Τεύχος 2 ο - Άρθρο 10 o

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος 2 ο - Άρθρο 10 o"

Transcript

1 Τεύχος 2 ο - Άρθρο 10 o ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ mrna ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ (Οb-Rb) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΘΕΝΤΟΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ. Σιμοπούλου Τ. ΜD α, Μαλίζος Κ.MD.PhD βγ, Ηλιόπουλος Δ.PhD γ, Στεφάνου Ν.BSc α, Παπαθεωδώρου Λ.MD β, Ιωάννου Μ.MD.PhD. δ, Τζέζου Α.PhD αε Τμήμα : Ιατρικό Τμ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας α Τμ. Βιολογίας, β Τμ. Ορθοπαιδικής, γ Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, δ Τμ. Παθολογίας, ε Εργαστήριο Κυττογενετικής και Ιατρικής Γενετικής. Osteoarthritis Cartilage Aug;15(8): Epub 2007 Mar 9. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Μετάφραση: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. * Associate editor, reviewer, webmaster. Περίληψη: Στόχος: Να ερευνήσουμε την επίδραση της λεπτίνης στο μεταβολισμό του χόνδρου και την παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας (OA). Μέθοδοι: Η έκφραση του αγγελιοφόρου RNA (mrna) και τα πρωτεϊνικά επίπεδα των ισομορφών της λεπτίνης και του υποδοχέα της λεπτίνης μετρήθηκαν με την πραγματικού χρόνου αντίστροφης μεταγραφής-pcr και Western blot στον οστεοαρθριτικό και φυσιολογικό χόνδρο. Τα δείγματα οστεοαρθριτικού χόνδρου λήφθηκαν από δύο θέσεις του γόνατος (n=11) και του ισχίου (n=6) από την κύρια ελαττωματική περιοχή (προχωρημένη

2 OA) και από παρακείμενες μακροσκοπικά και ιστολογικά άθικτες περιοχές (ελάχιστη OA). Μετρήθηκαν τα επίπεδα λεπτίνης των ταξινομημένων κατά ζεύγη ορών και αρθρικών υγρών(sf). Η επίδραση της λεπτίνης αξιολογήθηκε στον πολλαπλασιασμό των χονδροκυττάρων, την πρωτεϊνική έκφραση της IL-1β (interleukin-1β), του ΝΟ και των μεταλλοπρωτεϊνασών 9 και 13 (MMP-9, MMP-13). Αποτελέσματα: Τα επίπεδα έκφρασης της λεπτίνης και του υποδοχέα της λεπτίνης (Ob-Rb) ήταν σημαντικά αυξημένα στον χόνδρο της προχωρημένης OA συγκριτικά με την ελάχιστη. Η λεπτίνη ήταν σημαντικά αυξημένη στο SF από ό,τι στα δείγματα ορού. Επίσης, η λεπτίνη είχε μια καταστρεπτική επίδραση στον πολλαπλασιασμό των χονδροκυττάρων και προκάλεσε την παραγωγή IL-1β και την πρωτεϊνική έκφραση MMP-9 και MMP-13. Επιπλέον, η έκφραση του mrna της λεπτίνης στο χόνδρο της προχωρημένης OA συσχετίστηκε σημαντικά με τον BMI(δείκτη μάζας σώματος) των ασθενών. Συμπέρασμα: Τα αυξημένα επίπεδα της λεπτίνης στο SF δείχνουν προς μια τοπική επίδραση της λεπτίνης στον αρθρικό χόνδρο, ενώ οι παρατηρηθείσες ενδοαρθρικές διαφορές της λεπτίνης και της mrna έκφρασης του Ob-Rb μπορούν να αφορούν το βαθμό καταστροφής του χόνδρου. Η παρατηρηθείσα παραγωγή των IL-1β, MMP -9 και MMP -13 από τα χονδροκύτταρα μετά από την επεξεργασία λεπτίνης δείχνει έναν προ-φλεγμονώδη και καταβολικό ρόλο της λεπτίνης στο μεταβολισμό του χόνδρου. Επιπλέον, ο παρατηρηθείς συσχετισμός της mrna έκφρασης της λεπτίνης με τον BMI προτείνει ότι η λεπτίνη μπορεί να είναι μια μεταβολική σύνδεση μεταξύ της παχυσαρκίας και της OA. Λέξεις κλειδιά: Λεπτίνη, υποδοχέας λεπτίνης, χόνδρος, οστεοαρθρίτιδα, μεταβολισμός.

3 1. Εισαγωγή. Η λεπτίνη, το 16 kda μη-γλυκοζυλιωμένο πρωτεϊνικό προϊόν του γονιδίου παχυσαρκίας (ob), είναι μια ομοιάζουσα με κυτοκίνη ορμόνη που εκκρίνεται κυρίως από τον λευκό λιπώδη ιστό [1]. Επηρεάζει την ομοιόσταση του βάρους σώματος μέσω των συνεπειών του στην πρόσληψη τροφής και ενεργειακών δαπανών με αρνητική ανάδραση (feedback) στους υποθαλαμικούς πυρήνες, ενώ παράγεται επίσης από κύτταρα μη-λιπώδους και τους στοχεύει στους εξωυποθαλαμικούς ιστούς [2,3]. Η λεπτίνη είναι μια πλειοτροπική ορμόνη, που εμπλέκεται ως ρυθμιστικό μόριο σε διάφορες φυσιολογικές διαδικασίες, όπως ο μεταβολισμός των λιπιδίων, η αιμοποίηση, η ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, η αγγειογένεια, η ωοθηκική λειτουργία, η αναπαραγωγή και φλεγμονή [4-9]. Πρόσφατα, έχει διαπιστωθεί ότι η λεπτίνη ενεργεί ως ρυθμιστής της οστικής ανάπτυξης επάγοντας τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών, τη σύνθεση κολλαγόνου και μεταλλοποίηση των οστών και επίσης υποκινώντας την ενδοχονδρική οστέωση [10-14]. Η βιολογική δραστηριότητα της λεπτίνης μεσολαβείται από ειδικούς υποδοχείς (Ob- R) που ανήκουν στην κατηγορία Ι υποδοχείς κυτοκινών και είναι προϊόντα του db γονιδίου μεταγραφής [15]. Στους ανθρώπους, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ισομορφές του υποδοχέα της λεπτίνης, παραγόμενες με εναλλακτικό μάτισμα του αγγελιοφόρου RNA (mrna), οι οποίες είναι μεμβρανο-εκτεινόμενες γλυκοπρωτεΐνες με κυτταροπλασματικές περιοχές κυμαινόμενου μεγέθους [16,17]. Η μακριά ισομορφή του υποδοχέα της λεπτίνης (Οb-Rb) περιέχει τα ενδοκυτταρικά μοτίβα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της JAK/STAT (κινάση Janus/μεταγωγέας σημάτων και ενεργοποιητής της μεταγραφής) διάβασης μεταγωγής σημάτων. Πρόσφατα, επίσης έχει προταθεί ότι ο Οb-Rb εκτός από τη σηματοδότησή του στη διάβαση JAK/STAT, είναι ικανός να μετάγει σήματα με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών σηματοδοτικών διαβάσεων, οι οποίες συνδέουν τα γεγονότα φωσφορυλίωσης της τυροσίνης με την ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης/αγγειοτενσίνης, αντιπροσωπεύοντας πιθανώς

4 ένα κρίσιμο βήμα του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των κυττάρων [3,17,18]. Οι πιο κοντές ισομορφές (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd και Ob-Rf) έχουν περικομμένη κυτταροπλασματικές περιοχές με μειωμένες ικανότητες μεταγωγής σημάτων [16,19,20]. Από τις κοντές ισομορφές, η Ob-Ra είναι η αφθονότερα εκφραζόμενη και καλά συντηρημένη μεταξύ των ειδών και έχει παρουσιαστεί ότι έχει ένα μεταφορικό καθώς επίσης και έναν ρόλο κάθαρσης [3]. Αυξημένα στοιχεία προτείνουν ότι η λεπτίνη είναι ένας νέος προφλεγμονώδης παράγοντας παραγόμενος από τα λιποκύτταρα που λειτουργεί στο δίκτυο κυτοκίνης συνδέοντας τις άνοσες και φλεγμονώδεις διαδικασίες με το νευροενδοκρινικό σύστημα [21]. Ένας προφλεγμονώδης ρόλος της λεπτίνης μέσω του Οb-Rb υποδοχέα της έχει προταθεί σε φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η μηαλκοολική στεατοηπατίτιδα, η αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα και άλλες ασθένειες, πιθανώς με την επαγωγή των προφλεγμονωδών παραγόντων όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων, η ιντερφερόνη (INF-γ), η ιντερλευκίνη (IL-2), το COX-2 και η παραγωγή νιτρικού οξειδίου [22,23]. Έχει αποδειχθεί ότι η λεπτίνη μπορεί να επιδείξει προ ή αντιφλεγμονώδεις συνέπειες στις αρθρώσεις ανάλογα με την άνοση απάντηση [24,25]. Τα ποντίκια ob/ob που είναι ανεπαρκή σε λεπτίνη αναπτύσσουν αντίσταση στην πειραματική προκληθείσα από αντιγόνο αρθρίτιδα σε σύγκριση με τα άγριου-τύπου ποντίκια [25]. Επιπλέον, η νηστεία, που συνδέεται με μειωμένα επίπεδα κυκλοφορούσας λεπτίνης, οδηγεί στη μειωμένη ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων CD4+ και στην αυξημένη έκκριση IL-4 στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα [26]. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι η λεπτίνη αυξάνει τις φλεγμονώδεις συνέπειες των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, όπως η ΙFN-γ και η IL-1, ενεργώντας σε συνέργεια στην παραγωγή νιτρικού οξειδίου [21,22]. Αντιθέτως, η λεπτίνη μπορεί να υποκινήσει αναβολικές λειτουργίες στα χονδροκύτταρα μέσω της επαγωγής της σύνθεσης αυξητικών παραγόντων, όπως ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β (TGF-β) ή ο

5 αυξητικός παράγοντας -1τη; ινσουλίνης, που είναι μέρος της αποπειραθείσας επισκευαστικής απάντησης στον οστεοαρθρικό χόνδρο [27,28]. Ο πιθανός ρόλος της λεπτίνης στην οστεοαρθρίτιδα (OA) έχει υποστηριχθεί από τη σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης OA [29]. Αυτή η θετική σχέση έχει παρατηρηθεί όχι μόνο για τις φέρουσες βάρος αρθρώσεις, όπως τα γόνατα, αλλά και για τις μη-φέρουσες βάρος αρθρώσεις, όπως τα χέρια [30-32]. Περαιτέρω στοιχεία για τη συμμετοχή της λεπτίνης στην OA προέρχονται από την παρατήρηση ότι η λεπτίνη έχει βρεθεί στο αρθρικό υγρό (SF) των ασθενών με OA και η συγκέντρωσή της έχει συσχετιστεί με το δείκτη μάζας σώματος (BMI) [27]. Επιπλέον, η λειτουργική ισομορφή του υποδοχέα της λεπτίνης (Οb-Rb) έχει ανιχνευθεί στα καλλιεργημένα ανθρώπινα ενήλικα αρθρικά χονδροκύτταρα και η επεξεργασία των απομονωμένων κυττάρων με λεπτίνη in vitro έχει αποδειχθεί ότι υποκινήσει τη σύνθεση θεμέλιας ουσίας [33]. Έχει προταθεί ότι η λεπτίνη έχει μια τοπική επίδραση στο χόνδρο της OA, δεδομένου ότι τα επίπεδά του στο SF έχει βρεθεί ότι είναι υψηλότερα από εκείνα στον ορό [34]. Στην παρούσα μελέτη για να διευκρινίσουμε στο ρόλο της λεπτίνης στη διαδικασία της OA, αξιολογήσαμε, για πρώτη φορά από ό, τι ξέρουμε, το mrna της λεπτίνης και των υποδοχέων της λεπτίνης (Ob-Rb, Ob-Ra) και την πρωτεϊνική έκφραση στον προχωρημένα και ελάχιστα επηρεασμένο χόνδρο της OA καθώς επίσης και στον φυσιολογικό αρθρικό χόνδρο. Επιπλέον, ερευνήθηκε η επίδραση της λεπτίνης στο μεταβολισμό του χόνδρου με τη μελέτη της επίδρασής της στην έκφραση έκφραση mrna του Οb-Rb, στην IL-1, στο ΝΟ και για πρώτη φορά στην παραγωγή των MMP -9 και MMP -13, στις καλλιέργειες φυσιολογικών και οστεοαρθρικών χονδροκυττάρων. Επιπλέον, για να αξιολογήσουμε το ρόλο της λεπτίνης ως μεταβολική σύνδεση μεταξύ της παχυσαρκίας και της OA, αξιολογήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του mrna της λεπτίνης στο χόνδρο της OA από παχύσαρκα και φυσιολογικού βάρους άτομα.

6 2. Υλικά και μέθοδοι. 2.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ. Τα αρθρικά δείγματα χόνδρου λήφθηκαν από τα μηριαίες κεφαλές, τους μηριαίους κονδύλους και την κνημιαία επιφάνεια των ασθενών με πρωταρχική OA που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίων ή γονάτων στο τμήμα ορθοπεδικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Συνολικά 17 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη (έξι άρρενες, 11 θήλεα, μέσου όρου ηλικίας ± 14.24, εύρους 40-86, μέσου όρου δείκτη μάζας σώματος (BMI) ± 4.21, εύρους ). Ένδεκα ασθενείς (δύο άρρενες, εννέα θήλεα, μέσου όρου ηλικίας ± 8.56 έτη, εύρους 58-86, μέσου όρου δείκτη μάζας σώματος ± 4.6, εύρους ) είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πλήρους αντικατάστασης γόνατος και έξι ασθενείς (τέσσερις άρρενες, δύο θήλεα, μέσου όρου ηλικίας ± 13.1 έτη, εύρους 40-70, μέσου όρου δείκτη μάζας σώματος (BMI) ± 3.48, εύρους ), σε χειρουργική επέμβαση πλήρους αντικατάστασης ισχίων. Δύο δείγματα λήφθηκαν από κάθε ασθενή. Κάθε δείγμα ταξινομήθηκε σύμφωνα με την χονδροειδή μορφολογία του, ως είτε σοβαρά κατεστραμμένο (προχωρημένη OA), που λήφθηκε από την κύρια ελαττωματική περιοχή του μέγιστου φορτίου, ή ελαφρά προσβεβλημένη (ελάχιστη OA) παρμένο από περιοχές χωρίς τις προφανείς επιφανειακές ατέλειες. Τα μακροσκοπικά ευρήματα επικυρώθηκαν από τις ιστολογικές μελέτες που διεξήχθησαν σε σειρές τμημάτων 5 χιλ. των δειγμάτων χόνδρου και βαθμολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το Mankin score [35,36]. Τα δείγματα με το ήπια OA είχαν 1-4 Mankin score, ενώ τα δείγματα με προχωρημένη OA είχαν Mankin score [σχ. 1 (a-c)]. Φυσιολογικός χόνδρος λήφθηκε από πέντε άτομα (δύο άρρενες, τρία θήλεα, μέσου όρου ηλικίας 36.6 ± 12.6, εύρους 25-58, μέσου όρου δείκτη μάζας σώματος (BMI) ± 0.83, εύρους ) με Mankin score 0, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση επισκευής κατάγματος, χωρίς ιστορικό ασθένειας άρθρωσης.

7 Λεπτομερή κλινικά στοιχεία λήφθηκαν από τους ασθενείς και τους ελέγχους σχετικά με το βαθμό σωματικής δραστηριότητας, τον BMI, την παρουσία πόνου, καθώς επίσης ακαμψίας και διόγκωσης της άρθρωσης. Οι κατηγορίες αναφορικά με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία κατασκευάστηκαν με βάση μια βαθμολογημένη ταξινόμηση που ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες που προτάθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [37]: φυσιολογικός BMI < 25 kg/m2, υπέρβαρος BMI kg/m2 και παχύσαρκο BMI 30.0 kg/m2. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ασθενών ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, τα επίπεδα παχυσαρκίας ήταν επίσης ταξινομημένα με βάση τα τριτημόρια του BMI. Ακτινογραφίες λήφθηκαν πριν από τη χειρουργική επέμβαση και βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα Kellgrene Lawrence [38,39]. Οι ακτινογραφίες αξιολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους παρατηρητές που αγνοούσαν όλα τα στοιχεία των ατόμων. Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλη αυτοάνοση ασθένεια καθώς επίσης και χονδροδυσπλασίες, προκληθείσα από μόλυνση OA και μετατραυματική OA αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Το πρωτόκολλο της μελέτης προσαρμόστηκε στις ηθικές οδηγίες της Διακήρυξης του 1975 του Ελσίνκι όπως απεικονίσθηκε την εκ των προτέρων έγκριση από την τοπική Επιτροπή Ηθικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας. 2.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ RNA ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΟΝΔΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΑ. Ο φρέσκος ιστός, μέσα σε 1 ώρα από τη χειρουργική επέμβαση, τεμαχίστηκε, και το συνολικό κυτταρικό RNA εξήχθη χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Trizol (Life Technologies, Paisley, UK). Τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα τρυψινοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά στις 1700 στροφές/λεπτό και το συνολικό κυτταρικό RNA εξήχθη χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Trizol. Το RNA από τον

8 ανθρώπινο χόνδρο και τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα καθαρίστηκε περαιτέρω χρησιμοποιώντας ένα RNeasy μίνι κιτ (Qiagen, Hilden, Γερμανία) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Η διατήρηση των 28S και 18S ριβοσωματικών ειδών RNA (rrna) χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί η ακεραιότητα του RNA. Όλα τα δείγματα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είχαν προεξέχοντα 28S και 18S rrna συστατικά. Η παραγωγή ποσολογήθηκε φωτομετρικά. 2.3 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ-PCR ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ, ΤΟΥ MRNA ΤΟΥ OB-RB ΚΑΙ ΤΟΥ OB-RA. Ένα μικρογραμμάριο RNA μεταγράφηκε αντίστροφά σε συμπληρωματικό DNA (cdna) χρησιμοποιώντας την αντίστροφη τρανσκριπτάση του μυοειδούς ιού λευχαιμίας Moloney (M-MLV-RT, Invitrogen, Life Technologies, Paisley, UK) καθώς επίσης και τυχαίους primers (Gibco, BRLUK). Σαν εσωτερικό έλεγχο, το cdna υποβλήθηκε σε ανάλυση PCR για το άλφα γονίδιο του υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέος (RARa). Οι primers της PCR επιλέχτηκαν για να ενισχύσουν ένα τεμάχιο 499 ζευγαριών βάσεων (bp) για τη λεπτίνη (μπροστινό 50-GCATTGGGGAACCCTGTG-30, αντίστροφο 50- AGCACCCAGGGCTGAGGT-30), ένα τεμάχιο 501 bp για το Ob-Rb (μπροστινό 50- GCTATTTTGGGAAGATGT-30, αντίστροφο 50-TGCCTGGGCCTCTATCTC-30) και ένα τεμάχιο 394 bp για το Οb-Ra (μπροστινό 50-TGTTGTGAATGTCTTGTGCC-30, αντίστροφο 50-TGCTCCAGTCACTCCAGATTCC-30). Για τα πειράματα αντίστροφης μεταγραφή-pcr (RTPCR) της λεπτίνης χρησιμοποιήθηκαν 0.5 ml Taq πολυμεράση (Gibco, brl-uk), 1 ml deoxy-nucleotide triphosphates, 1.5 ml MgCl2 και 1 ml ειδικών primers, μαζί με 10 ml cdna, ενώ για το Οb-Rb και το Ob-Ra χρησιμοποιήθηκαν 2 ml ειδικών primers. Οι θερμικές συνθήκες ανακύκλωσης για τη λεπτίνη και το Οb-Rb περιέλαβαν 58 ο C ως θερμοκρασία αναδιάταξης για 35 κύκλους και 40 κύκλους, αντίστοιχα, ενώ για τη θερμοκρασία Ob-Ra 57 ο C ως θερμοκρασία αναδιάταξης για 30 κύκλους. Τα προϊόντα της PCR διαχωρίστηκαν σε

9 πηκτή 3% αγαρόζης και απεικονίστηκαν με χρώση βρωμιούχου εθίδιου. Μια σκάλα 100-bp DNA (Gibco-BRL, UK) χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο μοριακού βάρους. Σχ. 1. (α) ακραίος μηρός και κνημιαία επιφάνεια της χειρουργικής επέμβασης ολικής αντικατάστασης γόνατος ασθενή που παρουσιάζει πλήρους πάχους εκφυλισμό του χόνδρου στο μεσαίο μηριαίο κόνδυλο (MFC) και σχετικά φυσιολογική εμφάνιση του χόνδρου στον πλευρικό μηριαίο κόνδυλο (LFC). (β) προχωρημένη OA: ο αρθρικός χόνδρος περιέχει κάθετες σχισμές ως αποτέλεσμα της φθοράς και της διάσπασης των ινών κολλαγόνων στην επιφάνεια του χόνδρου. Υπάρχει πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων μέσα στη μήτρα του χόνδρου (χρώση Αιματοξυλίνης και Ηωσίνης). (γ) ελάχιστη OA: ελάχιστη διάσπαση της επιφάνειας του χόνδρου. Ομοιόμορφη κατανομή των χονδροκυττάρων σε όλο το πλάτος και το βάθος του ιστού (χρώση Αιματοξυλίνης και Ηωσίνης).

10 2.4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΌΝΟΥ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ RT-PCR ΓΙΑ ΛΕΠΤΙΝΗ, MRNA ΤΟΥ OB-RB ΚΑΙ OB-RA. Θεωρητικά, η πραγματικού χρόνου ποσοτική PCR ελέγχει την αποδόμηση ενός φθορίζοντος ανιχνευτή ειδικής αλληλουχίας, διπλά-μαρκαρισμένου μετά από κάθε κύκλο PCR της ενίσχυσης. Η μεταγραφή 0.1 mg RNA σε cdna εκτελέσθηκε χρησιμοποιώντας το κιτ AMV (Roche, IN, USA). Οι αλληλουχίες RARα cdna ενισχύθηκαν σε ξεχωριστές αντιδράσεις ως θετικοί cdna έλεγχοι. Το σύνολο LightCycler Primer (Roche, IN, USA) χρησιμοποιήθηκε για τους primers για την απαμινάση του πορφοχολινογόνυο (PBGD) ως συντηρημένο γονίδιο. Τυποποιημένα PBGD cdnas με γνωστούς αριθμούς αντιγράφων συμπεριλήφθηκαν στο σύνολο LightCycler Primer. Ο προσδιορισμός της ποσότητας εκτελέσθηκε από την πραγματικού χρόνου PCR (LightCycler Instrument, Roche Molecular Systems, Alameda, CA) σε 0.2 ml cdna για κάθε αναλυθέν δείγμα χρησιμοποιώντας το LightCycler FastStart DNA Master HybProbe Kit (Roche, Penzberg, Γερμανία) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών». Οι ολιγονουκλεοτιδικοί primers που χρησιμοποιήθηκαν για το Οb-Rb ήταν 50-GCTATTTTGGGAAGATGT-30 (μπροστινό, 288e306 στο εξόνιο 19) και 50-TGCCTGGGCCTCTATCTC-30 (αντίστροφο, 553e570 στο εξόνιο 20), γιατί το Ob-Ra ήταν 50-TGTTGTGAATGTCTTGT GCC-30 (μπροστινό, 402e421 στο εξόνιο 6) και 50- TGCTCCAGTCACTCCAGATTCC-30 (αντίστροφο, 649e668 στο εξόνιο 8) και για τη λεπτίνη ήταν 50-TTCTTGTGGCTTTGGCCCTA-30 (μπροστινό, 81e100 στο εξόνιο 2) και 50-GGAGACTGACTGCGTGTGTGTGAA-30 (αντίστροφο, 191e212 στο εξόνιο 2). Οι θερμικοί κύκλοι ήταν οι ακόλουθοι: 95 ο C για 10 λεπτά που ακολουθήθηκε από 45 κύκλους 95 ο C για 5 s, 55 ο C για 10 s, 72 ο C για 10 s για τη λεπτίνη, 47 κύκλοι 95 ο C για 10 s, 58 ο C για 10 s, 72 ο C για 10 s για το Οb-Rb και 45 κύκλοι 95 ο C για 10 s, 57 ο C για 10 s, 72 ο C για 10 s για το Ob-Ra. Η ψύξη εκτελέσθηκε στους 40 ο C για 30 s για όλα τα γονίδια. Τα προϊόντα PCR διαχωρίστηκαν σε πηκτή αγαρόζης 2% και απεικονίστηκαν με χρώση βρωμιούχου εθίδιου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ύπαρξη μόνο ενός amplicon. Ο προσδιορισμός των

11 ειδικών προϊόντων της PCR έγινε με άμεση αλληλουχία. Τα αναμενόμενα προϊόντα της PCR ήταν 132 bp για τη λεπτίνη, 501 bp για το Οb-Rb και 394 bp για το Ob-Ra. Δημιουργήθηκε μια τυποποιημένη καμπύλη χρησιμοποιώντας σειρές αραιώσεων του mrna που λήφθηκε από το λιπώδη ιστό. Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν εις διπλούν και η μέση τιμή των διπλοτύπων χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ποσότητας. Η απόκλιση στις δύο μετρήσεις για κάθε δείγμα ήταν γενικά σε ένα εύρος 0.1% σε περίπου 10%. Εάν η απόκλιση ενός δείγματος υπερέβαινε το 10%, μια νέα τριπλή δοκιμή πραγματοποιούνταν για αυτό το δείγμα. Τα στοιχεία εκφράστηκαν ως αναλογία των επιπέδων του mrna του γονιδίου στόχος προς αυτό του PBGD του συντηρημένου γονιδίου (αντίγραφα λεπτίνης ή mrna του Οb-Rb ή Ob-Ra/PBGD ανρίγραφα), που χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικός έλεγχος. 2.5 ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΉ ΈΚΦΡΑΣΗ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΚΑΙ OB-Ρ ΣΤΑ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΑ Πρωτεϊνική εκχύλιση. Τα χονδροκύτταρα της OA και τα φυσιολογικά τρυψινοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν και φυγοκεντρήθηκαν για 10 λεπτά στις 1700 στροφές/λεπτό. Ο σβόλος των κυττάρων πλύθηκε με PBS και έπειτα υποβλήθηκε σε φυγοκέντρωση όπως προηγουμένως. Ο σβόλος των κυττάρων διαλύθηκε χρησιμοποιώντας Nonidet P-40 λυτικό διάλυμα που περιέχει 30 mm Tris (ph 7.5), 150 mm NaCl, 10% γλυκερόλη, 1% Nonidet P-40, και ένα κοκτέιλ ανασταλτικών παραγόντων πρωτεάσεων για 30 λεπτά στον πάγο, που ακολουθήθηκε από φυγοκέντριση για 15 λεπτά στις στροφές/λεπτό. Το υπερκείμενο νερό μεταφέρθηκε σε έναν άλλο σωλήνα και αποθηκεύτηκε στους -20 ο C. Η πρωτεϊνική συγκέντρωση ποσολογήθηκε χρησιμοποιώντας την πρωτεϊνική δοκιμή Bio-Rad Bradford (Bio-Rad, Hercules, CA) με αλβουμίνη βοοειδούς ορού ως πρότυπο Western blot ανάλυση. Το κυτταρολύματα από τα φυσιολογικά και της OA χονδροκύτταρα

12 ηλεκτροφορήθηκαν και διαχωρίστηκαν σε πηκτή Trise-HCl 10% (Bio-Rad, Hercules, CA) και μεταφέρθηκαν σε μια Hybond-ECL μεμβράνη νιτροσελλουλόζης (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ). Η μεμβράνη εξετάστηκε με αντι-λεπτίνη (αραίωση 1:2000) (Sigma, St Louis, MO) ή αντι-ob-rb (1: 300) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) και τα σήματα ανιχνεύθηκαν χρησιμοποιώντας ανοσοσφαιρίνη αντι-igg κουνελιών συζευγμένη με horseradish peroxidase (υπεροξειδάση ραπανιού) (αραίωση 1:5000). Οι μεμβράνες νιτροσελλουλόζης εκτέθηκαν έπειτα σε φωτογραφική ταινία, η οποία ανιχνεύθηκε και οι εντάσεις των πρωτεϊνικών ζωνών, οι οποίες εκφράστηκαν σαν αυθαίρετες μονάδες, καθορίστηκαν με αυτοματοποιημένη πυκνομετρία. 2.6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ WESTERN BLOT. Τα πρωτεϊνικά επίπεδα της λεπτίνης ομαλοποιήθηκαν στα πρωτεϊνικά επίπεδα αφυδρογονάσης της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεύδης (GAPDH). Τα επίπεδα πρωτεϊνικής έκφρασης της Western blots ποσολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το Image Quant 6 πρόγραμμα ανάλυσης. Η Image Quant χρησιμοποιεί μια διαδικασία αποκαλούμενη ποσοτικός προσδιορισμός για να συγκρίνει τη σχετική σκοτεινότητα των διαφορετικών ζωνών στην ανιχνευμένη εικόνα μιας πηκτής. Η μέθοδος ενσωμάτωσης όγκου χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθεί η σχετική πυκνότητα των ζωνών στις διαφορετικές λωρίδες. Η αριθμητική τιμή κάθε εικονοκυττάρου μέσα σε μια ορισμένη περιοχή προστίθεται μαζί. Το σύνολο αντιπροσωπεύει το ποσό του δείγματος που περιλαμβάνεται μέσα σε ορισμένη περιοχή. Ένα τμήμα από αυτό το σύνολο αποδίδεται στο υλικό του υποβάθρου και πρέπει να αφαιρεθεί έτσι ώστε το πραγματικό ποσό του δείγματος να αντιπροσωπευθεί στην ανάλυση της σύγκρισης των ζωνών. 2.7 ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΑΡΘΡΙΚΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ.

13 Ο αρθρικός χόνδρος από όλους τους ασθενείς μεταφέρθηκε από το χειρουργικό δωμάτιο σε ισορροπημένο αλατούχο διάλυμα Ηanks (HBSS), τεμαχίστηκε αμέσως και υποβλήθηκε σε διαδοχική πέψη με 1 mg/ml pronase (Roche Applied Science, Γερμανία) για 90 λεπτά και σε 1 mg/ml collagenase P (Roche Applied Science, Γερμανία) για 3 ώρες στους 37 ο C. Τα χονδροκύτταρα μετρήθηκαν και ελέγχθηκε για βιωσιμότητα χρησιμοποιώντας μπλε χρώση trypan. Περισσότερο από 95% των κυττάρων ήταν βιώσιμα μετά από την απομόνωση. Τα χονδροκύτταρα σπάρθηκε έπειτα σε τρυβλία έξι-φρεατίων με Dulbecco s Modified Eagles Medium/Ham s F-12 (Gibco-BRL, UK) συν εμβρυϊκό βοοειδή ορό 5% και penicillinestreptomycin 100 U/ml και επωάστηκαν στους 37 ο C κάτω από μια ατμόσφαιρα υγροποιημένου CO 2 5%. Μετά από τη συρροή τους, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε στερούμενο ορού μέσο για 24 ώρες και υποκινήθηκαν στη συνέχεια με τη λεπτίνη (0-100 ng/ml) μέχρι 7 ημέρες. Το RNA εξήχθη με την προαναφερθείσα διαδικασία και διεξήχθησαν τα πειράματα στην mrna έκφραση του Οb-Rb και Ob-Ra. 2.8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ IL-1β ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟ ΣΤΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ. Τα φυσιολογικά και οστεοαρθριτικά χονδροκύτταρα υποκινήθηκαν με λεπτίνη για 24 ώρες, 48 ώρες, 72 ώρες, καθώς και 7 ημέρες και αφαιρέθηκαν τα υπερκείμενα της κυτταροκαλλιέργειας, φυγοκεντρήθηκαν και να αποθηκεύθηκαν στους -80 ο C μέχρι τον ποσοτικό προσδιορισμό. Η IL-1β και το ΝΟ μετρήθηκαν με χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμες δοκιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (R & D Systems, MN, USA). Για την IL-1β, οι ενδο- και δια-δοκιμασίας συντελεστές διακύμανσης ήταν 2,85% και 4,86%, αντίστοιχα, και το όριο ανίχνευσης του κιτ ήταν 1 pg / ml. Η δοκιμασία για το ΝΟ βασίστηκε στην ενζυματική μετατροπή του νιτρικού σε νιτρώδους από τη νιτρική αναγωγάση, ακολουθούμενη από την ανίχνευση των νιτρωδών χρωματομετρικά σαν προϊόν αζόχρωμα της αντίδρασης Griess, ενώ οι ενδο- και δια-δοκιμασίας συντελεστές διακύμανσης ήταν 1,83% και 3,86%, αντίστοιχα, και η μέση ελάχιστη ανιχνεύσιμη δόση ήταν 0,25 mmol/l.

14 Τα δείγματα προσδιορίστηκαν ποσοτικά εις διπλούν, μετά από 10 φορών αραίωση με διάλυμα που παρέχεται από τον κατασκευαστή. 2.9 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ MMP-9 KAI MMP-13 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΠΤΙΝΗΣ. Τα φυσιολογικά και οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα σπάρθηκαν σε 12 φρεατίων τρυβλία (105 κύτταρα / ml) με 400 ml στερούμενου ορού μέσου, επωάσθηκαν για 48 ώρες και στη συνέχεια, επεξεργάσθηκαν με διαφορετικές συγκεντρώσεις λεπτίνης (0-100 ng / ml). Τα κύτταρα αυτά συλλέχθηκαν 5 και 7 ημέρες μετά την επεξεργασία λεπτίνης και την πρωτεϊνική εκχύλιση, έγινε ανάλυση Western blot και ποσοτικοποίηση της Western blot για το MMP-9 και -13, όπως περιγράφηκε πιο πάνω για τη λεπτίνη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ MTT.. Ο πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων αξιολογήθηκε με την παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων λεπτίνης (0-100 ng / ml) (R&D systems, MN, USA), με τη χρήση μιας δοκιμασίας MTT ((3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) (R & D Systems, MN, USA). Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων, εξετάστηκε στις 24 ώρες, 48 ώρες, 72 ώρες και 7 ημέρες μετά την προσθήκη λεπτίνης ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ.. Ένα κιτ ανίχνευσης της απόπτωσης με κυτταρομετρία ροή (Annexin V-FITC/7-AAD [7-aminoactinomycin] kit, Beckman Coulter, Γαλλία) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του προγραμματισμένου θανάτου των κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά ανεστάλησαν σε 100 ml δεσμευτικό ρυθμιστικό διάλυμα Annexin V και τότε βάφηκαν με 10 ml σεσημασμένης με ισοθειοκυανική φλουορεϊσίνη annexin V (για την ανίχνευση της έκφρασης φωσφατιδυλσερίνης στα κύτταρα κατά τη διάρκεια των πρώιμων αποπτωτικών φάσεων) και με 7-AAD (για τον αποκλεισμό των νεκρών κυττάρων) στο σκοτάδι. Η κυτταρομετρία ροής

15 έγινε χρησιμοποιώντας το EPICS XL-MCL Counter (Beckman Coulter, ΗΠΑ) και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την απόκτηση στοιχείων και το λογισμικό ανάλυσης της CellQuest. Τα στοιχεία αποκτήθηκαν από τουλάχιστον συμβάντα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SF.. Φλεβικά δείγματα αίματος ελήφθησαν από όλους τους ασθενείς πριν τη χειρουργική επέμβαση μετά από 12 ώρες νηστείας και τα δείγματα ορού αποθηκεύτηκαν στους -80 ο C μέχρι τον ποσοτικό προσδιορισμό. Τα ζευγάρια δείγματα SF τοποθετήθηκαν αμέσως σε πάγο και φυγοκεντρήθηκαν στα 3000 g για 30 λεπτά. Το υπερκείμενο αποχωρίσθηκε και αποθηκεύτηκε για ανάλυση στους -80 ο C για διάστημα όχι περισσότερο από τρεις εβδομάδες. Η συγκέντρωση λεπτίνης μετρήθηκε με χρήση μιας εμπορικά διαθέσιμης μεθόδου προσδιορισμού, η οποία χρησιμοποιεί μια ποσοτική ενζυμική ανοσολογική τεχνική σάντουιτς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (R & D Systems, MN, ΗΠΑ). Τα πειράματα αραίωσης έγιναν για την επικύρωση της χρήσης ενός κιτ εμπορικά διαθέσιμης ενζυμοσυνδεδεμένης ανοσοπροσροφητικής δοκιμασίας για τα δείγματα SF. Τα δείγματα μετρήθηκαν εις διπλούν. Οι ενδο-και δια-δοκιμασίας συντελεστές διακύμανσης ήταν 3,16% και 4,36%, αντίστοιχα, και το όριο ανίχνευσης των το κιτ ήταν 7,8 pg / ml ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Όλοι οι υπολογισμοί εκτελέσθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS (έκδοση 11.0). Τα στοιχεία αναλύθηκαν με τ τεστ χωρίς ζεύγη, κατά ζεύγη τ τεστ, καθώς επίσης και την ανάλυση της διασποράς (ANOVA) και το τεστ Tukey s Honestly Significant Different (HSD) ως μετά αυτών τεστ, όπου ήταν εφαρμόσιμο. Οι συντελεστές συσχετισμού υπολογίστηκαν με τον συσχετισμό Pearson rank (r) και τον Spearman rank όπου ήταν εφαρμόσιμο. Οι συγκρίσεις των επιπέδων μεταξύ των αντιστοιχημένων ζευγαριών των

16 δειγμάτων SF και ορού έγιναν με το τεστ Wilcoxon signed rank. Θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντική μια τιμή δίπλευρου P λιγότερο από Αποτελέσματα. 3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ. Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από φορτίο ή ακόμα και πόνο ανάπαυσης της επηρεασθείσας άρθρωσης. Οι ασθενείς με OA γονάτου είχαν προσωρινή ή μόνιμη διόγκωση της άρθρωσης. Παρατηρήσαμε μια υπεροχή των θήλεων (θήλεα/άρρενα : 9/2), καθώς επίσης και σημαντικά μεγαλύτερη ηλικία στην ομάδα OA γονάτου A (P < 0.001). Οι ασθενείς OA γονάτου είχαν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα υπέρτασης, όπως αναμενόταν λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας τους. Όσον αφορά τον BMI των ασθενών καμία σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε μεταξύ OA γονάτου και ισχίου. Στη μελέτη μας, οι έλεγχοι είχαν μια επίδοση Kellgrene-Lawrence (K/L) μηδέν (0) και όλοι οι ασθενείς είχαν επίδοση K/L > 2. Κανένας σημαντικός συσχετισμός δεν βρέθηκε μεταξύ της επίδοσης K/L και των άλλων κλινικών στοιχείων των ασθενών (πόνος, διόγκωση, ακαμψία, ιστορικό υπέρτασης και οστεοπόρωσης). 3.2 ΕΚΦΡΑΣΗ ΛΕΠΤΙΝΗΣ, MRNA ΤΟΥ OB-RB ΚΑΙ OB-RA ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ RT-PCR. Τα ανθρώπινα ενήλικα αρθρικά χονδροκύτταρα που προήλθαν από προχωρημένο οστεοαρθιτικό χόνδρο εξέφρασαν λεπτίνη καθώς επίσης και δύο ισομορφές του υποδοχέα της λεπτίνης, τη μακριά (Οb-Rb) και την κοντή ισομορφή (Ob-Ra), όπως ανιχνεύθηκε από την RT-PCR. Τα χονδροκύτταρα που απομονώθηκαν από τον ελάχιστα οστεοαρθρικό χόνδρο, καθώς επίσης και από τις φυσιολογικές αρθρώσεις, εξέφρασαν μόνο την κοντή ισομορφή του υποδοχέα της λεπτίνης (Ob-Ra) (σχ. 2). Τα καλλιεργημένο φυσιολογικά και οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα εξέφρασαν λεπτίνη καθώς επίσης και mrna των Οb-Rb και Ob-Ra.

17 Σχ. 2. Αντιπροσωπευτική πηκτή που παρουσιάζει τη λεπτίνη (499 bp), του Ob-Ra (394 bp) και Ob-Rb (501 bp) (α) και εσωτερικού ελέγχου RARa (β) mrna έκφραση στο φυσιολογικό, προχωρημένης OA και ελάχιστης OA χόνδρο. Λωρίδα 1: δείκτης 100 bp σκάλα, λωρίδα 2: λεπτίνη στον ελάχιστης OA χόνδρο, λωρίδα 3: Ob-Ra στον ελάχιστης OA χόνδρο, λωρίδα 4: Ob-Rb στον ελάχιστης OA χόνδρο, λωρίδα 5: λεπτίνη στον προχωρημένης ΟΑ χόνδρο, λωρίδα 6: Ob-Ra στον προχωρημένης ΟΑ χόνδρο, λωρίδα 7: Ob-Rb στον στον προχωρημένης ΟΑ χόνδρο, λωρίδα 8: λεπτίνη στο φυσιολογικό χόνδρο, λωρίδα 9: Ob-Ra στο φυσιολογικό χόνδρο, λωρίδα 10: Ob-Rb στο φυσιολογικό χόνδρο. 3.3 ΕΚΦΡΑΣΗ ΛΕΠΤΙΝΗΣ, MRNA ΤΟΥ OB-RB ΚΑΙ OB-RA ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ RT-PCR. Χρησιμοποιώντας ποσοτική πραγματικού χρόνου PCR επιβεβαιώσαμε τα ευρήματα της RT-PCR μας και επιπλέον παρατηρήσαμε την έκφραση της λεπτίνης και mrna του Οb- Rb στον φυσιολογικό αρθρικό χόνδρο και στον ελάχιστα οστεοαρθριτικό χόνδρο, ακόμα κι αν ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Συνολικά, η λεπτίνη εκφράστηκε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στον οστεοαρθριτικό έναντι του φυσιολογικού χόνδρου (P < 0.001). Όταν ομαδοποιήσαμε τους ασθενείς μας σύμφωνα με την οστεοαρθριτική άρθρωση (ισχίο ή γόνατο), δεν παρατηρήσαμε οποιαδήποτε σημαντική διαφορά στα mrna επίπεδα έκφρασης της λεπτίνης μεταξύ των δύο αρθρώσεων. Δεδομένου ότι δείγματα με ήπια και σοβαρά κατεστραμμένο χόνδρο ΟΑ έχουν συλλεχθεί στην ίδια άρθρωση, εκτελέσθηκε στατιστική ανάλυση με τα αντιστοιχημένα ζευγάρια δειγμάτων. Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στην έκφραση του mrna της λεπτίνης από τον ήπια (0.064 ± αντίγραφα λεπτίνης / αντίγραφα PBGD) στο σοβαρά (0.20 ± αντίγραφα λεπτίνης / αντίγραφα PBGD) κατεστραμμένο χόνδρο OA (t (15) = 6.798, P < ). Όταν ομαδοποιήσαμε τους ασθενείς μας σύμφωνα με την επηρεασθείσα άρθρωση, παρατηρήσαμε μια παρόμοια αύξηση έκφρασης του mrna της λεπτίνης από τον ήπια στο σοβαρά επηρεασθέντα χόνδρο OA. Πιο

18 συγκεκριμένα, για τα γόνατα παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στην έκφραση του mrna της λεπτίνης από τον ήπια (0.093 ± αντίγραφα λεπτίνης / αντίγραφα PBGD) στο σοβαρά (0.232 ± αντίγραφα λεπτίνης/ αντίγραφα PBGD) πληγέντα από την OA χόνδρο (t (9) = 5.649, P < 0.001). Ομοίως για τα ισχία, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στην έκφραση του mrna της λεπτίνης από τον ήπια (0.015 ± αντίγραφα λεπτίνης / αντίγραφα PBGD) στον σοβαρά (0.153 ± αντίγραφα λεπτίνης / αντίγραφα PBGD) πληγέντα από την OA χόνδρο (t (5) = 3.553, P < 0.016) [Σχ. 3 (α)]. Και στων γονάτων και στων ισχίων τις OA αρθρώσεις καμία σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε στην έκφραση του mrna της λεπτίνης μεταξύ του φυσιολογικού και χόνδρου της ελάχιστης OA. Όσον αφορά τα mrna επίπεδα έκφρασης του Οb-Rb, ανιχνεύσαμε την έκφραση του mrna του Οb-Rb στο χόνδρο της OA καθώς επίσης και στον φυσιολογικό χόνδρο. Παρατηρήσαμε πιο υψηλά mrna επίπεδα έκφρασης στο χόνδρο της προχωρημένης ΟΑ έναντι της ελάχιστης OA (P < 0.001). Όταν εκτελέσθηκε η αντιστοιχημένη ταξινομημένη κατά ζεύγη ανάλυση των δειγμάτων παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση (t (15) = 4.154, P < 0.001) από τον ήπια (0.018 ± αντίγραφα Οb-Rb /αντίγραφα PBGD) στον σοβαρά κατεστραμμένο χόνδρο της OA (0.212 ± αντίγραφα Οb-Rb /αντίγραφα PBGD). Στα γόνατα, παρατηρήσαμε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στην mrna έκφραση του Οb-Rb από τον ήπια (0.01 ± αντίγραφα Οb-Rb /αντίγραφα PBGD) στον σοβαρά (0.26 ± 0.21 αντίγραφα Οb-Rb /αντίγραφα PBGD) πληγέντα από την OA χόνδρο (t (9) = 3.766, P < 0.004). Για τα ισχία, υπήρξε μια σημαντική διαφορά στην mrna έκφραση του Οb-Rb από τον ήπια (0.030 ± αντίγραφα Οb-Rb /αντίγραφα PBGD) στον σοβαρά (0.132 ± αντίγραφα Οb-Rb /αντίγραφα PBGD) πληγέντα από την OA χόνδρο (t (5) = 2.588, P < 0.05) [Σχ. 3 (β)]. Καμία σημαντική διαφορά στην mrna έκφραση του Οb-Rb δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των αρθρώσεων των ισχίων και των γονάτων (P > 0.05).

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα.

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. The cytokine network in the initiation and/or proliferation of immune response:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2)

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ «Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης

Διαβάστε περισσότερα

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Ευρεία ανασκόπηση Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

μελίαμα APITHERAPY COURSE Επίδραση του μελιού και του βασιλικού πολτού σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα

μελίαμα APITHERAPY COURSE Επίδραση του μελιού και του βασιλικού πολτού σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα Περιοδική Έκδοση του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας μελίαμα www.ekem.org.gr Τεύχος 16 APITHERAPY COURSE Επίδραση του μελιού και του βασιλικού πολτού σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα 1 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση Η Ομάδα του Πέρθ ειναι ευγνώμων στον Χρήστο Παρίση για την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ESSEX ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (MSc): ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ESSEX ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Μελέτη μοντέλων συνομιλίας φλεγμονής με συστηματικές εκδηλώσεις Ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ "Μοριακή ανάλυση μικροοργανισμών σε κοπρανώδη δείγματα από παχύσαρκους και νορμοβαρείς και η συσχέτισή

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός νέου in vitro συστήματος μόλυνσης με τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV), που προσομοιάζει την in vivo κατάσταση, για τον χαρακτηρισμό νέων αντι-hcv

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εναρμονίζοντας τη γνώση για τις ιατρικές επιπτώσεις του ντόπινγκ ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ! ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ περιγράφει τον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1

Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Το σύνδροµο των πολυκυστικών ωοθηκών: επιδηµιολογικά δεδοµένα και πιθανά αιτιοπαθογενετικά µοντέλα 1 Δ.Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ, 2 Ε.Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, 3 Ε.Η. ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4 Η.Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 16 1 Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ρόλος της σεργλυκίνης στη ρύθμιση του συμπληρώματος και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman Διπλωματική Εργασία για το δίπλωμα ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανατομία και φυσιολογία του δέρματος

1. Ανατομία και φυσιολογία του δέρματος Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1. Ανατομία και φυσιολογία του δέρματος Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος με μέση επιφάνεια περίπου 2 m 2 και βάρος περίπου 4 kg. Έχει δύο στιβάδες, την επιδερμίδα, η

Διαβάστε περισσότερα

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(4):479-495 Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης Η χρονία καρδιακή ανεπάρκεια (XKA) είναι το κλινικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Κεφάλαιο 1 ο Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι μια επιστήμη με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών που επιδέχεται πληθώρα ορισμών. Τόσο στα ελληνικά, όσο και στη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα