ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μελέτη Παραμέτρων Σχεδίασης Συστημάτων Πανταχού Παρόντος Υπολογιστή για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Υβριδικών Βιβλιοθηκών Διδακτορική διατριβή του Σπυρίδωνος Η. Βερονίκη M.S.E. Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κέρκυρα, Απρίλιος 2010

2 Σπυρίδων Η. Βερονίκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, M.S.E., Ph.D. c 2010 All rights reserved ii

3 Μελέτη Παραμέτρων Σχεδίασης Συστημάτων Πανταχού Παρόντος Υπολογιστή για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Υπηρεσιών σε Περιβάλλοντα Υβριδικών Βιβλιοθηκών Διδακτορική διατριβή του Σπυρίδωνος Η. Βερονίκη M.S.E. Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συμβουλευτική επιτροπή: Χ. Παπαθεοδώρου, Ι.Π. Σ. Καπιδάκης, Ι.Π. Ν. Αβούρης, Π.Π. Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής Χ. Παπαθεοδώρου Σ. Καπιδάκης Ν. Αβούρης Αν. Καθηγητής, Ι.Π. Καθηγητής, Ι.Π. Καθηγητής, Π.Π. Γ. Μπώκος Π. Κωνσταντόπουλος Ε. Γεργατσούλης Καθηγητής, Ι.Π. Καθηγητής, Ο.Π.Α. Αν. Καθηγητής, Ι.Π. Θ. Δαλαμάγκας Ερ. Κέντρο Ἁθηνά iii

4 Περίληψη Στην παρούσα διατριβή μελετούνται οι παράμετροι ανάπτυξης μιας νέας υπηρεσίας πληροφόρησης κατά την οποία οι χρήστες της αλληλεπιδρούν με υβριδικούς χώρους πληροφόρησης, δηλαδή συνδυασμούς ψηφιακών βιβλιοθηκών και φυσικών χώρων βιβλιοθηκών μέσω κοινής διεπαφής χρήσης. Αν και ο σκοπός συγκέντρωσης, διατήρησης και διάθεσης πληροφοριακού υλικού προς τους τελικούς χρήστες είναι κοινός και για τους δύο πληροφοριακούς χώρους(ψηφιακό και φυσικό), εντούτοις οι υπηρεσίες, τα εργαλεία και οι τεχνικές πρόσβασης και αναζήτησης στους δύο χώρους διαφέρουν. Για παράδειγμα, ο χρήστης μιας φυσικής συλλογής έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί μεταξύ των τεκμηρίων σχηματίζοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων πόρων σε αντίθεση με ένα σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης στο οποίο αναγκάζεται να βασιστεί περισσότερο στη μνήμη του και λιγότερο σε οπτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον του για να σχηματίσει ένα νοητικό μοντέλο για τους διαθέσιμους πόρους. Απ την άλλη, το περιεχόμενο μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι πάντοτε διαθέσιμο (ανεξαρτήτως χρόνου), δεν υπάρχει περιορισμός για το πλήθος των διαθέσιμων τεκμηρίων και ο χρήστης έχει στη διάθεσή του πανίσχυρα εργαλεία αναζήτησης και ανάκτησης τεκμηρίων. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία υπολογιστών µε τη μορφή ασύρματων φορητών τερματικών συσκευών, όπως Personal Digital Assistants (PDAs), Smartphones, και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, εξετάζεται κατά πόσο έχει αξία η εκμετάλλευση των υποδομών αυτών για μια ενοποιημένη πρόσβαση στους δύο πληροφοριακούς χώρους, υ- περβαίνοντας έτσι τους περιορισμούς που φέρει κάθε χώρος από τη φύση του. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής μελετάται η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας πληροφόρησης για την ενοποίηση των δύο αυτών προσεγγίσεων σε μια ενιαία ανθρώπινη εμπειρία καθώς και η αποτίμηση του βαθμού στον οποίο εκπληρώνει η υπηρεσία αυτή το σκοπό της. Ειδικότερα, η διατριβή προσανατολίζεται στη μελέτη δύο αλληλένδετων αντικειμένων: Περιεχόμενο του πρώτου αντικειμένου αποτελεί η διαδικασία σχεδίασης ενός μοντέλου ολοκλήρωσης ψηφιακών και συμβατικών υπηρεσιών πληροφόρησης. Αφορά δηλαδή στη συγκέντρωση, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων και

5 παραμέτρων που θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός πρωτότυπου μοντέλου περιγραφής και κατασκευής του πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει τη νέα υπηρεσία. Το δεύτερο αντικείμενο αφορά στον προσδιορισμό των μεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης της νέας υπηρεσίας(π.χ. ευχρηστία, αποτελεσματικότητα, πρόθεση χρήσης, κ.α.). Εξετάζονται δηλαδή η σημαντικότητα και βαρύτητα κάθε κριτηρίου αξιολόγησης για την αποδοχή και χρήση της νέας υπηρεσίας, και οι επιδράσεις μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς εξετάζονται οι ερευνητικές μας υποθέσεις. Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο βασίζεται η νέα υπηρεσία πληροφόρησης εγκαταστάθηκε και αξιολογήθηκε στο χώρο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης(ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών(Π.Π.) προκειμένου να α- ξιοποιηθεί η μεγάλη διαθέσιμη συλλογή τόσο των φυσικών τεκμηρίων(βιβλία, περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ) όσο και των συνδρομών σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η ΒΚΠ του Π.Π. αποτελεί μια πρωτοποριακή βιβλιοθήκη υβριδικής μορφής, παρέχοντας ένα πλούσιο σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επισκεπτών της. Η συλλογή της εκτείνεται σ ένα νέο κτίριοέκτασης8.000µ 2,τοοποίοφιλοξενείπερισσότερουςαπό90.000τόμους βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα η ΒΚΠ συμμετέχει στην κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών παρέχοντας έτσι στους επισκέπτες της πρόσβαση σε περισσότερα από ηλεκτρονικά περιοδικά και ισάριθμα ηλεκτρονικά βιβλία, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες υβριδικές βιβλιοθήκες της χώρας. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Υβριδικές Βιβλιοθήκες: Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Φυσικούς-Εικονικούς Χώρους Πληροφόρησης. Το έργο αυτό εντάσσεται στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 8.3 ( Ερευνα και Τεχνολογία Ανθρωπίνων Πόρων), Δράση (Πρόγραμμα Ε- νίσχυσης Νέου Ερευνητικού Δυναμικού- ΠΕΝΕΔ) και χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατά 10% από ιδιωτική συμμετοχή.

6 vi

7 Αφιερωμένο στην οικογένειά μου.

8 Ευχαριστίες Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής συχνά αποδεικνύεται μια δοκιμασία προκλητική, επίπονη και εξόχως απαιτητική σε χρονικές και άλλες δεσμεύσεις. Κατά διαστήματα οδηγεί σε μοναχικές διαδρομές, έντονου προβληματισμού & αμφισβήτησης, απομόνωσης από δραστηριότητες & πρόσωπα, προκειμένου αναπόσπαστος από κάθε εξωτερική επίδραση, ο ερευνητής να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της μεθοδολογικής του έρευνας. Για την υπομονή τους και την ηθική υποστήριξή τους σ αυτή μου την προσπάθεια ευχαριστώ τους γονείς μου και τη σύζυγό μου Κατερίνα. Μέσα από την πορεία εκπόνησης της διατριβής, πέραν της προσωπικής μου ωρίμανσης ως νεαρού ερευνητή, η ενασχόλησή μου με τη διατριβή, μου αφήνει παρακαταθήκη πολύτιμες εμπειρίες, καλές συνεργασίες και δυνατές φιλίες. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου προς τα μέλη της συμβουλευτικής μου επιτροπής κ.κ. Καθ. Σαράντο Καπιδάκη και Νικόλαο Αβούρη. Οι συναντήσεις μας, οι προτάσεις & υποδείξεις τους, οι απόψεις τους για θέματα της διατριβής(αλλά και γενικότερα) παρήχαν ουσιαστική, και πολύτιμη βοήθεια και πηγές έμπνευσης στη διαμόρφωση της ερευνητικής μου μεθοδολογίας. Επιπρόσθετα ευχαριστώ τους Αν. Καθ. Εμμανουήλ Γεργατσούλη, Μιχάλη Σφακάκη, Κωνσταντίνο Ντονά και Δημήτρη Γαβρίλη για τις πρακτικές συμβουλές τους σε θέματα τεχνολογίας συστημάτων πληροφόρησης και την ενθάρρυνσή τους στη μύησή μου σε συστήματα και λογισμικά ανοικτού κώδικα. Ευχαριστώ επίσης την προϊσταμένη Κωνσταντία Κακάλη στη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πάντειου Πανεπιστημίου και την Δρ. Κατερίνα Συνέλλη στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παν. Πατρών για την υποστήριξη και συνεργασία τους στην εκτέλεση των απαραίτητων πειραματικών διαδικασιών αξιολόγησης που προδιεγράφηκαν στο πλαίσιο της διατριβής.

9 Πολύτιμη υπήρξε επίσης η βοήθεια και οι συζητήσεις με τους φίλους και συνεργάτες Δρ. Γιάννη Τσάκωνα, Κυριακή Ζούτσου, Σπύρο Κανταρέλη, Λεωνίδα Παπαχριστόπουλο, Άγγελο Μητρέλη, Adrian Stoica, οι οποίοι πολλές φορές χωρίς να το αντιλαμβάνονται συνέβαλαν μέσα από τις συζητήσεις μας στη λήψη καίριων αποφάσεων, παρέχοντας μια αντικειμενική προοπτική. Στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την καθοδήγηση και βοήθεια που μου παρήχε σ όλη τη δύσκολη πορεία των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η ειλικρινής αφοσίωσή του στο ρόλο του ως ερευνητή & εκπαιδευτικού ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά και η συμπαράσταση, ταπεινοφροσύνη & κατανόηση την οποία αναγνώρισα στα χρόνια της συνεργασίας μας σφυρηλάτησαν μια δυνατή σχέση φιλίας η οποία αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά της όλης μου προσπάθειας. Η συνεργασία μαζί του υπήρξε χαρά, τιμή και συνάμα προνόμιο. Σπύρος Βερονίκης Απρίλιος, 2010

10 iv

11 Περιεχόμενα Κατάλογος Σχημάτων Κατάλογος Πινάκων xi xiii 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υβριδικές Βιβλιοθήκες: το σύγχρονο σκηνικό πληροφόρησης Περιγραφήτουερευνητικούπροβλήματος Συμβολήτηςδιατριβής Μεθοδολογία Ερευνας Διάρθρωσητηςδιατριβής ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εργαυβριδικώνβιβλιοθηκών Βήματααναζήτησηςπληροφοριών Ηεξέλιξητωνφορητώνυπολογιστικώνσυσκευών ΕφαρμογέςστοχώροτωνΕπιστημώνΥγείας Εφαρμογέςσεβιβλιοθήκεςέντυπωνσυλλογών Εφαρμογέςσεψηφιακέςβιβλιοθήκες Επισκόπηση χρήσεων των φορητών υπολογιστικών συσκευών σε υπηρεσίες πληροφόρησης Σενάριαχρήσηςεφαρμογών Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο v

12 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 2.9 Αποδοχήκαιπρόθεσηχρήσηςτεχνολογιών Καθιερωμένες θεωρίες και μοντέλα ερμηνείας πρόθεσης χρήσης Ηθεωρία SCT (1962) Ηθεωρία TRA (1975) Ηθεωρία IDT (1983) Ηθεωρία TPB (1985) Τομοντέλο TAM (1989) Τομοντέλο MPCU (1991) ΤομοντέλοΜΜ(1992) Τομοντέλο TTF (1995) Τομοντέλο TAM2 (2000) Τοενοποιημένομοντέλο UTAUT (2003) ΠροσδόκιμοΕπιδόσεων ΠροσδόκιμοΠροσπάθειας Κοινωνικήεπιρροή Συνθήκεςυποδομών Παραδείγματαεφαρμογώντωνμοντέλων TAMκαι UTAUT ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ και ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηομαδικήσυζήτησηεστίασης Συμμετέχοντεςστησυζήτηση Σχεδίασητηςσυζήτησης Στόχοιτηςομαδικήςσυζήτησηςεστίασης Τοπρωτόκολλοσυζήτησης Ανάλυσηκαταγεγραμμένωνπληροφοριών Υποστηριζόμενεςλειτουργίεςκαισενάριαχρήσης Σενάριοχρήσης Υπάρχουσεςυποδομές ΠηγέςΠληροφόρησης Τοπικήδικτύωση Προτεινόμενησχεδίαση Αρχιτεκτονικήπρωτότυπουσυστήματος Εργαλείααναφοράς Εργαλείαεπικοινωνίας Ασύρματηδικτύωση vi

13 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ 3.4 Διεπαφέςαλληλεπίδρασης Κατευθυντήριεςγραμμέςσχεδίασης Αξιολόγησηδιεπαφώνχρήσηςαπόομάδαειδικών Συνοπτικήπεριγραφήτουπρότυπουσυστήματος ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ της ΦΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠροσεγγίσειςΑξιολόγησης Ποιοτικάέναντιποσοτικώνπαραδειγμάτων Διερευνητικάέναντιεπιβεβαιωτικώνπαραδειγμάτων Ησχεδίασηέρευναςτηςπαρούσαςμελέτης Ηποιοτικήπροσέγγιση Ερευνητικόζητούμενοτηςποιοτικήςαξιολόγησης Ημέθοδοςσυλλογήςδεδομένων Μερικώςδομημένεςσυνεντεύξεις Παρατήρηση Τοεργαλείοανάλυσηςτωνποιοτικώνδεδομένων Ηπειραματικήδιαδικασίαποιοτικήςπροσέγγισης Ποσοτικήπροσέγγιση Κριτήριααξιολόγησης Τομοντέλοαξιολόγησης Μέθοδος πειραματικής διαδικασίας αποτίμησης του μοντέλου Ερωτηματολόγιααποτίμησηςκριτηρίων Κλίμακες αποτίμησης των κριτηρίων αξιολόγησης Πιλοτικός έλεγχος ερωτηματολογίου αποδοχής χρήσης Τοερωτηματολόγιοαποτίμησηςευχρηστίας Δειγματοληψίαμελέτηςεπισκόπησης Μέγεθοςδείγματος Πρωτόκολλοδιεξαγωγήςτηςσυλλογήςμετρήσεων ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Ανάλυσηδεδομένωνποιοτικήςπροσέγγισης Συγκέντρωσηδεδομένων Επισκόπησητωνδεδομένων Κωδικοποίησητωνδεδομένων vii

14 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Παρουσίασηαποτελεσμάτων Ανάλυσημοντέλουδιαδρομών Προσδιορισμόςμοντέλου Εξακρίβωσημοντέλου Αποτίμησητουμοντέλου Ελεγχοςτουμοντέλου Τροποποίησητουμοντέλου Τοτροποποιημένομοντέλο Ανάλυσημετρήσεωνερωτηματολογίουευχρηστίας Συμμετέχοντες Ερωτήματα Διερεύνησηαποκρίσεωντωνχρηστών Σύγκρισηαποκρίσεωνμεταξύομάδωνχρηστών Σύγκριση βαθμολογίας ερωτηματολογίου κατά σχολή σπουδών Σύγκριση βαθμολογίας ερωτηματολογίου κατά εμπειρία χρήσης ενός PDA Ανάλυση διακύμανσης της εμπειρίας χρήσης συσκευής τύπου PDA Αποτελέσματαανάλυσηςτουαλγόριθμουταξινόμησης ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Εισαγωγή Σχόλιαγιατααποτελέσματατηςανάλυσηςδιαδρομών Σχόλιαγιατααποτελέσματατηςμελέτηςευχρηστίας Σχόλια ευρημάτων ερωτηματολογίου ικανοποίησης & ευχρηστίας Σχόλιαευρημάτωναλγόριθμουταξινόμησης Κατάταξηχρησιμότηταςπαρεχόμενωνεργαλείων Ερευνητικοίπεριορισμοί Κατευθύνσειςγιαπεραιτέρωέρευνα Συμπέρασμα ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 209 Παράρτημα Αʹ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 211 viii

15 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Παράρτημα Βʹ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 213 Βʹ.1 Ευχρηστία Βʹ.2 Χρησιμότητα Βʹ.3 Ικανοποίηση Βʹ.4 Πειραματικήδιαδικασία Παράρτημα Γʹ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 219 Παράρτημα Δʹ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 229 Παράρτημα Εʹ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ233 Εʹ.1 Συσχέτισηκαιαιτιότητα Εʹ.2 Συσχέτισηέναντισυνδιακύμανσης Εʹ.3 Προσδιορισμόςτουμοντέλου Εʹ.4 Εξακρίβωσητουμοντέλου Εʹ.5 Αποτίμησητουμοντέλου Εʹ.6 Ελεγχοςτουμοντέλου Εʹ.7 Τροποποίησητουμοντέλου ΑΝΑΦΟΡΕΣ Παράρτημα ϛʹ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 243 ϛʹ.1 Πίνακες ενεδειγμένων μεθόδων, ανά φάση υλοποίησης συστημάτων ϛʹ.2 Ερωτηματολόγιαυποκειμενικήςαξιολόγησηςευχρηστίας ϛʹ.3 Ελεγχοιεντόςομάδας ϛʹ.4 Σύγκρισημεταξύομάδων ϛʹ.5 Ταξινόμησημεδενδροδιαγράμματα ϛʹ.5.1 Αποτίμησητηςπληροφορίας ϛʹ.5.2 Οαλγόριθμοςταξινόμησης C ϛʹ.5.3 Κλάδεματουδενδροδιαγράμματος ϛʹ.5.4 Αποτίμησησφάλματοςταξινόμησης ϛʹ.6 Μέγεθοςεπίδρασης ΑΝΑΦΟΡΕΣ ix

16 ΠΕΡΙΕΧ ΟΜΕΝΑ x

17 Κατάλογος Σχημάτων 2.1 Το μοντέλο berry picking το οποίο περιγράφει τις μεθόδους εύρεσης πληροφοριών Το μοντέλο UTAUT της ενοποιημένης θεωρίας αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας Κύριεςδημοσιεύσειςγιατομοντέλο TAM/UTAUT Ηαρχιτεκτονική3επιπέδωντουλογισμικούαναζήτησης Απόσπασμα του πίνακα αντιστοίχισης αριθμών Dewey και θεματικών περιοχών Περιοχές ασύρματης διασύνδεσης του 2ου ορόφου της ΒΚΠ Παν. Πατρών Ηαρχικήοθόνη Ηδιεπαφήτηςμηχανήςαναζήτησης Ταμεταδεδομέναενόςβιβλίου Ηδιεπαφήχάρτηκατόψεως ΗδιεπαφήτουΣημειωματαρίου Οπίνακας Deweyαντιστοίχισηςαριθμών θεμάτων Ολοκλήρωσηχάρτη πίνακα Αποτελέσματααναζήτησηςσυναφώνηλεκτρονικώντεκμηρίων Αποστολήηλεκτρονικούταχυδρομείου Ηδιεπαφήανταλλαγήςγραπτώνμηνυμάτων Τοπεριβάλλον Activity Lens:όψητων3αφαιρετικώνεπιπέδων ΕικόνεςτηςβιβλιοθήκηςτουΠάντειουΠανεπιστημίου Τομοντέλοαξιολόγησης Αποτιμήσειςευχρηστίαςδιεπαφών Αποτίμηση χρησιμότητας(βαθύ γκρι) και εξοικονόμησης χρόνου(ανοιχτό γκρι)παρεχόμενωνεργαλείων Τομοντέλοαξιολόγησης xi

18 ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣΣΧΗΜ ΑΤΩΝ 5.4 Ητελικήμορφήτουμοντέλουαξιολόγησης Μέσεςτιμέςαπαντήσεωνερωτηματολογίουευχρηστίας Μέσεςτιμέςαποκλίσεωνερωτημάτωνευχρηστίας Μέσες τιμές βαθμού ερωτηματολογίου ευχρηστίας ανά ομάδα σπουδών Μέσες τιμές βαθμού ερωτηματολογίου ευχρηστίας ανά εμπειρία χρήσης P DA Διαχωρισμός διακύμανσης μεταξύ διαδοχικών αντιπαραβολών(contrasts) Διακύμανσηβαθμολογιώνευχρηστίας Μέσεςβαθμολογίεςευχρηστίας Ταξινόμηση μετρήσεων ικανοποίησης από την ευκολία χρήσης του PDA Ητελικήμορφήτουμοντέλουαξιολόγησης Κατάταξηχρησιμότηταςπαρεχόμενωνεργαλείων Γʹ.1 Ημορφήμιαςγραφικήςψυχομετρικήςκλίμακας ϛʹ.1 Παράδειγμααποκρίσεωνερωτηματολογίουευχρηστίας ϛʹ.2 Παράδειγμαδενδροδιαγράμματοςαποφάσεων ϛʹ.3 Απεικόνιση εντροπίας, εντροπίας υπό συνθήκη και αμοιβαίας πληροφορίας ενόςζεύγουςμεταβλητών X,Y xii

19 Κατάλογος Πινάκων 2.1 Ταπρώταερευνητικάέργαυβριδικώνβιβλιοθηκών Υποψήφιεςλειτουργικότητεςπρωτοτύπου Απόσπασμαπροβλημάτωνευχρηστίαςαρχικήςοθόνης Κύριαερευνητικάπαραδείγματα(paradigms) Το μοντέλο Προτεραιότητας Ακολουθίας για την ερευνητική προσέγγιση Τεχνικέςσυλλογήςδεδομένωνποιοτικώνπροσεγγίσεων Τύποιεπισκοπήσεωνκοινωνικώνερευνών Δείκτεςαξιοπιστίαςυποκειμενικώνκλιμάκων Μέθοδοιδειγματοληψίας Μέγεθοςδείγματοςκαιπεριθώριοσφάλματος Χρησιμοποιούμενες τυπολογίες για το λογισμικό Activity Lens Σκιαγράφησηδείγματοςσυνέντευξης Κατανομήπαραγόντωνοιοποίοιελαττώνουντηνευκολίαχρήσης Εκτιμήσεις GLS (Generalized Least Square) και δείκτες προσαρμογής του αρχικούμοντέλουαξιολόγησης Πίνακες συνδιακύμανσης για το αρχικό μοντέλο: εναπομείνουσα και ανηγμένηεναπομείνουσα(τυποποιημένη) Εκτιμήσεις Generalized Least Squares (GLS) και δείκτες προσαρμογής τελικούμοντέλουαξιολόγησης Σκιαγράφησηδείγματοςμελέτηςευχρηστίας Πίνακας τυπικών αποκλίσεων των μέσων όρων ερωτημάτων του ερωτηματολογίουευχρηστίας Υψηλότερα & χαμηλότερα βαθμολογούμενα ερωτήματα ευχρηστίας Ελεγχοςτύπου tανεξάρτητωνομάδωνβάσεισπουδών xiii

20 ΚΑΤ ΑΛΟΓΟΣΠΙΝ ΑΚΩΝ 5.11 Ελεγχος τύπου t ανεξάρτητων ομάδων βάσει εμπειρίας χρήσης συσκευής τύπου PDA Περιγραφικά στατιστικά μεγέθη βαθμολογίας ευχρηστίας ανά κατηγορία εμπειρίαςχρήσηςσυσκευώντύπου PDA Ελεγχος ομοιογένειας διακυμάνσεως βαθμολογιών ευχρηστίας Ανάλυσηδιακυμάνσεωςβαθμολογιώνευχρηστίας Ελεγχοιαντιπαραβολών(ANOVA) Αποτελέσματααλγορίθμου C Πίνακαςσύγχυσης Εμμεσες, άμεσες, συνολικές και τυποποιημένες επιδράσεις μεταξύ των παραγόντωντουτελικούμοντέλου Αθροιστικάποσοστάμέσωντιμώντωνμεγεθών PU & PE Μέσεςτιμέςγενικώνερωτημάτωνευχρηστίας Αʹ.1 Ερωτηματολόγιο καταγραφής προτεραιοτήτων υλοποίησης λειτουργιών πρότυπουσυστήματος Γʹ.1 Ερωτήματαγιατοπροφίλτωνχρηστών Γʹ.2 Ερωτηματολόγιογιατηνπρόθεσηχρήσηςτηςνέαςυπηρεσίας Γʹ.3 Ιεράρχισηλειτουργικοτήτωννέαςυπηρεσίας Γʹ.4 Σύγκρισητεχνολογιώνεύρεσηςτεκμηρίων Δʹ.1Ερωτηματολόγιοευχρηστίαςτηςνέαςδιεπαφήςχρήσης ϛʹ.1 Ενδεδειγμένεςμέθοδοιγιαπεριορισμένοχρόνο/πόρους ϛʹ.2 Ενδεδειγμένες μέθοδοι όταν δεν είναι εύκολη η συγκέντρωση δείγματος ϛʹ.3 Ενδεδειγμένες μέθοδοι όταν υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης ϛʹ.4 Οψευδοκώδικαςτουαλγόριθμου C ϛʹ.5 Παράδειγμαπίνακασύγχυσης ϛʹ.6 Ποιοτικήδιαβάθμισητωντιμώντουδείκτησυμφωνίας k xiv

21 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Υβριδικές Βιβλιοθήκες: το σύγχρονο σκηνικό πληροφόρησης Το ανθρώπινο είδος έχει χαρακτηριστεί ως informavore [Mil83], δηλαδή ένα είδος που α- παρτίζεται από όντα πεινασμένα για πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους και τον κόσμο. Παραδοσιακά, κύριες πηγές γενικής αλλά και εξειδικευμένης πληροφόρησης ήταν και παραμένουν οι βιβλιοθήκες. Οι οργανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν πληροφοριακές πηγές και πόρους, καθώς επίσης δημιουργούν και παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης. Οι βιβλιοθηκονόμοι συνιστούν το εξειδικευμένο προσωπικό του οργανισμού, το οποίο αναλαμβάνει την ταξινόμηση, οργάνωση και επέκταση του πληροφοριακού υλικού που συλλέγει η βιβλιοθήκη προκειμένου να είναι εύκολη η ανάκτησή του όταν αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στους χρήστες των συλλογών της βιβλιοθήκης με την ικανότητά τους να διερευνούν και αναλύουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και γνώσεων προκειμένου να εντοπίσουν αυτές που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Σε πολλές βιβλιοθήκες, οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν και να εξερευνήσουν το χώρο(βιβλιοστάσιο) στον οποίο ταξινομούνται θεματικά τα τεκμήρια προκειμένου να εντοπίσουν εκείνα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον, παραδοσιακά, οι βιβλιοθήκες παρείχαν στους χρήστες του υλικού τους εργαλεία αναζήτησης και ανάκτησης τεκμηρίων όπως δελτιοκαταλόγους(ευρετήρια τίτλων και συγγραφέων τεκμηρίων). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με την ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, τα ευρετήρια αυτά αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (On-line Public Access Catalogs - OPACs) και μηχανές αναζήτησης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Διατίθενται επίσης νέες επιλογές αναζήτησης τεκμηρίων όπως για παράδειγμα αναζήτηση κατά θεματική περιγραφή, κατά προκαθορισμένους όρους(keywords), 1

22 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ κατά χρονολογία έκδοσης ή άλλους τύπους περιγραφής τεκμηρίων(μεταδεδομένων). Ε- πιπλέον, οι επιλογές αυτές μπορούν να συνδυάζονται, δημιουργώντας έτσι αυστηρότερα κριτήρια αναζήτησης και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η εξέλιξη στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων επικοινωνιών άσκησε ισχυρή επίδραση τόσο στην επιστήμη πληροφόρησης όσο και στις ίδιες τις βιβλιοθήκες καθώς πυροδοτούσε νέες απαιτήσεις για τις αναπτυσσόμενες εφαρμογές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και χάρη στις τότε δυνατότητες της τεχνολογίας υπολογιστών και δικτύων ανταλλαγής δεδομένων ήταν δυνατόν να ψηφιοποιηθεί μεγάλος όγκος πληροφοριακού υλικού ή και να δημιουργηθεί εξ αρχής νέο υλικό σε ψηφιακή μορφή. Η νέα αυτή μορφή αποθήκευσης πληροφοριών επέτρεπε την εύκολη και γρήγορη διακίνησή τους, ανεξαρτήτως χρόνου και θέσης. Δημιουργήθηκαν έτσι συλλογές μέσω δικτύων υ- πολογιστών τα οποία διασυνέδεαν τους κεντρικούς υπολογιστές (mainframe computers) στους οποίους αποθηκεύονταν το πληροφοριακό υλικό, με τους προσωπικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους χώρους εργασίας των χρηστών(γραφεία, επιχειρήσεις, εργαστήρια ή και σπίτια). Οπως και το πληροφοριακό υλικό που βρίσκεται αποθηκευμένο σε έντυπη(φυσική) μορφή, έτσι και το ψηφιοποιημένο υλικό(ηλεκτρονικής μορφής), έπρεπε να οργανωθεί σε συλλογές τις οποίες ήταν εύκολο να διαχειριστούν οι επιστήμονες πληροφόρησης και να υποστηριχθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες(συλλογής και ταξινόμησης, συντήρησης, διάθεσης και ανάκτησης, κλπ). Διαμορφώθηκαν έτσι οι πρώτες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [GT02] οι οποίες έγιναν ευρέως γνωστές το έτος 1994 από το πρόγραμμαπρωτοβουλίαςεπίτωνψηφιακώνβιβλιοθηκών (Digital Libraries Initiative 1 ) [Fox99] των αμερικανικών οργανισμών National Science Foundation (NSF)/ Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)/National Aeronautics and Space Administration (NASA).Ταέργα Perseus 2, Gutenberg 3 και ibiblio 4 είναιαντιπροσωπευτικάπαραδείγματα των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δημιούργησαν νέους χώρους πληροφόρησης οι οποίοι δεν αποσκοπούσαν στην αντικατάσταση των συμβατικών χώρων των παραδοσιακών βιβλιοθηκών, παρά στην επέκταση και διευκόλυνση της πρόσβασης σε μεγαλύτερο όγκο πληροφοριακού υλικού. Δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες πρόσβασης και νέες εμπειρίες αναζήτησης, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη των χρηστών του διαθέσιμου υλικού ώστε να κατανοήσουν τη δομή, τους μηχανισμούς ανάκτησης και τους 1 (Accessed Oct 18, 2009)

23 1.1 Υβριδικές Βιβλιοθήκες: το σύγχρονο σκηνικό πληροφόρησης διαθέσιμους πόρους του νέου πληροφοριακού χώρου, ενισχύοντας και βελτιώνοντας την εξαγωγή πληροφοριών και γνώσης από το διαθέσιμο υλικό. Ετσι, οι σύγχρονες βιβλιοθήκες επαναπροσδιορίζονται ως οργανισμοί στους οποίους μπορεί ο επισκέπτης να έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, αποθηκευμένο σε πολλαπλές μορφές, με λιγότερους χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Εκλαμβάνονται δηλαδή ως χώροι πληροφόρησης των οποίων οι συλλογές εκτείνονται και πέραν από τους τοίχους του κτιρίου, αφού παρέχουν πρόσβαση σε απομεμακρυσμένο πληροφοριακό υλικό, ηλεκτρονικής μορφής. Βιβλιοθηκονόμοι και ερευνητές των επιστημών πληροφόρησης χρησιμοποιούν τον όρουβριδικέςβιβλιοθήκες 5 [Opp99] [Rus98]γιαναπεριγράψουνβιβλιοθήκεςπουσυγκεντρώνουν και παρέχουν πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές τόσο έντυπης(φυσικής) μορφής όσο και ολοένα και αυξανόμενες ηλεκτρονικές πηγές. Οι υβριδικές βιβλιοθήκες διαθέτουν ένα μείγμα πληροφοριακού υλικού όπως βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες κ.α. καθώς επίσης και ηλεκτρονικό υλικό όπως ακουστικά βιβλία (audio books), ηλεκτρονικά περιοδικά/βιβλία κ.α., αποθηκευμένα σε διάφορα αποθηκευτικά μέσα όπως μικροφίλμ, κασέτες, οπτικοί δίσκοι (CDs, DVDs), κλπ. Οι υβριδικές βιβλιοθήκες αποτελούν την εξέλιξη των περισσότερων δημόσιων και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε από την επιτροπή JISC (Joint Information Systems Committee)στηΜ.Βρετανίατοπρόγραμμα elib 6.Γιατοπρόγραμμααυτό διατέθηκαν 15 εκ. λίρες για μια περίοδο 3 ετών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα για να αναπτυχθούν, διαμορφωθούν, υλοποιηθούν και στη συνέχεια αξιολογηθούν οι προσπάθειες ενοποίησης των συμβατικών και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών [Rus98]. Πέντε έργα ξεκίνησαντηνπερίοδοαυτήμεαντικείμενοτιςυβριδικέςβιβλιοθήκες [PEE + 98]: Agora 7, Builder 8, Headline 9, HyLife 10 και Malibu 11. Η διττή φύση των υβριδικών βιβλιοθηκών τους προσδίδει τα πλεονεκτήματα κάθε μίας εκ των μορφών τους, οι οποίες παράλληλα συνδυάζονται για να υπερβούν τις αδυναμίες που κληρονομούν από τις συμβατικές(σημεία πρόσβασης, ωράρια λειτουργίας, απαιτούμενη έκταση, κ.α.) αλλά και ψηφιακές βιβλιοθήκες(διατήρηση υλικού [Bre02] [Cai03], προ- 5 library

24 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ φύλαξη πνευματικών δικαιωμάτων [Hir03], διαχείριση πολλαπλών τύπων μεταδεδομένων, κ.α.). Οπως και κάθε συμβατική βιβλιοθήκη, έτσι και οι υβριδικές βιβλιοθήκες είναι χώροι στους οποίους στεγάζονται συλλογές πληροφοριακών πηγών, πόρων, βιβλίων και υπηρεσιών. Οργανώνονται και διαχειρίζονται από μια κοινωνική ομάδα της οποίας σκοπός είναι η διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και διάθεση του πληροφοριακού υλικού προς τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Το πληροφοριακό υλικό που διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή(είτε ψηφιοποιημένο είτε δημιουργημένο εξ αρχής σε ψηφιακή μορφή) αρχειοθετείται, ταξινομείται και οργανώνεται με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των συμβατικών συλλογών [Cha94]. Για την ανάκτηση των διαθέσιμων τεκμηρίων χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων, ευρετήρια και πανίσχυρες μηχανές αναζήτησης. Ετσι, όσον αφορά στο πληροφοριακό υλικό ψηφιακής μορφής, οι Υβριδικές Βιβλιοθήκες διαθέτουν πλεονεκτήματα όπως: Δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς: ο χρήστης μιας υβριδικής βιβλιοθήκης δεν χρειάζεται να μεταβεί στο φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης για να ανακτήσει κάποιο πληροφοριακό τεκμήριο του ενδιαφέροντός του, εφ όσον το τεκμήριο αυτό βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή και οι συλλογές της βιβλιοθήκης είναι προσπελάσιμες μέσω του διαδικτύου. 24ωρη διαθεσιμότητα: οι χρήστες μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης δεν περιορίζονται από το ωράριο λειτουργίας της μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό της υλικό οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Πολλαπλή πρόσβαση: Το ίδιο ψηφιακό πληροφοριακό τεκμήριο(π.χ. ένα ηλεκτρονικό βιβλίο) μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλαπλούς χρήστες της βιβλιοθήκης, σε αντίθεση με την περίπτωση ενός έντυπου τεκμηρίου όπου μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο αντίτυπο. Πανίσχυρα εργαλεία ανάκτησης πληροφοριών: ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ευρετήρια και μηχανές αναζήτησης τα οποία σαρώνουν ολόκληρες συλλογές πηγών προκειμένου να εντοπίσουν συγκεκριμένους όρους(λέξεις, φράσεις, τίτλους, ονόματα, θεματικές ενότητες). Οι φιλικές προς το χρήστη διεπαφές αλληλεπίδρασης με τα εργαλεία αυτά καθιστούν εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση και ανάκτηση των ηλεκτρονικών τεκμηρίων ή και των μεταδεδομένων τους. Χώρος: σε αντίθεση με τις συμβατικές βιβλιοθήκες, οι υβριδικές βιβλιοθήκες μπορούν να εμπλουτίσουν το διαθέσιμο πληροφοριακό τους υλικό με ηλεκτρονικά τεκμήρια καταλαμβάνοντας πολύ μικρό φυσικό χώρο για την αποθήκευσή τους. Επι- 4

25 1.2 Περιγραφή του ερευνητικού προβλήματος πλέον, αντί της αγοράς και διατήρησης νέου υλικού ψηφιακής μορφής, μια υβριδική βιβλιοθήκη μπορεί να αγοράσει δικαιώματα πρόσβασης σε απομακρυσμένα μηχανήματαεκτόςτουχώρουτης,στοοποίαφυλάσσεταιτουλικόαυτό.στησυνέχεια,μέσω των υποδομών της(υπολογιστικά τερματικά) μπορεί να παρέχει στους επισκέπτες της πρόσβαση στο υλικό αυτό. 1.2 Περιγραφή του ερευνητικού προβλήματος Στην παράγραφο αυτή δίνεται μια σύντομη περιγραφή των συνθηκών που προσδιορίζουν το ερευνητικό πρόβλημα με το οποίο ασχολείται η διατριβή. Αυτές αφορούν στη φύση του ίδιου του πληροφοριακού υλικού, στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών των διαθέσιμων συλλογών αλλά και στον τρόπο ανάκτησης πληροφοριών σ έναν υβριδικό χώρο πληροφόρησης. Μεγάλος όγκος μη δομημένων πληροφοριακών πηγών Είναι γνωστό ότι ο στόχος δημιουργίας, συλλογής, διατήρησης και διαχείρισης δεδομένων δεν είναι η παραγωγή περισσότερων δεδομένων παρά η χρήση τους προς κάποιο σκοπό. Ολα αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι προσπελάσιμα από εκείνους οι οποίοι τα χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται και στην μορφή που επιθυμούν. Ομως, καθώς οι διαθέσιμες συλλογές των υβριδικών βιβλιοθηκών διευρύνονται, αυξάνεται κατά τάξεις μεγέθους και το πληροφοριακό υλικό στο οποίο παρέχουν πρόσβαση, περιλαμβάνοντας και άλλους τύπους δεδομένων πέραν των εξαιρετικά δομημένων(π.χ. σχήματα μεταδεδομένων, πίνακες, ευρετήρια, κλπ). Αρκεί να αναλογιστούμε πως ο μεγαλύτερος όγκος διαθέσιμων πληροφοριών είναι σε μορφή κειμένων(έντυπων ή και ηλεκτρονικών) τα οποία συνήθως δεν ακολουθούν αυστηρές αρχές οργάνωσης της πληροφορίας που περιέχουν. Για παράδειγμα, γραμμένα σε πιο ελεύθερη μορφή συγκριτικά με τους πίνακες, μπορεί να περιγράφουν σύνθετες και πολύπλοκες έννοιες ή αρχές καθιστώντας έτσι δυσχερή την άμεση και γρήγορη εξαγωγή πληροφοριών και δημιουργία γνώσης. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται εν μέρει στις ηλεκτρονικές πηγές των ψηφιακών βιβλιοθηκών όπου πανίσχυρες μηχανές αναζήτησης και αλγόριθμοι εξαγωγής πληροφοριών μπορούν να προσπελάσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων [BN99] [Mea92]. Τέτοια όμως εργαλεία δεν διατίθενται για τα μη ψηφιακά/ψηφιοποιημένα(έντυπα) τεκμήρια, καθιστώντας το πρόβλημα εντονότερο στις τεράστιες συλλογές των υβριδικών βιβλιοθηκών. Κάλυψη διαφορετικών τύπων αναζήτησης πληροφορίας από τους χρήστες Οι ίδιες οι συμπεριφορές των χρηστών για την ανάκτηση πληροφοριών από τις συλλογές 5

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων».

Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Με την υπ αριθμ. υπ αριθμ. ΣΕΠΠ/1671/9-5-2014 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Τάσος Μακρής Ομάδα Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Επισκόπηση - Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Mια Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Πανταχού Πρόσβασης σε Φυσικούς και Ψηφιακούς Χώρους Πληροφόρησης

Mια Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Πανταχού Πρόσβασης σε Φυσικούς και Ψηφιακούς Χώρους Πληροφόρησης Mια Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Πανταχού Πρόσβασης σε Φυσικούς και Ψηφιακούς Χώρους Πληροφόρησης Σπύρος Βερονίκης 1, Κυριακή Ζούτσου 2, Χρήστος Παπαθεοδώρου 3 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Epson για συσκέψεις ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ;

Λύσεις Epson για συσκέψεις ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ; Λύσεις Epson για συσκέψεις ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ; ΤΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΑΠΌ ΜΙΑ ΟΘΌΝΗ; Αυτός ο οδηγός διερευνά τη σημασία του μεγέθους της οθόνης, της απόδοσης κόστους και της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα