ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη , , και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.12/124944/Β3 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Γ.Κρικώνης Τηλέφωνο : FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη , , και Έχοντας υπόψη : Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1.Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159) β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 (Α 98)) γ) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α 152) δ) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134) ε) της υπ αριθ. Φ.12.1/76244/Β3/ υπουργικής απόφασης (Β 957), όπως ισχύει στ) της υπ αριθ. Φ.12/83556/Β3/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1681) ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1915), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2 η) της υπ αριθ /ΣΤ5/ υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας 19250) 3.Το αριθ. 3/2014 πρακτικό της επιτροπής κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό 3/2014 της ς Διδακτικών Βιβλίων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α, των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών βιβλίων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη , , και ως εξής:

3 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7257 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 7260 Διατροφή με μια ματιά M.E. BARASI 7261 Εμβρυολογία Εγχειρίδιο Επαγγελματική Υγεία 7263 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Mitchell Barry,Sharma Ram T.C. AW, K. GARDINER, J.M. HARRINGTON M. SERVICE ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Σ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 47

4 Τίτλος Βιβλίου Ιατρική φυσιολογία ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α. ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος Guyton Arthur C.,Hall John E. ΣΓΑΡΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7266 Φυσιολογία της αναπνοής J. WEST ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Δερματικά νοσήματα T. HABIF Θεραπευτική εσωτερικών νόσων Σ. Δ. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ Κ. Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 2 από 47

5 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7271 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ELLIS, MAHADEVAN ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7272 Εγχειρίδιο Ιατρικής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας LEVINSON ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7273 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7275 Αρχιτεκτονική&ψυχανάλ υση Νίκος Σιδέρης Μιχαήλ Παπαρούνης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7276 Κατώφλια Σουζάνα Αντωνακάκη Μιχαήλ Παπαρούνης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7277 Αστικό Κενό: Δράσεις Αστικό Κενό Μιχαήλ Παπαρούνης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7278 Γυναίκες στα κόμικς Γιάννης Κουκουλάς Μιχαήλ Παπαρούνης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7281 ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ + CD ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, ΜΑΝΕΣΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 3 από 47

6 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7282 Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία Συλλογικό 7283 Write Right Βασιλική Γυφτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε Celia Boukouvalas, Sophia Boukouvalas New LiteraΑ.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7284 Εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής Καραχάλιος Γεώργιος, Λουκόπουλος Βασίλειος ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη 7334 Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος Παθολογική- Χειρουργική Νοσηλευτική Κριτική Σκέψη κατά τη Φροντίδα του Ασθενούς Παθολογική- Χειρουργική Νοσηλευτική Κριτική Σκέψη κατά τη Φροντίδα του Ασθενούς ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ + CD SHIPLEY, McAFEE Η ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ&ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε Lemone, Burke, Bauldoff ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Lemone, Burke, Bauldoff ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΕΠΙΜ.: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 4 από 47

7 Τίτλος Βιβλίου 7292 Κινησιολογία ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN N. HAMILTON, K. LUTTGENS ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Αριστοφάνης και το θέατρο του παραλόγου Πολ Κάρτλετζ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ COOPER ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΠΥΡΩΝ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Ο φιλόσοφος στον πολιτικό του Πλάτωνα Μίτσελ Μίλερ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7299 Χρονολόγιο και Εργογραφία Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου- Κάνεως, ενός μαχόμενου δημοσιογράφου των δύο περασμένων αιώνων ΒΕΡΓΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 7300 ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ GIUSEPPE GALLO ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7301 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ Σελίδα 5 από 47

8 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7303 Enterprise 4 Student s Book (with Audio CD) Evans Virginia, Dooley Jenny EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7304 Forum 2 Student s Pack (Student's Book&ieBook) Evans Virginia, Dooley Jenny EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7306 Spark 2 Student s Pack (Student's Book&ieBook) Evans Virginia, Dooley Jenny EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7307 Η διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο ΞΩΧΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7308 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι Κ. Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7309 Από τη διερεύνηση του ιστορικού χώρου στο σχεδιασμό για την ανάδειξη του τόπου ΓΑΒΡΑ ΕΛΕΝΗ 7310 ΔΥΝΑΜΙΚΗ Meriam,Kraige 7311 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Meriam, Kraige ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7312 Γεωθερμία και κλιματισμός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΑΣ ΕΙΝΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 6 από 47

9 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΚΩΦ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 7313 ΓΙΟΥΒΕΝΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Εισαγωγή στην Ανάλυση Λουτρίδης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ 7315 Κυκλωμάτων ΙΙΙ Σπυρίδων ΕΠΕ ΑΡΧΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κυπριανός Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 7318 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προδρομίδης ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Πληροφοριακά συστήματα 7320 διοίκησης Wallace Patricia ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση Ρωσσίδης Ιωάννης Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου Χαράλαμπος Οικονόμου,Μάνος Σπυριδάκης (Επιμέλεια) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7325 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αλέξης Ηρακλείδης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7327 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ Will Kymlicka ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7330 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών Κακαράς Ε. Καρέλλας Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 7 από 47

10 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN 7331 Λαϊκή κιθάρα Λαούτο Μυστακίδης Δημήτριος Μυστακίδης Δημήτριος Δημήτρης Σφιγγος και Σια ΟΕ. Καφωδειο ουζερί μουσικές εκδόσεις Δημήτρης Σφιγγος και Σια ΟΕ. Καφωδειο ουζερί μουσικές εκδόσεις Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7333 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ Ξ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κ. Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7336 Προς την τεχνολογία της τέχνης Κωνσταντίνος Βασιλείου Λ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7337 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7338 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΛΑΒΗ Η ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΜΠΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης Κριαράς, Εμμ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΣΙΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Ζ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 8 από 47

11 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ, 7349 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Ν.Ο.Κ. Σοφία Μάρα, 4067/ Ευδοκία Μοσχάκη ΛΕΞΙΚΟ ΣΤΟΧΑΣΤΩΝ ROBERT BENEWICK, ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ PHILIP GREEN Βιομηχανική κοινωνιολογία και Δασκαλάκης, βιομηχανικές σχέσεις Δημοσθένης Ι. Stapleton M. Εκπαιδευτική (Επιστ.Επιμ.: ψυχολογία 5551 Αντωνίου Α.-Σ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ιωαννίδης Γ. Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε Κωνσταντίνος Παν. Δεδεμάδης Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ΑΘΗΝΑ ΣΟΚΟΛΗ&ΣΙΑ ΕΕ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Παπασπυρίδης Κ.Παυλίδου Σ ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά Στέφανος Μανιάς ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ κριτήρια Αξιοπιστίας Διαλυνάς Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 9 από 47

12 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7365 Εφαρμογές τής Πληροφορικής στην Θεολογία&τον Πολιτισμό Νικόλαος Ε. Μυρίδης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΙΔΗΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7366 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Χ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ - Ρ. ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ - Ε. ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7367 Η Βίβλος του e- banking 7921 Βασίλης Γ. Αγγέλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό Γραμματή Πάντζιου, Βασίλειος Μάμαλης, Αλέξανδρος Τομαράς Ο εξευρωπαϊσμός της Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Φερώνας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7370 Ιστανμπούλ Παμούκ Ορχάν ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7371 Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους Συλλογικό: Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Γιάννης Σ. Παπαδάτος, Γεώργιος Παπαντωνάκης Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7373 Κράτος και Φιλοσοφία 1703 Κώστας Παπαϊωάννου ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7374 Οντολογία και αλλοτρίωση Κώστας ΠαπαΪωάννου ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7376 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΗΣ Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 10 από 47

13 7377 Τίτλος Βιβλίου Αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του απ.παύλου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Παπαδημητρίου Κυριακούλα Πουρναράς Σ.Παναγιώτης Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Μεταιχμαλωσιακή Ιουδαϊκή Κοινότητα στον Τριτοησαϊα Μούρτζιος Ιωάννης Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC Η Γεωγραφία του Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου Βιογραφικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας Χρήστος Παπαζαχαρίας Καρύμπαλης Ευθύμιος, Παπαδόπουλος Απόστολος Γ., Χαλκιάς Χρίστος Αθανάσιος Γκότοβος Πουρναράς Σ.Παναγιώτης ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Η άνοδος της δημοκρατίας Gauchet Marcel ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ Τσε Γκεβάρα Η «γενιά των ιδεών» 7388 και ο Γ. Θεοτοκάς Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στον μεσοπόλεμο και το τέλος της Β' ελληνικής 7389 δημοκρατίας το Ονειρεύτηκα πως είμαι καλά Ίλντα Γκεβάρα Γκαδέα,Αλμπέρτο Γρανάδο Χιμένες,Ζαν Κορμιέ Παναγιώτης Νούτσος Σπύρος Βλαχόπουλος Φωτεινή Τσαλίκογλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ X ΦΑΙΔΩΝ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ X Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 11 από 47

14 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Λήδα Αναγνωστάκη,Έφη Λάγιου- Λιγνού,Μαρία Μαραγκίδη,Αιμιλία Μπαρτζώκη,Μαρία Παρατηρώντας το Τσελίκα,Σοφία 7392 βρέφος Χασιλίδη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ESPING - ANDERSEN ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7396 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7397 Θρησκείες της προϊστορίας Leroi - Gourhan Andre ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7399 Ευριπίδου Ανδρομάχη Stevens P. T Ρωμαϊκή αυτοκρατορία Maurice Sartre Upstream Proficiency C2 Student s Book IELTS Practice Tests 1 Student s Book CPE Practice Tests Evans Virginia, Dooley Jenny Milton James, Bell Huw, Neville Peter Bob Obee, Virginia Evans ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 12 από 47

15 Τίτλος Βιβλίου Prepare&Practice for the TOEFL ibt Student's Book (with key) Access 4 Student s Pack (Student's Book&ieBook) Performance Now 1.Επιτελεστικές Πρακτικές στην Τέχνη και Δράσεις in situ ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Evans Virginia, Dooley Jenny, Zeter Jeff EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHING ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Evans Virginia, Dooley Jenny Αυγητίδου Ν. Αγγελική, Βαμβακίδου Σ. Ιφιγένεια ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Ενσωματωμένα Συστήματα. Ο Μικροελεγκτής AYR Πογαρίδης Δ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7413 Φυσική. Θεωρία και Πρακτική Ζαχαρούλης Αχιλλέας ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7414 Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας Μπαμπινιώτης Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7415 Η μουσική κινεί τον χρόνο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7416 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά Τζων Χολτ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ X Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7417 Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών Ευάγγελος Σαμπράκος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7418 Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική Σεραφείμ Ν. Νανάς ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7419 Integrating Technical&Academic Writing into your English Course E.PANOURGIA ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 13 από 47

16 Τίτλος Βιβλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α. ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7420 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ SICILIANO,SCIAVICCO,VILLANI,ORIOLO Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του ετεροκαθορισμέν ου εμφυλίου πολέμου ( ) Δ Αργυρίου Αλέξανδρος Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου (Τόμος Ι) Η μουσική στη νεότερη ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε φιλοσοφία Τσέτσος Μάρκος Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Κασίμης Χαράλαμπος, Μετανάστες στην Παπαδόπουλος Γ. Απόστολος Ελλάδα (επιμέλεια) Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών: Από την Θεωρία στην Κλινική Πράξη Μωϋσής Ελισάφ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ CARLSON ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων Τσάκνης Ιωάννης, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ Καβάφης Κ. Π. (εισαγ., σχόλ., Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Κ. Π. Καβάφης, επιμ. Ελευθεράκης ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ Ποιήματα Δημήτρης) ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 14 από 47

17 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος 7435 Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη Edmund Husserl PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7436 Θέατρο David Mamet (μτφ. Κάτια Σπερελάκη) Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7437 Γλώσσα και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, Mackridge, Peter (μτφ. Κονδύλης Γρηγόρης Ν.) Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Εφαρμοσμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Κατσανέβας Θεόδωρος, Τσιαπαρίκου Ιωάννα Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7441 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7442 Μαθηματική Ανάλυση και MATLAB Γλαμπεδάκης Μιχάλης, Γλαμπεδάκης Αντώνης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7443 Δυνατότητες και 'Ορια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα Πουρκός Α.Μάριος ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7444 Σχεδίαση Συστημάτων Μικρουπολογιστών Πογαρίδης Δ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Σελίδα 15 από 47 Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

18 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος Προστασία Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Μηχανική Ι. Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Νερού και Υγρών Αποβλήτων Αυλωνίτης Σταμάτης Αυλωνίτης Σταμάτης Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο Eagleton Terry Πλάτωνα Πρωταγόρας Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της Το πολιτικό σύστημα των Η.Π.Α.: Ένας ιδιόρρυθμος δικομματισμός Πλάτων (Εισαγωγή, σχόλια: Κ. Ν. Πετρόπουλος) Συλλογικό, επιμ. επιμέλεια Μένη Κανατσούλη, Δημήτρης Πολίτης Διαμαντόπουλο ς Θανάσης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7455 Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας Ήπια διπλωματία Η αναπαραγωγή Μούδουρος Νίκος Ελένη Παπαγαρουφά λη Pierre Bourdieu, Jean- Claude Passeron Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 16 από 47

19 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Ελλάδα και Τουρκία. Διαμαντούρος Εκσυγχρονιστικές Νικηφόρος, γεωγραφίες και Δραγώνα Θάλεια, Δ. χωρικές αντιλήψεις Κεϋντέρ Τσαλάρ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ 7459 του έθνους (επιμέλεια) Ευνούχος: Φορμίων: Αδελφοί Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Τόμος Β') Terentius Afer Publius Inalcik Halil, Quataert Donald (επιμέλεια) Η εξέλιξη του χρήματος Niall Ferguson 7463 Σατυρικόν Petronius Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο Tony Judt Θεωρία και πράξη στην προμοντέρνα αρχιτεκτονική Σίνος Στέφανος Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Δημήτρης Γούτας Διδακτική αξιοποίηση των νεοελληνικών διαλέκτων Ντίνας Κώστας Δ., Ζαρκογιάννη Εύα Χ. Ο.Ε Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ University Studio PressΑ.Ε Είδος Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 17 από 47

20 Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN Είδος Βαλκάνια: η ομηρία της φτώχειας Παπαδοπούλου - Συμεωνίδου Παρύσατις 50ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ University Studio PressΑ.Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7471 ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 2467 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7472 ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΖΕΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ΑΕΒΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7473 Διοικητικό δικονομικό δίκαιο Δαγτόγλου Πρόδρομος 7475 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Figliola,Beasley Ζαρογουλίδης Π. Κωνσταντίνος και 7476 Πνευμονολογία συνεργάτες 7477 Αρχές ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας (Β έκδοση) Ζαμπάτης Χαράλαμπος, Ζυγογιάννη Άννα, Κουκουλία Βασίλειος, Κύργιας Γεώργιος, Μπαλαφούτα Περσεφόνη, Μπούσμπουρας Περικλής, Νεανίδης Κωνσταντίνος, Πιστεύου - Γομπάκη Κυριακή, Τσέκερης Περικλής, Χατζηγιαννάκη Αναστασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ University Studio PressΑ.Ε University Studio PressΑ.Ε Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Κοστολόγηση ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Σελίδα 18 από 47

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. Μαντζαρίδης 461 Πρόσωπο και θεσμοί 13391 Γεώργιος Ι. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3 ση 7,14 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 464 Αμερική '62 7037 Πάνος Ιωαννίδης Άρης Γ. Λασκαράτος 978-960-7872-53-1 ση 13,15 ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμό Ασφαλεία: Να διατρθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ. σελ. 1 από 82

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ. σελ. 1 από 82 30 31 28 1927 32 33 34 35 36 37 38 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 43 44 21 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.» 22 & 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2014 1 Επικοινωνία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «Μαρίας Αμαριώτου» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «Μαρίας Αμαριώτου» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «Μαρίας Αμαριώτου» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Και πίσω από την πόρτα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία που έχει αγοράσει το ΕΚΕΠ μέσω του έργου «Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Συμβουλευτική : θεωρία και πρακτική / [Χρυσ. Κοσμίδου - Hardy και Αθ. Γαλανουδάκη - Ράπτη]. Μέρος Α Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ www.toposbooks.gr Έδρα-Κεντρική διάθεση: Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, Αθήνα τηλ.: 210 8222835 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε:«αυτό

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ηλεκτρονικός κατάλογος επιστημονικού βιβλίου Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως υπόκεινται στον κανόνα: «Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί» Στον ΤΟΠΟ λέμε: «Αυτό το βιβλίο αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Θεματική ευρετηρίαση άρθρων του περιοδικού Σύγχρονη Εκπαίδευση ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4818 Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014 667

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4818 Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014 667 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4818 Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014 667 Aριθμός 629 Ο Νεόφυτος Χρ. Νεοφύτου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα