ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 13 ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Ειδικά καινοτοµικά πρόσµικτα κονιαµάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισήγηση που ακολουθεί θα παρουσιάσει εξειδικευµένα, ειδικά καινοτοµικά, πρόσµικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων του σκυροδέµατος και των κονιαµάτων γενικά, προς τον σκοπό διάχυσης της γνώσης των ιδιοτήτων, δυνατοτήτων και διασφάλισης της ορθής χρησιµοποίησης, ως και του συστηµατικού και ορθολογικού τρόπου εφαρµογής τους, µε αποτέλεσµα τον ορθό και αποτελεσµατικό έλεγχο της αγοράς, αλλά και την πλήρη εκµετάλλευση του προϊόντος προς απόληψη των µεγίστων δυνατών πλεονεκτηµάτων και αποτελεσµάτων, την ταχεία και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των αναγκών και επίλυση των προβληµάτων των καταναλωτών µε τον οικονοµικότερο τρόπο. Αναφερόµαστε σε τρεις ενότητες που καλύπτουν την εξελικτική πορεία. του οικοδοµικού latex ως πρόσµικτο από την δεκαετία 1960 που το παρουσίασε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ µέχρι σήµερα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H NEOTEX A.E.B.E., ως τεχνική και εµπορική εταιρεία, δεν έχει ποτέ χρηµατοδοτηθεί, ούτε επιδοτηθεί για θεωρητική και επιστηµονικά πρωτότυπη εργασία για τους φορείς της έρευνας, όµως από την ίδρυσή της, το 1959, εφαρµόζει µε το τεχνικό της τµήµα εφαρµοσµένη βιοµηχανική έρευνα, τόσο η ίδια, όσο και οι συνεργάτες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, κατά την παραγωγή, διάθεση και εφαρµογή στον τόπο του έργου προϊόντων καινοτοµικών και αξιόπιστων, αυστηρών προδιαγραφών και δελτίων δεδοµένων ασφαλείας, ανταποκρινόµενη πλήρως στον στόχο του Συνεδρίου όπως αυτός καταχωρείται στην σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ, (αριθµός Ενηµ. ελτίου 2436/ ), και αναφέρεται στην περίληψη που προηγήθηκε.

2 Σελίδα 2 από 13 Κατόπιν τούτου ο σκοπός αυτής της παρουσίασης δεν είναι ούτε ανακοίνωση ερευνητικής, ή επιστηµονικής εργασίας, ούτε η απλή παράθεση των ιδιοτήτων και των πεδίων εφαρµογής εµπορικών προϊόντων της εταιρείας µας για λόγους διαφήµισης. Άλλωστε η µοναδική διαφήµιση της πρωτοπόρου στον τοµέα της Εταιρείας µας που έχει υιοθετήσει και εφαρµόζεται εδώ και 49 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας είναι η διαφήµιση στόµα µε στόµα, που διεξάγεται, από µόνη της, από τους εφαρµοστές και χρήστες των προϊόντων µας. Σηµειώνουµε επίσης ότι το αντικείµενο της παρουσίασης τεκµηριώνεται επαρκώς, κατά την εκτίµησή µας, διότι τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά και οι µετρήσεις-δοκιµές, τόσο οι επαναλαµβανόµενες κατά την παραγωγική διαδικασία, όσο και οι πρόσφατες δοκιµές που έγιναν προκειµένου να πιστοποιηθούν τα συγκεκριµένα προϊόντα, πραγµατοποιήθηκάν στο εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ ΑΕ το οποίο είναι διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε., (ΕΣΥ ), (Ενηµέρωση , αριθµός πιστοποιητικού διαπίστευσης 36/ , σελ. 6 από 13), σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ, της Ε.Ε, των οποίων γίνεται λεπτοµερής αναφορά, και η καταχώρηση τους προηγείται των χαρακτηριστικών και αποτελεσµάτων των δοκιµών, καλυπτόµενης έτσι και της προέλευσης των µετρήσεων, αφού προέρχονται από περιοδικούς ελέγχους παραγωγής σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και το διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο ΕΚΕΠΥ ΑΕ. εν αναφέρονται, ούτε καταχωρούνται σε κάθε ενότητα αναλυτικοί συγκριτικοί πίνακες των ιδιοτήτων των κονιαµάτων, µε ή χωρίς βελτιωτικά, διότι οι δοκιµές έγιναν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ της Ε.Ε, στις εκθέσεις δοκιµών των οποίων τα αποτελέσµατα των µετρήσεων συγκρίνονται µε καθορισµένα όρια τιµών που προβλέπονται και προσδιορίζονται από τα ίδια τα πρότυπα στους λεπτοµερείς πίνακες τούτων, οπότε συγχρόνως µε την πιστοποίηση προκύπτει και το µέγεθος υπέρβασης του πρότυπου ορίου καιι αξιολογείται ανάλογα το προϊόν. Επίσης δεν αναφέρονται, οι εµπορικές ονοµασίες των προϊόντων για προφανείς λόγους. Οι δύο πρώτες ενότητες αφορούν προϊόντα Αγγλικής τεχνολογίας, η δε τρίτη ενότητα παρουσιάζει ένα σύγχρονο στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών, προϊόν εφαρµοσµένης έρευνας του τεχνικού τµήµατος της εταιρείας µε βάση το τροποποιηµένο πρόσµικτο της δεύτερης ενότητας. ΠΡΩΤΗ ENOTHTA Αφορά ένα σύνθετο συµπολυµερές latex από αµιγώς καθαρές ρητίνες που προορίζονται για την βελτίωση των ιδιοτήτων σε συνθέσεις τσιµέντου και κονιαµάτων, εξαιρετικής συµβατότητας µε τα ελληνικά τσιµέντα και αδρανή υλικά, µε θητεία επιτυχή 41 ετών στην Ελληνική αγορά, προϊόν

3 Σελίδα 3 από 13 εµπεριστατωµένης και συνεχούς έρευνας, τόσο από τους παραγωγούς, όσο και από την εταιρεία µας, η οποία έρευνα συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Ως σύνθετο latex, το πρόσµικτο αυτό, µε τις ιδιότητες του, κατόρθωσε να εξαλείψει, τόσο προληπτικά κατά την κατασκευή, όσο και κατασταλτικά, όλα τα µειονεκτήµατα που εµφανίζουν ως φυσικά προϊόντα τα εκάστοτε συστατικά ενός τσιµεντοµίγµατος, (τσιµέντο, άµµος, ασβέστης, γαρµπίλι), και έδωσε λύση στα προβλήµατα υγρασίας, (θετικής ή αρνητικής), ρηγµατώσεων, πρόσφυσης, δηµιουργίας σκόνης, κλπ, σε νέες, ή υφιστάµενες κατασκεύες, είναι δε ιδιαίτερα κατάλληλο: Για την κατασκευή στεγανών επιχρισµάτων σε τοίχους, υπόγεια, δεξαµενές, στέγες, κλπ. Για την εξοµάλυνση της επιφάνειας των πατωµάτων πριν από την επίστρωση τους µε πλακάκια. Για κατασκευή και επιχρίσµατα βιοµηχανικών δαπέδων. Για την επισκευή κατεστραµµένων τµηµάτων από µπετόν. Για επιχρίσµατα σε εσωτερικά και εξωτερικά σκαλοπάτια. Για δάπεδα γαλακτοκοµείων, βιοµηχανιών τροφίµων, αποθηκών, κλπ. Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισµού των σκυροδεµάτων. Για στεγανά επιχρίσµατα, κατάλληλα για την επικόλληση πλακών σε δώµατα, δάπεδα, κλπ. Η προσθήκη του γαλακτώµατος αυτού στα κονιάµατα: Ενισχύει την προσφυτική ικανότητά τους σε κάθε µορφής υποστρώµατα. Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων, (µέχρι πάχος 1 χιλιοστού) Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα, καθώς και ελαστικότητα. Περιορίζει την σχέση νερού προς τσιµέντο για ισοδύναµη εργασιµότητα. Ενισχύει την αντοχή στην τριβή και αποτρέπει την δηµιουργία σκόνης. εν επιτρέπει την δηµιουργία τριχοειδών ρωγµών από τις συστολοδιαστολές. Προσφέρει αυξηµένη αντοχή στην κάµψη και τον εφελκυσµό. Περιορίζει την συρρίκνωση στην πήξη του τσιµέντου σε ποσοστό µέχρι 700%. Προσδίδει µεγάλη αντοχή στην φθορά από τον παγετό. Ενισχύει την αντοχή στην επίδραση του υδροχλωρικού, γαλακτικού και οξεικού οξέος. Παραθέτουµε ορισµένα χαρακτηριστικά του αυτούσιου πρόσµικτου και του µίγµατος πρόσµικτου-κονιάµατος σοβά, και πρόσµικτου-ειδικού

4 Σελίδα 4 από 13 τσιµεντοκονιάµατος, τύπου NEOPRESS της NEOTEX, από τακτικές, περιοδικές δοκιµές κατά την παραγωγική διαδικασία και από πρόσφατες δοκιµές που έγιναν στο διαπιστευµένο εργαστήριο ΕΚΕΠΥ ΑΕ, προκειµένου να πιστοποιηθεί το πρόσµικτο µε τη σήµανση CE: Αρχική εκτίµηση του αυτούσιου πρόσµικτου στις γενικές απαιτήσεις του στη φάση της παραγωγής: Ολικό περιεχόµενο σε στερεά:..47%±1%, ISO 1625 P H : (Βαθµός αλκαλικότητας):....9,0~11,0, ISO 1148 Ιξώδες: ,mPa.s, ISO 1652 Ειδικό βάρος, (σε25 ο C): ,01gr/cm 3 Μείωση νερού ανάµιξης, (σε αναλογία προσθήκης 15% πρόσµικτο στο τσιµέντο κ.β.):...25% Αρχική εκτίµηση του προϊόντος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 1, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ ΑΕ:Έκθεση δοκιµών Κ 122 Α- 2 /18/05/2007 Πυκνότητα:...d=0,987gr/ml ISO 758 Ξηρό υπόλειµµα:. 45,80% EN P H :....10,3 ISO 4316 Ολικό χλώριο:..< 0,1% ISO 1158 (ελεύθερο χλωρίου) Υδατοδιάλυτο χλώριο:...0,003% EN Περιεχόµενα αλκάλια:....na 2 O: 0,243% EN K 2 O: 0,002% EN Ισοδύναµο Na 2 o: 0,2% EN Έλεγχος χαρακτηριστικών κονιαµάτων µε το υπ όψιν πρόσµικτο. Α κονίαµα: Σοβάς συµβατικός µε αναλογία πρόσµικτου 6%κ.β. τσιµέντου. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 3, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ειδικό εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε έκθεση δοκιµών Κ 122 ΒΕ / Εξάπλωση 171mm (όριο 175±10mm) EN Αντοχές: Σε θλίψη: 34,70Mpa(όριο 70 της αντοχής µάρτυρα σε θλίψη=22,5 15,75Mpa, υπέρβαση του ορίου κατά 18,95 Mpa) Σε κάµψη: 5,16Mpa (ΕΛΟΤ /99) Περιεκτικότητα σε αέρα:en Α 2 = 5% (αµέσως µετά την ανάµιξη). Α 3 = 8%(1h και 5h µετά την ανάµιξη). Αντίσταση στην διείσδυση: 3,60N/mm 2, EN (σε χρόνο 30min) Συνεκτικότητα µε διείσδυση εµβόλου: 38mm (µετά ανάµιξη και συντήρηση).

5 Σελίδα 5 από 13 Β κονίαµα: Ειδική τσιµεντοκονία τύπου NEOPRESS της ΝΕΟΤΕΧ µε αναλογία 19,5% πρόσµικτο +80,% τσιµεντοκονία. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3,πίνακας 3, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο ΕΚΕΠΥ Α.Ε, Έκθεση δοκιµών Κ 122 Α.Ε / Εξάπλωση 177mm (όριο 175±10mm) EN Αντοχές: Σε θλίψη: 27Mpa (όριο 70% της αντοχής µάρτυρα 14,7 10,29 Mpa,δηλαδή υπέρβαση του ορίου κατά 16,71 Mpa) Σε κάµψη: 8,0Mpa (ΕΛΟΤ /99), Περιεκτικότητα σε αέρα: EN Α 2 = 6% (αµέσως µετά την ανάµιξη) Α 3 = 10% (1h µετά την ανάµιξη) Αντίσταση στην διείσδυση: 4,0N/mm 2, EN (σε χρόνο 30min) Συνεκτικότητα µε διείσδυση εµβόλου: 44mm (µετά ανάµιξη και συντήρηση. Για λόγους σύγκρισης καταχωρούνται τα αποτελέσµατα ελέγχου του προαναφερόµενου ως Β κονίαµα τύπου ΝΕΟPRESS της ΝΕΟΤΕΧ, χωρίς πρόσµικτο, το οποίο αναµίχθηκε µε νερό σε αναλογία κ.β. ξηρού 17%. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 3, και ΕΝ 998-1, πίνακας 1 και 2, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ Εργαστήριο οκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε, Έκθεση δοκιµών Κ 122 ΒΕ / Εξάπλωση 170 mm (όριο mm ), ΕΝ Αντοχές σε θλίψη: 32,13 Mpa,( όριο 70% της αντοχής σε θλίψη του µάρτυρα,= 21 Mpa 14,70 Mpa, δηλαδή υπέρβαση του ορίου κατά 17,43 Mpa. Σε κάλυψη: 4,62 Mpa, (ΕΛΟΤ /99). Συντελεστής Υδαταπορρόφησης: 0,4 kg/m 2 min 0,5 (κονίαµα κλάσης w 1 ) ΕΛΟΤ Ε Ξηρά φαινόµενη πυκνότητα = 1846 kg/m 3. Αντοχή σε πρόσφυση σοβάδων : 0,4 N/mm 2 (κονίαµα κατηγορίας FPA), ΕΛΟΤ ΕΝ Ατµοπερατότητα: Συντελεστής Λ = 5, έως 1, kg/m 2.s.pa ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναφερόµαστε σε µια τροποποιηµένη σύνθεση του προαναφερόµενου latex, η οποία µας έδωσε ένα σύγχρονο καινοτοµικό ελαστικό

6 Σελίδα 6 από 13 συµπολυµερές γαλάκτωµα ειδικών εφαρµογών, ιδιαίτερα κατάλληλο ως βελτιωτικό πρόσµικτο για: ηµιουργία στεγανών πολύ ελαστικών εσωτερικών επενδύσεων σε δεξαµενές νερού. Ενίσχυση Ελαστικότητας σε αρµόστοκους και κόλλες πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης. Στεγάνωση εξωτερικών-εσωτερικών τοιχίων και ταρατσών. Κατασκευή στεγανών ελαστικών επιχρισµάτων σε σήραγγες, κόµβους αυτοκινητοδρόµων, κλπ. Ως πρόσµικτο το γαλάκτωµα αυτό είναι συµβατό µε όλες τις υδραυλικές κονίες, η εισαγωγή του δε στα τσιµεντοκονιάµατα προσφέρει: Στεγανότητα και ελαστικότητα, ακόµα και στις χαµηλές θερµοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσµό και την επιµήκυνση (ακόµη και σε υγρές επιφάνειες). Γεφύρωση ρηγµατώσεων. Αντοχή στην µετανάστευση του χλωριδίου. Προστασία από την ενανθράκωση του σκυροδέµατος λόγω της χαµηλής διαπερατότητας του στο µονοξειδίο και διοξείδιο του άνθρακα. Αντοχή στην τήξη του παγετού / χιονιού. Παραθέτουµε ορισµένα χαρακτηριστικά αυτού του πρόσµικτου, σε αυτούσια σύσταση από περιοδικές δοκιµές κατά την παραγωγική διαδικασία και από πρόσφατες δοκιµές που έγιναν στο ΕΚΕΠΥ προκειµένου να πιστοποιήθει το πρόσµικτο µε την σήµανση CE: Αρχική εκτίµηση του αυτούσιου πρόσµικτου στις γενικές απαιτήσεις του στην φάση της παραγωγής: Ολικό περιεχόµενο σε στερεά:...52%±1%, ISO 1625 P H : (Βαθµός αλκαλικότητας):.9,0~10,0, ISO 1148 Ιξώδες: mPa.s, ISO 1652 Αρχική εκτίµηση του προϊόντος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 1,στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστηριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε: Εκθεση δοκιµών Κ 121 Α- 2Ε/ Πυκνότητα:.d=0,997gr/ml ISO 758 Ξηρό υπόλειµµα: 51,35% EN P H :.8,9 ISO 4316 Ολικό χλώριο:..< 0,1% ISO 1158 (Ελεύθερο χλωρίου) Υδατοδιάλυτο χλώριο:...0,008% EN Περιεχόµενα αλκάλια:...na 2 O: 0,420% EN K 2 O: 0,001% EN Ισοδύναµο Na 2 o: 0,4% EN

7 Σελίδα 7 από 13 ΤΡΙΤΗ ENOTHTA Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε ένα σύγχρονο ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών, από τα οποία, το Α συστατικό είναι ένα ειδικό τσιµεντοκονίαµα, µίγµα τσιµέντου και επιλεγµένων αδρανών κατάλληλης κοκκοµετρίας, το δε Β συστατικό είναι το βασικά προαναφερόµενο ειδικό ελαστικό συµπολυµερές γαλάκτωµα που παρουσιάστηκε στην δέυτερη ενότητα που προηγήθηκε, τροποποιηµένο κατάλληλα έπειτα από εµπεριστατωµένη έρευνα του τεχνικού τµήµατος της εταιρείας. Λόγω της σπουδαιότητας του αυτό το σύστηµα παρουσιάζεται ως ιδιαίτερη ενότητα, διότι όταν τα δύο συστατικά του αναµιχθούν στην προτεινόµενη αναλογία µας δίνουν ένα καινοτοµικό προϊόν υψηλής ελαστικότητας, το οποίο επαλειφόµενο εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, στεγανότητα και προστασία σε κάθε οριζόντια ή κάθετη οικοδοµική επιφάνεια, (µπετού, τσιµεντοκονίας, τούβλων, τσιµεντόλιθων, µεταλλική - ανοξείδωτη ή µη-, γυψοσανίδων, πολυστερίνης, µωσαϊκών, κεραµικών, κλπ). Αµέσως παραθέτουµε φυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος σε δοκιµές κατά DIN,που έγιναν στο εργαστήριο της ΝΕΟΤΕΧ, στο προαναφερόµενο ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ως και πρόσφατες δοκιµές που έγιναν προκειµένου να πιστοποιηθεί το πρόσµικτο µε την σήµανση CE: Έλεγχος χαρακτηριστικών του ελαστικού τσιµεντοειδούς στεγανωτικού συστήµατος δύο συστατικών σε αναλογία καλύπτουσα τις ανάγκες της δοκιµής, δηλαδή µόνο 16% σε πρόµικτο, ως Β συστατικό του συστήµατος και 84% σε ειδικό τσιµεντοειδές κονίαµα, ως Α συστατικό: Σηµειώνεται ότι η πρακτική αναλογία εφαρµογής είναι 25% έως 35% πρόσµικτο γαλάκτωµα και 75% έως 65% ειδικό τσιµεντοειδές κονίαµα. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 3, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ειδικό εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε: Έκθεση οκιµών Κ 121 ΑΕ 18/05/2007. Εξάπλωση 171mm (όριο 175±10mm) EN Αντοχές: Σε θλίψη: 14,0Mpa(όριο 70% της αντοχής σε θλίψη του µάρτυρα=12mpa 8,40 Mpa, υπέρβαση ορίου κατά 5,60 Mpa) Σε κάµψη: 4,1Mpa (ΕΛΟΤ /99) Περιεκτικότητα σε αέρα: -Α 2 = 8% αµέσως µετά την ανάµιξη. -Α 3 = 12%, 1h µετά την ανάµιξη -Α3 = 12%, 5h µετά την ανάµιξη -A4 = 15% 28h µετά την ανάµιξη Όριο προτύπου: 1h & 5h µετά ανάµιξη: A2-5% A3 A2+5% Όριο προτύπου: 23h & 5h µετά ανάµιξη: A4 0,70.A2%

8 Σελίδα 8 από 13 Αντίσταση στην διείσδυση: 18,43N/mm 2, EN (σε χρόνο 52h), (όριο προτύπου µετά 52h 5N/mm 2 ), υπέρβαση ορίου κατά 13,43Ν/mm 2 Συνεκτικότητα µε διείσδυση εµβόλου: EN Μετά ανάµιξη και συντήρηση: 40mm -Μετά από 28h: 31mm (όριο προτύπου µέχρι 15mm διαφορά από το αρχικό µίγµα, διαφορά µόνο 9mm) Αποτελέσµατα ελέγχου στο εργαστήριο της ΝΕΟΤΕΧ κατά DIN 53504: Αντοχή στον εφελκυσµό: 9,61N/mm 2 (µετά ωρίµανση 28 ηµερών και οπλισµό µε υαλόπλεγµα οπών 5mm x 5mm. Επιµήκυνση στην θραύση: 16,8%,(µετά ωρίµανση 28ηµερών και οπλισµό µε υαλόπλεγµα οπών 5mm x 5mm. οκιµή γήρανσης, σε UV κατηγ. Β,για 400h: ουδεµία µεταβολή Το υπ όψιν ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών είναι κατάλληλο για εύκαµπτες στεγανές επιστρώσεις σε δεξαµενές νερού, φρεάτια, ζαρντινιέρες, µπάνια, ντουζιέρες, σιλό, υπόγειες αίθουσες, σήραγγες και γέφυρες αυτοκινητόδροµων, υπόγεια σπιτιών, τοιχία, τοίχους αντιστήριξης, ταράτσες (βατές ή όχι), ιδανικό για χρήση σε δύσκολα σηµεία, (υδρορροές, στηθαία, κοιλότητες). Πλεονεκτεί διότι: Προσφέρει υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και προστασία σε οποιαδήποτε εφαρµογή του, υποκείµενη σε δονήσεις, συστολοδιαστολές, ή επίδραση από χηµικές ουσίες. Έχει θαυµάσια πρόσφυση, ακόµα και σε ανοξείδωτες, ή γαλβανισµένες µεταλλικές επιφάνειες, χωρίς αστάρωµα. Γεφυρώνει ρωγµές, διάκενα, πόρους και αρµούς µικρού πάχους. Παρέχει βατότητα, χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αντέχει στην υγρασία, σε χαµηλές θερµοκρασίες και τήξη παγετού /χιονιού και αποτελεί εξαιρετική λύση για περιοχές µε ψυχρό κλίµα. Αντέχει σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία, διότι προστατεύει το σκυρόδεµα από την ενανθράκωση και τον οπλισµό από την διάβρωση. Είναι συµβατό µε παλαιότερα στεγανωτικά συστήµατα (ακόµα και πισσοειδή), και φιλικό στο περιβάλλον. Προσφέρεται ως φράγµα υδρατµών σε επιφάνειες κάτω από πλακίδια και ως ιδανική επιφάνεια για εφαρµογή της κόλλας πλακιδίων στις πισίνες, µπαλκόνια, ταράτσες, κατασκευές σκυροδέµατος µε φόρτιση, κλπ. Ειδικότερα, αυτό το ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών σε ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής, π.χ. στις επιφάνειες νέου µπετού µε παλαιό, επαφές οριζόντιας πλάκας µπετού µε τις κολώνες,

9 Σελίδα 9 από 13 επιφάνειες οικοδοµικές µε ρηγµατώσεις ή χωρίς αρµούς διαστολής, δίεδρες τρίεδρες γωνίες δωµάτων, ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, κλπ. είναι ευκταίο να ενισχύεται µε παρεµβολή µεταξύ διαδοχικών στρώσεων, ειδικών τύπων υαλοπλεγµάτων κατάλληλων διαστάσεων οπής. Πέραν τούτου, είναι δυνατή η επιπλέον σοβαρή ενίσχυση και βελτίωση των ιδιοτήτων του µίγµατος µε την προσθήκη σε αυτό ινών πρωτογενούς πολυπροπυλενίου κατάλληλων διαστάσεων, ως επίσης και µε την προσθήκη κοίλων υαλοσφαιριδίων, κατάλληλου τύπου και πυκνότητας. Με την προσθήκη στο µίγµα Ινών Πολυπροπυλενίου επιτυγχάνουµε: Αύξηση µετά την ωρίµανση του συστήµατος, (περίπου 28 ηµέρες), των αντοχών σε εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη, κρούση, θραύση και απολέπιση, οπότε παρέχεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης του µίγµατος σε διάφορες αναλογίες είτε αυξάνοντας το Β συστατικό, (υγρό), στο σύστηµα, είτε µειώνοντας το Α συστατικό, οπότε γίνεται πιο ρευστό το µίγµα, για εξυπηρέτηση ειδικών περιπτώσεων εφαρµογής χωρίς να επηρεάζονται αισθητά τα αρχικά χαρακτηριστικά τούτου. Αύξηση της στεγανότητας του συστήµατος. Αύξηση των αντοχών στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες και στις διακυµάνσεις από θερµοκρασιακές µεταβολές. Ενίσχυση επιπλέον της ήδη αρχικά παρεχόµενης προστασίας του σκυροδέµατος από την ενανθράκωση. Αύξηση της χηµικής αντοχής στα οξέα, αλκάλια και άλατα και ακόµη στους χλωριούχους υδρογονάνθρακες µέχρι και 60 ο C. Βελτίωση της οµοιογένειας της συσσωµάτωσης και συνοχής του µίγµατος. ιευκόλυνση της οµοιογένειας του µίγµατος και της εφαρµογής του χωρίς συσσωµατώµατα και φουσκαλιάσµατα. Μείωση της ρευστότητας και άρα της εργασιµότητας του µίγµατος, (επιθυµητή ιδιότητα για εφαρµογή σε κάθετες επιφάνειες). Μείωση της απόδοσης του µίγµατος σε µία περιοχή από 1,9 έως 2,5 kg /m 2 /mm, η οποία όµως µας δίνει ισχυρότερη στεγάνωση. Αύξηση του κόστους του υλικού κατά 0,01 έως 0,02 / kg Με τη προσθήκη στο µίγµα Κοίλων Υαλοσφαιριδίων επιτυγχάνουµε: Αύξηση των αντοχών του συστήµατος σε εφελκυσµό, θραύση, και κάµψη. Μείωση της πυκνότητας του µίγµατος και διευκόλυνση εφαρµογής του σε κάθετες επιφάνειες, (επειδή είναι ελαφρύτερο). Βελτίωση της οµοιογένειας, της συσσωµάτωσης και συνοχής του µίγµατος. ιευκόλυνση της οµοιογένειας του µίγµατος και της εφαρµογής του χωρίς συσσωµατώµατα και φουσκαλιάσµατα.

10 Σελίδα 10 από 13 Αύξηση της ρευστότητας άρα και της εργασιµότητας του µίγµατος. Αύξηση του κόστους του υλικού από 0,01 έως 0,05 / kg. Από την διαφορά των τιµών πυκνότητας των σφαιριδίων, δικαιολογείται η διαφορά κόστους, κατά συνέπεια όµως και η συνεισφορά των διαφόρων τύπων σφαιριδίων στα προαναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι προαναφερόµενες ιδιότητες αυτού του ελαστικού στεγανωτικού συστήµατος δικαιολογούν την εξαιρετική διάκρισή του στην παρθενική του παρουσίαση στην διεθνή έκθεση Constructexpo, το 2006, στο Βουκουρέστι, όπου απέσπασε 1 ο Βραβείο καινοτόµου προϊόντος. Στο πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα δοκιµών των κονιαµάτων µε ή χωρίς πρόσµικτο που παρουσιάστηκαν για σύγκριση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Αποτελέσµατα δοκιµών που έγιναν στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο ΕΚΕΠΥ Α.Ε Σοβάς µε πρόσµικτο 1 ης ενότητας 6%κ.β. τσιµέντου Κονιάµατα µε πρόσµικτο Κονίαµα τύπου NEOPRESS µε 19,5% ππόσµικτο της 1 ης ενότητας. Ειδικό κονίαµα µε 16% πρόσµικτο της 3 ης ενότητας. Κονιάµατα χωρίς πρόσµικτο Κονίαµα τύπου NEOPRESS της ΝΕΟΤΕΧ µε 17% νερό Έκθεσης οκιµών. Κ 122ΒΕ Κ 122ΑΕ Κ121ΑΕ Κ 125Ε Αντοχές σε θλίψη: Αποτέλεσµα οκιµών.(μpa) Αποδεκτό όρο (Μpa)* 70% µ.ο. µάρτυρα) Υπερβαση Ορίου 34,70 15,75 18,95 27,00 10,29 16,71 14,0 8,40 5,60 32,13 14,70 17,43 Αντοχή σε κάµψη ( δεν προβλέπεται όριο) 5,16 8,00 4,1 4,62 Συνέχεια στην σελίδα 11

11 Σελίδα 11 από 13 Περιεκτικότητα σε αέρα: - Αµέσως µετά την ανάµιξη, Α 2 5% 6% 8% 4% - 1h µετά την ανάµιξη, Α 3 8% 10% 12% 8% - Παρατεταµένος χρόνος, 5h µετά την ανάµιξη, Α 3 13% 9% - 28h µετά την ανάµιξη, Α 4 15% 11% Όρια: 1 και 5 h µετά την ανάµιξη Α 2 5% Α 3 Α 2 + 5% 28h µετά την ανάµιξη Α 4 0,70 Α 2% Αντίσταση στη διείσδυση (Ν /mm 2 ) (εργάσιµος χρόνος) 0 min 1,00 1,80 1,00 1,10 30 min 3,50 4,00 3,60 2, min 4,10 *** 3,70 52 ώρες 18,43 *** 12,76 Όριο που προκύπτει µετά από 52 5 Ν/ mm 2 Υπέρβαση Ορίου Ν/mm 2 13,43 7,76 Συνεκτικότητα ( µε διείσδυση εµβόλου) -Μετά ανάµιξη και συντήρηση, mm Μετά από 28 ώρες όριο προτύπου µέχρι 15 mm διαφορά από το αρχικό µίγµα. 31 (διαφορά 9) 22 (διαφορά 14)

12 Σελίδα 12 από 13 Επεξήγηση παραποµπών του πίνακα * 1 Μpa = 1Ν/mm 2 ** Λόγω της ποσότητας του πρόσµικτου *** Προστέθηκε πρόσµικτο ως Β συστατικό, σε αναλογία 16% κ.β. για να µας δώσει τιµές Α 3 και Α 4, έναντι της πρακτικής αναλογίας εφαρµογής 25% έως 35% πρόσµικτο και 75% έως 65% ειδικό τσιµεντοειδές κονίαµα, πρακτική αναλογία η οποία µας δίνει την επιθυµητή αντοχή του µίγµατος σε εφελκυσµό και θραύση, (µετρήσεις κατά DIN 53504), ως και το αποτέλεσµα της δοκιµής γήρανσης που παρουσιάζονται στη σελίδα 7. Ο χώρος δεν επαρκεί για λεπτοµερή σχολίαση των αποτελεσµάτων των δοκιµών του πίνακα, ευχέρεια άλλωστε που διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι µηχανικοί και εφαρµοστές, γι αυτό περιοριζόµαστε να αναφέρουµε: Το ειδικό κονίαµα της τελευταίας στήλης, παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του χωρίς πρόσµικτο, αυξάνει µε το πρόσµικτο την αντοχή σε θλίψη κατά 2,57 Mpa, µέγεθος καθόλου ευκαταφρόνητο. Οι τιµές υπέρβασης των ορίων, κυρίως στη θλίψη, αποδεικνύουν τα εξαιρετικά αποτελέσµατα που λαµβάνουµε κατά την χρήση καλής ποιότητας πρόσµικτων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ειδικό κονίαµα της τρίτης ενότητας, (βλέπε 3 στήλη, µε δοκιµή Κ121ΑΕ), το οποίο αν και δοκιµάστηκε στο µισό περίπου της κανονικής αναλογίας σε πρόσµικτο, (16% αντί της κανονικής αναλογίας µ.ο. 30%), µας έδωσε τιµή 14,00 Mpa, µε υπέρβαση προβλεπόµενου ορίου κατά 5,60 Mpa (βλέπε αποτελέσµατα σελίδας 7). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι υψηλές αντοχές που παρουσιάζουν τα κονιάµατα στα οποία χρησιµοποιούνται τα πρόσµικτα γαλακτώµατα που περιγράψαµε, οι οποίες αντοχές ευρίσκονται στην περιοχή των 30 Μpa ( ή Ν/mm 2 ), τα µεγάλα ποσοστά των στερεών που αναφέρονται στην περιοχή των 45,80 % έως 52%, οι πολύ χαµηλές περιεκτικότητες τούτων σε χλώριο και αλκάλια, και τα λοιπά αποτελέσµατα προβλεπόµενων µετρήσεων µε τα πρότυπα δοκιµών που παρουσιάζονται στις σελίδες 4 έως 9 και τον πίνακα της σελίδων 10 και 11 και υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις των πρότυπων ελέγχου, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα υπ όψιν πρόσµικτα κονιαµάτων, πέραν της γενικής και µεγάλης βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαµάτων, προς τον σκοπό σταθεροποίησης, επισκευής,

13 Σελίδα 13 από 13 ή στεγάνωσης οικοδοµικών επιφανειών, είναι δυνατόν να µας αποδώσουν εξαιρετικά αποτελέσµατα εφαρµογών στεγάνωσης, πρόσφυσης, αντοχών, εργασιµότητας και προστασίας των οικοδοµικών επιφανειών και κατ επέκταση της προστασίας των καταναλωτών, όπως ήδη έχει αποδειχθεί στην πράξη, εδώ και τέσσερις 10ετίες από την κυκλοφορία τους στην αγορά µε την καθολική τους αποδοχή. Εξυπακούεται ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις στις εφαρµογές που είναι δυνατόν να έχουµε, και στις οποίες µας οδηγούν τα περιγραφόµενα προϊόντα, προϋποθέτουν τον συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο εφαρµογής, ως και τον αποτελεσµατικό έλεγχο της αγοράς για την διασφάλιση της ποιότητας των συναφών επί µέρους υλικών, αλλά ακόµη και των συνθηκών και ποσοτικής αναλογίας χρησιµοποίησης αυτών σύµφωνα µε τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές τους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ISO 758, 1148, 1158, 1625, 1652, 4316 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ: EN EN 480-8, 10, 12 EN , 04, 09, 11 ΟΚΙΜΕΣ ΕΚΕΠΥ ΑΕ: Κ 121ΑΕ, 121Α-2Ε, 122AΕ, 122Α-2, 122ΒΕ DIN ελτία εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντων Τεχνικά Εγχειρίδια Προδιαγραφές Προϊόντων

Revinex. Βελτιωτικό κονιαμάτων

Revinex. Βελτιωτικό κονιαμάτων Revinex Βελτιωτικό κονιαμάτων O διαχρονικά ισχυρός σας συνεργάτης με το ανθρώπινο πρόσωπο Η NEOTEX είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που, από την ίδρυση της το 1959, αποτελεί σημείο αναφοράς στη μόνωση-στεγάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230.

Τιμοκατάλογος 2014 / 2015. χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα. Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230. 18 54 χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230 Περιεχόμενα Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 O διαχρονικά ισχυρός σας συνεργάτης με το ανθρώπινο πρόσωπο Η NEOTEX είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που, από την ίδρυση της το 959, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές σελίδες. Προϊόντα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικές σελίδες. Προϊόντα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σελίδες Για κάθε χρήση...υπάρχει λύση... 4 Εταιρικό προφίλ... 6 ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ Προϊόντα 1. Προϊόντα πλακιδίων & μαρμάρων 1.1 Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών... 14 1.2 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη οφείλεται στην αστικοποίηση και τη βιομηχανοποίηση που με τη σειρά τους, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Σελ. 4. Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά Συστήματα Σελ. 5. Επαλειπτικά - Στεγανοποιητικά Σελ. 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

GeoLite : το πρώτο γεωκονίαμα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος

GeoLite : το πρώτο γεωκονίαμα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος Απόλυτη καινοτομία! Από σήμερα υπάρχει το GeoLite GeoLite : το πρώτο γεωκονίαμα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος Παγκόσμια Καινοτομία Οι τεχνικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί των επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι καιρός να κοιτάξουμε ψηλά. Είναι καιρός να κάνουμε κάτι με την ταράτσα του κτιρίου ή της

Eίναι καιρός να κοιτάξουμε ψηλά. Είναι καιρός να κάνουμε κάτι με την ταράτσα του κτιρίου ή της ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK Oλοκληρωμένα Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών Eίναι καιρός να κοιτάξουμε ψηλά. Είναι καιρός να κάνουμε κάτι με την ταράτσα του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ελτίο ιδιοτήτων Προϊοντος Εκδοση Γ -01/01/2012 NHP 255 Υ ΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ CS II-W1-A1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 998-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το προϊόν NHP 255 είναι ένας έτοιµος, υδαταπωθητικός σοβάς µιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα