ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010

2 Πρόλογος Το παρόν κείμενο έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα στη διαδικασία της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Στο πνεύμα αυτό οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν τόσο στο γενικότερο θέμα της διπλωματικής εργασίας (σκοπός, διαδικασίες, τύποι και περιεχόμενο) όσο και στο ειδικότερο θέμα της συγγραφής του γραπτού κειμένου (δομή, ύφος και μορφή γραψίματος). Ειδικότερα για τη μορφή της έντυπης παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας, όλοι οι σχετικοί κανόνες, που δίνονται στις αντίστοιχες ενότητες, έχουν τηρηθεί απολύτως και στο γράψιμο του παρόντος κειμένου. Με άλλα λόγια το κείμενο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο γραψίματος στο σύνολό του. Η συμμόρφωση των μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών σ όλες τις οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια, πέρα από τον διδακτικό χαρακτήρα που συνεπάγεται για τις/τους ίδιους, διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο τόσο επιστημονικής δεοντολογίας στο περιεχόμενο των διπλωματικών εργασιών όσο και ποιότητας στην παρουσίαση των γραπτών κειμένων τους, παρέχοντας παράλληλα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τη δυνατότητα να τις δημοσιοποιεί αυτούσιες. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010 i

3 Περιεχόμενα Πρόλογος i 1 Εισαγωγή Το γραπτό τεχνικό-επιστημονικό κείμενο Δομή και περιεχόμενα του Εγχειρίδιου Σκοπός και διαδικασίες Σκοπός των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Ανάθεση, εκπόνηση και κρίση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Τύποι και περιεχόμενο Τύποι μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Συνθετικές εργασίες Ερευνητικές εργασίες Περιεχόμενο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Γλώσσα και ύφος γραφής Ηθική και δεοντολογία Η δομή του γραπτού κειμένου Τα μέρη και οι ενότητες του γραπτού κειμένου Περιεχόμενο των ενοτήτων του γραπτού κειμένου Εισαγωγικό μέρος Κύριο μέρος Συμπληρωματικό μέρος Η έντυπη έκδοση Οδηγίες για τη μορφή του κειμένου Εισαγωγή πινάκων, σχημάτων και εικόνων Σύνοψη συμπεράσματα 16 Βιβλιογραφία 17 Παράρτημα Α: Υπόδειγμα εξωφύλλου 18 ii

4 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Το γραπτό τεχνικό-επιστημονικό κείμενο Οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών που σπουδάζουν στις Πολυτεχνικές Σχολές και τα Πολυτεχνεία έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τις εντάσσουν από μεν την άποψη της συγγραφής τους στην κατηγορία των τεχνικών κειμένων από δε αυτήν του περιεχομένου τους στην κατηγορία των επιστημονικών κειμένων. Στο πνεύμα αυτό, το παρόν εγχειρίδιο αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που είναι σχετικά με τις διπλωματικές εργασίες - ιδιαίτερα αυτές που εκπονούνται από μεταπτυχιακούς φοιτητές - λαμβάνοντας υπόψη τον διπλό αυτό χαρακτήρα τους, ότι δηλαδή αποτελούν τεχνικά-επιστημονικά κείμενα. Ως τεχνικά κείμενα εννοούνται συνήθως γραπτές εκφράσεις και παρουσιάσεις ιδεών, απόψεων, προτάσεων, αλλά και ολοκληρωμένων εργασιών μικρής ή μεγάλης έκτασης. Στον επαγγελματικό τομέα η έννοια του τεχνικού κειμένου καλύπτει εφαρμοσμένες μελέτες, τεχνικές εκθέσεις, υπομνήματα κτλ., που συνδέονται με θέματα, προβλήματα και πρακτικές εφαρμογές του τεχνολογικού χώρου και γενικότερα του χώρου των θετικών επιστημών. Στον ακαδημαϊκό τομέα, και ειδικότερα στην εκπαίδευση των φοιτητών των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων, ως τεχνικά κείμενα μπορούν να θεωρηθούν οι γραπτές εργασίες που υποβάλλουν οι φοιτητές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τέτοιες είναι τα διάφορα θέματα ή ασκήσεις (εργασίες συνήθως μικρής έκτασης, που αφορούν σε επί μέρους μελέτη διάφορων προβλημάτων - θεωρητικών, εφαρμοσμένων ή και εργαστηριακών - και υποβάλλονται υπό μορφή συνοπτικών τεχνικών εκθέσεων) καθώς και οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές (ολοκληρωμένες εργασίες μεγάλης έκτασης, οι οποίες πραγματεύονται διάφορα ζητήματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία και δεοντολογία και που είναι υποχρεωτικές για την απόκτηση του τίτλου σπουδών στο αντίστοιχο επίπεδο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό στο οποίο φοιτούν οι φοιτητές). Ειδικότερα οι διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές αφορούν σε μία πλήρη και αυτόνομη επιστημονική αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου θέματος, όπως αναλύεται και στο υποκεφάλαιο 3.1. Διαφέρουν από τα άρθρα που δημοσιεύονται σε περιοδικά και σε 1

5 πρακτικά συνεδρίων, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι τα άρθρα αυτά είναι πολύ μικρότερης έκτασης και μεγαλύτερης εξειδίκευσης απ ότι οι διπλωματικές εργασίες ή οι διδακτορικές διατριβές. Στο πλαίσιο των παραπάνω, ένα οποιοδήποτε τεχνικό-επιστημονικό κείμενο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, συνεκτικότητα στη δομή του, περιεκτικότητα στην ανάπτυξη των θεμάτων που πραγματεύεται και, πάνω απ όλα, επιστημονική ακρίβεια. Κατά συνέπεια, η δομή του διαφέρει σημαντικά απ αυτήν ενός λογοτεχνικού, δημοσιογραφικού κτλ. κειμένου, καθώς άμεσος στόχος είναι η μεταφορά και μετάδοση γνώσεων που θα πρέπει να γίνεται με εύληπτο, αναλυτικό αλλά παράλληλα και λακωνικό τρόπο και με βάση την ακόλουθη σειρά περιεχομένων: α) διατύπωση του επιστημονικού προβλήματος ή, πιο γενικά, του θέματος, β) διασύνδεση με προηγούμενες εργασίες, γ) ανάπτυξη και χρήση μεθοδολογιών, δ) παρουσίαση στοιχείων και αποτελεσμάτων (δεδομένα, υπολογισμοί, διαγράμματα πίνακες) και ε) σύνοψη, συμπεράσματα και προτάσεις σχετικές με την εργασία που εκτελέστηκε. 1.2 Δομή και περιεχόμενα του Εγχειρίδιου Το Εγχειρίδιο αυτό έχει τόσο συμβουλευτικό όσο και διδακτικό περιεχόμενο, καθώς απευθύνεται σ ένα φάσμα αναγνωστών τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη οι οποίοι: α) προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και, συνεπώς, έχουν διαφορετική γνωστική υποδομή και εμπειρία και β) έχουν ως τυπική υποχρέωση την εκπόνηση μιας υψηλού επιπέδου διπλωματικής εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το Εγχειρίδιο διαρθρώνεται με τρόπο όμοιο μ αυτόν που επιχειρείται να διδάξει τη συγγραφή ενός καλού τεχνικού-επιστημονικού κειμένου. Έτσι, πέρα από το παρόν κεφάλαιο, Εισαγωγή, στο οποίο δίνονται οι βασικές έννοιες που πραγματεύεται το λοιπό κείμενο και οριοθετείται η δομή και τα περιεχόμενά του, υπάρχουν ακόμα 5 αυτοτελή κεφάλαια, ένας βιβλιογραφικός κατάλογος και ένα παράρτημα. Στο 2 ο κεφάλαιο παρατίθενται ο σκοπός των διπλωματικών εργασιών του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και όλες οι σχετικές τυπικές διαδικασίες (ανάθεση, εκπόνηση και κρίση των εργασιών). Στο 3 ο κεφάλαιο περιγράφονται οι τύποι και το απαιτούμενο περιεχόμενο των εργασιών, το οποίο εξειδικεύεται για το γραπτό κείμενο στο 4 ο κεφάλαιο. Ειδικές και λεπτομερείς οδηγίες για την τυπογραφική γραφή του κειμένου (έντυπη έκδοση) δίνονται στο 5 ο κεφάλαιο. Στο 6 ο κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη των όσων παρουσιάσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Στη Βιβλιογραφία εμφανίζεται ένας μικρός κατάλογος αναφορών σχετικών μεν με το θέμα του Εγχειρίδιου αλλά κυρίως υποδειγματικών για τον ορθό τρόπο αναγραφής τους, ενώ το Παράρτημα περιλαμβάνει ένα υπόδειγμα γραφής του εξωφύλλου και βιβλιοδεσίας του τεύχους της εργασίας. 2

6 Κεφάλαιο 2 Σκοπός και διαδικασίες 2.1 Σκοπός των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ) αποτελεί αυτοτελή επιστημονική εργασία με εφαρμοσμένο προσανατολισμό. Βασικός στόχος της είναι η εμπέδωση και εφαρμογή των γνώσεων, τις οποίες απέκτησε ο μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) κατά τη διάρκεια των προηγηθέντων δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, με ταυτόχρονη εμβάθυνση σε εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, η εκπόνηση της ΜΔΕ αποτελεί μία πρόσθετη φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ΜΦ για ανάπτυξη πολλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως: ανάλυση και σύνθεση, εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη, διαχείριση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων, δημιουργία νέων ιδεών κ.ά. Η ΜΔΕ αποτελεί για όλους τους ΜΦ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ) την τελική δοκιμασία, πριν από την απόκτηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 2.2 Ανάθεση, εκπόνηση και κρίση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και κρίσης κάθε ΜΔΕ γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες. Η εκπόνηση της ΜΔΕ γίνεται ατομικά από κάθε ΜΦ. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) μία τριμελής εξεταστική επιτροπή, που απαρτίζεται από ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), που είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της ΜΔΕ και δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ, ως συνεξεταστές της. Το μέλος ΔΕΠ, που αναλαμβάνει την επίβλεψη μιας ΜΔΕ (επιβλέπων), πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος διδακτικής ομάδας του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ. Τα δύο άλλα μέλη (συνεξεταστές) πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ που επίσης διδάσκουν στο ΠΜΣ. Κατ εξαίρεση μπορεί να συμπεριληφθεί στην εξεταστική επιτροπή και πάντως όχι ως επιβλέπων ένα μέλος ΔΕΠ του ΤΠΜ ή άλλου τμήματος ΑΕΙ, που δεν διδάσκει στο ΠΜΣ, μετά από ειδική αιτιολόγηση, κυρίως σε ό,τι αφορά το επιστημονικό αντικείμενο 3

7 της ΜΔΕ. Την πρόταση για τη συγκρότηση της εκάστοτε τριμελούς εξεταστικής επιτροπής κάνει ο επιβλέπων. Ο κατάλογος των θεμάτων των ΜΔΕ δημοσιοποιείται κατά τον μήνα Απρίλιο και κάθε ΜΦ οφείλει να επιλέξει, το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαΐου, το θέμα της ΜΔΕ του. Εναλλακτικά, οποιοσδήποτε ΜΦ μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του ΠΜΣ, το οποίο έχει ενδιαφέρον και αναλαμβάνει την ευθύνη επίβλεψης ΜΔΕ με θέμα προτεινόμενο από τον ίδιο τον ΜΦ, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο με την προηγούμενη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη ΔΕΠ που αναλαμβάνουν την επίβλεψη ΜΔΕ του ΠΜΣ συμπληρώνουν και καταθέτουν στη Γραμματεία του ΤΠΜ ειδικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ΜΦ, το θέμα της ΜΔΕ και τα δύο ονόματα των προτεινόμενων μελών ΔΕΠ που θα είναι οι συνεξεταστές της ΜΔΕ. Οι ΜΔΕ πρέπει να αποτελούν αυτοτελείς επιστημονικές εργασίες. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, τη δομή και την παρουσίασή τους δίνονται στη συνέχεια. Όταν περατωθεί η εκπόνηση και στη συνέχεια η συγγραφή κάθε ΜΔΕ, κατατίθεται σε τέσσερα αντίγραφα, από τα οποία ένα παραμένει στη βιβλιοθήκη του ΤΠΜ ενώ τα άλλα τρία παραδίδονται στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η κατάθεση των ΜΔΕ οφείλει να γίνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ η εξέτασή τους πραγματοποιείται σε δημόσια παρουσίαση στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα με το τυπωμένο κείμενο του συνόλου της εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ δισκέτα με ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει το ονοματεπώνυμο του ΜΦ, τον τίτλο της εργασίας και την περίληψή της στα ελληνικά, όπως αυτή εμφανίζεται στο τυπωμένο κείμενο. Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Βαθμός της ΜΔΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών και κατατίθεται στο ΤΠΜ μετά το πέρας της όλης διαδικασίας. Η ΜΔΕ βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10 και ως μικρότερος αποδεκτός βαθμός θεωρείται το 6. Σε περίπτωση που η ΜΔΕ κριθεί ανεπαρκής και γενικά αξιολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 6, οι εξεταστές οφείλουν εντός τριών ημερών να δώσουν γραπτές υποδείξεις στον ΜΦ για τον τρόπο βελτίωσης της ΜΔΕ. Ο ΜΦ οφείλει εντός 15 ημερών να υποβάλει το διορθωμένο κείμενο της εργασίας του και να εξετασθεί εκ νέου από την ίδια επιτροπή, η απόφαση της οποίας, τη δεύτερη αυτή φορά, είναι τελεσίδικη. 4

8 Κεφάλαιο 3 Τύποι και περιεχόμενο 3.1 Τύποι μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Οι ΜΔΕ εξ ορισμού αποτελούν αυτοτελείς επιστημονικές εργασίες, σημαντικής έκτασης, τόσο σε ό,τι αφορά το αντικείμενο που πραγματεύονται όσο και σε ό,τι αφορά την τελική τους γραπτή παρουσίαση. Οι δύο βασικές κατηγορίες ΜΔΕ από άποψη αντικειμένου είναι οι εξής: α) συνθετικές εργασίες και β) ερευνητικές εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε ΜΔΕ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται Συνθετικές εργασίες Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 1. Εργασίες που αφορούν σε κριτική ανάλυση ειδικών ερευνών, μελετών κτλ. που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου προβλήματος ή ενός μεγάλου έργου σχετικού με την προστασία του περιβάλλοντος ή τη βιώσιμη ανάπτυξη. 2. Εργασίες που αφορούν στην εμπεριστατωμένη ανάλυση και κριτική πολιτικών (στρατηγικών) αντιμετώπισης σε διαχειριστικό επίπεδο διάφορων περιβαλλοντικών προβλημάτων που απασχόλησαν ή απασχολούν την κοινωνία στις διάφορες κλίμακές της (τοπική, εθνική, περιφερειακή, παγκόσμια) Ερευνητικές εργασίες Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 1. Εργασίες που αφορούν σε πρωτότυπα αποτελέσματα προϊόντα ερευνητικής εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πειραματική, αριθμητική, θεωρητική). Η εργασία αυτή πρέπει να έχει εκτελεστεί στο χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΜΔΕ και να μην περιέχει αποτελέσματα προηγούμενης εργασίας του ΜΦ, είτε στο πλαίσιο των σπουδών του στο ΠΜΣ είτε νωρίτερα απ αυτές. 2. Εργασίες που έχουν εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα, δηλαδή χαρακτηρίζονται από τη χρήση γνωστών μεν μεθόδων και εργαλείων που όμως εφαρμόζονται με πρωτότυπα κατά προτίμηση συγκεκριμένα πραγματικά και όχι ιδεατά δεδομένα. 5

9 3.2 Περιεχόμενο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών Το αντικείμενο των ΜΔΕ, το οποίο παρουσιάζεται μέσω του γραπτού κειμένου τους, θα πρέπει κατ αρχήν να εναρμονίζεται με τα γενικά χαρακτηριστικά των τύπων των δύο κατηγοριών εργασιών, που περιγράφηκαν πιο πάνω. Επιπλέον, καθώς κάθε ΜΔΕ είναι ένα τεχνικό-επιστημονικό κείμενο, θα πρέπει να ακολουθεί ορισμένους σχετικούς κανόνες ως προς τη γλώσσα και το ύφος γραφής, ενώ, σε ό,τι αφορά το ίδιο το περιεχόμενο θα πρέπει να τηρείται μία σειρά από αρχές ηθικής και δεοντολογίας. Τα ζητήματα αυτά αναπτύσσονται στη συνέχεια Γλώσσα και ύφος γραφής Η γλώσσα ενός τεχνικού-επιστημονικού κειμένου, που ορισμένες φορές προσδιορίζεται ειδικά και ως τεχνική γλώσσα, χαρακτηρίζεται από λιτότητα, ακριβολογία και σαφήνεια. Καθώς η γλώσσα συγγραφής είναι η Ελληνική, θα πρέπει πάνω απ όλα να τηρούνται οι ορθογραφικοί κανόνες για τη δημοτική γλώσσα, όπως αυτοί αναφέρονται σε δόκιμα σχετικά συγγράμματα (π.χ. η Νεοελληνική Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη) αλλά και σε πλήθος λεξικά. Η χρήση του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου, που παρέχεται στους ηλεκτρονικούς κειμενογράφους (π.χ. MS-Word), συνιστάται μόνο ως μία καλή αρχική βοήθεια. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, οι κειμενογράφοι αυτοί δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες, τόσο από άποψη ορθότητας όσο και από άποψη πληρότητας. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο οφείλεται να δίνεται ιδιαίτερη σημασία αφορά στην ορθή χρήση εννοιών και, κυρίως, τεχνολογικών όρων. Ιδίως όπου δεν είναι γνωστή στον συγγραφέα η απόδοση ενός τέτοιου όρου από μία ξένη γλώσσα στα ελληνικά θα πρέπει κατ αρχήν να αναζητείται με επιμονή (από ειδικούς ή επιστημονικά λεξικά) η δόκιμη μετάφρασή του. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πρέπει να γίνεται μία καλά διατυπωμένη περιφραστική απόδοση στα Ελληνικά και στη συνέχεια να αναφέρεται σε παρένθεση ο ξενικός όρος. Σε ό.τι αφορά το ύφος της γραφής, είναι προφανές ότι ο κάθε συγγραφέας έχεικαι εφαρμόζει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, π.χ. στη γραπτή έκφραση, την επιλογή των λέξεων και την αξιοποίηση της γλώσσας. Ο γενικός πάντως κανόνας για κάθε τεχνικόεπιστημονικό κείμενο είναι ότι αυτό πρέπει να περιέχει μόνο τα απολύτως απαραίτητα και σημαντικά στοιχεία επεξεργασίας του θέματος, χωρίς πολυλογία και υπερβολές (π.χ. μακροσκελείς αναπτύξεις, χρήση καταχρηστικού αριθμού πινάκων, σχημάτων και βιβλιογραφικών αναφορών) που, τελικά, δεν βελτιώνουν με κανένα τρόπο την ποιότητα της εργασίας. Ακόμα, το κείμενο θα πρέπει να είναι περιεκτικό και αναγνώσιμο, χωρίς δηλαδή ελλείψεις αλλά ούτε και δυσκολίες στην ανάγνωσή του και ταυτόχρονα να υπάρχει σ όλη την έκτασή του αλληλουχία στην παρουσίαση των επί μέρους σκέψεων, υποθέσεων, αναλύσεων και αποτελεσμάτων. 6

10 3.2.2 Ηθική και δεοντολογία Τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που μπορεί να προκύψουν κατά την εκπόνηση οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας, με κορύφωση τη γραπτή παρουσίασή της, είναι πολλά και σημαντικά. Παραμένοντας μόνο στο τμήμα που αφορά το γραπτό κείμενο, θεωρείται ως απαράδεκτο δεοντολογικά και επιστημονικά το να εισάγονται σ αυτό και να οικειοποιούνται έτσι από τον συγγραφέα έννοιες, θεωρίες, μέθοδοι, περιγραφές κτλ. που ήδη υπάρχουν δημοσιευμένες αλλού (π.χ. στα τεύχη των σημειώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ ή εμφανίζονται σε συγγράμματα ή άρθρα της σχετικής βιβλιογραφίας). Ακόμα, είναι εξίσου μεμπτό να αντιγράφονται αυτούσια κείμενα από οποιαδήποτε πηγή (άρθρα, λοιπές εργασίες, συγγράμματα, αλλά και το διαδίκτυο), χωρίς να υποδεικνύεται σαφώς ότι πρόκειται για ένα κείμενο τρίτου (με χρήση δηλαδή εισαγωγικών στο σχετικό παρατιθέμενο κείμενο και, παράλληλα, αναφορά της σχετικής πηγής). Το ίδιο ισχύει βέβαια και για πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες κτλ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η παράλειψη της αναφοράς της πηγής προέλευσης οποιουδήποτε στοιχείου στις βιβλιογραφικές αναφορές (με παραπομπή από το σχετικό σημείο του κειμένου), ιδίως όταν γίνεται με αθέμιτο τρόπο, χαρακτηρίζεται ως λογοκλοπή και γενικότερα πρόκειται για ιδιοποίηση ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, στα ζητήματα ηθικής, ιδιαίτερα κατά τη συγγραφή κειμένων, ανήκουν και διάφορες άλλες πρακτικές που θα πρέπει να αποφεύγονται, όπως η σκόπιμη χρήση διφορούμενων εκφράσεων, η παραπλανητική γλώσσα ή η ανάλογη παρουσίαση αποτελεσμάτων, αλλά και η αναφορά σε τρίτα πρόσωπα ή στο έργο τους με κακόβουλο τρόπο. 7

11 Κεφάλαιο 4 Η δομή του γραπτού κειμένου 4.1 Τα μέρη και οι ενότητες του γραπτού κειμένου Η δομή του γραπτού κειμένου της ΜΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη: α) το εισαγωγικό μέρος, β) το κύριο μέρος και γ) το συμπληρωματικό μέρος. Κάθε ένα από τα μέρη αυτά αποτελείται από ιδιαίτερες ενότητες, που έχουν ένα ιδιαίτερο σκοπό, έτσι ώστε η τελική σύνθεσή τους και με τη συγκεκριμένη σειρά με την οποία εμφανίζονται να συνιστά μία άρτια, συνεκτική και αποτελεσματική δομή της γραπτής παρουσίασης της εργασίας. Το εισαγωγικό μέρος έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τον αναγνώστη του κειμένου με συνοπτικό και κωδικοποιημένο τρόπο για τη δομή και το περιεχόμενο της εργασίας, όπως παρουσιάζεται στη γραπτή της μορφή. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: τη σελίδα του τίτλου της εργασίας, τις περιλήψεις, τον πρόλογο, τον κατάλογο περιεχομένων, όπως επίσης και καταλόγους σχημάτων και πινάκων, καθώς και πίνακα συμβόλων. Το κύριο μέρος, που αποτελεί το ουσιαστικό τμήμα της ΜΔΕ, διαρθρώνεται σε επί μέρους κεφάλαια. Εφόσον η έκταση του γραπτού κειμένου είναι μεγάλη, κάθε κεφάλαιο μπορεί στη συνέχεια να διαχωριστεί σε επί μέρους υποκεφάλαια κτλ. Για μικρής έκτασης εργασίες όχι πάντως τις ΜΔΕ το κύριο μέρος μπορεί να χωριστεί μόνο σε ενότητες. Το πρώτο κεφάλαιο του κύριου μέρους είναι πάντοτε η Εισαγωγή, ενώ το τελευταίο είναι τα Συμπεράσματα. Τέλος, το συμπληρωματικό μέρος περιλαμβάνει συνήθως δύο ενότητες: τη Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα. Είναι σαφές ότι στο τελευταίο αυτό μέρος συγκεντρώνονται στοιχεία που έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από το γεγονός ό,τι συμπληρώνουν το κύριο μέρος της εργασίας. Δηλαδή η παράθεσή τους στο τέλος έχει ως στόχο να καταστήσει πιο συνεκτικό και λιγότερο εκτεταμένο το κύριο μέρος, που άλλωστε είναι αυτό που αποτελεί τον βασικό πόλο έλξης για τον αναγνώστη. Στην ενότητα 4.2 αναλύεται το περιεχόμενο όλων των παραπάνω ενοτήτων για κάθε μέρος του κειμένου χωριστά. Πάντως, ορισμένες από τις ενότητες αυτές είναι προαιρετικές και έτσι η εισαγωγή τους στο κείμενο εξαρτάται από την ίδια τη φύση της εργασίας αλλά και από την προσωπική επιλογή του συγγραφέα της. Για μία πιο εποπτική παρουσίαση της όλης δομής του κειμένου, όλα τα παραπάνω εμφανίζονται στον Πίνακα

12 Πίνακας 4.1: Υπόδειγμα δομής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτικές ενότητες Προαιρετικές ενότητες Εισαγωγικό μέρος Εσώφυλλο (σελίδα τίτλου) Περίληψη Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα (Abstract) Πρόλογος Περίληψη σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. Κατάλογος σχημάτων Κατάλογος πινάκων Πίνακας συμβόλων Περιεχόμενα Κύριο μέρος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κεφάλαια 2 (Ν-1) Κεφάλαιο Ν: Συμπεράσματα Συμπληρωματικό μέρος Βιβλιογραφία Παραρτήματα 4.2 Περιεχόμενο των ενοτήτων του γραπτού κειμένου Εισαγωγικό μέρος Η σελίδα του τίτλου της εργασίας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν την ταυτότητά της. Χωρίς άλλες επεξηγήσεις, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο Παράρτημα Α για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, η οποία πλην του εξωφύλλου του τεύχους της εργασίας, επαναλαμβάνεται και ως εσώφυλλο (η πρώτη εκτυπωμένη σελίδα του κειμένου). Στην περίληψη δίνεται μία σαφής και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του συνολικού κειμένου. H περίληψη είναι συνήθως η δεύτερη ενότητα στην οποία ανατρέχει ο αναγνώστης της εργασίας μετά τον τίτλο και ως εκ τούτου πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Ένας πρόσθετος λόγος είναι και η δημοσιοποίησή της στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ). Η έκταση της περίληψης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 25 και μεγαλύτερη των 40 δακτυλογραφημένων γραμμών. Επίσης, καλό είναι το κείμενο να διαρθρώνεται σε περισσότερες της μιας παραγράφους. Η περίληψη πρέπει να δίνει μία σφαιρική εικόνα του περιεχομένου της ΜΔΕ (ποιο είναι το πρόβλημα που επιλύθηκε ή το ζήτημα που αναλύθηκε και ποια η σημασία του, με ποιο τρόπο έγινε η επίλυση ή ανάλυση και ποια είναι συνοπτικά τα αποτελέσματα της εργασίας). Με κανέναν τρόπο η περίληψη δεν πρέπει να περιέχει θέματα που δεν εμφανίζονται στο κύριο μέρος της εργασίας. Επίσης, δεν πρέπει να περιέχει πίνακες, σχήματα, τύπους και αναφορές στη βιβλιογραφία. Η περίληψη στην Αγγλική γλώσσα καλό είναι να αποτελεί μία 9

13 πολύ αξιόπιστη απόδοση στα Αγγλικά της περίληψης στην Ελληνική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και με την προαιρετική περίληψη σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πρόλογο, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις 2 σελίδες, αναγράφονται κάποια προσωπικά σχόλια του συγγραφέα, όπως: οι λόγοι που τον οδήγησαν στην επιλογή του θέματος και ένα σύντομο ιστορικό της εκπόνησης της ΜΔΕ, από την ανάθεση μέχρι την ολοκλήρωσή της. Με εξαιρετικά σύντομο τρόπο περιγράφονται ακόμα τα κύρια στοιχεία της εργασίας καθώς και η κατά την κρίση του συγγραφέα συμβολή της ΜΔΕ στον ειδικό επιστημονικό χώρο στον οποίο εντάσσεται. Στον πρόλογο αναφέρονται επίσης τα ονόματα του επιβλέποντα, των άλλων δύο μελών της εξεταστικής επιτροπής καθώς και εκείνων που, κατά την άποψη του συγγραφέα, συνεπικούρησαν στην εκπόνηση της ΜΔΕ. Εφόσον ο συγγραφέας κρίνει ότι πρέπει να ευχαριστήσει οποιονδήποτε για τη βοήθειά του στην εκπόνηση της ΜΔΕ, το τέλος του προλόγου είναι το πιο κατάλληλο σημείο για να το κάνει. Στα περιεχόμενα, όπως και στους καταλόγους σχημάτων και πινάκων δίνονται με την αρίθμησή τους όλα τα σχετικά στοιχεία καθώς και οι αριθμοί των σελίδων εμφάνισής τους. Τέλος, στον πίνακα συμβόλων περιλαμβάνεται κατάλογος των κυριότερων συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην εργασία με την επεξήγησή τους Κύριο μέρος Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. Στην εισαγωγή εξηγείται η γενική φύση της εργασίας, οι στόχοι της και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Εδώ μπορεί να γίνει μία συνολική βιβλιογραφική επισκόπηση για το ίδιο το θέμα της εργασίας ή, εφόσον έχουν ιδιαίτερη σημασία, για συναφή θέματα, σκιαγραφείται σε γενικές γραμμές η εργασία και αναφέρεται η διάρθρωση των κεφαλαίων που ακολουθούν. Παρ όλη την αρχική θέση της στο κείμενο, η εισαγωγή είναι καλό να γράφεται μετά την ολοκλήρωση όλου του κειμένου, έτσι ώστε να αποδίδει εποπτικά και με πληρότητα το σύνολο της εργασίας. Η έκταση της εισαγωγής πρέπει να είναι σχετικά μικρή, π.χ. να μην υπερβαίνει το 5-8% αυτής του συνολικού κειμένου. Τα ενδιάμεσα Ν-2 σε αριθμό κεφάλαια (2 έως Ν-1, όπως φαίνονται στον Πίνακα 4.1) περιέχουν την κυρίως επεξεργασία του θέματος, αποτελούν δηλαδή το βασικό αντικείμενο του τεχνικού-επιστημονικού κειμένου. Μεταξύ άλλων, στα κεφάλαια αυτά εμφανίζονται θεωρητικά στοιχεία και μαθηματικές εξισώσεις, η μεθοδολογία αντιμετώπισης, η περιγραφή αλγορίθμων, δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, η παράθεση των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε θεωρητικό και πειραματικό στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από την παράθεση σχημάτων, διαγραμμάτων και πινάκων. Ένα από τα βασικά λάθη κατά τη συγγραφή των ΜΔΕ αποτελεί η περιγραφή και εκτεταμένη ανάλυση στο κύριο μέρος εννοιών, αρχών και μεθόδων που είναι ήδη γνωστές 10

14 και δεν συνδέονται άμεσα με το θέμα που πραγματεύεται η εργασία. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ο ορθός διαχωρισμός του κύριου μέρους στα Ν-2 κεντρικά του κεφάλαια: αξία δεν έχει η κατανομή σε ισομεγέθη κεφάλαια όσο αυτή που γίνεται με βάση το περιεχόμενό τους. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται τα εκτενή συνεχόμενα κεφάλαια. Έτσι, είναι προτιμητέα η διάσπαση σε υποκεφάλαια που όμως καλό θα είναι να φθάνει μέχρι το τρίτο επίπεδο (όπως στο παρόν κείμενο). Τέλος, ένα ακόμα λάθος που γίνεται και πρέπει να αποφεύγεται είναι η δημιουργία μιας και μόνο ενότητας κατώτερης τάξης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Π.χ. δεν υπάρχει λόγος για ενότητα αν δεν ακολουθείται από την 2.3.2, αλλά ακόμα και η 1.1 αν δεν υπάρχει η 1.2 (αυτό συνήθως παρατηρείται στην Εισαγωγή). Το τελευταίο κεφάλαιο του κυρίως μέρους μπορεί να έχει τον τίτλο Σύνοψη και συμπεράσματα, Συμπεράσματα και προτάσεις ή απλώς Συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο αυτό της ΜΔΕ γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων της εργασίας με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, τις γνώσεις του συγγραφέα και τα συμπεράσματα άλλων εργασιών. Στο τέλος της παράθεσης των συμπερασμάτων μπορεί να γίνεται και εισήγηση για την παραπέρα μελέτη θεμάτων που αποτελούν φυσική συνέχεια αυτών που μελετήθηκαν ή θεμάτων που δεν μελετήθηκαν επαρκώς Συμπληρωματικό μέρος Στο συμπληρωματικό μέρος υπάρχει πάντοτε η βιβλιογραφία, ενώ εφόσον απαιτείται μπορούν να συμπεριληφθούν και διάφορα παρατήματα. Ο βασικός κανόνας που ισχύει για το περιεχόμενο του καταλόγου της βιβλιογραφίας είναι ότι σ αυτόν πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα δημοσιευμένα κείμενα για τα οποία υπάρχουν παραπομπές (αναφορές) στο κυρίως κείμενο της εργασίας. Ο τρόπος παρουσίασης της βιβλιογραφίας περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν συνήθως στοιχεία πρωτογενούς μορφής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα στην κυρίως εργασία, μεγάλης έκτασης πίνακες άλλων στοιχείων (δεδομένων ή αποτελεσμάτων), κώδικες προγραμμάτων λογισμικού αλλά και σχέδια και χάρτες που απαιτούν διάσταση χαρτιού μεγαλύτερη απ αυτήν τις σελίδας και πρέπει να διπλωθούν. Με άλλα λόγια, στα παραρτήματα εντάσσονται όλα εκείνα τα οποία συμπληρώνουν μεν το κύριο μέρος της εργασίας, όμως η ένταξή τους σ αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα στη συνεκτικότητα και αρτιότητα του κυρίου μέρους. 11

15 Κεφάλαιο 5 Η έντυπη έκδοση 5.1 Οδηγίες για τη μορφή του κειμένου Κάθε τεχνικό κείμενο υποβάλλεται βιβλιοδετημένο, ως τεύχος τυπωμένο σε τυποποιημένο χαρτί εκτύπωσης. Για τις ΜΔΕ το χαρτί αυτό είναι μεγέθους Α4 (21.0x29.7 cm) και ο προσανατολισμός της σελίδας είναι κατακόρυφος. Η δακτυλογράφηση του κειμένου πρέπει να γίνει σε (νοητό) πλαίσιο 16x24.7cm, το οποίο διαμορφώνεται ορίζοντας τα ακόλουθα περιθώρια σελίδας: άνω 2.5 cm, κάτω 2.5 cm, αριστερά 2.8 cm και δεξιά 2.2 cm. Η εκτύπωση όλων των ΜΔΕ, των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά τις 200 σελίδες, πρέπει να γίνεται στη μία όψη του χαρτιού εκτύπωσης. Για πιο εκτεταμένα κείμενα είναι προτιμότερο η εκτύπωση να γίνεται και στις δύο όψεις του χαρτιού. Η αρίθμηση των σελίδων γίνεται στην πρώτη σειρά του υποσέλιδου. Οι αριθμοί είναι κεντρωμένοι στο πλάτος της σελίδας, η γραμματοσειρά Arial και το μέγεθος 10 κουκκίδες (10 ). Η αρίθμηση διαφέρει στα μέρη του κειμένου: α) στο εισαγωγικό μέρος η αρίθμηση γίνεται με πεζούς λατινικούς χαρακτήρες και β) στο κύριο και συμπληρωματικό μέρος η αρίθμηση των σελίδων είναι συνεχόμενη και γίνεται με αραβικούς χαρακτήρες. Το τεχνικό κείμενο από τη φύση του περιέχει ποικιλία διαφορετικών στοιχείων (πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες κτλ.). Κατά συνέπεια η διάρθρωσή του απαιτεί μία προσεχτική και ομοιόμορφη κατά περίπτωση διαμόρφωση των διάφορων αυτών στοιχείων με πρώτο στόχο την απλότητα και την καλαισθησία στη συνολική του εμφάνισή. Η βασική γραμματοσειρά, που θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλο το κείμενο, είναι η Arial. Το μέγεθος των χαρακτήρων του κειμένου πρέπει να είναι 11 και το διάστιχο (διάστημα μεταξύ των γραμμών) 1.5 γραμμή. Είναι καλό να αποφεύγονται άλλα στυλ γραμμάτων πλην του κανονικού (π.χ. πλάγια, έντονα, υπογραμμισμένα) και να χρησιμοποιούνται με φειδώ μόνο σε περιπτώσεις που η διαφοροποίηση με κάποιο στυλ έχει κάτι σημαντικό να δηλώσει. Οι παράγραφοι μετά από κάθε επικεφαλίδα τίτλου πρέπει να αρχίζουν στο αριστερό όριο του πλαισίου κειμένου. Όλες οι υπόλοιπες παράγραφοι του κειμένου έχουν μία εσοχή 5 cm στο αριστερό άκρο της πρώτης γραμμής τους. Στο συνεχόμενο κείμενο δεν εισάγονται κενές γραμμές μεταξύ των παραγράφων. Το κείμενο πρέπει να στοιχίζεται σ όλο το πλάτος του 12

16 πλαισίου κειμένου (πλήρης στοίχιση). Η χρήση του συλλαβισμού για την αποφυγή ορισμένων μεγάλων κενών μεταξύ λέξεων, που μπορούν να προκύψουν λόγω της χρήσης της πλήρους στοίχισης, είναι προαιρετική. Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα σελίδα. Οι τίτλοι των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων κτλ. ακολουθούν αριθμημένη διάρθρωση με διαδοχική αραβική αρίθμηση (π.χ. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή, 1.1 Το γραπτό τεχνικό-επιστημονικό κείμενο κτλ.) και γράφονται σε όλα τα επίπεδά τους με έντονα πεζά γράμματα διαφορετικού μεγέθους. Κάθε επίπεδο τίτλου έχει διαφορετικό στυλ γραφής (στις αποστάσεις παραγράφου και το μέγεθος γραμματοσειράς). Γενικότερα, τα διάφορα στυλ γραφής που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο είναι και αυτά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη δακτυλογράφηση της ΜΔΕ. Η ηλεκτρονική μορφή του παρόντος κειμένου αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για τον σκοπό αυτό. Η αρίθμηση των εξισώσεων πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο (π.χ. 3.5, για την 5η εξίσωση του 3ου κεφαλαίου) και όχι συνεχόμενη σ όλο το κείμενο της ΜΔΕ. Οι αριθμοί των εξισώσεων γράφονται μέσα σε παρένθεση στο δεξιό άκρο της γραμμής στην οποία παρατίθεται η εξίσωση. Η εισαγωγή εξισώσεων στο κείμενο αποτελεί εξαίρεση σε ό,τι αφορά την εισαγωγή κενών γραμμών: για την πιο εποπτική της παρουσίαση κάθε εξίσωση πρέπει να διαχωρίζεται από το πάνω και κάτω κείμενο με μία γραμμή μονού διαστήματος. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο πρέπει να γίνονται με την αναγραφή του ονόματος του συγγραφέα (ή των ονομάτων μέχρι 2 συγγραφέων) και τη χρονολογία δημοσίευσης της αναφοράς. Στην περίπτωση περισσοτέρων συγγραφέων γράφεται το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από τη συντομογραφία κ.ά. (για ελληνικές αναφορές) ή et al. (για ξενόγλωσσες). Τα βιβλιογραφικά στοιχεία των αναφερομένων εργασιών πρέπει να παρατεθούν στο τέλος του κειμένου, δηλαδή στο κεφάλαιο Βιβλιογραφία, σε αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Το στυλ γραφής των αναφορών αυτών φαίνεται στο κεφάλαιο Βιβλιογραφία του παρόντος κειμένου και ακολουθεί τους εξής κανόνες: Για βιβλίο και γενικά για επιστημονικό σύγγραμμα, που έχει εκδοθεί από επίσημο εκδοτικό οίκο, το στυλ είναι αυτό της υπ αριθμ. 1 εργασίας (Αγιουτάντης και Μερτίκας, 2003). Για αυτοτελές κεφάλαιο σε έκδοση όμοια με την παραπάνω το στυλ είναι αυτό της υπ αριθμ. 2 εργασίας (Λατινόπουλος, 1995). Για άρθρο σε περιοδικό το στυλ είναι αυτό της υπ. αριθμ. 3 εργασίας (Vargas, 2000). Για άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου το στυλ είναι αυτό της υπ. αριθμ. 4 εργασίας (Latinopoulos, 2001). Για εκθέσεις και άλλες εκδόσεις διάφορων φορέων και οργανισμών το στυλ είναι αυτό της υπ αριθμ. 5 εργασίας (European Commission, 1998). 13

17 Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσφέρεται ως πρόσθετη πηγή ενημέρωσης με αναφορές διάφορων τύπων (πληροφορίες και στοιχεία, άρθρα χωρίς συγγραφέα ή άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών, δηλαδή περιοδικών τα οποία δεν εκδίδονται σε έντυπη μορφή). Ανάλογη με τον τύπο της σχετικής αναφοράς είναι και η μορφή της στον κατάλογο της Βιβλιογραφίας. Δηλαδή ως προς τον τύπο δεν διαφέρει σε σχέση με τις αντίστοιχες κατηγορίες που περιγράφηκαν πιο πάνω. Σε ό,τι όμως αφορά την πηγή θα πρέπει να αναγράφεται η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας και καθώς δεν είναι σπάνιο να αλλάζουν οι σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα πρέπει, αντί της χρονολογίας των έντυπων αναφορών, να αναγράφεται και η ημερομηνία της πιο πρόσφατης πρόσβασης που είχε ο συγγραφέας. Π.χ. last reviewed August 12, 2004 ή retrieved July 30, Εισαγωγή πινάκων, σχημάτων και εικόνων Οι πίνακες πρέπει να παρατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και κατά το δυνατό μετά απ αυτήν. Κάθε πίνακας πρέπει να διαχωρίζεται από το κείμενο στο οποίο εισάγεται με μία κενή γραμμή μονού διαστήματος στο πάνω και κάτω μέρος του. Η ιδανική θέση κάθε πίνακα, όπως επίσης και κάθε σχήματος είναι είτε στο άνω είτε στο κάτω μέρος της σελίδας (δες Σχήμα 5.1). Ο τίτλος του κάθε πίνακα εμφανίζεται ως υπέρτιτλος, προηγείται δηλαδή του πίνακα, ενώ η αρίθμηση ακολουθεί και αυτή τη λογική των κεφαλαίων, δηλαδή όλοι οι πίνακες ενός κεφαλαίου αριθμούνται με συνεχή τρόπο, αφού προηγηθεί ο αριθμός του κεφαλαίου. Π.χ. Πίνακας 3.2: Αποτελέσματα μετρήσεων. Ανάλογα αριθμούνται και πίνακες που υπάρχουν σε παραρτήματα. Π.χ. Πίνακας Β.2: Πληθυσμοί χωριών. Η αναφορά του πίνακα στο κείμενο γίνεται μόνο με τον αριθμό του και όχι με τον τίτλο του. Π.χ. Στον Πίνακα 2.4 φαίνονται. άνω περιθώριο αριστερό περιθώριο ιδανικές θέσεις πίνακα ή σχήματος δεξί περιθώριο κάτω περιθώριο Σχήμα 5.1: Ορθή θέση σχημάτων και πινάκων στη σελίδα 14

18 Ανεξάρτητα από το αν στον πίνακα παρουσιάζονται αριθμοί ή/και λέξεις, η μορφοποίησή του θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο λιτή γίνεται. Το μέγεθος της γραμματοσειράς όλων των στοιχείων του πίνακα θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο μ αυτό της γραμματοσειράς του κυρίως κειμένου, αλλά όχι ιδιαίτερα μικρότερο, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία να είναι ευανάγνωστα. Τυπικό υπόδειγμα πίνακα είναι αυτό του Πίνακα 4.1 του παρόντος κειμένου. Αν ένας πίνακας έχει μεγάλο αριθμό γραμμών ώστε να ξεπερνά σε μήκος τη μία σελίδα, οι τίτλοι των στηλών πρέπει να επαναληφθούν στην αρχή της επόμενης σελίδας. Από την άλλη μεριά, αν ο αριθμός των στηλών είναι μεγάλος, με συνέπεια ο πίνακας να μη χωρά στη σελίδα σε κατακόρυφη διάταξη, τότε ή διατάσσεται σε οριζόντια σελίδα ή διασπάται σε δύο τμήματα. Όπως και οι πίνακες, όλα τα σχήματα θα πρέπει να περιέχονται στο πλαίσιο των 16x24.7 cm, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και εφόσον απαιτείται για τη διάκρισή τους - να διαχωρίζονται απ αυτό με μία κενή γραμμή μονού διαστήματος. Οι υπότιτλοί τους πρέπει να ισοστοιχίζονται στο μέσο της σελίδας και να αρχίζουν με τη λέξη Σχήμα και τον αντίστοιχο αριθμό. Η αρίθμηση των σχημάτων πρέπει να γίνεται επίσης κατά κεφάλαιο. Τα ίδια ισχύουν και για τις εικόνες, φωτογραφίες κτλ. Σε περίπτωση που σχήματα ή πίνακες λαμβάνονται αυτούσια από άλλη εργασία, θα πρέπει να σημειώνεται στον υπότιτλο ή στον υπέρτιτλο αντίστοιχα η εργασία αυτή. Π.χ. Σχήμα 2.4: Κύριοι άξονες του συντελεστή διασποράς (Πηγή: Bear and Verruijt (1987)). Η σχεδίαση των σχημάτων, των διαγραμμάτων και των χαρτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του γραμμικού και τεχνικού σχεδίου είτε ηλεκτρονικά (με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού), είτε συμβατικά (με σινική μελάνη) και στη συνέχεια εφόσον είναι δυνατό να γίνεται ηλεκτρονική σάρωση (σκανάρισμα). Η τοποθέτηση των κάθε είδους σχημάτων στο κείμενο και η αναφορά τους σ αυτό πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μ αυτή των πινάκων. Ειδικά για την περίπτωση μεγάλων σχεδίων, χαρτών κτλ., για τα οποία η σμίκρυνσή τους για να χωρέσουν είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια διάταξη της σελίδας οδηγεί σε απώλεια ευκρίνειας, τότε θα πρέπει να γίνεται εκτύπωση σε χαρτί μεγαλύτερης διάστασης, αλλά πάντως πολλαπλάσιο αυτής του Α4. Το διπλωμένο κατάλληλα σε διάσταση Α4 σχέδιο μπορεί να ενσωματωθεί κατά τη βιβλιοδεσία στη θέση του κειμένου στην οποία και αναφέρεται. Είναι όμως καλύτερο να εισάγεται στο συμπληρωματικό μέρος ως παράρτημα, ή στην περίπτωση πολλών τέτοιων σχεδίων να δημιουργείται ξεχωριστό σκληρό κουτί στο οποίο να τοποθετούνται όλα αυτά τα σχέδια. Στο εξωτερικό μέρος του κουτιού πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω για το εξώφυλλο του τεύχους. 15

19 Κεφάλαιο 6 Σύνοψη - συμπεράσματα Στο παρόν Εγχειρίδιο, που τιτλοφορείται Αρχές και οδηγίες εκπόνησης και συγγραφής διπλωματικών εργασιών, επιχειρείται μία αναλυτική παρουσίαση ενός φάσματος ζητημάτων που έχουν ως κύριο στόχο την υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην εκπόνηση και κυρίως στη γραπτή παρουσίαση των διπλωματικών τους εργασιών. Πάντως, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες ειδικές διαδικαστικές λεπτομέρειες που αφορούν αποκλειστικά στο υπόψη πρόγραμμα, το περιεχόμενο του Εγχειρίδιου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συγγραφής τεχνικών-επιστημονικών κειμένων. Ως πιο τυπικό σχετικό παράδειγμα στον ακαδημαϊκό χώρο μπορεί να θεωρηθεί η συγγραφή των διδακτορικών διατριβών. Πάνω απ όλα όμως η μελέτη και η χρήση αυτού του κειμένου είναι δυνατό να βοηθήσει τους νέους επιστήμονες του τεχνολογικού τομέα και γενικότερα κάθε κλάδου θετικών επιστημών να βελτιώσουν τον τρόπο της γραπτής τους έκφρασης με άμεσα οφέλη για την επικείμενη επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 16

20 Βιβλιογραφία 1. Αγιουτάντης, Ζ.Γ. και Σ.Π. Μερτίκας (2003). Ένας πρακτικός οδηγός για τη συγγραφή τεχνικών κειμένων, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα. 2. Λατινόπουλος, Π. (1995). Υδρολογία Υπόγειων Νερών, στο Υδατικοί Πόροι: Ι Τεχνική Υδρολογία, Γ. Τσακίρης (εκδ.), Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, Vargas, C.M. (2000). Sustainable development education: Averting or mitigating cultural collision, International Journal of Educational Development, 20, Latinopoulos, P. (2001). Balancing traditional and new education approaches within a postgraduate programme in Environmental Protection and Sustainable Development, in Challenges to the Civil Engineering Profession in Europe at the Beginning of the Third Millennium, I. Manoliu (ed.), Proc. EUCEET-ECCE Inter. Conf., Sinaia, Romania, European Commission (1998). Caring for our Future: Action for Europe s Environment. DG XI, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη: Πρώτη Σελίδα (Εξώφυλλο), Πρόλογο, Περίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME

ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME Ο διέπεται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται από το Νόμο 3685/ΦΕΚ 148/16-7-2008/Τ. Πρώτο (Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από (ι) τη συνεχή παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες: Παναγιώτης Σχίζας, τηλ. 210 7273982 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ref: ΚΩΕ ΑΒΕΚΤ: Η αναγραφή όλων των πληροφοριών πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ως «επιστημονικό κείμενο ή εργασία» θεωρούμε το κείμενο το οποίο έχει δυνητικά δημοσιεύσιμη μορφή σε επιστημονικά περιοδικά και ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2012-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερευνητικής Εργασίας: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1012/. Ημερομηνία Υποβολής:.. ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ροή εργασιών της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης με το Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής κατάθεσης έχει τα εξής βασικά βήματα:

Η ροή εργασιών της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης με το Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής κατάθεσης έχει τα εξής βασικά βήματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Χημείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τηλ.: 26510 07225 Fax: 26510 07006 Email: gramchem@cc.uoi.gr Website: www.chem.uoi.gr University of Ioannina Department of Chemistry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165 Email: d.s.peekpe@gmail.com www.peekpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα