ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ..7 Ι. ΓΕΝΙΚΑ..7 ΙΙ. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ο ΝΟΜΟΣ 2251/1994 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.25 Ι. ΓΕΝΙΚΑ...25 ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 1. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατά το ακαδημαϊκό έτος , με επιβλέποντα καθηγητή τον κο. Παναγιώτη Σταϊκούρα. Θέμα της εργασίας είναι οι καταχρηστικοί όροι συναλλαγών στις συμβάσεις δανείων των Τραπεζών. Σαν βασικό στόχο έχει την συγκεντρωτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των γενικών όρων που κρίθηκαν ως καταχρηστικοί από τα ελληνικά δικαστήρια. Στο σύγχρονο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον, όπου η αναζήτηση του κέρδους συνιστά απώτερο στόχο των οικονομικών φορέων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για την διενέργεια ποικίλλων και πολύπλοκων συναλλαγών, η ανάγκη για προστασία του καταναλωτή καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Αρχικά, γίνεται μία προσπάθεια να ερμηνευτεί ο ρόλος των Τραπεζών στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι λόγοι που κατέστησαν την λειτουργία τους αναγκαία, ενώ ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της δομής και λειτουργίας τους. Στα πλαίσια των κινδύνων που εγκυμονούν για τα δικαιώματα των δανειοληπτών ειδικότερα και της νομικής προστασίας που χρήζουν, γίνεται μία εκτενής αναφορά στο Ν.2251/1994 που αποτελεί εξάλλου το βασικότερο νομοθέτημα για την προστασία των καταναλωτών, στο περιεχόμενό του, αλλά και στην επεξήγηση των κυριότερων όρων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη που αφορά στην ελληνική νομολογία με εκτενείς αναφορές στις σημαντικότερες αποφάσεις που ασχολήθηκαν με τον έλεγχο του κύρους γενικών όρων στις συμβάσεις δανείων, αλλά και στις σύγχρονες εξελίξεις που κατέστησαν την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών υποχρεωτική. Παράλληλα, σημειώνονται σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν στους οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν, μαζί με τα νομικά επιχειρήματα, την αποδοχή ή απόρριψη της καταχρηστικότητας ενός γενικού όρου. Οι όροι, στους οποίους έχει επικεντρωθεί η εν 3

4 λόγω μελέτη αφορά σε όρους δανειακών συμβάσεων και περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση, η οποία υποχρέωσε τις Τράπεζες σε οριστική διαγραφή τους από τα συμβατικά τους έγγραφα. Με στόχο την διευκόλυνση του αναγνώστη και την καλύτερη κατανόηση του θέματος, ακολουθεί παράρτημα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.2251/1994 στα οποία βασίστηκε η παρακάτω ανάλυση, αλλά και την υπουργική απόφαση που αποτέλεσε το εφαλτήριο της προσπάθειας για συγκεντρωτική καταγραφή των σχετικών όρων. 4

5 1.ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Μελετώντας κανείς την ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας κατά την διάρκεια των τελευταίων αιώνων, παρατηρεί μια συνολική προσπάθεια για μετάβαση από τα ολιγαρχικά και απολυταρχικά πολιτεύματα στα φιλελεύθερα και δημοκρατικά ιδεώδη. Η κυριαρχία, μάλιστα, των δημοκρατικών αρχών στον τομέα της οικονομίας είναι απολύτως συνυφασμένη σαν έννοια με αυτήν της ελεύθερης αγοράς που επιτρέπει την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στα πλαίσια μιας τέτοιας ελεύθερης οικονομίας, η κρατική παρέμβαση τις περισσότερες φορές αποβαίνει σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και οι περιορισμοί που τίθενται από αυτήν έχουν σαν στόχο την προάσπιση ανώτερων αγαθών, όπως για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου η κρατική παρέμβαση προσπαθεί να επιτελέσει οικονομικές λειτουργίες που μία ελεύθερη, ανταγωνιστική αγορά μπορεί να επιτελέσει καλύτερα μόνη της αποκαθιστώντας τις ισορροπίες, η κρατική παρέμβαση κρίνεται ανώφελη. Τα τελευταία χρόνια μελέτες κατέδειξαν έξι βασικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις καταπνίγουν το οικονομικό σύστημα, οι οποίοι συνοψίζονται στους παρακάτω και που στην πλειοψηφία τους αφορούν τη σχέση κράτους και τραπεζών: 1. θέτουν ανώτατο όριο στα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες, με στόχο τον περιορισμό του υπέρμετρου ανταγωνισμού. Κάτι τέτοιο, όμως, περιορίζει τελικά την προσφορά κεφαλαίων που διαθέτουν οι τράπεζες προς δανεισμό, σε σχέση με τη ζήτηση, γεγονός που οδηγεί στην άνοδο των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τα τελικά επιτόκια των δανειζομένων. Συνεπώς, από τη μία πλευρά μειώνεται το ποσοστό δανεισμού και από την άλλη, τα δάνεια που χορηγούνται είναι περισσότερο κερδοφόρα για τα πιστωτικά ιδρύματα και ζημιογόνα για τους δανειολήπτες απαιτούν τη διατήρηση υψηλών αποθεματικών στις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που αρχικά ωφελεί και τις δύο πλευρές: τις εμπορικές τράπεζες, γιατί προστατεύονται έναντι μιας οικονομικής κρίσης και απρόβλεπτων μεταφορών 1 "Financial Repression and Financial Development", chapter 2, Emerging Financial Markets, by David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw Hill -- Irwin,

6 των καταθέσεών τους και την κεντρική τράπεζα, η οποία μη αποδίδοντας επιτόκιο για τις καταθέσεις αυτές, προσφέρει στο κράτος κεφάλαια προκειμένου να αποφύγει αυτό με τη σειρά του τον περαιτέρω δανεισμό. Το κόστος, όμως, αυτό της διακράτησης κεφαλαίων μετακυλύεται στους δανειζόμενους, οι οποίοι επιβαρύνονται με υψηλότερα επιτόκια, αλλά και στους καταθέτες που εισπράττουν λιγότερους τόκους, προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια από το μηδενικό επιτόκιο των αποθεματικών. 3. τα αποθεματικά που παρακρατούνται στην κεντρική τράπεζα χρησιμοποιούνται συχνά για τον δανεισμό των βιομηχανιών. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος ελέγχει τον δανεισμό, αποφασίζοντας για τον προορισμό των κεφαλαίων, επιλέγοντας συχνά επιχειρήσεις από τις οποίες αντλούν συμφέροντα κρατικά στελέχη, στερώντας κατ αυτόν τον τρόπο κεφάλαια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα. 4. σε αρκετές περιπτώσεις, κατέχουν την ιδιοκτησία και το management των τραπεζών, γεγονός που επιτρέπει την χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων με πολύ χαμηλό κόστος. 5. ασκούν περιορισμό στην εγκατάσταση υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, φοβούμενοι μία ενδεχόμενη κυριαρχία τους στο οικονομικό σύστημα της εκάστοτε χώρας. Παραβλέπεται, όμως, με τον τρόπο αυτό, το γεγονός ότι η είσοδος ξένων τραπεζών θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό της εγχώριας τραπεζικής αγοράς, θα συντελούσε στην διασπορά του κινδύνου, αλλά και στην εισαγωγή νέων ιδεών και κεφαλαίων. 6. περιορίζουν την ροή των κεφαλαίων. Δεδομένου ότι, οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν τον παράδεισο των μεγαλύτερων επενδυτικών ευκαιριών, η επιβολή μιας υψηλής κρατικής φορολογίας στερεί από τους εγχώριους επενδυτές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 1 Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιβεβαίωση της κρατικής πίεσης που ασκείται στο χρηματοοικονομικό σύστημα εν γένει, αλλά και στον περιορισμό του ρόλου των τραπεζών ως διαμεσολαβητές. Προκειμένου, ωστόσο να γίνει κατανοητός ο ρόλος αυτός των τραπεζών, θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικότερα η δομή του 1 "Financial Repression and Financial Development", chapter 2, Emerging Financial Markets, by David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw Hill -- Irwin,

7 χρηματοοικονομικού συστήματος και η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτό. Βασικό στοιχείο της δομής του χρηματοοικονομικού συστήματος συνιστά η μεταφορά κεφαλαίων από τους έχοντες πλεόνασμα (χρηματοδότες) στους έχοντες έλλειμμα (χρηματοδοτούμενους). Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται κατά κύριο λόγο τα νοικοκυριά, ενώ στη δεύτερη, εκτός από τα νοικοκυριά, ανήκουν τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι κυβερνήσεις. Η χρηματοδότηση των ελλειμματικών φορέων μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα. Η άμεση χρηματοδότηση λαμβάνει χώρα μέσω των αγορών χρήματος και κεφαλαίων (Money Markets and Capital Markets), στις οποίες οι χρηματοδότες επενδύουν απευθείας στα αξιόγραφα που εκδίδουν οι χρηματοδοτούμενοι, αναλαμβάνοντας και τους σχετικούς κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, το κανάλι της έμμεσης χρηματοδότησης περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ χρηματοδοτών και χρηματοδοτούμενων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται καμία απευθείας συναλλαγή μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 1 2.ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η τράπεζα αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί σαν κανάλι διακίνησης κεφαλαίων από τους αποταμιευτές στους εν δυνάμει επενδυτές. Σε ότι αφορά την δομή των τραπεζών από λογιστικής πλευράς, διαπιστώνεται πως στον ισολογισμό τους υπάρχει η τυπική διάκριση μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργητικού καταλαμβάνουν τα δάνεια χορηγήσεις, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οποίων συνίστανται στην περιορισμένη ρευστότητα, στον υψηλό κίνδυνο και ως εκ τούτου στα υψηλότερα επιτόκια που με τη σειρά τους αποφέρουν και μεγαλύτερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, στο παθητικό, πέραν των ιδίων 1 Άγγελος Αντζουλάτος, " Χρηματοπιστωτικό σύστημα και διοίκηση Τραπεζών", σημειώσεις για χρήση των φοιτητών ΤΕΙ Αγ. Νικολάου 7

8 κεφαλαίων, του δανεισμού του ιδρύματος από άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα την διατραπεζική αγορά ή την Κεντρική Τράπεζα, διακρίνει κανείς τις καταθέσεις, στις οποίες εντάσσονται τόσο τα ταμιευτήρια, όσο και οι λογαριασμοί όψεως και οι προθεσμίες. Οι καταθέσεις διακρίνονται, σε αντίθεση με τις χορηγήσεις, για την υψηλή ρευστότητα τους, η οποία ωστόσο ενισχύει ταυτόχρονα και τον κίνδυνο από την δυνατότητα απρόβλεπτων αναλήψεων ή μεταφορών τους σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, αυτός καθορίζεται από τον βασικό στόχο τους που συνίσταται στην πώληση στοιχείων του παθητικού και την αγορά στοιχείων του ενεργητικού. Μια από τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις αυτής της διαδικασίας είναι η χρησιμοποίηση του κεφαλαίου μιας κατάθεσης για τη δημιουργία δυνατότητας χορήγησης ενός δανείου. Στα πλαίσια ενός σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος, οι τράπεζες αποτελούν έναν κλάδο συνεχώς αναπτυσσόμενο. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, οι συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον οδηγούν στη συνεχή αναζήτηση νέων προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τις πιστωτικές κάρτες και τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. 1 Η ίδια η ύπαρξη του χρηματοοικονομικού συστήματος, στα πλαίσια του οποίου οι τράπεζες επιτελούν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών κόστους που υπεισέρχονται στις συναλλαγές μεταξύ χρηματοδοτών και χρηματοδοτούμενων. Οι βασικότερες κατηγορίες αυτών συνίστανται στις εξής: 1. κόστη συναλλαγών 2. κόστος πληροφόρησης 3. κόστος εγγραφής συμβολαίων 4. κόστος εφαρμογής των όρων των συμβολαίων Ένα καλά δομημένο χρηματοοικονομικό σύστημα που απολαμβάνει τα οφέλη των οικονομιών φάσματος και κλίμακας συντελεί στην ελαχιστοποίηση των παραπάνω, τα οποία σε ενδεχόμενη προσωπική συναλλαγή θα καθίστατο απαγορευτικά. Ειδικότερα οι τράπεζες λειτουργώντας ως οργανωμένη αγορά, με τυποποιημένα προϊόντα και κοινούς κανόνες συναλλαγών επιτυγχάνουν σε πολύ 1 Frederick Mishkin, "The economics of Money, Banking and Financial Markets", chapter 9: "the banking firm and the management of financial institutions", εκδ. Addison Wesley (2000) 8

9 μεγάλο βαθμό την μείωση των προαναφερθέντων εξόδων, γεγονός που επιτρέπει και στους πιο μικρούς επενδυτές να δραστηριοποιηθούν στις χρηματαγορές, με ένα καλύτερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα επιτελεί και άλλες βασικές λειτουργίες, οι οποίες συνοψίζονται στις παρακάτω: μεταφορά κεφαλαίων τόσο διαχρονικά, όσο και γεωγραφικά μεταξύ των ιδίων ή και διαφορετικών οικονομικών μονάδων εκκαθάριση συναλλαγών και πληρωμών, γεγονός που καθιστά τις συναλλαγές εφικτές, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και σε μεγαλύτερο όγκο συγκέντρωση και ομαδοποίηση κεφαλαίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις, αλλά και υποδιαίρεση της συμμετοχής σε μία επιχείρηση εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών διαχείριση του κινδύνου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία των επιχειρήσεων παραγωγή και διακίνηση πληροφοριών που βρίσκονται στην διάθεση όλων των φορέων του χρηματοοικονομικού συστήματος μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία δημιουργία κινήτρων 1 II. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ανάγκη για δημιουργία κινήτρων, όπως καταγράφηκε στις βασικές λειτουργίες που επιτελεί το χρηματοοικονομικό σύστημα προκύπτει από το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης που αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του χρηματοοικονομικού συστήματος Με τον όρο ασύμμετρη πληροφόρηση περιγράφεται η κατάσταση εκείνη, σύμφωνα με την οποία το ένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών μιας συναλλαγής 1 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 9

10 τυγχάνει καλύτερης πληροφόρησης, γεγονός που συντελεί και στη λήψη μιας ορθότερης απόφασης. Η ιδιαιτερότητα των τραπεζών συνίσταται στο ότι ως χρηματοδοτούμενοι κατέχουν πλεονεκτική θέση, ενώ ως χρηματοδότες μειονεκτική. 1 Η ασύμμετρη πληροφόρηση συνεπάγεται δύο σοβαρά προβλήματα: το πρώτο εξ αυτών ονομάζεται αντίθετη επιλογή και λαμβάνει χώρα πριν από την διενέργεια μιας συναλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, και σε ότι αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές ειδικότερα, το πρόβλημα συνίσταται στο ότι ανατρέχουν σε δανεισμό οι φορείς - ιδιώτες ή επιχειρήσεις με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, καθώς αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για δανεισμό και επομένως προτίθενται να συνάψουν μία δανειακή σύμβαση με μεγαλύτερη ευκολία. Καθώς, λοιπόν, αυξάνει ο κίνδυνος για μεγαλύτερο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια τους, με τα οποία μόνο οι προαναφερθέντες φορείς δέχονται να δανειστούν. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες μπορούν να οδηγηθούν ακόμη και σε περιορισμό του δανεισμού τους. 2 3 Το πρόβλημα της αντίθετης επιλογής έχει πολύ εύστοχα αναλυθεί σε ένα ακαδημαϊκό άρθρο του George Ackerlof, με τίτλο the lemons problem. Παραδειγματιζόμενος από την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο συγγραφέας του εν λόγω άρθρου έχει σαν στόχο να καταδείξει ότι οι αγοραστές κάθε φορά δεν μπορούν να γνωρίζουν, εκ των προτέρων, την ποιότητα του προϊόντος που προτίθενται να αγοράσουν και ως εκ τούτου δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παρά την τιμή που ανταποκρίνεται στη μέση ποιότητα. Ο πωλητής από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας την ποιότητα του αγαθού του, δεν αποδέχεται στην περίπτωση που είναι υψηλή υποτίμησή του. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να διακινούνται στην εκάστοτε αγορά προϊόντα μέσης ή και κατώτερης ποιότητας που μειώνουν με τη σειρά τους περαιτέρω τη ζήτηση. 4 Το πρόβλημα της αντίθετης επιλογής εμφανίζεται κατ αναλογία στην αγορά μετοχών και ομολόγων, όπου οι επενδυτές δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ καλών, με υψηλή κερδοφορία επιχειρήσεων και κακών, με μεγάλο κίνδυνο. Για τον λόγο αυτόν οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν ένα 1 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 2 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 3 Frederick Mishkin, "The economics of Money, Banking and financial Markets", chapter 8: "An economic analysis of Financial structure" 4 George Ackerlof, "The market for Lemons : quality, uncertainty and the market mechanism", Quarterly Journal of Economics 84, pp ,

11 τίμημα που ανταποκρίνεται στη μέση κατηγορία επιχειρήσεων που εκδίδουν αξιόγραφα. 1 Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα που συνεπάγεται η ασύμμετρη πληροφόρηση και το οποίο λαμβάνει χώρα μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ονομάζεται "ηθικός κίνδυνος". Πρόκειται για μία γενικότερη έννοια, η οποία αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη σύμφωνα με την οποία η λήψη κάποιου μέτρου ή η παροχή κάποιας υπηρεσίας δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα για τους ωφελούμενους. 2 Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λάβει διαφορετικές εκδοχές. Μία από αυτές αποτελεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των στελεχών και των μετόχων μιας επιχείρησης. Δεδομένου ότι, τα στελέχη μιας επιχείρησης κατέχουν μικρότερο ποσοστό αυτής, σε σχέση με τους μετόχους της, μπορούν πιο εύκολα να προβούν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το ίδιον όφελος, καθώς διακυβεύουν μικρότερα συμφέροντα. Το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου εμφανίζεται και σε μία δανειακή σύμβαση (σύμβαση χρέους), όταν ο δανειστής χρησιμοποιήσει το οφειλόμενο κεφάλαιο για σκοπό διαφορετικό από τον συμφωνηθέντα, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δανειστή. 3 Τα σημαντικά πλεονεκτήματα, ωστόσο, των τραπεζών στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης πληροφόρησης φαίνεται πως τις καθιστούν ως τον αποτελεσματικότερο φορέα στην αντιμετώπισή της. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνίστανται στα παρακάτω: I. διαθέτουν μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση, η οποία επιτρέπει τον ενδελεχέστερο έλεγχο των προς δανειοδότηση επιχειρήσεων. Η μακροχρόνια μάλιστα σχέση των τραπεζών και των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η διατήρηση βάσεων δεδομένων επιτρέπουν την συνεχή επικαιροποίηση και διαχείριση των πληροφοριών. II. Η στελέχωση των τραπεζών από ανθρώπους εξειδικευμένους στην χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, καταρτισμένους νομικά, ώστε να συντάσσουν και να παρακολουθούν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων δίνουν στις τράπεζες σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, το οποίο αποτρέπει τους συναλλασσόμενους από συμπεριφορές που ενισχύουν το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου 1 Frederic Mishkin, όπ.π. (Ch.8) σελ.10 2 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 3 Frederic Mishkin, όπ.π. (Ch.8) σελ.10 11

12 III. Λαμβάνουν προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες συνιστούν ένα ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα, για όσους ενδεχομένως θα μπορούσαν να ακολουθήσουν συμπεριφορές διαφορετικές από αυτές που ορίζονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 1 Εκείνο, το οποίο, ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι κανένας θεσμός εκτός από αυτόν του νομικού πλαισίου δεν μπορεί να διασφαλίσει με καλύτερο τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Οι κυριότεροι λόγοι συνίστανται αρχικά στο ότι οι επενδυτές δεν έχουν άμεση επαφή με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν τα κεφάλαιά τους και επομένως η συνέχιση αυτής της χρηματοδότησης προϋποθέτει από πλευράς τους την προστασία των δικαιωμάτων τους που μόνο ένα αυστηρά καθορισμένο νομικό πλαίσιο μπορεί να εξασφαλίσει. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και σε ότι αφορά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ειδικότερα, δεδομένου του διαπραγματευτικού τους πλεονεκτήματος, ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο είναι αναγκαίο, όχι μόνο για την προστασία των δανειστών, αλλά και των συναλλασσομένων τους που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν άλλο τρόπο προστασίας. Το νομικό πλαίσιο ενισχύει τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος στα εξής σημεία: Καθορίζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την προτεραιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων. Εξειδικεύει τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις Καθιέρωσε και ενισχύει το δίκαιο των εταιρειών Μέσω ενός επιμέρους κλάδου, του τραπεζικού δικαίου, προσδιορίζει τα μέσα και τις διαδικασίες των χρηματοοικονομικών συναλλαγών Προκειμένου, όμως, τα παραπάνω να είναι εφικτά προϋποτίθεται ότι υπάρχει ένα περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί το κράτος δικαίου και η τάξη του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους, τόσο από το κράτος, όσο και από τους έχοντες, ενώ σε ότι αφορά το δικαστικό σώμα θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένο, αποτελούμενο από ανθρώπους πλήρως καταρτισμένους και προσιτό από άποψη κόστους στο σύνολο των πολιτών. Εκτός, όμως, από αυστηρότητα ο νόμος πρέπει να διακρίνεται και για την ευελιξία του, προκειμένου 1 Άγγελος Α. Αντζουλάτος, όπ.π. σελ.7 12

13 να είναι αποτελεσματικός. Το όφελος από τα παραπάνω είναι διττό και αφορά, όχι μόνο στους επενδυτές ή τους χρηματοδοτούμενους που χρήζουν ενδεχομένως μεγαλύτερης προστασίας, αλλά και το ίδιο το κράτος προς το πρόσωπο, του οποίου ενισχύεται η εμπιστοσύνη. 1 1 Legal Foundations, chapter 4, Emerging Financial Markets, by David O. Beim and Charles W. Calomiris, McGraw Hill -- Irwin,

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 1.Ο Ν.2251/1994 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο, λοιπόν, της δημιουργίας ενός ισχυρού νομικού πλαισίου εντάσσεται και η προσπάθεια προστασίας του καταναλωτή γενικότερα, δεδομένου ότι αποτελεί το αδύναμο μέρος σε μία συναλλακτική σχέση, με στόχο τόσο την προστασία της προσωπικότητας, όσο και των οικονομικών του συμφερόντων. Η ανάγκη για την προστασία του καταναλωτή επισημάνθηκε αρχικά από σχετικές Ευρωπαϊκές αποφάσεις που αποτέλεσαν και την αφετηρία για την θέσπιση αντίστοιχου εγχώριου δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη Συνθήκη του Μάαστριχ, η οποία επικαιροποιήθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τη Σύμβαση των Βρυξελλών και τέλος της Ρώμης. Σε ότι αφορά στο ελληνικό δίκαιο, το νομοθέτημα εκείνο που αποτελεί βασικό εργαλείο, για την προστασία του καταναλωτή είναι ο Ν.2251/1994. Πρόκειται για ένα νόμο, ο οποίος αντικατέστησε τον ισχύοντα μέχρι τότε Ν.1961/1991 και ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε μερικώς με το νόμο Ν.3587/2007. Ο Ν. 2251/1994 αποτελεί στην ουσία την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», στην παρ. 1 του άρθρου 3 της οποίας ορίζεται ότι «ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης θεωρείται καταχρηστική όταν, παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση», ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 8 της ίδιας παραπάνω οδηγίας «τα Κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή διατηρούν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα Οδηγία αυστηρότερες διατάξεις σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή.» 1 Ο νόμος απαρτίζεται συνολικά από 14 άρθρα, τα οποία διακρίνονται σε τρεις επιμέρους ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από το πρώτο άρθρο μόνο και 1 ΠΠρΑθ 711/

15 περιλαμβάνει τις γενικές διατάξεις. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από τα άρθρα 2-9 και ρυθμίζει διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, ενώ η τρίτη ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τα άρθρα περιέχει δικονομικές και οργανωτικές διατάξεις. Στο τελευταίο 14 ο αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Ο ορισμός του καταναλωτή δίνεται από την πρώτη κιόλας διάταξη του νόμου στην οποία αναφέρεται ότι ως καταναλωτής «νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε: α)αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος, β)φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.» 1 Από τον παραπάνω ορισμό καθίσταται σαφές ότι, καταναλωτής μπορεί να είναι τόσο ένα νομικό, όσο και ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος γίνεται αποδέκτης όχι εξατομικευμένων, αλλά ευρέως διαδεδομένων προϊόντων, τα οποία προορίζονται είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση. Ο Ν.2251/1994 προσδίδει μία ευρύτερη έννοια στον ορισμό του καταναλωτή αποσυνδέοντάς τον από την ικανοποίηση ή μη των επαγγελματικών του αναγκών, εφόσον, όμως, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ασχολείται επαγγελματικά με τη λήψη του εκάστοτε αγαθού, χωρίς παράλληλα να αποκλείεται να είναι και οικονομικά ισχυρότερος από τον προμηθευτή. 2 Σε κάθε περίπτωση πάντως και πέραν των προαναφερόμενων κριτηρίων, η ανάγκη προστασίας του εκάστοτε καταναλωτή θα πρέπει να εξετάζεται ad hoc. 3 Ο Ν. 2251/1994 παρέχει μία εκτενέστερη ερμηνεία και κατ επέκταση προστασία, σε σχέση με άλλα νομοθετήματα και πιο συγκεκριμένα με τη Σύμβαση του Λουγκάνο, για την οποία γίνεται λόγος στην απόφαση 5861/2006 ΕΦ ΑΘ. Πρόκειται για μία Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας, η οποία ετέθη σε ισχύ στην Ελβετία από το 1992, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε επισήμως με το Ν.2460/1997 έχοντας πλέον αυξημένη ισχύ σε σχέση με τις κοινές διατάξεις 1 Ιωάννης Καρακώστας, "Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ν.2251/94", Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. 3 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. 15

16 του εσωτερικού δικαίου, όπως ορίζει και το άρθρο 28 του Συντάγματος. Μεταξύ των λοιπών θεμάτων που ρυθμίζονται στην εν λόγω Σύμβαση, στα άρθρα 13 και 15, όπου ρυθμίζονται θέματα δικαιοδοσίας, γίνεται αναφορά του όρου «καταναλωτής» 1. Όπως εκτενώς αναλύεται στο σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου Αθηνών, στη Σύμβαση του Λουγκάνο διαφαίνεται ότι «η ιδιότητα ενός συμβαλλομένου ως καταναλωτή δεν συνδέεται με την οικονομική του δύναμη ή υπεροχή, ούτε από την in abstracto ιδιότητα του ως εμπόρου ή επαγγελματία, αλλά από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε το εκάστοτε προϊόν ή υπηρεσία.» 2 Ειδικότερα, προκύπτει ότι αν η αγορά ενός αγαθού έγινε από κάποιο πρόσωπο, ακόμη και έμπορο ή επαγγελματία με σκοπό την ικανοποίηση προσωπικών του αναγκών, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί καταναλωτής. Μόνο στην περίπτωση που η αγορά ενός αγαθού γίνεται με στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών που προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενός υφιστάμενου ή και μελλοντικού «οργανωμένου συστήματος εκμεταλλεύσεως», το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί στην έννοια του καταναλωτή. 3 Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, έτσι όπως αυτή καθιερώνεται με το άρθρο 361 ΑΚ, κάμφθηκε με ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση των συμβάσεων προσχώρησης. Πρόκειται για συμβάσεις, το περιεχόμενο, των οποίων καθορίζεται από τον έναν συμβαλλόμενο, ενώ ο δεύτερος διατηρεί το δικαίωμα σύναψης ή μη της εν λόγω σύμβασης. Η προοδευτική καθιέρωση των συμβάσεων προσχώρησης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανάγκη για προστασία του ασθενέστερου μέλους, το οποίο στερείται κάθε διαπραγματευτικής δυνατότητας. Υπό το πρίσμα αυτής της ανάγκης εκδόθηκε η κοινοτική Οδηγία 93/13/ΕΟΚ που αναφέρεται στις «καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές», ενώ το ελληνικό δίκαιο ενσωμάτωσε τους γενικούς όρους συναλλαγών στο άρθρο 2 του ν.2251/ Με την ορολογία «γενικοί όροι συναλλαγών» νοούνται οι όροι που τίθενται μονομερώς από τον έναν συμβαλλόμενο, στα πλαίσια μιας σύμβασης, κατά την οποία συμφωνείται ότι ισχύουν και οι εκάστοτε γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ) /2006 ΕΦ ΑΘ /2006 ΕΦ ΑΘ /2006 ΕΦ ΑΘ 4 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 16

17 Βασικό χαρακτηριστικό τους συνιστά η μονομερής διατύπωσή τους από το ένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών, χωρίς το γνώρισμα της διαπραγμάτευσης ή της εξατομίκευσή τους, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε σύμβασης. Πρόκειται για όρους, οι οποίοι διακρίνονται για την ομοιομορφία σε ότι αφορά την διατύπωσή τους και οι οποίοι διατυπώνονται με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία συμβάσεις, ανεξαρτήτως αν τελικώς αυτό πραγματοποιηθεί. 1 Προκειμένου να ενταχθούν κάποιοι όροι στο νομικό πλαίσιο των ΓΟΣ θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες συνίστανται στις εξής: Διευκρίνηση ότι, πρόκειται για γενικούς όρους συναλλαγών, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να είναι γνωστό και στους δύο συμβαλλόμενους. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για όρους που αποτυπώνονται απλά και με σαφήνεια, ενώ εξίσου σαφείς θα πρέπει να είναι και η υπόδειξη ότι πρόκειται για ΓΟΣ Γνώση ή υπαίτια άγνοιά τους από την πλευρά του καταναλωτή Συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου στην ισχύ των ΓΟΣ, η οποία μπορεί να είναι είτε γραπτή, είτε προφορική, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαία η υπογραφή τους χωριστά από το κείμενο της υπόλοιπης σύμβασης 2 Ο έλεγχος των ΓΟΣ επιτυγχάνεται είτε μέσω των ερμηνευτικών κανόνων του Αστικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, είτε μέσω των συνταγματικών διατάξεων, είτε τέλος των ερμηνευτικών κανόνων του Ν.2251/1994. Εκείνο, ωστόσο, το οποίο πρέπει να καταστεί σαφές, είναι ότι οι ρυθμίσεις του Ν.2251/1994 μπορούν να αποτελέσουν νομικό εργαλείο για την ερμηνεία και τον έλεγχο των ΓΟΣ, μόνον εφόσον πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές, διαφορετικά θα χρειαστεί να ανατρέξει κανείς στα προαναφερόμενα νομοθετήματα. 3 Στο άρθρο 2 παρ.6 του Ν.2251/1994 ορίζεται ότι «γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι». Ο ορισμός αυτός συνιστά μια νομοθετική εξειδίκευση του γενικότερου κανόνα του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα περί απαγόρευσης της καταχρηστικής 1 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 2 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 3 Ιωάννης Καρακώστας, όπ.π. σελ.15 17

18 άσκησης δικαιώματος. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για το δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας. 1 Σύμφωνα με την 6 του άρθρου 2 Ν.2251/1994 διακρίνονται δύο στάδια ελέγχου στα οποία μπορεί να διαπιστωθεί η καταχρηστικότητα ενός Γενικού Όρου Συναλλαγών και κατά συνέπεια η ακυρότητά του. Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου, η ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ελέγχεται με γενικά και αφηρημένα κριτήρια. Τα δύο πιο σημαντικά από αυτά αναλύονται εκτενώς στην απόφαση ΠΠρΑθ 711/2007. Το πρώτο εξ αυτών αφορά στο ενδεχόμενο ο Γ.Ο.Σ. να αποκλίνει από ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου. Οι κανόνες του ενδοτικού δικαίου έχουν μία ακόμη διάσταση, πέραν της ρυθμιστικής, που αφορά στην εξισορρόπηση των συμφερόντων σε διάφορους συμβατικούς τύπους, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό τη «δίκαιη» και «φυσική» τάξη των πραγμάτων. Το δεύτερο κριτήριο ελέγχου αφορά σε Γ.Ο.Σ. οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα πέραν αυτών που ρυθμίζονται από τους κανόνες ενδοτικού δικαίου. Εξετάζεται, δηλαδή, κατά πόσο το περιεχόμενο του Γ.Ο.Σ. συνιστώντας μία αυτοτελή ρύθμιση περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις που θέτουν σε κίνδυνο το κύρος της σύμβασης και την ασφάλεια των συναλλαγών. 2 Αν τελικά διαπιστωθεί, ότι ο υπό εξέταση Γ.Ο.Σ. υπάγεται σε κάποια από τα προαναφερθέντα κριτήρια, τότε ακολουθεί το δεύτερο στάδιο ελέγχου, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα μία αξιολογική στάθμιση των συμφερόντων και των ειδικών συνθηκών της σύμβασης στην οποία ανήκει. Όπως προκύπτει και από το δεύτερο εδάφιο της 6 του άρθρου 2 Ν.2251/1994 τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την θεμελίωση της καταχρηστικότητας ή μη ενός όρου, είναι η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, όπως επίσης και οι ειδικότερες συνθήκες, υπό τις οποίες συνήφθη. 3 Συνεπώς, όπως καταλήγει και η εν λόγω απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, «δεν απαγορεύεται απόκλιση των Γ.Ο.Σ. από οποιαδήποτε διάταξη ενδοτικού δικαίου, αλλά μόνο από εκείνες που έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα ή από ουσιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις που απηχούν δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη για το συγκεκριμένο είδος συναλλαγής. Επομένως, καταχρηστικός και κατά συνέπεια 1 ΠΠρΑθ 711/ ΠΠρΑθ 711/ ΠΠρΑθ 711/

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Η Ασφάλιση ζωής - ειδικότερα ζητήματα και μορφές της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΚΕΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 5629 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 5469 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατάταξη των συστημάτων franchising που βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατάταξη των συστημάτων franchising που βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Σύμβαση Δικαιόχρησης - Franchising : Μορφές και νομοθετική ρύθμιση (Με την επιμέλεια της Αν. καθηγήτριας του Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Πειραιά κ. Αριστέας Σινανιώτη) Εισαγωγή Στις μέρες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα