ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού δανείου 2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ α. Προσημείωση υποθήκης ακινήτου (κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης ή οικοπέδου) ή β. Δέσμευση μετρητών ή τίτλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων αποδεκτών για ενεχύραση από την Τράπεζα 3. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Ασφάλιση Ακινήτου (Πυρός-Σεισμού) Η ασφάλεια πυρός - σεισμού, επί του ακινήτου εξασφάλισης, είναι υποχρεωτική και καθορίζεται με βάση την κατασκευαστική αξία του ακινήτου όπως αυτή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Τράπεζας. Η ασφάλιση του ακινήτου μπορεί να γίνει στην Τράπεζά μας με ενδεικτικό κόστος από 2,92 ανά ασφαλιστέας αξίας, ανά έτος, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία. Ασφάλεια Δανείου Προαιρετική ασφάλεια, πλην ορισμένων περιπτώσεων, που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική. Ασφαλίζονται οι ενεχόμενοι για την αποπληρωμή του δανείου, σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας μέσω αναγνωρισμένης ασφαλιστικής εταιρίας της έγκρισης της Τράπεζας. Ενδεικτικά, το κόστος ασφάλισης Ζωής ανέρχεται από 4,70 ανά ποσού δανείου. 4. ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο (κυμαινόμενο επιτόκιο) : 7,10%. Μεταβάλλεται σύμφωνα με την επιτοκιακή πολιτική της Τράπεζας και παραμένει κυμαινόμενο έως τη λήξη του δανείου. EuroHome Ευρωπαϊκό (μεταβλητό επιτόκιο): συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επί του αναφερθέντος επιτοκίου προστίθεται το προκαθορισμένο περιθώριο επιτοκίου της Τράπεζας (spread), από 1,00% -2,00%, το οποίο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. ΕURIBOR (κυμαινόμενο επιτόκιο): Καθορίζεται από τη Διατραπεζική Αγορά. Επί του αναφερθέντος επιτοκίου προστίθεται το περιθώριο επιτοκίου (spread) από 1,00% - 2,00%, όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα, το οποίο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο του προγράμματος παραμένει κυμαινόμενο έως τη λήξη του δανείου. LIBOR (κυμαινόμενο επιτόκιο): Καθορίζεται από την Διατραπεζική Αγορά του Λονδίνου. Επί του αναφερθέντος επιτοκίου προστίθεται το περιθώριο επιτοκίου (spread) από 1,00% - 2,00%, όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα, το οποίο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο του προγράμματος παραμένει κυμαινόμενο έως τη λήξη του δανείου. Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο Επιδότησης Ο.Ε.Κ. και Ελληνικού Δημοσίου (συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Επί του αναφερθέντος επιτοκίου προστίθεται το προκαθορισμένο περιθώριο επιτοκίου της Τράπεζας (spread), 1,45%, το οποίο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου). 1

2 Επιτόκια Σταθερής Περιόδου 01/08/2007 EUROHOME 1 - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝO 4.90% EUROHOME 1 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ από 3,00%* EUROHOME 2 - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 5,00% EUROHOME 2 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ από 4,00%* EUROHOME 3 - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ 5,00% EUROHOME 5 - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ 5,10% EUROHOME 10 - ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ 5,20% EUROHOME 15 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ 5,40% EUROHOME 20 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 5,50% EUROHOME 25 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ 5,60% ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ SWISS 1 (σε ελβετικό φράγκο) ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝO 3.60% ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ SWISS 1 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ (σε ελβετικό φράγκο) ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ από 2,00%* ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ SWISS 2 (σε ελβετικό φράγκο) ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 3,70% ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ SWISS 2 ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ (σε ελβετικό φράγκο) ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ από 2,50%* ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ SWISS 3 (σε ελβετικό φράγκο) ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ 3,80% ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ BONUS ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ από 5,35% ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ BONUS ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ από 5,45% * Ισχύει για αιτήσεις που θα κατατεθούν έως 31/8/2007 Προσαυξήσεις α. Περιθώριο επιτοκίου (spread) Είναι το περιθώριο κέρδους, που ορίζει η Τράπεζα κατά περίπτωση β. Ειδικές Εισφορές Βάσει του Ν.128/75 που αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο Είναι το ποσοστό του Ν.128/75, το οποίο αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο : 0,12% Έναρξη και περίοδος εκτοκισμού Δανείου-Χρονική βάση υπολογισμού τόκων Το Δάνειο εκτοκίζεται από την εκταμίευσή του, και πίστωσή του στο Καταθετικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης και ο τόκος υπολογίζεται με βάση ημερολογιακό έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών και μήνα τριάντα (30) ημερών. Η εκτοκιστική περίοδος εξαρτάται από το είδος επιτοκίου που επιλέγει ο πελάτης Παρέχεται δυνατότητα Περιόδου χάριτος τόκων (ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη). Οι τόκοι περιόδου χάριτος κεφαλαιοποιούνται ανά εξάμηνο. Επιτόκιο Υπερημερίας : Σε περίπτωση που οι εκάστοτε οφειλές δεν εξοφλούνται μέσα στο προκαθορισμένο από την Τράπεζα χρονικό διάστημα, το ληξιπρόθεσμο ποσό επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας που υπολογίζεται με επιτόκιο υπερημερίας 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Οι σε καθυστέρηση τόκοι εκτοκίζονται με επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που παράγονται, εφόσον δεν εξοφλούνται, κεφαλαιοποιούνται μετά εξάμηνο. Δανεισμός σε συνάλλαγμα Ο δανεισμός σε συνάλλαγμα προσφέρει ένα επιτοκιακό πλεονέκτημα σε σχέση με ένα αντίστοιχο δάνειο σε EURO. Αναλαμβάνονται όμως συγκεκριμένοι κίνδυνοι συναλλάγματος που μπορούν εύκολα να ανατρέψουν αυτό το πλεονέκτημα και να επιβαρύνουν σημαντικά!!! 2

3 Ο ένας από τους κινδύνους που αναλαμβάνεται είναι ο «κίνδυνος του επιτοκίου» του νομίσματος που επιλέγει ο πελάτης. Το επιτόκιο αυτό, που αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα, μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον επιβαρύνοντας ανάλογα τη δόση του δανείου. Όμως, ο πλέον σημαντικός κίνδυνος, όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα στο νόμισμα του δανείου αλλά μόνον σε EURO, είναι ο «συναλλαγματικός κίνδυνος». Συγκεκριμένα, το EURO είναι πιθανόν να υποτιμηθεί σε σχέση με το νόμισμα που επιλέγεται μια ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του δανείου. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του ότι η οφειλή είναι σε ξένο νόμισμα, η καταβολή σε EURO για τη δόση του δανείου θα επιβαρυνθεί αναλογικά με το ποσοστό της υποτίμησης. Ταυτόχρονα, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου σε όρους EURO θα αναπροσαρμοστεί επίσης κατά το ίδιο ποσοστό. Είναι ευνόητο λοιπόν από τα παραπάνω, ότι η εκάστοτε επιβάρυνση θα καθορίζεται από τους εν πολλοίς απρόβλεπτους παράγοντες της εξέλιξης του επιτοκίου του νομίσματος που επιλέγεται καθώς και από τη σχέση του ως προς το EURO. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι τυχόν δυσμενής εξέλιξη στους παράγοντες αυτούς μπορεί όχι μόνον να εξανεμίσει τα όποια σημερινά πλεονεκτήματα έναντι ενός αντίστοιχου δανείου σε EURO, αλλά και να δημιουργήσει πολύ σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 5. ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5.1 EuroHome Ευρωπαϊκό με μεταβλητό επιτόκιο Το επιτόκιο είναι μεταβλητό και έχει ως επιτόκιο αναφοράς το Βασικό Επιτόκιο για Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Επί του ως άνω επιτοκίου αναφοράς προστίθεται προκαθορισμένο σταθερό περιθώριο (spread) για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το Βασικό Επιτόκιο για Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης ΕΚΤ καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή του επιτοκίου αναφοράς. 5.2 Κυμαινόμενο Πρόγραμμα με Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο (ΒΣΤΕ) Το ετήσιο ονομαστικό συμβατικό επιτόκιο, που συμφωνείται κυμαινόμενο, καθορίζεται κάθε φορά από την Τράπεζα, η οποία δικαιούται να μεταβάλει το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο οποτεδήποτε μεταβάλλεται το Βασικό Παρεμβατικό Επιτόκιο για Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ποσοστό μέχρι του 100% του ποσού της εκάστοτε διαφοράς μεταξύ του προηγούμενου και του νέου ως άνω επιτοκίου. Η Τράπεζα σταθμίζοντας τον ειδικό και συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνει και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, είτε να μη μεταβάλει τα επιτόκια σε κάθε μεταβολή του ως άνω παρεμβατικού επιτοκίου, είτε να μην εξαντλήσει το ως άνω ανώτατο όριο μεταβολής. Η κάθε περί μεταβολής απόφαση της Τράπεζας ουδέποτε αποτελεί πρόκριμα ή δέσμευση για την διαμόρφωση της απόφασης σε περίπτωση επόμενης μεταβολής ανεξαρτήτως του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ των δύο μεταβολών. 5.3 Κυμαινόμενο Πρόγραμμα με EURIBOR + SPREAD Το επιτόκιο διαμορφώνεται σύμφωνα με το Euribor πλέον του περιθωρίου (spread) για δάνεια σε ευρώ. Το spread παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ως EURIBOR νοείται, ο αριθμητικός μέσος όρος (στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία), των επιτοκίων που προσφέρονται στην Ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά. Η Τράπεζα εφαρμόζει το εκάστοτε ισχύον Euribor, βασιζόμενη στη σχετική ανακοίνωση του πρακτορείου Reuter s (ή άλλου έγκυρου πρακτορείου) μέσω των διεθνούς αποδοχής ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης. 5.4 Κυμαινόμενο Πρόγραμμα με LIBOR + SPREAD Το επιτόκιο διαμορφώνεται σύμφωνα με το Libor πλέον του περιθωρίου (spread) για δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF), Ιαπωνικό Γεν (JPY) ή Δολάριο Αμερικής (USD). Το spread παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ως LIBOR νοείται, ο αριθμητικός μέσος όρος (στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία), των επιτοκίων που προσφέρονται στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου, στις π.μ. περίπου (ώρα Λονδίνου), δύο εργάσιμες (για το Λονδίνο και την Αθήνα) ημέρες πριν από την ημέρα εκταμίευσης του δανείου για καταθέσεις σε Ελβετικό Φράγκο (CHF), Ιαπωνικό Γεν (JPY) ή Δολάριο Αμερικής (USD) κατά περίπτωση, ποσού αντίστοιχου με το εκτοκιζόμενο κεφάλαιο. 3

4 Η Τράπεζα εφαρμόζει το εκάστοτε ισχύον LIBOR βασιζόμενη στη σχετική ανακοίνωση του πρακτορείου Reuter s (ή άλλου έγκυρου πρακτορείου) μέσω των διεθνούς αποδοχής ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης. 5.5 Προγράμματα Σταθερής Περιόδου Χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζει η Τράπεζα, ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα. Κατά τη χορήγηση του δανείου θα πρέπει να ορίζεται το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, επιλέγοντας κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο είτε με το Βασικό Επιτόκιο για Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είτε με το Euribor, πλέον προκαθορισμένου περιθωρίου της Τράπεζας (spread), σταθερού έως τη λήξη του δανείου. 5.6 Πρόγραμμα Ευέλικτο Στεγαστικό Bonus To επιτόκιο του προγράμματος διαμορφώνεται α) σύμφωνα με το Euribor μηνός πλέον του περιθωρίου (spread) για δάνεια σε ευρώ, το οποίο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο βάσης EURIBOR ορίζεται όπως στην παράγραφο 5.3. ή β) σταθερό για 3 ή 5 έτη. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου ισχύει κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor μηνός πλέον προκαθορισμένου περιθωρίου της Τράπεζας (spread) σταθερό έως τη λήξη του δανείου. Επιπλέον εφόσον ο πελάτης επιλέξει ένα από τα ανωτέρω προγράμματα (α) ή (β) και μόνο αυτά, καταβάλλεται από την Τράπεζα κατά την εκταμίευση του δανείου σε μετρητά ποσό το οποίο θα αναλογεί στο 4% του ποσού του δανείου. Η προσφορά συνίσταται σε παροχή έκπτωσης τόκων η οποία προκαταβάλλεται στον πελάτη με την εκταμίευση του δανείου. Στην περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων το ποσό καταβάλλεται τμηματικά και ανέρχεται σε 4% της κάθε τμηματικής εκταμίευσης. Το ποσό της προσφοράς πιστώνεται απευθείας στο συνδεδεμένο με το δάνειο καταθετικό λογαριασμό του πελάτη. Το πρόγραμμα χορηγείται με ελάχιστη διάρκεια τα 15 έτη και για σκοπό δανείου αγορά ακινήτου ή οικοπέδου, ανέγερση ή αποπεράτωση και αναχρηματοδότηση δανείου άλλης τράπεζας. 5.7 Πρόγραμμα Στεγαστικό SWISS κυμαινόμενου επιτοκίου Το πρόγραμμα προσφέρεται σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) και το επιτόκιο του διαμορφώνεται σύμφωνα με το Libor μηνός σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) πλέον του περιθωρίου (spread) για δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, το οποίο (περιθώριο) παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, όπως ορίζονται ανωτέρω υπό το κεφάλαιο 4 «Είδη Επιτοκίων», καθώς και στην παράγραφο 5.4. Επιπλέον, εφόσον ο πελάτης επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει παράλληλα την δυνατότητα επιλογής Προγράμματος Προστασίας Δόσης από πιθανές Διακυμάνσεις της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας του ελβετικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ. Η Τράπεζα παρέχει την εν λόγω προστασία για τα 3 πρώτα έτη του δανείου (36 μήνες). Κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας ο οφειλέτης καταβάλει τις δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του σε ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής. Στην περίπτωση που η τιμή αυτή μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 5% (δηλαδή ισχυροποιηθεί το ελβετικό νόμισμα πάνω από 5%) σε σχέση με την τιμή πώλησης που ίσχυε την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου (Ισοτιμία Βάσης), τότε ενεργοποιείται η προστασία δόσης. Κατά συνέπεια η δόση για την αποπληρωμή του δανείου θα υπολογίζεται με το ανώτατο ποσοστό προστασίας (5%) σε σχέση με την Ισοτιμία Βάσης. Στην περίπτωση που η τιμή πώλησης του ελβετικού νομίσματος αυξηθεί σε ποσοστό πάνω από 5% (δηλαδή αποδυναμωθεί το ελβετικό νόμισμα πάνω από 5%, η Τράπεζα περιορίζει την αύξηση αυτή στο συγκεκριμένο όριο (5%) Το όριο αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο του οφέλους του Οφειλέτη που μπορεί να προκύψει από την πιθανή διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ελβετικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ κατά τον υπολογισμό των δόσεων. Η τιμή Πώλησης καθορίζεται από την Τράπεζα και αναγράφεται στον Πίνακα Δελτίου Συναλλάγματος της Τράπεζας την συγκεκριμένη ημέρα. Κατά την διάρκεια ισχύος της Προστασίας ο πελάτης καταβάλει κόστος προστασίας το οποίο ισούται με 0,20%, και προσαυξάνει το επιτόκιο του δανείου του. Κατά τη διάρκεια προστασίας ο πελάτης έχει την δυνατότητα να αιτηθεί διακοπή της προστασίας. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι η Τράπεζα προπληρώνει το κόστος αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας για όλη την διάρκεια 4

5 της προστασίας, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα το κόστος διακοπής της Προστασίας το οποίο ισούται με το 10% του κόστους προστασίας επί του άληκτου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διακοπής της προστασίας επί την υπολειπόμενης διάρκειας προστασίας (σε μήνες). 5.8 Πρόγραμμα Στεγαστικό SWISS σταθερού επιτοκίου Χορηγείται με σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ορίζει η Τράπεζα, ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου ισχύει κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Libor μηνός ελβετικού φράγκου πλέον προκαθορισμένου περιθωρίου της Τράπεζας (spread) σταθερού έως τη λήξη του δανείου. Επιπλέον, εφόσον ο πελάτης επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει παράλληλα την δυνατότητα επιλογής Προγράμματος Προστασίας Δόσης από πιθανές Διακυμάνσεις της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας του ελβετικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Προγράμματα Επιδοτούμενα μέσω Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Ε.Κ. Χορηγούνται επιδοτούμενα δάνεια Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη την περίοδο αποπληρωμής ή με επιτόκιο σταθερής περιόδου για 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ή 25 έτη, κατ επιλογή του δανειολήπτη. Επίσης, χορηγούνται επιδοτούμενα δάνεια του Ο.Ε.Κ. με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 2-40 έτη, ανάλογα με το δανειακό πρόγραμμα επιλογής του πελάτη. 7. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με την καταβολή δόσεων, οι οποίες εισπράττονται αυτόματα από συγκεκριμένο λογαριασμό ταμιευτηρίου, που ο δανειολήπτης οφείλει να τηρεί για την εξυπηρέτηση του δανείου του. 8. ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης (μερικής ή ολικής) οποτεδήποτε, για όλα τα δανειακά προγράμματα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα δανειακά προγράμματα συμμετέχει σε ειδική προσφορά επιστροφής των Τελών και Δικαιωμάτων Υποθηκοφυλακείου και δεδομένου ότι η Τράπεζα προβαίνει σε αυτήν την παροχή έχοντας λάβει υπόψη κυρίως ότι η εξόφληση του δανείου θα γίνει στον συνομολογημένο με τη Σύμβαση χρόνο, ο Οφειλέτης σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης αυτού (πρόωρης ολικής εξόφλησης του Δανείου) αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Τράπεζα μέρος του ποσού που του κατέβαλε η Τράπεζα ως δαπάνη εγγραφής προσημείωσης, το οποίο υπολογίζεται αναλογικά επί του ποσού της αποπληρωμής με βάση τον τύπο : καταβληθείσα από την Τράπεζα δαπάνη εγγραφής προσημείωσης χ ποσό πρόωρης εξόφλησης διά το συνολικό ποσό του Δανείου. 8.1 Όταν πρόκειται για δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, η πρόωρη αποπληρωμή πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση. 8.2 Όταν πρόκειται για δάνειο σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, καταβάλλεται στην Τράπεζα αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται επί του ποσού του κεφαλαίου που θα αποπληρωθεί πρόωρα, με συντελεστή ίσο με τη θετική διαφορά (μεγαλύτερη του μηδενός) μεταξύ αφενός της απόδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας ίσης με τη διάρκεια σταθερού επιτοκίου του Δανείου κατά την ημερομηνία εκταμίευσής του και αφετέρου της απόδοσης ομοίου ομολόγου διάρκειας ίσης με την εναπομένουσα διάρκεια (μετά την πρόωρη αποπληρωμή) σταθερού επιτοκίου του Δανείου κατά την ημερομηνία της πρόωρης αποπληρωμής και για χρόνο ίσο με την εναπομένουσα διάρκεια σταθερού επιτοκίου του Δανείου. Εάν δεν υπάρχουν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με τις παραπάνω διάρκειες, ο ως άνω συντελεστής προσδιορίζεται με βάση ομόλογα του Γερμανικού Δημοσίου, δεδομένου ότι η Τράπεζα αντλεί τα κεφάλαια που δανείζει κυρίως από τη Γερμανική τραπεζική αγορά. Για τον υπολογισμό της ως άνω αποζημίωσης σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δημοσιεύονται στον οικονομικό τύπο και 5

6 διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας, από όπου παρέχεται και πληροφόρηση για τις αποδόσεις των ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου, όταν συντρέχει περίπτωση. 8.3 Ειδικότερα για το πρόγραμμα ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ BONUS στην περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής, δεδομένου ότι το bonus μετρητών αφορά προκαταβολή έκπτωσης επί των τόκων που θα παρέχεται για όλη τη διάρκεια του δανείου, ο πελάτης επιστρέφει μέρος του bonus που του έχει καταβληθεί κατά την εκταμίευση. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται βάσει α)του ποσού αποπληρωμής και β)της υπολειπόμενης διάρκειας του δανείου. Επίσης σε περίπτωση πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής ο πελάτης καταβάλει μέρος των εξόδων προσημείωσης που του εδόθησαν δωρεάν, σε ποσό που προκύπτει αναλογικά από τη σχέση του ποσού της πρόωρης αποπληρωμής και του αρχικού ποσού του δανείου. Επιπλέον ο πελάτης ενδέχεται να καταβάλλει αποζημίωση πρόωρης (μερικής ή ολικής) αποπληρωμής στην τράπεζα, ανάλογα με το είδος του επιτοκίου που έχει επιλέξει για το εν λόγω πρόγραμμα (κυμαινόμενο ή σταθερό), όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 8.1 και 8.2 αντίστοιχα. 8.4 Αναφορικά με το πρόγραμμα Στεγαστικό SWISS, εφόσον η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της περιόδου σταθερού επιτοκίου, η αποζημίωση υπολογίζεται με συντελεστή το κόστος επανατοποθέτησης κεφαλαίων επί του ποσού του πρόωρα αποπληρούμενου κεφαλαίου και της εναπομένουσας διάρκειας ισχύος του σταθερού επιτοκίου του Δανείου. Ως κόστος επανατοποθέτησης κεφαλαίων νοείται η θετική διαφορά του επιτοκίου (Libor CHF) που κατά την χρονική στιγμή της εκταμίευσης του Δανείου ισχύει στην διατραπεζική αγορά για περίοδο ίση με την συνολική περίοδο σταθερού επιτοκίου του Δανείου και αυτού (του επιτοκίου Libor CHF) που κατά την στιγμή της πρόωρης εξόφλησης του Δανείου ισχύει στην διατραπεζική αγορά για περίοδο ίση με την εναπομένουσα μέχρι την λήξη της περιόδου σταθερού επιτοκίου του Δανείου. Η εν λόγω αποζημίωση είναι δίκαιη και εύλογη δεδομένου ότι η Τράπεζα, για να παράσχει το Δάνειο για την συγκεκριμένη διάρκεια και με τους όρους της παρούσας σύμβασης, άντλησε το συγκεκριμένο κεφάλαιο από τις αγορές κεφαλαίου αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, αφιέρωσε αυτό στον συγκεκριμένο σκοπό για συγκεκριμένη διάρκεια και απέβλεψε στην κάλυψη του συνολικού κόστους της από τα επιτοκιακά της έσοδα μέχρι την συμβατική λήξη. 8.5 Στην περίπτωση χορήγησης των προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου, είτε σε ευρώ είτε ελβετικό φράγκο, με προνομιακό επιτόκιο, δηλαδή επιτόκιο μικρότερο από το προσφερόμενο σήμερα από την Τράπεζα σταθερό επιτόκιο του ιδίου προϊόντος, για την ίδια κατηγορία δανείων, το οποίο αναγράφεται στο ανηρτημένο στα καταστήματά της τιμολόγιο, ισχύουν τα ακόλουθα : Πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά την περίοδο σταθερού επιτοκίου Ο Οφειλέτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Τράπεζα το ποσό που ωφελήθηκε λόγω της εφαρμογής του προνομιακού επιτοκίου, το οποίο συνίσταται στη διαφορά μεταξύ των τόκων που θα προέκυπταν από τον εκτοκισμό του Δανείου μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης αποπληρωμής με το κατά κανόνα προσφερόμενο από την Τράπεζα, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του Δανείου, σταθερό επιτόκιο του ιδίου προϊόντος, για την ίδια κατηγορία δανείων, και των τόκων που προέκυψαν από τον εκτοκισμό του Δανείου για το ίδιο χρονικό διάστημα με το προνομιακό επιτόκιο Πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά την περίοδο κυμαινόμενου επιτοκίου Ο Οφειλέτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Τράπεζα ποσό ίσο με το ποσό που ωφελήθηκε λόγω της εφαρμογής του προνομιακού επιτοκίου το οποίο συνίσταται στη διαφορά μεταξύ των τόκων που θα προέκυπταν από τον εκτοκισμό του Δανείου καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής σε αυτό σταθερού επιτοκίου με το κατά κανόνα προσφερόμενο από την Τράπεζα, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του Δανείου, σταθερό επιτόκιο του ιδίου προϊόντος, για την ίδια κατηγορία δανείων, και των τόκων που προέκυψαν από τον εκτοκισμό του Δανείου για το ίδιο χρονικό διάστημα με το προνομιακό επιτόκιο, πολλαπλασιαζόμενο με κλάσμα που έχει ως αριθμητή την εναπομένουσα διάρκεια του Δανείου σε μήνες και παρονομαστή τη συνολική διάρκεια του Δανείου, ομοίως σε μήνες Πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά την περίοδο σταθερού επιτοκίου 6

7 Ο Οφειλέτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Τράπεζα ποσό ίσο με το υπό ανωτέρω ποσό που ωφελήθηκε λόγω της εφαρμογής του προνομιακού επιτοκίου, πολλαπλασιαζόμενο με κλάσμα που έχει ως αριθμητή ποσό της πρόωρης αποπληρωμής και παρονομαστή το συνολικό ποσό του Δανείου Πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά την περίοδο κυμαινόμενου επιτοκίου Ο Οφειλέτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Τράπεζα ποσό ίσο με το ποσό που προκύπτει κατά τα ανωτέρω υπό οριζόμενα, πολλαπλασιαζόμενο με κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό της πρόωρης αποπληρωμής και παρονομαστή το συνολικό ποσό του Δανείου. 8.6 Για το πρόγραμμα Στεγαστικό SWISS στην περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής και εφόσον αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της προστασίας από πιθανές διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεδομένου ότι η Τράπεζα προπληρώνει το κόστος αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας για όλη τη διάρκεια της προστασίας, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα αποζημίωση η οποία ισούται με το 10% του κόστους προστασίας επί του ποσού πρόωρης αποπληρωμής επί την υπολειπόμενη διάρκεια προστασίας (σε μήνες). Στην δε περίπτωση που το δάνειο δεν διανύει περίοδο προστασίας ισχύει ότι και στην παράγραφο 8.1. και 8.4. αντίστοιχα, ανάλογα με το είδος του επιτοκίου. 9. ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ α. Εφάπαξ δαπάνη προέγκρισης δανείου : 60 Αφορά στα έξοδα εξέτασης αιτήματος και καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης στεγαστικού δανείου. Συμψηφίζονται με την Εφάπαξ Δαπάνη Νομικού & Τεχνικού Ελέγχου κατά την εκταμίευση. β. Εφάπαξ δαπάνη Νομικού Τεχνικού Ελέγχου : Αφορά στην αμοιβή συνεργαζόμενου (εξωτερικού) δικηγόρου και μηχανικού για τον έλεγχο του προς εξασφάλιση ακινήτου και παρακρατείται κατά την εκταμίευση του δανείου. από από από και πάνω γ. Τέλη και Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου : από 0,775% επί ποσού προσημείωσης. Το ποσοστό διαφοροποιείται ανά Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο. Ειδικότερα στη περίπτωση του προγράμματος ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ BONUS ο πελάτης θα καταβάλλει κανονικά τα Τέλη και Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου στο δικηγόρο την ημέρα της συναίνεσης του στο δικαστήριο, ενώ την ημέρα της εκταμίευσης το ποσό που κατέβαλε θα επιστρέφεται με πίστωση στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου έως το ποσό των δ. Έξοδα Συναίνεσης Εγγραφής Προσημείωσης και Έξοδα Έκδοσης Πιστοποιητικών: από 127. Αφορά στις παρακρατήσεις γραμματίου προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου και στα έξοδα ενσήμων δικογράφων και διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων. Επίσης αφορά και στα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών ανά Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο. ε. Εφάπαξ Δαπάνη Συναίνεσης και Εγγραφής Προσημείωσης : από 240. Αφορά στην αμοιβή συνεργαζόμενου (εξωτερικού) δικηγόρου και παρακρατείται κατά την εκταμίευση του δανείου. Η δαπάνη διαμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων. στ. Έξοδα έκδοσης Κτηματογραφικού Αποσπάσματος / Κτηματολογικού Διαγράμματος : από 45. Αφορά στα έξοδα έκδοσης Κτηματογραφικού Αποσπάσματος / Κτηματολογικού Διαγράμματος ανά ακίνητο εξασφάλισης. 7

8 ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ CASH COLLATERAL Εφάπαξ Δαπάνη Έγκρισης Δανείου 150,00. Η εφάπαξ δαπάνη έγκρισης δανείου με δέσμευση μετρητών ή τίτλων (cash collateral) παρακρατείται κατά την εκταμίευση του δανείου. 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ Για αγορά ή αποπεράτωση Α κατοικίας υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, που συνδέονται με τους καταβληθέντες τόκους, βάσει του εκάστοτε φορολογικού νομοθετικού πλαισίου. 8

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα