Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη,24/01/2007 Αριθμ. Πρωτ /ΥΔ747 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Βασιλική Σωτηροπούλου Τηλ. : Fax. : ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, Η παρούσα επιστολή είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και αφορά το νέο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» εντάσσεται στο πλαίσιο του Στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο νέος Στόχος 3 «Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» του νέου Γενικού Κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εξέλιξη και διεύρυνση των Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG για την προγραμματική περίοδο Πρόκειται ουσιαστικά για κοινές δράσεις είτε μόνο μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε / και μεταξύ αυτών και χωρών σε προενταξιακή φάση ή/και τρίτων χωρών, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με σκοπό πάντα την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Για την προετοιμασία του νέου Προγράμματος έχει συσταθεί Ομάδα Σχεδιασμού, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π) του ΥΠ.ΟΙ.Ο, καθώς και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού

2 Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση των στόχων και παρεμβάσεων του νέου Προγράμματος υποβάλλοντας προτάσεις για δυνητικά έργα. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου και να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το συνημμένο Ερωτηματολόγιο, στο οποίο καλείστε να προτείνετε προτεραιότητες και δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: Ο νέος στόχος για τη συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαστάσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική της συνοχής ενισχύει την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Ένωσης στο επίπεδο των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Βασικό στόχο της διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε. αποτελεί η συνεργασία περιοχών που τις χωρίζουν τα εθνικά σύνορα και οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα που απαιτούν κοινές λύσεις. Παρόλο που το πρόγραμμα συνεργασίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο προς την ειδική κατάσταση κάθε διασυνοριακής περιοχής, είναι σημαντικό για να γίνει μία προσπάθεια επικέντρωσης των παρεμβάσεων στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης. Η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διασυνοριακών περιφερειών. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ενοποίηση μέσα στην Ε.Ε., ιδίως στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκτεταμένες οικονομικές ανισότητες σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Στις διάφορες ενέργειες θα είναι δυνατό να περιλαμβάνεται η προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση των διασυνοριακών δυνατοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, διαχείρισης περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων, κ.λ.π. Σημειώνεται ότι, η υποβολή μίας πρότασης έργου σε αυτό το στάδιο, σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την ένταξη του εν λόγω έργου στο Πρόγραμμα. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, το νέο Πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος των δύο χωρών, στο πλαίσιο πάντα της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος. Ειδικότερα το νέο Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διασυνοριακά (κοινά) έργα που μπορούν να αφορούν σε: Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας / ανταγωνιστικότητας. 2

3 Ανάπτυξη / ενθάρρυνση συνεργασιών στους τομείς τουρισμού και πολιτισμού Ανάπτυξη διασυνοριακών πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης & του ανθρώπινου δυναμικού Έναρξη κοινών διασυνοριακών ενεργειών στον τομέα της υγείας Καινοτομία / Έρευνα και τεχνολογία: Δημιουργία και ανάπτυξη τεχνολογικών και επιστημονικών δικτύων, ενδυνάμωση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε διασυνοριακό επίπεδο. Περιβάλλον: Διαχείριση υδατικών πόρων, ενεργειακή αποδοτικότητα, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος με ξεκάθαρη διασυνοριακή διάσταση. Βελτίωση της Πρόσβασης: Ανάπτυξη δράσεων και υποδομών στους τομείς των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Σημειώνεται ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες: Διασυνοριακά (κοινά) έργα: έργα με τη συμμετοχή εταίρων από τις επιλέξιμες περιοχές των δύο χωρών, τα οποία παρουσιάζουν δύο τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση, κοινή χρηματοδότηση. Έργα στρατηγικής σημασίας: έργα με σαφή διασυνοριακό χαρακτήρα, που διασφαλίζουν σημαντικό αντίκτυπο σε χωροταξικό επίπεδο και επιλέγονται με βάση την σημασία του προβλήματος για την περιοχή και τις ανάγκες της αειφόρου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας από την ενδεχόμενη συμμετοχή του φορέα σας σε ανάλογα Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και κυρίως του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α «Ελλάδα-Βουλγαρία». Στο νέο Διασυνοριακό Πρόγραμμα επιλέξιμες να συμμετέχουν είναι οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης & Έβρου) και Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) από την πλευρά της Ελλάδας, ενώ από τη Βουλγαρική οι Επαρχίες Blagoevgrad, Smoljan, Kardjali και Haskovo. Παρακαλούμε όπως οι προτάσεις σας αποσταλούν μέχρι την ακολούθως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 01/02/2007 ως i. εγγράφως στην γραμματεία της Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος, Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Π. Interreg (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ΤΚ57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη), υπόψη κας Σωτηροπούλου Βασιλικής 3

4 ii. μέσω φαξ στον αριθμό: , υπόψη κας Σωτηροπούλου Βασιλικής iii. σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Σημειώνεται ότι, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και την υποστήριξή τους κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την καταγραφή των προτάσεων έργων, η Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG θα διοργανώσει σχετική ημερίδα με στόχο την εκτενή παρουσίαση του ερωτηματολογίου και τη συλλογή ανατροφοδότησης. Στόχος της συλλογής προτάσεων είναι να εξασφαλιστεί μια κοινή βάση προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων που αφορούν στα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές συνεργασίας σε σχέση με την κατάρτιση του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος. Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ. Π.Κ.Π. INTERREG Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Συνημμένα: Ένας Πίνακας Ερωτηματολόγιο Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επ. & Αν. κ. Κων/νου Μουσουρούλη Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Εμμ. Κατσιαδάκη Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 4

5 Πίνακας Αποδεκτών ΦΟΡΕΑΣ Δ/ΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Θεσσαλονίκης Πλούτωνος Θεσσαλονίκη Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Δράμας Κων/πόλεως Δράμα Αναπτυξιακή Εταιρία Αλεξανδρούπολης Λεωφ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Καβάλας Εθνικής Αντιστάσεως Καβάλα Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Ξάνθης 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ξάνθη Αναπτυξιακή Εταιρία ς ς Ροδόπης Νικολάου Πλαστήρα 2α Κομοτηνή Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Βασιλέων Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος Σέρρες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης/Επιτροπή Ερευνών Υπόψη κ.θεοδοσίου Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη Β Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδoνίας Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Υπόψη κ. Μαγόπουλου Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Δ.Υ.ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Γραφείο Διοικητή Μερ. Σερρών Κομοτηνή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Επιτροπή Ερευνών Γραφείο Αλεξανδρoύπολης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ι. Καβύρη Αλεξανδρούπολη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Επιτροπή Ερευνών Γραφείο Ξάνθης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας Ξάνθη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Επιτροπή Ερευνών Γραφείο Κομοτηνής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή Δήμος Αβδήρων Άβδηρα Άβδηρα Δήμος Αγίου Αθανασίου Ρήγα Φεραίου Άγιος Αθανάσιος Δήμος Αγίου Γεωργίου Λ. Παραλίας Ασπροβάλτα Δήμος Αγίου Παύλου Προέδρου Β. Μυρώνη Άγιος Παύλος Δήμος Αιγείρου Κομοτηνή Δήμος Αλεξανδρούπολης Λεωφ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Δήμος Αλιστράτης Αλιστράτη Αλιστράτη 1

6 Δήμος Αμπελοκήπων Πατρ. Γρηγορίου Ε' Αμπελόκηποι Δήμος Αμφίπολης Παλαιοκώμη Δήμος Αξιού Κύμινα Χαλάστρα Δήμος Απολλωνίας Νέα Απολλωνία Δήμος Αρέθουσας Σοχός Δήμος Αρριανών Σάπες Δήμος Αχινού Σιτοχώρι Δήμος Ασσήρου Λαγκαδάς Δήμος Βασιλικών Βασιλικά Δήμος Βερτίσκου Όσσα Λαγκαδάς Δήμος Βισαλτίας Δημητρίτσι Δήμος Βιστονίδας Γενισέα Γενισέα Δήμος Βύσσας Νέα Βύσσα Δήμος Διδυμοτείχου Β. Γεωργίου Διδυμότειχο Δήμος Δοξάτου Δοξάτο Δήμος Δράμας Πλατεία Ελευθερίας Δράμα Δήμος Εγνατίας Λαγκαδάς Δήμος Ελευθερίου - Κορδελιού Εθν. Αντίστασης Ελευθέριο-Kορδελιό Δήμος Ελευθερούπολης Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη Δήμος Ελευθερών Φιλίππου Ν. Πέραμος Δήμος Εμμανουήλ Παππά Χρυσό Δήμος Επανομής 28ης Οκτωβρίου Επανομή Δήμος Ευκαρπίας Εθνικής Αντίστασης Ευκαρπία Δήμος Ευόσμου Παύλου Μελά Εύοσμος Δήμος Εχεδώρου Πλατεία Δημοκρατίας Σίνδος Δήμος Ηρακλείας Πλατεία Μπακογιάννη Ηράκλεια Δήμος Θάσου Λιμένας Θάσος Δήμος Θερμαϊκού Περαία Νέοι Επιβάτες Δήμος Θέρμης Αλεξ. Παπάγου Θέρμη Δήμος Θεσσαλονίκης Ελευθ. Βενιζέλου Θεσσαλονίκη Δήμος Ιάσμου Εθν. Αμύνης Ίασμος Δήμος Κ. Νευροκοπίου Σωκράτους Κ. Νευροκόπι Δήμος Κ. Μητρουσίου Προβατάς Δήμος Καβάλας Κύπρου Καβάλα Δήμος Καλαμαριάς Κομνηνών Καλαμαριά Δήμος Καλαμπακίου Καλαμπάκι Δήμος Καλλιθέας Θεσσαλονίκη Δήμος Καλλινδοίων Ζαγκλιβέρι Δήμος Κεραμωτής Κεραμωτή Δήμος Κερκίνης Ροδόπολη Δήμος Κομοτηνής Πλατεία Βιζυηνού Κομοτηνή Δήμος Κορμίστας Πρώτη Δήμος Κορωνείας Ζαγκλιβέρι Δήμος Κουφαλίων Εθνικής Αντίστασης Κουφάλια Δήμος Κυπρίνου Κυπρίνος Δήμος Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου Λαγκαδάς Δήμος Λαχανά Ξυλόπολη Δήμος Λευκώνα Λευκώνας Σέρρες Δήμος Μαδύτου Σταυρός Δήμος Μαρωνείας Ξυλαγανή Δήμος Μενεμένης Ελ. Βενιζέλου 167 & Δελφών Μενεμένη Δήμος Μεταξάδων Μεταξάδες Δήμος Μηχανιώνας Βάρναλη Νέα Μηχανιώνα Δήμος Μίκρας Θεσσαλονίκη Δήμος Μυγδονίας Θεσσαλονίκη Δήμος Μύκης Ξάνθη Δήμος Νεαπόλεως Ελ Βενιζέλου Νεάπολη Δήμος Νέας Ζίχνης Νέα Ζίχνη Νέα Ζίχνη 2

7 Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου Κομοτηνή Δήμος Νιγρίτας Ηρώων Νιγρίτα Δήμος Νικηφόρου Νικηφόρος Δήμος Ξάνθης Μαυρομιχάλη Ξάνθη Δήμος Ορεινού Λεκάνη Κεχρόκαμπος Δήμος Ορεστιάδας Βασ. Κωνσταντίνου Ορεστιάδα Δήμος Ορφέα Κωνσταντινουπόλεως Λάβαρα Δήμος Παγγαίου Δημαρχείο Νικήσιανη Δήμος Πανοράματος Πλατεία Δημαρχείου Πανόραμα Δήμος Παρανεστίου Παρανέστι Παρανέστι Δήμος Πετριτσίου 27ης Ιουλίου Πετρίτσι Δήμος Πεύκων Ειρήνης 19 Χορτιάτης Δήμος Πιερέων Μουσθένη Μουσθένη Δήμος Πολίχνης Καρυπίδη Πολίχνη Δήμος Προσοτσάνης Χρ. Σάκαρη Προσοτσάνη Δήμος Πρώτης Πρώτη Δήμος Πυλαίας Πολυτεχνείου Πυλαία Δήμος Ρεντίνας Σταυρός Δήμος Ροδολίβους Ροδόλιβος Δήμος Σαμοθράκης Σαμοθράκη Δήμος Σαπών Παπαδήμα Σάπες Δήμος Σελέρου Σέλερο Σέλερο Ξάνθης Δήμος Σερρών Μεραρχίας Σέρρες Δήμος Σιδηροκάστρου Ελ. Βενιζέλου Σιδηρόκαστρο Δήμος Σιταγρών Φωτόλιβος Δήμος Σκοτούσσης Σκοτούσα Δήμος Σκουτάρεως Σκουτάρι Δήμος Σουφλίου Βασιλέως Γεωργίου Σουφλί Δήμος Σοχού Θ. Καρακόλη Σοχός Δήμος Σταυρούπολης Δημαρχείο Σταυρούπολης Σταυρούπολη Δήμος Στρυμόνα Νέος Σκοπός Νέος Σκοπός Δήμος Στρυμωνικού Στρυμονικό Δήμος Συκέων Στρ. Στέφ. Σαράφη Συκιές Δήμος Σώστου Ίασμος Δήμος Τραγίλου Μαυροθάλασσα Δήμος Τραϊανούπολης Αρίστηνο Αλεξανδρούπολη Δήμος Τριανδρίας Ελευθερίας Τριανδρία Δήμος Τριγώνου Δικαία Δικαία Δήμος Τοπείρου Εύλαλο Δήμος Τυχερού Τομπαϊδη Τυχερό Δήμος Φερών Πλατεία Ελευθερίας Φέρες Δήμος Φιλίππων Κρηνίδες Κρηνίδες Δήμος Φιλλύρας Σάπες Δήμος Χαλάστρας Χαλάστρα Δήμος Χαλκηδόνος Τέρμα Εθν. Αντίστασης Χαλκηδόνα Δήμος Χορτιάτη Ασβεστοχώρι Δήμος Χρυσούπολης Ελευθ. Βενιζέλου Χρυσούπολη Δήμος Ωραιοκάστρου Κομνηνών Ωραιόκαστρο Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Σερρών Εθν. Αντίστασης Σέρρες ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Πρ. Κορομηλά 51, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΔΔ) Προξ. Κορομηλά Θεσσαλονίκη ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ Διοικητήριο Ξάνθη 3

8 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Πρόεδρος Νομάρχης Ξάνθης ΕΝΓΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης Θέρμη Θεσσαλονίκη ΕΘ. Ι. Α. Γ. Ε. Λουτρά Θέρμης, Βασιλικά Θεσσαλονίκη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τεχνική Γραμματεία INTERREG III) Λοχ. Ορφανουδάκη και Ηλέκτρας Κομοτηνή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Τεχνική Γραμματεία INTERREG ΙΙΙ) Λ. Γεωργ. Σχολής Θεσσαλονίκη ΕΚΕΤΑ 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΔΩΝ Αθήνα Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων Υγρότοπων 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας Τ.Θ , ΘΕΡΜΗ Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / Έδρα Επιμελητήριο Δράμας, υπόψη κ. Χαρακίδη Λαμπριανίδη Δράμα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Υπόψη κ. Μπακατσέλου Τσιμισκή Θεσσαλονίκη Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Υπόψη κ. Αγγελίδη Β. Γεωργίου 2Β Κομοτηνή Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών Υπόψη κ. Χρυσάφη Π. Κωστοπούλου Σέρρες 4

9 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Υπόψη κ. Νικολαϊδη Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης Υπόψη κ. Λιούρτα Καβείρων Κομοτηνή Επιμελητήριο Έβρου ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αλεξανδρούπολη Επιμελητήριο Δράμας Υπόψη κ. Χαρακίδη Λαμπριανίδη Δράμα Επιμελητήριο Καβάλας Υπόψη κ. Μαρδύρη Ομόνοιας 50 Καβάλα Επιμελητήριο Ξάνθης Υπόψη κ. Ανδρικοπούλου Β. Κων/νου Ξάνθη Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΕΠΑΔΑ) Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πανεπιστημίου Μακεδονίας) Εγνατία 156 Θεσσαλονίκη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Ε.Π.Ο. 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΙΕΛ / ΚΕΤΕΠ Βασ. Σοφίας Ξάνθη ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Παράρτημα ΑΜΘ Τέρμα 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Βασσιλικά Θεσσαλονίκη ΚΑΛΛΙΣΤΩ Νικηφόρου Φωκά Θεσσαλονίκη Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες & την Ειρήνη στα Βαλκάνια Πλούτωνος 30 - Γ. Παπανδρέου Θεσσαλονίκη Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΚΤ 47, 2η Οδός, ΒΙΠΕΘ Σίνδος Σίνδος ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θρασυβούλου Αθήνα Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΚΕΤΕΠ/IRIS) Γ. Αναστασίου Αθήνα Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας & Πληροφορίας / Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Τσιμισκή Ξάνθη 5

10 Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΚΕΤΕΠ/ΙΠΕΤ) Κοινότητα Αγκίστρου Σερρών Άγκιστρο Άγκιστρο Κοινότητα Αχλαδοχωρίου Αχλαδοχώρι Αχλαδοχώρι Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΕΚΒΥ 14 Ο Χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας Θεσσαλονίκη Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης Θερμοπυλών 1 & Κεντρική Πλατεία, Κτίριο Άστρον 3ος ορ Ξάνθη Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ξάνθης Διοικητήριο Ξάνθης Ξάνθη Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας Υπόψη κ. Νομάρχη Διοικητήριο Δράμα Έβρου - Ροδόπης Απ. Σούζου Κομοτηνή Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου Υπόψη κ. Νομάρχη Καραολή & Δημητρίου Αλεξανδρούπολη Έβρου Δ/νση Προγραμματισμού Ι. Δραγούμη Αλεξανδρούπολη Έβρου Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Λ. Δημοκρατίας & Ι. Δραγούμη Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκης Υπόψη κ. Νομάρχη Βασιλίσσης Όλγας Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Προγραμματισμού & Σχεδιασμού Β. Όλγας Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Υδάτινων Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Παπαναστασίου Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Πολεοδομίας Μανουσογιαννάκη 6 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Βασ. Όλγας 227 Θεσσαλονίκη 6

11 Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Δ/νση Εταιρειών Βασ. Ηρακλείου 12 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Απασχόλησης & Εργασίας Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης Καλοχώρι - Ν. Λαχαναγορά Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης Θέρμη, Τ. Θ. 79 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης Δ/νση Παιδείας - Αθλητισμού και Τουρισμού - Πολιτισμού Κολοκοτρώνη Σταυρούπολη Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας Υπόψη κ. Νομάρχη Εθν. Αντίστασης Καβάλα Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης Υπόψη κ. Νομάρχη Διοικητήριο Ξάνθη Ροδόπης Υπόψη κ. Νομάρχη Δημοκρατίας Κομοτηνή Σερρών Υπόψη κ. Νομάρχη Μεραρχίας 36 Διοικητήριο Σερρών Σέρρες ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΔΡΑΣ Καβάλα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Επιτροπή Ερευνών Εγνατία Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Υπόψη κ. Γενικού Ελευθερίας Καβάλα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ Κομοτηνή Περιφέρεια 3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΛ Κομοτηνή 7

12 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΛ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Κομοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υπόψη κ. Γενικού Τ.Οικονομίδη 1 & Καθ.Ρωσσίδου Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας Τ. Οικονομίδη Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τ.Οικονομίδη 1 & Καθ.Ρωσσίδου Θεσσαλονίκη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Δημ. Καραολή- Ναυαρίνου Θεσσαλονίκη ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κομοτηνή ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Δωδεκανήσου 10Α Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Ερμού 18Α Θεσσαλονίκη Τ.Ε.Δ.Κ. Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 43, Πλ. Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Τ.Ε.Δ.Κ. Έβρου Μπουμπουλίνας 14 Τ.Θ. 50, Αλεξανδρούπολη Τ.Ε.Δ.Κ. Καβάλας Φιλίππου Καβάλα Τ.Ε.Δ.Κ. Ξάνθης Γεωργίου Σταύρου Ξάνθη Τ.Ε.Δ.Κ. Σερρών Αργυρού Αθανασίου 4 Σέρρες Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπόψη κ. Βουρουτζίδου Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες Ταμιείον Θράκης Αντίκα Ξάνθη ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπόψη κ. Πλιάκου Κτίριο Διοίκησης ΤΘ Σίνδος 8

13 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΚΕ ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Καβάλα Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Διεύθυνση Εργασίας Πειραιώς Αθήνα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Οικονομικών Π. Κανελλοπούλου Αθήνα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Μουρούζη Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Αθήνα Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων / Τμήμα Γ Καρ. Σερβίας Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Πατησίων Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Μπουμπουλίνας Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Ρεθύμνου Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων Νοταρά Αθήνα Φ.Δ. Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης Κομνηνών Αλεξανδρούπολη Φ.Δ. Υγροτόπου Κερκίνης Κερκίνη Κάτω Πορόια WWF-Ελλάς / Πρόγραμμα Δαδιάς, Τοπικός Συντονιστής Γιάννης Μαρίνος Δαδιά Σουφλίου WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα 9

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ A. Οργανισμός:.. Tηλέφωνο:.. .. B. Τύπος Οργανισμού (παρακαλώ σημειώστε κατάλληλα): Τοπική / Περιφερειακή Αρχή Υπουργείο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (παρακαλώ προσδιορίστε:..) Ισοδύναμοι Δημόσιοι Φορείς (public equivalent bodies) Ερευνητικά / Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί (NGOs) Επιχειρηματικές Ενώσεις / Εκπρόσωποι ΜΜΕ (παρακαλώ προσδιορίστε: ) Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε:..) Γ. Θεματικοί Τομείς Ενδιαφέροντος Παρακαλώ κατατάξτε τους θεματικούς τομείς που δίνονται παρακάτω χρησιμοποιώντας κλίμακα από 1 εώς 12, ανεξάρτητα από τις προτάσεις έργου που θα παρουσιάσετε στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλώ κατατάξτε όλους τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται: το 1 υποδεικνύει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο θεματικό τομέα και το 12 υποδεικνύει σχετική αδιαφορία για τον εν λόγω θεματικό τομέα. Α.Επιχειρηματικότητα / Ανταγωνιστικότητα Β. Περιβαλλοντική Προστασία / Πρόληψη Κινδύνων / Διαχείριση Αποβλήτων Γ. Βελτίωση Πρόσβασης (Μεταφορές / Τηλεπικοινωνίες) Δ. Τουρισμός Ε. Πολιτισμός ΣΤ. Ανθρώπινο Δυναμικό Ζ. Υγεία Η. Καινοτομία / Έρευνα & Τεχνολογία Θ. Εκπαίδευση Ι. Υποδομές μικρής κλίμακας (Small-scale Infrastructure) Κ. Κοινωνία της Πληροφορίας Λ. Αγροτική / Αστική Ανάπτυξη 10

15 Δ. Προτάσεις Έργου Επιπτώσεις στη Θεματικός Τομέας 1 Τίτλος Πρότασης Έργου Συνολικός Π/Υ ( ) Σύντομη Περιγραφή 2 διασυνοριακή περιοχή / Ανάγκες που πρέπει να Διασυνοριακοί Εταίροι 4 Επίπεδο Ωριμότητας Έργου 5 Γεωγραφική Περιοχή Παρέμβασης 6 καλυφθούν 3 1 Παρακαλούμε να επιλέξτε τον Θεματικό Τομέα στον οποίο θα υποβληθεί η πρόταση έργου. Παρακαλούμε επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα (Α εώς L) σύμφωνα με τη λίστα με τους 12 Θεματικούς Τομείς που δίνεται παραπάνω. 2 Παρακαλούμε να καταγράψετε μία σύντομη περιγραφή της Πρότασης Έργου (στόχοι, ενέργειες, κ.α.). Χρησιμοποιήστε περίπου 200 λέξεις προκειμένου να περιγράψετε την πρόταση έργου σε αυτό το στάδιο. 3 Παρακαλούμε να καταγράψετε τις ανάγκες που θα καλυφθούν από το έργο καθώς και τις διασυνοριακές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. 4 Διασυνοριακοί εταίροι Παρακαλούμε να καταγράψετε τους διασυνοριακούς εταίρους με τους οποίους βρίσκεστε σε επικοινωνία ή τον τύπο του οργανισμού / προφίλ εταίρου με τον οποίο θα θέλατε να συνεργαστείτε στη διασυνοριακή περιοχή. 5 Η ωριμότητα του έργου αναφέρεται στην ύπαρξη μελετών, σχετικών αδειών, επικοινωνίας με αντίστοιχους οργανισμούς από τη Βουλγάρικη / Ελληνική πλευρά, κ.λ.π. Παρακαλούμε να περιγράψτε τι ισχύει στη δική σας περίπτωση, τι από τα παραπάνω υπάρχει ήδη και τι επιπλέον θα χρειαστεί προκειμένου το έργο να θεωρηθεί ώριμο. 6 Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τη διασυνοριακή περιοχή που αφορά η πρόταση έργου σας. 11

16 PROGRAMME GREECE-BULGARIA DRAFT QUESTIONNAIRE FOR THE RECORDING OF PROJECT PROPOSALS A. Organization s Name:.. Tel. No.: B. Organization s Type (please check as appropriate): Local / Regional Authority Ministry Wider Public Sector Body (please specify:..) Public Equivalent Authority Research / Academic Institution NGO Business Unions / SMEs Representatives (please specify: ) Other (please specify:..) C. Thematic Sectors of Interest Please rank the thematic sectors given below using a scale from 1 to 12, irrespectively of the specific project proposals that you will present in the upcoming table. Please rank all respective thematic sectors: 1 indicates extreme interest in the respective thematic sector and 12 ranks relative indifference on the sector. A. Entrepreneurship / Competitiveness B. Environmental Protection / Risk Prevention / Waste Management C. Improving Accessibility (Transport / Telecommunications) D. Tourism E. Culture F. Human Resources G. Health H. Innovation / Research & Technology I. Education J. Small-scale Infrastructure K. Information Society L. Urban / Rural Development 12

17 D. Indicative Project Proposals Thematic Sector 1 Project Proposal Title Total Budget ( ) Short Description 2 Cross-border Impact / Needs to be covered 3 CBC Partner/-s 4 Stage of Project Maturity 5 Geographical Area of Intervention 6 1 Please state the Thematic Sector under which your project proposal could be submitted. Please choose the code (A to M) from the list of the 13 Thematic Sectors given above. 2 A short description of the contents of the Project Proposal should be provided (objective, actions, etc.). Please use a maximum of 200 words to describe your project proposal at this stage. 3 A short recording of the needs to be covered by the project and its cross-border impacts should be provided. 4 CBC: Cross-Border Cooperation partner please state here the actual cross-border partner you are in communication with or the kind of organization / ideal profile of partner you would like to cooperate with from the cross-border region. 5 It refers to the existence of the studies, relevant licenses, communication with respective organizations on the Bulgarian / Greek side, etc. Please describe what is applicable in your case, what already exists and what else will be needed in order for the project to be considered as mature. 6 Please indicate the cross-border area of your project proposal. 13

18

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Iσχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013. Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00

Iσχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013. Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Κωνσταντινουπόλεως 49, σε ημέρες μη γενικής στη Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου 2393031313 κατόπιν Κέντρο Υγείας Θέρμης 2310472372 Κατόπιν 09:00-12:00 χωρίς 09:00-12:00 Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ισχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013 Ημέρες-Ωρες Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00

ισχύει για : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013 Ημέρες-Ωρες Καθημερινά σε ημέρες μη γενικής εφημερίας 09:00-13:00 Πρόγραμμα Ιατρικών Κλιμακίων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας και συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Σ.Δ.Υ.) Μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΣΗΜΑΙΑ»

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΣΗΜΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Κομοτηνή, 26/08/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κομοτηνή 09 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: Oικ 4220

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κομοτηνή 09 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: Oικ 4220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κομοτηνή 09 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: Oικ 4220 Ταχ. Δ/νση: Γ.Κακουλιδου 1 Ταχ. Κώδικας: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Βασικές Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης Κουδουμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails.

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΡΑ / ΣΥΝΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Σ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710

Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 Θεσσαλονίκη, 23-09-2015 Αρ. πρωτ.:12710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ LIAISON OFFICE OF THE HELLENIC REPUBLIC IN SKOPJE

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ LIAISON OFFICE OF THE HELLENIC REPUBLIC IN SKOPJE ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 1 TSEKOURA ELENI HEAD OF CONSULATE SECTION LIAISON OFFICE OF THE HELLENIC REPUBLIC IN SKOPJE 2 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΣ 2 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΣ 30/6/2007 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ ΟΣΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2004ΕΠ00830029 90312 2 2005ΕΠ00830071 98432 3 2005ΕΠ00830073

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 10-04-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Υπ όψιν κ. Λασκαρίδη Κωνσταντίνου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15. Ο ανάδοχος στο τέλος του 2 ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει μελέτη όπου θα καταγράφεται αναλυτικά όλος ο εξοπλισμός, η θέση του

15. Ο ανάδοχος στο τέλος του 2 ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει μελέτη όπου θα καταγράφεται αναλυτικά όλος ο εξοπλισμός, η θέση του Τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης του Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. 1. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Υπ όψιν Υπουργού, κ. Θεόδωρου Καράογλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. 1. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Υπ όψιν Υπουργού, κ. Θεόδωρου Καράογλου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Υπ όψιν Υπουργού, κ. Θεόδωρου Καράογλου 2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Υπ όψιν Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ -----

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Κομοτηνή, 13-05-2014 Αρ. Πρωτ. : Φ.25.2 / 4890

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ο ΚΕΣΥΠ Διεύθυνση: Αγ. Στεφάνου 26 -Νεάπολη Τηλέφωνο - φαξ: 2310 550240 Εξυπηρετούμενα Σχολεία: 127 Μαθητικός πληθυσμός: 29.000 Σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Δήμος : Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Κωνσταντινίδου Μαρία - Μαγδαληνή 1688 Balloonland Διεύθυνση: 7,5 Χιλ/τρο Θεσ/νικης- Ασβεστ/ριου Τ.Κ. 56626 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 674008 Κωνσταντινίδου Μαρία - Μαγδαληνή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Α θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμφίπολης ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ Λειτουργούν όλα τα σχολεία του νομού Κιλκίς εκτός: 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς θα πραγματοποιηθούν μαθήματα μόνο στη Γ τάξη Γυμνάσιο Καμπάνη ΓΕ.Λ. Καμπάνη Γυμνάσιο Ν.Γυναικοκάστρου Γυμνάσιο Χέρσου ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΜΙΧΑΗΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15/08/65 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 75 -ΠΥΛΑΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚ.: 2310-323947

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας RIS 3

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμένη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γραφείο Περιφερειάρχη Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο : Κουμουνδούρου Παπαναστασίου, Διοικητήριο, 411 10 ΛΑΡΙΣΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟΣ: Λάρισα, 16-11-2015 α.π.: 2833 Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 23/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 23/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ22 / οικ / 730 / Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ / 2016 τεύχος Β).

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ22 / οικ / 730 / Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ / 2016 τεύχος Β). ΑΝΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2 6 2016 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ.Πρ. Δ 22 / οικ. 25287 / 829

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-ΚΨΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-ΚΨΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ. Ταχ. Δ/νση Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ. - Πόλη 69100 Κομοτηνή Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 2 3 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55 Βέροια Τ. Κ. Ουσουζούνογλου- Γεωργιάδη Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2013-14

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ419-ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Έργου: Σελίδα 2 από 7 Contents 1 Overview 3 2 Government Stakeholders 5 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Table 1-1 Stakeholder Groups 3 Table 2-1 National Government

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ "Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 28/07/2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 34734 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τα καταβαλλόμενα. μισθώματα ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών

Σχετικά με τα καταβαλλόμενα. μισθώματα ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 3/12/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: φ1/5/28387/5758 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Σταύρος Γιαννόπουλος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ Ειρήνη Δημούδη, Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Αριθµ. Πρωτ.: 22006

Θεσσαλονίκη: Αριθµ. Πρωτ.: 22006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1 Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο, 14 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

Σεμινάριο, 14 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13-14 (Πρόσκληση 1360/19.6.13) Δήμος Αμφίπολης ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) 298 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - POWER POINT ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ημαθίας ΑΔΑ: ΒΙΗΓ9-ΝΕ7 Θεσσαλονίκη:03-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 6341 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα, 23/11/2006 Αριθμ. Πρωτ. 47725 /ΟΠΣ 1924 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο. Π. Σ. Πληροφορίες : Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 29/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. 29/ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ημερομηνία : 17/11/2006 Αριθμ. Πρωτ.: 304367/ΥΔ10795 Κωδ. Πρόσκλ.: Κοινή Πρόσκληση Π1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 01/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή μηχανισμών και δομών ισότητας για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με τα στοιχεία που

Καταγραφή μηχανισμών και δομών ισότητας για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με τα στοιχεία που Καταγραφή μηχανισμών και δομών ισότητας για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο Περιφερειακός ιευθυντής Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς το 4 ο Σ Ορεστιάδας Έβρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Website:

Website: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Volume 1/ Issue 7. Δήμος Θέρμης (Lead Partner) Δήμος Κομοτηνής. Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεματικής

Volume 1/ Issue 7. Δήμος Θέρμης (Lead Partner) Δήμος Κομοτηνής. Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεματικής Open protocols and tools for the education and Training of voluntary organisations in the field of Civil Protection, against natural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria Volume 1/ Issue 7 ΕΤΑΙΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 24-8-2006 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.:303107/ΥΔ 7304 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ.

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αρ. πρωτ. 5548 / Ε-453 ιεύθυνση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σ ΣΑΠΩΝ ΣΑΠΩΝ Σ Σ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ "ΑΘΗΝΑ" ΕΡΓΟΝ Σ (ΑΜΚΕ) ΕΡΓΟΝ Σ (ΑΜΚΕ) 1ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ - 2551088620 ΠΑΛΑΓΙΑΣ 68100 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436 ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23 10436 ΑΘΗΝΑ 2105202500 & 2106420581

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: 712.01 Πληροφορίες: Ε. Καργάκη Τηλέφωνο: 2813 400-249 Fax: 2810 240-320 Email: kalogeris@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΘΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή: 03-04-2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727. Προς: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727. Προς: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 1 από 5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ 11,12 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ)

Α/Α ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ 11,12 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 1 ΕΘΝΙΚΟ 11,12 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 12 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΕΒ ΕΒΡΟΥ - ΚΥΠΡΙΝΟΣ, ΓΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα