Το λέιζερ είναι η εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων από ένα ενεργό μέσο (το οποίο μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το λέιζερ είναι η εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων από ένα ενεργό μέσο (το οποίο μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό)."

Transcript

1 Φασματοσκοπία με Λέιζερ (Laser: Light Amplification by the Stimulated Emission Radiation) Το λέιζερ είναι η εξαναγκασμένη εκπομπή φωτονίων από ένα ενεργό μέσο (το οποίο μπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό). Η πειραματική διάταξη ενός λέιζερ είναι η τοποθέτηση του ενεργού υλικού μεταξύ δύο κατόπτρων (κοιλότητα), η απόσταση μεταξύ των οποίων (συνήθως) είναι ακέραιο πολλαπλάσιο λά του μισού-μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Ενεργό υλικό d d=nλ/2, n=1,2,3 Κυριότερα χαρακτηριστικά του λέιζερ 1. Κατευθυντικότητα δηλ. η μικρή απόκλιση της δέσμης. Επειδή (συνήθως) η ακτινοβολία πηγάζει από μια πολύ καλά ευθυγραμμισμένη κοιλότητα. 2. Μονοχρωματικότητα: Πολύ καλά προσδιορισμένο μήκος κύματος 3. Μεγάλες εντάσεις δηλ πολλά φωτόνια ανά μονάδα επιφάνειας ανά χρόνο 4. Συμφωνία (Coherence) δηλ. όλα τα κύματα των φωτονίων που εκπέμπονται έχουν την ίδια φάση 1

2 Το πρώτο laser Ruby Laser: Cr +3 :Al 2 O 3 Maiman,T.H.: 1960, Nature, 187, 493 T. H. Maiman 2

3 Βασική προϋπόθεση για δράση λέιζερ: Αναστροφή πληθυσμού δηλ. θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό στη διεγερμένη κατάσταση συγκριτικά με τη βασική. Η αναστροφή πληθυσμού απαιτεί ενέργεια (άντληση) Αυτή η άντληση επιτυγχάνεται είτε με φωτόνια (οπτική άντληση) είτε με ηλεκτρόνια (ηλεκτρική άντληση) επίπεδα άντλησης Συστήματα Λέιζερ επίπεδα άντλησης μετάπτωση μετάπτωση άντληση η διεγερμένο επίπεδο άντληση η διεγερμένο επίπεδο δράση λέιζερ δράση λέιζερ διεγερμένο επίπεδο θεμελειώδης κατάσταση μετάπτωση Θεμελειώδης κατάσταση λέιζερ 3 επιπέδων λέιζερ 4 επιπέδων Συνεχής άντληση : Λέιζερ συνεχούς λειτουργίας (cw: continuous wave) Παλμική άντληση : Παλμικά λέιζερ (µs, ns, ps, fs) 3

4 Βασικές διεργασίες στη λειτουργία των Λέιζερ Συντελεστές Einstein Απορρόφηση ακτινοβολίας (a): Α + hν Α* Β 12 2 Αυθόρμητη αποδιέγερση (b) : Α* Α + hν Α 21 a b c Εξαναγκασμένη αποδιέγερση (c) : Α* + hν Α + 2hν Β

5 Παράδειγμα : Το Λέιζερ Διοξειδίου του Άνθρακα (CO 2 laser) N 2 CO 2 ν 3 ν 2 ν 1 N 2 (υ=1)+co 2 (000) CO 2 (001)+N 2 (υ=0) υ = CO 2 (001) CO 2 (100)+hν (10.6 μm) CO 2 (001) CO 2 (020)+hν (9.6 μm) μm μm υ = 0 N 2 (υ=0)+e - N 2 (υ=1) 000 Αναστροφή πληθυσμών CO 2 (001) : αργή αποδιέγερση 5 CO 2 (100) και CO 2 (020) : ταχεία αποδιέγερση

6 Διαμήκεις ρυθμοί (longitudinal modes) της κοιλότητας του λέιζερ d λ c c n = d n = d ν = n 2 2ν 2d c Δν = ν ( n + 1) ν ( n) = 2dd Π.χ. Εάν d=15 cm τότε Δν=10 9 Hz=1 GHz Δράση λέιζερ Η μετάπτωση μεταξύ των δύο επιπέδων που εμπλέκονται στην δράση του λέιζερ έχει ένα φασματικό εύρος. Ο αριθμός των διαμήκων ρυθμών της κοιλότητας του λέιζερ, δεν μπορεί να είναι εκτός του φασματικού εύρους της μετάπτωσης του λέιζερ. Δν ν 6

7 Διαμήκεις ρυθμοί (longitudinal modes) της κοιλότητας του λέιζερ Δν = Δλ Δλ = c 2d c Δ ν = 2 ν 2 λ 2d Δλ = 1.37 nm 2 λ c Δν (a.u.) Counts Co ounts (a.u.) κοιλότητα ~ mm Δέσμη Nd:YAG λέιζερ Εκπεμπόμενη ακτινοβολία Γυάλινα πλακίδια Rh101/ 101/MeOH πάχους L Wavelength (nm) Wavelength (nm) Mεθανολικό διάλυμα της οργανικής χρωστικής R101 (Ροδαμίνη 101) τοποθετημένο μεταξύ 2 γυάλινων πλακιδίων (ισοδυναμεί με κυψελίδα οπτικού δρόμου ~ d) αντλείται με παλμικό λέιζερ Nd:YAG που εκπέμπει στα 532 nm με αποτέλεσμα να παρατηρείται δράση λέιζερ από τη χρωστική στην περιοχή των 600 nm με χαρακτηριστικούς χρ διαμήκεις ρυθμούς ςμε δλ=1,37 nm. Nα προσδιορισθεί η αντίστοιχη τιμή του δν καθώς και η οπτική διαδρομή της κοιλότητας, d. 7

8 Εγκάρσιοι ρυθμοί (transverse modes) της κοιλότητας του λέιζερ Η κοιλότητα του λέιζερ φαντάζει σαν ένα τρισδιάστατο πηγάδι (φρεάτιο) Δύο από αυτές τις διαστάσεις είναι κάθετες στην διεύθυνση δάδ διάδοσης του φωτός και η κατανομή της έντασης περιγράφεται με τους εγκάρσιους τρόπους (ΤΕΜ ml ) όπου m και l είναι ο αριθμός των κομβικών επιπέδων στην κατακόρυφη και και οριζόντια διεύθυνση αντιστοίχως. Οι λύσεις του διδιάστατου σωματιδίου σε φρεάτιο είναι γνωστές Ψ n ( x ) = 2 L sin nπ x. L Ψ n x n y ( x, y) = Ψn x ( x) Ψn y ( y) ΤΕΜ 00 ΤΕΜ 01 ΤΕΜ 10 ΤΕΜ Y Axis Title 6 4 Y Axis Title 6 4 Y Axis Title 6 4 Y Axis Title X Axis Title X Axis Title X Axis Title X Axis Title 8

9 ΤΥΠΟΙ LASER * Αερίων * Υγρών (χρωστικές) * Στερεάς κατάστασης * Ημιαγωγών * Χημικά laser * Χρωματικών κέντρων * Ελευθέρων ηλεκτρονίων 9

10 (1) He Ne (λέιζερ αερίων ουδέτερων ατόμων), συνεχής λειτουργία μήκος κύματος 3.38 μm, 632.8nm, 1.15μm, ισχύς< 1mW μέχρι δεκάδες mw 12 1s2s 1 S 0 μεταφορά ενέργειας 12 1s2s 1 S μm 2p 5 4p κρούσεις 1.15μmμ 632.8nm 2p 5 3p He - e He Ne - e Ne 10

11 (2) Excimer lasers (Διεγερμένων διμερών) ArF (193nm), KrF (248nm), XeCl (308nm), XeF (351nm) παλμική λειτουργία ~10ns, μερικά J Άντληση κοιλότητας με ηλεκτρική εκκένωση Τα ευγενή αέρια έχουν κλειστές στοιβάδες στην βασική ηλεκτρονική κατάσταση. Όταν όμως διεγερθούν μοιάζουν με αλκάλια και έτσι μπορούν να δημιουργήσουν σταθερούς δεσμούς με άτομα αλογόνων. κρούσεις e ζώνη δράσης λέιζερ XeX * Xe + X 11

12 (3) Λέιζερ οργανικών χρωστικών (dye lasers) Πολυμεθινικές χρωστικές 0.7-1μm, ξανθίνες μm, κουμαρίνες μm σε διαλύματα μεθανόλης, DMSO, διοξάνιου σε συνεχή κυκλοφορία του διαλύματος Οπτική άντληση με λυχνίες τόξου, εκκένωσης, άλλα λέιζερ (Ar+, Kr+, Nd:YAG, διοδικά, Excimer) S 1 Τ1 δα διασταύρωσηαύρω στάθμης S 0 άντληση φθορισμός τριπλές καταστάσεις φωσφορισμός Πλεονέκτημα απλές καταστάσεις Λειτουργία σε πολλά μήκη κύματος επιλεκτικότητα (tunability) ή παραγωγή χρονικά στενών παλμών Μειονεκτήματα Σχετικά μικρός χρόνος ζωής, περιορισμένο εύρος επιλεκτικότητας ανά χρωστική 12

13 (4) Λέιζερ στερεών Ti +3 sapphire 2 Ε κρούσεις Nd +3 YAG 4 S 730nm 4 3/2 F 7/2 2 Τ 2 άντληση μεταβλητή εκπομπή 4 H 9/2 800nm μετάπτωση κρούσεις 4 F 5/2 άντληση τόξου 1.06μm 4 F 3/2 4 I 11/2 4 I 9/2 Λέιζερ Ημιαγωγών 13

14 (4) Λέιζερ στερεών (μη-γραμμικών κρυστάλλων) Οι μη-γραμμικοί κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα κάτω από συγκεκριμένες γωνίες εισόδου της θεμελιώδους ακτινοβολίας να παράγουν αρμονικές της συχνότητας ω 1 (δεύτερη αρμονική ω ω 2 =2ω 1 και η 1 πόλωση έχει στρίψει κατά 90 ο, 2ω 1 απόδοση της διαδικασίας ~ 5-20%) ω 1 ω 3 ω 2 ω 3 =ω 1 ±ω 2 Optical Parametric Oscillator (OPO) ω 1 ω ω 3 2 ω 3 =ω 1 ω 2 14

15 I 0 I Νόμος Beer-Lambert I I0Exp σnl ln I Δείγμα I = [ ] = ( σl)n σ : ενεργός διατομή απορρόφησης ης (cm 2 ) Ν: αριθμητική πυκνότητα (cm 3 ) L : οπτική διαδρομή (cm) log T: Διαπερατότητα Α : Απορρόφηση I ε : συντελεστής απορρόφησης (Μ -1 cm -1 ) = logt = A = εbc I C: συγκέντρωση (Μ -1 ) 0 b : οπτική διαδρομή, πάχος κυψελίδας (cm) T A 0 I/I ,9977 0, ,977 1,0 0,01 0,794 0,1 0,8 01 0,1 1 0,6 0,01 2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 C ln(i/i 0 ) 10 = σn A 0,5 ε 0,0 ( 3 2,303 cm ) -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 30-3,5-4,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 C 3 15 lt

16 Φασματοσκοπικές τεχνικές με Λέιζερ 1. Φθορισμός επαγόμενος από λέιζερ (LIF, Laser Induced Fluorescence) AB * AB Λέιζερ μεταβλητού λ Δείγμα Φωτοπολλαπλασιαστής Ανίχνευση Ολικού Φθορισμού Καθώς μεταβάλλεται το μήκος κύματος του λέιζερ, ζρ, όταν συντονιστεί με την συχνότητα κάποιας ηλεκτροδονητικής μετάπτωσης, τότε παρατηρείται φθορισμός ο οποίος μετριέται ως συνάρτηση του μήκους κύματος. Λαμβάνουμε πληροφορίες για την διεγερμένη ηλεκτρονική κατάσταση Λέιζερ σταθερού ή μεταβλητού λ Δείγμα Διασπορά Φθορισμού δια μέσου φασματοσκοπικού αναλυτή Μονοχρωμάτορας Εάν γίνει ανάλυση του φάσματος του φθορισμού, τότε λαμβάνουμε πληροφορίες τόσο για την διεγερμένη όσο και την βασική ηλεκτρονική κατάσταση Φωτοπολλαπλασιαστής Όρια ανίχνευσης: Περίπου 10 7 με 10 8 μόρια ανά κβαντική κατάσταση ανά cm 3 16

17 Απορρόφηση και Φθορισμός Ηλεκτροδονητικές μεταπτώσεις σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής (συμμετρία καταστάσεων) και την αρχή Franck-Condon. Κανόνας του Kasha Στα οργανικά μόρια παρατηρείται εκπομπή φθορισμού μόνο από την χαμηλότερη ηλεκτρονικά διεγερμένη κατάσταση Μετατόπιση Stokes : ( ~ ν ~ F ) max ( ν abs ) max 17

18 Διάγραμμα Jablonski Ακτινοβολικές διεργασίες F:Φθορισμός (ΔS=0) P : Φωσφορισμός (ΔS 0) Μη Ακτινοβολικές διεργασίες VR : Δονητική αποδιέγερση IC : Εσωτερική μετατροπή ISC : Διασυστηματική διασταύρωση Φωτοδιασπάσεις Αντιδράσεις διεγ. καταστάσεων Τρυπτοφάνη 18

19 Φασματοφωτόμετρο Φθορισμού Φασματοσκοπία εκπομπής φθορισμού Φασματοσκοπία διέγερσης φθορισμού αποτυπώνει το φάσμα της απορρόφησης που είναι υπεύθυνη για την παρατηρούμενη εκπομπή φθορισμού 19

20 Κβαντική απόδοση φθορισμού, φ F ϕ F = k o F + I log I0 k ic k + o F k isc = log T + k Q Φασματοφωτομετρία φθορισμού Δ I I F = = I 0 ki ( F εbc ϕ ( εbc) ) = A = ε bc Η οργανική ένωση, 1-μέθυλο-ναφθαλένιο έχει k F0 =5,2x10 6 s -1 και k isc =1,1x10 7 s -1. Nα υπολογισθεί η κβαντική απόδοση φθορισμού (k ic και k Q αμελητέα) και ο χρόνος ζωής φθορισμού. Χρόνος ζωής φθορισμού, τ F k Ft I ( t ) = I ( t = 0) e = I ( t = 0) F F F e t /τ F 20

21 Μέτρηση χρόνου ζωής φθορισμού, τ F Time-resolved fluorescence k Ft I ( t ) = I ( t = 0) e = I ( t = 0) F F F e t /τ F 21

22 Μέτρηση χρόνου ζωής φθορισμού, τ F Κατόπιν διέγερσης διαλύματος ανθρακενίου σε κυκλοεξάνιο με πηγή λέιζερ που εκπέμπει παλμούς χρονοδιάρκειας 5 ns στα 355 nm (3 η αρμονική Nd:YAG) καταγράφεται η ένταση του εκπεμπόμενου φθορισμού στα 400 nm με τη βοήθεια φωτοπολλαπλασιαστή και παλμογράφου ταχείας απόκρισης. Από τις τιμές της έντασης να προσδιορισθεί ο χρόνος ζωής φθορισμού του ανθρακένιου. t (ns) Ι F

23 LIF Μελέτη διεργασιών καύσης Mέσω της τεχνικής LIF είναι δυνατή η μελέτη μικρών μορίων σε περιβάλλον φλόγας, ο προσδιορισμός της κατανομής τους και οι χημικές διεργασίεςστη φλόγα, καθώς και η έμμεση μέτρηση της θερμοκρασίας 23

24 LIF Μελέτη διεργασιών καύσης Ατομα και μόρια στη φασματοσκοπική μελέτη διεργασιών καύσης Χαρακτηριστικά μήκη κύματος διέγερσης και εκπομπής φθορισμού λ exc (nm) λ em (nm) 24

25 LIF Μελέτη διεργασιών καύσης Διάγραμμα ενεργειακών καταστάσεων της ελεύθερης ρίζας ΟΗ Μονο-φωτονική διέγερση Δι-φωτονική διέγερση Α 2 Σ + Χ 2 Π D 2 Σ - Χ 2 Π 25

26 LIF Μελέτη διεργασιών καύσης (θερμομετρία) Από τις σχετικές εντάσεις των φασματικών κορυφών είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας (κατανομή Boltzmann) I F N υ, J exp( Eυ, J / kt ) ln I F = C E υ, J kt 26

27 Μελέτη περιβάλλοντος και ατμόσφαιρας (LIDAR) LIDAR Laser Induced Detection and Ranging Differential e Absorption (DIAL) LIF Raman Βασική αρχή LIDAR Δέσμη παλμικού λέιζερ (διάρκεια παλμού : 10 ns) κατευθύνεται στην ατμόσφαιρα. Tο ανιχνευτικό σύστημα καταγράφει το οπισθοσκεδαζόμενο σήμα για κάθε παλμό ως συνάρτηση του χρόνου άφιξης. Ετσι μέσω του χρόνου t=2r/c προσδιορίζεται η απόσταση r από την οποία προέρχεται το σήμα κάθε χρονική στιγμή. 27

28 Μελέτη περιβάλλοντος και ατμόσφαιρας (LIDAR) I( t) = k σ r N( r)exp[ 2 a( r) dr] 2 4πr 0 I(t): οπισθοσκεδαζόμενο σήμα σ/4πρ 2 : απώλεια λόγω ισότροπης σκέδασης Ν(r) : συγκέντρωση απορροφητή σε απόσταση r α(r) : συντελεστης απορρόφησης 28 t=2r/c

29 2. Φωτοακουστική Φασματοσκοπία Λέιζερ μεταβλητού λ μικρόφωνο Δείγμα Καθώς μεταβάλλεται το μήκος κύματος του λέιζερ, όταν συντονιστεί με την συχνότητα κάποιας ηλεκτρονικής ή δονητικής μετάπτωσης, τότε λόγω της υψηλής πίεσης στο δείγμα, τα διεγερμένα μόρια θα εφησυχάσουν μέσω κρούσεων και θα δημιουργηθεί ένα ωστικό κύμα το οποίο ανιχνεύεται με το μικρόφωνο. Καταγράφεται η ένταση του μικροφώνου σαν συνάρτηση του μήκους κύματος. Λαμβάνουμε πληροφορίες για την διεγερμένη ηλεκτρονική ή δονητική κατάσταση Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι το μικρόφωνο εκτίθεται στο αέριο δί δείγμα που μερικές φορές μπορεί να είναι δραστικό και να καταστρέφει το μικρόφωνο. Όρια ανίχνευσης: Περίπου 10 7 με 10 8 μόρια ανά κβαντική κατάσταση ανά cm 3 29

30 3. Πολυφωτονική Φασματοσκοπία Οι μεγάλες εντάσεις των λέιζερ έχουν ως αποτέλεσμα την πιθανότητα απορρόφησης πέραν του ενός φωτονίου. Έτσι όλες οι προαναφερθείσες τεχνικές δύναται να πραγματοποιηθούν με απορρόφηση πολλαπλών φωτονίων. Συνέπειες της πολυφωτονικής διαδικασίας : Αλλαγή των κανόνων επιλογής Οι συνολικοί κανόνες επιλογής είναι το γινόμενο των κανόνων επιλογής που διέπει το κάθε μονοφωτονικό στάδιο της συνολικής διαδικασίας Π.χ. Για μία διφωτονική διαδικασία ο κανόνας επιλογής ως προς κέντρο συμμετρίαςείναι: g u g δηλ. Για διφωτονικές διαδικασίες οι επιτρεπτές μεταπτώσεις είναι g g και u u!! Παρατηρούμε λοιπόν ότι μεταπτώσεις που απαγορεύονται με ένα φωτόνιο επιτρέπονται με δύο! Ένα επιπλέον πλεονέκτημα τις πολυφωτονικής διαδικασίας είναι ότι φτάνουμε σε ενέργειες διέγερσης διπλάσιες ακόμη και τριπλάσιες από την συνηθισμένη ενέργεια της μονοφωτονικής διαδικασίας. 30

31 3. Πολυφωτονική Φασματοσκοπία Διεργασίες πολυφωτονικής διέγερσης/ιονισμού IP (2+1)REMPI (2+1)hν 1hν 1hν+ 1hν 2hν 2> 2> 2> 2> 3> 1> 1> 1> 1> 31 REMPI : Resonance enhanced multi-photon ionization

32 3. Πολυφωτονική Φασματοσκοπία Διεργασίες πολυφωτονικής διέγερσης Αλλαγή κανόνων επιλογής 1hν 2hν 2> 2> 2 M = E 1 μ n n 2 12 e μe n M = 1 μ 12 e 2 n> (g u)(u g)= g g (ΔJ=0, +1)(ΔJ=0, +1)= ΔJ=0, +2 1> 1> 32

33 3. Πολυφωτονική Φασματοσκοπία Φάσματα εκπομπής φθορισμού από οργανικές χρωστικές (διαλύματα μ σε μεθανόλη) κατόπιν διέγερσης με παλμικό λέιζερ Nd:YAG, λ:1064 nm, τ: 10 ns Fluorescen nce Intensity (arb. units) R6G DCM Pyr wavelength (nm) Ι LASER I F 0, , , , , Να ελεγχθεί μορφή της καμπύλης I =f[(i 2 wavelength (nm) η μρφή F LASER ) ] I F Μονο-φωτονική διέγερση = ki 0 ϕ ( εbc) F 1 2 I 2PF k( I0) ϕf ( δ 2PbC) 2 = Δι-φωτονική διέγερση δ : ενεργός διατομή ή/ / συντελεστής διφωτονικής απορρόφησης 1 GM = 1x10-50 cm 4 sec/photon 33

34 3. Πολυφωτονική Μικροσκοπία Εφαρμογές Δι- και Πολυ-φωτονικής μικροσκοπίας στη Βιολογία Η μη-γραμμική μμ εξάρτηση ξρηητης απορρόφησης ης οδηγεί σε εντοπισμό της διέγερσης σε μικρή περιοχή του δείγματος με αποτέλεσμα την αύξηση της χωρικής ανάλυσης (ευκρίνειας) + Ευκρίνεια + Ευελιξία διέγερσης (λ) + Μειωμένη φωτόλυση - (fs laser) Απεικόνιση δι-φωτονικού φθορισμού σε νεφρικά κύτταρα ποντικιού 34

35 3. Πολυφωτονική Μικροσκοπία Σχηματικό διάγραμμα μικροσκοπίου πολυ-φωτονικού φθορισμού 35

36 3α. Φασματοσκοπία Πολυφωτονικού Ιονισμού σε Συντονισμό (REMPI, Resonance Enhanced Multi Photon Ionization) Καθώς μεταβάλλεται το μήκος κύματος του λέιζερ, όταν συντονιστεί με την συχνότητα κάποιας ηλεκτρονικής-δονητικής-περιστροφικής μετάπτωσης, τότε λόγω της υψηλής έντασης του λέιζερ, ζρ, μεταφέρεται AB + μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στην διεγερμένη κατάσταση ο οποίος στην συνέχεια απορροφά ένα τουλάχιστον ακόμη φωτόνιο και ιονίζεται. Τα ιόντα που παράγονται δημιουργούν κάποιο ρεύμα το οποίο και καταγράφεται σαν συνάρτηση του μήκους κύματος. Λαμβάνουμε AB * πληροφορίες για την διεγερμένη ηλεκτρονική κατάσταση AB Ο συμβολισμός της REMPI είναι (m+n) όπου m είναι ο αριθμός των φωτονίων για συντονισμένη διέγερση του μορίου, και n ο αριθμός των φωτονίων που απαιτούνται για το ιονισμό της διεγερμένης κατάστασης Π.χ. (1+1), (2+1) (3+1), (2+2) κτλ. Όταν τα φωτόνια διέγερσης και ιονισμού είναι διαφορετικά τότε ο συμβολισμός είναι (m+n') Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί θαλάμους κενού διότι οι ανίχνευση ιόντων δεν μπορεί να γίνει σε υψηλές πιέσεις Όρια ανίχνευσης: Περίπου 10 4 με 10 5 μόρια ανά κβαντική κατάσταση ανά cm 3 36

37 3α. Φασματοσκοπία Πολυφωτονικού Ιονισμού σε Συντονισμό (REMPI, Resonance Enhanced Multi Photon Ionization) Πολυ-φωτονικός ιονισμός του 1,3-βουταδιένιου 3hν (2+1)REMPI (3+1)REMPI Καθώς πραγματοποιείται σάρωση του μήκους κύματος του λέιζερ από υψηλότερα προς χαμηλότερα χμη μήκη κύματος (δηλ. Αύξηση της ενέργειας φωτονίου) παρατηρούνται διαδοχικά οι εξής διεργασίες : - λ > 3hc/IP (E=3hν = 3hc/λ < IP) (3+1) REMPI - λ ~ 3hc/IP (E=3hν = 3hc/λ ~ IP) τρι-φωτονικός ιοντισμός - λ > 2hc/IP (E=2hν = 2hc/λ < IP) (2+1) REMPI 37

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές των laser

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ

Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ Ασκήσεις Αθήνα, 2012 Περιεχόμενα 1 Άσκηση 1 3 2 Άσκηση 2 4 3 Άσκηση 3

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Σπύρος Γαρδέλης Οπτοηλεκτρονική είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης του φωτός (στην περιοχή µηκών κύµατος από 0.2 µm-20 µm) µε την ύλη στην αέρια, την υγρή και τη στερεά µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΖΑΜΠΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική Κατσικαλάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1.

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Απορρόφηση ακτίνων Χ Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος του Beer. I = I x e μ Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (μ/ρ) (cm 2 /gr) μ λ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 04102646 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 04102117 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 04102082 ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το ArF excimer laser

Το ArF excimer laser Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέλιξη των συστηµάτων excimer laser που χρησιµοποιούνται στη φωτοδιαθλαστική χειρουργική από το 1983 µέχρι σήµερα. Οι τύποι των laser ποικίλουν ανάλογα µε το µήκος κύµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα