειγμα 2 27 Παράδειγμα 3 28 Εκπαίδευση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών στη χρήση του μοντέλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 29 Εκπαίδευση ειδικών για τεχνική υποστήριξη 30 Εκπαίδευση εκπαιδευομένων 31 Υλοποίηση της εκπαίδευσης 31 Πιστοποίηση 35 Το μοντέλο της εξ αποστάσεως πιστοποίησης 35 Γενικά 35 Γενικά χαρακτηριστικά του μοντέλου της εξ αποστάσεως πιστοποίησης 35 Τρόπος πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για το σύστημα πιστοποίησης 36 Δήλωση συμμετοχής στην διαδικασία της πιστοποίησης- Υποβολή της αίτησης 37 Εξέταση θεωρίας μέσω πλατφόρμας 38 Επιλογή των εξεταστών-εκπαίδευση των εξεταστών 39 Περιγραφή των διαδικασιών για την ετοιμασία της εξέτασης μέσω της πλατφόρμας 40 Υλοποίηση της πιστοποίησης- διαδικασίες 41 Εργαστηριακή εξέταση 42 Αξιολόγηση του προσωπικού φακέλου του υποψηφίου 43 Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοση αποτελεσμάτων 43 Συμπεράσματα 45

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 5 Πρόλογος Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί μέρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος δια Βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις ΜΜΕ», το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το έργο στοχεύει στη διάδοση και εμπέδωση της κουλτούρας της δια βίου εκπαίδευσης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω παροχής δυνατοτήτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και δημιουργίας συστημάτων και υποστηρικτικών μηχανισμών εντός και εκτός των επιχειρήσεων που να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη. Ο παρόν Οδηγός συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας III του έργου, στόχος της οποίας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την μετατροπή τους από πιλοτικές εφαρμογές σε θεσμούς πολιτικής απασχόλησης. Σκοπός του παρόντος Οδηγού αποτελεί η παρουσίαση των καλών πρακτικών εξ αποστάσεως κατάρτισης και πιστοποίησης που εφαρμόστηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, σε επιλεγμένες ελληνικές ΜΜΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού τους, τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων και γενικότερα την υιοθέτηση ευέλικτων μηχανισμών κατάρτισης. Ο συγκεκριμένος Οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει μια καλή προσπάθεια ανάδειξης ορθής πρακτικής του συστήματος εξ αποστάσεως κατάρτισης και πιστοποίησης, προσαρμοσμένο σε τεχνικές ειδικότητες Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τεχνομάθεια» Νικόλαος Αντζινάς

7 Σελίδα 6 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 7 Εισαγωγή Το θέμα της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί τα τελευταία χρόνια μείζον πεδίο δημόσιου διαλόγου και πολιτικής παρέμβασης, λόγω των αλλαγών που έχουν συντελεστεί αναφορικά με τις μορφές και τους τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων και εντάσσονται στη στρατηγική της δια βίου μάθησης. Το αντικείμενο της δια βίου μάθησης με τη σειρά του, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων που χαράζουν και εφαρμόζουν πολιτικές, όσο και των πολιτών που καλούνται να προσαρμόζονται μέσω της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Από αυτή την άποψη, η επανεξέταση των υφισταμένων και η αναζήτηση νέων (συμπληρωματικών) μεθόδων πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων απασχολεί: τις επιχειρήσεις που προσδοκούν τη θετική συμβολή των αποτελεσμάτων της κατάρτισης στη βελτίωση των οικονομικών και παραγωγικών επιδόσεων των οικονομικών μονάδων, τους εργαζόμενους που προσδοκούν την αναβάθμιση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους ώστε να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη θέση εργασίας και τις αποδοχές τους τους ανέργους, οι οποίοι επενδύουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ένα σημαντικό μέρος των ελπίδων τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους πολίτες που απειλούνται από (ή που ήδη διαβιούν σε) συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και επιδιώκουν ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στη μόρφωση, την εργασία και συνολικά την κοινωνική ζωή όλους τους πολίτες που προσβλέπουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, την αλλαγή και βελτίωση του κοινωνικού, πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος Ειδικότερα με την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης διαμορφώνεται μία ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση απόδοσης αξίας στα προγράμματα κατάρτισης των ανέργων και των εργαζομένων στη χώρα μας που μ αυτό τον τρόπο ενδέχεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης των ανέργων και την ενδυνάμωση των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Για να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα των διαφορετικών μορφών και τρόπων μάθησης που αναπτύσσονται στην κοινωνία της γνώσης, οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα και το κράτος έχουν ήδη διατυπώσει την πολιτική

9 Σελίδα 8 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ βούληση για την ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής τους. (Ν. 3191/2003) Επίσης η σύνδεση της πιστοποίησης των προγραμμάτων δια βίου κατάρτισης με προδιαγεγραμμένα επαγγελματικά περιγράμματα και με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι καταρτιζόμενοι διαμέσου της ανάπτυξη ενός συστήματος όπου ο ρόλος των κοινωνικών συνομιλητών είναι πρωταγωνιστικός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους στην αγορά εργασίας. Γενικές αρχές για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων Το Σύστημα Πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούνται από τη συμμετοχή σε διαφορετικά προγράμματα δια βίου μάθησης ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησής τους, προϋποθέτει τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, την ένταξη των επαγγελματικών προσόντων (επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε κοινά αποδεκτά επαγγελματικά περιγράμματα και την αντιστοίχισή τους με αυτά. Τέλος προϋποθέτει την ανάπτυξη κοινά αποδεκτών, έγκυρων και αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης τους. και την διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας καθώς και στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση σ αυτές τις λειτουργίες. Ένα επαγγελματικό περίγραμμα περιλαμβάνει: Τίτλο, Ορισμό και Περιγραφή Επαγγέλματος Ο τίτλος και ο ορισμός του επαγγέλματος θα πρέπει να είναι επίσημοι και σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα κατάταξης επαγγελμάτων. Ειδικά ο ορισμός των επαγγελμάτων που είναι ρυθμισμένα θα πρέπει να αναφέρεται όπως περιγράφεται στα νομοθετήματα ή τις Συλλογικές Συμβάσεις που το περιγράφουν. Στην περιγραφή του επαγγέλματος περιλαμβάνονται: οι κύριες και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες δηλαδή η αποτύπωση / καταγραφή των εργασιών που αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του συγκεκριμένου επαγγέλματος, οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες που θα πρέπει να ασκεί κάποιος στο πλαίσιο των παραπάνω λειτουργιών.

10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 9 Προδιαγραφές του επαγγέλματος Με τον όρο «προδιαγραφές» αναφερόμαστε στον από κοινού (μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων) προσδιορισμό του αναλυτικού καταλόγου των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων και καθηκόντων που απαιτούνται στο πλαίσιο ενός επαγγέλματος. Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες Εδώ περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά και κατά επίπεδο εκπαίδευσης οι απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ανάλογα με τη φύση και τον χαρακτήρα των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτές μπορούν να διακριθούν σε γενικές, βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Προτεινόμενες Διαδρομές Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι δυνατές διαδρομές που μπορεί να ακολουθηθούν, ώστε να επιτευχθεί η εξειδίκευση σε ένα επάγγελμα. Οι διαδρομές πρέπει να περιλαμβάνουν τους τρόπους, τα μέσα και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να οικοδομηθούν οι απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Διακρίνονται η συμβατική εκπαίδευση στην τάξη, η πρακτική άσκηση, η επαγγελματική εμπειρία αλλά και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τέλος, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των προδιαγραφών των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αντιστοίχιση και διαβάθμισή τους με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης των εκπαιδευτικών συστημάτων ISCED (International Standard Classification of Education). Με βάση τις παραπάνω αρχές, η Α.Σ. «Τεχνομάθεια» επέλεξε και εφάρμοσε συμβατική και εξ αποστάσεως κατάρτιση και εξ αποστάσεως πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις ειδικεύσεις: «Λήψεις και Εκτυπώσεις με Ψηφιακά Μέσα» και «Ειδικός Κλιματισμού Αυτοκινήτων». Τα βασικά στάδια που περιλάμβανε αυτή η διαδικασία ήταν: 1. Κατασκευή των επαγγελματικών περιγραμμάτων στις παραπάνω ειδικεύσεις. 2. Εφαρμογή συμβατικής και εξ αποστάσεως πιστοποίηση στις παραπάνω ειδικεύσεις. 3. Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσων συμμετείχαν στη διαδικασία κατάρτισης. Η μέθοδος για την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος εργασίας των ειδικοτήτων που επελέγησαν από την Α.Σ. «Τεχνομάθεια», βασίστηκε στις έννοιες της ικανότητας εργασιακής απόδοσης και του επαγγελματικού προτύπου. Η αιτιολόγηση αυτής της απόφασης ήταν ότι είναι λογικότερο να συνδέονται τα επαγγελματικά πρότυπα εργασιακής απόδοσης, με τις ικανότητες του

11 Σελίδα 10 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ανθρώπινου δυναμικού, παρά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα Στην υλοποίηση αυτής της εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, σε δύο σημεία: να μην ταυτιστεί η ανάλυση της εργασίας με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, αλλά να τονιστεί η διάσταση του επαγγέλματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική των διαφορετικών δραστηριοτήτων που το συνθέτουν και να συμπληρωθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης εργασίας, με βιβλιογραφικές πηγές και με μια σύντομη έρευνα γραφείου, ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό αριθμό η υποκειμενική διάσταση των εμπειριών των εμπειρογνωμόνων. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η ανάλυση του επαγγελματικού προφίλ στις επιλεγμένες από την Α.Σ. «Τεχνομάθεια» ειδικότητες, το οποίο χρησίμευσε για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (συμβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), καθώς και στην οργάνωση της διαδικασίας πιστοποίησης που ακολούθησε. Γενικές αρχές του μοντέλου παραγωγής επαγγελματικού περιγράμματος Η αναγνώριση των ικανοτήτων εργασιακής απόδοσης 1 και των επαγγελματικών προτύπων 2 ως πολιτική σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εμφανίζεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες στην δεκαετία του Από το 1986 εφαρμόζεται στην Μεγάλη Βρετανία με την εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων (NVQs) και πρόσφατα (2000) στην Ιρλανδία με την θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Προσόντων (National Qualifications Framework). Παράλληλα η προσπάθεια, οι ικανότητες εργασιακής απόδοσης, να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και στήριξης των προγραμμάτων κατάρτισης, έχει επηρεάσει στην δεκαετία του 1990 τα εθνικά συστήματα και άλλων χωρών όπως του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Τέλος στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Δανία έχουν υιοθετήσει παρόμοια συστήματα σχεδιασμού της 1 Ικανότητα εργασιακής απόδοσης ορίζεται, ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και αξιών και συμπεριφορών που επιδεικνύονται από έναν εργαζόμενο στο χώρο εργασίας με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων. 2 Επαγγελματικό πρότυπο ορίζεται η εντοπισμένη επαγγελματική απόδοση και οι αντίστοιχες δυνατότητες και ικανότητες εργασιακής απόδοσης που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 11 επαγγελματικής κατάρτισης αν όχι σε επίπεδο εθνικού πλαισίου, σε επίπεδο βιομηχανικών κλάδων ή σε επίπεδο επιχειρήσεων. Στους περισσότερους τομείς απασχόλησης, υπάρχει πάντα ένα αναγνωρισμένο σημείο το οποίο θεωρείται πρότυπο εργασιακής απόδοσης (benchmark) και το οποίο συνδέεται με την επίτευξη των προδιαγραφών που έχουν τεθεί για την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία, το πρότυπο εργασιακής απόδοσης σχετίζεται με την τήρηση των προδιαγραφών του ελέγχου ποιότητας ώστε να παραχθεί σωστά ένα προϊόν. Στον τομέα των υπηρεσιών ως πρότυπο εργασιακής απόδοσης μπορεί να θεωρείται η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη. Για την δημιουργία του μοντέλου, οριοθετούνται αρχικά οι ικανότητες εργασιακής απόδοσης που συνθέτουν το περίγραμμα ενός επαγγέλματος ή μιας θέσης εργασίας και στην συνέχεια εντοπίζονται με προσοχή τα κριτήρια που προσδιορίζουν το πρότυπο εργασιακής απόδοσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ακολουθεί: η αντιστοίχηση των ικανοτήτων εργασιακής απόδοσης με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι ώστε να επιτύχουν το προσδιορισμένο πρότυπο εργασιακής απόδοσης, και εντοπίζονται προσεκτικά τα κριτήρια που προσδιορίζουν το πρότυπο εργασιακής απόδοσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών του χώρου και αξιολογούνται ως προς το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης από εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών τους φορέων. Φυσικά το πρότυπο εργασιακής απόδοσης, διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Βασικά σημεία του μοντέλου παραγωγής περιγράμματος εργασίας Λειτουργική ανάλυση Αναλόγως του σκοπού για τον οποίο γίνεται η ανάλυση εργασίας χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες οι οποίες υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα μέσα και τεχνικές. Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ανάλυσης της εργασίας για την καταγραφή των ικανοτήτων εργασιακής απόδοσης θεωρείται η Λειτουργική Ανάλυση (Λ. Α.). Η Λειτουργική Ανάλυση αρχίζει με τον ορισμό του επαγγέλματος και τον προσδιορισμό των βασικών λειτουργιών (functions) που συνθέτουν το επάγγελμα. Στην συνέχεια οι βασικές

13 Σελίδα 12 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ λειτουργίες διαχωρίζονται σε υπο-λειτουργίες (sub-functions) οι οποίες και πάλι ακολουθώντας μια αυστηρά λογική αλληλουχία επιμερίζονται μέχρι το αποτέλεσμα για κάθε λειτουργία να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί. Κάθε μια από τις λειτουργίες αναλύεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να οριοθετηθούν οι επιμέρους λειτουργίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων. Το τελικό στάδιο της ανάλυσης, καλείται Στοιχείο Ικανότητας (Element of Competence) και ουσιαστικά αποτελεί το σημείο εκείνο στο οποίο αναφέρονται τα πρότυπα. (Jessup, 1994) Όπως επισημαίνεται (Clifford,1994), η ανάλυση της θέσης εργασίας ή ενός επαγγελματικού προφίλ με βάση τις λειτουργίες, παρέχει μια ευρύτερη αντίληψη για την έννοια της ικανότητας από ότι οι προηγούμενες προσεγγίσεις, οι οποίες στηρίζονταν κυρίως στα καθήκοντα (tasks) που έπρεπε να εκτελεστούν στο πλαίσιο της θέσης ή του επαγγέλματος. Η έμφαση στις λειτουργίες μεταφέρει το κεντρικό σημείο της ικανότητας εργασιακής απόδοσης από το καθήκον και τις διαδικασίες, στον σκοπό και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό "απελευθερώνει" κατά μία έννοια την περιγραφή της θέσης εργασίας από την τεχνολογία και τις εργασιακές πρακτικές, οι οποίες ούτως ή άλλως αλλάζουν. Η λογική πίσω από την Λειτουργική Ανάλυση είναι ότι οι λειτουργίες δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά στενά συνυφασμένες με το εργασιακό περιβάλλον. Τελικά, η Λειτουργική Ανάλυση περιγράφει, τι θα πρέπει να πετύχουν τα άτομα και όχι τι κάνουν για να το πετύχουν. Διαβάθμιση των επιπέδων ικανότητας Αναπόσπαστο στοιχείο του μοντέλου, αποτελεί η ένταξη των κριτηρίων εργασιακής απόδοσης σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαβάθμισης ικανοτήτων. Η διαφοροποίηση ως προς τα επίπεδα καθορίζεται με βάση το εύρος των αρμοδιοτήτων, την εξειδίκευση και τον βαθμό διοικητικής εμπλοκής που απαιτείται για την επίτευξη των προτύπων εργασιακής απόδοσης. Αναλυτικότερα οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν το βαθμό του επιπέδου αναφέρονται: Στην πολυπλοκότητα των εργασιών Έκταση της διαφορετικότητας των εργασιών Προσωπική υπευθυνότητα και αυτονομία Στην προσωπική αξιοπιστία Συνεργασία με άλλους Υπευθυνότητα για άλλους Στις απαιτήσεις για εφαρμογή Κατανομή πόρων

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 13 Οι παρακάτω ορισμοί παρέχουν ενδεικτικά ένα οδηγό για τον καθορισμό των επιπέδων επαγγελματικών προτύπων: Επίπεδο Ι: ικανότητα στην απόδοση των εργασιακών δραστηριοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα του επαγγέλματος, είναι προβλέψιμοι και παρέχουν ένα ευρύ θεμέλιο. Το επίπεδο θεωρείται κυρίως ως η βάση για επαγγελματική εξέλιξη Επίπεδο ΙΙ: ικανότητα σε ένα ευρύτερο και περισσότερο απαιτητικό φάσμα εργασιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία ατομικής ευθύνης και αυτονομίας μεγαλύτερη του επιπέδου Ι Επίπεδο ΙΙΙ: ικανότητα σε εξειδικευμένα πεδία τα οποία εμπεριέχουν απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και μη καθημερινότητα. Σε κάποια πεδία απαιτείται η ικανότητα εποπτείας Επίπεδο ΙV: ικανότητα στην απόδοση σε εργασιακές δραστηριότητες/ λειτουργίες που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, εξειδίκευση, υψηλή τεχνολογία και εμπεριέχουν σχεδιασμό, επίλυση προβλήματος σε συνδυασμό με σημαντικό βαθμό προσωπικής υπευθυνότητας και αυτονομίας. Στο επίπεδο αυτό απαιτούνται ικανότητες εποπτείας και διοίκησης Επίπεδο V: ικανότητα σε βαθμό υψηλότερο σε όλα τα επαγγελματικά πεδία που περιγράφονται στο επίπεδο 4 Κριτήρια εργασιακής απόδοσης Το στοιχείο της ικανότητας, συνδέεται άμεσα με τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης τα οποία δηλώνουν «τι θα πρέπει να επιτευχθεί ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η απόδοση του κάθε στοιχείου ικανότητας». Με τον τρόπο αυτό τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης ορίζουν το επαγγελματικό πρότυπο. Τα κριτήρια εργασιακής απόδοσης θα πρέπει πάντοτε, να αναφέρονται σε επιτυχημένα αποτελέσματα και όχι σε διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Οι διαδικασίες μπορεί να ποικίλουν αναλόγως των περιστάσεων, του πλαισίου ή του οργανισμού. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο σκοπός μιας δραστηριότητας είναι να επιτύχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και ότι οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι τεχνικές είναι ένα μέσον για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος και όχι το ίδιο το αποτέλεσμα. Τα επαγγελματικά περιγράμματα που κατασκευάστηκαν με βάση την παραπάνω μέθοδο ήταν αυτό του«ειδικού Κλιματισμού Αυτοκινήτων»και «Λήψεις και Εκτυπώσεις με Ψηφιακά Μέσα».

15 Σελίδα 14 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

16 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 15 Εκπαίδευση Δημιουργία του εκπαιδευτικού σχεδίου-προγράμματος σπουδών Γενικά Με την ολοκλήρωση του επαγγελματικού περιγράμματος, στο οποίο καταγράφηκαν οι γνώσεις και δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχει κάποιος για να πιστοποιηθεί σε συγκεκριμένο επίπεδο μιας ειδικότητας (π.χ. δεύτερο επίπεδο στην ειδικότητα των ψυκτικών αυτοκινήτων), οργανώθηκε η εκπαίδευση. Για την οργάνωση της εκπαίδευσης εκπονήθηκε ένα σχέδιο, με τρόπο ώστε να μπορεί με την υλοποίησή του να καλύψει όλες τις ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες που περιγράφονταν στο επαγγελματικό περίγραμμα. Γενικά, ένα καλό στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευση θα πρέπει να περιέχει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, τη διαδικασία υλοποίησης της κατάρτισης(πρόγραμμα σπουδών, χρονοπρογραμματισμό όταν έχουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή e-learning κ.λ.π.), τα χαρακτηριστικά των χρηστών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, τον τρόπο που θα γίνει η διαχείριση του προγράμματος. Για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού σχεδίου της εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Α.Σ. «Τεχνομάθεια», χρειάστηκε να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της κατάρτισης, με το επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας; Ποιος θα πάρει μέρος στην κατάρτιση; Ποιο είναι δηλαδή το επίπεδο γνώσεων αυτών που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση; Ποιοι είναι οι στόχοι κατάρτισης για τους συμμετέχοντες; Ποιο θα πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό-επαγγελματικό όφελος για τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση; Ποιοι παράγοντες από αυτούς που αναφέρονται στο επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας είναι οι σημαντικότεροι για να δώσουν άμεση ανταποδοτικότητα στην εργασία των καταρτιζομένων; Πώς η κατάρτιση θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί, και θα παραδοθεί; Ποιος ο αριθμός των ατόμων που θα εκπαιδευτούν; Ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να δοθούν στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση;

17 Σελίδα 16 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ποιο το εκπαιδευτικό και το συνοδευτικό υλικό που θα πρέπει να παραχθεί για την υλοποίηση της εκπαίδευσης; Ποιο το λογισμικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. Flash κ.λ.π); Ποιο το λογισμικό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης(π.χ. πλατφόρμα LMS, CMS); Ποιος ο προϋπολογισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της εκπαίδευσης; Ποιες είναι οι πιθανές απειλές, στην επιτυχία του σχεδίου; Πώς θα μετρηθεί η επιστροφή στην επένδυση; Ομάδα έργου Για την εκπόνηση του σχεδίου εκπαίδευσης αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία εμπειρογνωμόνων με διαφορετικές ειδικότητες. Αυτοί ήταν: ειδικοί εκπαιδευτές στην κατάρτιση των ειδικοτήτων που είχαν επιλεγεί από την Α. Σ. «Τεχνομάθεια», δηλαδή ειδικοί στον κλιματισμό αυτοκινήτου και στην λήψη και επεξεργασία με ψηφιακά μέσα ειδικοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού φορέα της κάθε ειδικότητας ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ειδικοί στην παραγωγή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού ειδικοί στα λογισμικά διαχείρισης μαθημάτων και μαθητών (LMS) εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών κέντρων στα οποία θα γινόταν η εκπαίδευση, είτε συμβατική είτε εξ αποστάσεως Οι παραπάνω ειδικοί εμπειρογνώμονες δεν λειτούργησαν ως ομάδα έργου αλλά διατύπωσαν τις απόψεις τους στον Υπεύθυνο του έργου ο οποίος και τις συνέθεσε. Εκπαιδευτικό σχέδιο Το αποτέλεσμα της προηγούμενης εργασίας η εκπόνηση του εκπαιδευτικού σχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονταν: περιγραφή των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα έπρεπε να γραφεί εξ αρχής για τις δύο ειδικότητες που θα έπρεπε να εκπαιδευτούν, αφού δεν υπήρχε έτοιμο υλικό που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του επαγγελματικού περιγράμματος εργασίας

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 17 περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ανθρώπων που θα αναλάμβαναν την εργασία της συγγραφής απόφαση για την υλοποίηση της εκπαίδευσης με μικτή μέθοδο, δηλαδή και συμβατικής και εξ αποστάσεως επιλογή του υλικού που θα έπρεπε να διδαχθεί με την συμβατική μέθοδο και αυτού που θα έπρεπε να διδαχθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την χρήση τεχνολογιών(e-learning) ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της συμβατικής εκπαίδευσης χρονοπρογραμματισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γενικός σχεδιασμός της διαδραστικότητας του υλικού που θα χρησιμοποιείτο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προγραμματισμός για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της προγραμματισμός για τις τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης Με την παράδοση του εκπαιδευτικού σχεδίου υπήρχε η δυνατότητα ανάθεσης και υλοποίησης των επιμέρους τμημάτων του, από τους ειδικούς στον κάθε τομέα. Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Τεχνομάθεια» είχε την υποχρέωση στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαίδευσης, να δημιουργήσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις επιλεγμένες (για πιλοτική εφαρμογή) ειδικότητες: «Λήψεις και Εκτυπώσεις με Ψηφιακά Μέσα» στον κλάδο των φωτογράφων και «Ειδικός Κλιματισμού Αυτοκινήτων» στον κλάδο του αυτοκινήτου. Για την ολοκληρωμένη συγγραφή-παραγωγή του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού, ο υπεύθυνος φορέας του συγκεκριμένου υποέργου (το ΕΑΠ), σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των φορέων που συμμετείχαν στο υποέργο αυτό (ΒΕΑ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), φρόντισε ώστε: Οι συγγραφείς που είχαν αναλάβει τη συγγραφή των εκπαιδευτικών εγχειριδίων να γίνουν γνώστες του επαγγελματικού περιγράμματος της κάθε ειδικότητας, όπως αυτό είχε προκύψει από μια εργασία του ΕΚΕΠΙΣ, ώστε το υλικό που θα συνέγραφαν να ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες αυτών που θα εκπαιδεύαμε στη συνέχεια. Να γίνουν διαδοχικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κλάδων, τα μέλη των οποίων στη συνέχεια θα συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε οι συγγραφείς να

19 Σελίδα 18 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων, όπως αυτές διατυπώνονταν από τους εκπροσώπους των κλάδων. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του υλικού, εκτός των όσων πιο πάνω αναφέρονται ότι έκαναν για την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τους συγκεκριμένους κλάδους για τους οποίους θα συνέγραφαν εκπαιδευτικό υλικό, συνδύαζαν τη θεωρητική γνώση με την επαγγελματική εμπειρία. Η προετοιμασία που αναφέρθηκε πιο πάνω για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (δημιουργία περιγράμματος εργασίας-συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κλάδων-ειδικοί επιστήμονες συγγραφείς), είχε ως αποτέλεσμα τη συγγραφή εγχειριδίων, τα οποία, με ομολογία πολλών ειδικών, αντίστοιχα δεν υπήρχαν στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα έντυπα που παρήχθησαν, εκτός των κειμένων περιείχαν εικόνες, σχεδιαγράμματα αλλά και πολλές ασκήσεις αξιολόγησης των καταρτιζομένων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Η αξιολόγηση αποτελεί μια ερευνητική δραστηριότητα που αποτελείται από τα παρακάτω κυρίως βήματα: 1. Καθορισμός του προβλήματος (μέσω τιθέμενων ερωτημάτων) 2. Σχεδιασμός της αξιολόγησης (καθορισμός πορείας μεθοδολογίας αξιολόγησης, την οποία θα ακολουθούν προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα) 3. Συλλογή δεδομένων αξιολόγησης 4. Ανάλυση επεξεργασία ερμηνεία δεδομένων αξιολόγησης 5. Εξαγωγή συμπερασμάτων αξιολόγησης (δηλαδή διαμόρφωση των απαντήσεων στα αρχικά ερωτήματα) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής του πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού, ακολούθησε η τελική αξιολόγησή του. Είναι προφανές ότι το υλικό το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδίου θα έπρεπε να ικανοποιεί τις βασικές αρχές που είχαν αναφερθεί μέσα σ αυτό. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση το εκπαιδευτικό σχέδιο θα έπρεπε να απαντηθούν τα πιο κάτω ερωτήματα: Πόσο τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού ευθυγραμμίζονται με το επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας; Πόσο οι συγγραφείς είχαν λάβει υπ όψιν τους το επίπεδο γνώσεων αυτών, που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση;

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 19 Πόσο οι συγγραφείς είχαν κατορθώσει με το συγκεκριμένο υλικό να προσεγγίσουν τους στόχους της κατάρτισης; Ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό-επαγγελματικό όφελος για τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση από το περιεχόμενο που συνέγραψαν; Πόσο οι συγγραφείς είχαν αναπτύξει το υλικό λαμβάνοντας υπ όψιν τους, τους παράγοντες που αναφέρονται στο επαγγελματικό περίγραμμα εργασίας ότι είναι οι σημαντικότεροι για να δώσουν άμεση ανταποδοτικότητα στην εργασία των καταρτιζομένων; Πόσο οι συγγραφείς είχαν λάβει υπ όψιν τους το εκπαιδευτικό σχέδιο, ώστε το υλικό να αναπτυχθεί για χρήση στα χρονικά πλαίσια που αυτό προέβλεπε την υλοποίηση της εκπαίδευσης; Πόσο οι συγγραφείς έλαβαν υπ όψιν τους το γεγονός ότι στο εκπαιδευτικό σχέδιο αναφαίρετο ότι η εκπαίδευση θα γίνει με μικτό τρόπο (συμβατική και εξ αποστάσεως ) ώστε να έχουν κατάλληλα αναπτύξει το υλικό με σχετικές αναφορές για την παραγωγή πολυμεσικού υλικού; Η αξιολόγηση του υλικού έδειξε ότι πράγματι ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τα πιο πάνω κριτήρια και ως εκ τούτου ακολούθησε το επόμενο στάδιο που ήταν η παραγωγή του υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Το πρωτογενές συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μέσα από τη διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω παρήχθη και αξιολογήθηκε, παραδόθηκε στον εταίρο που είχε την ευθύνη του μετασχηματισμού του σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-learning εφαρμογή), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Με την παραλαβή του υλικού από τους συγγραφείς του, οι συνεργάτες του ΕΑΠ έκαναν εκ νέου διαδοχικές συναντήσεις με τον συντονιστή εταίρο αλλά και τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων κλάδων, έτσι ώστε να συμφωνήσουν μαζί τους στο υλικό, που τους ενδιέφερε περισσότερο για να μετασχηματιστεί σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και φυσικά να οριστικοποιήσουν, μέσα από την διαδικασία αυτή το εκπαιδευτικό σχέδιο. Για την τελική επιλογή του υλικού που θα μετασχηματιζόταν στη συνέχεια σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι εταίροι έλαβαν υπόψη τους τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σχετικά με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεωρητικά στοιχεία σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν παρουσιαστεί από τον Holmberg ο οποίος με τις θέσεις του συνέβαλε στο να διακριθεί το

21 Σελίδα 20 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη συμβατική εκπαίδευση (Keegan, 2001). Σύμφωνα με τη θεωρία του Holmberg η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα είδος καθοδηγούμενης συζήτησης που στοχεύει στη διευκόλυνση της μάθησης. Το υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αναπτύσσεται στην βάση αυτού του καθοδηγούμενου διαλόγου εμφανίζει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά (Holmberg, 1983; Νικητοπούλου, 2003): Παρουσιάζει το μαθησιακό αντικείμενο με τρόπο κατανοητό, χρησιμοποιώντας σαφή, απλή γλώσσα, ύφος που διαβάζεται εύκολα, ελεγχόμενη ποσότητα παροχής πληροφοριών. Δίνει συμβουλές και υποδείξεις στον διδασκόμενο για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αποφύγει, σε ποια σημεία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και για ποιο λόγο. Τον προτρέπει να ανταλλάξει απόψεις, να διατυπώσει κρίσεις και ερωτήματα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει αποδεκτό και τι να απορριφθεί. Επιχειρεί να εμπλέξει συναισθηματικά τον εκπαιδευόμενο, ώστε να αναπτύξει προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο και τα προβλήματα που αυτό θέτει. Χρησιμοποιεί προσωπικό ύφος. Δηλώνει με σαφήνεια τα σημεία όπου αλλάζει το θέμα με υπότιτλους ή με χρήση διαφορετικών τυπογραφικών στοιχείων ή στην περίπτωση του οπτικοακουστικού υλικού με παύσεις ή με εναλλαγή των εκφωνητών. Το υλικό που συντάσσεται με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι ελκύει τους εκπαιδευόμενους, τους παρακινεί να το μελετήσουν και διευκολύνει τη μελέτη τους. Η συμβολή του Holmberg στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μεγάλη και απετέλεσε την βάση για τις έρευνες και άλλων μελετητών τη δεκαετία του 1970, όπως οι Baath, Flinck και Wangdahl (Keegan, 2001). Ο Baath τόνισε κυρίως τη σπουδαιότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας στην εκπαίδευση από απόσταση και το ρόλο του καθηγητή συμβούλου. Δεν επιχείρησε όμως να διατυπώσει ένα συνολικό θεωρητικό πλαίσιο και εξέτασε τα εξής βασικά σημεία: Τη σχέση της συχνότητας υποβολής εργασιών προς τη συχνότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας. Την αντικατάσταση των εργασιών που αξιολογούνται από τον διδάσκοντα από τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Την εισαγωγή ασκήσεων που αξιολογούνται από υπολογιστή ως μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας. Συνδυάζοντας τις θεωρίες των διαφόρων μελετητών, επιλέχθηκε το διδακτικό υλικό, τόσο το έντυπο όσο και το οπτικοακουστικό ή το ηλεκτρονικό, να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να

22 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 21 συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερα χαρακτηριστικά της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Να προσομοιώνει δηλαδή, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την εκπαιδευτική αλληλεπίδραση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένων που αναπτύσσεται στην συμβατική εκπαίδευση. Οι υπεύθυνοι για τον μετασχηματισμό του συμβατικού υλικού σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεώρησαν τις επόμενες αρχές ως βάση για την εργασία τους: Το εκπαιδευτικό υλικό να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταρτιζόμενους. Το εκπαιδευτικό υλικό να μην είναι από τα πρώτα κεφάλαια, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στη λογική του μοντέλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και στη λειτουργία της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιείτο για την εκπαίδευση Το εκπαιδευτικό υλικό να μην είναι θεωρητικό, ώστε να δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή πολυμεσικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό να είναι τέτοιο, που η επιλογή του να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυμεσικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Με την επιλογή του τμήματος εκείνου του υλικού που θα μετασχηματίζετο σε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι υπεύθυνοι για την εργασία αυτή άρχισαν: Τη διεξοδική μελέτη το υλικού, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για το υλικό που θα έπρεπε να διαμορφώσουν. Προχώρησαν στη διαμόρφωση παραδοθέντος συμβατικού υλικού σε υλικό για συμβατική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνεργάστηκαν με τους συγγραφείς του υλικού: για να ενημερωθούν για ειδικά θέματα που αφορούσαν το περιεχόμενο. για να εμπλουτίσουν το υλικό με φωτογραφίες. για να επιβεβαιώσουν την επιστημονική ορθότητα των κειμένων που διαμόρφωσαν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας υπήρχε έτοιμο πλέον το έντυπο υλικό με το οποίο μπορούσε να γίνει η συμβατική κατάρτιση αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής του ηλεκτρονικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-learning).

23 Σελίδα 22 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Παραγωγή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την μέσω διαδικτύου εκπαίδευση (e-learning) Έχοντας ολοκληρωθεί η προηγούμενη φάση της μετατροπής του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τους ειδικούς συνεργάτες του φορέα που είχε αναλάβει αυτό το έργο, την ομάδα αυτών των ειδικών πλαισίωσε μια ακόμη ομάδα ειδικών, αυτών της πληροφορικής. Δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτό δύο ομάδες με διακριτούς ρόλους, δηλαδή: 1. H ομάδα των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελείτο από: εκπαιδευτικούς με ειδίκευση σε θέματα διδακτικής και γνώση της θεωρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς με γνώσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευτικούς με γνώσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας έναν ψυχολόγο με ειδίκευση σε θέματα γνωστικής ψυχολογίας φιλόλογο για τη γλωσσική επιμέλεια των κειμένων 2. Η ομάδα των τεχνικών, η οποία αποτελείτο από: προγραμματιστές, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη μελέτη των δυνατοτήτων της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιούσαμε για την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου προγραμματιστές με ειδικές γνώσεις στα εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για e- learning εφαρμογές γραφίστες, ειδικούς όμως στη χρήση τεχνολογιών για την παραγωγή πολυμεσικού υλικού τεχνικούς, οι οποίοι είχαν επίσης γνώσεις επεξεργασίας και ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου. Επικεφαλής των ομάδων ήταν ο υπεύθυνος του έργου παραγωγής του υλικού, ο οποίος, έχοντας γνώσεις πληροφορικής και εκπαίδευσης (εκπαιδευτικός τεχνολόγος), καθώς και του εκπαιδευτικού σχεδίου, μπορούσε να συντονίζει το έργο της παραγωγής. Στο σχεδιασμό του πολυμεσικού υλικού, εκτός των άλλων που ήδη αναφέρθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και οι αρχές της γνωστικής ψυχολογίας (υπήρχε ειδικός στην ομάδα), εφόσον οι γνωστικές θεωρίες μάθησης βοηθούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό τέτοιας μορφής υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό είχε σκοπό την αποτελεσματική μάθηση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και τη βελτίωση των στρατηγικών μνήμης των μαθητών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις διαδικασίες της προσοχής, έγινε χρήση συγκεκριμένων ζωντανών χρωμάτων για το φόντο των ιστοσελίδων και υπογράμμιση των βασικών ιδεών. Επιπλέον, έγινε χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να εγκαθίστανται οι πληροφορίες στη μνήμη πιο αποτελεσματικά. Στόχος ήταν να διατηρηθούν οι πληροφορίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τόση

24 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 23 ώρα, ώστε να περάσουν στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Η λεπτομερής επανάληψη, δηλαδή η δημιουργία οπτικών εικόνων των αντικειμένων που αναφέρονται στο κείμενο, επιτεύχθηκε μέσα από τη χρήση εικόνων σχετικών με το κάθε κεφάλαιο. Οι ενέργειες, οι οποίες σε γενικές γραμμές έγιναν από τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ήταν: Σχεδιασμός της ηλεκτρονικής δομής του μαθήματος, δηλαδή σχεδιασμός της κάθε «σελίδας» του «ηλεκτρονικού» μαθήματος. Στη φάση αυτή έγινε μια πρώτη προσέγγιση του τρόπου που θα έπρεπε να παρουσιαστεί το υλικό στο LMS. Έγινε η σχεδίαση του χώρου που θα καταλαμβάνει το κάθε μάθημα και η θέση που θα βρίσκεται το κάθε ένα από τα τμήματά του. Έγινε ένα πρώτο σχέδιο στο οποίο έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις και διορθώσεις, έγινε η διάγνωση των δυσκολιών της ανάπτυξης και ουσιαστικά προετοιμάστηκε η ομάδα για την επόμενη φάση που είναι από τις δυσκολότερες και είναι η σχεδίαση της πλοήγησης στο μάθημα. Όλα τα LMS έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν την δομή ενός μαθήματος όμως επειδή το κάθε μάθημα είναι μοναδικό αλλά και η ομάδα που θα εκπαιδευτή με αυτό έχει κάθε φορά τις δικές της ιδιαιτερότητες χρειάζεται σχεδιασμός του τρόπου που θα πλοηγούνται οι εκπαιδευόμενοι στο μάθημα. Στη διάρκεια αυτού του σχεδιασμού καταγράφηκε με λεπτομέρεια το τι ακριβώς θα περιείχε η κάθε σελίδα εκπαίδευσης που θα έβλεπε ο καταρτιζόμενος. Από τη διαδικασία αυτή φυσικά προέκυψαν και καταγράφηκαν οι ανάγκες παραγωγής του πολυμεσικού υλικού που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε. Λέγοντας «πολυμεσικό υλικό» εννοούμε υλικό, το οποίο έχει παραχθεί με τη χρήση: video, flash, ηχογράφησης κ.λ.π. Ο σχεδιασμός του πολυμεσικού υλικού έγινε με πολλή προσοχή και μελέτη προκειμένου να ενταχθεί, όπου ήταν εκπαιδευτικά απαραίτητο. Δεν έγινε κατάχρηση του πολυμεσικού υλικού, για να μην αποπροσανατολιστεί ο εκπαιδευόμενος από τον αρχικό στόχο του μαθήματος. Το πολυμεσικό υλικό που δημιουργήθηκε, είχε ρόλο επεξηγηματικό του κειμένου. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αυτού το κάθε μέλος της ομάδας των τεχνικών ήξερε τι υλικό θα έπρεπε να παράγει για την ολοκλήρωση του έργου. Οργάνωση της «εσωτερικής πλοήγησης», της κάθε σελίδας του μαθήματος αλλά και του συνόλου του μαθήματος. Η πλοήγηση, ο τρόπος δηλαδή που μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να κινηθεί μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό, είναι κατά την αμερικανική ένωση κατασκευαστών εκπαιδευτικού υλικού ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας εφαρμογής.

25 Σελίδα 24 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ειδικότερα, με τον σχεδιασμό αυτόν λύθηκαν προβλήματα του τύπου: Τι θα περιλαμβάνει το μενού. Πώς θα ανοίγει το μενού. Πώς θα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να πάει εμπρός ή πίσω στα περιεχόμενα. Αν θα υπάρχει η δυνατότητα το κείμενο να είναι μεγαλύτερο από τη σελίδα και να είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να «κατέβει» στη σελίδα ή θα μπορεί με ένα βέλος κάτω δεξιά να μετακινηθεί σε επόμενη σελίδα. Πώς θα εμφανίζονται οι υπερσυνδέσεις και πώς θα γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει υπερσύνδεση. Πού θα μπαίνει η διαδικασία λειτουργίας του ήχου αν υπάρχει. Πώς θα καταλαβαίνει ο χρήστης-εκπαιδευόμενος ότι υπάρχει πολυμεσικό υλικό, με το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αλληλεπιδράσει Συγκέντρωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού Συγκέντρωση επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού (έρευνα βιβλιογραφίας, πηγών από το internet, κλπ.), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναφορών και άμεσων συνδέσεων σε σελίδες του διαδικτύου με σχετικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Εγκατάσταση του υλικού στην πλατφόρμα Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών είχε πλέον παραχθεί το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου της Τεχνομάθειας, το efront. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί ο όρος «πλατφόρμα» 3, ώστε ό,τι πιο κάτω θα γραφεί να γίνεται κατανοητό. Με την εγκατάσταση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα άρχισε η περίοδος του ελέγχου του υλικού από τους ειδικούς για τυχόν λάθη, τεχνικά προβλήματα, αβλεψίες του σχεδιασμού κ.λ.π. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου έγιναν πολλές διορθώσεις μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, που ήταν η τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό υπάρχει στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «Τεχνομάθεια» (www.technomatheia.gr). Στην τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού υπήρχαν ακόμη: 3 Πλατφόρμα στην εκπαιδευτική τεχνολογία ονομάζεται ένα λογισμικό, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί με σχετικά απλό τρόπο, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Το λογισμικό αυτό μπορεί φυσικά να «τρέξει» στο διαδίκτυο, ώστε με τη χρήση του να είναι δυνατή η υλοποίηση μιας εφαρμογής e-learning.

26 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 25 Τεστ αυτοαξιολόγησης - εργασίες Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της όλης διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού μέσω αυτής ο καταρτιζόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατανοήσει, εάν έχει πλησιάσει τα προσδοκώμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τα τεστ αυτοαξιολόγησης αποτέλεσαν οδηγό για τον καταρτιζόμενο στη διάρκεια της εκπαίδευσης και ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός στο να θεωρήσει ότι έχει ολοκληρώσει μια ενότητα, με τη σιγουριά ότι κατέχει στο μέτρο των επιθυμητών εκπαιδευτικών στόχων το υλικό. Αν με τα τεστ ο καταρτιζόμενος μπορούσε να ελέγξει το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευτικού υλικού, οι εργασίες του έδωσαν το μέτρο της δημιουργικής γνώσης του κειμένου αυτού. Με την εκπόνηση των εργασιών ο καταρτιζόμενος (αλλά και ο εισηγητής που τον παρακολουθούσε) μπορούσε να διαπιστώσει το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευτικού υλικού, αφού του ζητήθηκε να λειτουργήσει δημιουργικά με αυτό. Τελικά διαγωνίσματα ανά θεματική ενότητα Με τα διαγωνίσματα αυτά ο καταρτιζόμενος είχε την δυνατότητα να ελέγχει συνολικά τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια μελέτης του συγκεκριμένου κεφαλαίου αλλά το σημαντικότερο να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω των διαδραστικών ερωτήσεων που υπήρχαν στα διαγωνίσματα αυτά. Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο με τους όρους διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της πιστοποίησης- Ολοκληρωμένος οδηγός μελέτης Στο έντυπο αυτό δόθηκαν οι απαντήσεις στους εκπαιδευόμενους στα παρακάτω ερωτήματα: Πώς θα μελετήσω; Πώς θα αξιολογηθώ; Πώς θα επικοινωνήσω με τους συναδέλφους και τους καθηγητές μου; Πόσο χρόνο θα έχω στη διάθεσή μου για την ολοκλήρωση της online ενότητας; Ουσιαστικά στο έντυπο αυτό δόθηκαν οι οδηγίες για το εκπαιδευτικό σχέδιο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι καταρτιζόμενοι στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Επίσης, δόθηκε ένα ακόμα έντυπο συμπληρωματικό του πρώτου εντύπου, που αποτέλεσε βοήθημα, το οποίο απαντούσε στα ερωτήματα: Πώς να μελετήσω αποτελεσματικότερα; Πώς να κρατήσω σημειώσεις; Πώς να διαχειριστώ τον χρόνο μου;

27 Σελίδα 26 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Πώς θα αξιολογηθώ; Προσωπικός φάκελος Θεωρώντας ότι οι καταρτιζόμενοι είχαν πιθανόν πολύ καιρό να παρακολουθήσουν μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, με το έντυπο αυτό τους δόθηκε η δυνατότητα να οργανώσουν τους ρυθμούς τους στη μελέτη, ώστε αυτή να γίνει αποδοτικότερη και έτσι να επιτύχουν ένα καλό αποτέλεσμα στην πιστοποίηση. Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού καθώς και της πλοήγησης στο μάθημα Στο έντυπο αυτό έγινε μια λεπτομερής καταγραφή του περιβάλλοντος εργασίας της πλατφόρμας, με την οποία εκπαιδεύτηκαν οι καταρτιζόμενοι. Θεωρώντας ότι η εκπαίδευση στην πλατφόρμα πιθανόν να τους άφηνε ερωτήματα που θα τους δυσκόλευαν στην ολοκλήρωση του μαθήματος, δημιουργήσαμε μια «βοήθεια», στην οποία ο καταρτιζόμενος μπορούσε να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή για τη λύση προβλημάτων που αφορούσαν τη χρήση του λογισμικού. Η βοήθεια αυτή σκόπιμα έγινε σε έντυπη μορφή γιατί αποτελεί πιο φιλικό μέσο για τους καταρτιζόμενους. Εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα Με την ολοκλήρωση της παραγωγής του ηλεκτρονικού υλικού άρχισε η εισαγωγή του στην πλατφόρμα. Η διαδικασία της εισαγωγής του υλικού στην πλατφόρμα, η οποία για λόγους κατανόησης έχει χωριστεί με τον τρόπο αυτό στο συγκεκριμένο κείμενο, δεν έγινε με αυτόν ακριβώς τον γραμμικό τρόπο που περιγράφεται εδώ αφού παράλληλα με την ανάπτυξη του υλικού οι ειδικοί, θα έπρεπε να ελέγχουν κάθε φορά αν αυτό που παρήγαγε η ομάδα έργου ήταν δυνατό να «τρέξει» στην πλατφόρμα, με απλά λόγια αν ήταν συμβατό με τις απαιτήσεις της πλατφόρμας. Η εισαγωγή του υλικού στην πλατφόρμα είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα αλλά κατά κάποιο τρόπο μηχανιστική αφού όλα είναι έτοιμα και απλά, ένας ειδικός καταχωρεί το υλικό το οποίο έχει σχεδιαστεί στο σύνολό του. Αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι οι εικόνες που ακολουθούν και στις οποίες μπορεί να δει κάποιος μια τελική σελίδα εκπαίδευσης, χωρίς φυσικά να μπορεί να ακούσει τους ήχους ή να ενεργοποιήσει τις υπόλοιπες λειτουργίες που αυτή περιείχε.

28 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ Σελίδα 27 Παράδειγμα 1 Στην πιο πάνω εικόνα μπορείτε να δείτε την τελική σελίδα εκπαίδευσης η οποία περιλαμβάνει: Ήχο-μπορεί ο κάθε καταρτιζόμενος να ακούσει το κείμενο που βλέπει στην οθόνη του. Υπερσυνδέσμους - τα κίτρινα γράμματα οδηγούν σε αντίστοιχες με την περιγραφή εικόνες δίνοντας την ευκαιρία στον καταρτιζόμενονα αντιληφθεί πλήρως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ως να υπήρχε εισηγητής ο οποίος θα του έδειχνε τις αντίστοιχες εικόνες. Παράδειγμα 2 Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε τον τρόπο πλοήγησης των μαθητών

29 Σελίδα 28 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Παράδειγμα 3

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Β - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. - Ε.Σ.Ε.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥΛΑΣ Κώστας (Επιμέλεια) ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ρένα ΣΠΗΛΙΩΤΗ Χριστίνα ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 1 Γ.Σ.Ε.Ε. - Σ.Ε.Β - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα