ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Δρ Ιωάννα Τσίγκανου (Διευθύντρια Ερευνών Α Βαθμίδας ΕΚΚΕ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή και η εξοικείωση των σπουδαστών με τα κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και τις βασικές τεχνικές διενέργειας εγκληματολογικών ερευνών. Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της εγκληματολογικής έρευνας και τα κατ ιδίαν μεθοδολογικά εργαλεία, μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων εγκληματολογικών ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό συνεξετάζονται βασικές όψεις της συναφούς φιλοσοφίας της επιστήμης, της σχέσης ανάμεσα στην εγκληματολογική θεωρία και την εγκληματολογική έρευνα και τις κυρίαρχες ερευνητικές προσεγγίσεις. Το περιεχόμενο του μαθήματος συμπεριλαμβάνει εκτός από την εξοικείωση με την τυπολογία των ερευνών, των μεθόδων, των τεχνικών και των επιπέδων ανάλυσης και την εννοιολογική αποσαφήνιση κυρίαρχων εννοιών, όπως, η εσωτερική και εξωτερική εμπειρική αξιοπιστία μιας έρευνας επιστημονική αξιοπιστία και βασιμότητα δεδομένων και συνόλων δεδομένων που προέρχονται από ειδικές τεχνικές συλλογής και τύπους μέτρησης της εγκληματικότητας καθώς και την αποσαφήνιση των βασικών προβλημάτων που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες πηγές προέλευσης δεδομένων και σε συγκεκριμένα είδη συνόλων δεδομένων, όπως οι ποσοτικές σταθμίσεις και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το περιεχόμενο του μαθήματος καθορίζει και τον τρόπο διεξαγωγής του, ο οποίος επιδιώκει τόσο την έκφραση και την ενδυνάμωση των ατομικών ενδιαφερόντων των σπουδαστών όσο και τη συλλογική εργασία κατά ομάδες. 1

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1) Θεωρία και Έρευνα στην εγκληματολογία 2) Οι πηγές της γνώσης για το έγκλημα: ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση - συγκλίσεις και αποκλίσεις 3) Η εμπειρική εγκληματολογική έρευνα (σχεδιασμός και υλοποίηση) 4) Κύρια μεθοδολογικά ζητήματα (ενδεικτικά, σκοτεινός αριθμός - δειγματοληψία, προέλευση και πηγές δεδομένων, κατασκευές συνόλων ή αθροισμάτων δεδομένων, κοινωνικές αναπαραστάσεις κλπ.) 5) Τεχνικές αναζήτησης δεδομένων δείκτες και μεταβλητές - οι ιδιαιτερότητες των βασικών μεταβλητών στην εγκληματολογική έρευνα (χρόνος, τόπος, φύλο, ηλικία, εθνικότητα κλπ.) 6) Η «κατανόηση» ποσοτικών δεδομένων για το έγκλημα χρονοσειρές δεδομένων, στατιστικά αθροίσματα 7) Ανάλυση περιεχομένου ποσοτικοποιήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεδομένων 8) Βασικές τεχνικές για την ποιοτική διερεύνηση του εγκλήματος και της κοινωνικής αντίδρασης σ αυτό. 9) Είδη συνέντευξης (Προσωπική συνέντευξη Εστιασμένη συνέντευξη κλπ.) 10) Βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση 11) Έρευνα τεκμηρίων 12) Μελέτη περίπτωσης ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η φύση του μαθήματος και η στοχοθεσία του (εξοικείωση των σπουδαστών με τις μεθόδους και τεχνικές της εγκληματολογικής έρευνας) υποδεικνύει και τον τρόπο εξέτασης: οι σπουδαστές θα εξετάζονται στη βάση απαλλακτικών ατομικών ή συλλογικών εργασιών (κατά ομάδες) και ασκήσεων με θεματολογία που θα προσδιορίζεται με την έναρξη του μαθήματος. Οι εργασίες θα παραδίδονται μετά την 2

3 ολοκλήρωσή του μαθήματος και σε τακτή ημερομηνία στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Η βιβλιογραφία που παρατίθεται είναι ενδεικτική και θα συμπληρώνεται με βιβλιογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Arksey H., and P. Knight, (1999)Q Interviewing for Social Scientists, London, Sage. Atkinson, P., A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland and L. Lofland, eds, (2001): Handbook of Ethnography, London, Sage. Bottomley K., and K. Rease (1986): Crime and Punishment: Interpreting the Data, Milton Keynes, Open University Press. Brookman, F., L. Noaks and E. Wincup, eds, (1999): Qualitative Rsearch in Criminology, Aldershot, Ashgate. Bulmer M.,, ed., (1992): Social Research Ethics: An examination of the merits of covert participant observation, London Macmillan. Carlen P., and R. Morgan, eds, (1999): Crime Unlimited: Questions for the 21 st century, Basingstone, Macmillan. Christensen P. and A. James (1999): Research with children: Respectives and Practices, London Routledge. Cohen S. & J. Young (1982): The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Media, London, Constable. Coleman C. and J. Moynihan (1966): Understanding Crime Data, Buckingham, Open University Press. Denis Szabo (2003): «Από την Ανθρωπολογία στη Συγκριτική Εγκληματολογία», Downes D.& Rock P. (1995): Understanding Deviance, London, Clarendon Press. Durkheim Ε., (οποιαδήποτε μετάφραση): «Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου». Ferrell J., and M. Hamm (1998): Ethnography at the Edge: Crime, Deviance and Field Research, Boston, M.A. Northeastern University Press. Gelsthorpe L., and A. Morris, eds, (1990): Feminist Perspectives in Criminology, Buckingham, Open University Press. Goffman Ervin (1986): Frame Analysis, Northeastern University Press, U.S.A. Grafton Α., μτφρ.: «Η υποσημείωση», Αθήνα, ΠΑΤΑΚΗΣ, Hobbs D., and T. May, eds, (1993): Interpreting the Field: Accounts of Ethnography, Oxford, Oxford University Press. Jenks, C., eds, (1998): Core Sociological Dichotomies, London, Sage. Johnson J., (1990): Selecting Ethnographic Informats, London Sage. Jupp, V. P. Davies and P. Francis, eds, (2000): Doing Criminological Research,London, Sage. Kallas Ι., (eds): The Node for Secondary Processing: A Comparative Research Infrastructure,Athens, EKKE,

4 King R., and E. Wincup, eds, (2000): Doing Research on Crime and Justice, Oxford University Press, Oxford. Lee R., (1993): Doing Research on Sensitive Topics, London Sage. Lee-treweek G., and S. Linkogle, eds, (2000): Danger in the Field, London, Routledge. Maguire M. Morgan R. Reiner R. (1994): The Oxford Handbook of Criminology, Oxford. Maurice Cusson (2002): «Σύγχρονη Εγκληματολογία», May T., (2001): Social Research: Issues, Methods and Process, Buckingham, Open University Press. McLaughlin E., J. Muncie and G. Hughes, eds, (2003): Criminological Perspectives: A Reader, London, Sage. Mireille Delmas Marty (1999): «Τρεις Προκλήσεις για ένα Παγκόσμιο Δίκαιο»,», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα N. Denzin and Y. Lincoln, eds, (1998): Strategies of Qualitative Inquiry, London, Sage. Popper Κ., : The logic of scientific discovery, London, Macmillan Scott J., (1990): A matter of record, Cambridge, Polity Press.W. Shaffic and R. Stebbins, eds, (1991): Experiencing Fieldwork: An insider view of qualitative research, Newbury Park, CA, Sage. Spinelis C. (1997): Crime in Greece in Perspective, Αθήνα, Σάκκουλας. Szabo D. Leblanc M. (1985): La criminologie empirique au Quebec, & (1994): Traite de criminologie emirique, Presse de l Universite de Montreal, Canada. Verloo M., eds, (2007): Multiple Meanings of Gender Equality A Critical Frame Analysis of Gender Policies in Europe, CPS Books, Central European University Press, Budapest New York. Walklate S., (1998): Understanding Criminology: Current Theoretical Debates, Buckingham, Open University Press. Weber, Μ. μτφρ, «Βασικές Έννοιες Κοινωνιολογίας», Αθήνα, Κένταυρος, Wykes M., (2001): Crime, News and Culture, Pluto Press. Yotopoylos Marangopoulos A. (1992): The Peculiarities of female criminality and their causes, London, Esperia. Ανδρίτσου κ.ά. (1988): «Ο Θεσμός της Φυλακής», ΕΚΚΕ, Αθήνα. Αρτινοπούλου Β. Μαγγανάς Α. (1996): «Θυματολογία και όψεις θυματοποίησης», Δασκαλάκη Κ. κ.ά. Επιμ. (2000): «Εγκληματίες και Θύματα στην Αυγή του 21 ου Αιώνα», ΕΚΚΕ, Αθήνα. Δασκαλάκης Η. κ.ά. (1983): «Η Απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα», ΕΚΚΕ Αθήνα. Δημάκη Ι. Θ. Παπαχρήστου: «Κοινωνικές Έρευνες με Στατιστικές Μεθόδους», Αθήνα, Σάκκουλας, Δημάκη Ι. Παπαχρίστου Θ. Κ. (1995): «Κοινωνικές έρευνες με στατιστικές μεθόδους», Σάκκουλας, Αθήνα. Ζαραφωνίτου Χρ. (1995): «Εμπειρική Εγκληματολογία», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Ζαραφωνίτου Χρ. (2002) : «Ο φόβος του εγκλήματος», Αθήνα, Σάκκουλας. Κάλλας Γ. (2000): «Η πληροφορική τεχνολογία στην κοινωνική έρευνα: το πρόβλημα των δεδομένων», ΕΚΚΕ ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα. Καφετζής Π. κ.α., (2007): «Πολιτική Κοινωνία Πολίτες Ανάλυση Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», Αθήνα, ΕΚΚΕ. 4

5 Κουκουτσάκη Α. Επιμ. (1999): «Εικόνες Εγκλήματος», Πλέθρον, Αθήνα. Κουράκης Ν. Επιμ. (1994, 2000): «Αντεγκληματική Πολιτική Ι και ΙΙ», Αθήνα, Σάκκουλας. Λαμπροπούλου Ε. (1997): «Η Κατασκευή της Κοινωνικής Πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Η Περίπτωση της Βίας και της Εγκληματικότητας», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Λαμπροπούλου Ε. (1999): «Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των Θεσμών της Ποινικής Δικαιοσύνης», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Λυδάκη Α.: «Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας», Αθήνα, Καστανιώτης, Μαγγανάς Α. (1999): «Θέματα Εγκληματολογικά και Ποινικού Δικαίου», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Τσίγκανου Ι. κ..α. (2004): «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας στο ελληνικό σχολείο», Φαρσεδάκης Ι. (1985): «Παραβατικότητα και Κοινωνικός Ελεγχος των Ανηλίκων», Χάιδου Α.(1996) : «Θετικιστική Εγκληματολογία: Αιτιολογικές Προσεγγίσεις του Εγκληματικού Φαινομένου», Ψυχοπαίδης Κ.: «Ο Max Weber και η κατασκευή των εννοιών στις κοινωνικές επιστήμες», Αθήνα, Κένταυρος,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean.gr ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Η μικρο-κοινωνιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας*

Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας* ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 87 Σχέσεις κοινού-αστυνομίας και αίσθημα ανασφάλειας* ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aντικείμενο μαθήματος

Aντικείμενο μαθήματος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνιολογίας Μάθημα: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Διδάσκων: Kαθηγητής Θανάσης Αλεξίου Aντικείμενο μαθήματος Tο μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» Κατεύθυνση: «Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο *

Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 1/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) 1 Ο φόβος του εγκλήµατος: Ένα ελληνικό παράδοξο * ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας, Τµήµατος Κοινωνιολογίας, Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής*

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής* ΥΠΑΡΧΟΥΝ GHETTOS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ; Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 15 Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής*

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo Αμαλία Φραγκίσκου Photo Νομικός - Επικοινωνιολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 117, τηλ. 210-7491625, e-mail afrangi@ekke.gr Σπουδές Τίτλοι Σπουδών Άλλες σπουδές Master

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα παρέχει στους φοιτητές-φοιτήτριες την απαραίτητη θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠOIOTIKH EPEYNA ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ: TO ENAΛΛAKTIKO EPΓAΛEIO ΠPOΣEΓΓIΣHΣ THΣ KOINHΣ ΓNΩMHΣ

ΠOIOTIKH EPEYNA ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ: TO ENAΛΛAKTIKO EPΓAΛEIO ΠPOΣEΓΓIΣHΣ THΣ KOINHΣ ΓNΩMHΣ 84 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠOIOTIKH EPEYNA ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ: TO ENAΛΛAKTIKO EPΓAΛEIO ΠPOΣEΓΓIΣHΣ THΣ KOINHΣ ΓNΩMHΣ Των: Γιάννη Κωνσταντινίδη, Λιάνας Μιχαηλίδου Συμπληρωματικές ή αντίπαλες μεθοδολογίες;

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση

Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 186-199, 2014 Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη: αναζητώντας τη σύνδεση Ολυμπία Αγαλιανού oagalianou@yahoo.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης στην έρευνα της ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων που ζουν στην κοινότητα

H χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης στην έρευνα της ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων που ζουν στην κοινότητα H χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης στην έρευνα της ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων που ζουν στην κοινότητα Εβίτα Ευαγγέλου Κοινωνική Λειτουργός PhD, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμος Γλυφάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Y Λ Ο Σ Κ Α Β Ο Y Ρ Α Σ

Π Α Y Λ Ο Σ Κ Α Β Ο Y Ρ Α Σ Π Α Y Λ Ο Σ Κ Α Β Ο Y Ρ Α Σ Η ΕΝΤΕΧΝΗ ΔYΤΙΚΗ ΜΟYΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ μια διεπιστημονική μελέτη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Α Θ Η Ν Α 2 0 1 5 Π Α Y Λ Ο Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2014 1 Επικοινωνία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

The profession of criminologist today: content, challenges, and prospects

The profession of criminologist today: content, challenges, and prospects ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ THE INTERNATIONAL INFORMATION AND LIBRARY REVIEW ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2010

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ THE INTERNATIONAL INFORMATION AND LIBRARY REVIEW ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2010 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα