Παρουσίαση της Προσωποκεντρικής & Γνωσιακής Προσέγγισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση της Προσωποκεντρικής & Γνωσιακής Προσέγγισης"

Transcript

1 Πέννυ Τσιριµώκου, Προσωποκεντρική Σύµβουλος Ειδική Παιδαγωγός Παρουσίαση της Προσωποκεντρικής & Γνωσιακής Προσέγγισης Εισαγωγή «Μας αρέσει πάντα να µιλάµε και να ανακαλύπτουµε χαρακτήρες, γιατί ο ανθρώπινος χαρακτήρας είναι για µας το πιο µεγάλο αίνιγµα. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζεις µια ανθρώπινη ύπαρξη δεν τη γνωρίζεις αρκετά...» (Singer, 1985 στο Παπακώστας, 1994, σελ.14). «Όταν εγώ σου ζητάω να µ ακούσεις και α) εσύ αρχίζεις να µου δίνεις συµβουλές, δεν κάνεις αυτό που σου ζήτησα, β) εσύ αρχίζεις να µου λες πως δεν πρέπει να αισθάνοµαι έτσι, ποδοπατείς τα συναισθήµατά µου, γ) εσύ νοµίζεις πως πρέπει να κάνεις κάτι για να λύσεις το πρόβληµά µου, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο µε απογοητεύεις... εν είµαι ανήµπορος, ίσως αποθαρρυµένος και δισταχτικός αλλά όχι ανήµπορος...όταν όµως αποδεχτείς απλά πώς αισθάνοµαι...τότε µπορώ να προχωρήσω...» (Luterman, 1991 στο Μπρούζος, 2004, σελ. 381). Τα παραπάνω αποφθέγµατα επικεντρώνονται στις βασικές αρχές της γνωσιακής και προσωποκεντρικής προσέγγισης, οι οποίες συγκαταλέγονται στις πιο σηµαντικές και αποτελεσµατικές θεραπευτικές µεθόδους (Μπρούζος, 2004). Η γνωσιακή θεραπεία έκανε την εµφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 50 και τις αρχές της δεκαετίας του 60 όταν οι Beck και Ellis ανέπτυξαν την κύρια δουλειά των προσεγγίσεών τους, ο µεν Beck τη γνωσιακή θεραπεία που εφαρµόστηκε σε άτοµα που έπασχαν από κατάθλιψη, ο δε Ellis τη λογικοσυναισθηµατική θεραπεία (Χαρίλα, 1995 στο Μπουλουγούρης, 1995). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία. Η γνωσιακή θεραπεία αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Αποτελεί µια δοµηµένη µορφή 1

2 θεραπείας η οποία εστιάζει στα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά του ατόµου δίνοντας έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο έχει δοµήσει και σκεφτεί τον εαυτό του και τον κόσµο γύρω του. Στοχεύει στην αλλαγή της συµπεριφοράς καθώς και των εσωτερικών διεργασιών του ατόµου. Οι εσωτερικές διεργασίες αφορούν σκέψεις, συναισθήµατα, αντιλήψεις, κτλ., οι οποίες άλλοτε ευθύνονται και άλλοτε επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ατόµου. Είναι µια άµεση, κατευθυντική και βραχύχρονη µορφή θεραπείας, που βρίσκει εφαρµογή σε προβλήµατα άγχους, παχυσαρκίας, κατάθλιψης, σεξουαλικών δυσλειτουργιών, φόβων, φοβιών καθώς και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών (Χαρίλα, 1995 στο Μπουλουγούρης, 1995). Αντίθετα, η προσωποκεντρική προσέγγιση, αναπτύχθηκε από τον Carl Rogers, ο οποίος, έπειτα από συνεχή και επίπονη κλινική παρατήρηση, καθώς και ακρόαση ηχογραφηµένων συνεδριών, κατέληξε στην διαµόρφωση της θεωρίας. Η θεωρία του Rogers βασίζεται στις θεµελιώδεις αρχές της φαινοµενολογίας και του υπαρξισµού οι οποίες υπήρξαν καθοριστικές για την θεωρία δόµησης της προσωπικότητας (Rogers,1951). Στόχος της προσωποκεντρικής προσέγγισης είναι να αναπτύξει το άτοµο το µέγαλο εύρος δυνατοτήτων που διαθέτει µε σκοπό να φτάσει στην τάση πραγµάτωσης. Για να επιτευχθεί αυτό ο Rogers διατύπωσε τρεις «αναγκαίες και βασικές» συνθήκες που τις θεωρούσε χαρακτηριστικές µιας ουσιαστικής ψυχοθεραπευτικής σχέσης (Μέρυ, 2002). Οι τρεις θεραπευτικές συνθήκες της προσέγγισης είναι η αυθεντικότητα, η αποδοχή και η ενσυναίσθηση. Ο θεραπευτής θα πρέπει να παραµένει αυθεντικός και αληθινός στη σχέση του µε τον πελάτη, να βιώνει και να εκδηλώνει µια βαθιά ενσυναισθητική κατανόηση για όσα ακούει από τον δεύτερο, και να τον αποδέχεται άνευ όρων (Μέρυ, 2002). Η παρούσα εργασία, επιχειρεί να παρουσιάσει τη γνωσιακή προσέγγιση και την προσωποκεντρική προσέγγιση. Αρχικά, παρουσιάζεται η γνωσιακή ψυχοθεραπεία µέσα από τις αρχές της, τα γνωσιακά επίπεδα και γνωσιακά λάθη. Στη συνέχεια αναφέρονται περιληπτικά οι θεραπευτικές τεχνικές, οι µέθοδοι αναδόµησης και οι δεξιότητες του θεραπευτή. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη σύγκριση των δύο προσεγγίσεων. 2

3 Γνωσιακή Θεραπεία Η γνωσιακή θεραπεία στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η γνωσιακή λειτουργία επηρεάζει τη συµπεριφορά. Η γνωσιακή λειτουργία αναφέρεται στον τρόπο που σκέφτεται ένα άτοµο. Συνεπώς, η συµπεριφορά του επηρεάζεται άµεσα από τον τρόπο αυτό και από το πώς αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τον κόσµο µέσα του. Η δεύτερη ισχυρίζεται ότι η γνωσιακή λειτουργία µπορεί να ελεγχθεί και να µεταβληθεί. Με άλλα λόγια, οι σκέψεις του ατόµου καθορίζονται από τα σχήµατα που έχει αναπτύξει το άτοµο από προηγούµενες εµπειρίες καθώς και από γονεϊκές ή κοινωνικές επιρροές. Τέλος, η τρίτη αρχή αναφέρεται στο γεγονός ότι οι αλλαγές στη συµπεριφορά επηρεάζονται από τις γνωσιακές αλλαγές. Η γνωσιακή θεραπεία εξετάζει και ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο σκέφτεται. Από τη στιγµή που ο τρόπος σκέψης είναι ελεγχόµενος, µε µια κατάλληλη παρέµβαση µπορεί να αλλάξει και συνεπώς να µεταβληθεί η αρνητική επιρροή που αυτός ασκεί στη συµπεριφορά (Χαρίλα, 1995 στο Μπουλουγούρης, 1995). Σύµφωνα µε τον Beck (1967) υπάρχουν τρία γνωσιακά επίπεδα που µετέχουν στη γνωσιακή διαδικασία: Οι αυτόµατες σκέψεις, που αφορούν το επιφανειακό επίπεδο σκέψης και αναφέρονται σε µια υποκειµενική εκτίµηση των καταστάσεων. Πρόκειται για ιδέες εκφρασµένες λεκτικά αλλά και για εικόνες. Συνήθως προηγούνται κάποιου συναισθήµατος. Οι βαθύτερες αντιλήψεις, οι οποίες, αναφέρονται στις σκέψεις, στις ερµηνείες και προκαταλήψεις του ατόµου. Τα γνωσιακά σχήµατα, που αναφέρονται σε εσωτερικά πρότυπα θεωρήσεως του εαυτού και του κόσµου. Χρησιµοποιούνται ως λειτουργικές κατασκευές µε σκοπό να ανασύρουν από τη µνήµη προηγούµενες πληροφορίες και εµεπιρίες. Σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία των σχηµάτων και ιδιαίτερα στο σχηµατισµό της εικόνας του εαυτού διαδραµατίζει το περιβάλλον. Στη γνωσιακή θεραπεία γίνεται κυρίως λόγος για τα δυσλειτουργικά σχήµατα, τα οποία διαστρεβλώνουν την πραγµατικότητα καθώς η πρόσληψη, αξιολόγηση και αποθήκευση των πληροφοριών και η ανάκλησή τους από τη µνήµη γίνεται µε ακατάλληλο τρόπο µε αποτέλεσµα να οδηγεί σε λανθασµένες εκτιµήσεις. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που έχει νιώσει να απορρίπτουν τη δουλειά του κάποια στιγµή της ζωής του, έχει διαµορφώσει το λανθασµένο συµπέρασµα-σχήµα: «εν αξίζω τίποτα». 3

4 Συνεπώς, θα αναλύει όλες τις πληροφορίες που παίρνει για τον εαυτό του µέσα από αυτό το σχήµα µε αποτέλεσµα να ερµηνεύει ότι ακούει για τον εαυτό του ως αρνητικό ακόµα και αν είναι θετικό (Καλπάκογλου, 1998)(σχήµα 1&2). Τα πιο συνηθισµένα γνωσιακά λάθη είναι τα ακόλουθα: Αυθαίρετο συµπέρασµα: Το άτοµο βγάζει συµπεράσµατα, χωρίς να έχει τα απαραίτητα στοιχεία που να τα δικαιολογούν. Για παράδειγµα, ο σύζυγος που βλέπει τη σύζυγο του να φροντίζει την εµφάνιση της, πηγαίνοντας στη δουλειά της, συµπεραίνει πως «πρέπει να έχει κάποια σχέση µε κάποιον συναδελφό της, για να προσέχει έτσι το ντύσιµο της». Επιλεκτική αφαίρεση: Το άτοµο αποµονώνει µια επιµέρους πληροφορία και δεν λαµβάνει υπόψη του τα δεδοµένα µιας κατάστασης. Η γυναίκα που ο σύζυγος δεν της τηλεφωνεί κάποια µέρα από τη δουλειά συµπεραίνει ότι «είναι θυµωµένος µαζί της». Μεγέθυνση/Σµίκρυνση: Αναφέρεται σε λάθος εκτίµηση µιας κατάστασης. Το άτοµο µεγιστοποιεί τις αρνητικές, και ελαχιστοποεί τις θετικές καταστάσεις. Όταν για παράδειγµα η σύζυγος λέει, όταν βλέπει τον σύζυγο να µαλώνει µε τα παιδιά τους: «η σχέση σου µε τα παιδιά είναι απαίσια». Υπεργενίκευση: Όταν το άτοµο βγάζει γενικά συµπεράσµατα από ένα µεµονωµένο γεγονός, το όποιο το αντιλαµβάνεται ως µια µόνιµη κατάσταση. Για παράδειγµα, ο έφηβος που απογοητεύεται από τη συµπεριφορά ενός φίλου του προς αυτόν, σκέφτεται: «δεν υπάρχει πραγµατική φιλία, αν εµπιστευτώ ξανά κάποιον, θα απογοητευθώ και πάλι». Προσωποποίηση: Αναφέρεται στην τάση του ατόµου να αναλαµβάνει την ευθύνη κάποιων αρνητικών εξωτερικών γεγονότων ακόµα και όταν αυτά δεν σχετίζονται καθόλου µε το ίδιο. Για παράδειγµα, ο σύζυγος που βλέπει τη γυναίκα του να φοράει µια άλλη κολώνια από αυτή που τις χάρισε, συµπεραίνει: «δε µε αγαπά». Απολύτη σκέψη: Το άτοµο αντιµετωπίζει όλες τις καταστάσεις σε κατηγοριές άσπρου-µαύρου, επιτυχία-αποτυχία. Για παράδειγµα, ο υπάλληλος του οποίου ο προϊστάµενος δε βρίσκει τη δουλειά άψογη σκέφτεται: «δεν είµαι καλός υπάλληλος, δεν µπορώ να κάνω τίποτα σωστά». Προκατειληµµένες εξηγήσεις: Το άτοµο εδώ λειτουργεί µε καχυποψία, εξηγώντας τα γεγονότα βάσει αυτού που νοµίζει πως είναι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι: όταν η γυναίκα την οποία η γειτόνισσα κερνάει καφέ, 4

5 σκέφτεται: «το κάνει αυτό για να µε καλοπιάσει, ώστε να µη διαµαρτυρηθώ αν κάνει κάτι άσχηµο αργότερα». ιάβασµα της σκέψης: Το άτοµο εκτιµά πως µπορεί να διαβάσει τις σκέψεις των άλλων και µε αυτό τον τρόπο ερµηνεύει τις ενέργειες τους, µε βάση αυτό που το ίδιο πιστεύει ότι σκέφτονται. Για παράδειγµα, κάποιος σκέφτεται για τον φίλο του: «ξέρω τι σκέφτεται για µένα, νοµίζει πως είµαι ηλίθιος και δεν καταλαβαίνω αυτά που λέει» (Χαρίλα, 1995 στο Μπουλουγούρης). Σηµαντικό ρόλο στη γνωσιακή θεραπεία κατέχουν οι θεραπευτικές τεχνικές αλλά και οι δεξιότητες του θεραπευτή. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία συνδιάζει ένα µεγάλο αριθµό θεραπευτικών τεχνικών που επικεντρώνονται στην αναγνώριση και ανακάλυψη δυσλειτουργικών σκέψεων που κάνει το άτοµο, ώστε να ελέγξει την εγκυρότητα τους και κατά συνέπεια την προσπάθεια αντικατάστασης αυτών µε άλλες πιο λειτουργικές (Καλπάκογλου, 2001 στο Ασηµάκης, 2001). Μια από τις πιο συνιθισµένες τεχνικές η οποία στοχεύει στο να αναγνωρίσει ο πελάτης τις δυσλειτουργικές ή απειλητικές του σκέψεις είναι το σενάριο των χειρότερων συνεπειών. Με την αναγνώριση αυτών των σκέψεων το άτοµο οδηγείται σε βαθύτερους φόβους που το επηρεάζουν. Τα συναισθήµατα του, µπορούν να συνοδεύονται από αυτόµατες αρνητικές σκέψεις. Κατά την διάρκεια µιας συνεδρίας το συναίσθηµα του πελάτη αλλάζει σηµατοδοτώντας την αρχή µιας σειράς από αυτόµατες αρνητικές σκέψεις. Με την αλλάγη του συναισθήµατος ο θεραπευτής µπορεί να ξεκινήσει µια συζήτηση χρησιµοποιώντας τις τεχνικές για να εκµαιεύσει τις σκέψεις αυτές. Άλλες τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι το ηµερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται οι δυσλειτουργικές σκέψεις, η έκθεση, το παιχνίδι των ρόλων, η ανατροφοδότηση, ο χειρισµός συµπεριφοράς ασφαλείας (Καλπάκογλου, 2001, στο Ασηµάκης, 2001). Επιπρόσθετα, η γνωσιακή θεραπεία µε µια σειρά µεθόδων αναδόµησης στοχεύει στην µετατροπή και κατά συνέπεια αλλαγή των πιστεύω ή αντιλήψεων ενός ατόµου στο επίπεδο των αυτόµατων αρνητικών σκέψεων και σχηµάτων. Η αναδόµηση είναι προφορική (λεκτική) και στηρίζεται στη συζήτηση και τον σωκρατικό διάλογο. Οι τεχνικές της αναδόµησης επιγραµµατικά είναι ο ορισµός και χρήση των όρων που εκφράζουν ο θεραπευτής και ο πελάτης, η αναζήτηση των αποδείξεων καθώς και οι αποδείξεις για το αντίθετο, η αναγνώριση των γνωσιακών λαθών, η 5

6 χρήση εναλλακτικών σκέψεων ή αντιδράσεων, η ανάλυση κόστους-οφέλους, ο χάρτης, η εκπαίδευση, η συνεχής παρουσίαση του γνωσιακού µοντέλου, οι τεχνικές απεικονιστικής και τέλος τα σχέδια δράσης (Καλπάκογλου, 2001 στο Ασηµάκης, 2001). Σηµαντικό ρόλο στη εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας διαδραµατίζει ο θεραπευτής, ο οποίος καλείται να αναπτύξει µια σειρά από δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, ζεστασιά, γνησιότητα, κατανόηση, ευγένεια, ικανότητα να ακούει, ελαστικότητα, το χιούµορ. Επίσης ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι γνώστης του κλινικού συνδρόµου και να διακατλεχεται από επαγγελµατική συµπεριφορά, (Καλπάκογλου, 2001 στο Ασηµάκης). Σύγκριση Γνωσιακής και Προσωποκεντρικής Θεραπείας Η γνωσιακή θεραπεία βασίζεται στο µοντέλο των συναισθηµατικών διαταραχών, είναι βραχεία (15-22 συνεδρίες) χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο περισσότερων συνεδριών αν το άτοµο τις χρειάζεται, έχει συγκεκριµένη δοµή και είναι ενεργητικά παρεµβατική και κατευθυντική. Αποτελεί ένα µοντέλο εκπαίδευσης-µάθησης που στοχεύει στην εκµάθηση µιας περισσότερο λειτουργικής συµπεριφοράς. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό, διαδραµατίζει ο θεραπευτής, ο οποίος λειτουργεί ως αυθεντία και µέσω του σωκρατικού διαλόγου επιδιώκει να διαµορφώσει µια θεραπευτική σχέση δασκάλου-µαθητή, µε σκοπό να αναγνωρίσει ο πελάτης υποκειµενικές σκέψεις, να διακρίνει εναλλακτικές λύσεις, κοµβικό σηµείο της θεραπείας, ή να τροποποιήσει-αναδοµήσει τα πιστεύω του (Καλπάκογλου, 2001 στο Ασηµάκης, 2001). Συγκεκριµένα, ο πελάτης µαθαίνει να αναγνωρίζει τις σκέψεις, το συναίσθηµα και τη συµπεριφορά του και πως αυτά συνδέονται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, να εξετάζει αν υφίσταται µία ρεαλιστική βάση για τις σκέψεις που κάνει, να ερµηνεύει τις σκέψεις του µε βάση την πραγµατικότητα, να αναγνωρίζει και να αλλάζει τις δυσλειτουργικές αντιλήψεις και τα πιστεύω του, που τον οδηγούν στο να παραποιεί τις εµπειρίες του. Σε όλη αυτή την πορεία του πελάτη, ο γνωσιακός θεραπευτής τον βοηθά στο να µάθει να σκέφτεται πιο ρεαλιστικά σχετικά µε τα ψυχολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει και επιδιώκει να τον ανακουφίσει από τη συναισθηµατική δυσφορία. Η ανεύρεση ωστόσο συναισθηµατικών εµπειριών από τον πελάτη δεν 6

7 θεωρείται καθοριστική της θεραπευτικής διαδικασίας (Χαρίλα, 1995 στο Μπουλουγούρης, 1995). Επιπλέον, η γνωσιακή θεραπεία επικεντρώνεται στο «εδώ και τώρα», χωρίς να ερµηνεύει ασυνείδητες καταστάσεις. Ανατρέχει στο παρελθόν του πελάτη όµως, για να εξηγήσει τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου τρόπου σκέψης αυτού. Επιπρόσθετα, εστιάζει στην ανεύρεση σκέψεων και συναισθηµάτων που έχει ο πελάτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αλλά και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στις συνεδρίες (Χαρίλα, 1995 στο Μπουλουγούρης, 1995). Από την άλλη µεριά, η προσωποκεντρική θεραπεία βασίζεται στην αληθινή, ασφαλή και εµπιστευτική σχέση που δηµιουργεί ο θεραπευτής µε τον πελάτη του. Για να γίνει η σχέση αυτή θεραπευτική είναι σηµαντική και απαραίτητη η συνύπαρξη τριών συνθηκών από την πλευρά του θεραπευτή. Αρχικά η άνευ όρων αποδοχή της ανθώπινης οντότητας του πελάτη κι όχι της συµπεριφοράς του. Η αυθεντικότητα του θεραπευτή στην σχέση που δηµιουργείται. Η ενσυναίσθητική αναγνώριση της υπαρξιακής και συναισθηµατικής κατάστασης του πελάτη, όπως ο ίδιος τη βιώνει σε κάθε στιγµή της εξελισσόµενης θεραπευτικής πορείας. Η ικανότητα του θεραπευτή να καταλάβει το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του πελάτη µε συναισθηµατική ακρίβεια σαν να ήταν ο θεραπευτής ο ίδιος ο πελάτης (Iωσηφίδη&Ιωσηφίδης, 1999 στο Ασηµάκης, 2001). Επιπρόσθετα η συναισθηµατική επικοινωνία µε τον πελάτη όταν χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση δίνει καλύτερα αποτελέσµατα (Orlinsky,1997). Οι τρείς συνθήκες, όταν λειτουργούν ως µια ενιαία και πραγµατική στάση του θεραπευτή απέναντι στον πελάτη, κι όχι ως πρόσκαιρη συµπεριφορά επιφέρουν αλλάγες στην προσωπικότητα του πελάτη (Bozart,1997). Η θεραπευτική σχέση και το ασφαλές κλίµα που δηµιουργείται καθώς και οι τρείς θεραπευτικές συνθήκες παρέχει το έδαφος για αποδοχή και εκτίµηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης από την πλεύρα του πελάτη. Αυτή η απελευθέρωση του ατόµου-πελάτη από πιθανούς περιορισµούς οδηγεί το άτοµο στο να σέβεται περισσότερο τις ανάγκες του, να θεωρεί ότι αυτό που θέλει έχει αξία. Ότι µπορεί να επιλέξει κάθε φορά τον τρόπο συµπεριφοράς του, να αναλάβει τις ευθύνες του και να πάρει αποφάσεις (Iωσηφίδη&Ιωσηφίδης, 1999 στο Ασηµάκης, 2001). Στόχος του θεραπευτή δεν είναι να δώσει λύσεις στα προβλήµατα του πελάτη ή να αλλάξει την συµπεριφορά του. Εστιάζει στα συναισθήµατα και όχι 7

8 αποκλειστικά στις γνωστικές διαδικασιές αλλά στο «εδώ και τώρα» της κάθε θεραπευτικής σχέσης. Ο ρόλος του στην σχέση αυτή είναι καταλυτικός, είναι συνταξιδιώτης του πελάτη µέσα στη σχέση που δηµιουργείται. Ο θεραπευτής δεν διαθέτει ερµηνευτικά η παρεµβατικά εργαλεία, κύριο θεραπευτικό του µέσο είναι ο εαυτός του. Όσο αρτιότερη είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση του θεραπευτή καθώς και η συνεχής διεύρυνση της προσωπικής του ανάπτυξη, τόσο απαιτητικότερη γίνεται και η συµµετοχή του στην θεραπευτική σχέση (Iωσηφίδη&Ιωσηφίδης, 1999 στο Ασηµάκης, 2001). Συµπέρασµα Ολοκληρώνοντας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει προσέγγιση απόλυτα µη παρεµβατική. Με την παρουσία του και µόνο ο θεραπευτής επηρεάζει τον πελάτη. Άλλωστε η αλληλεπίδραση αυτή δηµιουργεί την θεραπευτική η οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ίσως η διαφορά µεταξύ της προσωποκεντρικής και γνωσιακής προσέγγισης είναι η εστίαση στον προσωπικό κόσµο του πελάτη όσον αφορά τον χρόνο για να κατευθύνει, να παρέµβει ή να δώσει συµβουλές ο θεραπευτής. Τέλος, καµία προσέγγιση δεν είναι καλύτερη από την άλλη, καθώς όταν µιλάµε για ανθρώπινες υπάρξεις και συµπεριφορές είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η ετοιµότητα και η χρονική στιγµή που επιλέγει το άτοµο να ξεκινήσει θεραπεία καθώς και η σχέση εµπιστοσύνης που θα δηµιουργηθεί µε το θεραπευτή. 8

9 Σχήµα 1. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήµα 2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑ 9

10 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Παρακάτω παρουσιάζεται το γνωσιακό προφίλ από ένα περιστατικό, το οποίο είχε δοθεί ως εργασία στο πρώτο έτος εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Ιστορικό Το περιστατικό, αφορά έναν άντρα 32 ετών, ανύπαντρο, ζαχαροπλάστη στο επάγγελµα. Ζει µε τους γονείς του σε µια επαρχιακή κωµόπολη. Παραπέµφθηκε για θεραπεία από µία παιδική του φίλη. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει είναι σεξουαλικής φύσεως, αδυνατεί να διατηρήσει επαρκή στύση µέχρι την ολοκλήρωση της σεξουαλικής δραστηριότητας καθώς και δυσκολία στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Συνεπακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι η κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ όταν βγαίνει τα βράδια µε τους φίλους του. Ο πελάτης έχει ένα αδελφό και µία αδελφή. εν έχει καλή σχέση µε τον αδελφό του, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό. Η αδελφή του δουλεύει µαζί του στο ζαχαροπλαστείο. εν ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός όταν ήταν µικρός. Στο σχολείο ήταν σχετικά καλός µαθητής. Είχε µια σχέση για οκτώ µήνες, η οποία τελείωσε δύο µήνες πριν αρχίσει ψυχοθεραπεία (τον εγκατέλειψε η κοπέλα). Όταν είχε τη σχέση δεν έπινε και σπάνια αντιµετώπιζε πρόβληµα στύσης. εν αντιµετωπίζει συµπτώµατα ψύχωσης, όπως ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες κτλ. Επίσης δεν αντιµετωπίζει γνωστικά προβλήµατα όπως εξασθένιση της µνήµης ή της συγκέντρωσης. Όταν πίνει θυµώνει µε τον εαυτό του γιατί χάνει τον έλεγχο και αυτό δεν του αρέσει. Έχει προκαλέσει δύο ατυχήµατα λόγω µέθης. Όταν αντιµετωπίζει το πρόβληµα της στύσης νιώθει άσχηµα και πιστεύει ότι είναι αποτυχηµένος. Επίσης αποτυχηµένος νιώθει και όταν δεν καταφέρνει να φλερτάρει επιτυχώς. Τέλος, δεν αντιµετωπίζει ιατρικά προβλήµατα. Το γνωσιακό µοντέλο όπως εφαρµόζεται στον πελάτη Τωρινά προβλήµατα/προβληµατικές συµπεριφορές 1. Κατάχρηση αλκοόλ α) κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ β) χρησιµοποίηση του αλκοόλ ως µέσο αγχόλυσης και προσέγγισης γυναικών γ) ατυχήµατα λόγω µέθης 10

11 2. ιαταραχή στύσης 3. Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων (έλλειψη κοινωνικού περίγυρου) Αυτόµατες σκέψεις, συµπεριφορές και συναισθήµατα που τα ακολουθούν Αν δεν πιω, οι φίλοι µου θα µε κοροϊδεύσουν (πρέπει να πιει για να µην τον κοροϊδεύσουν οι φίλοι του -> στεναχώρια) Πρέπει να φλερτάρω (πρέπει να φλερτάρει για να είναι και εκείνος επιτυχηµένος όπως οι φίλοι του -> άγχος) Έχασα τον έλεγχο (όταν πίνει χάνει τον έλεγχο και αυτό δεν του αρέσει -> ενοχές) εν θα τα καταφέρω να έχω στύση (όταν είναι µε µια γυναίκα και δεν έχει στύση την παρατά και φεύγει -> ντροπή, αποτυχία) Υποθετικές πεποιθήσεις Αν δεν πιω, δεν µπορώ να αποτελώ µέρος της παρέας µου Αν δεν φλερτάρω όπως οι φίλοι µου, είµαι αποτυχηµένος Αν δεν τα καταφέρω στη σεξουαλική συνεύρεση, έχω αποτύχει ως άτοµο Αν αλλάξω παρέες, εγκαταλείπω τους φίλους µου Κανόνες (τα πρέπει όπως εφαρµόζονται στον εαυτό του και τους άλλους) Οι άντρες όταν βγαίνουν πρέπει να πίνουν Για να περάσει κάποιος καλά πρέπει να πιει. Ο άντρας πρέπει να έχει πάει µε πολλές γυναίκες. Πεποιθήσεις-σχήµα Είµαι αποτυχηµένος Ενσωµάτωση και αντίληψη των γνωσιακών και αναπτυξιακών προφίλ ιατύπωση της εικόνας που έχουµε για εµάς και αυτής των άλλων Αισθάνεται καλά µε τον εαυτό του όταν καταφέρνει να φλερτάρει επιτυχώς µια γυναίκα. Στην αντίθετη περίπτωση αισθάνεται αποτυχηµένος. Αποτυχηµένος και ως άτοµο νιώθει και όταν αντιµετωπίζει πρόβληµα στύσης. Θεωρεί ότι οι δύο παιδικοί του φίλοι είναι οι καλύτεροί του φίλοι,όµως σχεδόν ποτέ δεν συζητά µαζί τους για οποιοδήποτε πρόβληµα τον απασχολεί. Κατά κάποιο τρόπο θαυµάζει τον ένα φίλο του γιατί είναι πιο άνετος µε τις γυναίκες και σχεδόν πάντα καταφέρνει να τις «ρίξει». 11

12 Αλληλεπίδραση µεταξύ των συνηκών ζωής και της γνωσιακής ευαλωτότητας εν είναι ξεκάθαρο πώς η αποτυχία που νιώθει ο πελάτης θα µπορούσε να συνδεθεί µε γεγονότα ή καταστάσεις της ζωής του. εν δίνονται αρκετές πληροφορίες για τη σεξουαλική του ζωή ώστε να γίνει κατανοητό πως άρχισε το πρόβληµα, τι το προκάλεσε κτλ. Στρατηγικές αντιµετώπισης εν µιλά ποτέ και σε κανέναν για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Έχει επιφανειακή σχέση µε τους φίλους του. Χρησιµοποιεί το ποτό ως µέσο αγχόλυσης. Αρνείται να ζητήσει βοήθεια. Θεραπεία Εστιασµός σε δύο σηµεία: στη διαταραχή της στύσης και στο ρόλο του αλκοόλ Τεχνικές: παίξιµο ρόλων, για να µάθει πώς να µιλά σε µια γυναίκα έκθεση στην πράξη, να πηγαίνει σε µπαρ χωρίς να έχει την ανάγκη να πιει ποτό οπωσδήποτε απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, για να δηµιουργήσει είτε φιλικές, είτε προσωπικές σχέσεις µίµηση προτύπου, ο πελάτης µαζί µε τον θεραπευτή να πάνε µαζί σε ένα µπαρ και ο πελάτης να παρατηρήσει τον τρόπο που ο θεραπευτής πλησιάζει και συζητά µε µια γυναίκα Στόχοι θεραπευτή Να µειώσει την αρνητική αυτοεικόνα που έχει ο πελάτηςνα τον ενθαρρύνει στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις του Να του διδάξει τον γνωσιακό µοντέλο και τις τεχνικές 12

13 Π Α Ρ Α Π Ο Μ Π Ε Σ Ελληνική Βιβλιογραφία 1. Ιωσηφίδη, Π., Ιωσηφιδής, Ι. (1999): Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Στο Ασηµάκης, Π.: Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες από την Θεωρία στην Εφαρµογή Αθήνα: Ασηµάσης Συµβουλευτική και Θεραπεία 2. Καλπάκογλου, Θ. (1998): Άγχος και Πανικός Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 3. Καλπάκογλου, Θ. (2001): Γνωσιακή-Συµπεριφριστική Θεραπεία. Στο Ασηµάκης, Π.: Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες από την Θεωρία στην Εφαρµογή Αθήνα: Ασηµάσης Συµβουλευτική και Θεραπεία 4. Μέρρυ, Τ.(2004): Πρόσκληση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση Αθήνα: Καστανιώτη. 5. Μπρούζος, Α. (2004): Προσωποκεντρική Συµβουλευτική:Θεωρία, Έρευνα και Εφαρµογές Αθήνα:Τυπωθήτω Γιώργος αρδανός 6. Χαρίλα, Ν. (1995): Γνωσιακή Θεραπεία της Συµπεριφοράς Στο Μπουλουγούρης, Γ.: Θέµατα Γνωσιακής και Συµπεριφοριστικής Θεραπείας Β Τόµος (κεφ.6) Ελληνικά Γράµµατα. Ξένη Βιβλιογραφία 1. Beck, A., T. (1967): Depression:Clinical, Experimental and Theoretical Aspects New York:Harper&Row 2. Bozart, A. (1997): Empathy from the framework of client-centered theory and the Rogerian Hypothesis. In Bohart, A and Greenberg, I. (Eds.). Empathy Reconsidered: New Directions in Psychotherapy (pp ).washington, DC: Αmerican Psychological Assocation Publications. 3. Luterman, D. (1991): Counselling person with communication disorders and their families. Austin: Pro-Ed. Στο Μπρούζος, Α. (2004): Προσωποκεντρική Συµβουλευτική: Θεωρία, Έρευνα και Εφαρµογές Αθήνα:Τυπωθήτω Γιώργος αρδανός 4. Orlinsky, D., Grawe K., Parks, B.K.(1994). Process and outcome in Psychotherapy. In Belgin, A and Garfields, (Eds). Handbook of Psychotherapy and behavior change (pp ). London:. Wiley. 5. Rogers, C. (1951): Client-Centered Therapy London: Constable 13

14 6. Singer, I.B. & Burgin, R. (1985): Conversations with Isaac Bashevis Singer Garden City, NY: Doubleday and Co. Στο Παπακώστας, Ι., Γ. (1994): Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη Αθήνα 14

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 7 Α: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: V

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 7 Α: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: V ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 7 Α: Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: V Θεματική Ενότητα 7 Α Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στη σχολή σκέψης των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29

Ψυχωτικές διαταραχές και θεραπευτική αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 10 Ιούλιος :29 Γράφει: Νικόλαος Βακόνδιος, Ψυχολόγος Η λέξη «ψύχωση» είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται υπερβολικά συχνά από τον κόσμο με λάθος νόημα και περιεχόμενο. Στο κείμενο αυτό, γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Φιλία Ίσαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ=συνεξετάζω με κάποιον το πρόβλημα του και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική. Γωγώ Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc, Phd

Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική. Γωγώ Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc, Phd Εισαγωγή στην Οδηγητική Συμβουλευτική Γωγώ Κουμουνδούρου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, MSc, Phd gkoumoun@ppp.uoa.gr Ατομική Ψυχολογία (Alfred Adler) Page 2 (Διαδικασία) (ΣΤΟΧΟΙ) Ενόραση Συνδιαλεκτική (Berne)

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ρώσσιος Χρήστος Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω.

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω. Αντιμετωπίζοντας το στρες για μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή Το στρες μπορεί από εχθρός μας να γίνει σύμμαχος Ένα ποσοστό άγχους είναι αναγκαίο στη ζωή μας γιατί μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1 Γνωστική Συμπεριφορική Γιατί γνωστική συμπεριφορική Το πρόβλημα : η Διάρκεια Εξετάζονται 2 παράγοντες 1. Γνωστικές διαδικασίες 2. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ (ΕΔΒ) κατά Marshall B. Rosenberg Η επικοινωνία δίχως βία είναι μια μέθοδος η οποία: Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. Εστιάζει στην έκφραση, μέσω της ομιλίας, των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Περίπτωση έφηβης 14 χρονών με έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις και εκδραματίσεις: Η σημασία της συνεργασίας με τους γονείς για την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η εσωτερική αντίληψη που

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 17/10/2009 Π.Μ.Σ. Δ.Υ. & Δ.Υ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη (150 λέξεις) Ελληνικά (και Αγγλικά αν ζητείται) Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση στον Άξονα Ι Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης..."

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη»

Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη» Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη» Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT Business Coach, Project Manager, Adult Trainer http://dimitrazervaki.com/ Βαθμολογείστε κάθε μία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Σοφία Πορτινού Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Σοφία Πορτινού Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σοφία Πορτινού Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο Νοσοκομείο Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία Βασική γνωσιακή αρχή: «Ταράσσει τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντία του δασκάλου στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Η αυθεντία του δασκάλου στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα Η αυθεντία του δασκάλου στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα 1) Ορισμός και εννοιολόγιση της αυθεντίας του δασκάλου Η αυθεντία είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την αναμφισβήτητη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσματική επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών

Η αποτελεσματική επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών Δρ Γεώργιος Γιαννακόπουλος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων Η αποτελεσματική επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Αθήνα 2013 0 Copyright 2013 Γεώργιος Γιαννακόπουλος ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική

Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία και την Συμβουλευτική Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί www.kyg.gr 2310 450 941 6940402054 Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi Πηγές www.autismcentre.org SonRise www.horison.nl

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Σχολές σκέψης στην ψυχολογία V Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η σύνθεση όλων εκείνων των παραγόντων που κάνουν έναν άνθρωπο να πετυχαίνει στη ζωή του Αυτοεπίγνωση (αναγνώριση των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο cloud computing Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1.Προφορική επικοινωνία 2.Αποτελεσµατική επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κονσουλίδου, Γ. Ευσταθίου

Ε. Κονσουλίδου, Γ. Ευσταθίου Παρουσίαση ατοµικής περίπτωσης οµοφυλόφιλου άντρα 29 ετών µε σωµατοδυσµορφική διαταραχή 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14-17 Μαΐου 2009, Βόλος Ε. Κονσουλίδου, Γ. Ευσταθίου Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Sexual Communication. ΕΥΗ ΚΥΡΝΑ, PhD

Sexual Communication. ΕΥΗ ΚΥΡΝΑ, PhD + Sexual Communication ΕΥΗ ΚΥΡΝΑ, PhD + + Παράπονα γυναικών... n Το πιο συχνό παράπονο των γυναικών είναι οτι οι άνδρες δεν τις ακούν. n Οι άνδρες είτε αγνοούν, είτε προσφέρουν λύσεις n Όµως, οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Κωνσταντίνος Ευθυµίου Εισήγηση για την ιηµερίδα: "Εκπαίδευση στην Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία" Αθήνα, Αula Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... 1) Μπορώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου... 2) Αναγνωρίζω τις μελλοντικές επιπτώσεις των πράξεων μου...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... 1) Μπορώ να αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου... 2) Αναγνωρίζω τις μελλοντικές επιπτώσεις των πράξεων μου... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Παρακαλώ κυκλώστε τον βαθμό συμφωνίας σας για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις, όπου: 1 = διαφωνώ απολύτως, 2 = διαφωνώ αρκετά, 3 = μάλλον διαφωνώ, 4 = ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ;

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ; ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ Γ.Σ.Θ. : ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ; έσποινα Τζόβα Επόπτης: Κων/νος νος Ευθυµίου ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να µας προβληµατίσει για την αναγκαιότητα ή µη της αυτογνωσίας και τηςαυτοδιερεύνησηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να είµαστε ο εαυτός µας; σκέψεις, διλήµµατα και παγίδες ζωής.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να είµαστε ο εαυτός µας; σκέψεις, διλήµµατα και παγίδες ζωής. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΣΥΚΑΓΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Γιατί είναι τόσο δύσκολο να είµαστε ο εαυτός µας; σκέψεις, διλήµµατα και παγίδες ζωής. Τζίνα Χονδρού,MSc Ψυχολόγος Ψυχολογική Αξιολόγηση Συµβουλευτική Ψυχοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης

Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης Οι άνθρωποι που ακούνε φωνές έχουν αρχίσει να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο πώς να αντιμετωπίζουν τις δυσάρεστες φωνές. Κατά βάση μαθαίνουμε ότι δεν είναι αναπόφευκτο

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας)

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας) Quiz για την Αξιολόγηση της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Η ψυχική υγεία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή και κυρίως στην εργασία. Το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει τα βασικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ 1 Θετική συμβολή της Πρώιμης Παρέμβασης: ως προς τους γονείς1 Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά: Με τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Του Τάκη Γιαννόπουλου

Του Τάκη Γιαννόπουλου Του Τάκη Γιαννόπουλου Δεν πρόλαβε να τελειώσει καλά καλά η σεζόν κι άρχισαν τα σενάρια για την επόμενη! Τελικά εμείς οι γονείς, πρέπει να είμαστε, πολύ άρρωστοι με το ποδοσφαιρικό μέλλον των παιδιών μας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1. α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Οικογένεια & επιλογή σταδιοδρομίας {1} Αναπαραγωγή του σχεδίου οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ.,

Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ., Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ., georgiakiz@yahoo.gr, 6973387265 Αυτοεκτίμηση Αντίληψη της προσωπικής ικανότητας Ενδόμυχη πεποίθηση του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα