ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα δηλώσεων οικ. έτους 2008 Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Εισηγητής Γιώργος

2 Γιώργος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ M.Sc Ph.D ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Αναγνωστοπούλου 93 Περιστέρι Τ.Κ Τηλ : Fax : Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Ο συγγραφέας και οι Tax Advisors έχουν όλα τα δικαιώµατα του παρόντος έργου το οποίο διαθέτουν ΩΡΕΑΝ για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, Συλλόγων και Ενώσεων Λογιστών Φοροτεχνικών και λοιπών φορέων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η ύλη που εµπεριέχεται στο παρόν αποτελεί τµήµα των βιβλίων, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2008, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, και ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 και τη σύµβαση της Βέρνης η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 100/1975 απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή αυτού του έργου που καλύπτεται από τα δικαιώµατα (copyright)) ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή η µε οποιοδήποτε τρόπο γραφικό ηλεκτρονικό ή µηχανικό συµπεριλαµβανοµένων των φωτοτυπιών, της µαγνητοφώνησης και των συστηµάτων αποθήκευσης και αναπαραγωγής, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα και των Tax Advisors. (Ν. 2387/1920, Ν /1956, 4254/1962, Ν.100/1975, Ν.2121/1993, Ν.2557/1999) 2

3 Γιώργος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Φορολογική κλίµακα Μειώσεις φόρου Φορολογική κλίµακα φυσικών προσώπων Κλίµακα φορολογίας µισθωτών όταν έχουν εισοδήµατα και από άλλες πηγές Μείωση φόρου τέκνων λόγω κατοικίας ή εργασίας σε παραµεθόριο περιοχή Μείωση αναλογικού συντελεστή φορολογίας αξιωµατικών και κατωτέρου πληρώµατος Εµπορικού Ναυτικού Αναπροσαρµογή ποσού καταβολής Κατάργηση έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής φόρου φυσικών προσώπων Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδηµα Αύξηση ποσού δαπανών χωρίς δικαιολογητικά Επέκταση έκπτωσης δαπανών χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Έκπτωση δαπάνης αγοράς µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού τα οποία συνδέονται έµµεσα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής µέσω εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου Λοιπές δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδηµα Φορολογία ακινήτων Επέκταση απαλλαγής απάνες µισθωµένων ακινήτων Κατάργηση απαλλαγής Σταδιακή κατάργηση τέλους χαρτοσήµου στα µισθώµατα κατοικιών Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών Παράταση ισχύος των εφάπαξ ποσών φόρου που προβλέπονται για τη µεταβίβαση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης Παράταση τεκµαρτού προσδιορισµού εισοδήµατος εκµεταλλευτών Ε..Χ. και λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ Μείωση ποσών καθαρού εισοδήµατος σε συνταξιούχους µη εργαζόµενους ιδιοκτήτες Ε..Χ. και λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ Παράταση φορολόγησης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης φορτηγών δηµόσιας χρήσης µε κατ αποκοπή ποσά φόρου Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοτήσεων προγραµµάτων απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. των ελευθέρων επαγγελµατιών

4 Γιώργος 4.6. Εφάπαξ απόσβεση Η/Υ και προγραµµάτων λογισµικού από ελεύθερους επαγγελµατίες Κίνητρο απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία 67% και άνω Κατάργηση έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής φόρου επιχειρήσεων Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων Αύξηση απαλλασσόµενης επιφάνειας κύριας κατοικίας που παραχωρείται δωρεάν από γονείς σε παιδιά και το αντίθετο Κατάργηση φορολογικής απαλλαγής εισοδηµάτων τραπεζών Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοµάτων της πολύτεκνης µητέρας Εισοδήµατα οποία δε λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του ορίου του εισοδήµατος που µπορεί να αποκτούν τα πρόσωπα (τέκνα, γονείς, αδέλφια κλπ.), προκειµένου να θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο Μη φορολόγηση ειδικού επιδόµατος µουσικών οργάνων Αυτοτελής φορολογία χορηγιών αθλητών Φορολόγηση µε τις γενικές διατάξεις ποσών που καταβάλλονται από τον µισθωτή, προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου µόνου ή µαζί µε οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει Κατάργηση της παρακράτησης φόρου στο επίδοµα της πολύτεκνης µητέρας Μείωση συντελεστών αυτοτελούς φορολόγησης επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας Υπόχρεος υποβολής δήλωσης για εισοδήµατα πτωχευτικής περιουσίας Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και οµολόγων Φορολογία τόκων καταθέσεων και οµολογιακών δανείων στο εξωτερικό Φορολογία τόκων από οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων Αυτοτελής φορολογία τόκων των οµολογιών που εκδίδουν εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και η πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα Φορολογία εσόδων από συναλλαγές επί παραγώγων Χρηµατιστηρίου Αντικατάσταση τίτλου άρθρου 38 Ν. 2238/ Φορολογική αντιµετώπιση κερδών από συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων απάνες επιχειρήσεων απάνες διανυκτέρευσης Επισφαλείς απαιτήσεις χρηµατιστηριακών εταιρειών Μη εκπιπτόµενες στη φορολογία εισοδήµατος δαπάνες

5 8.4. Έκπτωση δαπανών για δικαιώµατα ή αποζηµιώσεις, για έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, που καταβάλλουν ηµεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές Λοιπές διατάξεις Μεταφορά ζηµιάς Μεταφορά ζηµιάς εταιρειών που προβαίνουν σε µείωση του κεφαλαίου τους µε σκοπό την µερική κάλυψη ζηµιών Φορολογική αντιµετώπιση ωφέλειας από παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους Κατάργηση δικαιώµατος για φορολογική µεταφορά ζηµιάς µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης Μεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Μεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Φορολόγηση µε τις γενικές διατάξεις των εισοδηµάτων που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από την πώληση µη εισηγµένων µετοχών Μεταβίβαση µεριδίων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών Νέες διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/ Έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων για τις τεχνικές επιχειρήσεις Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος οικοδοµικών επιχειρήσεων Λογιστικός προσδιορισµός καθαρού εισοδήµατος τεχνικών επιχειρήσεων Κατάργηση διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Ν. 2940/ ιατάξεις Φορολογικής ιαδικασίας Έκδοση οριστικού και συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου Αρµοδιότητα ελέγχου, επιβολής και βεβαίωσης φόρου Έλεγχος ανέλεγκτων χρήσεων Επιτροπή άρθρου 70 ( ιοικητική επίλυση διαφοράς) Αύξηση χρόνου δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ειγµατοληπτικός έλεγχος επιχειρήσεων που υποβάλλουν δηλώσεις µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/ Καταβολή φόρου πλοίων Χρόνος µετατροπής σε ευρώ των νοµισµάτων στα οποία υπολογίζεται ο φόρος πλοίων Γιώργος 5

6 Γιώργος Βεβαιωµένες οφειλές Φορολογία αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από κινητές αξίες που αποκτούν τα αµοιβαία κεφάλαια από την Ελλάδα ή το εξωτερικό Υποχρέωση καταβολής φόρου των Ανωνύµων Εταιρειών ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από κινητές αξίες που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό Υποχρέωση καταβολής φόρου εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου Φορολόγηση κερδών αµοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από κινητές αξίες που αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από την Ελλάδα ή το εξωτερικό Υποχρέωση καταβολής φόρου εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Ν. 3634/Φ.Ε.Κ. 9/Α / Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων Υποκείµενοι του ενιαίου τέλους ακινήτων Προσδιορισµός αξίας ακινήτων Γενικά Φορολογητέα αξία ακινήτων για τα φυσικά πρόσωπα Φορολογητέα αξία ακινήτων για τα νοµικά πρόσωπα Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος Αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Υπολογισµός του ενιαίου τέλους Φυσικά πρόσωπα Νοµικά πρόσωπα Υπόχρεοι σε δήλωση προθεσµία υποβολής Βεβαίωση του ενιαίου τέλους Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει κοινής δήλωσης Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει φύλλου ελέγχου Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει δικαστικής απόφασης Βεβαίωση του ενιαίου τέλους βάσει διοικητικής επίλυσης διαφοράς Βεβαίωση ποσοστού οφειλής στην περίπτωση προσφυγής ιαδικασία βεβαίωσης του ενιαίου τέλους Παραγραφή Ατέλειες Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

7 Καταβολή του ενιαίου τέλους Νοµικά πρόσωπα Φυσικά πρόσωπα Πρόσθετοι φόροι Νοµικά πρόσωπα Φυσικά πρόσωπα Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων από σύµβαση Υποχρεώσεις Συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων Κυρώσεις ήλωση στοιχείων ακινήτων Έντυπο Ε Γενικά Που υποβάλλεται η δήλωση Ποιοί υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Τρόπος υποβολής, παραλαβή και καταχώρηση δήλωσης στοιχείων ακινήτων Λοιπές οδηγίες - διευκρινίσεις Παραδείγµατα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσµάτων Φορολογία και διάθεση αποτελεσµάτων (κερδών) Α.Ε. µε αφορολόγητα έσοδα Φορολογία και διάθεση αποτελεσµάτων (κερδών) Α.Ε. µε υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο Φορολογία και διάθεση αποτελεσµάτων (κερδών) εµπορικής Ο.Ε Παράδειγµα περαίωσης εµπορικής επιχείρησης (Ο.Ε.) µε Μ.Σ.Κ.Κ. 5% και 16% και συντελεστές Φ.Π.Α. 9%, 13% και 19% Γιώργος 7

8 Γιώργος 1. Φορολογική κλίµακα Μειώσεις φόρου 1.1. Φορολογική κλίµακα φυσικών προσώπων Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3522/2006 επήλθε αύξηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίµακας, διεύρυνση των κλιµακίων της και σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, αρχής γενοµένης από τα εισοδήµατα που κτώνται το έτος Ειδικότερα οι κλίµακες του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 έχουν ως εξής : (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007 Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) Άνω (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2007 Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) Άνω (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008 Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) Άνω (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

9 Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) Γιώργος Άνω (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2009 Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) Άνω (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2009 Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) Άνω Κλίµακα φορολογίας µισθωτών όταν έχουν εισοδήµατα και από άλλες πηγές Φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών οι φορολογούµενοι των οποίων το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 50% του συνολικού τους εισοδήµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εκτός από τη σύνταξη έχουν εισόδηµα και από ακίνητα ή/και από γεωργικές. Το εισόδηµα των συνταξιούχων αυτών θα φορολογείται µε την κλίµακα των µισθωτών χωρίς τον παραπάνω περιορισµό του 50% ως προς τη σύνθεσή του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται οι συνταξιούχοι που συµπληρώνουν το εισόδηµά τους µε εισόδηµα από ακίνητα ή γεωργική δραστηριότητα να φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών ακόµη και αν το συνολικό εισόδηµά τους από τις 9

10 Γιώργος πηγές αυτές είναι ανώτερο από τη σύνταξη. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από και µετά Μείωση φόρου τέκνων λόγω κατοικίας ή εργασίας σε παραµεθόριο περιοχή ικαιούται ο φορολογούµενος τη µείωση του φόρου για τα τέκνα λόγω κατοικίας ή εργασίας σε παραµεθόρια περιοχή και όταν τις προϋποθέσεις (π.χ. εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες) δεν έχει αυτός αλλά η σύζυγός του. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά Μείωση αναλογικού συντελεστή φορολογίας αξιωµατικών και κατωτέρου πληρώµατος Εµπορικού Ναυτικού Μειώθηκε από το ηµερολογιακό έτος 2007 ο αναλογικός συντελεστής του φόρου στις αµοιβές των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού σε ποσοστό 3% από 6% που ίσχυε και 1% από 3% που ίσχυε, αντίστοιχα. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά. Πίνακας αναλογικών συντελεστών φορολόγησης αµοιβών αξιωµατικών εµπορικού ναυτικού Ηµερολογιακά έτη απόκτησης εισοδήµατος έως έως και επόµενα 8% 9% 6% 3% Πίνακας αναλογικών συντελεστών φορολόγησης αµοιβών κατωτέρου πληρώµατος εµπορικού ναυτικού Ηµερολογιακά έτη απόκτησης εισοδήµατος έως έως και επόµενα 4% 6% 3% 1% 1.5. Αναπροσαρµογή ποσού καταβολής Αναπροσαρµόσθηκε το ποσό καταβολής το οποίο πρέπει να καταβληθεί το µεθεπόµενο µήνα από αυτόν της βεβαίωσης του µε βάση την αρχική δήλωση, από 90 ευρώ σε 250 ευρώ και για τους δύο συζύγους αθροιστικά. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά Κατάργηση έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής φόρου φυσικών προσώπων Καταργήθηκαν : 10

11 Γιώργος α) η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων οφειλών µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση, β) η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου φόρου που προκύπτει µε βάση την τροποποιητική δήλωση, συνεπακόλουθο της µείωσης µε βάση την αρχική δήλωση. Η έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής και µέχρι 118,00 ευρώ, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, παραµένει. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά. 2. Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδηµα 2.1. Αύξηση ποσού δαπανών χωρίς δικαιολογητικά Αυξήθηκε το ποσό της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που ισχύει για ορισµένες κατηγορίες αναπήρων, από ευρώ σε ευρώ. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά Επέκταση έκπτωσης δαπανών χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Επεκτάθηκε η έκπτωση από το εισόδηµα του φορολογουµένου ποσοστού 20% της δαπάνης εγκατάστασης φυσικού αερίου και στη δαπάνη εγκατάστασης του συστήµατος τηλεθέρµανσης, µε σκοπό την προώθηση της χρήσης αυτού του συστήµατος θερµικής ενέργειας για τη θέρµανση των σπιτιών, µε όλα τα ευεργετικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα. Επίσης επεκτάθηκε και στη δαπάνη για αγορά αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπως οι µικρές ανεµογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και ψύξης θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών, καθώς και για τη θερµοµόνωση σε κτίρια που ήδη υπάρχουν. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά Έκπτωση δαπάνης αγοράς µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού τα οποία συνδέονται έµµεσα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής µέσω εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου ίνεται η δυνατότητα να αφαιρείται από το εισόδηµα του φορολογουµένου και η δαπάνη αγοράς µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού τα οποία συνδέονται έµµεσα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής µέσω εσωτερικού µεταβλητού κεφαλαίου. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά. 11

12 Γιώργος 2.4. Λοιπές δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδηµα Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3610/Φ.Ε.Κ. 258/Α / «Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», 1 επανήλθε η έκπτωση ποσοστού ορισµένων δαπανών από το εισόδηµα των φορολογουµένων. Ειδικότερα εκπίπτει ποσοστό 40% του συνολικού ετήσιου ποσού των πιο κάτω δαπανών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την 1 η Αυγούστου 2007 και µετά, που δεν µπορεί να υπερβεί τα 8.000,00 ευρώ, στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν : α) του ποσού που καταβάλλεται για δαπάνες δεξιώσεων γάµων και βαπτίσεων, καθώς και σε ταβέρνες και εστιατόρια, και σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας µε εξαίρεση τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και τα εντός ξενοδοχείων και πλοίων, β) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται σε µεσίτες ακινήτων, ωδεία, σχολές χορού και ρυθµικής, σχολές πολεµικών τεχνών, γυµναστήρια, κολυµβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσµατος και αισθητικής, κοµµωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, οµοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές και µασέρ, γ) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιµατισµού (ψύξης θέρµανσης) και εξαερισµού, δ) του ποσού της δαπάνης που καταβάλλεται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές και λοιπά επαγγέλµατα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδοµών. Όταν ο φορολογούµενος αποκτά εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, ως γνωστόν εκπίπτει ποσοστό µέχρι 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ ορόφους και στη συνέχεια για δαπάνες επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τις οικοδοµές. Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές και λοιπά επαγγέλµατα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδοµών δαπάνες για παροχή υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό της έκπτωσης αυτής, το υπερβάλλον ποσό αυτών προστίθεται στις δαπάνες της ανωτέρω περίπτωσης δ. 2 1 Προστέθηκε νέα περίπτωση η στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/ Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3610/2007, και ισχύουν για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την 1 η Αυγούστου 2007 και µετά 12

13 Γιώργος Το ποσό των δαπανών αυτών υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και εκπίπτει από το συνολικό τους εισόδηµα, εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Μερίζεται δε µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωση. Σύνολο δαπανών χ Εισόδηµα συζύγου Συνολικό εισόδηµα συζύγων = απάνες που του/της αναλογούν Η τελική φορολογική ωφέλεια εξαρτάται από το τελευταίο φορολογικό κλιµάκιο και τον συντελεστή αυτού µε τον οποίο φορολογείται το εισόδηµα του καθενός συζύγου. Παράδειγµα : Φορολογούµενος, έγγαµος χωρίς παιδιά, έχει εισόδηµα ,00 ευρώ και η σύζυγός του έχει εισόδηµα ,00 ευρώ. Οι δαπάνες που πραγµατοποίησαν από την 1 η Αυγούστου 2007 µέχρι και την 31 η εκεµβρίου 2007 ανέρχονται στο ύψος των 4.000,00 ευρώ. Οι δαπάνες που αναλογούν και το ποσό που αφαιρείται από το εισόδηµα για τον κάθε ένα υπολογίζονται ως ακολούθως : α) Για τον σύζυγο α1) απάνες που αναλογούν 4.000,00 χ α2) Ποσό που αφαιρείται , ,00 = 2.160,00 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ίδιου Νόµου. Ειδικότερα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3610/2004 έχουν ως ακολούθως : «2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ως εξής : «Επίσης, εκπίπτει ποσοστό µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ ορόφους και στη συνέχεια για δαπάνες επισκευής και συντήρησης για όλες γενικά τις οικοδοµές. Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές και λοιπά επαγγέλµατα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδοµών δαπάνες για παροχή υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό της έκπτωσης του προηγούµενου εδαφίου, το υπερβάλλον ποσό αυτών προστίθεται στις δαπάνες της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης θ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.». 13

14 Γιώργος 2.160,00 χ 40% = 864,00 β) Για την σύζυγο β1) απάνες που αναλογούν 4.000,00 χ β2) Ποσό που αφαιρείται , ,00 = 1.840,00 3. Φορολογία ακινήτων 3.1. Επέκταση απαλλαγής 2.160,00 χ 40% = 736,00 Επεκτάθηκε η απαλλαγή του τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοχρησιµοποίηση βιοµηχανοστασίου από την επιβολή συµπληρωµατικού φόρου που ήδη ισχύει για τις βιοµηχανίες και στις βιοτεχνίες. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά απάνες µισθωµένων ακινήτων α) Μειώθηκαν οι συντελεστές αποσβέσεων των ακινήτων από 10% σε 5% για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ. και από 5% σε 3% για τα καταστήµατα, γραφεία κλπ., β) αυξήθηκε σε 40% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών µε δικαιολογητικά (για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες και αµοιβής δικηγόρων για δίκες σε διαφορές απόδοσης µισθίου ή καθορισµού µισθώµατος) για όλες γενικά τις οικοδοµές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, από 15% που ίσχυε µέχρι τώρα για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ. και από 5% που ίσχυε µέχρι τώρα για τα καταστήµατα, γραφεία κ.λπ. γ) καταργήθηκε η ειδική έκπτωση που ανερχόταν σε ποσοστό 30%, για τη διενέργεια δαπανών µε δικαιολογητικά στις διατηρητέες οικοδοµές, που ίσχυε µέχρι τώρα, γιατί αυτό υπερκαλύπτεται µε το πιο πάνω ποσοστό 40%, που ισχύει γενικά σε όλες τις οικοδοµές, δ) µειώθηκε από 5% σε 3% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες µε δικαιολογητικά ) το ποσοστό έκπτωσης στην περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής µε δαπάνες του µισθωτή, σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκµισθωτής, καθώς και σε βελτιώσεις και επεκτάσεις που γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή σε οικοδοµή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκµισθωτής, και 14

15 ε) καταργήθηκε η έκπτωση 5% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες µε δικαιολογητικά) που προβλεπόταν για την εκµίσθωση γηπέδων, στο εισόδηµα που προκύπτει από τη διαφορά µισθώµατος και υποµισθώµατος, καθώς και στο αντάλλαγµα για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων, διότι στις περιπτώσεις των εισοδηµάτων αυτών δεν συντρέχει λόγος έκπτωσης δαπανών. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά. Γιώργος 3.3. Κατάργηση απαλλαγής Καταργήθηκε η απαλλαγή του φόρου εισοδήµατος που ίσχυε για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης των σεισµοπλήκτων της 7ης Σεπτεµβρίου Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά Σταδιακή κατάργηση τέλους χαρτοσήµου στα µισθώµατα κατοικιών Καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήµου που επιβάλλεται στα µισθώµατα ακινήτων τα οποία χρησιµοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και µετά. Για τα µισθώµατα κατοικιών που αποκτήθηκαν στο ηµερολογιακό έτος 2007 το τέλος χαρτοσήµου περιορίσθηκε στο 1,5% πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% ήτοι στο 1,8%. 4. Φορολογία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών 4.1. Παράταση ισχύος των εφάπαξ ποσών φόρου που προβλέπονται για τη µεταβίβαση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης Παρατάθηκε µέχρι την 31η εκεµβρίου 2008 η ισχύς των εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου που προβλέπονται κατά τη µεταβίβαση αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (άδειας και οχήµατος) από επαχθή αιτία, περιλαµβανοµένης και της ανταλλαγής τους Παράταση τεκµαρτού προσδιορισµού εισοδήµατος εκµεταλλευτών Ε..Χ. και λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. Προβλέπεται µέχρι και τη χρήση 2008, παράταση φορολόγησης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ., µε τεκµαρτά ποσά εισοδήµατος και δικαίωµα επιλογής των επιχειρήσεων αυτών να φορολογούνται µέχρι και τη χρήση 2008, είτε µε τα τεκµαρτά ποσά εισοδήµατος είτε µε βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. 15

16 Γιώργος 4.3. Μείωση ποσών καθαρού εισοδήµατος σε συνταξιούχους µη εργαζόµενους ιδιοκτήτες Ε..Χ. και λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. Προβλέπεται ότι, τα ποσά καθαρού εισοδήµατος, µειώνονται για τις χρήσεις 2007 και 2008 κατά 1.000,00 ευρώ προκειµένου για µη εργαζόµενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) και επιβατικών λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ Παράταση φορολόγησης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης φορτηγών δηµόσιας χρήσης µε κατ αποκοπή ποσά φόρου Προβλέπεται και για τις χρήσεις 2007 και 2008, παράταση της φορολόγησης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης, φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µε κατ αποκοπή ποσά καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου µε βάση το ωφέλιµο φορτίο του αυτοκινήτου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη µετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοτήσεων προγραµµάτων απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. των ελευθέρων επαγγελµατιών Προβλέπεται ότι η απαλλαγή των επιδοτήσεων των εµπορικών επιχειρήσεων που υπάγονται στα προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982, να ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες για λόγους ίδιας φορολογικής µεταχείρισης. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά Εφάπαξ απόσβεση Η/Υ και προγραµµάτων λογισµικού από ελεύθερους επαγγελµατίες Παρέχεται η δυνατότητα και στους ελεύθερους επαγγελµατίες να αποσβέσουν την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού αυτών εντός της χρήσης που τους απέκτησαν, όπως ισχύει και για τις λοιπές επιχειρήσεις, για λόγους ίσης µεταχείρισης όσον αφορά τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος των ελευθέρων επαγγελµατιών και των εµπορικών επιχειρήσεων. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά Κίνητρο απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία 67% και άνω Προβλέπεται να αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για τα πρόσωπα που απασχολούν και τα οποία παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, ποσό 1.500,00 ευρώ για κάθε άτοµο. Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από και µετά. 16

17 Γιώργος 4.8. Κατάργηση έκπτωσης λόγω εφάπαξ καταβολής φόρου επιχειρήσεων α) Καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόµενου φόρου και των συµβεβαιούµενων οφειλών µέσα στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά. β) Καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% που χορηγείται σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά. 5. Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισµένων εισοδηµάτων 5.1. Αύξηση απαλλασσόµενης επιφάνειας κύριας κατοικίας που παραχωρείται δωρεάν από γονείς σε παιδιά και το αντίθετο Αυξήθηκε η απαλλασσόµενη επιφάνεια της κύριας κατοικίας που παραχωρείται δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και από τα τέκνα στους γονείς τους, από 100 τετραγωνικά µέτρα που προβλεπόταν µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε 200 τετραγωνικά µέτρα, όση είναι και η επιφάνεια της κύριας κατοικίας του φορολογούµενου που απαλλάσσεται από την εφαρµογή του τεκµηρίου διαβίωσης. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά Κατάργηση φορολογικής απαλλαγής εισοδηµάτων τραπεζών Καταργήθηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις οποίες, οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του Ν. 1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαλλάσσοντο της φορολογίας και φορολογούνται πλέον µε τις γενικές διατάξεις Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοµάτων της πολύτεκνης µητέρας Θεσπίσθηκε η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των επιδοµάτων της πολύτεκνης µητέρας. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά Εισοδήµατα οποία δε λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του ορίου του εισοδήµατος που µπορεί να αποκτούν τα πρόσωπα 17

18 Γιώργος (τέκνα, γονείς, αδέλφια κλπ.), προκειµένου να θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο Προστέθηκαν, στα ισχύοντα µέχρι τώρα εισοδήµατα και το εξωϊδρυµατικό και τα προνοιακά επιδόµατα, τα οποία δε λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του ορίου του εισοδήµατος που µπορεί να αποκτούν τα πρόσωπα (τέκνα, γονείς, αδέλφια κλπ.), προκειµένου να θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο. Ισχύει για εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2006 και εποµένων Μη φορολόγηση ειδικού επιδόµατος µουσικών οργάνων Για τους µουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής δεν θα θεωρείται εισόδηµα και δεν θα υπόκειται σε φόρο το ποσό του ειδικού επιδόµατος µουσικού οργάνου που ανήκει στην ιδιοκτησία τους και το οποίο τους χορηγείται για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του οργάνου που χρησιµοποιούν για την εκτέλεση µουσικών έργων. Για το θέµα αυτό επίσης, έχουν εκδοθεί αποφάσεις ιοικητικών ικαστηρίων, µε τις οποίες κρίθηκε ότι το ειδικό αυτό επίδοµα που χορηγείται στους µουσικούς δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος, καθόσον δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήµατος, αφού χορηγείται για αντιµετώπιση των δαπανών που πραγµατοποιεί ο µουσικός για τα µουσικά αυτά όργανα. Ισχύει για δηλώσεις οικονοµικού έτους 2007 και µετά Αυτοτελής φορολογία χορηγιών αθλητών Επεκτάθηκε η αυτοτελής φορολογία που ισχύει ήδη για τις επιβραβεύσεις των αθλητών από το ηµόσιο και στις πάσης φύσεως χορηγίες που καταβάλλονται από οποιονδήποτε (επιχειρήσεις κ.λπ.) στους αθλητές εθνικών οµάδων που πέτυχαν διεθνείς στόχους ατοµικώς ή οµαδικώς Φορολόγηση µε τις γενικές διατάξεις ποσών που καταβάλλονται από τον µισθωτή, προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου µόνου ή µαζί µε οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει Για τα φυσικά πρόσωπα και για τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 (οµόρρυθµες εταιρείες, ετερόρρυθµες κ.λπ.) µε την καταβολή του φόρου 20% στα εισοδήµατα της περίπτωσης γ της ίδιας παραγράφου (ποσά που καταβάλλονται από τον µισθωτή, προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου µόνου ή µαζί µε οποιονδήποτε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει) δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσή τους, αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά. 18

19 Γιώργος 5.8. Κατάργηση της παρακράτησης φόρου στο επίδοµα της πολύτεκνης µητέρας Καταργήθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του Ν. 2238/1994 που προέβλεπε παρακράτηση φόρου 10% στο επίδοµα της πολύτεκνης µητέρας, λόγω της απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος του επιδόµατος αυτού. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά Μείωση συντελεστών αυτοτελούς φορολόγησης επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας Μειώθηκε ο συντελεστής φόρου της αυτοτελούς φορολόγησης 15% σε 5% των επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994 (πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κ.λπ.) που καταβάλλονται σε ορισµένους κλάδους, όπως σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του λιµενικού σώµατος κ.λπ. Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από και µετά Υπόχρεος υποβολής δήλωσης για εισοδήµατα πτωχευτικής περιουσίας Ορίζεται, πλέον ρητά, ότι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για τα εισοδήµατα της πτωχευτικής περιουσίας είναι ο σύνδικος πτώχευσης. 6. Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και οµολόγων 6.1. Φορολογία τόκων καταθέσεων και οµολογιακών δανείων στο εξωτερικό Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση, µε συντελεστή 10%, στους τόκους που αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασµού των δικαιούχων και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά. Ειδικά όταν δικαιούχοι των ως άνω εισοδηµάτων είναι νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, µε την ως άνω φορολόγηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά, αλλά τα υπόψη εισοδήµατα φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, συµψηφιζοµένου του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί. 19

20 Γιώργος 6.2. Φορολογία τόκων από οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων Προβλέπεται ότι, οι τόκοι που προκύπτουν από οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, δεν θα έχουν την προβλεπόµενη από τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος, όταν οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν διακρατούνται από τον αρχικό κάτοχο µέχρι την λήξη τους, όπως ισχύει για τους τόκους των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου. Τα εισοδήµατα αυτά, όπως, όλα τα εισοδήµατα που προέρχονται από τόκους οµολογιακών δανείων να υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 10%, και έχουν εφαρµογή για τόκους που προκύπτουν από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται από τη δηµοσίευση του Ν. 3522/2006 ήτοι από και µετά Αυτοτελής φορολογία τόκων των οµολογιών που εκδίδουν εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και η πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα Καταργήθηκαν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του Ν. 2789/2000, σύµφωνα µε τις οποίες, οι τόκοι των οµολογιών που εκδίδουν εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και η πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα, αντιµετωπίζονταν όπως και οι τόκοι των οµολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό ηµόσιο στην αλλοδαπή. ηλαδή, οι δικαιούχοι των τόκων, κάτοικοι ηµεδαπής απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος. Οι πιο πάνω δικαιούχοι των τόκων θα φορολογούνται για τα εισοδήµατα αυτά αυτοτελώς µε παρακράτηση φόρου 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 7. Φορολογία εσόδων από συναλλαγές επί παραγώγων Χρηµατιστηρίου 7.1. Αντικατάσταση τίτλου άρθρου 38 Ν. 2238/1994 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3522/2006, αντικαταστάθηκε ο τίτλος του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ούτως ώστε να καταλαµβάνει και το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, τα οποία διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Φορολογική αντιµετώπιση κερδών από συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων Αντιµετωπίζονται τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο 20

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1027178/10254/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1052512/10666/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ:1069 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 26

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 442 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ.Πρωτ.:1076853/1485/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1095 ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ.Πρωτ.:1076853/1485/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1095 ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.:1076853/1485/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1095 ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΠΟΛ 1097/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1014566-299 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 16.12.2016 Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή 1877: Ν. ΧΚ /1877 (Φόρος εισοδήματος στις κινητές αξίες) 1885: Ν. ΑΣϡΗ /1885 (Εισφορά σε μισθούς και συντάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως Π..

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA B -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ). ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ,

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, - 457 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1089/2017. είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, κατά την

ΠΟΛ 1089/2017. είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Υπό την επιφύλαξη του όρου 2.5, κατά την ΠΟΛ 1089/2017 ιευκρινίσεις επί ζητημάτων φορολογίας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής ημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» στην Ελλάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1179/2016. Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛ 1179/2016. Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛ 1179/2016 Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1179 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. Άρθρο 6 Άρθρο 9 ΠΟΛ. 1134-06/06/2013 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα