Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων"

Transcript

1 Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» To ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ στους 18 μήνες που παρήλθαν ανέλαβε μεταρρυθμιστική δράση σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του και παρήγαγε ένα σύνολο νομοθετικού και κανονιστικού έργου, που συνιστά αλλαγή σελίδας στα θέματα των μεταφορών, των επικοινωνιών και των δημοσίων έργων. Στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών που σε σύντομο χρονικό διάστημα προωθήθηκαν, αναπτύξαμε μία σειρά καινοτόμων, τολμηρών και απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων, αφού μελετήσαμε την ευρωπαϊκή εμπειρία, με στόχο τη μεταρρύθμιση, την αλλαγή και τη διαμόρφωση σύγχρονων και ανταγωνιστικών όρων λειτουργίας. Βαδίσαμε με βάση μετρήσιμους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, όφελος μετρήσιμο για την κοινωνία και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στη θεματική ενότητα των Μεταφορών έπρεπε να αντιμετωπισθούν πολλά χρόνια προβλήματα, απαρχαιωμένες δομές, αναχρονιστικά προστατευτικά πλαίσια και φορείς με μεγάλα οικονομικά και λειτουργικά ελλείμματα, με πολλαπλές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. -Προχωρήσαμε άμεσα στην πρώτη απελευθέρωση που έγινε στη χώρα, με ελευθερη πρόσβαση στην άδεια και το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, -Προχωρήσαμε ήδη στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των ομίλων ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, με την εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων και την ψήφιση των νέων νόμων, που διέπουν τη λειτουργία των ομίλων και τους καθιστούν βιώσιμους. Με την αλλαγή επιπλέον του νόμου για την ΥΠΑ, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των 39 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. -Δόθηκε μέσα από απλές διαδικασίες η δυνατότητα χρήσης νέων αερίων καυσίμων στην αυτοκίνηση, περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα καταργήσαμε τα ολιγοπώλια και τη σχετική γραφειοκρατία. -Δημιουργούμε ένα απόλυτα διαφανές πλαίσιο στις προμήθειες με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στους ελέγχους των ΚΤΕΟ, στην εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, στην έκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας. Στρατηγική επιλογή είναι η απλοποίηση όλων των διαδικασιών στην επαφή κράτους και πολίτη. -Παράλληλα προχωρούμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο στο χώρο των logistics, με βάση την στρατηγική επιλογή μίας Ελλάδας σύγχρονου διαμετακομιστικού κέντρου της Ν.Α. Ευρώπης. -Τέλος παραλάβαμε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ Μεταφορών με μηδενική απορρόφηση και στο τέλος του 2010 η απορρόφηση ήταν 340 εκ..

3 Στη θεματική ενότητα των Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Η κατάσταση που παρελήφθη από την νέα Κυβέρνηση ήταν έντονα προβληματική και απαιτούσε επείγουσα αντιμετώπιση. Υπήρξε άμεση επεξεργασία και υιοθετήθηκαν τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών, ώστε να αποκτήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) τη δυναμική και αποτελεσματικότητα για να υλοποιήσει τόσο το μεγάλο έργο της στην τρέχουσα περίοδο, όσο και να προετοιμάσει τις δράσεις/έργα της για τα επόμενα χρόνια. Στη θεματική ενότητα των Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Σ.Δ.Ε.) Παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα, λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού μεγέθους των Συμβάσεων Παραχώρησης, που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται. Ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων είναι σημαντικός και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου η δομή της αναβαθμίστηκε. Η αναμορφωμένη Γενική Γραμματεία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη των Έργων Παραχώρησης όλου του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου στη χώρα μας. Προσπαθούμε να καταστήσουμε και πάλι ενεργές όλες τις συμβάσεις παραχώρησης, με συνεχή, επίπονη και συστηματική προσπάθεια. Στη θεματική ενότητα των Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.) H κατάσταση που παραλήφθηκε χαρακτηρίζεται από ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα από έλλειψη σχεδόν του συνόλου της προβλεπόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας. Αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής είναι τα χρονίζοντα προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και ειδικότερα στην απροθυμία ή και δυσκολία ανάληψης επενδύσεων. Παράλληλα, δεν υπήρξε αποτελεσματικός σχεδιασμός για σημαντικά αναπτυξιακά έργα με χρήση του ΕΣΠΑ, παρά μόνον λίγα, μικρά και αποσπασματικά έργα αμφίβολης χρησιμότητας. Τέλος, ο σχεδιασμός της ανάπτυξης εθνικής υποδομής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the home FTTH) υπήρξε προβληματικός και ελλιπής. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (ΓΓΕ) για να ξεπεραστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα, είναι επίπονη και γίνεται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και με ένα σύνολο στοχευμένων ενεργειών. Τα οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες Οι πολιτικές και οι δράσεις που υλοποιούμε απαντούν στο αίτημα των πολιτών για ριζικές αλλαγές, που ωθούν τη χώρα και την κοινωνία μας σε ένα διαφορετικό δρόμο σε σχέση με το παρελθόν. Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων, ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Ενότητα Δίκτυα

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1 Ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα (ν.3887 /2010) Η χώρα δεν τηρούσε τις οδηγίες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Η ΕΕ οδηγούσε τη χώρα στα δικαστήρια για την κλειστή αγορά στα ΦΔΧ. Το επάγγελμα παρέμενε κλειστό για 40 και πλεόν χρόνια. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος 3887/2010, με τον οποίο καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των μεταφορικών εταιρειών, οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ΦΔΧ καθώς και βασικά θέματα για το καθεστώς διενέργειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα. Απελευθερώθηκε πλήρως το κόμιστρο στις οδικές μεταφορές και θεσπίστηκε μεταβατική περίοδος μέχρι την Το νέο σύστημα αδειοδότησης θα είναι απλό και θα έχει ως προϋποθέσεις μόνον αυτές που τίθενται στο σχετικό Κανονισμό της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές ο νόμος είναι πλήρως λειτουργικός, δόθηκε ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα. Κάθε πολίτης, που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να εκδώσει νέες άδειες και να ασκήσει τη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος της εφαρμογής του νόμου, δεν μπορούν να αποτιμηθούν ακόμα επακριβώς οι επιπτώσεις του στην οικονομία της Χώρας. Αναμένεται όμως ενίσχυση του ανταγωνισμού, μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο επάγγελμα και της κατάργησης του διοικητικού καθορισμού τιμών. Τα οφέλη θα προκύψουν στην παρούσα φάση από την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Ο νόμος είναι πλήρως λειτουργικός. 2 Ελεύθερη πρόσβαση στη χορήγηση αδειών ΦΙΧ βυτιοφόρων στον τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών Υφίσταται περιορισμός στον αριθμό ΦΙΧ (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης) που χορηγούνται στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Η Ε. Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή η ρύθμιση περιόριζε την ελευθερία εγκατάστασης κοινοτικών υπηκόων.την κατάργηση των περιορισμών στον αριθμό ΦΙΧΒ είχε εισηγηθεί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αποφασίστηκε η σταδιακή απελευθέρωση των αδειών ΦΙΧΒ, αντίστοιχα με αυτή των ΦΔΧ. Η σχετική μεταβατική περίοδος, κατά την οποία αυξάνονται σταδιακά οι άδειες, λήγει τον 6/2013, όπου θα υπάρχει πλήρης απελευθέρωση. Με το άρθρο 15 Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α 208) δόθηκε νέα εξουσιοδότηση στη Διοίκηση να ρυθμίσει τα θέματα χορήγησης ΦΙΧΒ σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. Η διακίνηση υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας θα λειτουργεί ανταγωνιστικά. Η σχετική ΚΥΑ της απελευθέρωσης δημοσιευτήκε (ΦΕΚ 675/Β/ Προβλέπεται μεταβατικό διάστημα με σταδιακή απελευθέρωση του αριθμού των αδειών ΦΙΧΒ και πλήρη απελευθέρωση από τον 6/2013.

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 3 Οδική Βοήθεια Οχημάτων Ο Ν. 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44), που προβλέπει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, διακρίνει τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας σε αυτόνομες πανελλαδικές, μικτές και τοπικού χαρακτήρα συνεργάτες. Το άρθρο 13 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α 208) επέτρεψε τη δραστηριοποίηση των μικτών επιχειρήσεων με δικά τους μέσα σε έναν από τους δύο νομούς υποχρεωτικής λειτουργίας (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη). Επίσης έδωσε την δυνατότητα στους συνεργάτες να συνεργάζονται με μια (1) έως τρεις (3) μικτές επιχειρήσεις. Η άρση αυτής της ρύθμισης, που επιβάρυνε υπέρμετρα ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επέτρεψε την υφιστάμενη ισορροπία του νόμου, προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν δικά τους μέσα και χρειάζονται τοπικούς συνεργάτες. Έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Με τροποποίηση που είχε προκαλέσει ο Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ Α 136), το καλοκαίρι του 2009, οι μικτές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να δραστηριοποιούνται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης με δικά τους μέσα και όχι μέσω συνεργατών και επιβλήθηκε στους συνεργάτες ο περιορισμός να συνεργάζονται αποκλειστικά με μια μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας.

7 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 4 Εταιρείες Ταχυμεταφορών (COURIER): Άρση Περιορισμών στη χορήγηση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Χώρας μας στο Δικαστήριο της ΕΕ ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η Ελλάδα παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφαρμόζοντας την υ.α. αρ. Α1/44351/3608/2005, που ρύθμιζε τους όρους χορήγησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτων σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier). Σύμφωνα με την Υ.Α. που ρύθμιζε το θέμα της αδειοδότησης επιχειρήσεων Courier υπήρχαν δύο περιορισμοί: Η υποχρέωση να έχει η επιχείρηση δική της Γενική Άδεια από την ΕΕΤΤ Η υποχρέωση να μεταφέρει δέματα βάρους μέχρι 20 κιλών. Το ΥΠΟΜΕΔΙ προχώρησε με νομοθετική ρύθμιση στην κατάργηση των περιορισμών καθώς απελευθερώθηκε το όριο βάρους στα δέματα που μπορούν να μεταφέρονται με ΦΙΧ και επιτράπηκε η χορήγηση ΦΙΧ σε επιχειρήσεις που είναι μέλη δικτύου μιας εταιρείας courier που έχει τη Γενική Άδεια. Η άρση των περιορισμών για τις εταιρείες courier: Διασφαλίζει την ύπαρξη των αναγκαίων συνθηκών για την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και τη λειτουργία σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ταχυμεταφορές. Η δράση έχει υλοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση και δεν υφίστανται πλεόν οι περιορισμοί. 5 Ολοκλήρωση συστήματος ψηφιακού ταχογράφου Στην παρούσα φάση δεν μπορούν να εκτελεστούν οι καθ οδόν έλεγχοι αποτελεσματικά, διότι το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο είναι ελλιπές. Προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικοί οι έλεγχοι, δόθηκε εξουσιοδότηση με το ν. 3897/2010, για να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο κυρώσεων. Ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των Κανονισμών και Οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα κοινωνικών διατάξεων (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών, συσκευή ελέγχου κτλ). Καταρτίστηκε σχέδιο Κ.Υ.Α για τις κυρώσεις, το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο Υπογραφών. Ειδικότερα απαιτείται απόφαση για τις κυρώσεις, τηλεφόρτωση, διαχείριση δεδομένων κ.λ.π

8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 6 Εμπορευματικά Κέντρα- Προκύρηξη Εμπορευματικού Κέντρου ΘΡΙΑΣΙΟΥ Παρά το γεγονός ότι είχε ψηφιστεί ο ν. 3333/2005, δεν ήταν δυνατή η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορευματικών κέντρων, αφ ενός μεν διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η δευτερογενής νομοθεσία, αφ έτερου διότι δεν είχε εκδοθεί κανονιστική εγκύκλιος, η οποία να παρέχει οδηγίες και να εξειδικεύει τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν. Εκτός όμως του νόμου, διαπιστώθηκε η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου για όλα τα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο οποίο να συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ενεργοποίηση του ν.3333/2005 για τα εμπορευματικά Κέντρα και κατάρτιση πλήρους κανονιστικής και ερμηνευτικής εγκύκλιου για το ν. 3333/2005, όπου παρέχονται οδηγίες και παρέχεται συγκεκριμένος κατάλογος βημάτων και προϋποθέσεων και συγκεκριμένων δικαιολογητικών, για τη δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου στη χώρα μας. Η εγκύκλιος πήρε ουσιαστικά τη μορφή ενός οδηγού με όλα τα απαραίτητα βήματα, τα δικαιολογητικά και τα απαραίτητα υποδείγματα, προκειμένου να μην υφίσταται κανένα εκκρεμές ή αδιευκρίνιστο ζήτημα. Έγινε η προκήρυξη για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο και ήδη κατασκευάζεται η σχετική σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμένα του Ικονίου. Το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Με το νόμο 3333/2005 θα ενισχυθούν οι εξειδικευμένες κομβικές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ιδιαίτερη θετική επίπτωση στην ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού συστήματος μεταφορών. To ΥΠΥΜΕΔΙ έχει προχωρήσει σε διαγωνισμό για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τη δημιουργία του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου. 7 Συγκρότηση Επιτροπής LOGISTICS Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν είχε αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων, το οποίο πρέπει να υπόκειται σε ένα ενιαίο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο. Υφίσταται ζήτημα ενιαίας θεσμικής οργάνωσης του χώρου της εφοδιαστικής. Με βάση τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, το ΥΠYΜΕΔΙ προχώρησε στη σύσταση μίας μόνιμης επιτροπής, όπου συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι και παρουσιάζουν τα προβλήματα που απασχολούν το μεγάλο αυτό και σημαντικό για την ανάπτυξη κλάδο των μεταφορών. Βασικό έργο και αποστολή της Επιτροπής αποτελεί η διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας. H επιτροπή θα υποβάλλει φάκελο που θα περιέχει προτάσεις για την εισήγηση η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου εφοδιαστικής αλυσίδας Η Επιτροπή αποτελεί ένα σταθερό και συστηματικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της πολιτείας, των φορέων της αγοράς και της επιστημονικής κοινότητας. Θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα για την βαθμιαία προσέγγιση του στόχου δημιουργίας συνθηκών διαμετακομιστικού εμπορίου για την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Η επιτροπή λειτουργεί ως σύμβουλος του ΥΠΥΜΕΔΙ για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει την υπόχρεωση να παρουσιάσει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ,ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμπερασμάτων, προτάσεων και απαραιτήτων νομοθετικών ρυθμίσεων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Ο.Σ.Ε)

10 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (Ο.Σ.Ε) 8 Εξυγίανση και αναδιάρθρωση ομίλου ΟΣΕ Ο ελληνικός σιδηρόδρομος χαρακτηρίστηκε για χρόνια από σοβαρές παθογένειες οφειλόμενες σε αίτια όπως η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, η ανεπαρκής και αναποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, τα μη βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και η ασυνεπής εφαρμογή αυτών καθώς και πλήθος στρεβλώσεων στο εργασιακό πλαίσιο (όροι εργασίας, μισθολόγια). Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν οι ζημιές του Ομίλου ΟΣΕ για το 2009 να αγγίξουν τα 929 εκατ. ενώ η ζημιά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το 2009 να αγγίξει τα 231 εκατ. και οι υποχρεώσεις της προς τον ΟΣΕ τα 539 εκατ. Στόχος του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ είναι η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης που να αντιμετωπίζει σφαιρικά τις παθογένειες του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος. Δράσεις που αναλήφθηκαν: 1. Ψήφιση νέου νόμου (ν.3891/2010) και νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ομίλου. 2. Λειτουργική εξυγίανση των εταιρειών του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ λαμβάνοντας υπ όψιν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. 3. Η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των εταιρειών του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 4. Εξορθολογισμός δρομολογίων και αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής. 5. Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού. Ο σιδηρόδρομος αναδεικνύεται σε ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς, φιλικό προς το περιβάλλον, πάροχο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ενταγμένο στα Ευρωπαϊκά δίκτυα, με βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, απαλλαγμένο από ελλείματα και αγκυλώσεις του παρελθόντος μέσω: Αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Επέκτασης δραστηριοτήτων Ένταξης στα Ευρωπαικά Δίκτυα Στρατηγικών Συμμαχίων Εξορθολογισμένης τιμολογιακής πολιτικής Το ΥΠΥΜΕΔΙ έχει δημιουργήσει ομάδα διοίκησης και διαχείρισης της μεταρρύθμισης,έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή και παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την πρόοδο των ενεργειών. Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού από την εμπλοκή πολλών Υπουργείων στις μετατάξεις.

11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 9 Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) Η σύσταση της Ρ.Α.Σ. καλείται να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν από την Ε. Επιτροπή στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/ ), σε σχέση με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Σιδηροδρόμων, και να εξασφαλίσει τη διαφανή και σύννομη με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργία του σιδηροδρομικού τομέα. Το κύριο αντικείμενο της Ρ.Α.Σ. είναι η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που επιβάλλει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για το ρυθμιστικό φορέα στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Συγκεκριμένα: 1. Εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς και παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. 2. Εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις. 3. Διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για τα θέματα αρμοδιότητάς της. 4. Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/ Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις. Η Ρ.Α.Σ. απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Η σύσταση της Ρ.Α.Σ.: Έρχεται να καλύψει το θεσμικό κενό για την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και για την επαρκή εποπτεία της. Διασφαλίζει την ύπαρξη των αναγκαίων συνθηκών για την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και τη λειτουργία σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στο σιδηροδρομικό τομέα. Εξασφαλίζει ότι τα επιβαλλόμενα τέλη υποδομής δεν εισάγουν διακρίσεις και συνάδουν με τις αρχές χρέωσης που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές στρεβλώσεις. Στις 2 Μαρτίου 2011 η Βουλή των Ελλήνων διαβίβασε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, με την οποία έδωσε τη θετική της γνώμη, μέσω σχετικού πρακτικού της, για τα 8 μέλη που έχουν προταθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στις 4 Μαρτίου 2011 απεστάλησαν τα ονόματα των εν λόγω μελών με εισηγητικό σημείωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Ρ.Α.Σ στις (ΦΕΚ 76) Βρίσκονται σε εξέλιξη οι μετατάξεις για την στελέχωση της ΡΑΣ.

12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 10 Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων Η σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων προβλέπεται από κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2004/49/ ΕΚ για την Ασφάλεια των κοινοτικών Σιδηροδρόμων). Παρόλο που η εν λόγω επιτροπή συγκροτήθηκε το 2009, λόγω μη ορθής νομοθέτησης, ουδέποτε ανέλαβε τα καθήκοντά της.η μη λειτουργία της Επιτροπής όσο και η μη ενεργή συμμετοχή της στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε παράβαση του κοινοτικού δικαίου, ενώ δημιουργούσε προβλήματα προώθησης των υποχρεώσεων της χώρας μας. Με την έκδοση του Νόμου 3891/2010 (Α 188), άρθρο 35 και με την ΑΣ13/οικ.6179/652/ (ΥΟΔΔ 25) Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε εκ νέου η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, επιτεύχθηκε η οριστική επίλυση των προβλημάτων που υπήρχαν. Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων υφίσταται πλέον, λειτουργεί κανονικά και η χώρα τηρεί τη σχετική υποχρέωση προς την ΕΕ. Εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις. Με την επιτροπή διασφαλίζεται η: 1.Ασφάλεια Σιδηροδρόμων 2.Συμμόρφωση με οδήγιες της Ε.Ε 3.Εκπροσώπηση της χώρας μας στις συναντήσεις του δικτύου Επιτροπών Διερεύνησης Έχει γίνει η σύσταση της επιτροπής με το υπ αριθμό ΦΕΚ ΥΟΔΔ 25/ και αναμένεται η χρηματοδότηση της από τον προυπολογισμό του Υπουργείου. Αναμένονονται και οι μετατάξεις για τη περαιτέρω στελέχωση της επιτροπής. Η έλλειψη εκπροσώπησης της χώρας μας στις συναντήσεις του δικτύου Επιτροπών Διερεύνησης και η υπενθύμιση των κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας μας, μας είχε επισημανθεί επανειλημμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.

13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 11 Πιστοποίηση Μηχανοδηγών Στις εκδόθηκε η οδηγία 2007/59/ΕΚ (ΕΕ L315/51) σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας, η οποία θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί έως τις Η χώρα μας δεν ενσωμάτωσε έγκαιρα την ανωτέρω οδηγία και ως εκ τούτου έλαβε προειδοποιητική επιστολή από την Ε.Επιτροπή (αριθμ.παρ. 2010/0066) Η πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας στοχεύει στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των εργαζομένων στα διασυνοριακά σημεία διέλευσης των τραίνων,με απώτερο στόχο την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος και την πραγματοποίηση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων. Σκόπος: Η απόκτηση άδειας μηχανοδηγών, η οποία αναγνωρίζεται απ όλους τους φορείς του σιδηροδρομικού τομέα, ισχύει σε όλο το κοινοτικό έδαφος και ανήκει στον κάτοχο και η απόκτηση πιστοποιητικού, το οποίο ισχύει μόνο για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό που αναγράφει και εκδίδεται και ανήκει στην σιδηροδρομική επιχείρηση ή στον διαχειριστή υποδομής που το εκδίδει. Με την εφαρμογή του νόμου επιδιώκεται το άνοιγμα του επαγγέλματος των μηχανοδηγών και της αγοράς που αφορά στους εμπλεκόμενους φορείς. Για την απόκτηση της άδειας και του πιστοποιητικού δημιουργούνται εκπαιδευτικά κέντρα, καταρτισμένα από άρτια εκπαιδευμένους εκπαιδευτές, διενεργούνται εξετάσεις από αναγνωρισμένους εξεταστές καθώς επίσης κρίνεται απαραίτητη και η συμμετοχή ιατρών προκειμένου να κρίνουν κατάλληλους τους υποψήφιους μηχανοδηγούς. Προκειμένου για αλλογενείς ή ομογενείς υποψηφίους, για να αποκτήσουν άδεια θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Κατάρτιση των άμεσα απαιτητών Κ.Υ.Α, για την υλοποίηση του νόμου.

14 ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.Α.Σ.Α)

15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.Α.Σ.Α) 12 Εξυγιάνση Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ) Η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας ήταν ιδιαίτερα δυσχερής το 2009, όπου συνοπτικά καταγράφηκαν: Ελλείψεις και αδιαφορία στον σχεδιασμό. Έλλειψη πολιτικής και εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρακτικές. Αδυναμίες στον προσδιορισμό των στοιχείων κόστους στην παραγωγική διαδικασία.υπερδιόγκωση του συσσωρευμένου ελλείμματος (προσέγγισε τα 2.5 δισεκατομμύρια). Καταρτίστηκε νομοθετικό πλαίσιο για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιότητων και την επανεκκίνηση των εταιρείων που απαρτίζουν τον όμιλο ΟΑΣΑ. Με το νέο νόμο (3920/2011) επιδιώκεται η εξυγιάνση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνίων της περιφέρειας Αττικής. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η στοχοθέτηση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών γίνεται πλέον στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου και εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Στο επιχειρησιακό σχέδιο αναπτύσσονται στόχοι και περιγράφονται δράσεις στο διάστημα Το επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί το βασικό στοιχείο συζητήσεων με την τρόικα και περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Επιτυγχάνονται: Οικονομίες κλίμακας που οδηγούν σε μειώσεις της κρατικής ενίσχυσης στο επίπεδο του 30% σε σχέση με το Ανάπτυξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων για τα έσοδα στις αστικές συγκοινωνίες. Διαμόρφωση σύγχρονης δομής και αναβαθμισμένης λειτουργίας στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών, που αναμένεται να οδηγήσουν στη βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών και τη διαμόρφωση σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας. Τέλη Μαΐου 2011 οι νέες εταιρείες θα λειτουργούν πλέον με τα νέα δεδομένα. Με την έκδοση της ΚΥΑ συντελείται η συγχώνευση των εταιρειών και αναλαμβάνουν οι νέες Διοικήσεις. Η επιλογή Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων θα γίνει μέσω της διαδικασίας Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov). Εντός δύο μηνών οι νέες Διοικήσεις θα πρέπει να εκπονήσουν νέα οργανογράμματα και κανονισμούς λειτουργίας. Μετατάξεις:Υπάρχουν προβλήματα συντονισμού από την εμπλοκή πολλών Υπουργείων. Διόγκωση του (πρωτογενούς) ελλείμματος λειτουργίας με συνέπεια στο 2009 το κράτος να δανείζεται 700 εκατομμύρια για την κάλυψη των ελλειμμάτων. Έλλειψη και αδιαφορία στο εσωτερικό περιβάλλον των εταιριών παροχής συγκοινωνιακού έργου, με συνέπεια την ανάπτυξη συντεχνιακού και αντιπαραγωγικού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 13 Βελτίωση της ποιότητας και χρήση νέων τεχνολογιών των αστικών συγκοινω- νιών- ΤΗΛΕΜΑΤΙ- ΚΗ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ Ο ΟΑΣΑ είχε αποπειραθεί πολλές φορές στο παρελθόν να προχωρήσει προς το συγκεκριμένο έργο, αλλά τελικά οι ενέργειες δεν απέδωσαν. Το ΥΠΥΜΕΔΙ αποφάσισε την εισαγωγή συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση των επιβατών και τη διαχείριση του στόλου των επιφανειακών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία τρόλεϊ), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου (Σύστημα Τηλεματικής) για την ΕΘΕΛ και τον ΗΛΠΑΠ για διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή τον ΟΑΣΑ. Με την εφαρμογή του συστήματος οι επιβάτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των μέσων μεταφοράς (λεωφορείων και τρόλεϊ) σε φωτεινό πίνακα στη στάση, στο κινητό τους τηλέφωνο ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του συστήματος, έτσι ώστε να είναι εφικτή οποιαδήποτε παρέμβαση για τη βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου. Μετά από ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης, σε συνεργασία με την ΕΓΣΔΙΤ, ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές και ήδη το έργο συστήματος τηλεματικής έχει προκηρυχθεί και βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. 14 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) Παθογένεια του συστήματος εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών. Μεγάλο ποσοστό λαθρεπιβίβασης και πλαστών εισιτηρίων. Αδυναμία τιμολόγησης με βάση την απόσταση που διανύουν οι επιβάτες. Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. που δραστηριοποιούνται σήμερα ή θα δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για διάστημα 12 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή τον ΟΑΣΑ. Με την εφαρμογή του συστήματος θα δοθεί η δυνατότητα τιμολόγησης με βάση την απόσταση που διανύουν οι επιβάτες, θα οδηγήσει σε μείωση της λαθρεπιβίβασης και στην καταπολέμηση του φαινομένου του πλαστού εισιτηρίου. Μετά από ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης, σε συνεργασία με την ΕΓΣΔΙΤ, ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές και ήδη το έργο συστήματος τηλεματικής έχει προκηρυχθεί και βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. 15 Δημιουργία ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ για τη λαθρεπιβίβαση στις αστικές συγκοινωνίες Έντονο το φαινόμενο της λαθρεπιβίβασης, φαινόμενο που αφαιρεί σημαντικά έσοδα από τις εταιρείες του Ομιλου ΟΑΣΑ και συνεισφέρει στα ελλείμματα, που τελικά καλείται να πληρώσει όλο το κοινωνικό σύνολο. Το ΥΠΥΜΕΔΙ ξεκίνησε τη δημιουργία ενός νέου σώματος Ελεγκτών Εισιτηρίων. Το νέο σώμα Ελέγχου Εισιτηρίων θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο. Θα έχει διακριτή εμφάνιση, ώστε οι πολίτες να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ελεγκτές και να συνεργάζονται. Το νέο σώμα θα εκπαιδευτεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Έχει ήδη προδιαγραφεί η δομή και η λειτουργία του σώματος, οι βασικοί άξονες λειτουργίας του, λήφθηκε υπόψη η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής εμπειρία και διατυπώθηκαν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τη δημιουργία του σώματος ελεγκτών εισιτηρίων. (Σ.ΕΛ.Ε) Η δημιουργία του σώματος έγινε με στόχο την καταπολέμηση του φαινόμενου της λαθρεπιβίβασης, φαινόμενο που αφαιρεί σημαντικά έσοδα από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ και συνεισφέρει στα ελλείμματα, που τελικά καλείται να πληρώσει όλο το κοινωνικό σύνολο. Το νέο σώμα έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό (Απρίλιος 2011).

17 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενότητα Μεταφορές 16 Δράσεις ΟΑΣΑ Το 2010 διαμορφώνεται στη δυσκολότερη χρονιά για το σύστημα των Αστικών Συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Διοικήσεων (Απρίλιος 2010) ιεραρχήθηκαν εκ νέου οι προτεραιότητες με βάση τα νέα δεδομένα στις μετακινήσεις της πρωτεύουσας αλλά και τις νέες συνθήκες στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Προσαρμογή και βελτιστοποίηση των επιφανειακών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις νέες συνθήκες και προώθηση μέτρων προτεραιότητας για τα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών συγκοινωνιών. Βελτίωση της συγκοινωνιακής πληροφόρησης του κοινού και της επικοινωνίας με τον πολίτη-χρήστη. Διαφάνεια και βελτιστοποίηση παραγόμενου έργου στην εκτύπωση και διανομή εισιτηρίου. Συμβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Οι εφαρμοζόμενες αλλαγές, έγιναν σε κατάλληλες χρονικές περιόδους ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον επιβάτη-χρήστη. Οι τροποποιήσεις έγιναν στη βάση: συγχώνευσης ή περιορισμού γραμμών με πολύ χαμηλή επιβατική κίνηση ενίσχυσης του συνδυασμένου τρόπου μετακίνησης βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της αύξησης της συχνότητας δρομολογίων υψηλής ζήτησης βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών του λεκανοπεδίου της Αθήνας εξορθολογισμού της σχέσης οφέλους/κόστος των αστικών συγκοινωνιών Ήδη υλοποιούνται οι σχεδιαζόμενες αλλαγές. 17 ΟΑΣΘ Με την υφιστάμενη δομή των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, δεν καλυπτόταν όλος ο νόμος, από τον ΟΑΣΘ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθαρά αστικές περιοχές με έλλειψη αστικής συγκοινωνίας. Το γεγονός αυτό συνιστούσε μία έλλειψη βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες των περιοχών αυτών. Με το άρθρο 17 του Νόμου 3897/2010 (Α 208), κυρώθηκε η από σύμβαση, που καταρτίσθηκε μεταξύ των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ (Η προς κύρωση σύμβαση προσυπογράφηκε, λόγω των ρυθμίσεων αυτής, από τους εκπροσώπους του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (ΣΕΑΣΘ) και της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε) με την οποία επεκτάθηκε το συγκοινωνιακό έργο στην Θεσσαλονίκη. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου αστικών συγκοινωνιών σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Από την έχει επιτευχθεί: (α)h βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους κατοίκους των 9 Δήμων του Επαρχείου Λαγκαδά, που μετά την επέκταση της αστικής περιοχής του Ο.Α.Σ.Θ., που έγινε σε 15 Δήμους του ν. Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2003, κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 2898/2001, η εξυπηρέτησή των πολιτών της περιοχής Λαγκαδά είχε επιδεινωθεί (β) H βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στην υφιστάμενη αστική περιοχή, δια της προσθήκης και νέου αριθμού λεωφορείων, που κρίνονται αναγκαία και απαραίτητα έως της έναρξης λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ (γ) H μείωση του κόστους μετακίνησης των κατοίκων των 9 δήμων του επαρχείου Λαγκαδά με την συνδυασμένη χρήση των συγκοινωνιών για το σύνολο του (τέως) νομού Θεσ/ κης. Λειτουργεί ήδη το νέο οργανόγραμμα μετακινήσεων.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, 28-8-2012 Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη» Στις αρχές Αυγούστου σας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 31/12/2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 4 ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΔΠΧΑ ΕΛΠ ΟΑΣΑ ΟΣΥ Οχλμ ΠΔΕ ΣΑΣ Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα