ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε από: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 28 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο Διαδίκτυο Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

4 Περιεχομενα εισαγωγη 7 ενοτητα A: μακροοικονομικές εξελίξεις και Προβλέψεις 9 1. Διεθνές Περιβάλλον Εξωτερικές εξελίξεις Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας Εγχώρια Ανταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία 36 ενοτητα Β: συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας 41 χρηματοοικονομική σταθερότητα Εγχώριο Μακροοικονομικό-Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Τομέας των νοικοκυριών Τομέας των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων Τομέας των ακινήτων Χρηματοοικονομικές Αγορές Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος Κυριότερες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές 58 ενοτητα γ: Παράρτημα 61 Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 6η Ιουνίου 28.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ΠιναΚεσ Και ΔιαγραμμαΤα στισ ενοτητεσ α Και Β ΠιναΚεσ Α.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 2 Α.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση NACE Αναθ. 1.1 της ΕΕ 21 Α.3 Συμβολή της Κύπρου στα νομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ 22 Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 22 Α.5 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 23 Α.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 23 Α.7 Εμπορικό Ισοζύγιο 28 Α.8 Τουρισμός 29 Α.9 Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 34 A.1 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για την ζώνη του ευρώ 37 Α.11 Προβλέψεις τιμών 37 Α.12 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά εργασίας 38 Α.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 38 Α.14 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς 4 ΔιαγραμμαΤα Α.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1 Α.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 11 Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 12 Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 12 Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 13 Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 13 Α.7 Βασικά επιτόκια 14 Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 15 Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ & ΕΟΝΙΑ 15 Α.1 Επιτόκιο ΕΟΝΙΑ έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ, Α.11 Επιτόκια EuriBor (επιλεγμένες διάρκειες) 16 A.12 Διαφορά EuriBor έναντι ois, Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ 17 Α.14 Μ3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ 18 Α.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή 18 Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 19 Α.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ανά κατηγορία 19 Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 19 Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 2 Α.2 Επιτόκια νέων δανείων με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο: ζώνη του ευρώ 23 Α.21 Επιτόκια νέων καταθέσεων προθεσμίας: ζώνη του ευρώ 24 Α.22 Παραγωγικότητα και πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 24 Α.23 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατά τομέα απασχόλησης 25 Α.24 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και ζώνη του ευρώ 26

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ΠιναΚεσ Και ΔιαγραμμαΤα στισ ενοτητεσ α Και Β (συνέχεια) Α.25 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔΝΤ) 26 Α.26 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 27 Α.27 Χρηματοδότηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις 28 Α.28 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 29 Α.29 Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ 3 Α.3 Λιανικές πωλήσεις 31 Α.31 Εγγραφές αυτοκινήτων 31 Α.32 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 31 Α.33 Εγκεκριμένες άδειες οικοδομής 32 Α.34 Πωλήσεις τσιμέντου 32 Α.35 Βιομηχανική παραγωγή 32 Α.36 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας 33 Α.37 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας 33 Α.38 Συνεισφορά στην αύξηση απασχόλησης ανά τομέα 33 Α.39 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 34 Α.4 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 35 Α.41 Καθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 36 Α.42 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ 39 Α.43 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 39 Β.1 Τραπεζικά δάνεια προς νοικοκυριά 43 Β.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς νοικοκυριά 44 Β.3 Συνολικό χρέος νοικοκυριών προς ΑΕΠ 44 Β.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών προς ΑΕΠ 45 Β.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών 45 Β.6 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών 45 Β.7 Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων 46 Β.8 Δείκτες οικονομικής εμπιστοσύνης και οικονομικού κλίματος 46 Β.9 Κατανομή δανείων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 47 Β.1 Τραπεζικά δάνεια προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 5 Β.11 Συνολικό χρέος μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ 51 Β.12 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ 51 Β.13 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 51 Β.14 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 52 Β.15 Εκκαθαρίσεις εταιρειών 52 Β.16 Εγγραφές νέων εταιρειών 52 Β.17 Δείκτης αξιών οικιστικών ακινήτων 55 Β.18 Ανάλυση τραπεζικών δανείων κατά οικονομική δραστηριότητα 56 Β.19 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων 56 Β.2 Μηνιαίος μέσος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 57 Β.21 Ημερήσιος μέσος σταθμισμένος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά (με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες), Β.22 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλληλης αγοράς) Xρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 59

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ΠιναΚεσ στο ΠαραρΤΗμα Πίνακας Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων ως προς το ευρώ 62 Πίνακας Γ.2 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 62 Πίνακας Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 63 Πίνακας Γ.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 63 Πίνακας Γ.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 64 Πίνακας Γ.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών 64 Πίνακας Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στη ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 64 Πίνακας Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών 65 Πίνακας Γ.9 Εμπορικό ισοζύγιο 66 Πίνακας Γ.1 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο 66 Πίνακας Γ.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 67 Πίνακας Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 26 (προκαταρκτικά) 68 Πίνακας Γ.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 69 Πίνακας Γ.14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης 7 Πίνακας Γ.15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 71 Πίνακας Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 72 Πίνακας Γ.17 Δείκτης κατασκευών 73 Πίνακας Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 74 Πίνακας Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) 75 Πίνακας Γ.2 Δημόσιο χρέος 75 Πίνακας Γ.21: Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ.1.1 της ΕΕ 76

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 συντομογραφιεσ ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΤΑ: Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΕΔ: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕνΔΤΚ: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ΚΟΧΑ: Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως ΚΤΚ: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΝΧΙ: Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση ΟΤΗΠΑ: Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ΠΣΣΙ: Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία ΣΣΙ: Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία ΣΥΚ: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου ΤτΑ: Τράπεζα της Αγγλίας ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου EoNiA: Euro overnight index Average (δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς χρήματος του ευρώ για καταθέσεις μιας νύκτας) ESi: Economic Sentiment indicator (δείκτης οικονομικού κλίματος) EuriBor: Euro interbank offered rate (διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρις ενός έτους) Eurostat: Statistical office of the European Community (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) NACE: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community / Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) ois: overnight index Swaps SDW: Statistical Data Warehouse (στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ)

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 εισαγωγη Το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό τους πρώτους μήνες του 28 εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αναταραχή και την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές χρήματος που είχε ως απαρχή την κρίση στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ψηλού κινδύνου ( subprime loans ) στις ΗΠΑ τον περασμένο Αύγουστο. Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης είναι αισθητή, ενώ συντηρούνται ταυτόχρονα οι δυσοίωνες προοπτικές της. Παράλληλα, οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων αποτελούν τους κύριους παράγοντες αύξησης του πληθωρισμού διεθνώς. Ως αποτέλεσμα των ψηλών τιμών και παρά τον κίνδυνο αισθητά μειωμένης ανάπτυξης, η ΕΚΤ διατήρησε τα επίσημα επιτόκιά της αμετάβλητα στο 4,% στις έξι πρώτες συνεδριάσεις της το 28 (μέχρι τις 6 Ιουνίου). Από πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της ΕΚΤ κ. Trichet διαφάνηκε, ότι τα επιτόκια ενδεχόμενα να αυξηθούν στο άμεσο μέλλον. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προέβη σε δραστικές μειώσεις των βασικών της επιτοκίων κατά τους τελευταίους 1 μήνες, καθώς και σε παράλληλες ενέσεις ρευστότητας σε συνεργασία με άλλες Κεντρικές Τράπεζες για τη στήριξη των χρηματαγορών. Πάντως, η μελλοντική πορεία των αμερικανικών επιτοκίων διαφαίνεται να είναι σταθεροποιητική ή και ανοδική, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών. Στις εγχώριες εξελίξεις, ο πληθωρισμός εμφανώς επηρεασμένος και από τις διεθνείς αρνητικές εξελίξεις, παρουσιάζει επιτάχυνση. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών έχει καταγράψει ανοδική πορεία, φθάνοντας το 4,6% το Μάιο του 28 σε σύγκριση με 1,9% τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου χρόνου. Οι σημαντικότερες αυξήσεις που καταγράφονται, όπως και τους προηγούμενους μήνες, αφορούν στις κατηγορίες ενέργειας, μη επεξεργασμένων τροφίμων και υπηρεσιών. Οι εγχώριες πληθωριστικές εξελίξεις ενισχύθηκαν, επίσης, και από την αυξημένη εγχώρια ζήτηση, η οποία αντανακλάται και στις νομισματικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, ο δανεισμός τόσο σε εγχώρια νοικοκυριά όσο και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατέγραψε ρυθμούς μεγέθυνσης 19,8% και 31,% τον Απρίλιο, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα στεγαστικά δάνεια σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 29,% τον Απρίλιο 28, καταγράφοντας σχετική σταθεροποίηση τους τελευταίους τέσσερεις μήνες. Δεδομένης αυτής της σταθεροποίησης αλλά και της πορείας άλλων δεικτών που υποδηλούν μελλοντική επιβράδυνση στον κατασκευαστικό τομέα, και επομένως μείωση των κινδύνων που υπήρχαν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η ΚΤΚ προέβη το Μάιο σε αναθεώρηση του μέγιστου ορίου χρηματοδότησης ως ποσοστού επί της αξίας για αγορά ή ανέγερση δεύτερης κατοικίας αυξάνοντας αυτό από το 6% στο 7%. Η αυξημένη εγχώρια ζήτηση αντανακλάται επίσης στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο παρουσίασε επιδείνωση κατά το 27. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγαθών αλλά και στην αύξηση του ελλείμματος στο λογαριασμό εισοδημάτων. Οι ενδείξεις περαιτέρω χειροτέρευσης τους πρώτους μήνες του 28 προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σ αυτό το πληθωριστικό περιβάλλον, η δημοσιονομική πολιτική θα έπρεπε να ήταν πιο φιλόδοξη ώστε να συγκρατήσει στο δυνατότερο βαθμό την εγχώρια ζήτηση και να περιορίσει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εξωτερικές και εγχώριες εξελίξεις και προοπτικές, και με υποθέσεις εργασίας στη βάση στοιχείων μέχρι την 15η Μαίου, η ΚΤΚ εκτιμά ότι για το 28 ο πληθωρισμός θα φθάσει γύρω στο 4,2%. Για τo έτος 29 αναμένεται μερική εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων, αφού η υπόθεση εργασίας είναι ότι η φρενήρης πορεία των τιμών των πετρελαιοειδών αλλά και οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών των τροφίμων δεν θα συνεχιστούν κατά το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,4%. Σημειώνεται πάντως ότι οι κίνδυνοι για ψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος ή και των εγχώριων συγκυριών, για παράδειγμα συνέχιση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, εξακολουθούν να υπάρχουν. Όσον αφορά τον πραγματικό ρυθμό αύξησης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές παραμένουν σχετικά θετικές και μέσα στο 28, παρά τη μικρή επιβράδυνση που αναμένεται εξαιτίας, κυρίως, των αρνητικών εξωτερικών εξελίξεων που θα πρέπει να επηρεάσουν ιδιαίτερα τις επενδύσεις. Το πραγματικό ΑΕΠ διευρύνθηκε κατά 4% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 4,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 27 και 4,3% το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η πρόβλεψη της ΚΤΚ σε ότι αφορά την οικονομική 7

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 μεγέθυνση της οικονομίας το 28, ανέρχεται στο 3,6%, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με 4,4% που καταγράφηκε το 27. Σε ότι αφορά το 29 η οικονομική μεγέθυνση αναμένεται να φθάσει το 3,7%, υιοθετώντας υποθέσεις εργασίας βελτιωμένου διεθνούς περιβάλλοντος, σταθεροποίησης των τιμών του πετρελαίου και της επιβράδυνσης στις τιμές των τροφίμων. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού μειώθηκε στο 3,5% το 4ο τρίμηνο του 27 λόγω της έντονης οικονομικής δραστηριότητας κατά το έτος αυτό. Η ίδια τάση φαίνεται να συνεχίζεται και τους πρώτους τρεις μήνες του 28, σύμφωνα με τα στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία. Στα δημόσια οικονομικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 28 καταγράφηκε πλεόνασμα,5% του ΑΕΠ όπως και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντούτοις, πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τα δημόσια έσοδα τους πρώτους πέντε μήνες του 28 καταγράφουν σημαντική επιδείνωση εν μέρειλόγωτηςεπιβράδυνσηςστοντομέατωνακινήτωνπουεπηρεάζει αρνητικά τις εισπράξεις από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Η τάση αυτή σε συνδυασμό με τις διαφαινόμενες αυξημένες δημόσιες δαπάνες υποδηλοί σημαντική χειροτέρευση των δημοσιονομικών μεγεθών για το 28. Με βάση την πιο πάνω γενική ανασκόπηση και τα πρώτα στοιχεία του έτους η Κυπριακή οικονομία φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μικρή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το τρέχον έτος, ενώ τόσο ο πληθωρισμός όσο τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε ανησυχητική πορεία, λόγω εγχώριων αλλά και εξωτερικών παραγόντων. Από τη μια, η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ από τη 1η Ιανουαρίου 28, μετριάζει κάπως τους αρνητικούς αντίκτυπους που δέχεται η οικονομία μας. Από την άλλη όμως, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν εγρήγορση και ορθολογιστική οικονομική πολιτική. Η επιτυχής, δηλαδή, εκμετάλλευση των προοπτικών από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών που κρίνονται απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας και αύξηση της παραγωγικότητας, στοιχεία απαραίτητα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις έντονες πληθωριστικές τάσεις που καταγράφονται, εξέλιξη που διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και υποσκάπτει τις προοπτικές της οικονομίας, ειδικότερα λόγω του ότι οι εγχώριες τάσεις είναι χειρότερες από εκείνες στη ζώνη του ευρώ. Λόγω της ένταξής μας στη ζώνη του ευρώ και της εκχώρησης της εγχώριας νομισματικής πολιτικής στην ΕΚΤ, αναδεικνύεται η ανάγκη λήψης άλλων μέτρων για περιορισμό του πληθωρισμού, όπως ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών και οι προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας. Τονίζεται ότι το μεγάλο δημοσιονομικό πλεόνασμα του 3,3% του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 27, δεν πρέπει να δημιουργεί αίσθημα εφησυχασμού αφού προήλθε, εν μέρει, από τη μη αναμενόμενη αύξηση των εσόδων, κυρίως, λόγω της έντονης δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών και ακινήτων. Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τα οποία θα περιορίζουν σε μόνιμη βάση τις δημόσιες δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες κοινωνικής πολιτικής. Οι προσωρινές αυξήσεις των δημόσιων εσόδων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυξήσεις των δημόσιων δαπανών, και μάλιστα χωρίς κοινωνική στόχευση. Επιπρόσθετα, οι προκυκλικές δημοσιονομικές επεκτάσεις πρέπει να αποφεύγονται καθότι συντηρούν, ιδιαίτερα σ αυτή τη φάση, τις πληθωριστικές πιέσεις, που διαβρώνουν σε τελική ανάλυση τα εισοδήματα αλλά και τηνανταγωνιστικότητα των κυπριακών προϊόντων. Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τις κυκλικές εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, πρωτίστως στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με σκοπό να αξιολογήσει τους κινδύνους που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα καθώς και την ικανότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος να απορροφά τους κλυδωνισμούς. Πρόθεση της ΚΤΚ είναι όπως στην επόμενη έκδοση του Οικονομικού Δελτίου αξιολογηθεί η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο συνιστόν στοιχείο του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Κύπρο, καθώς και οι δυνητικοί κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο πιο πάνω τομέας. Στο παρόν δελτίο αναλύεται μόνο η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των μηχρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τομείς. Περιγράφονται, επίσης, οι κυριότερες εξελίξεις που αφορούν τον τομέα των ακινήτων και τον τραπεζικό δανεισμό προς τον εν λόγω τομέα καθώς και τις εγχώριες χρηματοοικονομικές αγορές. 8

11 ενοτητα α μακροοικονομικές εξελίξεις και Προβλέψεις

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ Διεθνές Περιβάλλον 1.1 εξωτερικές εξελίξεις Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ 1 Η αναταραχή και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να επηρεάζει αισθητά το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Ως αποτέλεσμα, αισθητή είναι και η επιβράδυνση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, η οποία, σε συνδυασμό με τις ψηλές τιμές των τροφίμων και του πετρελαίου, προκαλούν περαιτέρω κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία (Διάγραμμα Α.1). Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 3,2% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Στην επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης συντείνουν, μεταξύ άλλων, η επιβράδυνση στις επενδυτικές δαπάνες και την ιδιωτική κατανάλωση. Οπως προβλέπεται από διεθνείς αναλυτές, τα προαναφερθέντα μεγέθη αναμένονται να επιβραδύνουν περαιτέρω την οικονομική μεγέθυνση στο 1,6% το 28 και 1,4% το 29. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η μεγέθυνση του ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 2,5% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 3,% το αντίστοιχο περυσινό. Κατά το 28 και 29 αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση στο 1,7% και 1,6%, αντίστοιχα, με την επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων να συνεχίζει διαχρονικά να συμβάλλει στη μειωμένη αύξηση του ΑΕΠ. Στις ΗΠΑ, ο απόηχος της αναταραχής φαίνεται να ήταν ακόμη πιο ισχυρός, κυρίως όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,5% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 1,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 27, τόσο για ολόκληρο το 28 όσο και για το 29 η μεγέθυνση αναμένεται να φθάσει μόλις στο,8% και 1,%, αντίστοιχα. Η ύφεση στην αγορά κατοικιών συνεχίζεται, παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην υποτονικότητα της οικονομικής δραστηριότητας. ΔiAΓPAMMA A.1 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν (ετήσια μεταβολή, %) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία 4,5 Προβλέψεις 4, (ετησίως) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Q1 23 Q3 Q1 24 Q3 Q1 25 Q3 Q1 26 Q3 Q1 27 Q3 Q Πηγή: Eurostat. Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των προβλέψεων από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, The Economist poll (6 Ιουνίου 28) και το ΔNT. 1. H πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (6 Ιουνίου 28), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, Spring 28) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic outlook, Απρίλιος 28). 1

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 Στην Ιαπωνία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με 3,2% το αντίστοιχο περυσινό, με το ρυθμό μεγέθυνσης να εξακολουθεί να βρίσκεται πιο κάτω από το δυνητικό και με τις προβλέψεις να φτάνουν το 1,3% και 1,4% για το 28 και 29, αντίστοιχα. Εντούτοις, κάποια σημάδια βελτίωσης διαφαίνονται στον ορίζοντα, ειδικότερα σε σχέση με την ανάκαμψη των επενδύσεων, ενώ η βιομηχανική παραγωγή και οι επιχειρηματικές προσδοκίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα. Πληθωρισμός 2 Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων αποτελούν τους κύριους παράγοντες ανόδου των τιμών διεθνώς (Διάγραμμα Α.2). Στη ζώνη του ευρώ, ο εναρμονισμένος δείκτης του πληθωρισμού έφθασε το 3,7% το Μάιο του 28 σε σύγκριση με 3,3% τον προηγούμενο μήνα και 1,9% το Μάιο του 27, ξεπερνώντας κατά πολύ το στόχο της ΕΚΤ για επίπεδα πληθωρισμού κάτω από, αλλά πλησίον του, 2%. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται από τους αναλυτές να φθάσει στο 3,% το 28 και να υποχωρήσει στο 2,1% το 29 λόγω, κυρίως, της αναμενόμενης επιβράδυνσης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εναρμονισμένος δείκτης έφθασε το 3,% τον Απρίλιο 28 σε σύγκριση με 2,5% το Μάρτιο 28 και 2,8% τον Απρίλιο του προηγούμενου χρόνου. Οι προβλέψεις της αγοράς για το 28 και 29 κυμαίνονται γύρω στο 2,6% και 2,2% αντίστοιχα. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,9% τον Απρίλιο και το Μάρτιο 28 σε σύγκριση με 2,6% τον Απρίλιο 27. Αναμένεται, όμως, μείωση κατά το 28 και 29, στα επίπεδα του 3,4% και 1,8%, αντίστοιχα. Στην Ιαπωνία, επίσης, ο πληθωρισμός ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες (ετήσια μεταβολή, %) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Προβλέψεις (ετησίως) Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγές: Eurostat, SDW. Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των προβλέψεων από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, The Economist poll (6 Ιουνίου 28) και το ΔNT. 2. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (6 Ιουνίου 28), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, Spring 28) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic outlook, Απρίλιος 28). 11

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 σημείωσε άνοδο στο,8% τον Απρίλιο 28, από 1,2% τον προηγούμενο μήνα και από μηδέν τον Απρίλιο 27. Συναλλαγματικές ισοτιμίες Από την αρχή του τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ενδυνάμωση του ευρώ έναντι της στερλίνας, του γεν και του δολαρίου (Διάγραμμα Α.3). Η πορεία αυτή υπήρξε επακόλουθο των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής αναταραχής στις ΗΠΑ, καθώς και της μείωσης των αμερικανικών και βρετανικών επιτοκίων, σε αντίθεση με τη ζώνη του ευρώ όπου η ΕΚΤ υιοθέτησε στάση αναμονής. Συγκεκριμένα, το δολάριο έφθασε τα $1,5557 ανά ευρώ το Μάιο 28 από τα $1,4718 ανά ευρώ τον Ιανουάριο. Η στερλίνα σημείωσε σημαντική αποδυνάμωση έναντι του ευρώ, φθάνοντας κατά μέσο όρο,7929 πέννες το Μάιο 28 σε σύγκριση με,74725 πέννες τον Ιανουάριο. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και για το γεν, το οποίο αποδυναμώθηκε φθάνοντας στα 162,31 ανά ευρώ κατά μέσο όρο το Μάιο 28, από 158,68 ανά ευρώ τον Ιανουάριο, λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ιαπωνία και τις επενδύσεις τύπου carry trade (δανεισμός σε γεν που είναι χαμηλής απόδοσης και επένδυση σε προϊόντα εκφρασμένα σε νομίσματα με ψηλότερες αποδόσεις). Πετρέλαιο και χρυσός Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent συνέχισε φρενήρη πορεία καθόλη τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 28 (Διάγραμμα Α.4). Η μέση τιμή κλεισίματος για το Μάιο ανήλθε στα $123,9 ( 79,6) ανά βαρέλι, από $11,2 ( 7,) τον Απρίλιο 28 και $67,5 ( 49,9) το Μάιο του 27. Στις αρχές Ιουνίου η μέση τιμή του Brent βρισκόταν γύρω στα $135 ( 86). Οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου οφείλονται, εν μέρει, στην αυξημένη ζήτηση κυρίως στην Κίνα και την Ινδία, στη γεωπολιτική αστάθεια που επικρατεί σε χώρες παραγωγής πετρελαίου, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.3 Eπιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ (δείκτης μέσων μηνιαίων όρων, έτος βάσης 2=1) ολάριο Γέν Στερλίνα 1 Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ Πηγή: SDW. Σημείωση: Άνοδος στο δείκτη υποδηλοί την υποτίμηση του νομίσματος έναντι του ευρώ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent (ημερήσια στοιχεία) $ ανά βαρέλι ανά βαρέλι Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγή: Bloomberg. 12

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 όπως τη Νιγηρία, στην αποδυνάμωση του δολαρίου, καθώς και σε κερδοσκοπικές κινήσεις. Όσον αφορά την τιμή του χρυσού (Διάγραμμα Α.5), παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικές αυξήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, κυρίως λόγω των αυξήσεων του πληθωρισμού διεθνώς. Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος του χρυσού ως πιο ασφαλές μέσο επένδυσης ενισχύθηκε, με την τιμή του να ανεβαίνει σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Με βάση, όμως, τα πιο πρόσφατα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών, η τιμή του χρυσού άρχισε να υποχωρεί. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή κλεισίματος του χρυσού ανήλθε στα $89,8 ( 572,4) την ουγγία το Μάιο, από $91,5 ( 578,) τον Απρίλιο 28 και $667,6 ( 494,) το Μάιο 27. Στις αρχές Ιουνίου η τιμή του χρυσού βρισκόταν γύρω στα $92 ( 573) την ουγγία. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού (ημερήσια στοιχεία) $ ανά ουγγία ανά ουγγία Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγή: Bloomberg. Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 28, η αβεβαιότητα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές που είχε ξεκινήσει από την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ συνεχίστηκε, με συνέπεια τη μείωση των εταιρικών κερδών. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκαν απώλειες στους δείκτες DJ Eurostoxx 5, S&P 5 και Nikkei 225 (Διάγραμμα Α.6). Μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψαν οι προαναφερθέντες δείκτες κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 28, διαφάνηκε, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, μια πιο σταθερή και σε ορισμένες περιπτώσεις αυξητική τάση. Γενικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 28, ο δείκτης DJ Eurostoxx 5 σημείωσε απώλειες 3,23%, ο δείκτης S&P 5 παρουσίασε πτώση 12,94% και ο δείκτης Nikkei 225 απώλεσε 2,4%. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες (ημερήσια στοιχεία, 2/1/27=1) DJ Eurostoxx 5 S&P 5 Nikkei Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. εκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούν Πηγή: Bloomberg. Διεθνή βασικά επιτόκια Η περίοδος των τελευταίων μηνών που χαρακτηρίζεται εν γένει από επιβραδυνόμενη 1

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ανάπτυξη και αυξανόμενα επίπεδα πληθωρισμού σε διεθνές επίπεδο, προσφέρει ιδιαίτερα δύσκολες προκλήσεις για τις νομισματικές αρχές. Η ΕΚΤ, παρά τον κίνδυνο αισθητά μειωμένης ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ, διατήρησε σταθερά τα επίσημα επιτόκια της στο 4,% μέχρι και τον Ιούνιο του 28 (Διάγραμμα Α.7), λόγω κυρίως, του επιπέδου του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, που ξεπέρασε κατά πολύ το μεσοπρόθεσμο στόχο του κάτω από, αλλά πλησίον του 2%. Μάλιστα, στις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΚΤ κ. Trichet, μετά το πέρας της συνεδρίας στις 5 Ιουνίου, διαφάνηκε ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια ενδεχόμενα να αυξηθούν στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, η Τράπεζα της Αγγλίας, μετά την αύξηση του επίσημου της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,75% τον Ιούλιο του 27, διατήρησε σταθερά τα επίσημα επιτόκιά της μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του 27, όπου προέβη στην πρώτη μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Έκτοτε, ακολούθησαν δύο μειώσεις στο βασικό της επιτόκιο, κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη, το οποίο έφθασε στο 5,% (Διάγραμμα Α.7). Η ΟμοσπονδιακήΤράπεζα των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσοίωνες επιπτώσεις από την αναταραχή στις διεθνείς αγορές χρήματος, προέβη σε δραστικές μειώσεις των βασικών της επιτοκίων. Μέχρι το τέλος Μαΐου το βασικό επιτόκιο των ΗΠΑ βρισκόταν στο 2,%, από το 5,25% όπου βρισκόταν στην αρχή της αναταραχής (Διάγραμμα Α.7). Η μελλοντική όμως πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, σύμφωνα με τους αναλυτές, φαίνεται να είναι σταθεροποιητική ή και ανοδική αφού τα χειρότερα της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν ξεπεραστεί. ΔiAΓPAMMA A.7 Bασικά επιτόκια (% ετησίως) EKT OTHΠΑ Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγές: EKT, TτΑ, ΟΤHΠA. TτA Ιαν νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Πληθωρισμός Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο έφτασε το 3,7% σε 1

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 σύγκριση με 3,3% τον Απρίλιο 28 και 1,9% το Μάιο 27. Σημειώνεται ότι και ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων παρουσίασε άνοδο, φτάνοντας το 2,7% το Μάρτιο που είναι το ψηλότερο επίπεδο από το 22 για να υποχωρήσει στο 2,4% τον Απρίλιο (Διάγραμμα Α.8). Το γεγονός αυτό υποδηλοί ότι οι ψηλές τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις εγχώριες τιμές με χρονική υστέρηση, δημιουργώντας επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις. Έντονη ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις στη ζώνη του ευρώ έχει εκφραστεί επανειλημμένα, τόσο από κεντρικές τράπεζες της ΟΝΕ όσο και από το Συμβούλιο Ecofin, που επισημαίνουν ότι οι πιέσεις αυτές είναι πιο μακροπρόθεσμης φύσης απ ό,τι αρχικά θεωρείτο. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ (ετήσια μεταβολή, %) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Eν TK Eν TK εξαιρ. ενέργειας Eν TK εξαιρ. ενέργειας και μη επεξεργασμένων τροφίμων, Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγή: Eurostat. Ιαν. 28 Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ Όπως προαναφέρθηκε, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 28 αποφασίστηκε όπως τα βασικά επιτόκια της ζώνης του ευρώ παραμείνουν αμετάβλητα. Συνεπώς, το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παρέμεινε στο 5,%, το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παρέμεινε στο 4,% ενώ το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμεινε στο 3,% (Διάγραμμα Α.9). Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη όπου ανακοινώθηκε η πιο πάνω απόφαση, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο των πληθωριστικών πιέσεων που συνεχίζουν στη ζώνη του ευρώ καθώς και τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό για τα έτη Ο κ. Trichet δήλωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και δεν απέκλεισε άνοδο των επιτοκίων πολύ σύντομα. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις χρηματαγορές κατά το Μάιο, η ΕΚΤ προέβη κατά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.9 Bασικά επιτόκια της EKT & EONIA (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης EONIA ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων Ιαν. Αύγ. Μάρτ. Οκτ. Μάιος εκ. Ιούλ. Φεβ. Σεπτ. Απρ. Νοέμ. Ιούν. Ιαν. Αύγ. Μαρτ Πηγές: EKT, 1

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 μέσο όρο σε 172 δις παροχή ρευστότητας μέσω πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης εβδομαδιαίας διάρκειας. Ο μέσος όρος του οριακού επιτοκίου στις εν λόγω δημοπρασίες έφτασε το 4,2%, ενώ ο σταθμικός μέσος όρος των πράξεων έφτασε το 4,25%. Η ΕΚΤ προέβη, επίσης, στη διενέργεια δύο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών. Οι πράξεις αυτές ενίσχυσαν την τραπεζική ρευστότητα στο Ευρωσύστημα κατά 1 δις με μέσο σταθμικό επιτόκιο 4,65% και μέσο όρο οριακού επιτοκίου το 4,51%. Επιπλέον, η ΕΚΤ συνέχισε την παροχή ρευστότητας σε δολάρια για τράπεζες της ζώνης του ευρώ, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας. Μέσω των εν λόγω πράξεων παραχωρήθηκε επιπλέον ρευστότητα στη ζώνη του ευρώ ύψους $5 δις με μέσο επιτόκιο 2,16%. Γενικά, η ρευστότητα και, συνεπώς, η ομαλοποίηση στην αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ επανήλθε μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΚΤ τους τελευταίους δέκα μήνες. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το διατραπεζικό επιτόκιο EoNiA (για καταθέσεις μίας νύχτας) βρισκόταν πολύ κοντά στο ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους (Διάγραμμα Α.1). ΔiAΓPAMMA A.1 Eπιτόκιο EONIA έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης EKT, 28 (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) EONIA ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς κύριας αναχρ. EKT 4,3 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 Iαν. Φέβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Iούν. Πηγές: ΕΚΤ. Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά περιθώρια Στη διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ, ο μέσος όρος του επιτοκίου Euribor ενός μήνα έφτασε το 4,387% το Μάιο σε σύγκριση με 4,369% τον Απρίλιο. Στις αρχές Ιουνίου το εν λόγω επιτόκιο βρισκόταν στο 4,458%. Το επιτόκιο Euribor τριών μηνών έφτασε το 4,857% κατά μέσο όρο το Μάιο σε σύγκριση με 4,784% τον προηγούμενο μήνα. Στις αρχές Ιουνίου το εν λόγω επιτόκιο βρισκόταν στο 4,866% (Διάγραμμα Α.11). Οι αγορές φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει άνοδο των επιτοκίων, κάτι που διαφαίνεται και από τα περιθώρια μεταξύ των ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.11 Eπιτόκια EurIBOr (επιλεγμένες διάρκειες) (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) 1 μήνας 3 μήνες 12 μήνες διαφορά απόδοσης 12 μηνου - 1 μήνα (δεξιά κλίμακα) 5,5,8,7 5,,6,5 4,5,4,3 4,,2,1 3,5, -,1 3, -,2 Ιαν. Φεβρ. Mάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούv. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. εκ. Ιαν. Φεβρ Mάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούv Πηγή: 1

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 επιτοκίων δωδεκάμηνων και μηνιαίων καταθέσεων, τα οποία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία που είχε ξεκινήσει από την αρχή του έτους. Περί τα τέλη Μαΐου η διαφορά βρισκόταν στις 68 μονάδες βάσης σε σύγκριση με 58 μονάδες βάσης στα τέλη Απριλίου. Το Διάγραμμα Α.12 παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων Euribor σε επιλεγμένες διάρκειες σε σχέση με τις αποδόσεις για τις αντίστοιχες διάρκειες των προϊόντων overnight index swaps (ois) 3. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια διάρκειας 3 μηνών παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση της διαφοράς τους, κατά τους τελευταίους δύο μήνες, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί ως μετριασμός της έντονης αναταραχής στις χρηματαγορές και της σταδιακής επιστροφής της ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά μετά τις αλλεπάλληλες ενέσεις ρευστότητας στις οποίες προέβη η ΕΚΤ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.12 Διαφορά EurIBOr έναντι OIS, 28 (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) 2 εβδ. 1 μήνας 3 μήνες,9,85,8,75,7,65,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Iαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Πηγή: Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία η καμπύλη αποδόσεων για λήξεις από 3 μήνες μέχρι 3 έτη έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω, αλλάζοντας σχήμα στις μεσοπρόθεσμες λήξεις, σε σύγκριση με αυτό που υφίστατο στο τέλος Δεκεμβρίου 27 (Διάγραμμα Α.13). Η καμπύλη, επίσης, υποδηλοί ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει άνοδο επιτοκίων κατά 25 μ.β. στις βραχυπρόθεσμες λήξεις (μέχρι 2 χρόνια) ενώ η άνοδος αυτή αναμένεται ότι δεν θα διατηρηθεί, εν μέσω της αβεβαιότητας των οικονομικών δεδομένων και γενικά της αναταραχής στις αγορές. ΔiAΓPAMMA A.13 Kαμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ (%) 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 4/6/28 31/12/27 Μ=μήνας Υ=χρόνος 3,5 3M 4Y6M 8Y9M 13Y 17Y3M 21Y6M 25Y9M 3Y Πηγή: EKT. Σημείωση: Aποδόσεις AAA κυβερνητικών χρεογράφων με λήξη μέχρι 3 έτη, τιμές spot. Μ3 και πιστωτική μεγέθυνση Η ετήσια μεγέθυνση του νομισματικού μεγέθους Μ3 στη ζώνη του ευρώ παρουσίασε άνοδο 1,6% τον Απρίλιο σε σύγκριση με 1,1% το Μάρτιο και 1,3% τον Απρίλιο 27. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης 3. Τα ΟΙS είναι προϊόντα όπου το επιτόκιο EoNiA ανταλάσσεται με άλλο σταθερό επιτόκιο συγκεκριμένης διάρκειας. Χρησιμοποιούνται ως προϊόντα κάλυψης κινδύνων ή κερδοσκοπικών κινήσεων στο διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας μιας νύχτας ή στα βασικά επιτόκια κεντρικών τραπεζών. 17

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα παρουσίασε άνοδο 11,8% σε σύγκριση με 12,2% τον προηγούμενο μήνα και 1,8% τον Απρίλιο 27 (Διάγραμμα Α.14). Επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός μεγέθυνσης των στεγαστικών δανείων σε νοικοκυριά, φτάνοντας το 5,9% τον Απρίλιο από 6,1% το Μάρτιο, τάση που συνεχίζεται από τα μέσα του 26. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις εξακολούθησε να είναι αρκετά ψηλός, φτάνοντας το 14,9% τον Απρίλιο από 15,% τον προηγούμενο μήνα, παρά τις δηλώσεις από ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ ότι υπάρχει περιορισμός στη ζήτηση δανείων και δυσκολίες στη χρηματοδότησή τους. Τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν να έχει επηρεαστεί η χρηματοδότηση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από τα ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ από την αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές. Παράλληλα, η επιβράδυνση στους ρυθμούς μεγέθυνσης των χορηγήσεων, και συνεπώς στο ρυθμό μεγέθυνσης της προσφοράς χρήματος Μ3, που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες συνάδει με τη γενική εικόνα για επιβράδυνση στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, η οποία αναμένεται ότι θα διαφανεί περισσότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 28. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.14 M και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ (ετήσια μεταβολή %, εποχικά διορθωμένη) πιστώσεις προς τον M3 ιδιωτικό τομέα Ιαν. Αύγ. Μάρτ. Οκτ. Μάιος εκ. Ιούλ. Φεβρ. Σεπτ. Απρ Πηγή: SDW. 2. εγχώριες Τιμές, νομισματικά μεγέθη και Κόστος εργασίας Τιμές Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Κύπρο έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 4,3% τον Απρίλιο και 4,6% το Μάιο του 28 σε σύγκριση με 1,6% και 1,9% τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου, ενώ, ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση της τάξης του 4,6% τον Απρίλιο και 4,9% το Μάιο 28 σε σύγκριση με 1,8% και 2,2% τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου (Διάγραμμα Α.15). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή (ετήσια μεταβολή, %) Eν TK TK (εθνικός oρισμός) Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ Πηγή: ΣΥΚ. 18

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 05 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.centralbank.gov.cy

http://www.centralbank.gov.cy Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Σταθεροποίηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών Με βάση το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) οι τιμές κατοικιών παρέμειναν,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/7 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο 12 Συνεχίζεται η πτώση τιμών και το 12 Οι τιμές κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) υποχώρησαν περαιτέρω κατά 1% το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Αυγούστου 2015

Τεύχος Αυγούστου 2015 ISSN:2241 4878 Τεύχος 134 20 Αυγούστου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr Θετικό στοιχείο η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3 ο Τρίμηνο Σημάδια πορείας σταθεροποίησης στις τιμές των κατοικιών Η περαιτέρω επιβράδυνση των τριμηνιαίων μειώσεων των τιμών κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 16/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Οκτώβριος 16 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης

Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης ISSN:2241 4878 Tεύχος 100 13 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η συνέχιση του αποπληθωρισμού εμποδίζει την ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Κέντρο Επαγγελματική Κατάρτισης ΣΕΚ Συνδικαλιστική Σχολή Μιχαλάκης Ιωάννου» Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Εξελίξεις και προοπτικές της κυπριακής οικονομίας (αναθεωρημένα στοιχεία) Συνδικαλιστική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Μάιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 9 Αυγούστου 2013 Εμπορικό Ισοζύγιο Φορολογικά Έσοδα Μεγάλη μείωση 650 εκ. παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου το πρώτο εξάμηνο λόγω της δραματικής μείωσης των εισαγωγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούνιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα