ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 2/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 12/2014 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 05 Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ αριθμ 386/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7,δηλαδή ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Τσολάκη Ελευθερία 2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 3 Κουγιάμης Αργύριος 3 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Καρκατζίνος Νικόλαος 5 Λεμονάκη Χρύσα 6 Αντωνιάδου Μαρία 7 Κεσίδη Αναστασία κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ Υπηρεσιών κ Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του ΔΣ για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να συζητηθεί στην αρχή της συνεδρίασης Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι ο μ ό φ ω ν α Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ5 του Ν1069/80 παρ1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών κρίνεται αναγκαίο η ψήφιση πίστωσης των κάτωθι ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Επίσης πρότεινε τη διάθεση πίστωσης των ΚΑ του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2014 για προμήθειες, εργασίες και γενικώς εξόδων που αφορούν στο έτος 2013 και συνεχίζονται και στο έτος 2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισμός ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 10000, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Υ/Σ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝ) 60000, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕΛ) 45000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 12000, ,00

2 ΑΝΛΤΙΕΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΚΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 5000, , ΜΝΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡ ΕΡΓ ΧΕΙΡΟΣ 12000, , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 30000, , ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12000, , ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30000, , ΕΠΙΠΛΑ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5000, , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3000, , ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 40000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ ΥΔΡ ΑΝΤΛ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 3000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 10000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΚΑΠΑΚΙΑ) 5000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΥΜΑΝΣΗΣ 6000, , ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 3000, , ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΛΩΡΙΟ,ΝΑΤΡΙΟ) 30000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 4000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΕΛ 46500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 30000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 3000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 25000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΕΞΟΠΛΑΝΤΙΟΣΤ 12000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 4000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ 12000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ 12000, , ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΑΣ 30000, , ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΩΝ 50000, , ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30000, , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΣ ΕΙΣΘΟΡΩΝ , , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ 70000, , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΔΙΟΙΚ& ΟΙΚ ΤΑΚΤ , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΔΙΟΙΚ& ΟΙΚ ΕΚΤΑ 8000, , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΥΠΗΡ ΤΑΚΤ , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΥΠΗΡ ΕΚΤ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚ ΤΑΚΤ 8000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝΥΠΗ ΤΑΚΤ 12000, ,00

3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝΥΠΗ ΕΚΤ 6000, , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΠΡΙΜ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΛΠ) 4000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 15000, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ (ΕΝΔΥΣ ΥΠΟΔ ΚΛΠ) 15000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5000, , ΛΟΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ (BONUS) 6000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 40000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 2500, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΤΑΚΤΙ 70000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΚΤΑΚ 60000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 6000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 7000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΔΙΟΚ ΤΑΚΤ 2500, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΤΑΚΤ 4000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΚΤΑ 2000, ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΠΡΙΜ-ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ 1500, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 10000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 1000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 1000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 16000, , ΑΜΟΙΒ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΣΕ ΠΑΡΑΚΦΟΡ 5000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 11000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 10000, , ΑΜΟΙΒΜΗ ΕΛΕΥΘΕΠΑΓΓΥΠΟΚΣΕ ΠΑΡΑ ΜΙΚΡΑΣ 10000, , ΑΜΟΙΒΜΗ ΕΛΕΥΘΕΠΑΓΓΥΠΟΚΣΕ ΠΑΡΑ ΘΕΡΜΗΣ 15000, , ΑΜΟΙΒΜΗ ΕΛΕΥΘΕΠΑΓΓΥΠΟΚΣΕ ΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙ 15000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 12000, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20000, , ΤΕΚΜΤΕΧΦΑΚΝΕΩΝ ΣΥΝΔΑΠΟΧΤΡΙΛ-ΚΑΡΔΙΑΣ 20000, , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 4000, , ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 9000, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 40000, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΦΠΑ 2000, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 500,00 500, ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 12000, , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 12000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3000, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 12500, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 350,00 350, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10000, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤ& ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25000, ,00

4 ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΠΑΝ/ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΚΡ ΒΑΣ 20000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1500, ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23000, , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 28000, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 20000, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 33000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ 20000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 20000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΕΛ 10000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΤΩΝ 3000, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΔ 25000, , ΕΠΙΣΚΣΥΝΤΟΡΓΑΝΚΑΙ ΣΥΣΚΚΑΤΑΜΕΤΚΑΙ ΜΕΤΑΤΣΕ ΠΡΟΣΒ 19000, ,00 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΔ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ-ΣΧΟΛ 19000, , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 4000, , ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ) 5000, , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΘΕΡΜΗΣ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΜΙΚΡΑΣ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΒΑΣΙΛΙΚ 20000, , ΕΞΑΓ- ΕΠΙΣΚ & ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΘΕΡ 20000, , ΕΞΑΓ- ΕΠΙΣΚ & ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΜΙΚ 20000, , ΕΞΑΓ- ΕΠΙΣΚ & ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΒΑΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΕΓΚΑΤΑΣΤ ΘΕΡΜ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΕΓΚΑΤΑΣΤ ΜΙΚΡ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΕΓΚΑΤΑΣΤ ΒΑΣΙ 20000, , ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΑΝΤΛΙ 23000, , ΕΡΓΑΙΣΕΣ ΕΛΓΧ & ΡΥΘ ΑΥΤΟΜ & ΕΠΙΚ ΑΝΤΛ 28000, , ΣΥΣΤΗΜGIS ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΑΝΤΛΙΟΣΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 20000, , ΕΞΑΓ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΑΝΤΛΗΤΣΥΓΚΡΘΕΡΜΗΣ 20000, , ΕΞΑΓ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΑΝΤΛΗΤΣΥΓΚΡΜΙΚΡΑΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΘΕΡΜΗΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΜΙΚΡΑΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 20000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 15000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 20000, , ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔ 5000, , ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΠΑΡΑΣ 5000, , ΣΥΝΤΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡ ΝΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 5000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 5000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 7000, , ΠΑΡΕΜΒ ΣΕ ΔΙΚΥΔΡ-ΤΟΠΟΘΒΑΝΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 5500, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΔΕΞ1 ΜΕ ΔΕΞ2 ΣΥΝΔΕ 5000, , ΑΝΤΙΚΑΤΤΜΗΜΑΓΩΓΟΥ ΑΓΑΝΤΩΝΙΟΥ 5000, , ΜΕΤΑΤΟΠΑΓΩΓΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 5000, , ΜΕΤΑΤΔΙΚΤΥΔΡΕΥΣΒΑΣΙΛΙΚΛΟΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ 5000, , ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΑΘ , ,00

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5000, , ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1000, , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1000, , ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ 60000, , ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΥΑ 8000, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ -ΑΓΟΡΩΝ 2000, , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΥΑ 2500, , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 8000, , ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 7000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦ 12000, , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 2500, , ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ 500,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 3000, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΣΕΩΝ 1000, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 3000, , ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1000, , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 17000, , ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 25000, , ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 22000, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 20000, , ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 20000, , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4000, , ΛΟΙΠ ΔΑΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ ΝΑ ΕΝΤΑΧ ΣΕ ΔΙΟΙΚ 19% 500,00 500, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2000, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500,00 500, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 500,00 500, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1000, , ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ 30,00 30, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 3000, , ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 100,00 100, ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 500,00 500, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ) , ,00 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Α/ Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις, τον ΟΕΥ της ΔΕΥΑ θέρμης και τις ανάγκες της Επιχείρησης Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α 1 Ψηφίζει την πίστωση των κάτωθι ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 όπως αυτοί παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία αυτής Α Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισμός ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 10000, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Υ/Σ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝ) 60000, , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕΛ) 45000, ,00

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 12000, , ΑΝΛΤΙΕΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΚΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 5000, , ΜΝΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡ ΕΡΓ ΧΕΙΡΟΣ 12000, , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 30000, , ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12000, , ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 30000, , ΕΠΙΠΛΑ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5000, , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3000, , ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 40000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ ΥΔΡ ΑΝΤΛ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 3000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 10000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΚΑΠΑΚΙΑ) 5000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 60000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΥΜΑΝΣΗΣ 6000, , ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 3000, , ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΛΩΡΙΟ,ΝΑΤΡΙΟ) 30000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 4000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΕΛ 46500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 30000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 3000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 12000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 25000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΕΞΟΠΛΑΝΤΙΟΣΤ 12000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 4000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ 12000, , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ 12000, , ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΑΣ 30000, , ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΩΝ 50000, , ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30000, , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΣ ΕΙΣΘΟΡΩΝ , , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ 70000, , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΔΙΟΙΚ& ΟΙΚ ΤΑΚΤ , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΔΙΟΙΚ& ΟΙΚ ΕΚΤΑ 8000, , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΥΠΗΡ ΤΑΚΤ , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΥΠΗΡ ΕΚΤ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚ ΤΑΚΤ 8000, ,00

7 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝΥΠΗ ΤΑΚΤ 12000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝΥΠΗ ΕΚΤ 6000, , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΠΡΙΜ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΛΠ) 4000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 15000, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ (ΕΝΔΥΣ ΥΠΟΔ ΚΛΠ) 15000, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5000, , ΛΟΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ (BONUS) 6000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 40000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 2500, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΤΑΚΤΙ 70000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΚΤΑΚ 60000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 6000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 7000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΔΙΟΚ ΤΑΚΤ 2500, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΤΑΚΤ 4000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΚΤΑ 2000, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΠΡΙΜ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ 1500, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 10000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 1000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 1000, , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 16000, , ΑΜΟΙΒ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓΣΕ ΠΑΡΑΚΦΟΡ 5000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 11000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 10000, , ΑΜΟΙΒΜΗ ΕΛΕΥΘΕΠΑΓΓΥΠΟΚΣΕ ΠΑΡΑ ΜΙΚΡΑΣ 10000, , ΑΜΟΙΒΜΗ ΕΛΕΥΘΕΠΑΓΓΥΠΟΚΣΕ ΠΑΡΑ ΘΕΡΜΗΣ 15000, , ΑΜΟΙΒΜΗ ΕΛΕΥΘΕΠΑΓΓΥΠΟΚΣΕ ΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙ 15000, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 12000, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20000, , ΤΕΚΜΤΕΧΦΑΚΝΕΩΝ ΣΥΝΔΑΠΟΧΤΡΙΛ-ΚΑΡΔΙΑΣ 20000, , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΥΔΡΕΥΣΗΣ , , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΡΔΕΥΣΗΣ , , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ -ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 4000, , ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 9000, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 40000, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΦΠΑ 2000, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 500,00 500, ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 12000, , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 12000, , ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3000, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 12500, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 350,00 350, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10000, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤ& ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25000, ,00

8 ΕΞΑΓΩΓΗ -ΕΠΑΝ/ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΚΡ ΒΑΣ 20000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1500, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23000, , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 28000, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 20000, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 33000, , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ 20000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ&ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 20000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΕΛ 10000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΤΩΝ 3000, , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΔ 25000, , ΕΠΙΣΚΣΥΝΤΟΡΓΑΝΚΑΙ ΣΥΣΚΚΑΤΑΜΕΤΚΑΙ ΜΕΤΑΤΣΕ ΠΡΟΣΒ 19000, ,00 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΔ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΣΧΟΛ 19000, , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 4000, , ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ) 5000, , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΘΕΡΜΗΣ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΜΙΚΡΑΣ 20000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΒΑΣΙΛΙΚ 20000, , ΕΞΑΓ- ΕΠΙΣΚ & ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΘΕΡ 20000, , ΕΞΑΓ- ΕΠΙΣΚ & ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΜΙΚ 20000, , ΕΞΑΓ- ΕΠΙΣΚ & ΕΠΑΝΑΤΟΠ ΑΝΤΛΗΤΣΥΓΒΑΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΕΓΚΑΤΑΣΤ ΘΕΡΜ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΕΓΚΑΤΑΣΤ ΜΙΚΡ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΤΕΓΚΑΤΑΣΤ ΒΑΣΙ 20000, , ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΑΝΤΛΙ 23000, , ΕΡΓΑΙΣΕΣ ΕΛΓΧ & ΡΥΘ ΑΥΤΟΜ & ΕΠΙΚ ΑΝΤΛ 28000, , ΣΥΣΤΗΜGIS ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΑΝΤΛΙΟΣΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 20000, , ΕΞΑΓ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΑΝΤΛΗΤΣΥΓΚΡΘΕΡΜΗΣ 20000, , ΕΞΑΓ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΑΝΤΛΗΤΣΥΓΚΡΜΙΚΡΑΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΘΕΡΜΗΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΜΙΚΡΑΣ 20000, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 20000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 15000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 20000, , ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔ 5000, , ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΠΑΡΑΣ 5000, , ΣΥΝΤΗΡ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡ ΝΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 5000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 5000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 7000, , ΠΑΡΕΜΒ ΣΕ ΔΙΚΥΔΡ-ΤΟΠΟΘΒΑΝΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 5500, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΔΕΞ1 ΜΕ ΔΕΞ2 ΣΥΝΔΕ 5000, , ΑΝΤΙΚΑΤΤΜΗΜΑΓΩΓΟΥ ΑΓΑΝΤΩΝΙΟΥ 5000, , ΜΕΤΑΤΟΠΑΓΩΓΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 5000, , ΜΕΤΑΤΔΙΚΤΥΔΡΕΥΣΒΑΣΙΛΙΚΛΟΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ 5000, , ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΑΘ , ,00

9 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5000, , ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1000, , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1000, , ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ 60000, , ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΥΑ 8000, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ -ΑΓΟΡΩΝ 2000, , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1000, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΥΑ 2500, , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 8000, , ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 7000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦ 12000, , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 2500, , ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ 500,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 3000, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΣΕΩΝ 1000, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ 3000, , ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1000, , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 17000, , ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 25000, , ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 22000, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 20000, , ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 20000, , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4000, , ΛΟΙΠ ΔΑΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ ΝΑ ΕΝΤΑΧ ΣΕ ΔΙΟΙΚ 19% 500,00 500, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2000, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500,00 500, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 500,00 500, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1000, , ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ 30,00 30, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 3000, , ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 100,00 100, ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 500,00 500, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ) , ,00 2 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης των ΚΑ του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2014 για προμήθειες, εργασίες και γενικώς εξόδων που αφορούν στο έτος 2013 και συνεχίζονται και στο έτος 2014 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν ο 2 απόφαση 12/ Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Καρκατζίνος Νικόλαος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 17/06-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 179/2012 Θέμα:«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΡ.ΤΙΜ. ΗΜ.ΕΞ.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΡ.ΤΙΜ. ΗΜ.ΕΞ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 14/30-09-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 164/2013 Θέμα:«Απόδοση Παγίας Προκαταβολής» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα