Σχέση Επαγγελματικών Προσδοκιών και Επιθυμιών Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δ. Κόρδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέση Επαγγελματικών Προσδοκιών και Επιθυμιών Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δ. Κόρδας"

Transcript

1 Σχέση Επαγγελματικών Προσδοκιών και Επιθυμιών Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δ. Κόρδας Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Κατερίνης, Ελλάδα Περίληψη Η έρευνα αποτελεί μια πιλοτική διερεύνηση της σχέσης επαγγελματικών προσδοκιών και επιθυμιών των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 32 εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν στη θέση της εργασίας σε οργανωτικό επίπεδο (παραγωγή διοίκηση εκπαίδευση), το μέγεθος επιχείρησης (μικρή μεγάλη), το είδος της εργοδοσίας (ιδιωτικός δημόσιος τομέας), το είδος της εργασιακής σχέσης (εξαρτημένη ανεξάρτητη αυτόνομη), τύπους κινήτρων και παραμέτρους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 πρωτοετείς φοιτητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι εκτιμήσεις των φοιτητών για τις παραπάνω εργασιακές παραμέτρους αφορούσαν στις μελλοντικές επαγγελματικές δυνατότητες μετά την αποφοίτηση από τη σχολή, ενώ, στη δεύτερη φάση, αφορούσαν στις γενικές μελλοντικές επαγγελματικές επιθυμίες τους, ανεξαρτήτως των τωρινών σπουδών τους. Στα ερευνητικά δεδομένα ερευνήθηκαν οι κατανομές των τιμών, εφαρμόστηκαν αναλύσεις t-test και παραγοντικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση της σχολής θα είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες τους, να απασχοληθούν σε διοικητική ή ακαδημαϊκή θέση, να έχουν πρωτοβουλίες, επιτυχίες, αναγνώριση, προσωπική ανάπτυξη, λιγότερο στρες και μικρότερο κίνδυνο ανεργίας, ενώ θεωρούν περισσότερο πιθανή την απασχόληση σε μικρή επιχείρηση. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με τις επιπτώσεις στα κίνητρα των φοιτητών. Λέξεις Κλειδιά: κίνητρα, εκπαίδευση στις αλυσίδες ανεφοδιασμού και διοίκησης, Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι φοιτητές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν συνήθως κάποιες γενικές ιδέες και επιθυμίες ή φιλοδοξίες για τα μελλοντικά επαγγέλματά τους και το είδος της PROCEEDINGS 1

2 απασχόλησης που αυτά αφορούν. Σε κάποιες επιστημονικές περιοχές, το επάγγελμα και η φύση της μελλοντικής εργασίας είναι κατανοητή με σαφήνεια, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές είναι περισσότερο ασαφής (Reid, Dahlgren, Petocz and Dahlgren, 2008). Ως προς την επιστημονική περιοχή των logistics, αν και σήμερα η εφαρμογή των logistics στην ελληνική πραγματικότητα όπως και η εκπαίδευση σε αυτά έχει οργανωθεί αρκετά, ωστόσο, βρίσκεται στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης (Μαλαγάρης, 2005), γεγονός που σημαίνει ότι η επαγγελματική ταυτότητα των φοιτητών logistics θα πρέπει, ως ένα βαθμό, να παραμένει ασαφής. Ειδικότερα, η εκπαίδευση στα logistics θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πολυδιάστατης επαγγελματικής ευελιξίας που θα βασίζεται, αφενός, στην κατάκτηση καλής γνώσης του αντικειμένου εργασίας και της νέας τεχνολογίας, αλλά, αφετέρου, και στην ανάπτυξη της ικανότητας για συνεργασία και επικοινωνία, με την καλλιέργεια διαπροσωπικών και ομαδικών ικανοτήτων, και για συμμετοχή σε ευέλικτες δραστηριότητες και σε προγράμματα ανταπόκρισης στην διακύμανση της κατανάλωσης. Ακόμα, η ευελιξία θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας, γενικά, για διαχείριση της αβεβαιότητας, καθώς, στο νέο κόσμο της εργασίας σήμερα, η «αλλαγή είναι η ρουτίνα». Απαιτείται επίσης, η βελτίωση της ικανότητας προσωπικής προβολής καθώς χρειάζεται ενεργητική και όχι ουδέτερη παρουσία, αφού διαχείριση logistics σημαίνει διαπραγμάτευση, συμφωνίες, αλλά και αναγνώριση και κύρος μέσα στην επιχείρηση (Λάιος, 2001, Neumann, Krzyzaniak, & Lassen, 2001). Επομένως, η εκπαίδευση στα logistics έχει πολυδιάστατους στόχους, που για να επιτευχθούν χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλα ευαισθητοποιη-μένο στα γενικότερα κίνητρα και τις προσδοκίες των φοιτητών, αλλά και πιο ειδικά, στις επαγγελματικές τους προσδοκίες, επιθυμίες - φιλοδοξίες και αξίες. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τα διάφορα αντικείμενα μάθησης, εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία και αναπτύσσουν κίνητρα (Wigfield and Eccles,2000). Υπάρχει, μάλιστα, θετική συσχέτιση ανάμεσα στα κίνητρα των σπουδαστών και τη σημασία που δίνουν στις σπουδές τους, για να επιτύχουν μελλοντικούς στόχους (Creten, Lens and Simons, 2001). Άλλωστε, η διερεύνηση της καριέρας είναι γνωστό ότι επηρεάζει και την απόφαση κάποιου να συνεχίσει ή να εγκαταλείψει την προσπάθεια, ή, ακόμα, τη θέση στην επιχείρηση ή την ίδια την δουλειά του, (Stumpf, Colarelli and Hartman, 1983), ή, κατ επέκταση, τις σπουδές του. Επιπλέον, τόσο οι προσδοκίες που έχουν οι φοιτητές ως πρωτοετείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και οι προσδοκίες που έχουν για τη μετάβαση τους, μετά την αποφοίτησή τους, στην οικονομικά ενεργή ζωή, επηρεάζεται από τους τρόπους με τους οποίους η σημασία και το νόημα του επαγγέλματος κοινοποιείται και PROCEEDINGS 2

3 αρθρώνεται στους φοιτητές, μέσω του σχεδίου και της παιδαγωγικής του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής (Reid, Dahlgren, Petocz and Dahlgren, 2008, Byrne and Flood, 2005), αλλά και της αρχικής εισαγωγικής ενημέρωσής τους με την είσοδό τους στην σχολή. Επομένως, μια διερεύνηση των επαγγελματικών προσδοκιών και επιθυμιών των φοιτητών, και ειδικότερα των πρωτοετών, θα ήταν χρήσιμη από πολλές απόψεις καθώς θα έδινε πληροφορίες για το: α) πώς αντιλαμβάνονται την επαγγελματική προοπτική τους όταν θα αποφοιτήσουν, ή, πιο συγκεκριμένα, πως αξιολογούν τις δυνατότητες ή τους όρους εργασίας που πιστεύουν ότι θα έχουν στο μελλοντικό επάγγελμα, β) τι θα θέλανε γενικότερα να πετύχουν ή να έχουν στη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα τους, πώς δηλαδή διαμορφώνονται οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες τους και κατά πόσο μπορεί να ανιχνεύονται προφίλ επιθυμιών φιλοδοξιών ή αναγκών, και γ) κατά πόσο οι επαγγελματικές προσδοκίες με την αποφοίτηση σχετίζονται με τις αρχικές επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι αν οι επαγγελματικές φιλοδοξίες συνάδουν με τις προσδοκίες μετά την αποφοίτηση αυτό θα έχει θετική επίδραση προς την κινητοποίηση για την ικανοποίηση του επαγγελματικού στόχου μέσω των σπουδών στη σχολή. Ταυτόχρονα, κοντά στα παραπάνω ερωτήματα, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια πιθανά στοιχεία ως προς το κατά πόσο τα διάφορα επαγγελματικά προφίλ των φοιτητών αντανακλούν το προφίλ του επαγγελματία logistics που αποσκοπεί η εκπαίδευση στα logistics. 2. Θεωρητικό υπόβαθρο Τα παραπάνω ερωτήματα στην παρούσα πιλοτική έρευνα θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας της θεωρίας των κινήτρων ως προς τα επαγγελματικά κίνητρα (Ζαβλανός, 2002). Συγκεκριμένα, η έρευνα στηρίχθηκε στο συνδυασμό δύο θεωριών κινήτρων, της θεωρίας των δυο παραγόντων του Herzberg (1959) και της θεωρίας της προσδοκίας του Vroom (1964). Σύμφωνα, με τη θεωρία του Herzberg διακρίνονται δυο είδη εργασιακών παραγόντων που αφορούν στην παρακίνηση των εργαζομένων: α) αυτοί που προκαλούν ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο που τους ονομάζει «κίνητρα», και β) αυτοί που η μη ικανοποίησή τους προκαλεί δυσαρέσκεια και σχετίζονται με τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, τους οποίους ονομάζει παράγοντες «υγιεινής ή συντήρησης». Έτσι, απόψεις της εργασίας όπως η επίτευξη, η αναγνώριση, η φύση της εργασίας, η υπευθυνότητα, η δυνατότητα εξέλιξης - προαγωγής και η προσωπική ανάπτυξη, συνιστούν για τον Herzberg τον παράγοντα κίνητρα, ενώ, από την άλλη πλευρά, απόψεις της εργασίας όπως η κοινωνική θέση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλεια από την εργασία, ο μισθός, η πολιτική της PROCEEDINGS 3

4 επιχείρησης, η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού ως προς την εποπτεία, η προσωπική ζωή, συνιστούν τον παράγοντα υγιεινής ή συντήρησης. Η θεωρία της προσδοκίας, από την άλλη, υποστηρίζει ότι τα κίνητρα που αναπτύσσουμε για να συμπεριφερθούμε με συγκεκριμένο τρόπο εξαρτώνται από: 1) το πόσο πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες συμπεριφορές θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, 2) πόσο έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα, και 3) ότι αυτά τα αποτελέσματα έχουν διαφοροποιημένους βαθμούς προτίμησης που εξαρτώνται από την αντίληψή μας ότι η επίτευξη ενός αποτελέσματος θα οδηγήσει στην επίτευξη και σε άλλα επιθυμητά αποτελέσματα (Caulfield, 2007). Ο Vroom, συνοπτικά, προτείνει ότι κάποιος παρακινείται από το αποτέλεσμα, και επομένως οι στόχοι είναι ένα ζωτικής σημασίας μέρος της εξίσωσης που ισχύει, δεδομένου ότι θέλει κανείς οι στόχοι του και τα αποτελέσματά του να είναι το ίδιο πράγμα. Οι παραπάνω θεωρίες έχουν δεχτεί κριτική από πολλές απόψεις. Ως προς τη θεωρία του Herzberg, μία από τις απόψεις της κριτικής αφορά στο γεγονός ότι η θεωρία δεν λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές, καθώς φαίνεται ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς το πως αντιδρούν και ωθούνται σε διαφορετικές απόψεις της εργασίας. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον διαθέσιμων ευκαιριών (Astin, 1984, Hoi, 2005) και ως εκ τούτου διαμορφώνουν ποικίλες στάσεις, προσδοκίες και επιλογές ως προς τις απόψεις της εργασίας που περιγράφει ο Herzberg, αλλά, ακόμα, διαμορφώνουν και τύπους επιθυμητής καριέρας (career anchors) (Schein, 1990). Η θεωρία του Vroom, από την άλλη, έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, μια από τις οποίες είναι ότι η θεωρία αποδίδει στα άτομα επαρκή ικανότητα για ακριβείς εκτιμήσεις ως προς την απαιτούμενη ικανότητα, ως προς την αντίληψη του ρόλου τους και την αντιλαμβανόμενη προσδοκώμενη αμοιβή. Υποθέτει, δηλαδή, έναν μεγαλύτερο βαθμό "λογικής" από ότι πραγματικά εμφανίζεται (Κάντας, 1993). Επιπλέον, η θεωρία του Vroom ως θεωρία περιγραφής διαδικασιών, δεν θεωρεί ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφοροποιημένα πρότυπα αναγκών (Wigfield and Eccles, 2000), ή ακόμα, τύποι επιθυμητής καριέρας που μπορεί να επηρεάζουν τις επαγγελματικές αποφάσεις και τα επαγγελματικά κίνητρα, αφού τα κίνητρα στη θεωρία του ανάγονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και σε άλλες γνωστικές διεργασίες. Η παρούσα εργασία θεωρεί ότι οι γνωστικές διεργασίες έχουν σημαντικό ρόλο ως προς το πώς επιλέγουμε και αξιολογούμε τις επαγγελματικές μας προοπτικές. Μάλιστα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το μέσο επίτευξης του επαγγελματικού στόχου ή της εκπλήρωσης των επαγγελματικών προτιμήσεων είναι το μαθησιακό και γνωσιακό πλαίσιο της PROCEEDINGS 4

5 σχολής, οι επαγγελματικές προσδοκίες προσδιορίζονται από τις αντιλήψεις και εκτιμήσεις για τις τρέχουσες σπουδές. Θεωρούμε, λοιπόν ότι, αν υπάρχουν δύο ενιαίες δομές: κινήτρων ή συντήρησης, ή πιθανώς, διαφοροποιημένα προφίλ αναγκών, που κινητοποιούν τους φοιτητές, αυτά θα σχετίζονται διαφοροποιημένα με τις προσδοκίες που αναπτύσσουν οι φοιτητές με την αποφοίτησή τους. Επιπλέον, αν οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες συνδέονται και σχετίζονται με τις επαγγελματικές προσδοκίες, τότε υποθέτουμε ότι θα υπάρχει αυξημένη κινητοποίηση των φοιτητών προς την επίτευξη της επιθυμητής προσδοκίας, όπως άλλωστε θα μπορούσε να συναγάγει κανείς από την προσέγγιση του Vroom, αλλά και από τη θεωρία της προσδοκώμενης αξίας (expectancy value theory) των Wigfield and Eccles (2000). 3. Ερευνητική μεθοδολογία Για τη συλλογή των δεδομένων σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο προηγούμενης έρευνας (Balahur, 2008, Kordas and Karatzas, 2010), που αποσκοπούσε στην ανίχνευση των κινήτρων και των εμποδίων των νέων γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μηχανικών στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, ωστόσο, βασίστηκε μόνο στο μέρος εκείνο του παραπάνω ερωτηματολογίου που αφορούσε στις επαγγελματικές προσδοκίες. Ωστόσο, ενώ στο αρχικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν 24 ερωτήσεις που αφορούσαν στις επαγγελματικές προσδοκίες σχετικά με μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητες, στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας προστέθηκαν ακόμα 8 ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν πιο αναλυτικά τα ερωτήματα της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δύο μέρη, που βασίστηκαν στη διάκριση ανάμεσα σε παράγοντες υγειϊνής-συντήρησης και κινήτρων. Συγκεκριμένα, δηλαδή, οι ερωτήσεις του πρώτου μέρους, αναφέρονταν σε εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν σε διαστάσεις της εργασίας ως προς τη θέση της εργασίας, το μέγεθος της επιχείρησης, εργοδοσία (δημόσιοςιδιωτικός τομέας), την εργασιακή σχέση (εξαρτημένη-αυτόνομη), τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία, τις συνθήκες, αμοιβές και ασφάλεια στην εργασία. Οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους, αναφέρονταν σε εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν σε διαστάσεις της εργασίας ως προς την επίτευξη, την αναγνώριση, τη φύση της εργασίας, την υπευθυνότητα, την εξέλιξη προαγωγή και την προσωπική ανάπτυξη (πίνακας 1). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπλήρωσαν 27 πρωτοετείς φοιτητές, 17 άνδρες και 10 γυναίκες, του τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εργασιακής Ψυχολογίας σε δύο φάσεις μαθήματα. Στην πρώτη φάση, το PROCEEDINGS 5

6 ερωτηματολόγιο ζητούσε τις εκτιμήσεις των φοιτητών για τις παραπάνω εργασιακές παραμέτρους ως προς τις μελλοντικές επαγγελματικές δυνατότητες μετά την αποφοίτηση από τη σχολή. Το γενικό ερώτημα ήταν: «Τώρα που έχετε περάσει στη συγκεκριμένη σχολή (τμήμα logistics), τι δυνατότητες πιστεύετε ότι θα έχετε στο μελλοντικό σας επάγγελμα, αφού θα έχετε τελειώσει αυτή τη σχολή;». Στη δεύτερη φάση, το ερωτηματολόγιο ζητούσε τις εκτιμήσεις για τις ίδιες εργασιακές παραμέτρους που αφορούσαν, τώρα, στις γενικές μελλοντικές επαγγελματικές επιθυμίες τους, ανεξαρτήτως των τωρινών σπουδών τους. Το γενικό ερώτημα ήταν: «Ανεξαρτήτως των σπουδών που κάνετε σήμερα, τι θα θέλατε να πετύχετε ή να έχετε στη μελλοντική σας επαγγελματική δραστηριότητα;». Ωστόσο, δύο από τους φοιτητές, ένας άντρας και μία γυναίκα, δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της β φάσης, και ένας άντρας φοιτητής δεν συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της α φάσης. Μια κλίμακα Likert (1932) τεσσάρων σημείων χρησιμοποιήθηκε για να σημειώσουν τις εκτιμήσεις τους οι φοιτητές. PROCEEDINGS 6

7 Πίνακας 1: Εργασιακές παράμετροι του ερωτηματολογίου της έρευνας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΕΙΪΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Θέση της εργασίας Εργασία στον τομέα παραγωγής Εργασία ως αρχηγός ομάδας / εργοδηγός Εργασία ως μάνατζερ Εργασία στον τομέα της έρευνας Εκπαιδευτική καριέρα Ακαδημαϊκή καριέρα Μέγεθος της επιχείρησης Εργασία σε μεγάλη εταιρεία Εργασία σε μικρή εταιρεία Εργοδοσία (Δημόσιος - Ιδιωτικός τομέας) Εργασία στον ιδιωτικό τομέα Εργασία στο δημόσιο τομέα Εργασιακή σχέση (Εξαρτημένη Αυτόνομη) Εργασία ως ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, Επιχειρηματίας Επίτευξη Αίσθημα επίτευξης / ότι μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα Αναγνώριση Συναναστροφή με σημαντικά άτομα Κοινωνική αναγνώριση Η φύση της εργασίας Ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών Υπευθυνότητα Ανάληψη καθηκόντων Συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης Εξέλιξη - Προαγωγή Δυνατότητα ανέλιξης / προαγωγής Διεθνής καριέρα Προσωπική Ανάπτυξη Εργασία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος Χρήση όλων των δυνατοτήτων μου / γενικότερα) Εργασία με αυτονομία-έλεγχο των συνθηκών εργασίας Διαπροσωπικές σχέσεις στην εργασία Εξουσία στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού Καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προϊσταμένων και υφισταμένων Συνθήκες, αμοιβές και ασφάλεια στην εργασία Επιτρέπει καλό επίπεδο ζωής Δεν επιβάλλει στρες Δεν ενέχει τον κίνδυνο της απόλυσης / ανεργίας Ικανοποιητικές διακοπές Λογικό ωράριο Καλές αμοιβές / εισόδημα από εργασία προσωπική ανάπτυξη αυτοπράγματωση PROCEEDINGS 7

8 4. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται παρακάτω με βάση τους διερευνητικούς στόχους της έρευνας που διατυπώθηκαν παραπάνω: Α. Εκτιμήσεις (προσδοκίες) των φοιτητών ως προς το μελλοντικό επάγγελμα μετά την αποφοίτηση. Προκειμένου να διερευνήσουμε πως κλιμακώνονται οι προσδοκίες των φοιτητών μετά την αποφοίτηση, εφαρμόσαμε ανάλυση διακύμανσης ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ένα παράγοντα εντός των υποκειμένων με 32 επίπεδα, όσες και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι συνολικές εκτιμήσεις των φοιτητών διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς σημαντικά (F(31,20)=3,277 p=.000) ως προς τον ενιαίο παράγοντα που αφορούσε στις δυνατότητες και τους όρους εργασίας στο μελλοντικό επάγγελμα μετά την αποφοίτηση. Η μέση εκτίμηση και το τυπικό σφάλμα στο σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν: ΜΟ: με ΤΣ: 0,069. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση κλιμάκωση των εκτιμήσεων των φοιτητών. Από την κλιμάκωση μπορεί κανείς να προχωρήσει στα ακόλουθα συμπεράσματα δεδομένης της απόκλισης από τη μέση εκτίμηση κατά μία τυπική απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι φοιτητές μετά την αποφοίτησή τους θεωρούν περισσότερο πιθανό να απασχοληθούν ως εργαζόμενοι με λογικό ωράριο και καλές απολαβές, ανεξαρτήτως μικρής ή μεγάλης εταιρίας, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις, με δυνατότητες προαγωγής, και με αίσθημα ότι μπορούν να επιτύχουν πράγματα. Αντιθέτως, κατά μία τυπική απόκλιση προς τα κάτω, και συνεπώς λιγότερο πιθανό, βρίσκεται η προσδοκία τους ότι θα απασχοληθούν αυτόνομα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μάνατζερ ή αρχηγοί ομάδας με εξουσία και στο εκπαιδευτικό χώρο γενικά, σε εργασία με κοινωνική αναγνώριση και σημαντική διεθνή καριέρα. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι θεωρούν περισσότερο πιθανό να έχουν στρες και αυξημένη πιθανότητα ανεργίας. Επισημαίνεται, επίσης, η αντίφαση ανάμεσα στις επαγγελματικές προσδοκίες που υποδηλώνουν εξαρτημένη μορφή απασχόλησης και στην προσδοκία να εργαστούν ως υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση, που μπορεί ενδεχομένως να αποδοθεί στην ερμηνεία που αποδίδουν στον όρο. PROCEEDINGS 8

9 Πίνακας 2: Μέση κατανομή, τυπικές αποκλίσεις και οι τιμές t-test των διαφορών των εκτιμήσεων των φοιτητών ως προς τις επαγγελματικές επιθυμίες-φιλοδοξίες και επαγγελματικές προσδοκίες μετά την αποφοίτηση Επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες Προσδοκίες μετά την αποφοίτηση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t p Θέση της εργασίας Εργασία στον τομέα της έρευνας 2,72 0,84 2,54 0,95 0,926,364 Εργασία στον τομέα παραγωγής 2,68 0,95 2,69 0,88 0,196,846 Εργασία ως αρχηγός ομάδας/ εργοδηγός 3,00 0,87 2,42 0,90 2,013,056 Εργασία ως μάνατζερ 3,04 1,06 2,42 0,86 2,220,037 Ακαδημαϊκή καριέρα 2,84 0,85 2,15 0,97 2,713,012 Εκπαιδευτική καριέρα 2,44 0,87 2,38 0,90 0,371,714 Μέγεθος της επιχείρησης Εργασία σε μεγάλη εταιρεία 3,40 0,87 3,27 0,78 0,161,873 Εργασία σε μικρή εταιρεία 2,36 1,04 3,16 0,80-2,584,017 Εργοδοσία Εργασία στον ιδιωτικό τομέα 3,04 0,89 3,19 0,69-0,794,435 Εργασία στο δημόσιο τομέα 2,92 1,08 3,00 0,85 0,000 1,000 Εργασιακή σχέση Εργασία ως ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, επιχειρηματίας 3,00 0,96 2,62 1,10 0,969,343 Εργασία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος γενικότερα) 2,52 1,05 2,58 0,70 0,189,852 Εργασία με αυτονομία - έλεγχο των συνθηκών εργασίας μου 3,12 0,97 2,73 0,87 1,476,153 Διαπροσωπικές σχέσεις Εξουσία στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων 3,28 0,84 2,62 0,80 3,473,002 Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού 3,36 0,81 3,08 0,63 1,320,200 Καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προϊσταμένων και υφισταμένων 3,28 0,89 3,12 0,73 0,646,525 Συνθήκες-αμοιβές-ασφάλεια στην εργασία Επιτρέπει καλό επίπεδο ζωής 3,20 0,96 3,04 0,60 1,187,247 Δεν επιβάλλει στρες 3,12 0,97 2,35 0,85 4,082,000 PROCEEDINGS 9

10 Δεν ενέχει τον κίνδυνο της απόλυσης/ ανεργίας 3,50 0,83 2,32 0,80 4,446,000 Ικανοποιητικές διακοπές 3,28 0,89 2,46 0,71 3,943,001 Λογικό ωράριο 3,16 1,07 2,92 0,84 0,384,705 Καλές αμοιβές/ εισόδημα από εργασία 3,28 1,06 3,08 0,74 0,756,458 Επίτευξη Αίσθημα επίτευξης/ ότι μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα 3,68 0,75 3,04 0,73 2,933,007 Αναγνώριση Συναναστροφή με σημαντικά άτομα 3,28 0,79 3,00 0,75 1,320,200 Κοινωνική αναγνώριση 3,12 0,93 2,54 0,65 2,398,025 Η φύση της εργασίας Ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία 3,16 0,62 2,85 0,73 2,145,043 Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών 3,48 0,82 2,88 0,86 2,505,020 Υπευθυνότητα Ανάληψη καθηκόντων 3,38 0,77 2,88 0,65 2,102,047 Συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης 3,08 1,08 2,77 0,82 1,856,076 Εξέλιξη Προαγωγή Δυνατότητα ανέλιξης/ προαγωγής 3,52 0,82 3,17 0,70 1,447,162 Διεθνής καριέρα 3,04 0,89 2,35 1,06 2,119,045 Προσωπική Ανάπτυξη Χρήση όλων των δυνατοτήτων μου/ προσωπική ανάπτυξη αυτοπράγματωση 3,28 0,79 2,84 0,75 2,554,018 Β. Εκτιμήσεις (επιθυμίες-φιλοδοξίες) των φοιτητών ως προς τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα τους. i) Μέση κλιμάκωση επαγγελματικών επιθυμιών φιλοδοξιών Για να διερευνήσουμε πως κλιμακώνονται οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες των φοιτητών, ως προς το σύνολο των εκτιμήσεων εφαρμόσαμε επίσης ανάλυση διακύμανσης ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ένα παράγοντα εντός των υποκειμένων με 32 επίπεδα, όσες και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι συνολικές εκτιμήσεις των φοιτητών διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς σημαντικά (F(31,22)=3,053 p=.000) ως προς τον ενιαίο παράγοντα που αφορούσε στο τι θα θέλανε γενικότερα να πετύχουν ή να έχουν στη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα τους. Η μέση εκτίμηση και το τυπικό σφάλμα στο σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν: ΜΟ: PROCEEDINGS 10

11 3,135 με ΤΣ: 0,074. (δες πίνακα 2). Από την μέση κλιμάκωση των επαγγελματικών επιθυμιών και με κριτήριο την απόσταση από τη μέση εκτίμηση κατά μία τυπική απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: Οι περισσότερο ισχυρές επιθυμίες - φιλοδοξίες των φοιτητών αφορούν κυρίως σε παράγοντες κινήτρων, διαπροσωπικών σχέσεων, αμοιβών και ασφάλειας στην εργασία, ενώ οι λιγότερο ισχυρές επιθυμίες αφορούν στη θέση της εργασίας και την εργασιακή σχέση. ii) Η παραγοντική δομή των επιθυμιών φιλοδοξιών των φοιτητών Προκειμένου να ανιχνεύσουμε αν υπάρχουν ενιαίες δομές κινήτρων ή συντήρησης, ή πιθανώς, διαφοροποιημένα προφίλ επιθυμιών ή αναγκών, εφαρμόσαμε ξεχωριστές αναλύσεις παραγόντων στα δύο μέρη του ερωτηματολογίου. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου είχε 22 μεταβλητές που αφορούσαν στις απόψεις της εργασίας που περιγράφει ο παράγοντας συντήρησης, ενώ το δεύτερο μέρος του είχε 10 μεταβλητές που αφορούσαν στις απόψεις της εργασίας που περιγράφει ο παράγοντας κινήτρων. Αν, με βάση τις υποθέσεις μας, υπάρχουν ενιαίοι παράγοντες, θα πρέπει το σύνολο των μεταβλητών του κάθε μέρους να εξηγείται από έναν ενιαίο παράγοντα αντίστοιχα, που θα εξηγεί το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των μεταβλητών. Η εφαρμογή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 17 μεταβλητών, αφού αφαιρέθηκαν πέντε μεταβλητές. Αυτή η προσαρμογή έγινε λόγω του πολύ μικρού δείγματος ώστε να βελτιωθεί η σχέση του αριθμού συμμετεχόντων προς τον αριθμό των μεταβλητών. Από τις πέντε μεταβλητές που αφαιρέθηκαν, οι τέσσερις θα μπορούσαν να υποκατασταθούν από άλλες σχετικές - αντίστοιχες μεταβλητές που περιλαμβάνονταν στην εφαρμογή της ανάλυσης. (Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν: η μεταβλητή Εργασία ως ανεξάρτητος ελεύθερος επαγγελματίας, επιχειρηματίας ως αντίστοιχη της Εργασία με αυτονομία - έλεγχο των συνθηκών εργασίας μου, η μεταβλητή Εργασία ως αρχηγός ομάδας/ εργοδηγός ως αντίστοιχη της Εργασία ως μάνατζερ, η μεταβλητή Καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προϊσταμένων και υφισταμένων ως αντίστοιχη της Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού, και η μεταβλητή Εργασία στον τομέα της έρευνας ως σχετική με την ακαδημαϊκή καριέρα). Επιπλέον αφαιρέθηκε και η μεταβλητή: Επιτρέπει καλό επίπεδο ζωής επειδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πολύ γενική που θα μπορούσε να αναλυθεί σε άλλες επιμέρους μεταβλητές που αφορούσαν στις συνθήκες στην εργασία. PROCEEDINGS 11

12 Αν και το δείγμα ήταν πολύ μικρό, ωστόσο, οι μετρήσεις του μέτρου επάρκειας της δειγματοληψίας (Kaiser-Meyer-Olkin) ήταν ΚΜΟ:,533. Τιμές του μέτρου επάρκειας άνω του,5 θεωρούνται ικανοποιητικές. Το κριτήριο σφαιρικότητας του Bartlett ήταν στατιστικώς σημαντικό, χ2 (136 )= 195,454 p=,001. Φορτίσεις ίσες ή υψηλότερες του,35 θεωρήθηκαν σημαντικές. Στην ανάλυση παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood) και περιστροφή varimax (Preacher and MacCallum, 2003, Costello and Osborne, 2005, Αλεξόπουλος & Κούκλη, 2009). Το κριτήριο των ιδιοτιμών βασισμένο στον κανόνα του Kaiser, οδήγησε σε μια λύση πέντε παραγόντων που εξηγούν το 65,6% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών. Οι παράγοντες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής: Ι. Αυτονομία στην εργασία με καλές αμοιβές, συνθήκες, ασφάλεια και συνεργασία, και όχι εκπαιδευτική καριέρα. ΙΙ. Μάνατζερ με εξουσία σε μεγάλη εταιρία. ΙΙΙ. Εξαρτημένη σχέση εργασίας με χαμηλό στρες και διακοπές, όπως η εκπαιδευτική καριέρα. ΙV. Ακαδημαϊκή ή εκπαιδευτική καριέρα στο δημόσιο. V. Εργασία σε μικρή επιχείρηση με εξουσία (πίνακας 3). Η εφαρμογή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 10 μεταβλητών. Οι μετρήσεις του μέτρου επάρκειας της δειγματοληψίας ήταν καλές (ΚΜΟ:,518, Bartlett χ2(45)= 82,412 p=,001). Εφαρμόστηκε επίσης η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood) και περιστροφή varimax. Το κριτήριο των ιδιοτιμών (κανόνας του Kaiser), οδήγησε σε μια λύση τεσσάρων παραγόντων που εξηγούν το 64,8% της συνολικής διακύμανσης των μεταβλητών. Οι παράγοντες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής: Ι. Επιτυχία, εξέλιξη και ανάπτυξη με πρωτοβουλίες και συμμετοχή στις αποφάσεις. ΙΙ. Κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση. ΙΙΙ. Προσωπική ανάπτυξη με αντιμετώπιση προκλήσεων. ΙV. Ανεξάρτητη ατομική εξέλιξη και αναγνώριση (πίνακας 4). PROCEEDINGS 12

13 Πίνακας 3: Παράγοντες του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ I II III IV V Δεν ενέχει τον κίνδυνο της απόλυσης/ ανεργίας 0,828 Καλές αμοιβές/ εισόδημα από εργασία 0,744 0,413 Άμιλλα συνεργασία μεταξύ του προσωπικού 0,719 Εργασία με αυτονομία - έλεγχο των συνθηκών εργασίας μου 0,686 Λογικό ωράριο 0,628 Εκπαιδευτική καριέρα -0,459 0,401 0,366 Εργασία σε μεγάλη εταιρεία 0,836 Εργασία ως μάνατζερ 0,777 Εργασία στον ιδιωτικό τομέα 0,609 Δεν επιβάλλει στρες 0,912 Ικανοποιητικές διακοπές 0,593 Εξουσία στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων 0,398 0,507 0,478 Εργασία με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος γενικότερα) 0,464 Εργασία στον τομέα παραγωγής 0,839 Ακαδημαϊκή καριέρα 0,630 Εργασία στο δημόσιο τομέα 0,628 Εργασία σε μικρή εταιρεία 0,984 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν υπήρξε ένας ενιαίος παράγοντας αντίστοιχα σε κάθε μέρος του ερωτηματολογίου που να φορτίζει σημαντικά το σύνολο των μεταβλητών. Αν και ο αριθμός του δείγματος δεν ήταν ικανοποιητικός για την εφαρμογή των παραπάνω παραγοντικών αναλύσεων, ωστόσο διαφαίνεται από τις αναλύσεις ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει την ύπαρξη ξεχωριστών παραγόντων που απηχούν διαφορετικά προφίλ κινήτρων και αναγκών. Παρόμοιες μελέτες όπως αυτή του Porter (1961), αλλά και του Schein (1990) έχουν υποστηρίξει την ύπαρξη ανάλογων, ως ένα βαθμό, παραγόντων. PROCEEDINGS 13

14 Πίνακας 4: Παράγοντες του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ I II III IV Αίσθημα επίτευξης/ ότι μπορείτε να πετυχαίνετε πράγματα 0,762 Δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών 0,743 Συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης 0,700 Χρήση όλων των δυνατοτήτων μου/ προσωπική ανάπτυξη αυτοπράγματωση 0,462 0,457 Συναναστροφή με σημαντικά άτομα 0,912-0,380 Ανάληψη καθηκόντων 0,568 Κοινωνική αναγνώριση 0,480 Ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία 0,990 Δυνατότητα ανέλιξης/ προαγωγής 0,549 0,798 Διεθνής καριέρα 0,628 Γ. Σχέση επαγγελματικών προσδοκιών και επιθυμιών των φοιτητών. i). Διαφορές επαγγελματικών επιθυμιών - φιλοδοξιών και επαγγελματικών προσδοκιών μετά την αποφοίτηση Προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο οι επαγγελματικές επιθυμίες φιλοδοξίες διαφέρουν από τις προσδοκίες μετά την αποφοίτηση από τη σχολή, ως προς τις επαγγελματικές παραμέτρους της έρευνας, εφαρμόσαμε στατιστική ανάλυση t-test σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (δες τις τιμές στον παραπάνω πίνακα 2). Τα αποτελέσματα, συνοπτικά, έδειξαν ότι οι φοιτητές εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση της σχολής θα είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες τους, να απασχοληθούν σε διοικητική ή ακαδημαϊκή θέση, να έχουν πρωτοβουλίες, επιτυχίες, αναγνώριση, προσωπική ανάπτυξη, σημαντική διεθνή καριέρα, λιγότερο στρες και μικρότερο κίνδυνο ανεργίας, ενώ θεωρούν περισσότερο πιθανή την απασχόληση σε μικρή επιχείρηση. ii). Συσχέτιση επαγγελματικών επιθυμιών - φιλοδοξιών και επαγγελματικών προσδοκιών μετά την αποφοίτηση Προκειμένου να εξετάσουμε αν οι επιθυμίες (β φάση) των φοιτητών συμμεταβάλλονται με τις αντίστοιχες προσδοκίες τους μετά την αποφοίτηση (α φάση) ως προς τις εργασιακές παραμέτρους μία προς μία, εφαρμόσαμε συσχετιστική ανάλυση. Από την εφαρμογή της ανάλυσης, ωστόσο, φάνηκε ότι όλοι σχεδόν οι δείκτες συσχέτισης (pearson r) ανάμεσα στην καθεμιά από τις εργασιακές παραμέτρους στις δύο φάσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικοί. PROCEEDINGS 14

15 Εξαιρείται η συσχέτιση ανάμεσα στο επιθυμητό και το προσδοκώμενο μετά την αποφοίτηση ωράριο εργασίας, όπου υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση (Για Ν=24, r = -,466 p=,022). Συνεπώς, από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων φαίνεται ότι όλες σχεδόν οι προσδοκίες ως προς εργασιακές παραμέτρους της έρευνας και οι επιθυμίες ως προς τις ίδιες εργασιακές παραμέτρους δεν σχετίζονται. Έτσι θα λέγαμε ότι υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στο πόσο επιθυμούν την κάθε εργασιακή μεταβλητή και το πόσο εφικτή θεωρούν ότι είναι μετά την αποφοίτηση τους. Μάλιστα, η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο επιθυμητό και το προσδοκώμενο ωράριο, υποδηλώνει ότι όσο αυξημένη είναι η επιθυμία για καλό ωράριο εργασίας, τόσο μειωμένη είναι η αντίστοιχη προσδοκία μετά την αποφοίτηση. iii). Συσχέτιση παραγόντων επαγγελματικών επιθυμιών - φιλοδοξιών και επαγγελματικών προσδοκιών μετά την αποφοίτηση Για να διερευνήσουμε πως θα μπορούσαν να συμμεταβάλλονται οι προσδοκίες μετά την αποφοίτηση ως προς τις εργασιακές παραμέτρους με τα διάφορα προφίλ ή δομές αναγκών που ανιχνεύθηκαν στις προηγούμενες παραγοντικές αναλύσεις, εφαρμόσαμε και εδώ συσχετιστική ανάλυση. Οι συσχετίσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές ήταν οι ακόλουθες: Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση της αυτονομίας συσχετίστηκε αρνητικά με τη προσδοκία λογικού ωραρίου (Ν=23 r = -,520 p=,011). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση εργασίας ως μάνατζερ συσχετίστηκε αρνητικά με τη προσδοκία εκπαιδευτικής καριέρας (Ν=24 r = -,485 p=,016) και θετικά με τη προσδοκία χαμηλού στρες (Ν=24 r =,498 p=,013). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση εξαρτημένης εργασίας με χαμηλό στρες συσχετίστηκε θετικά με τη προσδοκία για ενδιαφέρουσα με προκλήσεις εργασία (Ν=24 r =,412 p=,045) και αρνητικά με την προσδοκία για λογικό ωράριο (Ν=24 r =,411 p=,046). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για ακαδημαϊκή ή εκπαιδευτική καριέρα στο δημόσιο δεν συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με καμία από τις επαγγελματικές προσδοκίες μετά την αποφοίτηση. Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για εργασία σε μικρή επιχείρηση με εξουσία συσχετίστηκε θετικά με την προσδοκία για εργασία σε μεγάλη εταιρία (Ν=24 r =,431 p=,036), με την προσδοκία για προσωπική ανάπτυξη αυτοπραγμάτωση (Ν=23 r =,462 p=,026) και με την προσδοκία για άμιλλα συνεργασία με το προσωπικό (Ν=24 r =,405 p=,050). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για επιτυχία, εξέλιξη και ανάπτυξη με πρωτοβουλίες και συμμετοχή στις αποφάσεις, συσχετίστηκε θετικά με την προσδοκία για χαμηλό στρες (Ν=24 r =,511 p=,011) και την προσδοκία για καλές αμοιβές (Ν=24 r =,536 p=,007). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση συσχετίστηκε με την προσδοκία για PROCEEDINGS 15

16 ανέλιξη και προαγωγή (Ν=22 r =,438 p=,041). Ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για προσωπική ανάπτυξη με αντιμετώπιση προκλήσεων συσχετίστηκε θετικά με την προσδοκία για ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας (Ν=24 r =,440 p=,016) και την προσδοκία για χαμηλό κίνδυνο απόλυσης και ανεργίας (Ν=23 r =,526 p=,010). Τέλος, ο παράγοντας που αφορά στην προτίμηση για ανεξάρτητη ατομική εξέλιξη και αναγνώριση συσχετίστηκε αρνητικά με την προσδοκία για καριέρα στην εκπαίδευση (Ν=24 r = -,416 p=,043) και θετικά με την προσδοκία για εξουσία στην εργασία και τη λήψη αποφάσεων (Ν=24 r =,461 p=,024). 5. Συζήτηση Η παρούσα πιλοτική έρευνα αποσκοπούσε να διερευνήσει τις επαγγελματικές προσδοκίες και επιθυμίες φιλοδοξίες των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, όπως και τη σχέση αυτών, ως παραγόντων ανάπτυξης κινήτρων για τη μαθησιακή διαδικασία Έχει ήδη επισημανθεί ότι τα κίνητρα των φοιτητών και η σημασία που δίνουν στις σπουδές τους, επηρεάζονται σε ένα βαθμό από το πώς οι μελλοντικοί επαγγελματικοί στόχοι συνδέονται με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και ανάγκες τους, και πόσο γίνονται αντιληπτοί ως περισσότερο ή λιγότερο εφικτοί. Στο ίδιο διερευνητικό πλαίσιο, ο στόχος ήταν να υπάρξουν κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να αρθρώνεται και να κοινοποιείται η σημασία και το νόημα του επαγγέλματος των logistics στους πρωτοετείς φοιτητές ώστε να διαμορφώνονται κατάλληλες επαγγελματικές προσδοκίες και σχετικές με το προφίλ του επαγγελματία logistics που αποσκοπεί η εκπαίδευση. Από τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις προσδοκίες των φοιτητών μετά την αποφοίτηση, φαίνεται ότι οι προσδοκίες τους για το μελλοντικό επάγγελμα απηχούν περισσότερο μια γενικά θετική προοπτική χωρίς μεγάλες προσδοκίες από την σκοπιά ενός υποψήφιου εργαζόμενου, ο οποίος θα έχει στρες και κίνδυνο ανεργίας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη προσδοκία για το είδος του εργασιακού τους ρόλου, και ακόμα, δε θεωρείται αρκετά εφικτή η αυτονομία και η επιχειρηματική δράση, όπως επίσης και η κοινωνική αναγνώριση. Ως προς τις αρχικές επιθυμίες φιλοδοξίες γενικά των πρωτοετών φοιτητών, αυτές φαίνεται ότι συνδέονται περισσότερο με την επίτευξη κινήτρων, καλών διαπροσωπικών σχέσεων και καλών συνθηκών εργασίας από την άποψη της αμοιβής και της ασφάλειας στην εργασία. Παρομοίως όπως παραπάνω, ως προς τον εργασιακό ρόλο και την εργασιακή σχέση, υπάρχουν λιγότερο ισχυρές επιθυμίες, που ενδεχομένως υποδηλώνουν μια σύγχυση ή χαμηλό ενδιαφέρον ως προς τα θέματα αυτά. PROCEEDINGS 16

17 Συγκρίνοντας τις αρχικές επιθυμίες και τις προσδοκίες μετά την αποφοίτηση τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι προσδοκίες είναι κατώτερες των επιθυμιών, καθώς φαίνεται ότι εκτιμούν ως λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες τους, να απασχοληθούν σε θέσεις κύρους με πρωτοβουλίες, επιτυχίες, αναγνώριση και προσωπική ανάπτυξη, αλλά και ασφάλεια και καλές συνθήκες εργασίας. Πιθανότερη σε σχέση με τις επιθυμίες τους, άλλωστε, έκριναν και την απασχόληση σε μικρή επιχείρηση. Η έλλειψη σημαντικών συσχετίσεων ανάμεσα στις αρχικές επιθυμίες (θέλω) και τις προσδοκίες (αντίληψη της μελλοντικής προοπτικής) καθιστά πιο έκδηλη την διάσταση προσδοκιών επιθυμιών, καθώς δείχνει ότι επιθυμίες και προσδοκίες δεν συνδέονται, τουλάχιστον για τους πρωτοετείς φοιτητές. Τα παραπάνω αποτελέσματα τείνουν να υποστηρίξουν ότι οι φοιτητές έχουν κάποια σύγχυση ως προς το επαγγελματικό ρόλο και τη θέση στην εργασία που θα έχουν μελλοντικά, έχουν μέτριες προσδοκίες, αλλά μια γενικά θετική στάση ως προς τη μελλοντική εργασία, που, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνδέεται με συνέπεια με τις επαγγελματικές επιθυμίες τους. Συνεπώς θα περιμέναμε να υπάρχει επίπτωση στην κινητοποίηση των πρωτοετών φοιτητών, στο βαθμό που οι επαγγελματικές προσδοκίες συνδέονται με τα κίνητρα μάθησης. Η έρευνα, ακόμα, έδειξε ότι μπορεί να ανιχνευτούν επαγγελματικά προφίλ ή τύποι επιθυμητής καριέρας που αντανακλώνται μέσα από τις συνάφειες των επιθυμιών. Τα προφίλ αυτά, όπως βασίζονται στην περιγραφή των παραγόντων παραπάνω, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με ανάλογη περιγραφή τύπων καριέρας (career anchors) που έχει εισηγηθεί ο Schein (1990). Τα προφίλ αυτά περιγράφουν γενικά κάποιους τύπους επαγγελματικών επιθυμιών, όπως η επιθυμία αυτόνομης δραστηριοποίησης στην εργασία, η επιθυμία ανάληψης διοίκησης, η επιθυμία ανάληψης εξαρτημένης εργασίας με καλές συνθήκες, η επιθυμία επίτευξης τεχνικής και θεωρητικής ειδικότητας με την ανάληψη εκπαιδευτικού ρόλου, η επιθυμία δραστηριοποίησης σε ή με μικρή επιχείρηση, κ.α.. Τα προφίλ αυτά μάλιστα θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα είδη των κινήτρων που επιθυμούν να ικανοποιήσουν οι φοιτητές. Οι παραπάνω τύποι επαγγελματικών επιθυμιών, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα σχετίζονται διαφοροποιημένα με τις προσδοκίες μετά την αποφοίτηση, δείχνοντας το πώς μπορεί να γίνονται αντιληπτές οι διάφορες προοπτικές προσδοκίες μετά την αποφοίτηση, σε σχέση με τις επαγγελματικές επιθυμίες που έχει κάποιος. Συνολικά, ως προς τις προτάσεις της έρευνας, επισημαίνεται η ανάγκη για μεθοδική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος logistics που να εστιάζεται στο ρόλο του επαγγελματία που εργάζεται στα logistics και στις προοπτικές απασχόλησης, με στόχο τη βελτίωση των κινήτρων των φοιτητών. Καλό θα ήταν η ενημέρωση να εστιαστεί και στις PROCEEDINGS 17

18 ιδιαίτερες ανάγκες για ενημέρωση που δημιουργεί η ύπαρξη διαφορετικών επιθυμητών τύπων επαγγέλματος. Τέλος, επισημαίνεται ότι το μειονέκτημα της έρευνας ήταν ο μικρός αριθμός δείγματος, ενώ θα χρειαζόταν περαιτέρω έρευνα για επικυρωθούν τα ευρήματα και να διασαφηνιστούν οι απαντήσεις στους στόχους της έρευνας. Βιβλιογραφία 1. Balahur, D., (2008), Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education. REPORT WP5: Encouraging and recruiting female students (accessed 21 July 2009) 2. Byrne, M., and Flood, B., (2005), A Study of Accounting Students Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education, Journal of Further and Higher Education 29(2), pp Caulfield, J., (2007), What Motivates Students to Provide Feedback to Teachers About Teaching and Learning? An Expectancy Theory Perspective. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning 1(1), Costello, A., and Osborne, J., (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment,Research and Evaluation 10 (7). 5. Herzberg, F., (1959), The Motivation to Work. New York: John Wiley. 6. Hoi, M., (2005), Carrer development of first year University Students: A test of Astin s Career Developmental Model, Canadian Journal of Career Development 4 (2), pp James, R., (2002), Students' changing expectations of higher education and the consequences of mismatches with the reality. In P. Coaldrake & L. Stedman (Eds), Responding to student expectations (pp ). Paris: OECD 8. Kordas D., and Karatzas K., (2010), Identifying motivations and barriers in the technological education of young women in Greece with the aid of survey data and computational intelligence methods. In Doina Balahur and Paivi Fajukoff, (eds.) Women and Technological Education. A European Comparative Perspective, "Alexandru Ioan Cuza" University Press, in press. 9. Likert, R., (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes". Archives of Psychology 140, pp PROCEEDINGS 18

19 10. Magid I., Suleiman K. K., Silver Μ., (1999), Career orientations and career success among research, and development and engineering professionals. Journal of Engineering and Technology Management 16 pp Neumann, G., Krzyzaniak, S., and Lassen, C.C., (2001), The Logistics Knowledge Portal: Gateway to More Individualized Learning in Logistics. In C. Montgomerie & J. Viteli (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2001 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. 12. Porter, L., (1961), A study of Perceived Need Satisfaction in Bottom and Middle Management Management Jobs, Journal of Applied Psychology 45, pp Preacher, K., and MacCallum, R., (2003), Repairing Tom Swift s Electric Factor Analysis Machine. Understanding Statistics 2(1), pp Reid, A., Dahlgren, L.O., Petocz, P., and Dahlgren, M.A., (2008), Identity and engagement for professional formation. Studies in Higher Education 33 (6), pp Roziah, Maimunah, Jegak (2009), Career Aspirations and Career Success Among Managers in the Malaysian Public Sector. Research Journal of International Studıes 9 (January, 2009) 25 (accessed 15/5/2010) Schein, E.H., (1990), Career anchors (Revised Edition). San Diego, Ca.: University Associates. 17. Stumpf, S., Colarelli S., and Hartman K., (1983), Development of the Career Exploration Survey (CES). Journal of Vocational Behavior 22 (2), pp , 18. Vroom,V.H., (1964), Work and Motivation.Wiley, NewYork. 19. Wigfield, A., and Eccles J., (2000), Expectancy Value Theory of Achievement Motivation. Contemporary Educational Psychology 25, pp , 20. Αλεξόπουλος, Δ., Κούκλη, Ε., (2009). Μακιαβελισμός και τόπος ελέγχου. Στο: Μπρούζος, Μισαηλίδη, Ευκλείδη (Εκδ.) Μελέτες στην ψυχολογική αξιολόγηση, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, σελ Ζαβλανός, Μ., (2002), Οργανωτική Συμπεριφορά. Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. 22. Κάντας, Α., (1993), Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, τόμος 1 και Λάιος Λ., (2001), Ομιλία στην εκδήλωση «ΚΑΡΙΕΡΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Logistics (ελήφθη την 15/5/2010) PROCEEDINGS 19

20 24. Μαλαγάρης Δ., (2005), Logistics και εφαρμογή στην εισαγωγή επίπλων από την Ιταλία. Πτυχιακή Εργασία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. PROCEEDINGS 20

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Ονοματεπώνυμο : ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ EΣΔΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: κα ΞΥΔΕΑ-ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης

Παρακίνηση. Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Παρακίνηση Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης Ορισμός της Παρακίνησης Είναι οι διεργασίες - διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του στόχου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Υπεύθυνος Έρευνας Επαμεινώνδας Ε. Πανάς Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής Τηλ: 2108203535 Fax: 2108203585 E-mail: panas@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Εφοδιαστική υπό το Πρίσμα των Σπουδαστών Γ. Βαλκαμελής 1, Σ. Νάνου 2, Α. Πανηγυριτζόγλου

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Εφοδιαστική υπό το Πρίσμα των Σπουδαστών Γ. Βαλκαμελής 1, Σ. Νάνου 2, Α. Πανηγυριτζόγλου Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Εφοδιαστική υπό το Πρίσμα των Σπουδαστών Γ. Βαλκαμελής 1, Σ. Νάνου 2, Α. Πανηγυριτζόγλου 1 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης 2 Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ν.Ιωνίας Μαγνησίας, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

/15

/15 Ερευνα χρόνου παρακολούθησης φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Επιμέλεια Νίκος Γιαννακόπουλος Επεξεργασία δεδομένων Βλάντανα Τζίνοβιτς Εισαγωγή δεδομένων Φωτεινή Γατομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. B Τρίμηνο 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα B Τρίμηνο 2010 Αθήνα, Ιούλιος 2010 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Β Τρίμηνο 2010 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 3: Αξιολόγηση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα