ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ..7 Ι. ΓΕΝΙΚΑ..7 ΙΙ. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ο ΝΟΜΟΣ 2251/1994 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.25 Ι. ΓΕΝΙΚΑ...25 ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 1. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατά το ακαδημαϊκό έτος , με επιβλέποντα καθηγητή τον κο. Παναγιώτη Σταϊκούρα. Θέμα της εργασίας είναι οι καταχρηστικοί όροι συναλλαγών στις συμβάσεις δανείων των Τραπεζών. Σαν βασικό στόχο έχει την συγκεντρωτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των γενικών όρων που κρίθηκαν ως καταχρηστικοί από τα ελληνικά δικαστήρια. Στο σύγχρονο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον, όπου η αναζήτηση του κέρδους συνιστά απώτερο στόχο των οικονομικών φορέων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για την διενέργεια ποικίλλων και πολύπλοκων συναλλαγών, η ανάγκη για προστασία του καταναλωτή καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Αρχικά, γίνεται μία προσπάθεια να ερμηνευτεί ο ρόλος των Τραπεζών στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι λόγοι που κατέστησαν την λειτουργία τους αναγκαία, ενώ ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της δομής και λειτουργίας τους. Στα πλαίσια των κινδύνων που εγκυμονούν για τα δικαιώματα των δανειοληπτών ειδικότερα και της νομικής προστασίας που χρήζουν, γίνεται μία εκτενής αναφορά στο Ν.2251/1994 που αποτελεί εξάλλου το βασικότερο νομοθέτημα για την προστασία των καταναλωτών, στο περιεχόμενό του, αλλά και στην επεξήγηση των κυριότερων όρων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη που αφορά στην ελληνική νομολογία με εκτενείς αναφορές στις σημαντικότερες αποφάσεις που ασχολήθηκαν με τον έλεγχο του κύρους γενικών όρων στις συμβάσεις δανείων, αλλά και στις σύγχρονες εξελίξεις που κατέστησαν την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών υποχρεωτική. Παράλληλα, σημειώνονται σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν στους οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν, μαζί με τα νομικά επιχειρήματα, την αποδοχή ή απόρριψη της καταχρηστικότητας ενός γενικού όρου. Οι όροι, στους οποίους έχει επικεντρωθεί η εν 3

4 λόγω μελέτη αφορά σε όρους δανειακών συμβάσεων και περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση, η οποία υποχρέωσε τις Τράπεζες σε οριστική διαγραφή τους από τα συμβατικά τους έγγραφα. Με στόχο την διευκόλυνση του αναγνώστη και την καλύτερη κατανόηση του θέματος, ακολουθεί παράρτημα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.2251/1994 στα οποία βασίστηκε η παρακάτω ανάλυση, αλλά και την υπουργική απόφαση που αποτέλεσε το εφαλτήριο της προσπάθειας για συγκεντρωτική καταγραφή των σχετικών όρων. 4

5 1.ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Μελετώντας κανείς την ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας κατά την διάρκεια των τελευταίων αιώνων, παρατηρεί μια συνολική προσπάθεια για μετάβαση από τα ολιγαρχικά και απολυταρχικά πολιτεύματα στα φιλελεύθερα και δημοκρατικά ιδεώδη. Η κυριαρχία, μάλιστα, των δημοκρατικών αρχών στον τομέα της οικονομίας είναι απολύτως συνυφασμένη σαν έννοια με αυτήν της ελεύθερης αγοράς που επιτρέπει την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στα πλαίσια μιας τέτοιας ελεύθερης οικονομίας, η κρατική παρέμβαση τις περισσότερες φορές αποβαίνει σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και οι περιορισμοί που τίθενται από αυτήν έχουν σαν στόχο την προάσπιση ανώτερων αγαθών, όπως για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου η κρατική παρέμβαση προσπαθεί να επιτελέσει οικονομικές λειτουργίες που μία ελεύθερη, ανταγωνιστική αγορά μπορεί να επιτελέσει καλύτερα μόνη της αποκαθιστώντας τις ισορροπίες, η κρατική παρέμβαση κρίνεται ανώφελη. Τα τελευταία χρόνια μελέτες κατέδειξαν έξι βασικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις καταπνίγουν το οικονομικό σύστημα, οι οποίοι συνοψίζονται στους παρακάτω και που στην πλειοψηφία τους αφορούν τη σχέση κράτους και τραπεζών: 1. θέτουν ανώτατο όριο στα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες, με στόχο τον περιορισμό του υπέρμετρου ανταγωνισμού. Κάτι τέτοιο, όμως, περιορίζει τελικά την προσφορά κεφαλαίων που διαθέτουν οι τράπεζες προς δανεισμό, σε σχέση με τη ζήτηση, γεγονός που οδηγεί στην άνοδο των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τα τελικά επιτόκια των δανειζομένων. Συνεπώς, από τη μία πλευρά μειώνεται το ποσοστό δανεισμού και από την άλλη, τα δάνεια που χορηγούνται είναι περισσότερο κερδοφόρα για τα πιστωτικά ιδρύματα και ζημιογόνα για τους δανειολήπτες απαιτούν τη διατήρηση υψηλών αποθεματικών στις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που αρχικά ωφελεί και τις δύο πλευρές: τις εμπορικές τράπεζες, γιατί προστατεύονται έναντι μιας οικονομικής κρίσης και απρόβλεπτων μεταφορών 1 "Financial Repression and Financial Development", chapter 2, Emerging Financial Markets, by David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw Hill -- Irwin,

6 των καταθέσεών τους και την κεντρική τράπεζα, η οποία μη αποδίδοντας επιτόκιο για τις καταθέσεις αυτές, προσφέρει στο κράτος κεφάλαια προκειμένου να αποφύγει αυτό με τη σειρά του τον περαιτέρω δανεισμό. Το κόστος, όμως, αυτό της διακράτησης κεφαλαίων μετακυλύεται στους δανειζόμενους, οι οποίοι επιβαρύνονται με υψηλότερα επιτόκια, αλλά και στους καταθέτες που εισπράττουν λιγότερους τόκους, προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια από το μηδενικό επιτόκιο των αποθεματικών. 3. τα αποθεματικά που παρακρατούνται στην κεντρική τράπεζα χρησιμοποιούνται συχνά για τον δανεισμό των βιομηχανιών. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος ελέγχει τον δανεισμό, αποφασίζοντας για τον προορισμό των κεφαλαίων, επιλέγοντας συχνά επιχειρήσεις από τις οποίες αντλούν συμφέροντα κρατικά στελέχη, στερώντας κατ αυτόν τον τρόπο κεφάλαια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα. 4. σε αρκετές περιπτώσεις, κατέχουν την ιδιοκτησία και το management των τραπεζών, γεγονός που επιτρέπει την χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων με πολύ χαμηλό κόστος. 5. ασκούν περιορισμό στην εγκατάσταση υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, φοβούμενοι μία ενδεχόμενη κυριαρχία τους στο οικονομικό σύστημα της εκάστοτε χώρας. Παραβλέπεται, όμως, με τον τρόπο αυτό, το γεγονός ότι η είσοδος ξένων τραπεζών θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό της εγχώριας τραπεζικής αγοράς, θα συντελούσε στην διασπορά του κινδύνου, αλλά και στην εισαγωγή νέων ιδεών και κεφαλαίων. 6. περιορίζουν την ροή των κεφαλαίων. Δεδομένου ότι, οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν τον παράδεισο των μεγαλύτερων επενδυτικών ευκαιριών, η επιβολή μιας υψηλής κρατικής φορολογίας στερεί από τους εγχώριους επενδυτές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 1 Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιβεβαίωση της κρατικής πίεσης που ασκείται στο χρηματοοικονομικό σύστημα εν γένει, αλλά και στον περιορισμό του ρόλου των τραπεζών ως διαμεσολαβητές. Προκειμένου, ωστόσο να γίνει κατανοητός ο ρόλος αυτός των τραπεζών, θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικότερα η δομή του 1 "Financial Repression and Financial Development", chapter 2, Emerging Financial Markets, by David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw Hill -- Irwin,

7 χρηματοοικονομικού συστήματος και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτό. Βασικό στοιχείο της δομής του χρηματοοικονομικού συστήματος συνιστά η μεταφορά κεφαλαίων από τους έχοντες πλεόνασμα (χρηματοδότες) στους έχοντες έλλειμμα (χρηματοδοτούμενους). Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται κατά κύριο λόγο τα νοικοκυριά, ενώ στη δεύτερη, εκτός από τα νοικοκυριά, ανήκουν τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι κυβερνήσεις. Η χρηματοδότηση των ελλειμματικών φορέων μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα. Η άμεση χρηματοδότηση λαμβάνει χώρα μέσω των αγορών χρήματος και κεφαλαίων (Money Markets and Capital Markets), στις οποίες οι χρηματοδότες επενδύουν απευθείας στα αξιόγραφα που εκδίδουν οι χρηματοδοτούμενοι, αναλαμβάνοντας και τους σχετικούς κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, το κανάλι της έμμεσης χρηματοδότησης περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ χρηματοδοτών και χρηματοδοτούμενων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται καμία απευθείας συναλλαγή μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 1 2.ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η τράπεζα αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί σαν κανάλι διακίνησης κεφαλαίων από τους αποταμιευτές στους εν δυνάμει επενδυτές. Σε ότι αφορά την δομή των τραπεζών από λογιστικής πλευράς, διαπιστώνεται πως στον ισολογισμό τους υπάρχει η τυπική διάκριση μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργητικού καταλαμβάνουν τα δάνεια χορηγήσεις, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οποίων συνίστανται στην περιορισμένη ρευστότητα, στον υψηλό κίνδυνο και ως εκ τούτου στα υψηλότερα επιτόκια που με τη σειρά τους αποφέρουν και μεγαλύτερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, στο παθητικό, πέραν των ιδίων 1 Άγγελος Αντζουλάτος, " Χρηματοπιστωτικό σύστημα και διοίκηση Τραπεζών", σημειώσεις για χρήση των φοιτητών ΤΕΙ Αγ. Νικολάου 7

8 κεφαλαίων, του δανεισμού του ιδρύματος από άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα την διατραπεζική αγορά ή την Κεντρική Τράπεζα, διακρίνει κανείς τις καταθέσεις, στις οποίες εντάσσονται τόσο τα ταμιευτήρια, όσο και οι λογαριασμοί όψεως και οι προθεσμίες. Οι καταθέσεις διακρίνονται, σε αντίθεση με τις χορηγήσεις, για την υψηλή ρευστότητα τους, η οποία ωστόσο ενισχύει ταυτόχρονα και τον κίνδυνο από την δυνατότητα απρόβλεπτων αναλήψεων ή μεταφορών τους σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, αυτός καθορίζεται από τον βασικό στόχο τους που συνίσταται στην πώληση στοιχείων του παθητικού και την αγορά στοιχείων του ενεργητικού. Μια από τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις αυτής της διαδικασίας είναι η χρησιμοποίηση του κεφαλαίου μιας κατάθεσης για τη δημιουργία δυνατότητας χορήγησης ενός δανείου. Στα πλαίσια ενός σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος, οι τράπεζες αποτελούν έναν κλάδο συνεχώς αναπτυσσόμενο. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, οι συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον οδηγούν στη συνεχή αναζήτηση νέων προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τις πιστωτικές κάρτες και τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. 1 Η ίδια η ύπαρξη του χρηματοοικονομικού συστήματος, στα πλαίσια του οποίου οι τράπεζες επιτελούν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών κόστους που υπεισέρχονται στις συναλλαγές μεταξύ χρηματοδοτών και χρηματοδοτούμενων. Οι βασικότερες κατηγορίες αυτών συνίστανται στις εξής: 1. κόστη συναλλαγών 2. κόστος πληροφόρησης 3. κόστος εγγραφής συμβολαίων 4. κόστος εφαρμογής των όρων των συμβολαίων Ένα καλά δομημένο χρηματοοικονομικό σύστημα που απολαμβάνει τα οφέλη των οικονομιών φάσματος και κλίμακας συντελεί στην ελαχιστοποίηση των παραπάνω, τα οποία σε ενδεχόμενη προσωπική συναλλαγή θα καθίστατο απαγορευτικά. Ειδικότερα οι τράπεζες λειτουργώντας ως οργανωμένη αγορά, με τυποποιημένα προϊόντα και κοινούς κανόνες συναλλαγών επιτυγχάνουν σε πολύ 1 Frederick Mishkin, "The economics of Money, Banking and Financial Markets", chapter 9: "the banking firm and the management of financial institutions", εκδ. Addison Wesley (2000) 8

9 μεγάλο βαθμό την μείωση των προαναφερθέντων εξόδων, γεγονός που επιτρέπει και στους πιο μικρούς επενδυτές να δραστηριοποιηθούν στις χρηματαγορές, με ένα καλύτερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα επιτελεί και άλλες βασικές λειτουργίες, οι οποίες συνοψίζονται στις παρακάτω: μεταφορά κεφαλαίων τόσο διαχρονικά, όσο και γεωγραφικά μεταξύ των ιδίων ή και διαφορετικών οικονομικών μονάδων εκκαθάριση συναλλαγών και πληρωμών, γεγονός που καθιστά τις συναλλαγές εφικτές, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και σε μεγαλύτερο όγκο συγκέντρωση και ομαδοποίηση κεφαλαίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις, αλλά και υποδιαίρεση της συμμετοχής σε μία επιχείρηση εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών διαχείριση του κινδύνου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων παραγωγή και διακίνηση πληροφοριών που βρίσκονται στην διάθεση όλων των φορέων του χρηματοοικονομικού συστήματος μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία δημιουργία κινήτρων 1 II. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ανάγκη για δημιουργία κινήτρων, όπως καταγράφηκε στις βασικές λειτουργίες που επιτελεί το χρηματοοικονομικό σύστημα προκύπτει από το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης που αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του χρηματοοικονομικού συστήματος Με τον όρο ασύμμετρη πληροφόρηση περιγράφεται η κατάσταση εκείνη, σύμφωνα με την οποία το ένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών μιας συναλλαγής 1 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 9

10 τυγχάνει καλύτερης πληροφόρησης, γεγονός που συντελεί και στη λήψη μιας ορθότερης απόφασης. Η ιδιαιτερότητα των τραπεζών συνίσταται στο ότι ως χρηματοδοτούμενοι κατέχουν πλεονεκτική θέση, ενώ ως χρηματοδότες μειονεκτική. 1 Η ασύμμετρη πληροφόρηση συνεπάγεται δύο σοβαρά προβλήματα: το πρώτο εξ αυτών ονομάζεται αντίθετη επιλογή και λαμβάνει χώρα πριν από την διενέργεια μιας συναλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, και σε ότι αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές ειδικότερα, το πρόβλημα συνίσταται στο ότι ανατρέχουν σε δανεισμό οι φορείς - ιδιώτες ή επιχειρήσεις με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, καθώς αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για δανεισμό και επομένως προτίθενται να συνάψουν μία δανειακή σύμβαση με μεγαλύτερη ευκολία. Καθώς, λοιπόν, αυξάνει ο κίνδυνος για μεγαλύτερο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια τους, με τα οποία μόνο οι προαναφερθέντες φορείς δέχονται να δανειστούν. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες μπορούν να οδηγηθούν ακόμη και σε περιορισμό του δανεισμού τους. 2 3 Το πρόβλημα της αντίθετης επιλογής έχει πολύ εύστοχα αναλυθεί σε ένα ακαδημαϊκό άρθρο του George Ackerlof, με τίτλο the lemons problem. Παραδειγματιζόμενος από την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο συγγραφέας του εν λόγω άρθρου έχει σαν στόχο να καταδείξει ότι οι αγοραστές κάθε φορά δεν μπορούν να γνωρίζουν, εκ των προτέρων, την ποιότητα του προϊόντος που προτίθενται να αγοράσουν και ως εκ τούτου δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παρά την τιμή που ανταποκρίνεται στη μέση ποιότητα. Ο πωλητής από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας την ποιότητα του αγαθού του, δεν αποδέχεται στην περίπτωση που είναι υψηλή υποτίμησή του. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να διακινούνται στην εκάστοτε αγορά προϊόντα μέσης ή και κατώτερης ποιότητας που μειώνουν με τη σειρά τους περαιτέρω τη ζήτηση. 4 Το πρόβλημα της αντίθετης επιλογής εμφανίζεται κατ αναλογία στην αγορά μετοχών και ομολόγων, όπου οι επενδυτές δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ καλών, με υψηλή κερδοφορία επιχειρήσεων και κακών, με μεγάλο κίνδυνο. Για τον λόγο αυτόν οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν ένα 1 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 2 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 3 Frederick Mishkin, "The economics of Money, Banking and financial Markets", chapter 8: "An economic analysis of Financial structure" 4 George Ackerlof, "The market for Lemons : quality, uncertainty and the market mechanism", Quarterly Journal of Economics 84, pp ,

11 τίμημα που ανταποκρίνεται στη μέση κατηγορία επιχειρήσεων που εκδίδουν αξιόγραφα. 1 Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα που συνεπάγεται η ασύμμετρη πληροφόρηση και το οποίο λαμβάνει χώρα μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ονομάζεται "ηθικός κίνδυνος". Πρόκειται για μία γενικότερη έννοια, η οποία αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη σύμφωνα με την οποία η λήψη κάποιου μέτρου ή η παροχή κάποιας υπηρεσίας δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα για τους ωφελούμενους. 2 Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λάβει διαφορετικές εκδοχές. Μία από αυτές αποτελεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των στελεχών και των μετόχων μιας επιχείρησης. Δεδομένου ότι, τα στελέχη μιας επιχείρησης κατέχουν μικρότερο ποσοστό αυτής, σε σχέση με τους μετόχους της, μπορούν πιο εύκολα να προβούν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το ίδιον όφελος, καθώς διακυβεύουν μικρότερα συμφέροντα. Το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου εμφανίζεται και σε μία δανειακή σύμβαση (σύμβαση χρέους), όταν ο δανειστής χρησιμοποιήσει το οφειλόμενο κεφάλαιο για σκοπό διαφορετικό από τον συμφωνηθέντα, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δανειστή. 3 Τα σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο, των τραπεζών στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης πληροφόρησης φαίνεται πως τις καθιστούν ως τον αποτελεσματικότερο φορέα στην αντιμετώπισή της. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνίστανται στα παρακάτω: I. διαθέτουν μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση, η οποία επιτρέπει τον ενδελεχέστερο έλεγχο των προς δανειοδότηση επιχειρήσεων. Η μακροχρόνια μάλιστα σχέση των τραπεζών και των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η διατήρηση βάσεων δεδομένων επιτρέπουν την συνεχή επικαιροποίηση και διαχείριση των πληροφοριών. II. Η στελέχωση των τραπεζών από ανθρώπους εξειδικευμένους στην χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, καταρτισμένους νομικά, ώστε να συντάσσουν και να παρακολουθούν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων δίνουν στις τράπεζες σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, το οποίο αποτρέπει τους συναλλασσόμενους από συμπεριφορές που ενισχύουν το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου 1 Frederic Mishkin, όπ.π. (Ch.8) σελ.10 2 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 3 Frederic Mishkin, όπ.π. (Ch.8) σελ.10 11

12 III. Λαμβάνουν προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες συνιστούν ένα ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα, για όσους ενδεχομένως θα μπορούσαν να ακολουθήσουν συμπεριφορές διαφορετικές από αυτές που ορίζονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 1 Εκείνο, το οποίο, ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι κανένας θεσμός εκτός από αυτόν του νομικού πλαισίου δεν μπορεί να διασφαλίσει με καλύτερο τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Οι κυριότεροι λόγοι συνίστανται αρχικά στο ότι οι επενδυτές δεν έχουν άμεση επαφή με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν τα κεφάλαιά τους και επομένως η συνέχιση αυτής της χρηματοδότησης προϋποθέτει από πλευράς τους την προστασία των δικαιωμάτων τους που μόνο ένα αυστηρά καθορισμένο νομικό πλαίσιο μπορεί να εξασφαλίσει. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και σε ότι αφορά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ειδικότερα, δεδομένου του διαπραγματευτικού τους πλεονεκτήματος, ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο είναι αναγκαίο, όχι μόνο για την προστασία των δανειστών, αλλά και των συναλλασσομένων τους που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν άλλο τρόπο προστασίας. Το νομικό πλαίσιο ενισχύει τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος στα εξής σημεία: Καθορίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την προτεραιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων. Εξειδικεύει τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις Καθιέρωσε και ενισχύει το δίκαιο των εταιρειών Μέσω ενός επιμέρους κλάδου, του τραπεζικού δικαίου, προσδιορίζει τα μέσα και τις διαδικασίες των χρηματοοικονομικών συναλλαγών Προκειμένου, όμως, τα παραπάνω να είναι εφικτά προϋποτίθεται ότι υπάρχει ένα περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί το κράτος δικαίου και η τάξη του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους, τόσο από το κράτος, όσο και από τους έχοντες, ενώ σε ότι αφορά το δικαστικό σώμα θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένο, αποτελούμενο από ανθρώπους πλήρως καταρτισμένους και προσιτό από άποψη κόστους στο σύνολο των πολιτών. Εκτός, όμως, από αυστηρότητα ο νόμος πρέπει να διακρίνεται και για την ευελιξία του, προκειμένου 1 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 12

13 να είναι αποτελεσματικός. Το όφελος από τα παραπάνω είναι διττό και αφορά, όχι μόνο στους επενδυτές ή τους χρηματοδοτούμενους που χρήζουν ενδεχομένως μεγαλύτερης προστασίας, αλλά και το ίδιο το κράτος προς το πρόσωπο, του οποίου ενισχύεται η εμπιστοσύνη. 1 1 Legal Foundations, chapter 4, Emerging Financial Markets, by David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw Hill -- Irwin,

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 1.Ο Ν.2251/1994 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο, λοιπόν, της δημιουργίας ενός ισχυρού νομικού πλαισίου εντάσσεται και η προσπάθεια προστασίας του καταναλωτή γενικότερα, δεδομένου ότι αποτελεί το αδύναμο μέρος σε μία συναλλακτική σχέση, με στόχο τόσο την προστασία της προσωπικότητας, όσο και των οικονομικών του συμφερόντων. Η ανάγκη για την προστασία του καταναλωτή επισημάνθηκε αρχικά από σχετικές Ευρωπαϊκές αποφάσεις που αποτέλεσαν και την αφετηρία για την θέσπιση αντίστοιχου εγχώριου δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη Συνθήκη του Μάαστριχ, η οποία επικαιροποιήθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τη Σύμβαση των Βρυξελλών και τέλος της Ρώμης. Σε ότι αφορά στο ελληνικό δίκαιο, το νομοθέτημα εκείνο που αποτελεί βασικό εργαλείο, για την προστασία του καταναλωτή είναι ο Ν.2251/1994. Πρόκειται για ένα νόμο, ο οποίος αντικατέστησε τον ισχύοντα μέχρι τότε Ν.1961/1991 και ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε μερικώς με το νόμο Ν.3587/2007. Ο Ν. 2251/1994 αποτελεί στην ουσία την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», στην παρ. 1 του άρθρου 3 της οποίας ορίζεται ότι «ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης θεωρείται καταχρηστική όταν, παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 8 της ίδιας παραπάνω οδηγίας «τα Κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή διατηρούν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα Οδηγία αυστηρότερες διατάξεις σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή.» 1 Ο νόμος απαρτίζεται συνολικά από 14 άρθρα, τα οποία διακρίνονται σε τρεις επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από το πρώτο άρθρο μόνο και 1 ΠΠρΑθ 711/

15 περιλαμβάνει τις γενικές διατάξεις. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από τα άρθρα 2-9 και ρυθμίζει διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, ενώ η τρίτη ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τα άρθρα περιέχει δικονομικές και οργανωτικές διατάξεις. Στο τελευταίο 14 ο αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Ο ορισμός του καταναλωτή δίνεται από την πρώτη κιόλας διάταξη του νόμου στην οποία αναφέρεται ότι ως καταναλωτής «νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε: α)αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος, β)φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.» 1 Από τον παραπάνω ορισμό καθίσταται σαφές ότι, καταναλωτής μπορεί να είναι τόσο ένα νομικό, όσο και ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος γίνεται αποδέκτης όχι εξατομικευμένων, αλλά ευρέως διαδεδομένων προϊόντων, τα οποία προορίζονται είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση. Ο Ν.2251/1994 προσδίδει μία ευρύτερη έννοια στον ορισμό του καταναλωτή αποσυνδέοντάς τον από την ικανοποίηση ή μη των επαγγελματικών του αναγκών, εφόσον, όμως, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ασχολείται επαγγελματικά με τη λήψη του εκάστοτε αγαθού, χωρίς παράλληλα να αποκλείεται να είναι και οικονομικά ισχυρότερος από τον προμηθευτή. 2 Σε κάθε περίπτωση πάντως και πέραν των προαναφερόμενων κριτηρίων, η ανάγκη προστασίας του εκάστοτε καταναλωτή θα πρέπει να εξετάζεται ad hoc. 3 Ο Ν. 2251/1994 παρέχει μία εκτενέστερη ερμηνεία και κατ επέκταση προστασία, σε σχέση με άλλα νομοθετήματα και πιο συγκεκριμένα με τη Σύμβαση του Λουγκάνο, για την οποία γίνεται λόγος στην απόφαση 5861/2006 ΕΦ ΑΘ. Πρόκειται για μία Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας, η οποία ετέθη σε ισχύ στην Ελβετία από το 1992, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε επισήμως με το Ν.2460/1997 έχοντας πλέον αυξημένη ισχύ σε σχέση με τις κοινές διατάξεις 1 Ιωάννης Καρακώστας, "Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ν.2251/94", Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. 3 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. 15

16 του εσωτερικού δικαίου, όπως ορίζει και το άρθρο 28 του Συντάγματος. Μεταξύ των λοιπών θεμάτων που ρυθμίζονται στην εν λόγω Σύμβαση, στα άρθρα 13 και 15, όπου ρυθμίζονται θέματα δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά του όρου «καταναλωτής» 1. Όπως εκτενώς αναλύεται στο σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, στη Σύμβαση του Λουγκάνο διαφαίνεται ότι «η ιδιότητα ενός συμβαλλομένου ως καταναλωτή δεν συνδέεται με την οικονομική του δύναμη ή υπεροχή, ούτε από την in abstracto ιδιότητα του ως εμπόρου ή επαγγελματία, αλλά από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε το εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία.» 2 Ειδικότερα, προκύπτει ότι αν η αγορά ενός αγαθού έγινε από κάποιο πρόσωπο, ακόμη και έμπορο ή επαγγελματία με σκοπό την ικανοποίηση προσωπικών του αναγκών, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί καταναλωτής. Μόνο στην περίπτωση που η αγορά ενός αγαθού γίνεται με στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών που προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενός υφιστάμενου ή και μελλοντικού «οργανωμένου συστήματος εκμεταλλεύσεως», το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί στην έννοια του καταναλωτή. 3 Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, έτσι όπως αυτή καθιερώνεται με το άρθρο 361 ΑΚ, κάμφθηκε με ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση των συμβάσεων προσχώρησης. Πρόκειται για συμβάσεις, το περιεχόμενο, των οποίων καθορίζεται από τον έναν συμβαλλόμενο, ενώ ο δεύτερος διατηρεί το δικαίωμα σύναψης ή μη της εν λόγω σύμβασης. Η προοδευτική καθιέρωση των συμβάσεων προσχώρησης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανάγκη για προστασία του ασθενέστερου μέλους, το οποίο στερείται κάθε διαπραγματευτικής δυνατότητας. Υπό το πρίσμα αυτής της ανάγκης εκδόθηκε η κοινοτική Οδηγία 93/13/ΕΟΚ που αναφέρεται στις «καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», ενώ το ελληνικό δίκαιο ενσωμάτωσε τους γενικούς όρους συναλλαγών στο άρθρο 2 του ν.2251/ Με την ορολογία «γενικοί όροι συναλλαγών» νοούνται οι όροι που τίθενται μονομερώς από τον έναν συμβαλλόμενο, στα πλαίσια μιας σύμβασης, κατά την οποία συμφωνείται ότι ισχύουν και οι εκάστοτε γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ) /2006 ΕΦ ΑΘ /2006 ΕΦ ΑΘ /2006 ΕΦ ΑΘ 4 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 16

17 Βασικό χαρακτηριστικό τους συνιστά η μονομερής διατύπωσή τους από το ένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών, χωρίς το γνώρισμα της διαπραγμάτευσης ή της εξατομίκευσή τους, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε σύμβασης. Πρόκειται για όρους, οι οποίοι διακρίνονται για την ομοιομορφία σε ότι αφορά την διατύπωσή τους και οι οποίοι διατυπώνονται με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία συμβάσεις, ανεξαρτήτως αν τελικώς αυτό πραγματοποιηθεί. 1 Προκειμένου να ενταχθούν κάποιοι όροι στο νομικό πλαίσιο των ΓΟΣ θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες συνίστανται στις εξής: Διευκρίνηση ότι, πρόκειται για γενικούς όρους συναλλαγών, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να είναι γνωστό και στους δύο συμβαλλόμενους. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για όρους που αποτυπώνονται απλά και με σαφήνεια, ενώ εξίσου σαφείς θα πρέπει να είναι και η υπόδειξη ότι πρόκειται για ΓΟΣ Γνώση ή υπαίτια άγνοιά τους από την πλευρά του καταναλωτή Συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου στην ισχύ των ΓΟΣ, η οποία μπορεί να είναι είτε γραπτή, είτε προφορική, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαία η υπογραφή τους χωριστά από το κείμενο της υπόλοιπης σύμβασης 2 Ο έλεγχος των ΓΟΣ επιτυγχάνεται είτε μέσω των ερμηνευτικών κανόνων του Αστικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, είτε μέσω των συνταγματικών διατάξεων, είτε τέλος των ερμηνευτικών κανόνων του Ν.2251/1994. Εκείνο, ωστόσο, το οποίο πρέπει να καταστεί σαφές, είναι ότι οι ρυθμίσεις του Ν.2251/1994 μπορούν να αποτελέσουν νομικό εργαλείο για την ερμηνεία και τον έλεγχο των ΓΟΣ, μόνον εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές, διαφορετικά θα χρειαστεί να ανατρέξει κανείς στα προαναφερόμενα νομοθετήματα. 3 Στο άρθρο 2 παρ.6 του Ν.2251/1994 ορίζεται ότι «γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι». Ο ορισμός αυτός συνιστά μια νομοθετική εξειδίκευση του γενικότερου κανόνα του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα περί απαγόρευσης της καταχρηστικής 1 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 2 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 3 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 17

18 άσκησης δικαιώματος. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για το δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας. 1 Σύμφωνα με την 6 του άρθρου 2 Ν.2251/1994 διακρίνονται δύο στάδια ελέγχου στα οποία μπορεί να διαπιστωθεί η καταχρηστικότητα ενός Γενικού Όρου Συναλλαγών και κατά συνέπεια η ακυρότητά του. Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου, η ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ελέγχεται με γενικά και αφηρημένα κριτήρια. Τα δύο πιο σημαντικά από αυτά αναλύονται εκτενώς στην απόφαση ΠΠρΑθ 711/2007. Το πρώτο εξ αυτών αφορά στο ενδεχόμενο ο Γ.Ο.Σ. να αποκλίνει από ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου. Οι κανόνες του ενδοτικού δικαίου έχουν μία ακόμη διάσταση, πέραν της ρυθμιστικής, που αφορά στην εξισορρόπηση των συμφερόντων σε διάφορους συμβατικούς τύπους, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό τη «δίκαιη» και «φυσική» τάξη των πραγμάτων. Το δεύτερο κριτήριο ελέγχου αφορά σε Γ.Ο.Σ. οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα πέραν αυτών που ρυθμίζονται από τους κανόνες ενδοτικού δικαίου. Εξετάζεται, δηλαδή, κατά πόσο το περιεχόμενο του Γ.Ο.Σ. συνιστώντας μία αυτοτελή ρύθμιση περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις που θέτουν σε κίνδυνο το κύρος της σύμβασης και την ασφάλεια των συναλλαγών. 2 Αν τελικά διαπιστωθεί, ότι ο υπό εξέταση Γ.Ο.Σ. υπάγεται σε κάποια από τα προαναφερθέντα κριτήρια, τότε ακολουθεί το δεύτερο στάδιο ελέγχου, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα μία αξιολογική στάθμιση των συμφερόντων και των ειδικών συνθηκών της σύμβασης στην οποία ανήκει. Όπως προκύπτει και από το δεύτερο εδάφιο της 6 του άρθρου 2 Ν.2251/1994 τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την θεμελίωση της καταχρηστικότητας ή μη ενός όρου, είναι η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, όπως επίσης και οι ειδικότερες συνθήκες, υπό τις οποίες συνήφθη. 3 Συνεπώς, όπως καταλήγει και η εν λόγω απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, «δεν απαγορεύεται απόκλιση των Γ.Ο.Σ. από οποιαδήποτε διάταξη ενδοτικού δικαίου, αλλά μόνο από εκείνες που έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα ή από ουσιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις που απηχούν δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη για το συγκεκριμένο είδος συναλλαγής. Επομένως, καταχρηστικός και κατά συνέπεια 1 ΠΠρΑθ 711/ ΠΠρΑθ 711/ ΠΠρΑθ 711/

19 άκυρος είναι κάθε Γ.Ο.Σ., ο οποίος χωρίς επαρκή ή εύλογη δικαιολογία αποκλίνει από ουσιώδης και βασικές αξιολογήσεις του ενδοτικού δικαίου, δηλαδή από τις τυπικές και συναλλακτικά δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη. Η καθοδηγητική λειτουργία του ενδοτικού δικαίου διαταράσσεται, όταν με το περιεχόμενο του γενικού όρου αλλάζει η εικόνα που έχει διαμορφωθεί με βάση τους κανόνες του ενδοτικού δικαίου για τη συγκεκριμένη συμβατική μορφή. Επίσης, ελέγχεται για καταχρηστικότητα Γ.Ο.Σ. με τον οποίο επέρχεται περιορισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τη φύση της σύμβασης, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απειλείται ματαίωση του σκοπού της.» 1 Σε ότι αφορά τη «σημαντική διατάραξη» που θεμελιώνεται στην ίδια παράγραφο του άρθρου 6, πρόκειται για αντικατάσταση του παλαιότερου όρου «υπέρμετρη», προκειμένου το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης να είναι συναφές με αυτό της Κοινοτικής Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. Πρόκειται για την απόκλιση από τις καθοδηγητικού χαρακτήρα διατάξεις του ενδοτικού δικαίου ή από τις διατάξεις εκείνες, οι οποίες είναι αναγκαίες για διατήρηση της φύσης και τους σκοπού της σύμβασης. Ως πρότυπο κάθε φορά, θεωρείται ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος είναι συνήθως απρόσεκτος σε ότι αφορά την ενημέρωσή του, αλλά διαθέτει τη μέση αντίληψη, για να λαμβάνει αποφάσεις. 2 Εκείνο, το οποίο πρέπει να καταστεί σαφές, είναι ότι η «σημαντική διατάραξη» αποτελεί μία έννοια γενική και αφηρημένη, η οποία χρήζει εξειδίκευσης, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της σύμβασης. Η επίκληση απλώς, από την πλευρά ενός εκ των συμβαλλομένων, του όρου αυτού δεν αρκεί για να θεμελιωθεί η καταχρηστικότητα, αλλά ο επικαλούμενος φέρει και το βάρος της αποδείξεως των συνθηκών εκείνων που στη συγκεκριμένη περίπτωση την αποδεικνύουν. 3 Επομένως, τα δύο βασικά στάδια ελέγχου της καταχρηστικότητας ενός Γ.Ο.Σ συνοψίζονται στα εξής: 1. αρχικά διαπιστώνεται η ύπαρξη απόκλισης από κάποια διάταξη ενδοτικού δικαίου και εφόσον είναι υπαρκτή 2. ελέγχεται ο βαθμός αυτής της απόκλισης. Προκειμένου αυτός ο έλεγχος να καταστεί εφικτός και αποτελεσματικός, πρέπει να γίνει μία στάθμιση των 1 ΠΠρΑθ 711/ ΠΠρΑθ 711/ /2006 ΑΠ 19

20 συμφερόντων του καταναλωτή και του προμηθευτή αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί αν και σε τι βαθμό θίγονται τα συμφέροντα της κάθε πλευράς από την διατήρηση ή την κατάργηση του προς έλεγχο Γ.Ο.Σ. Σε ότι αφορά την δομή του άρθρου 2 ν.2251/1994 παρατηρούνται τα εξής: στο πρώτο τμήμα του εν λόγω άρθρου δίνεται ο γενικός ορισμός των Γ.Ο.Σ και ο τρόπος διατύπωσής τους, όπως επίσης και δύο ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες. Στο δεύτερο τμήμα του άρθρου και πιο συγκεκριμένα στην 6 η παράγραφο, διατυπώνεται η γενική ρήτρα απαγόρευσης βάσει της οποίας ελέγχεται το κύρος των ΓΟΣ. Ειδικότερα διατυπώνεται μία γενική απαγόρευση βάσει της οποίας «γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά την σύναψή τους και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.» Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της αναθεώρησης του εν λόγω άρθρου με το νεότερο Ν.3587/2007 συνίσταται στην κατάργηση του όρου που έκανε λόγο για «υπέρμετρη» διατάραξη της ισορροπίας, με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται πλέον καταχρηστικότητα και με μία απλή διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Ο λόγος για τον οποίο η θεωρία και η νομολογία οδηγήθηκαν σε μία συσταλτική ερμηνεία της έννοιας της «διατάραξης» οφείλεται στο γεγονός ότι στο δίκαιο των ΓΟΣ δεν νοείται ελευθερία επιλογής. Επομένως, ο νόμος δεν μπορεί να ανεχθεί μη συμφέρουσες για τον πελάτη καταναλωτή ρυθμίσεις, ακόμη και αν αυτές δεν διαταράσσουν υπέρμετρα την συμβατική ισορροπία. 1 Με την έννοια της διατάραξης νοείται μία ουσιώδης ανισορροπία στην κατανομή των συμβατικών υποχρεώσεων και όχι μία απλώς μη συμφέρουσα ρύθμιση. Ωστόσο, δεν πρέπει όπως προκύπτει και από την παραπάνω διάταξη να παραβλέπεται σε κάθε περίπτωση η ιδιαιτερότητα κάθε σύμβασης, όπως 1 Γιώργος Μεντής, "Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου", κεφ. "Γενικοί όροι τραπεζικών καταναλωτικών συμβάσεων" 20

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Υπεύθυνος δανεισµός: άµυνα στην υπερχρέωση των καταναλωτών 1. Η πρόληψη και καταπολέµηση της υπερχρέωσης ως δικαιολογητική βάση ρυθµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος

Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γ. Ελευθερία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Α. Δράκος Δεκέμβριος 2013 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική Πολιτική Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική πολιτική Κυριότερη αποστολή κάθε ΚΤ είναι ο έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 13 16 Δεκεμβρίου 2010 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Σύντομη Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης / Εκπαιδευτικοί στόχοι Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση στον

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η αναπόδραστη ατέλεια της δικαιοπρακτικής ρύθμισης...3 I. Η δικαιοπρακτική ελευθερία και το κανονιστικό περιεχόμενο της δικαιοπραξίας...3

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα