ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 13 ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Ειδικά καινοτοµικά πρόσµικτα κονιαµάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισήγηση που ακολουθεί θα παρουσιάσει εξειδικευµένα, ειδικά καινοτοµικά, πρόσµικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων του σκυροδέµατος και των κονιαµάτων γενικά, προς τον σκοπό διάχυσης της γνώσης των ιδιοτήτων, δυνατοτήτων και διασφάλισης της ορθής χρησιµοποίησης, ως και του συστηµατικού και ορθολογικού τρόπου εφαρµογής τους, µε αποτέλεσµα τον ορθό και αποτελεσµατικό έλεγχο της αγοράς, αλλά και την πλήρη εκµετάλλευση του προϊόντος προς απόληψη των µεγίστων δυνατών πλεονεκτηµάτων και αποτελεσµάτων, την ταχεία και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των αναγκών και επίλυση των προβληµάτων των καταναλωτών µε τον οικονοµικότερο τρόπο. Αναφερόµαστε σε τρεις ενότητες που καλύπτουν την εξελικτική πορεία. του οικοδοµικού latex ως πρόσµικτο από την δεκαετία 1960 που το παρουσίασε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά η ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ µέχρι σήµερα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H NEOTEX A.E.B.E., ως τεχνική και εµπορική εταιρεία, δεν έχει ποτέ χρηµατοδοτηθεί, ούτε επιδοτηθεί για θεωρητική και επιστηµονικά πρωτότυπη εργασία για τους φορείς της έρευνας, όµως από την ίδρυσή της, το 1959, εφαρµόζει µε το τεχνικό της τµήµα εφαρµοσµένη βιοµηχανική έρευνα, τόσο η ίδια, όσο και οι συνεργάτες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, κατά την παραγωγή, διάθεση και εφαρµογή στον τόπο του έργου προϊόντων καινοτοµικών και αξιόπιστων, αυστηρών προδιαγραφών και δελτίων δεδοµένων ασφαλείας, ανταποκρινόµενη πλήρως στον στόχο του Συνεδρίου όπως αυτός καταχωρείται στην σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ, (αριθµός Ενηµ. ελτίου 2436/ ), και αναφέρεται στην περίληψη που προηγήθηκε.

2 Σελίδα 2 από 13 Κατόπιν τούτου ο σκοπός αυτής της παρουσίασης δεν είναι ούτε ανακοίνωση ερευνητικής, ή επιστηµονικής εργασίας, ούτε η απλή παράθεση των ιδιοτήτων και των πεδίων εφαρµογής εµπορικών προϊόντων της εταιρείας µας για λόγους διαφήµισης. Άλλωστε η µοναδική διαφήµιση της πρωτοπόρου στον τοµέα της Εταιρείας µας που έχει υιοθετήσει και εφαρµόζεται εδώ και 49 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας είναι η διαφήµιση στόµα µε στόµα, που διεξάγεται, από µόνη της, από τους εφαρµοστές και χρήστες των προϊόντων µας. Σηµειώνουµε επίσης ότι το αντικείµενο της παρουσίασης τεκµηριώνεται επαρκώς, κατά την εκτίµησή µας, διότι τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά και οι µετρήσεις-δοκιµές, τόσο οι επαναλαµβανόµενες κατά την παραγωγική διαδικασία, όσο και οι πρόσφατες δοκιµές που έγιναν προκειµένου να πιστοποιηθούν τα συγκεκριµένα προϊόντα, πραγµατοποιήθηκάν στο εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ ΑΕ το οποίο είναι διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε., (ΕΣΥ ), (Ενηµέρωση , αριθµός πιστοποιητικού διαπίστευσης 36/ , σελ. 6 από 13), σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ, της Ε.Ε, των οποίων γίνεται λεπτοµερής αναφορά, και η καταχώρηση τους προηγείται των χαρακτηριστικών και αποτελεσµάτων των δοκιµών, καλυπτόµενης έτσι και της προέλευσης των µετρήσεων, αφού προέρχονται από περιοδικούς ελέγχους παραγωγής σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και το διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο ΕΚΕΠΥ ΑΕ. εν αναφέρονται, ούτε καταχωρούνται σε κάθε ενότητα αναλυτικοί συγκριτικοί πίνακες των ιδιοτήτων των κονιαµάτων, µε ή χωρίς βελτιωτικά, διότι οι δοκιµές έγιναν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ της Ε.Ε, στις εκθέσεις δοκιµών των οποίων τα αποτελέσµατα των µετρήσεων συγκρίνονται µε καθορισµένα όρια τιµών που προβλέπονται και προσδιορίζονται από τα ίδια τα πρότυπα στους λεπτοµερείς πίνακες τούτων, οπότε συγχρόνως µε την πιστοποίηση προκύπτει και το µέγεθος υπέρβασης του πρότυπου ορίου καιι αξιολογείται ανάλογα το προϊόν. Επίσης δεν αναφέρονται, οι εµπορικές ονοµασίες των προϊόντων για προφανείς λόγους. Οι δύο πρώτες ενότητες αφορούν προϊόντα Αγγλικής τεχνολογίας, η δε τρίτη ενότητα παρουσιάζει ένα σύγχρονο στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών, προϊόν εφαρµοσµένης έρευνας του τεχνικού τµήµατος της εταιρείας µε βάση το τροποποιηµένο πρόσµικτο της δεύτερης ενότητας. ΠΡΩΤΗ ENOTHTA Αφορά ένα σύνθετο συµπολυµερές latex από αµιγώς καθαρές ρητίνες που προορίζονται για την βελτίωση των ιδιοτήτων σε συνθέσεις τσιµέντου και κονιαµάτων, εξαιρετικής συµβατότητας µε τα ελληνικά τσιµέντα και αδρανή υλικά, µε θητεία επιτυχή 41 ετών στην Ελληνική αγορά, προϊόν

3 Σελίδα 3 από 13 εµπεριστατωµένης και συνεχούς έρευνας, τόσο από τους παραγωγούς, όσο και από την εταιρεία µας, η οποία έρευνα συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Ως σύνθετο latex, το πρόσµικτο αυτό, µε τις ιδιότητες του, κατόρθωσε να εξαλείψει, τόσο προληπτικά κατά την κατασκευή, όσο και κατασταλτικά, όλα τα µειονεκτήµατα που εµφανίζουν ως φυσικά προϊόντα τα εκάστοτε συστατικά ενός τσιµεντοµίγµατος, (τσιµέντο, άµµος, ασβέστης, γαρµπίλι), και έδωσε λύση στα προβλήµατα υγρασίας, (θετικής ή αρνητικής), ρηγµατώσεων, πρόσφυσης, δηµιουργίας σκόνης, κλπ, σε νέες, ή υφιστάµενες κατασκεύες, είναι δε ιδιαίτερα κατάλληλο: Για την κατασκευή στεγανών επιχρισµάτων σε τοίχους, υπόγεια, δεξαµενές, στέγες, κλπ. Για την εξοµάλυνση της επιφάνειας των πατωµάτων πριν από την επίστρωση τους µε πλακάκια. Για κατασκευή και επιχρίσµατα βιοµηχανικών δαπέδων. Για την επισκευή κατεστραµµένων τµηµάτων από µπετόν. Για επιχρίσµατα σε εσωτερικά και εξωτερικά σκαλοπάτια. Για δάπεδα γαλακτοκοµείων, βιοµηχανιών τροφίµων, αποθηκών, κλπ. Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισµού των σκυροδεµάτων. Για στεγανά επιχρίσµατα, κατάλληλα για την επικόλληση πλακών σε δώµατα, δάπεδα, κλπ. Η προσθήκη του γαλακτώµατος αυτού στα κονιάµατα: Ενισχύει την προσφυτική ικανότητά τους σε κάθε µορφής υποστρώµατα. Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων, (µέχρι πάχος 1 χιλιοστού) Προσφέρει απόλυτη στεγανότητα, καθώς και ελαστικότητα. Περιορίζει την σχέση νερού προς τσιµέντο για ισοδύναµη εργασιµότητα. Ενισχύει την αντοχή στην τριβή και αποτρέπει την δηµιουργία σκόνης. εν επιτρέπει την δηµιουργία τριχοειδών ρωγµών από τις συστολοδιαστολές. Προσφέρει αυξηµένη αντοχή στην κάµψη και τον εφελκυσµό. Περιορίζει την συρρίκνωση στην πήξη του τσιµέντου σε ποσοστό µέχρι 700%. Προσδίδει µεγάλη αντοχή στην φθορά από τον παγετό. Ενισχύει την αντοχή στην επίδραση του υδροχλωρικού, γαλακτικού και οξεικού οξέος. Παραθέτουµε ορισµένα χαρακτηριστικά του αυτούσιου πρόσµικτου και του µίγµατος πρόσµικτου-κονιάµατος σοβά, και πρόσµικτου-ειδικού

4 Σελίδα 4 από 13 τσιµεντοκονιάµατος, τύπου NEOPRESS της NEOTEX, από τακτικές, περιοδικές δοκιµές κατά την παραγωγική διαδικασία και από πρόσφατες δοκιµές που έγιναν στο διαπιστευµένο εργαστήριο ΕΚΕΠΥ ΑΕ, προκειµένου να πιστοποιηθεί το πρόσµικτο µε τη σήµανση CE: Αρχική εκτίµηση του αυτούσιου πρόσµικτου στις γενικές απαιτήσεις του στη φάση της παραγωγής: Ολικό περιεχόµενο σε στερεά:..47%±1%, ISO 1625 P H : (Βαθµός αλκαλικότητας):....9,0~11,0, ISO 1148 Ιξώδες: ,mPa.s, ISO 1652 Ειδικό βάρος, (σε25 ο C): ,01gr/cm 3 Μείωση νερού ανάµιξης, (σε αναλογία προσθήκης 15% πρόσµικτο στο τσιµέντο κ.β.):...25% Αρχική εκτίµηση του προϊόντος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 1, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ ΑΕ:Έκθεση δοκιµών Κ 122 Α- 2 /18/05/2007 Πυκνότητα:...d=0,987gr/ml ISO 758 Ξηρό υπόλειµµα:. 45,80% EN P H :....10,3 ISO 4316 Ολικό χλώριο:..< 0,1% ISO 1158 (ελεύθερο χλωρίου) Υδατοδιάλυτο χλώριο:...0,003% EN Περιεχόµενα αλκάλια:....na 2 O: 0,243% EN K 2 O: 0,002% EN Ισοδύναµο Na 2 o: 0,2% EN Έλεγχος χαρακτηριστικών κονιαµάτων µε το υπ όψιν πρόσµικτο. Α κονίαµα: Σοβάς συµβατικός µε αναλογία πρόσµικτου 6%κ.β. τσιµέντου. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 3, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ειδικό εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε έκθεση δοκιµών Κ 122 ΒΕ / Εξάπλωση 171mm (όριο 175±10mm) EN Αντοχές: Σε θλίψη: 34,70Mpa(όριο 70 της αντοχής µάρτυρα σε θλίψη=22,5 15,75Mpa, υπέρβαση του ορίου κατά 18,95 Mpa) Σε κάµψη: 5,16Mpa (ΕΛΟΤ /99) Περιεκτικότητα σε αέρα:en Α 2 = 5% (αµέσως µετά την ανάµιξη). Α 3 = 8%(1h και 5h µετά την ανάµιξη). Αντίσταση στην διείσδυση: 3,60N/mm 2, EN (σε χρόνο 30min) Συνεκτικότητα µε διείσδυση εµβόλου: 38mm (µετά ανάµιξη και συντήρηση).

5 Σελίδα 5 από 13 Β κονίαµα: Ειδική τσιµεντοκονία τύπου NEOPRESS της ΝΕΟΤΕΧ µε αναλογία 19,5% πρόσµικτο +80,% τσιµεντοκονία. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3,πίνακας 3, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο ΕΚΕΠΥ Α.Ε, Έκθεση δοκιµών Κ 122 Α.Ε / Εξάπλωση 177mm (όριο 175±10mm) EN Αντοχές: Σε θλίψη: 27Mpa (όριο 70% της αντοχής µάρτυρα 14,7 10,29 Mpa,δηλαδή υπέρβαση του ορίου κατά 16,71 Mpa) Σε κάµψη: 8,0Mpa (ΕΛΟΤ /99), Περιεκτικότητα σε αέρα: EN Α 2 = 6% (αµέσως µετά την ανάµιξη) Α 3 = 10% (1h µετά την ανάµιξη) Αντίσταση στην διείσδυση: 4,0N/mm 2, EN (σε χρόνο 30min) Συνεκτικότητα µε διείσδυση εµβόλου: 44mm (µετά ανάµιξη και συντήρηση. Για λόγους σύγκρισης καταχωρούνται τα αποτελέσµατα ελέγχου του προαναφερόµενου ως Β κονίαµα τύπου ΝΕΟPRESS της ΝΕΟΤΕΧ, χωρίς πρόσµικτο, το οποίο αναµίχθηκε µε νερό σε αναλογία κ.β. ξηρού 17%. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 3, και ΕΝ 998-1, πίνακας 1 και 2, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ Εργαστήριο οκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε, Έκθεση δοκιµών Κ 122 ΒΕ / Εξάπλωση 170 mm (όριο mm ), ΕΝ Αντοχές σε θλίψη: 32,13 Mpa,( όριο 70% της αντοχής σε θλίψη του µάρτυρα,= 21 Mpa 14,70 Mpa, δηλαδή υπέρβαση του ορίου κατά 17,43 Mpa. Σε κάλυψη: 4,62 Mpa, (ΕΛΟΤ /99). Συντελεστής Υδαταπορρόφησης: 0,4 kg/m 2 min 0,5 (κονίαµα κλάσης w 1 ) ΕΛΟΤ Ε Ξηρά φαινόµενη πυκνότητα = 1846 kg/m 3. Αντοχή σε πρόσφυση σοβάδων : 0,4 N/mm 2 (κονίαµα κατηγορίας FPA), ΕΛΟΤ ΕΝ Ατµοπερατότητα: Συντελεστής Λ = 5, έως 1, kg/m 2.s.pa ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αναφερόµαστε σε µια τροποποιηµένη σύνθεση του προαναφερόµενου latex, η οποία µας έδωσε ένα σύγχρονο καινοτοµικό ελαστικό

6 Σελίδα 6 από 13 συµπολυµερές γαλάκτωµα ειδικών εφαρµογών, ιδιαίτερα κατάλληλο ως βελτιωτικό πρόσµικτο για: ηµιουργία στεγανών πολύ ελαστικών εσωτερικών επενδύσεων σε δεξαµενές νερού. Ενίσχυση Ελαστικότητας σε αρµόστοκους και κόλλες πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης. Στεγάνωση εξωτερικών-εσωτερικών τοιχίων και ταρατσών. Κατασκευή στεγανών ελαστικών επιχρισµάτων σε σήραγγες, κόµβους αυτοκινητοδρόµων, κλπ. Ως πρόσµικτο το γαλάκτωµα αυτό είναι συµβατό µε όλες τις υδραυλικές κονίες, η εισαγωγή του δε στα τσιµεντοκονιάµατα προσφέρει: Στεγανότητα και ελαστικότητα, ακόµα και στις χαµηλές θερµοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσµό και την επιµήκυνση (ακόµη και σε υγρές επιφάνειες). Γεφύρωση ρηγµατώσεων. Αντοχή στην µετανάστευση του χλωριδίου. Προστασία από την ενανθράκωση του σκυροδέµατος λόγω της χαµηλής διαπερατότητας του στο µονοξειδίο και διοξείδιο του άνθρακα. Αντοχή στην τήξη του παγετού / χιονιού. Παραθέτουµε ορισµένα χαρακτηριστικά αυτού του πρόσµικτου, σε αυτούσια σύσταση από περιοδικές δοκιµές κατά την παραγωγική διαδικασία και από πρόσφατες δοκιµές που έγιναν στο ΕΚΕΠΥ προκειµένου να πιστοποιήθει το πρόσµικτο µε την σήµανση CE: Αρχική εκτίµηση του αυτούσιου πρόσµικτου στις γενικές απαιτήσεις του στην φάση της παραγωγής: Ολικό περιεχόµενο σε στερεά:...52%±1%, ISO 1625 P H : (Βαθµός αλκαλικότητας):.9,0~10,0, ISO 1148 Ιξώδες: mPa.s, ISO 1652 Αρχική εκτίµηση του προϊόντος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 1,στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστηριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε: Εκθεση δοκιµών Κ 121 Α- 2Ε/ Πυκνότητα:.d=0,997gr/ml ISO 758 Ξηρό υπόλειµµα: 51,35% EN P H :.8,9 ISO 4316 Ολικό χλώριο:..< 0,1% ISO 1158 (Ελεύθερο χλωρίου) Υδατοδιάλυτο χλώριο:...0,008% EN Περιεχόµενα αλκάλια:...na 2 O: 0,420% EN K 2 O: 0,001% EN Ισοδύναµο Na 2 o: 0,4% EN

7 Σελίδα 7 από 13 ΤΡΙΤΗ ENOTHTA Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε ένα σύγχρονο ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών, από τα οποία, το Α συστατικό είναι ένα ειδικό τσιµεντοκονίαµα, µίγµα τσιµέντου και επιλεγµένων αδρανών κατάλληλης κοκκοµετρίας, το δε Β συστατικό είναι το βασικά προαναφερόµενο ειδικό ελαστικό συµπολυµερές γαλάκτωµα που παρουσιάστηκε στην δέυτερη ενότητα που προηγήθηκε, τροποποιηµένο κατάλληλα έπειτα από εµπεριστατωµένη έρευνα του τεχνικού τµήµατος της εταιρείας. Λόγω της σπουδαιότητας του αυτό το σύστηµα παρουσιάζεται ως ιδιαίτερη ενότητα, διότι όταν τα δύο συστατικά του αναµιχθούν στην προτεινόµενη αναλογία µας δίνουν ένα καινοτοµικό προϊόν υψηλής ελαστικότητας, το οποίο επαλειφόµενο εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, στεγανότητα και προστασία σε κάθε οριζόντια ή κάθετη οικοδοµική επιφάνεια, (µπετού, τσιµεντοκονίας, τούβλων, τσιµεντόλιθων, µεταλλική - ανοξείδωτη ή µη-, γυψοσανίδων, πολυστερίνης, µωσαϊκών, κεραµικών, κλπ). Αµέσως παραθέτουµε φυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος σε δοκιµές κατά DIN,που έγιναν στο εργαστήριο της ΝΕΟΤΕΧ, στο προαναφερόµενο ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ως και πρόσφατες δοκιµές που έγιναν προκειµένου να πιστοποιηθεί το πρόσµικτο µε την σήµανση CE: Έλεγχος χαρακτηριστικών του ελαστικού τσιµεντοειδούς στεγανωτικού συστήµατος δύο συστατικών σε αναλογία καλύπτουσα τις ανάγκες της δοκιµής, δηλαδή µόνο 16% σε πρόµικτο, ως Β συστατικό του συστήµατος και 84% σε ειδικό τσιµεντοειδές κονίαµα, ως Α συστατικό: Σηµειώνεται ότι η πρακτική αναλογία εφαρµογής είναι 25% έως 35% πρόσµικτο γαλάκτωµα και 75% έως 65% ειδικό τσιµεντοειδές κονίαµα. Εκτίµηση και αποτελέσµατα ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3, πίνακας 3, στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ειδικό εργαστήριο δοκιµών ΕΚΕΠΥ Α.Ε: Έκθεση οκιµών Κ 121 ΑΕ 18/05/2007. Εξάπλωση 171mm (όριο 175±10mm) EN Αντοχές: Σε θλίψη: 14,0Mpa(όριο 70% της αντοχής σε θλίψη του µάρτυρα=12mpa 8,40 Mpa, υπέρβαση ορίου κατά 5,60 Mpa) Σε κάµψη: 4,1Mpa (ΕΛΟΤ /99) Περιεκτικότητα σε αέρα: -Α 2 = 8% αµέσως µετά την ανάµιξη. -Α 3 = 12%, 1h µετά την ανάµιξη -Α3 = 12%, 5h µετά την ανάµιξη -A4 = 15% 28h µετά την ανάµιξη Όριο προτύπου: 1h & 5h µετά ανάµιξη: A2-5% A3 A2+5% Όριο προτύπου: 23h & 5h µετά ανάµιξη: A4 0,70.A2%

8 Σελίδα 8 από 13 Αντίσταση στην διείσδυση: 18,43N/mm 2, EN (σε χρόνο 52h), (όριο προτύπου µετά 52h 5N/mm 2 ), υπέρβαση ορίου κατά 13,43Ν/mm 2 Συνεκτικότητα µε διείσδυση εµβόλου: EN Μετά ανάµιξη και συντήρηση: 40mm -Μετά από 28h: 31mm (όριο προτύπου µέχρι 15mm διαφορά από το αρχικό µίγµα, διαφορά µόνο 9mm) Αποτελέσµατα ελέγχου στο εργαστήριο της ΝΕΟΤΕΧ κατά DIN 53504: Αντοχή στον εφελκυσµό: 9,61N/mm 2 (µετά ωρίµανση 28 ηµερών και οπλισµό µε υαλόπλεγµα οπών 5mm x 5mm. Επιµήκυνση στην θραύση: 16,8%,(µετά ωρίµανση 28ηµερών και οπλισµό µε υαλόπλεγµα οπών 5mm x 5mm. οκιµή γήρανσης, σε UV κατηγ. Β,για 400h: ουδεµία µεταβολή Το υπ όψιν ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών είναι κατάλληλο για εύκαµπτες στεγανές επιστρώσεις σε δεξαµενές νερού, φρεάτια, ζαρντινιέρες, µπάνια, ντουζιέρες, σιλό, υπόγειες αίθουσες, σήραγγες και γέφυρες αυτοκινητόδροµων, υπόγεια σπιτιών, τοιχία, τοίχους αντιστήριξης, ταράτσες (βατές ή όχι), ιδανικό για χρήση σε δύσκολα σηµεία, (υδρορροές, στηθαία, κοιλότητες). Πλεονεκτεί διότι: Προσφέρει υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και προστασία σε οποιαδήποτε εφαρµογή του, υποκείµενη σε δονήσεις, συστολοδιαστολές, ή επίδραση από χηµικές ουσίες. Έχει θαυµάσια πρόσφυση, ακόµα και σε ανοξείδωτες, ή γαλβανισµένες µεταλλικές επιφάνειες, χωρίς αστάρωµα. Γεφυρώνει ρωγµές, διάκενα, πόρους και αρµούς µικρού πάχους. Παρέχει βατότητα, χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αντέχει στην υγρασία, σε χαµηλές θερµοκρασίες και τήξη παγετού /χιονιού και αποτελεί εξαιρετική λύση για περιοχές µε ψυχρό κλίµα. Αντέχει σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία, διότι προστατεύει το σκυρόδεµα από την ενανθράκωση και τον οπλισµό από την διάβρωση. Είναι συµβατό µε παλαιότερα στεγανωτικά συστήµατα (ακόµα και πισσοειδή), και φιλικό στο περιβάλλον. Προσφέρεται ως φράγµα υδρατµών σε επιφάνειες κάτω από πλακίδια και ως ιδανική επιφάνεια για εφαρµογή της κόλλας πλακιδίων στις πισίνες, µπαλκόνια, ταράτσες, κατασκευές σκυροδέµατος µε φόρτιση, κλπ. Ειδικότερα, αυτό το ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό σύστηµα δύο συστατικών σε ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής, π.χ. στις επιφάνειες νέου µπετού µε παλαιό, επαφές οριζόντιας πλάκας µπετού µε τις κολώνες,

9 Σελίδα 9 από 13 επιφάνειες οικοδοµικές µε ρηγµατώσεις ή χωρίς αρµούς διαστολής, δίεδρες τρίεδρες γωνίες δωµάτων, ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, κλπ. είναι ευκταίο να ενισχύεται µε παρεµβολή µεταξύ διαδοχικών στρώσεων, ειδικών τύπων υαλοπλεγµάτων κατάλληλων διαστάσεων οπής. Πέραν τούτου, είναι δυνατή η επιπλέον σοβαρή ενίσχυση και βελτίωση των ιδιοτήτων του µίγµατος µε την προσθήκη σε αυτό ινών πρωτογενούς πολυπροπυλενίου κατάλληλων διαστάσεων, ως επίσης και µε την προσθήκη κοίλων υαλοσφαιριδίων, κατάλληλου τύπου και πυκνότητας. Με την προσθήκη στο µίγµα Ινών Πολυπροπυλενίου επιτυγχάνουµε: Αύξηση µετά την ωρίµανση του συστήµατος, (περίπου 28 ηµέρες), των αντοχών σε εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη, κρούση, θραύση και απολέπιση, οπότε παρέχεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης του µίγµατος σε διάφορες αναλογίες είτε αυξάνοντας το Β συστατικό, (υγρό), στο σύστηµα, είτε µειώνοντας το Α συστατικό, οπότε γίνεται πιο ρευστό το µίγµα, για εξυπηρέτηση ειδικών περιπτώσεων εφαρµογής χωρίς να επηρεάζονται αισθητά τα αρχικά χαρακτηριστικά τούτου. Αύξηση της στεγανότητας του συστήµατος. Αύξηση των αντοχών στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες και στις διακυµάνσεις από θερµοκρασιακές µεταβολές. Ενίσχυση επιπλέον της ήδη αρχικά παρεχόµενης προστασίας του σκυροδέµατος από την ενανθράκωση. Αύξηση της χηµικής αντοχής στα οξέα, αλκάλια και άλατα και ακόµη στους χλωριούχους υδρογονάνθρακες µέχρι και 60 ο C. Βελτίωση της οµοιογένειας της συσσωµάτωσης και συνοχής του µίγµατος. ιευκόλυνση της οµοιογένειας του µίγµατος και της εφαρµογής του χωρίς συσσωµατώµατα και φουσκαλιάσµατα. Μείωση της ρευστότητας και άρα της εργασιµότητας του µίγµατος, (επιθυµητή ιδιότητα για εφαρµογή σε κάθετες επιφάνειες). Μείωση της απόδοσης του µίγµατος σε µία περιοχή από 1,9 έως 2,5 kg /m 2 /mm, η οποία όµως µας δίνει ισχυρότερη στεγάνωση. Αύξηση του κόστους του υλικού κατά 0,01 έως 0,02 / kg Με τη προσθήκη στο µίγµα Κοίλων Υαλοσφαιριδίων επιτυγχάνουµε: Αύξηση των αντοχών του συστήµατος σε εφελκυσµό, θραύση, και κάµψη. Μείωση της πυκνότητας του µίγµατος και διευκόλυνση εφαρµογής του σε κάθετες επιφάνειες, (επειδή είναι ελαφρύτερο). Βελτίωση της οµοιογένειας, της συσσωµάτωσης και συνοχής του µίγµατος. ιευκόλυνση της οµοιογένειας του µίγµατος και της εφαρµογής του χωρίς συσσωµατώµατα και φουσκαλιάσµατα.

10 Σελίδα 10 από 13 Αύξηση της ρευστότητας άρα και της εργασιµότητας του µίγµατος. Αύξηση του κόστους του υλικού από 0,01 έως 0,05 / kg. Από την διαφορά των τιµών πυκνότητας των σφαιριδίων, δικαιολογείται η διαφορά κόστους, κατά συνέπεια όµως και η συνεισφορά των διαφόρων τύπων σφαιριδίων στα προαναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι προαναφερόµενες ιδιότητες αυτού του ελαστικού στεγανωτικού συστήµατος δικαιολογούν την εξαιρετική διάκρισή του στην παρθενική του παρουσίαση στην διεθνή έκθεση Constructexpo, το 2006, στο Βουκουρέστι, όπου απέσπασε 1 ο Βραβείο καινοτόµου προϊόντος. Στο πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα δοκιµών των κονιαµάτων µε ή χωρίς πρόσµικτο που παρουσιάστηκαν για σύγκριση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Αποτελέσµατα δοκιµών που έγιναν στο διαπιστευµένο από το ΕΣΥ εργαστήριο ΕΚΕΠΥ Α.Ε Σοβάς µε πρόσµικτο 1 ης ενότητας 6%κ.β. τσιµέντου Κονιάµατα µε πρόσµικτο Κονίαµα τύπου NEOPRESS µε 19,5% ππόσµικτο της 1 ης ενότητας. Ειδικό κονίαµα µε 16% πρόσµικτο της 3 ης ενότητας. Κονιάµατα χωρίς πρόσµικτο Κονίαµα τύπου NEOPRESS της ΝΕΟΤΕΧ µε 17% νερό Έκθεσης οκιµών. Κ 122ΒΕ Κ 122ΑΕ Κ121ΑΕ Κ 125Ε Αντοχές σε θλίψη: Αποτέλεσµα οκιµών.(μpa) Αποδεκτό όρο (Μpa)* 70% µ.ο. µάρτυρα) Υπερβαση Ορίου 34,70 15,75 18,95 27,00 10,29 16,71 14,0 8,40 5,60 32,13 14,70 17,43 Αντοχή σε κάµψη ( δεν προβλέπεται όριο) 5,16 8,00 4,1 4,62 Συνέχεια στην σελίδα 11

11 Σελίδα 11 από 13 Περιεκτικότητα σε αέρα: - Αµέσως µετά την ανάµιξη, Α 2 5% 6% 8% 4% - 1h µετά την ανάµιξη, Α 3 8% 10% 12% 8% - Παρατεταµένος χρόνος, 5h µετά την ανάµιξη, Α 3 13% 9% - 28h µετά την ανάµιξη, Α 4 15% 11% Όρια: 1 και 5 h µετά την ανάµιξη Α 2 5% Α 3 Α 2 + 5% 28h µετά την ανάµιξη Α 4 0,70 Α 2% Αντίσταση στη διείσδυση (Ν /mm 2 ) (εργάσιµος χρόνος) 0 min 1,00 1,80 1,00 1,10 30 min 3,50 4,00 3,60 2, min 4,10 *** 3,70 52 ώρες 18,43 *** 12,76 Όριο που προκύπτει µετά από 52 5 Ν/ mm 2 Υπέρβαση Ορίου Ν/mm 2 13,43 7,76 Συνεκτικότητα ( µε διείσδυση εµβόλου) -Μετά ανάµιξη και συντήρηση, mm Μετά από 28 ώρες όριο προτύπου µέχρι 15 mm διαφορά από το αρχικό µίγµα. 31 (διαφορά 9) 22 (διαφορά 14)

12 Σελίδα 12 από 13 Επεξήγηση παραποµπών του πίνακα * 1 Μpa = 1Ν/mm 2 ** Λόγω της ποσότητας του πρόσµικτου *** Προστέθηκε πρόσµικτο ως Β συστατικό, σε αναλογία 16% κ.β. για να µας δώσει τιµές Α 3 και Α 4, έναντι της πρακτικής αναλογίας εφαρµογής 25% έως 35% πρόσµικτο και 75% έως 65% ειδικό τσιµεντοειδές κονίαµα, πρακτική αναλογία η οποία µας δίνει την επιθυµητή αντοχή του µίγµατος σε εφελκυσµό και θραύση, (µετρήσεις κατά DIN 53504), ως και το αποτέλεσµα της δοκιµής γήρανσης που παρουσιάζονται στη σελίδα 7. Ο χώρος δεν επαρκεί για λεπτοµερή σχολίαση των αποτελεσµάτων των δοκιµών του πίνακα, ευχέρεια άλλωστε που διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι µηχανικοί και εφαρµοστές, γι αυτό περιοριζόµαστε να αναφέρουµε: Το ειδικό κονίαµα της τελευταίας στήλης, παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του χωρίς πρόσµικτο, αυξάνει µε το πρόσµικτο την αντοχή σε θλίψη κατά 2,57 Mpa, µέγεθος καθόλου ευκαταφρόνητο. Οι τιµές υπέρβασης των ορίων, κυρίως στη θλίψη, αποδεικνύουν τα εξαιρετικά αποτελέσµατα που λαµβάνουµε κατά την χρήση καλής ποιότητας πρόσµικτων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ειδικό κονίαµα της τρίτης ενότητας, (βλέπε 3 στήλη, µε δοκιµή Κ121ΑΕ), το οποίο αν και δοκιµάστηκε στο µισό περίπου της κανονικής αναλογίας σε πρόσµικτο, (16% αντί της κανονικής αναλογίας µ.ο. 30%), µας έδωσε τιµή 14,00 Mpa, µε υπέρβαση προβλεπόµενου ορίου κατά 5,60 Mpa (βλέπε αποτελέσµατα σελίδας 7). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι υψηλές αντοχές που παρουσιάζουν τα κονιάµατα στα οποία χρησιµοποιούνται τα πρόσµικτα γαλακτώµατα που περιγράψαµε, οι οποίες αντοχές ευρίσκονται στην περιοχή των 30 Μpa ( ή Ν/mm 2 ), τα µεγάλα ποσοστά των στερεών που αναφέρονται στην περιοχή των 45,80 % έως 52%, οι πολύ χαµηλές περιεκτικότητες τούτων σε χλώριο και αλκάλια, και τα λοιπά αποτελέσµατα προβλεπόµενων µετρήσεων µε τα πρότυπα δοκιµών που παρουσιάζονται στις σελίδες 4 έως 9 και τον πίνακα της σελίδων 10 και 11 και υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις των πρότυπων ελέγχου, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα υπ όψιν πρόσµικτα κονιαµάτων, πέραν της γενικής και µεγάλης βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαµάτων, προς τον σκοπό σταθεροποίησης, επισκευής,

13 Σελίδα 13 από 13 ή στεγάνωσης οικοδοµικών επιφανειών, είναι δυνατόν να µας αποδώσουν εξαιρετικά αποτελέσµατα εφαρµογών στεγάνωσης, πρόσφυσης, αντοχών, εργασιµότητας και προστασίας των οικοδοµικών επιφανειών και κατ επέκταση της προστασίας των καταναλωτών, όπως ήδη έχει αποδειχθεί στην πράξη, εδώ και τέσσερις 10ετίες από την κυκλοφορία τους στην αγορά µε την καθολική τους αποδοχή. Εξυπακούεται ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις στις εφαρµογές που είναι δυνατόν να έχουµε, και στις οποίες µας οδηγούν τα περιγραφόµενα προϊόντα, προϋποθέτουν τον συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο εφαρµογής, ως και τον αποτελεσµατικό έλεγχο της αγοράς για την διασφάλιση της ποιότητας των συναφών επί µέρους υλικών, αλλά ακόµη και των συνθηκών και ποσοτικής αναλογίας χρησιµοποίησης αυτών σύµφωνα µε τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές τους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ISO 758, 1148, 1158, 1625, 1652, 4316 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ: EN EN 480-8, 10, 12 EN , 04, 09, 11 ΟΚΙΜΕΣ ΕΚΕΠΥ ΑΕ: Κ 121ΑΕ, 121Α-2Ε, 122AΕ, 122Α-2, 122ΒΕ DIN ελτία εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντων Τεχνικά Εγχειρίδια Προδιαγραφές Προϊόντων

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Revinex. Βελτιωτικό κονιαμάτων

Revinex. Βελτιωτικό κονιαμάτων Revinex Βελτιωτικό κονιαμάτων O διαχρονικά ισχυρός σας συνεργάτης με το ανθρώπινο πρόσωπο Η NEOTEX είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που, από την ίδρυση της το 1959, αποτελεί σημείο αναφοράς στη μόνωση-στεγάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας!

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! δοσολογια για πανισχυρα κονιαματα εφαρμογη TΣΙΜΕΝΤΟ ΑΜΜΟΣ ΝΕΡΟ,5 χ2 18 lt 20 lt 10 lt σοβαδεσ DUROMAX προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! μαρμαροκονιεσ τσιμεντοκονιεσ λασπη κτισιματοσ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ.

(προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 07/2010 SINTOPLAST (προϊόν SINMAST) Γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων επιχρισμάτων κλπ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Sintoplast είναι ένα υγρό γαλάκτωμα πολύ λεπτών σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.06.030 SikaTop -121 New Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaTop -121

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος Το MasterSeal M545 (πρώην THOROSEAL FX110) είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, δυο συστατικών, κατάλληλη για στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

EN 14891:2012/AC:2012

EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/6/2014 (v2) Κωδικός: 03.02.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010020000043 Sikalastic -152 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 01599 Sikalastic -152

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών

Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Μέθοδος Εφαρμογής Στεγανοποίησης Κολυμβητικών Δεξαμενών Περιεχόμενα 1. Διαδικασία Σκυροδέτησης... 3 2. Επισκευές στοιχείων σκυροδέματος... 3 3. Εξομάλυνση και στεγανοποίηση της επιφάνειας του σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων Προφυλάξτε το περιβάλλον ιατηρείτε το χώρο καθαρό Protect the environment Keep clean www.marmoline.gr e-mail: info@marmoline.gr Tel.: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΑSTARTE ASTARTE Armos 0-2 mm ASTARTE Armos 2-5 mm ASTARTE Armos 6-20 mm ASTARTE Armos epoxy A+B 2-12 mm ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd Repairs Ltd Θερμομονώσεις, Ηχομονώσεις Υδρομονώσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco T 1400 FR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το MasterEmaco T1400 FR είναι ένα προαναμεμιγμένο, έτοιμο προς χρήση, ρευστό, ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα. Το προϊόν περιέχει ειδικά επιλεγμένα αδρανή, ειδικές συνδετικές ύλες τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor S είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: D.05.07 SikaΤοp -122 New Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά

Για κάθε τοιχοποιία. το σωστό. ελαφρύ σοβά Συστήµατα επίχρισης µε ελαφροβαρή κονιάµατα Για κάθε τοιχοποιία το σωστό σύστηµα µε ελαφρύ σοβά Για βέλτιστη εφαρµογή µε µηχανή Αξιοπιστία χάρη στην πολύ καλή διασπορά των τάσεων οκιµασµένα, υψηλής διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.05.040 SikaRep Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaRep είναι έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό κονίαμα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.080 Sikalastic -1K Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος Το SikaLastic -1K είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 03/04/2013 Κωδικός: 2013.06.03.041 Sika MonoTop -634 Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ Σελίδα 1 από 16 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Καινοτοµικές, Θερµοµονωτικές Πλάκες Μικρού Πάχους ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ. Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα

SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ. Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Η βασική στρώση σοβά για οδηγούς και γεμίσματα Περιγραφή Προϊόντος : Χρήσεις : Πλεονεκτήματα: Τρόπος Διάθεσης : Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας

Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας Μέθοδος Εφαρμογής Πατητής Τσιμεντοκονίας Περιεχόμενα 1. Προετοιμασία επιφανειών... 3 2. Εφαρμογή σε δάπεδο... 3 2.1. Δάπεδα ήπιας καταπόνησης... 4 3. Εφαρμογή σε κάθετη επιφάνεια... 4 4. Εφαρμογή σε χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.04.010 Sika Minipack - Κόλλα Πλακιδίων Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού.

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. Page 1/5 Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.060 Sika Ceram -243 W Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα:2/7 Τρόπος εφαρµογής Α. Ε π ι φ άν ε ι α σ κ υ ρ οδέµατο ς Το σύστηµα 1. προετοιµασία υποστρώµατος 2. 1 ο στρώµα εποξικό αστάρι 2 συστατικών V-

Σελίδα:2/7 Τρόπος εφαρµογής Α. Ε π ι φ άν ε ι α σ κ υ ρ οδέµατο ς Το σύστηµα 1. προετοιµασία υποστρώµατος 2. 1 ο στρώµα εποξικό αστάρι 2 συστατικών V- Σελίδα:1/7 Τ ε χ ν ι κ έ ς Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς 6335/101 Σύστηµα καθαρής Πολυουρίας δύο συστατικών για στεγανοποίηση και προστασία Περιγραφή Σύστηµα καθαρής πολυουρίας δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.040 Sika Ceram -101 W Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

MEMBPANH PmB. Υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση.

MEMBPANH PmB. Υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση. MEMBPANH PmB Υψηλής απόδοσης στεγανοποίηση. www.domikon.gr Το Σύστημα της PmB Η ΔΟΜΙΚΟΝ σε συνεργασία με την Pitchmastic PmB Ltd και την συμβολή της BAYER Material Science, προσφέρει την πληρέστερη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal Traffic 2301 Αστάρι για άσφαλτο Μεμβράνη Διασπορά Αστάρωμα Αστάρι MasterSeal Traffic 2301 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterSeal Traffic 2301 (πρώην MasterSeal 689 Bridge) είναι ένα σύστημα συνεχούς τύπου με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την επιλογή Στεγανωτικών Προϊόντων

Οδηγός για την επιλογή Στεγανωτικών Προϊόντων Οδηγός για την επιλογή Στεγανωτικών Προϊόντων ΚΟΛΛΕΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ГІΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Επισκευή Υπαρχόντων Στε ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 Επισκεή πισίνων και δεξαμενών Mapeproof Swell - Lamposilex -

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Γενική Περιγραφή Συστημάτων Το Seal Coat που αποτελεί την βάση των είναι ένα τσιμεντοειδές υλικό εμπλουτισμένο με πολυμερή του οποίου η

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Φυλλάδιο Micro-Topping Fine Πατητή τσιμεντοκονία

Τεχνικό Φυλλάδιο Micro-Topping Fine Πατητή τσιμεντοκονία Τεχνικό Φυλλάδιο Micro-Topping Fine Πατητή τσιμεντοκονία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Έτοιμο προς χρήση, προπαρασκευασμένο ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Penetron Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του.

Penetron Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Περιγραφή Το είναι το μοναδικό επαλειφόμενο σύστημα του σκυροδέματος που το στεγανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος.

MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος. Περιγραφή προϊόντος Το MasterSeal M581 (πρώην THOROSEAL) είναι μια επίστρωση στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης, σε γκρι ή λευκό χρώμα κατάλληλη για μόνιμη επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX FLOORING-TR Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

VIMEPOX FLOORING-TR Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες VIMEPOX FLOORING-TR Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες Ιδιότητες To VIMEPOX FLOORING-TR είναι ένα διαφανές εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 21/11/2013 (v1) Κωδικός: 06.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000107 EN 1504-3 12 2079 Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Φυλλάδιο Micro-Topping DecoWall Πατητή τσιμεντοκονία

Τεχνικό Φυλλάδιο Micro-Topping DecoWall Πατητή τσιμεντοκονία Τεχνικό Φυλλάδιο Micro-Topping DecoWall Πατητή τσιμεντοκονία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Έτοιμο προς χρήση, προπαρασκευασμένο, ρητινούχο ινοπλισμένο μαρμαροκονίαμα δύο συστατικών, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Κατασκευή πισίνας με μόνιμη στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Φυσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή διακοσμητικά τουβλάκια, ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, για χρήση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε κάθετες ή

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα ΣΕΙΡΑ 1-16 Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 65,04 ΣΕΙΡΑ VILLAGE Η οικονομική σειράς πέτρας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της Tepostone. Διαθέσιμη σε πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.040 Αριθμός Ταυτοτοποίησης: 010303030020000001 EN 1504-2:2004 09 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ POLITERM BLU POLITERM BLU FEIN POLITERM BLU READY MIX είναι σήματα κατατεθέντα Κεντρικό Κατάστημα: Ζάκκα 10 56727 Νεάπολη Θεσσαλονίκη e-mail: tekto@ @tekto.gr Web: http://www.tekto.gr

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα