Τράπεζες 19,0% Μέλη ΧΑ 1,5% Εισηγµένες 1,7% Οµάδα ιοίκησης 0,19% Λοιποί (ΕΤΕΣΕΠ κ.α.) 0,40%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τράπεζες 19,0% Μέλη ΧΑ 1,5% Εισηγµένες 1,7% Οµάδα ιοίκησης 0,19% Λοιποί (ΕΤΕΣΕΠ κ.α.) 0,40%"

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση IR Presentation 20 Φεβρουαρίου 2008 /νση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Επικοινωνίας & Σχέσεων µε Επενδυτές

2 Συνοπτικά Ο Όµιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική αγορά µετοχών, παραγώγων και οµολόγων Πλήρως καθετοποιηµένος Όµιλος: Συστήµατα διαπραγµάτευσης, εκκαθάρισης, διακανονισµού και καταχώρησης Πλήρως ιδιωτικοποιηµένος Όµιλος (Σεπ. 2003) Σηµαντική αύξηση στη συναλλακτική δραστηριότητα το 2006 & το 2007 ΕΧΑΕ εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Αυγ. 2000) Κεφαλαιοποίηση ~ 1,5 δις Κέρδη εκ. Σελίδα 2

3 Εταιρική οµή Εταιρικές λειτουργίες + Εκκαθάριση και διακανονισµός αγορών Αξιών και Παραγώγων 100% 99.9% Συναλλαγές αγορών Αξιών και Παραγώγων Μάρκετινγκ στην Βόρεια Ελλάδα Προώθηση αναδυόµενων κεφαλαιαγορών Σελίδα 3

4 Μετοχική σύνθεση Τράπεζες 19,0% Ιδιώτες επενδυτές 4,7% 11 Φεβ Αλλοδαποί επενδυτές 64,9% Θεσµικοί επενδυτές 7,8% Μέλη ΧΑ 1,5% Εισηγµένες 1,7% Οµάδα ιοίκησης 0,19% Μετοχική σύνθεση Λοιποί (ΕΤΕΣΕΠ κ.α.) 0,40% 63,0% 64,9% Συµµετοχή ξένων επενδυτών 18,3% 21,2% 25,1% 47,1% ΕΚ 2003 ΕΚ 2004 ΕΚ 2005 ΕΚ 2006 ΕΚ 2007 ΦΕΒ 2008 Η συµµετοχή των ξένων επενδυτών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο Σελίδα 4

5 Στοιχεία Αγοράς Αγορά Μετοχών (I) Τα ποσά είναι ποσοστά επί της κεφαλαιοποίησης. Τα στοιχεία περιόδου αφορούν το τέλος του έτους 55% 35% 23,9% Ξένοι Επενδυτές Εγχώριοι Ιδιώτες Επενδυτές 32,1% 28,7% 29,7% 31,3% 30,6% Ξένοι και Εγ χώ ριοι Ιδιώ τες Επενδυτές στο ΧΑ 36,5% 26,9% 40,3% 46,6% 24,5% 22,6% 51,8% 51,3% 19,4% 19,1% 15% Ιαν Συµµετοχή ξένων επενδυτών στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 & FTSE/ATHEX 40 65% 45% 28% 45% 37% 39% 42% 52% 60% 60% 60% 45% 30% 18% 20% 22% 31% 40% 48% 47% 25% Ιαν 15% Ιαν Σελίδα 5

6 Στοιχεία Αγοράς Αγορά Μετοχών (II) Μέση ηµερ. Αξία συναλλαγών ( εκ.) Αγορά Μετοχών - Μέσος Ηµερ. Τζίρος (εκατ. ) Περίοδος ο Τριµ ,9% 2ο Τριµ. #DIV/0! #DIV/0! ο Εξαµ ,8% Φεβ 3ο Τριµ. #DIV/0! #DIV/0! Εννιάµ ,0% 4ο Τριµ. #DIV/0! #DIV/0! 2ο Εξαµ. #DIV/0! #DIV/0! Έτος ,1% Τρέχον έτος έως 15/02/2008 Σελίδα 6

7 Στοιχεία Αγοράς Αγορά Παραγώγων ,1 Μέσος ηµερ. αριθµός συµβολαίων (χιλιάδες συµβόλαια) 21,3 20,8 21,6 28,7 34,8 42, Φεβ Περίοδος 1ο Τριµ. 2ο Τριµ. 1ο Εξαµ. 3ο Τριµ. Εννιάµ. 4ο Τριµ. 2ο Εξαµ. Έτος Τρέχον έτος έως Παράγωγα - Μέσος Ηµερήσιος Αριθµός Συµβολαίων ,7% #DIV/0! #DIV/0! ,3% #DIV/0! #DIV/0! ,6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ,3% 15/02/2008 Σελίδα 7

8 Περιφερειακή Συνεργασία Κοινή Πλατφόρµα ΧΑ-ΧΑΚ Συµφωνία συνεργασίας µε το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) (κοινή πλατφόρµα συναλλαγών & εκκαθάρισης) Μέλη εξ αποστάσεως (Remote Membership) Μια πύλη εισόδου για τους επενδυτές Μοντέλο για παρόµοιες συνεργασίες στη περιοχή 250K προµήθεια για την εγκατάσταση 250K ετήσια προµήθεια + διασυνοριακές συναλλαγές (50% - 50%) Η Κοινή Πλατφόρµα είναι σε λειτουργία από 30 Οκτωβρίου 2006 Σελίδα 8

9 Κοινή Πλατφόρµα ιασυνοριακές συναλλαγές ~14,4,4%* των συναλλαγών του ΧΑΚ από την Ελλάδα ~ 1,18% των συναλλαγών του ΧΑ από την Κύπρο Μέση ηµερ. Αξία συναλλαγών ( ): 466 εκ. * 21% συµπεριλαµβανοµένου του πακέτου της ΛΑΙΚΗΣ (388 εκ.) Μέση ηµερ. Αξία συναλλαγών ( ): 8,8 εκ. 2007: 15,5 εκ ( ): 17,6 εκ. Πριν τη Κοινή Πλατφόρµα: 2006 ( ): 8,8 εκ. 2005: 1,6 εκ. 26,6 εκ. συµπεριλαµβανοµένου του πακέτου της ΛΑΙΚΗΣ Σελίδα 9

10 Οργανική Ανάπτυξη Νέα Προϊόντα ETFs - Έναρξη Ιαν Εναλλακτική Αγορά Έναρξη Φεβ Νέες Υπηρεσίες (συναλλ.) Μέλη - XNet Αγορές - (i) Κοινή Πλατφόρµα (ii) Αγορά Παραγώγων Επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδοµές το εκ. Βελτίωση υφιστάµενων υπηρεσιών ανεισµός µετοχών Αγορά Παραγώγων Μετα-συναλλακτικές διαδικασίες Ανάπτυξη δικτύου Μέλη εξ αποστάσεως (Remote membership) Σελίδα 10

11 Ανάλυση εσόδων Ανάλυση εσόδων (ποσά σε χιλιάδες ) Έσοδα από % Μετοχές (Εκκαθάριση και διακ.) % Μετοχές ( ιαπραγµάτευση) % Εισηγµένες εταιρείες & νέες εισαγωγές % Συνδροµές και τερµατικά Μελών Λοιπές δραστηριότητες % Παράγωγα ( ιαπραγµάτευση) % Παράγωγα (Εκκαθάριση) % Data vendors % ιαχείριση Επικουρικού Κεφαλαίου Κοινή Πλατφόρµα ΧΑ-ΧΑΚ % Πληροφορική % Έργα Αιγύπτου - Xnet % Άνοιγµα νέων λογαριασµών ΣAT Kύκλος Εργασιών % µείον: Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς % Σύνολο λειτουργικών εσόδων % Σελίδα 11

12 Ανάλυση Εσόδων 2007 Παράγωγα (διαπραγµ.) 3,3% Άλλα έσοδα 5,5% Συνδροµές Μελών 5,6% 9,0 εκ. Data Vendors 2,4% Παράγωγα (εκκαθ.) 2,9% Επικουρικό 1,0% Κοινή Πλατφόρµα 0,8% Πληροφ. 0,7% Xnet - Αίγυπτος 0,7% Νέοι λογαρ. ΣΑΤ 0,3% Αγορά Αξιών (εκκαθ.) 36,6% 59,1 εκ. Εισηγµένες εταιρείες 18,8% 30,4 εκ. Αγορά Αξιών (διαπραγµ.) 21,5% 34,8 εκ. Σελίδα 12

13 Ανάλυση εξόδων Ανάλυση εξόδων (ποσά σε χιλιάδες ) % Αµοιβές και έξοδα προσωπικού % Λοιπά έξοδα % Επισκευές / συντηρήσεις / µηχ. υποστήριξη % Αµοιβές και έξοδα τρίτων % Φόροι - ΦΠΑ % Τηλέφωνα % Ενοίκια % Ασφάλιστρα εγ καταστάσεων / εξοπλισµού % Έξοδα συµβούλων στρατηγ ικού σχεδιασµού % Έξοδα µάρκετινγκ και διαφήµισης % Έξοδα έργου Αιγύπτου % Σύνολο επαναλαµβανόµενων εξόδων % Αναβάθµιση εξοπλισµού/ µετεγ κατάσταση Οικονοµική ενίσχυση πυρόπληκτων Σύνολο κόστους εργασιών και δαπανών % Σελίδα 13

14 Ανάλυση εξόδων 2007 Φόροι-ΦΠΑ 4,6% Ασφάλιστρα 1,8% Μάρκετινγκ 2,3% Τηλέφωνα 3,4% Ενοίκια 1,7% Αίγυπτος 1,3% Σύµβουλος 1,0% Αµοιβές & έξοδα τρίτων 7,0% 2,0 εκ. Επισκευές κ.α. 8,7% 2,5 εκ. Άλλα έξοδα 14,4% 4,2 εκ. Έξοδα προσωπικού 53,8% 15,5 εκ. Σελίδα 14

15 Εντυπωσιακή µείωση κόστους και η µείωση συνεχίζεται Το λειτουργικό κόστος υπολογίζεται βάσει ΠΧΠ. εν περιλαµβάνει τον Πόρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποσβέσεις Λειτουργικό Κόστος 35 33,8 28,1 27,3 28,8 εκ Μείωση λειτουργικού κόστους 40% τη περίοδο Το 2007 δεν περιλαµβάνει έκτακτα έξοδα ύψους 5, 5,8 εκ. (Αναβάθµιση εξοπλισµού λόγω µετακόµισης στα νέα γραφεία 4,8 & δωρεάς στους πυρόπληκτους - 1,0) Σελίδα 15

16 Προσωπικό Οµίλου % Προσωπικό Οµίλου % % Φεβ 2008 Α' τριµ (Εκτίµηση) Τα έξοδα προσωπικού είναι ~54% των λειτουργικών εξόδων Μείωση προσωπικού ~47% τη περίοδο Σελίδα 16

17 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων (συνοπτικά, ποσά σε '000) % Σύνολο εσόδων µείον: Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύνολο λειτουργικών εσόδων % % % Σύνολο κόστους εργ ασιών και δαπανών Μη λειτουργ ικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσµα προ αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις Λειτουργικό αποτέλεσµα (EBIT) Αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων % % % % % % Κέρδη π.φ. και δικ. µειοψηφίας Φόρος εισοδήµατος % Κέρδη µετά φόρων % Σελίδα 17

18 Βασικά Οικ. Στοιχεία - Έσοδα Έσοδα ( εκ.) ,5 118, ,9 73,8 +60% +37% Σελίδα 18

19 Βασικά Οικ. Στοιχεία EBITDA & EBIT ,1 EBITDA ( ml.) 41,6 83,9 +42% 118, ,0 EBIT ( ml.) 38,6 81,7 +43% 116, Σελίδα 19

20 Βασικά Οικ. Στοιχεία Έσοδα & Έξοδα ανά εργαζόµενο Στοιχεία : ΕΛΠ; Στοιχεία : ΠΧΠ Μέσος αριθµός εργαζοµένων ανά έτος / περίοδο Χιλιάδες Έσοδα και λειτουργικά έξοδα ανά εργαζόµενο Έσοδα ανά εργαζόµενο Λειτουργικά έξοδα ανά εργαζόµενο 332,2 495, ,6 85,9 184,1 124,5 138,6 86,7 77,0 70,0 76,8 88, Σελίδα 20

21 Περιθώρια Ο περιορισµός του κόστους αυξάνει τα περιθώρια Τα περιθώρια υπολογίζονται βάσει ΕΛΠ ( ) και βάσει ΠΧΠ ( ) 180 Έσοδα 161,5 140 Συνολικό κόστος 118,3 εκ ,5 64,3 60,9 50,7 44,9 73,8 33,8 28,1 27,3 34, % Περιθώρια EBITDA 70,9% 73,6% 80% Περιθώρια EBIT 69,1% 72,4% 40% 29,1% 47,1% 40,0% 56,3% 40% 31,2% 32,9% 52,3% 1,5% 0% % Σελίδα 21

22 Ισολογισµός ( ΛΠ; εκ.) Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό εκ των οποίων διαθέσιµα Άλλα στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Ιδίων Κεφ. & Υποχρ Σελίδα 22

23 Στοιχεία µετοχής ΕΧΑΕ Στοιχεία / Πηγή: ΧΑ / Ρευστότητα και κυκλ. ταχύτητα για το 2008 σε ετήσια βάση Μέσος ήµερ. όγκος µετοχής ΕΧΑΕ ('000 µτχ) Τιµή µετοχής: 21, 1,00 Αριθµός µετοχών: 70,49 εκ. Κεφαλαιοποίηση: εκ. Ελεύθερη διασπορά: >80% Αγορά Μεγάλης Κεφ. (από ) είκτης MSCI Greece (από ) Κυκλ. Ταχύτητα : 2005: 76% (Κυκλ. Ταχύτητα = 2006: 109% αξία συναλλαγών 2007: 90% κεφαλαιοποίηση) 2008: 142% Ρευστότητα : 2005: 89% (Ρευστότητα = 2006: 117% µτχ που συναλλάσσονται 2007: 108% αριθµό µετοχών) 2008: 137% είκτης FTSE/ΑΤΗΕΧ 40 Index Σελίδα 23

24 Μετρητά 360 Αξιόγραφα Μετρητά εκ εκ εκ εκ εκ 31 Σελίδα 24

25 Πληρωµές στους Μετόχους 1,00 Μέρισµα ανά 0,50 µετοχή (έτος 0,50 0,20 0,25 πληρωµής) +50% 0,00 0, (προτειν.) Στόχος για payout ratio: 60% ( εκ., έτοςπληρωµής) (προτειν.) Μέρισµα Επιστροφή κεφαλαίου Αγορά ιδίων µετοχών Η πολιτική της επιστροφής της υπερβάλλουσας ρευστότητας στους µετόχους θα συνεχιστεί Σελίδα 25

26 Απόδοση µετοχής το 2007 HELEX price vs. main ATHEX indices relative performance ATHEX General Index FTSE/ATHEX 20 FTSE/ATHEX 40 HELEX /1/ /2/2007 5/4/ /05/ /7/ /08/ /10/ /11/2007 Σελίδα 26

27 Απόδοση µετοχής υπό την παρούσα διοίκηση 850 HELEX price vs. main ATHEX indices relative performance ATHEX General Index FTSE/ATHEX 20 FTSE/ATHEX 40 HELEX /10/2004 2/3/ /7/ /11/ /3/ /8/ /12/2006 2/5/2007 7/9/2007 Σελίδα 27

28 Απόδοση µετοχής Από την εισαγωγή στο ΧΑ Υπό την παρούσα διοίκηση 22/8/2000 ** % από 31/12/ /10/ /12/ /8/2000 ** % από 25/10/2004* Γενικός είκτης ΧΑ 3.758, ,16 38,7% 2.434, ,16 114,1% FTSE/ ATHEX , ,70 42,3% 1.334, ,70 106,5% FTSE/ ATHEX , ,65 63,1% 2.015, ,65 216,0% FTSE/ ATHEX , ,28 6,2% 442, ,28 140,0% Τιµή ΕΧΑΕ * 10,84 24,00 121,4% 3,06 24,00 684,3% * Η τιµή της ΕΧΑΕ έχει προσαρµοστεί ως προς τις επιστροφές κεφαλαίου (2005: 2,05; 2006: 1,25, 2007: 0,50 ανά µετοχή) ** Εισαγωγή ΕΧΑΕ στο ΧΑ. FTSE/ ATHEX 20 & FTSE/ ATHEX 40 από 3/1/2001, FTSE/ ATHEX 80 από 31/5/2001 Ηµεροµηνία εγκατάστασης παρούσας διοίκησης Σελίδα 28

29 Σελίδα 29 Παράρτηµα

30 Στοιχεία Αγοράς Εισροές Κεφαλαίων Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Καθαρές εισροές κεφαλαίων στο ΧΑ από ξένους επενδυτές ( εκ., Αγορές µείον Πωλήσεις, Πηγή: ΕΧΑΕ) Α' τριµ Β' τριµ Γ' τριµ ' τριµ Α' τριµ Β' τριµ Γ' τριµ ' τριµ Α' τριµ Β' τριµ Γ' τριµ ' τριµ Ιαν Καθαρές εισροές κεφαλαίων: 2005: ~ 5,2 δις 2006: ~ 5,5 δις 2007: ~ 5,1 δις Σελίδα 30

31 Στοιχεία αγοράς Στοιχεία Αγοράς Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. Οικονοµικά στοιχεία xxx Κεφαλαιοποίηση Αγοράς Μετοχών ΧΑ δις Κεφ αλαιοποίηση ΧΑ ( δις) 31/12/ ,0 31/12/ ,8-32,2% 31/12/ ,6 28,6% 31/12/ ,2 9,0% 31/12/ ,9 33,3% 31/12/ ,9 28,5% 31/12/ ,5 23,8% 15/2/ ,3-18,5% /1/2005 7/4/ /7/ /10/ /1/ /4/ /7/ /10/ /1/ /04/ /07/ /10/ /01/2008 Σελίδα 31

32 Σελίδα 32 Euronext London Stock Exchange Deutsche Börse Spanish Exchanges (BME) SWX Swiss Exchange OMX Nordic Exchange Borsa Italiana Oslo Børs Athens Athens Exchange Wiener Börse Warsaw Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange Irish Stock Exchange Prague Stock Exchange Budapest Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Cyprus Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Bratislava Stock Exchange Malta Stock Exchange Κεφαλαιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων ( δις) Στοιχεία εκ / Πηγή FESE Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Σύγκριση Ευρωπαϊκών Αγορών (I)

33 Σελίδα 33 Spanish Exchanges (BME) London Stock Exchange Euronext Deutsche Börse OMX Nordic Exchange Warsaw Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange SWX Swiss Exchange Borsa Italiana Athens Athens Exchange Luxembourg Stock Exchange Oslo Børs Bratislava Stock Exchange Cyprus Stock Exchange Wiener Börse Ljubljana Stock Exchange Irish Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Budapest Stock Exchange Prague Stock Exchange Malta Stock Exchange Αριθµός Εισηγµένων Εταιρειών Στοιχεία εκ / Πηγή FESE Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Σύγκριση Ευρωπαϊκών Αγορών(II)

34 Σελίδα 34 London Stock Exchange Euronext Deutsche Börse Spanish Exchanges (BME) Borsa Italiana OMX Nordic Exchange Virt-X Oslo Børs SWX Swiss Exchange Athens Athens Exchange Irish Stock Exchange Wiener Börse Warsaw Stock Exchange Prague Stock Exchange Budapest Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Cyprus Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange Malta Stock Exchange Bratislava Stock Exchange Αξία Συναλλαγών Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων ( εκ. / ηµέρα) Στοιχεία εκ / Πηγή FESE Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Σύγκριση Ευρωπαϊκών Αγορών (III)

35 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα ΧΑ Στοιχεία αγοράς 100% Οικονοµικά στοιχεία Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Αξία συναλλαγών Κεφαλοποίηση στο τέλος του έτους) xxx Πηγή: ΕΧΑΕ 75% 62% 50% 25% 0% Σελίδα 35

36 Σύγκριση Ευρωπαϊκών Αγορών (IV) Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Στοιχεία εκ / Πηγή: FESE, ΧΑ 300% Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων (Αξία συναλλαγών αγοράς µετοχών Κεφαλαιοποίηση) 250% 200% 150% 100% 62% 50% 0% London Stock Exchange Borsa Italiana Deutsche Börse Spanish Exchanges (BME) Oslo Børs OMX Nordic Exchange Euronext Budapest Stock Exchange Irish Stock Exchange Prague Stock Exchange Athens Exchange Wiener Börse Warsaw Stock Exchange Bulgarian Stock Exchange Cyprus Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange SWX Swiss Exchange Σελίδα 36

37 Σύγκριση Ευρωπαϊκών Αγορών (V) Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx ΑΕΠ 2006, Κεφ. εκ / Πηγή FESE - eurostat Κεφαλαιοποίηση / ΑΕΠ Ευρω παϊκώ ν Αγορώ ν 350% 300% 250% 200% 150% 100% 81% 50% 0% SWX Swiss Exchange Luxembourg Stock Exchange OMX London Stock Exchange Spanish Exchanges (BME) Euronext Cyprus Stock Exchange Athens Exchange Oslo Børs Irish Stock Exchange Malta Stock Exchange Wiener Börse Deutsche Börse Borsa Italiana Warsaw Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange Budapest Stock Exchange Σελίδα 37

38 Σελίδα 38 SWX Swiss Exchange Euronext Paris OMX Nordic Exchange Stockholm Deutsche Börse London Stock Exchange Athens Exchange Athens Exchange Euronext Amsterdam Warsaw Stock Exchange Wiener Börse Oslo Børs Euronext Brussels OMX Nordic Exchange Copenhagen Virt-X Borsa Italiana Irish Stock Exchange Spanish Exchanges (BME) Bucharest Stock Exchange OMX Nordic Exchange Helsinki Cyprus Stock Exchange Euronext Lisbon OMX Vilnius Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange OMX Riga Stock Exchange OMX Tallinn Stock Exchange Ljubljana Stock Exchange OMX Nordic Exchange Iceland Bulgarian Stock Exchange Prague Stock Exchange Bratislava Stock Exchange Budapest Stock Exchange Malta Stock Exchange 0 25 % µτχ µε το µεγαλύτερο τζίρο, ως % του συνολικού τζίρου Στοιχεία εκ / Πηγή FESE Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Ποιότητας Αγοράς

39 Έσοδα Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Έσοδα (χιλιάδες ) Έσοδα από % Αγορά Αξιώ ν (εκκαθάριση) % Αγορά Αξιώ ν (διαπραγµάτευση) % Εισηγµένες εταιρίες & νέες εισαγ % Λοιπές δραστηριότητες % Παράγω γα (διαπραγµάτευση) % Παράγω γα (εκκαθάριση) % Data vendors % Κοινή Πλατφόρµα ΧΑ-ΧΑΚ Πληροφορική % Έργο Αιγύπτου % Επικουρικό Κεφάλαιο Σύνολο Εσόδω ν % Πόρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς % Σύνολο λειτ. εσόδω ν % Σελίδα 39

40 Έξοδα Στοιχεία αγοράς Οικονοµικά στοιχεία xxx Έξοδα (χιλιάδες ) % Αµοιβές & έξοδα προσωπικού % Λοιπά έξοδα % Επισκευές / συντηρήσεις % Αµοιβές & έξοδα τρίτω ν % Φ όροι - ΦΠΑ % Τηλεφωνικά έξοδα % Έξοδα µάρκετινγκ & διαφήµισης % Ασφάλιστρα εγκαταστάσεων / εξοπλ % Ενοίκια % Έξοδα έργου Αιγύπτου % Σύνολο λειτουργικώ ν εξόδω ν % Σύµβουλος (McKinsey) Σύνολο εξόδω ν % Σελίδα 40

41 Χρήσιµοι σύνδεσµοι Τιµολογιακή πολιτική Οµίλου ΕΧΑΕ Αγορά Αξιών: Resolution No 32 %20ATHEX_BoD_Resolution_no_6_EN.pdf Αγορά Παραγώγων: Resolution No 2 Μετα-συναλλακτικές δραστηριότητες: Post-trading services summary fee table (Από την Ενότητα «Κώδικας εοντολογίας» (Code of Conduct section)) Federation of European Securities Exchanges Η ιστοσελίδα περιέχει χρήσιµα στατιστικά για τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια, µε µηνιαία ενηµέρωση (στα Αγγλικά). Εποπτική Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σελίδα 41

42 Επικοινωνία Συµεών Σπύρου, /ντης, /νση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Επικ. & Σχέσεων µε Επενδυτές Στέλιος Κωνσταντίνου, Προϊστάµενος, Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές & Στρατηγικού Σχεδιασµού Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα Τηλ: Fax: Reuters: EXCr.AT Bloomberg: EXAE GA ISIN: GRS ΟΑΣΗΣ: ΕΧΑΕ Disclaimer This presentation was prepared by Hellenic Exchanges S.A. for informational purposes. Information contained herein has been obtained from company and external sources believed to be reliable, but not guaranteed as to its accuracy or completeness. Past performance is no guarantee of future results. This presentation is for informational purposes and is not to be construed as an offer to sell or a solicitation to buy shares of HELEX. Σελίδα 42

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ιστορικό Σηµαντικοί Σταθµοί Ο Στόλος Η ιοίκηση Οργανωτική οµή Μετοχή και Συµµετοχές Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines Πορεία Οµίλου Κύριες Αγορές 27 ροµολόγια Στόλου Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ : Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. Πληροφορίες: Μ. Κανά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2012-31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λ. Αθηνών 110 Τ.Κ. :10442 Τηλ.: 2103366800

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007

Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών. Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 Παρουσίαση Ομίλου Ενημέρωση Αναλυτών και Επενδυτών Γλυφάδα, Απρίλιος 2007 1 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της F.G. EUROPE A.E. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 Αξίες - Όραμα - Στόχος Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο και στη φιλοσοφία μας υιοθετούμε πλήρως το γνωμικό του Σωκράτη: «... τι δ'

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Επενδυτικό & Χρηµατιστηριακό Συνέδριο

8 ο Πανελλήνιο Επενδυτικό & Χρηµατιστηριακό Συνέδριο 8 ο Πανελλήνιο Επενδυτικό & Χρηµατιστηριακό Συνέδριο Παρουσίαση του Οµίλου ΕΧΑΕ Νίκος Κωνσταντόπουλος Γενικός ιευθυντής Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι καληµέρα σας. Είναι τιµή για µένα σήµερα, να βρίσκοµαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005

Παρουσίαση Οµίλου στην. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 13 Απριλίου 2005 Παρουσίαση Οµίλου στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 13 Απριλίου 2005 1 Περιεχόµενα Η F.G. Europe µε µια µατιά Ιστορική αναδροµή ραστηριότητες, θέση στην αγορά & στρατηγική ανάπτυξης CAPEX και W/C Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού

3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

F Face-to-face payment Face value Factoring Fair Value Accounting, FVA

F Face-to-face payment Face value Factoring Fair Value Accounting, FVA F Face-to-face payment = μία πληρωμή που εκτελείται με την ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στην ίδια φυσική τοποθεσία. Face value = ονομαστική αξία ή αξία στο άρτιο. Το ποσό που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ 7360 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 Α. Τ. Ε. Ι ΣΕΡΡΩΝ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α.

Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004. Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. Παρουσίαση Οµίλου Φειδάκη Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χ.Α. 1 Μια επιτυχηµένη πορεία Η F.G. Europe Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958. Είναι εισηγµένη από το 1968. Έχει έδρα την Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα