Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων"

Transcript

1 Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να σας εξοικειώσει με μια σειρά ενσωματωμένων οικονομικών συναρτήσεων που παρέχει το Excel και είναι σχετικές με δάνεια. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι μαθηματικές σχέσεις που χρησιμοποιούν οι συναρτήσεις αυτές, δίνονται στο Παράρτημα Α του βιβλίου. Διδακτικοί στόχοι εργαστηριακής άσκησης Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις PMT, IPMT, PPMT που σχετίζονται με δάνεια. Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αναζήτησης Στόχου/Goal Seek που σας παρέχει το Excel. Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Βοήθεια/Help του Excel Υπολογισμός δόσεων δανείου ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Έστω ότι θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο αξίας ευρώ, με άντληση 100% του παραπάνω ποσού από δάνειο. Η αντιπροσωπία αυτοκινήτων σας δίνει τη δυνατότητα (Σενάριο 1) να αποπληρώσετε το δάνειο σε 12 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9%. α) Πόση θα είναι η μηνιαία δόση; Β) Πόσος ο συνολικός τόκος που θα πληρώσετε; 1) ΛΥΣΗ: Ξεκινήστε τη λειτουργία του Excel και εισάγετε, στις ίδιες θέσεις και με αντίστοιχη μορφοποίηση, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Εικόνα 14.1.

2 252 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους Εικόνα 14.1 Στοιχεία υπολογισμού δάνειου αγοράς αυτοκινήτου Υπόδειξη: H συνάρτηση που υπολογίζει τη δόση ενός δανείου είναι η PMT (payment) και έχει την εξής σύνταξη: PMT(Επιτόκιο δόσης, Αριθμός δόσεων, Ποσό Δανείου, [μελλοντική αξία], [τύπος]), με τα ορίσματα μέσα σε [] να είναι προαιρετικά. Το όρισμα [τύπος] πρέπει να έχει την τιμή 0, εάν η πληρωμή της δόσης γίνεται στο τέλος του τρέχοντος μήνα (ληξιπρόθεσμη δόση) ή 1, εάν η πληρωμή της δόσης γίνεται στην αρχή του τρέχοντος μήνα (προκαταβλητέα δόση). Εάν δε δηλώσετε τιμή για τον [τύπο], ως τιμή του θεωρείται το 0. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Help που δίνει το Excel για να δείτε το νόημα του 4 ου ορίσματος [μελλοντική αξία]. 2) Υπολογίστε τη μηνιαία δόση που πρέπει να πληρώσετε, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PMT. Ο τύπος που πρέπει να εισάγετε στο κελί E3 είναι =PMT(C3/12;D3;B3). Ερώτηση: Γιατί στον παραπάνω τύπο δίνουμε ως πρώτο όρισμα το C3/12; Απάντηση: Επειδή το επιτόκιο που δίνεται στο κελί C3 είναι ετήσιο, ενώ οι δόσεις μηνιαίες (και όχι ετήσιες), πρέπει το επιτόκιο να διαιρεθεί με το 12 (12 μήνες), ώστε να μετατραπεί σε μηνιαίο. Η διαίρεση δε θα χρειαζόταν, εάν οι δόσεις ήταν ετήσιες. 3) Σκεφτείτε και εισάγετε τους κατάλληλους τύπους για τον υπολογισμό των κελιών F3 και G3. Το υπολογιστικό φύλλο θα πρέπει να έχει πλέον τη μορφή που δίνεται στην Εικόνα 14.2.

3 Εργαστηριακή Άσκηση 14: Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων 253 Παρατήρηση: Παρατηρήστε ότι τα ποσά των κελιών Ε3, F3, G3 έχουν αρνητική τιμή. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πληρωμές, άρα εκροές από το πορτοφόλι σας. Αντίστοιχα, το ποσό του δανεισμού είναι θετικό, γιατί είναι εισροή στο πορτοφόλι σας. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλα τα προβλήματα που επιλύετε με τη χρήση του Excel. Εικόνα 14.2 Υπολογισμός δάνειου αγοράς αυτοκινήτου 14.2 Υπολογισμός τόκου και αποπληρωμής κεφαλαίου σε δόση δανείου ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Βρείτε σε κάθε δόση του παραπάνω δάνειου, ποιο ποσό αντιστοιχεί σε τόκο και ποιο ποσό σε κεφάλαιο. Υπόδειξη: H συνάρτηση που υπολογίζει το ποσό του τόκου σε κάποια δόση είναι η ΙPMT (interest payment) και έχει την εξής σύνταξη: IPMT(Επιτόκιο Δόσης, Αύξων Αριθμός Δόσης, Αριθμός δόσεων, Ποσό Δανείου, [μελλοντική αξία], [τύπος]), με τα ορίσματα μέσα σε [] να είναι προαιρετικά και τα ορίσματα με νόημα αντίστοιχο της συνάρτησης PMT. H συνάρτηση που υπολογίζει το ποσό πληρωμής του κεφαλαίου κάποιας δόσης είναι η PPMT (principal payment) και έχει την εξής σύνταξη: PPMT(Επιτόκιο δόσης, Αύξων Αριθμός Δόσης, Αριθμός δόσεων, Ποσό Δανείου, [μελλοντική αξία], [τύπος]), με τα ορίσματα μέσα σε [] να είναι προαιρετικά και τα ορίσματα με νόημα αντίστοιχο της συνάρτησης PMT. 4) ΛΥΣΗ: Δημιουργήστε τίτλους στηλών, όπως αυτές που δίνονται στην πέμπτη σειρά του υπολογιστικού φύλλου στην Εικόνα Υπολογίστε τον τόκο της μηνιαίας δόσης και το ποσό πληρωμής του κεφαλαίου κάθε

4 254 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους δόσης, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις IPMT και PPMT. Ο τύπος που πρέπει να εισάγετε στο κελί Β7 είναι =IPMT($C$3/12;A7;$D$3;$B$3), ενώ στο κελί C7 ο τύπος είναι =PPMT($C$3/12;A7;$D$3;$B$3). Ερώτηση: Γιατί στους παραπάνω τύπους άλλοτε χρησιμοποιείτε απόλυτη αναφορά (με τη χρήση των $) και άλλοτε σχετική; Απάντηση: Γιατί θέλετε, σε μία επόμενη αντιγραφή των παραπάνω τύπων, κάποια ορίσματα να παραμένουν σταθερά (αυτά με την απόλυτη αναφορά, δηλαδή με τα $) και κάποια άλλα να αλλάζουν σχετικά (αυτά χωρίς την απόλυτη αναφορά, δηλαδή χωρίς τα $, αλλά με τη σχετική αναφορά). Εικόνα 14.3 Στήλες ανάλυσης στοιχείων δανείου ανά μηνιαία δόση 5) Σκεφτείτε και εισάγετε τους κατάλληλους τύπους υπολογισμού των κελιών D7 και E7, δίνοντας προσοχή στη χρήση της απόλυτης αναφοράς, όπου αυτή χρειάζεται.

5 Εργαστηριακή Άσκηση 14: Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων 255 6) Επιλέξτε τα κελιά B7 έως E7 και χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης, υπολογίστε τα αντίστοιχα στοιχεία και για τις 12 δόσεις. Το υπολογιστικό φύλλο θα πρέπει να έχει τη μορφή που παρουσιάζεται στην Εικόνα Εικόνα 14.4 Αναλυτικά στοιχεία δανείου ανά μηνιαία δόση Ερώτηση: Τι παρατηρείτε για το ποσό του τόκου και τι για το ποσό της πληρωμής κεφαλαίου, σε σχέση με τον αύξοντα αριθμό της δόσης; 14.3 Σύγκριση σεναρίων δανείων ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3: Το ίδιο αυτοκίνητο μπορείτε να το αγοράσετε και με διαφορετικό πλήθος δόσεων. Ποια θα είναι η δόση που θα πρέπει να πληρώσετε για τα παρακάτω σενάρια πληρωμής: Σενάριο 2: Πληρωμή σε 18 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 9%. Σενάριο 3: Πληρωμή σε 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 9%. Σενάριο 4: Πληρωμή σε 36 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 9%.

6 256 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους Ποιο είναι το συνολικό ποσό πληρωμής και ο συνολικός πληρωτέος τόκος για τα παραπάνω σενάρια; 7) ΛΥΣΗ: Εξετάστε τα παραπάνω σενάρια 2 έως και 4 στο ίδιο υπολογιστικό φύλλο και στις γραμμές 20 23, όπως φαίνεται και στην Εικόνα Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση PMT, βρείτε τις τιμές που ζητούνται για τα σενάρια αυτά. Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με αυτά που δίνονται στην Εικόνα Εικόνα 14.5 Στοιχεία δανείου για τα Σενάρια 2, 3 και Λειτουργία αναζήτησης στόχου ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4: Εάν θέλετε να πληρώνετε περίπου 800 ευρώ ως μηνιαία δόση και επιβαρύνεστε με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9%, πόσες δόσεις θα πρέπει να ζητήσετε για το ποσό των ευρώ (Σενάριο 5); 8) ΛΥΣΗ: Για να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα, στη γραμμή 24 του ίδιου υπολογιστικού φύλλου, συμπληρώστε στοιχεία αντίστοιχα αυτά της γραμμής 23 (Σενάριο 4). Πειραματιστείτε για το Σενάριο 5, εισάγοντας διάφορες τιμές αριθμών δόσεων (στο κελί D24) μέχρι να βρείτε τον αριθμό δόσεων που παρέχει δόση γύρω στα 800 ευρώ. Ερώτηση: Υπάρχει καλύτερος τρόπος να βρείτε τη λύση του προβλήματος 4, αντί να ψάχνετε τη λύση πειραματικά με τη μέθοδο της δοκιμής και αποτυχίας; Απάντηση: Ναι, με τη χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης Στόχου/Goal Seek. Επιλέξτε το κελί του οποίου η τιμή θέλετε να υπολογίζεται σε συγκεκριμένο ύψος (στην περίπτωση, το κελί που περιέχει το ποσό των

7 Εργαστηριακή Άσκηση 14: Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων 257 δόσεων είναι το Ε24). Από την καρτέλα Δεδομένα/Data του Excel και την ομάδα κουμπιών Εργαλεία Δεδομένων/Data Tools, επιλέξτε Ανάλυση Πιθανοτήτων/What If Analysis Αναζήτηση Στόχου/Goal Seek Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο σαν το παρακάτω. Επιλέξτε στο πεδίο Στην τιμή:/το value: την τιμή που θέλετε να έχει το κελί Ε24 ( 800 στην περίπτωση), ενώ στο πεδίο Αλλαγή του κελιού:/by changing: το κελί την τιμή του οποίου θέλετε να μεταβάλει μέχρι να βρει την τιμή που ζητήσατε στο κελί Ε24 (το D24 για την περίπτωση, που αφορά τον αριθμό των δόσεων). Πατήστε ΟΚ. Ποιος είναι ο αριθμός των δόσεων που προτείνεται; 9) Χρησιμοποιήστε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο (πχ. το Φύλλο2/Sheet2) για να λύσετε τα παρακάτω προβλήματα: α) Θέλετε να πάρετε στεγαστικό δάνειο αξίας ευρώ. Η τράπεζα σας προσφέρει δάνειο με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7.5% για 25 χρόνια. Ποια θα είναι η μηνιαία δόση; Πόσοι θα είναι οι τόκοι που θα πληρώσετε; Πόσο το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε στην τράπεζα; β) Εάν για το παραπάνω δάνειο θέλατε να πληρώνετε ευρώ το μήνα, για πόσο διάστημα (έτη ή μήνες) θα έπρεπε να πληρώνετε δόσεις; Σε αυτήν την περίπτωση, πόσοι θα είναι οι τόκοι που θα πληρώσετε και πόσο το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε στην τράπεζα; γ) Αγοράζετε κάποιο ένδυμα αξίας 300 ευρώ και σας προτείνεται από το κατάστημα να το εξοφλήσετε σε 12 μηνιαίες ισόποσες έντοκες δόσεις με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6%. Το αποδέχεστε. Ποια θα είναι η δόση σας; Πόσο τελικά θα πληρώσετε συνολικά για το ένδυμα;

8 258 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους 10) Αποθηκεύστε το αρχείο σας με το όνομα Δάνεια.xls στον κατάλογο Τα Έγγραφά μου (ή My Documents) του υπολογιστή σας. Αυτό γίνεται επιλέγοντας το κουμπί του Office Αποθήκευση ως /Save As Βιβλίο Εργασίας Excel /Excel Workbook, διαλέγοντας το σχετικό κατάλογο και δίνοντας για όνομα αρχείου το Δάνεια.xls. Ασκήσεις 1. Θέλετε να πάρετε επισκευαστικό δάνειο αξίας ευρώ. Η τράπεζα σας προσφέρει δάνειο με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 10% για 10 χρόνια. Ποια θα είναι η μηνιαία δόση σας; Πόσοι θα είναι οι τόκοι που θα πληρώσετε; Πόσο το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε στην τράπεζα; Εάν για το παραπάνω δάνειο θέλατε να πληρώνετε 750 ευρώ το μήνα, για πόσο χρονικό διάστημα (έτη ή μήνες) θα ζητούσατε την αποπληρωμή του; Σε αυτήν την περίπτωση, πόσοι θα είναι οι τόκοι που θα πληρώσετε και πόσο το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε στην τράπεζα; 2. Αγοράζετε κάποιον υπολογιστή αξίας ευρώ και σας προτείνεται από το κατάστημα να το εξοφλήσετε σε 6 ισόποσες μηνιαίες έντοκες δόσεις με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8%. Ποια θα είναι η δόση σας σε αυτήν την περίπτωση; Πόσο τελικά θα πληρώσετε συνολικά για τον υπολογιστή; Εάν για το παραπάνω δάνειο θέλατε να πληρώνετε 150 ευρώ το μήνα, για πόσους μήνες θα έπρεπε να πληρώνετε δόσεις; Σε αυτήν την περίπτωση, πόσοι θα είναι οι τόκοι που θα πληρώσετε και ποιο το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε στο κατάστημα για τον υπολογιστή; 3. Χρησιμοποιήσατε την πιστωτική σας κάρτα για να πληρώσετε 400 ευρώ για το ξενοδοχείο που διαμείνατε. Στο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που λαμβάνετε στο σπίτι σας, αναφέρεται ότι μπορείτε να πληρώσετε το παραπάνω ποσό σε 15 ισόποσες μηνιαίες

9 Εργαστηριακή Άσκηση 14: Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων 259 έντοκες δόσεις με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 18%. Ποια θα είναι η δόση σας σε αυτήν την περίπτωση και πόσο τελικά θα πληρώσετε συνολικά για τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο; Ερωτήσεις 1. Τι κάνει η συνάρτηση PMT και ποια τα ορίσματά της; 2. Τι κάνει η συνάρτηση ΙPMT και ποια τα ορίσματά της; 3. Τι κάνει η συνάρτηση PPMT και ποια τα ορίσματά της; 4. Τι σημαίνει η ύπαρξη αρνητικών τιμών σε οικονομικά ποσά στο Excel; 5. Ποια είναι η χρήση του εργαλείου Αναζήτησης Στόχου/Goal Seek; Δώστε ένα παράδειγμα από τον υπολογισμό δόσεων δανείου. 6. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Help του Excel;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 1 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 1 ου εργαστηρίου 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ GUIDED TOUR VI GUIDED TOUR Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ήταν η Data Communication το 1987 που άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας ενός λογιστικού γραφείου κατασκευάζοντας το πρόγραμμα Meridian Έσοδα-Έξοδα. Από τότε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 MS EXCEL 2003... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL... 7 1.1 Γενικά... 7 1.2 Εισαγωγή στο Excel... 8 1.3 Βιβλία και φύλλα εργασίας... 11 1.4 Μετακίνηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ BA II PLUS TM PROFESSIONAL 1 Σηµαντικές Πληροφορίες Η Texas Instruments αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση, είτε ρητή είτε εκπεφρασµένη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εγγυήσεων εµπορευσιµότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EXCEL υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα