Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής"

Transcript

1 ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα Γ 1., Τσίτσκαρη Ε 1., Μιχαλοπούλου Μ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 2. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βερνάδου Άννα Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.7, pp.1-9, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Περίληψη O αθλητικός τουρισµός έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Σήµερα ένα από τα σηµαντικά αθλητικά γεγονότα που προσελκύει αθλητές και θεατές απ όλο τον κόσµο είναι ο διεθνής Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και η διερεύνηση των χαρακτηριστικών του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε την υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς, που συµµετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεµβρίου του Απαντήθηκαν 200 ερωτηµατολόγια από εγχώριους και ξένους αθλητικούς τουρίστες, που επισκέφτηκαν την Αθήνα µε σκοπό την παρακολούθηση ή την συµµετοχή, στον Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 5/10χλµ. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στην ελληνική, αγγλική, γερµανική και γαλλική γλώσσα. Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way Anova) και t-test. Από την ανάλυση των συµπεριφορών των αθλητικών τουριστών, παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο αναζητητής, ο τουρίστας υπαίθριων δραστηριοτήτων, ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας, ο ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος, ο εραστής του ήλιου, ο αναζητητής δράσης, ο οργανωµένος µαζικός τουρίστας και ο ενεργητικός αθλητικός τουρίστας. Tα συµπεράσµατα της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του αθλητικού τουρισµού, καθώς είναι σηµαντική η διερεύνηση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των προτιµήσεων του αθλητικού τουρίστα, για την ανάπτυξη προϊόντων που θα τους ικανοποιήσουν καλύτερα. Επίσης, µέσω της σκιαγράφησης του προφίλ τους, θα βρεθούν τρόποι για την προώθηση των αθλητικοτουριστικών προϊόντων µε σκοπό την ανάπτυξη της κατανάλωσης τους. Λέξεις κλειδιά: αθλητικός τουρισµός, τουριστικοί ρόλοι, µαραθώνιος. 2

3 ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Εισαγωγή O τουρισµός είναι µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του κόσµου, σχετίζεται µε πολλούς από τους κύριους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας. Η αυξανόµενη διεθνοποίηση του, το άνοιγµα νέων τουριστικών προορισµών, ο µεγάλος βαθµός ωριµότητας των τουριστών και η αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων αναψυχής, οδήγησαν στην διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης και στον κατακερµατισµό της τουριστικής αγοράς σε µεγάλο αριθµό εξειδικευµένων µορφών του (Βελισσάριος, 2000). Οι Standeven & DeKnop (1999) ως τουρισµό ορίζουν την προσωρινή µετακίνηση ανθρώπων πέρα από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους η οποία συνεπάγεται εµπειρίες διαφορετικές από τις καθηµερινές. Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισµοί ορίζουν ως ελάχιστο χρόνο παραµονής, ώστε να χαρακτηριστεί µία δραστηριότητα ως τουριστική, τις 24 ώρες, ενώ αναφέρουν ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η απόσταση που διένυσε από το σπίτι του/της και µιλούν για 100 χιλιόµετρα (Ηγουµενάκης, 1997). Για τον Huescar (2001), ο αθλητισµός και ο τουρισµός έχουν κοινούς στόχους όπως το χτίσιµο γεφυρών µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών και τρόπων ζωής, την προώθηση-διατήρηση της ειρήνης, την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, την κινητοποίηση των νέων ανθρώπων και την παροχή διασκέδασης. Ο τουρισµός και ο αθλητισµός είναι στενά συνδεδεµένες έννοιες στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Οι Gammon & Robinson (1998), διακρίνουν δυο άξονες διαχωρισµού της σχέσης αθλητισµού τουρισµού και τους εκφράζουν µε τις έννοιες «αθλητικός τουρισµός» και «τουριστικός αθλητισµός». Παράλληλα δίνουν ένα «στενό» και έναν «ευρύ» ορισµό για κάθε κατηγορία. Στον αθλητικό τουρισµό, η αθλητική δραστηριότητα αποτελεί το κύριο κίνητρο της µετακίνησης, ενώ το τουριστικό στοιχείο παίζει το ρόλο της ενίσχυσης της συνολικής εµπειρίας. Στο στενό του ορισµό αφορά τα άτοµα που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε ένα ανταγωνιστικό αθλητικό γεγονός. Στον ευρύ του ορισµό, αφορά στα άτοµα που ταξιδεύουν για να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Ο τουριστικός αθλητισµός περιλαµβάνει άτοµα που ταξιδεύουν και συµµετέχουν ενεργά ή παθητικά σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Το ταξίδι σε αυτή την περίπτωση είναι το κύριο κίνητρο µετακίνησης. Στο στενό του ορισµό αφορά άτοµα που ταξιδεύουν και ο αθλητισµός λειτουργεί ως δευτερεύον κίνητρο της µετακίνησης. Στον ευρύ του ορισµό 3

4 αφορά άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σε εντελώς τυχαία ή περιστασιακή βάση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ο αθλητικός τουρισµός περιγράφεται από την Gibson (2006), ως ο τουρισµός που έχει βάση του την αναψυχή και αποµακρύνει τα άτοµα προσωρινά από τις τοπικές τους κοινότητες, είτε για να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες (ενεργητικός αθλητικός τουρισµός), είτε για να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα (παθητικός αθλητικός τουρισµός), είτε για να αναπολήσουν στιγµές σχετικές µε αθλητικά γεγονότα (νοσταλγικός αθλητικός τουρισµός). Ο αθλητικός τουρίστας χαρακτηρίζεται από τους Standeven και De Knop (1999) εκείνος που συµµετέχει τυχαία µε ενεργητική και παθητική ανάµειξη σε µία αθλητική δραστηριότητα, για εµπορικούς ή επαγγελµατικού λόγους, κατά την πραγµατοποίηση ταξιδιών αναψυχής µακριά από τον τόπο διαµονής και εργασίας. Στο πλαίσιο της παθητικής ανάµειξης σε µια αθλητική δραστηριότητα εντάσσεται, ο τυχαίος παρατηρητής, δηλαδή ο θεατής που παρακολουθεί το γεγονός χωρίς να το έχει προσχεδιάσει και ο συνειδητοποιηµένος παρατηρητής, δηλαδή ο παρατηρητής που σχεδιάζει το ταξίδι του µε βάση το αθλητικό γεγονός και που συµµετέχει παθητικά αλλά συµµετέχει σε βάθος. Στην ενεργητική µορφή εντάσσεται ο τουρίστας που επιλέγει αθλητικές δραστηριότητες διακοπών (οργανωµένες ατοµικές) και διακοπές αθλητικής δραστηριότητας (διακοπές µονής ή πολλαπλής αθλητικής δραστηριότητας). Οι Gammon και Robinson (1998), αναφέρουν ότι στη ραγδαία ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού συνεπικουρεί η κατακόρυφη αύξηση της δηµοτικότητας των εθνικών και διεθνών αθλητικών γεγονότων. Κατανοήθηκε διεθνώς η αξία της ενασχόλησης µε την αθλητική δραστηριότητα ως µέσου προαγωγής της υγείας. Οι κρατικές αρχές κάθε χώρας άρχισαν να αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα του αθλητισµού, ως µέσου σύσφιξης των σχέσεων των λαών και άσκησης εξωτερικής πολιτικής, καθώς και η ύπαρξη καλά οργανωµένης προσφοράς αθλητικών εκδηλώσεων παγκοσµίως. Ο αθλητικός τουρισµός είναι µια κερδοφόρα επιχείρηση πολλών δισεκατοµµυρίων, που προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους ανεξαιρέτως τους παράγοντες που συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (Biddiscombe, 2004). Ένα από τα πιο σηµαντικά γεγονότα αθλητικού τουρισµού είναι οι Μαραθώνιοι. Περισσότεροι από 700 Μαραθώνιοι οργανώνονται στο κόσµο κάθε χρόνο και περισσότερο από 5 εκατοµµύρια άνθρωποι συµµετέχουν σε αυτούς (www.aimsworldrunning.com). Η Ελληνική Οµοσπονδία Κλασικού Αθλητισµού (ΣΕΓΑΣ) διοργανώνει τα τελευταία 26 χρόνια, στις αρχές Νοεµβρίου, το διεθνή Κλασικό 4

5 Μαραθώνιο Αθηνών, ένα αθλητικό και τουριστικό γεγονός στο οποίο συµµετέχουν χιλιάδες δροµείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και θεατές απ όλο τον κόσµο (http://www.athensclassicmarathon.gr). Για την επιβίωση και την εξέλιξη του αθλητικού τουρισµού, σηµαντική είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και της υψηλής προτίµησης τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς του αθλητικού τουρίστα, αφού αυτή η ανάλυση µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των δυνητικών πελατών. Πρέπει να µελετηθεί ο τρόπος χειρισµού της εµπειρίας των τουριστών µε παράλληλο σεβασµό και διατήρηση της σπουδαιότητας της, διότι κάθε τουρίστας έχει τις δικές του ανάγκες για τουριστική εµπειρία (Foo, Mcguiggan & Yannakis, 2004). Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε την υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς και των δηµογραφικών χαρακτηριστικών τους, που συµµετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Μεθοδολογία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 200 αθλητικοί τουρίστες, αθλητές και θεατές, (n=200) που επισκέφθηκαν την Αθήνα µε σκοπό την παρακολούθηση ή τη συµµετοχή στον Κλασικό Μαραθώνιο ή τα 5/10χλµ. Όργανο µέτρησης Για τη διερεύνηση της τυπολογίας των Ελλήνων και ξένων τουριστών στην Αθήνα χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Tourist Roles Preference Scale (TRPS) των Gibson και Yiannakis (2002), µεταφρασµένο και προσαρµοσµένο σε Έλληνες, Βρετανούς, Γάλλους και Γερµανούς τουρίστες από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 94 µεταβλητές και χωρίζεται σε πέντε µέρη: α) τις δραστηριότητες του τουρίστα που αντανακλούν τα κίνητρά του (34 ερωτήσεις), β) τις δραστηριότητες που προσελκύουν τους αθλητικούς τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών ή µιας αθλητικής διοργάνωσης (28 ερωτήσεις), γ) τις σηµαντικές ψυχολογικές ανάγκες (22 ερωτήσεις), δ) τα δηµογραφικά και προσωπικά στοιχεία (7 ερωτήσεις) και ε) λόγο - πρόθεση επιλογής της Αθήνας για τουρισµό και µέσο ενηµέρωσης τους (3 ερωτήσεις). 5

6 Αναλυτικότερα στο πρώτο µέρος χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (πάντα µου αρέσει) έως το 1 (ποτέ δε µου αρέσει), στο δεύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (πάρα πολύ) έως το 1 (καθόλου), στο τρίτο µέρος χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (ικανοποιηµένος/η) έως το 1 (µη ικανοποιηµένος/η), στο τέταρτο µέρος χρησιµοποιήθηκε 7 κλειστές ερωτήσεις. Στο πέµπτο µέρος εξετάστηκε ο λόγος επίσκεψης της Αθήνας χρησιµοποιώντας 1 κλειστή ερώτηση, η πρόθεση επισκεψιµότητας της Αθήνας στο µέλλον χρησιµοποιώντας 1 ερώτηση πενταβάθµια κλίµακα Likert, 5 (ναι) έως το 1 (όχι) και τον τρόπο ενηµέρωσης τους για την Αθήνα και τον Κλασικό Μαραθώνιο, χρησιµοποιώντας 1 κλειστή ερώτηση ιαδικασία Μέτρησης Τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου συγκεντρώθηκαν στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας στις 11 Νοεµβρίου Μοιράστηκαν 200 ερωτηµατολόγια σε αθλητές και θεατές του Μαραθωνίου της Αθήνας, οι οποίοι κατοικούν εκτός Αττικής. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων για τους αθλητές, διεξάχθηκε στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου κατά τις ηµέρες που παραλάµβαναν τα νούµερα συµµετοχής τους. Για τους θεατές διεξάχθηκε κατά την διάρκεια παρακολούθησης των αγώνων. Οι τουρίστες ενηµερώθηκαν για το είδος της έρευνας και αποφάσιζαν εάν θέλουν να συµµετέχουν. Έπειτα δινόταν το ερωτηµατολόγιο για συµπλήρωση. Επίσης το ερωτηµατολόγιο µετατράπηκε σε ηλεκτρονική µορφή, δηµοσιεύθηκε σε sites, forum και groups µαζί µε τις οριοθετήσεις της έρευνας και µε χρονικό περιθώριο απάντησης µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του Μαραθωνίου. Αποτελέσµατα Η µέθοδος της ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε για τις 34 ερωτήσεις που αντανακλούν την υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς, ήταν η ανάλυση διακύµανσης ως προς 1 ανεξάρτητο παράγοντα (one-way Anova). Από την ανάλυση και των συµπεριφορών των αθλητικών τουριστών, παρουσιάστηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι, ο αναζητητής (28%), ο τουρίστας υπαίθριων δραστηριοτήτων (50,5%), ο τουρίστας υψηλής κατηγορίας (7,5%), ο ανθρωπολόγος-αρχαιολόγος (72,5%), ο εραστής του ήλιου (82%), ο αναζητητής δράσης (42%), ο οργανωµένος µαζικός τουρίστας (22,5%) και ο ενεργητικός αθλητικός τουρίστας (32,5%). Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς τον ανεξάρτητο παράγοντα «ηλικία», σε σχέση µε τους οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι 6

7 στον παράγοντα «Αναζητητής ράσης» υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε F (3,196) =(6,24), p<0.05, µε την ηλικιακή κατηγορία να εµφανίζει µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,12 ) από την ηλικιακή κατηγορία (Μ.Ο.=2,70) και την ηλικιακή κατηγορία 60+ (Μ.Ο.=1,91). Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς τον ανεξάρτητο παράγοντα «χώρα µόνιµης κατοικίας» σε σχέση µε τους οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι στον παράγοντα «Εραστής του Ηλίου» σε σχέση µε τις χώρες µόνιµης κατοικίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε F (5,194) =(4,38), p<0.05 µε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης να εµφανίζουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,86) σε σχέση µε την Αµερική (Μ.Ο.=3,27). Επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στον παράγοντα «Αναζητητή ράσης» µε F (5,194) =(1,82), p<0.05 µε την Νότια Ευρώπη να εµφανίζει µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,14) από την Αµερική (Μ.Ο.=2,07), και την Βόρεια Ευρώπη (Μ.Ο.=2,74). Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς τον ανεξάρτητο παράγοντα, «οικογενειακή κατάσταση» σε σχέση µε τους οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι στον παράγοντα «Εραστής του Ήλιου» διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε F (3,196) =(3,65), p>0.05 µε όσους συγκατοικούν να εµφανίζουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,99) από τους παντρεµένους (Μ.Ο.=3,55). Επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε στον παράγοντα «Αναζητητή ράσης» µε F (3,196) =(5,27), p<0.05 µε τους ανύπαντρους να εµφανίζουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο.=3,21) σε σχέση µε τους παντρεµένους (Μ.Ο.=2,78) και τους χωρισµένους (Μ.Ο.=2,49). Τέλος παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στον παράγοντα «Οργανωµένος Μαζικός Τουρίστας» µε F (3,196) =(5,66), p<0.05, µε όσους είναι χωρισµένοι (Μ.Ο.=2,93) να εµφανίζουν µεγαλύτερο µέσο όρο από όσους συγκατοικούν (Μ.Ο.=1,92), τους παντρεµένους (Μ.Ο.=2,45) και τους ανύπαντρους (Μ.Ο.=2,55). Με τη χρησιµοποίηση της στατιστικής ανάλυσης διακύµανσης για ανεξάρτητες µετρήσεις ως προς το φύλο σε σχέση µε την προτίµηση τουριστικού ρόλου διαπιστώθηκε ότι στον παράγοντα «Τουρίστας Υπαίθριας ραστηριότητας» διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε t (198) =(2,38), p<0.05, µε τους άνδρες να εµφανίζουν υψηλότερο µέσο όρο διακύµανσης (Μ.Ο. = 3,24) από τις γυναίκες (Μ.Ο. = 2,91), όπως και στον παράγοντα Ενεργητικός Αθλητικός Τουρίστας διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε t (198) =(2,380), p<0.05, µε 7

8 τους άνδρες να εµφανίζουν υψηλότερο µέσο όρο διακύµανσης (Μ.Ο. = 2,87) από τις γυναίκες (Μ.Ο. = 2,50). Από την στατιστική ανάλυση t-test προέκυψε ότι οι αθλητικοί τουρίστες που συµµετείχαν ή παρακολούθησαν τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ήταν σε µεγαλύτερο ποσοστό άνδρες (67,5%), απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (39%), πλήρης επαγγελµατικής απασχόλησης (77,5%), ηλικίας (66,5%), µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 20,000, άγαµοι (41%), και κατοικούσαν στην Ελλάδα (66%). Συζήτηση - Συµπεράσµατα Από τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης παρατηρείται ότι ο αθλητικός τουρίστας παρουσιάζει κι άλλες συµπεριφορές κατά την επίσκεψη του σε ένα µέρος, γεγονός που φανερώνεται από τα ποσοστά που παρουσίασαν. Πρέπει να δοθεί έµφαση στο µάρκετινγκ των αθλητικών προορισµών/γεγονότων, το οποίο να καλύπτει αυτές τις συµπεριφορές ώστε να οδηγήσει τους τουρίστες αυτούς στην κατανάλωση/επιλογή. Από την ανάλυση t-test παρατηρήθηκε ότι το δείγµα αποτελούταν κατά 67,5% από άνδρες (ν=135) και 32,5% από γυναίκες (ν=65). Επίσης από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των οκτώ παράγοντες προτίµησης τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς προέκυψε ότι στον παράγοντα «Αναζητητή ράσης» η ηλικιακή κατηγορία 40-59, οι µόνιµοι κάτοικοι Αµερικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως επίσης οι έγγαµου και οι χωρισµένοι, εµφανίζουν χαµηλότερο µέσο όρο διακύµανσης. Τα παραπάνω φανερώνουν ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην προσέλκυση αυτών των οµάδων σε αυτά τα δρώµενα. Προτείνεται να εκπονούνται συχνά έρευνες για τη διερεύνηση του προφίλ και των αναγκών των αθλητικών τουριστών, καθώς θα οδηγήσει σε νέες προτάσεις και τεχνικές µάρκετινγκ για την προσέγγιση αυτών των οµάδων-πληθυσµού. Επίσης θα βοηθήσει στο σχεδιασµό των κατάλληλων τουριστικών πακέτων και θα συµβάλει στην επιτυχή προώθηση των αθλητικών γεγονότων στο µέλλον. Βιβλιογραφία Aims Association of International Marathon and Distance Races. Ηµεροµηνία ανάκτησης ww.aimsworldrunning.com Βελισσάριου, Ε. (2000). Μάνατζµεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού. Πάτρα: ΕΑΠ. Biddiscombe, R. (2004). The business of sport tourism. Chris Barnes, SBG. 8

9 Foo, J.A., McGuiggan, R. & Yannakis, A. (2004). Roles tourists play: an Australian perspective. Annals of Tourism Research, 31(2), Foot, D. K., (2002). Leisure Futures: A Change in Demography? Weiermair and Mathies, C. Tourism and Leisure Industry: Shaping the Future. Innsbruck, Haworth: Gibson H. (2006). Sport tourism concepts and theories. Routledge Taylor and Francis Group. Hallmann, K., Wicker, P. (2012). Consumer profiles of runners at marathon races", International Journal of Event and Festival Management, Vol. 3 (2), pp Ηγουµενάκης, Ν. (1999). Εισαγωγή στον τουρισµό. Αθήνα: Interbooks. Ηγουµενάκης, Ν. (1997). Τουριστική οικονοµία. Τόµος Α. Αθήνα: Ιnterbooks. Huescar, A. (2001). Sport and leisure. Olympic Review. April-May. Lausanne. Standeven J. & De Knop P. (1999). Sport Tourism. Champaign, IL: Human Kinetics. Τσάρτας, Π., (2000).Τουριστική ανάπτυξη : Πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις. Εξάντας, Αθήνα. Yiannakis, Y. & Gibson, H. (1992). Roles tourists play. Annals of Tourism Research, 19, Yfantidou, G., Matsouka, O., Costa, G. & Michalopoulos, M. (2010):Psychological needs as determinants of engagement in sports tourism. Exercise and Quality of Life, Vol.2(2): Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ. & Μιχαλοπούλου Μ. (2007). Πιλοτική Έρευνα για την αξιολόγηση ερωτηµατολογίου τυπολογίας τουριστών. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. Τρίκαλα, Χρόνη Σ. (2001). ραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής στην Ελλάδα: Αντιλήψεις φοιτητών φυσικής αγωγής. Φυσική ραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής. Ειδικό τεύχος: ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής. 30 ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ηµεροµηνία ανάκτησης

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα. Αθλητισµού

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα. Αθλητισµού Καταγραφή Και ιερεύνηση Της Τυπολογίας Των Αθλητικών Τουριστών Στην Ελλάδα Σταυροπούλου 1 Γ., Υφαντίδου Γ 1., Σπυριδοπούλου E 2. 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Τάσεις και συµπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συµµετείχαν στον 5 ο ιεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη Τύµβιου Ελένη, Υφαντίδου Γεωργία, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κοινή διακήρυξη του Γ.Γ. Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού Francesco Frangialli και του Προέδρου της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Jacques Rogge, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού, στις 27 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Κινητική Αναψυχή, Τουρισµός και Animation: Το Εργασιακό Μοντέλο των Animateurs σε Ελληνικά Ξενοδοχεία (ANIMA.WO.MO.) Παπαγεωργίου Παρασκευή 1, Κώστα Γιώργος 2, Τζέτζης Γεώργιος 3 1 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ιοίκησης Αθλητισµού - 2002

3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ιοίκησης Αθλητισµού - 2002 3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ιοίκησης Αθλητισµού - 2002 ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσµου 4 6 Οκτωβρίου 2002 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Ολυµπιακοί Αγώνες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΙ ΝΕΪ 2000: Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γεράσιμος Α. Λαμπρόπουλος Διπλωματική Εργασία Π.Μ.Σ. Δ.Ε. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2005 «ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλη, Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός, Φυσική ραστηριότητα. Ορισµοί και σχετικές θεωρίες.

Σχόλη, Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός, Φυσική ραστηριότητα. Ορισµοί και σχετικές θεωρίες. Σχόλη, Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός, Φυσική ραστηριότητα. Ορισµοί και σχετικές θεωρίες. Ελεύθερος Χρόνος Ελεύθερος χρόνος είναι το µέρος εκείνο από το χρόνο του ατόµου που αποµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Το «Εργαστήριο Οργάνωσης - ιοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής», (ΦΕΚ 355/18-03- 2005) [Sport & Recreation Management Laboratory], του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ. Μορφή και Δυνατότητες στην Ελληνική Πραγματικότητα

Η Σχέση Τουρισμού Αναψυχής και Σπορ. Μορφή και Δυνατότητες στην Ελληνική Πραγματικότητα Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 80 90 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 80-90 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων»

(*) Μεταπτυχιακός Φοιτητής: «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Tourist behavior of Greek consumers in the period

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ.

«ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΜΑΡΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Μ. ΔΤΕ/0031 «ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρµογών, Αγροτικών Συστηµάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης www.elleda.gr Συνδιοργάνωση ΕΟΕ ΕλλΕ Α ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2009 Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2008 2 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η Εφαρµογή του Μείγµατος Μάρκετινγκ στο ιαδίκτυο: Ανάλυση Περιεχοµένου Ιστοσελίδων Επαγγελµατικών Συλλόγων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Τσίτσκαρη Ε 1., Βερναδάκης Ν 1., Τζέτζης Γ 2. & Κώστα Γ 1. 1 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη

Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη Η Ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης των επιχειρήσεων στη Λίμνη Κερκίνη Ιωάννης Δ. Ηλιάδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα

Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), 25-36 Η απασχόληση στον τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα Ελένη Γλυνιά 1 & Γεώργιος Κώστα 2 Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January

Διαβάστε περισσότερα