ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655. ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα ΤΗΛ.: , 3250, 3253, 3275, 3201 (ΥΔΙΜΗΔ) Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ.7655 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (6 γραμμές) (ΑΣΕΠ) ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» Σας ενημερώνουμε ότι στο υπ αριθμ. 598/Β/ ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 2/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, Διοικητικών καθηκόντων, για τους οποίους η υπηρεσιακή μεταβολή της διαθεσιμότητας γνωστοποιήθηκε στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά τη δημοσίευση της υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μετά τις και οι οποίοι κατείχαν θέση στους παρακάτω δημόσιους φορείς: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς 1

2 Ελλάδας, Δήμο Πατρέων, Δήμο Ιωαννιτών, Δήμο Χανίων, Δήμο Καλαμάτας, Δήμο Χαλκιδέων και Δήμο Ροδίων. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της υπ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωσης, οι προς μετάταξη υπάλληλοι των προαναφερόμενων Φορέων Προέλευσης υποβάλλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (με κωδικό εντύπου ΜΔ.ΔΕ.1), στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/ Προσωπικού, στην οποία δηλώνουν αν επιθυμούν τη μετάταξή τους, και τους Φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους. Η μη υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης. Επειδή, όμως, η αίτηση αυτή καθορίζει τη σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους Φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού να καταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Κινητικότητας, που υλοποιείται και βρίσκεται σε εξέλιξη δυνάμει της υπ αριθ. 1/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης στην παρούσα διαδικασία που υλοποιείται δυνάμει της υπ αριθ. 2/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης καλούνται να μην δεχθούν Αιτήσεις των πιο πάνω υπαλλήλων και να μην καταρτίσουν Πίνακες Συνδρομής Κριτηρίων, οι οποίοι (Πίνακες) περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα για τους οποίους η υπηρεσιακή μεταβολή της διαθεσιμότητας γνωστοποιήθηκε στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού μετά τη δημοσίευση της υπ αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωσης Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μετά τις

3 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724/ Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Γ, Δ, Ε και ΣΤ. Τα Παραρτήματα Α και Β αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου. Ο Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ 2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ 4. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 10. Δήμο Πατρέων 11. Δήμο Ιωαννιτών 12. Δήμο Χανίων 13. Δήμο Καλαμάτας 14. Δήμο Χαλκιδέων 15. Δήμο Ροδίων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1.Όλα τα Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες -Γραφεία Υπουργών -Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων -Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού -Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ -Δ/νσεις εποπτείας ν.π.ι.δ. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους) 2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις -Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων -Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν το παρόν στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Δ/νσεις Διοικητικού 4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 5. Ελεγκτικό Συνέδριο 4

5 6. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 8. Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 9. ΑΔΕΔΥ Φιλελλήνων & Ψύλλα 2, Αθήνα 10. ΠΟΕ ΟΤΑ Καρόλου 24, Αθήνα 11. ΚΕΔΕ 12. ΕΝΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα 4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 5. Προϊσταμένους Διευθύνσεων 6. Δ/νση Διοικητικού 7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων (Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις- Εγκύκλιοι). 5

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 ΣΥΝΟΛΟ 4508 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΣΥΝΟΛΟ 4509 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 254 ΣΥΝΟΛΟ 4513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 021 ΣΥΝΟΛΟ 4516 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 160 ΣΥΝΟΛΟ 4518 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 24 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π.Δ.Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ 3 24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 24 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 24 ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ 1 19 ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 19 ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 24 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Γ.Α.Δ.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 24 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ Α Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ 1 ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ

7 4520 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 134 ΣΥΝΟΛΟ 4526 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Γ.Α.Δ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ Β Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ Τ.Δ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 1 24 ΑΧΑΪΑΣ Ε Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ 1 24 ΡΟΔΟΥ Υ.Α. ΡΟΔΟΥ 1 24 ΡΟΔΟΥ Α.Τ. ΡΟΔΟΥ 1 24 ΡΟΔΟΥ Τ.Τ. ΡΟΔΟΥ 1 24 ΡΟΔΟΥ Α.Τ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 24 ΡΟΔΟΥ Α Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 23 ΡΟΔΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 19 ΡΟΔΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ 4533 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 296 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 26 ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 296 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 4535 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 155 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" 24 ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 1 24 ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 23 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 23 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 23 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 23 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 19 ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 19 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ 1 ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ

8 ΣΥΝΟΛΟ 4543 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 1 24 ΧΑΝΙΩΝ Γ.Α.Δ.Π. ΚΡΗΤΗΣ 1 24 ΧΑΝΙΩΝ Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 1 24 ΧΑΝΙΩΝ Α.Τ. ΧΑΝΙΩΝ 1 23 ΧΑΝΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 23 ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1 23 ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1 23 ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3 23 ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 325 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 4553 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 510 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ/ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Α.Τ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ 1 Α.Τ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ

9 4565 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 19 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 19 ΟΓΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 19 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 1 19 ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2 19 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 19 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΔΑΦΝΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2 ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 19 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) 2 19 ΟΑΕΔ 2 ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ 1 1

10 4589 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 510 ΥΓΕΙΑΣ 21 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΑΔ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ. Α. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Α. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Α. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 1 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 1 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ

11

12 ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 1157 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1169 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 084 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1171 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1177 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 160 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1214 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 134 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1246 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 296 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1262 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 155 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1294 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 325 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 1298 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 325 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1299 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 325 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 1343 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 17 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 510 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 1319

13 ( )

14

15 &

16 , , 22 23,,,,,

17 - /, -, /2012 : ( 2 ) X ( 100 ) x 0, ( 2 ) 5 2,5 2 1, ( / ) 30 5 ( x [ ]) ( x [ ]) ( x [ ]) 0, ( 5 ) x ( :, ) 5. /

18 ,, ,.,, (10).,., -.,. :,.,.... : (....) (....) (......),

19 ., ,. (,, ),,. : ) : , (......). ),,, ), (.....).., / /., : i) (....) /2010 «2005/36/ ,»,. ii) ( ) /2000 «, 89/48/». iii) (......) /1998 «, 89/48/,

20 92/51/, 94/38/ 95/43/». 1.2,, (.....), ( ) ( ) (7) (. /. /.2/31/.30214/2008), (2)..... :. 2. ( / ) /.. 13/11/2012 (.4093/2012 ).

21 3. ( 5 ) 23 ( 01/01/1990 ). :, : ) / / /. ). ). ),. ). ),. ) : ), ) ). ( ) : : ). 4093/2012,,,. 5. /.

22 ,,. 4093/2012 ( ), ( :,,,.....).., : ) / 23 ( 01/01/1990 ) ) ) / / /, ) / ) / /.,,.,., [ ) ], 90.., /.

23 , :,,. ( ).,,,., ( )..148/ / ,,,,.,,, /1986. : ) (,,...), ( ). ( )., /1986,.

24 , / /1986,,,.. /.15/27928/ /. / ,,....,...,. ) (,,...) /1986,.

25 E ) ( 2/C2, 1/C1, 2 1) /2007 «..50/2001» ( 185/ /. ), /2006 «28..50/2001.» ( 115/ /. ), : ).2740/1999, /2003, ) CAMBRIDGE MICHIGAN, ) ( ),.,,,..,,,, : ( ) ( 2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, , CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia 7,5. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION EDEXCEL.

26 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- ( ) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY- CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - MASTERY- ( ). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. ( ) ( 1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, 75-89, CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia 6 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- ( ) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - EXPERT- CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - ( ). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, - USA). ST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

27 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. ( ) ( 2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, 60-74, CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia 4,5 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR - ( ) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - ( ). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level.

28 ( ) ( 1): PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, 40-59, CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 INTERMEDIATE COMMUNICATION- EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - ( ) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- ( ). BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1). OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1). ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). Test of Interactive English, B1 + Level. Test of Interactive English, B1 Level.,, : (i), (ii) ( ),

29 . ) ( 2/C2, 1/C1, 2 1) : ( ) ( 2/C2): /1999, /2003. ALLIANCE FRANCAISE. D.A.L.F. PTION LETTRES DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [ 1999 : DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]. DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, C2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL. ( ) ( 1/C1): /1999, /2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) ( 1996). DELF 2 ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, C1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL. ( ) ( 2): /1999, /2003. DELF 1ER DEGR (UNITES A1, A2, A3, A4) DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE ( 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, 2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL.

30 ( ) ( 1): /1999, /2003. DELF B1. Certificat de competences linguistiques Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, 1. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE. :, ( - ). ) ( 2/C2, 1/C1, 2 1) : ( ) ( 2/C2): /1999, /2003. GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), Ludwig-Maximilian Goethe. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), Ludwig-Maximilian Goethe. ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN. ( ) ( 1/C1): /1999, /2003. GOETHE ZERTIFIKAT C1 Goethe. ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ( 2007) Goethe. PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN. ( ) ( 2): /1999, /2003. GOETHE ZERTIFIKAT B2 Goethe.

31 ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN. ( ) ( 1): /1999, /2003. ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) Goethe. ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [( ( 2000) ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)]. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN. ) ( 2/C2, 1/C1, 2 1) : ( ) ( 2/C2): /1999, /2003. DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI TRADUTTORE DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE. ( ) ( 1/C1): /1999, /2003. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ). DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA ( ). CERTIFICA O DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO. P.L.I.D.A. C2 P.L.I.D.A. D ( 2003) P.L.I.D.A. C1 P.L.I.D.A. C ( 2003). ( ) ( 2):

32 2.2740/1999, /2003. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3). DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( ). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE. P.L.I.D.A. B2 P.L.I.D.A. ( 2003). ( ) ( 1): /1999, /2003. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA. P.L.I.D.A. B1. ) ( 2/C2, 1/C1, 2 1) : ( ) ( 2/C2): /1999, /2003. DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) (Ministry of Education). ( ) ( 1/C1): /1999, /2003. CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). ( ) ( 2): /1999, /2003. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

33 ( ) ( 1): /1999, /2003. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL). CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education). ) ( 2/C2, 1/C1, 2 1) : ( ) ( 2/C2): /1999, /2003. «M.V. Lomonosov»,. PYCCK - «( ). ( ) ( 1/C1): /1999, /2003. «M.V. Lomonosov»,. PYCCK ( ). ( ) ( 2): /1999, /2003. «M.V. Lomonosov»,. PYCCK ( ). ( ) ( 1): /1999, /2003.

34 «M.V. Lomonosov»,. PYCCK ( ).. «,». : ) : (i), (ii),, (iii) 2, (iv),. ). (iv),....,..... : ),. ) ( ). (.. 347/2003)..

35 -..1. &..1, /2012,.. (..,,..),.,.. - (..1),,, «1/2013».,, (..,, )., (.., 0000) :..,, : - (..,, ).,,. - (..,,, ). - (.,. ).

36 10.. ( ). : ( ) , : : - 1. (.., - ) ( 1..) ( 1..). 4093/2012 ( ) ( 1..),..,..... : -, 1.. ( ) 1.. ( ) 1.. ( )., , (.., ) (.., 0000) :.,,

37 (.., ) 2. (.., 000) :., :, 5. : 1., ( «510»),,,,. :.,, «510» /2012 (,,,,,, ), ( «511»), ( «510»). 3., ( «520») (. : ).,, «520» (.., ) 2. (.., 00) :., :, 7. :.,.

38 . :,,,.. 1. : 1. (.., 14 80). (.., 16 7/11), (. 16),, (. 7:11= 0,636 63)..,, (10). (,, ),,.., (10). 2. :, ( ) ( 2..) - ( 2..),. :,, : 3. ( 100 ). ( )

39 TEI,. : ( ). ( ) (7) (. /. /.2/31/.30214/2008),.. :, 35., ( = 70 : 7 = 10 ). 4. : : -, 4.., , : 4.. ( 2), 4.. ( 1) 4.. ( 2).. : FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) CAMBRIDGE, ( 2), DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6), ( 1)., : 5. 13/11/2012 ( 4093/2012 ) /.. 13/11/2012,. : 11/05/ /11/2012. :

40 : : , 12, 6 2., : 23 ( 01/01/1990 ),. :, 23, 6.,, : /, ( ), (.).. :. (. :, ),. 90:, [ ) ], 90.. ( ) : ( ) ( 1 25 ) ( ) / ( ).. /.

41 ., (. :, ).., (1, 2...).,,. 1:., /.,., ( ) 1, 0000 ( ) 1. 2: / /.., ( ) 4, 0000 ( ) ( ) 4. :, ( 1. 6.),.,.

42 . (25)...1, (.)..1,...1 : -,, «1/2013». -,..1. -,. -,,....,. : 93. (..1) 25 ( / ). (..1) ( ). : -,, ( ).,,,.. - (..1).,.

43

44 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ μετάταξης υπαλλήλου ΔΕ ΙΔΑΧ..../ 20 σε διαθεσιμότητα... ( ν / 20 12, ά ρ θρ ο π ρ ώτ ο, υποπ α ρ. Ζ.2 κ α ι Ζ.4 ). ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ. / ΠΡ ΟΣ: ( ) : Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ [συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή την ένδειξη ] 1. : 2. : 3. : 4. : / / 5....: : 7. :.. 8. : 9. : Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την ειδικότητά σας και με αριθμούς τον κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτή σύμφωνα με την ανακοίνωση] 1. : 2. : Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ [αφού επιλέξετε το φορέα προέλευσης που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας (πεδία 1.α ή 1.β ή 1.γ) συμπληρώστε τα στοιχεία που τον αφορούν και τους κωδικούς τους από την ανακοίνωση (πεδία 2.-7.)] 1. [ (.) /- (.). 4093/2012 ( ) (.)] : 4. ( ): 6. : 3. : 5. : 7. : Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώνεται: * 1. [ ] 2. [ ],, [ ] 4. [ ]. ( 2). ( 1). ( 2) [ ] 6. [ 23 ] 7. [,,.] 8. [,,.] [. ( )] Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Για τυχόν απαιτούμενα από την ανακοίνωση πρόσθετα προσόντα και ιδιότητες σημειώστε τον αντίστοιχο κωδικό, εφόσον τα αποδεικνύετε με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά: [ /, ] *, / /-.,.., ( ). / /

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ) 4501 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4502 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4503 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4504 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 305 4505 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 11-03-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 13-11-2014 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση τη αγγλική γλώσσα (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών"

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών" Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αρ.Πρωτ.: 926 Ρόδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΣΥΝΤ/Φ177/48179/26568/966 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο:

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα