Αποτελέσματα έρευνας για την Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα έρευνας για την Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας"

Transcript

1 Αποτελέσματα έρευνας για την Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας Βαλιαντή Αντρέου Σταυρούλα Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη Κουτσελίνη Ιωαννίδου Μαίρη Πανεπιστημίου Κύπρου Λεωνίδας Κυριακίδης Πανεπιστημίου Κύπρου Στο παρόν άρθρο επιχειρείται σύντομη παρουσίαση των διαδικασιών και των κύριων αποτελεσμάτων πειραματικής έρευνας που αφορά τη εφαρμογή και την αξιολόγηση της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι εφικτή και αποτελεσματική για όλους τους μαθητές στις τάξεις μικτής ικανότητας. Εισαγωγή Οι παιδαγωγικές προκλήσεις που δέχεται η σημερινή εκπαίδευση για αποτελεσματικότητα, στα πλαίσια της κοινωνικής ισότητας στις έντονα και πολυδιάστατα διαφοροποιημένες τάξεις μικτής ικανότητας, προτάσσουν την ανάγκη για έρευνα και αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιταγές των καιρών. Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από μια επιστημολογική προσέγγιση που στηρίζεται στον εποικοδομισμό καθώς και στην Θεωρία-Παράδειγμα Μάθησης (paradigm) (Κουτσελίνη, 2008), η οποία σέβεται τη διαφορετικότητα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών, μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες μάθησης για όλους. Η διαφοροποίηση με βασικό θεωρητικό υπόβαθρο τη διδασκαλία διαφορετικών μαθητών, με ποικίλους και ιεραρχημένους βάσει συγκεκριμένων κριτήριων τρόπους, μέσα και διαδικασίες με στόχο την ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες τους (Κουτσελίνη, 2006), μπορεί να καθοδηγήσει την πράξη κάθε επιμορφωμένου εκπαιδευτικού και να οδηγήσει στην επιθυμητή αποτελεσματικότητα για όλους τους μαθητές. Θεωρητικό Υπόβαθρο Διαφοροποίησης Η θεωρία της διαφοροποίησης στηρίζεται στη θεωρία μάθησης του οικοδομισμού και του κοινωνικού οικοδομισμού (Vygotsky, 1978) δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, σε συνάρτηση με τις αλληλεπιδράσεις του περιβάλλοντός του. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αποτελεί το κλειδί στην επιτυχημένη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Βαλιαντή, 2009; Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008), θα πρέπει να βρει τους τρόπους με τους οποίους μαθητές με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας, διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικό μαθησιακό προφίλ (Tomlinson, 2003) διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και διαφορετικά ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά μπορούν να οικοδομήσουν τη νέα γνώση (Koutselini, 2008; Koutselini & Valiande, 2009;. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 255

2 Η διαφοροποίηση που προτείνεται και της οποίας η επίδραση αξιοποιείται από την παρούσα έρευνα στηρίζεται στη βάση της κριτικής παιδαγωγικής, η οποία μετατοπίζεται μακριά από θετικιστικές και τεχνοκρατικές μαθησιακές διαδικασίες (Apple, 2006; Friere, 1978), εστιάζοντας στους μαθητές και στις ανάγκες τους και στο πώς οι παράγοντες τόσο από το σχολικό περιβάλλον όσο και έξω από αυτό επιδρούν και επηρεάζουν το μαθητή και τη μάθησή του. Αποδεδειγμένα η μάθηση μπορεί να επηρεαστεί από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας (Apple, 1991,1993; Reyes & Stanic, 1988), προσδίδοντας στο σχολείο και τη διδασκαλία τον άχαρο και δύσκολο αντισταθμιστικό ρόλο και την υποχρέωση για απόδοση ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και οικοδόμηση γνώσης : Ερευνητικά Δεδομένα Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα πλαίσια της θεωρίας της οικοδόμησης της γνώσης, της οποίας η θετική επίδραση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών επιβεβαιώνεται ερευνητικά (Chall, 2000; Kim, 2005; Pfannenstiel, 1997), μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο πρόβλημα της αυξανόμενης διαφορετικότητας στις τάξεις μικτής ικανότητας και στο φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας. Η σχετική με τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποίησης στις τάξεις μικτής ικανότητας βιβλιογραφία, αν και περιορισμένη (Hall, 2001) κυρίως σε επιμέρους θεωρίες και θέσεις στις οποίες στηρίζεται η διαφοροποίηση, έχει να δώσει σημαντικό αριθμό μελετών και ερευνών, βάσει των οποίων η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία, το αποτέλεσμα, το μαθησιακό περιβάλλον και την αξιολόγηση, με στόχο την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των μαθητών, μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μαθητών. Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα αφορούν κυρίως συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, ταλαντούχους μαθητές και μαθητές με ειδικές ανάγκες (Baumgartner, Lipowski, & Rush, 2003; Geisler, Hessler, Gardner και Lovelace, 2009; McQuarrie, McRae, & Stack-Cutler, 2008; Tiesco, 2002; Rock, Gregg, Ellis, & Gable, 2008) ή έχουν εστιαστεί στην εφαρμογή της διαφοροποίησης και στις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών (Blozowich, 2001; Brimijoin, 2002; Johnsen, 2003; Tomlinson, Moon & Callahan, 1998; Tomlinson, 1995) με ένα πολύ μικρό αριθμό να ασχολείται με τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποίησης στο σύνολο της και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Gayfer, 1991; McAdamis, 2001). Το συγκείμενο της εκπαίδευσης επιτάσσει την αναγκαιότητα για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας, που να οδηγεί έξω από τα αδιέξοδα της σχολικής και προσωπικής αποτυχίας. Ταυτότητα της έρευνας Μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρείται η αξιολόγηση της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα της γλώσσας. Μέσα από την πειραματική εφαρμογή της διαφοροποίησης επιχειρείται παράλληλα η συστηματική μελέτη των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και των δυσκολιών της αποτελεσματικής διαφοροποίησης. Σημαντικό ερευνητικό ερώτημα της έρευνας αποτελεί η μελέτη της ύπαρξης διαφοροποιημένων επιδράσεων (differentiated effect) στις επιδόσεις μαθητών από διαφορετικά επίπεδα ικανότητας ή διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 256

3 Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο Μαΐου Ιουνίου 2009 και σε αυτήν συμμετείχαν 24 τμήματα Δ τάξης δημοτικού σχολείου και 14 εθελοντές εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν τη διαφοροποίηση στο μάθημα της γλώσσας για μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Τα 14 τμήματα στα οποία η διδασκαλία της γλώσσας διδάχθηκε διαφοροποιημένα αποτελούσαν την πειραματική ομάδα της έρευνας και τα 10 τμήματα τα οποία διδάχθηκαν από εκπαιδευτικούς που δεν είχαν τύχει επιμόρφωσης και δεν εφάρμοσαν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Για τη διενέργεια της έρευνας κρίθηκε ως καταλληλότερη η μικτή μεθοδολογική προσέγγιση η οποία οδηγεί και ενισχύει την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων επωφελούμενη των πλεονεκτημάτων της τριγωνοποίησης (Cohen, & Manion, 2000). Η μεθοδολογική τριγωνοποίηση δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να συνεξετάσει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα, σε μια προσπάθεια σύγκλισής τους σε ένα συγκεκριμένο υπό εξέταση φαινόμενο (Κυριακίδης, 2000). Οι επιδόσεις των μαθητών στο γλωσσικό μάθημα μετρήθηκαν τόσο στην αρχή (pre test) όσο και με την ολοκλήρωση της παρέμβασης (post test) με σταθμισμένο δοκίμιο που αφορούσε όλες τις πτυχές του μαθήματος της γλώσσας, ενώ με επιπλέον δοκίμιο κατανόησης συγκρίθηκαν με τις επιδόσεις των μαθητών της ομάδας ελέγχου. Για την παρατήρηση των διαφοροποιημένων διδασκαλιών αναπτύχθηκε κλείδα παρατήρησης και αξιολόγησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με βάση το θεωρητικό μοντέλο και τις πρακτικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2001), το οποίο και εγκυροποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Τα στοιχεία για το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών λήφθηκαν με τη χορήγηση σχετικών ερωτηματολογίων. Οι στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών όπως και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την εφαρμογή και αξιολόγηση της διαφοροποίησης λήφθηκαν μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις 44 μαθητών και 14 εκπαιδευτικών. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές στατιστικές αναλύσεις: One-Way ANOVA, Μultiple Regression, Μultilevel Structure Equation Modeling (SEM) με τη χρήση κυρίως του λογισμικού SPSS 18 και Μplus. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων έγινε με τη μέθοδο Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis) και τη μέθοδο Ανάλυσης Λόγου (Discourse Analysis). Βασικοί μεθοδολογικοί περιορισμοί αποτελούν ο μικρός αριθμός του δείγματος αλλά και το μικρό χρονικό διάστημα της εφαρμογής της διαφοροποίησης. Αποτελέσματα της έρευνας Αποτελεσματικότητα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας H αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης διερευνήθηκε για κάθε τεστ ξεχωριστά με αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης,(αππ) από τις οποίες διαφάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρόοδο των μαθητών της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. Στις ΑΠΠ έγινε διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι παράγοντες που αφορούν το μαθητή, όπως η μόρφωση και το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας, το φύλο, η ομάδα στην οποία ανήκει ο μαθητής (πειραματική και ομάδα ελέγχου), το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και η αρχική επίδοση 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 257

4 του μαθητή στα τεστ κατανόησης και ελληνικών αντίστοιχα, προβλέπουν την τελική επίδοση του μαθητή. Από τις δύο ξεχωριστές ΑΠΠ που έγιναν με τη μέθοδο Stepwise και στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι πιο πάνω παράγοντες προκύπτουν τα μοντέλα που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1 : Μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης για το τεστ της κατανόησης και ελληνικών Μοντέλο για τεστ Κατανόησης Μοντέλα παλινδρόμησης για τεστ ελληνικών Μοντέλο R R² Adjusted R Square 1 0,570 α 0,325 0, ,647 β 0,419 0, ,653 γ 0,426 0, ,629 α 0,39 0, ,707 β 0,50 0, ,733 δ 0,54 0,534 α. Μεταβλητές πρόβλεψης: Επίδοση στο αρχικό τεστ Κατανόησης / Ελληνικών β. Μεταβλητές πρόβλεψης : Επίδοση στο αρχικό τεστ Κατανόησης/ Ελληνικών, ομάδα μαθητών (ελέγχου/ πειραματική) γ. Μεταβλητές πρόβλεψης : Επίδοση στο αρχικό τεστ Κατανόησης/Ελληνικών, ομάδα μαθητών, η πτυχιακή μόρφωση του πατέρα. δ. Μεταβλητές πρόβλεψης: Επίδοση στο αρχικό τεστ Κατανόησης/Ελληνικών, ομάδα μαθητών, αρχικό τεστ κατανόησης Και από τις δύο αναλύσεις προκύπτει ότι η αρχική επίδοση του μαθητή και η ομάδα στην οποία ανήκει μπορούν να ερμηνεύσουν σε κάποιο βαθμό την τελική του επίδοση. Στην ανάλυση του τεστ κατανόησης η αρχική επίδοση των μαθητών και η ομάδα στην οποία ανήκουν οι μαθητές ερμηνεύουν (R²) το 42% της διακύμανσης της τελικής επίδοσης των μαθητών στην κατανόηση, με τη σημαντικότητα των συντελεστών της εξίσωσης του κριτηρίου t είναι για όλους τους συντελεστές στατιστικά σημαντική p < Συναφή είναι και τα αποτελέσματα της ΑΠΠ για το τεστ των ελληνικών, όπου η αρχική επίδοση των μαθητών στο τεστ ελληνικών, η ομάδα στην οποία ανήκει ο μαθητής και η επίδοση του στο αρχικού τεστ της κατανόησης ερμηνεύουν (R²) το 54% της διακύμανσης της τελικής επίδοσης των μαθητών, με τα τρία μοντέλα παλινδρόμησης σύμφωνα με το κριτήριο t να κρίνονται ως στατιστικά σημαντικοί (p <.05) με σταθμισμένους συντελεστές β αρ. Επ. = 0,49, β Ομάδα = 0,34, β αρ. Επ κατ. = 0,23. Η σχέση της ομάδας στην οποία βρίσκεται ο μαθητής με την τελική επίδοσή του αναπαριστάται από τη γραφική παράσταση 1 όπου διαπιστώνεται και γραφικά η διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των τεστ της κατανόησης της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, με την κλίση της ευθείας της πειραματικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από την κλίση της ευθείας της ομάδας ελέγχου, υποδεικνύοντας ότι η πρόοδος της πειραματικής ομάδας είναι σαφώς μεγαλύτερη από την πρόοδο της ομάδας ελέγχου, όσον αφορά στην κατανόηση. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 258

5 Γραφική Παράσταση 1: Γραφική παράσταση της προόδου της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας στο τεστ κατανόησης Χαρακτηριστικά των μαθητών που έχουν βελτιωθεί από τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας Στη συνέχεια διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των μαθητών των οποίων η επίδοση ενισχύθηκε από τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, με διενέργεια ανάλυσης διακύμανσης ενός παράγοντα (One-way ANOVA) κατά την οποία εξετάστηκε η διακύμανση της διαφοράς στην επίδοση των μαθητών στο τεστ της κατανόησης σε, σχέση με την αρχική τους επίδοση. Για τον καθορισμό της διαφοράς της επίδοσης των μαθητών από το αρχικό τεστ κατανόησης στο τελικό χρησιμοποιήθηκαν τα μη τυποποιημένα υπόλοιπα (unstardized residuals) της ΑΠΠ της αρχικής επίδοσης στο τεστ κατανόησης (ανεξάρτητη μεταβλητή) στην τελική επίδοση στο τεστ κατανόησης (εξαρτημένη). Στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν ανά 20 μονάδες οι αρχικές επιδόσεις των μαθητών στο τεστ κατανόησης δημιουργώντας 5 κατηγορίες αρχικής επίδοσης οι οποίες μπήκαν στην ανάλυση διακύμανσης και αποτέλεσαν την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις διακυμάνσεις των μη τυποποιημένων υπολοίπων που αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην επίδοση των μαθητών μεταξύ των κατηγοριών της αρχικής επίδοσης (F=6,81, p<0.01, βαθμοί ελευθερίας df =4) και από το κριτήριο post-hoc Scheffe διαφάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αλλαγή της επίδοσης των μαθητών της πρώτης κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν οι πολύ αδύνατοι μαθητές σε σχέση με τις 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 259

6 άλλες 4 κατηγορίες. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μεγαλύτερη βελτίωση στο μέσο όρο βελτίωσης των πολύ αδύνατων μαθητών (ΜΟ κατ1=25,40) σε σχέση με τη βελτίωση των μέσων όρων των υπολοίπων κατηγοριών των μαθητών (ΜΟ κατ2 =14,17, ΜΟ κατ3 =12,52, ΜΟ κατ3 =9.64, ΜΟ κατ5 =8,38) αν και οι μέσοι όροι όλων ομάδων είχαν άνοδο, επιβεβαιώνοντας την αρχή για αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης για όλους τους μαθητές. Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και σχολική επίδοση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Τα αποτελέσματα της έρευνας επαληθεύουν την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας στη σχολική επίδοση των μαθητών. Από δύο αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης που έγιναν για τις δύο ομάδες της έρευνας, έχει διαφανεί η στατιστικά σημαντική επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στη σχολική επίδοση των μαθητών τόσο στην πειραματική ομάδα (F=18,754, df = (277,1), p=0.001 R² = 0,064 β= 0,25) όσο και στην ομάδα ελέγχου ( F=16,008, df= (1,197) p=0,001, R² = 0,075). Παράλληλα τα αποτελέσματα δύο επιπλέον πολλαπλών αναλύσεων αποκαλύπτουν ότι στην ομάδα ελέγχου ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό (R² = 0.075) την πρόοδο των μαθητών στα ελληνικά από ότι στην πειραματική ομάδα (R²= 0.064). Το μοντέλο παλινδρόμησης της πειραματικής ομάδας, με μικρότερο συντελεστή παλινδρόμησης κατά 1,1 % σε σχέση με το μοντέλο παλινδρόμησης της ομάδας ελέγχου, ερμηνεύει σε χαμηλότερο βαθμό τη διακύμανση της επίδοσης των μαθητών (πίνακας 2) αποδεικνύοντας την υπόθεση και τη θέση για τη δυνατότητα της διαφοροποίησης να οδηγεί στη μείωση της κοινωνικής μειονεξίας των μαθητών στις τάξεις μικτής ικανότητάς. Πίνακας 2: Μοντέλα παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της προόδου των μαθητών στα ελληνικά από τους παράγοντες του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου Μοντέλο R R² Adjusted R Square df F sig Πειραματική Ομάδα 0,274 0,075 0, ,008 0,001 Ομάδα ελέγχου 0,252 0,064 0, ,754 0,001 Τα πιο πάνω αποτελέσματα επαληθεύτηκαν μέσα από περεταίρω αναλύσεις διακύμανσης ενός παράγοντα στα δεδομένα και των δυο ομάδων, όπου διαφάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη διακύμανση της διαφοράς στην αλλαγή των μαθητών στο τεστ των ελληνικών με βάση τα μη τυποποιημένα υπόλοιπα στις κατηγορίες του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και στην πειραματική ομάδα (F= 3,130, p=0.015 df = (4/255) ) και στην ομάδα ελέγχου (F = 7,369, p=0.001, df=(3,256)). Παρόλα αυτά οι πολλαπλές συγκρίσεις ανάμεσα στις κατηγορίες του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με το κριτήριο Post-hoc Scheffe, έδειξαν αντίθετα 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 260

7 αποτελέσματα για τις δύο ομάδες, όπου για την πειραματική ομάδα δεν διαφάνηκε να υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις κατηγορίες, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση δεν βοήθησε περισσότερο μαθητές από συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, ενώ στην ομάδα ελέγχου διαφάνηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στους μέσους όρους της αλλαγής της επίδοσης των μαθητών του κατώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε σχέση με την αλλαγή της επίδοσης των μαθητών του ανώτερου μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Στατιστικά σημαντική διαφορά διαφάνηκε και ανάμεσα στους μέσους όρους της αλλαγής της επίδοσης των μαθητών που παρατηρήθηκε ανάμεσα στους μαθητές του μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και τους μαθητές του ανώτερου μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Η σημαντική αυτή διαφορά των ευρημάτων ανάμεσα στις δύο ομάδες οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διαφοροποίηση μπορεί να μειώσει την έμμεση επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην αλλαγή της επίδοσης των μαθητών, προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές όλων των κοινωνικοοικονομικών επιπέδων κάτι που δε συμβαίνει στην ομάδα ελέγχου. Πίνακας 3: Εκτιμήσεις των κριτηρίων της κλείδας παρατήρησης της διαφοροποίησης της διδασκαλίας τους Κωδικοποιήσεις Εκτίμηση (σε logits) Χρόνος που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε για παρατηρήσεις Χρόνος κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός δίνει επεξηγήσεις και παραδείγματα στα πλαίσια της διδασκαλίας Χρόνος κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός παραδίδει μάθημα ή υποβάλει ερωτήσεις στους μαθητές Βαθμός ποικιλίας δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευτικός προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές του Χρόνος που ο εκπαιδευτικός οδηγίες στους μαθητές για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους Βαθμός στον οποίο δίνονται ευκαιρίες συμμετοχής στο μάθημα σε όλα τα επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών Βαθμός επαναφοράς βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη διδασκαλία Βαθμός επαναφοράς προαπαιτούμενων γνώσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας Βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται στο μάθημα ιεραρχημένες δραστηριότητες Βαθμός ελέγχου επίτευξης σκοπού του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό Βαθμός σύμφωνα με τον οποίο διαφοροποιείται η εξατομικευμένη εργασία με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 261

8 Βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί την κατ οίκον εργασία των μαθητών του 1.89 Εγκυροποίηση και Αξιοπιστία κλείδας παρατήρησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας Η κλείδα παρατήρησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας αποτελείτο αρχικά από 18 κριτήρια σε κλίμακα likert 5 μονάδων και χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση των διαφοροποιημένων διδασκαλιών. Για την εγκυροποίηση της κλείδας εξισώθηκαν αρχικά οι τιμές κάθε κριτηρίου με τη μέθοδο rasch, ώστε ο βαθμός δυσκολίας ανάμεσα στη πρώτη και στη δεύτερη παρατήρηση να εξισωθεί, καθορίζοντας το βαθμό δυσκολίας του κάθε κριτηρίου για την αξιολόγησή της διδασκαλίας. Οι εκτιμήσεις δεκατριών κριτηρίων σε logits, για τα οποία έγινε δυνατή η εξίσωση, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 3 αναφέρονται στις διδακτικές ενέργειες που μπορούσαν να εφαρμόσουν με μεγάλη συχνότητα και ευκολία (0 (-3) ή σπανιότερα και με μεγάλη δυσκολία ( 0-3). Παράλληλα διενεργήθηκαν αναλύσεις των δεδομένων για τις αρχικές και τελικές τιμές των παρατηρήσεων με βάση 2 μεταβλητές, τα κριτήρια της κλείδας και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών στα κριτήρια της κλείδας. Οι στατιστικές τιμές της ανάλυσης της κλείδας παρατήρησης με τη βοήθεια του μοντέλου Rasch παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 4. Οι τιμές αξιοπιστίας του μοντέλου τόσο σε σχέση με τα κριτήρια της κλείδας παρατήρησης όσο και σε σχέση με τις παρατηρήσεις των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών (αρχικές και τελικές) είναι ψηλές αφού κυμαίνονται από 0.81 μέχρι και Πίνακας 4: Τιμές Rasch όπως προέκυψαν από τις κωδικοποιήσεις των κριτηρίων της κλείδας παρατήρησης Παράμετροι Αρχικές Τιμές Τελικές Τιμές Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Αξιοπιστία Mean infit mean square Mean outfit mean square Infit t Κριτήρια 0 0 Εκπαιδευτικοί Κριτήρια Εκπαιδευτικοί Κριτήρια Εκπαιδευτικοί Κριτήρια Εκπαιδευτικοί Κριτήρια Εκπαιδευτικοί Κριτήρια Εκπαιδευτικοί Outfit t Κριτήρια ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 262

9 Εκπαιδευτικοί Από τη σύγκριση του μέσο όρου των αρχικών τιμών (-0.12), και των τελικών τιμών (0.18) της κλείδας, με σταθερό μέσο όρο το 0, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να αλλάξουν τη διδασκαλία τους με βάση τα κριτήρια της κλείδας παρατήρησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ανεβάζοντας τον μέσο όρο των τιμών της κλείδας κατά 0.30 logits. Οι τιμές Mean infit mean square και Mean outfit mean square για το μοντέλο βρίσκονται πολύ κοντά στο 1 και αντίστοιχα καλές είναι οι τιμές για το infit και outfit οι οποίες κυμαίνονται που είναι τιμές πολύ κοντά στο 0, προσδίδοντας εγκυρότητα και αξιοπιστία στο μοντέλο. Με βάση τα δεδομένα αυτά η κλείδα παρατήρησης είναι έγκυρη και αξιόπιστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρατήρησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί έκαναν αλλαγή στη διδακτική τους πράξη με στόχο τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους για ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 263

10 Επίδραση της ποιότητας της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις επιδόσεις των μαθητών Με βάση τα δεδομένα για την αλλαγή στην ποιότητα της διδασκαλίας, όπως αποτυπώθηκε με τη χρήση της κλείδας, δημιουργήθηκε θεωρητικό μοντέλο (Διάγραμμα 1.) για την επίδραση της αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας, με βάση το οποίο διενεργήθηκε ανάλυση με τη χρήση των εξισώσεων δομικών μοντέλων πολλαπλών επιπέδων (Multilevel SEM). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δομικών εξισώσεων επιβεβαιώνουν την υπόθεση για επίδραση της αλλαγής της διδασκαλίας, σύμφωνα με τη διαφοροποίηση, στην τελική επίδοση των μαθητών. Στο μοντέλο δίνονται αναλυτικά οι συντελεστές επίδρασης των παραγόντων και στην παρένθεση δίνεται το στατιστικό λάθος. Η επίδραση της αλλαγής της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών στην τελική επίδοση των μαθητών η οποία είναι της τάξης του 0.18, χαρακτηρίζεται ως μικρή. Παράλληλα η επίδραση της αρχικής επίδοσης της τάξης (0,25) στην τελική επίδοση υποδεικνύει ότι όσο πιο κάλος είναι ο μέσος όρος της τάξης τόσο πιο μεγάλη θα είναι η βελτίωση του μέσου όρου της τελικής επίδοσης των μαθητών. Μέτρια ήταν η επίδραση που παρατηρήθηκε από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών στην αρχική επίδοση των μαθητών Ενώ μεγάλη επίδραση φαίνεται να είχε η αρχική επίδοση του κάθε μαθητή στην τελική επίδοση του κάθε μαθητή ξεχωριστά Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο πάνω ανάλυσης, η βελτίωση της αλλαγή της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών είχε ανάλογη βελτίωση στην επίδοση των μαθητών και το αντίθετο. Όσο μικρότερη ήταν η αλλαγή της διδασκαλίας τόσο μικρότερη ήταν και η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Διάγραμμα 1 : Μοντέλο Πολυεπίπεδης Ανάλυσης (Multilevel SEM) της επίδρασης των μεταβλητών στο επίπεδο της τάξης και στο επίπεδο του μαθητή στην επίδοση Αλλαγή στην Ποιότητα της διδασκαλίας.18 (.02) Τάξη Αρχική Επίδοση Μαθητών στα Ελληνικά.25 (.05).61 (.07) Τελική Επίδοση Μαθητών στα Ελληνικά.22 (.04) Κοινωνικοοικονομικό Επίπεδο μαθητών Μαθητής 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 264

11 Αν και η επίδραση της αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας με βάση τη διαφοροποίηση, επηρεάζει την τελική επίδοση των μαθητών σε μικρό βαθμό αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, έχοντας υπόψη το μικρό χρονικό διάστημα της παρέμβασης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παρέμβαση κατά την διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευτικοί ακόμα επιμορφώνονταν και εξοικειώνονταν με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Αποτελέσματα Ανάλυσης Περιεχομένου Ημιδομημένων Συνεντεύξεων Εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από τις συνεντεύξεις τους παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση απόψεων σε θέματα που αφορούν κυρίως τη θετική στάση τους απέναντι στη διαφοροποίηση και στη συνέχιση της, στα χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης και τις διαδικασίες εφαρμογής της, καθώς στην αίσθηση τους για αύξηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας μέσω της διαφοροποίησης. Οι παράγοντες που εντοπίστηκαν τόσο από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών όσο και από τις συνεντεύξεις των μαθητών και οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των παραγόντων αυτών παρουσιάζονται στα εννοιγράμματα που ακολουθούν. Εννοιόγραμμα Συνεντεύξεων Εκπαιδευτικών Επιδράσεις από την επιμόρφωση και τη συνεργασία με την ερευνήτρια στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης Δυσκολίες στην εφαρμογή και πράξη της διαφοροποίησης Επιδράσεις της θεωρίας και πράξης της διαφοροποίησης στην αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς Αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα της γλώσσας Διαφοροποιημένες επιδράσεις της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις δεξιότητες και γνώσεις των μαθητών Στάση εκπαιδευτικών έναντι στη συνέχιση της διαφοροποίησης στη γλώσσα ή σε άλλα μαθήματα 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 265

12 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 266

13 Εννοιόγραμμα Συνεντεύξεων Μαθητών Επιδράσεις της διαφοροποίησης στη διδασκαλία όπως την εκλαμβάνουν οι μαθητές με ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία / χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης που άρεσαν στους μαθητές Επιδράσεις της διαφοροποίησης στην κατάκτηση, ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών Έκφραση Ικανοποίησης των μαθητών προς της διαφοροποίηση της διδασκαλίας Προβλήματα που εντοπίζονται από μαθητές στην εφαρμογή της διαφοροποίησης / διαμόρφωση αρνητικής Επιθυμία των μαθητών να συνεχιστεί η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την επόμενη σχολική χρονιά Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι η σύμπτωση απόψεων τους αναφορικά με τη μορφή που πήρε η διαφοροποίηση στην πράξη, καθώς και η αίσθηση τους για τις θετικές επιδράσεις της διαφοροποίησης, τόσο στην επίδοση όσο και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θα συνέχιζαν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και ταυτόχρονα η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεχίσει να διδάσκεται με την ίδια διδακτική μέθοδο και την επόμενη σχολική χρονιά. Οι εκπαιδευτικοί αναφερόμενοι στην αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης σε σχέση με τη δική τους ανάπτυξη, στην ολότητα τους δηλώνουν ότι επωφελήθηκαν και νιώθουν ότι έγιναν αποτελεσματικότεροι και μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στους μαθητές τους. Το αίσθημα ικανοποίησης που βιώνουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι στη διδακτική πράξη της διαφοροποίησης, εκπαιδευτικοί και μαθητές, αποτελεί ένα βασικό κίνητρο για αποτελεσματικότερη εργασία από τους εκπαιδευτικούς και αποτελεσματικότερη μάθηση για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εντόπισαν παράλληλα κάποιες δυσκολίες και κάποια προβλήματα στην εφαρμογή της διαφοροποίησης που στην πλειονότητα τους δεν είναι κοινά. Οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν κυρίως προβλήματα στην αλλαγή της διδακτικής πράξης, από την «παραδοσιακή διδασκαλία» στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και προβλήματα με το χρόνο προετοιμασίας και οργάνωσης της διαφοροποίησης. Αντίθετα οι μαθητές στις μεμονωμένες αναφορές τους σε προβλήματα αναφέρθηκαν σε προβλήματα που αναφέρονται σε προσωπικά προβλήματα εργασίας στα πλαίσια της 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 267

14 διαφοροποίησης. Τα προβλήματα στη συνεργατική εργασία ήταν κάτι που εντόπισαν τόσο οι μαθητές και όσο και οι εκπαιδευτικοί. Ανάλυση Λόγου Συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών Κατά την ανάλυση λόγου των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών εντοπίστηκαν 5 βασικοί θεματικοί άξονες, στους οποίους στηρίχτηκε, οι οποίοι αφορούν τη γενική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαφοροποίηση, τη συμμετοχικότητα και δράση κατά την εφαρμογή της διαφοροποίησης, τα σημεία αναφοράς στην εφαρμογή της διαφοροποίησης, τις δυσκολίες στην εφαρμογή της διαφοροποίησης και τη συνέχιση της διαφοροποίησης. Αναφορικά με τους πέντε θεματικούς άξονες φαίνεται να υπάρχει ένα γενικό επίπεδο ομογνωμίας ανάμεσα στις βασικές θέσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών, χωρίς να υπάρχει φυσικά πλήρης ταύτιση των απόψεων τους. Οι εκπαιδευτικοί είχαν όλοι θετική στάση απέναντι στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας με κάποιες μικρές διαβαθμίσεις. Παρατηρήθηκε έντονα ότι οι εκπαιδευτικοί που ήταν πολύ θετικοί, αναφέρονταν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αρχές της διαφοροποίησης που αιτιολογούσε τη στάση τους και παράλληλα έδειχνε την καλή γνώση τους για τη θεωρία και την πράξη της διαφοροποίησης. Η αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης την οποία περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί τους προκαλεί αισθήματα ικανοποίησης τόσο για τη δική τους βελτίωση όσο και για τη βελτίωση των μαθητών τους. Η συμμετοχικότητα και η δράση κυρίως των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αποτέλεσε σημαντικό χαρακτηριστικό της διαφοροποίησης όπου βασικός στόχος των εκπαιδευτικών υπήρξε η μεγιστοποίηση του χρόνου εργασίας των μαθητών, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες συνυφασμένες με το επίπεδο ετοιμότητάς τους και τις ανάγκες τους. Παράλληλα μέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται συνειδητά η αλλαγή του ρόλου τους και η δράση σε σχέση με τους στόχους της διαφοροποίησης. Βασικό σημείο αναφοράς στις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών αποτελούσαν οι μαθητές, οι ανάγκες τους και ο τρόπος που η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές, σκιαγραφώντας τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα της διαφοροποίησης. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν με συστηματικό και έντονο τρόπο τα συναισθήματα τους από τη στήριξη που είχαν τόσο από τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και για τη στήριξη που έτυχαν από την ερευνήτρια Δυσκολίες στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (οργάνωση, προγραμματισμός, χρόνος προσαρμογής των μαθητών, υλικό) εντοπίστηκαν από τους πλείστους εκπαιδευτικούς, οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανέφεραν ότι οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν ήταν αυτοί που γενικότερα δεν ήταν ομιλητικοί, δεν αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης και η γενική τους στάση αν και θετική δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Η συνέχιση της διαφοροποίησης για τους πλείστους εκπαιδευτικούς ήταν αυτονόητη, τονίζοντας τους λόγους που άρχισαν ήδη τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και άλλων μαθημάτων από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών παρόλο ότι δηλώνει επιθυμία για συνέχιση της διαφοροποίησης εντούτοις, παραθέτει πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν την προσπάθειάς αυτή. Συμπεράσματα - Συζήτηση 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 268

15 Βασισμένη στη θεωρία και πράξη της διαφοροποίησης η παρούσα έρευνα ανταποκρίθηκε στο βασικό της σκοπό, με το σύνολο των ευρημάτων της να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα βασικών αρχών και προϋποθέσεων της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας. Μέσα από την έρευνα έχει επιτευχθεί τριγωνοποίηση των δεδομένων και των μεθόδων της, προσδίδοντας περαιτέρω εγκυρότητα και αξιοπιστία στα ερευνητικά αποτελέσματα. Η διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας έγινε εφικτή με τη συστηματική επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για εφαρμογή στην πράξη των βασικών αρχών της διαφοροποιημένης. Ως βασικές διδακτικές αρχές της αποτελεσματικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας μέσα από την παρούσα έρευνα διαφάνηκαν ο προγραμματισμός της διδασκαλίας με βάση τη θεωρία μάθησης του οικοδομισμού, η ιεράρχηση της πορείας διδασκαλίας, η διαβάθμιση των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας, η μεγιστοποίηση της ενεργοποίησης των μαθητών, η μείωση του χρόνου ομιλίας του εκπαιδευτικού, η ποικιλία των δραστηριοτήτων, ο προσωπικός ρυθμός εργασίας των μαθητών, η εξατομικευμένη βοήθεια, η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών και η συνεχής αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών. Η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της διαφοροποίησης στις τάξεις μικτής ικανότητας στο μάθημα της γλώσσας επιβεβαιώνει τις θέσεις των μελετητών της διαφοροποίησης ότι η διαφοροποίηση μπορεί να είναι αποτελεσματική για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο ετοιμότητας τους, το φύλο τους ή το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο. Σημαντικότερο ίσως εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί την επιβεβαίωση της διαφοροποίησης ως κοινωνικά προσανατολισμένης διδακτικής προσέγγισης. Παρότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών είχε συσχέτιση με την αρχική επίδοση των μαθητών, δεν υπήρχε επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην πρόοδο των μαθητών, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα που προσφέρει η διαφοροποίηση για αντιστάθμιση των περιορισμών του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Κουτσελίνη, 2008) και μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλους τους μαθητές. Με την ανάπτυξη και εγκυροποίηση της κλείδας παρατήρησης και αξιολόγησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθορίστηκαν ταυτόχρονα τα βασικά κριτήρια για την αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία, μέσα από τη συσχέτιση της ποιότητας της διαφοροποίησης με την επίδοση των μαθητών. Η επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών αποδείχτηκε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχημένη εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον η συνεργασία με τους συναδέλφους και την ερευνήτρια, το διαφοροποιημένο υλικό σε συνδυασμό με τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί αποτέλεσαν ουσιαστικούς παράγοντες επιτυχίας της αποτελεσματικότητας. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 269

16 Η στάση των εκπαιδευτικών οι οποίοι χρειάστηκε να εργαστούν αρκετά για την εφαρμογή της διαφοροποίησης ήταν πολύ θετική και ενθουσιώδης και εκφράστηκε άμεσα μέσα από την επιθυμία και θέληση τους για συνέχιση και επέκταση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Θετική ήταν και η στάση των μαθητών που έδειξαν ξεκάθαρα την προτίμηση τους στο νέο τρόπο διδασκαλίας με τον οποίο επιθυμούν να γίνεται το μάθημα και την επόμενη σχολική χρονιά. Η θετική στάση μαθητών και εκπαιδευτικών απέναντι στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας διαμορφώθηκε και στηρίζεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα της αλλά και τον τρόπο εργασίας των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλία. Στα πλαίσια του κυπριακού εκπαιδευτικού συγκείμενου, τα ευρήματα της έρευνας δίνουν μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της παιδαγωγικής αναποτελεσματικότητας. Η ικανοποίηση των προϋποθέσεων της αποτελεσματικής διδασκαλίας, μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική διαφοροποίηση που, αν και όχι εύκολη είναι όμως εφικτή, αποτελεσματική και επιβάλλεται γιατί, όπως κάθε ουσιαστική και αποτελεσματική αλλαγή στην εκπαίδευση, είναι δύσκολη και συνεπώς δαπανηρή. Η αναγκαιότητα για διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μια αποτελεσματικότερη και δικαιότερη εκπαίδευση δεν επιδέχεται εκπτώσεις! Αναφορές Στα Ελληνικά Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2009). Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας - μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων. ΙΓ Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Ιωάννινα - Νοέμβριος Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της Διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και Θέματα προς Συζήτηση. Πρακτικά Παγκύπριου Συνέδριου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία. Κύπρος. Κουτσελίνη, Μ. (2001). Ανάπτυξη Προγραμμάτων- θεωρία Έρευνα Πράξη. Λευκωσία. Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας : Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Τόμος Α. Λευκωσία. Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εποικοδόμηση και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Λευκωσία. Κυριακίδης, Λ. (2000). Μορφές σύζευξης της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας: η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη κατά το σχεδιασμό μιας αξιολογικής έρευνας. Πρακτικά VI Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στα Αγγλικά Apple, M. (1991). Ideology and curriculum. New York: Routledge. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 270

17 Apple, M. (1993). Official knowledge. New York: Routledge. Apple, M. W. (2006). Educating the Right Way: Markets, Standards, God, and Education, 2nd edition. New York: Routledge. Blozowich, D. G. (2001). Differentiated instruction in heterogeneously grouped sixth grade classrooms. (Published thesis - EdD. Immaculata College. Brimijoin, K. (2002). A journey toward expertise in differentiation: A preservice and inservice teacher make their way. (Doctoral Dissertation). Chall, J, S. (2000). The academic achievement challenge: What really works in the classroom? New York: Guilford Press. Cohen, L., & Manion, L. (2000). Research methods in education. Routledge. Freire, P. (1978). Pedagogy in process: the letters to Guinea-Bissau A Continuum book. New York: Seabury Press, Hall, T. (2002). Differentiated instruction. Effective classroom practices report. National Center on Accessing the General Curriculum, CAST, U.S. Office of Special Education Programs. Kim Jong Suk (2005). The Effects of a Constructivist Teaching Approach on Student Academic Achievement, Self-concept, and Learning Strategies. Asia Pacific Education Review, 6(1), Koutselini, M. (2008). Listening to students voices for teaching in mixed ability classrooms: Presuppositions and considerations for differentiated instruction. Learning and teaching, 1(1), 2008, Koutselini, M. & Valiande, St. (2009). Techniques and principles underlying Differentiated Instruction, SDE (=Staff Development for Educators), National Conference on Differentiated Instruction, July 19-22, Las Vegas. Johnsen, S. (2003). Adapting instruction with heterogeneous groups. Gifted Child Today, 26(3), 5-6. Gayfer, M. (1991). The multi-grade classroom: Myth and reality. A Canadian study. Toronto, Canada:Canadian Education Association. Geisler, J., Hessler, R., Gardner, R., & Lovelace, T. (2009). Differentiated writing interventions for high-achieving urban African American elementary students. Journal of Advanced Academics, 20, McAdamis, S. (2001). Teachers tailor their instruction to meet a variety of student needs. Journal of Staff Development, 22(2), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 271

18 McQuarrie, L., McRae, P., & Stack-Cutler, H. (2008). Choice, complexity, creativity: Differentiated instruction provincial research review. Edmonton, AB: Alberta Education. Pfannenstiel, J. (1997). Kindergarten learning environments and student achievement: A study of constructivist and traditional teaching approaches. Executive summary. Columbia, MO: University of Missouri-Columbia, Project Construct National Centre. Reyes, L.H. & Stanic, G.M.A. (1988). Race, sex, socioeconomic status and mathematics. Journal for Research in Mathematics Education,19, Rock, M., Gregg, M., Ellis, E., & Gable, R. A. (2008). REACH: A framework for differentiating classroom instruction. Preventing School Failure, 52(2), Tieso, C. (2005). The effects of grouping practices and curricular adjustments on achievement. Journal for the Education of the Gifted, 29(1), Tomlinson, C. (1995). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Tomlinson, C.A. (2003). Differentiating Instruction in Response to Student Readiness, Interest, and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms: A Review of Literature. Journal for the Education of the Gifted, 27 (2/3), Tomlinson, C. A., Moon, T. R. and Callahan, C. M., (1998). How well are we addressing academic diversity in the middle school? Middle School Journal, 29(3), Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 272

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

This article presents the findings of qualitative data gathered in a quasi-experimental

This article presents the findings of qualitative data gathered in a quasi-experimental Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Δρ Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού και διαφοροποιημένη διδασκαλία

Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού και διαφοροποιημένη διδασκαλία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού και διαφοροποιημένη διδασκαλία Δρ. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Διαφορετικός μαθητής «Διαφορετική» διδασκαλία Αλλαγή εκπαιδευτικών προτύπων Ken Robinson

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Βαλιαντή Αντρέου Σταυρούλα & Αφαντίτη Λαμπριανού Θέκλα Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας - μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων

Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας - μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων Εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας - μάθησης με την αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων Βαλιαντή Σταυρούλα - Κουτσελίνη Μαίρη Εισαγωγή Τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας παραδοσιακά, αλλά ακόμα και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012

Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012 Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012 Πώς μοιάζει μια αίθουσα διαφοροποίησης της διδασκαλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Από το σύστημα Μοντεσσόρι στη μέθοδο Project.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Από το σύστημα Μοντεσσόρι στη μέθοδο Project. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Από το σύστημα Μοντεσσόρι στη μέθοδο Project. Δρ Χαρίκλεια Ξάνθη Σχολική Σύμβουλος Οικονομολόγων e-mail: xanthih@otenet.gr 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου. Σοφία Αγαθαγγέλου ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου. Σοφία Αγαθαγγέλου ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου Σοφία Αγαθαγγέλου ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ Στο ΕΠΑ (2009). Τιμής Ένεκεν Μ.Ι.Μαραθεύτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΜΕ ΡIΣΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜO ΣΤΗΝ ΚYΠΡΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΜΕ ΡIΣΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜO ΣΤΗΝ ΚYΠΡΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΜΕ ΡIΣΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜO ΣΤΗΝ ΚYΠΡΟ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Συνθέτοντας Κοινωνικοπολιτισμικές, Φιλοσοφικές,

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είναι οι μαθητές μου; Μαθησιακά προφίλ και η διαφοροποιημένη μάθηση στη γερμανική γλώσσα

Ποιοι είναι οι μαθητές μου; Μαθησιακά προφίλ και η διαφοροποιημένη μάθηση στη γερμανική γλώσσα Ποιοι είναι οι μαθητές μου; Μαθησιακά προφίλ και η διαφοροποιημένη μάθηση στη γερμανική γλώσσα Μαρία Ανδρεαδάκη Εκπαιδευτικός Γερμανικής Ορισμός Διαφοροποιημένης Mάθησης βάσει Tomlinson (2001) Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση

Εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση Εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση Βαλιαντή Σταυρούλα Πανεπιστήμιο Κύπρου & Κουτσελίνη Μαίρη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Συνεργάτης

Εργαστηριακός Συνεργάτης Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στη διδασκαλία της αγγλικής ορολογίας στην Τεχνολογική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι περιπτώσεις των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σέργιος Σεργίου Λάμπρος Στεφάνου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 ο Συνέδριο Ε.Ο.Κ. 8-19 Οκτωβρίου 2016 Αξιοποίηση των Δεικτών Επάρκειας Ομαδική Εργασία Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Διαφοροποιημένη διδασκαλία Κων/νος Κλουβάτος Σχολικός Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Θέματα εισήγησης (α) Πολυμορφία ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού Β) Βασικές Αρχές Διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 660 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ντότση Αικατερίνη Εκπαιδευτικός, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ntontsi@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα