Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας

2 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του κεφαλαίου Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος κεφαλαίου θα πρέπει: 1. Να αναγνωρίζετε τους 6 κύριους τύπους ΠΣ που υπάρχουν στους οργανισµούς. 2. Να είστε ικανοί να αναλύσετε το ρόλο κάθε τύπου ΠΣ. 3. Να µπορείτε να περιγράψετε τον τύπο καθενός ΠΣ που υποστηρίζει µια κύρια λειτουργία ενός οργανισµού. 4. Να µπορείτε να παρουσιάσετε και να χρησιµοποιήσετε το µοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάµεων. 5. Να µπορείτε να παρουσιάσετε το µοντέλο της αλυσίδας της αξίας και να το χρησιµοποιήσετε για τον εντοπισµό ευκαιριών για την ανάπτυξη ΠΣ. 6. Να εξηγήσετε την δυσκολία διατήρησης των ΠΣ που λειτουργούν σε στρατηγικό επίπεδο. 7. Να µπορείτε να περιγράψετε πως ένας οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα ΠΣ προκειµένου να βελτιώσει την λειτουργία του, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει. 2

3 2.α. Τύποι ΠΣ σε ένα οργανισµό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑ Α ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ 1 ης ΓΡΑΜΜΗΣ 3

4 2.β. Τύποι ΠΣ σε ένα οργανισµό Συστήµατα υποστήριξης διοίκησης (ESS) Συστήµατα πληροφοριών διοίκησης (ΜΙS) Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) Συστήµατα γνώσης (ΚWS) Συστήµατα γραφείου (DTS) Συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (TPS) Συστήµατα στρατηγικού επιπέδου Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων 5-ετίας ιαχείριση πωλήσεων Λειτουργικό πρόγραµµα 5-ετίας Έλεγχος αποθεµάτων Πρόβλεψη προϋπολογισµών 5-ετίας Συστήµατα διοικητικού επιπέδου Ανάλυση περιοχών Σταθµός εργασίας... Επεξεργασία κειµένου Ετήσιος προϋπολογισµός Προγραµµατισµός παραγωγής Σταθµός εργασίας... Ανάλυση κόστους Συστήµατα επιπέδου γνώσης Χρήση λογιστικών φύλλων Σταθµός εργασίας... Συστήµατα λειτουργικού επιπέδου Παρακολούθηση πελατολογίου Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Προγραµµατισµός ηµέρας Παραγωγή Πρόβλεψη Κερδών Ανάλυση επενδύσεων Ανάλυση τιµολόγησης Σταθµός εργασίας... Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού Μετακίνηση προσωπικού Ανάλυση κόστους συµβολαίων Σταθµός εργασίας... Χρήση... Χρήση... Χρήση... Ταµειακή διαχείριση ηµέρας Χρηµατοοικονοµικά Μισθοδοσία Λογιστήριο Αρχείο προσωπικού Ανθρώπινοι Πόροι Βλέπε Laudon & Laudon σελ

5 2.β. Τύποι ΠΣ σε ένα οργανισµό ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESS DSS MIS KWS DTS ΕΙΣΟ ΟΣ Συγκεντρωτικά δεδοµένα από εσωτερικά ή εξωτερικά συστήµατα. εδοµένα για ανάλυση και εισαγωγή σε συγκεκριµένα µοντέλα αποφάσεων. εδοµένα συναλλαγών, δεδοµένα µεγάλου όγκου, πρωτογενή δεδοµένα. Προσαρµογή δεδοµένων σε πρότυπα, βάσεις γνώσεις. Έγγραφα, χρονοδιαγράµµατα, κλπ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Γραφικές απεικονίσεις, προσοµοιώσεις, µοντελοποιήσεις αλληλεπιδράσεων. Προσοµοιώσεις, µοντελοποιήσεις αλληλεπιδράσεων. Απλά µοντέλα, αναλύσεις κατώτερου επιπέδου. Κατασκευή µοντέλων, προσοµοιώσεις. ιαχείριση εγγράφων, χρονοπρογραµµατισµός εργασιών, κλπ. ΕΞΟ ΟΣ Προβλέψεις τάσεων, εκτιµήσεις υποθέσεων εργασίας, κλπ. Εξειδικευµένες αναφορές, αναλύσεις σεναρίων αποφάσεων, κλπ. Συνοπτικές αναφορές, αναφορές αποκλίσεων από νόρµες, κλπ. Αποτελέσµατα µοντελοποιήσεων, γραφικά, κλπ. Έγγραφα, εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές, κλπ. ΧΡΗΣΤΕΣ Ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Σύµβουλοι ανωτάτων στελεχών, διευθυντές τοµέων, εξειδικευµένο προσωπικό. Μεσαία στελέχη, ειδικευµένοι εργαζόµενοι. Εξειδικευµένο προσωπικό, τεχνικά στελέχη και εργαζόµενοι. Υπάλληλοι γραφείου. TPS Λεπτοµερή δεδοµένα συναλλαγής Ταξινόµηση, κατάταξη, συγχώνευση, ενηµέρωση, κλπ. Αναλυτικές αναφορές, καταστάσεις, κλπ. Προϊστάµενοι, υπάλληλοι γραφείου. Βλέπε Laudon & Laudon σελ

6 3. Παραδείγµατα των πληροφοριακού συστήµατος ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESS DSS MIS KWS DTS TPS ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύστηµακαθορισµού 5-ετους πλάνου λειτουργίας. Σύστηµα αξιολόγησης των ανταγωνιστών σε 2-ετη βάση. Σύστηµα κοστολογικής ανάλυσης συµβολαίων προσωπικού. Σύστηµααξιολόγησηςαπόδοσηςυποκαταστηµάτων αλυσίδας Σύστηµακαθορισµού του ετήσιου προϋπολογισµού. Σύστηµα παρακολούθησης των πωλήσεων. Σύστηµα υποστήριξης τεχνικού υπαλλήλου (π.χ. στατικοί υπολογισµοί). Σύστηµα επιτραπέζιας τυπογραφίας (DTP). Σύστηµα οργάνωσης της παραγγελιοληψίας. Σύστηµα κοστολόγησης. Σύστηµα ελέγχου ποιότητας παραγωγής. Σύστηµα µηνιαίας µισθοδοσίας και πληρωµών Σύστηµα παρακολούθησης ηµερησίων εσόδων λιανοπωλικής επιχείρησης. Βλέπε Laudon & Laudon σελ

7 4. Σχέσεις µεταξύ των διαφόρων ΠΣ ΠΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι διάφοροι τύποι ΠΣ ενός οργανισµού παρουσιάζουν σηµαντικές αλληλοεξαρτήσεις µεταξύ τους. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµεείναιότιτα συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών (TPS), αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης των υπολοίπων συστηµάτων. Ενώ τα συστήµατα υποστήριξης της διοίκησης (ESS), αποτελούν την τελική κατάληξη της πληροφόρησης που έχει συγκεντρωθεί από τα διάφορα ΠΣ ενός οργανισµού. MIS KWS DTS ESS DSS TPS Βλέπε Laudon & Laudon σελ

8 5. Σχέσεις µεταξύ τριών TPS και ενός MIS Η ΣΧΕΣΗ TPS KAI MIS Στο παράδειγµαπου παρουσιάζεται 3 TPS εφοδιάζουν µετην απαιτούµενη πληροφόρηση ένα MIS, προκειµένου να δηµιουργήσει τις αναφορές αυτές µετην βοήθεια των οποίων τα στελέχη που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα θα υλοποιήσουν τις λειτουργίες των πωλήσεων και του µάρκετινγκ. ORDER FILE TPS Order Processing System Materials Resource Planning System PRODUCTION MASTER FILE General Ledger System ACCOUNTING FILES SALES DATA UNIT PRODUCT COST PRODUCT CHANGE DATA EXPENSE DATA MIS FILES MIS MIS REPORTS MANAGERS Βλέπε Laudon & Laudon σελ

9 6. Το µοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάµεων ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ Το µοντέλο παρουσιάστηκε από τον Porter (1980), και παρουσιάζει συνοπτικά τους κινδύνους που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση. ΝΕΟ-ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης µεβάσητο ανωτέρω µοντέλο ονοµάζουµε την ενίσχυση της ικανότητας µιας επιχείρησης να αντιµετωπίζει τις ανωτέρω απειλές. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Βλέπε Laudon & Laudon σελ

10 6. Το µοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάµεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΝΩΝ ΕΣΜΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύστηµα παραγγελιών φαρµακευτικού υλικού για αποθήκη χωρίς απόθεµα της Baxter. Σύστηµα κράτησης θέσεων και αγοράς εισιτηρίου της Easy Jet. ΝΕΟ-ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TαΑΤΜτηςCitibank (διαφοροποίηση υπηρεσίας). Το σύστηµαπωλήσεωνκατά παραγγελία της Dell (διαφοροποίηση υπηρεσίας). ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΝΩΝ ΕΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύστηµα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων της American Airlines. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Εντοπισµός των «πακέτων αγοράς» πελατών µέσω εργαλείων data mining και διαµόρφωση κατάλληλων προσφορών (διαφοροποίηση υπηρεσίας). Βλέπε Laudon & Laudon σελ

11 7. Μοντέλο της Αλυσίδας αξίας ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΑΞΙΑΣ Προκειµένου να εφαρµόσουµε το µοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάµεων κατά την χάραξη στρατηγικής σε µια επιχείρηση, είναι χρήσιµο να εντοπίσουµε µέσω του µοντέλου της αλυσίδας αξίας τις επιχειρηµατικές λειτουργίες που θα µπορούσαν να υποστηριχτούν µε ΠΣ. Στη συνέχεια µε βάσητην λειτουργία που θα επιλεγεί να καθορίσουµε την ανταγωνιστική δύναµη πουθαεπιδιώξουµε να αντιµετωπίσουµε. Θα µπορούσαµε φυσικά να ενεργήσουµε και αντίστροφα στην περίπτωση που µια στρατηγική ανταγωνισµού µας υποδεικνύει λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίξουµε. ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λογιστήριο, πάγια, διαχείριση υποδοµών (π.χ. στόλος οχηµάτων), κλπ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Μισθοδοσία, σύστηµα ανταµοιβών, εκπαίδευση-κατάρτιση προσωπικού, παρακολούθηση παρουσιών-αδειών, κλπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρικής διαχείριση γνώσης, κλπ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αγορές πρώτων υλών και υπηρεσιών, κλπ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟ- ΜΕΝΩΝ Αγορά και αποθήκευση πρώτων υλών, διανοµή πρώτων υλών, προγραµµατισµός νέων αγορών, κλπ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρικής διαχείριση γνώσης, κλπ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑ Ο- ΣΕΩΝ Αποστολή και παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε χονδρεµπόρους, λιανέ- µπορους, τελικούς καταναλωτές, κλπ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Σχεδιασµός και ανάπτυξη πλάνων µάρκετινγκ, προώθηση, διαφήµιση, προσωπική πώληση, κλπ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Επαφή και επικοινωνία µε τον πελάτη, καλλιέργεια πιστότητας για τους υπάρχοντες πελάτες, κλπ. Βλέπε Laudon & Laudon σελ

12 v. Απορίες - Ερωτήσεις ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:?????? 12

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 16 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 1. Εξηγήσετε την έννοια της Διοίκησης Λειτουργιών. 2. Περιγράψετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα