H προκήρυξη για την πρόσληψη 260 φυλάκων σε καταστήµατα κράτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H προκήρυξη για την πρόσληψη 260 φυλάκων σε καταστήµατα κράτησης"

Transcript

1 H προκήρυξη για την πρόσληψη 260 φυλάκων σε καταστήµατα κράτησης (φυλακές) Αριθµ Πλήρωση, µε σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εξήντα (260) θέσεων προσωπικού του κλάδου Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α ), όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3181/2003 (ΦΕΚ 218 Α ) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α ), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 και 7 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α ), β) του άρθρου 25 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α ) «Ρύθµιση θεµάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυχρονισµού των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνηςκαι άλλων θεµάτων», όπως ισχύει, γ) του άρθρου 5 παρ. 4α του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α ) «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα κ.λπ.», δ) των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 22 του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων, που έχει κυρωθεί µε το ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19 Α ), ε) του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α ), «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α ), της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α ), της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α ) και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α), στ) του άρθρου 20 παρ. 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια διοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3189/2003 (ΦΕΚ 243 Α ) και το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α ), ζ) του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α ) «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων, σύσταση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου (Ο.Π.Α..) και άλλες διατάξεις», η) του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 10 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α ) και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ), θ) του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α ), ι) του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α ) «ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ηµόσια ιοίκηση», ια) του π.δ/τος 276/2002 (ΦΕΚ 243 Α ), «ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου ικαιοσύνης», ιβ) του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α ), «Οργανισµός Υπουργείου ικαιοσύνης». 2. Την υπ αριθµ. ΙΠΠ/Φ.ΗΛ/3819/ (ΦΕΚ 679 Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης,, «Καθορισµός ειδικών ορίων ηλικίας διορισµού προσωπικού του Υπουργείου ικαιοσύνης». 3. Την υπ αριθµ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 9/1/14722/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 55/98 ΠΥΣ (άρθρο 1 παρ. 51 ν. 2412/1996), «Έγκριση πλήρωσης εξακοσίων εννέα (609) θέσεων τακτικού προσωπικού στα Καταστήµατα Κράτησης του Υπουργείου ικαιοσύνης». 4. Το γεγονός, ότι για την παρούσα προκήρυξη αναλογούν είκοσι (20) θέσεις προς πλήρωση από άτοµα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α ) «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων Ειδικών Κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, που διατέθηκαν µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 908 Β ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Αρµόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων αυτών είναι ο ΟΑΕ, τηρούµενης της διαδικασίας του νόµου και µόνον εφόσον, τα άτοµα αυτά πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού, που ορίζονται µε την παρούσα προκήρυξη. 5. Την ανάγκη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας. π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε Την πλήρωση, µε σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εξήντα (260) θέσεων προσωπικού (254 άνδρες και 6 γυναίκες) του κλάδου Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρο 14 ν. 2190/1994 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση 1

2 δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Β της παρούσας. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων καλύπτονται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρο 1 ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Β της παρούσας. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανοµή των θέσεων γίνεται σε πρώτη φάση µε βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20% και 10%, εκφρασµένα σε ακέραιο αριθµό και επειδή δεν καλύπτεται το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων µε την πρώτη κατανοµή, οι υπολειπόµενες θέσεις διατίθενται σε δεύτερη φάση στη Νοµαρχία η οποία δίνει τη µικρότερη αύξηση στο ποσοστό του 20% και 10% αντίστοιχα. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς µε τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον περιλαµβάνονται στους πίνακες των γενικών θέσεων. 2

3 3

4 Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, ο οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δε γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Nα είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας του Β ΕΠΙΠΕ ΟΥ, (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) /5 και (210) ). Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ. : 2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ικαιούνται, επίσης, να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της, ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 2. Να είναι απόφοιτοι Απολυτηρίων τίτλων: Eνιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Πτυχίου Β κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 3. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1976 έως Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, υψηλό βαθµό ετοιµότητας ψυχραιµίας και αντίληψης, προσόντα τα οποία διαπιστώνονται από τις αρµόδιες Επιτροπές, που συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2734/ Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1, 75 µ. οι άνδρες και 1, 65 µ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήµατα. 6. Να µην έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση ή οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να µην είναι υπόδικοι, λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κακουργήµατα ή πληµµελήµατα έστω και αν τα αδικήµατα έχουν παραγραφεί. Να µην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε σε συνδυασµό των δύο προηγουµένων. Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π..., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Σηµείωση: Η απονοµή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για διορισµό, εφόσον δεν έχει εκδοθεί, το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος διάταγµα που αίρει το σχετικό κώλυµα. 7. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εξαίρεση: εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυµα. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισµού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισµού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν ή να ταχυδροµήσουν, µε απόδειξη στο Υπουργείο ικαιοσύνης (Τµήµα ιοίκησης Προσωπικού της ιεύθυνσης ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου υναµικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ), σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο της προκήρυξης αυτής, που θα γίνει µόνο µία φορά, κατά τα οριζόµενα στο ΚΕΦ. ΣΤ της παρούσας απόφασης. Η ανακοίνωση για 4

5 την προθεσµία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και λήξης αυτής θα αναρτηθεί στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του Υπουργείου ικαιοσύνης, σε όλα τα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας και θα δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης στη ιεύθυνση από την οποία θα ενηµερωθούν και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οι αιτήσεις, που θ αποσταλούν ταχυδροµικά µε απόδειξη, λογίζονται εµπρόθεσµες, µόνο αν κατατεθούν στην Υπηρεσία των ΕΛΤΑ εντός της ανωτέρω προθεσµίας, το δε εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής οι υποψήφιοι συµπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη : «Αίτηση για την προκήρυξη 260 θέσεων του κλάδου Ε Φύλαξης». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µια και µόνο αίτηση. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. ιόρθωση της αίτησης ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων µε συµπληρωµατική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ρητά «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Ε ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ». Μετά την ηµεροµηνία αυτή τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν δεν γίνονται δεκτά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999. Η συµπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας χορηγείται από το Τµήµα ιοίκησης Προσωπικού της ιεύθυνσης ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου υναµικού του Υπουργείου ικαιοσύνης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και τα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας, δηλώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου και συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: Α) ικαιολογητικά που θα υποβληθούν απ όλους τους υποψηφίους: 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας, ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και φωτογραφία του κατόχου), αν από αυτά δεν προκύπτει ηµεροµηνία γέννησης να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 2) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την προκήρυξη ή άλλης ισότιµης σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής στο οποίο ν αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού. Σε περίπτωση µη υπάρξεως βαθµού απαιτείται βεβαίωση της Σχολής, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. B) Πρόσθετα δικαιολογητικά: 1) Οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια, ως έφεδροι Αξιωµατικοί των Ενόπλων υνάµεων, ως στρατιώτες των ειδικών δυνάµεων των Ενόπλων υνάµεων και ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) των Ενόπλων υνάµεων θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α. 2) Οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια εντοπιότητας θα πρέπει να υποβάλουν: Bεβαίωση του ήµου ή της Κοινότητας, από την οποία να προκύπτει, η µόνιµη κατοικία για µία τουλάχιστον διετία, στο Νοµό, στο ήµο ή στο ηµοτικό ιαµέρισµα ή στην Κοινότητα του Νοµού, όπου εδρεύουν τα Καταστήµατα Κράτησης που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις. Πιστοποιητικό του ήµου ή της Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, η εγγραφή τους σε δηµοτολόγια για µία τουλάχιστον διετία, στο ήµο ή στο ηµοτικό ιαµέρισµα ή στην Κοινότητα του Νοµού, όπου εδρεύουν τα Καταστήµατα Κράτησης που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις. Οι υπηρεσίες των ήµων ή Κοινοτήτων παρακαλούνται κατά την έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στη παρούσα προκήρυξη, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α ). Ο προβλεπόµενος χρόνος συµπλήρωσης της διετίας πρέπει να συντρέχει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας προκήρυξης. 3) Οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια ξένης γλώσσας θα πρέπει να υποβάλουν: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο LOWER FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή µε International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή µε Κρατικό 5

6 Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) ή (DELF B2) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσηµη µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικών τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/ / Σηµείωση: α) εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λπ. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ιοίκησης της οικείας χώρας. γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 4) Οι υποψήφιοι πολύτεκνοι τέκνα πολυτέκνων θα πρέπει να υποβάλουν: Οι πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Τα τέκνα πολυτέκνων: Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρµόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού. Α. Για όσους απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων των νόµων 1910/1944 και 860/1979, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαµβάνει: 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: α) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. γ) Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. δ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. ε) Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τη µητέρα. στ) Τα εκτός γάµου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. η) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. θ) Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως µέλος πολύτεκνης οικογένειας: α) Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. β) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 6

7 γ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. ε) Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. ζ) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. η) Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, µε το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέµου και β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέµου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους. γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα των σπουδών ή της µαθητείας για τέχνη ή επάγγελµα. Β. Για όσους αποκτούν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του νόµου 3454/2006, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαµβάνει: 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: α) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. γ) Τα από το γάµο αυτό τέκνα. δ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. ε) Τα εκτός γάµου τέκνα για τη µητέρα. στ) Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. η) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως µέλος πολύτεκνης οικογένειας: α) Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. β) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάµου τέκνα της µητέρας του. ε) Τα εκτός γάµου τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. ζ) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ο ένας εκ των γονέων µε τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού και β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία: (i) να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο καθώς και ο αριθµός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά µέλη της οικογένειας και (ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα µέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώµατος του ποσοστού 10%. Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρµόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαµβάνει: 1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας τρίτεκνης οικογένειας: α) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. β) Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. γ) Τα από το γάµο αυτό τέκνα. δ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. ε) Τα εκτός γάµου τέκνα για την µητέρα. στ) Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: α) Ονοµατεπώνυµο των γονέων και ηµεροµηνία του γάµου τους. β) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. 7

8 δ) Τα εκτός γάµου τέκνα της µητέρας του. ε) Τα εκτός γάµου τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία. β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισµένης τριτοβάθµιας σχολής πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα σπουδών. γ) Σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή τέκνο ή αδελφός του, ανάλογα µε την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρµόδιων αρχών. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάµου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαµης συµβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάµο των γονέων τους, ο γονέας που συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδιακασία πρέπει να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωµένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική µέριµνα και επιµέλεια των ως άνω τέκνων. Ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυµατίστηκε σοβαρά, συνεπεία τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων. Στην περίπτωση του σοβαρού τραυµατισµού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί ή λόγοι υγείας δεν του επιτρέπουν να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 ν. 3230/2004 ΦΕΚ 44/Α / ). Β) Το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν. 2738/1999) και Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου, το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7ης Σεπτεµβρίου 1999 (παρ. 6 άρθρο 18 ν. 2768/1999). Οι υποψήφιοι οι οποίοι εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις προσλαµβάνονται στο δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ υπέρβαση του προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθµού των προσληπτέων. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαµβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίµηση και καταλαµβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999). Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ της παρούσας προκήρυξης. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΗΜΕ ΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Της αλλοδαπής Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι της αλλοδαπής που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας, συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής, βάσει εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα (όπως PROFICIENCY, LOWER κ.λπ.) ή από Ινστιτούτα ξένων γλωσσών της αλλοδαπής, που εδρεύουν στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/ / Για τίτλους σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή µετάφρασής τους. Της ηµεδαπής ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση 8

9 γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ή ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ή ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Α) Για το χαρακτηρισµό προσώπου ως πολυτέκνου ή µέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιµα χρονικά σηµεία είναι, σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες: Ι. Η 4 Ιανουαρίου ΙΙ. Η 5 Ιανουαρίου ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983 ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983 και V. Η 7 Απριλίου 2006 Β) Την ιδιότητα αυτή αποκτούν : Ι. Κατά το νόµο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε µέχρι : 1. Οι γονείς µε 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι: α) Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων, β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου, γ) Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 2. Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α δ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 3. Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α δ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 4. Ο σύζυγος µε 4 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α δ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και 5. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η. Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η Ιανουαρίου 1979 (άρθρο 2 ν. 860/1979) τη διατηρούν ισοβίως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η. 1.Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii) και τα εκ προτέρου νοµίµου γάµου. Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εκτός γάµου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νοµιµοποιηθέντα και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα. 2. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το µη συµπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΙΙ. Κατά το νόµο 860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου 1979 και µέχρι της δηµοσιεύσεως του νόµου 3454/2006: 1. Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου ( ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως. 2. Οι γονείς µε 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι: α) Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων, β) Τα άρρενα ανήλικα, γ) Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 3. Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α δ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 4. Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α δ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 5. Ο σύζυγος µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α δ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και 9

10 6. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η. Όποιος, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 ν.860/1979 τη διατηρεί ισοβίως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η. α) Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii) και τα εκ προτέρου νοµίµου γάµου. Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εκτός γάµου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νοµιµοποιηθέντα και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα. β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το µη συµπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγµατος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα άρρενα, όσο και τα θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους. (Από ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Βλ. αµέσως κατωτέρω). ΙV. Κατά το άρθρο 3 του ν. 1329/1983, που ισχύει από 18 Φεβρουαρίου 1983, ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. V. Κατά το άρθρο 6 του ν. 3454/2006, που ισχύει από 7 Απριλίου 2006 και µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944 πολύτεκνοι είναι: 1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισµούς της ανωτέρω παραγράφου 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α ) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαµβάνουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006): Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων τα οποία είναι: Άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή Φοιτούν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης. Η ανωτέρω Επιτροπή συνέρχεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και συντάσσει: α) πίνακα στον οποίο διαλαµβάνονται κατ αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής για την πλήρωση των διακοσίων εξήντα (260) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας και β) πίνακα στον οποίο διαλαµβάνονται κατ αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής για την 10

11 πλήρωση των διακοσίων εξήντα (260) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Ε Φύλαξης των καταστηµάτων κράτησης της Χώρας. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πίνακες προτεραιότητας, κατά φθίνουσα σειρά συνολικών µορίων, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι προς διορισµό στις διακόσιες εξήντα (260) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Ε Φύλαξης των καταστηµάτων κράτησης της Χώρας, ως ακολούθως: α) Γενικό πίνακα κατάταξης ανδρών, για εκατόν εβδοµήντα έξι (176) θέσεις, β) Γενικό πίνακα κατάταξης γυναικών, για έξι ( 6 ) θέσεις, γ) Ειδικό πίνακα κατάταξης ανδρών (Πολυτέκνων), για πενήντα δύο (52) θέσεις, δ) Ειδικό πίνακα κατάταξης ανδρών από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών για είκοσι έξι (26) θέσεις, ε) πίνακα ειδικών περιπτώσεων πρόσληψης. Στους ανωτέρω πίνακες, οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια εντοπιότητας κατατάσσονται µε και χωρίς αυτά. Η Επιτροπή καταρτίζει τους εν λόγω πίνακες κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων µε βάση το άθροισµα της βαθµολογίας, που προκύπτει από το γενικό βαθµό του τίτλου σπουδών, στον οποίο προστίθενται οι ακόλουθες µονάδες (µόρια) κατά κριτήριο: 1. Για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια ήµων ή Κοινοτήτων για µία τουλάχιστον διετία και κατοικούν επίσης µόνιµα για µία τουλάχιστον διετία στους Νοµούς τους οποίους εδρεύουν τα Καταστήµατα Κράτησης, για τα οποία προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, µονάδες πέντε (5). Για τους υποψηφίους εγγεγραµµένους στα δηµοτολόγια και µόνιµους κατοίκους του ήµου για µία τουλάχιστον διετία, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης, τα µόρια του κριτηρίου εντοπιότητας προσαυξάνονται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Για τους υποψηφίους εγγεγραµµένους στα δηµοτολόγια και µόνιµους κατοίκους Κοινότητας ή ηµοτικού ιαµερίσµατος ήµου για µια τουλάχιστον διετία, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης, τα µόρια του κριτηρίου εντοπιότητας προσαυξάνονται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Σηµείωση: Υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια εντοπιότητας, εφόσον διορισθούν, δεσµεύονται να υπηρετήσουν στο Νοµό για τον οποίο έλαβαν τα µόρια τουλάχιστον δέκα χρόνια, εκτός εάν λόγω βαθµολογικής προαγωγής τους ή υπηρεσιακών αναγκών καταστεί αναγκαία η µετάθεσή τους ή απόσπασή τους σε Κατάστηµα Κράτησης άλλου Νοµού. 2. Για τους υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες υνάµεις µε το βαθµό του Έφεδρου Αξιωµατικού ή στις Ειδικές υνάµεις των Ενόπλων υνάµεων ή έχουν προϋπηρεσία, ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) των Ενόπλων υνάµεων, µονάδες έξι (6). 3. Για τους υποψηφίους µε καλή γνώση µίας εκ των ξένων γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής, ισπανικής και ρωσικής, µονάδες δύο (2). Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει λάβει µόρια της περίπτωσης (1) και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει λάβει µόρια της περίπτωσης (2). Αν παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθµία υποψηφίων στην τελευταία θέση του καθοριζοµένου αριθµού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση που διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής. Ο πίνακας µη πληρούντων τις προϋποθέσεις και οι πίνακες κατάταξης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Από τους ανωτέρω πίνακες, θα κληθεί από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης κατά σειρά προτεραιότητας αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό που καθορίζεται στην προκήρυξη, να προσέλθουν µέσα σε ορισµένες προθεσµίες, που θα τους γίνουν γνωστές από τις αρµόδιες επιτροπές κατά τον προσφορότερο τρόπο και µέσω ιστοσελίδας του Υπουργείου ικαιοσύνης, προκειµένου να µετρηθεί το ανάστηµά τους και να εξετασθούν για τα σωµατικά τους προσόντα, την ψυχική τους υγεία και το βαθµό ετοιµότητας, ψυχραιµίας και αντίληψης. 2. Η εξέταση περιλαµβάνει το µέτρηµα του αναστήµατος των υποψηφίων, υγειονοµικές εξετάσεις, σωµατικής και ψυχικής υγείας, ψυχοτεχνικά τέστ και αθλητικές δοκιµασίες. Το µέτρηµα του αναστήµατός τους προηγείται των υγειονοµικών εξετάσεων, των τέστ και των αθλητικών δοκιµασιών. Όσοι έχουν το νόµιµο ανάστηµα παραπέµπονται στις επιτροπές: υγειονοµικών εξετάσεων, ψυχοτεχνικής δοκιµασίας και αθλητικών δοκιµασιών. 3. Το µέτρηµα του αναστήµατος και οι υγειονοµικές εξετάσεις διενεργούνται από τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης και αποτελείται από Ιατρούς, υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου ικαιοσύνης ή άλλων φορέων του ηµοσίου. Οι υποψήφιοι, που θα κληθούν να υποβληθούν σε υγειονοµικές εξετάσεις, παραλαµβάνουν δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να µεταβούν σε Κρατικό Νοσοκοµείο και υποβληθούν στις υγειονοµικές εξετάσεις που αναφέρονται στο δελτίο αυτό, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρµόδιος ιατρός γνωµατεύει, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του, από δε τη γραµµατεία του Νοσοκοµείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωµατευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ηµεροµηνία, και οι υποψήφιοι προσκοµίζουν, στην ανωτέρω επιτροπή, το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, συµπληρωµένο. Η επάρκεια σωµατικής και ψυχικής υγείας των υποψηφίων κρίνεται µε βάση τα όσα ισχύουν για τους υποψηφίους δόκιµους αστυφύλακες του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. 4. Ο βαθµός ετοιµότητας, ψυχραιµίας και αντίληψης των υποψηφίων διαπιστώνεται µε τέστ και εξέταση από τριµελή επιτροπή ψυχοτεχνικής δοκιµασίας, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης και αποτελείται από έναν ψυχίατρο, ως Πρόεδρο, και δύο ψυχολόγους, ως µέλη, µε 11

12 ισάριθµους αναπληρωτές, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου ικαιοσύνης ή άλλους φορείς του ηµοσίου. 5. Οι αθλητικές δοκιµασίες διενεργούνται από τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου ικαιοσύνης, µε βαθµό τουλάχιστον Γ. Γραµµατείς των ανωτέρω επιτροπών, ορίζονται υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ικαιοσύνης. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι (άνδρες γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσµατα: α) Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον 3, 60 µέτρα (τρεις προσπάθειες) β) Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον ένα 1, 00 µέτρο (τρεις προσπάθειες) γ) ρόµος εκατό (100) µέτρων, σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων (16 ) (µία προσπάθεια) δ) ρόµος χιλίων (1.000) µέτρων, σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4 και 20 ), (µία προσπάθεια). ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4, 50 µέτρα, ως µέσο όρο ρίψης µε το δεξί και αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). Οι υποψήφιοι, που δεν έχουν το νόµιµο ανάστηµα ή δεν κρίνονται υγιείς κατά τις υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες ή αποτύχουν στις αθλητικές δοκιµασίες, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Για τους υποψηφίους που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία καταρτίζεται ειδικός πίνακας, ο οποίος αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο χώρο της εξέτασης προς ενηµέρωσή τους εντός της ίδιας ηµέρας. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιµασίες παρουσιασθεί κώλυµα, που εµποδίζει την εξέτασή του, η οικεία επιτροπή εξέτασης αθλητικών δοκιµασιών µπορεί να αναβάλει την εξέταση σε άλλο χρόνο για µια µόνο φορά και πάντως όχι πέραν του χρόνου που καθορίζεται για τη διενέργεια αυτών των εξετάσεων. Σε περίπτωση αποκλεισµού υποψηφίων καλούνται να προσέλθουν για τις ανωτέρω εξετάσεις, οι επόµενοι στη σειρά κατάταξης υποψήφιοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟ 1. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται ικανοί από τις υγειονοµικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές, καλούνται από τη ιεύθυνση ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού του Υπουργείου ικαιοσύνης να προσκοµίσουν αυτοπροσώπως ή ν αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή τα εξής δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα). β) Βεβαίωση, ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε σε συνδυασµό των δύο προηγουµένων. (Εκδίδεται από το Πρωτοδικείο του τόπου διαµονής). γ) Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/86, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α περ. 6 της παρούσας προκήρυξης κωλύµατα. δ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ανωτέρω ιεύθυνση κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου). ε) Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα µητρώα αρρένων (Τα πιστοποιητικά αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την ανωτέρω ιεύθυνση κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου). 2. Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β ) απαιτείται : Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης : α) βεβαίωση της Αστυνοµικής ιεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός, β) βεβαίωση από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού τραυµατισµού και γ) εφόσον το δικαίωµα διορισµού µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωµα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυµατισµένου προσώπου ότι δεν επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης : Για την απόδειξη του µεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης : α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο ήµο ή Κοινότητα β) βεβαίωση της ιεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισµού, γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86 ότι δεν έχει διοριστεί µε βάση τη συγκεκριµένη διάταξη άλλο άτοµο της οικογένειας και δ) πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εµφανίζονται όλα τα µέλη της οικογένειας του ατόµου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος µε τον κατά τα ανωτέρω θανόντα. Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για µεν την (Α) περίπτωση κατά την ηµέρα λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης. 12

13 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκοµίζονται στο φορέα κατά το χρόνο του διορισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΟΡΙΣΜΟΣ Οι υποψήφιοι, που περιλαµβάνονται στον πίνακα επιλεγέντων, διορίζονται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση των πινάκων επιλεγέντων (άρθρο 15 ν. 2683/1999). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Μετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: α) Nα δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και µίας της Θεσσαλονίκης. β) Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του Υπουργείου ικαιοσύνης και σε όλα τα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας. Ολόκληρη η προκήρυξη και η Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση, υποψηφίου για πρόσληψη σε θέση υπαλλήλου Ε Φύλαξης να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης στη ιεύθυνση www. ministryofjustice.gr, από την οποία όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα αντλούν στοιχεία, για την ενηµέρωση των πολιτών. Οι πίνακες επιλεγέντων να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Καταστήµατος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ικαιοσύνης (Μεσογείων 96), και να δηµοσιοποιηθούν στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης, από την οποία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα αντλούν στοιχεία, για ενηµέρωση των υποψηφίων, η δε ανάρτησή τους να ανα κοινωθεί από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα ιοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου ικαιοσύνης, Μεσογείων 96, ισόγειο γραφείο 33, τηλέφωνο (210) , και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 15-06- 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΝΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 508 Αθήνα, 19 Μαΐου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αριθ. Πρωτ: 508 Αθήνα, 19 Μαΐου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αριθ. Πρωτ: 508 Αθήνα, 19 Μαΐου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την υποστήριξη προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Β467Λ7-Γ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 7 4 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ5Η0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ:ΩΛΒ7Λ-Κ9Θ Τρίπολη 26-6-205 Αριθμ. Πρωτ: 2704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.: 2613 610210 E mail: dimospatras@gmail.com Πάτρα 24/2/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες : Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΛΡΖ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κορυδαλλός 12-10-2009 Αριθμ. Πρωτ. 45424 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης Έντεκα (11) θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Αθήνα, 19/3/2009 Αριθ.Πρωτ: Φ.5.5/ 7360 / Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης µίας (1) θέσης µε σύµβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 26/06/205 Αρ. Πρωτ.: οικ. 622/2500 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/02 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 10 / 12 / 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Αρ. Πρ.5111.1 / 03 / 2008 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ Τηλ. 22710-44431 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση :Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ρόδος 12 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 3874 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 2/ 7 / 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :12111 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Π.Φ.Ε Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310 727210

Διαβάστε περισσότερα

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν.2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997).

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν.2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, Αριθμ. Πρωτ.:7910

Αλεξανδρούπολη, Αριθμ. Πρωτ.:7910 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 296254/11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ.: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350131-103 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος, 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 5166 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό

ήµος Φαρκαδόνας Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Απασχόλησης ΥΕ Οικογενειακή/κός Βοηθός Βοηθητικό Προσωπικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : 341Ω7Λ9-1ΘΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 5/07/2012

Α Α : 341Ω7Λ9-1ΘΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 5/07/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Α Α : 341Ω7Λ9-1ΘΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 5/07/2012 Αρ. Πρωτ. : 4511 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 2/ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-Ν.Π... Ταχ/κη ιεύθυνση : Τέρµα Εµµ. Πιµπλή Αγ. Ιωάννης Χανιά Ταχ/κός Κώδικας : 73100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 09 Ιουνίου 2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:. ιοικ.1446 ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης πέντε ( 05 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-789 / 06-07-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗ- ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 3346/19-10 Αθήνα, 19/20/2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 26ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 26ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 26ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ και ΤΕ Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα