Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Τμήμα. Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Τμήμα. Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ http://www.physicslab.tuc.gr"

Transcript

1 Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ Για το Εργαστήριο Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.) ιδρύθηκε στα Χανιά Κρήτης ως ανεξάρτητο τεχνολογικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η φιλοσοφία πίσω από την ίδρυσή του ήταν να φιλοξενήσει σπουδές προηγμένων τεχνολογικών επιστημονικών περιοχών και να δημιουργήσει ένα κέντρο αριστείας στον τομέα των εφαρμοσμένων επιστημών. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης ενέκρινε το 1988 τη δημιουργία του Εργαστηρίου Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ. Ερευνητικές διαστηριότητες του Εργαστηρίου Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ επικεντρώνονται στην κατανόηση των θεμελιωδών προβλημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση λέιζερ με την ύλη με έμφαση σε εφαρμογές για το περιβάλλον και σε τομείς βιοϊατρικής έρευνας. Το Εργαστήριο αναγνωρίζοντας την ανάγκη και τη σημασία για την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών, σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα εκπονεί ερευνητικά έργα με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Στο πνεύμα των ανωτέρω, οι θεματικές ερευνητικές περιοχές που άπτονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα εξής: Μελέτη φαινομένων μη-γραμμικής οπτικής Μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με αλληλεπίδραση λέιζερ με την ύλη Φυσική στερεάς κατάστασης και μελέτη επιφανιών Παραγωγή παλμικών πηγών υψηλής έντασης ακτίνων-χ με εφαρμογή στη μικρολιθογραφία, για βιοϊατρικές εφαρμογές Παραγωγή παλμικών πηγών με χρήση λέιζερ για την δημιουργία πηγών ηλεκτρονίων και ιόντων (ion guns και πολυϊοντικές πηγές για εμφύτευση ιόντων στους ημιαγωγούς) Φωτοαποδόμηση υλικών με λέιζερ (laser ablation) και ανάλυση με φασματογράφο μάζας χρόνου πτήσης (time-of-flight mass spectrometer, TOF-MS) Eναπόθεση υλικών σε επιφάνειες με χρήση λέιζερ Φασματοσκοπία LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), φασματοσκοπία ιόντων και ηλεκτρονίων (Ion and Electron spectroscopy) 1

2 Μελέτη της αλληλεπίδρασης της υψηλής έντασης, βραχέων παλμών λέιζερ σε στερεά, αέρια και συσσωματώματα ατόμων (cluster), και ειδικότερα μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης με λέιζερ (αδρανειακή σύντηξη), επιτάχυνση ηλεκτρονίων και ιόντων για τη δημιουργία ισχυρών ενδογενών μαγνητικών πεδίων. Τα παραπάνω γίνονατι σε συνεργασία με τα εργαστήρια "Laboratoire d'optique Appliquie" (LOA) στην Ecole Polytechnique στο Παρίσι, και στο Rutherford Appleton Laboratory στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάπτυξη επιστημονικών διατάξεων με εφαρμογές στην αλληλεπίδραση βραχέων παλμών λέιζερ υψηλής έντασης με την ύλη (ανιχευτές, φασματογράφοι, κ.α.) Μελέτη παραγωγής αρμονικών από άτομα, επιφάνειες, και συσσωματώματα (clusters) Μελέτη της μη-γραμμικής οπτικής στην διάδοση βραχέων παλμών λέιζερ, υψηλής έντασης στο υπέρυθρο και το υπεριώδες με εφαρμογές στην ατμοσφαιρική φυσική, σε συνεργασία με το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ - Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας) Μελέτη και κατασκευή οπτοηλεκτρονικών διατάξεων Ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών ανιχνευτών για εφαρμογές στο περιβάλλον και την βιοατρική. Το Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ είναι ένα αυτόνομο εργαστήριο με δικές του εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν μονάδες μηχανουργείου, ηλεκτρολογείο, ηλεκτρονικό εργαστήριο, μονάδα CAD, υπολογιστικά συστήματα, μονάδες ανάπτυξης λογισμικού. Οι ερευνητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: Ένα λέιζερ Ti:Sa (Femtolasers GmbH, 800 nm, 20 fs, 75 MHz rep. rate) Ένα λέιζερ Nd:YaG (EKSPLA, 1064 nm (fundamental), 532 (2 nd harmonic) up to 20 ns, up to 100 Hz rep. rate) Ένα λέιζερ XeCl excimer (EMG 102 MSC Lamda Physik, 20 ns FWHM, 308 nm, 1-20 Hz rep. rate, 10 mj/pulse average energy) Δύο Excimer Pumped Pulsed Dye Lasers (Lamda Physik Lambda-Physik, Model FL3002E, tunable wavelength variable from 185 to 975 nm) Ένα «home-made» time of flight mass φασματογράφο (TOF-MS) υψηλής ευκρίνειας Εμπορικούς φασματογράφους ευρέως φάσματος (UV Vis IR) Απεικονιστικά συστήματα (CCD Cameras, Frame Grabbers) Συστήματα παραγωγής υψηλού κενού (έως 10-7 mbar) Θάλαμοι δοκιμών για πειράματα με συσσωματώματα (cluster) Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν την αυτόνομη εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στο Εργαστήριο παρέχεται η δυνατότητα της σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής πολύπλοκων, προηγμένων εργαστηριακών πρωτότυπων σε μικρο-ρομποτική-γραμμική κίνηση, διατάξεις λέιζερ, φασματογράφων μάζας για ανάλυση επιφανειών. Το τρέχον προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 4 άτομα μόνιμο εργαστηριακό προσωπικό, 2 υποψήφιους διδάκτορες και 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το επιστημονικό προφίλ και η τεχνογνωσία που παρέχεται επικεντρώνεται: στην ανάπτυξη συστημάτων και υποσυστημάτων λέιζερ, στην μελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης λέιζερ με την ύλη, στην ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, στην ανάπτυξη τεχνικών βαθμονόμησης επιστημονικών οργάνων, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των γρήγορων ηλεκτρονικών διατάξεων, στην ανάπτυξη αυτόματων συστημάτων ελεγχόμενων από μικρο-ελεγκτές, στην ανάπτυξη λογισμικού για επιστημονικό εξοπλισμό, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πολύπλοκων διατάξεων υψηλής ευκρίνειας, όπως σε φασματόμετρο μάζας χρόνου πτήσης, διατάξεων παραγωής υψηλού κενού, κ.α. 2

3 Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασίες Οι κύριες συνεργασίες του Εργαστηρίου είναι: Laboratoire d'optique Appliquie (LOA) στην Ecole Polytechnique στο Παρίσι Rutherford Appleton Laboratory στο Ηνωμένο Βασίλειο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΤΕΙ Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ερευνητικά προγράμματα Εργαστηρίου WOOD-LASER, on the laser processing of industrial wood, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκ/των, Πράξη: "ΘΑΛΗΣ" : "High Power Energy Research (HiPER) Project", 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Capacities, Research infrastructures, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση : "Ελληνικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή HIPER -GR", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ : "Δίκτυο Ελληνικής Συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή ELI- GR", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ : "Δίκτυο για την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού X-FEL από την ελληνική επιστημονική κοινότητα BE/OPT-XFEL", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ : «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - (ΠΠΚ-ΚΡ) (i4crete)» Κάθετη Ενέργεια Α1, με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας του Όζοντος (Ο3) στο μετασυλλεκτικό στάδιο της επεξεργασίας (απολύμανση, συντήρηση, ωρίμανση, αποθήκευση) επιλεγμένων νωπών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης με σκοπό την δημιουργία υψηλών προδιαγραφών σύγχρονων μονάδων συσκευασίας, αποθήκευσης και τυποποίησης» - Ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) του υπουργείου Ανάπτυξης: Άξονας 4, Μέτρο 4.6, Δράση , χρηματοδοτούμενο από το Γ ΚΠΣ : «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - (ΠΠΚ-ΚΡ) (i4crete)» Κάθετη Ενέργεια Α2, με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» - Ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) του υπουργείου Ανάπτυξης: Άξονας 4, Μέτρο 4.6, Δράση , χρηματοδοτούμενο από το Γ ΚΠΣ : «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - (ΠΠΚ-ΚΡ) (i4crete)» Κάθετη Ενέργεια ΣΤ1 (Κατάρτιση προσωπικού), με τίτλο «Η εφαρμογή της βιοτεχνολογίας του όζοντος (Ο3) στην σύγχρονη επεξεργασία και τυποποίηση νωπών αγροτικών προϊόντων» - Ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) του υπουργείου Ανάπτυξης: Άξονας 4, Μέτρο 4.6, Δράση , χρηματοδοτούμενο από το Γ ΚΠΣ : «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με θέμα: «Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ με την ατμόσφαιρα Εφαρμογές στην ατμοσφαιρική ρύπανση» - Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ : CRINO European project : Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα: Human Potential Programme, με θέμα: Suppression over High dynamic range of Ase at 3

4 the Rising edge of ultra-intense femtosecond Pulses, (S.H.A.R.P.),Contract no: HPRI CT : High magnetic field generation by laser-plasma interaction, Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση (Marie Curie) : Σύμπραξη "Οδυσσέας: Ανάπτυξη Μοντέλων Πειραματικής Φυσικής", Προγράμματα Κινητικότητας, Ενέργεια 1.3.δ του ΕΠΕΑΕΚ Ι : Κατασκευή Φασματογράφου μάζας χρόνου πτήσης, για ιατρικές & βιοϊατρικές εφαρμογές για ανάλυση στερεών, υγρών και αερίων. Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ / Ελληνο-Γερμανική συνεργασία : Πολυφωτονικός Ιονισμός CFCs και άλλων βλαπτικών για το Ο3 αερίων παρουσία άλλων αερίων και σε διάφορες θερμοκρασίες. Χρηματοδότηση ΠΕΝΕΔ : Σχεδιασμός και κατασκευή συσκευής μικρομετρικής μετακίνησης σε x-y-z άξονες, 10^-6 m : Ionization and dissociation studies of molecules in liquid and high density media. Χρηματοδότης ΕΟΚ (ENVIRONMENT STEP). Κατάλογος επιλεγμένων δημοσιεύσεων του προσωπικού του Εργαστηρίου (νυν και πρώην) Ταξινόμηση κατά έτος Fragkedaki O., Kortsalioudakis N., Mixelioudakis M., Skoulakis A., Moustaizis S., "Microbial and Quality Control of Fruits and Vegetables by Ozone Application", 4th International Conference on Experiments/Process/System/Modeling/Simulation/ Optimization Athens, Greece, 6-9 July, 2011 Ploumistakis I., I. Tsohantjis and S. D. Moustaizis, New approaches on Laser Vacuum Breakdown for Pair Creation, 35th EPS Conference on plasma Phys., Hersonissos 9-13 June 2008 ECA Vol. 32D, P-1.123, Tsohantjis I., S. D. Moustaizis, I. Ploumistakis, Pair creation from vacuum in the presence of ultra-intense laser beams, 35th EPS Conference on plasma Phys., Hersonissos 9-13 June 2008 ECA Vol. 32D, O-4.041, N. Kortsalioudakis, S.D. Moustaizis and S.Tzortzakis, Ozone Concentration Control by Application of Filamented Ultrashort Ultraviolet Laser Pulses, 2nd International Symposium on Filamentation, September 2008, Paris, France N. Kortsalioudakis, M. Michelioudakis, S. Moustaizis, "Study of the technology of Ozone (O3) in the maintenance of selected fresh agricultural products of Crete in order to create high quality modern units of packaging, storage and standardization", 2nd International Conference on Quality and Marketing of Agricultural Products, September 2008, Hersonissos, Heraklion, Crete Tsohantjis Ι., S.D. Moustaizis, I. Ploumistakis, On electron-positron pair production using a two level on resonant multiphoton approximation, Physics Letter B 650, , S.D. Moustaizis, E. Keskilidou and P. Lalousis, Neutron flux Enhancement due to magnetic trapping of a Deuterium plasma produced by laser beam-cluster interaction, XXIX ECLIM, 29th European Conference on Laser Interaction with Matter, Madrid, Spain, June 11-16, N.Kortsalioudakis, E.Bakarezos, C.Kalpouzos, S.D.Moustaizis, Development of Table-Top Ultrashort Hybrid Laser by Amplification of a Tuned Ti:Sa Laser Beam in an Excimer Double 4

5 Cavity, CLEO/QELS 2006, Long Beach Convention Center, May 2006, Long Beach, California, USA B. Dromey, M. Zepf, A. Gopal, K. Lancaster, M. S. Wei, K. Krushelnick, M. Tatarakis, N. Vakakis, S. D. Moustaizis, R. Kodama, M. Tampo, C. Stoeckl, R. Clarke, H. Habara, D. Neely, S. Karsch and P. Norreys, "High harmonic generation in the relativistic limit", NATURE Physics, vol. 2, no 7, , 2006 C. Kaberidis, I. Tsohantjis, S. D. Moustaizis, Multiphoton Approach on Pair Production under the Light of recent Experimental and Theoretical Investigation, Frontiers of Fundamental Physics, Springer, , N. Kortsalioudakis, M. Tatarakis, N. Vakakis, S. D. Moustaizis, S. Tzortzakis, M. Franco, B. Prade, A.Mysyrowicz and N. A. Papadogiannis, Phase matching control of harmonics generated during femtosecond ultraviolet laser propagation in Argon Appl.Phys B 80, , P A Norreys, K L Lancaster, H Habara, J R Davies, J T Mendonηa, R J Clarke, B Dromey, A Gopal, S Karsch, R Kodama, K Krushelnick, S D Moustaizis, C Stoeckl, M Tatarakis, M Tampo, N Vakakis, M S Wei and M Zepf, Observation of Ion Temperature exceeding background electron temperature in Petawatt laser-solid experiments, Plasma Physics and Controlled Fusion, 47, L49- L56, E. Keskilidou, S.D. Moustaizis, L. Mikheev, P. Auvray, C. Rouiller, Towards a Neutron Laser Driver, Applied Radiation and Isotopes 63, , 2005 S.D. Moustaizis, M. Tatarakis, A. Skoulakis and N. Kortsalioudakis, An Innovative Scheme for Fast Charged Particles propagation, Fourth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications, Biarritz France, September N. Kortsalioudakis, E. Bakarezos, C. Kalpouzos, S.D. Moustaizis, A New Hybrid Laser System: Amplification of a Ti:Sa Laser Seed Beam in an Excimer Cavity Amplifier with Potential Applications to Atmospheric Pollution Monitoring, Laser Olympics, Athens, Greece Oct , 2004 S. Tzortzakis, N. Kortsalioudakis, M. Tatarakis, N. Vakakis, S.D. Moustaïzis, M. Franco, B. Prade, A. Mysyrowicz, N. Papadogiannis, A. Couairon, Self-guided propagation of fs UV laser pulses and efficient harmonic generation in low pressure argon, CLEO/QELS 2004, The Moscone Center West, May 2004, San Francisco, California, USA. M. Tatarakis, M. Bakarezos, N. Papadogiannis, N. Vakakis, N. Kortsalioudakis, S.D. Moustaizis, P. Nilson, T. Witting, Enhancement of the x-ray yield during the interaction of two collinear short pulse UV laser beams with a solid target, 8th International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Crete, Greece Sept , 2004 S.D.Moustaizis, M. Tatarakis, N.Vakakis and N. Kortsalioudakis, Jérôme Gaudin,and Philippe Martin, F. N. Beg, K. Krushelnick and A. E. Dangor, Quartz induced Luminescence by Neutron impact using a Plasma Focus device, 8th International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Crete, Greece Sept ,

6 2002 G. Grillon, P. Balcu, S.D. Moustaizis et al. Deuterium-Deuterium fusion dynamics in low-density molecularcluster jets irradiated by ultrafast laser pulses, Phys. Rev. Lett. 89 (6), , G. Malka, M. M. Aleonard, J. F. Chemin, G. Claverie, M. R. Harston, J. N. Scheurer, S. Fritzler, V. Malka, P. Balcou, G. Grillon, S. D. Moustaizis, L. Notebaert, E. Lefebvre,N. Cochet, Relativistic electron generation in interaction of 30 TW laser pulse with a thin foil target, Physical Review E 66, , G. Malka, S.D. Moustaizis et al, Nuclear Excitation with High Intensity and Ultra Short Laser Pulses, 29th EPS Conference on Plasma Phys. and Contr. Fusion, ECA Vol 26B, O-2.25, S. Tzortzakis, B. Lamouroux, A. Chiron, S. D. Moustaizis, D. Anglos, M. Franco, B. Prade, and A. Mysyrowicz Femtosecond and picosecond ultraviolet laser filaments in air: experiments and simulations, Opt. Commun. 197, 131, S. Tzortzakis, B. Lamouroux, A. Chiron, M. Franco, B. Prade, A. Mysyrowicz, and S. D. Moustaizis, Nonlinear propagation of sub-picosecond UV laser pulses in air Opt. Lett. 25, 1270, N.Papadogiannis, P.Loukakos and S. D. Moustaizis, Observation of the inversion of second and third harmonic generation efficiencies on a gold surface in the femtosecond regime, Optics Communications, 166, p , 1 August 1999 P.A. Norreys, M. Bakarezos, L. Barringer, M. Borgheshi, F.N. Beg, M. Castro-Colins, D. Chambers, A.E. Dangor, C.N. Danson, A. Djaoui,, A. P. Fews, R. Gaillard, P. Gibbon, L. Gizzi, A.J. Mackinnon, C. Meyer, J. Meyer-ter-Vehn, S. D. Moustaizis, S.G. Preston, A. Pukhov, S.J. Rose, M. Tatarakis, J.S. Wark, O. Willi, M. Zepf and J. Zhang "Studies of the fast ignition route to inertial confinement fusion at the Rutherford Appleton Laboratory", Fusion Eng.and Design 44, (1999) D.M.Chambers, P.A.Norreys, A.E.Dangor, R.S.Marjoribanks, S. D. Moustaizis, D.Neely, S.G.Preston, J.S.Wark, I.Watts, M.Zepf Feasibility study of high harmonic generation from short wavelength lasers interaction with solid targets, Optics Communications, 148, , F N Beg, S. D. Moustaizis, M Tatarakis, P. Lee, A. Dyson and A E Dangor, X-ray emission from plasmas formed using an excimer laser with different pulse lengths, Journal of Physics D, Vol 31, p2777, 21 Oct N.Papadogiannis and S. D. Moustaizis, Non-linear enhancement of the efficiency of the second harmonic radiation produced by ultrashort laser pulses on a gold surface, Optics Communications 137, pp , 1997 N.A.Papadogiannis, S. D. Moustaizis, P.A.Loukakos, C.Kalpouzos, Temporal Characterization of Ultra-short laser pulses based on multiple harmonic generation on a gold surface, Appl. Physics B-Laser and Optics, Vol. 65, ,

7 N.A.Papadogiannis, S. D. Moustaizis, J.P.Girardeau-Montaut, Study of electron relaxation phenomena on copper surface via non-linear ultrashort single-photon photoelectric emission, J. Phys. D: Appl. Phys., Vol., 30, , 1997 M.Tatarakis, F.N.Beg, P.Lee, A.E.Dangor and S. D. Moustaizis, X-ray emission from plasmas generated by 450 femtosecond excimer laser pules, Physica Scripta, Vol. 55, , P.A.Norreys, M.Zepf, S. D. Moustaizis, A.P.Fews, J.Zhang, P.Lee, M.Bakarezos, C.N. Danson, A.Dyson, P.Gobbon, P.Loukakos, D.Neely, F.N.Walsh, J.S.Wark and A.E.Dangor Efficient XUV harmonics generated from picosecond laser pulse interaction with solid target, Phys. Rev. Lett. Vol. 76(11), pp , 1996 J. Zhang, M.Zepf, P.A.Norreys, A.E.Dangor, M.Bakarezos, C.N.Danson, A.Dyson, A.P.fews, P.Gibbon,Ì.H.Key, P.Lee, P.Loukakos, S. D. Moustaizis, D.Neely, F.N.Walsh, J.S.Wark, Coherence and bandwidth measurements of harmonics genereted from solid surfaces irradiated by intense picosecond laser pulses Phys.Rev. A, vol.54 no1, 1-7, July M. Zepf, M.Castro, D.Chambers, A.E.Dangor, C.N.Danson, A.Dyson, A.P.Fews, P.Gibbon, M.H.Key, P.Lee, S. D. Moustaizis, D.Neely, P.A.Norreys, S.G.Preston, J.S.Wark and J.Zhang, Measurement of a hole boring velocity from Doppler shifted harmonic emission from solid targets Phys. Plasmas 3, (1996). M. Zepf, M. Castro-Cohn, D. Chambers, S.G. Preston, J.S. Wark, J. Zhang, C.N. Danson, D. Neely, P.A. Norreys, A.E. Dangor, A. Dyson, P. Lee, A.P. Fews, P. Gibbon and S. D. Moustaizis, Measurements of the hole boring velocity from Doppler shifted harmonic emission from solid targets, Physics of Plasmas, (1996). 7

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ Δασκαλογιάννη 24, Τ.Θ. 121-73142 Άγιος Ονούφριος, Ακρωτήρι Χανίων (Ελλάδα) 30 28210 37716 (Εργασία) 30 28210 69115 (Οικία) 30 6946009759

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Μπακαρέζος Τίτλος: Δρ Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ε. Δασκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορικό Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσµατος 3 1.1 Ιστορικό - Α Φάση 3 1.2 Ιστορικό - Β Φάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr.rer.nat. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη ΙΛΙΣΙΑ, GR 15771, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύντοµο Ιστορικό Σκοπός του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσµατος 2 2. Ερευνητικό Προσωπικό 4 3. Ερευνητική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης 02 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Από την ίδρυσή του έως σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 99515 0 0

ISBN: 978 960 99515 0 0 ISBN: 978 960 99515 0 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών In Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα