ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε από: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 28 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο Διαδίκτυο Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

4 Περιεχομενα εισαγωγη 7 ενοτητα A: μακροοικονομικές εξελίξεις και Προβλέψεις 9 1. Διεθνές Περιβάλλον Εξωτερικές εξελίξεις Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας Εγχώρια Ανταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία 36 ενοτητα Β: συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας 41 χρηματοοικονομική σταθερότητα Εγχώριο Μακροοικονομικό-Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Τομέας των νοικοκυριών Τομέας των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων Τομέας των ακινήτων Χρηματοοικονομικές Αγορές Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος Κυριότερες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές 58 ενοτητα γ: Παράρτημα 61 Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 6η Ιουνίου 28.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ΠιναΚεσ Και ΔιαγραμμαΤα στισ ενοτητεσ α Και Β ΠιναΚεσ Α.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 2 Α.2 Δάνεια προς κατοίκους Κύπρου σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση NACE Αναθ. 1.1 της ΕΕ 21 Α.3 Συμβολή της Κύπρου στα νομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ 22 Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 22 Α.5 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 23 Α.6 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 23 Α.7 Εμπορικό Ισοζύγιο 28 Α.8 Τουρισμός 29 Α.9 Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 34 A.1 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για την ζώνη του ευρώ 37 Α.11 Προβλέψεις τιμών 37 Α.12 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά εργασίας 38 Α.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 38 Α.14 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς 4 ΔιαγραμμαΤα Α.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1 Α.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 11 Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 12 Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 12 Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 13 Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 13 Α.7 Βασικά επιτόκια 14 Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 15 Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ & ΕΟΝΙΑ 15 Α.1 Επιτόκιο ΕΟΝΙΑ έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ, Α.11 Επιτόκια EuriBor (επιλεγμένες διάρκειες) 16 A.12 Διαφορά EuriBor έναντι ois, Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ 17 Α.14 Μ3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ 18 Α.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή 18 Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 19 Α.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ανά κατηγορία 19 Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 19 Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 2 Α.2 Επιτόκια νέων δανείων με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο: ζώνη του ευρώ 23 Α.21 Επιτόκια νέων καταθέσεων προθεσμίας: ζώνη του ευρώ 24 Α.22 Παραγωγικότητα και πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 24 Α.23 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατά τομέα απασχόλησης 25 Α.24 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και ζώνη του ευρώ 26

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ΠιναΚεσ Και ΔιαγραμμαΤα στισ ενοτητεσ α Και Β (συνέχεια) Α.25 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔΝΤ) 26 Α.26 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 27 Α.27 Χρηματοδότηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις 28 Α.28 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 29 Α.29 Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ 3 Α.3 Λιανικές πωλήσεις 31 Α.31 Εγγραφές αυτοκινήτων 31 Α.32 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 31 Α.33 Εγκεκριμένες άδειες οικοδομής 32 Α.34 Πωλήσεις τσιμέντου 32 Α.35 Βιομηχανική παραγωγή 32 Α.36 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας 33 Α.37 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας 33 Α.38 Συνεισφορά στην αύξηση απασχόλησης ανά τομέα 33 Α.39 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 34 Α.4 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 35 Α.41 Καθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 36 Α.42 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ 39 Α.43 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 39 Β.1 Τραπεζικά δάνεια προς νοικοκυριά 43 Β.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς νοικοκυριά 44 Β.3 Συνολικό χρέος νοικοκυριών προς ΑΕΠ 44 Β.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών προς ΑΕΠ 45 Β.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών 45 Β.6 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών 45 Β.7 Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων 46 Β.8 Δείκτες οικονομικής εμπιστοσύνης και οικονομικού κλίματος 46 Β.9 Κατανομή δανείων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 47 Β.1 Τραπεζικά δάνεια προς μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 5 Β.11 Συνολικό χρέος μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ 51 Β.12 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ 51 Β.13 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 51 Β.14 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 52 Β.15 Εκκαθαρίσεις εταιρειών 52 Β.16 Εγγραφές νέων εταιρειών 52 Β.17 Δείκτης αξιών οικιστικών ακινήτων 55 Β.18 Ανάλυση τραπεζικών δανείων κατά οικονομική δραστηριότητα 56 Β.19 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων 56 Β.2 Μηνιαίος μέσος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 57 Β.21 Ημερήσιος μέσος σταθμισμένος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά (με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες), Β.22 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλληλης αγοράς) Xρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 59

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ΠιναΚεσ στο ΠαραρΤΗμα Πίνακας Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων ως προς το ευρώ 62 Πίνακας Γ.2 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 62 Πίνακας Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 63 Πίνακας Γ.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 63 Πίνακας Γ.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 64 Πίνακας Γ.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών 64 Πίνακας Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στη ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 64 Πίνακας Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών 65 Πίνακας Γ.9 Εμπορικό ισοζύγιο 66 Πίνακας Γ.1 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο 66 Πίνακας Γ.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 67 Πίνακας Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 26 (προκαταρκτικά) 68 Πίνακας Γ.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 69 Πίνακας Γ.14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης 7 Πίνακας Γ.15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 71 Πίνακας Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 72 Πίνακας Γ.17 Δείκτης κατασκευών 73 Πίνακας Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 74 Πίνακας Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) 75 Πίνακας Γ.2 Δημόσιο χρέος 75 Πίνακας Γ.21: Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ.1.1 της ΕΕ 76

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 συντομογραφιεσ ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΤΑ: Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΕΔ: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕνΔΤΚ: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΚΟΤ: Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ΚΟΧΑ: Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως ΚΤΚ: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ΝΧΙ: Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση ΟΤΗΠΑ: Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ΠΣΣΙ: Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία ΣΣΙ: Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία ΣΥΚ: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου ΤτΑ: Τράπεζα της Αγγλίας ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου EoNiA: Euro overnight index Average (δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς χρήματος του ευρώ για καταθέσεις μιας νύκτας) ESi: Economic Sentiment indicator (δείκτης οικονομικού κλίματος) EuriBor: Euro interbank offered rate (διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρις ενός έτους) Eurostat: Statistical office of the European Community (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) NACE: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community / Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) ois: overnight index Swaps SDW: Statistical Data Warehouse (στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ)

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 εισαγωγη Το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό τους πρώτους μήνες του 28 εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αναταραχή και την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές χρήματος που είχε ως απαρχή την κρίση στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ψηλού κινδύνου ( subprime loans ) στις ΗΠΑ τον περασμένο Αύγουστο. Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης είναι αισθητή, ενώ συντηρούνται ταυτόχρονα οι δυσοίωνες προοπτικές της. Παράλληλα, οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων αποτελούν τους κύριους παράγοντες αύξησης του πληθωρισμού διεθνώς. Ως αποτέλεσμα των ψηλών τιμών και παρά τον κίνδυνο αισθητά μειωμένης ανάπτυξης, η ΕΚΤ διατήρησε τα επίσημα επιτόκιά της αμετάβλητα στο 4,% στις έξι πρώτες συνεδριάσεις της το 28 (μέχρι τις 6 Ιουνίου). Από πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της ΕΚΤ κ. Trichet διαφάνηκε, ότι τα επιτόκια ενδεχόμενα να αυξηθούν στο άμεσο μέλλον. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προέβη σε δραστικές μειώσεις των βασικών της επιτοκίων κατά τους τελευταίους 1 μήνες, καθώς και σε παράλληλες ενέσεις ρευστότητας σε συνεργασία με άλλες Κεντρικές Τράπεζες για τη στήριξη των χρηματαγορών. Πάντως, η μελλοντική πορεία των αμερικανικών επιτοκίων διαφαίνεται να είναι σταθεροποιητική ή και ανοδική, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών. Στις εγχώριες εξελίξεις, ο πληθωρισμός εμφανώς επηρεασμένος και από τις διεθνείς αρνητικές εξελίξεις, παρουσιάζει επιτάχυνση. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών έχει καταγράψει ανοδική πορεία, φθάνοντας το 4,6% το Μάιο του 28 σε σύγκριση με 1,9% τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου χρόνου. Οι σημαντικότερες αυξήσεις που καταγράφονται, όπως και τους προηγούμενους μήνες, αφορούν στις κατηγορίες ενέργειας, μη επεξεργασμένων τροφίμων και υπηρεσιών. Οι εγχώριες πληθωριστικές εξελίξεις ενισχύθηκαν, επίσης, και από την αυξημένη εγχώρια ζήτηση, η οποία αντανακλάται και στις νομισματικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, ο δανεισμός τόσο σε εγχώρια νοικοκυριά όσο και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατέγραψε ρυθμούς μεγέθυνσης 19,8% και 31,% τον Απρίλιο, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα στεγαστικά δάνεια σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 29,% τον Απρίλιο 28, καταγράφοντας σχετική σταθεροποίηση τους τελευταίους τέσσερεις μήνες. Δεδομένης αυτής της σταθεροποίησης αλλά και της πορείας άλλων δεικτών που υποδηλούν μελλοντική επιβράδυνση στον κατασκευαστικό τομέα, και επομένως μείωση των κινδύνων που υπήρχαν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η ΚΤΚ προέβη το Μάιο σε αναθεώρηση του μέγιστου ορίου χρηματοδότησης ως ποσοστού επί της αξίας για αγορά ή ανέγερση δεύτερης κατοικίας αυξάνοντας αυτό από το 6% στο 7%. Η αυξημένη εγχώρια ζήτηση αντανακλάται επίσης στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο παρουσίασε επιδείνωση κατά το 27. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγαθών αλλά και στην αύξηση του ελλείμματος στο λογαριασμό εισοδημάτων. Οι ενδείξεις περαιτέρω χειροτέρευσης τους πρώτους μήνες του 28 προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σ αυτό το πληθωριστικό περιβάλλον, η δημοσιονομική πολιτική θα έπρεπε να ήταν πιο φιλόδοξη ώστε να συγκρατήσει στο δυνατότερο βαθμό την εγχώρια ζήτηση και να περιορίσει τις πληθωριστικές προσδοκίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εξωτερικές και εγχώριες εξελίξεις και προοπτικές, και με υποθέσεις εργασίας στη βάση στοιχείων μέχρι την 15η Μαίου, η ΚΤΚ εκτιμά ότι για το 28 ο πληθωρισμός θα φθάσει γύρω στο 4,2%. Για τo έτος 29 αναμένεται μερική εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων, αφού η υπόθεση εργασίας είναι ότι η φρενήρης πορεία των τιμών των πετρελαιοειδών αλλά και οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών των τροφίμων δεν θα συνεχιστούν κατά το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,4%. Σημειώνεται πάντως ότι οι κίνδυνοι για ψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος ή και των εγχώριων συγκυριών, για παράδειγμα συνέχιση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, εξακολουθούν να υπάρχουν. Όσον αφορά τον πραγματικό ρυθμό αύξησης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές παραμένουν σχετικά θετικές και μέσα στο 28, παρά τη μικρή επιβράδυνση που αναμένεται εξαιτίας, κυρίως, των αρνητικών εξωτερικών εξελίξεων που θα πρέπει να επηρεάσουν ιδιαίτερα τις επενδύσεις. Το πραγματικό ΑΕΠ διευρύνθηκε κατά 4% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 4,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 27 και 4,3% το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η πρόβλεψη της ΚΤΚ σε ότι αφορά την οικονομική 7

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 μεγέθυνση της οικονομίας το 28, ανέρχεται στο 3,6%, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με 4,4% που καταγράφηκε το 27. Σε ότι αφορά το 29 η οικονομική μεγέθυνση αναμένεται να φθάσει το 3,7%, υιοθετώντας υποθέσεις εργασίας βελτιωμένου διεθνούς περιβάλλοντος, σταθεροποίησης των τιμών του πετρελαίου και της επιβράδυνσης στις τιμές των τροφίμων. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού μειώθηκε στο 3,5% το 4ο τρίμηνο του 27 λόγω της έντονης οικονομικής δραστηριότητας κατά το έτος αυτό. Η ίδια τάση φαίνεται να συνεχίζεται και τους πρώτους τρεις μήνες του 28, σύμφωνα με τα στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία. Στα δημόσια οικονομικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 28 καταγράφηκε πλεόνασμα,5% του ΑΕΠ όπως και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντούτοις, πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τα δημόσια έσοδα τους πρώτους πέντε μήνες του 28 καταγράφουν σημαντική επιδείνωση εν μέρειλόγωτηςεπιβράδυνσηςστοντομέατωνακινήτωνπουεπηρεάζει αρνητικά τις εισπράξεις από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Η τάση αυτή σε συνδυασμό με τις διαφαινόμενες αυξημένες δημόσιες δαπάνες υποδηλοί σημαντική χειροτέρευση των δημοσιονομικών μεγεθών για το 28. Με βάση την πιο πάνω γενική ανασκόπηση και τα πρώτα στοιχεία του έτους η Κυπριακή οικονομία φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μικρή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το τρέχον έτος, ενώ τόσο ο πληθωρισμός όσο τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε ανησυχητική πορεία, λόγω εγχώριων αλλά και εξωτερικών παραγόντων. Από τη μια, η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ από τη 1η Ιανουαρίου 28, μετριάζει κάπως τους αρνητικούς αντίκτυπους που δέχεται η οικονομία μας. Από την άλλη όμως, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν εγρήγορση και ορθολογιστική οικονομική πολιτική. Η επιτυχής, δηλαδή, εκμετάλλευση των προοπτικών από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών που κρίνονται απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας και αύξηση της παραγωγικότητας, στοιχεία απαραίτητα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις έντονες πληθωριστικές τάσεις που καταγράφονται, εξέλιξη που διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και υποσκάπτει τις προοπτικές της οικονομίας, ειδικότερα λόγω του ότι οι εγχώριες τάσεις είναι χειρότερες από εκείνες στη ζώνη του ευρώ. Λόγω της ένταξής μας στη ζώνη του ευρώ και της εκχώρησης της εγχώριας νομισματικής πολιτικής στην ΕΚΤ, αναδεικνύεται η ανάγκη λήψης άλλων μέτρων για περιορισμό του πληθωρισμού, όπως ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών και οι προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας. Τονίζεται ότι το μεγάλο δημοσιονομικό πλεόνασμα του 3,3% του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 27, δεν πρέπει να δημιουργεί αίσθημα εφησυχασμού αφού προήλθε, εν μέρει, από τη μη αναμενόμενη αύξηση των εσόδων, κυρίως, λόγω της έντονης δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών και ακινήτων. Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τα οποία θα περιορίζουν σε μόνιμη βάση τις δημόσιες δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες κοινωνικής πολιτικής. Οι προσωρινές αυξήσεις των δημόσιων εσόδων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυξήσεις των δημόσιων δαπανών, και μάλιστα χωρίς κοινωνική στόχευση. Επιπρόσθετα, οι προκυκλικές δημοσιονομικές επεκτάσεις πρέπει να αποφεύγονται καθότι συντηρούν, ιδιαίτερα σ αυτή τη φάση, τις πληθωριστικές πιέσεις, που διαβρώνουν σε τελική ανάλυση τα εισοδήματα αλλά και τηνανταγωνιστικότητα των κυπριακών προϊόντων. Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τις κυκλικές εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, πρωτίστως στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με σκοπό να αξιολογήσει τους κινδύνους που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα καθώς και την ικανότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος να απορροφά τους κλυδωνισμούς. Πρόθεση της ΚΤΚ είναι όπως στην επόμενη έκδοση του Οικονομικού Δελτίου αξιολογηθεί η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο συνιστόν στοιχείο του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Κύπρο, καθώς και οι δυνητικοί κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο πιο πάνω τομέας. Στο παρόν δελτίο αναλύεται μόνο η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των μηχρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τομείς. Περιγράφονται, επίσης, οι κυριότερες εξελίξεις που αφορούν τον τομέα των ακινήτων και τον τραπεζικό δανεισμό προς τον εν λόγω τομέα καθώς και τις εγχώριες χρηματοοικονομικές αγορές. 8

11 ενοτητα α μακροοικονομικές εξελίξεις και Προβλέψεις

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ Διεθνές Περιβάλλον 1.1 εξωτερικές εξελίξεις Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ 1 Η αναταραχή και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να επηρεάζει αισθητά το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Ως αποτέλεσμα, αισθητή είναι και η επιβράδυνση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, η οποία, σε συνδυασμό με τις ψηλές τιμές των τροφίμων και του πετρελαίου, προκαλούν περαιτέρω κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία (Διάγραμμα Α.1). Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε στο 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 3,2% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Στην επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης συντείνουν, μεταξύ άλλων, η επιβράδυνση στις επενδυτικές δαπάνες και την ιδιωτική κατανάλωση. Οπως προβλέπεται από διεθνείς αναλυτές, τα προαναφερθέντα μεγέθη αναμένονται να επιβραδύνουν περαιτέρω την οικονομική μεγέθυνση στο 1,6% το 28 και 1,4% το 29. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η μεγέθυνση του ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 2,5% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 3,% το αντίστοιχο περυσινό. Κατά το 28 και 29 αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση στο 1,7% και 1,6%, αντίστοιχα, με την επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων να συνεχίζει διαχρονικά να συμβάλλει στη μειωμένη αύξηση του ΑΕΠ. Στις ΗΠΑ, ο απόηχος της αναταραχής φαίνεται να ήταν ακόμη πιο ισχυρός, κυρίως όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,5% το πρώτο τρίμηνο του 28 σε σύγκριση με 1,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 27, τόσο για ολόκληρο το 28 όσο και για το 29 η μεγέθυνση αναμένεται να φθάσει μόλις στο,8% και 1,%, αντίστοιχα. Η ύφεση στην αγορά κατοικιών συνεχίζεται, παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην υποτονικότητα της οικονομικής δραστηριότητας. ΔiAΓPAMMA A.1 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν (ετήσια μεταβολή, %) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία 4,5 Προβλέψεις 4, (ετησίως) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Q1 23 Q3 Q1 24 Q3 Q1 25 Q3 Q1 26 Q3 Q1 27 Q3 Q Πηγή: Eurostat. Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των προβλέψεων από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, The Economist poll (6 Ιουνίου 28) και το ΔNT. 1. H πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (6 Ιουνίου 28), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, Spring 28) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic outlook, Απρίλιος 28). 1

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 Στην Ιαπωνία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με 3,2% το αντίστοιχο περυσινό, με το ρυθμό μεγέθυνσης να εξακολουθεί να βρίσκεται πιο κάτω από το δυνητικό και με τις προβλέψεις να φτάνουν το 1,3% και 1,4% για το 28 και 29, αντίστοιχα. Εντούτοις, κάποια σημάδια βελτίωσης διαφαίνονται στον ορίζοντα, ειδικότερα σε σχέση με την ανάκαμψη των επενδύσεων, ενώ η βιομηχανική παραγωγή και οι επιχειρηματικές προσδοκίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα. Πληθωρισμός 2 Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων αποτελούν τους κύριους παράγοντες ανόδου των τιμών διεθνώς (Διάγραμμα Α.2). Στη ζώνη του ευρώ, ο εναρμονισμένος δείκτης του πληθωρισμού έφθασε το 3,7% το Μάιο του 28 σε σύγκριση με 3,3% τον προηγούμενο μήνα και 1,9% το Μάιο του 27, ξεπερνώντας κατά πολύ το στόχο της ΕΚΤ για επίπεδα πληθωρισμού κάτω από, αλλά πλησίον του, 2%. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται από τους αναλυτές να φθάσει στο 3,% το 28 και να υποχωρήσει στο 2,1% το 29 λόγω, κυρίως, της αναμενόμενης επιβράδυνσης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εναρμονισμένος δείκτης έφθασε το 3,% τον Απρίλιο 28 σε σύγκριση με 2,5% το Μάρτιο 28 και 2,8% τον Απρίλιο του προηγούμενου χρόνου. Οι προβλέψεις της αγοράς για το 28 και 29 κυμαίνονται γύρω στο 2,6% και 2,2% αντίστοιχα. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,9% τον Απρίλιο και το Μάρτιο 28 σε σύγκριση με 2,6% τον Απρίλιο 27. Αναμένεται, όμως, μείωση κατά το 28 και 29, στα επίπεδα του 3,4% και 1,8%, αντίστοιχα. Στην Ιαπωνία, επίσης, ο πληθωρισμός ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες (ετήσια μεταβολή, %) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Προβλέψεις (ετησίως) Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγές: Eurostat, SDW. Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των προβλέψεων από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, The Economist poll (6 Ιουνίου 28) και το ΔNT. 2. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (6 Ιουνίου 28), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Economic Forecasts, Spring 28) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic outlook, Απρίλιος 28). 11

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 σημείωσε άνοδο στο,8% τον Απρίλιο 28, από 1,2% τον προηγούμενο μήνα και από μηδέν τον Απρίλιο 27. Συναλλαγματικές ισοτιμίες Από την αρχή του τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε ενδυνάμωση του ευρώ έναντι της στερλίνας, του γεν και του δολαρίου (Διάγραμμα Α.3). Η πορεία αυτή υπήρξε επακόλουθο των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής αναταραχής στις ΗΠΑ, καθώς και της μείωσης των αμερικανικών και βρετανικών επιτοκίων, σε αντίθεση με τη ζώνη του ευρώ όπου η ΕΚΤ υιοθέτησε στάση αναμονής. Συγκεκριμένα, το δολάριο έφθασε τα $1,5557 ανά ευρώ το Μάιο 28 από τα $1,4718 ανά ευρώ τον Ιανουάριο. Η στερλίνα σημείωσε σημαντική αποδυνάμωση έναντι του ευρώ, φθάνοντας κατά μέσο όρο,7929 πέννες το Μάιο 28 σε σύγκριση με,74725 πέννες τον Ιανουάριο. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και για το γεν, το οποίο αποδυναμώθηκε φθάνοντας στα 162,31 ανά ευρώ κατά μέσο όρο το Μάιο 28, από 158,68 ανά ευρώ τον Ιανουάριο, λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ιαπωνία και τις επενδύσεις τύπου carry trade (δανεισμός σε γεν που είναι χαμηλής απόδοσης και επένδυση σε προϊόντα εκφρασμένα σε νομίσματα με ψηλότερες αποδόσεις). Πετρέλαιο και χρυσός Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent συνέχισε φρενήρη πορεία καθόλη τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 28 (Διάγραμμα Α.4). Η μέση τιμή κλεισίματος για το Μάιο ανήλθε στα $123,9 ( 79,6) ανά βαρέλι, από $11,2 ( 7,) τον Απρίλιο 28 και $67,5 ( 49,9) το Μάιο του 27. Στις αρχές Ιουνίου η μέση τιμή του Brent βρισκόταν γύρω στα $135 ( 86). Οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου οφείλονται, εν μέρει, στην αυξημένη ζήτηση κυρίως στην Κίνα και την Ινδία, στη γεωπολιτική αστάθεια που επικρατεί σε χώρες παραγωγής πετρελαίου, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.3 Eπιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ (δείκτης μέσων μηνιαίων όρων, έτος βάσης 2=1) ολάριο Γέν Στερλίνα 1 Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ Πηγή: SDW. Σημείωση: Άνοδος στο δείκτη υποδηλοί την υποτίμηση του νομίσματος έναντι του ευρώ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent (ημερήσια στοιχεία) $ ανά βαρέλι ανά βαρέλι Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγή: Bloomberg. 12

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 όπως τη Νιγηρία, στην αποδυνάμωση του δολαρίου, καθώς και σε κερδοσκοπικές κινήσεις. Όσον αφορά την τιμή του χρυσού (Διάγραμμα Α.5), παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικές αυξήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, κυρίως λόγω των αυξήσεων του πληθωρισμού διεθνώς. Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος του χρυσού ως πιο ασφαλές μέσο επένδυσης ενισχύθηκε, με την τιμή του να ανεβαίνει σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Με βάση, όμως, τα πιο πρόσφατα στοιχεία των δύο τελευταίων μηνών, η τιμή του χρυσού άρχισε να υποχωρεί. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή κλεισίματος του χρυσού ανήλθε στα $89,8 ( 572,4) την ουγγία το Μάιο, από $91,5 ( 578,) τον Απρίλιο 28 και $667,6 ( 494,) το Μάιο 27. Στις αρχές Ιουνίου η τιμή του χρυσού βρισκόταν γύρω στα $92 ( 573) την ουγγία. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού (ημερήσια στοιχεία) $ ανά ουγγία ανά ουγγία Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγή: Bloomberg. Επιλεγμένοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 28, η αβεβαιότητα στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές που είχε ξεκινήσει από την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ συνεχίστηκε, με συνέπεια τη μείωση των εταιρικών κερδών. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκαν απώλειες στους δείκτες DJ Eurostoxx 5, S&P 5 και Nikkei 225 (Διάγραμμα Α.6). Μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψαν οι προαναφερθέντες δείκτες κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 28, διαφάνηκε, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους, μια πιο σταθερή και σε ορισμένες περιπτώσεις αυξητική τάση. Γενικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 28, ο δείκτης DJ Eurostoxx 5 σημείωσε απώλειες 3,23%, ο δείκτης S&P 5 παρουσίασε πτώση 12,94% και ο δείκτης Nikkei 225 απώλεσε 2,4%. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες (ημερήσια στοιχεία, 2/1/27=1) DJ Eurostoxx 5 S&P 5 Nikkei Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. εκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούν Πηγή: Bloomberg. Διεθνή βασικά επιτόκια Η περίοδος των τελευταίων μηνών που χαρακτηρίζεται εν γένει από επιβραδυνόμενη 1

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 ανάπτυξη και αυξανόμενα επίπεδα πληθωρισμού σε διεθνές επίπεδο, προσφέρει ιδιαίτερα δύσκολες προκλήσεις για τις νομισματικές αρχές. Η ΕΚΤ, παρά τον κίνδυνο αισθητά μειωμένης ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ, διατήρησε σταθερά τα επίσημα επιτόκια της στο 4,% μέχρι και τον Ιούνιο του 28 (Διάγραμμα Α.7), λόγω κυρίως, του επιπέδου του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, που ξεπέρασε κατά πολύ το μεσοπρόθεσμο στόχο του κάτω από, αλλά πλησίον του 2%. Μάλιστα, στις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΚΤ κ. Trichet, μετά το πέρας της συνεδρίας στις 5 Ιουνίου, διαφάνηκε ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια ενδεχόμενα να αυξηθούν στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, η Τράπεζα της Αγγλίας, μετά την αύξηση του επίσημου της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,75% τον Ιούλιο του 27, διατήρησε σταθερά τα επίσημα επιτόκιά της μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του 27, όπου προέβη στην πρώτη μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Έκτοτε, ακολούθησαν δύο μειώσεις στο βασικό της επιτόκιο, κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη, το οποίο έφθασε στο 5,% (Διάγραμμα Α.7). Η ΟμοσπονδιακήΤράπεζα των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δυσοίωνες επιπτώσεις από την αναταραχή στις διεθνείς αγορές χρήματος, προέβη σε δραστικές μειώσεις των βασικών της επιτοκίων. Μέχρι το τέλος Μαΐου το βασικό επιτόκιο των ΗΠΑ βρισκόταν στο 2,%, από το 5,25% όπου βρισκόταν στην αρχή της αναταραχής (Διάγραμμα Α.7). Η μελλοντική όμως πορεία των αμερικανικών επιτοκίων, σύμφωνα με τους αναλυτές, φαίνεται να είναι σταθεροποιητική ή και ανοδική αφού τα χειρότερα της χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν ξεπεραστεί. ΔiAΓPAMMA A.7 Bασικά επιτόκια (% ετησίως) EKT OTHΠΑ Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγές: EKT, TτΑ, ΟΤHΠA. TτA Ιαν νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Πληθωρισμός Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο έφτασε το 3,7% σε 1

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 σύγκριση με 3,3% τον Απρίλιο 28 και 1,9% το Μάιο 27. Σημειώνεται ότι και ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων παρουσίασε άνοδο, φτάνοντας το 2,7% το Μάρτιο που είναι το ψηλότερο επίπεδο από το 22 για να υποχωρήσει στο 2,4% τον Απρίλιο (Διάγραμμα Α.8). Το γεγονός αυτό υποδηλοί ότι οι ψηλές τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις εγχώριες τιμές με χρονική υστέρηση, δημιουργώντας επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις. Έντονη ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις στη ζώνη του ευρώ έχει εκφραστεί επανειλημμένα, τόσο από κεντρικές τράπεζες της ΟΝΕ όσο και από το Συμβούλιο Ecofin, που επισημαίνουν ότι οι πιέσεις αυτές είναι πιο μακροπρόθεσμης φύσης απ ό,τι αρχικά θεωρείτο. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ (ετήσια μεταβολή, %) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Eν TK Eν TK εξαιρ. ενέργειας Eν TK εξαιρ. ενέργειας και μη επεξεργασμένων τροφίμων, Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν. Ιαν Πηγή: Eurostat. Ιαν. 28 Βασικά επιτόκια και παρεμβάσεις της ΕΚΤ Όπως προαναφέρθηκε, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 28 αποφασίστηκε όπως τα βασικά επιτόκια της ζώνης του ευρώ παραμείνουν αμετάβλητα. Συνεπώς, το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παρέμεινε στο 5,%, το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παρέμεινε στο 4,% ενώ το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμεινε στο 3,% (Διάγραμμα Α.9). Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη όπου ανακοινώθηκε η πιο πάνω απόφαση, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο των πληθωριστικών πιέσεων που συνεχίζουν στη ζώνη του ευρώ καθώς και τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό για τα έτη Ο κ. Trichet δήλωσε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και δεν απέκλεισε άνοδο των επιτοκίων πολύ σύντομα. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις χρηματαγορές κατά το Μάιο, η ΕΚΤ προέβη κατά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.9 Bασικά επιτόκια της EKT & EONIA (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης EONIA ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων Ιαν. Αύγ. Μάρτ. Οκτ. Μάιος εκ. Ιούλ. Φεβ. Σεπτ. Απρ. Νοέμ. Ιούν. Ιαν. Αύγ. Μαρτ Πηγές: EKT, 1

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 μέσο όρο σε 172 δις παροχή ρευστότητας μέσω πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης εβδομαδιαίας διάρκειας. Ο μέσος όρος του οριακού επιτοκίου στις εν λόγω δημοπρασίες έφτασε το 4,2%, ενώ ο σταθμικός μέσος όρος των πράξεων έφτασε το 4,25%. Η ΕΚΤ προέβη, επίσης, στη διενέργεια δύο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών. Οι πράξεις αυτές ενίσχυσαν την τραπεζική ρευστότητα στο Ευρωσύστημα κατά 1 δις με μέσο σταθμικό επιτόκιο 4,65% και μέσο όρο οριακού επιτοκίου το 4,51%. Επιπλέον, η ΕΚΤ συνέχισε την παροχή ρευστότητας σε δολάρια για τράπεζες της ζώνης του ευρώ, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας. Μέσω των εν λόγω πράξεων παραχωρήθηκε επιπλέον ρευστότητα στη ζώνη του ευρώ ύψους $5 δις με μέσο επιτόκιο 2,16%. Γενικά, η ρευστότητα και, συνεπώς, η ομαλοποίηση στην αγορά χρήματος της ζώνης του ευρώ επανήλθε μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΚΤ τους τελευταίους δέκα μήνες. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το διατραπεζικό επιτόκιο EoNiA (για καταθέσεις μίας νύχτας) βρισκόταν πολύ κοντά στο ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους (Διάγραμμα Α.1). ΔiAΓPAMMA A.1 Eπιτόκιο EONIA έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης EKT, 28 (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) EONIA ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς κύριας αναχρ. EKT 4,3 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 Iαν. Φέβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Iούν. Πηγές: ΕΚΤ. Διατραπεζική αγορά και επιτοκιακά περιθώρια Στη διατραπεζική αγορά της ζώνης του ευρώ, ο μέσος όρος του επιτοκίου Euribor ενός μήνα έφτασε το 4,387% το Μάιο σε σύγκριση με 4,369% τον Απρίλιο. Στις αρχές Ιουνίου το εν λόγω επιτόκιο βρισκόταν στο 4,458%. Το επιτόκιο Euribor τριών μηνών έφτασε το 4,857% κατά μέσο όρο το Μάιο σε σύγκριση με 4,784% τον προηγούμενο μήνα. Στις αρχές Ιουνίου το εν λόγω επιτόκιο βρισκόταν στο 4,866% (Διάγραμμα Α.11). Οι αγορές φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει άνοδο των επιτοκίων, κάτι που διαφαίνεται και από τα περιθώρια μεταξύ των ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.11 Eπιτόκια EurIBOr (επιλεγμένες διάρκειες) (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) 1 μήνας 3 μήνες 12 μήνες διαφορά απόδοσης 12 μηνου - 1 μήνα (δεξιά κλίμακα) 5,5,8,7 5,,6,5 4,5,4,3 4,,2,1 3,5, -,1 3, -,2 Ιαν. Φεβρ. Mάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούv. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. εκ. Ιαν. Φεβρ Mάρτ. Aπρ. Μάιος Ιούv Πηγή: 1

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 επιτοκίων δωδεκάμηνων και μηνιαίων καταθέσεων, τα οποία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία που είχε ξεκινήσει από την αρχή του έτους. Περί τα τέλη Μαΐου η διαφορά βρισκόταν στις 68 μονάδες βάσης σε σύγκριση με 58 μονάδες βάσης στα τέλη Απριλίου. Το Διάγραμμα Α.12 παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων Euribor σε επιλεγμένες διάρκειες σε σχέση με τις αποδόσεις για τις αντίστοιχες διάρκειες των προϊόντων overnight index swaps (ois) 3. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια διάρκειας 3 μηνών παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση της διαφοράς τους, κατά τους τελευταίους δύο μήνες, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί ως μετριασμός της έντονης αναταραχής στις χρηματαγορές και της σταδιακής επιστροφής της ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά μετά τις αλλεπάλληλες ενέσεις ρευστότητας στις οποίες προέβη η ΕΚΤ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.12 Διαφορά EurIBOr έναντι OIS, 28 (% ετησίως, ημερήσια στοιχεία) 2 εβδ. 1 μήνας 3 μήνες,9,85,8,75,7,65,6,55,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Iαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Πηγή: Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία η καμπύλη αποδόσεων για λήξεις από 3 μήνες μέχρι 3 έτη έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω, αλλάζοντας σχήμα στις μεσοπρόθεσμες λήξεις, σε σύγκριση με αυτό που υφίστατο στο τέλος Δεκεμβρίου 27 (Διάγραμμα Α.13). Η καμπύλη, επίσης, υποδηλοί ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει άνοδο επιτοκίων κατά 25 μ.β. στις βραχυπρόθεσμες λήξεις (μέχρι 2 χρόνια) ενώ η άνοδος αυτή αναμένεται ότι δεν θα διατηρηθεί, εν μέσω της αβεβαιότητας των οικονομικών δεδομένων και γενικά της αναταραχής στις αγορές. ΔiAΓPAMMA A.13 Kαμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ (%) 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 4/6/28 31/12/27 Μ=μήνας Υ=χρόνος 3,5 3M 4Y6M 8Y9M 13Y 17Y3M 21Y6M 25Y9M 3Y Πηγή: EKT. Σημείωση: Aποδόσεις AAA κυβερνητικών χρεογράφων με λήξη μέχρι 3 έτη, τιμές spot. Μ3 και πιστωτική μεγέθυνση Η ετήσια μεγέθυνση του νομισματικού μεγέθους Μ3 στη ζώνη του ευρώ παρουσίασε άνοδο 1,6% τον Απρίλιο σε σύγκριση με 1,1% το Μάρτιο και 1,3% τον Απρίλιο 27. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης 3. Τα ΟΙS είναι προϊόντα όπου το επιτόκιο EoNiA ανταλάσσεται με άλλο σταθερό επιτόκιο συγκεκριμένης διάρκειας. Χρησιμοποιούνται ως προϊόντα κάλυψης κινδύνων ή κερδοσκοπικών κινήσεων στο διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας μιας νύχτας ή στα βασικά επιτόκια κεντρικών τραπεζών. 17

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ιοyνιοσ 28 των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα παρουσίασε άνοδο 11,8% σε σύγκριση με 12,2% τον προηγούμενο μήνα και 1,8% τον Απρίλιο 27 (Διάγραμμα Α.14). Επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός μεγέθυνσης των στεγαστικών δανείων σε νοικοκυριά, φτάνοντας το 5,9% τον Απρίλιο από 6,1% το Μάρτιο, τάση που συνεχίζεται από τα μέσα του 26. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις εξακολούθησε να είναι αρκετά ψηλός, φτάνοντας το 14,9% τον Απρίλιο από 15,% τον προηγούμενο μήνα, παρά τις δηλώσεις από ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ ότι υπάρχει περιορισμός στη ζήτηση δανείων και δυσκολίες στη χρηματοδότησή τους. Τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν να έχει επηρεαστεί η χρηματοδότηση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων από τα ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ από την αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές. Παράλληλα, η επιβράδυνση στους ρυθμούς μεγέθυνσης των χορηγήσεων, και συνεπώς στο ρυθμό μεγέθυνσης της προσφοράς χρήματος Μ3, που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες συνάδει με τη γενική εικόνα για επιβράδυνση στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, η οποία αναμένεται ότι θα διαφανεί περισσότερο από το δεύτερο τρίμηνο του 28. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.14 M και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ (ετήσια μεταβολή %, εποχικά διορθωμένη) πιστώσεις προς τον M3 ιδιωτικό τομέα Ιαν. Αύγ. Μάρτ. Οκτ. Μάιος εκ. Ιούλ. Φεβρ. Σεπτ. Απρ Πηγή: SDW. 2. εγχώριες Τιμές, νομισματικά μεγέθη και Κόστος εργασίας Τιμές Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Κύπρο έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 4,3% τον Απρίλιο και 4,6% το Μάιο του 28 σε σύγκριση με 1,6% και 1,9% τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου, ενώ, ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση της τάξης του 4,6% τον Απρίλιο και 4,9% το Μάιο 28 σε σύγκριση με 1,8% και 2,2% τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου χρόνου (Διάγραμμα Α.15). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή (ετήσια μεταβολή, %) Eν TK TK (εθνικός oρισμός) Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ. Ιούλ. Οκτ. Ιαν. Απρ Πηγή: ΣΥΚ. 18

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ 25529 1395 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιµών του πετρελαίου διεθνώς, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ανακάμψει δυναμικά το 2010 από τη διεθνή κρίση, όπως αναμενόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Επισκόπηση... 4 Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα