ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής επιχορήγησης και των κονδυλίων της έρευνας, καθώς και µιας σειράς µέτρων που καθυστερούν εξελίξεις και διορισµούς εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, προκαλώντας µεγάλα εµπόδια στην ακαδηµαϊκή λειτουργία των ΑΕΙ. Οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση Γράφηµα 1: Αποτύπωση της µείωσης της κρατικής επιχορήγησης, των κονδυλίων δηµοσίων επενδύσεων και των αποθεµάτικών για τα έτη Η υπεσχηµένη επιχορήγηση για το 2011 είχε οριστεί, µετά τη µείωση του 33%, στα , από τα οποία όµως, µε το πρόσχηµα της µη δυνατότητας απορρόφησης ποσού µεγαλύτερου του 7% µηνιαίως, µπορούν να εκταµιευθούν µόνο το 84%, που αντιστοιχεί σε Το ποσό αυτό δεν επαρκεί σε καµία περίπτωση για την κάλυψη των βασικών αναγκών που µπορούν να εξασφαλίσουν την οριακή λειτουργία του Ιδρύµατος και οι οποίες ανέρχονται στα , όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η ποιότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου υποβαθµίζεται επίσης από ελλείψεις που παρουσιάζονται σε εξοπλισµό και αναλώσιµα υλικά εργαστηριακών µαθηµάτων, καθώς και στην υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο των οικονοµικών περικοπών. Αντίστοιχα δραµατική εµφανίζεται η κατάσταση στο πεδίο της δηµόσιας

2 χρηµατοδότησης της έρευνας. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη της χρηµατοδότησης των προγραµµάτων ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, που η αξιολόγησή τους ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2010 έχει προκαλέσει την αποδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και την απώλεια σηµαντικού µέρους του νέου ερευνητικού δυναµικού. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των προγραµµάτων ΘΑΛΗΣ και «Ενίσχυση µεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών» καθυστερούν για διάφορους λόγους, επιτείνοντας τη ζοφερή εικόνα για τις προοπτικές της έρευνας στην Ελλάδα. Ο υπολογισµός των περικοπών που αναφέρονται, αν συνυπολογιστεί και ο µηδενισµός του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, µεταφράζεται σε πραγµατική µείωση των δαπανών που ξεπερνά το 54%, γεγονός που καθιστά την Παιδεία ως τον τοµέα που πλήττεται περισσότερο από την πολιτική δηµοσιονοµικής λιτότητας, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα εξαιρούνταν. ΚΑΕ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ σε ευρώ 400, 500, 600, 700 Αµοιβές, δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές παροχές, µετακινήσεις, αποζηµιώσεις Μισθώµατα, µεταφορές , 840 Επικοινωνίες, ύδρευση, άρδευση, φωτισµός, θέρµανση , 870, 880 Συντήρηση- επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων (κτιρίων), λοιπών εγκαταστάσεων, µηχανικού εξοπλισµού , 892 Εργολαβίες φύλαξης, καθαριότητας, πρασίνου Φόροι, δηµοτικά τέλη Προµήθειες βιβλίων, εντύπων , 1300, 1400, 1600 Προµήθειες υλικών Πληρωµές, επιχορηγήσεις απάνες εκπαίδευσης Προµήθεια Η/Υ και λογισµικού ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1: απάνες που εξασφαλίζουν την οριακή λειτουργία του Α.Π.Θ. για το έτος 2011

3 Θέµατα προσωπικού Προβλήµατα όµως προκαλεί στη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστηµίου και η µείωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριµένα, σηµειώνεται: - «Πάγωµα» διορισµών, ακόµα και εκλεγµένων µελών ΕΠ. - Αδυναµία αναπλήρωσης των συνταξιοδοτούµενων, αφού καµία προκύρηξη νέας θέσης δεν έγινε σε καµία κατηγηρία εργαζοµένων (διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕ ΙΠ) το 2009/2011, και µελών ΕΠ από το Σεπτέµβριο Αναστολή των εξελίξεων των µελών του ΕΠ (εκκρεµούν αιτήσεις µελών ΕΠ από Σεπτέµβριο 2010). - Περικοπές των πιστώσεων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.. 407/80. - Καθυστέρηση δηµοσίευσης προώθησης των Π.. που ορίζουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσης ΕΠ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώµατος για τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών, Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών. - Παρεµβάσεις του Υφυπουργού κ. Πανάρετου για υπέρβαση των κειµένων διατάξεων µε οδηγίες για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών και την αναστολή των διαδικασιών κατά παράβαση των αποκλειστικών προθεσµιών. Εκπαιδευτικά Θέµατα - Επιστροφή/µη προώθηση από το Υπουργείο όλων των τροποποιήσεων και της επικαιροποίησης όλων των προτάσεων επί των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (37 σε αριθµό). - Καθυστέρηση για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος από το Υπουργείο Παιδείας στην υπογραφή των ειδικών πρωτοκόλλων συνεργασίας των διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων, για την εκπόνηση µεταπτυχιακών εργασιών και κοινών διδακτορικών µε συνεπίβλεψη µε καθηγητές του εξωτερικού. - Αναστολή χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ για µεταπτυχιακές και

4 διδακτορικές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού. Η φοιτητική µέριµνα Η Φοιτητική Λέσχη Όσον αφορά στη φοιτητική µέριµνα, οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση δηµιουργούν σοβαρή αµφιβολία για τη συνέχιση της παροχής της το νέο ακαδηµαϊκό έτος. Ο συνδυασµός της υποχρηµατοδότησης των φετινών αναγκών της Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης, του συσσωρευµένου χρέους από παλαιότερα έτη, ύψους , καθώς και της αδικαιολόγητης παρακράτησης του 16% του αρχικά υπεσχηµένου ποσού, καθιστά εξαιρετικά αµφίβολη τη συνέχιση της λειτουργίας της, αφού το τελικό ποσό που εγκρίθηκε για φέτος είναι 4, Οι αποφάσεις της Συγκλήτου Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο του πανεπιστηµίου συνεχίζεται µέσω της υπερπροσπάθειας που καταβάλλεται από την πανεπιστηµιακή κοινότητα που το στηρίζει. Παρά τη δυσχερή συγκυρία, το Πρυτανικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε προηγούµενη απόφαση της Συγκλήτου, εφαρµόζει ένα πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής που στηρίζεται στο µηδενισµό της σπατάλης, στην ανάπτυξη ιδίων εσόδων, στον εξορθολογισµό των δαπανών και στην εφαρµογή οικολογικών δράσεων και καινοτοµιών. Υπενθυµίζεται η απόφαση της πρώτης συνεδρίασης της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 2010, σύµφωνα µε την οποία ζητήθηκε η εξαίρεση της Παιδείας από την πολιτική της λιτότητας. Η Παιδεία είναι ο µόνος τρόπος να ανατραπεί η σηµερινή ύφεση και να βγει η χώρα από τα σηµερινά οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα. Ενόψει της ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης που διαµορφώθηκε στο ΑΠΘ, η Σύγκλητος του ιδρύµατος στην πρόσφατη συνεδρίαση της 12/5/2011 αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: Να ενηµερώσει την πανεπιστηµιακή κοινότητα, την κοινωνία, αλλά και την Πολιτεία τόσο για την πραγµατική κατάσταση στο πανεπιστήµιο, όσο και για τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος. Να ζητήσει τη συνέχιση της λειτουργίας της Φοιτητικής Λέσχης µε δηµόσιο χαρακτήρα και χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας.

5 Να διοργανώσει εκδηλώσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης και των φορέων της Θεσσαλονίκης την Τρίτη, 31 Μαΐου Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών και µεταξύ 12:00 και 15:00 να διακοπεί η λειτουργία του ιδρύµατος, προκειµένου όλοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόµενοι να παρακολουθήσουν την κεντρική εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επιµένει στην προάσπιση του ηµόσιου Πανεπιστηµίου και της δωρεάν Παιδείας καλώντας τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας σε εγρήγορση και ανάληψη ευθύνης. Το Πανεπιστήµιο τελεί εν κινδύνω!

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε., στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009, συζήτησε το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14.1 Εισαγωγή... 14-1 14.2 υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση...

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία Η θεμελίωση της Χημείας Ψυχογενής Ανορεξία ΤΕΥΧΟΣ 201020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα