ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Ο ρόλος του ινωδογόνου και των γενετικών του πολυμορφισμών στον κίνδυνο στεφανιαίας: επίδραση στη διαδικασία της πήξεως σε ασθενείς με συμπτώματα σταθερής στηθάγχης Ν. Παπαγεωργίου, Δ. Τούσουλης, Γ. Χατζής, Α. Μπριασούλης, Μ. Κοζανίτου, Α. Μήλιου, Ε. Ανδρουλάκης, Μ. Χαρακίδα, Γ. Σιάσος, Κ. Τούτουζας, Κ. Τεντολούρης, Ζ. Παλλαντζά, Χ. Στεφανάδης ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ: 1 η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Roger et al. Circulation. 2011;123(4):e18-e209.

4 Ινωδογόνο και καταρράκτης πήξης Tousoulis et al. Blood Rev Nov;25(6):

5

6 Ο ρόλος του ινωδογόνου (?)

7

8 Tousoulis et al. Blood Rev Nov;25(6): Papageorgiou et al. Hellenic J Cardiol Jan-Feb;51(1):1-9.

9 Tousoulis et al. Blood Rev Nov;25(6): Papageorgiou et al. Hellenic J Cardiol Jan-Feb;51(1):1-9.

10 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ Ο G455A πολυμορφισμός αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Shammaa DM et al. Mol Biol Rep May 12; [Epub ahead of print] Ο G455A πολυμορφισμός είναι εξαιρετικά συχνός σε ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Kessler C et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol Nov;17(11): O G58A πολυμορφισμός έχει συσχετιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου. Μannila MN et al. Thromb Haemost Mar;93(3):570-7

11 ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε την επίδραση των rs180070(g455a) και rs (a58a) πολυμορφισμών του ινωδογόνου στη διαδικασία της πήξης και τον κίνδυνο ΣΝ σε άτομα υπό διερεύνηση για ΣΝ

12 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 422 Ασθενείς με ΣΝ 699 άτομα? σταθερή στηθάγχη Εισαγωγή (στεφ/α-δοκιμασία κοπώσεως) Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 277 Υγιή άτομα Αιμοληψία (αποθήκευση-μετρήσεις)

13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Σταθερή στηθάγχη. Στεφανιαία νόσος 1 ή 2 ή 3 αγγείων (>50% στένωση). Ατομικό ιστορικό ελεύθερο οξέος στεφανιαίου συνδρόμου τους τελευταίους 2 μήνες. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Κακοήθειες Συστηματική φλεγμονώδης νόσος ή λοίμωξη. Ηπατική ή νεφρική βλάβη. Ατομικό ιστορικό πνευμονικής εμβολής ή εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Παθήσεις αίματος. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ηλικία >75 ετών.

14 ΜΕΘΟΔΟΙ

15 ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ G455A (PCR) Forward primer....5'-gaacattttaccttatgtgaattaagg-3... Reverse primer:...5 -GAAGCTCCAAGAAACCATCC-3... Περιοριστικό ένζυμο: HaeIII ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ G58A (PCR) Forward primer:...5'-tgcaacagcttatcggaagc-3... Reverse primer:...5 -GTGGAATAAACACCAGAGAG-3... Περιοριστικό ένζυμο: AciI

16 G455A G58A

17 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Τα επίπεδα ινωδογόνου μετρήθηκαν με την μέθοδο Clauss. - Τα επίπεδα του διαλυτού μορίου scd40l μετρήθηκαν με την ανοσοενζυμική μέθοδο διπλού αντισώματος ELISA. - Τα επίπεδα D-dimer μετρήθηκαν με κατάλληλη τεχνική πηξεομετρίας.

18 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι ποιοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται σε σχετικές συχνότητες, ενώ οι συνεχείς μεταβλητές εξετάστηκαν για την ομαλή κατανομή με τη δοκιμασία Kolmogorov Smirnov. Οι μεταβλητές Όλες οι που αναλύσεις είχαν κανονική έγιναν κατανομή με τηπαρουσιάστηκαν χρήση του λογισμικού σαν μέση τιμή±τυπική SPSS απόκλιση 18.0 (SPSS (SD), ενώ Inc., οι μεταβήτές Chicago, που δεν IL). είχαν κανονική κατανομή υπεβλήθησαν σε λογαριθμική μετατροπή για την ανάλυση και παρουσιάζονται στην μη-λογαριθμική μορφή ως διάμεσες τιμές (25 75ο εκατοστημόριο). Οι γονότυποι και οι συχνότητες των αλληλίων συγκρίθηκαν μεταξύ των ομάδων με τη δοκιμασία του Χ 2 (chi-square test), Ως ενώ στατιστικά στατιστική ανάλυση σημαντικές βασιζόμενη στη θεωρήθηκαν δοκιμασία των Cochran's οι διαφορές/συσχετίσεις και Mantel Haenszel χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των για την εκτίμηση του λόγου των πιθανοτήτων (OR) [95% διάστημα αξιοπιστίας (CI)], για την ανάπτυξη ΣΝ σαν ομάδων με p < 0.05 αποτέλεσμα της επίδρασης των 2 πολυμορφισμών και του ινωδογόνου. Ο λόγος των πιθανοτήτων ήταν εξομοιωμένος ως προς το φύλο, ηλικία, κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη. Σταδιακή πολυπαραγοντική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τους μετρούμενους βιοχημικούς παράγοντες ως εξαρτημένες μεταβλητές και τους παράγοντες κινδύνου, τους πολυμορφισμούς σαν ανεξάρτητες μεταβλητές. Συγκρίσεις μεταξύ των συνεχόμενων μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του unpaired Student s t-test ή της μη παραμετρικής δοκιμασίας Mann-Whitney. Εξετάσαμε αν οι συχνότητες των γονοτύπων πληρούσαν την ισορροπία των Hardy Weinberg με τη χρήση της δοκιμασίας του Χ 2. Παράλληλα η ανισορροπία σύνδεσης (LD) μεταξύ των 2 πολυμορφισμών εξετάστηκε και με τη βοήθεια κατάλλήλου λογισμικού όπως αυτό έχει περιγραφεί από τους Rodriguez και συνεργάτες [321]. Περαιτέρω λογιστική παλινδρόμηση πραγματοποιήθηκε για να εξεταστούν οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των βιοχημικών παραγόντων και των κλινικών εκδηλώσεων/βεβλαμμένα αγγεία. Στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν οι τιμές με p<0.05. Για τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 18.0 (SPSS, Chicago, IL).

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

20 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων της μελέτης Ομάδα ελέγχου Άτομα Ηλικία (έτη) 62.7± ±9.96 p=ns Φύλο (άρρενα) (%) 158 (57.0) 226 (53.5) p=ns Υπέρταση, N (%) 165 (59.5) 320 (75.8) p<0.001 Υπερλιπιδαιμία, N (%) 151 (54.5) 287 (68.0) p=0.001 Σακχαρώδης διαβήτης, N (%) 56 (20.2) 161 (38.2) p<0.001 Κάπνισμα, N (%) 138 (49.8) 249 (59.0) p=0.020 Κλάσμα εξώθησης (%) 61.8± ±9.82 p<0.001 Ινωδογόνο (mg/dl) 376.2± ±131.0 p<0.001 D-Dimer (mg/l) $ 2.46 [ ] 2.60 [ ] p<0.001 Παράγων V (%) 113.2± ±24.0 p=0.002 Παράγων X (%) 108.7± ±23.6 p=0.05 FMD (%) 6.26± ±2.35 p<0.001 Γονοτυπική κατανομή 58GG, N (%) 99 (38.1) 128 (37.7) 58GA, N (%) 114 (43.8) 151 (44.5) 58AA, N (%) 47 (18.1) 60 (17.8) 455GG, N (%) 148 (54.4) 209 (50.6) 455GA, N (%) 103 (37.8) 171 (41.4) 455AA, N (%) 21 (7.8) 33 (8.0) Υπολειπόμενο μοντέλο 58AA, N (%) 47 (18.1) 60 (17.8) *p=ns 58GG+58GA, N (%) 213 (81.9) 279 (82.2) 455AA, N (%) 21 (7.8) 33 (8.0) p=ns 455GG+455GA, N (%) 251 (92.2) 380 (92.0) Όλες οι τιμές εκφράστηκαν σαν μέση τιμή ±SD (τυπική απόκλιση). ΣΝ: στεφανιαία νόσος, FMD: αγγειοδιαστολή προκαούμενη από τη ροή, NS: μη σημαντικό, $ Οι τιμές εκφράστηκαν σαν διάμεσος (25 75ο εκατοστημόριο), *58AA vs 58GG+58GA, 455AA vs 455GG+455GA με τη δοκιμασία του X 2 ΣΝ

21 Επίδραση του G455A πολυμορφισμού στα επίπεδα ινωδογόνου Τα ομόζυγα άτομα 455AA χαρακτηρίζονται από αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου τόσο στην ομάδα ελέγχου, όσο και στην ομάδα της στεφανιαίας νόσου.

22 Επίδραση του G58A πολυμορφισμού στα επίπεδα ινωδογόνου Ο πολυμορφισμός G58A δεν είχε σημαντική επίδραση στα επίπεδα ινωδογόνου και στις 2 ομάδες τις μελέτης.

23 Επίδραση του G455A πολυμορφισμού στα επίπεδα D-dimers Τα ομόζυγα άτομα 455AΑ είχαν υψηλότερα επίπεδα D-dimers συγκριτικά με τους φορείς του G αλληλίου στην ομάδα της στεφανιαίας νόσου.

24 Επίδραση του G58A πολυμορφισμού στα επίπεδα D-dimers Τα ομόζυγα άτομα 58AΑ είχαν υψηλότερα επίπεδα D-dimers συγκρτικά με τους φορείς του G αλληλίου στην ομάδα της στεφανιαίας νόσου.

25 Συσχέτιση μεταξύ αιμοστατικών παραγόντων και κλινικών εκδηλώσεων/ έκτασης νόσου. ΣΝ (α) ΟΕΜ (α) Στεφανιαία αγγεία (Ένα/Περισσό τερα) (α) ΣΝ (β) ΟΕΜ (β) Στεφανιαία αγγεία (Ένα/Περισσότ ερα) (β) Ινωδογόνο [ [ [ [ [ [ (mg/dl) 1.007] 1.005] 1.003] 1.007] 1.004] 1.003] p<0.001 p=0.001 p=0.362 p<0.001 p=0.015 p=0.395 D-dimer [ [ [ [ [ [ (μg/l) 1.002] 1.001] 1.001] 1.001] 1.001] 1.001] p<0.001 p=0.083 p=0.669 p=0.033 p=0.418 p=0.970 Τα δεδομένα παρουσιάζονται σαν αναλογία πιθανοτήτων με 95% C I (διάστημα εμπιστοσύνης, Wald test). (β): μη εξομειωμένες OR, (β): εξομειωμένες OR για την ηλικία, το φύλο, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία, τους G455A και G48A πολυμορφισμούς, ΣΝ: στεφανιαία νόσος, ΟΕΜ: οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

26 Βασικά χαρακτηριστικά ανάλογα των τριτημορίων των επιπέδων του ινωδογόνου Μεταβλητή 1ο τριτημόριο (<347 mg/dl) N=198 2ο τριτημόριο ( mg/dl) N=195 3ο τριτημόριο (>443 mg/dl) N=196 Ηλικία (χρόνια) 59± ± ± Φύλο (άρρενα %) Κάπνισμα, n (%) Υπερλιπιδαιμία, n (%) Υπέρταση, n (%) Σακχαρώδης διαβήτης, n (%) Γονοτυπική κατανομή rs GG, n (%) <0.001 rs GA, n (%) rs AA, n (%) Γονοτυπική κατανομή rs GG, n (%) rs GA, n (%) rs AA, n (%) Τα δεδομένα παρουσιάζονται σαν μέση τιμή ±SD ή σαν ποσοστό των ατόμων (%), οι τιμές του p βασίζονται στη στατιστική ανάλυση με ANOVA για κανονικής κατανομής παραμέτρους και στη δοκιμασία του X 2 για κατηγορικές μεταβλητές.

27 Επιδράσεις του ινωδογόνου και των πολυμορφισμών του στον κίνδυνο ΣΝ Συνολικός πληθυσμός OR [95% CI], p* rs180070aa γονότυπος 3.20 [ ], p=0.049 rs AA γονότυπος 1.10 [ ], p=0.700 Επίπεδα ινωδογόνου 3.90 [ ], p=0.002 (>443 mg/dl συγκριτικά με <347 mg/dl) Επίπεδα ινωδογόνου 1.02 [ ], p=0.970 ( mg/dl συγκριτκά με <347 mg/dl) CI=διάστημα εμπιστοσύνης, *εξομείωση για ηλικία, φύλο, κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.

28 Η ομοζυγωτία ΑΑ του G455A xαρακτηρίστηκε από υψηλότερα επίπεδα scd40l (p=0.019) στο γενικό πληθυσμό. Ο G58A πολυμορφισμός δεν είχε καμία επίδραση στα επίπεδα scd40l στις υποομάδες της μελέτης. Η παρουσία του A αλληλίου (rs και rs ) δε συσχετίστηκε όμως με την αγγειογραφική έκταση της νόσου [(OR: 1.36, 95%CI ( ) p=0.434] και [OR:0.99, 95%CI ( ,) p=0.995] αντίστοιχα, καθώς και την εμφάνιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου [OR:1.87, 95%CI ( ), p=0.46] και [OR: 0.75, 95%CI ( ), p=0.378] αντίστοιχα.

29 Τα επίπεδα D-dimers σε σχέση με τα επίπεδα ινωδογόνου Τα επίπεδα D-dimer ήταν υψηλότερα στην υποομάδα με τα υψηλότερα επίπεδα ινωδογόνου συγκριτικά με τις υποομάδες των ενδιαμέσων και των χαμηλών επιπέδων ινωδογόνου

30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

31 Α) Η 455AA ομοζυγωτία έχει ισχυρή επίδραση στα επίπεδα του ινωδογόνου τόσο σε υγιή όσο και σε άτομα με ΣΝ. Έναρξη της αθηροσκλήρωσης σε υγιή Καυκάσια άτομα, ενώ προάγει περαιτέρω την αθηροσκληρωτική διαδικασία σε ασθενείς με γνωστή ΣΝ. Ο G455A αποτελεί σημαντικό αθηρογόνο παράγοντα, αφού πέραν της επίδρασης στα επίπεδα του ινωδογόνου, έχει σημαντική επίδραση στα επίπεδα D-Dimers. Το ινωδογόνο (και όχι ο G455A) είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας ΣΝ, παρά το γεγονός πως ο G455A τροποποιεί το προθρομβωτικό προφίλ και τη φλεγμονώδη διεργασία σε αυτές τις υποομάδες.

32 Β) Αναφορικά με G58A πολυμορφισμό, δείξαμε πως οι 58AA ομοζυγώτες δεν έχουν αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου, όμως είναι σε θέση να τροποποιούν τα επίπεδα D-dimer προωθώντας την αθηροσκληρωτική διαδικασία που χαρακτηρίζει τους ασθενείς με ΣΝ.

33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

34 Α) Το ινωδογόνο αποτελεί ένα μείζων παράγοντα κινδύνου για ΣΝ και μάλιστα ο κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με τα επίπεδα του ινωδογόνου. Επιπλέον, η AA ομοζυγωτία του rs αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου για ΣΝ μέσω της επίδρασης στη διαδικασία της πήξης. Τα υψηλά επίπεδα ινωδογόνου (>443 mg/dl) αποτελούν τον πιο αξιόπιστο, ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη για ΣΝ.

35 B) Οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποιών οι παρόντες πολυμορφισμοί και παράγοντες ασκούν τις βιολογικές τους επιδράσεις παραμένουν άγνωστοι και υπό διερεύνηση. Για τον επαναδιαχωρισμό των ενδιάμεσου από τους υψηλού κινδύνου ασθενείς για ΣΝ, η χρήση πολλαπλών βιοδεικτών όπως του ινωδογόνου και της hscrp, απαιτεί περαιτέρω τεκμηρίωση μέσα από μεγάλης κλίμακας μελέτες.

36 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Μέτρηση και σημασία χαρακτηριστικών υφής και ελαστικότητας σε εικόνες υπερήχων υποκλινικών αθηρωματικών αλλοιώσεων των καρωτίδων σε αναζήτηση νέων παραγόντων καρδιαγγειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σε συνεργασία με:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σε συνεργασία με: ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 2 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Σε συνεργασία με: την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκεκριμένο κείμενο 24.07.2014 Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορεί η συσκευασία των 56 δισκίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Brilique 90 mg επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο

Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο : 243-252, 2013 Πρωτότυπη εργασία Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο A.Κ. Παπαζαφειροπούλου Α. Σωτηρόπουλος Α. Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των διαστημάτων μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης στο κύμα ανάκλασης και την αρτηριακή σκληρία σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Επίδραση των διαστημάτων μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης στο κύμα ανάκλασης και την αρτηριακή σκληρία σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 141-151, 2013 πρωτoτυπη εργασια Επίδραση των διαστημάτων μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης στο κύμα ανάκλασης και την αρτηριακή σκληρία σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική»

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΡΦΕΝΙΔΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERI ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ JANUARY - MARCH 2013 µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ. ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww w w. w. w. w. w. w. w. w. w.

Διαβάστε περισσότερα

38 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού 6-9 Απριλίου 2011

38 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού 6-9 Απριλίου 2011 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού 6-9 Απριλίου 0 Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι Τo Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ Binocrit 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1 Binocrit 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 1 2 3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 4 5 6 7 Μιχαήλ Γεωργούλης 1, Ναυσικά Τιλελή 1, Μερόπη Κοντογιάννη 1, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > CRP στην πνευμονική υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ESC POCKET GUIDELINES

ESC POCKET GUIDELINES Ελληνική Μετάφραση 2011 ES POKET GUIDELINES ommittee for Practice Guidelines To improve the quality of clinical practice and patient care in Europe αντιμετωπιση δυσλιπιδαιμιων Κατευθυντήριες οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. (www.pegkaspanagiotis.gr)

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. (www.pegkaspanagiotis.gr) ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ (www.pegkaspanagiotis.gr) ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ...1 Ορισμός...2 Λιπίδια και λιποπρωτεϊνες ως παράγοντες κινδύνου...2 Ολική χοληστερίνη και LDL χοληστερίνη...3 Τριγλυκερίδια...4 HDL...5 Lp(a)...7

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 1 iaνουαριοσ-maρτιοσ 2011 Volume 2 no 1 january-march 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 1 ianουαριοσ-maρτιοσ 2011 Αερόβια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Μαρία Γ. Τεκτονίδου Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Τα ρευµατικά νοσήµατα εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα